Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til"

Transkript

1 Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal introduceres inden klassens forældre selv begynder at planlægge arrangementer. Fx på det forældremøde, hvor der normalt nedsættes forældreråd. Pilottest af Forældrefiduser, Brug 30 minutter af forældremødet på at samle forældrene i tilfældige grupper, som allerede på mødet starter planlægningen af en social aktivitet. Gør det allerede i 0. klasse og lav så nye aktivitetsgrupper hvert skoleår. Aktivitetsgrupper skaber sammenhold Aktivitetsgrupper er en måde at fordele planlægningen af klassens sociale aktiviteter på. Klassen danner 4-5 aktivitetsgrupper. Hver gruppe består af 4-6 forældre. Der skal være én forælder pr. barn med i én aktivitetsgruppe. Hver aktivitetsgruppe arrangerer en aktivitet i løbet af skoleåret, som er med til at skabe sammenhold i klassen. Grupperne finder masser af inspiration og færdigstrikkede fiduser til deres aktivitet på Forældrefiduser.dk. Alle fiduser fokuserer på sammenhold med plads til alle. Derfor er aktivitetsgrupper en god idé Aktivitetsgrupper fordeler planlægningen af klassens sociale liv på flere forældre. Forældrene lærer hinanden bedre at kende i mindre grupper og på tværs af børnenes køn og legekammerater, mens de planlægger. De finder sig derfor hurtigere til rette. Metoden styrker medansvaret for klassens sammenhold og forældrene har stadig mulighed for at tilpasse de ressourcer, de kan lægge i arbejdet. Planlægningen af de sociale aktiviteter og snakken på tværs af forældregruppen starter allerede på forældremødet. Materialet består af: En lærervejledning, som beskriver, hvordan du danner aktivitetsgrupperne. 9 forskellige aktiviteter med hver 6 kort, som du skal bruge, når du vælger aktiviteter og inddeler forældrene i grupper. En plakat til klasselokalet som giver overblik over klassens aktiviteter og sammensætningen af grupper. 30 magneter, som du deler ud til forældrene, én pr. elev. Forældrefiduser.dk, hvor forældrene finder konkrete opskrifter og skabeloner til deres aktiviteter. Aktivitetsgrupper ligger gratis tilgængeligt på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper. Her kan du også se, hvordan du, helt gratis, bestiller magneter og en flyer om forældresamarbejde, som du kan dele ud til forældrene i din klasse. Forældrefiduser.dk udvikles i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Skole og Forældre samt TrygFonden.

2 Sted: Navn (tovholder): Sted: Navn (tovholder): Sted: Navn (tovholder): Dato: Dato: Dato: Sted: Navn (tovholder): Sted: Navn (tovholder): Sted: Navn (tovholder): Dato: Dato: Dato: Materialet består af Magneter Klasse:... Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: På Forældrefiduser.dk/ dagsorden finder du inspiration til, hvordan du kan kombinere Aktivitetsgrupper med andre fiduser til forældremødet Lærervejledning Plakat Aktivitet: Aktivitet: 9 aktiviteter med hver deres Der er i alt 9 typer aktiviteter, som du skal vælge imellem. Hver aktivitet har sit eget kort. 4 af aktiviteterne er arrangementer, hvor forældre og/eller børn mødes. De er markeret med lilla i skemaet på næste side. 4 er aktiviteter, som på andre måder er med til at skabe et godt og inkluderende fællesskab. De er markeret med blåt i skemaet på næste side. 1 af aktiviteterne er ikke formuleret. Det er for at give dig mulighed for selv at tilføje noget, som du fx har god erfaring med. Sådan vælger du aktiviteter Du vælger de aktiviteter ud, som du fx har gode erfaringer med. Et fornuftigt niveau vil være 2-3 arrangementer i løbet af et skoleår og fx 2 af de øvrige fællesskabende aktiviteter. I alt 4-5 aktiviteter årligt. Begrunder du dine valg af aktiviteter, vil forældregruppen tage godt imod. Det er vigtigt at fortælle forældrene, at der inden for de enkelte typer af arrangementer er mange valgmuligheder, og at der kan hentes konkret inspiration på Forældrefiduser.dk. Du sørger for, at de valgte aktivitetskort hver findes i 4-6 eksemplarer, så det samlede antal kort svarer til antallet af elever i klassen. På Forældrefiduser.dk finder forældrene en lang række fiduser til aktiviteter, der skaber sammenhold. Der findes fiduser til arrangementer indendørs og udendørs, i kort tid og uden børn. Der findes også aktiviteter, som ikke kræver, at alle skal mødes. I skemaet næste side kan du se eksempler på hvilke fiduser, der hører til hver aktivitet.

3 Find fiduser på forældrefiduser.dk aktivitetskort Beskrivelse af aktiviteten Arrangementer, hvor børn og/eller forældre mødes Vi er sammen i kort tid Vi er sammen udendørs Vi er sammen indendørs Vi er sammen uden børn Korte arrangementer, lege og spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Arrangementer, som foregår udendørs. Arrangementer, som foregår indendørs. Arrangementer, hvor forældregruppen mødes uden børn. Morgenmad i klassen / Legepladsmøde / Fernisering Skovtur med klassen / Gør cyklen forårsklar / Orienteringsløb Restaurant i klassen / Sommerfest / Filmaften / Halloweenfest Mødre/fædre arrangementer / Tour des forældre / Børnefri middag Andre klasseaktiviteter, som er med til at skabe et godt og inkluderende fællesskab Vi arrangerer legegrupper Vi koordinerer en buddyordning Vi laver et kontaktkatalog Vi laver en forældrebank Aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige grupper, som leger efter skoletid. Aktivitet, hvor 2-3 forældre kobles sammen. De kan fx. bakke hinanden op på forskellig vis i forbindelse med klassens arrangementer. Aktivitet, hvor forældrene indsamler oplysninger om klassens børn og familier i et fysisk katalog. Aktivitet, hvor forældrene samler oplysninger om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden kendskaber og egenskaber i et katalog. Gode råd og skabeloner til inddeling af grupperne. Gode råd til hvordan man bruger en forældrebuddy. Skabelon og trin for trin-guide. Gode råd til, hvordan man bruger forældreressourcerne og en skabelon til banken. En selvvalgt aktivitet Du formulerer selv aktiviteten 8 ud af 10 forældre mener, at et stærkt samarbejde mellem forældre er nødvendigt for at give børnene en god skoletid. 9 ud af 10 forældre mener, at det er deres ansvar at støtte op omkring de aktiviteter, der arrangeres for klassen uden for skoletiden. Kun 5 ud af 10 forældre mener, at det er nemt at tale med alle de andre forældre. Undersøgelse om Forældrenetværk. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, Sådan introducerer du aktivitetsgrupperne for forældrene Du starter med at fortælle forældrene om ideen bag aktivitetsgrupperne, og hvordan de kan være med til at skabe gode fællesskaber omkring og mellem børnene. Her er nogle formuleringer, som du kan lade dig inspirere af: Aktiviteter, hvor forældre og børn samles uden for skoletiden nogle gange i løbet af et skoleår, er rigtig godt for børnenes sammenhold i klassen. Alle børn har brug for at føle sig velkomne og respekteret blandt klassekammeraterne - også uden for skoletiden. I har som forældre en rigtig god mulighed og også et ansvar for at hjælpe dem på vej, så alle børn er med i fællesskabet også uden for skoletiden. Når I forældre taler sammen, ses sammen og arbejder sammen om aktiviteter i klassen, så smitter det af på børnene og på deres indbyrdes relationer. Fordi sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. Det bedste I kan gøre for, at jeres eget barn trives, er at investere i klassens fællesskab. Derfor har jeg sat tid af, så I kan få sammensat aktivitetsgrupper, der står for at planlægge nogle hyggelige ting. Det er tit klassens forældreråd, som står for at beslutte og arrangere forskellige sjove og hyggelige aktiviteter for klassens børn og forældre. Det betyder, at de forældre, som sidder i forældrerådet, lærer hinanden rigtig godt at kende, og samtidig er det også de forældre, der trækker det store læs. Jeg ved, at I alle er travle børnefamilier, så det mest retfærdige er, at alle forældre bidrager med lidt. For det andet synes jeg, alle skal have chancen for at lære de andre forældre at kende i lidt mindre grupper. Derfor fordeler vi arbejdet med klasseaktiviteterne mellem jer. Det sker på den måde, at mor eller far trækker et kort. Det kort har en opgave og dem af jer, der har den samme opgave, er så i gruppe sammen. På forældremødet får I lejlighed til at starte planlægningen, så I ikke skal bruge for meget tid på det efterfølgende Næste år laver vi nye aktivitetsgrupper, så I lærer nye forældre bedre at kende på tværs af børnenes køn og legekammerater.

4 Hvis du har forældre til et barn, som ikke er på bølgelængde, så overvej om du skal tilpasse konceptet. Måske kan de begge trække et aktivitetskort. Hvordan skaber vi så et godt fællesskab i klassen? Det gør vi ved at holde fokus på fællesskabsskabende aktiviteter for i gode fællesskaber trives mobning ikke! Helle Rabøl Hansen: Når klassekultur tipper over i mobning i Mobning gentænkt (2013) Fællesskaber omkring børn skaber fællesskaber mellem børn Charlotte Højholt: Forældresamarbejde - forskning i fællesskaber (2005) Trin for trin 1. Inden forældremødet sender du et link til Forældrefiduser.dk og fortæller, at et punkt på dagsordenen er at samle én forælder pr. elev i aktivitetsgrupper. De forældre, der ikke kommer skal vide, at de også indgår i grupperne. Find et forslag til introduktionen på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper. 2. Inden mødet vælger du også de aktivitetskort ud, som du vurderer skal i spil. 3. På forældremødet starter du med at introducere idéen om aktivitetsgrupper. 4. Spred de valgte aktivitetskort ud på et bord med billedsiden opad. Antallet af kort skal svare til antallet af børn i klassen og være ligeligt fordelt mellem de valgte aktiviteter. 5. Invitér alle forældrene op omkring bordet. 6. Få én forælder pr. elev til at trække et kort. Er der forældrepar skal de blive enige om, hvem der trækker (næste år kan de jo bytte). 7. Én forælder pr. elev står nu med et kort. Bed forældre med samme type aktivitet om at finde sammen ved nogle borde. De udgør en aktivitetsgruppe. De forældre som ikke har trukket et kort kan samles til en snak eller gå med ud i grupperne på en lytter. 8. Få grupperne til at vælge en tovholder, som skriver på plakaten til klasselokalet. 9. De grupper, som skal planlægge arrangementer, skal vide inden for hvilke måneder, de skal lægge arrangementet, så sammenfald undgås. Du bestemmer og giver besked. Fortæl at tovholderne skal skrive datoen på plakaten og melde den ud til alle forældre i klassen over fx ForældreIntra. 10. Fortæl grupperne, at de kan finde inspiration og hjælp til deres aktivitet på Forældrefiduser.dk og lad dem bruge noget tid på planlægning. Overvej om skolen kan låne tablets ud på mødet. 11. Hvis der er elever, hvis forældre ikke er til stede på forældremødet, vil der være overskydende aktivitetskort tilbage. Giv dem til de respektive grupper og fortæl hvilke elever/forældre, der mangler. Det er tovholderens opgave at kontakte den eller de pågældende og invitere dem med ind i planlægningen. Det er vigtigt, at udeblevne forældre ikke holdes udenfor. 12. Få også grupperne til at aftale tid og sted for et planlægningsmøde, og hvordan de vil kommunikere efter mødet - Forældreintra, mail, sms? 13. Hvis du har magneter så slut af med at dele dem ud til forældrene, én pr. familie. Sørg for, at udeblevne forældre også får en. Du kan fx afslutte på følgende måde: Vi er rigtig godt fra start nu til en klasse, hvor der er plads til alle. Det er så vigtigt, at vi voksne har det godt sammen, og prioriterer hinanden, børnene og skolen højt. Husk at forældre smitter. Men husk også, at der er forskel på, hvad I hver især kan lægge i arbejdet. Det vigtigste er, at I gør, hvad I kan, for at alle børn er med til aktiviteterne. Her får I en magnet, hvor der står Forældrefiduser.dk. Den skal minde jer om at tage den hjælp, I kan får og ikke gøre tingene for krævende. Find hjælp på Forældrefiduser.dk. Held og lykke ude i grupperne. Samspil mellem aktivitetsgrupper og forældreråd Aktivitetsgrupperne erstatter ikke klassens forældreråd. I et forældreråd ligger der også andre opgaver, som fx at være bindeled mellem klassen og skolebestyrelsen. Forældrerådet kan også være med til at arrangere forældremøder. Forældrerådet kan fx nedsættes ved, at hver aktivitetsgruppe vælger en repræsentant, fx tovholderne. På den måde får man et forældreråd, der har god føling med, hvad der rører sig i forældre- og børnegruppen.

5

6 Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde

7

8 Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde

9

10 Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring

11

12 Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen udendørs arrangere en aktivitet, som foregår udendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring

13

14 Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn

15

16 Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn Vi er sammen indendørs arrangere en aktivitet, som foregår indendørs. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Restaurant i klassen Fællesspisning Filmaften Spilleaften Halloweenfest Bowlingtur Diskoteksaften Fastelavn

17

18 Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring

19

20 Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring Vi er sammen uden børn arrangere en aktivitet, hvor forældregruppen mødes uden børn. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister, skabeloner til invitation og trin for trin-guides til, hvordan I gør det nemt. fiduser på Skovtur med klassen Gør cyklen forårsklar Orienteringsløb Overnatning i shelter Sommerfest Byvandring

21

22 Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper. Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper. Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper.

23

24 Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper. Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper. Vi arrangerer legegrupper arrangere en aktivitet, hvor alle børn deles op i tilfældige legegrupper. Besøg Fsorældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find gode råd og en skabelon til inddeling af grupper.

25

26 Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen. Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen. Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen.

27

28 Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen. Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen. Vi laver en buddyordning koordinere en ordning, hvor 2-3 forældre sættes sammen som buddies. De bakker hinanden op på forskellig vis, fx i forbindelse med klassens arrangementer. Se hvordan I kan bruge forældrebuddies og find en beskrivelse af ordningen.

29

30 Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget. Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget. Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget.

31

32 Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget. Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget. Vi laver et kontaktkatalog samle oplysninger om klassens familier i et lille katalog. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til at gøre det nemt. Læs om fordelene ved at lave et kontaktkatalog og find en skabelon til kataloget.

33

34 Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer. Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer. Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer.

35

36 Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer. Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer. Vi laver en forældrebank samle oplysninger i et katalog om forældrenes historie, erfaringer, interesser, viden, kendskaber og egenskaber. Besøg Forældrefiduser.dk og få hjælp til, hvordan I gør det nemt. Find en skabelon til kataloget og gode råd til, hvordan I kan gøre brug af klassens forældreressourcer.

37

38 Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet. Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet. Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet.

39

40 Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet. Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet. Sammen med din aktivitetsgruppe står du for at arrangere denne aktivitet.

41

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere