Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner."

Transkript

1 Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede dig på at udføre interviewet skal du gøre følgende: 1. Tag udgangspunkt i din arbejdsplads, herunder hvilke fysiske rammer samt redskaber du har til rådighed. Du skal planlægge interviewet med henblik på at testen skal udføres på din arbejdsplads. 2. Anvend opgavelisten (Vol. 2, kapitel 3) og Vol. 1, kapitel 4, sektion 4.3 (side 4-7 til 4-13) for at udarbejde en mini klient-specifik liste over mulige AMPS opgaver. Lav listen på basis af opgaver som er: a. Mulige at anvende på din arbejdsplads (læs kapitel 4, sektion 4.3 grundigt) b. Potentielt relevante for den person du skal interviewe (i dette tilfælde en kursist) (læs kapitel 4, sektion 4.4) Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. 3. Gennemgå trin 1 til 5 (Vol. 1, kapitel 5, sektion 5.2.3, side 5-8 til 5-9) for at afgøre hvilke 5 opgaver du vil inkludere på din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver. Anvend proces opgavehierarkiet (Vol. 2, kapitel 1) for at afklare opgavernes sværhedsgrad. 4. Læs opgavebeskrivelserne (Vol. 2, kapitel 3) for hver af de 5 udvalgte opgaver så du bliver bekendt med opgaverne (se Vol. 1, kapitel 5, sektion ). 5. Tilføj din egen version af opgave noterne til din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (læs kapitel 5, sektion grundigt) for hver af de fem opgaver, som du har valgt. Du kan anvende Vol. 2, kapitel 2 som udgangspunkt. Du får brug for din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (med tilhørende opgave noter) i forbindelse med interviewet. (Bemærk: vi checker jeres noter under denne øvelse med henblik på at give jer feedback)

2 AMPS Kursus Evaluering Håber du vil bruge tid på at udfylde dette skema. Dine tilbagemeldinger er vigtig information til at kunne forbedre fremtidige kurser. Læg i din besvarelse vægt på, hvilke elementer i kurset vi bør bevare, og hvilke vi bør ændre på kommende kurser. Kursus: Dato: 1. Hvad var det bedste ved kurset og hvorfor? 2. Hvilke yderligere informationer kunne du have haft brug for før kurset? 3. Hvilke anbefalinger har du for at forbedre kurset? 4. Kommenter hver enkelt AMPS instruktørs undervisning. Navn (frivilligt) Tak for hjælpen. AMPS instruktørene

3 Software opdateringspolitik og information I Center for Innovative OT Solutions stræber vi kontinuerligt efter at udstyre AMPS trænede ergoterapeuter med opdateret teknisk velfungerende og professionelt undersøgelses materiale. Derfor har vi konsekvent udviklet nye versioner af AMPS software hvert år. Denne konsekvente opdatering har gjort det muligt for os at skabe et produkt som er foreneligt med de nyeste netværksog computersystemer, der anvendes af ergoterapeuter. Yderligere, i takt med at ny forskning udføres og i takt med at nye kliniske krav opstår, er vi i stand til at forbedre de kliniske egenskaber og den kliniske nytte af AMPS software (fx tilføje af nye opgaver, opdatere kalibreringsværdier og udvikle nye rapporter) Som med et hvert andet undersøgelsesredskab, betragter Center for Innovative OT Solutions det som den enkelte ergoterapeuts personlige og professionelle ansvar at holde sige orienteret på vedr. opdateringer af AMPS manual og software. Den bedste måde at holde sig orienteret på vedr. opdateringer af AMPS software er via den internationale AMPS hjemmeside (www.innovativeotsolutions.com), idet meddelelser om nye versioner af manual og software bringes her. De, som ikke holder sig opdateret med AMPS software, kan blive afkrævet at tage et nyt AMPS kursus og fuldføre kalibreringsprocessen for at kunne erhverve sig den seneste version software version og kalibreringskode. Det er umuligt for Center for Innovative OT Solutions og for lokale landskoordinatorer at kontakte individuelle AMPS testere mhp. at gøre dem opmærksomme på tilgængelige opdateringer. Således er det den enkelte AMPS testers eget ansvar at forblive aktuel og opdateret. Center for Innovative OT Solutions kan ikke holdes ansvarlig for ergoterapeuter som ikke underrettes og opdateres vedr. revision, opdatering og opgradering af de redskaber og undersøgelser som de anvender. Terapeuter spørger ofte til årsagen til denne politik. Der er 3 faktorer som vi har overvejet meget nøje, før vi har truffet beslutning om at afkræve at testere regelmæssigt opgraderer deres AMPS software: for det første, har vi erfaret at terapeuter som konsekvent opgradere deres software, er de ergoterapeuter som med størst sandsynlighed anvender AMPS testen rutinemæssigt og scorer deres klienters ADL udførelse på en reliabel og valid måde. For det andet, ved at anvende den seneste software version kan ergoterapeuten sikre sig, at klienten får de mest aktuelle rapporter, baseret på de nyeste og mest opdaterede kalibrerings og standardiseringsværdier. Endelig, så bestræber vi os på at holde priserne på vores produkter så lave som muligt. Desværre er udvikling af software dyrt. Vores mål er at fordele omkostninger for software udvikling ligeligt på alle AMPS testere. Derfor skal alle terapeuter, når det første AMPS software købes (ofte inkluderet i kursusprisen) og når der købes opgradering, betale et beløb for hans eller hendes personlige AMPS software licens. Da man, ved at give rabat ifm. fx arbejdspladslicens til flere brugere, vil tilføre de individuelle brugere øgede udgifter, har vi valgt ikke at tilbyde arbejdspladslicenser. Opgraderinger og aktuelle priser på alle AMPS produkter er tilgængelige på hjemmesiden: Det er muligt at købe dine opgraderinger on-line ved at bruge et gyldigt VISA eller Master Card. På grund af aktuelle bank regulativer, kan vi ikke modtage checks, pengeoverførsler eller internationale bank transaktioner af nogen art. I tilfælde af specifikke spørgsmål vedr. opgradering, kontakt os venligst på

4 Kort mundtlig præsentation af AMPS til andre Følgende materiale er tilgængelig fra Center for Innovative OT Solutions hjemmeside. (www.innovativeotsolutions.com): En Power Point præsentation der kan downloades og tilpasses dit behov. En komplet referenceliste til AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. En beskrivelse af AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. Generelle overvejelser: Vi henstiller til at der ikke kopieres fra AMPS manualen med undtagelse af AMPS scoringsskema. De kopier, du har fået udlevere på kurset, kan fotokopieres og anvendes ved præsentationen TILPASNING AF PRÆSENTATION TIL FORSKELLIGE MÅLGRUPPER Som med en hver anden præsentation bør man, når man forberede sig, gøre sig overvejelser om hvem målgruppen for præsentationen er. Forskellige målgrupper har behov for forskellige informationer. Ergoterapeuter i praksis vil vide hvordan AMPS kan bidrage i deres daglige arbejde. Forskere og akademikere vil vide hvilken forskning der støtter validiteten og reliabiliteten af AMPS. Informationerne nedenfor vil hjælpe dig til at overveje hvordan du kan modificere din præsentation med udgangspunkt i målgruppen. Forsknings kollegaer Udlevere kopier af AMPS reference listen, som findes på Henvise til Vol. 1, kapitel 15 om validitets- og reliabilitets-studierne (tilbyd, at de kan låne din manual, men vær venlig ikke at fotokopiere kapitlet.) Gennemgå begrænsningerne ved eksisterende funktionsevne-undersøgelser Vis den Grafisk rapport fra computerprogrammet og forklar, hvordan den kan anvendes til objektivt at måle resultater. Akademikere Gør brug af rådene ovenfor for at målrette præsentationen til forskere. Forklare at AMPS er en metode til analyse af aktivitetsudførelse (Vol.1, kapitel 2) som kan anvendes sammen med andre metoder der normalt bruges af ergoterapeuter (f.eks. opgave- og aktivitetsanalyse) Påpeg at AMPS er en kompleks undersøgelsesmetode og at man er nødt til at tage et kursus for, at kunne anvende og score AMPS. Hvis du har foretaget flere AMPS-undersøgelser, overvej da at bruge et case-eksempel, for at kunne demonstrere hvordan AMPS kan blive brugt i planlægningen af behandlingen. Ergoterapeuter i praksis Præsenter et case eksempel Vis klientens computer-genererede rapporter Vis hvordan du fortolkede resultaterne ud fra et norm-baseret og et kriterium baseret perspektiv. Forklar hvordan du fortolkede resultaterne, planlagde interventionen og satte mål Praktikere fra andre sundhedsfaggrupper Anvend generel information om det centrale fokus i ergoterapi (Begrebsmodellen Vol. 1 s kan være brugbar til at illustrere dette)

5 Fokusere på den viden ergoterapeuter kan få om kvaliteten af en persons ADL opgave udførelse når AMPS anvendes, og forklar hvordan denne måske er anderledes og måske vil komplettere den viden vi får ved at anvende andre undersøgelser. Udlever kopier af AMPS reference listen, som findes på

6 AMPS Kalibreringskriterier DATA SKAL VÆRE INDSENDT SENEST Alle kalibreringskrav skal være opfyldt indenfor 3 måneder efter den sidste kursusdag OPBEVAR DIN ADGANGSKODE FORTROLIGT. At tillade andre at anvende din adgangskode er en alvorlig overtrædelse af national og international personbeskyttelses-lovgivning. CHECK DINE DATA FOR FEJL. Det er dit ansvar at sikre at alle data er indtastet korrekt. Fejl kan føre til at du må tage kurset igen, til testning af yderligere klienter og til betaling af yderligere gebyrer. FORSØG IKKE AT ÅBNE FILERNE. Hvis du gør det, kan det ødelægge data og betyde at du må geninstallere og genindtaste alle test-data. TRIN 1: DOWNLOAD AMPS COMPUTER-SCORING SOFTWARE A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på AMPS/Software/Install AMPS 9. C. Følg instruktionerne på skærmen og download, installer og konfigurer AMPS computerscoring software, version 9 (administrator rettigheder er ofte påkrævet) TRIN 2: INDTAST KURSUS-SCORINGER A. Saml dine kursus-scoringsark. Kasserede eller mistede scoringsark kan ikke erstattes du vil være nødt til at tage kurset igen. B. Åben dit AMPS 9 computer program C. Login med din adgangskode Din adgangskode bliver et til dig under kurset. Check evt. dine SPAM filtre. Hvis du ikke modtager med adgangskoden, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på Du kan være nødt til at opgive en anden adresse, eftersom nogle servere vil blokere AMPS s. D. Klik på Rater Calibration/ Enter course scores for calibration E. Vælg den korrekte person og opgave fra listen match personens navn og opgave med dine scoringsark. For eksempel, vælg Skip tea for Skip s te opgave, ikke hans morgentoilette opgave! F. Indtaste din scoringer præcis som du angav dem under kurset. Hvis instruktørerne ændrede nogle af dine scorer, skal du angive de korrigerede scorer - anvend ikke dine egne originale scorer. G. Klik på Save. Et rødt flueben vil vise sig for hver opgave du har færdiggjort indtastningen af data på. H. Gentag trin E, F og G for hvert af de resterende kursus scoringsark. Anvendelse af andre scorer end dem du oprindeligt angav eller som blev ændret af instruktørerne kan resulterer i at du må teste yderligere klienter, tage et nyt kursus og betale ekstra gebyrer

7 TRIN 3: TEST YDERLIGERE 10 KLIENTER A. Test 10 personer som udfører minimum 2 AMPS opgaver hver. B. Du skal interviewe og score på basis af virkelige observationer: anvendelse af video optagelser er ikke tilladt. C. Du må ikke co-score mere end 2 personer. Co-scoring betyder at 2 ergoterapeuter observerer den samme person på samme tid, men scorer færdighederne uafhængigt af hinanden. Hvis scorerne er identiske, vil det blive betragtet som fejl og scoren vil ikke kunne anvendes til kalibrering. Du skal foretage mindst ét af interviewene for de 2 personer, som du co-scorer. D. Du kan enten test personer med en diagnose eller raske personer over 2 år. Mindst 2 af personerne du tester skal være raske personer over 2 år. E. Vi opfordrer dig til at anvende nye, endnu ikke kalibrerede opgaver. Hvis du anvender disse, er det bedst at observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og 2 kalibrerede opgaver. I forbindelse med kalibrering må du også gerne observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og én kalibreret opgave, men vær opmærksom på at så snart du er kalibreret, vil du ikke kunne generere alle rapporter i software programmet med mindre personen har udført 2 kalibrerede opgaver. Note: Diagnose koden child, at risk for developmental delay er kun passende at anvende for børn under 10 år. Personer på 10 år eller ældre med udviklings- eller uddannelsesmæssig forsinkelse skal indtastes med en relevant diagnose fra AMPS diagnose kategorierne. TRIN 4: INDTAST KLIENT DATA (10 TESTS) A. Åben AMPS 9 computer programmet med din adgangskode B. Klik på Clients C. Klik på Add a client D. Indtast demografisk information for den person, der er undersøgt E. Klik på Save F. Vælg Evaluation knappen Klik på Add New Evaluation og indtast test-datoen Vælg opgave og indtast scores og angiv den overordnede kvalitet af personens udførelse ift. hver opgave G. Vælg det korrekte funktionsniveau Gentag trin C-G for hver af de 10 personer, du har observeret. TRIN 5: EKSPORTER DINE KURSUSSCORINGER OG DINE KLIENT DATA A. Eksporter kursusscoringer Åben og login i AMPS 9 computer programmet med din adgangskode Klik på Rater Calibration Klik på Export course scores for calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, drev, netværk, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere. B. Eksporter test data fra de 10 klienter Klik på Rater calibration Klik på Export client data for rater calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, harddisk, netværksdrev, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere.

8 Note: Hvis dine data på nogen måde er mangelfulde, vil programmet vise en besked som gør dig opmærksom på problemet. Ret det problem som programmet angiver og begynd med trin 5 igen. TRINT 6: INDSEND EKSPORTEREDE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Login i Combined Online Ressources: Rater Calibration Center (CORe) Indtast den adresse og adgangskode som du indtastede under dit AMPS kursus. Klik på Login D. Klik på Submit AMPS data Hvis du har problemer med at finde de filer som efterspørges, så gentag trin 5. Vær sikker på at du kan huske hvor du har gemt de eksporterede datafiler. Note. Kun eksporterede datafiler vil blive accepteret. Filer som er gemt i dit AMPS Software bibliotek vil ikke blive accepteret. E. CORe vil med det samme angive en bekræftelseskode og en dato for hvornår du vil kunne få resultatet af analysen i form af et Rater Kalibreringsbrev. Data analyse tager cirka 3 uger. Se i trin 7 hvordan du downloader dit Rater Kalibreringsbrev. Hvis du ikke modtager en øjeblikkelig bekræftelse på at dine data på nettet, så modtog Center for Innovative OT solutions ikke dine data. Check din data for fejl. Det er dit ansvar at sikre at data er indtastet korrekt. Fejl kan resultere i at du er nødt til at tage kurset igen, teste ekstra klienter eller betale yderligere gebyrer. Det er dit ansvar at downloade dine resultater indenfor rimelig tid. Information om tidsrammen vil fremgå i dit Rater Kalibreringsbrev.

9 TRIN 7: DOWNLOAD RESULTATET AF ANALYSEN AF DINE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Klik på Check AMPS results D. Hvis analysen af dine data er færdig vil dit Rater Kalibreringsbrev kunne downloades. Brevet vil opsummere resultaterne af analysen af dine data. Hvis analysen viser at du ikke scorer validt og reliabelt vil du blive bedt om at teste yderligere 10 klienter. I mere sjældne tilfælde kan man risikere at skulle tage et nyt kursus pga. ekstrem (invalid) scoring. Indsendelse af data fra yderligere 10 personer giver den potentielle AMPS tester endnu en mulighed for at lære at anvende og score AMPS på en valid og reliabel måde. De som ikke kalibrerer som valide og reliable testere efter at have indsendt data 2. gang, er nødt til at tage kurset igen, hvis de vil anvende AMPS i forbindelse med klinisk praksis eller forskning. GODE RÅD TIL SUCCESFULD KALIBRERING: Lad vær med at ændre på din hårdhed - prøv at score de klienter du tester efter kurset med den samme hårdhed som da du scorede videoer og live case under kurset. Du skal sikre dig, at dine klienter udfører opgaver som er udfordrende for dem. Ideelt set, så vil det være de opgaver, som klienter giver udtryk for at have problemer med at udføre. Husk: Hvis du tilbyder dine klienter for lette opgaver vil det resultere i fejl. Læs manualen vær sikker på at matche det du så, til et eksempel i manualen. Glem heller ikke at bruge kriterierne i manualen ifm. scoring af funktionsniveau og de 4 kvalitets kontinua. Hvis du har behov for teknisk assistance i forbindelse med brugen af dit software, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på

10 Kære... Jeg har for nylig været på et kursus, hvor jeg har lært at anvende og score en ergoterapeutisk undersøgelse. Undersøgelsens navn er Assesment of Motor and Process Skills (AMPS- test) og den anvendes af ergoterapeuter til at evaluere en persons evne til at udføre dagligdags-aktiviteter. For at færdiggøre min træning kræves det, at jeg vurderer klienter i mens de udfører kendte dagligdags- aktiviteter efter eget valg. Jeg skal observere hver person udføre mindst 2 opgaver og derefter score kvaliteten af deres udførelse med udgangspunkt i de standardiserede kriterier i AMPS-test manualen. Anvendelsen af AMPS giver mig et redskab til at planlægge og igangsætte din ergoterapeutiske behandling. Derfor vil jeg gerne bruge den som en del af mine rutinemæssige ergoterapeutiske undersøgelser. Jeg vil også gerne have din tilladelse til at sende dine data til AMPS Projekt International (USA) for at få en tilbagemelding på kvaliteten af min scoring af din aktivitetsudførelse. Hvis du giver mig tilladelse til at sende dine data, vil det ikke være muligt at identificere dig. De eneste informationer som vil blive sendt til AMPS Project International er; hvilke opgaver du har udført, din alder, dit køn, og din diagnose (hvis du har en). AMPS computerprogrammet tillader mig hverken at sende dit navn eller dit cpr. nr. Når dine data er sendt er fortroligheden sikret. Din underskrift bekræfter at du har læst ovenstående informationer og frivilligt underskrevet denne samtykkeerklæring. Din underskrift bekræfter også, at du på samme dag har fået din egen personlige kopi af dette dokument. Klientens navn (brug blok bogstaver) Klientens underskrift dato Terapeutens underskrift dato

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Deltagelse fra AMPS FNE bestyrelsen: Mette Hedeboe AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen Referent: Mette Hedeboe Velkomst/Præsentation Forslag fra

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere