Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold INFORMATION OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN... 3 BAGGRUND Grundoplysninger... 4 MÅLSÆTNINGER EU s hovedmål for livslang læring Mål for din organisations aktiviteter uddybet... 6 DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING Stillingtagen Mulige holdninger Samfundsmæssige er... 8 VURDERING AF LÆRINGSPROFIL Dannelse Faglighed Kompetencer Prioritering af læringens dimensioner EVENTUELLE KOMMENTARER... 15

3 3 Information om spørgeskemaundersøgelsen En kreds af 8 organisationer fra folkeoplysning og organisationsliv i de nordiske lande har fået støtte fra Nordisk Ministerråds tilskudsprogram Nordplus Voksen til at udvikle et webbaseret værktøj til personlig læringsvurdering. Denne spørgeskemaundersøgelse udgør en væsentlig del af den dokumentation, som vi skal benytte for at udvikle et godt læringsværktøj. Det samme spørgeskema er oversat til hver partners nationale sprog, og det skal besvares af en mindre gruppe af læringsudbydere (ledere, administratorer, bestyrelseslemmer, lærer, vejledere, facilitatorer m.fl.) i hver partnerorganisation. Spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål, hvor man skal besvare hvert spørgsmål ved at sætte kryds på en 5-punkts-værdiskala. Vi forventer, at det tager ca. 30 minutter at udfylde det, - når der også skal være tid til eftertanke, mens du svarer på spørgsmålene. Vejledning 1. Læs venligst både spørgsmål og alle svarmuligheder, før du svarer. 2. Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst til dig. 3. Hvis du skifter mening eller laver en fejl, så overstreg den forkerte rubrik, og sæt dernæst kryds i den rigtige rubrik. 4. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan eller ønsker at besvare, så gå videre til næste spørgsmål. 5. Når spørgeskemaet er besvaret, så aflever det venligst til en af vore projektledere. 6. Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, er du meget velkommen til at notere dem undervejs i skemaet, eller brug eventuelt den sidste side i skemaet til at give særlige kommentarer. Med venlig hilsen Organisationens navn Organisationens projektleder..

4 4 Baggrund 1. Grundoplysninger Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, organisationstype, rolle i organisationen, køn, alder og uddannelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om organisationernes mål, samfundsmæssig og læringsmæssige mål. 1.1 Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen 1.2 Din placering i organisationen Ansat leder eller mellemleder lem af bestyrelsen Konsulent eller vejleder Underviser andre opgaver i organisationen (beskriv) sæt kryds 1.4 Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) 1.5 Alder år år år år år år Min alder er.. (sæt kryds) 1.6 Uddannelse Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående udd. Mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Andet Min seneste uddannelse er..

5 5 Målsætninger 2. EU s hovedmål for livslang læring Her nævnes de fem hovedmål, som ifølge EU skal gælde for al livslang læring og dvs. også gælde for din organisations tilbud. Hvilken har de nævnte mål i din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Ingen Kun lidt Nogen Af stor Af afgørende Ved ikke A At fremme personlig realisering (personal fulfilment) B At fremme aktivt borgerskab (active citizenship) C At fremme social sammenhængskraft (social inclusion) D At fremme kulturel sammenhængskraft (cultural cohesion) E At fremme beskæftigelsesegnethed (employability)

6 6 3. Mål for din organisations aktiviteter uddybet Det foregående skema præsenterede fem mulige hovedmål for din organisations virksomhed. Her præsenteres varierende og uddybende forståelser af de fem hovedmål, som du bedes tage stilling til. 3.1 Her følger en gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A1 B1 C1 D1 E1 At fremme glæden ved i fællesskab at skabe noget, der har værdi i sig selv. At fremme en demokratisk kultur præget af dialog og gensidig hensyntagen. At fremme lokalområdets særlige kulturelle udtryksformer og identitet. At inddrage og styrke udsatte gruppers selvtillid og mod på at komme videre. At fremme samarbejdsevne og iværksætterånd, som kan bruges i erhvervslivet. 3.2 Her følger en anden gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A2 B2 C2 D2 E2 At fremme selvfølelse og oplevelse af at være til stede i sit eget liv. At fremme selvbestemmelse og tro på, at man kan gøre en forskel i fællesskab. At fremme de nationale værdier og en national enhedskultur At give udsatte grupper sociale kompetencer, der kan bringe dem videre At fremme kommunikative og kulturelle kompetencer, der bruges i erhvervslivet. 3.3 Her følger en tredje gruppe af påstande om din organisations mål. Hvor vigtige mener du, at de nævnte mål fremover bør være for din organisation? (sæt ét kryds for hver påstand) Slet ikke Kun lidt Noget Af stor vigtighed Afgørende vigtighed Ved ikke A3 B3 C3 D3 E3 At fremme deltagernes erfaringer at vælge egne mål og værdier. At fremme menneskelig tillid og social kapital i samfundet. At fremme almenmenneskelige værdier og en kosmopolitisk identitet. At fremme en social inkluderende og solidarisk kultur At fremme mental sundhed for at bidrage til mindre sygefravær i erhvervslivet.

7 7 Den samfundsmæssige 4. Stillingtagen Bygger din organisation på bestemte værdier, holdninger eller ideer af åndelig, kulturel, pædagogisk politisk eller samfundsmæssig karakter? A B Nej, værdier, holdninger og ideer har ikke for min organisations aktiviteter. Jo, værdier, holdninger og ideer har for min organisations aktiviteter. Såfremt du mener, at værdier eller ideer har i din organisation, bedes du besvare spørgsmål i næste skema. 5. Mulige holdninger Nedenfor næves en række mulige værdier, holdninger og/eller ideer, som kan have for en værdibetonet organisation. Hvilken har disse værdier i din organisation? (sæt ét kryds for hver nævnt værdi, holdning og/eller ide). Ingen Kun lidt Nogen Af stor Afgørende ved ikke 1 Kristne værdier 2 Andre religiøse værdier 3 Humanistiske værdier, hvor mennesket er i centrum 4 Socialdemokratiske/socialistiske holdninger 5 Socialliberale holdninger 6 Liberalistiske/konservative holdninger 7 Lokale værdier (lokalpatriotisme) 8 Nationale værdier 9 Globale almenmenneskelige værdier 10 Grønne værdier 11 Social solidaritet i en lokal eller national sammenhæng 12 Global solidaritet 13 Livsoplysning 14 Folkeoplysning 15 Demokratisk dannelse 16 Andre værdier, holdninger og/eller ideer

8 8 6. Samfundsmæssige er Nedenfor præsenteres en række modstridende udsagn om den samfundsmæssige af din organisations aktiviteter. Hvilke udsagn finder du mest dækkende for din organisations selvforståelse og holdning. Sæt X ved 1, hvis du er enig i udsagnet fra A til venstre, sæt X ved 5, hvis du er helt enig i udsagnet fra B til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. Sæt kun ét kryds for hvert modstridende udsagn. Udsagn fra A 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B 1 Min organisations aktiviteter rummer værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi må derfor arbejde for, at de får større samfundsmæssig. Min organisations aktiviteter rummer ikke værdier, som har for at udvikle et godt samfund, og vi vil derfor kun arbejde for at forbedre vore lemmers vilkår. 2 Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog og de evner kan bruges i mange andre sammenhænge og fællesskaber Min organisations aktiviteter styrker evnen til at udtrykke sig, vise lydhørhed og indgå i en fri dialog men de evner kan ikke overføres til andre sammenhænge og fællesskaber 3 Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man deler værdier og interesser mange mennesker faktisk over hele verdenen. Min organisation fremmer et fællesskab positiv energi og respekt, hvor man bliver mere bevidst om sin nationale identitet og sine fælles danske rødder 4 I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, og den erfaring kan overføres til andre sammenhænge I min organisation er lyst og læring, tillid og ligeværd i særlig grad forenet, men den erfaring kan ikke overføres til andre sammenhænge. 5 I min organisation lærer deltagerne noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. I min organisation lærer deltagerne Ikke noget, som kan bruges til bedre at orientere sig i en verden under konstant kulturel og samfundsmæssig forandring. 6 Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de særlige danske værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret Min organisations aktiviteter er bl.a. værdifulde, fordi de fremmer forståelsen af de fælles menneskelige værdier i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 7 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres fritidsliv. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan anvende i deres arbejdsliv. 8 De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan ikke i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. De menneskelige og demokratiske kvaliteter, som min organisations aktiviteter rummer, kan i samme grad udvikles gennem mit lønarbejde. 9 I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som mennesker og borgere. I min organisation lærer deltagerne noget, som de især kan bruge som arbejdere.

9 Udsagn fra A Deltagelse i min organisations aktiviteter udgør en rekreativ hobby, som giver ekstra kræfter til at realisere sig selv i arbejdslivet. Samfundet skal ikke bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det er en privatsag. Det offentlige (staten og kommunerne) bør ikke kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det er et overgreb på organisationsfriheden. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et godt middel til at udvikle kompetencer, som jeg kan bruge i min erhvervsmæssige karriere Offentlig støtte til organisationslivet bør fjernes, fordi det virker konkurrenceforvridende overfor de andre fritidstilbud, som udbydes på kommercielle vilkår. 1 Enig A 2 Mest enig A 3 Neutral. Ved ikke 4 Mest enig B 5 Enig B Udsagn fra B Deltagelse i min organisations aktiviteter giver mulighed for at realisere sider af sig selv, som arbejdslivet ikke giver mulighed for. Samfundet skal bruge skattekroner på at støtte det frivillige organisationsarbejde, da det styrker humane og demokratiske værdier af offentlig interesse. Det offentlige (staten eller kommunerne) må gerne kæde den økonomiske støtte sammen politiske krav til organisationslivet, da det kan bidrage til at løse opgaver, som det politiske flertal finder vigtige. Jeg er aktiv i min organisation, fordi det er et menneskeligt mål i sig selv at udfolde sig gennem frie interessebetonede aktiviteter Offentlig støtte til organisationslivet bør udvides, for ellers vil de kommercielle fritidstilbud overtage stadig mere af fritidens kultur. 15 Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er udmærket, fordi princippet om noget-for-noget sikrer en bedre politisk kontrol. Den stigende brug af politisk øremærkede projektmidler indenfor folkeoplysning og organisationsliv er kritisabelt, fordi det indebærer et nedbrud af armslængde-princippet. 16 Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisation, fordi det kan give ekstra point i mit C.V. og der bidrage til bedre løn- og arbejdsvilkår i mit arbejdsliv. Jeg ønsker at påtage mig ledelsesopgaver i min organisationen, fordi organisationens mål er meningsfuld og aktiviteten bærer lønnen i sig selv.

10 10 Vurdering af læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke-formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som organisationer, arbejdsliv m.v. I denne undersøgelse defineres læring som bestående af tre dimensioner: Dannelse fokus på personlighedsudvikling, hvor nøgleord er autenticitet, autonomi, vidensmæssig overblik, moral, æstetisk sans og det hele menneske Uddannelse fokus på viden og færdigheder (kundskaber), hvor nøgleord er almen viden om menneske, samfund og kultur, samt særlig viden, færdigheder og didaktisk forståelse inden for et bestemt fagligt emne. Kompetencer fokus på praktiske personlige evner, hvor nøgleord er samarbejde, kommunikation, kreativitet og innovation, selvledelse, interkulturel forståelse og læringskompetence. Elementer fra de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Her ønsker vi at få belyst, hvad der kendetegner læringen i din organisations aktiviteter.

11 11 7. Dannelse Den første dimension i læring er dannelse. Der fokuseres her på følgende seks hovedelementer i dannelse: 1.1 At være sig selv 1.2 Myndighed 1.3 Vidensmæssig dannelse (at søge det sande) 1.4 Moralsk dannelse (at søge det gode) 1.5 Æstetisk dannelse (at søge det skønne) 1.6 Det hele menneske (at integrere fornuft og følelser m.v.) De følgende spørgsmål skal belyse hvilket dannelsesmæssigt udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 1.1a Øget selvfølelse at være sig selv og at høre hjemme i verden. 1.1b Øget umiddelbarhed - at kunne handle på en spontan og utvungen måde. 1.1c Mere livsglæde at være levende optaget af verden og at glæde sig over at være til. 1.2a Styrket selvtillid at stole på egne kræfter og tro på at kunne gøre en positiv forskel. 1.2b Styrket selvbestemmelse at stole på egen dømmekraft og at vælge egne mål. 1.2c Styrket livsmod at have handlekraft og virkelyst til at klare udfordringer. 1.3a Styrket omverdensorientering - at sætte forskellig viden ind i helhedspræget forståelse. 1.3b Styrket (selv-)refleksion at kunne (selv-)kritisk vurdere egen viden og egne holdninger. 1.3c Styrket livsanskuelse at have et personligt syn på livet, de andre og sig selv. 1.4a Øget moralsk sans at handle mod andre, som man ønsker, at de handler mod en selv. 1.4b Øget demokratisk kultur at værdsætte tillid, dialog og gensidig hensyntagen. 1.4c Øget borgerskab - at tage ansvar for de sociale fællesskaber, man er del af. 1.5a Øget æstetiske sans at udvikle følsomhed og forståelse for kulturelle kvaliteter. 15b Øget musisk fornemmelse at være sensitiv for følelsesmæssige stemninger og oplevelser. 1.5c Øget forestillingsevne at kunne bruge metaforer og billedsprog i tolkningsregister. 1.6a Styrket tolkningsregister at kunne kombinere fornuft og følelser 1.6b Styrket dømmekraft at kombinere vidensmæssig, moralsk og æstetisk dømmekraft. 1.6c Alsidig personlig udvikling - vekselvirke mellem myndighed og autenticitet, og selvkontrol og spontanitet.

12 12 8. Faglighed Fokuspunkter i forhold til den uddannelsesmæssige faglighed er 2.1 Almen viden om mennesker 2.2 Almen viden om kulturen 2.3 Almen viden om samfundet 2.4 Faglig viden om dit kulturelle interesseområde 2.5 Faglige færdigheder i dit kulturelle interesseområde 2.6 Fagdidaktik og faglig etik i dit kulturelle interesseområde De følgende spørgsmål skal belyse det uddannelsesmæssige eller faglige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 2.1a Øget almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. 2.1b Øget evne til kritisk at tolke menneskelige forhold og vilkår. 2.1c Øget evne til at vurdere menneskelige situationer og forhold ud fra et bredere menneskesyn. 2.2a Øget almen viden om kulturelle forhold og værdier. 2.2b Øget evne til kritisk at tolke forskellige kulturelle forhold og værdier. 2.2c Øget evne til at vurdere kulturelle situationer og værdier ud fra et bredere kultursyn. 2.3a Øget almen viden om samfundsmæssige forhold og mål. 2.3b Øget evne til kritisk at tolke samfundsmæssige og /eller samfundspolitiske forhold. 2.3c Øget evne til at vurdere samfundsmæssige forhold ud fra et bredere samfundssyn. 2.4a Styrket faglige viden om teori og historie inden for det valgte fagområde. 2.4b Styrket faglig viden om teknikker og metoder inden for det valgte fagområde. 2.4c Styrket faglig viden om kvalitetsnormer inden for det valgte fagområde. 2.5a Øgede faglige færdigheder i at bedømme kvaliteten af anvendelse af det valgte fagområde. 2.5b Øgede faglige færdigheder i at anvende fagets teknikker og metoder. 2.5c Øgede faglige færdigheder i performance og udførelse inden for det valgte fagområde. 2.6a Øget indsigt i de pædagogiske mål og metoder, der benyttes inden for det valgte fagområde. 2.6b Øget indsigt i faglige etik og holdningsmæssige normer inden for det valgte fagområde. 2.6c Øget indsigt i egne læringsstile og metoder inden for det valgte fagområde.

13 13 9. Kompetencer Fokuspunkter i forhold til kompetencer er 3.1 Sociale kompetencer 3.2 Kommunikativ kompetence 3.3 Kreative og innovative kompetencer 3.4 Selvledelseskompetencer initiativ og iværksætterånd 3.5 Interkulturelle kompetencer kulturel bevidsthed og udtryksevne 3.6 Læringskompetence De følgende spørgsmål skal belyse det kompetencemæssige udbytte, som du mener, at deltagerne opnår ved at deltage i din organisations tilbud. Angiv i hvilken grad udsagnene er dækkende for deltagernes udbytte af at deltage i aktiviteterne? I mindre grad I nogen grad I almindelighed I større grad I meget høj grad ved ikke 3.1a Øger evnen til at samarbejde andre om fælles opgaver 3.1b Øger evnen til at tage ansvar for at fælles udfordringer bliver løst.. 3.1c Øger evnen til at inddrage andre i at løse en fælles opgave. 3.2a Styrker evnen til at kommunikere på en klar og hensigtsmæssig måde. 3.2b Styrker brugen af forskellige kommunikationsformer til forskellige situationer. 3.2c Styrker evnen til at kommunikere i uvante sammenhænge. 3.3a Styrker evnen til at se nye muligheder og gå egne veje, når en opgave skal løses. 3.3b Styrker evnen til at bruge intuition og fantasi til at løse opgaver. 3.3c Styrker evnen til at eksperimentere og at opgive gamle løsninger. 3.4a Styrker evnen til at være selvkørende og initiativrig i mange forskellige sammenhænge. 3.4b Styrker evnen til selv at iværksætte og gennemføre opgaver. 3.4c Styrker evnen til at påtage sig en risiko vurdering af egne stærke og svage sider. 3.5a Styrker evnen til at udtrykke idéer, erfaringer og følelser i forskellige sammenhænge. 3.5b Styrker evnen til at begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge. 3.5c Styrker åbenhed og nysgerrighed i forhold til at forstå andre kulturelle værdier. 3.6a Styrker lyst og evne til at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan bruges i praksis. 3.6b Styrker evnen til at overvinde forhindringer for at nå egne læringsmål. 3.6c Styrker bevidsthed om egen læringsstil og bedste måder at lære på.

14 Prioritering af læringens dimensioner Ovenfor vurderede du deltagerens læringsmæssige udbytte af at deltage i din organisations tilbud. Her skal du prioritere, hvilke elementer i din organisations læringstilbud, som du finder mest sfulde og ønsker at fremme. Nedenfor resumeres de 3 dimensioner hver 6 elementer, i alt 18 elementer. Hvilken mener du, at de enkelte elementer bør have i organisationsarbejdet, hvis du skulle bestemme? Den dannelsesmæssige dimension 1.1 At være sig selv (livsglæde, vitalitet og livsfylde) 1.2 Myndighed (selvstændighed, selvbestemmelse og handlekraft) 1.3 Vidensmæssig dannelse (overblik, refleksion, personlig livsanskuelse) 1.4 Moralsk sans (etisk dømmekraft, demokratisk kultur, aktivt borgerskab) 1.5 Æstetisk sans (æstetisk følsomhed, poetisk stemthed, sanselig anskuelse) 1.6 Det hele menneske (fornuft og følelse, dømmekraftens treenighed, ægthed og myndighed) Den kundskabsmæssige (faglige) dimension 2.1 Almenfaglig viden om mennesker (viden, kritik og vurdering) 2.2 Almenfaglig viden om kultur (viden, kritik og vurdering) 2.3 Almenfaglig viden om samfund (viden, kritik og vurdering) 2.4 Faglig viden (teori, metoder, kvalitetsnormer) 2.5 Faglige færdigheder (bedømmelse, udøvelse, performance) 2.6 Didaktisk forståelse (pædagogiske metoder, faglig etik, egen læring) Den kompetencemæssige dimension 3.1 Sociale kompetencer (samarbejde, tage ansvar, inddrage andre) 3.2 Kommunikative kompetencer (Klarhed, variation, mod) 3.3 Kreative og innovative kompetencer (se muligheder, bruge intuition, eksperimentere) 3.4 Kompetence til selvledelse (initiativrig, iværksætterånd, risikovillig) 3.5 Interkulturelle kompetencer (udtryksevne, bevægelighed, åbenhed) 3.6 Læringskompetence (lyst til at lære, vedholdende, selvbevidst læringsstil) Ingen Kun lidt Nogen Stor Afgørende ved ikke

15 15 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, eller ønsker at uddybe dine svar, er du meget velkommen til at komme dem nedenfor, eller eventuelt at vedlægge dem på et separat stykke papir. Generelle kommentarer: Baggrundsoplysninger: Pkt. 1 Målsætninger: Pkt. 2 og 3 Samfundsmæssig : Pkt. 4 6 Læringsprofil: Pkt Tak fordi du deltog i vores undersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere