Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold INFORMATION OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... 3 BAGGRUND Grundoplysninger... 4 MÅLSÆTNINGER EU s hovedmål for livslang læring Mål for din organisations aktiviteter uddybet... 6 DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Stillingtagen Mulige holdninger Samfundsmæssige er... 8 VURDERING AF LÆRINGSPROFIL Dannelse Faglighed Kompetencer Prioritering af læringens dimensioner EVENTUELLE KOMMENTARER... 15

3 3 Information om spørgeskemaundersøgelsen En kreds af 8 organisationer fra folkeoplysning og organisationsliv i de nordiske lande har fået støtte fra Nordisk Ministerråds tilskudsprogram Nordplus Voksen til at udvikle et webbaseret værktøj til personlig læringsvurdering. Denne spørgeskemaundersøgelse udgør en væsentlig del af den dokumentation, som vi skal benytte for at udvikle et godt læringsværktøj. Det samme spørgeskema er oversat til hver partners nationale sprog, og det skal besvares af en mindre gruppe af læringsudbydere (ledere, administratorer, bestyrelseslemmer, lærer, vejledere, facilitatorer m.fl.) i hver partnerorganisation. Spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål, hvor man skal besvare hvert spørgsmål ved at sætte kryds på en 5-punkts-værdiskala. Vi forventer, at det tager ca. 30 minutter at udfylde det, - når der også skal være tid til eftertanke, mens du svarer på spørgsmålene. Vejledning 1. Læs venligst både spørgsmål og alle svarmuligheder, før du svarer. 2. Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst til dig. 3. Hvis du skifter mening eller laver en fejl, så overstreg den forkerte rubrik, og sæt dernæst kryds i den rigtige rubrik. 4. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan eller ønsker at besvare, så gå videre til næste spørgsmål. 5. Når spørgeskemaet er besvaret, så aflever det venligst til en af vore projektledere. 6. Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, er du meget velkommen til at notere dem undervejs i skemaet, eller brug eventuelt den sidste side i skemaet til at give særlige kommentarer. Med venlig hilsen Organisationens navn Organisationens projektleder..

4 4 Baggrund 1. Grundoplysninger Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, organisationstype, rolle i organisationen, køn, alder og uddannelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om organisationernes mål, samfundsmæssig og læringsmæssige mål. 1.1 Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen 1.2 Din placering i organisationen Ansat leder eller mellemleder lem af bestyrelsen Konsulent eller vejleder Underviser andre opgaver i organisationen (beskriv) sæt kryds 1.4 Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) 1.5 Alder år år år år år år Min alder er.. (sæt kryds) 1.6 Uddannelse Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Andet Min seneste uddannelse er..

5 5 Målsætninger 2. EU s hovedmål for livslang læring Her nævnes de fem hovedmål, som ifølge EU skal gælde for al livslang læring og dvs. også gælde for din organisations tilbud. Hvilken har de nævnte mål i din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Ingen Kun lidt Nogen Af stor Af afgørende Ved ikke A At fremme personlig realisering (personal fulfilment) B At fremme aktivt borgerskab (active citizenship) C At fremme social sammenhængskraft (social inclusion) D At fremme kulturel sammenhængskraft (cultural cohesion) E At fremme beskæftigelsesegnethed (employability)

6 6 3. Mål for din organisations aktiviteter uddybet Det foregående skema præsenterede fem mulige hovedmål for din organisations virksomhed. Her præsenteres varierende og uddybende forståelser af de fem hovedmål, som du bedes tage stilling til. 3.1 Her følger en gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A1 B1 C1 D1 E1 At fremme glæden ved i fællesskab at skabe noget, der har værdi i sig selv. At fremme en demokratisk kultur præget af dialog og gensidig hensyntagen. At fremme lokalområdets særlige kulturelle udtryksformer og identitet. At inddrage og styrke udsatte gruppers selvtillid og mod på at komme videre. At fremme samarbejdsevne og iværksætterånd, som kan bruges i erhvervslivet. 3.2 Her følger en anden gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A2 B2 C2 D2 E2 At fremme selvfølelse og oplevelse af at være til stede i sit eget liv. At fremme selvbestemmelse og tro på, at man kan gøre en forskel i fællesskab. At fremme de nationale værdier og en national enhedskultur At give udsatte grupper sociale kompetencer, der kan bringe dem videre At fremme kommunikative og kulturelle kompetencer, der bruges i erhvervslivet. 3.3 Her følger en tredje gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A3 B3 C3 D3 E3 At fremme deltagernes erfaringer at vælge egne mål og værdier. At fremme menneskelig tillid og social kapital i samfundet. At fremme almenmenneskelige værdier og en kosmopolitisk identitet. At fremme en social inkluderende og solidarisk kultur At fremme mental sundhed for at bidrage til mindre sygefravær i erhvervslivet.

7 7 Den samfundsmæssige 4. Stillingtagen Bygger din organisation på bestemte værdier, holdninger eller ideer af åndelig, kulturel, pædagogisk politisk eller samfundsmæssig karakter? A B Nej, værdier, holdninger og ideer har ikke for min organisations aktiviteter. Jo, værdier, holdninger og ideer har for min organisations aktiviteter. Såfremt du mener, at værdier eller ideer har i din organisation, bedes du besvare spørgsmål i næste skema. 5. Mulige holdninger Nedenfor næves en række mulige værdier, holdninger og/eller ideer, som kan have for en værdibetonet organisation. Hvilken har disse værdier i din organisation? (sæt ét kryds for hver nævnt værdi, holdning og/eller ide). Ingen Kun lidt Nogen Af stor Afgørende ved ikke 1 Kristne værdier 2 Andre religiøse værdier 3 Humanistiske værdier, hvor mennesket er i centrum 4 Socialdemokratiske/socialistiske holdninger 5 Socialliberale holdninger 6 Liberalistiske/konservative holdninger 7 Lokale værdier (lokalpatriotisme) 8 Nationale værdier 9 Globale almenmenneskelige værdier 10 Grønne værdier 11 Social solidaritet i en lokal eller national sammenhæng 12 Global solidaritet 13 Livsoplysning 14 Folkeoplysning 15 Demokratisk dannelse 16 Andre værdier, holdninger og/eller ideer

8 8 6. Samfundsmæssige er Nedenfor præsenteres en række modstridende udsagn om den samfundsmæssige af din organisations aktiviteter. Hvilke udsagn finder du mest dækkende for din organisations selvforståelse og holdning. Sæt X ved 1, hvis du er enig i udsagnet fra A til venstre, sæt X ved 5, hvis du er helt enig i udsagnet fra B til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. Sæt kun ét kryds for hvert modstridende udsagn. Udsagn fra A 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B 1 Min organisations aktiviteter rummer værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi må derfor arbejde for, at de får større samfundsmæssig. Min organisations aktiviteter rummer ikke værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi vil derfor kun arbejde for at forbedre vore lemmers vilkår. 2 Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog og de evner kan bruges i mange andre sammenhænge og fællesskaber Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog men de evner kan ikke overføres til andre sammenhænge og fællesskaber 3 Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man deler værdier og interesser mange mennesker faktisk over hele verdenen. Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man bliver mere bevidst om sin nationale identitet og sine fælles danske rødder 4 I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, og den erfaring kan overføres til andre sammenhænge I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, men den erfaring kan ikke overføres til andre sammenhænge. 5 I min organisation lærer deltagerne noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. I min organisation lærer deltagerne Ikke noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. 6 Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de særlige danske værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de fælles menneskelige værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 7 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres fritidsliv. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres arbejdsliv. 8 De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan ikke i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. 9 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som mennesker og borgere. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som arbejdere.

9 Udsagn fra A Deltagelse i min organisations aktiviteter udgør en rekreativ hobby, som giver ekstra kræfter til at realisere sig selv i arbejdslivet. Samfundet skal ikke bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det er en privatsag. Det offentlige (staten og kommunerne) bør ikke kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det er et overgreb på organisationsfriheden. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et godt middel til at udvikle kompetencer, som jeg kan bruge i min erhvervsmæssige karriere Offentlig støtte til organisationslivet bør fjernes, fordi det virker konkurrenceforvridende overfor de andre fritidstilbud, som udbydes på kommercielle vilkår. 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B Deltagelse i min organisations aktiviteter giver mulighed for at realisere sider af sig selv, som arbejdslivet ikke giver mulighed for. Samfundet skal bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det styrker humane og demokratiske værdier af offentlig interesse. Det offentlige (staten eller kommunerne) må gerne kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det kan bidrage til at løse opgaver, som det politiske flertal finder vigtige. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et menneskeligt mål i sig selv at udfolde sig gennem frie interessebetonede aktiviteter Offentlig støtte til organisationslivet bør udvides, for ellers vil de kommercielle fritidstilbud overtage stadig mere af fritidens kultur. 15 Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er udmærket, fordi princippet om noget-for-noget sikrer en bedre politisk kontrol. Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er kritisabelt, fordi det indebærer et nedbrud af armslængde-princippet. 16 Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisation, fordi det kan give ekstra point i mit C.V. og der bidrage til bedre løn- og arbejdsvilkår i mit arbejdsliv. Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisationen, fordi organisationens mål er meningsfuld og aktiviteten bærer lønnen i sig selv.

10 10 Vurdering af læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke-formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som organisationer, arbejdsliv m.v. I denne undersøgelse defineres læring som bestående af tre dimensioner: Dannelse fokus på personlighedsudvikling, hvor nøgleord er autenticitet, autonomi, vidensmæssig overblik, moral, æstetisk sans og det hele menneske Uddannelse fokus på viden og færdigheder (kundskaber), hvor nøgleord er almen viden om menneske, samfund og kultur, samt særlig viden, færdigheder og didaktisk forståelse inden for et bestemt fagligt emne. Kompetencer fokus på praktiske personlige evner, hvor nøgleord er samarbejde, kommunikation, kreativitet og innovation, selvledelse, interkulturel forståelse og læringskompetence. Elementer fra de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Her ønsker vi at få belyst, hvad der kendetegner læringen i din organisations aktiviteter.

11 11 7. Dannelse Den første dimension i læring er dannelse. Der fokuseres her på følgende seks hovedelementer i dannelse: 1.1 At være sig selv 1.2 Myndighed 1.3 Vidensmæssig dannelse (at søge det sande) 1.4 Moralsk dannelse (at søge det gode) 1.5 Æstetisk dannelse (at søge det skønne) 1.6 Det hele menneske (at integrere fornuft og følelser m.v.) De følgende spørgsmål skal belyse hvilket dannelsesmæssigt udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 1.1a Øget selvfølelse at være sig selv og at høre hjemme i verden. 1.1b Øget umiddelbarhed - at kunne handle på en spontan og utvungen måde. 1.1c Mere livsglæde at være levende optaget af verden og at glæde sig over at være til. 1.2a Styrket selvtillid at stole på egne kræfter og tro på at kunne gøre en positiv forskel. 1.2b Styrket selvbestemmelse at stole på egen dømmekraft og at vælge egne mål. 1.2c Styrket livsmod at have handlekraft og virkelyst til at klare udfordringer. 1.3a Styrket omverdensorientering - at sætte forskellig viden ind i helhedspræget forståelse. 1.3b Styrket (selv-)refleksion at kunne (selv-)kritisk vurdere egen viden og egne holdninger. 1.3c Styrket livsanskuelse at have et personligt syn på livet, de andre og sig selv. 1.4a Øget moralsk sans at handle mod andre, som man ønsker, at de handler mod en selv. 1.4b Øget demokratisk kultur at værdsætte tillid, dialog og gensidig hensyntagen. 1.4c Øget borgerskab - at tage ansvar for de sociale fællesskaber, man er del af. 1.5a Øget æstetiske sans at udvikle følsomhed og forståelse for kulturelle kvaliteter. 15b Øget musisk fornemmelse at være sensitiv for følelsesmæssige stemninger og oplevelser. 1.5c Øget forestillingsevne at kunne bruge metaforer og billedsprog i tolkningsregister. 1.6a Styrket tolkningsregister at kunne kombinere fornuft og følelser 1.6b Styrket dømmekraft at kombinere vidensmæssig, moralsk og æstetisk dømmekraft. 1.6c Alsidig personlig udvikling - vekselvirke mellem myndighed og autenticitet, og selvkontrol og spontanitet.

12 12 8. Faglighed Fokuspunkter i forhold til den uddannelsesmæssige faglighed er 2.1 Almen viden om mennesker 2.2 Almen viden om kulturen 2.3 Almen viden om samfundet 2.4 Faglig viden om dit kulturelle interesseområde 2.5 Faglige færdigheder i dit kulturelle interesseområde 2.6 Fagdidaktik og faglig etik i dit kulturelle interesseområde De følgende spørgsmål skal belyse det uddannelsesmæssige eller faglige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 2.1a Øget almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. 2.1b Øget evne til kritisk at tolke menneskelige forhold og vilkår. 2.1c Øget evne til at vurdere menneskelige situationer og forhold ud fra et bredere menneskesyn. 2.2a Øget almen viden om kulturelle forhold og værdier. 2.2b Øget evne til kritisk at tolke forskellige kulturelle forhold og værdier. 2.2c Øget evne til at vurdere kulturelle situationer og værdier ud fra et bredere kultursyn. 2.3a Øget almen viden om samfundsmæssige forhold og mål. 2.3b Øget evne til kritisk at tolke samfundsmæssige og /eller samfundspolitiske forhold. 2.3c Øget evne til at vurdere samfundsmæssige forhold ud fra et bredere samfundssyn. 2.4a Styrket faglige viden om teori og historie inden for det valgte fagområde. 2.4b Styrket faglig viden om teknikker og metoder inden for det valgte fagområde. 2.4c Styrket faglig viden om kvalitetsnormer inden for det valgte fagområde. 2.5a Øgede faglige færdigheder i at bedømme kvaliteten af anvendelse af det valgte fagområde. 2.5b Øgede faglige færdigheder i at anvende fagets teknikker og metoder. 2.5c Øgede faglige færdigheder i performance og udførelse inden for det valgte fagområde. 2.6a Øget indsigt i de pædagogiske mål og metoder, der benyttes inden for det valgte fagområde. 2.6b Øget indsigt i faglige etik og holdningsmæssige normer inden for det valgte fagområde. 2.6c Øget indsigt i egne læringsstile og metoder inden for det valgte fagområde.

13 13 9. Kompetencer Fokuspunkter i forhold til kompetencer er 3.1 Sociale kompetencer 3.2 Kommunikativ kompetence 3.3 Kreative og innovative kompetencer 3.4 Selvledelseskompetencer initiativ og iværksætterånd 3.5 Interkulturelle kompetencer kulturel bevidsthed og udtryksevne 3.6 Læringskompetence De følgende spørgsmål skal belyse det kompetencemæssige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 3.1a Øger evnen til at samarbejde andre om fælles opgaver 3.1b Øger evnen til at tage ansvar for at fælles udfordringer bliver løst.. 3.1c Øger evnen til at inddrage andre i at løse en fælles opgave. 3.2a Styrker evnen til at kommunikere på en klar og hensigtsmæssig måde. 3.2b Styrker brugen af forskellige kommunikationsformer til forskellige situationer. 3.2c Styrker evnen til at kommunikere i uvante sammenhænge. 3.3a Styrker evnen til at se nye muligheder og gå egne veje, når en opgave skal løses. 3.3b Styrker evnen til at bruge intuition og fantasi til at løse opgaver. 3.3c Styrker evnen til at eksperimentere og at opgive gamle løsninger. 3.4a Styrker evnen til at være selvkørende og initiativrig i mange forskellige sammenhænge. 3.4b Styrker evnen til selv at iværksætte og gennemføre opgaver. 3.4c Styrker evnen til at påtage sig en risiko vurdering af egne stærke og svage sider. 3.5a Styrker evnen til at udtrykke idéer, erfaringer og følelser i forskellige sammenhænge. 3.5b Styrker evnen til at begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge. 3.5c Styrker åbenhed og nysgerrighed i forhold til at forstå andre kulturelle værdier. 3.6a Styrker lyst og evne til at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan bruges i praksis. 3.6b Styrker evnen til at overvinde forhindringer for at nå egne læringsmål. 3.6c Styrker bevidsthed om egen læringsstil og bedste måder at lære på.

14 Prioritering af læringens dimensioner Ovenfor vurderede du deltagerens læringsmæssige udbytte af at deltage i din organisations tilbud. Her skal du prioritere, hvilke elementer i din organisations læringstilbud, som du finder mest sfulde og ønsker at fremme. Nedenfor resumeres de 3 dimensioner hver 6 elementer, i alt 18 elementer. Hvilken mener du, at de enkelte elementer bør have i organisationsarbejdet, hvis du skulle bestemme? Den dannelsesmæssige dimension 1.1 At være sig selv (livsglæde, vitalitet og livsfylde) 1.2 Myndighed (selvstændighed, selvbestemmelse og handlekraft) 1.3 Vidensmæssig dannelse (overblik, refleksion, personlig livsanskuelse) 1.4 Moralsk sans (etisk dømmekraft, demokratisk kultur, aktivt borgerskab) 1.5 Æstetisk sans (æstetisk følsomhed, poetisk stemthed, sanselig anskuelse) 1.6 Det hele menneske (fornuft og følelse, dømmekraftens treenighed, ægthed og myndighed) Den kundskabsmæssige (faglige) dimension 2.1 Almenfaglig viden om mennesker (viden, kritik og vurdering) 2.2 Almenfaglig viden om kultur (viden, kritik og vurdering) 2.3 Almenfaglig viden om samfund (viden, kritik og vurdering) 2.4 Faglig viden (teori, metoder, kvalitetsnormer) 2.5 Faglige færdigheder (bedømmelse, udøvelse, performance) 2.6 Didaktisk forståelse (pædagogiske metoder, faglig etik, egen læring) Den kompetencemæssige dimension 3.1 Sociale kompetencer (samarbejde, tage ansvar, inddrage andre) 3.2 Kommunikative kompetencer (Klarhed, variation, mod) 3.3 Kreative og innovative kompetencer (se muligheder, bruge intuition, eksperimentere) 3.4 Kompetence til selvledelse (initiativrig, iværksætterånd, risikovillig) 3.5 Interkulturelle kompetencer (udtryksevne, bevægelighed, åbenhed) 3.6 Læringskompetence (lyst til at lære, vedholdende, selvbevidst læringsstil) Ingen Kun lidt Nogen Stor Afgørende ved ikke

15 15 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, eller ønsker at uddybe dine svar, er du meget velkommen til at komme dem nedenfor, eller eventuelt at vedlægge dem på et separat stykke papir. Generelle kommentarer: Baggrundsoplysninger: Pkt. 1 Målsætninger: Pkt. 2 og 3 Samfundsmæssig : Pkt. 4 6 Læringsprofil: Pkt Tak fordi du deltog i vores undersøgelse

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere