MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com"

Transkript

1 MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING

2 Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb, herunder flere nyheder, der giver dig ny inspiration, styrker dine kompetencer og dermed dine forudsætninger for at skabe resultater. Læs mere om vores lederudviklingsforløb på Lederudviklingsprogrammer Executives Changing the Game Mannaz Lederuddannelse Strategi, vækst og lederskab Lederens værktøjer Dialogbaseret ledelse Forandringsledelse Kollegial ledelse Innovationsledelse Ledelse og konflikthåndtering Motivationsledelse Performanceledelse Strategisk ledelse Teamledelse Virtuel distanceledelse Lederens personlige udvikling Dit personlige lederskab Introduktion til ledelse Kommunikationsledelse Lederens psykologi Vi gør dig i virkeligheden bare bedre til at skabe resultater i virkeligheden

3 Ledelse på kanten I fysikken markerer kanten af universets sorte huller den yderste grænse for, hvad vi kan forudse. Bag den såkaldte begivenhedshorisont er alting ukendt, og intet kan forudsiges. Den accelererende virkelighed skaber forandring så hurtigt, at du som leder oplever den kant komme tættere hver dag. Spørgsmålet er: Er dine medarbejdere klar til at følge dig ind i det ukendte? Af Jacob B. Theilgaard Chefkonsulent og cand.psych.aut Gode ledere er drevet af en vision. I en verden, hvor intet står stille og kompleksiteten eksploderer i myriader af valgmuligheder, giver ledestjerner stadig mening. Til gengæld er din evne til at reagere hurtigt og til at skabe følgeskab blevet endnu vigtigere end før. Du skal tænke nyt. På kanten af det sorte hul gælder de gamle regler ikke længere. Som leder har du brug for at redefinere det, du gør. Ledelse er ikke en position eller en rolle men en konstant aktivitet. Ledelse er blevet kollaborativ og handler ikke om at lede andre, men om at lede sammen med andre. For astronauter i det nye ledelsesunivers kræver det personlig udvikling, autenticitet og evnen til at navigere i en netværkscentreret virkelighed. Hvor du før brugte det meste af din energi og tid på styring, planlæg ning og kontrol, skal du i dag i stedet investere tid i at udvikle dig. Sammen med din organisation og dine medarbejdere. Velkommen på kanten.

4 Lederudviklingsprogrammer På de længerevarende lederudviklingsprogrammer får du viden, inspiration og træning i at udvikle din forretning, din organisation og dig selv som leder. Vi tilbyder dig ikke kun et læringsmiljø, hvor du får indsigt i de nyeste værktøjer og tendenser inden for ledelsesudvikling. Vi skaber også en træningsplads, hvor du arbejder med og får feedback på konkrete forretningsorienterede cases, tiltag og ideer fra din egen virkelighed. Disse afprøver du i praksis mellem modulerne. Samtidig får du et stærkt netværk med ligestillede ledere. Mannaz Lederuddannelse Handlingsbaseret ledelse Få det til at ske! Det er resultatet af forløbet, der over et halvt år binder dine lederkompetencer sammen i en helhed og giver dig et bredere overblik, flere metoder og større forståelse i dit daglige lederskab. Hvert af de fire moduler afdækker et nyt aspekt af handlingsbaseret ledelse og øger din kapacitet som leder med et mix af ledelsesteori, nye tendenser samt aktuelle metoder. Undervejs opbygger du et aktivt ledernetværk hjulpet på vej af bl.a. tre intensive netværksdage. Se tid, sted, pris og læs mere på Strategi, vækst og lederskab Effektivitet i fokus for erfarne ledere Bliv en komplet leder. Dine forretningsresultater, din lederrolle og din personlige udvikling er de tre mest betydningsfulde elementer i dit lederskab. I løbet af et år integrerer du de tre elementer til én effektiv helhed. En 360-graders måling af dit personlige potentiale indleder og afslutter forløbet, der gennem en personlig udviklings- og handlingsplan skaber balance, integritet og autenticitet i dit lederskab. Glæd dig til dybere selvforståelse og forretningsmæssige resultater. Se tid, sted, pris og læs mere på Executives changing the game Enabling leadership 2.0 in the new reality Som en del af den øverste ledelse har du selvfølgelig en ambition om at forny organisationen og lede forandring blandt dine medarbejdere. Men tør du? Har du modet, får du en radikal fornyelse af dit lederskab. Med fokus på Lederskab i en ny virkelighed fører dette udfordrende udviklingsprogram dig igennem intensive læringsforløb om ledelse, forretningsudvikling og personlig udvikling. Alt sammen direkte rettet mod at sætte dig i stand til at skabe fornyelse og frigøre potentialet i din organisation. Se tid, sted, pris og læs mere på

5 Lederens personlige udvikling På forløbene inden for lederudvikling arbejder du med dine personlige kompetencer som leder. Måske ønsker du at få mere gennemslagskraft, styrke dine kommunikative og retoriske evner eller arbejde bevidst med din ledelsesadfærd. Forløbene er typisk af to til tre dages varighed og tager hver især afsæt i et konkret tema. Formen er meget praksisnær, og vi tager udgangspunkt i anerkendte teorier. Vægtningen ligger dog på din egen træning og udvikling, som selvfølgelig tager udgangspunkt i din egen virkelighed og hverdag. Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Selvfølgelig er det en udfordring at blive leder. Men her får du alt det, der skal til for at komme godt i gang. Med afsæt i dine personlige forudsætninger og forventninger bliver dine særlige ressourcer og stærke sider forbundet med din nye rolle som leder. Du får også svaret på, hvor du kan udvikle dig. Du bliver klogere på dig selv. Og du får afklaret, om ledelse er noget for dig, samt hvad det indebærer. Se tid, sted, pris og læs mere på Dit personlige lederskab Kend dit fundament som leder Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig selv! Du får aldrig ét, der gør en større forskel. På dette kursus lærer du dine styrker og udfordringer at kende. Du bliver i stand til at agere situationsbestemt og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder. Din evne til at coache og motivere bliver skærpet. Og ved at blive bedre til at inddrage andres kompetencer og erfaringer i dine beslutninger vokser du som leder og kan udfylde din rolle med mod, realisme og sans for mangfoldighed. Se tid, sted, pris og læs mere på Kommunikationsledelse Autentisk ledelse Få medarbejdere og kollegaer til at lytte. Gennemslagskraft og autenticitet gør dig til en leder, der formidler tanker, holdninger og budskaber på en klar og konstruktiv måde. Du lærer dig selv bedre at kende som leder og kan hvile i dine beslutninger. Du får dybere selvindsigt og bliver derigennem i stand til at dele dine visioner med andre, så I kan styre mod et fælles mål. Efter kurset er du i stand til med succes at tackle konfliktfyldte situationer med ro og overblik. Se tid, sted, pris og læs mere på Lederens psykologi Styrk dine personlige ledelseskompetencer Som leder forventes du at handle hurtigt og beslutsomt. Af og til er det dog en god idé at tænke først. Dette kursus styrker dine personlige lederkompetencer gennem psykologisk indsigt i både dig selv og dine medarbejdere. Med afsæt i en individuel test af dig selv arbejder du med dine foretrukne adfærdsmønstre, som afdækker de mekanismer, der styrer relationerne på en arbejdsplads. Du finder ud af, hvordan du virker på andre og lærer at give dine medarbejdere mere af det, de har brug for. Se tid, sted, pris og læs mere på

6 Lederens værktøjer Bliv klædt på til at lede organisationer og mennesker i en ny virkelighed præget af foranderlighed og omskiftelighed. Fællesnævneren er at skabe følgeskab og motivation samt at opnå resultater. Forløbene er bygget op omkring intensiv træning, hvor vi inspirerer med ny viden, introducerer de nye redskaber og sætter fokus på din læring. Kurserne starter med et to-timers virtuelt kick-off, hvor vi inspirerer med ny viden, introducerer de nye redskaber og sætter fokus på din læring. Herefter følger tre ugers kollaborativ træning online, inden vi mødes på kurset. Som afslutning afholdes der opfølgning online med fokus på refleksion, videndeling og din videre læring. Dialogbaseret ledelse Opnå engagement og resultater gennem dialog Samtale fremmer forståelsen. Medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere giver dig kun lov til at lede dem, hvis de tror på, at du vil dem det godt og hvis de forstår, hvad du vil. Målet er tillid. Dialog er det vigtigste værktøj til at nå det. Kurset lærer dig at styre, at spørge, at lytte og at skære igennem og dermed bruge samtalen til aktivt at opbygge gode relationer til din omverden. Du vil opdage, at gode samtaler skaber følgeskab og stimulerer arbejdsglæden hos dig selv og andre. Se tid, sted, pris og læs mere på Forandringsledelse Skab resultater gennem forandring Forandring er snarere reglen end undtagelsen i de fleste organisationer. Det er en konstant proces, og kravet til en leder er ikke bare at håndtere forandringen, men også at omsætte den til konkrete resultater. Dette forløb sætter dig i stand til at skabe forretningsmæssige resultater gennem produktive forandringer. Du bliver bevidst om din egen rolle som forandringsagent, bliver klogere på forandringens dynamik og får de nødvendige ledelsesværktøjer til at gennemføre processerne. Se tid, sted, pris og læs mere på Kollegial ledelse Find dig til rette som udnævnt leder for dine tidligere kollegaer Skal du være leder for dem, der før var dine kollegaer? Første skridt er at indse, at din nye lederrolle forandrer deres syn på dig. Nu er det dig, der stiller krav og uddelegerer opgaver, så hvordan skaber du accept af den nye rollefordeling og hvilke faldgruber skal du undgå? Dette kursus giver dig værktøjerne til at træde i karakter som ny leder. Du får også svar på alle de typiske spørgsmål og dilemmaer, så du undgår at begå de klassiske fejl. Se tid, sted, pris og læs mere på

7 Innovationsledelse Ledelse af innovation og forretning Innovation er fremtiden. Men hvad gør du som leder for at gribe og udfolde kreativiteten? Og hvordan skaber du et frugtbart miljø, der tillader de gode ideer at gro? Kurset giver konkrete eksempler på, hvordan du sætter innovation i scene fx hvordan du med succes anvender crowdsourcing i din virksomhed. Fokus er på dine roller og opgaver som leder i et kreativt miljø. Du bliver samtidig introduceret til konkrete ledelsesredskaber og -metoder rettet specifikt mod innovation. Se tid, sted, pris og læs mere på Performanceledelse Effektiv styring på resultater i teamet Det er ikke svært at sætte høje mål for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til dine forventninger. Kurset giver dig et stærkt fundament for at skabe en performance-kultur, hvor du er tæt på hver medarbejders fremskridt og konstant justerer processen. Du bliver i stand til at eksekvere hurtigere og mere målrettet. Du vil forstå procesflow, kunne nedbryde målsætninger i delmål og processtyre løbende ud fra et HR-ledelsesperspektiv. Se tid, sted, pris og læs mere på Virtuel distanceledelse Ledelse på tværs af tid, sted og kultur Sidder dine medarbejdere et andet sted end dig? Så kan manglen på daglig, synlig kontakt gå ud over produktiviteten, motivationen og loyaliteten. På kurset får du konkrete ledelsesredskaber til at gøre den oplevede afstand mindre og dit ledelsesmæssige nærvær større. Du lærer at arbejde med tillidsbaseret ledelse, at lede selvledende medarbejdere, og ikke mindst bliver det naturligt for dig at anvende de nye sociale og interaktive medier i din ledelsesproces. Se tid, sted, pris og læs mere på Ledelse og konflikthåndtering Respektfuld ledelse i konflikter Konflikter opstår i alle organisationer. Men ikke alle ledere magter at håndtere dem. Det skaber negativ energi hos de involverede, som gør ondt værre. Dette kursus hjælper dig til at gå ind i en konflikt, selv når det er ubehageligt. Du finder ud af, hvad følelserne betyder i konflikter og hvordan du skelner mellem forskellige typer af konflikter. Du lærer at afklare problemet, tage stilling til løsningen og handle på det. Efter kurset er du klædt på til håndtering af konflikter og konfrontationer. Se tid, sted, pris og læs mere på Motivationsledelse Skab succes gennem motiverede medarbejdere Kommer dine medarbejdere glade på arbejde? Lær at skabe arbejdsglæde og resultater gennem motivation. Du finder ud af, hvad der motiverer dig selv. Du får indsigt i de grundlæggende motivationsteorier. Og du opdager, hvilken forskel din nye viden gør for engagementet i organisationen. Kurset lærer dig at gribe nuet og arbejde i flow. Du finder ud af, hvordan du leder emotionelt intelligent og målretter din ledelsesstil mod den enkelte. Se tid, sted, pris og læs mere på Strategisk ledelse Omsæt dine strategier til virkelighed Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at omsætte strategi til konkret adfærd. Kurset lærer dig at formulere en strategi, at kommunikere den og vigtigst af alt at implementere den. Du arbejder praktisk og værktøjsbaseret, mens du lærer at forstå og håndtere den friktion, der er mellem strategi og virkelighed. Et vigtigt udbytte vil være evnen til at gøre strategier simple, overskuelige og lette at kommunikere på alle organisatoriske niveauer. Se tid, sted, pris og læs mere på Teamledelse Engagér dit team og skab optimale resultater I en hurtigtgående verden er teamwork betingelsen for at levere hurtigt og effektivt. Uanset om du leder fysiske teams, virtuelle teams, nationale eller globale teams, skal du opbygge, understøtte og udvikle dit team, så det præsterer optimalt. Kurset giver indblik i, hvordan du sikrer samarbejde og præstationer på højt niveau ved bl.a. at besvare spørgsmålene: Hvad er et team, hvordan bygges et team, hvordan udvikler et team sig, og hvordan motiverer du dets medlemmer? Se tid, sted, pris og læs mere på

8 En verden af muligheder EVENTS er korte formiddagsseminarer, der inspirerer, holder dig up-to-date med din udvikling og giver indsigt i vores mange vidensområder. Tilmeld dig på KNOWLEDGE nyhedsservice forsyner dig med artikler om aktuelle tendenser, fremtidige perspektiver samt faglige indspark inden for kompetenceudvikling nationalt og internationalt. Tilmeld dig på BRIEF nyhedsservice er din genvej til unikke tilbud om kompetenceudvikling, gratis events, tests, gode råd og aktuelle nyheder, der er særligt relevante for dig. Tilmeld dig på MYWAY er et personligt møde, hvor du får gratis rådgivning om dit behov for kompetenceudvikling. Book et møde på Vil du vide mere? Vi hjælper dig med at afgøre, hvad der er det rigtige valg for dig selv eller for din organisation. Individuel kompetenceudvikling Karin Bjerrekær Tlf: Niels Christian Engelsborg Voss Tlf: Virksomhedsinterne læringsforløb Claus Juel Madsen Tlf Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf November 2012 Mannaz tager forbehold for trykfejl

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere.

Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. MANNAZ UPDATE Personlig og faglig udvikling skaber hele medarbejdere. Det er forudsætningen for hele virksomheder. PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING www.mannaz.com/da Husk at tjekke den blinde vinkel, før

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog...

KURSER VIRKER IKKE. her har du BROs workshopkatalog... KURSER VIRKER IKKE her har du BROs workshopkatalog... Hos BRO tror vi ikke på, at kurser virker. Det har vi skrevet et længere indlæg om her, som vi faktisk synes, er vigtigere end dette katalog. Og nej,

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere