Velkommen i Odder Garden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Odder Garden"

Transkript

1 Velkommen i Odder Garden

2 Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information kontakt da bestyrelsen eller din instruktør. Velkommen! Odder Garden har musik tilbud til alle børn og unge...4 ABC for nye gardere Afbud...5 Aspirant...5 Bestyrelsen...5 Enkeltundervisning...5 Fanfarekorpset...6 Garderhuset...6 Generalforsamling...6 Hjemmeside...6 Indmeldelse...6 Instruktører...7 Instrumenter...7 Kalenderen...7 Kontingent...7 Marchtræning...7 Med ud at spille...8 Medaljer og bjælker...8 Minigarden...8 Musikskolen...9 Mødepligt...9 Social garder ånd...9 Ture og øve-weekender med Odder Garden...9 Udmeldelse...9 Udlandsrejser...10 Uniform Velkommen i Odder Garden 3

3 Odder Garden har musik tilbud til alle børn og unge Mini Garden Musikalsk forskole for 6-8 år Trommekorps Marchtrommer, Tenortrommer, Quad, Marimba, Trommesæt Odder Garden Koncerter Konkurrencer Tattooshows Rejser Øveweekender Spille arrangementer Fanfarekorps Aspirant orkester for 7-10 år Trommer Blæsere Orkester Træblæsere, Messingblæsere, Slagtøj Afbud ABC for nye gardere - En alfabetisk ordbog - Når vi aftaler et spillearrangement med en kunde, er det vigtigt at vi kan regne med de tilsagn fra garderne, som vi har fået forinden. Derfor skal afbud til arrangementer og ture foreligge senest 14 dage i forvejen, med mindre der er tale om sygdom. Er du blevet syg, skal du hurtigst muligt skrive eller ringe til enten: Shanne Simonsen på mobil / eller Odder Gardens musikalske leder Thomas Reng Thomsen på mobil Hvis du skal melde afbud til sammenspil, skal du kontakte Thomas. Aspirant Når man starter i Fanfarekorpset, er man aspirant. Indtil man spiller fast med i orkester eller trommekorps og marcherer med på gaden i uniform, betegnes man som aspirant. Overgangen fra Fanfarekorps til Garden foregår glidende, og det er op til marchtræner og musikalsk leder at vurdere hvornår man er klar til at blive udnævnt til garder. Se også afsnittetene Med ud at spille og Marchtræning. Bestyrelsen Den ved generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager den daglige drift af Odder Garden, herunder weekender, ture og arrangementer - samt samarbejdet med musikskolen. Bestyrelsen består af 7 personer: en formand, næstformand, kasserer, sekretærog 3 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Fotos, navne og opgavefordeling kan ses på: Musikalsk leder Instruktører Bestyrelsen Enkeltundervisning Befalingsmænd Odder Gardens Venner Instrumental undervisning: Det er en nødvendighed og indskrevet i gardens vedtægter, at garderne skal modtage undervisning på deres instrument. Garden skaber forbindelse til en egnet lærer. Det er frivilligt, hvilken lærer man vælger, men det skal være en lærer, der 4 Velkommen i Odder Garden 5

4 er godkendt af Odder Garden. Dette varetages typisk af Odder Musikskole, og betales af garderen selv. Undervisning kan foregå solo såvel som små hold. Fanfarekorpset Fanfarekorpset er for 7-10 årige, og der kræves ingen forudgående kendskab. Fanfarekorpset er opdelt i to sektioner, en for blæsere og en for trommer. For begge gælder, at de fungerer som en orkesterforskole, hvor eleverne igennem undervisningen tilegner sig basiskunnen på deres instrument, som vil være enten en kornet eller tromme. Alle instrumental elever spiller sammen på et lavt niveau for at udvikle sammenspils kundskaber og for at lære at følge en dirigent sammen med et nodebillede. Derudover trænes der marchtræning, som kvalificerer aspiranten til at gå med i optoget med garden ved arrangementer. Som medlem af fanfarekorpset skal du modtage undervisning på et instrument efter eget ønske og interesse. Garderhuset Vores garderhus er beliggende Vitaparkvej 15 i Odder, og anvendes som udgangspunkt for udrykninger og arrangementer som f.eks. marchtræning. Her foregår al udlevering, reperation og ombytning af uniform og instrumenter. Alle har pligt til at hjælpe til med at holde garderhuset i pæn stand, så det er en fornøjelse at være der. Derfor: ryd op efter dig selv. Generalforsamling Der afholdes generalforsamling hvert år i februar. Hver indmeldt garder har én stemme hvis du ikke er over 16 år forvaltes denne stemme af en af dine forældre. Foreningens vedtægter kan downloades fra hjemmesiden. Hjemmeside Odder Gardens hjemmeside kan du finde på adressen: Her kan du kan se kalender, billeder, kontaktoplysninger m.m. Webmaster: Indmeldelse Odder Garden optager nye medlemmer løbende over året, uanset om man kan spille eller ej. Indmeldelsesblanket udleveres i samråd med musikalsk leder efter du har været med til sammenspil med enten fanfarekorpset eller garden et par gange. Den udfyldte indmeldelsesblanket kan enten afleveres direkte til en fra bestyrelsen eller mailes til Shanne på Instruktører Den musikalske leder er ansvarlig ved sammenspil samt ansvarlig for repertoire, stemmefordeling og forberedelse af den musikalske del af alle arrangementer. Ved hans fravær bruges erfarne vikarer. Marchtræning og tattootræning varetages af gardens marchtræner, Cia Enemark. På øve-weekender vil der være gæsteinstruktører til de forskellige instrumentgrupper. Instrumenter Når du melder dig ind i garden, kan du generelt selv vælge, hvilket instrument du ønsker at spille, men det skal selvfølgelig være i tråd med gardens behov. Du kan vælge imellem: Træblæser: Fløjte, klarinet eller saxofon. Messing: Tuba, trækbasun, euphonium, baryton, trompet, kornet eller althorn. Slagtøj: Marchtromme, tenortromme, stortromme, trommesæt + diverse slagtøj og marimba. Instrumenter kan lejes hos garden eller musikskolen. Du og dine forældre er ansvarlig for skader eller bortkomne instrumenter. Informér straks din instruktør eller den instrumentansvarlige fra bestyrelsen, hvis der er noget galt med dit instrument. Årlig leje af blæseinstrument udgør p.t. 400 kr., og man vil yderligere skulle betale et depositum på 500 kr., som tilbagebetales, når instrumentet afleveres i renset og uskadt stand. Du kan også vælge at anskaffe dit eget instrument. Bed meget gerne om hjælp hertil. Skader på eget instrument er under eget ansvar også skader, som er sket i gardens regi. Kalenderen Du skal holde godt øje med gardens aktiviteter i kalenderen, så du ved, hvad du skal hvornår og hvor. Sørg for at samle både gardens og dine private aktiviteter i din planlægning. Kalenderen kan ses i kort version på og sendes tillige rundt på mail. Det er vigtigt at vi kan regne med dig, når du har sagt ja til at deltage i et arrangement. Se også afsnittet Afbud. Kontingent Opkræves halvårligt og udgør p.t. 450 kr. (årligt 900 kr.) for gardere. Minigardere og fanfarekorps betaler halvårligt 250 kr. (årligt 500 kr.), som indbetales til: Nordea Bank, Reg. Nr Konto nr Herudover kommer enkeltundervisning, der opkræves af musikskolen samt eventuel instrumentleje. Der vil også være hel eller delvis egenbetaling til ture, konkurrencer og rejser. Marchtræning For at lære at marchere rigtigt skal du deltage i marchtræning først i Fanfarekorpset og derefter sammen med hele garden. Når marchinstruktøren og den musikal- 6 Velkommen i Odder Garden 7

5 ..en bygarde siden 1980 Musikskolen Odder Kommunale Musikskole er ansvarlig for kvaliteten af undervisningen, bidrager til sammenspilstimer og varetager enkeltundervisning. Garden deltager i musikskolens to årlige koncerter, nytårs- og sommerkoncerten. Musikskolens leder er Steen Hattesen, tlf ske leder skønner, at du kan marchere og du har bestået en marchprøve, vil du få udleveret en uniform. Du er herefter officielt garder og skal møde til spillearrangementer sammen med garden. Se afsnittet Mødepligt. Marchtræning afholdes hele året og justeres efter behov - tid og sted vil fremgå af kalenderen og også blive udsendt på mail. Med ud at spille Når du lige er begyndt i garden, går der lidt tid, før du kan komme med ud at spille. Du skal først kunne marchere med garden, uden at spille samtidigt. Efterhånden vil du komme til at deltage i koncerter og march med dit instrument. Det tager op til 2 år, før du spiller med på hele repertoiret, men du vil løbende deltage mere og mere. Vær tålmodig med at lære numrene du skal nok lære det hele lidt efter lidt! Medaljer og bjælker Odder Garden anvender medaljer og bjælker til at vise det antal år en garder har deltaget i Odder Garden. Mødepligt Når man har fået sin uniform, har man mødepligt til alle arrangementer, men så længe man er aspirant, kan der gives afbud uden godkendelse. Vi afholder sociale arrangementer såsom videoaften, MGP-aften, fællesspisning osv. Disse annonceres i kalenderen og på mail. Ture og øve-weekender To gange om året afholdes øveweekender. Her spilles, marcheres og råhygges og man får en masse gode oplevelser med hjem. Garderture kan forekomme i forbindelser med arrangementer (f.eks. shows, besøg hos venskabs-garder, jubilæer, workshop weekender m.m.). Udmeldelse Når man er godkendt til store sammenspil, er der mødepligt til alle sammenspil og arrangementer. Hvis du kører træt i at spille, så tag lige en snak med din instruktør, enkeltlærer eller et bestyrelsesmedlem om det. Husk afbud, hvis du er forhindret! Det er helt almindeligt, at få en jeg-kommer-ingen-vegne-oplevelse ca. et halvt år efter, at man er startet. Vi skal nok hjælpe dig igennem denne lidt døde periode. Social garder ånd At være en del af en garde betyder et stort socialt sammenhold både i den enkelte garde og med andre garderkorps, som vi besøger. Udmeldelse kan kun ske efter den årlige forårskoncert eller byfest. Det skal gøres Bjælker og medaljer er garderens ejendom efter udmeldelse af garden. Minigarden Minigarden tilbyder undervisning for Klasses elever. Herefter bliver du aspirant i Fanfarekorpset. Se afsnittet Fanfarekorpset. 8 Velkommen i Odder Garden 9

6 Numre og mailadresser skriftligt via brev/mail til bestyrelse senest 3 måneder før. Sig dog gerne til i god tid, så en anden kan være klar til at tage din plads. Orlov kan gives med mindst 1 måneds varsel og efter aftale med både bestyrelsen og den musikalske leder. Derudover gælder naturligvis særlige regler for efterskole m.m. hvor man er hvilende medlem, men får alle informationer så man kan deltage til så mange arrangementer som muligt. Udlandsrejser Garden har været på mange udlandsrejser gennem tiden, hvor vi deltager i forskellige musikalske sammenhænge. Financieringen hentes dels ved frivilligt arbejde, hvor overskudet går til gardens rejsekonto, og dels gennem egenbetaling. Uniform Når du kan marchere flot og er godkendt af din marchtræner, vil du få en uniform udleveret. Nu er du officielt garder. Uniformen låner du gratis, men du skal selv sørge for, at den altid er pæn og ren. Vejledning i vedligeholdelse kan findes på hjemmesiden under punktet Bliv medlem. Mangler der knapper el lign, eller er uniformen blevet for lille, giver du straks besked til en fra bestyrelsen helst den uniforms ansvarlige, som du kan finde på hjemmesiden under Kontakt. Formand: Benny Taasinge Mobil: Musikalsk leder: Thomas Reng Mobil: Garderansvarlig / kontaktperson: Shanne Simonsen Mobil: Odder Gardens adresse: Odder Gardens Venner Garden er dybt afhængig af økonomisk og praktisk hjælp udefra for at kunne opretholde et aktivitetsniveau, der gør det attraktivt for både drenge og piger at være medlem. Odder Gardens Venner gør en stor indsats for at hjælpe os med at finde sponsorer, lave PR og yde praktisk hjælp ved f.eks. forårskoncerten og byfesten, hvor vi deltager for bl.a. at tjene penge til gardens drift. Uden Odder Gardens Venner gik det ikke, så støt op omkring garden ved at blive medlem - det koster kun 100,- kr. om året pr. husstand. Du kan blive aktivt medlem eller blot passivt betalende - begge typer medlemmer er meget velkomne! Virksomheder kan erhverve sig et medlemsskab for 300,- om året, og garden modtager selvfølgelig enhver donation med tak. Beløbet indbetales på Odder Gardens Venner s konto i Nordea: Angiv venligst tydeligt navn og adresse. Kontakt til Odder Gardens Venner: Gitte Schmidt Lazic Telefon: Birthe Højsgaard Telefon: Gunhild Burup Telefon: Velkommen i Odder Garden 11

7 Copyright Odder Garden 2014

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole.

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til en ny sæson med musikalske oplevelser. Instrumentalundervisningen

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere