Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse"

Transkript

1 27. OKTOBER MARTS 2015 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN

2 Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender sig til dig, som ønsker at videreudvikle dine evner indenfor ledelse, kommunikation, og adfærdspsykologi. Du vil undervejs styrke din evne til både at forstå, samt lede dig selv og andre. Resultaterne heraf vil både kunne ses på din personlige succes og direkte på virksomhedens bundlinje. Uddannelsen er et sammenhængende forløb, som er opdelt i 5 moduler og 4 netværksmøder. Derudover er der tilknyttet businesscoaches som udover at inspirere ved undervisningen, giver dig mulighed for 4 personlige coachingsessions som en del af læringsprocessen. Uddannelsen har et intensivt forløb som kræver aktiv deltagelse i undervisningen. Uddannelsesforløbet bygger på 20 % teori og 80 % praktisk træning, da vi ved at man lærer bedst og kun øger sine færdigheder ved at anvende den tilegnede viden i praksis. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk eksamination. Den beståede eksamen vil give dig et både nationalt og inter nationalt anerkendt certifikat.

3 Udbyttet SIDE 4 Overblikket SIDE 5 Indholdsfortegnelse Forløbet og Indholdet SIDE 6-7 Underviserne SIDE 8 Markmann Training SIDE 9 Investeringen SIDE 10 Sagt og oplevet af tidligere deltagere SIDE Tilmelding og yderligere oplysninger SIDE 14

4 UDBYTTET Du lærer både at forstå og påvirke din egen og andre menneskers tanke gang og adfærds mønstre. Du lærer hvad der skal til for at vinde dine medarbejderes tillid og sympati og dermed fremme det gode samarbejde. Du lærer at anvende en unik spørgeteknik, der hjælper til at forhindre misforståelser og hjælper dig til at afdække behov og ønsker hos dine medarbejdere. Du får værktøjer til at hjælpe dine medarbejdere med at anskue situationer fra flere sider og dermed nuancere opfattelsen. Den nuancerede opfattelse giver mulighed for at træffe bedre beslutninger og handle mere hensigtsmæssigt. Du lærer en effektiv metode til at give konstruktiv feedback og derved sikre at feedbacken bliver positivt modtaget. Du vil styrke dine evner markant i forhold til at motivere dig selv, samt sætte dig selv op til vigtige præstationer og derved skabe langt mere succes for dig selv og dine omgivelser Du vil blive langt dygtigere til at motivere andre mennesker samt påvirke dem positivt, både gennem din kommunikation og din adfærd. Du vil øge dine færdigheder markant i at håndtere forskellighed, og derved have lettere ved at få alle med dig. Du lærer at optimere målsætningsprocesser, skabe engagement blandt dine medarbejdere og sætte deres forskelligheder konstruktivt i spil som komplementære styrker. Du vil øge din personlige gennemslagskraft og via enkle teknikker lære at sætte dig op til ubehagelige samtaler, præsentation for en stor forsamling, forhandling, salg og lignende. Du lærer at anvende de grundlæggende principper i business coaching som bl.a. inkluderer barrierehåndtering og handlingsplanlægning, og derigennem accelerere positive udviklingsprocesser. I det hele taget får du en lang række værktøjer til at udvikle dig selv og dine medarbejdere og derved skabe mere personlig og forretningsmæssig succes.

5 OVERBLIKKET NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING MODUL MODUL MODUL MODUL MODUL NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING NETVÆRKSMØDE PERSONLIG COACHING Mindsetting og Effektiv kommunikation Personligt lederskab & Time Management Ledelsesbaseret coaching og samtaleteknik Teamledelse og formidling Eksamen og certificering Mandag onsdag Mandag onsdag Mandag onsdag Mandag onsdag Onsdag torsdag januar februar marts april juni 2016 Netværksgruppemøder - træningsperiode med min. 4 netværksmøder For at integrere teorien og værktøjerne som du har lært på uddannelsen, skal du mødes med de andre deltagere på uddannelsen minimum 4 gange i løbet af uddannelsesperioden. Netværksgruppemøderne aftales individuelt. Personlig coaching Du har mulighed for at modtage personlig coaching imellem modulerne for at accelerere din læringsproces.

6 FORLØB OG INDHOLD 1 2 Forberedelse Før modul 1 er der en forberedelsesperiode. Du vil modtager en studiepakke ca. 1 måned før uddannelsen starter. Det er vigtigt at du afsætter tid til forberedelsen, idet vi på modulerne har intensiv træning med mange øvelser, hvor du integrerer det du har forberedt. Modul 1: Mindsetting & effektiv kommunikation - 3 dage 1 Menneskets psykologiske opbygning. Lær om din egen og andres tankestruktur. 2 Kalibrering. Bliv dygtigere til at lytte & afkode signaler hos dig selv, dine medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder etc. Med dette kan du fremstå mere autentisk, samt tilpasse din kommunikation til den enkelte person, for at opnå bedre kontakt og dialog. 3 Selvledelse. Lær at styre & styrke din egen mentale tilstand inden du skal præstere eller træffe vigtige beslutninger. 4 Rapport, Leading & Pacing. Lær at skabe optimal kontakt til dine medarbejdere, samt styrk din evne til at påvirke dem. Du forbedrer også din evne til at skabe og forstærke relationer til fx medarbejdere, samarbejdspartnere og andre relevante kontakter. 5 Opfattelsespositioner. Styrk din og andres evne til at se tingene fra forskellige synsvinkler, hvilket vil betyde færre misforståelser, samt en mere positiv tilgang og kommunikation. 6 Feedback/ forward. Bliv endnu dygtigere til tydelig forventningsafstemning og til at give konstruktiv feedback. 7 Effektiv kommunikation. Få et powerfuldt værktøj til at afkode folks foretrukne kommunikationsform, samt lær hvordan du tilpasser din egen kommunikationsstil dertil. 8 Sindets byggesten. Få viden om Submodaliteter og lær hvordan du ændre en dårlig indre tilstand til en god tilstand, eller lær hvordan du gør en god tilstand til en endnu stærkere og mere ressourcefuld tilstand. Med andre ord, lær at bruge din hjerne mere effektivt, så den i højere grad støtter dig i at nå dine mål. Modul 2: Personligt lederskab & Time Management - 3 dage 1 Motivation & motivationsstrategier. Bliv endnu dygtigere til at motivere dig selv og andre. 2 Metamodellen & sprogmønstre. Lær en unik og effektiv spørgeteknik for at bryde folks hæmmende sprogmønstre og derved skabe en mere positiv og mulighedsorienteret adfærd. 3 Ledelsesgrundlaget. Blive skarpere på hvad du vil stå for som leder og find flere af dine styrker frem og få dem til at vokse, så du fremstår 100% tydelig, autentisk og troværdig. 4 Time Management. Lær at anvende nogle effektive Time Manage ment principper og et simpelt prioriteringsværktøj, som giver dig mere overskud i hverdagen. 5 Målsætninger. Lær at sætte veldefinerede mål for dig selv og andre på en måde, så det bliver mere motiverende og nemmere at nå dem. 6 Stærke kommunikationsværktøjer. Fx de logiske niveauer, den kognitive diamant og den narrative vinkel, som du lærer at anvende til at styrke andres handlekraft og din egen gennemslagskraft. Forløb og indhold fortsætter næste side.

7 FORLØB OG INDHOLD Modul 3: Ledelsesbaseret coaching og samtaleteknik - 3 dage 1 Ledelsesbaseret coaching. Hvad er det og hvornår er det relevant? 2 God coaching. Fx tydelig forventningsafstemning, neutralitet, potentialefokus, coachingens faser, lytningens niveauer. 3 Coaching værktøjer. Forstå & anvende de mest effektive og enkle coaching værktøjer fx anvendelse af visualisering, De 5 trin til excellent coaching, eksternalisering og slicing. 4 Kommunikationsmodellen. Lær en simpel metode til at kommunikere klart og præcist. Dette vil sikre en hurtig forståelse hos modparten, samt at du kommer igennem med dine budskaber. 5 Persontyper. Bliv dygtigere til at håndtere forskellighed. Træning i at genkende og matche 4 forskellige persontyper for derigennem at skabe en optimal og effektiv kommunikation med modparten. 6 Idésalg. Bliv endnu dygtigere til at motivere andre, samt få dem til at købe ind på dine idéer. 7 Personlige ressourcer. Bliv bedre til at finde dine bedste ressourcer frem i de situationer hvor du har mest brug for dem. Modul 4: Teamledelse & formidling - 3 dage 1 Teamledelse. Styrk dine evner til at lede et team og lær hvordan du kan påvirke andres tilstand og motivere dem igennem din kommunikation. 2 Præsentationsteknik & formidling. Styrk din personlige power og styrk din gennemslagskraft på afdelingsmøder og ved vigtig præsentationer. 3 Teambuilding. Udvikle dine evner til at øge medarbejdernes forståelse af forskelligheder som komplimenterende styrker og få indarbejdet nøglekomponenterne i godt samarbejde. Dette inkluderer også konflikthåndtering og den vanskelige samtale. 4 Walt Disneys kreativitetsstrategi. Lær hvordan du kan bryde ud af stagnation, skabe kreativitet og innovation og derved nemmere sikre målopfyldelse for din afdeling eller dit team. 5 Kobling og konsolidering. Lær at knytte medarbejderens personlige mål samt motivation til organisatoriske mål. Modul 5: Eksamen og certificering - 2 dage 2 intensive dage med træning, coaching og masser af øvelser. Dagene afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Ved bestået eksamen modtager du både certifikat for hele business leder uddannelsen samt et supplerende certifikat som Licensed Business Practitioner fra The International Society of Neuro-Linguistic Programming, underskrevet af selveste Dr. Richard Bandler. Der er kun ganske få uddannelsesinstitutioner som har licens til at udstede disse beviser i Danmark. Certificeringen åbner adgang til andre videreuddannelsesmuligheder. Hos Markmann Training kan man eksempelvis tage en overbyggende Business Master Practitioner. Hjemmeopgaver. Imellem hvert modul, vil du få en hjemmeopgave, som er relateret til en problemstilling i din virksomhed og som gerne skal have indflydelse på virksomhedens bundlinje. Opgaven vil være tilpasset dine beføjelser i virksomheden.

8 UNDERVISERE Martin Brogaard Stifter og ejer af LivingStrong Martin arbejder med undervisning og coaching i sin hverdag. Martin har arbejdet med ledelse og undervisning siden 1995 og er i dag fast tilknyttet som coach og underviser for en flere undervisningsinstitutioner og konsulentvirksomheder. Martin er uddannet Master og Træner i NLP direkte under Richard Bandler og The Society of NLP. Martin er også uddannet Executive Coach, Sports Performance Coach og har en lang række uddannelser bag sig indenfor undervisning. Martin er desuden uddannet inden for salgstræning og er certificeret LAB Profile Practitioner. Claus Markmann Direktør og ejer af Markmann Training Udover den daglige ledelse af Markmann Training, arbejder Claus i hverdagen med ledertræning, ledersparring, salgstræning, samt personlig coaching. Claus har arbejdet med træning og udvikling af mennesker siden 2001 og han har gennemført mere end 1000 undervisningsdage inden for det professionelle erhvervsliv. Claus er uddannet og certificeret NLP træner og Hypnose Practitioner hos Richard Bandler, Paul Mckenna og John Lavalle. Han arbejder efter de krav og kvaliteter der er fremsat af Richard Bandler og The Society of NLP. Derudover er Claus Graduate fra Leadership Academy hos Anthony Robbins, der betegnes som en af USAs førende coaches og trænere indenfor personlig udvikling. Claus har ligeledes arbejdet som hjælpetræner hos Anthony Robbins i Europa.

9 MARKMANN TRAINING Markmann Training er en kursus- og konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig inden for ledelsestræning, salgstræning og personlig coaching. Markmann Training har, med stor succes, trænet ledere og medarbejdere i en lang række store virksomheder så som PriceWaterHouse- Coopers, Dior, Politiken, Dong Energy, Berlingske Media, Stofa, SAS, SuperBest, Experian, IUM samt en lang række kommuner, højtstående embedsmænd m.fl.

10 INVESTERINGEN Den samlede investering for uddannelsen er kr ,- ekskl. moms. Investeringen inkluderer alt kursusmateriale, undervisning fordelt på 4 moduler á 3 dage, 1 modul á 2 dage, 4 netværksmøder, skriftlig & praktisk eksamen samt dansk certifikat. Hvis du ønsker et internationalt certifikat, vil der være en ekstra investering på kr. pr. person. Forplejning for alle 14 dage er kr ekskl. moms. Forplejningen inkluderer morgenmad, sund & lækker frokostbuffet, snacks, frugt, kage, samt kaffe, the, vand m.m.

11 SAGT OG OPLEVET AF TIDLIGERE DELTAGERE Jeg oplever undervisningen og samarbejdet med Claus Markmann som yderst professionelt, fokuseret og målrettet. Claus er en formidabel formidler og kommunikator, der formår at lære fra sig på en effektiv og inspirerende måde, samtidig med at Claus udfordrer til at finde nye muligheder og løsninger. Jeg opfatter Claus som meget autentisk i sin tilgang til menneskelige ressourcer og i sin ledelsesstil. Claus er fokuseret på at skabe menneskelige og kommercielle resultater. Han er en sand mester i forandringsprocesser. Resultaterne er markante og målbare. Jeg vil give Claus mine bedste anbefalinger som en effektiv samarbejdspartner, samt for hans evne til åbne mulighederne for at skabe bæredygtige forandringer og resultater på en kreativ og motiverende måde. Karsten Lønvig, Senior Manager DONG Energy Power

12 Claus er et fantastisk dejligt menneske. Han har stor fornemmelse for samarbejdets vigtighed i alle sammenhænge og er derfor meget opmærksom på sine kursisters velbefindende og at samspillet fungerer. Dette giver optimalt udbytte for alle. Claus har en stor karisma og hans tilgang til andre mennesker gør, at man har lyst til at åbne sig og blive fortrolig. Jeg vil mene, at Claus har en dåseåbner til alle mennesker og man får 100% fokus og kærlige puf, så man tør bevæge sig udenfor ens eget tryghedsfelt. Derfor får man som kursist hos Claus sindsygt meget ud af undervisningen/coachingen. Claus er super professionel med sit fag. Han er altid meget velforberedt og han har et positivt livssyn - dette kommer kursisterne til gode med hensyn til reframing og positive energier. Han har et stort ambitionsniveau på sine kursisters vegne, da han oprigtigt ønsker at man skal få så meget som muligt med derfra. Hans store situationsfornemmelse gør, at han hurtigt kan sadle om, hvis han fornemmer at han ikke har alle med eller at ens RAM er fyldt totalt op og der derfor er brug for noget andet. Claus Markmann har gennemført 2 store lederudviklingsforløb for i alt 25 ledere hos IUM i Overskriften i lederudviklingsforløbet var Ledelse i praksis og omhandlede bl.a. situationsbestemt ledelse, kommunikation, motivation af forskellige persontypologier, konflikthåndtering etc. Alle ledere har været yderst tilfredse med forløbet og oplever at deres ledelseskompetencer er steget kraftigt. Claus Markmann er en dygtig, målrettet og meget engageret underviser. Han har været god til at udfordre vores ledere, samt stille krav til dem på en motiverende facon. Samtlige ledere har haft et positivt og udbytterigt forløb, hvilket blandt andet skyldes, at Claus formår at nå ud til alle på en meget nede på jorden og behagelig måde. Jeg kan varmt anbefale ham som samarbejdspartner omkring lederuddannelse og personlig udvikling. Michael Thim, adm. direktør, CEO IUM Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået mulighed for at lære Claus at kende og jeg kan anbefale Claus på det varmeste. Her får man det bedste. Jette Dideriksen, Intern salgsleder Arctic Paper Danmark A/S

13 Som tidligere deltager på NLP uddannelsen hos Claus Markmann har jeg tilegnet mig en række værktøjer inden for kommunikation, menneskeforståelse og motivation - værktøjer som har rykket mig både personligt og karrieremæssigt. Helt konkret har NLP betydet, at jeg har turdet at gøre drømme til virkelighed - både professionelt og personligt. Det har været ovenud værdifuldt for mig og min virksomhed. Claus Markmann har en sjældent set indlevende personlighed, og en fantastiske evne til at formidle et budskab. Det har bevirket, at min motivation til at nå de mål jeg har sat mig, er lykkedes. Claus Markmann har klædt mig på til at fremstå som en mere kompetent leder. Det kan jeg mærke på mine medarbejdere. Jeg kan varmt anbefale NLP uddannelsen hos Markmann Training. Det er i øvrigt første gang, at jeg har deltaget i en uddannelse, hvor samtlige kursister efterfølgende har været ovenud begejstrede for det faglige udbytte, hvilket var tilfældet her. Alle os der deltog på NLP uddannelsen ses tadigvæk, og vi bruger de NLP værktøjer vi har lært til at coache hinanden. Det gør os til bedre ledere, og det skaber bedre bundlinje. SuperBest gennemfører en række grundlæggende ledelseskurser, hvor Claus Markmann kører hele for løbet. Claus er dygtig til at få budskabet om ledelse ud til alle typer ledere på en inspirerende og ansvarlig måde. Vores samarbejdspartner skal have forståelse for købmandens situation og hverdag. Claus mestrer den særlige disciplin at formidle ledelsesteori og værktøjer på fagligt højt niveau til vores butikker på en inspirerende, forstående og empatisk måde. Claus er en meget dygtig coach og sparringspartner med øje for den enkelte leders behov. Han er god til at lære fra sig på alle niveauer. En læring som også holder i det lange løb og giver vores ledere en ople velse og tro på eget selvværd. Maja Clausen, HR chef SuperBest Henrik Jørgensen, adm. direktør Dansk Teknik & Miljø ApS

14 Sted Et eksklusivt og unikt sted i Storkøbenhavn. Nærmere information følger. Tilmelding og yderligere oplysninger Kontakt Markmann Training på eller på telefon Markmann Training Hyldestykket Hørsholm Telefon

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse 23. JANUAR 2017 16. JUNI 2017 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender

Læs mere

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE!

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! ARKMANN RAINING USINESS MASTER DDANNELSEN BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! BLIV MASTER I BUSINESS LEDELSE Byg videre på de værktøjer som du lærte på Business Leder Uddannelsen eller

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2011 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere