FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA

2 FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION 2

3 Under henvisning til: traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 1, særlig artikel 41 Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, der blev vedtaget den 12. december , ændringsbudget nr. 1/2013, der blev vedtaget den 4. juli 2013, forslag til ændringsbudget nr. 2/2013 3, der blev vedtaget den 27. marts 2013, forslag til ændringsbudget nr. 3/2013 4, der blev vedtaget den 15. april 2013, forslag til ændringsbudget nr. 4/2013 5, der blev vedtaget den 29. april 2013, forslag til ændringsbudget nr. 5/2013 6, der blev vedtaget den 2. maj 2013, forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden et forslag til ændringsbudget nr. 6 til budgettet for ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag EUT L 298 af , s. 1. EUT L 66 af , s. 1. COM(2013) 183. COM(2013) 224. COM(2013) 254. COM(2013)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING EGNE INDTÆGTER INDLEDNING REVISION AF OVERSLAGET OVER TRADITIONELLE EGNE INDTÆGTER OG MOMS- OG BNI-GRUNDLAGENE UK-KORREKTION FOR 2009 OG INDLEDNING BEREGNING AF KORREKTIONERNE OPFØRELSE I FÆB 6/2013 AF DEN FØRSTE AJOURFØRING AF UK-KORREKTIONEN FOR 2012 OG AF DET ENDELIGE BELØB FOR UK-KORREKTIONEN FOR REVISION AF FINANSIERINGEN AF BRUTTOREDUKTIONERNE AF SVERIGES OG NEDERLANDENES BNI- BETALINGER I ANDRE INDTÆGTER - BØDER EU-TRUSTFONDE FOR FORANSTALTNINGER UDADTIL SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDERNE I DEN FINANSIELLE RAMME

5 1. INDLEDNING Forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 6 for 2013 vedrører følgende punkter: En revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter) og momsog BNI-grundlagene, opførelse af de relevante korrektioner for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf samt en revision af finansieringen af reduktionerne af Nederlandenes og Sveriges BNI-baserede bidrag i 2013, med den deraf følgende ændring af, hvordan bidragene til de egne indtægter på EU's budget fordeles på medlemsstaterne. En revision af overslaget over andre indtægter, der stammer fra bøden til Microsoft på 561 mio. EUR. Oprettelse af den nødvendige budgetstruktur for oprettelsen af de EU-trustfonde, der er omhandlet i finansforordningens artikel EGNE INDTÆGTER 2.1. Indledning Nedenstående oversigtstabel viser fordelingen på medlemsstaterne af de samlede betalinger af egne indtægter, som opført i: budgettet for 2013 forslaget til ændringsbudget (FÆB) 5/2013, som omfatter anvendelsen af et beløb på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Slovenien, Kroatien og Østrig i efteråret 2012 nærværende FÆB 6/

6 beløb i mio. EUR FÆB 6/2013 mod Budget for 2013 FÆB 5/2013 FÆB 6/2013 FÆB 5/2013 (1) (2) (3) i % (4) = (3) (2) BE 5 510, , ,2 4,00 % - 174,4 BG 437,0 467,2 466,1 0,33 % - 1,1 CZ 1 624, , ,7 1,18 % - 65,7 DK 2 728, , ,8 2,07 % + 0,8 DE , , ,6 20,28 % + 346,9 EE 182,6 195,2 203,0 0,14 % + 7,8 IE 1 416, , ,5 1,14 % + 95,1 EL 1 973, , ,9 1,38 % - 181,7 ES , , ,0 8,31 % + 66,1 FR , , ,5 16,59 % - 129,5 HR ,0 243,3 0,17 % - 7,7 IT , , ,8 12,36 % - 300,8 CY 190,2 203,4 183,2 0,13 % - 20,2 LV 222,7 239,2 260,8 0,18 % + 21,6 LT 355,1 380,1 390,5 0,28 % + 10,4 LU 320,3 344,6 356,1 0,25 % + 11,5 HU 1 043, , ,2 0,76 % - 53,4 MT 68,9 73,6 78,9 0,06 % + 5,3 NL 6 335, , ,1 4,78 % - 72,0 AT 2 931, , ,2 2,28 % + 42,9 PL 4 114, , ,1 3,15 % + 33,8 PT 1 659, , ,4 1,27 % + 6,9 RO 1 406, , ,3 1,09 % + 25,2 SI 415,6 442,3 427,1 0,30 % - 15,2 SK 796,8 851,6 829,3 0,59 % - 22,3 FI 2 088, , ,5 1,58 % - 21,5 SE 3 720, , ,4 2,99 % + 175,7 UK , , ,1 12,37 % - 345,7 EU , , ,6 100,00 % - 561, Revision af overslaget over traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene I overensstemmelse med normal praksis foreslår Kommissionen, at finansieringen af budgettet revideres på grundlag af de nyere økonomiske overslag, som er blevet vedtaget på et møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (RUEI). Revisionen vedrører overslaget over de traditionelle egne indtægter, som skal indbetales til budgettet i 2013, samt overslaget over moms- og BNI-grundlagene for Overslaget i 2013-budgettet (og i FÆB 1/2013 til FÆB 5/2013) blev fastlagt på det 154. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 21. maj Det reviderede overslag, som der er taget hensyn til i nærværende FÆB 6/2013, blev vedtaget på det 157. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 16. maj Anvendelsen af et ajourført overslag over egne indtægter øger nøjagtigheden af de indbetalinger, som medlemsstaterne anmodes om at foretage i løbet af regnskabsåret, og mindsker de uundgåelige fejl i overslagene fra det foregående år. Sammenlignet med det overslag, som blev vedtaget i maj 2012, er det overslag, som blev vedtaget i maj 2013, ændret som følger: Det samlede overslag over nettosukkerafgifterne for 2013 er uændret og beløber sig fortsat til 123,4 mio. EUR (efter fradrag af 25 % i opkrævningsomkostninger). 6

7 Den samlede nettotold for 2013 (inkl. told på landbrugsprodukter) anslås nu til ,3 mio. EUR (efter fradrag af 25 % i opkrævningsomkostninger), hvilket er et fald på 10,1 % i forhold til overslaget fra maj 2012 på ,2 mio. EUR. Hovedårsagen til dette fald er en lavere anslået gennemsnitlig toldsats (1,21 % i stedet for 1,32 %). Overslaget er udarbejdet på medlemsstatsbasis, idet man har benyttet de forventede stigningstakter for importen fra lande uden for EU, som blev offentliggjort den 3. maj 2013 i de økonomiske prognoser fra foråret EU's samlede ikke-reducerede momsgrundlag for 2013 anslås nu til ,6 mio. EUR, hvilket er et fald på 2,3 % i forhold til overslaget fra maj 2012 på ,3 mio. EUR. EU's samlede reducerede momsgrundlag for anslås til ,4 mio. EUR, hvilket er et fald på 2,3 % i forhold til overslaget fra maj 2012 på ,0 mio. EUR. EU's samlede BNI-grundlag for 2013 anslås til ,2 mio. EUR, hvilket er et fald på 1,9 % i forhold til overslaget fra maj 2012 på ,0 mio. EUR. Ved omregningen af overslagene over moms- og BNI-grundlagene fra national valuta til euro har man anvendt vekselkursen pr. 31. december 2012 (for de 11 medlemsstater, der ikke er med i euroområdet). Derved undgås skævvridninger, da det er denne kurs, der anvendes ved omregningen af de budgetterede indbetalinger af egne indtægter fra euro til national valuta, når beløbene opkræves (som fastsat i artikel 10, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1150/2000). Nedenstående tabel viser de reviderede overslag over de traditionelle egne indtægter, de ikkereducerede momsgrundlag og BNI-grundlagene for 2013, som blev vedtaget på det 157. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 16. maj 2013 (afrundede tal): 7 I henhold til Rådets afgørelse nr. 2007/436 skal en medlemsstats momsgrundlag, hvis det overstiger 50 % af dens BNI, reduceres til 50 %. I forbindelse med FÆB 6/2013 får fem medlemsstater reduceret deres momsgrundlag til 50 % af BNI, nemlig Cypern, Luxembourg, Malta, Slovenien og Kroatien. 7

8 Reviderede overslag over de traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene for 2013 (i mio. EUR) Sukker- Told Ikkereduceregrundlag moms- BNI- Reduceret afgifter (75 %) (75 %) momsgrundlagrundlag 8 BE 6, , , , ,30 BG 0,4 49, , , ,10 CZ 3,4 190, , , ,50 DK 3,4 324, , , ,90 DE 26, , , , ,50 EE 0,0 23, , , ,00 IE 0,0 210, , , ,00 EL 1,4 114, , , ,70 ES 4, , , , ,70 FR 30, , , , ,70 HR 0,0 18, , , ,25 IT 4, , , , ,10 CY 0,0 16, , , ,95 LV 0,0 25, , , ,80 LT 0,8 51, , , ,50 LU 0,0 12, , , ,95 HU 2,0 95, , , ,80 MT 0,0 0, , , ,35 NL 7, , , , ,80 AT 3,2 181, , , ,20 PL 12,8 399, , , ,50 PT 0,2 124, , , ,30 RO 1,0 141, , , ,80 SI 0,0 64, , , ,30 SK 1,4 102, , , ,00 FI 0,8 145, , , ,40 SE 2,6 89, , , ,10 UK 9, , , , ,90 EU 123, , , , , UK-korrektion for 2009 og Indledning Den korrektion af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige (UK-korrektionen), der skal opføres i dette FÆB, vedrører to regnskabsår: 2009 og UK-korrektionerne for 2009 og 2012 er underlagt reglerne i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom og det ledsagende arbejdsdokument om beregningsmetoden fra Ifølge reglerne i denne afgørelse neutraliseres Det Forenede Kongeriges nettogevinst som følge af stigningen fra og med 8 9 De beløb, som er fremhævet med gråt, er et resultat af det reducerede momsgrundlag, jf. fodnote 7. Rådets afgørelse 2007/436 af 7. juni 2007 om ordningen for EU's egne indtægter, se: og Kommissionens arbejdsdokument af 23. maj 2007, "Beregning, finansiering, udbetaling og opførelse af korrektionen for budgetuligevægte, jf. artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse [2007/436] om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter", kaldet beregningsmetoden fra 2007, som kan findes på: 8

9 2001 i den procentdel af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder som kompensation for deres opkrævningsomkostninger, og de fordelte udgifter justeres: med de førtiltrædelsesudgifter, som er betalt over betalingsbevillingerne for året forud for udvidelsen. Den samme justering for førtiltrædelsesudgifter vil blive foretaget ved alle fremtidige udvidelser af EU, men vil ophøre fra og med den korrektion, som skal opføres på budgettet for første gang i 2014 for 2009-korrektionen med 70 % og for UK-korrektionerne for 2012 med 100 % af de samlede fordelte udgifter i de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004, med undtagelse af direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikterne, der hidrører fra EUGFL, Garantisektionen. Denne reduktion blev gradvis indarbejdet (20 % for 2008-korrektionen, som blev opført på 2009-budgettet, 70 % for 2009-korrektionen, som blev opført på 2010-budgettet, og 100 % fra 2010-korrektionen, som blev opført på 2011-budgettet). Desuden reduceres Østrigs, Tysklands, Nederlandenes og Sveriges andel af finansieringen af UKkorrektionen til en fjerdedel af deres normale andel. Reduktionen finansieres af de andre medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige. Forskellen mellem det endelige beløb for UK-korrektionen for 2009 og det beløb, der tidligere var opført i budgettet (1. ajourføring i ÆB 4/2010), opføres i kapitel 35 i FÆB 6/2013. Beløbet for den 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2012 opføres i kapitel 15 i FÆB 6/2013 i stedet for det foreløbige beløb for UK-korrektionen for 2012, der blev opført i kapitel 15 i 2013-budgettet Beregning af korrektionerne I dette FÆB opføres beregningen og finansieringen af den 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2012 og det endelige beløb for UK-korrektionen for Med hensyn til UK-korrektionerne for 2010 og 2011 skal Kommissionen (i overensstemmelse med beregningsmetoden for 2007) foreslå ajourføringer af budgettet, hvis de adskiller sig væsentligt fra den beregning, der tidligere er opført i budgettet. Ifølge Kommissionens nuværende beregninger adskiller beløbene for UK-korrektionen for 2010 og 2011 sig ikke væsentligt fra de beløb, der tidligere er opført i budgettet (1. ajourføring af UK-korrektionen for 2011, der blev opført i ÆB 4/2012, og 2. ajourføring af UK-korrektionen for 2010, der blev opført i ÆB 4/2012). Der foreslås derfor ikke nogen ajourføring i dette FÆB 6/ UK-korrektionen for 2012 Nedenstående tabel viser forskellen mellem det foreløbige beløb for UK-korrektionen for 2012, der blev opført på 2013-budgettet, og 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2012, som skal opføres i FÆB 6/

10 UK-korrektionen for 2012 UK-korrektionen for 2012 FORELØBIG Budget for 2013 UK-korrektionen for ajourføring FÆB 6/2013 Forskel (1) UK's andel af det ikke-reducerede momsgrundlag 15,2078 % 16,2252 % + 1,0175 % UK's andel af de samlede fordelte (2) udgifter justeret for 7,2969 % 7,2419 % - 0,0550 % udvidelsesudgifter (3) = (1) - (2) 7,9109 % 8,9834 % + 1,0725 % (4) Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter (5) = (5a) + (5b) (5a) Førtiltrædelsesudgifter Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, (5b) litra g) (6) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) UK-korrektion, oprindeligt beløb = (7) (3) x (6) x 0,66 (8) UK-fordel (9) UK's kernerabat = (7) - (8) Gevinster i forbindelse med (10) traditionelle egne indtægter (11) UK-korrektionen = (9) (10) Den 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2012 er 559 mio. EUR højere end det foreløbige beløb for UK-korrektionen for 2012, der blev opført på budgettet for Med hensyn til UK-korrektionen for 2012 er forskellen mellem det oprindelige beløb for UKkorrektionen i henholdsvis afgørelsen om egne indtægter fra 2000 og afgørelsen om egne indtægter fra 2007 på 2 586,5 mio. EUR i 2004-priser og 2 904,8 mio. EUR i løbende priser UK-korrektionen for 2009 Nedenstående tabel viser forskellen mellem den 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2009, der blev opført i ÆB 4/2010, og det endelige beløb for UK-korrektionen for 2009, som skal opføres i FÆB 6/2013. UK-korrektionen for 2009 UK-korrektionen for ajourføring ÆB 4/2010 UKkorrektionen for 2009 ENDELIG FÆB 6/2013 Forskel (1) UK's andel af det ikke-reducerede momsgrundlag 15,3708 % 15,6778 % + 0,3070 % UK's andel af de samlede fordelte (2) udgifter justeret for 7,2824 % 7,2711 % - 0,0114 % udvidelsesudgifter (3) = (1) - (2) 8,0884 % 8,4067 % + 0,3184 % (4) Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter (5) = (5a) + (5b) (5a) Førtiltrædelsesudgifter Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, (5b) litra g) (6) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) (7) UK-korrektion, oprindeligt beløb = (3) x (6) x 0,

11 UK-korrektionen for 2009 UK-korrektionen for ajourføring ÆB 4/2010 UKkorrektionen for 2009 ENDELIG FÆB 6/2013 Forskel (8) UK-fordel (9) UK's kernerabat = (7) - (8) Gevinster i forbindelse med (10) traditionelle egne indtægter (11) UK-korrektionen = (9) (10) Det endelige beløb for UK-korrektionen for 2009 er 122,8 mio. EUR lavere end 1. ajourføring af UKkorrektionen for 2009, der blev opført i ÆB 4/2010. Med hensyn til UK-korrektionen for 2009 er forskellen mellem det oprindelige beløb for UKkorrektionen i henholdsvis afgørelsen om egne indtægter fra 2000 og afgørelsen om egne indtægter fra 2007 på 1 276,5 mio. EUR i 2004-priser og 1 349,7 mio. EUR i løbende priser Loftet på 10,5 mia. EUR Ifølge artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med de udvidelsesrelaterede udgifter i stk. 1, litra g), i afgørelsen om egne indtægter fra 2007, ikke overstige 10,5 mia. EUR målt i 2004-priser i perioden Den kumulerede virkning af korrektionerne for er på 8 246,8 mio. EUR i 2004-priser og 9 028,3 mio. EUR i løbende priser. UK-korrektioner Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR (afgørelsen om egne indtægter fra 2007 over for afgørelsen om Forskel i løbende priser Forskel i faste 2004-priser egne indtægter fra 2000), i EUR (A) UK-korrektionen for (B) UK-korrektionen for (C) UK-korrektionen for (D) UK-korrektionen for (E) UK-korrektionen for (F) UK-korrektionen for (G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) Opførelse i FÆB 6/2013 af den første ajourføring af UK-korrektionen for 2012 og af det endelige beløb for UK-korrektionen for UK-korrektionen for 2012 (kapitel 15) Den UK-korrektion, som skal opføres i kapitel 15 i dette FÆB 6/2013, er lig med beløbet for den 1. ajourføring af UK-korrektionen for 2012 (dvs EUR i stedet for de EUR, der var opført på budgettet for 2013). Dette beløb skal finansieres i overensstemmelse med de reviderede BNI-grundlag for 2013 i dette FÆB 6/2013. Nedenstående tabel viser, hvordan beløbet opføres i kapitel 15: 11

12 UK-korrektionen for 2012 kapitel 15 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY UK 0 LV LT I alt UK-korrektionen for 2009 (kapitel 35) Den UK-korrektion, som skal opføres i kapitel 35 i FÆB 6/2013, er lig med forskellen mellem det endelige beløb for UK-korrektionen for 2009 (dvs EUR) og 1. ajourføring af UKkorrektionen for 2009 (dvs EUR, som var opført i ÆB 4/2010), som udgør EUR. Dette beløb skal finansieres i overensstemmelse med de reviderede BNI-grundlag for 2009, således som de forelå ved udgangen af Nedenstående tabel viser, hvordan beløbet opføres i kapitel 35: UK-korrektion for 2009 kapitel 35 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT I alt Revision af finansieringen af bruttoreduktionerne af Sveriges og Nederlandenes BNIbetalinger i 2013 Bruttoreduktionerne af Nederlandenes og Sveriges BNI-betalinger for 2013 blev fastlagt i budgettet. Beløbene blev tilpasset til løbende priser ved at anvende BNP-deflatoren for EU udtrykt i euro som beregnet af Kommissionen i den økonomiske prognose fra foråret 2012, dvs. den seneste BNP-deflator, som forelå ved udarbejdelsen af budgetforslaget for Bruttobeløbene er på 693,6 mio. EUR for Nederlandene og 172 mio. EUR for Sverige; disse beløb forbliver uændrede Ifølge artikel 2, stk. 5, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom tilpasses disse beløb løbende priser ved at anvende den seneste BNP-deflator for EU udtrykt i euro, der er beregnet af Kommissionen, og som foreligger, når det foreløbige budgetforslag udarbejdes. 12

13 Reduktionerne skal finansieres af alle medlemsstaterne alt efter deres andel af BNI. Finansieringen ændres derfor i overensstemmelse med den ajourføring af BNI-grundlagene for 2013, som blev vedtaget på det 157. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 16. maj Nedenstående tabel indeholder en oversigt over finansieringen af bruttoreduktionerne for ANDRE INDTÆGTER - BØDER Reduktioner af Nederlandenes og Sveriges BNIbetalinger for 2013 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY UK LV LT I alt 0 Den 6. marts 2013 pålagde Europa-Kommissionen Microsoft en bøde på 561 mio. EUR for ikke at have overholdt sine forpligtelser til at give brugerne mulighed for at vælge browser. I 2009 havde Kommissionen gjort disse forpligtelser juridisk bindende for Microsoft indtil Kommissionen konstaterede imidlertid, at Microsoft ikke havde givet brugerne mulighed for at vælge browser i sin Windows 7 Service Pack fra maj 2011 til juli Microsoft har anerkendt, at muligheden for browservalg ikke blev vist i den pågældende periode, og påklagede ikke Kommissionens beslutning. Microsoft betalte hele bøden den 5. juni EU-TRUSTFONDE FOR FORANSTALTNINGER UDADTIL Ifølge artikel 187 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 11 kan Kommissionen med henblik på akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger oprette trustfonde i forbindelse med en aftale med andre donorer. Disse trustfonde er et nyt instrument, som vil give EU-budgettet større rækkevidde og gøre det mere effektivt. Trustfondene, som vil blive forvaltet af Kommissionen, vil gøre det muligt for EU at føre tilsyn med midler, der er samlet i en pulje (dvs. også midler fra andre donorer). Det vil give stor gennemsigtighed i anvendelsen af midlerne fra andre donorer og øge ansvarligheden. Donorernes bidrag til EU-trustfondene indbetales på en specifik bankkonto og integreres ikke i budgettet (finansforordningens artikel 187, stk. 6). Forvaltningsgebyrerne fra EU-trustfondene opføres på en budgetpost som eksterne formålsbestemte indtægter (finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b), artikel 21, stk. 5, og artikel 187, stk EUT L 298 af , s

14 5. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDERNE I DEN FINANSIELLE RAMME Finansiel ramme Budget for 2013 Revideret finansiel ramme for 2013 Budget 2013 (inkl. FÆB 1-5/2013) FÆB 6/2013 Udgiftsområde/underudgiftsområde (inkl. FÆB 1-6/2013) FB BB FB BB FB BB FB BB 1. BÆREDYGTIG VÆKST 1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse Margen b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse Margen I alt Margen BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger I alt Margen UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed Margen b. Unionsborgerskab Margen I alt Margen EU SOM GLOBAL PARTNER Margen ADMINISTRATION Margen KOMPENSATIONER Margen I alt Margen Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er ikke medtaget ved beregningen af margenen under underudgiftsområde 1a (500 mio. EUR). Beløbet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) opføres ud over de beløb, der er fastsat for de relevante udgiftsområder i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (EUT C 139 af ). Ved beregning af margenen for udgiftsområde 4 for 2013 er bevillingerne til nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) ikke medregnet. Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1 i den finansielle ramme for med et beløb på 86 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen. I den samlede margen for forpligtelser tages der ikke højde for bevillingerne til EGF (500 mio. EUR), nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) og personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 14

15 17 I den samlede margen for betalinger tages der ikke højde for bevillingerne til nødhjælpsreserven (80 mio. EUR) og personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 15

16 Bilag: Oversigt over indvirkningen af FÆB 6 på medlemsstaternes bidrag Dette FÆB 6 har følgende indvirkning på budgettets indtægtsside (budgettet for FÆB 1-5): Told Moms Bruttonationalindkomst Diverse indtægter (bøder) I alt 0 Nedenstående tabel viser indvirkningen på medlemsstaternes BNI-bidrag: BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene

RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene L 347/884 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 RÅDET FOR DEN

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2014/1 BSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 14/03013 Fremsat den 12. november 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 328 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 38 endelig 2009/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 737 endelig 2011/0333 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2011 KOM(2011) 372 endelig AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission ÆNDRINGSSKRIVELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere