Ledelse hos De grønne pigespejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse hos De grønne pigespejdere"

Transkript

1 Ledelse hos De grønne pigespejdere

2 De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer. Udarbejdet af Maria Spliid Uddannelseskonsulent hos De grønne pigespejdere 2

3 MOD ET SAMLET UDDANNELSESBILLEDE De grønne pigespejdere har i bestyrelsesperioden fået en ny stærk vision, som blandt andet vil sikre kvalificerede ledere på rette poster. For at give visionen et godt afsæt må vi klarlægge, hvad De grønne pigespejdere forstår ved kvalificerede ledere. I Ledelse hos De grønne pigespejdere imødekommer vi det behov ved at præsentere et nyt ledelseskoncept, som beskriver organisationens syn på kvalificeret ledelse. Det er hensigten, at konceptet vil bidrage til at sikre flere kvindelige ledere, som er i stand til at formulere deres kompetencer og på den baggrund kan indtræde i ledelsesfunktioner i og uden for korpset. Ledelseskonceptet skal ses i en større uddannelsesmæssig sammenhæng. Når vi i Ledelse hos De grønne pigespejdere klarlægger, hvad vi forstår ved kvalificerede ledere, er næste skridt at tydeliggøre, hvordan vi sikrer udviklingen af de kvalificerede ledere. Det peger på et behov for en ny samlet uddannelsesstrategi for organisationen. Sammenhængen mellem vores lederuddannelser og det nye ledelseskoncept er vist i figur 1. Figur 1: Samlet overblik over uddannelserne hos De grønne pigespejdere. De lilla platforme er træner- og instruktøruddannelser, og de blå er lederuddannelser. Billedet viser, hvordan ledelseskonceptet i øverste højre hjørne er den ledestjerne, som alle uddannelser skal være rettet mod. 3

4 FRA MÅLSÆTNING TIL RESULTAT Målsætningen for ledelseskonceptet er, at det skal være tydeligt, attraktivt og opdateret. Her følger en kort beskrivelse af, hvordan konceptet lever op til de krav. Et tydeligt koncept Et tydeligt koncept indebærer, at det skal være enkelt, velformuleret og godt formidlet. Det letter forståelsen for det enkelte medlem og skaber overblik over de opnåede kompetencer. Samtidig giver det adgang til en samlet identitet for lederne. Ønsket om et tydeligt koncept har betydet, at ledelseskonceptet er opdelt i seks kompetenceområder. Kompetenceområderne er generelle nok til at dække, hvad vi forstår ved kvalificeret ledelse, samtidig med at antallet af kompetenceområder gør konceptet overskueligt og let at forstå. Som leder hos De grønne pigespejdere skal man kunne sætte flueben ved alle kompetenceområderne uafhængigt af lederfunktion. Det sikrer, at lederne fremstår som en samlet gruppe med fælles opfattelse af identitet og kompetencer, hvilket støtter op om en fælles retning i korpset. Et attraktivt koncept Et attraktivt koncept betyder, at dét at være leder hos De grønne pigespejdere skal være både tiltrækkende og relevant for nuværende og kommende medlemmer. Relevans i forhold til ledelse opstår først og fremmest, når medlemmet har en klar forståelse for, hvilke kompetencer hun opnår gennem spejderarbejdet og oplever, at kompetencerne kan omsættes til hendes omverden. Ønsket om et attraktivt koncept har betydet følgende: For det første er alle seks kompetenceområder vigtige for ledelse hos De grønne pigespejdere såvel som for ledelsesfunktioner generelt inden for foreningsliv, erhvervsliv og samfundsliv. For det andet er kompetenceområderne beskrevet i vendinger, som let kan overføres til sammenhænge uden for korpset. Et opdateret koncept Et opdateret ledelseskoncept betyder, at ledelsesformen er i trit med samtiden, er nytænkende og er på linje med de krav, der stilles til ledere i mange forskellige sammenhænge i dag i samfundet. Et opdateret ledelseskoncept bygger på en engagerende og inkluderende ledelsesstil. Den type af ledelse lægger større vægt på proces, kompleksitet og innovation og mindre vægt på styring, hierarki og forudsigelige resultater. I forhold til ledelseskonceptet betyder det, at flere kompetenceområder giver plads til procestænkning og til levedygtige resultater skabt i fællesskab. Det gør, at ledere hos De grønne pigespejdere er i stand til at møde de typer af krav, der stilles til ledere i dag inden for et komplekst og moderne samfundsliv. 4

5 DEN KVALIFICEREDE LEDERS SEKS KOMPETENCEOMRÅDER Ledelseskonceptet består af følgende seks særskilte og indbyrdes afhængige kompetenceområder: 1. Den kvalificerede leder er innovativ og kan motivere folk til at indgå i forandringsprocesser sammen og skabe levedygtige resultater 2. Den kvalificerede leder har forståelse for individers og gruppers udvikling og er en dygtig konfliktløser 3. Den kvalificerede leder har forståelse for og indsigt i organisationens værdier og formål og reflekterer over egen ledelsesstil i forhold til sig selv og organisationen 4. Den kvalificerede leder formår at styre opgaver og skaber resultater ud fra klare målsætninger 5. Den kvalificerede leder er en dygtig formidler, som kan brænde igennem med klare budskaber 6. Den kvalificerede leder formår at skabe et miljø for læring og personlig udvikling og har i den forbindelse forståelse for organisationens aktiviteter 5

6 Gruppeleder/ Topledelse UNGleder Enhedsleder Figur 2: Lederkompetencer hos forskellige typer af ledere i De grønne pigespejdere PIGESPEJDERI OG LEDELSE ledelse af organisationen topledelse gruppeleder enhedsleder UNGleder ledelse af spejderaktiviteter Figur 3: Lederens udvikling fra at arbejde med ledelse af spejderaktiviteter til at arbejde med ledelse af organisationen At være leder hos De grønne pigespejdere indeholder meget forskellige aspekter afhængigt af lederfunktion. Derfor eksisterer der et krav om, at ledelseskonceptet skal kunne forme sig efter det enkelte medlem. Det gælder både medlemmets funktion i korpset og dets ønsker om at kvalificere sig til andre lederposter i samfundet. Man skal have forskellige lederkompetencer som UNGleder, enhedsleder, gruppeleder og medlem af regionsledelsen og hovedbestyrelsen, og samtidig er visse kompetencer fælles. Det er illustreret i figur 2. Ungledere og enhedsledere Som UNGleder vil spejderarbejdet være knyttet til selve spejderaktiviteten som eksempelvis programstof. Her er en forståelse for og øvelse i spejderfærdigheder vigtige, eksempelvis at kunne rejse et telt og binde knob osv. Imidlertid er spejderfærdigheder ikke i sig selv lederkompetencer, og derfor er spejderfærdigheder ikke medtaget som et selvstændigt kompetenceområde i ledelseskonceptet. Det er vigtigt at kunne spejderfærdigheder for at være spejder, men UNGlederen formår at lede færdighedstræningen og aktiviteter hos spejderne. Da UNGlederen har brug for indsigt i færdigheder, fylder kompetenceområde 6 relativt meget på dette lederniveau. Men UNGlederen har brug for kompetencer inden for alle seks kompetenceområder: For nu at nævne dem i rækkefølge skal lederen have en forståelse for, hvordan aktiviteten hænger sammen med korpsets mission om at styrke pigernes potentiale, kunne skabe motivation i gruppen, kunne planlægge og styre aktiviteten fra start til slut, kunne instruere aktiviteten med et klart sprog, kunne håndtere eventuelle konflikter i forbindelse med aktiviteten og kunne omsætte aktiviteten til varig læring. Som enhedsleder er ledelsen stadig knyttet tæt til udførslen af spejderaktiviteter som programstof, møder og spejderlejre. Derudover er visse områder i højere grad knyttet til ledelse af organisationen. Gruppeledelse, regionsledelse og hovedbestyrelse Efterhånden som medlemmet når højere op i ledelsesniveauerne som gruppeleder eller som medlem af regionsledelse og hovedbestyrelse, vil hun fjerne sig fra ledelse af spejderaktiviteten og i stigende grad arbejde med at lede organisationen. Her træder kompetenceområde 6 i baggrunden og erstattes af en overvægt af kompetenceområde 1-5. For igen at nævne områderne i rækkefølge skal lederen have forståelse for, hvordan ledelse af organisationen er forbundet til dens værdier og formål, kunne inkludere sine kollegaer i forandringsprocesser i organisationen, kende til organisationens lovmæssige og administrative rammer, kunne lede intern og ekstern kommunikation, have viden om gruppedynamik for at kunne udvikle sine egne teams samt have indsigt i organisationens læringsmetoder for at kunne udføre mentorordningen og coaching for andre ledere. Fleksible kompetenceområder På den måde sker en progression i de opnåede ledelseskompetencer hos medlemmerne. Hvert af de seks kompetenceområder er fleksible, hvilket betyder, at de kan tilpasses kravene til den enkelte leder, hvad enten hun arbejder med spejderaktiviteter eller udelukkende med organisatoriske aspekter. En vigtig pointe er, at selvom der er en udvikling i lederens funktion i korpset, så er alle seks kompetenceområder nødvendige for at varetage ledelsen. Lederens udvikling fra at arbejde med ledelse af spejderaktiviteter til at arbejde med ledelse af organisationen er vist i figur 3. 6

7 På de følgende sider beskrives hvert af de seks kompetenceområder mere detaljeret. Først beskrives lederkompetencerne i generelle vendinger, som let kan overføres til andre lederfunktioner i samfundet. Herefter følger en del, som knytter sig specifikt til ledelse hos De grønne pigespejdere. Først en beskrivelse af ledelse af spejderaktiviteter og dernæst en beskrivelse af ledelse af organisationen. Opdelingen mellem ledelse af spejderaktiviteter og ledelse af organisationen er i praksis en glidende overgang afhængigt af arbejdsopgaver og ledelsesfunktion. 7

8 KOMPETENCEOMRÅDE 1 KOMPETENCEOMRÅDE 2 Den kvalificerede leder er innovativ og kan motivere folk til at indgå i forandringsprocesser sammen og skabe levedygtige resultater I trit med moderne ledelse udvikler lederen sin evne til at være involverende og engagerende. Hun giver plads til udvikling og forandring i organisationen og kan skabe et energisk og innovativt samarbejdsmiljø. Som vigtige kompetencer lærer hun at være anerkendende og at vise tillid til dem, hun leder. På den måde styrker hun folks bevidsthed om deres eget potentiale og får dem til at føle sig motiveret og i stand til at indgå i forandringsprocesser sammen. For at kunne starte og lede disse processer lærer hun at forventningsafstemme, styre en åben dialog, lede processer indenfor idégenerering og fælles beslutningstagning samt være tovholder på fælles problemløsning. Hendes evne til at inspirere folk og få dem til at vokse gør også, at hun er opmærksom på at udvikle nye talenter i organisationen, som ønsker at føre dens arbejde videre på sigt. Området er relateret til forandringsledelse. I forhold til at lede spejderaktiviteter bliver lederen i stand til at skabe et inspirerende og kreativt samarbejdsmiljø. Det indebærer at gøre pigerne motiverede til at indgå i en aktivitet sammen og på lige fod. Hun formår at inddrage pigerne i processer forbundet med spejderaktiviteten. Hun bliver herunder i stand til at styre en åben dialog, idégenerering og fælles beslutningstagning blandt pigerne. På organisatorisk niveau udvikler lederen sin evne til at føre en innovativ, inkluderende og engagerende ledelsesstil. Hun bliver i stand til at give plads til forandringer og udvikling inden for organisationen og i relation til dens omverden. Hun formår at skabe resultater og udvikling gennem samarbejde med andre og kan styre åben dialog, fælles beslutningstagning og fælles problemløsning i forbindelse organisationsudvikling. Den kvalificerede leder har forståelse for individers og gruppers udvikling og er en dygtig konfliktløser Lederen får kendskab til pigers og kvinders udvikling, ønsker og behov og får styrket sin evne til at møde sin omverden med empati og forståelse. Samtidig får hun viden om gruppers dynamik og udvikling og tilegner sig redskaber til at analysere og forme grupper. Hun lærer at bringe det bedste frem i både individer og i grupper som helhed, og hun bliver i stand til at skabe grundlaget for gode relationer i en gruppe. Ligeledes får hun indsigt i konflikthåndtering og konfliktmægling og evner at forstå, imødekomme og håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde. Hun lærer ligeledes at nedsætte og udvikle sine egne teams og forstår sammenhængen mellem et velfungerende team og et godt samarbejdsmiljø. Kompetenceområdet er relateret til mangfoldighedsledelse og til pigers og kvinders rettigheder. I forhold til spejderaktiviteter har lederen viden om, hvordan hun kan forstå og forme gruppens dynamik. Hun lærer at opretholde en balance mellem et fokus på den enkelte pige og hele gruppen og har kendskab til pigers udvikling og deres fællesskaber. Herudover forstår hun at imødekomme og håndtere konflikter. På organisatorisk niveau formår lederen at påvirke og forme grupper og har kendskab til etablering og udvikling af ledergrupper. Hun har ligeledes indsigt i pigers udvikling og fællesskaber og er dygtig til konflikthåndtering og konfliktmægling. 8

9 KOMPETENCEOMRÅDE 3 KOMPETENCEOMRÅDE 4 Den kvalificerede leder har forståelse for og indsigt i organisationens værdier og formål og reflekterer over egen ledelsesstil i forhold til sig selv og organisationen Lederen udvikler sin evne til at være visionær og refleksiv. Hun bliver i stand til at reflektere over sin egen ledelsesstil og kan sætte både sit eget og organisationens arbejde ind i en større værdimæssig sammenhæng. Hun bliver bevidst om, hvordan hendes ledelsesstil understøtter organisationens værdigrundlag, og hvilken rolle hun selv spiller som leder i at arbejde for korpsets vision, mission og formål. Hun opnår viden om, hvordan hendes ledelsesstil hænger sammen med organisationens omgivelser og relationer til samfundet på lokalt, nationalt og internationalt plan. Samtidig bliver lederen i stand til at reflektere over sin egen udvikling som leder. Hun bliver bevidst om sine lederkompetencer og kan sætte dem i relation til sine omgivelser inden for og uden for organisationen. Som en del af dette bliver lederen i stand til at tage ansvar over for både sig selv og sine omgivelser. Kompetenceområdet er relateret til værdibaseret ledelse. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at relatere programstof og aktiviteter til korpsets værdier og formål. Hun udvikler også en bevidsthed omkring, at hun fungerer som rollemodel for pigerne. I forhold til ledelse af organisationen udvikler lederen en indsigt i, hvordan korpsets værdier knytter sig til korpsets samlede arbejde og ledelsesstil. Den kvalificerede leder formår at styre opgaver og skaber resultater ud fra klare målsætninger Lederen udvikler sin evne til at sætte de overordnede organisatoriske rammer for arbejdet og til at styre det i en bestemt retning, når det kræves. Hun har en struktureret tilgang til arbejdet, er resultatorienteret og formår at holde overblik over opgaver. Hun kan sætte den overordnede administrative ramme for arbejdet og har viden om økonomi, lovgivning og regler. Ligeledes tilegner hun sig styringsredskaber i forhold til målformulering, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af opgaver. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at styre aktiviteten fra start til slut herunder planlægning, udførsel og evaluering. Hun lærer også at sætte de administrative rammer for aktiviteten som budget og regnskab. I forhold til ledelse af organisationen formår lederen at sætte den overordnede administrative og lovmæssige ramme for organisationens arbejde. Hun er tovholder for planlægning og udvikling af gruppens aktiviteter og sætter mål for grupper og regioner. 9

10 KOMPETENCEOMRÅDE 5 KOMPETENCEOMRÅDE 6 Den kvalificerede leder er en dygtig formidler, som kan brænde igennem med klare budskaber Lederen udvikler sine evner indenfor formidling. Hun bliver en selvsikker taler, der forstår sammenhængen mellem mundtlig formidling, kropssprog og troværdighed. Hun formår at bruge sproget på en bevidst måde dels internt i organisationen og dels eksternt. I forhold til sine omgivelser skaber hun en hensigtsmæssig kontakt på lokalt, nationalt og internationalt plan. Hun skaber interesse for sin organisation og inviterer på den måde sine omgivelser ind i sin virkelighed. Samtidig styrker hun sine evner som skriftlig formidler og forstår at benytte organisationens skriftlige kommunikative kanaler. I forhold til at lede spejderaktiviteter lærer lederen at instruere aktiviteterne på en klar og levende måde. Hun formidler spejderarbejdet til spejderne og til sin omverden og har kendskab til spejdernes kommunikative kanaler som hjemmeside og pigespejdernet. Hun får indsigt i pressehåndtering og udvikler sine evner indenfor agitation, fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer. På organisatorisk niveau formår lederen at stå i spidsen for en hensigtsmæssig intern og ekstern kommunikation i organisationen. Hun sikrer sammenhæng internt i sin organisation og sikrer eksternt en hensigtsmæssig kontakt til omverden på lokalt, nationalt og internationalt plan. Den kvalificerede leder formår at skabe et miljø for læring og personlig udvikling og har i den forbindelse forståelse for organisationens aktiviteter Lederen bliver i stand til at skabe et miljø for læringsprocesser. Hun får indsigt i, hvordan hun får mennesker til at udvikle sig bedst sammen og individuelt. Som led heri får hun kendskab til forskellige læringsstile og læringsmetoder. Hun bliver også i stand til at skabe en stigende læringskurve for dem, hun leder. På den måde formår hun at skabe et miljø, hvor både individer og grupper til stadighed udvikler sig og oplever læringsprocesserne som relevante. I forhold til spejderaktiviteter har lederen indsigt i sammenhængen mellem leg og læring. Hun formår at føre dem, hun leder, gennem en proces, som starter med en ramme for aktiviteten, fortsætter med en oplevelse og ender med varig læring. Hun har en grundlæggende viden om korpsets læringsmetoder som learning-by-doing og børn leder børn og kan vælge aktiviteter, som støtter op om den ønskede læringsproces. Som led heri har hun et indgående kendskab til spejderaktiviteter og kender programstoffet. Hun kan bruge både naturen og engagementet i samfundet som ramme for læringsprocesserne og har erfaring med natur og friluftsliv. Samtidig har hun indsigt i, hvordan fysisk udfoldelse hænger sammen med udvikling af krops- og sansebevidsthed. I forhold til ledelse af organisationen har lederen en grundlæggende forståelse for spejdernes læringsmetode learning-by-doing. I mentoropgaven samt i opgaver med coaching og supervision formår hun at bruge princippet om learning-by-doing til at hjælpe med at omsætte ledelsesmæssige erfaringer til varig læring. 10

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015 Strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi lægger linjerne for det fremtidige arbejde i korpset og skal bruges som arbejdsredskab for de kommende tre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere