Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14

2 Leder Surprise: Lægemidler har bivirkninger! Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet En artikel i en formiddagsavis viser, at den europæiske lægemiddelmyndighed i 53 tilfælde fandt så alvorlige bivirkninger ved allerede markedsførte lægemidler, at den måtte reagere, fx med advarsler. I gennemsnit gik der små fem år, før EMA gik i aktion. Artiklen fik overlæge Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, til at konkludere, at nogle lægemidler kommer for tidligt på markedet. De kliniske forsøg er for små og korte til at afsløre sjældne bivirkninger, mener han. Kliniske studier er ganske rigtigt ikke en garanti for, at bivirkninger på mellemlang eller lang sigt fanges. I dag forlader vi os på post marketing overvågning, og her er bivirkningsindberetninger fra lægerne meget vigtige. Netop derfor er det katastrofalt, at deres indberetning halter. Antallet af indberetninger fra hospitalerne faldt sidste år med 11 procent til trods for at niveauet var for lavt i forvejen og til trods for indberetningskampagner. Derfor er det på sin plads at overveje, om strengere krav i form af endnu mere omfattende kliniske studier er den bedste vej til faktisk at øge patientsikkerheden, når realiteten er, at de udskrivende læger ikke ønsker at leve op til deres forpligtelser og indberette bivirkninger i tilstrækkeligt omfang. Man bør også stille sig det forsigtige spørgsmål om følgeomkostningerne, både de økonomiske og betydningen af, at lægemidlerne kommer senere på markedet, er rimelige i forhold til det, der ville vindes med strengere krav. Men under alle omstændigheder er det på tide at tage en saglig debat om følgevirkningerne af at bruge lægemidler. Der synes bl.a. i pressen at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og at de meget potente lægemidler ofte har flere bivirkninger end de mindre virksomme. Det er mere end svært at udvikle lægemidler, der virker, uden at de også har bivirkninger. Og hvad er et godkendt lægemiddel egentlig er for en størrelse? De fleste vil nok svare, at det er et lægemiddel, som er i orden, og som er godkendt til patienter. Men så enkelt er det ikke helt. Firmaet får en markedsføringstilladelse, som er en tilladelse fra myndighederne til at markedsføre lægemidlet inden for nogle fastsatte rammer. Markedsføringstilladelsen hviler på en vurdering af lægemidlets kvalitet, dets sikkerhed ved den konkrete brug og af effekten på den pågældende lidelse. Og sikkerheden afvejes i forhold til effekten. Der er altså er tale om en kalkuleret risiko, hvor virkninger og bivirkninger er afvejet. Kun hvis de positive virkninger overbevisende overgår bivirkningerne, bliver lægemidlet godkendt. Fokus på bivirkninger er bestemt forståeligt på baggrund af de senere års eksempler på problemer efter markedsføringen. Men det overses for ofte, at risikoen ved kun at fremhæve bivirkningerne er, at patienterne sætter lighedstegn mellem lægemidler og problemer, og at de skræmmes fra at tage medicinen. Sker det, har vi som samfund et alvorligt problem. Ikke blot bruges der stadig flere ressourcer på at udvikle nye og bedre lægemidler, men vi gør det samtidigt sværere at høste potentialerne i dem. Der synes generelt at mangle en forståelse af, at stort set alle lægemidler har bivirkninger, og ofte har de meget potente lægemidler flere bivirkninger end de mindre virksomme. Antje Marquardsen Formand Foto: Colourbox 2 pharma oktober 2013

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning side 8 En antropologisk tilgang til brug af statiner side 10 Indhold 04 Nedtælling til Pharma på Tværs 06 Kort om 08 Sådan får du en skarp profil på LinkedIn 10 En antropologisk tilgang til brug af statiner 12 Kort om 14 Fra apotek til akademikere på lægemiddel området 20 Ligeløn lige ved og næsten 23 Fælles initiativ om temadag i klinisk farmaci 25 Kort om 27 Nyhedsbrev til studerende lanceret 28 Nye regler hjælper vikarerne ud af gråzonen Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet s Kort om 34 Pharma in English 36 Meddelelser 37 Årsberetning s.10 s.28 s.37 Oktober 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Akademikere på lægemiddelområdet 140 år med lægemidler Side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2013 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup (Kommunikationskonsulent) Lærke Gade Bjerregaard (Web- og kommunikationskonsulent) Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline November: oktober December: november Januar: januar pharma oktober

4 Pharma på Tværs 4 pharma oktober 2013

5 Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Nedtælling til Pharma på Tværs Pharmadanmarks netværkskonference Pharma på Tværs afholdes i næste måned. Formiddagens temadebat sætter fokus på potentialet for samarbejde mellem lægemiddelindustri og patientforeninger, men også på patientforeningers syn på apotekernes rolle, og hvem der bør have ansvar for patienternes behandling. Læs mere om Pharma på Tværs på Flere og flere virksomheder forsøger at komme tættere på de patienter, som bruger deres produkter. Det gælder bl.a. for Coloplast, LeoPharma og Novo Nordisk. Men samtidigt opleves der fra de fleste danske patientforeninger en meget stor tilbageholdenhed i forhold til at samarbejde med medicinalindustrien. Det spændingsfelt bliver et af de bærende emner for formiddagens temadiskussion på Pharma på Tværs.»Faktisk bliver industrien af mange patientforeninger nærmest betragtet som fjenden. Enhver tale om samarbejde kan derfor være som at gå i seng med fjenden, og mulighederne bliver ofte slået ihjel, før potentialet for samarbejde overhovedet er blevet afdækket. Det er tankevækkende, når patientforeningerne og lægemiddelvirksomhederne faktisk har samme mål: At sikre patienterne behandlinger af højeste kvalitet,«siger Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark. Han fastslår, at industrien utvivlsomt bredt set kan have gavn af patientforeningernes ekspertise i forhold til dialogen med patienterne.»spørgsmålet er så, hvad værdien kan være for patientforeningerne. Kan et samarbejde indeholde andre værdier end blot penge, og hvordan undgår man, at patientforeninger udsættes for kritik fra medier, medlemmer og andre stakeholders? Svarene på de spørgsmål håber vi at komme nærmere på i løbet af dagen,«siger Arne Kurdahl. Unik kortlægning Deltagerne vil få den nyeste viden om udviklingen i patientforeningerne og få mulighed for at møde og diskutere med direktørerne for udvalgte patientforeninger. De vil også være de første til at få resultaterne fra en unik kortlægning af de danske patientforeningers holdninger, som Pharmadanmark har igangsat. Kortlægningen vil ud over foreningernes syn på samarbejde med industrien også omfatte deres syn på, hvilken rolle apotekerne bør spille.»nogle mener, at apotekerne er en vigtig, integreret del af sundhedsvæsenet, mens andre mener, at apotekernes opgave bare er at distribuere medicin. Vi vil gerne høre, om patientforeningerne generelt mener, at det vil være en god idé, at apotekerne spiller en større rolle i forhold til at følge, og måske vejlede, den enkelte patient i sin behandling med lægemidler,«siger Arne Kurdahl. Kortlægningen vil også afdække foreningernes syn på ibrugtagningsproblematikken.»inden for nogle sygdomsområder er det en udfordring at få de bedste lægemidler i brug blandt patienterne. Eksempelvis fordi tilskudssystemet forhindrer det, eller fordi lægerne simpelthen ikke kender til dem. Hvor stort anser de det problem for at være?«ny patientrolle Anders Hede, forskningschef og ansvarlig for TrygFondens forskningspolitik og uddeling af forskningsmidler, vil i forbindelse med temadebatten give et oplæg om patientrollen. Anders Hede skrev i 1999 oplægget Når Patienten Vågner om patientkultur og har siden fulgt debatten på området tæt.»patientrollen er under forandring. Flere har råd, evne og vilje til at udfordre sundhedsvæsenet. Det gav og giver måske stadig nervøsitet hos mange fagfolk. Men i dag er mantraet blevet patientinddragelse. Nu er der næsten ingen grænser for, hvad patienterne kan og skal,«siger Anders Hede. Han peger på, at der argumenteres for, at der er store uudnyttede ressourcer hos patienterne, og at patienterne skal ind og have direkte indflydelse på drift og udvikling i et umådeligt kompliceret sundhedsvæsen.»jeg vil i mit oplæg prøve at skaffe overblik over disse diskussioner og finde realistiske løsninger på at inddrage patienter mere til gavn for alle,«siger Anders Hede. Pharma på Tværs afholdes 9.. november på Hotel Crowne Plaza i København. Tilmeldingsfristen er 25. oktober. pharma oktober

6 Kort om Læger lytter til kliniske farmaceuter En ny undersøgelse konkluderer, at kliniske farmaceuters anbefalinger i Fælles Akut Modtagelse (FAM) i mange tilfælde følges af lægerne, men at en højere acceptrate stadig er mulig, specielt hos de kirurgiske patienters læger. Undersøgelsen er lavet af overlæge Christian Backer Mogensen og de to kliniske farmaceuter Inger Olsen og Anette Rehn Thisted fra Sygehus Lillebælt, Kolding, som i en tidligere undersøgelse (omtalt i Pharma i juni) konkluderede, at medicineringsfejl i en akut modtageafdeling er hyppige og ofte alvorlige, men at fejlene kan identificeres af kliniske farmaceuter. Den nye undersøgelse dokumenterer, at 178 (59 procent) af anbefalingerne blev fulgt af lægerne, dog betydeligt oftere for medicinske end kirurgiske patienter, hhv. 69 procent versus 51 procent. Uafhængige speciallæger vurderede fire procent af farmaceuternes fund som signifikante eller katastrofale. Også ved disse fund reagerede medicinske læger betydeligt oftere end kirurgiske læger, hhv. 78 procent versus 57 procent. I undersøgelsen foreslås yderligere studier til belysning af, om der er overensstemmelse mellem farmaceuters og lægers vurdering af alvorligheden for patienten i de interventioner, som farmaceuterne anbefaler. FAM modtager cirka akutte indlæggelser om året inden for specialerne organ-, ortopæd- og karkirurgi samt medicinske patienter. De kliniske farmaceuter var til stede i afdelingen alle hverdage og gennemgik journaler på patienter, der var blevet indlagt inden for de sidste 24 timer, og som var set af mindst en læge. Farmaceutens anbefalinger blev skrevet i et særligt farmaceutnotat i journalen. De følgende arbejdsdage gennemgik farmaceuten journalen for at undersøge, om anbefalingen var fulgt, og om medicineringen var ændret. Hvis det fremgik af medicinlisten eller et journalnotat, at anbefalingen var blevet overvejet, blev det registreret som et positivt respons. Ja til ny apoteksoverenskomst De apoteksansatte farmaceuter har nu stemt ja til det overenskomstresultat mellem Pharmadanmark og Apotekerforeningen, som har været sendt til urafstemning. Arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark, forstår godt, at apoteksfarmaceuterne denne gang sagde ja i juni forkastede de resultatet.»det nye resultat indeholder betydelige forbedringer Vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at de opnåede lønforbedringer ikke var tilstrækkelige. Vi har derfor sammen med Apotekerforeningen bestræbt os på at nå et resultat, der dels kunne komme ønsket om yderligere forbedringer for farmaceuterne i møde, dels kunne imødekomme apotekernes ønsker om større fleksibilitet,«forklarer han. Den nye aftale indebærer bl.a.: Forbedringer af skalalønnen på de enkelte trin med hhv. 472 kroner, 486 kroner og 518 kroner pr. måned. - En forbedring af pensionsordningen med 0,5 procent (til 17 procent.) med virkning fra 1. april Herudover er der enighed om behovet for at forbedre mulighederne for at gennemføre længere, sammensatte kompetenceløft ved at etablere en pulje til formålet. Det afsættes der kroner til at medfinansiere. Rigtig frist for ansøgning til Knud Wegges legat Af sidste nummer af Pharma fremgik det, at ansøgningsfristen for første legatuddeling til Knud Wegges Rejselegat er 1. november, men sådan forholder det sig ikke. Ansøgningsfristen er i stedet 1. februar 2014, hvorfor eventuelt interesserede har god tid til at formulere en ansøgning. Legatportionerne bliver i størrelsesordenen kroner og tildeles som led i den enkelte ansøgers personlige efter- og videreuddannelsesforløb. Det skal forstås bredt og kan eksempelvis bestå i, at ansøgeren kan opnå nye ønskede kompetencer og erfaringer via udstationering eller rejse uden for landets grænser. Læs mere om legatet på under fanen medlemskab. 6 pharma oktober 2013

7 Høring over adgang til medicin- og vaccinationsoplysninger Pharmadanmark har afgivet høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger. I høringen har Pharmadanmark især hæftet sig ved kapitel 3, der omhandler adgang til data, herunder Den personlige elektroniske medicinprofil (PEM). Endnu engang har de sygehusansatte farmaceuter ikke opnået adgang og kan derfor forsat kun tildeles adgang, hvis de udpeges af sygehusledelsen. Pharmadanmark gør i høringssvaret opmærksom på, at de sygehusansatte farmaceuter med stor sandsynlighed opnår godkendelsen fra sygehusledelsen, men at gruppen bør anerkendes for deres arbejdsopgaver og store faglige ansvar. Derfor bør de have en selvstændig adgang. pharma oktober

8 Karriere Af Kenneth Grothe Toustrup Sådan får du en skarp profil på LinkedIn Millioner af brugere, uanede muligheder og måske en vej til drømme jobbet - LinkedIn har det hele. Men hvordan skal man finde rundt, og hvordan sikrer man sig en professionel profil, der virker? Pharmadanmark har afholdt to arrangementer om LinkedIn, og her følger guldkornene derfra. LinkedIn er verdens største professionelle online netværk med 232 millioner brugere i hele verden og heraf mere end en million i Danmark. Et enormt netværk, som hjælper flere og flere til et job. Mulighederne er mange, men det er de ubesvarede spørgsmål også, for hvordan får man en attraktiv og professionel profil, og hvordan får man noget værdifuldt ud af profilen? Lykke Fehmerling, chefkonsulent i Rådgivningscenteret hos DJØF, har gennem de sidste tre år vejledt specifikt om brugen af LinkedIn, og hun gæstede i september Pharmadanmark til et par velbesøgte arrangementer. Hun ser i den daglige rådgivning en klar tendens til, at rigtig mange er usikre på, hvordan en professionel profil bliver til, og hvordan den skal bruges.»jeg oplever generelt et meget stort behov for hjælp til at agere på LinkedIn, og behovet er ikke mindre på Pharmadanmarks område. Fx bruger de største medicinalvirksomheder LinkedIn til at håndplukke nye medarbejdere, især til de højt specialiserede jobs. Derfor er det vigtigt, at man har en profil, der fremstår professionel og repræsentativ for fagligheden,«siger Lykke Fehmerling. Syv gange så udbredt Det kan ifølge Lykke Fehmerling godt betale sig at bruge tid på at finpudse profilen. Ikke mindst fordi en ny undersøgelse viser, at rekruttering via LinkedIn er vokset eksplosivt. Konsulenthuset Ballisager, der er specialiseret i rekruttering og karriererådgivning, udgav i september Rekrutteringsanalysen 2013/14. Analysen er baseret på svar fra 603 danske virksomheder i alle størrelser og fra alle dele af landet, og den giver et billede af, hvad arbejdsgiverne går efter i rekrutteringsprocessen. En iøjnefaldende pointe er især, at brugen af LinkedIn til rekruttering er steget markant i 2011 brugte 3 procent af de adspurgte virksomheder det sociale medie til rekruttering, mens det i 2012 var steget til 23 procent.»der er ingen tvivl om, at rigtig mange lander deres job gennem netværket, og det bekræfter undersøgelsen her. Til sammenligning med de 23 procent, der brugte LinkedIn til rekruttering i 2012, så brugte 15 procent et vikar- eller rekrutteringsbureau, mens 22 procent brugte en cv-database, som fx Jobindex. Det vidner igen om, at det giver rigtig god mening at give sin profil en ekstra tur,«siger Lykke Fehmerling. Få værdi ud af profilen Én ting er at få profilen på plads, men der ligger også et arbejde i at få sin profil aktiveret og få netværket bragt i spil. Her er der ifølge Lykke Fehmerling flere steder at sætte ind. 8 pharma oktober 2013

9 »Grundreglen på LinkedIn og andre sociale medier er den, at du får det, du giver. Hvis ikke du giver noget, får du ingenting. På den baggrund kan man fx følge relevante, gerne fagspecifikke grupper. Her kan man indgå i dialog, stille spørgsmål og komme med forespørgsler inden for rimelighedens grænser. Derudover kan man bruge netværket direkte i jobsøgning. Ser du et interessant job, så find ud af, hvem der sidder man ansvaret for ansættelsen, og brug LinkedIn til at se, om I evt. har en fælles bekendt, der kan introducere dig. Du kan også som en ny funktion søge på uddannelse, og se alle de øvrige LinkedIn-brugere med samme uddannelse. Se, hvilke jobs de har, og brug det som inspiration et karrierebibliotek. Mulighederne er mange,«siger Lykke Fehmerling. Hun præsenterede på møderne hos Pharmadanmark en række helt konkrete råd til, hvordan man opbygger sin profil og bruger den aktivt kogt sammen til syv steps. Her følger en oversigt: Step 1: Vælg et billede Profilen skal først og fremmest have et godt billede med en neutral baggrund og ikke noget, der støjer. Det skal afspejle den faglige identitet og de personlige kompetencer, fx med en god øjenkontakt, og så skal billedet være repræsentativt for den person, der evt. kommer ind ad døren til en samtale. Step 2: Faglig overskrift og titel Din nuværende titel og ansættelsessted samt relevante nøgleord på maksimalt 120 tegn. Fx Projektleder hos xx med certificering i Prince 2, xxxxx. Step 3: Den korte beskrivelse En beskrivelse af din faglige profil skrevet i en personlig tone. Det er her vigtigt at fokusere på den værdi, du kan tilføre virksomheder hvad får virksomhederne ud af at ansætte dig? Fem til otte linjer er en fin længde efterfulgt af dine faglige kompetencer i punktform. Step 4: Erfaringer Her kan du give eksempler på dit arbejde, beskrive dine resultater og dine ansvarsområder. Kig evt. i stillingsopslag efter inspiration til de rigtige ord, eller spørg en anden person: Hvordan vil du beskrive mig? Step 5: Uddannelse Beskriv din uddannelse, relevante fag og kurser. Step 6: Anbefalinger Indhent anbefalinger fra tidligere ledere, samarbejdspartnere og evt. kolleger, minimum tre. Start evt. med anbefalinger fra de mennesker, som du typisk ville bede om at være referencepersoner. Step 7: Ret din LinkedIn webadresse Ret din LinkedIn webadresse, og kopier den ind i din signatur. pharma oktober

10 Boksord de flytter sig Blå bog: Sofie Rosenlund Lau September 2012: Cand.pharm, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012-August 2013: Videnskabelig assistent, Sektionen for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet September 2013: Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Hvad håber du at opnå i projektet? Generelt er der meget lidt fokus på livet som medicinbruger, og samtidig lever vi i et samfund, der forbruger mere og mere medicin. Mit mål er at være med til at fortælle historien om, hvorhristian K. Thorsted / Foto Harry Nielsen En antropologisk tilgang til brug af statiner Du tager en ph.d.-grad ved Institut for Antropologi det lyder meget usædvanligt for én med en naturvidenskabelig baggrund? Ja, jeg er, så vidt jeg ved, den første farmaceut, der skal lave en ph.d.-afhandling inden for antropologi. Forklaringen er, at Københavns Universitet har bevilget penge til et stort projekt LIFESTAT - Living with statins, som undersøger brugen af kolesterolsænkende medicin i Danmark ud fra tre forskellige faglige perspektiver, nemlig sundheds-, medie- og samfundsvidenskab. Da jeg først så opslaget for ph.d-stillingen, lagde jeg det væk, fordi jeg tænkte, at det ikke var relevant for mig. Men efter lidt betænkningstid tog jeg det frem igen og søgte stillingen, fordi det lød interessant at koble medicin og antropologi, og fordi det er et interdisciplinært projekt med deltagelse af forskere fra både medicin, humaniora og samfundsvidenskab. Som forsker placerer jeg mig selv i grænsefeltet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab og synes derfor, jeg kunne passe godt i projektet og det var jeg heldigvis ikke den eneste, der syntes. Farmaceutuddannelsen er meget naturvidenskabeligt forankret, men jeg synes, at det er spændende at få lov til at åbne horisonten i forhold til, at forskning kan være andet og mere end naturvidenskab. Jeg synes også, at projektets fokus på brugerperspektivet er vigtigt i virkeligheden er det vel lidt skræmmende, at kun meget få af mine farmaceutiske kolleger viser interesse for aftagerne af medicinen. Hvad går projektet ud på? Der er danskere i statinbehandling, og i aldersgruppen år får omkring 4 ud af 10 statiner. Projektet har fokus på dem, der bruger statiner som primær forebyggelse, dvs. folk, der får statiner på baggrund af risikofaktorer, men uden tidligere at have været hjertesyge det gælder cirka 40 procent af alle statinbrugerne. En del af projektet vil omhandle bivirkninger ved statiner og skal bl.a. undersøge, hvordan statiner påvirker mitochondrieaktivitet. En anden del vil omhandle mediernes indflydelse på folks valg eller fravalg af medicin. Fx er BT løbende kommet med meget modsigende overskrifter om statiner, hvilket formentlig påvirker folks brug af medicinen. Endeligt vil min del af projektet ved hjælp af etnografiske metoder undersøge, hvordan det er at leve med forhøjet kolesterol: Hvordan man forholder sig til diagnosen, og hvordan man navigerer rundt i livsstilsændringer og medicin i forhold til, at man måske ikke føler sig syg. Man mærker jo ikke, at man har forhøjet kolesterol. Jeg skal følge en række informanter gennem længere tid fra de bliver diagnosticeret hos deres læge og cirka et år frem. Ved at følge folk gennem længere tid opnår man en dybere forståelse af deres liv og udfordringer i dagligdagen i relation til sygdom og medicinering. 10 pharma oktober 2013

11 job i september Alan Sarup Sygehusapotekt Fyn Anette Kildegaard Møller Roskilde Svane Apotek Anja Claudia Hoffmann Pharma Service Ann Merry Iwa Consulting Anne Fuglesang Barslund Novo Nordisk A/S, Gentofte Anne Koldkjær Normark Region Midtjylland, Viborg Bente Frydenlund Hellerup Apotek Birthe Faurschou Johansen Langeskov Apotek Brian Villumsen Broberg Nycomed: a Takeda Company Carina Eisenhardt AlfaNordic ApS Carl Frederik Hansen Københavns Universitet, KU Christian Arnspang Novo Nordisk A/S Christine Andersen Ascendis Pharma A/S Claire Willsher Nycomed: a Takeda Company Dorte Glintborg Bohmann Amgros I/S Ekaterina Nissen Region Syddanmark Helle Hald Københavns Universitet, KU Henriette Marianne Lorentzen Ferring Pharmaceuticals A/S Julie Regitze Kesting Novo Nordisk A/S Karen Søndergaard Madsen Novo Nordisk A/S Kirstine Nygaard Petersen Ferrosan Medical Device A/S Line Hvass Andersen Novo Nordisk A/S Line Nymann Thomsen Københavns Universitet, KU Louise Anker Skjellerup Gilleleje Apotek Mads Haaning Danmarks Apotekerforening Maiken Dalsgaard Randers Løve Apotek Malene Gottfredsen Lindeq A/S Marie Sønnegaard Poulsen Coloplast A/S Mette Skytte Harpsøe Radiometer Medical Aps Michael Due Larsen Odense Universitetshospital Michael Skyttegaard Kloster Pharma Nord ApS dan det påvirker folk at få konstateret forhøjet kolesterol og skulle tage medicin hver dag resten af livet - hvordan man balancerer mellem risikoen for hjertekarsygdomme og risikoen for bivirkninger, samt hvordan information fra sundhedskampagner, lægen, farmaceuten og omgangskredsen påvirker valg og handlinger i relation til ens sundhedstilstand. Er der nogle specielle udfordringer i jobbet? Jeg har bevæget mig ind på et felt, hvor jeg ærlig talt er noget på udebane rent forskningsmæssigt. Den første udfordring, som jeg allerede står midt i, bliver at forstå og kunne praktisere den antropologiske måde at forske på. Dernæst bliver udfordringen at finde min egen niche, hvor jeg både kan anvende antropologisk metode og samtidig holde fast i min egen farmaceutiske faglighed. Pernille Louise Sørensen Novo Nordisk A/S Peter Haase Biogen Idec Denmark ApS Randi Fuglsang Region Nordjylland Rasmus Jahnsen Novo Nordisk A/S Rasmus Olsen Novo Nordisk A/S Ruta Hansen Langeskov Apotek Sarah Johansen Ebild Herning Østergades Apotek Sidsel Majgaard Christiansen Horsens Løve Apotek Sofie Rosenlund Lau Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Stine Buch Thorsen Novo Nordisk A/S, Måløv Tina Stoltze Christiansen Widex DK A/S Torben Højland Syddansk Universitet, SDU Vesela Kusheva Lindeq A/S Yi Huo Novo Nordisk A/S pharma oktober

12 Boksord Kort om Novo Nordisk' produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk satser på diabetestabletter Novo Nordisk har tidligere måttet opgive forsøg på at udvikle en insulintablet, men nu agter den danske medicinalkoncern at satse milliarder på at gøre forsøget igen.»hvis det her lykkes, så er det en gamechanger, der gør os meget konkurrencedygtige på et marked, der til den tid vil være langt over 100 milliarder kroner,«siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, til Børsen. Novo Nordisk har indtil videre investeret fire milliarder kroner på tabletudvikling. Og inden selskabet, måske, kan lykkes med projektet ved udgangen af dette årti, kan over 20 milliarder kroner være brugt, fortæller avisen.»det er ikke, fordi vi ikke kan magte det, men det er stadig mange penge, og det siger lidt om, at det ikke er noget, vi kun gør for sjov,«siger Mads Krogsgaard Thomsen. Mange andre medicinalvirksomheder har igennem årene uden held også forsøgt at udvikle insulin i tabletform. Lykkes det for Novo Nordisk vil koncernen stå alene med succesen, da ingen andre større diabetesfokuserede medicinalkoncerner har kastet sig ud i lignende investeringer. Vilkår for afskedigede på Takeda meldt ud Fratrædelsesvilkårene for afskedigede på Takeda Pharma i Roskilde er nu meldt ud.»efter omstændighederne vil jeg vurdere, at det er en god pakke, vi sammen med tillidsrepræsentanterne har forhandlet os frem til. Jeg vil gerne kvittere for, at vi har oplevet et positivt og konstruktivt forhandlingsklima fra Takedas side, og for at virksomheden har været lydhør over for vores ønsker. Tillidsrepræsentanterne har også gjort et stort arbejde både under forhandlingerne og med at støtte deres kolleger. Men det positive forhandlingsforløb ændrer naturligvis ikke ved, at vi er rigtig kede af de mange fyringer og berørte af det på medarbejdernes vegne,«siger advokat Sidsel Haggren, Pharmadanmark, som har stået i spidsen for forhandlingerne. Hun fremhæver bl.a. følgende elementer i aftalen med Takeda: De berørte medarbejdere opsiges i tre bølger med et varsel på mindst syv måneder, uanset anciennitet. Fratrædelserne sker hhv. ultimo april 2014, ultimo juni 2014, ultimo sep De medarbejdere, der bliver på virksomheden under hele opsigelsesvarslet, vil modtage en fastholdelsesbonus. Opsagte medarbejdere vil modtage et løbende fastholdelsestillæg til lønnen i opsigelsesperioden. Takeda forpligter sig til at justere de interne rekrutteringsprocesser, så de altid har fokus på interne ansøgere fra den berørte del af organisationen. 12 pharma oktober 2013

13 Ingen økonomiske overvejelser i beslutninger om ibrugtagning af medicin Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) er blevet kritiseret for at tage økonomiske hensyn, når det vurderer, om ny medicin skal tages i anvendelse en mistanke, som også Pharmadanmark har luftet. Kritikken blev bl.a. rejst, efter at KRIS afviste ibrugtagning af lægemidlet Xtandi til prostatakræftpatienter som standardbehandling på de behandlende sygehusafdelinger. Men formanden for KRIS, Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital, afviser kritikken.»jeg vil gerne slå helt fast, at der ikke på nogen måde ligger nogle økonomiske overvejelser til grund for KRIS' anbefaling. Det er udelukkende en faglig beslutning,«siger Steen Werner Hansen og fortsætter:»for mig viser det imidlertid, at der hersker en del forvirring om KRIS' anbefalinger. Jeg har derfor benyttet anledningen til at tage initiativ til, at der fremadrettet indføres en høringsfrist på to uger, hvor ansøger og involverede virksomheder har mulighed for at kommentere KRIS' foreløbige anbefaling eller fremsende eventuelle supplerende oplysninger til KRIS. Jeg vil gerne samtidig understrege, at ansøger naturligvis altid har mulighed for at fremsende en ny ansøgning, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen.«pharmadanmark har peget på, at man bør etablere et uafhængigt organ i stil med engelske NICE til at foretage de nødvendige prioriteringer. The Pharmaceutical Society of Denmark The Biopharmaceutical Section Parenteral Drug Delivery Trends, challenges and case stories from the Pharmaceutical industry Thursday the 21st of November 2013 Auditorium 4 University of Copenhagen Universitetsparken Copenhagen Ø No entry fee, non-members are also welcome to participate in the meeting Registration and more information via pharma oktober

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig 4 pharma april 2013 Af Christian K. Thorsted / Foto: Ole Ziegler En ny analyse dokumenterer,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 6 Offentligt L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Dansk HøreCenters Foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Torsdag den 23. januar

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Medicinsamtaler løfter kronikerne

Medicinsamtaler løfter kronikerne Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Utke Schiøler Medicinsamtaler løfter kronikerne Fra 1. januar 2016 blev det apoteksfarmaceuternes opgave at tilbyde medicinsamtaler til 8 nydiagnosticerede pharma

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Se prisforskellen: Spar en formue på din medcin 16 sider Oversigt og fakta Dyr medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar en formue på

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Pharmadanmarks varedeklaration

Pharmadanmarks varedeklaration Pharmadanmarks varedeklaration Varedeklarationen beskriver, hvad der kendetegner foreningen, og hvad der skal være pejlemærkerne i foreningens udadrettede indsats over for politikere, andre organisationer

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Nationalt udbud på Bivirkningskampagne

Nationalt udbud på Bivirkningskampagne Nationalt udbud på Bivirkningskampagne 2012 13 Indhold 1. Opfordring til afgivelse af tilbud... 2 2. Ydelsesbeskrivelse... 3 2.1. Løsning... 3 Tilbudsgiver skal i tilbuddet give et bud på en kreativ løsning

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark En præsentation at de tiltag der skal være med til at sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere