RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN"

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING

2 Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. Annoncer: Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer Redaktion: 3 Formanden har ordet 4 Notitser 6 Selvgjort er velgjort 8 International brystbehandling 12 Overenskomst Hovedbestyrelsen anbefaler et JA 16 Eventyrløbet 18 Portræt af en formand: Ole Gilberg 20 Studiesiden 21 Den flyvende palleløfter Ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer FAGLIG REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på Formand: Charlotte Graungaard Bech Poulskervej Neksø Tlf Faglig konsulent: Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. Produktion: FRD s kontor: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag Kursuskalender KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt 23 Invitation til jubilæumsfest DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer hos frd Udkommer ca ÅRGANG April Maj Juni RADIOGRAFEN MARTS 2011

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET Den STORE KONTRAST Af Charlotte Graungaard Bech, Formand Det er interessante tanker, der dukker op i en formands hoved ovenpå årets overenskomstforhandlinger. Elementer som rettigheder, solidaritet og fagforeningers betydning gør deres indtog. De rettigheder og resultater vi ved tidligere forhandlinger har opnået, har vi troet var en stabil faktor noget permanent. Men OK11 har vist noget andet. Det har været nødvendigt at forsvare allerede opnåede resultater. Her tænker jeg specielt på arbejdstidsreglerne, som arbejdsgiverne i betydelig grad forsøgte at angribe. Arbejdsgiverne ønskede at forlænge normperioden og ændre beregningen af overarbejde til deres fordel. De havde endvidere krav om at indgå plustidsaftale direkte mellem leder og medarbejder, krav om lettere adgang til at omlægge tjeneste og herunder krav om lempelse af 4-døgnsreglen omkring aflysning af afspadsering. Alle disse krav måtte arbejdsgiverne opgive under forhandlingerne. Når det handler om overenskomstforhandlinger må vi nødvendigvis også forholde os til de arbejdsgiverkrav, vi formåede at undgå. Tidligere overenskomstforhandlinger har drejet sig om at kæmpe for forbedringer, men denne gang har vi som lønmodtagere måttet kæmpe for at undgå forringelser. Det solidariske element er, at der denne gang er blevet fokuseret på at enhver promille, der er forhandlet hjem, skal komme alle ansatte til gode. Dette har været vores strategi lige fra starten af overenskomstforhandlingerne. Naturligvis en strategi, der var lagt på det faktum, at vi i lyset af den økonomiske krise, havde en klar forventning om, at rammen ville blive smal. Derfor skulle alle have en ligelig del af småkagen. Når det så er sagt, så lad os lige tage et kig på hvordan tidligere overenskomstresultater har set ud husker vi endnu med de 13,3 %. I 2005 endte vi på er samlet resultat lige omkring de 9 % på en treårig aftale. I 2002 blev det treårige resultat 9,27 %. I 1999 blev det 9,69 %, ligeledes ved en treårig aftale. Ser vi alene på de generelle lønstigninger er tallet for 1999 (året der indeholdt den højeste generelle lønstigning) på 6,24 %. Deles dette ud på tre år får vi 2,08 % pr. år. Ganger vi med 2 (for at kunne sammenligne med den 2-årige overenskomst i 2011), får vi 4,16 %. OK11 har givet os 1,7 % i 2011, som vi må afdrage på gæld fra reguleringsordningen og 2,65 % i Det giver samlet for OK 11, når vi taler generelle lønstigninger 4,36 %. Det er selvfølgelig en forsimpling, men tallene sætter trods alt resultatet i perspektiv. I virkeligheden anskueliggør ovenstående beregninger mest af alt, at det er vanskeligt at sammenligne resultaterne at tal er taknemmelige. Som fagforening havde vi gerne stået med et større resultat det skal ikke være nogen hemmelighed. De generelle lønstigninger, forbedring af alle løntrin, seniorordning og videreførelsen af ATP-udbygningen får resultatet til samlet at ligge på 3,08 %. Sammenlægningen af de to halve fridage 1.maj og grundlovsdag til en fridag, gav et provenu, der blev brugt til at hæve godtgørelsen for mistet fridag en lille smule. Ligelønsprojektet kan med rette synes at ligge langt væk lige nu, men vi giver ikke op. Der er en ny forhandling i På et eller andet tidspunkt, må arbejdsgiverne da kunne se, at der skal sendes et alvorligt anerkendende signal til de medarbejdere, de generelt roser og er dybt afhængige af. På den baggrund er der en erkendelse af, at det er det bedst opnåelige resultat, som vi kunne komme frem til under de givne omstændigheder. Omstændighederne er som bekendt den økonomiske krise, der har givet genlyd i regionerne, men også det faktum, at erfaringerne fra OK08 i forbindelse med strejken, har sat nogle dybe spor hos vores medlemmer. Derfor siger FRD s Hovedbestyrelse enstemmigt JA til OK11-resultatet og opfordrer naturligvis medlemmerne til at gøre det samme. Charlotte Graungaard Bech Formand, FRD MARTS 2011 RADIOGRAFEN 3

4 Notitser Kommentar til artikel i Radiografen februar 2011 omkring trombektomi. Lene Tarp overradiograf og Tina Petersen radiograf. Vi tillader os hermed, at komme med en kommentar til artikel omkring trombektomi bragt i Radiografen i februar Det beskrives at vagtdækningen til trombektomi fra radiografside afhænger af radiografernes vilje til at komme ind i deres fritid mod et ekstra honorar. På Radiologisk afdeling OUH er der radiografer enten tilstede eller som formaliseret rådighedsvagt alle dage fra kl. 07:30 til kl. 23:00. Det er kun om natten, vi ikke har nogen formaliseret vagt. Os bekendt er der ikke i Odense afvist patienter, fordi der ikke har været radiografer til stede. Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til en rådighedsvagt om natten. På OUH har det ikke været så svært, at skaffe radiografer til trombektomi, da vi i forvejen har vagt til neurointervention. Medlemsmøde i Region Sjælland For radiografer og sygeplejersker der er medlem af FRD eller DSR. Kom og hør det basale og det nye i ultralydsundersøgelser Vi starter med lidt at spise. Derefter kommer Sebastian Sandrose og holder et spændende oplæg om ultralyd. Torsdag den 7. april kl. 17:00 Næstved Sygehus Herlufsvænge 12, kælderen - lokale 12 Hilsen bestyrelsen i Region Sjælland Tilmelding senest mandag den 4. april på FRD s regnskab er nu tilgængeligt på nettet Regnskabet for 2010 viser at medlemstallet sidste år er steget med 67 for uddannede aktive medlemmers vedkommende. Den samlede kontingentindtægt er steget med kr. svarende til 6,7 %. Personaleomkostninger er steget med på grund af personaleudskiftninger. Der afsættes 6 måneders løn til fratrædelse til formanden, da dette nu er optjent i henhold til vedtægterne. De samlede omkostninger er steget i alt med 5,1 %. Resultatet på primær drift giver derfor et samlet nettooverskud efter hensættelser på kr. Det samlede regnskab er tilgængeligt på radiograf.dk/om-frd/hovedbestyrelsen/referater. TIL Region Midtjyllands medlemsarrangement den 30.marts ÆNDRING Følgende foredrag erstatter Lise Loft Nagel s foredrag. Menneske og teknologi i radiografien hvem har hovedrollen? Er patienten virkelig i centrum i radiografien? Besidder personalet de menneskelige kompetencer, der lægges op til i definitionen på radiografi? Kan personalet tale etikkens sprog og tale patientens sag i en verden domineret af teknologi? Disse spørgsmål er nogle af de hovedspørgsmål som vil blive diskuteret med udgangspunkt i definitionen på radiografi og en række praksisfortællinger. Der fremlægges to perspektiver på radiografi med henblik på at skabe debat og sætte fokus på radiografiens facetter. Foredraget er ved Bo R. Mussmann, Studie-og videnscenterleder, University College Lillebælt. bedre MR-skanninger af endetarmskræft efter kursus Kursus gav markant forbedring af både den tekniske kvalitet og beskrivelserne af skanningerne Et efteruddannelsesprojekt viser, at man gennem tværfaglig efteruddannelse kan forbedre kvaliteten af MR-skanning af bækkenet hos patienter, som lige har fået konstateret endetarmskræft. I 2007 startede Region Nordjylland og Region Midtjylland et obligatorisk, multidisciplinært efteruddannelsesprogram for kirurger, onkologer, patologer, radiologer, specialsygeplejersker og radiografer, der beskæftiger sig med diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft. Programmet var en af anbefalingerne i Tarmkræftrapporten fra 2004 og omfattede i alt fire kursus-moduler. En gennemgang af alle skanninger, beskrivelser og vurderinger hos patienter med nydiagnosticeret endetarmskræft i en periode på henholdsvis 3 måneder umiddelbart før kursus og 3 måneder umiddelbart efter kursus, viste markant forbedring af såvel den tekniske kvalitet af scanningerne som beskrivelserne. I alt 180 skanninger indgik i bedømmelsen. Før kurset fandtes kun tilfredsstillende teknisk kvalitet m.h.t. tumor-stadieinddeling i 18 % af scanningerne imod 74 % efter kursus. Desuden steg detaljeringsgraden i radiologernes beskrivelser af skanningsresultaterne signifikant efter kurset. Forskerne var dog ikke i stand til at påvise en signifikant forbedring m.h.t. antallet af patienter, der på baggrund af billedmaterialet blev henvist til korrekt behandling efter de danske retningslinjer på området. Tilsvarende efteruddannelsesprogrammer er sidenhen iværksat og gennemført i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt i Region Syddanmark. Fra Dagens Medicin. 4 RADIOGRAFEN MARTS 2011

5 FDR D-EVO: Flat Panel DR-kassette, en intelligent Digital EVOlution! Tak for besøget i Wien! FDR D-EVO er en nem måde at opgradere jeres nuværende røntgenrum til et højteknologisk DR rum. Denne mobile DR detektor kan anvendes i buckyleje, stand eller til frie optagelser. Det bedste valg til en flexibel hverdag. Fujifilm Danmark Hurtig, tynd og let Billedpreview på 3 sek. Exponerings-interval 9 sek. Høj DQE og MTF Forbedret billedkvalitet og reduceret dosis

6 Selvgjort e Af radiograf Kasper Thorup-Erichs På Radiologisk Afdeling OUH, Odense har vi taget et alternativ til den konventionelle sidemarkering i brug. Det er en selvklæbende engangs-markering, beregnet til at sætte direkte på patienten og den er hjemmelavet. Når vi de seneste år har renoveret vores gode gamle, men slidte, røntgenrum og har installeret nye smarte lejer med DRteknik, har vi samtidig måttet sige farvel til den knap på apparaturet, som med et enkelt tryk satte et lille blybogstav ind i kanten af blænden. Dette lille H eller V gjorde, at der ikke kunne være tvivl om, hvad der er højre og venstre på billedet, da det simpelthen blev medfotograferet. Når vi har kigget efter nyt apparatur, har vi fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre at få udstyr med denne funktion. Det kan virke paradoksalt, at denne markeringsteknik er forsvundet, når et digitalt billede netop kan blive spejlvendt, både med og uden at der kan påvises en menneskelig indgriben. Især når vi sender billeder digitalt mellem vores sygehuse som aldrig før, og når vi, som radiografer, har ansvaret for korrekt billedmarkering. Da vi, for efterhånden længe siden, fik Agfas CR-system, fik vi at vide, at vi altid skulle anvende fysisk markering, da Agfa ikke kunne garantere 100 % at billedet ikke kunne blive spejlvendt et eller andet sted i post-processing. 6 RADIOGRAFEN MARTS 2011

7 FAGLIGT r velgjort Opfordringen I afdelingens kvalitetshåndbog står: Alle scoliose- og knogleoptagelser undtaget bækken og columnaoptagelser skal markeres med fysisk hø/ve-mærke. AP/PA-optagelse af thorax skal markeres med fysisk hø/ve-mærke. En af mine kolleger har skrevet bacheloropgave om denne problematik, med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning som omhandler fysisk markering af røntgenbilleder. Nå, men vi bruger naturligvis fysisk markering i afdelingen, og engang i 2007 spurgte min afdelingsradiograf om jeg ville fotografere et ark med selvklæbende H er og V er, som hun havde bestilt hos et firma, for at se om de kunne ses på røntgen. De kunne ikke ses, men det satte tankerne i gang hos mig. Idéen var spændende, så jeg gik i gang hjemme på køkkenbordet med diverse røntgenkontraststoffer og hvad jeg ellers kunne opdrive, og fandt ud af, at det faktisk kan lade sig gøre i hvert fald i teorien - at fremstille sådan et røntgenfast klistermærke. På dette tidspunkt havde OUH og Syddansk Universitet et samarbejde om forskning og innovation, hvor OUH s medarbejdere blev opfordret til at skrive om deres idéer og få dem undersøgt med henblik på potentiale. Min chef opfordrede mig til at tage kontakt til denne afdeling, men et klistermærke var vist ikke lige teknologisk nok for dem, så de sendte mig videre til MTV-afdelingen (medicinsk teknologivurdering) på OUH. De syntes godt om projektet og formidlede kontakt til en klistermærkeproducent. Men ret meget andet ville de ikke gøre i sagen, så projektet endte hos mig og min afdeling. Processen Her kommer mine kolleger ind i billedet, da min funktion i afdelingen efterhånden har mere skrivebords-karakter. Samarbejdet med producenten har nemlig fungeret således, at jeg har opstøvet forskellige miljøvenlige substanser med høj røntgenattenuation, som han har prøvet at trykke klistermærker med. Dem har han så sendt til mig, hvorefter jeg har testet dem i afdelingen på et fantom. Men den praktiske afprøvning har mine kolleger stået for. Hver gang jeg er kommet med en ny version af en markering, er det dem som har haft dem med i lommen på stuerne eller på udefototuren. De har hjulpet meget med billeder, konstruktiv kritik og gode råd. Efter utallige forsøg med forskellige blandinger af diverse substanser og fremstillingsmetoder, er det endelig lykkes. Denne del af processen, den kreative, har helt klart været den mest spændende for mig. Jeg har skaffet materialer fra bl.a. USA, Østrig og Italien, og har mailet med ingeniører, professorer og direktører rundt omkring i verden, takket være internettet. Det er fantastisk så hjælpsomme folk er, når man kommer med sådan en opgave. Min overradiograf har hele vejen støttet op om projektet, og været aktiv i processen. Hun har haft mærkater med til møde i regionen, og opfordret mig til at skrive denne artikel. Resultatet Da vi omsider stod med et brugbart produkt, blev det testet med succes i afdelingen i fuld skala fra juli 2009 til januar 2010, men hvad så? Jeg har aldrig set mig selv som iværksætter, bare som én der får gode idéer. Men hvis ikke projektet skulle løbe ud i sandet, og jeg skulle gå og spørge mig selv resten af livet om det mon var lykkedes, så måtte jeg i gang. Hospitalernes og regionernes indkøbsafdelinger handler kun med firmaer, så jeg har måttet oprette sådan et Xopaq ApS. (udtales X-opaq) og da det er noget helt nyt for mig, en typisk lønmodtager, har jeg pludselig haft brug for både advokat, revisor og iværksætterkonsulenter, for ikke at gøre noget forkert. Resultatet er blevet et ark med 24 markeringer til at klæbe fast på patienten, og smide væk efter brug. De supplerer afdelingens bly-markeringer i de situationer hvor placering, fastgørelse eller hygiejne gør det besværligt at anvende vores konventionelle markeringer. De anvendes konsekvent til scolioser og benlængde-udmåling, da de, pga. deres udformning også kan fungere som kontrol af, hvorvidt billederne er korrekt størrelse en slags kalibreringskontrol. OUH s ortopædkirurgiske operationsgang der er begyndt at sende deres peroperative billeder direkte i PACS, fik løst et problem omkring markering af deres billeder ved at anvende engangs-markeringerne. De pakker og steriliserer dem enkeltvis, og er jo traditionelt glade for engangsartikler. Vores CT-afsnit anvender også markeringen. Den kan ses på scout et og på en 3D-rekonstruktion. En MR-kollega synes snart det må være deres tur til at prøve. Men det kræver nok at jeg starter forfra hjemme på køkkenbordet. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 7

8 PROJEKT lægger basis for international brystbehandling AF Lotte Beck, konsulent, MedCom & Lenna Maria Broberg, junior konsulent, MedCom Brystkræft er den hyppigste form for kræft hos kvinder. Alene i Danmark rammes kvinder hvert år. I Tyskland får hver 11. kvinde stillet diagnosen, og der vises derfor stor interesse for området overalt i verden. Ønsket om at forbedre behandlingen af brystkræft motiverede 19 partnere fra Region Syddanmark samt det nordlige Slesvig-Holsten (Tyskland) til at starte et projekt, der blandt andet viste, om mammografiscreeningen i Danmark adskiller sig fra mammografiscreeningen i Tyskland. 8 RADIOGRAFEN MARTS 2011

9 FAGLIGT Grænseoverskridende samarbejde I et storstilet forsøg på at udveksle erfaringer med kolleger på den anden side af grænsen, gik Region Syddanmark og Slesvig-Holsten i januar 2009 sammen om et projekt dedikeret til brystkræft: Grænseoverskridende samarbejde; Forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Slesvig-Holsten. Basis var at opbygge et fælles netværk bestående at eksperter indenfor det medicinske, det tekniske og det administrative område, for derved at opbygge en gensidig forståelse for brystkræftsprogrammerne på begge sider af grænsen. Begge regioner havde inden projektstart påbegyndt initiativer til yderligere at forbedre den medicinske omsorg af befolkningen indenfor området forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft. Det var derfor forventet, at begge parter kunne lære en del af hinanden i form af forbedringer af individuelle koncepter og procedurer indenfor fx medicin, organisation, teknologi og kvalitetssikring. Specielt interessant var det at udveksle erfaringer indenfor diagnosticering via mammografiscreeninger, for dermed at forbedre den medicinske tilgængelighed samt kvaliteten af ydelser indenfor brystkræftbehandlinger og screeninger, sådan at brystkræft eksempelvis kan opdages tidligere. I den forbindelse arbejdede en udvalgt gruppe i projektet på at opbygge en teknisk infrastruktur, der skulle transportere mammografiscreeningsbilleder fra Danmark til Tyskland. Hvordan screenes der for brystkræft i Tyskland? Mammografiscreeningsprogrammer er implementeret såvel i Region Syddanmark som i Slesvig-Holsten. I begge regioner eksisterer programmerne for at opdage eventuel brystkræft på et så tidligt stadie som muligt. Dog forekommer der visse forskelle i programmerne og deres organisering, der har betydning for radiologernes arbejdsgang samt gransknings-processen. I Region Syddanmark er organiseringen af screeningen betydeligt mere centraliseret end i Slesvig-Holsten. Der foreligger en klar ansvarsfordeling mellem aktørerne, hvor den praktiserende læge spiller en central rolle i processen, og patienterne guides gennem systemet. Behandlingsgaranti inklusiv maksimal ventetid er endvidere et aspekt, der kun er til stede i Region Syddanmark. I Slesvig-Holsten kan patienten inkluderes i screenings-processen via forskellige screenings-programmer. Hvilket program der vælges er op til patienten selv, ligesom inklusionen enten sker via den såkaldte Programm Verantwortlicher Artz (PVA programansvarlig læge), gynækologen eller den praktiserende læge. Konsekvensen heraf, er en eksisterende konkurrence mellem programudbyderne. En videre forskel er gynækologens rolle som central aktør i brystkræft-forløbet, idet de i Slesvig-Holsten kan involveres i hele forløbet. Den programansvarlige læge i mammografiscreeningsprogrammet er underleverandører til sygeforsikringerne samt Kassenärtzliche Vereinigung (KV-SH) sammenslutningen af sygeforsikringens læger, der som et resultat viser stor interesse i at patienterne benytter mammografiscreeningsprogrammet tilbudt af dem, og ikke et af de andre konkurrerende tilbud. På den anden side, har gynækologerne en tendens til ikke at anbefale mammografiscreeningsprogrammet, da de ellers er bange for at miste patienten til konkurrenten. Resultatet er en stærk konkurrence mellem de programansvarlige læger og gynækologerne. Det splittede landskab samt den politiskøkonomiske baggrund er essentiel i forhold til screenings- og brystkræft behandlingsprocessen i Slesvig-Holsten, og er med til at gøre situationen i Slesvig-Holsten en anden end den er i Region Syddanmark. Pilotforløb i grænseoverskridende mammografi-screening Et af målene i projektet var at verificere muligheden for at udveksle medicinske services mellem radiologer fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Efter at have beskrevet brystkræftprogrammerne og processerne i de to regioner var næste opgave således at teste, om radiologiske services kunne udveksles på tværs af nationaliteter både fra et klinisk perspektiv, men også rent teknisk. Ville forskellene i programmerne f.eks. have en indflydelse på udfaldet af pilotforløbet? For at tilsikre, at kommunikationen imellem pilotdeltagerne gennemførtes på en sikker og effektiv måde, blev en sikker infrastruktur etableret. Når der anvendes elektronisk kommunikation imellem sundhedsorganisationer, består en væsentlig hindring og barriere i at sikre den følsomme patientkommunikation. Ved oprettelsen af en infrastruktur, der var specielt beregnet til at overvinde barriererne, var metoden til at teste den grænseoverskridende udveksling af mammografiscreeningsbilleder sikret. Det tekniske set up blev styret af MedCom fra Danmark, som har til formål at bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb i Danmark. De kliniske deltagere inkluderede OUH Odense fra dansk side samt DIAKO Flensborg, Universitetshospitalet i Kiel samt klinikken Prüner Gang fra Kiel, Tyskland. Den tekniske infrastruktur i projektet er opbygget efter principperne i det danske Sundhedsdatanet (www.medcom.dk). MARTS 2011 RADIOGRAFEN 9

10 Schleswig-Holstein Practice/Hospital Black Box (FW) Forbindelsen mellem deltagerne skete via en sikret VPN-forbindelse, hvor det tyske net (KV-SafeNet: kommunikationsnet for sammenslutningen af sygeforsikringens læger) fungerede som knudepunkt, idet deltagerne blev forbundet til hhv. Sundhedsdatanettet og KV-SafeNet. Fra OUH Odense sendtes der i pilotforløbet ca. 100 mammografiscreeningsbilleder til DICOM serveren placeret i Tyskland. Herfra kunne de tyske klinikere enten hente screeningsbillederne eller med IT-support fra KV-SH få sendt screeningsbillederne til deres arbejdsstation. Region Syddanmark Evaluering For at evaluere pilotforløbet udfyldte deltagerne efterfølgende et spørgeskema samt deltog i en evaluerings workshop, hvor erfaringerne, succeser og problemer diskuteredes. 94 screeningsbilleder var i sidste ende gransket af alle deltagere. 13 ud af 94 diagnoser viste sig at være sammenfaldende, hvilket svarer til næsten 14 procent. Ligeledes var 3 ud af 9 genindkaldelser af patienter sammenfaldende, svarende til 33,3 procent. Den gennemsnitlige Slesvig-holstenske genindkaldelse rate var 12,84 procent, hvor den i Region Syddanmark lå på 6,6 procent. Umiddelbart kan dette synes som store forskelle. Dog viste diskussionen ved workshoppen noget andet. Ikke alene viste der sig at foreligge forskelle mellem de syddanske og Slesvig-holstenske deltagere, men også mellem deltagerne fra Slesvig-Holsten. Forskellen mellem Region Syddanmark og de tyske kolleger kan bl.a. forklares ved manglen på klinisk information. F.eks. havde de tyske klinikere ikke adgang til tidligere undersøgelser, journaler el. lign., hvorfor der på et screeningsbillede af et bryst der tidligere KV-Safenet DICOM Workstation at OUH Danish Health Data Network (DHDN) var opereret, kunne fremstå mistænksomme tegn. Ligeledes var proceduren i pilotforløbet ikke den samme, som den normalt er i Slesvig-Holsten. Efter første granskningsrunde mødes klinikerne som regel for at drøfte, hvilke patienter der skal genindkaldes og hvilke der ikke skal. Resultaterne i pilotforløbet afspejler altså første gransknings-runde og ikke det endelige resultat. Rent teknisk oplevede Slesvig-Holsten langt flere problemer end Region Syddanmark, og især forbindelsen mellem KV-SH og pilotdeltagerne var plagsom. Grundende hertil var bl.a. langsomme forbindelser, der forsinkede modtagelsen af billederne. Flere af deltagerne arbejdede med 2MB forbindelser, hvor minimum 10 MB er anbefalet til denne form for overførsler. Ligeledes var forskellige PACS systemer, der trods alt havde svært ved at kommunikere sammen, med til at komplicere processen. En stor succes var til gengæld billedkvaliteten af de sendte mammografiscreeningsbilleder. Ukomprimerede DICOM billeder sikrede, at kvaliteten forblev den samme, selvom billederne sendtes fra en server til en anden. Størrelsen på billederne resulterede i en noget langsom overførsel, men kvaliteten af billederne forblev dog upåklagelig. Tilpasning, observation og udveksling Forskellene mellem procedurerne og resultaterne i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten viste sig ikke kun at være defineret af grænser, men er afhængig af hver eneste kliniker. Fremtidigt samarbejde synes altså ikke at være afhængigt af enighed, men meget mere af vilje og entusiasme til at etablere et grænseoverskridende samarbejde. Endvidere er forskellene ikke af sådanne karakter, at de eliminerer muligheden for samarbejde. Konklusionen fra pilotforløbet og den dertil hørende workshop var således, at det handler om at tilpasse sig hinanden. Fundamentet består i at observere hinanden og udveksle erfaringer. På den måde er de kliniske rammer for samarbejde i hvert fald lagt. Pilotforløbet har vist, at kliniske og tekniske aspekter er håndterbare. Langt mere komplekse aspekter ved grænseoverskridende samarbejde skal overvejes for at opbygge et holdbart koncept. Dette inkluderer juridiske aspekter såsom patientens samtykke, juridiske reguleringer og forskelle, økonomiske aspekter såsom betaling af ydelser samt organisatoriske aspekter såsom ansvarsfordeling og processer. Projektet har i en afsluttende rapport givet sit bud på en fremtidig ramme for grænseoverskridende samarbejde indenfor brystkræft inklusiv forslag til ovenstående problemstillinger. Rapporten kan læses på projektets hjemmeside 19 partnere arbejdede i fem arbejdsgrupper på at: Etablere et dansk / tysk netværk af medicinske, tekniske og administrative eksperter, patientorganisationer samt andre interessenter. Opnå en fælles forståelse for brystkræft programmerne i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten, for derved at sammenligne programmernes effektivitet og kvalitet. Udvikle et medicinsk, teknisk samt organisatorisk koncept for et Grænseoverskridende Brystkræftcenter samt et langsigtet benchmark af brystkræftprogrammerne Verificere muligheden for at udveksle medicinske services mellem radiologer. Forberede en omfattende implementering af det Grænseoverskridende Brystkræftcenter til udvekslingen af medicinske services indenfor mamma diagnostik. 10 RADIOGRAFEN MARTS 2011

11 Du skal ikke uden videre sige JA til 5% på din lønkonto. Tal med os først Det er ikke nogen nem beslutning at skifte bank. Det ved vi godt. Men når du som medlem af FRD kan få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto, så er det nok værd at undersøge, hvad det kan betyde for dig. Med LSBprivat Løn får du nemlig hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Og det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på lønkontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder, hvad den lover, og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Læs mere om LSBprivat Løn på radiografbank.dk SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af FRD, og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 8. november Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto. Ring: Ring og hør mere på Online: Gå på radiografbank.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto. i samarbejde med

12 Resultat om ny overenskomst for radiograferne Af TROELS JEPPESEN Søndag den 27. februar indgik Sundhedskartellet et forlig med regionerne om en ny overenskomst. FRD s Hovedbestyrelse vedtog enstemmigt, at anbefale et ja til den nye overenskomst, der i disse dage er til urafstemning blandt Sundhedskartellets medlemmer. Den nye overenskomst er aftalt for en 2-årig periode, hvor gælden fra reguleringsordningen afregnes i Året efter kommer der en gennemsnitlig lønstigning på 2,65 procent for Sundhedskartellet, fordelt med størstedelen den 1. januar 2012 og en mindre lønstigning den 1. oktober Da overenskomsten er 2-årig vil næste overenskomstforhandling blive i Det lykkedes for Sundhedskartellet at forhandle nogle væsentlige elementer hjem. Det drejer sig om: Videreførelse af seniorordningen Udbygning af ATP-projektet Forhøjelse af varslingsgodtgørelsen Honorering af AMiR En pulje penge til faglig og professionsrettet udvikling Sundhedskartellet undgik forringelser på arbejdstidsaftalen, på trods af arbejdsgivernes mange krav på dette område. Pengene til forhøjelsen af varslingsgodtgørelsen kommer af et provenu, der er fundet ved at samle de to halve fridage fra grundlovsdag og 1. maj til en hel fridag. Den nye hele fridag vil fremover som udgangspunkt ligge 1. maj. Overenskomsten indeholder også en aftale om atypiske stillinger og en hensigtserklæring om gennemførelse af et projekt med fokus på at undersøge det kønsopdelte arbejdsmarked. 12 RADIOGRAFEN MARTS 2011

13 OK11 Hårde forhandlinger Finanskrisen ramte hårdt og gav nogle tydelige ridser i lakken på den danske samfundsøkonomi, med store besparelser i regionerne og kommunerne til følge. Under forhandlingerne blev det hurtigt klart, at regionerne medbragte en stram ramme til forhandlingsbordet. Det var hårde forhandlinger og især regionernes krav om en selvstændig reguleringsordning var et stridspunkt. Det førte sent lørdag nat til et midlertidigt sammenbrud i de tværgående forhandlinger. Men da man senere genoptog forhandlingerne frafaldt regionerne kravet i overenskomstperioden. Du kan læse mere om resultatet i urafstemningspjecen og på FRD s hjemmeside radiograf.dk. Urafstemning Nu hvor der er indgået et forlig, skal resultatet til urafstemning blandt medlemmerne. Det er nemlig først hvis flertallet af Sundhedskartellets medlemmer stemmer ja til overenskomstresultatet, at aftalen bliver gældende. OK til OK11 Hvis medlemmerne stemmer ja, så gælder den nye overenskomst. Hvis medlemmerne stemmer nej, stemmer de alle parter tilbage til forhandlings-bordet. ATP-pension Indbetalingen til ATP-pensionen forhøjes den 1. januar 2012 fra 1728 kr. til 2073 kr. pr. år. Varslingstillæg i regionerne forhøjes Med virkning fra forhøjes satsen for inddragelse af fridøgn fra 375,82 kr. til 388,55 kr. (niveau ). Seniorordningen gøres permanent På det regionale område har alle ansatte fra det år de fylder 60 år, ret til en bonus. Bonussen kan også konverteres til seniordage på følgende vis: Som 60-årig svarer bonussen til 0,8 pct. af sædvanlig løn eller 2 seniordage Som 61-årig svarer bonussen til 1,2 pct. af sædvanlig løn eller 3 seniordage Som 62-årig eller derover svarer bonussen til 1,6 pct. af sædvanlig løn eller 4 seniordage Udover seniordage kan bonussen konverteres til ekstra pension eller kompetenceudvikling. 1.maj og Grundlovsdag i regionerne Det er aftalt, at de nuværende to halve fridage 1.maj og Grundlovsdag fremover samles til en hel fridag, således at 1.maj som udgangspunkt bliver en hel fridag og Grundlovsdag bliver en hel arbejdsdag. Der vil fortsat være mulighed for at indgå lokale aftaler, der f.eks. gør Grundlovsdag til en hel fridag. Atypiske stillinger Sundhedskartellet har haft et højt prioriteret krav om, at de faglige karriereveje for de sundhedsprofessionelle skal være tydeligere. Derfor er der en aftale for de stillinger, hvor der er enighed om, at de skiller sig ud ved at være atypiske, skal den samlede løn aftales lokalt i regionerne. Atypiske stillinger kan f.eks. være konsulent- og kvalitetssikringsstillinger eller stillinger, der dækker bredt og tværgående. Tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter I regionerne skal arbejdsmiljø-repræsentanterne fremover have et tillæg for at varetage arbejdsmiljørepræsentantfunktionen. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 13

14 En enig Hovedbestyrelse anbefaler et JA Kort efter forhandlingernes afslutning, mødtes FRD s Hovedbestyrelse på et ekstraordinært møde, for at gennemgå og tage stilling til resultatet. På mødet var der enighed om, at selvom resultatet af OK11 ikke er prangende, så er det acceptabelt. Det er et resultat der, set i lyset af den dystre samfundsøkonomi, er det bedst mulige. Derfor er det en enig Hovedbestyrelse, der anbefaler, at radiograferne stemmer ja til den nye overenskomst ved den kommende urafstemning. Udtalelser fra HB i forbindelse med overenskomstforliget Formandskabet Der har været tale om hårde forhandlinger, hvor vi udover at skulle kæmpe for at få så meget i lønningsposen som muligt, også har måttet kæmpe for at undgå forringelser. Derudover kom vi til forhandlingerne med en manko på 1,2 %. Det er lykkes at få gennemført vores hovedkrav om mest muligt til generelle lønstigninger og vi har undgået forringelser i arbejdstidsaftalen. Charlotte Graungaard Bech Christian Gøttsch Hansen På baggrund af omstændighederne erkender vi, at det er det bedst opnåelige resultat, som vi kunne komme frem til. Omstændighederne er som bekendt den økonomiske krise, der har givet genlyd i regionerne, men også det faktum, at erfaringerne fra OK08 i forbindelse med strejken, har sat nogle dybe spor hos vores medlemmer. Formand Charlotte Graungaard Bech og Næstformand Christian Gøttsch Hansen Lars Jensen Jørgen Nørris Christensen Region Syddanmark Med den dikterede ramme, som finansministeren har lagt ned over alle OK 11 forhandlinger på det offentlige område, må vi som helhed bedømme den indgåede aftale som værende det bedst opnåelige. Vi kan være tilfredse med at mest muligt er gået til generelle lønstigninger og specielt at der ikke er indgået aftale om forlodsfinansiering af lokal løndannelse. Ligeledes har vi undgået forringelser af arbejdstidsaftalen, hvilket var et væsentligt krav fra arbejdsgiveren. Når det er sagt må vi desværre indse at ligelønsprojektet er skudt endnu længere ud i fremtiden, måske endda helt til hjørnespark. Lars Jensen og Jørgen Nørris Christensen, formand for Region Syddanmark Region Midtjylland Jeg er overbevist om, at der er blevet forhandlet så godt for os, som overhovedet muligt, og under de givne omstændigheder er resultatet blevet acceptabelt. Alice Munk Det er positivt at størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger og at vi nu har en 2 årig overenskomstperiode, der betyder, at vi hurtigere kan få nye forhandlinger, når den økonomiske situation forhåbentlig vender. Da jeg ikke tror vi kan opnå et bedre resultat i denne forhandlingsrunde, anbefaler jeg medlemmerne at stemmer ja ved urafstemningen. Alice Munk, formand for Region Midtjylland 14 RADIOGRAFEN MARTS 2011

15 HOVEDBESTYRELSEN Roadshow Ligesom ved kravindsamlingen er der planlagt Roadshows, hvor formand Charlotte Graungaard Bech besøger de fem regioner. Her har du muligheden for at få svar på eventuelle spørgsmål vedrørende overenskomsten, eller bare høre nærmere om omstændighederne ved forhandlingerne. Du kan læse mere på under overenskomst De første Roadshows er allerede afholdt, men de hurtige kan stadig nå det i de sidste regioner. Hvornår besøger Roadshowet din region? Region Nordjylland: 17. marts UCN, Selma Lagerløffs Vej 2, Aalborg Region Midtjylland: 21. marts Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 5, 3. sal under taget. Region Sjælland: 22. marts Næstved Sygehus, 15. etage Region Syddanmark: 23. marts Fredericia Sygehus, Under Volden Region Hovedstaden 24. marts FRD s lokaler, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg Region Sjælland Som Hovedbestyrelsesmedlem har jeg haft stor indflydelse på de krav FRD udtog til forhandlingerne, derfor er jeg også tilfreds med, at flere af vores krav er repræsenteret i resultatet, med generelle lønstigninger som det vigtigste. Så selvom resultatet ikke er det bedst ønskelige, så er det nok det bedst mulige i situationen. Især videreførelsen af senioraftalen, tror jeg, er et godt og vigtigt signal for vores ældre kolleger. Det, at der er kommet fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne, er også positivt. Jeg anbefaler derfor, at medlemmerne stemmer ja ved urafstemningen. Ninna Friis, formand for Region Sjælland Ninna Friis Region Hovedstaden Der er ingen grund til at råbe hurra! Forhandlingsresultatet er ikke godt, men udover, at der kun kommer en ringe lønstigning fra , er den del af overenskomsten, der ikke omhandler løn ikke blevet så ringe, som vi frygtede, da vi så Danske Regioners krav. Vores arbejdstidsaftale har været under stort pres med krav om forringelser på blandt andet normperioden og beregning af overarbejde. FRD s medlemmer i Region Hovedstaden havde krav om, at de få midler der var til forhandling skulle gå til generelle lønstigninger. Så set i lyset af det, må vi konstatere at vi har opfyldt medlemmerne ønske, omend lønstigningen er til at overskue. Gladys Geertsen, formand for Region Hovedstaden og Anette Rosenklint og Eva Holst Eva Holst Anette Rosenklint Region Nordjylland Glady Geertsen Nordjyllands bestyrelses rolle op til forhandlingerne har været at arbejde ihærdigt for at få flest mulige medlemmer til at indsendte deres krav. De indgåede krav blev efterfølgende gennemgået i regionsbestyrelsen. Et af de krav, som de nordjyske medlemmer prioriterede højt var de generelle lønstigninger. Vi var også tilfredse med at kunne genkende radiografernes krav i Sundhedskartellets indgivne krav. Ud fra de meget stramme rammer må vi erkende, at denne aftale er det bedste resultat, der var muligt at opnå ved overenskomstforhandlingerne. Det er ikke et resultat som vi jubler over, men den samfundsmæssige situation taget i betragtning må vi konkludere at resultatet af forhandlingerne er acceptabelt. Susanne Kornbech Thomsen, Næstformand for Region Nordjylland og Christina Bendtsen, Formand for RSD og medlem af bestyrelsen i Region Nordjylland Susanne Kornbech Thomsen Christina Bendtsen MARTS 2011 RADIOGRAFEN 15

16

17 DELEGERETMØDE I DIn A-KASSE DSA indkalder til ordinært delegeretmøde torsdag 9. juni 2011 kl på Royal Hotel, Hammerichsgade 1, København V. DSAs delegerede er a-kassens øverste politiske ledelse og indkaldes til det årlige delegeretmøde. Du har også mulighed for at deltage. Deltag som tilhører Alle medlemmer af a-kassen har nemlig adgang til at overvære delegeretmødet som tilhører uden tale- og stemmeret. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til med oplysning om navn og fødselsdato senest 30. maj Send dit forslag Alle medlemmer af DSA kan indsende forslag til behandling under dagsordenens punkt 9. Du kan sende dit forslag til Forslagene skal være DSA i hænde senest 9. maj 2011 kl Forslagsstillere har taleret under behandlingen af det pågældende forslag. Få mere at vide om hovedbestyrelsen Du finder en beskrivelse af hovedbestyrelsens arbejds opgaver på dsa.dk. Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Godkendelse af forretningsorden 6. Beretning 7. Regnskab 8. Fastsættelse af administrations - bidrag for Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE TELEFON _Annonce_183x250mm_Delegeret_Radiografen.indd 1 16/02/11 13:37:15

18 Portræt af en formand: Ole Gilberg Ole Gilberg blev FRD s første formand den 4. september 1971 ved den stiftende generelforsamling på Klubhotellet i Korsør. Ifølge ham selv, fordi der ikke var andre kandidater. Men inden da havde Ole været medstifter og formand for elevforeningen mas, der i virkeligheden må betragtes som FRD s krybbe. Af Troels Jeppesen Det var egentligt et uheld, at Ole Gilberg blev radiograf. Faktisk skulle han have været boghandler, og han nåede faktisk også at begynde på en læreplads. Men kunne efter eget udsagn absolut ikke komme over ens med boghandlerens kone. Derfor gik der heller ikke lang tid, før han valgte at springe fra pladsen. Efter at jeg havde sprunget fra pladsen, flyttede jeg ud i mine forældres sommerhus, hvor jeg for en tid levede af at fiske, og faktisk havde det rigtigt fint. Men en dag ringede min mor og fortalte om en ny uddannelse for røntgenografer der snart skulle starte op, og sagde at den havde jeg bare at søge, fortæller Ole Gilberg. Det var Ole ikke meget for, men det var der jo ikke så meget at gøre ved. Han var nu ikke så bekymret for at blive optaget, da han ikke havde en studentereksamen og vidste, at dem som opfyldte dette krav ville få første prioritet. Om det var fordi min mor havde ringet til Mariager, hvor min onkel var kredslæge, og som havde været studiekammerat med overlægen på Odense, ved jeg ikke. Men det gik jo hverken værre eller bedre, end jeg blev optaget på røntgenografskolen pr. 1. september 1968, forklarer Ole og det har faktisk været meget skægt De næste år, som Ole brugte på at uddanne sig til røntgenograf, husker han først og fremmest som en god tid, selvom det hele var lidt famlende. Røntgenografuddannelsen var, ifølge Ole Gilberg, administrerende overlæge på Odense Sygehus, Poul Erik Andersens hjertebarn. Han manglede nemlig rønt- 18 RADIOGRAFEN MARTS 2011

19 PORTRÆT AF EN FORMAND genpersonale og havde, da Ole startede i 68, kun fire overlæger og seks danske sygeplejersker på røntgenafdelingen. Resten var engelske radiografer. Derfor havde Poul Erik Andersen bestemt, at røntgenografuddannelsen skulle starte i 1968, på trods af at der endnu ikke var udarbejdet en bekendtgørelse og uddannelse slet ikke var færdigbeskrevet. Resultat var, at uddannelsen blev temmelig rodet, fortæller Ole. Det var da også det noget rodede forløb og kampen for anerkendelse som ny faggruppe, der ansporede Ole Gilbergs fagpolitiske arbejde. Men det hele startede med oprettelsen af elevforeningen mas, der først og fremmest var et redskab til at blive taget seriøst og få ledelsen i tale. mas, sammenhold og FRD Som 8-årig blev Ole Gilberg FDF er, og som 14-årig indtog han rollen som patruljefører. Så allerede inden han startede på uddannelsen, havde Ole en lang historie hvis eleverne virkeligt ville noget med uddannelsen, så måtte de finde en måde at holde sammen på, så de kunne sige til ledelsen: Vi er en samlet forening og I bliver nød til at lytte på os. Ifølge Ole Gilberg lykkedes det at få stablet en elevforening på benene efter røntgenografhold 2 var startet på uddannelsen og mas så dagens lys i Snakken om mas startede allerede i 68, men elevforeningen blev først dannet i 69, da Palle Mull Jørgensen og Oluf Jepsen, også kaldet Luffe, kom til med hold 2. Sammen var vi jo nok initiativtagerne til oprettelsen af foreningen, mindes Ole Gilberg. Kontakten til københavnerne Efterfølgende fik man også kontakt, til de elever der var startet i København. Det skete i den lokale Brugs i nærheden af hvor Ole boede. Der stødte han en ind i en pige, som var røntgenografelev i København og så var der kontakt. Og igennem hende erfarede Ole Gilberg og Palle Der var altid fem-seks københavnere, fortæller Ole Gilberg. Det gjorde beslutningsprocessen noget tung og medførte blandt andet, at det tog tre weekender at lave forsiden til den første udgivelse af Kassetten (forløberen for Radiografen). Men det var først senere, da FRD var dannet. For FRD sprang op sideløbende med elevforeningen og det var i høj grad de samme mennesker der også engagerede sig i fagforeningsarbejdet, forklarer Ole Gilberg. Men jeg er næsten sikker på at mas fortsatte, og at vi så lavede arbejdet med FRD sideløbende. Foreningen af Radiografer i Danmark I 1971 var arbejdet med at beskrive den nye forenings arbejde og udforme et forslag til FRD s love kommet så langt, at man kunne indkalde til en stiftende generelforsamling. Den fandt sted den 4. september 1971 og både færdiguddannede radiografer og elever var inviteret. Jeg har altid ment, at man når længst hvis man står sammen. som aktiv i foreningslivet. Foreningsarbejdet var derfor ikke fremmed for ham, og han mener selv, at det smittede af på hans vilje til at starte en elevforening. Jeg har altid ment, at man når længst hvis man står sammen. Så min holdning var, at hvis vi bare stod sammen, så ville vi slet ikke have de problemer med at blive accepteret, som vi hørte de havde ovre i København. Ikke at vi havde de store problemer på Odense, men også her var der da sygeplejersker der ikke kunne lide os, fortæller Ole Gilberg. Derfor talte han allerede tidligt i uddannelsesforløbet varmt for, at de nyoptagede elever skulle danne en forening. For Mull, at man endnu ikke havde oprettet en elevforening i København, selvom den skulle være lige på trapperne. Præcist hvordan kan Ole ikke huske, men der opstod et samarbejde, hvor to elever fra hver skole, sammen skulle undersøge, hvad der skulle til for at oprette en fagforening for den nye faggruppe. Fra da af begyndte en lang periode, hvor Ole Gilberg og Palle Mull ofte valfartede til København, for at mødes med de københavnske elever. Så Palle og jeg begyndte at drage til København og jeg tror ikke, at vi på et eneste tidspunkt på de der møder, oplevede at vi kun var de fire der var aftalt. En af betingelserne for at DSR og myndighederne overhoved ville indgå i dialog med den nye forening var, at talspersonen for foreningen var en færdiguddannet radiograf. Derfor stod det også i lovene, der blev vedtaget på den stiftende generelforsamling, at formanden skulle vælges blandt færdiguddannede radiografer. Men udvalget af kandidater var ikke så stort. På det tidspunkt var det nemlig kun hold 1 på Odenseskolen der havde afsluttet uddannelsen og vi talte 13 i alt. Og da der ikke var andre der havde lyst, så faldt valget vel meget naturligt på mig, måske fordi jeg også havde været medstifter og formand for elevforeningen mas, mener Ole Gilberg. Og sådan gik det til, at Foreningen af Radiografer i Danmark kom til verden og Ole Gilberg blev den første formand for FRD den 4. september 1971, på den stiftende generelforsamling på Klubhotellet i Korsør. Ifølge ham selv, på grund af boghandlerens kone. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 19

20 STUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDENSTUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDEN Rabat på transport (SU-kort) Fra 1. januar i år er reglerne for tilskud til SU-kort ændret, så du kun skal betale en egenbetaling på 18,72 kroner pr. dag (2011-sats), svarende til 562 kroner om måneden. SU-kortet dækker dog kun rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. I 1. halvår af 2011 skal du som hidtil købe SU-kortet hos dit trafikselskabet ved at fremvise den blå rabatmeddelelse. Medbring dit studiekort eller andet, der viser adresseoplysningerne på dit uddannelsessted. Er du i praktik, bliver undervist et andet sted end på dit uddannelsessted (har forlagt undervisning) eller lignende, har du ret til at få rabat på rejsestrækningen mellem din bopæl og praktikstedet. Når du køber SU-kortet hos dit trafikselskab, skal du medbringe dokumentation for, hvor din undervisning finder sted samt i hvilken periode. (fra su.dk) Studiefonden Så er det NU! Hvis du skal ud og rejse i studie øjemed i løbet af det næste halve års tid, og kunne du bruge lidt ekstra til huslejen, flybilletten eller kursusafgifter, så hold dig ikke tilbage, men send din ansøgning til Vi gør en dyd ud af at fordele pengene retfærdigt. Ansøgning kræver ½ års medlemskab på ansøgningstidspunktet (1/4 2011). Som modydelse vil vi meget gerne læse om jeres ophold i Radiografen, så I skal sende os en artikel. I næste nummer bringer vi en beretning fra et ophold i Stockholm. I vores database for rejsebeskrivelser på radiograf.dk/studerende/rejsebeskrivelser kan I læse om alle de tidligere modtageres oplevelser, og måske få inspiration til selv at komme af sted. Bacheloropgave Husk at I kan få offentliggjort jeres bacheloropgaver på radiograf.dk og samtidig få en lækker t-shirt. Det har Johan Eckmann, Anne Støvring og Rune Kring fra UC Lillebælt gjort. Sammenligning af billedkvalitet og dosis ved thorax røntgenoptagelser af præmature neonatale på CXDI-70C og CXDI-55C Gennem UCL s samarbejde med Canon Europe, Medical Division fik vi tilbudt et projekt omhandlende test af Canons nye CDXI-70C Wireless DR detektor. Detektoren har højere fill factor og mindre pixelstørrelse end tidligere modeller. Projektet skulle have et pædiatrisk fokus, og vi valgte at teste om det var muligt at sænke dosis samtidig med bibeholdelse af billedkvalitet, på den nye detektor ved thorax optagelser af præmature. Vi var en tur i Canons workshop i Amsterdam for at tage røntgenbilleder af fantomer (Gammex Neonatal Chest Phantom og CDRAD 2.0) på den nye detektor og en tidligere udgave (CXDI-55C) og fik derefter udført en Visual Grading Analysis på et sygehus, samt CDRAD-analyse af billederne. Resultaterne viste klart potentiale for dosisbesparelse ved brug af CXDI-70C frem for CXDI-55C. Fest i Aalborg Nu nærmer foråret sig og det er RAF s store fornøjelse at invitere jer til radiografernes Forårsblomsterfest. Festligheden vil finde sted i Cafe FREJS Fredag d. 29. april kl. 18:30, hér vil der være en velkomstdrink til alle, hvorefter vi samles om fællesspisning kl. 19:00 Temaet vil være BLOMSTER så har du en lille sød blomsterkjole eller en sej blomsterskjorte i skabet, så find endelig den frem. Prisen for spisning er 85 kr., og der vil være billige drikkevarer til salg i baren. HUSK kontanter!! RSD (Radiograf Studerende Danmark fagforening) sponserer igen i år snacks og blomster. Efter kl. 21 er der fri entre, for dem der ikke vil spise med, men bare ikke kan undvære det gode selskab! Sidste tilmelding og betaling er onsdag d. 20. april. Tilmelding til spisning skal ske med navn og holdnummer til RAF s konto på: Reg. nr Konto nr Evt. spørgsmål kan rettes til 20 RADIOGRAFEN MARTS 2011

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere