Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner."

Transkript

1 Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede dig på at udføre interviewet skal du gøre følgende: 1. Tag udgangspunkt i din arbejdsplads, herunder hvilke fysiske rammer samt redskaber du har til rådighed. Du skal planlægge interviewet med henblik på at testen skal udføres på din arbejdsplads. 2. Anvend opgavelisten (Vol. 2, kapitel 3) og Vol. 1, kapitel 4, sektion 4.3 (side 4-7 til 4-13) for at udarbejde en mini klient-specifik liste over mulige AMPS opgaver. Lav listen på basis af opgaver som er: a. Mulige at anvende på din arbejdsplads (læs kapitel 4, sektion 4.3 grundigt) b. Potentielt relevante for den person du skal interviewe (i dette tilfælde en kursist) (læs kapitel 4, sektion 4.4) Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. 3. Gennemgå trin 1 til 5 (Vol. 1, kapitel 5, sektion 5.2.3, side 5-8 til 5-9) for at afgøre hvilke 5 opgaver du vil inkludere på din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver. Anvend proces opgavehierarkiet (Vol. 2, kapitel 1) for at afklare opgavernes sværhedsgrad. 4. Læs opgavebeskrivelserne (Vol. 2, kapitel 3) for hver af de 5 udvalgte opgaver så du bliver bekendt med opgaverne (se Vol. 1, kapitel 5, sektion ). 5. Tilføj din egen version af opgave noterne til din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (læs kapitel 5, sektion grundigt) for hver af de fem opgaver, som du har valgt. Du kan anvende Vol. 2, kapitel 2 som udgangspunkt. Du får brug for din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (med tilhørende opgave noter) i forbindelse med interviewet. (Bemærk: vi checker jeres noter under denne øvelse med henblik på at give jer feedback)

2 AMPS Kursus Evaluering Håber du vil bruge tid på at udfylde dette skema. Dine tilbagemeldinger er vigtig information til at kunne forbedre fremtidige kurser. Læg i din besvarelse vægt på, hvilke elementer i kurset vi bør bevare, og hvilke vi bør ændre på kommende kurser. Kursus: Dato: 1. Hvad var det bedste ved kurset og hvorfor? 2. Hvilke yderligere informationer kunne du have haft brug for før kurset? 3. Hvilke anbefalinger har du for at forbedre kurset? 4. Kommenter hver enkelt AMPS instruktørs undervisning. Navn (frivilligt) Tak for hjælpen. AMPS instruktørene

3 Software opdateringspolitik og information I Center for Innovative OT Solutions stræber vi kontinuerligt efter at udstyre AMPS trænede ergoterapeuter med opdateret teknisk velfungerende og professionelt undersøgelses materiale. Derfor har vi konsekvent udviklet nye versioner af AMPS software hvert år. Denne konsekvente opdatering har gjort det muligt for os at skabe et produkt som er foreneligt med de nyeste netværksog computersystemer, der anvendes af ergoterapeuter. Yderligere, i takt med at ny forskning udføres og i takt med at nye kliniske krav opstår, er vi i stand til at forbedre de kliniske egenskaber og den kliniske nytte af AMPS software (fx tilføje af nye opgaver, opdatere kalibreringsværdier og udvikle nye rapporter) Som med et hvert andet undersøgelsesredskab, betragter Center for Innovative OT Solutions det som den enkelte ergoterapeuts personlige og professionelle ansvar at holde sige orienteret på vedr. opdateringer af AMPS manual og software. Den bedste måde at holde sig orienteret på vedr. opdateringer af AMPS software er via den internationale AMPS hjemmeside (www.innovativeotsolutions.com), idet meddelelser om nye versioner af manual og software bringes her. De, som ikke holder sig opdateret med AMPS software, kan blive afkrævet at tage et nyt AMPS kursus og fuldføre kalibreringsprocessen for at kunne erhverve sig den seneste version software version og kalibreringskode. Det er umuligt for Center for Innovative OT Solutions og for lokale landskoordinatorer at kontakte individuelle AMPS testere mhp. at gøre dem opmærksomme på tilgængelige opdateringer. Således er det den enkelte AMPS testers eget ansvar at forblive aktuel og opdateret. Center for Innovative OT Solutions kan ikke holdes ansvarlig for ergoterapeuter som ikke underrettes og opdateres vedr. revision, opdatering og opgradering af de redskaber og undersøgelser som de anvender. Terapeuter spørger ofte til årsagen til denne politik. Der er 3 faktorer som vi har overvejet meget nøje, før vi har truffet beslutning om at afkræve at testere regelmæssigt opgraderer deres AMPS software: for det første, har vi erfaret at terapeuter som konsekvent opgradere deres software, er de ergoterapeuter som med størst sandsynlighed anvender AMPS testen rutinemæssigt og scorer deres klienters ADL udførelse på en reliabel og valid måde. For det andet, ved at anvende den seneste software version kan ergoterapeuten sikre sig, at klienten får de mest aktuelle rapporter, baseret på de nyeste og mest opdaterede kalibrerings og standardiseringsværdier. Endelig, så bestræber vi os på at holde priserne på vores produkter så lave som muligt. Desværre er udvikling af software dyrt. Vores mål er at fordele omkostninger for software udvikling ligeligt på alle AMPS testere. Derfor skal alle terapeuter, når det første AMPS software købes (ofte inkluderet i kursusprisen) og når der købes opgradering, betale et beløb for hans eller hendes personlige AMPS software licens. Da man, ved at give rabat ifm. fx arbejdspladslicens til flere brugere, vil tilføre de individuelle brugere øgede udgifter, har vi valgt ikke at tilbyde arbejdspladslicenser. Opgraderinger og aktuelle priser på alle AMPS produkter er tilgængelige på hjemmesiden: Det er muligt at købe dine opgraderinger on-line ved at bruge et gyldigt VISA eller Master Card. På grund af aktuelle bank regulativer, kan vi ikke modtage checks, pengeoverførsler eller internationale bank transaktioner af nogen art. I tilfælde af specifikke spørgsmål vedr. opgradering, kontakt os venligst på

4 Kort mundtlig præsentation af AMPS til andre Følgende materiale er tilgængelig fra Center for Innovative OT Solutions hjemmeside. (www.innovativeotsolutions.com): En Power Point præsentation der kan downloades og tilpasses dit behov. En komplet referenceliste til AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. En beskrivelse af AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. Generelle overvejelser: Vi henstiller til at der ikke kopieres fra AMPS manualen med undtagelse af AMPS scoringsskema. De kopier, du har fået udlevere på kurset, kan fotokopieres og anvendes ved præsentationen TILPASNING AF PRÆSENTATION TIL FORSKELLIGE MÅLGRUPPER Som med en hver anden præsentation bør man, når man forberede sig, gøre sig overvejelser om hvem målgruppen for præsentationen er. Forskellige målgrupper har behov for forskellige informationer. Ergoterapeuter i praksis vil vide hvordan AMPS kan bidrage i deres daglige arbejde. Forskere og akademikere vil vide hvilken forskning der støtter validiteten og reliabiliteten af AMPS. Informationerne nedenfor vil hjælpe dig til at overveje hvordan du kan modificere din præsentation med udgangspunkt i målgruppen. Forsknings kollegaer Udlevere kopier af AMPS reference listen, som findes på Henvise til Vol. 1, kapitel 15 om validitets- og reliabilitets-studierne (tilbyd, at de kan låne din manual, men vær venlig ikke at fotokopiere kapitlet.) Gennemgå begrænsningerne ved eksisterende funktionsevne-undersøgelser Vis den Grafisk rapport fra computerprogrammet og forklar, hvordan den kan anvendes til objektivt at måle resultater. Akademikere Gør brug af rådene ovenfor for at målrette præsentationen til forskere. Forklare at AMPS er en metode til analyse af aktivitetsudførelse (Vol.1, kapitel 2) som kan anvendes sammen med andre metoder der normalt bruges af ergoterapeuter (f.eks. opgave- og aktivitetsanalyse) Påpeg at AMPS er en kompleks undersøgelsesmetode og at man er nødt til at tage et kursus for, at kunne anvende og score AMPS. Hvis du har foretaget flere AMPS-undersøgelser, overvej da at bruge et case-eksempel, for at kunne demonstrere hvordan AMPS kan blive brugt i planlægningen af behandlingen. Ergoterapeuter i praksis Præsenter et case eksempel Vis klientens computer-genererede rapporter Vis hvordan du fortolkede resultaterne ud fra et norm-baseret og et kriterium baseret perspektiv. Forklar hvordan du fortolkede resultaterne, planlagde interventionen og satte mål Praktikere fra andre sundhedsfaggrupper Anvend generel information om det centrale fokus i ergoterapi (Begrebsmodellen Vol. 1 s kan være brugbar til at illustrere dette)

5 Fokusere på den viden ergoterapeuter kan få om kvaliteten af en persons ADL opgave udførelse når AMPS anvendes, og forklar hvordan denne måske er anderledes og måske vil komplettere den viden vi får ved at anvende andre undersøgelser. Udlever kopier af AMPS reference listen, som findes på

6 AMPS Kalibreringskriterier DATA SKAL VÆRE INDSENDT SENEST Alle kalibreringskrav skal være opfyldt indenfor 3 måneder efter den sidste kursusdag OPBEVAR DIN ADGANGSKODE FORTROLIGT. At tillade andre at anvende din adgangskode er en alvorlig overtrædelse af national og international personbeskyttelses-lovgivning. CHECK DINE DATA FOR FEJL. Det er dit ansvar at sikre at alle data er indtastet korrekt. Fejl kan føre til at du må tage kurset igen, til testning af yderligere klienter og til betaling af yderligere gebyrer. FORSØG IKKE AT ÅBNE FILERNE. Hvis du gør det, kan det ødelægge data og betyde at du må geninstallere og genindtaste alle test-data. TRIN 1: DOWNLOAD AMPS COMPUTER-SCORING SOFTWARE A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på AMPS/Software/Install AMPS 9. C. Følg instruktionerne på skærmen og download, installer og konfigurer AMPS computerscoring software, version 9 (administrator rettigheder er ofte påkrævet) TRIN 2: INDTAST KURSUS-SCORINGER A. Saml dine kursus-scoringsark. Kasserede eller mistede scoringsark kan ikke erstattes du vil være nødt til at tage kurset igen. B. Åben dit AMPS 9 computer program C. Login med din adgangskode Din adgangskode bliver et til dig under kurset. Check evt. dine SPAM filtre. Hvis du ikke modtager med adgangskoden, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på Du kan være nødt til at opgive en anden adresse, eftersom nogle servere vil blokere AMPS s. D. Klik på Rater Calibration/ Enter course scores for calibration E. Vælg den korrekte person og opgave fra listen match personens navn og opgave med dine scoringsark. For eksempel, vælg Skip tea for Skip s te opgave, ikke hans morgentoilette opgave! F. Indtaste din scoringer præcis som du angav dem under kurset. Hvis instruktørerne ændrede nogle af dine scorer, skal du angive de korrigerede scorer - anvend ikke dine egne originale scorer. G. Klik på Save. Et rødt flueben vil vise sig for hver opgave du har færdiggjort indtastningen af data på. H. Gentag trin E, F og G for hvert af de resterende kursus scoringsark. Anvendelse af andre scorer end dem du oprindeligt angav eller som blev ændret af instruktørerne kan resulterer i at du må teste yderligere klienter, tage et nyt kursus og betale ekstra gebyrer

7 TRIN 3: TEST YDERLIGERE 10 KLIENTER A. Test 10 personer som udfører minimum 2 AMPS opgaver hver. B. Du skal interviewe og score på basis af virkelige observationer: anvendelse af video optagelser er ikke tilladt. C. Du må ikke co-score mere end 2 personer. Co-scoring betyder at 2 ergoterapeuter observerer den samme person på samme tid, men scorer færdighederne uafhængigt af hinanden. Hvis scorerne er identiske, vil det blive betragtet som fejl og scoren vil ikke kunne anvendes til kalibrering. Du skal foretage mindst ét af interviewene for de 2 personer, som du co-scorer. D. Du kan enten test personer med en diagnose eller raske personer over 2 år. Mindst 2 af personerne du tester skal være raske personer over 2 år. E. Vi opfordrer dig til at anvende nye, endnu ikke kalibrerede opgaver. Hvis du anvender disse, er det bedst at observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og 2 kalibrerede opgaver. I forbindelse med kalibrering må du også gerne observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og én kalibreret opgave, men vær opmærksom på at så snart du er kalibreret, vil du ikke kunne generere alle rapporter i software programmet med mindre personen har udført 2 kalibrerede opgaver. Note: Diagnose koden child, at risk for developmental delay er kun passende at anvende for børn under 10 år. Personer på 10 år eller ældre med udviklings- eller uddannelsesmæssig forsinkelse skal indtastes med en relevant diagnose fra AMPS diagnose kategorierne. TRIN 4: INDTAST KLIENT DATA (10 TESTS) A. Åben AMPS 9 computer programmet med din adgangskode B. Klik på Clients C. Klik på Add a client D. Indtast demografisk information for den person, der er undersøgt E. Klik på Save F. Vælg Evaluation knappen Klik på Add New Evaluation og indtast test-datoen Vælg opgave og indtast scores og angiv den overordnede kvalitet af personens udførelse ift. hver opgave G. Vælg det korrekte funktionsniveau Gentag trin C-G for hver af de 10 personer, du har observeret. TRIN 5: EKSPORTER DINE KURSUSSCORINGER OG DINE KLIENT DATA A. Eksporter kursusscoringer Åben og login i AMPS 9 computer programmet med din adgangskode Klik på Rater Calibration Klik på Export course scores for calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, drev, netværk, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere. B. Eksporter test data fra de 10 klienter Klik på Rater calibration Klik på Export client data for rater calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, harddisk, netværksdrev, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere.

8 Note: Hvis dine data på nogen måde er mangelfulde, vil programmet vise en besked som gør dig opmærksom på problemet. Ret det problem som programmet angiver og begynd med trin 5 igen. TRINT 6: INDSEND EKSPORTEREDE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Login i Combined Online Ressources: Rater Calibration Center (CORe) Indtast den adresse og adgangskode som du indtastede under dit AMPS kursus. Klik på Login D. Klik på Submit AMPS data Hvis du har problemer med at finde de filer som efterspørges, så gentag trin 5. Vær sikker på at du kan huske hvor du har gemt de eksporterede datafiler. Note. Kun eksporterede datafiler vil blive accepteret. Filer som er gemt i dit AMPS Software bibliotek vil ikke blive accepteret. E. CORe vil med det samme angive en bekræftelseskode og en dato for hvornår du vil kunne få resultatet af analysen i form af et Rater Kalibreringsbrev. Data analyse tager cirka 3 uger. Se i trin 7 hvordan du downloader dit Rater Kalibreringsbrev. Hvis du ikke modtager en øjeblikkelig bekræftelse på at dine data på nettet, så modtog Center for Innovative OT solutions ikke dine data. Check din data for fejl. Det er dit ansvar at sikre at data er indtastet korrekt. Fejl kan resultere i at du er nødt til at tage kurset igen, teste ekstra klienter eller betale yderligere gebyrer. Det er dit ansvar at downloade dine resultater indenfor rimelig tid. Information om tidsrammen vil fremgå i dit Rater Kalibreringsbrev.

9 TRIN 7: DOWNLOAD RESULTATET AF ANALYSEN AF DINE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Klik på Check AMPS results D. Hvis analysen af dine data er færdig vil dit Rater Kalibreringsbrev kunne downloades. Brevet vil opsummere resultaterne af analysen af dine data. Hvis analysen viser at du ikke scorer validt og reliabelt vil du blive bedt om at teste yderligere 10 klienter. I mere sjældne tilfælde kan man risikere at skulle tage et nyt kursus pga. ekstrem (invalid) scoring. Indsendelse af data fra yderligere 10 personer giver den potentielle AMPS tester endnu en mulighed for at lære at anvende og score AMPS på en valid og reliabel måde. De som ikke kalibrerer som valide og reliable testere efter at have indsendt data 2. gang, er nødt til at tage kurset igen, hvis de vil anvende AMPS i forbindelse med klinisk praksis eller forskning. GODE RÅD TIL SUCCESFULD KALIBRERING: Lad vær med at ændre på din hårdhed - prøv at score de klienter du tester efter kurset med den samme hårdhed som da du scorede videoer og live case under kurset. Du skal sikre dig, at dine klienter udfører opgaver som er udfordrende for dem. Ideelt set, så vil det være de opgaver, som klienter giver udtryk for at have problemer med at udføre. Husk: Hvis du tilbyder dine klienter for lette opgaver vil det resultere i fejl. Læs manualen vær sikker på at matche det du så, til et eksempel i manualen. Glem heller ikke at bruge kriterierne i manualen ifm. scoring af funktionsniveau og de 4 kvalitets kontinua. Hvis du har behov for teknisk assistance i forbindelse med brugen af dit software, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på

10 Kære... Jeg har for nylig været på et kursus, hvor jeg har lært at anvende og score en ergoterapeutisk undersøgelse. Undersøgelsens navn er Assesment of Motor and Process Skills (AMPS- test) og den anvendes af ergoterapeuter til at evaluere en persons evne til at udføre dagligdags-aktiviteter. For at færdiggøre min træning kræves det, at jeg vurderer klienter i mens de udfører kendte dagligdags- aktiviteter efter eget valg. Jeg skal observere hver person udføre mindst 2 opgaver og derefter score kvaliteten af deres udførelse med udgangspunkt i de standardiserede kriterier i AMPS-test manualen. Anvendelsen af AMPS giver mig et redskab til at planlægge og igangsætte din ergoterapeutiske behandling. Derfor vil jeg gerne bruge den som en del af mine rutinemæssige ergoterapeutiske undersøgelser. Jeg vil også gerne have din tilladelse til at sende dine data til AMPS Projekt International (USA) for at få en tilbagemelding på kvaliteten af min scoring af din aktivitetsudførelse. Hvis du giver mig tilladelse til at sende dine data, vil det ikke være muligt at identificere dig. De eneste informationer som vil blive sendt til AMPS Project International er; hvilke opgaver du har udført, din alder, dit køn, og din diagnose (hvis du har en). AMPS computerprogrammet tillader mig hverken at sende dit navn eller dit cpr. nr. Når dine data er sendt er fortroligheden sikret. Din underskrift bekræfter at du har læst ovenstående informationer og frivilligt underskrevet denne samtykkeerklæring. Din underskrift bekræfter også, at du på samme dag har fået din egen personlige kopi af dette dokument. Klientens navn (brug blok bogstaver) Klientens underskrift dato Terapeutens underskrift dato

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere