Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold INFORMATION OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... 3 BAGGRUND Grundoplysninger... 4 MÅLSÆTNINGER EU s hovedmål for livslang læring Mål for din organisations aktiviteter uddybet... 6 DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Stillingtagen Mulige holdninger Samfundsmæssige er... 8 VURDERING AF LÆRINGSPROFIL Dannelse Faglighed Kompetencer Prioritering af læringens dimensioner EVENTUELLE KOMMENTARER... 15

3 3 Information om spørgeskemaundersøgelsen En kreds af 8 organisationer fra folkeoplysning og organisationsliv i de nordiske lande har fået støtte fra Nordisk Ministerråds tilskudsprogram Nordplus Voksen til at udvikle et webbaseret værktøj til personlig læringsvurdering. Denne spørgeskemaundersøgelse udgør en væsentlig del af den dokumentation, som vi skal benytte for at udvikle et godt læringsværktøj. Det samme spørgeskema er oversat til hver partners nationale sprog, og det skal besvares af en mindre gruppe af læringsudbydere (ledere, administratorer, bestyrelseslemmer, lærer, vejledere, facilitatorer m.fl.) i hver partnerorganisation. Spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål, hvor man skal besvare hvert spørgsmål ved at sætte kryds på en 5-punkts-værdiskala. Vi forventer, at det tager ca. 30 minutter at udfylde det, - når der også skal være tid til eftertanke, mens du svarer på spørgsmålene. Vejledning 1. Læs venligst både spørgsmål og alle svarmuligheder, før du svarer. 2. Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst til dig. 3. Hvis du skifter mening eller laver en fejl, så overstreg den forkerte rubrik, og sæt dernæst kryds i den rigtige rubrik. 4. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan eller ønsker at besvare, så gå videre til næste spørgsmål. 5. Når spørgeskemaet er besvaret, så aflever det venligst til en af vore projektledere. 6. Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, er du meget velkommen til at notere dem undervejs i skemaet, eller brug eventuelt den sidste side i skemaet til at give særlige kommentarer. Med venlig hilsen Organisationens navn Organisationens projektleder..

4 4 Baggrund 1. Grundoplysninger Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, organisationstype, rolle i organisationen, køn, alder og uddannelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om organisationernes mål, samfundsmæssig og læringsmæssige mål. 1.1 Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen 1.2 Din placering i organisationen Ansat leder eller mellemleder lem af bestyrelsen Konsulent eller vejleder Underviser andre opgaver i organisationen (beskriv) sæt kryds 1.4 Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) 1.5 Alder år år år år år år Min alder er.. (sæt kryds) 1.6 Uddannelse Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Andet Min seneste uddannelse er..

5 5 Målsætninger 2. EU s hovedmål for livslang læring Her nævnes de fem hovedmål, som ifølge EU skal gælde for al livslang læring og dvs. også gælde for din organisations tilbud. Hvilken har de nævnte mål i din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Ingen Kun lidt Nogen Af stor Af afgørende Ved ikke A At fremme personlig realisering (personal fulfilment) B At fremme aktivt borgerskab (active citizenship) C At fremme social sammenhængskraft (social inclusion) D At fremme kulturel sammenhængskraft (cultural cohesion) E At fremme beskæftigelsesegnethed (employability)

6 6 3. Mål for din organisations aktiviteter uddybet Det foregående skema præsenterede fem mulige hovedmål for din organisations virksomhed. Her præsenteres varierende og uddybende forståelser af de fem hovedmål, som du bedes tage stilling til. 3.1 Her følger en gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A1 B1 C1 D1 E1 At fremme glæden ved i fællesskab at skabe noget, der har værdi i sig selv. At fremme en demokratisk kultur præget af dialog og gensidig hensyntagen. At fremme lokalområdets særlige kulturelle udtryksformer og identitet. At inddrage og styrke udsatte gruppers selvtillid og mod på at komme videre. At fremme samarbejdsevne og iværksætterånd, som kan bruges i erhvervslivet. 3.2 Her følger en anden gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A2 B2 C2 D2 E2 At fremme selvfølelse og oplevelse af at være til stede i sit eget liv. At fremme selvbestemmelse og tro på, at man kan gøre en forskel i fællesskab. At fremme de nationale værdier og en national enhedskultur At give udsatte grupper sociale kompetencer, der kan bringe dem videre At fremme kommunikative og kulturelle kompetencer, der bruges i erhvervslivet. 3.3 Her følger en tredje gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A3 B3 C3 D3 E3 At fremme deltagernes erfaringer at vælge egne mål og værdier. At fremme menneskelig tillid og social kapital i samfundet. At fremme almenmenneskelige værdier og en kosmopolitisk identitet. At fremme en social inkluderende og solidarisk kultur At fremme mental sundhed for at bidrage til mindre sygefravær i erhvervslivet.

7 7 Den samfundsmæssige 4. Stillingtagen Bygger din organisation på bestemte værdier, holdninger eller ideer af åndelig, kulturel, pædagogisk politisk eller samfundsmæssig karakter? A B Nej, værdier, holdninger og ideer har ikke for min organisations aktiviteter. Jo, værdier, holdninger og ideer har for min organisations aktiviteter. Såfremt du mener, at værdier eller ideer har i din organisation, bedes du besvare spørgsmål i næste skema. 5. Mulige holdninger Nedenfor næves en række mulige værdier, holdninger og/eller ideer, som kan have for en værdibetonet organisation. Hvilken har disse værdier i din organisation? (sæt ét kryds for hver nævnt værdi, holdning og/eller ide). Ingen Kun lidt Nogen Af stor Afgørende ved ikke 1 Kristne værdier 2 Andre religiøse værdier 3 Humanistiske værdier, hvor mennesket er i centrum 4 Socialdemokratiske/socialistiske holdninger 5 Socialliberale holdninger 6 Liberalistiske/konservative holdninger 7 Lokale værdier (lokalpatriotisme) 8 Nationale værdier 9 Globale almenmenneskelige værdier 10 Grønne værdier 11 Social solidaritet i en lokal eller national sammenhæng 12 Global solidaritet 13 Livsoplysning 14 Folkeoplysning 15 Demokratisk dannelse 16 Andre værdier, holdninger og/eller ideer

8 8 6. Samfundsmæssige er Nedenfor præsenteres en række modstridende udsagn om den samfundsmæssige af din organisations aktiviteter. Hvilke udsagn finder du mest dækkende for din organisations selvforståelse og holdning. Sæt X ved 1, hvis du er enig i udsagnet fra A til venstre, sæt X ved 5, hvis du er helt enig i udsagnet fra B til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. Sæt kun ét kryds for hvert modstridende udsagn. Udsagn fra A 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B 1 Min organisations aktiviteter rummer værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi må derfor arbejde for, at de får større samfundsmæssig. Min organisations aktiviteter rummer ikke værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi vil derfor kun arbejde for at forbedre vore lemmers vilkår. 2 Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog og de evner kan bruges i mange andre sammenhænge og fællesskaber Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog men de evner kan ikke overføres til andre sammenhænge og fællesskaber 3 Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man deler værdier og interesser mange mennesker faktisk over hele verdenen. Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man bliver mere bevidst om sin nationale identitet og sine fælles danske rødder 4 I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, og den erfaring kan overføres til andre sammenhænge I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, men den erfaring kan ikke overføres til andre sammenhænge. 5 I min organisation lærer deltagerne noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. I min organisation lærer deltagerne Ikke noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. 6 Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de særlige danske værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de fælles menneskelige værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 7 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres fritidsliv. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres arbejdsliv. 8 De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan ikke i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. 9 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som mennesker og borgere. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som arbejdere.

9 Udsagn fra A Deltagelse i min organisations aktiviteter udgør en rekreativ hobby, som giver ekstra kræfter til at realisere sig selv i arbejdslivet. Samfundet skal ikke bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det er en privatsag. Det offentlige (staten og kommunerne) bør ikke kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det er et overgreb på organisationsfriheden. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et godt middel til at udvikle kompetencer, som jeg kan bruge i min erhvervsmæssige karriere Offentlig støtte til organisationslivet bør fjernes, fordi det virker konkurrenceforvridende overfor de andre fritidstilbud, som udbydes på kommercielle vilkår. 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B Deltagelse i min organisations aktiviteter giver mulighed for at realisere sider af sig selv, som arbejdslivet ikke giver mulighed for. Samfundet skal bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det styrker humane og demokratiske værdier af offentlig interesse. Det offentlige (staten eller kommunerne) må gerne kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det kan bidrage til at løse opgaver, som det politiske flertal finder vigtige. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et menneskeligt mål i sig selv at udfolde sig gennem frie interessebetonede aktiviteter Offentlig støtte til organisationslivet bør udvides, for ellers vil de kommercielle fritidstilbud overtage stadig mere af fritidens kultur. 15 Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er udmærket, fordi princippet om noget-for-noget sikrer en bedre politisk kontrol. Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er kritisabelt, fordi det indebærer et nedbrud af armslængde-princippet. 16 Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisation, fordi det kan give ekstra point i mit C.V. og der bidrage til bedre løn- og arbejdsvilkår i mit arbejdsliv. Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisationen, fordi organisationens mål er meningsfuld og aktiviteten bærer lønnen i sig selv.

10 10 Vurdering af læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke-formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som organisationer, arbejdsliv m.v. I denne undersøgelse defineres læring som bestående af tre dimensioner: Dannelse fokus på personlighedsudvikling, hvor nøgleord er autenticitet, autonomi, vidensmæssig overblik, moral, æstetisk sans og det hele menneske Uddannelse fokus på viden og færdigheder (kundskaber), hvor nøgleord er almen viden om menneske, samfund og kultur, samt særlig viden, færdigheder og didaktisk forståelse inden for et bestemt fagligt emne. Kompetencer fokus på praktiske personlige evner, hvor nøgleord er samarbejde, kommunikation, kreativitet og innovation, selvledelse, interkulturel forståelse og læringskompetence. Elementer fra de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Her ønsker vi at få belyst, hvad der kendetegner læringen i din organisations aktiviteter.

11 11 7. Dannelse Den første dimension i læring er dannelse. Der fokuseres her på følgende seks hovedelementer i dannelse: 1.1 At være sig selv 1.2 Myndighed 1.3 Vidensmæssig dannelse (at søge det sande) 1.4 Moralsk dannelse (at søge det gode) 1.5 Æstetisk dannelse (at søge det skønne) 1.6 Det hele menneske (at integrere fornuft og følelser m.v.) De følgende spørgsmål skal belyse hvilket dannelsesmæssigt udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 1.1a Øget selvfølelse at være sig selv og at høre hjemme i verden. 1.1b Øget umiddelbarhed - at kunne handle på en spontan og utvungen måde. 1.1c Mere livsglæde at være levende optaget af verden og at glæde sig over at være til. 1.2a Styrket selvtillid at stole på egne kræfter og tro på at kunne gøre en positiv forskel. 1.2b Styrket selvbestemmelse at stole på egen dømmekraft og at vælge egne mål. 1.2c Styrket livsmod at have handlekraft og virkelyst til at klare udfordringer. 1.3a Styrket omverdensorientering - at sætte forskellig viden ind i helhedspræget forståelse. 1.3b Styrket (selv-)refleksion at kunne (selv-)kritisk vurdere egen viden og egne holdninger. 1.3c Styrket livsanskuelse at have et personligt syn på livet, de andre og sig selv. 1.4a Øget moralsk sans at handle mod andre, som man ønsker, at de handler mod en selv. 1.4b Øget demokratisk kultur at værdsætte tillid, dialog og gensidig hensyntagen. 1.4c Øget borgerskab - at tage ansvar for de sociale fællesskaber, man er del af. 1.5a Øget æstetiske sans at udvikle følsomhed og forståelse for kulturelle kvaliteter. 15b Øget musisk fornemmelse at være sensitiv for følelsesmæssige stemninger og oplevelser. 1.5c Øget forestillingsevne at kunne bruge metaforer og billedsprog i tolkningsregister. 1.6a Styrket tolkningsregister at kunne kombinere fornuft og følelser 1.6b Styrket dømmekraft at kombinere vidensmæssig, moralsk og æstetisk dømmekraft. 1.6c Alsidig personlig udvikling - vekselvirke mellem myndighed og autenticitet, og selvkontrol og spontanitet.

12 12 8. Faglighed Fokuspunkter i forhold til den uddannelsesmæssige faglighed er 2.1 Almen viden om mennesker 2.2 Almen viden om kulturen 2.3 Almen viden om samfundet 2.4 Faglig viden om dit kulturelle interesseområde 2.5 Faglige færdigheder i dit kulturelle interesseområde 2.6 Fagdidaktik og faglig etik i dit kulturelle interesseområde De følgende spørgsmål skal belyse det uddannelsesmæssige eller faglige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 2.1a Øget almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. 2.1b Øget evne til kritisk at tolke menneskelige forhold og vilkår. 2.1c Øget evne til at vurdere menneskelige situationer og forhold ud fra et bredere menneskesyn. 2.2a Øget almen viden om kulturelle forhold og værdier. 2.2b Øget evne til kritisk at tolke forskellige kulturelle forhold og værdier. 2.2c Øget evne til at vurdere kulturelle situationer og værdier ud fra et bredere kultursyn. 2.3a Øget almen viden om samfundsmæssige forhold og mål. 2.3b Øget evne til kritisk at tolke samfundsmæssige og /eller samfundspolitiske forhold. 2.3c Øget evne til at vurdere samfundsmæssige forhold ud fra et bredere samfundssyn. 2.4a Styrket faglige viden om teori og historie inden for det valgte fagområde. 2.4b Styrket faglig viden om teknikker og metoder inden for det valgte fagområde. 2.4c Styrket faglig viden om kvalitetsnormer inden for det valgte fagområde. 2.5a Øgede faglige færdigheder i at bedømme kvaliteten af anvendelse af det valgte fagområde. 2.5b Øgede faglige færdigheder i at anvende fagets teknikker og metoder. 2.5c Øgede faglige færdigheder i performance og udførelse inden for det valgte fagområde. 2.6a Øget indsigt i de pædagogiske mål og metoder, der benyttes inden for det valgte fagområde. 2.6b Øget indsigt i faglige etik og holdningsmæssige normer inden for det valgte fagområde. 2.6c Øget indsigt i egne læringsstile og metoder inden for det valgte fagområde.

13 13 9. Kompetencer Fokuspunkter i forhold til kompetencer er 3.1 Sociale kompetencer 3.2 Kommunikativ kompetence 3.3 Kreative og innovative kompetencer 3.4 Selvledelseskompetencer initiativ og iværksætterånd 3.5 Interkulturelle kompetencer kulturel bevidsthed og udtryksevne 3.6 Læringskompetence De følgende spørgsmål skal belyse det kompetencemæssige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 3.1a Øger evnen til at samarbejde andre om fælles opgaver 3.1b Øger evnen til at tage ansvar for at fælles udfordringer bliver løst.. 3.1c Øger evnen til at inddrage andre i at løse en fælles opgave. 3.2a Styrker evnen til at kommunikere på en klar og hensigtsmæssig måde. 3.2b Styrker brugen af forskellige kommunikationsformer til forskellige situationer. 3.2c Styrker evnen til at kommunikere i uvante sammenhænge. 3.3a Styrker evnen til at se nye muligheder og gå egne veje, når en opgave skal løses. 3.3b Styrker evnen til at bruge intuition og fantasi til at løse opgaver. 3.3c Styrker evnen til at eksperimentere og at opgive gamle løsninger. 3.4a Styrker evnen til at være selvkørende og initiativrig i mange forskellige sammenhænge. 3.4b Styrker evnen til selv at iværksætte og gennemføre opgaver. 3.4c Styrker evnen til at påtage sig en risiko vurdering af egne stærke og svage sider. 3.5a Styrker evnen til at udtrykke idéer, erfaringer og følelser i forskellige sammenhænge. 3.5b Styrker evnen til at begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge. 3.5c Styrker åbenhed og nysgerrighed i forhold til at forstå andre kulturelle værdier. 3.6a Styrker lyst og evne til at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan bruges i praksis. 3.6b Styrker evnen til at overvinde forhindringer for at nå egne læringsmål. 3.6c Styrker bevidsthed om egen læringsstil og bedste måder at lære på.

14 Prioritering af læringens dimensioner Ovenfor vurderede du deltagerens læringsmæssige udbytte af at deltage i din organisations tilbud. Her skal du prioritere, hvilke elementer i din organisations læringstilbud, som du finder mest sfulde og ønsker at fremme. Nedenfor resumeres de 3 dimensioner hver 6 elementer, i alt 18 elementer. Hvilken mener du, at de enkelte elementer bør have i organisationsarbejdet, hvis du skulle bestemme? Den dannelsesmæssige dimension 1.1 At være sig selv (livsglæde, vitalitet og livsfylde) 1.2 Myndighed (selvstændighed, selvbestemmelse og handlekraft) 1.3 Vidensmæssig dannelse (overblik, refleksion, personlig livsanskuelse) 1.4 Moralsk sans (etisk dømmekraft, demokratisk kultur, aktivt borgerskab) 1.5 Æstetisk sans (æstetisk følsomhed, poetisk stemthed, sanselig anskuelse) 1.6 Det hele menneske (fornuft og følelse, dømmekraftens treenighed, ægthed og myndighed) Den kundskabsmæssige (faglige) dimension 2.1 Almenfaglig viden om mennesker (viden, kritik og vurdering) 2.2 Almenfaglig viden om kultur (viden, kritik og vurdering) 2.3 Almenfaglig viden om samfund (viden, kritik og vurdering) 2.4 Faglig viden (teori, metoder, kvalitetsnormer) 2.5 Faglige færdigheder (bedømmelse, udøvelse, performance) 2.6 Didaktisk forståelse (pædagogiske metoder, faglig etik, egen læring) Den kompetencemæssige dimension 3.1 Sociale kompetencer (samarbejde, tage ansvar, inddrage andre) 3.2 Kommunikative kompetencer (Klarhed, variation, mod) 3.3 Kreative og innovative kompetencer (se muligheder, bruge intuition, eksperimentere) 3.4 Kompetence til selvledelse (initiativrig, iværksætterånd, risikovillig) 3.5 Interkulturelle kompetencer (udtryksevne, bevægelighed, åbenhed) 3.6 Læringskompetence (lyst til at lære, vedholdende, selvbevidst læringsstil) Ingen Kun lidt Nogen Stor Afgørende ved ikke

15 15 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, eller ønsker at uddybe dine svar, er du meget velkommen til at komme dem nedenfor, eller eventuelt at vedlægge dem på et separat stykke papir. Generelle kommentarer: Baggrundsoplysninger: Pkt. 1 Målsætninger: Pkt. 2 og 3 Samfundsmæssig : Pkt. 4 6 Læringsprofil: Pkt Tak fordi du deltog i vores undersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3... 4 1.1 /autenticitet... 4 1.2 /autonomi...

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3)

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 5 Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Version 5 20. august 2010 Hans Jørgen Vodsgaard 2

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Fremtidens kompetencer

Fremtidens kompetencer Fremtidens kompetencer Repræsentantskabsmøde 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd 30. april 2007,Vartov Arne Carlsen Direktør for Internationalisering Danmarks Pædagogiske Universitet OECD-metakompetencer

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

STX egenart og dannelse

STX egenart og dannelse STX egenart og dannelse Jens Thodberg Bertelsen Rektor, Odense Katedralskole Dansk, religion og filosofi 23. september 2015 Albert Einstein: Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden handler om det

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Uffe Juul Jensen Professor i filosofi Center for Sundhed, Menneske og Kultur Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Et nutidsbillede:

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Dus Pluto fælles mål 2017/2018

Dus Pluto fælles mål 2017/2018 Dus Pluto fælles mål 2017/2018 Her på forsiden skal der indarbejdes en kort beskrivelse af bl.a. forældre- og inklusions samarbejde. Denne beskrivelse er vi ikke helt færdig med! skal færdiggøres i kommende

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere