BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE"

Transkript

1 Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at udbyde følgende uddannelser: Studentereksamen HF- eksamen International Baccalaureate På BG driver vi tillige en kostskole, hvor elever på de tre uddannelser kan bo under trygge og stabile rammer, mens de passer deres skole. Rammerne for løsningen af disse opgaver er fastlagt af: Undervisningsministeriet som i lovgivningen fastlægger mål og indhold for gymnasie- og Hf- uddannelsen IBO (International Baccalaureate Organisation med hovedsæde i Geneve), som præcist fastlægger mål og indhold for IB- Diploma Programme. Institutionsloven Overordnet vision På BG tilstræber vi, at alle vores elever får den optimale uddannelse i forhold til deres potentiale. Derfor udfordrer vi alle elevers talentmasse, således at vores prægning gennem undervisningen og samværet på skolen giver hver enkelt elev maksimalt udbytte fagligt, personligt og socialt. På BG gør vi vores bedste for at præge og uddanne de unge til at tage ansvar som borgere i et internationalt og demokratisk samfund. Som den internationale skole BG er, sigter vi efter at sætte et eksempel for, hvordan unge med forskellig baggrund fra alle dele af verden skaber et vibrerende, lyst- og livgivende miljø med høj trivsel for alle. Vision for eleverne Eleverne på BG er nysgerrige, aktive fagligt og socialt, engagerede i verden og hinandens liv. De bidrager hver især til fællesskabet på BG med deres engagement i undervisningen og skolens øvrige liv, med deres personlighed og med deres ansvar for hinanden og for BG som et rart og udviklende sted at være for alle. 1

2 Vision for personalet Alle ansatte bidrager med deres faglige dygtighed og engagement til at virkeliggøre BG`s vision og til at gøre BG til et rart sted at have sit daglige virke. Alle lærere udviser et målrettet fokus på elevernes dygtiggørelse og trivsel, ligesom alle har en vilje til og ønske om fortsat personlig dygtiggørelse Det er derfor ledelsens opgave i samarbejde og dialog med medarbejderne at skabe og fastholde et frodigt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde udspringer af et intellektuelt stimulerende og trivselsgivende samvær båret af gensidig respekt for hinanden og for hinandens funktioner. Som medarbejder på BG erhverver man sig kvalifikationer, så man til stadighed er i front med sit fags nyeste udvikling og de dertil knyttede pædagogisk/didaktiske virkemidler. Vision for de fysiske rammer Vi stræber efter, at BG`s bygninger indrettes, moderniseres, renoveres og vedligeholdes, så de til enhver tid danner den optimale ramme om de bedst mulige undervisningsbetingelser, som fremmer lyst til læring og stimulerer alle til at yde deres bedste hver dag. Vi er en skole, der til stadighed indretter vores fysiske rammer, så de følger med udviklingen i tiden, og understøtter de mange forskellige undervisningsformer. Vision for kostskolen Birkerød Gymnasiums Kostskole er på samme tid en skole og et hjem. På Kostskolen bor unge mennesker fra hele verden i et gensidigt forpligtende fællesskab hvor alle samles om, at såvel elever som personale oplever en givende tid sammen. Kostskolen er præget af et moderne menneskesyn, hvor elever og personale er i øjenhøjde med hinanden, og hvor den fælles præmis for opholdet er erkendt af alle. Med et ophold på Kostskolen vil den unge uanset køn, alder, etnicitet og øvrig baggrund få både gode studievaner samt et bredt aktivt socialt netværk med mange spændende udfoldelsesmuligheder. Birkerød Kostskole er et sted, der sætter sit tydelige og positive præg på dens beboere, og et sted, man aldrig glemmer at have været en del af. Værdier På BG er vi os meget bevidste om, at vi har med unge mennesker at gøre i en meget vigtig tid af deres udvikling og personlige modning. Ud over det faglige resultat af opholdet på BG vil vi bibringe dem værdier som ansvar, fællesskab og engagement. Ansvar Ansvar vender sig både indad og udad til. Alle er forpligtede til hver eneste dag at yde deres bedste i forhold til sig selv, men også i forhold til kammerater, kolleger, lærere, undervisningen, fællesskabet og BG som helhed. Har man først lært at tage ansvar i 2

3 forhold til sig selv og sine nære relationer, bliver det en naturlig ting også at tage ansvar i det større samfund, man er en del af. Fællesskab Nerven i BG er helheden med de åbne fællesskaber, hvor man fordomsfrit giver plads til alle uanset baggrund. Forpligtelsen til at yde et aktivt og personligt bidrag til de fællesskaber, man som elev og ansat er en naturlig del af, er en selvfølge. Det er samarbejdet i fællesskaberne, den enkelte indgår i, som giver næring og liv til det store BG - skolefællesskab, som rummer en mangfoldighed af individer fra hele verden samlet under et tag. Engagement Kun gennem vilje til at omsætte ord og tanker til konkret handling flytter tingene sig. Ved at tage stilling og ved at udvise engagement medvirker man til, at såvel den enkelte som fællesskabet udvikler sig og løbende orienterer sig mod en verden under forandring. Kodeord på BG BG er en skole, hvor alle: Udviser gensidig respekt for alle uanset forskellighed og uanset hvilke hverv de bestrider. Behandler alle med værdighed Udviser personlig integritet i alle gøremål Bestræber sig på professionelt at tilføre energi til de mennesker, man omgås i alle sammenhænge. Overordnet ambition Alle, der har deres virke på BG, skal uden tøven kunne sige: Jeg glæder mig til hver dag at komme på BG, og jeg går glad hjem fra BG hver dag efter at have gjort mit bedste. Strategien og dens elementer TRE KLARE MÅL: Vores aktiviteter på og uden for skolen har til formål at: Hver eneste elev indfrier sit potentiale fuldt ud og bliver så dygtig som overhovedet muligt. Vi skaber et undervisningsmiljø og en måde at være sammen på, som styrker hver enkelt elevs selvtillid, selvstændighed og samarbejdsevne Vi inddrager eleverne i skolens liv og hverdag på en måde, så hver enkelt elev opnår forudsætningerne for at blive ansvarlige borgere i fremtidens samfund. Dygtige elever Med inspiration i den evidensbaserede empiriske forskning om: Didaktik der virker vil vi fokusere på: 3

4 A) Hvad der virker i undervisning: Læreren er ledende og instruerende i alle former for undervisning Læreren har føling med hver enkelt elevs læring. Undervisningen er velstruktureret og med klare mål. Læreren skaber en positiv og støttende atmosfære. Et miljø hvor eleverne stimuleres til at eksperimentere og til at turde begå fejl, som på længere sigt vil gøre dem dygtigere. Et miljø hvor eleverne er motiverede Coaching i klasseværelset mellem lærer og lærer, leder og lærer. Systematisk undervisningsevaluering udarbejdet i samarbejde med ledelsen Hurtig respons på undervisningsevalueringen B) Hvad der virker ved ledelse: Ledelsen skal i samarbejde med medarbejderne inspirere til og sikre løbende udvikling af alle medarbejderes faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer. Ledelsen skal være støttende og positiv, engageret og anerkendende. Ledelsen skal stimulere og understøtte lærernes udvikling af undervisningens indhold og metoder Ledelsen skal i samarbejde med medarbejderne udvikle en evalueringspraksis, der sikrer, at BG både leverer undervisningsmæssige resultater af højeste kvalitet og samtidigt er en attraktiv arbejdsplads på alle parametre og derved til stadighed formår at tiltrække og fastholde de mest engagerede og kompetente lærere. C) Fra faglig formidling til fokus på elevudbytte af undervisningen: Vi vil bestræbe os på at udvikle meningsfulde modeller, der for hver enkelt elev løbende gennem uddannelsesforløbet kan dokumentere: Progressionen i elevens læring Progression i vores feedback til eleven Elevens oplevelse af egen vækst Elever i trivsel Med udgangspunkt i skolens historiske tradition som kostskole, hvor tilgangen til og forståelsen for den enkelte elev har været baseret på det hele menneske bag eleven, vil vi sætte ekstra ind på: At udvikle de fagprofessionelle relationer mellem hver enkelt lærer og hver enkelt elev At være skarpe på, at hver enkelt elev får mestringsoplevelser løbende i undervisningen At der overalt på skolen hersker en god og gensidig respektfuld tone mellem eleverne At stimulere hver enkelt elev til at deltage i mindst èn frivillig aktivitet på skolen hvert år At inddrage skolens ressourcepersoner tidligst muligt ved tegn på mistrivsel. Eleven den ansvarlige borger Vi er stolte og ydmyge over for at forvalte den opgave, som kendetegner det civiliserede og humanistisk baserede samfund og som binder det sammen: dannelsen af den enkelte elev som borger, udtrykt som almendannelsen, der er et robust og dynamisk begreb, som ændrer sig over tid, men som altid indbefatter indlejringen af 4

5 attraktive normer og værdier, som giver den enkelte mulighed for at skabe værdi i mødet med andre mennesker lokalt, nationalt og globalt. A: Vi vil derfor intensivere vores fokus på almendannelsen i: De enkelte fag I fagenes samspil I alle undervisnings- og undervisningsrelaterede aktiviteter I alle øvrige aktiviteter der relaterer sig til skolen B: Elevinddragelse i skolens liv. Vi vil intensivere vores bestræbelser på: At få Elevrådet aktiveret og udviklet til at være en aktiv, kreativ og ansvarsfuld medspiller i skolens hverdag At skabe flere tværgående- og sammenbindende aktiviteter for de forskellige skoleformer At forøge hver enkelt elevs ansvarlighed i forhold til egen adfærd At få hver enkelt elev til at opleve et personligt tilhørsforhold til BG 5

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere