Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14

2 Leder Surprise: Lægemidler har bivirkninger! Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet En artikel i en formiddagsavis viser, at den europæiske lægemiddelmyndighed i 53 tilfælde fandt så alvorlige bivirkninger ved allerede markedsførte lægemidler, at den måtte reagere, fx med advarsler. I gennemsnit gik der små fem år, før EMA gik i aktion. Artiklen fik overlæge Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, til at konkludere, at nogle lægemidler kommer for tidligt på markedet. De kliniske forsøg er for små og korte til at afsløre sjældne bivirkninger, mener han. Kliniske studier er ganske rigtigt ikke en garanti for, at bivirkninger på mellemlang eller lang sigt fanges. I dag forlader vi os på post marketing overvågning, og her er bivirkningsindberetninger fra lægerne meget vigtige. Netop derfor er det katastrofalt, at deres indberetning halter. Antallet af indberetninger fra hospitalerne faldt sidste år med 11 procent til trods for at niveauet var for lavt i forvejen og til trods for indberetningskampagner. Derfor er det på sin plads at overveje, om strengere krav i form af endnu mere omfattende kliniske studier er den bedste vej til faktisk at øge patientsikkerheden, når realiteten er, at de udskrivende læger ikke ønsker at leve op til deres forpligtelser og indberette bivirkninger i tilstrækkeligt omfang. Man bør også stille sig det forsigtige spørgsmål om følgeomkostningerne, både de økonomiske og betydningen af, at lægemidlerne kommer senere på markedet, er rimelige i forhold til det, der ville vindes med strengere krav. Men under alle omstændigheder er det på tide at tage en saglig debat om følgevirkningerne af at bruge lægemidler. Der synes bl.a. i pressen at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og at de meget potente lægemidler ofte har flere bivirkninger end de mindre virksomme. Det er mere end svært at udvikle lægemidler, der virker, uden at de også har bivirkninger. Og hvad er et godkendt lægemiddel egentlig er for en størrelse? De fleste vil nok svare, at det er et lægemiddel, som er i orden, og som er godkendt til patienter. Men så enkelt er det ikke helt. Firmaet får en markedsføringstilladelse, som er en tilladelse fra myndighederne til at markedsføre lægemidlet inden for nogle fastsatte rammer. Markedsføringstilladelsen hviler på en vurdering af lægemidlets kvalitet, dets sikkerhed ved den konkrete brug og af effekten på den pågældende lidelse. Og sikkerheden afvejes i forhold til effekten. Der er altså er tale om en kalkuleret risiko, hvor virkninger og bivirkninger er afvejet. Kun hvis de positive virkninger overbevisende overgår bivirkningerne, bliver lægemidlet godkendt. Fokus på bivirkninger er bestemt forståeligt på baggrund af de senere års eksempler på problemer efter markedsføringen. Men det overses for ofte, at risikoen ved kun at fremhæve bivirkningerne er, at patienterne sætter lighedstegn mellem lægemidler og problemer, og at de skræmmes fra at tage medicinen. Sker det, har vi som samfund et alvorligt problem. Ikke blot bruges der stadig flere ressourcer på at udvikle nye og bedre lægemidler, men vi gør det samtidigt sværere at høste potentialerne i dem. Der synes generelt at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og ofte har de meget potente lægemidler flere bivirkninger end de mindre virksomme. Antje Marquardsen Formand Foto: Colourbox 2 pharma oktober 2013

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Indhold 04 Nedtælling til Pharma på Tværs 06 Kort om 08 Sådan får du en skarp profil på LinkedIn 10 En antropologisk tilgang til brug af statiner 12 Kort om 14 Fra apotek til akademikere på lægemiddel området 20 Ligeløn lige ved og næsten 23 Fælles initiativ om temadag i klinisk farmaci 25 Kort om 27 Nyhedsbrev til studerende lanceret 28 Nye regler hjælper vikarerne ud af gråzonen Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet s Kort om 34 Pharma in English 36 Meddelelser 37 Årsberetning s.10 s.28 s.37 Oktober 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup (Kommunikationskonsulent) Lærke Gade Bjerregaard (Web- og kommunikationskonsulent) Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline November: oktober December: november Januar: januar pharma oktober

4 Pharma på Tværs 4 pharma oktober 2013

5 Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Nedtælling til Pharma på Tværs Pharmadanmarks netværkskonference Pharma på Tværs afholdes i næste måned. Formiddagens temadebat sætter fokus på potentialet for samarbejde mellem lægemiddelindustri og patientforeninger, men også på patientforeningers syn på apotekernes rolle, og hvem der bør have ansvar for patienternes behandling. Læs mere om Pharma på Tværs på Flere og flere virksomheder forsøger at komme tættere på de patienter, som bruger deres produkter. Det gælder bl.a. for Coloplast, LeoPharma og Novo Nordisk. Men samtidigt opleves der fra de fleste danske patientforeninger en meget stor tilbageholdenhed i forhold til at samarbejde med medicinalindustrien. Det spændingsfelt bliver et af de bærende emner for formiddagens temadiskussion på Pharma på Tværs.»Faktisk bliver industrien af mange patientforeninger nærmest betragtet som fjenden. Enhver tale om samarbejde kan derfor være som at gå i seng med fjenden, og mulighederne bliver ofte slået ihjel, før potentialet for samarbejde overhovedet er blevet afdækket. Det er tankevækkende, når patientforeningerne og lægemiddelvirksomhederne faktisk har samme mål: At sikre patienterne behandlinger af højeste kvalitet,«siger Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark. Han fastslår, at industrien utvivlsomt bredt set kan have gavn af patientforeningernes ekspertise i forhold til dialogen med patienterne.»spørgsmålet er så, hvad værdien kan være for patientforeningerne. Kan et samarbejde indeholde andre værdier end blot penge, og hvordan undgår man, at patientforeninger udsættes for kritik fra medier, medlemmer og andre stakeholders? Svarene på de spørgsmål håber vi at komme nærmere på i løbet af dagen,«siger Arne Kurdahl. Unik kortlægning Deltagerne vil få den nyeste viden om udviklingen i patientforeningerne og få mulighed for at møde og diskutere med direktørerne for udvalgte patientforeninger. De vil også være de første til at få resultaterne fra en unik kortlægning af de danske patientforeningers holdninger, som Pharmadanmark har igangsat. Kortlægningen vil ud over foreningernes syn på samarbejde med industrien også omfatte deres syn på, hvilken rolle apotekerne bør spille.»nogle mener, at apotekerne er en vigtig, integreret del af sundhedsvæsenet, mens andre mener, at apotekernes opgave bare er at distribuere medicin. Vi vil gerne høre, om patientforeningerne generelt mener, at det vil være en god idé, at apotekerne spiller en større rolle i forhold til at følge, og måske vejlede, den enkelte patient i sin behandling med lægemidler,«siger Arne Kurdahl. Kortlægningen vil også afdække foreningernes syn på ibrugtagningsproblematikken.»inden for nogle sygdomsområder er det en udfordring at få de bedste lægemidler i brug blandt patienterne. Eksempelvis fordi tilskudssystemet forhindrer det, eller fordi lægerne simpelthen ikke kender til dem. Hvor stort anser de det problem for at være?«ny patientrolle Anders Hede, forskningschef og ansvarlig for TrygFondens forskningspolitik og uddeling af forskningsmidler, vil i forbindelse med temadebatten give et oplæg om patientrollen. Anders Hede skrev i 1999 oplægget Når Patienten Vågner om patientkultur og har siden fulgt debatten på området tæt.»patientrollen er under forandring. Flere har råd, evne og vilje til at udfordre sundhedsvæsenet. Det gav og giver måske stadig nervøsitet hos mange fagfolk. Men i dag er mantraet blevet patientinddragelse. Nu er der næsten ingen grænser for, hvad patienterne kan og skal,«siger Anders Hede. Han peger på, at der argumenteres for, at der er store uudnyttede ressourcer hos patienterne, og at patienterne skal ind og have direkte indflydelse på drift og udvikling i et umådeligt kompliceret sundhedsvæsen.»jeg vil i mit oplæg prøve at skaffe overblik over disse diskussioner og finde realistiske løsninger på at inddrage patienter mere til gavn for alle,«siger Anders Hede. Pharma på Tværs afholdes 9.. november på Hotel Crowne Plaza i København. Tilmeldingsfristen er 25. oktober. pharma oktober

6 Kort om Læger lytter til kliniske farmaceuter En ny undersøgelse konkluderer, at kliniske farmaceuters anbefalinger i Fælles Akut Modtagelse (FAM) i mange tilfælde følges af lægerne, men at en højere acceptrate stadig er mulig, specielt hos de kirurgiske patienters læger. Undersøgelsen er lavet af overlæge Christian Backer Mogensen og de to kliniske farmaceuter Inger Olsen og Anette Rehn Thisted fra Sygehus Lillebælt, Kolding, som i en tidligere undersøgelse (omtalt i Pharma i juni) konkluderede, at medicineringsfejl i en akut modtageafdeling er hyppige og ofte alvorlige, men at fejlene kan identificeres af kliniske farmaceuter. Den nye undersøgelse dokumenterer, at 178 (59 procent) af anbefalingerne blev fulgt af lægerne, dog betydeligt oftere for medicinske end kirurgiske patienter, hhv. 69 procent versus 51 procent. Uafhængige speciallæger vurderede fire procent af farmaceuternes fund som signifikante eller katastrofale. Også ved disse fund reagerede medicinske læger betydeligt oftere end kirurgiske læger, hhv. 78 procent versus 57 procent. I undersøgelsen foreslås yderligere studier til belysning af, om der er overensstemmelse mellem farmaceuters og lægers vurdering af alvorligheden for patienten i de interventioner, som farmaceuterne anbefaler. FAM modtager cirka akutte indlæggelser om året inden for specialerne organ-, ortopæd- og karkirurgi samt medicinske patienter. De kliniske farmaceuter var til stede i afdelingen alle hverdage og gennemgik journaler på patienter, der var blevet indlagt inden for de sidste 24 timer, og som var set af mindst en læge. Farmaceutens anbefalinger blev skrevet i et særligt farmaceutnotat i journalen. De følgende arbejdsdage gennemgik farmaceuten journalen for at undersøge, om anbefalingen var fulgt, og om medicineringen var ændret. Hvis det fremgik af medicinlisten eller et journalnotat, at anbefalingen var blevet overvejet, blev det registreret som et positivt respons. Ja til ny apoteksoverenskomst De apoteksansatte farmaceuter har nu stemt ja til det overenskomstresultat mellem Pharmadanmark og Apotekerforeningen, som har været sendt til urafstemning. Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark, forstår godt, at apoteksfarmaceuterne denne gang sagde ja i juni forkastede de resultatet.»det nye resultat indeholder betydelige forbedringer Vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at de opnåede lønforbedringer ikke var tilstrækkelige. Vi har derfor sammen med Apotekerforeningen bestræbt os på at nå et resultat, der dels kunne komme ønsket om yderligere forbedringer for farmaceuterne i møde, dels kunne imødekomme apotekernes ønsker om større fleksibilitet,«forklarer han. Den nye aftale indebærer bl.a.: Forbedringer af skalalønnen på de enkelte trin med hhv. 472 kroner, 486 kroner og 518 kroner pr. måned. - En forbedring af pensionsordningen med 0,5 procent (til 17 procent.) med virkning fra 1. april Herudover er der enighed om behovet for at forbedre mulighederne for at gennemføre længere, sammensatte kompetenceløft ved at etablere en pulje til formålet. Det afsættes der kroner til at medfinansiere. Rigtig frist for ansøgning til Knud Wegges legat Af sidste nummer af Pharma fremgik det, at ansøgningsfristen for første legatuddeling til Knud Wegges Rejselegat er 1. november, men sådan forholder det sig ikke. Ansøgningsfristen er i stedet 1. februar 2014, hvorfor eventuelt interesserede har god tid til at formulere en ansøgning. Legatportionerne bliver i størrelsesordenen kroner og tildeles som led i den enkelte ansøgers personlige efter- og videreuddannelsesforløb. Det skal forstås bredt og kan eksempelvis bestå i, at ansøgeren kan opnå nye ønskede kompetencer og erfaringer via udstationering eller rejse uden for landets grænser. Læs mere om legatet på under fanen medlemskab. 6 pharma oktober 2013

7 Høring over adgang til medicin- og vaccinationsoplysninger Pharmadanmark har afgivet høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger. I høringen har Pharmadanmark især hæftet sig ved kapitel 3, der omhandler adgang til data, herunder Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Endnu engang har de sygehusansatte farmaceuter ikke opnået adgang og kan derfor forsat kun tildeles adgang, hvis de udpeges af sygehusledelsen. Pharmadanmark gør i høringssvaret opmærksom på, at de sygehusansatte farmaceuter med stor sandsynlighed opnår godkendelsen fra sygehusledelsen, men at gruppen bør anerkendes for deres arbejdsopgaver og store faglige ansvar. Derfor bør de have en selvstændig adgang. pharma oktober

8 Karriere Af Kenneth Grothe Toustrup Sådan får du en skarp profil på LinkedIn Millioner af brugere, uanede muligheder og måske en vej til drømme jobbet - LinkedIn har det hele. Men hvordan skal man finde rundt, og hvordan sikrer man sig en professionel profil, der virker? Pharmadanmark har afholdt to arrangementer om LinkedIn, og her følger guldkornene derfra. LinkedIn er verdens største professionelle online netværk med 232 millioner brugere i hele verden og heraf mere end en million i Danmark. Et enormt netværk, som hjælper flere og flere til et job. Mulighederne er mange, men det er de ubesvarede spørgsmål også, for hvordan får man en attraktiv og professionel profil, og hvordan får man noget værdifuldt ud af profilen? Lykke Fehmerling, chefkonsulent i Rådgivningscenteret hos DJØF, har gennem de sidste tre år vejledt specifikt om brugen af LinkedIn, og hun gæstede i september Pharmadanmark til et par velbesøgte arrangementer. Hun ser i den daglige rådgivning en klar tendens til, at rigtig mange er usikre på, hvordan en professionel profil bliver til, og hvordan den skal bruges.»jeg oplever generelt et meget stort behov for hjælp til at agere på LinkedIn, og behovet er ikke mindre på Pharmadanmarks område. Fx bruger de største medicinalvirksomheder LinkedIn til at håndplukke nye medarbejdere, især til de højt specialiserede jobs. Derfor er det vigtigt, at man har en profil, der fremstår professionel og repræsentativ for fagligheden,«siger Lykke Fehmerling. Syv gange så udbredt Det kan ifølge Lykke Fehmerling godt betale sig at bruge tid på at finpudse profilen. Ikke mindst fordi en ny undersøgelse viser, at rekruttering via LinkedIn er vokset eksplosivt. Konsulenthuset Ballisager, der er specialiseret i rekruttering og karriererådgivning, udgav i september Rekrutteringsanalysen 2013/14. Analysen er baseret på svar fra 603 danske virksomheder i alle størrelser og fra alle dele af landet, og den giver et billede af, hvad arbejdsgiverne går efter i rekrutteringsprocessen. En iøjnefaldende pointe er især, at brugen af LinkedIn til rekruttering er steget markant i 2011 brugte 3 procent af de adspurgte virksomheder det sociale medie til rekruttering, mens det i 2012 var steget til 23 procent.»der er ingen tvivl om, at rigtig mange lander deres job gennem netværket, og det bekræfter undersøgelsen her. Til sammenligning med de 23 procent, der brugte LinkedIn til rekruttering i 2012, så brugte 15 procent et vikar- eller rekrutteringsbureau, mens 22 procent brugte en cv-database, som fx Jobindex. Det vidner igen om, at det giver rigtig god mening at give sin profil en ekstra tur,«siger Lykke Fehmerling. Få værdi ud af profilen Én ting er at få profilen på plads, men der ligger også et arbejde i at få sin profil aktiveret og få netværket bragt i spil. Her er der ifølge Lykke Fehmerling flere steder at sætte ind. 8 pharma oktober 2013

9 »Grundreglen på LinkedIn og andre sociale medier er den, at du får det, du giver. Hvis ikke du giver noget, får du ingenting. På den baggrund kan man fx følge relevante, gerne fagspecifikke grupper. Her kan man indgå i dialog, stille spørgsmål og komme med forespørgsler inden for rimelighedens grænser. Derudover kan man bruge netværket direkte i jobsøgning. Ser du et interessant job, så find ud af, hvem der sidder man ansvaret for ansættelsen, og brug LinkedIn til at se, om I evt. har en fælles bekendt, der kan introducere dig. Du kan også som en ny funktion søge på uddannelse, og se alle de øvrige LinkedIn-brugere med samme uddannelse. Se, hvilke jobs de har, og brug det som inspiration et karrierebibliotek. Mulighederne er mange,«siger Lykke Fehmerling. Hun præsenterede på møderne hos Pharmadanmark en række helt konkrete råd til, hvordan man opbygger sin profil og bruger den aktivt kogt sammen til syv steps. Her følger en oversigt: Step 1: Vælg et billede Profilen skal først og fremmest have et godt billede med en neutral baggrund og ikke noget, der støjer. Det skal afspejle den faglige identitet og de personlige kompetencer, fx med en god øjenkontakt, og så skal billedet være repræsentativt for den person, der evt. kommer ind ad døren til en samtale. Step 2: Faglig overskrift og titel Din nuværende titel og ansættelsessted samt relevante nøgleord på maksimalt 120 tegn. Fx Projektleder hos xx med certificering i Prince 2, xxxxx. Step 3: Den korte beskrivelse En beskrivelse af din faglige profil skrevet i en personlig tone. Det er her vigtigt at fokusere på den værdi, du kan tilføre virksomheder hvad får virksomhederne ud af at ansætte dig? Fem til otte linjer er en fin længde efterfulgt af dine faglige kompetencer i punktform. Step 4: Erfaringer Her kan du give eksempler på dit arbejde, beskrive dine resultater og dine ansvarsområder. Kig evt. i stillingsopslag efter inspiration til de rigtige ord, eller spørg en anden person: Hvordan vil du beskrive mig? Step 5: Uddannelse Beskriv din uddannelse, relevante fag og kurser. Step 6: Anbefalinger Indhent anbefalinger fra tidligere ledere, samarbejdspartnere og evt. kolleger, minimum tre. Start evt. med anbefalinger fra de mennesker, som du typisk ville bede om at være referencepersoner. Step 7: Ret din LinkedIn webadresse Ret din LinkedIn webadresse, og kopier den ind i din signatur. pharma oktober

10 Boksord de flytter sig Blå bog: Sofie Rosenlund Lau September 2012: Cand.pharm, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012-August 2013: Videnskabelig assistent, Sektionen for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet September 2013: Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Hvad håber du at opnå i projektet? Generelt er der meget lidt fokus på livet som medicinbruger, og samtidig lever vi i et samfund, der forbruger mere og mere medicin. Mit mål er at være med til at fortælle historien om, hvorhristian K. Thorsted / Foto Harry Nielsen En antropologisk tilgang til brug af statiner Du tager en ph.d.-grad ved Institut for Antropologi det lyder meget usædvanligt for én med en naturvidenskabelig baggrund? Ja, jeg er, så vidt jeg ved, den første farmaceut, der skal lave en ph.d.-afhandling inden for antropologi. Forklaringen er, at Københavns Universitet har bevilget penge til et stort projekt LIFESTAT - Living with statins, som undersøger brugen af kolesterolsænkende medicin i Danmark ud fra tre forskellige faglige perspektiver, nemlig sundheds-, medie- og samfundsvidenskab. Da jeg først så opslaget for ph.d-stillingen, lagde jeg det væk, fordi jeg tænkte, at det ikke var relevant for mig. Men efter lidt betænkningstid tog jeg det frem igen og søgte stillingen, fordi det lød interessant at koble medicin og antropologi, og fordi det er et interdisciplinært projekt med deltagelse af forskere fra både medicin, humaniora og samfundsvidenskab. Som forsker placerer jeg mig selv i grænsefeltet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab og synes derfor, jeg kunne passe godt i projektet og det var jeg heldigvis ikke den eneste, der syntes. Farmaceutuddannelsen er meget naturvidenskabeligt forankret, men jeg synes, at det er spændende at få lov til at åbne horisonten i forhold til, at forskning kan være andet og mere end naturvidenskab. Jeg synes også, at projektets fokus på brugerperspektivet er vigtigt i virkeligheden er det vel lidt skræmmende, at kun meget få af mine farmaceutiske kolleger viser interesse for aftagerne af medicinen. Hvad går projektet ud på? Der er danskere i statinbehandling, og i aldersgruppen år får omkring 4 ud af 10 statiner. Projektet har fokus på dem, der bruger statiner som primær forebyggelse, dvs. folk, der får statiner på baggrund af risikofaktorer, men uden tidligere at have været hjertesyge det gælder cirka 40 procent af alle statinbrugerne. En del af projektet vil omhandle bivirkninger ved statiner og skal bl.a. undersøge, hvordan statiner påvirker mitochondrieaktivitet. En anden del vil omhandle mediernes indflydelse på folks valg eller fravalg af medicin. Fx er BT løbende kommet med meget modsigende overskrifter om statiner, hvilket formentlig påvirker folks brug af medicinen. Endeligt vil min del af projektet ved hjælp af etnografiske metoder undersøge, hvordan det er at leve med forhøjet kolesterol: Hvordan man forholder sig til diagnosen, og hvordan man navigerer rundt i livsstilsændringer og medicin i forhold til, at man måske ikke føler sig syg. Man mærker jo ikke, at man har forhøjet kolesterol. Jeg skal følge en række informanter gennem længere tid fra de bliver diagnosticeret hos deres læge og cirka et år frem. Ved at følge folk gennem længere tid opnår man en dybere forståelse af deres liv og udfordringer i dagligdagen i relation til sygdom og medicinering. 10 pharma oktober 2013

11 job i september Alan Sarup Sygehusapotekt Fyn Anette Kildegaard Møller Roskilde Svane Apotek Anja Claudia Hoffmann Pharma Service Ann Merry Iwa Consulting Anne Fuglesang Barslund Novo Nordisk A/S, Gentofte Anne Koldkjær Normark Region Midtjylland, Viborg Bente Frydenlund Hellerup Apotek Birthe Faurschou Johansen Langeskov Apotek Brian Villumsen Broberg Nycomed: a Takeda Company Carina Eisenhardt AlfaNordic ApS Carl Frederik Hansen Københavns Universitet, KU Christian Arnspang Novo Nordisk A/S Christine Andersen Ascendis Pharma A/S Claire Willsher Nycomed: a Takeda Company Dorte Glintborg Bohmann Amgros I/S Ekaterina Nissen Region Syddanmark Helle Hald Københavns Universitet, KU Henriette Marianne Lorentzen Ferring Pharmaceuticals A/S Julie Regitze Kesting Novo Nordisk A/S Karen Søndergaard Madsen Novo Nordisk A/S Kirstine Nygaard Petersen Ferrosan Medical Device A/S Line Hvass Andersen Novo Nordisk A/S Line Nymann Thomsen Københavns Universitet, KU Louise Anker Skjellerup Gilleleje Apotek Mads Haaning Danmarks Apotekerforening Maiken Dalsgaard Randers Løve Apotek Malene Gottfredsen Lindeq A/S Marie Sønnegaard Poulsen Coloplast A/S Mette Skytte Harpsøe Radiometer Medical Aps Michael Due Larsen Odense Universitetshospital Michael Skyttegaard Kloster Pharma Nord ApS dan det påvirker folk at få konstateret forhøjet kolesterol og skulle tage medicin hver dag resten af livet - hvordan man balancerer mellem risikoen for hjertekarsygdomme og risikoen for bivirkninger, samt hvordan information fra sundhedskampagner, lægen, farmaceuten og omgangskredsen påvirker valg og handlinger i relation til ens sundhedstilstand. Er der nogle specielle udfordringer i jobbet? Jeg har bevæget mig ind på et felt, hvor jeg ærlig talt er noget på udebane rent forskningsmæssigt. Den første udfordring, som jeg allerede står midt i, bliver at forstå og kunne praktisere den antropologiske måde at forske på. Dernæst bliver udfordringen at finde min egen niche, hvor jeg både kan anvende antropologisk metode og samtidig holde fast i min egen farmaceutiske faglighed. Pernille Louise Sørensen Novo Nordisk A/S Peter Haase Biogen Idec Denmark ApS Randi Fuglsang Region Nordjylland Rasmus Jahnsen Novo Nordisk A/S Rasmus Olsen Novo Nordisk A/S Ruta Hansen Langeskov Apotek Sarah Johansen Ebild Herning Østergades Apotek Sidsel Majgaard Christiansen Horsens Løve Apotek Sofie Rosenlund Lau Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Stine Buch Thorsen Novo Nordisk A/S, Måløv Tina Stoltze Christiansen Widex DK A/S Torben Højland Syddansk Universitet, SDU Vesela Kusheva Lindeq A/S Yi Huo Novo Nordisk A/S pharma oktober

12 Boksord Kort om Novo Nordisk' produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk satser på diabetestabletter Novo Nordisk har tidligere måttet opgive forsøg på at udvikle en insulintablet, men nu agter den danske medicinalkoncern at satse milliarder på at gøre forsøget igen.»hvis det her lykkes, så er det en gamechanger, der gør os meget konkurrencedygtige på et marked, der til den tid vil være langt over 100 milliarder kroner,«siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, til Børsen. Novo Nordisk har indtil videre investeret fire milliarder kroner på tabletudvikling. Og inden selskabet, måske, kan lykkes med projektet ved udgangen af dette årti, kan over 20 milliarder kroner være brugt, fortæller avisen.»det er ikke, fordi vi ikke kan magte det, men det er stadig mange penge, og det siger lidt om, at det ikke er noget, vi kun gør for sjov,«siger Mads Krogsgaard Thomsen. Mange andre medicinalvirksomheder har igennem årene uden held også forsøgt at udvikle insulin i tabletform. Lykkes det for Novo Nordisk vil koncernen stå alene med succesen, da ingen andre større diabetesfokuserede medicinalkoncerner har kastet sig ud i lignende investeringer. Vilkår for afskedigede på Takeda meldt ud Fratrædelsesvilkårene for afskedigede på Takeda Pharma i Roskilde er nu meldt ud.»efter omstændighederne vil jeg vurdere, at det er en god pakke, vi sammen med tillidsrepræsentanterne har forhandlet os frem til. Jeg vil gerne kvittere for, at vi har oplevet et positivt og konstruktivt forhandlingsklima fra Takedas side, og for at virksomheden har været lydhør over for vores ønsker. Tillidsrepræsentanterne har også gjort et stort arbejde både under forhandlingerne og med at støtte deres kolleger. Men det positive forhandlingsforløb ændrer naturligvis ikke ved, at vi er rigtig kede af de mange fyringer og berørte af det på medarbejdernes vegne,«siger advokat Sidsel Haggren, Pharmadanmark, som har stået i spidsen for forhandlingerne. Hun fremhæver bl.a. følgende elementer i aftalen med Takeda: De berørte medarbejdere opsiges i tre bølger med et varsel på mindst syv måneder, uanset anciennitet. Fratrædelserne sker hhv. ultimo april 2014, ultimo juni 2014, ultimo sep De medarbejdere, der bliver på virksomheden under hele opsigelsesvarslet, vil modtage en fastholdelsesbonus. Opsagte medarbejdere vil modtage et løbende fastholdelsestillæg til lønnen i opsigelsesperioden. Takeda forpligter sig til at justere de interne rekrutteringsprocesser, så de altid har fokus på interne ansøgere fra den berørte del af organisationen. 12 pharma oktober 2013

13 Ingen økonomiske overvejelser i beslutninger om ibrugtagning af medicin Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) er blevet kritiseret for at tage økonomiske hensyn, når det vurderer, om ny medicin skal tages i anvendelse en mistanke, som også Pharmadanmark har luftet. Kritikken blev bl.a. rejst, efter at KRIS afviste ibrugtagning af lægemidlet Xtandi til prostatakræftpatienter som standardbehandling på de behandlende sygehusafdelinger. Men formanden for KRIS, Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital, afviser kritikken.»jeg vil gerne slå helt fast, at der ikke på nogen måde ligger nogle økonomiske overvejelser til grund for KRIS' anbefaling. Det er udelukkende en faglig beslutning,«siger Steen Werner Hansen og fortsætter:»for mig viser det imidlertid, at der hersker en del forvirring om KRIS' anbefalinger. Jeg har derfor benyttet anledningen til at tage initiativ til, at der fremadrettet indføres en høringsfrist på to uger, hvor ansøger og involverede virksomheder har mulighed for at kommentere KRIS' foreløbige anbefaling eller fremsende eventuelle supplerende oplysninger til KRIS. Jeg vil gerne samtidig understrege, at ansøger naturligvis altid har mulighed for at fremsende en ny ansøgning, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen.«pharmadanmark har peget på, at man bør etablere et uafhængigt organ i stil med engelske NICE til at foretage de nødvendige prioriteringer. The Pharmaceutical Society of Denmark The Biopharmaceutical Section Parenteral Drug Delivery Trends, challenges and case stories from the Pharmaceutical industry Thursday the 21st of November 2013 Auditorium 4 University of Copenhagen Universitetsparken Copenhagen Ø No entry fee, non-members are also welcome to participate in the meeting Registration and more information via pharma oktober

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere