Orienteringsmøde om skolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde om skolereformen"

Transkript

1 Orienteringsmøde om skolereformen

2 John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013

3 Program Kort præsentation af skolen ved John Larsen ved Lia Sandfeld og John Larsen Spørgsmål og kommentarer

4 700 elever 2-4 spor 29 klasser Klassekvotient 23,0 3 specialklasser 50 lærere 10 pædagoger

5 Præsentation af skolen - 3 små skoler i den store skole Indskolingen klasse Mellemtrinnet klasse Overbygningen klasse

6 Vi har allerede implementeret Pædagoger i undervisningen Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse P-fag i klasse Udskolingslinjer i klasse

7 Økonomi og arbejdstidsregler samt andre hensyn Økonomi og ressourcetildelingsmodel Styrelsesvedtægt, busser og færger Lov 409 Skolebestyrelsen har efter oplæg fra udviklingsgrupper med pædagoger og lærere besluttet, hvordan skolen overordnet skal implementere skolereformen.

8 Reformen har tre overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

9 Reformen har følgende konkrete mål Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

10 Skoledagen udvides på følgende måde kl. hver dag kl (30 timer) kl. to ugedage kl og tre ugedage kl (33 timer) kl. hver dag kl (35 timer)

11 Timetalsplaner ligger i forældreintra.

12 Skolebestyrelsen på har besluttet nedenstående timetalsplan. 1. klasse Fag Ugentlige lektioner Dansk 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 Kristendom 1 Matematik 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Natur/teknik 1 Idræt 2 Musik 2 heraf 1 lektion motion og bevægelse Billedkunst 1 Klassens tid 0,67 Lektiehjælp 2,33 I alt 33 Eleverne har hver dag 60 minutters frikvarter/spisepause.

13 1. klasse MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag 10:00-10:20 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 10:20-11:05 Fag Fag Fag Fag Fag 11:05-11:50 Fag Fag Fag Fag Fag 11:50-12:00 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 12:00-12:25 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 12:25-13:10 Fag Fag Fag Fag Fag 13:10-13:55 Fag Fag Fag Fag Fag 13:55-14:00 Pause Pause Pause Pause Pause 14:00-14:30 Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp Klassens tid

14 Understøttende undervisning som klassens tid i klasse I kommende skoleår vil alle klasser hver uge få lidt tid til understøttende undervisning med klasselæreren, hvor klasselæreren bl.a. har ansvar for dialog om klassens trivsel. Klasselæreren har endvidere ansvar for de timeløse fag jf. Foleskolelovens 7 - dvs. 1) færdselslære, 2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 3) uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering.

15 Understøttende undervisning som dansk og matematik i klasse Den understøttende undervisning vil blive koblet til dansk- og matematiklæreren, hvor der i næste skoleår vil blive mere tid og dermed mulighed for læring på andre måder (herunder motion/bevægelse, praksisorienteret læringsaktiviteter og fx anvendelse af i-pads).

16 Timetallet til faget og fagets understøttende undervisning er følgende: Dansk i 1.-6.kl. 1. kl. dansk 14 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 2. kl. dansk 12 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 3. kl. dansk 11 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 4. kl. dansk 10 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende dansk 5. kl. dansk 8 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende dansk 6. kl. dansk 8 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende dansk Matematik i 1.-6.kl. 1. kl. matematik 7 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 2. kl. matematik 7 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 3. kl. matematik 7 ugentlige lektioner - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse 4. kl. matematik 7 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende matematik 5. kl. matematik 6 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende matematik 6. kl. matematik 6 ugentlige lektioner - heraf 1 lektion understøttende matematik

17 Understøttende undervisning i klasse Udskolingslinjerne har et højt timetal i fagene som de tidligere skoleår, hvilket betyder, at der ikke er understøttende undervisning i fagene.

18 Understøttende undervisning som resurseforløb i klasse Resursecenteret vil have ansvar for en række forløb med understøttende undervisning i klasse. Der vil være både faglige forløb (fx læsevenner) og sociale forløb (fx god skoledag) med pædagoger eller lærere. De nuværende forløb i resursecenteret vil blive evalueret og revideret (se skolens hjemmeside), og nye forløb vil blive udviklet og beskrevet.

19 Motion og bevægelse udvides i hele skoleforløbet I klasse har eleverne fortsat 2 ugentlige idrætslektioner suppleret med motion og bevægelse i dansk, matematik og musik. I klasse skal eleverne have 3 ugentlige idrætslektioner suppleret med motion og bevægelse i musik. I klasse skal eleverne have minimum 4 ugentlige idrætslektioner (Sportslinjen minimum 6 lektioner), og idræt er fremover et eksamensfag. Der vil desuden blive indført flere motionsdage i løbet af skoleåret for alle elever.

20 Pædagoger i undervisningen Pædagogernes deltagelse i skolen bliver markant forøget fra august 2014, og organiseringen bliver anderledes. Alle skolepædagoger vil varetage fagfaglige undervisningsopgaver i 2-4 ugentlige lektioner fx musik, idræt, N/T og billedkunst. Skolepædagogerne vil ikke være fast tilknyttet en indskolingsklasse. De bliver en del af resursecenteret og kan varetage opgaver i hele skoleforløbet primært i indskoling og mellemtrin.

21 Skolehjemsamarbejde Klasselærerne har fortsat hovedansvar for skolehjemsamarbejdet. Forældre vil have mulighed for at maile til lærerne, der svarer på mail eller ringer forældre op senest indenfor 48 timer på hverdage i tidsrum før kl alt efter sagens karakter. Det betyder fx, at en mail afsendt til en lærer torsdag eftermiddag senest bliver besvaret tirsdag eftermiddag. Såfremt der er tale om alvorlige sager som fx dødsfald i familien, vil forældre kunne kontakte en leder efter kl og i weekender/ferier - lederen vurderer i den enkelte sag, om en medarbejder straks skal kontakte familien.

22 Skolehjemsamarbejde Årsplan Lærerne sørger for at orientere om fagets/klassens årsplan inden udgangen af august som i indeværende skoleår. Elevplan/uddannelsesplan Der bliver lavet en elevplan/uddannelsesplan i efteråret. Og i foråret opdateres denne elevplan/uddannelsesplan, hvilket også er som i indeværende skoleår.

23 Skolehjemsamarbejde Forældremøder Der vil blive afholdt minimum et forældremøde i 2 timer om aftenen (fx kl ) i alle klasser med deltagelse af klasselæreren, hvilket er samme niveau som i indeværende skoleår. Såfremt ledelsen vurderer det nødvendigt, kan der forekomme flere forældremøder og/eller deltagelse af flere lærere. Nogle forældremøder vil blive afholdt for en hel årgang samtidigt.

24 Skolehjemsamarbejde Sociale arrangementer Klassens forældreråd og/eller klasselæreren kan arrangere et årligt socialt arrangement efter kl , hvor klasselæreren deltager i 3 timer på samme måde som i dette skoleår. Såfremt klassens forældreråd og klasselæreren hellere vil holde et ekstra forældremøde, vil det fortsat være muligt. Klassens forældreråd Klassens forældreråd kan afholde møder med klasselæreren på hverdage før kl , såfremt planlægning og koordination ikke kan klares pr. mail/telefon.

25 Skolehjemsamarbejde Skolehjemsamtaler Der bliver til hver elev/forældre tilbudt en årlig skolehjemsamtale i 15 minutter med deltagelse af dansklærer og matematiklærer. Skolehjemsamtalerne skal afholdes på hverdage før kl Såfremt skolen vurderer, at der er behov for yderligere skolehjemsamtaler til enkelte elever/forældre, vil der blive indkaldt til dette.

26 Lektiehjælp Lektiehjælp indføres på alle klassetrin med henholdsvis ugentligt to klokketimer i indskolingen, tre klokketimer i mellemtrinnet og to klokketimer i udskolingen. Vi planlægger skolens arbejde med det udgangspunkt, at alle elever får lektiehjælp på skolen. Eleverne må desuden forvente en vis mængde lektier, der skal klares hjemme, hvilket er kort beskrevet i vedhæftede fil. Der udleveres en folder til hver elev efter sommerferien. Såfremt forældrene fravælger lektiehjælp (det er lovligt frem til næste Folketingsvalg), må man som forældre forvente yderligere 2-3 timers lektier ugentligt, der skal klares hjemme.

27 Lektiehjælp Vi tilstræber, at det er klassens lærere, der har ansvar for lektiehjælp i klasse, hvor lektiehjælpen foregår i elevernes klasselokale. I klasse vil lærerne tilbyde lektiehjælp i forskellige faglokaler og klasselokaler, hvor eleverne kan opsøge lektiehjælp i forskellige fag - alt efter deres behov.

28 Følgende virksomheder og klubber støtter og samarbejder med skolen.

29

30

31 Spørgsmål og kommentarer Ønsker du mere viden om skolen, er du altid velkommen til at tjekke skoleporten eller kontakte os

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Program 19.05.14. 1. Afdeling:

Program 19.05.14. 1. Afdeling: Program 19.05.14 1. Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel

Læs mere