STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015"

Transkript

1 STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015 Udarbejdet af Lars Møller 1

2 GENERELT (dette tror Jeg på) Jeg tror på at mennesker er den vigtigste maskine i alle virksomheder. Derfor er det også altafgørende at det er mennesker der arbejder godt sammen, mennesker der er synkroniserede og personligt afklarede. Mennesker er i samklang, samhørighed og i tillid. Alle mennesker udfører alle opgaver bedre og hurtigere når de rette betingelser er til stede og der kommer en frihed til at turde mere end man ellers ville. Alt bliver lettere og mindre kompliceret. Det er disse medarbejderes evne til at fremstå stærkt personligt, til at levere et sublimt teamwork, til at levere en fremragende indsats, og til at gøre noget ekstra der får skabt driften i den rigtige retning. Men det er også det der får skabt arbejdsglæden der igen skaber bedre resultater. Jeg tror på at alle virksomheder kan udvikle High Performance Teams og sublime ledere, men jeg ved også at det kræver en målrettet indsats. og det kræver en personlig indsats fra de involverede. Derfor ender det ofte med status Quo og ofte erklærer man for tidligt at man nu er et team. Dette medfører som regel at mål ikke nås, og resultater viser sig ikke som forventet, ofte fordi forventninger ikke er afstemt. Mål nås derfor med større kamp og lidt ad omveje og med forhindringer. Misforståelser, og personlige kortsigtede praktiske arbejdsopgaver bliver forhindringer, der kommer til at stå i vejen for udviklingen af teamet. Forhindringer, der gør det svært at skabe forudsætninger for at teams kan opstå og udvikles og vedligeholdes. Og dette bremser vækst og drift. Et team skal have som mål at være en lille velsmurt krigsmaskine der nedkæmper alle mål med alle midler, de imødegår alle 2

3 udfordringer og kæmper som sindsyge indtil fastsatte de er nået. Det er mere givende, mere spændende og mere motiverende at arbejde på denne måde og det giver naturligvis et bedre resultat for hele virksomheden. Medarbejdere kan ikke bare se sig selv som ansatte. Ledere er ikke bare ledere. De skal være stolte og have lyst! De skal hver især synes, at de har verdens bedst job. Men dette kommer ikke af sig selv. Det er en stor opgave at skabe det miljø der gør at de føler akkurat dette og det er alles og primært lederes opgave at alle medarbejdere ser dette billede. Men ofte i en dagligdag med drift og praktiske opgaver, nedprioriteres det menneskelige arbejde der egentlig får medarbejderne til at gøre det rigtige. Dette er ikke ond vilje men bare noget der sker, fordi man undervurderer den indsats det kræver, at udvikle en stærk teamkultur og man tror at alle tænker som en selv. Man er ikke opmærksom på at sætte ind, hvor det er nødvendigt og vigtigt. Uden specifik viden har man måske ikke tilstrækkelig forståelse for processen og fokuserer derfor på det man ved noget om. Nemlig på virksomhedens drift og administrative arbejde. Den personlige viden og indstilling til, hvordan man skal være som leder og som teamplayer, er afgørende for, om man skaber den gode relation og lykkes, om man skaber den gode relation der virkelig flytter noget. Lederne skal have den viden og de redskaber der får det til at virke og i øvrigt giver teamet af medarbejdere muligheden for at udvikles rigtigt. Leder er ikke en position eller en jobbeskrivelse. Det er et valg. Et valg om at være på en bestemt måde med andre mennesker. Et valg om at ville gøre det rigtige. Det kræver modenhed, viden, selvbevidsthed, fokus, træning og erfaring og er en konstant udviklingsproces. Men gevinsten er endnu større end indsatsen på sigt. Den kan sammenlignes med en raket der skal til månen. Det koster mange kræfter at løfte sig fri af de gamle tyngdefelter, men når først man er i bevægelse og har løftet sig fri, skal der 3

4 utroligt lidt til at holde kursen. Vi kan bygge denne raket og dette udviklingsprogram kan sætte fart i denne proces og vise vejen. INDHOLD Jeg fokuserer på at inspirere, udvikle og træne ledere til at: Fremstå som ledere med større tyngde og karisma Skabe tillid til at få den ønskede hastighed i beslutning- og eksekveringsprocesser Udvikle større commitment og engagement Fremme større entusiasme Være mere inspirerende og motiverende Forbedre jeres kommunikation så den bliver effektfuld Hindre misforståelser og brandslukning Fremme det personlige initiativ og ansvar Lære sikkert virkende værktøjer 4

5 PROGRAMMET POWER-IMPACT-LEARN Mit program hedder POWER-IMPACT-LEARN og handler om at udvikle WARRIORMIND. Men det er bare et forslag. Fra dette program kan vi i fælleskab finde de elementer vi mener der skal indgå i vores programpakke. POWER Den personlige uddannelse i at udvikle sig til en leder der udøver lederskab. Her lærer lederen hvordan han bliver og gør sig stærk indefra, personlige udviklingstrin, at være proaktiv, egen fri vilje, det personlige mod, personlig gennemslagskraft (passion og power), den indre styrke, tidsstyring, personlige mål og roller, om at skabe synergi, motivation, at skabe følget (meningsdannelse), personlig feedback, forståelsesperspektivet, motivation og balanceret personlig udvikling. Alt sammen med ambition om at blive en bedre udgave af sig selv og kunne have fundamentet for at udøve lederskab. IMPACT Den del af uddannelsen der handler om at kunne udvikle og pleje stærke teams. Krav og pligter for en teamplayer, fælles billeddannelse, anerkendende tilgang, motivation af teamet, feedback, teamroller og modeller, sæt målet sammen, lederens udvikling af teamet, praktisk teamuddannelse og praktisk teamtræning. 5

6 Denne uddannelse kan med god mening indeholde et outdoor forløb som du kender, der gennemføres i en vekselvirkning mellem teoriforståelse, debat, erfaringsudveksling og afprøvning af lederopgaven i praksis. De praktiske opgaver vil have stor vægt og gennemføres efter principper i experiental learning (erfaringsbaseret læring). Det vil sige træning og læring gennem en lang række kortere eller længere praktiske øvelser, hvor de temaer, som I undervises i, bliver belyst. Øvelserne er udformet som virksomhedssimulatorer der vil synliggøre og belyse adfærd for jer som teammedlemmer og ledere. Lederrollen kan gå på skift mellem deltagerne i opgaveløsningen, hvor den enkelte leder virker som leder for en mindre gruppe. Efter afprøvning i praksis vil ledere og medarbejdere give hinanden feedback og gode råd på respektives performance. Imellem modulerne samles der op på individuelle udviklingsplaner og udveksles erfaringer i oprettet støtte og udviklingsgruppe. Om dette er praktisk muligt ved jeg ikke. Ellers så laver vi en klon der foregår indendørs i Jeres lokaler hvor servering er mere ligetil. LEARN Dette er en god blanding af praktiske værktøjer som eksempelvis opgaveanalyser, problembehandlingsmetodik, kommunikation, tidsplaner, information på skrift, at lave målsætninger, mini coaching uddannelse, SWOT, DISC mm. Du kender nogle af dem fra forsvaret og de er i hvert fald simple og virker. 6

7 FORM på FORLØBET (hvad sælger vi) Jeg er naturligvis stærk tilhænger af seriøs og grundig uddannelse der skaber effekt og rent faktisk fører til varig ændring af adfærd og gennem nye opdagelser af sig selv og egne muligheder. Udviklingen skal derfor komme indefra. Deraf også programnavnet STÆRK INDEFRA som jeg ofte bruger i forbindelse med udvikling af hver deltagers WARRIORMIND. Personlig udvikling har den største effekt hvis påvirkningen foregår i forløb hvor deltagerne bliver holdt til ilden over en lidt længere periode. Derfor tror jeg på at vi skal sælge pakker af 4 aftener/dage med forskellige temaer. Selvfølgelig betaling up front. Det giver en forpligtelse til at holde fokus på selvudviklingen uanset om deltagerne er ledere eller medarbejdere. Dette giver tid til at absorbere den nye viden og placerer den i sig selv. Egenudviklingen er nødvendigt for at lederen flytter sig i dybden og ændre indstilling til hvordan han selv skal gøre. Dette kræver både tid, selvindsigt, viden, erkendelser og mod. Men gevinsten er enorm. UDBYTTE Når programmet er gennemført har virksomhedens ledere udviklet en stærkere og mere synlig form for LEDERSKAB, der er tjener som inspiration for resten af organisationen og jeres teams i butikkerne. I har endvidere på tværs af organisationen udviklet en stærkere teamfølelse der gør Jer mere effektive og mere sikre i arbejdsopgaverne. Dine ledere har på tværs af butikkerne fået en fælles platform (Støtte og udviklinggrupper) hvorfra i lettere kan varetage den daglige lederopgave i Kvickly og kan bruge andre butikker som reference og sparring. Lederen vil umiddelbart kunne omsætte det lærte til handlinger. 7

8 Virksomhedens ledere er blevet inspireret og motiveret til selv at starte en vigtig udviklingsproces som ledere, med det formål at nå en højere tilstand hvor han/hun udøver LEDERSKAB og selv sikkert og utvetydigt skaber sit følge. Virksomhedens ledere har lært at sætte mål sammen med medarbejderne, lært og trænet at motivere den enkelte medarbejder til at ville, til at blive den bedst mulige udgave af sig selv, trænet i at delegere opgaver og ansvar på en konstruktiv måde, så medarbejderen tager ejerskab, lært og øvet at coache medarbejdere til at udvikle nye kompetencer og turde påtage sig nye opgaver, lært og trænet i at gå ind i konflikter på et tidligt tidspunkt, så konflikten ikke udvikler sig, lært og øvet sig i at give konstruktiv feedback, når muligheden opstår og trænet en anerkendende lederstil, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og involveret. Imellem dele af den fælles uddannelse har den enkelte leder arbejdet tværorganisatorisk i en mindre gruppe af lederkolleger i et forum hvor lederen har kunnet dele sine udfordringer og overvejelser alt sammen i dyb fortrolighed og som er med til at styrke de indbyrdes relationer. De har udviklet en stærkere og mere synlig form for LEDERSKAB, og er blevet bevidste om det personlige ansvar der ligger i selv at udvikle sig selv videre i en konstant process. De er blevet stærkere personligt og fremstår mere karismatiske, stærkere og mere gennemsalgskraftige. De har fået viden, færdigheder og holdninger der sætter dem i stand til at indtræde i højere funktioner, og de har arbejdet målrettet med personlige målsætninger for at udfylde rollen igennem coaching og mindfulness. 8

9 Samlet set giver dette virksomheden: Hurtigere opgaveløsninger Større effektivitet Sikre opgaveløsninger Færre fejl Større mulighed, lyst og syn for udvikling i organisationen Mere effektive og engagerede ansatte Forbedre det organisatoriske mod Mulighed for stærk selvudvikling til gavn for helheden Større arbejdsglæde Forbedrede personlige ledelsesmæssige kompetencer Dette giver med sikkerhed større salg og indtjening selvom det er svært målbart. 9

10 KORT OM LARS MØLLER Jeg forlod Jægerkorpset i 2009 fordi jeg opdagede og vidste hvordan jeg skulle udkoge det vigtigste læring fra mine 25 år i et højpotent og elitært arbejdsmiljø. Jeg vidste der her var noget vigtigt som andre og som særligt dansk erhvervsliv kunne bruge. Jeg har arbejdet med alle de mentale, praktiske og faglige processer jeg underviser i og har lært det hele på den hårde måde igennem træning og under mange operationer. Ikke alle Jægersoldater stiller sig spørgsmålet hvorfor og ikke alle formår at reflektere over denne særlige levevej. Men det har jeg altid gjort og i 2011 udgav jeg bogen Jæger med hjertet som indsats der handler om denne læring og mine oplevelser der i ligeså høj grad er mentale som fysiske. Denne læring har jeg efterfølgende brugt som forretningsudvikler for store og små danske virksomheder, og virket som performance coach for superligafodboldhold, VM ro-piger, Bjarne Riis professionelle cykelhold Team CSC og Saxobank, tre gange speedway verdensmester Nicki Pedersen og mange andre. Min passion er at flytte mennesker og organisationer ind i ønske om selvudvikling. Jeg tror på at vi alle har et uforløst potentiale, men desværre er vi ofte viklet ind i livet og dårlige vaner der sætter dagsordenen for os. Kun igennem viden og indsigt kan man flytte sig og skabe den fulde kontrol over sig selv. Dette er hårdt og svært arbejde og det er ikke noget der kan afsluttes. når først man opdager sine muligheder her får man lyst til mere. Jeg er i gang med at skrive min næste bog der handler om at have den rette indstiling, som jeg kalder krigerindstillingen (modsat offerrollen). Den er en bog om personlig udvikling og netop lederskab og om hvordan man ved udvikling på helt bestemte mentale kerneområder bliver bedre til det hele. Hvordan man 10

11 bliver mere kompetent som teamplayer, leder, partner, kammerat, familiemedlem og som menneske. Fordi man får skabt det rigtige fundament. Jeg holder mange kick-off s, foredrag og professionelle indlæg og er således i form og vant til at fortælle den gode historie med indlevelse og sjæl og til at give motiverende og inspirerende indlæg. I modsætning til andre tidligere Jægersoldater der engang imellem placerer sig selv som overmennesker, overfører ofte det jeg har lært til noget vi alle i princippet kan lære og bruge fordi det er min klare overbevisning at potentialet ligger i næsten os alle. Jeg anvender i høj grad min tid og oplevelser som Jægersoldat som afsæt ind i emner der kan handler om tillid, fokus, disciplin og motivation. Mine referenceliste tæller virksomheder som A. P. Møller-Mærsk, Lego, Vestas Windsystems, Arla Foods, Lundbeck, Novo Nordisk, Deloitte, TV2, Nokia Danmark, Koff, Cowi Consult, KPMG, Riis Cycling/Team CSC og Team Saxo Bank og mange flere. Lars Møller 11

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere