Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner."

Transkript

1 Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede dig på at udføre interviewet skal du gøre følgende: 1. Tag udgangspunkt i din arbejdsplads, herunder hvilke fysiske rammer samt redskaber du har til rådighed. Du skal planlægge interviewet med henblik på at testen skal udføres på din arbejdsplads. 2. Anvend opgavelisten (Vol. 2, kapitel 3) og Vol. 1, kapitel 4, sektion 4.3 (side 4-7 til 4-13) for at udarbejde en mini klient-specifik liste over mulige AMPS opgaver. Lav listen på basis af opgaver som er: a. Mulige at anvende på din arbejdsplads (læs kapitel 4, sektion 4.3 grundigt) b. Potentielt relevante for den person du skal interviewe (i dette tilfælde en kursist) (læs kapitel 4, sektion 4.4) Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. 3. Gennemgå trin 1 til 5 (Vol. 1, kapitel 5, sektion 5.2.3, side 5-8 til 5-9) for at afgøre hvilke 5 opgaver du vil inkludere på din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver. Anvend proces opgavehierarkiet (Vol. 2, kapitel 1) for at afklare opgavernes sværhedsgrad. 4. Læs opgavebeskrivelserne (Vol. 2, kapitel 3) for hver af de 5 udvalgte opgaver så du bliver bekendt med opgaverne (se Vol. 1, kapitel 5, sektion ). 5. Tilføj din egen version af opgave noterne til din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (læs kapitel 5, sektion grundigt) for hver af de fem opgaver, som du har valgt. Du kan anvende Vol. 2, kapitel 2 som udgangspunkt. Du får brug for din mini klient-specifikke liste over mulige AMPS opgaver (med tilhørende opgave noter) i forbindelse med interviewet. (Bemærk: vi checker jeres noter under denne øvelse med henblik på at give jer feedback)

2 AMPS Kursus Evaluering Håber du vil bruge tid på at udfylde dette skema. Dine tilbagemeldinger er vigtig information til at kunne forbedre fremtidige kurser. Læg i din besvarelse vægt på, hvilke elementer i kurset vi bør bevare, og hvilke vi bør ændre på kommende kurser. Kursus: Dato: 1. Hvad var det bedste ved kurset og hvorfor? 2. Hvilke yderligere informationer kunne du have haft brug for før kurset? 3. Hvilke anbefalinger har du for at forbedre kurset? 4. Kommenter hver enkelt AMPS instruktørs undervisning. Navn (frivilligt) Tak for hjælpen. AMPS instruktørene

3 Software opdateringspolitik og information I Center for Innovative OT Solutions stræber vi kontinuerligt efter at udstyre AMPS trænede ergoterapeuter med opdateret teknisk velfungerende og professionelt undersøgelses materiale. Derfor har vi konsekvent udviklet nye versioner af AMPS software hvert år. Denne konsekvente opdatering har gjort det muligt for os at skabe et produkt som er foreneligt med de nyeste netværksog computersystemer, der anvendes af ergoterapeuter. Yderligere, i takt med at ny forskning udføres og i takt med at nye kliniske krav opstår, er vi i stand til at forbedre de kliniske egenskaber og den kliniske nytte af AMPS software (fx tilføje af nye opgaver, opdatere kalibreringsværdier og udvikle nye rapporter) Som med et hvert andet undersøgelsesredskab, betragter Center for Innovative OT Solutions det som den enkelte ergoterapeuts personlige og professionelle ansvar at holde sige orienteret på vedr. opdateringer af AMPS manual og software. Den bedste måde at holde sig orienteret på vedr. opdateringer af AMPS software er via den internationale AMPS hjemmeside (www.innovativeotsolutions.com), idet meddelelser om nye versioner af manual og software bringes her. De, som ikke holder sig opdateret med AMPS software, kan blive afkrævet at tage et nyt AMPS kursus og fuldføre kalibreringsprocessen for at kunne erhverve sig den seneste version software version og kalibreringskode. Det er umuligt for Center for Innovative OT Solutions og for lokale landskoordinatorer at kontakte individuelle AMPS testere mhp. at gøre dem opmærksomme på tilgængelige opdateringer. Således er det den enkelte AMPS testers eget ansvar at forblive aktuel og opdateret. Center for Innovative OT Solutions kan ikke holdes ansvarlig for ergoterapeuter som ikke underrettes og opdateres vedr. revision, opdatering og opgradering af de redskaber og undersøgelser som de anvender. Terapeuter spørger ofte til årsagen til denne politik. Der er 3 faktorer som vi har overvejet meget nøje, før vi har truffet beslutning om at afkræve at testere regelmæssigt opgraderer deres AMPS software: for det første, har vi erfaret at terapeuter som konsekvent opgradere deres software, er de ergoterapeuter som med størst sandsynlighed anvender AMPS testen rutinemæssigt og scorer deres klienters ADL udførelse på en reliabel og valid måde. For det andet, ved at anvende den seneste software version kan ergoterapeuten sikre sig, at klienten får de mest aktuelle rapporter, baseret på de nyeste og mest opdaterede kalibrerings og standardiseringsværdier. Endelig, så bestræber vi os på at holde priserne på vores produkter så lave som muligt. Desværre er udvikling af software dyrt. Vores mål er at fordele omkostninger for software udvikling ligeligt på alle AMPS testere. Derfor skal alle terapeuter, når det første AMPS software købes (ofte inkluderet i kursusprisen) og når der købes opgradering, betale et beløb for hans eller hendes personlige AMPS software licens. Da man, ved at give rabat ifm. fx arbejdspladslicens til flere brugere, vil tilføre de individuelle brugere øgede udgifter, har vi valgt ikke at tilbyde arbejdspladslicenser. Opgraderinger og aktuelle priser på alle AMPS produkter er tilgængelige på hjemmesiden: Det er muligt at købe dine opgraderinger on-line ved at bruge et gyldigt VISA eller Master Card. På grund af aktuelle bank regulativer, kan vi ikke modtage checks, pengeoverførsler eller internationale bank transaktioner af nogen art. I tilfælde af specifikke spørgsmål vedr. opgradering, kontakt os venligst på

4 Kort mundtlig præsentation af AMPS til andre Følgende materiale er tilgængelig fra Center for Innovative OT Solutions hjemmeside. (www.innovativeotsolutions.com): En Power Point præsentation der kan downloades og tilpasses dit behov. En komplet referenceliste til AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. En beskrivelse af AMPS, som kan printes ud og udleveres til andre. Generelle overvejelser: Vi henstiller til at der ikke kopieres fra AMPS manualen med undtagelse af AMPS scoringsskema. De kopier, du har fået udlevere på kurset, kan fotokopieres og anvendes ved præsentationen TILPASNING AF PRÆSENTATION TIL FORSKELLIGE MÅLGRUPPER Som med en hver anden præsentation bør man, når man forberede sig, gøre sig overvejelser om hvem målgruppen for præsentationen er. Forskellige målgrupper har behov for forskellige informationer. Ergoterapeuter i praksis vil vide hvordan AMPS kan bidrage i deres daglige arbejde. Forskere og akademikere vil vide hvilken forskning der støtter validiteten og reliabiliteten af AMPS. Informationerne nedenfor vil hjælpe dig til at overveje hvordan du kan modificere din præsentation med udgangspunkt i målgruppen. Forsknings kollegaer Udlevere kopier af AMPS reference listen, som findes på Henvise til Vol. 1, kapitel 15 om validitets- og reliabilitets-studierne (tilbyd, at de kan låne din manual, men vær venlig ikke at fotokopiere kapitlet.) Gennemgå begrænsningerne ved eksisterende funktionsevne-undersøgelser Vis den Grafisk rapport fra computerprogrammet og forklar, hvordan den kan anvendes til objektivt at måle resultater. Akademikere Gør brug af rådene ovenfor for at målrette præsentationen til forskere. Forklare at AMPS er en metode til analyse af aktivitetsudførelse (Vol.1, kapitel 2) som kan anvendes sammen med andre metoder der normalt bruges af ergoterapeuter (f.eks. opgave- og aktivitetsanalyse) Påpeg at AMPS er en kompleks undersøgelsesmetode og at man er nødt til at tage et kursus for, at kunne anvende og score AMPS. Hvis du har foretaget flere AMPS-undersøgelser, overvej da at bruge et case-eksempel, for at kunne demonstrere hvordan AMPS kan blive brugt i planlægningen af behandlingen. Ergoterapeuter i praksis Præsenter et case eksempel Vis klientens computer-genererede rapporter Vis hvordan du fortolkede resultaterne ud fra et norm-baseret og et kriterium baseret perspektiv. Forklar hvordan du fortolkede resultaterne, planlagde interventionen og satte mål Praktikere fra andre sundhedsfaggrupper Anvend generel information om det centrale fokus i ergoterapi (Begrebsmodellen Vol. 1 s kan være brugbar til at illustrere dette)

5 Fokusere på den viden ergoterapeuter kan få om kvaliteten af en persons ADL opgave udførelse når AMPS anvendes, og forklar hvordan denne måske er anderledes og måske vil komplettere den viden vi får ved at anvende andre undersøgelser. Udlever kopier af AMPS reference listen, som findes på

6 AMPS Kalibreringskriterier DATA SKAL VÆRE INDSENDT SENEST Alle kalibreringskrav skal være opfyldt indenfor 3 måneder efter den sidste kursusdag OPBEVAR DIN ADGANGSKODE FORTROLIGT. At tillade andre at anvende din adgangskode er en alvorlig overtrædelse af national og international personbeskyttelses-lovgivning. CHECK DINE DATA FOR FEJL. Det er dit ansvar at sikre at alle data er indtastet korrekt. Fejl kan føre til at du må tage kurset igen, til testning af yderligere klienter og til betaling af yderligere gebyrer. FORSØG IKKE AT ÅBNE FILERNE. Hvis du gør det, kan det ødelægge data og betyde at du må geninstallere og genindtaste alle test-data. TRIN 1: DOWNLOAD AMPS COMPUTER-SCORING SOFTWARE A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på AMPS/Software/Install AMPS 9. C. Følg instruktionerne på skærmen og download, installer og konfigurer AMPS computerscoring software, version 9 (administrator rettigheder er ofte påkrævet) TRIN 2: INDTAST KURSUS-SCORINGER A. Saml dine kursus-scoringsark. Kasserede eller mistede scoringsark kan ikke erstattes du vil være nødt til at tage kurset igen. B. Åben dit AMPS 9 computer program C. Login med din adgangskode Din adgangskode bliver et til dig under kurset. Check evt. dine SPAM filtre. Hvis du ikke modtager med adgangskoden, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på Du kan være nødt til at opgive en anden adresse, eftersom nogle servere vil blokere AMPS s. D. Klik på Rater Calibration/ Enter course scores for calibration E. Vælg den korrekte person og opgave fra listen match personens navn og opgave med dine scoringsark. For eksempel, vælg Skip tea for Skip s te opgave, ikke hans morgentoilette opgave! F. Indtaste din scoringer præcis som du angav dem under kurset. Hvis instruktørerne ændrede nogle af dine scorer, skal du angive de korrigerede scorer - anvend ikke dine egne originale scorer. G. Klik på Save. Et rødt flueben vil vise sig for hver opgave du har færdiggjort indtastningen af data på. H. Gentag trin E, F og G for hvert af de resterende kursus scoringsark. Anvendelse af andre scorer end dem du oprindeligt angav eller som blev ændret af instruktørerne kan resulterer i at du må teste yderligere klienter, tage et nyt kursus og betale ekstra gebyrer

7 TRIN 3: TEST YDERLIGERE 10 KLIENTER A. Test 10 personer som udfører minimum 2 AMPS opgaver hver. B. Du skal interviewe og score på basis af virkelige observationer: anvendelse af video optagelser er ikke tilladt. C. Du må ikke co-score mere end 2 personer. Co-scoring betyder at 2 ergoterapeuter observerer den samme person på samme tid, men scorer færdighederne uafhængigt af hinanden. Hvis scorerne er identiske, vil det blive betragtet som fejl og scoren vil ikke kunne anvendes til kalibrering. Du skal foretage mindst ét af interviewene for de 2 personer, som du co-scorer. D. Du kan enten test personer med en diagnose eller raske personer over 2 år. Mindst 2 af personerne du tester skal være raske personer over 2 år. E. Vi opfordrer dig til at anvende nye, endnu ikke kalibrerede opgaver. Hvis du anvender disse, er det bedst at observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og 2 kalibrerede opgaver. I forbindelse med kalibrering må du også gerne observere én ny endnu ikke kalibreret opgave og én kalibreret opgave, men vær opmærksom på at så snart du er kalibreret, vil du ikke kunne generere alle rapporter i software programmet med mindre personen har udført 2 kalibrerede opgaver. Note: Diagnose koden child, at risk for developmental delay er kun passende at anvende for børn under 10 år. Personer på 10 år eller ældre med udviklings- eller uddannelsesmæssig forsinkelse skal indtastes med en relevant diagnose fra AMPS diagnose kategorierne. TRIN 4: INDTAST KLIENT DATA (10 TESTS) A. Åben AMPS 9 computer programmet med din adgangskode B. Klik på Clients C. Klik på Add a client D. Indtast demografisk information for den person, der er undersøgt E. Klik på Save F. Vælg Evaluation knappen Klik på Add New Evaluation og indtast test-datoen Vælg opgave og indtast scores og angiv den overordnede kvalitet af personens udførelse ift. hver opgave G. Vælg det korrekte funktionsniveau Gentag trin C-G for hver af de 10 personer, du har observeret. TRIN 5: EKSPORTER DINE KURSUSSCORINGER OG DINE KLIENT DATA A. Eksporter kursusscoringer Åben og login i AMPS 9 computer programmet med din adgangskode Klik på Rater Calibration Klik på Export course scores for calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, drev, netværk, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere. B. Eksporter test data fra de 10 klienter Klik på Rater calibration Klik på Export client data for rater calibration Følg instruktionerne på skærmen for at eksportere data. Eksporter data til et sted (fx diskette/cd, harddisk, netværksdrev, USB-stik eller zip drev) hvor du kan finde dem senere.

8 Note: Hvis dine data på nogen måde er mangelfulde, vil programmet vise en besked som gør dig opmærksom på problemet. Ret det problem som programmet angiver og begynd med trin 5 igen. TRINT 6: INDSEND EKSPORTEREDE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Login i Combined Online Ressources: Rater Calibration Center (CORe) Indtast den adresse og adgangskode som du indtastede under dit AMPS kursus. Klik på Login D. Klik på Submit AMPS data Hvis du har problemer med at finde de filer som efterspørges, så gentag trin 5. Vær sikker på at du kan huske hvor du har gemt de eksporterede datafiler. Note. Kun eksporterede datafiler vil blive accepteret. Filer som er gemt i dit AMPS Software bibliotek vil ikke blive accepteret. E. CORe vil med det samme angive en bekræftelseskode og en dato for hvornår du vil kunne få resultatet af analysen i form af et Rater Kalibreringsbrev. Data analyse tager cirka 3 uger. Se i trin 7 hvordan du downloader dit Rater Kalibreringsbrev. Hvis du ikke modtager en øjeblikkelig bekræftelse på at dine data på nettet, så modtog Center for Innovative OT solutions ikke dine data. Check din data for fejl. Det er dit ansvar at sikre at data er indtastet korrekt. Fejl kan resultere i at du er nødt til at tage kurset igen, teste ekstra klienter eller betale yderligere gebyrer. Det er dit ansvar at downloade dine resultater indenfor rimelig tid. Information om tidsrammen vil fremgå i dit Rater Kalibreringsbrev.

9 TRIN 7: DOWNLOAD RESULTATET AF ANALYSEN AF DINE DATA A. Gå til AMPS hjemmesiden B. Klik på CORe C. Klik på Check AMPS results D. Hvis analysen af dine data er færdig vil dit Rater Kalibreringsbrev kunne downloades. Brevet vil opsummere resultaterne af analysen af dine data. Hvis analysen viser at du ikke scorer validt og reliabelt vil du blive bedt om at teste yderligere 10 klienter. I mere sjældne tilfælde kan man risikere at skulle tage et nyt kursus pga. ekstrem (invalid) scoring. Indsendelse af data fra yderligere 10 personer giver den potentielle AMPS tester endnu en mulighed for at lære at anvende og score AMPS på en valid og reliabel måde. De som ikke kalibrerer som valide og reliable testere efter at have indsendt data 2. gang, er nødt til at tage kurset igen, hvis de vil anvende AMPS i forbindelse med klinisk praksis eller forskning. GODE RÅD TIL SUCCESFULD KALIBRERING: Lad vær med at ændre på din hårdhed - prøv at score de klienter du tester efter kurset med den samme hårdhed som da du scorede videoer og live case under kurset. Du skal sikre dig, at dine klienter udfører opgaver som er udfordrende for dem. Ideelt set, så vil det være de opgaver, som klienter giver udtryk for at have problemer med at udføre. Husk: Hvis du tilbyder dine klienter for lette opgaver vil det resultere i fejl. Læs manualen vær sikker på at matche det du så, til et eksempel i manualen. Glem heller ikke at bruge kriterierne i manualen ifm. scoring af funktionsniveau og de 4 kvalitets kontinua. Hvis du har behov for teknisk assistance i forbindelse med brugen af dit software, kontakt venligst Center for Innovative OT Solutions på

10 Kære... Jeg har for nylig været på et kursus, hvor jeg har lært at anvende og score en ergoterapeutisk undersøgelse. Undersøgelsens navn er Assesment of Motor and Process Skills (AMPS- test) og den anvendes af ergoterapeuter til at evaluere en persons evne til at udføre dagligdags-aktiviteter. For at færdiggøre min træning kræves det, at jeg vurderer klienter i mens de udfører kendte dagligdags- aktiviteter efter eget valg. Jeg skal observere hver person udføre mindst 2 opgaver og derefter score kvaliteten af deres udførelse med udgangspunkt i de standardiserede kriterier i AMPS-test manualen. Anvendelsen af AMPS giver mig et redskab til at planlægge og igangsætte din ergoterapeutiske behandling. Derfor vil jeg gerne bruge den som en del af mine rutinemæssige ergoterapeutiske undersøgelser. Jeg vil også gerne have din tilladelse til at sende dine data til AMPS Projekt International (USA) for at få en tilbagemelding på kvaliteten af min scoring af din aktivitetsudførelse. Hvis du giver mig tilladelse til at sende dine data, vil det ikke være muligt at identificere dig. De eneste informationer som vil blive sendt til AMPS Project International er; hvilke opgaver du har udført, din alder, dit køn, og din diagnose (hvis du har en). AMPS computerprogrammet tillader mig hverken at sende dit navn eller dit cpr. nr. Når dine data er sendt er fortroligheden sikret. Din underskrift bekræfter at du har læst ovenstående informationer og frivilligt underskrevet denne samtykkeerklæring. Din underskrift bekræfter også, at du på samme dag har fået din egen personlige kopi af dette dokument. Klientens navn (brug blok bogstaver) Klientens underskrift dato Terapeutens underskrift dato

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013

Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013 Referat af AMPS FNE Temaeftermiddag i Viborg den 25.09.2013 Tilstede fra bestyrelsen: Sarah Theilsø Morgan og Mette Hedeboe. AMPS instruktør: Kristina Tomra. Deltagere i alt 50 hvoraf ca. halvdelen arbejdede

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Ergoterapeutforeningen. Om os - FNE AMPS. Formål. Hvad er AMPS. Her kan du læse mere om FNE AMPS.

Ergoterapeutforeningen. Om os - FNE AMPS. Formål. Hvad er AMPS. Her kan du læse mere om FNE AMPS. Ergoterapeutforeningen Om os - FNE AMPS Her kan du læse mere om FNE AMPS. Den faglige netværk af AMPS-interesserede ergoterapeuter er et Landsdækkende Fagligt Netværk for ergoterapeuter, der er organiseret

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Deltagelse fra AMPS FNE bestyrelsen: Mette Hedeboe AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen Referent: Mette Hedeboe Velkomst/Præsentation Forslag fra

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem Vigtig produktinformation Side 1 af 5 Kære kunde Der er konstateret et problem med Philips Ultrasound EPIQ 7-ultralydssystemet, der kunne udgøre en risiko for patienter og brugere. Denne vigtige produktinformation

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER

TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER TÅRNBY KOMMUNE VEJLEDNING I BRUGEN AF KULTUNAUT - DEN FÆLLES KULTURKALENDER INDHOLD BLIV OPRETTET SOM BRUGER 2 OPRET ET ARRANGEMENT 2 - Midtvejsstatus 6 - Upload billede 9 REDIGER ELLER SLET ARRANGEMENT

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 22. februar 2016 Version 3 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... 4 Login med brugernavn/password... 4 Sagsoversigt...5 Sagsbilledet...5 Upload dokumenter...

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

e-scoresheet - guide fra Volleyball Danmark 2016

e-scoresheet - guide fra Volleyball Danmark 2016 e-scoresheet er et PC-program, der benyttes af sekretæren ved volleyballkampe til, at registrere og dokumentere alle relevante hændelser før, under og efter en kamp. Programmet benyttes ved alle kampe

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere