Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse"

Transkript

1 27. OKTOBER MARTS 2015 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN

2 Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender sig til dig, som ønsker at videreudvikle dine evner indenfor ledelse, kommunikation, og adfærdspsykologi. Du vil undervejs styrke din evne til både at forstå, samt lede dig selv og andre. Resultaterne heraf vil både kunne ses på din personlige succes og direkte på virksomhedens bundlinje. Uddannelsen er et sammenhængende forløb, som er opdelt i 5 moduler og 4 netværksmøder. Derudover er der tilknyttet businesscoaches som udover at inspirere ved undervisningen, giver dig mulighed for 4 personlige coachingsessions som en del af læringsprocessen. Uddannelsen har et intensivt forløb som kræver aktiv deltagelse i undervisningen. Uddannelsesforløbet bygger på 20 % teori og 80 % praktisk træning, da vi ved at man lærer bedst og kun øger sine færdigheder ved at anvende den tilegnede viden i praksis. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk eksamination. Den beståede eksamen vil give dig et både nationalt og inter nationalt anerkendt certifikat.

3 Udbyttet SIDE 4 Overblikket SIDE 5 Indholdsfortegnelse Forløbet og Indholdet SIDE 6-7 Underviserne SIDE 8 Markmann Training SIDE 9 Investeringen SIDE 10 Sagt og oplevet af tidligere deltagere SIDE Tilmelding og yderligere oplysninger SIDE 14

4 UDBYTTET Du lærer både at forstå og påvirke din egen og andre menneskers tanke gang og adfærds mønstre. Du lærer hvad der skal til for at vinde dine medarbejderes tillid og sympati og dermed fremme det gode samarbejde. Du lærer at anvende en unik spørgeteknik, der hjælper til at forhindre misforståelser og hjælper dig til at afdække behov og ønsker hos dine medarbejdere. Du får værktøjer til at hjælpe dine medarbejdere med at anskue situationer fra flere sider og dermed nuancere opfattelsen. Den nuancerede opfattelse giver mulighed for at træffe bedre beslutninger og handle mere hensigtsmæssigt. Du lærer en effektiv metode til at give konstruktiv feedback og derved sikre at feedbacken bliver positivt modtaget. Du vil styrke dine evner markant i forhold til at motivere dig selv, samt sætte dig selv op til vigtige præstationer og derved skabe langt mere succes for dig selv og dine omgivelser Du vil blive langt dygtigere til at motivere andre mennesker samt påvirke dem positivt, både gennem din kommunikation og din adfærd. Du vil øge dine færdigheder markant i at håndtere forskellighed, og derved have lettere ved at få alle med dig. Du lærer at optimere målsætningsprocesser, skabe engagement blandt dine medarbejdere og sætte deres forskelligheder konstruktivt i spil som komplementære styrker. Du vil øge din personlige gennemslagskraft og via enkle teknikker lære at sætte dig op til ubehagelige samtaler, præsentation for en stor forsamling, forhandling, salg og lignende. Du lærer at anvende de grundlæggende principper i business coaching som bl.a. inkluderer barrierehåndtering og handlingsplanlægning, og derigennem accelerere positive udviklingsprocesser. I det hele taget får du en lang række værktøjer til at udvikle dig selv og dine medarbejdere og derved skabe mere personlig og forretningsmæssig succes.

5 OVERBLIKKET NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING Mindsetting og Effektiv kommunikation Personligt lederskab & Time Management Ledelsesbaseret coaching og samtaleteknik Teamledelse og formidling Eksamen og certificering Mandag onsdag Mandag onsdag Mandag onsdag Mandag onsdag Onsdag torsdag januar februar marts april juni 2016 Netværksgruppemøder - træningsperiode med min. 4 netværksmøder For at integrere teorien og værktøjerne som du har lært på uddannelsen, skal du mødes med de andre deltagere på uddannelsen minimum 4 gange i løbet af uddannelsesperioden. Netværksgruppemøderne aftales individuelt. Personlig coaching Du har mulighed for at modtage personlig coaching imellem modulerne for at accelerere din læringsproces.

6 FORLØB OG INDHOLD 1 2 Forberedelse Før modul 1 er der en forberedelsesperiode. Du vil modtager en studiepakke ca. 1 måned før uddannelsen starter. Det er vigtigt at du afsætter tid til forberedelsen, idet vi på modulerne har intensiv træning med mange øvelser, hvor du integrerer det du har forberedt. Modul 1: Mindsetting & effektiv kommunikation - 3 dage 1 Menneskets psykologiske opbygning. Lær om din egen og andres tankestruktur. 2 Kalibrering. Bliv dygtigere til at lytte & afkode signaler hos dig selv, dine medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder etc. Med dette kan du fremstå mere autentisk, samt tilpasse din kommunikation til den enkelte person, for at opnå bedre kontakt og dialog. 3 Selvledelse. Lær at styre & styrke din egen mentale tilstand inden du skal præstere eller træffe vigtige beslutninger. 4 Rapport, Leading & Pacing. Lær at skabe optimal kontakt til dine medarbejdere, samt styrk din evne til at påvirke dem. Du forbedrer også din evne til at skabe og forstærke relationer til fx medarbejdere, samarbejdspartnere og andre relevante kontakter. 5 Opfattelsespositioner. Styrk din og andres evne til at se tingene fra forskellige synsvinkler, hvilket vil betyde færre misforståelser, samt en mere positiv tilgang og kommunikation. 6 Feedback/ forward. Bliv endnu dygtigere til tydelig forventningsafstemning og til at give konstruktiv feedback. 7 Effektiv kommunikation. Få et powerfuldt værktøj til at afkode folks foretrukne kommunikationsform, samt lær hvordan du tilpasser din egen kommunikationsstil dertil. 8 Sindets byggesten. Få viden om Submodaliteter og lær hvordan du ændre en dårlig indre tilstand til en god tilstand, eller lær hvordan du gør en god tilstand til en endnu stærkere og mere ressourcefuld tilstand. Med andre ord, lær at bruge din hjerne mere effektivt, så den i højere grad støtter dig i at nå dine mål. Modul 2: Personligt lederskab & Time Management - 3 dage 1 Motivation & motivationsstrategier. Bliv endnu dygtigere til at motivere dig selv og andre. 2 Metamodellen & sprogmønstre. Lær en unik og effektiv spørgeteknik for at bryde folks hæmmende sprogmønstre og derved skabe en mere positiv og mulighedsorienteret adfærd. 3 Ledelsesgrundlaget. Blive skarpere på hvad du vil stå for som leder og find flere af dine styrker frem og få dem til at vokse, så du fremstår 100% tydelig, autentisk og troværdig. 4 Time Management. Lær at anvende nogle effektive Time Manage ment principper og et simpelt prioriteringsværktøj, som giver dig mere overskud i hverdagen. 5 Målsætninger. Lær at sætte veldefinerede mål for dig selv og andre på en måde, så det bliver mere motiverende og nemmere at nå dem. 6 Stærke kommunikationsværktøjer. Fx de logiske niveauer, den kognitive diamant og den narrative vinkel, som du lærer at anvende til at styrke andres handlekraft og din egen gennemslagskraft. Forløb og indhold fortsætter næste side.

7 FORLØB OG INDHOLD Modul 3: Ledelsesbaseret coaching og samtaleteknik - 3 dage 1 Ledelsesbaseret coaching. Hvad er det og hvornår er det relevant? 2 God coaching. Fx tydelig forventningsafstemning, neutralitet, potentialefokus, coachingens faser, lytningens niveauer. 3 Coaching værktøjer. Forstå & anvende de mest effektive og enkle coaching værktøjer fx anvendelse af visualisering, De 5 trin til excellent coaching, eksternalisering og slicing. 4 Kommunikationsmodellen. Lær en simpel metode til at kommunikere klart og præcist. Dette vil sikre en hurtig forståelse hos modparten, samt at du kommer igennem med dine budskaber. 5 Persontyper. Bliv dygtigere til at håndtere forskellighed. Træning i at genkende og matche 4 forskellige persontyper for derigennem at skabe en optimal og effektiv kommunikation med modparten. 6 Idésalg. Bliv endnu dygtigere til at motivere andre, samt få dem til at købe ind på dine idéer. 7 Personlige ressourcer. Bliv bedre til at finde dine bedste ressourcer frem i de situationer hvor du har mest brug for dem. Modul 4: Teamledelse & formidling - 3 dage 1 Teamledelse. Styrk dine evner til at lede et team og lær hvordan du kan påvirke andres tilstand og motivere dem igennem din kommunikation. 2 Præsentationsteknik & formidling. Styrk din personlige power og styrk din gennemslagskraft på afdelingsmøder og ved vigtig præsentationer. 3 Teambuilding. Udvikle dine evner til at øge medarbejdernes forståelse af forskelligheder som komplimenterende styrker og få indarbejdet nøglekomponenterne i godt samarbejde. Dette inkluderer også konflikthåndtering og den vanskelige samtale. 4 Walt Disneys kreativitetsstrategi. Lær hvordan du kan bryde ud af stagnation, skabe kreativitet og innovation og derved nemmere sikre målopfyldelse for din afdeling eller dit team. 5 Kobling og konsolidering. Lær at knytte medarbejderens personlige mål samt motivation til organisatoriske mål. Modul 5: Eksamen og certificering - 2 dage 2 intensive dage med træning, coaching og masser af øvelser. Dagene afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Ved bestået eksamen modtager du både certifikat for hele business leder uddannelsen samt et supplerende certifikat som Licensed Business Practitioner fra The International Society of Neuro-Linguistic Programming, underskrevet af selveste Dr. Richard Bandler. Der er kun ganske få uddannelsesinstitutioner som har licens til at udstede disse beviser i Danmark. Certificeringen åbner adgang til andre videreuddannelsesmuligheder. Hos Markmann Training kan man eksempelvis tage en overbyggende Business Master Practitioner. Hjemmeopgaver. Imellem hvert modul, vil du få en hjemmeopgave, som er relateret til en problemstilling i din virksomhed og som gerne skal have indflydelse på virksomhedens bundlinje. Opgaven vil være tilpasset dine beføjelser i virksomheden.

8 UNDERVISERE Martin Brogaard Stifter og ejer af LivingStrong Martin arbejder med undervisning og coaching i sin hverdag. Martin har arbejdet med ledelse og undervisning siden 1995 og er i dag fast tilknyttet som coach og underviser for en flere undervisningsinstitutioner og konsulentvirksomheder. Martin er uddannet Master og Træner i NLP direkte under Richard Bandler og The Society of NLP. Martin er også uddannet Executive Coach, Sports Performance Coach og har en lang række uddannelser bag sig indenfor undervisning. Martin er desuden uddannet inden for salgstræning og er certificeret LAB Profile Practitioner. Claus Markmann Direktør og ejer af Markmann Training Udover den daglige ledelse af Markmann Training, arbejder Claus i hverdagen med ledertræning, ledersparring, salgstræning, samt personlig coaching. Claus har arbejdet med træning og udvikling af mennesker siden 2001 og han har gennemført mere end 1000 undervisningsdage inden for det professionelle erhvervsliv. Claus er uddannet og certificeret NLP træner og Hypnose Practitioner hos Richard Bandler, Paul Mckenna og John Lavalle. Han arbejder efter de krav og kvaliteter der er fremsat af Richard Bandler og The Society of NLP. Derudover er Claus Graduate fra Leadership Academy hos Anthony Robbins, der betegnes som en af USAs førende coaches og trænere indenfor personlig udvikling. Claus har ligeledes arbejdet som hjælpetræner hos Anthony Robbins i Europa.

9 MARKMANN TRAINING Markmann Training er en kursus- og konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig inden for ledelsestræning, salgstræning og personlig coaching. Markmann Training har, med stor succes, trænet ledere og medarbejdere i en lang række store virksomheder så som PriceWaterHouse- Coopers, Dior, Politiken, Dong Energy, Berlingske Media, Stofa, SAS, SuperBest, Experian, IUM samt en lang række kommuner, højtstående embedsmænd m.fl.

10 INVESTERINGEN Den samlede investering for uddannelsen er kr ,- ekskl. moms. Investeringen inkluderer alt kursusmateriale, undervisning fordelt på 4 moduler á 3 dage, 1 modul á 2 dage, 4 netværksmøder, skriftlig & praktisk eksamen samt dansk certifikat. Hvis du ønsker et internationalt certifikat, vil der være en ekstra investering på kr. pr. person. Forplejning for alle 14 dage er kr ekskl. moms. Forplejningen inkluderer morgenmad, sund & lækker frokostbuffet, snacks, frugt, kage, samt kaffe, the, vand m.m.

11 SAGT OG OPLEVET AF TIDLIGERE DELTAGERE Jeg oplever undervisningen og samarbejdet med Claus Markmann som yderst professionelt, fokuseret og målrettet. Claus er en formidabel formidler og kommunikator, der formår at lære fra sig på en effektiv og inspirerende måde, samtidig med at Claus udfordrer til at finde nye muligheder og løsninger. Jeg opfatter Claus som meget autentisk i sin tilgang til menneskelige ressourcer og i sin ledelsesstil. Claus er fokuseret på at skabe menneskelige og kommercielle resultater. Han er en sand mester i forandringsprocesser. Resultaterne er markante og målbare. Jeg vil give Claus mine bedste anbefalinger som en effektiv samarbejdspartner, samt for hans evne til åbne mulighederne for at skabe bæredygtige forandringer og resultater på en kreativ og motiverende måde. Karsten Lønvig, Senior Manager DONG Energy Power

12 Claus er et fantastisk dejligt menneske. Han har stor fornemmelse for samarbejdets vigtighed i alle sammenhænge og er derfor meget opmærksom på sine kursisters velbefindende og at samspillet fungerer. Dette giver optimalt udbytte for alle. Claus har en stor karisma og hans tilgang til andre mennesker gør, at man har lyst til at åbne sig og blive fortrolig. Jeg vil mene, at Claus har en dåseåbner til alle mennesker og man får 100% fokus og kærlige puf, så man tør bevæge sig udenfor ens eget tryghedsfelt. Derfor får man som kursist hos Claus sindsygt meget ud af undervisningen/coachingen. Claus er super professionel med sit fag. Han er altid meget velforberedt og han har et positivt livssyn - dette kommer kursisterne til gode med hensyn til reframing og positive energier. Han har et stort ambitionsniveau på sine kursisters vegne, da han oprigtigt ønsker at man skal få så meget som muligt med derfra. Hans store situationsfornemmelse gør, at han hurtigt kan sadle om, hvis han fornemmer at han ikke har alle med eller at ens RAM er fyldt totalt op og der derfor er brug for noget andet. Claus Markmann har gennemført 2 store lederudviklingsforløb for i alt 25 ledere hos IUM i Overskriften i lederudviklingsforløbet var Ledelse i praksis og omhandlede bl.a. situationsbestemt ledelse, kommunikation, motivation af forskellige persontypologier, konflikthåndtering etc. Alle ledere har været yderst tilfredse med forløbet og oplever at deres ledelseskompetencer er steget kraftigt. Claus Markmann er en dygtig, målrettet og meget engageret underviser. Han har været god til at udfordre vores ledere, samt stille krav til dem på en motiverende facon. Samtlige ledere har haft et positivt og udbytterigt forløb, hvilket blandt andet skyldes, at Claus formår at nå ud til alle på en meget nede på jorden og behagelig måde. Jeg kan varmt anbefale ham som samarbejdspartner omkring lederuddannelse og personlig udvikling. Michael Thim, adm. direktør, CEO IUM Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået mulighed for at lære Claus at kende og jeg kan anbefale Claus på det varmeste. Her får man det bedste. Jette Dideriksen, Intern salgsleder Arctic Paper Danmark A/S

13 Som tidligere deltager på NLP uddannelsen hos Claus Markmann har jeg tilegnet mig en række værktøjer inden for kommunikation, menneskeforståelse og motivation - værktøjer som har rykket mig både personligt og karrieremæssigt. Helt konkret har NLP betydet, at jeg har turdet at gøre drømme til virkelighed - både professionelt og personligt. Det har været ovenud værdifuldt for mig og min virksomhed. Claus Markmann har en sjældent set indlevende personlighed, og en fantastiske evne til at formidle et budskab. Det har bevirket, at min motivation til at nå de mål jeg har sat mig, er lykkedes. Claus Markmann har klædt mig på til at fremstå som en mere kompetent leder. Det kan jeg mærke på mine medarbejdere. Jeg kan varmt anbefale NLP uddannelsen hos Markmann Training. Det er i øvrigt første gang, at jeg har deltaget i en uddannelse, hvor samtlige kursister efterfølgende har været ovenud begejstrede for det faglige udbytte, hvilket var tilfældet her. Alle os der deltog på NLP uddannelsen ses tadigvæk, og vi bruger de NLP værktøjer vi har lært til at coache hinanden. Det gør os til bedre ledere, og det skaber bedre bundlinje. SuperBest gennemfører en række grundlæggende ledelseskurser, hvor Claus Markmann kører hele for løbet. Claus er dygtig til at få budskabet om ledelse ud til alle typer ledere på en inspirerende og ansvarlig måde. Vores samarbejdspartner skal have forståelse for købmandens situation og hverdag. Claus mestrer den særlige disciplin at formidle ledelsesteori og værktøjer på fagligt højt niveau til vores butikker på en inspirerende, forstående og empatisk måde. Claus er en meget dygtig coach og sparringspartner med øje for den enkelte leders behov. Han er god til at lære fra sig på alle niveauer. En læring som også holder i det lange løb og giver vores ledere en ople velse og tro på eget selvværd. Maja Clausen, HR chef SuperBest Henrik Jørgensen, adm. direktør Dansk Teknik & Miljø ApS

14 Sted Et eksklusivt og unikt sted i Storkøbenhavn. Nærmere information følger. Tilmelding og yderligere oplysninger Kontakt Markmann Training på eller på telefon Markmann Training Hyldestykket Hørsholm Telefon

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Zenius Academy NLP HYPNOSE COACHING Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Om Zenius Academy Zenius Academy tilbyder det bedste indenfor personlig udvikling.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere