RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN"

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING

2 Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. Annoncer: Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer Redaktion: 3 Formanden har ordet 4 Notitser 6 Selvgjort er velgjort 8 International brystbehandling 12 Overenskomst Hovedbestyrelsen anbefaler et JA 16 Eventyrløbet 18 Portræt af en formand: Ole Gilberg 20 Studiesiden 21 Den flyvende palleløfter Ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer FAGLIG REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på Formand: Charlotte Graungaard Bech Poulskervej Neksø Tlf Faglig konsulent: Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. Produktion: FRD s kontor: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag Kursuskalender KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt 23 Invitation til jubilæumsfest DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer hos frd Udkommer ca ÅRGANG April Maj Juni RADIOGRAFEN MARTS 2011

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET Den STORE KONTRAST Af Charlotte Graungaard Bech, Formand Det er interessante tanker, der dukker op i en formands hoved ovenpå årets overenskomstforhandlinger. Elementer som rettigheder, solidaritet og fagforeningers betydning gør deres indtog. De rettigheder og resultater vi ved tidligere forhandlinger har opnået, har vi troet var en stabil faktor noget permanent. Men OK11 har vist noget andet. Det har været nødvendigt at forsvare allerede opnåede resultater. Her tænker jeg specielt på arbejdstidsreglerne, som arbejdsgiverne i betydelig grad forsøgte at angribe. Arbejdsgiverne ønskede at forlænge normperioden og ændre beregningen af overarbejde til deres fordel. De havde endvidere krav om at indgå plustidsaftale direkte mellem leder og medarbejder, krav om lettere adgang til at omlægge tjeneste og herunder krav om lempelse af 4-døgnsreglen omkring aflysning af afspadsering. Alle disse krav måtte arbejdsgiverne opgive under forhandlingerne. Når det handler om overenskomstforhandlinger må vi nødvendigvis også forholde os til de arbejdsgiverkrav, vi formåede at undgå. Tidligere overenskomstforhandlinger har drejet sig om at kæmpe for forbedringer, men denne gang har vi som lønmodtagere måttet kæmpe for at undgå forringelser. Det solidariske element er, at der denne gang er blevet fokuseret på at enhver promille, der er forhandlet hjem, skal komme alle ansatte til gode. Dette har været vores strategi lige fra starten af overenskomstforhandlingerne. Naturligvis en strategi, der var lagt på det faktum, at vi i lyset af den økonomiske krise, havde en klar forventning om, at rammen ville blive smal. Derfor skulle alle have en ligelig del af småkagen. Når det så er sagt, så lad os lige tage et kig på hvordan tidligere overenskomstresultater har set ud husker vi endnu med de 13,3 %. I 2005 endte vi på er samlet resultat lige omkring de 9 % på en treårig aftale. I 2002 blev det treårige resultat 9,27 %. I 1999 blev det 9,69 %, ligeledes ved en treårig aftale. Ser vi alene på de generelle lønstigninger er tallet for 1999 (året der indeholdt den højeste generelle lønstigning) på 6,24 %. Deles dette ud på tre år får vi 2,08 % pr. år. Ganger vi med 2 (for at kunne sammenligne med den 2-årige overenskomst i 2011), får vi 4,16 %. OK11 har givet os 1,7 % i 2011, som vi må afdrage på gæld fra reguleringsordningen og 2,65 % i Det giver samlet for OK 11, når vi taler generelle lønstigninger 4,36 %. Det er selvfølgelig en forsimpling, men tallene sætter trods alt resultatet i perspektiv. I virkeligheden anskueliggør ovenstående beregninger mest af alt, at det er vanskeligt at sammenligne resultaterne at tal er taknemmelige. Som fagforening havde vi gerne stået med et større resultat det skal ikke være nogen hemmelighed. De generelle lønstigninger, forbedring af alle løntrin, seniorordning og videreførelsen af ATP-udbygningen får resultatet til samlet at ligge på 3,08 %. Sammenlægningen af de to halve fridage 1.maj og grundlovsdag til en fridag, gav et provenu, der blev brugt til at hæve godtgørelsen for mistet fridag en lille smule. Ligelønsprojektet kan med rette synes at ligge langt væk lige nu, men vi giver ikke op. Der er en ny forhandling i På et eller andet tidspunkt, må arbejdsgiverne da kunne se, at der skal sendes et alvorligt anerkendende signal til de medarbejdere, de generelt roser og er dybt afhængige af. På den baggrund er der en erkendelse af, at det er det bedst opnåelige resultat, som vi kunne komme frem til under de givne omstændigheder. Omstændighederne er som bekendt den økonomiske krise, der har givet genlyd i regionerne, men også det faktum, at erfaringerne fra OK08 i forbindelse med strejken, har sat nogle dybe spor hos vores medlemmer. Derfor siger FRD s Hovedbestyrelse enstemmigt JA til OK11-resultatet og opfordrer naturligvis medlemmerne til at gøre det samme. Charlotte Graungaard Bech Formand, FRD MARTS 2011 RADIOGRAFEN 3

4 Notitser Kommentar til artikel i Radiografen februar 2011 omkring trombektomi. Lene Tarp overradiograf og Tina Petersen radiograf. Vi tillader os hermed, at komme med en kommentar til artikel omkring trombektomi bragt i Radiografen i februar Det beskrives at vagtdækningen til trombektomi fra radiografside afhænger af radiografernes vilje til at komme ind i deres fritid mod et ekstra honorar. På Radiologisk afdeling OUH er der radiografer enten tilstede eller som formaliseret rådighedsvagt alle dage fra kl. 07:30 til kl. 23:00. Det er kun om natten, vi ikke har nogen formaliseret vagt. Os bekendt er der ikke i Odense afvist patienter, fordi der ikke har været radiografer til stede. Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til en rådighedsvagt om natten. På OUH har det ikke været så svært, at skaffe radiografer til trombektomi, da vi i forvejen har vagt til neurointervention. Medlemsmøde i Region Sjælland For radiografer og sygeplejersker der er medlem af FRD eller DSR. Kom og hør det basale og det nye i ultralydsundersøgelser Vi starter med lidt at spise. Derefter kommer Sebastian Sandrose og holder et spændende oplæg om ultralyd. Torsdag den 7. april kl. 17:00 Næstved Sygehus Herlufsvænge 12, kælderen - lokale 12 Hilsen bestyrelsen i Region Sjælland Tilmelding senest mandag den 4. april på FRD s regnskab er nu tilgængeligt på nettet Regnskabet for 2010 viser at medlemstallet sidste år er steget med 67 for uddannede aktive medlemmers vedkommende. Den samlede kontingentindtægt er steget med kr. svarende til 6,7 %. Personaleomkostninger er steget med på grund af personaleudskiftninger. Der afsættes 6 måneders løn til fratrædelse til formanden, da dette nu er optjent i henhold til vedtægterne. De samlede omkostninger er steget i alt med 5,1 %. Resultatet på primær drift giver derfor et samlet nettooverskud efter hensættelser på kr. Det samlede regnskab er tilgængeligt på radiograf.dk/om-frd/hovedbestyrelsen/referater. TIL Region Midtjyllands medlemsarrangement den 30.marts ÆNDRING Følgende foredrag erstatter Lise Loft Nagel s foredrag. Menneske og teknologi i radiografien hvem har hovedrollen? Er patienten virkelig i centrum i radiografien? Besidder personalet de menneskelige kompetencer, der lægges op til i definitionen på radiografi? Kan personalet tale etikkens sprog og tale patientens sag i en verden domineret af teknologi? Disse spørgsmål er nogle af de hovedspørgsmål som vil blive diskuteret med udgangspunkt i definitionen på radiografi og en række praksisfortællinger. Der fremlægges to perspektiver på radiografi med henblik på at skabe debat og sætte fokus på radiografiens facetter. Foredraget er ved Bo R. Mussmann, Studie-og videnscenterleder, University College Lillebælt. bedre MR-skanninger af endetarmskræft efter kursus Kursus gav markant forbedring af både den tekniske kvalitet og beskrivelserne af skanningerne Et efteruddannelsesprojekt viser, at man gennem tværfaglig efteruddannelse kan forbedre kvaliteten af MR-skanning af bækkenet hos patienter, som lige har fået konstateret endetarmskræft. I 2007 startede Region Nordjylland og Region Midtjylland et obligatorisk, multidisciplinært efteruddannelsesprogram for kirurger, onkologer, patologer, radiologer, specialsygeplejersker og radiografer, der beskæftiger sig med diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft. Programmet var en af anbefalingerne i Tarmkræftrapporten fra 2004 og omfattede i alt fire kursus-moduler. En gennemgang af alle skanninger, beskrivelser og vurderinger hos patienter med nydiagnosticeret endetarmskræft i en periode på henholdsvis 3 måneder umiddelbart før kursus og 3 måneder umiddelbart efter kursus, viste markant forbedring af såvel den tekniske kvalitet af scanningerne som beskrivelserne. I alt 180 skanninger indgik i bedømmelsen. Før kurset fandtes kun tilfredsstillende teknisk kvalitet m.h.t. tumor-stadieinddeling i 18 % af scanningerne imod 74 % efter kursus. Desuden steg detaljeringsgraden i radiologernes beskrivelser af skanningsresultaterne signifikant efter kurset. Forskerne var dog ikke i stand til at påvise en signifikant forbedring m.h.t. antallet af patienter, der på baggrund af billedmaterialet blev henvist til korrekt behandling efter de danske retningslinjer på området. Tilsvarende efteruddannelsesprogrammer er sidenhen iværksat og gennemført i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt i Region Syddanmark. Fra Dagens Medicin. 4 RADIOGRAFEN MARTS 2011

5 FDR D-EVO: Flat Panel DR-kassette, en intelligent Digital EVOlution! Tak for besøget i Wien! FDR D-EVO er en nem måde at opgradere jeres nuværende røntgenrum til et højteknologisk DR rum. Denne mobile DR detektor kan anvendes i buckyleje, stand eller til frie optagelser. Det bedste valg til en flexibel hverdag. Fujifilm Danmark Hurtig, tynd og let Billedpreview på 3 sek. Exponerings-interval 9 sek. Høj DQE og MTF Forbedret billedkvalitet og reduceret dosis

6 Selvgjort e Af radiograf Kasper Thorup-Erichs På Radiologisk Afdeling OUH, Odense har vi taget et alternativ til den konventionelle sidemarkering i brug. Det er en selvklæbende engangs-markering, beregnet til at sætte direkte på patienten og den er hjemmelavet. Når vi de seneste år har renoveret vores gode gamle, men slidte, røntgenrum og har installeret nye smarte lejer med DRteknik, har vi samtidig måttet sige farvel til den knap på apparaturet, som med et enkelt tryk satte et lille blybogstav ind i kanten af blænden. Dette lille H eller V gjorde, at der ikke kunne være tvivl om, hvad der er højre og venstre på billedet, da det simpelthen blev medfotograferet. Når vi har kigget efter nyt apparatur, har vi fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre at få udstyr med denne funktion. Det kan virke paradoksalt, at denne markeringsteknik er forsvundet, når et digitalt billede netop kan blive spejlvendt, både med og uden at der kan påvises en menneskelig indgriben. Især når vi sender billeder digitalt mellem vores sygehuse som aldrig før, og når vi, som radiografer, har ansvaret for korrekt billedmarkering. Da vi, for efterhånden længe siden, fik Agfas CR-system, fik vi at vide, at vi altid skulle anvende fysisk markering, da Agfa ikke kunne garantere 100 % at billedet ikke kunne blive spejlvendt et eller andet sted i post-processing. 6 RADIOGRAFEN MARTS 2011

7 FAGLIGT r velgjort Opfordringen I afdelingens kvalitetshåndbog står: Alle scoliose- og knogleoptagelser undtaget bækken og columnaoptagelser skal markeres med fysisk hø/ve-mærke. AP/PA-optagelse af thorax skal markeres med fysisk hø/ve-mærke. En af mine kolleger har skrevet bacheloropgave om denne problematik, med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning som omhandler fysisk markering af røntgenbilleder. Nå, men vi bruger naturligvis fysisk markering i afdelingen, og engang i 2007 spurgte min afdelingsradiograf om jeg ville fotografere et ark med selvklæbende H er og V er, som hun havde bestilt hos et firma, for at se om de kunne ses på røntgen. De kunne ikke ses, men det satte tankerne i gang hos mig. Idéen var spændende, så jeg gik i gang hjemme på køkkenbordet med diverse røntgenkontraststoffer og hvad jeg ellers kunne opdrive, og fandt ud af, at det faktisk kan lade sig gøre i hvert fald i teorien - at fremstille sådan et røntgenfast klistermærke. På dette tidspunkt havde OUH og Syddansk Universitet et samarbejde om forskning og innovation, hvor OUH s medarbejdere blev opfordret til at skrive om deres idéer og få dem undersøgt med henblik på potentiale. Min chef opfordrede mig til at tage kontakt til denne afdeling, men et klistermærke var vist ikke lige teknologisk nok for dem, så de sendte mig videre til MTV-afdelingen (medicinsk teknologivurdering) på OUH. De syntes godt om projektet og formidlede kontakt til en klistermærkeproducent. Men ret meget andet ville de ikke gøre i sagen, så projektet endte hos mig og min afdeling. Processen Her kommer mine kolleger ind i billedet, da min funktion i afdelingen efterhånden har mere skrivebords-karakter. Samarbejdet med producenten har nemlig fungeret således, at jeg har opstøvet forskellige miljøvenlige substanser med høj røntgenattenuation, som han har prøvet at trykke klistermærker med. Dem har han så sendt til mig, hvorefter jeg har testet dem i afdelingen på et fantom. Men den praktiske afprøvning har mine kolleger stået for. Hver gang jeg er kommet med en ny version af en markering, er det dem som har haft dem med i lommen på stuerne eller på udefototuren. De har hjulpet meget med billeder, konstruktiv kritik og gode råd. Efter utallige forsøg med forskellige blandinger af diverse substanser og fremstillingsmetoder, er det endelig lykkes. Denne del af processen, den kreative, har helt klart været den mest spændende for mig. Jeg har skaffet materialer fra bl.a. USA, Østrig og Italien, og har mailet med ingeniører, professorer og direktører rundt omkring i verden, takket være internettet. Det er fantastisk så hjælpsomme folk er, når man kommer med sådan en opgave. Min overradiograf har hele vejen støttet op om projektet, og været aktiv i processen. Hun har haft mærkater med til møde i regionen, og opfordret mig til at skrive denne artikel. Resultatet Da vi omsider stod med et brugbart produkt, blev det testet med succes i afdelingen i fuld skala fra juli 2009 til januar 2010, men hvad så? Jeg har aldrig set mig selv som iværksætter, bare som én der får gode idéer. Men hvis ikke projektet skulle løbe ud i sandet, og jeg skulle gå og spørge mig selv resten af livet om det mon var lykkedes, så måtte jeg i gang. Hospitalernes og regionernes indkøbsafdelinger handler kun med firmaer, så jeg har måttet oprette sådan et Xopaq ApS. (udtales X-opaq) og da det er noget helt nyt for mig, en typisk lønmodtager, har jeg pludselig haft brug for både advokat, revisor og iværksætterkonsulenter, for ikke at gøre noget forkert. Resultatet er blevet et ark med 24 markeringer til at klæbe fast på patienten, og smide væk efter brug. De supplerer afdelingens bly-markeringer i de situationer hvor placering, fastgørelse eller hygiejne gør det besværligt at anvende vores konventionelle markeringer. De anvendes konsekvent til scolioser og benlængde-udmåling, da de, pga. deres udformning også kan fungere som kontrol af, hvorvidt billederne er korrekt størrelse en slags kalibreringskontrol. OUH s ortopædkirurgiske operationsgang der er begyndt at sende deres peroperative billeder direkte i PACS, fik løst et problem omkring markering af deres billeder ved at anvende engangs-markeringerne. De pakker og steriliserer dem enkeltvis, og er jo traditionelt glade for engangsartikler. Vores CT-afsnit anvender også markeringen. Den kan ses på scout et og på en 3D-rekonstruktion. En MR-kollega synes snart det må være deres tur til at prøve. Men det kræver nok at jeg starter forfra hjemme på køkkenbordet. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 7

8 PROJEKT lægger basis for international brystbehandling AF Lotte Beck, konsulent, MedCom & Lenna Maria Broberg, junior konsulent, MedCom Brystkræft er den hyppigste form for kræft hos kvinder. Alene i Danmark rammes kvinder hvert år. I Tyskland får hver 11. kvinde stillet diagnosen, og der vises derfor stor interesse for området overalt i verden. Ønsket om at forbedre behandlingen af brystkræft motiverede 19 partnere fra Region Syddanmark samt det nordlige Slesvig-Holsten (Tyskland) til at starte et projekt, der blandt andet viste, om mammografiscreeningen i Danmark adskiller sig fra mammografiscreeningen i Tyskland. 8 RADIOGRAFEN MARTS 2011

9 FAGLIGT Grænseoverskridende samarbejde I et storstilet forsøg på at udveksle erfaringer med kolleger på den anden side af grænsen, gik Region Syddanmark og Slesvig-Holsten i januar 2009 sammen om et projekt dedikeret til brystkræft: Grænseoverskridende samarbejde; Forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Slesvig-Holsten. Basis var at opbygge et fælles netværk bestående at eksperter indenfor det medicinske, det tekniske og det administrative område, for derved at opbygge en gensidig forståelse for brystkræftsprogrammerne på begge sider af grænsen. Begge regioner havde inden projektstart påbegyndt initiativer til yderligere at forbedre den medicinske omsorg af befolkningen indenfor området forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft. Det var derfor forventet, at begge parter kunne lære en del af hinanden i form af forbedringer af individuelle koncepter og procedurer indenfor fx medicin, organisation, teknologi og kvalitetssikring. Specielt interessant var det at udveksle erfaringer indenfor diagnosticering via mammografiscreeninger, for dermed at forbedre den medicinske tilgængelighed samt kvaliteten af ydelser indenfor brystkræftbehandlinger og screeninger, sådan at brystkræft eksempelvis kan opdages tidligere. I den forbindelse arbejdede en udvalgt gruppe i projektet på at opbygge en teknisk infrastruktur, der skulle transportere mammografiscreeningsbilleder fra Danmark til Tyskland. Hvordan screenes der for brystkræft i Tyskland? Mammografiscreeningsprogrammer er implementeret såvel i Region Syddanmark som i Slesvig-Holsten. I begge regioner eksisterer programmerne for at opdage eventuel brystkræft på et så tidligt stadie som muligt. Dog forekommer der visse forskelle i programmerne og deres organisering, der har betydning for radiologernes arbejdsgang samt gransknings-processen. I Region Syddanmark er organiseringen af screeningen betydeligt mere centraliseret end i Slesvig-Holsten. Der foreligger en klar ansvarsfordeling mellem aktørerne, hvor den praktiserende læge spiller en central rolle i processen, og patienterne guides gennem systemet. Behandlingsgaranti inklusiv maksimal ventetid er endvidere et aspekt, der kun er til stede i Region Syddanmark. I Slesvig-Holsten kan patienten inkluderes i screenings-processen via forskellige screenings-programmer. Hvilket program der vælges er op til patienten selv, ligesom inklusionen enten sker via den såkaldte Programm Verantwortlicher Artz (PVA programansvarlig læge), gynækologen eller den praktiserende læge. Konsekvensen heraf, er en eksisterende konkurrence mellem programudbyderne. En videre forskel er gynækologens rolle som central aktør i brystkræft-forløbet, idet de i Slesvig-Holsten kan involveres i hele forløbet. Den programansvarlige læge i mammografiscreeningsprogrammet er underleverandører til sygeforsikringerne samt Kassenärtzliche Vereinigung (KV-SH) sammenslutningen af sygeforsikringens læger, der som et resultat viser stor interesse i at patienterne benytter mammografiscreeningsprogrammet tilbudt af dem, og ikke et af de andre konkurrerende tilbud. På den anden side, har gynækologerne en tendens til ikke at anbefale mammografiscreeningsprogrammet, da de ellers er bange for at miste patienten til konkurrenten. Resultatet er en stærk konkurrence mellem de programansvarlige læger og gynækologerne. Det splittede landskab samt den politiskøkonomiske baggrund er essentiel i forhold til screenings- og brystkræft behandlingsprocessen i Slesvig-Holsten, og er med til at gøre situationen i Slesvig-Holsten en anden end den er i Region Syddanmark. Pilotforløb i grænseoverskridende mammografi-screening Et af målene i projektet var at verificere muligheden for at udveksle medicinske services mellem radiologer fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Efter at have beskrevet brystkræftprogrammerne og processerne i de to regioner var næste opgave således at teste, om radiologiske services kunne udveksles på tværs af nationaliteter både fra et klinisk perspektiv, men også rent teknisk. Ville forskellene i programmerne f.eks. have en indflydelse på udfaldet af pilotforløbet? For at tilsikre, at kommunikationen imellem pilotdeltagerne gennemførtes på en sikker og effektiv måde, blev en sikker infrastruktur etableret. Når der anvendes elektronisk kommunikation imellem sundhedsorganisationer, består en væsentlig hindring og barriere i at sikre den følsomme patientkommunikation. Ved oprettelsen af en infrastruktur, der var specielt beregnet til at overvinde barriererne, var metoden til at teste den grænseoverskridende udveksling af mammografiscreeningsbilleder sikret. Det tekniske set up blev styret af MedCom fra Danmark, som har til formål at bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb i Danmark. De kliniske deltagere inkluderede OUH Odense fra dansk side samt DIAKO Flensborg, Universitetshospitalet i Kiel samt klinikken Prüner Gang fra Kiel, Tyskland. Den tekniske infrastruktur i projektet er opbygget efter principperne i det danske Sundhedsdatanet (www.medcom.dk). MARTS 2011 RADIOGRAFEN 9

10 Schleswig-Holstein Practice/Hospital Black Box (FW) Forbindelsen mellem deltagerne skete via en sikret VPN-forbindelse, hvor det tyske net (KV-SafeNet: kommunikationsnet for sammenslutningen af sygeforsikringens læger) fungerede som knudepunkt, idet deltagerne blev forbundet til hhv. Sundhedsdatanettet og KV-SafeNet. Fra OUH Odense sendtes der i pilotforløbet ca. 100 mammografiscreeningsbilleder til DICOM serveren placeret i Tyskland. Herfra kunne de tyske klinikere enten hente screeningsbillederne eller med IT-support fra KV-SH få sendt screeningsbillederne til deres arbejdsstation. Region Syddanmark Evaluering For at evaluere pilotforløbet udfyldte deltagerne efterfølgende et spørgeskema samt deltog i en evaluerings workshop, hvor erfaringerne, succeser og problemer diskuteredes. 94 screeningsbilleder var i sidste ende gransket af alle deltagere. 13 ud af 94 diagnoser viste sig at være sammenfaldende, hvilket svarer til næsten 14 procent. Ligeledes var 3 ud af 9 genindkaldelser af patienter sammenfaldende, svarende til 33,3 procent. Den gennemsnitlige Slesvig-holstenske genindkaldelse rate var 12,84 procent, hvor den i Region Syddanmark lå på 6,6 procent. Umiddelbart kan dette synes som store forskelle. Dog viste diskussionen ved workshoppen noget andet. Ikke alene viste der sig at foreligge forskelle mellem de syddanske og Slesvig-holstenske deltagere, men også mellem deltagerne fra Slesvig-Holsten. Forskellen mellem Region Syddanmark og de tyske kolleger kan bl.a. forklares ved manglen på klinisk information. F.eks. havde de tyske klinikere ikke adgang til tidligere undersøgelser, journaler el. lign., hvorfor der på et screeningsbillede af et bryst der tidligere KV-Safenet DICOM Workstation at OUH Danish Health Data Network (DHDN) var opereret, kunne fremstå mistænksomme tegn. Ligeledes var proceduren i pilotforløbet ikke den samme, som den normalt er i Slesvig-Holsten. Efter første granskningsrunde mødes klinikerne som regel for at drøfte, hvilke patienter der skal genindkaldes og hvilke der ikke skal. Resultaterne i pilotforløbet afspejler altså første gransknings-runde og ikke det endelige resultat. Rent teknisk oplevede Slesvig-Holsten langt flere problemer end Region Syddanmark, og især forbindelsen mellem KV-SH og pilotdeltagerne var plagsom. Grundende hertil var bl.a. langsomme forbindelser, der forsinkede modtagelsen af billederne. Flere af deltagerne arbejdede med 2MB forbindelser, hvor minimum 10 MB er anbefalet til denne form for overførsler. Ligeledes var forskellige PACS systemer, der trods alt havde svært ved at kommunikere sammen, med til at komplicere processen. En stor succes var til gengæld billedkvaliteten af de sendte mammografiscreeningsbilleder. Ukomprimerede DICOM billeder sikrede, at kvaliteten forblev den samme, selvom billederne sendtes fra en server til en anden. Størrelsen på billederne resulterede i en noget langsom overførsel, men kvaliteten af billederne forblev dog upåklagelig. Tilpasning, observation og udveksling Forskellene mellem procedurerne og resultaterne i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten viste sig ikke kun at være defineret af grænser, men er afhængig af hver eneste kliniker. Fremtidigt samarbejde synes altså ikke at være afhængigt af enighed, men meget mere af vilje og entusiasme til at etablere et grænseoverskridende samarbejde. Endvidere er forskellene ikke af sådanne karakter, at de eliminerer muligheden for samarbejde. Konklusionen fra pilotforløbet og den dertil hørende workshop var således, at det handler om at tilpasse sig hinanden. Fundamentet består i at observere hinanden og udveksle erfaringer. På den måde er de kliniske rammer for samarbejde i hvert fald lagt. Pilotforløbet har vist, at kliniske og tekniske aspekter er håndterbare. Langt mere komplekse aspekter ved grænseoverskridende samarbejde skal overvejes for at opbygge et holdbart koncept. Dette inkluderer juridiske aspekter såsom patientens samtykke, juridiske reguleringer og forskelle, økonomiske aspekter såsom betaling af ydelser samt organisatoriske aspekter såsom ansvarsfordeling og processer. Projektet har i en afsluttende rapport givet sit bud på en fremtidig ramme for grænseoverskridende samarbejde indenfor brystkræft inklusiv forslag til ovenstående problemstillinger. Rapporten kan læses på projektets hjemmeside 19 partnere arbejdede i fem arbejdsgrupper på at: Etablere et dansk / tysk netværk af medicinske, tekniske og administrative eksperter, patientorganisationer samt andre interessenter. Opnå en fælles forståelse for brystkræft programmerne i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten, for derved at sammenligne programmernes effektivitet og kvalitet. Udvikle et medicinsk, teknisk samt organisatorisk koncept for et Grænseoverskridende Brystkræftcenter samt et langsigtet benchmark af brystkræftprogrammerne Verificere muligheden for at udveksle medicinske services mellem radiologer. Forberede en omfattende implementering af det Grænseoverskridende Brystkræftcenter til udvekslingen af medicinske services indenfor mamma diagnostik. 10 RADIOGRAFEN MARTS 2011

11 Du skal ikke uden videre sige JA til 5% på din lønkonto. Tal med os først Det er ikke nogen nem beslutning at skifte bank. Det ved vi godt. Men når du som medlem af FRD kan få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto, så er det nok værd at undersøge, hvad det kan betyde for dig. Med LSBprivat Løn får du nemlig hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Og det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på lønkontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder, hvad den lover, og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Læs mere om LSBprivat Løn på radiografbank.dk SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af FRD, og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 8. november Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto. Ring: Ring og hør mere på Online: Gå på radiografbank.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto. i samarbejde med

12 Resultat om ny overenskomst for radiograferne Af TROELS JEPPESEN Søndag den 27. februar indgik Sundhedskartellet et forlig med regionerne om en ny overenskomst. FRD s Hovedbestyrelse vedtog enstemmigt, at anbefale et ja til den nye overenskomst, der i disse dage er til urafstemning blandt Sundhedskartellets medlemmer. Den nye overenskomst er aftalt for en 2-årig periode, hvor gælden fra reguleringsordningen afregnes i Året efter kommer der en gennemsnitlig lønstigning på 2,65 procent for Sundhedskartellet, fordelt med størstedelen den 1. januar 2012 og en mindre lønstigning den 1. oktober Da overenskomsten er 2-årig vil næste overenskomstforhandling blive i Det lykkedes for Sundhedskartellet at forhandle nogle væsentlige elementer hjem. Det drejer sig om: Videreførelse af seniorordningen Udbygning af ATP-projektet Forhøjelse af varslingsgodtgørelsen Honorering af AMiR En pulje penge til faglig og professionsrettet udvikling Sundhedskartellet undgik forringelser på arbejdstidsaftalen, på trods af arbejdsgivernes mange krav på dette område. Pengene til forhøjelsen af varslingsgodtgørelsen kommer af et provenu, der er fundet ved at samle de to halve fridage fra grundlovsdag og 1. maj til en hel fridag. Den nye hele fridag vil fremover som udgangspunkt ligge 1. maj. Overenskomsten indeholder også en aftale om atypiske stillinger og en hensigtserklæring om gennemførelse af et projekt med fokus på at undersøge det kønsopdelte arbejdsmarked. 12 RADIOGRAFEN MARTS 2011

13 OK11 Hårde forhandlinger Finanskrisen ramte hårdt og gav nogle tydelige ridser i lakken på den danske samfundsøkonomi, med store besparelser i regionerne og kommunerne til følge. Under forhandlingerne blev det hurtigt klart, at regionerne medbragte en stram ramme til forhandlingsbordet. Det var hårde forhandlinger og især regionernes krav om en selvstændig reguleringsordning var et stridspunkt. Det førte sent lørdag nat til et midlertidigt sammenbrud i de tværgående forhandlinger. Men da man senere genoptog forhandlingerne frafaldt regionerne kravet i overenskomstperioden. Du kan læse mere om resultatet i urafstemningspjecen og på FRD s hjemmeside radiograf.dk. Urafstemning Nu hvor der er indgået et forlig, skal resultatet til urafstemning blandt medlemmerne. Det er nemlig først hvis flertallet af Sundhedskartellets medlemmer stemmer ja til overenskomstresultatet, at aftalen bliver gældende. OK til OK11 Hvis medlemmerne stemmer ja, så gælder den nye overenskomst. Hvis medlemmerne stemmer nej, stemmer de alle parter tilbage til forhandlings-bordet. ATP-pension Indbetalingen til ATP-pensionen forhøjes den 1. januar 2012 fra 1728 kr. til 2073 kr. pr. år. Varslingstillæg i regionerne forhøjes Med virkning fra forhøjes satsen for inddragelse af fridøgn fra 375,82 kr. til 388,55 kr. (niveau ). Seniorordningen gøres permanent På det regionale område har alle ansatte fra det år de fylder 60 år, ret til en bonus. Bonussen kan også konverteres til seniordage på følgende vis: Som 60-årig svarer bonussen til 0,8 pct. af sædvanlig løn eller 2 seniordage Som 61-årig svarer bonussen til 1,2 pct. af sædvanlig løn eller 3 seniordage Som 62-årig eller derover svarer bonussen til 1,6 pct. af sædvanlig løn eller 4 seniordage Udover seniordage kan bonussen konverteres til ekstra pension eller kompetenceudvikling. 1.maj og Grundlovsdag i regionerne Det er aftalt, at de nuværende to halve fridage 1.maj og Grundlovsdag fremover samles til en hel fridag, således at 1.maj som udgangspunkt bliver en hel fridag og Grundlovsdag bliver en hel arbejdsdag. Der vil fortsat være mulighed for at indgå lokale aftaler, der f.eks. gør Grundlovsdag til en hel fridag. Atypiske stillinger Sundhedskartellet har haft et højt prioriteret krav om, at de faglige karriereveje for de sundhedsprofessionelle skal være tydeligere. Derfor er der en aftale for de stillinger, hvor der er enighed om, at de skiller sig ud ved at være atypiske, skal den samlede løn aftales lokalt i regionerne. Atypiske stillinger kan f.eks. være konsulent- og kvalitetssikringsstillinger eller stillinger, der dækker bredt og tværgående. Tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter I regionerne skal arbejdsmiljø-repræsentanterne fremover have et tillæg for at varetage arbejdsmiljørepræsentantfunktionen. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 13

14 En enig Hovedbestyrelse anbefaler et JA Kort efter forhandlingernes afslutning, mødtes FRD s Hovedbestyrelse på et ekstraordinært møde, for at gennemgå og tage stilling til resultatet. På mødet var der enighed om, at selvom resultatet af OK11 ikke er prangende, så er det acceptabelt. Det er et resultat der, set i lyset af den dystre samfundsøkonomi, er det bedst mulige. Derfor er det en enig Hovedbestyrelse, der anbefaler, at radiograferne stemmer ja til den nye overenskomst ved den kommende urafstemning. Udtalelser fra HB i forbindelse med overenskomstforliget Formandskabet Der har været tale om hårde forhandlinger, hvor vi udover at skulle kæmpe for at få så meget i lønningsposen som muligt, også har måttet kæmpe for at undgå forringelser. Derudover kom vi til forhandlingerne med en manko på 1,2 %. Det er lykkes at få gennemført vores hovedkrav om mest muligt til generelle lønstigninger og vi har undgået forringelser i arbejdstidsaftalen. Charlotte Graungaard Bech Christian Gøttsch Hansen På baggrund af omstændighederne erkender vi, at det er det bedst opnåelige resultat, som vi kunne komme frem til. Omstændighederne er som bekendt den økonomiske krise, der har givet genlyd i regionerne, men også det faktum, at erfaringerne fra OK08 i forbindelse med strejken, har sat nogle dybe spor hos vores medlemmer. Formand Charlotte Graungaard Bech og Næstformand Christian Gøttsch Hansen Lars Jensen Jørgen Nørris Christensen Region Syddanmark Med den dikterede ramme, som finansministeren har lagt ned over alle OK 11 forhandlinger på det offentlige område, må vi som helhed bedømme den indgåede aftale som værende det bedst opnåelige. Vi kan være tilfredse med at mest muligt er gået til generelle lønstigninger og specielt at der ikke er indgået aftale om forlodsfinansiering af lokal løndannelse. Ligeledes har vi undgået forringelser af arbejdstidsaftalen, hvilket var et væsentligt krav fra arbejdsgiveren. Når det er sagt må vi desværre indse at ligelønsprojektet er skudt endnu længere ud i fremtiden, måske endda helt til hjørnespark. Lars Jensen og Jørgen Nørris Christensen, formand for Region Syddanmark Region Midtjylland Jeg er overbevist om, at der er blevet forhandlet så godt for os, som overhovedet muligt, og under de givne omstændigheder er resultatet blevet acceptabelt. Alice Munk Det er positivt at størstedelen af rammen går til generelle lønstigninger og at vi nu har en 2 årig overenskomstperiode, der betyder, at vi hurtigere kan få nye forhandlinger, når den økonomiske situation forhåbentlig vender. Da jeg ikke tror vi kan opnå et bedre resultat i denne forhandlingsrunde, anbefaler jeg medlemmerne at stemmer ja ved urafstemningen. Alice Munk, formand for Region Midtjylland 14 RADIOGRAFEN MARTS 2011

15 HOVEDBESTYRELSEN Roadshow Ligesom ved kravindsamlingen er der planlagt Roadshows, hvor formand Charlotte Graungaard Bech besøger de fem regioner. Her har du muligheden for at få svar på eventuelle spørgsmål vedrørende overenskomsten, eller bare høre nærmere om omstændighederne ved forhandlingerne. Du kan læse mere på under overenskomst De første Roadshows er allerede afholdt, men de hurtige kan stadig nå det i de sidste regioner. Hvornår besøger Roadshowet din region? Region Nordjylland: 17. marts UCN, Selma Lagerløffs Vej 2, Aalborg Region Midtjylland: 21. marts Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 5, 3. sal under taget. Region Sjælland: 22. marts Næstved Sygehus, 15. etage Region Syddanmark: 23. marts Fredericia Sygehus, Under Volden Region Hovedstaden 24. marts FRD s lokaler, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg Region Sjælland Som Hovedbestyrelsesmedlem har jeg haft stor indflydelse på de krav FRD udtog til forhandlingerne, derfor er jeg også tilfreds med, at flere af vores krav er repræsenteret i resultatet, med generelle lønstigninger som det vigtigste. Så selvom resultatet ikke er det bedst ønskelige, så er det nok det bedst mulige i situationen. Især videreførelsen af senioraftalen, tror jeg, er et godt og vigtigt signal for vores ældre kolleger. Det, at der er kommet fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne, er også positivt. Jeg anbefaler derfor, at medlemmerne stemmer ja ved urafstemningen. Ninna Friis, formand for Region Sjælland Ninna Friis Region Hovedstaden Der er ingen grund til at råbe hurra! Forhandlingsresultatet er ikke godt, men udover, at der kun kommer en ringe lønstigning fra , er den del af overenskomsten, der ikke omhandler løn ikke blevet så ringe, som vi frygtede, da vi så Danske Regioners krav. Vores arbejdstidsaftale har været under stort pres med krav om forringelser på blandt andet normperioden og beregning af overarbejde. FRD s medlemmer i Region Hovedstaden havde krav om, at de få midler der var til forhandling skulle gå til generelle lønstigninger. Så set i lyset af det, må vi konstatere at vi har opfyldt medlemmerne ønske, omend lønstigningen er til at overskue. Gladys Geertsen, formand for Region Hovedstaden og Anette Rosenklint og Eva Holst Eva Holst Anette Rosenklint Region Nordjylland Glady Geertsen Nordjyllands bestyrelses rolle op til forhandlingerne har været at arbejde ihærdigt for at få flest mulige medlemmer til at indsendte deres krav. De indgåede krav blev efterfølgende gennemgået i regionsbestyrelsen. Et af de krav, som de nordjyske medlemmer prioriterede højt var de generelle lønstigninger. Vi var også tilfredse med at kunne genkende radiografernes krav i Sundhedskartellets indgivne krav. Ud fra de meget stramme rammer må vi erkende, at denne aftale er det bedste resultat, der var muligt at opnå ved overenskomstforhandlingerne. Det er ikke et resultat som vi jubler over, men den samfundsmæssige situation taget i betragtning må vi konkludere at resultatet af forhandlingerne er acceptabelt. Susanne Kornbech Thomsen, Næstformand for Region Nordjylland og Christina Bendtsen, Formand for RSD og medlem af bestyrelsen i Region Nordjylland Susanne Kornbech Thomsen Christina Bendtsen MARTS 2011 RADIOGRAFEN 15

16

17 DELEGERETMØDE I DIn A-KASSE DSA indkalder til ordinært delegeretmøde torsdag 9. juni 2011 kl på Royal Hotel, Hammerichsgade 1, København V. DSAs delegerede er a-kassens øverste politiske ledelse og indkaldes til det årlige delegeretmøde. Du har også mulighed for at deltage. Deltag som tilhører Alle medlemmer af a-kassen har nemlig adgang til at overvære delegeretmødet som tilhører uden tale- og stemmeret. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til med oplysning om navn og fødselsdato senest 30. maj Send dit forslag Alle medlemmer af DSA kan indsende forslag til behandling under dagsordenens punkt 9. Du kan sende dit forslag til Forslagene skal være DSA i hænde senest 9. maj 2011 kl Forslagsstillere har taleret under behandlingen af det pågældende forslag. Få mere at vide om hovedbestyrelsen Du finder en beskrivelse af hovedbestyrelsens arbejds opgaver på dsa.dk. Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Godkendelse af forretningsorden 6. Beretning 7. Regnskab 8. Fastsættelse af administrations - bidrag for Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE TELEFON _Annonce_183x250mm_Delegeret_Radiografen.indd 1 16/02/11 13:37:15

18 Portræt af en formand: Ole Gilberg Ole Gilberg blev FRD s første formand den 4. september 1971 ved den stiftende generelforsamling på Klubhotellet i Korsør. Ifølge ham selv, fordi der ikke var andre kandidater. Men inden da havde Ole været medstifter og formand for elevforeningen mas, der i virkeligheden må betragtes som FRD s krybbe. Af Troels Jeppesen Det var egentligt et uheld, at Ole Gilberg blev radiograf. Faktisk skulle han have været boghandler, og han nåede faktisk også at begynde på en læreplads. Men kunne efter eget udsagn absolut ikke komme over ens med boghandlerens kone. Derfor gik der heller ikke lang tid, før han valgte at springe fra pladsen. Efter at jeg havde sprunget fra pladsen, flyttede jeg ud i mine forældres sommerhus, hvor jeg for en tid levede af at fiske, og faktisk havde det rigtigt fint. Men en dag ringede min mor og fortalte om en ny uddannelse for røntgenografer der snart skulle starte op, og sagde at den havde jeg bare at søge, fortæller Ole Gilberg. Det var Ole ikke meget for, men det var der jo ikke så meget at gøre ved. Han var nu ikke så bekymret for at blive optaget, da han ikke havde en studentereksamen og vidste, at dem som opfyldte dette krav ville få første prioritet. Om det var fordi min mor havde ringet til Mariager, hvor min onkel var kredslæge, og som havde været studiekammerat med overlægen på Odense, ved jeg ikke. Men det gik jo hverken værre eller bedre, end jeg blev optaget på røntgenografskolen pr. 1. september 1968, forklarer Ole og det har faktisk været meget skægt De næste år, som Ole brugte på at uddanne sig til røntgenograf, husker han først og fremmest som en god tid, selvom det hele var lidt famlende. Røntgenografuddannelsen var, ifølge Ole Gilberg, administrerende overlæge på Odense Sygehus, Poul Erik Andersens hjertebarn. Han manglede nemlig rønt- 18 RADIOGRAFEN MARTS 2011

19 PORTRÆT AF EN FORMAND genpersonale og havde, da Ole startede i 68, kun fire overlæger og seks danske sygeplejersker på røntgenafdelingen. Resten var engelske radiografer. Derfor havde Poul Erik Andersen bestemt, at røntgenografuddannelsen skulle starte i 1968, på trods af at der endnu ikke var udarbejdet en bekendtgørelse og uddannelse slet ikke var færdigbeskrevet. Resultat var, at uddannelsen blev temmelig rodet, fortæller Ole. Det var da også det noget rodede forløb og kampen for anerkendelse som ny faggruppe, der ansporede Ole Gilbergs fagpolitiske arbejde. Men det hele startede med oprettelsen af elevforeningen mas, der først og fremmest var et redskab til at blive taget seriøst og få ledelsen i tale. mas, sammenhold og FRD Som 8-årig blev Ole Gilberg FDF er, og som 14-årig indtog han rollen som patruljefører. Så allerede inden han startede på uddannelsen, havde Ole en lang historie hvis eleverne virkeligt ville noget med uddannelsen, så måtte de finde en måde at holde sammen på, så de kunne sige til ledelsen: Vi er en samlet forening og I bliver nød til at lytte på os. Ifølge Ole Gilberg lykkedes det at få stablet en elevforening på benene efter røntgenografhold 2 var startet på uddannelsen og mas så dagens lys i Snakken om mas startede allerede i 68, men elevforeningen blev først dannet i 69, da Palle Mull Jørgensen og Oluf Jepsen, også kaldet Luffe, kom til med hold 2. Sammen var vi jo nok initiativtagerne til oprettelsen af foreningen, mindes Ole Gilberg. Kontakten til københavnerne Efterfølgende fik man også kontakt, til de elever der var startet i København. Det skete i den lokale Brugs i nærheden af hvor Ole boede. Der stødte han en ind i en pige, som var røntgenografelev i København og så var der kontakt. Og igennem hende erfarede Ole Gilberg og Palle Der var altid fem-seks københavnere, fortæller Ole Gilberg. Det gjorde beslutningsprocessen noget tung og medførte blandt andet, at det tog tre weekender at lave forsiden til den første udgivelse af Kassetten (forløberen for Radiografen). Men det var først senere, da FRD var dannet. For FRD sprang op sideløbende med elevforeningen og det var i høj grad de samme mennesker der også engagerede sig i fagforeningsarbejdet, forklarer Ole Gilberg. Men jeg er næsten sikker på at mas fortsatte, og at vi så lavede arbejdet med FRD sideløbende. Foreningen af Radiografer i Danmark I 1971 var arbejdet med at beskrive den nye forenings arbejde og udforme et forslag til FRD s love kommet så langt, at man kunne indkalde til en stiftende generelforsamling. Den fandt sted den 4. september 1971 og både færdiguddannede radiografer og elever var inviteret. Jeg har altid ment, at man når længst hvis man står sammen. som aktiv i foreningslivet. Foreningsarbejdet var derfor ikke fremmed for ham, og han mener selv, at det smittede af på hans vilje til at starte en elevforening. Jeg har altid ment, at man når længst hvis man står sammen. Så min holdning var, at hvis vi bare stod sammen, så ville vi slet ikke have de problemer med at blive accepteret, som vi hørte de havde ovre i København. Ikke at vi havde de store problemer på Odense, men også her var der da sygeplejersker der ikke kunne lide os, fortæller Ole Gilberg. Derfor talte han allerede tidligt i uddannelsesforløbet varmt for, at de nyoptagede elever skulle danne en forening. For Mull, at man endnu ikke havde oprettet en elevforening i København, selvom den skulle være lige på trapperne. Præcist hvordan kan Ole ikke huske, men der opstod et samarbejde, hvor to elever fra hver skole, sammen skulle undersøge, hvad der skulle til for at oprette en fagforening for den nye faggruppe. Fra da af begyndte en lang periode, hvor Ole Gilberg og Palle Mull ofte valfartede til København, for at mødes med de københavnske elever. Så Palle og jeg begyndte at drage til København og jeg tror ikke, at vi på et eneste tidspunkt på de der møder, oplevede at vi kun var de fire der var aftalt. En af betingelserne for at DSR og myndighederne overhoved ville indgå i dialog med den nye forening var, at talspersonen for foreningen var en færdiguddannet radiograf. Derfor stod det også i lovene, der blev vedtaget på den stiftende generelforsamling, at formanden skulle vælges blandt færdiguddannede radiografer. Men udvalget af kandidater var ikke så stort. På det tidspunkt var det nemlig kun hold 1 på Odenseskolen der havde afsluttet uddannelsen og vi talte 13 i alt. Og da der ikke var andre der havde lyst, så faldt valget vel meget naturligt på mig, måske fordi jeg også havde været medstifter og formand for elevforeningen mas, mener Ole Gilberg. Og sådan gik det til, at Foreningen af Radiografer i Danmark kom til verden og Ole Gilberg blev den første formand for FRD den 4. september 1971, på den stiftende generelforsamling på Klubhotellet i Korsør. Ifølge ham selv, på grund af boghandlerens kone. MARTS 2011 RADIOGRAFEN 19

20 STUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDENSTUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDEN Rabat på transport (SU-kort) Fra 1. januar i år er reglerne for tilskud til SU-kort ændret, så du kun skal betale en egenbetaling på 18,72 kroner pr. dag (2011-sats), svarende til 562 kroner om måneden. SU-kortet dækker dog kun rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. I 1. halvår af 2011 skal du som hidtil købe SU-kortet hos dit trafikselskabet ved at fremvise den blå rabatmeddelelse. Medbring dit studiekort eller andet, der viser adresseoplysningerne på dit uddannelsessted. Er du i praktik, bliver undervist et andet sted end på dit uddannelsessted (har forlagt undervisning) eller lignende, har du ret til at få rabat på rejsestrækningen mellem din bopæl og praktikstedet. Når du køber SU-kortet hos dit trafikselskab, skal du medbringe dokumentation for, hvor din undervisning finder sted samt i hvilken periode. (fra su.dk) Studiefonden Så er det NU! Hvis du skal ud og rejse i studie øjemed i løbet af det næste halve års tid, og kunne du bruge lidt ekstra til huslejen, flybilletten eller kursusafgifter, så hold dig ikke tilbage, men send din ansøgning til Vi gør en dyd ud af at fordele pengene retfærdigt. Ansøgning kræver ½ års medlemskab på ansøgningstidspunktet (1/4 2011). Som modydelse vil vi meget gerne læse om jeres ophold i Radiografen, så I skal sende os en artikel. I næste nummer bringer vi en beretning fra et ophold i Stockholm. I vores database for rejsebeskrivelser på radiograf.dk/studerende/rejsebeskrivelser kan I læse om alle de tidligere modtageres oplevelser, og måske få inspiration til selv at komme af sted. Bacheloropgave Husk at I kan få offentliggjort jeres bacheloropgaver på radiograf.dk og samtidig få en lækker t-shirt. Det har Johan Eckmann, Anne Støvring og Rune Kring fra UC Lillebælt gjort. Sammenligning af billedkvalitet og dosis ved thorax røntgenoptagelser af præmature neonatale på CXDI-70C og CXDI-55C Gennem UCL s samarbejde med Canon Europe, Medical Division fik vi tilbudt et projekt omhandlende test af Canons nye CDXI-70C Wireless DR detektor. Detektoren har højere fill factor og mindre pixelstørrelse end tidligere modeller. Projektet skulle have et pædiatrisk fokus, og vi valgte at teste om det var muligt at sænke dosis samtidig med bibeholdelse af billedkvalitet, på den nye detektor ved thorax optagelser af præmature. Vi var en tur i Canons workshop i Amsterdam for at tage røntgenbilleder af fantomer (Gammex Neonatal Chest Phantom og CDRAD 2.0) på den nye detektor og en tidligere udgave (CXDI-55C) og fik derefter udført en Visual Grading Analysis på et sygehus, samt CDRAD-analyse af billederne. Resultaterne viste klart potentiale for dosisbesparelse ved brug af CXDI-70C frem for CXDI-55C. Fest i Aalborg Nu nærmer foråret sig og det er RAF s store fornøjelse at invitere jer til radiografernes Forårsblomsterfest. Festligheden vil finde sted i Cafe FREJS Fredag d. 29. april kl. 18:30, hér vil der være en velkomstdrink til alle, hvorefter vi samles om fællesspisning kl. 19:00 Temaet vil være BLOMSTER så har du en lille sød blomsterkjole eller en sej blomsterskjorte i skabet, så find endelig den frem. Prisen for spisning er 85 kr., og der vil være billige drikkevarer til salg i baren. HUSK kontanter!! RSD (Radiograf Studerende Danmark fagforening) sponserer igen i år snacks og blomster. Efter kl. 21 er der fri entre, for dem der ikke vil spise med, men bare ikke kan undvære det gode selskab! Sidste tilmelding og betaling er onsdag d. 20. april. Tilmelding til spisning skal ske med navn og holdnummer til RAF s konto på: Reg. nr Konto nr Evt. spørgsmål kan rettes til 20 RADIOGRAFEN MARTS 2011

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 OKSIDE2013 3-7 16 I DETTE NUMMER: 10 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL 14 FÆLLES BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION SYDDANMARK 18 STENHÅRDE SKANNINGER

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 Hvalhjerte i super-skanner HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS GODE RÅD TIL FORBEDRING AF DIT ARBEJDSMILJØ HOLD OP OG

Læs mere

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 STUDIETUR I DUBAI SIDE 18-20 16 I DETTE NUMMER: 6 ET STORT JA TIL OK13 10 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING 16 VED RADIOGRAFSKOLERNE I NORGE DERFOR GÅR

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - AUGUST 2010 Vi er ikke pausefolk Ændring af ferieloven pr. 1. juli Lufthavnsscannere deler vandene Børns oplevelser ved indlæggelse Første billeder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere