Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14

2 Leder Surprise: Lægemidler har bivirkninger! Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet En artikel i en formiddagsavis viser, at den europæiske lægemiddelmyndighed i 53 tilfælde fandt så alvorlige bivirkninger ved allerede markedsførte lægemidler, at den måtte reagere, fx med advarsler. I gennemsnit gik der små fem år, før EMA gik i aktion. Artiklen fik overlæge Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, til at konkludere, at nogle lægemidler kommer for tidligt på markedet. De kliniske forsøg er for små og korte til at afsløre sjældne bivirkninger, mener han. Kliniske studier er ganske rigtigt ikke en garanti for, at bivirkninger på mellemlang eller lang sigt fanges. I dag forlader vi os på post marketing overvågning, og her er bivirkningsindberetninger fra lægerne meget vigtige. Netop derfor er det katastrofalt, at deres indberetning halter. Antallet af indberetninger fra hospitalerne faldt sidste år med 11 procent til trods for at niveauet var for lavt i forvejen og til trods for indberetningskampagner. Derfor er det på sin plads at overveje, om strengere krav i form af endnu mere omfattende kliniske studier er den bedste vej til faktisk at øge patientsikkerheden, når realiteten er, at de udskrivende læger ikke ønsker at leve op til deres forpligtelser og indberette bivirkninger i tilstrækkeligt omfang. Man bør også stille sig det forsigtige spørgsmål om følgeomkostningerne, både de økonomiske og betydningen af, at lægemidlerne kommer senere på markedet, er rimelige i forhold til det, der ville vindes med strengere krav. Men under alle omstændigheder er det på tide at tage en saglig debat om følgevirkningerne af at bruge lægemidler. Der synes bl.a. i pressen at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og at de meget potente lægemidler ofte har flere bivirkninger end de mindre virksomme. Det er mere end svært at udvikle lægemidler, der virker, uden at de også har bivirkninger. Og hvad er et godkendt lægemiddel egentlig er for en størrelse? De fleste vil nok svare, at det er et lægemiddel, som er i orden, og som er godkendt til patienter. Men så enkelt er det ikke helt. Firmaet får en markedsføringstilladelse, som er en tilladelse fra myndighederne til at markedsføre lægemidlet inden for nogle fastsatte rammer. Markedsføringstilladelsen hviler på en vurdering af lægemidlets kvalitet, dets sikkerhed ved den konkrete brug og af effekten på den pågældende lidelse. Og sikkerheden afvejes i forhold til effekten. Der er altså er tale om en kalkuleret risiko, hvor virkninger og bivirkninger er afvejet. Kun hvis de positive virkninger overbevisende overgår bivirkningerne, bliver lægemidlet godkendt. Fokus på bivirkninger er bestemt forståeligt på baggrund af de senere års eksempler på problemer efter markedsføringen. Men det overses for ofte, at risikoen ved kun at fremhæve bivirkningerne er, at patienterne sætter lighedstegn mellem lægemidler og problemer, og at de skræmmes fra at tage medicinen. Sker det, har vi som samfund et alvorligt problem. Ikke blot bruges der stadig flere ressourcer på at udvikle nye og bedre lægemidler, men vi gør det samtidigt sværere at høste potentialerne i dem. Der synes generelt at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og ofte har de meget potente lægemidler flere bivirkninger end de mindre virksomme. Antje Marquardsen Formand Foto: Colourbox 2 pharma oktober 2013

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Indhold 04 Nedtælling til Pharma på Tværs 06 Kort om 08 Sådan får du en skarp profil på LinkedIn 10 En antropologisk tilgang til brug af statiner 12 Kort om 14 Fra apotek til akademikere på lægemiddel området 20 Ligeløn lige ved og næsten 23 Fælles initiativ om temadag i klinisk farmaci 25 Kort om 27 Nyhedsbrev til studerende lanceret 28 Nye regler hjælper vikarerne ud af gråzonen Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet s Kort om 34 Pharma in English 36 Meddelelser 37 Årsberetning s.10 s.28 s.37 Oktober 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup (Kommunikationskonsulent) Lærke Gade Bjerregaard (Web- og kommunikationskonsulent) Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline November: oktober December: november Januar: januar pharma oktober

4 Pharma på Tværs 4 pharma oktober 2013

5 Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Nedtælling til Pharma på Tværs Pharmadanmarks netværkskonference Pharma på Tværs afholdes i næste måned. Formiddagens temadebat sætter fokus på potentialet for samarbejde mellem lægemiddelindustri og patientforeninger, men også på patientforeningers syn på apotekernes rolle, og hvem der bør have ansvar for patienternes behandling. Læs mere om Pharma på Tværs på Flere og flere virksomheder forsøger at komme tættere på de patienter, som bruger deres produkter. Det gælder bl.a. for Coloplast, LeoPharma og Novo Nordisk. Men samtidigt opleves der fra de fleste danske patientforeninger en meget stor tilbageholdenhed i forhold til at samarbejde med medicinalindustrien. Det spændingsfelt bliver et af de bærende emner for formiddagens temadiskussion på Pharma på Tværs.»Faktisk bliver industrien af mange patientforeninger nærmest betragtet som fjenden. Enhver tale om samarbejde kan derfor være som at gå i seng med fjenden, og mulighederne bliver ofte slået ihjel, før potentialet for samarbejde overhovedet er blevet afdækket. Det er tankevækkende, når patientforeningerne og lægemiddelvirksomhederne faktisk har samme mål: At sikre patienterne behandlinger af højeste kvalitet,«siger Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark. Han fastslår, at industrien utvivlsomt bredt set kan have gavn af patientforeningernes ekspertise i forhold til dialogen med patienterne.»spørgsmålet er så, hvad værdien kan være for patientforeningerne. Kan et samarbejde indeholde andre værdier end blot penge, og hvordan undgår man, at patientforeninger udsættes for kritik fra medier, medlemmer og andre stakeholders? Svarene på de spørgsmål håber vi at komme nærmere på i løbet af dagen,«siger Arne Kurdahl. Unik kortlægning Deltagerne vil få den nyeste viden om udviklingen i patientforeningerne og få mulighed for at møde og diskutere med direktørerne for udvalgte patientforeninger. De vil også være de første til at få resultaterne fra en unik kortlægning af de danske patientforeningers holdninger, som Pharmadanmark har igangsat. Kortlægningen vil ud over foreningernes syn på samarbejde med industrien også omfatte deres syn på, hvilken rolle apotekerne bør spille.»nogle mener, at apotekerne er en vigtig, integreret del af sundhedsvæsenet, mens andre mener, at apotekernes opgave bare er at distribuere medicin. Vi vil gerne høre, om patientforeningerne generelt mener, at det vil være en god idé, at apotekerne spiller en større rolle i forhold til at følge, og måske vejlede, den enkelte patient i sin behandling med lægemidler,«siger Arne Kurdahl. Kortlægningen vil også afdække foreningernes syn på ibrugtagningsproblematikken.»inden for nogle sygdomsområder er det en udfordring at få de bedste lægemidler i brug blandt patienterne. Eksempelvis fordi tilskudssystemet forhindrer det, eller fordi lægerne simpelthen ikke kender til dem. Hvor stort anser de det problem for at være?«ny patientrolle Anders Hede, forskningschef og ansvarlig for TrygFondens forskningspolitik og uddeling af forskningsmidler, vil i forbindelse med temadebatten give et oplæg om patientrollen. Anders Hede skrev i 1999 oplægget Når Patienten Vågner om patientkultur og har siden fulgt debatten på området tæt.»patientrollen er under forandring. Flere har råd, evne og vilje til at udfordre sundhedsvæsenet. Det gav og giver måske stadig nervøsitet hos mange fagfolk. Men i dag er mantraet blevet patientinddragelse. Nu er der næsten ingen grænser for, hvad patienterne kan og skal,«siger Anders Hede. Han peger på, at der argumenteres for, at der er store uudnyttede ressourcer hos patienterne, og at patienterne skal ind og have direkte indflydelse på drift og udvikling i et umådeligt kompliceret sundhedsvæsen.»jeg vil i mit oplæg prøve at skaffe overblik over disse diskussioner og finde realistiske løsninger på at inddrage patienter mere til gavn for alle,«siger Anders Hede. Pharma på Tværs afholdes 9.. november på Hotel Crowne Plaza i København. Tilmeldingsfristen er 25. oktober. pharma oktober

6 Kort om Læger lytter til kliniske farmaceuter En ny undersøgelse konkluderer, at kliniske farmaceuters anbefalinger i Fælles Akut Modtagelse (FAM) i mange tilfælde følges af lægerne, men at en højere acceptrate stadig er mulig, specielt hos de kirurgiske patienters læger. Undersøgelsen er lavet af overlæge Christian Backer Mogensen og de to kliniske farmaceuter Inger Olsen og Anette Rehn Thisted fra Sygehus Lillebælt, Kolding, som i en tidligere undersøgelse (omtalt i Pharma i juni) konkluderede, at medicineringsfejl i en akut modtageafdeling er hyppige og ofte alvorlige, men at fejlene kan identificeres af kliniske farmaceuter. Den nye undersøgelse dokumenterer, at 178 (59 procent) af anbefalingerne blev fulgt af lægerne, dog betydeligt oftere for medicinske end kirurgiske patienter, hhv. 69 procent versus 51 procent. Uafhængige speciallæger vurderede fire procent af farmaceuternes fund som signifikante eller katastrofale. Også ved disse fund reagerede medicinske læger betydeligt oftere end kirurgiske læger, hhv. 78 procent versus 57 procent. I undersøgelsen foreslås yderligere studier til belysning af, om der er overensstemmelse mellem farmaceuters og lægers vurdering af alvorligheden for patienten i de interventioner, som farmaceuterne anbefaler. FAM modtager cirka akutte indlæggelser om året inden for specialerne organ-, ortopæd- og karkirurgi samt medicinske patienter. De kliniske farmaceuter var til stede i afdelingen alle hverdage og gennemgik journaler på patienter, der var blevet indlagt inden for de sidste 24 timer, og som var set af mindst en læge. Farmaceutens anbefalinger blev skrevet i et særligt farmaceutnotat i journalen. De følgende arbejdsdage gennemgik farmaceuten journalen for at undersøge, om anbefalingen var fulgt, og om medicineringen var ændret. Hvis det fremgik af medicinlisten eller et journalnotat, at anbefalingen var blevet overvejet, blev det registreret som et positivt respons. Ja til ny apoteksoverenskomst De apoteksansatte farmaceuter har nu stemt ja til det overenskomstresultat mellem Pharmadanmark og Apotekerforeningen, som har været sendt til urafstemning. Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark, forstår godt, at apoteksfarmaceuterne denne gang sagde ja i juni forkastede de resultatet.»det nye resultat indeholder betydelige forbedringer Vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at de opnåede lønforbedringer ikke var tilstrækkelige. Vi har derfor sammen med Apotekerforeningen bestræbt os på at nå et resultat, der dels kunne komme ønsket om yderligere forbedringer for farmaceuterne i møde, dels kunne imødekomme apotekernes ønsker om større fleksibilitet,«forklarer han. Den nye aftale indebærer bl.a.: Forbedringer af skalalønnen på de enkelte trin med hhv. 472 kroner, 486 kroner og 518 kroner pr. måned. - En forbedring af pensionsordningen med 0,5 procent (til 17 procent.) med virkning fra 1. april Herudover er der enighed om behovet for at forbedre mulighederne for at gennemføre længere, sammensatte kompetenceløft ved at etablere en pulje til formålet. Det afsættes der kroner til at medfinansiere. Rigtig frist for ansøgning til Knud Wegges legat Af sidste nummer af Pharma fremgik det, at ansøgningsfristen for første legatuddeling til Knud Wegges Rejselegat er 1. november, men sådan forholder det sig ikke. Ansøgningsfristen er i stedet 1. februar 2014, hvorfor eventuelt interesserede har god tid til at formulere en ansøgning. Legatportionerne bliver i størrelsesordenen kroner og tildeles som led i den enkelte ansøgers personlige efter- og videreuddannelsesforløb. Det skal forstås bredt og kan eksempelvis bestå i, at ansøgeren kan opnå nye ønskede kompetencer og erfaringer via udstationering eller rejse uden for landets grænser. Læs mere om legatet på under fanen medlemskab. 6 pharma oktober 2013

7 Høring over adgang til medicin- og vaccinationsoplysninger Pharmadanmark har afgivet høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger. I høringen har Pharmadanmark især hæftet sig ved kapitel 3, der omhandler adgang til data, herunder Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Endnu engang har de sygehusansatte farmaceuter ikke opnået adgang og kan derfor forsat kun tildeles adgang, hvis de udpeges af sygehusledelsen. Pharmadanmark gør i høringssvaret opmærksom på, at de sygehusansatte farmaceuter med stor sandsynlighed opnår godkendelsen fra sygehusledelsen, men at gruppen bør anerkendes for deres arbejdsopgaver og store faglige ansvar. Derfor bør de have en selvstændig adgang. pharma oktober

8 Karriere Af Kenneth Grothe Toustrup Sådan får du en skarp profil på LinkedIn Millioner af brugere, uanede muligheder og måske en vej til drømme jobbet - LinkedIn har det hele. Men hvordan skal man finde rundt, og hvordan sikrer man sig en professionel profil, der virker? Pharmadanmark har afholdt to arrangementer om LinkedIn, og her følger guldkornene derfra. LinkedIn er verdens største professionelle online netværk med 232 millioner brugere i hele verden og heraf mere end en million i Danmark. Et enormt netværk, som hjælper flere og flere til et job. Mulighederne er mange, men det er de ubesvarede spørgsmål også, for hvordan får man en attraktiv og professionel profil, og hvordan får man noget værdifuldt ud af profilen? Lykke Fehmerling, chefkonsulent i Rådgivningscenteret hos DJØF, har gennem de sidste tre år vejledt specifikt om brugen af LinkedIn, og hun gæstede i september Pharmadanmark til et par velbesøgte arrangementer. Hun ser i den daglige rådgivning en klar tendens til, at rigtig mange er usikre på, hvordan en professionel profil bliver til, og hvordan den skal bruges.»jeg oplever generelt et meget stort behov for hjælp til at agere på LinkedIn, og behovet er ikke mindre på Pharmadanmarks område. Fx bruger de største medicinalvirksomheder LinkedIn til at håndplukke nye medarbejdere, især til de højt specialiserede jobs. Derfor er det vigtigt, at man har en profil, der fremstår professionel og repræsentativ for fagligheden,«siger Lykke Fehmerling. Syv gange så udbredt Det kan ifølge Lykke Fehmerling godt betale sig at bruge tid på at finpudse profilen. Ikke mindst fordi en ny undersøgelse viser, at rekruttering via LinkedIn er vokset eksplosivt. Konsulenthuset Ballisager, der er specialiseret i rekruttering og karriererådgivning, udgav i september Rekrutteringsanalysen 2013/14. Analysen er baseret på svar fra 603 danske virksomheder i alle størrelser og fra alle dele af landet, og den giver et billede af, hvad arbejdsgiverne går efter i rekrutteringsprocessen. En iøjnefaldende pointe er især, at brugen af LinkedIn til rekruttering er steget markant i 2011 brugte 3 procent af de adspurgte virksomheder det sociale medie til rekruttering, mens det i 2012 var steget til 23 procent.»der er ingen tvivl om, at rigtig mange lander deres job gennem netværket, og det bekræfter undersøgelsen her. Til sammenligning med de 23 procent, der brugte LinkedIn til rekruttering i 2012, så brugte 15 procent et vikar- eller rekrutteringsbureau, mens 22 procent brugte en cv-database, som fx Jobindex. Det vidner igen om, at det giver rigtig god mening at give sin profil en ekstra tur,«siger Lykke Fehmerling. Få værdi ud af profilen Én ting er at få profilen på plads, men der ligger også et arbejde i at få sin profil aktiveret og få netværket bragt i spil. Her er der ifølge Lykke Fehmerling flere steder at sætte ind. 8 pharma oktober 2013

9 »Grundreglen på LinkedIn og andre sociale medier er den, at du får det, du giver. Hvis ikke du giver noget, får du ingenting. På den baggrund kan man fx følge relevante, gerne fagspecifikke grupper. Her kan man indgå i dialog, stille spørgsmål og komme med forespørgsler inden for rimelighedens grænser. Derudover kan man bruge netværket direkte i jobsøgning. Ser du et interessant job, så find ud af, hvem der sidder man ansvaret for ansættelsen, og brug LinkedIn til at se, om I evt. har en fælles bekendt, der kan introducere dig. Du kan også som en ny funktion søge på uddannelse, og se alle de øvrige LinkedIn-brugere med samme uddannelse. Se, hvilke jobs de har, og brug det som inspiration et karrierebibliotek. Mulighederne er mange,«siger Lykke Fehmerling. Hun præsenterede på møderne hos Pharmadanmark en række helt konkrete råd til, hvordan man opbygger sin profil og bruger den aktivt kogt sammen til syv steps. Her følger en oversigt: Step 1: Vælg et billede Profilen skal først og fremmest have et godt billede med en neutral baggrund og ikke noget, der støjer. Det skal afspejle den faglige identitet og de personlige kompetencer, fx med en god øjenkontakt, og så skal billedet være repræsentativt for den person, der evt. kommer ind ad døren til en samtale. Step 2: Faglig overskrift og titel Din nuværende titel og ansættelsessted samt relevante nøgleord på maksimalt 120 tegn. Fx Projektleder hos xx med certificering i Prince 2, xxxxx. Step 3: Den korte beskrivelse En beskrivelse af din faglige profil skrevet i en personlig tone. Det er her vigtigt at fokusere på den værdi, du kan tilføre virksomheder hvad får virksomhederne ud af at ansætte dig? Fem til otte linjer er en fin længde efterfulgt af dine faglige kompetencer i punktform. Step 4: Erfaringer Her kan du give eksempler på dit arbejde, beskrive dine resultater og dine ansvarsområder. Kig evt. i stillingsopslag efter inspiration til de rigtige ord, eller spørg en anden person: Hvordan vil du beskrive mig? Step 5: Uddannelse Beskriv din uddannelse, relevante fag og kurser. Step 6: Anbefalinger Indhent anbefalinger fra tidligere ledere, samarbejdspartnere og evt. kolleger, minimum tre. Start evt. med anbefalinger fra de mennesker, som du typisk ville bede om at være referencepersoner. Step 7: Ret din LinkedIn webadresse Ret din LinkedIn webadresse, og kopier den ind i din signatur. pharma oktober

10 Boksord de flytter sig Blå bog: Sofie Rosenlund Lau September 2012: Cand.pharm, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012-August 2013: Videnskabelig assistent, Sektionen for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet September 2013: Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Hvad håber du at opnå i projektet? Generelt er der meget lidt fokus på livet som medicinbruger, og samtidig lever vi i et samfund, der forbruger mere og mere medicin. Mit mål er at være med til at fortælle historien om, hvorhristian K. Thorsted / Foto Harry Nielsen En antropologisk tilgang til brug af statiner Du tager en ph.d.-grad ved Institut for Antropologi det lyder meget usædvanligt for én med en naturvidenskabelig baggrund? Ja, jeg er, så vidt jeg ved, den første farmaceut, der skal lave en ph.d.-afhandling inden for antropologi. Forklaringen er, at Københavns Universitet har bevilget penge til et stort projekt LIFESTAT - Living with statins, som undersøger brugen af kolesterolsænkende medicin i Danmark ud fra tre forskellige faglige perspektiver, nemlig sundheds-, medie- og samfundsvidenskab. Da jeg først så opslaget for ph.d-stillingen, lagde jeg det væk, fordi jeg tænkte, at det ikke var relevant for mig. Men efter lidt betænkningstid tog jeg det frem igen og søgte stillingen, fordi det lød interessant at koble medicin og antropologi, og fordi det er et interdisciplinært projekt med deltagelse af forskere fra både medicin, humaniora og samfundsvidenskab. Som forsker placerer jeg mig selv i grænsefeltet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab og synes derfor, jeg kunne passe godt i projektet og det var jeg heldigvis ikke den eneste, der syntes. Farmaceutuddannelsen er meget naturvidenskabeligt forankret, men jeg synes, at det er spændende at få lov til at åbne horisonten i forhold til, at forskning kan være andet og mere end naturvidenskab. Jeg synes også, at projektets fokus på brugerperspektivet er vigtigt i virkeligheden er det vel lidt skræmmende, at kun meget få af mine farmaceutiske kolleger viser interesse for aftagerne af medicinen. Hvad går projektet ud på? Der er danskere i statinbehandling, og i aldersgruppen år får omkring 4 ud af 10 statiner. Projektet har fokus på dem, der bruger statiner som primær forebyggelse, dvs. folk, der får statiner på baggrund af risikofaktorer, men uden tidligere at have været hjertesyge det gælder cirka 40 procent af alle statinbrugerne. En del af projektet vil omhandle bivirkninger ved statiner og skal bl.a. undersøge, hvordan statiner påvirker mitochondrieaktivitet. En anden del vil omhandle mediernes indflydelse på folks valg eller fravalg af medicin. Fx er BT løbende kommet med meget modsigende overskrifter om statiner, hvilket formentlig påvirker folks brug af medicinen. Endeligt vil min del af projektet ved hjælp af etnografiske metoder undersøge, hvordan det er at leve med forhøjet kolesterol: Hvordan man forholder sig til diagnosen, og hvordan man navigerer rundt i livsstilsændringer og medicin i forhold til, at man måske ikke føler sig syg. Man mærker jo ikke, at man har forhøjet kolesterol. Jeg skal følge en række informanter gennem længere tid fra de bliver diagnosticeret hos deres læge og cirka et år frem. Ved at følge folk gennem længere tid opnår man en dybere forståelse af deres liv og udfordringer i dagligdagen i relation til sygdom og medicinering. 10 pharma oktober 2013

11 job i september Alan Sarup Sygehusapotekt Fyn Anette Kildegaard Møller Roskilde Svane Apotek Anja Claudia Hoffmann Pharma Service Ann Merry Iwa Consulting Anne Fuglesang Barslund Novo Nordisk A/S, Gentofte Anne Koldkjær Normark Region Midtjylland, Viborg Bente Frydenlund Hellerup Apotek Birthe Faurschou Johansen Langeskov Apotek Brian Villumsen Broberg Nycomed: a Takeda Company Carina Eisenhardt AlfaNordic ApS Carl Frederik Hansen Københavns Universitet, KU Christian Arnspang Novo Nordisk A/S Christine Andersen Ascendis Pharma A/S Claire Willsher Nycomed: a Takeda Company Dorte Glintborg Bohmann Amgros I/S Ekaterina Nissen Region Syddanmark Helle Hald Københavns Universitet, KU Henriette Marianne Lorentzen Ferring Pharmaceuticals A/S Julie Regitze Kesting Novo Nordisk A/S Karen Søndergaard Madsen Novo Nordisk A/S Kirstine Nygaard Petersen Ferrosan Medical Device A/S Line Hvass Andersen Novo Nordisk A/S Line Nymann Thomsen Københavns Universitet, KU Louise Anker Skjellerup Gilleleje Apotek Mads Haaning Danmarks Apotekerforening Maiken Dalsgaard Randers Løve Apotek Malene Gottfredsen Lindeq A/S Marie Sønnegaard Poulsen Coloplast A/S Mette Skytte Harpsøe Radiometer Medical Aps Michael Due Larsen Odense Universitetshospital Michael Skyttegaard Kloster Pharma Nord ApS dan det påvirker folk at få konstateret forhøjet kolesterol og skulle tage medicin hver dag resten af livet - hvordan man balancerer mellem risikoen for hjertekarsygdomme og risikoen for bivirkninger, samt hvordan information fra sundhedskampagner, lægen, farmaceuten og omgangskredsen påvirker valg og handlinger i relation til ens sundhedstilstand. Er der nogle specielle udfordringer i jobbet? Jeg har bevæget mig ind på et felt, hvor jeg ærlig talt er noget på udebane rent forskningsmæssigt. Den første udfordring, som jeg allerede står midt i, bliver at forstå og kunne praktisere den antropologiske måde at forske på. Dernæst bliver udfordringen at finde min egen niche, hvor jeg både kan anvende antropologisk metode og samtidig holde fast i min egen farmaceutiske faglighed. Pernille Louise Sørensen Novo Nordisk A/S Peter Haase Biogen Idec Denmark ApS Randi Fuglsang Region Nordjylland Rasmus Jahnsen Novo Nordisk A/S Rasmus Olsen Novo Nordisk A/S Ruta Hansen Langeskov Apotek Sarah Johansen Ebild Herning Østergades Apotek Sidsel Majgaard Christiansen Horsens Løve Apotek Sofie Rosenlund Lau Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Stine Buch Thorsen Novo Nordisk A/S, Måløv Tina Stoltze Christiansen Widex DK A/S Torben Højland Syddansk Universitet, SDU Vesela Kusheva Lindeq A/S Yi Huo Novo Nordisk A/S pharma oktober

12 Boksord Kort om Novo Nordisk' produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk satser på diabetestabletter Novo Nordisk har tidligere måttet opgive forsøg på at udvikle en insulintablet, men nu agter den danske medicinalkoncern at satse milliarder på at gøre forsøget igen.»hvis det her lykkes, så er det en gamechanger, der gør os meget konkurrencedygtige på et marked, der til den tid vil være langt over 100 milliarder kroner,«siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, til Børsen. Novo Nordisk har indtil videre investeret fire milliarder kroner på tabletudvikling. Og inden selskabet, måske, kan lykkes med projektet ved udgangen af dette årti, kan over 20 milliarder kroner være brugt, fortæller avisen.»det er ikke, fordi vi ikke kan magte det, men det er stadig mange penge, og det siger lidt om, at det ikke er noget, vi kun gør for sjov,«siger Mads Krogsgaard Thomsen. Mange andre medicinalvirksomheder har igennem årene uden held også forsøgt at udvikle insulin i tabletform. Lykkes det for Novo Nordisk vil koncernen stå alene med succesen, da ingen andre større diabetesfokuserede medicinalkoncerner har kastet sig ud i lignende investeringer. Vilkår for afskedigede på Takeda meldt ud Fratrædelsesvilkårene for afskedigede på Takeda Pharma i Roskilde er nu meldt ud.»efter omstændighederne vil jeg vurdere, at det er en god pakke, vi sammen med tillidsrepræsentanterne har forhandlet os frem til. Jeg vil gerne kvittere for, at vi har oplevet et positivt og konstruktivt forhandlingsklima fra Takedas side, og for at virksomheden har været lydhør over for vores ønsker. Tillidsrepræsentanterne har også gjort et stort arbejde både under forhandlingerne og med at støtte deres kolleger. Men det positive forhandlingsforløb ændrer naturligvis ikke ved, at vi er rigtig kede af de mange fyringer og berørte af det på medarbejdernes vegne,«siger advokat Sidsel Haggren, Pharmadanmark, som har stået i spidsen for forhandlingerne. Hun fremhæver bl.a. følgende elementer i aftalen med Takeda: De berørte medarbejdere opsiges i tre bølger med et varsel på mindst syv måneder, uanset anciennitet. Fratrædelserne sker hhv. ultimo april 2014, ultimo juni 2014, ultimo sep De medarbejdere, der bliver på virksomheden under hele opsigelsesvarslet, vil modtage en fastholdelsesbonus. Opsagte medarbejdere vil modtage et løbende fastholdelsestillæg til lønnen i opsigelsesperioden. Takeda forpligter sig til at justere de interne rekrutteringsprocesser, så de altid har fokus på interne ansøgere fra den berørte del af organisationen. 12 pharma oktober 2013

13 Ingen økonomiske overvejelser i beslutninger om ibrugtagning af medicin Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) er blevet kritiseret for at tage økonomiske hensyn, når det vurderer, om ny medicin skal tages i anvendelse en mistanke, som også Pharmadanmark har luftet. Kritikken blev bl.a. rejst, efter at KRIS afviste ibrugtagning af lægemidlet Xtandi til prostatakræftpatienter som standardbehandling på de behandlende sygehusafdelinger. Men formanden for KRIS, Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital, afviser kritikken.»jeg vil gerne slå helt fast, at der ikke på nogen måde ligger nogle økonomiske overvejelser til grund for KRIS' anbefaling. Det er udelukkende en faglig beslutning,«siger Steen Werner Hansen og fortsætter:»for mig viser det imidlertid, at der hersker en del forvirring om KRIS' anbefalinger. Jeg har derfor benyttet anledningen til at tage initiativ til, at der fremadrettet indføres en høringsfrist på to uger, hvor ansøger og involverede virksomheder har mulighed for at kommentere KRIS' foreløbige anbefaling eller fremsende eventuelle supplerende oplysninger til KRIS. Jeg vil gerne samtidig understrege, at ansøger naturligvis altid har mulighed for at fremsende en ny ansøgning, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen.«pharmadanmark har peget på, at man bør etablere et uafhængigt organ i stil med engelske NICE til at foretage de nødvendige prioriteringer. The Pharmaceutical Society of Denmark The Biopharmaceutical Section Parenteral Drug Delivery Trends, challenges and case stories from the Pharmaceutical industry Thursday the 21st of November 2013 Auditorium 4 University of Copenhagen Universitetsparken Copenhagen Ø No entry fee, non-members are also welcome to participate in the meeting Registration and more information via pharma oktober

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere