DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen."

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvilke regler der gælder, når I som afdeling er med til at lave aftaler med håndværkere, entreprenører og andre fagfolk, som leverer en ydelse til afdelingen det, der i fagsprog kaldes en aftale med 3. part. Det gælder både mindre opgaver, som istandsættelse af en lejlighed, og større opgaver som renoveringer af alle afdelingens bygninger. Retningslinierne her er nr. 6 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 27. februar

2 Overskrifter: 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part 6. Eksempel 4: En byggesag 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar Denne retningslinie beskriver, hvordan det foregår, når en afdeling er med til at lave en aftale med en virksomhed eller en håndværker, som afdelingen betaler for at levere en ydelse - det der i fagsproget kaldes en aftale med 3. part. Retningslinien giver svar på, hvem der kan indgå hvilke slags aftaler for afdelingen, hvad der er den almindelige arbejdsgang i de forskellige former for aftaler, hvem kan skrive under på hvad, hvordan man sikrer at afdelingsbestyrelsen bliver informeret bedst muligt og hvordan aftaler skal opbevares. Hvis I som afdelingsbestyrelse sætter jer ind i disse ting, når I skal være med til at lave aftaler på vegne af jeres afdeling, bliver det mere forståeligt og gennemskueligt både for jer som afdelingsbestyrelse og for de beboere, som skal have gavn af de aftaler, I er med til at lave. Men før vi kigger nærmere på, hvordan man håndterer forskellige slags aftaler, er det på sin plads at ridse op, hvorfor afdelingsbestyrelsen skal beskæftige sig med aftaler og hvilket ansvar, det giver afdelingsbestyrelsen. Det er en grundlæggende del af beboerdemokratiet, at beboerne i en afdeling i meget stort omfang selv bestemmer, hvad der skal ske med de penge, de betaler i husleje. Det er en lige så grundlæggende del, at afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne til at sørge for, at beboernes fælles beslutninger bliver ført ud i livet. Det betyder, at når beboerne på afdelingsmødet - eller et flertal af beboerne i en urafstemning - har besluttet, at afdelingen skal sætte penge af på sit budget fx til en ny internet-aftale, så er afdelingsbestyrelsen forpligtet til at arbejde for at få lavet en aftale, som bedst muligt svarer til det, beboerne har sagt de vil have, og til det beløb afdelingen har sat af i budgettet til at betale det. Nogen gange er det let for afdelingsbestyrelsen at være med til at lave aftalen, fordi UngesBoligService.dk og/eller ejendomsinspektøren har skaffet et eller flere konkrete forslag fra fx internet-leverandører, som afdelingens beboere kan tage stilling til enten på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Her kender man den præcise pris og ved hvad man får for pengene. 2

3 Andre gange skal afdelingsbestyrelsen først være med til at finde et godt tilbud på det, beboerne gerne vil have. I den slags situationer kan afdelingsmødet eller urafstemningen enten beslutte, at afdelingsbestyrelsen må sige ja til en aftale på beboernes vegne uden at spørge dem igen eller at afdelingsbestyrelsen skal spørge beboerne igen, hvis den ikke kan finde et tilbud, der kan levere præcis det afdelingen vil have, til den pris der er sat af til det i budgettet. I og med at afdelingsbestyrelsen er med til at lave aftaler på afdelingens vegne og sørge for at aftalerne bliver ført ud i livet, er medlemmerne af afdelingsbestyrelsen omfattet af det, der kaldes bestyrelsesansvar. Kort fortalt betyder bestyrelsesansvaret, at du som medlem af en afdelingsbestyrelse skal handle lige så fornuftigt og samvittighedsfuldt, når der skal træffes beslutninger i afdelingsbestyrelsen, som du ville gøre, hvis beslutningerne handlede om din privatøkonomi, dit eget hjem eller en forretning, du selv ejer. Som bestyrelsesmedlem må du selvfølgelig heller ikke træffe en beslutning du ved er ulovlig eller hvor du ved, at afdelingen ikke kan overholde sin del af aftalen. Hvis afdelingsbestyrelsen er i tvivl, om en beslutning er lovlig eller kan overholdes, skal den spørge nogen der kan give den et kvalificeret svar (fx vores administrationsselskab UngesBoligService.dk). Som bestyrelsesmedlem behøver du ikke have detaljeret kendskab til lovgivningen. Det er tilstrækkeligt, at du opfører dig, som man kan forvente af en helt almindelig samvittighedsfuld borger, som ikke handler med hovedet under armen og som spørger, når han/hun er i tvivl om noget. Gør man det som bestyrelsesmedlem, pådrager man sig ikke noget personligt ansvar, selv om ens bestyrelse har truffet en beslutning, der senere viser sig at være forkert. Alle aftaler mellem en afdeling og 3. part skal underskrives af UngesBoligService.dk for at være gyldige. På den måde får 3. parten en garanti for, at afdelingens side af aftalen bliver overholdt. Det betyder, at UngesBoligService.dk altid sikrer sig, at aftalen er juridisk i orden, inden de skriver under. Det er også med til at sikre, at afdelingsbestyrelsen kan føle sig sikre på de aftaler, de er med til at godkende. UngesBoligService.dk får betaling for at træffe fornuftige beslutninger for os eller komme med fornuftige forslag til, hvad afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen kan beslutte. Så hvis man som afdelingsbestyrelse laver klare aftaler med UngesBoligService.dk om, hvordan de løser den slags opgaver for afdelingen, har afdelingsbestyrelsen et godt og sikkert grundlag for at være med til at lave aftaler med 3. part. 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? Som afdelingsbestyrelse kan man i mange forskellige situationer komme ud for at skulle være med til at lave aftaler med håndværkere og virksomheder, der løser en opgave for afdelingen mod betaling. Grundlæggende kan vi tale om fire forskellige slags aftaler, som inddrager afdelingsbestyrelsen på forskellig vis: 3

4 1. Nogle aftaler laves på forslag fra beboerne og/eller afdelingsbestyrelsen og i samarbejde med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk. I mange afdelinger er fx hvilken TV- eller internetforbindelse man vælger, eksempler på den slags aftaler. Mange steder har afdelingernes beboere (fx afdelingens internetudvalg) selv haft et stort ansvar for, at den slags aftaler har fungeret, men UngesBoligService.dk har i de seneste år kunnet tilbyde afdelingerne løsninger, som betyder færre praktiske forpligtelser for beboerne. 2. Mange af dagligdagens små aftaler laves normalt mellem afdelingens ejendomsinspektør og den, der løser opgaven, uden at afdelingsbestyrelsen blander sig i detaljerne i den enkelte aftale. Det kan fx være aftaler med de håndværkere, der sætter lejligheder i afdelingen i stand, før der kommer nye beboere. Det er typisk meget af det samme arbejde, der går igen fra aftale til aftale, og derfor kan afdelingsbestyrelsen nøjes med at sikre sig, at aftalerne fungerer tilfredsstillende og at man ikke betaler en urimelig pris for dem. 3. Hvis man bevæger sig op i de mellemstore opgaver, fx udskiftning af maskinerne i fællesvaskeriet, når de gamle maskiner er slidt op, skal beboerne i afdelingen godkende, at der bliver brugt penge på at løse opgaven og afdelingsbestyrelsen skal sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk finde det bedste aftale-tilbud og følge med i, at aftalen bliver ført ud i livet. 4. I de største aftaler byggesagerne, hvor der enten skal bygges nye eller renoveres gamle bygninger i afdelingen og hvor afdelingen normalt skal ud og låne penge skal beboerne godkende at man sætter arbejdet i gang, men DUAB s organisationsbestyrelse skal også godkende aftalen, fordi det er organisationsbestyrelsen, der garanterer for de lån, der bliver taget for at gennemføre byggesagen. Her er det normalt, at afdelingsbestyrelsen samarbejder med DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk om at udvikle og gennemføre projektet. I de næste afsnit vil vi gennemgå mere detaljeret, hvordan afdelingsbestyrelsen kan arbejde med de fire forskellige slags aftaler. 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet Afdelingens beboere eller afdelingsbestyrelsen kan selv gå ud og finde forslag til, hvilke aftaler afdelingen skal indgå med 3. part. I mange afdelinger har det typisk været fx aftaler om, hvilke internet- og TV-udbydere man bruger. Hvis vi tager internet-aftalerne som eksempel, har det ofte været beboere med særlig interesse for sagen fx afdelingens netudvalg - der har undersøgt tilbud fra de forskellige internetudbydere og derefter har stillet forslag om, at afdelingens beboere vælger et af tilbuddene. Hvis beboerne beslutter, at man vil bruge et af tilbuddene, skal afdelingsbestyrelsen sammen med UngesBoligService.dk lave en aftale med internetudbyderen, som UngesBoligService.dk underskriver. Mange af den slags aftaler har vist sig at fungere dårligt, fordi afdelingen ikke har sikret sig, at 3. parten leverer vedligehold, service og opdatering i tilstrækkeligt omfang. Afdelingen kan ikke være sikker på, at der altid er beboere, der vil være internet-ansvarlige og sørge for, at de praktiske problemer bliver løst. 4

5 Derfor anbefaler vi, at afdelingen altid starter med at kontakte UngesBoligService.dk for at høre, om de kan anbefale et tilbud, som også garanterer vedligehold, service og opdatering. På den måde er man sikker på at få professionel hjælp, hvis der er problemer med fx internetforbindelsen. UngesBoligService.dk har fx gode erfaringer med at formidle internetaftaler. Hvis afdelingsbestyrelsen har været med til at lave en aftale, får I en kopi af aftalen fra UngesBoligService.dk. Disse aftale-kopier skal I gemme, så I ved hvad afdelingen er forpligtet på, fx hvornår de nuværende aftaler udløber, hvad det koster at komme ud af dem før tid hvis I vil lave en ny, osv. I skal gemme alle de vigtige papirer om aftalen (kopien af aftalen, referater fra møder om aftalen med UngesBoligService.dk, beslutninger om aftalen som er truffet på afdelingsmødet osv.), så I kan finde dem igen. Nogle afdelingsbestyrelser har mapper, hvor de selv gemmer aftale-papirerne, mens andre har en aftale med ejendomsinspektøren om, at aftale-papirerne står på hans kontor. Det vigtigste er, at der altid skal være nogen, der kender aftalerne og ved hvor alle de vigtige papirer er og den viden skal man huske at give videre, når man vælger ny afdelingsbestyrelse. 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part De aftaler, vi taler om her, er typisk de mindre opgaver, der hører under den løbende vedligeholdelse (konto 115 i afdelingens budget), fx udskiftninger af blandingsbatterier i håndvaske og andre småreparationer af VVS- og el-installationerne. Et andet eksempel er istandsættelse af misligholdte lejligheder ved fraflytning. Det der kendetegner den slags aftaler er: at mange af aftalerne minder meget om hinanden (fx er det tit meget af det samme, der skal sættes i stand i afdelingens lejligheder eller det er den samme slags blandingsbatterier, der skal skiftes ud, fordi afdelingens håndvaske er ens). at den enkelte aftale ikke koster særlig meget. at man kan regne ud på forhånd cirka hvad den enkelte aftale vil koste afdelingen. I den slags opgaver er det normale, at afdelingens ejendomsinspektør tager sig af at skaffe materialer og ansætte håndværkere til at løse opgaven. Ejendomsinspektøren holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt og til tiden og han sørger for, at regningen bliver sendt til betaling hos UngesBoligService.dk og at udgiften bliver skrevet på den rigtige konto i afdelingens regnskab. Hvordan det skal foregå er fastlagt i UngesBoligService.dk s forretningsgange, som ejendomsinspektørerne skal følge. Beboerne eller afdelingsbestyrelsen skal ikke godkende hver enkelt udgift til de små aftaler. Hvis det handler om løbende vedligeholdelse, har afdelingsmødet nemlig allerede taget stilling, når man beslutter hvor meget der skal afsættes samlet til det i afdelingens budget. Hvis det handler om istandsættelse af en misligholdt lejlighed, er det den ansvarlige beboers depositum, der skal dække udgiften, og dermed er det en sag mellem den enkelte beboer og UngesBoligService.dk. Generelt er der derfor ingen grund til, at afdelingsbestyrelsen bruger tid på at engagere sig i hver enkelt af den slags små aftaler med 3. part. I stedet er det en god ide, at afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren en gang eller to om året snakker sammen, om de generelt er tilfredse med hvordan de små aftaler bliver løst og om der er noget der skal 5

6 ændres. Og hvis udgifterne til små reparationer på grund af hærværk eller forkert brug pludselig vokser eller er uforholdsmæssigt højt, kan det være et tegn til afdelingsbestyrelsen om, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for at få husordenen overholdt eller strammet op. UngesBoligService.dk har lavet en aftale med den enkelte ejendomsinspektør, som fastsætter hvor mange penge han kan bruge på at få løst en opgave, før han skal sende aftalen til godkendelse hos UngesBoligService.dk. Størrelsen på ejendomsinspektørens rådighedsbeløb kan svinge, afhængigt af lokale forhold (fx hvor stor afdelingen er og hvordan den generelle vedligeholdelsestilstand er), men den typiske beløbsgrænse for, hvornår UngesBoligService.dk vil have aftaler til godkendelse, ligger på mellem og kroner. 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part Når vi er oppe i de mellemstore aftaler, som typisk koster mere end ejendomsinspektørens rådighedsbeløb, står UngesBoligService.dk sammen med ejendomsinspektøren for at indgå aftalerne med 3. part. Men i en række tilfælde skal enten afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen godkende aftalerne, inden de bliver indgået. Aftaler om forholdsvis store vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, fx at få malet døre og vinduer eller renoveret badeværelser eller køkkener, er i langt de fleste tilfælde planlagt mange år i forvejen, fordi det kræver at afdelingen har sparet mange penge sammen til at få løst opgaven. Denne opsparing til planlagte opgaver er en væsentlig del af det, der hedder hensættelser i afdelingens budget, som afdelingen skal lave ifølge lovgivningen. Det er beboernes penge, der bruges til at løse vedligeholdelses- eller fornyelsesopgaverne. Derfor skal udgifterne til den slags opgaver godkendes som en del af afdelingens budget, som vedtages af beboerne på afdelingsmødet en gang om året. I praksis betyder det, at der i de fleste tilfælde er taget en demokratisk beslutning blandt beboerne om at lade UngesBoligService.dk og ejendomsinspektøren lave en aftale med 3. part om at få løst opgaven. Afdelingsbestyrelsens vigtigste mulighed for at få indflydelse på, hvilke aftaler der skal laves for at få løst den slags planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, er at deltage i den årlige markvandring. Markvandringen holdes om foråret, når afdelingens budget for det næste år skal forberedes (der kan også holdes markvandringer på andre tidspunkter, hvis der er behov for det). I markvandringen deltager ejendomsinspektøren og projektlederen fra UngesBoligService.dk og afdelingsbestyrelsen er inviteret til at deltage. Formålet med markvandringen er at I sammen gennemgår alle afdelingens bygninger for at fastlægge, hvilke større vedligeholdelsesarbejder der er behov for i fremtiden. Den slags arbejder har indflydelse på afdelingens langtidsbudget, fordi afdelingen skal hensætte penge til at betale for dem. I den forbindelse er projektlederen i UngesBoligService.dk en vigtig samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen. Projektlederen lægger de arbejder, der blev besluttet på markvandringen, ind i afdelingens budget, så der bliver afsat penge til at udføre dem. Han udarbejder udbudsmateriale som beskriver det arbejde der skal laves i afdelingen, indhenter tilbud fra håndværkere eller leverandører og sender accept af tilbud til den/dem, der bliver valgt til at løse opgaven. Ved større arbejder indhenter projektlederen mindst 3 tilbud for at sikre, at afdelingen får det bedst mulige tilbud. 6

7 Når dette forarbejde er gjort, sender projektlederen afdelingsbestyrelsen de tilbud, der er kommet, sammen med en anbefaling af hvilket tilbud, der er mest fordelagtigt for afdelingen. Det er afdelingsbestyrelsen, der på beboernes vegne skal godkende, hvilket tilbud der vælges. Når afdelingsbestyrelsen har godkendt et tilbud, har ejendomsinspektøren og projektlederen i UngesBoligService.dk ansvaret for, at aftalen bliver lavet og at arbejdet bliver sat i gang. Det er imidlertid ikke alle problemer og behov man kan forudse. Nogen gange er der brug for at lave aftaler for at løse uforudsete problemer, fx vandskader eller hvis noget nyanskaffet udstyr går i stykker. Her er der ikke på forhånd en beboergodkendelse af at lave aftaler, der koster afdelingen penge. I den slags situationer er det jer som afdelingsbestyrelse, der skal godkende beslutningen og på vegne af jeres beboere skal holde øje med, at afdelingens penge bruges fornuftigt. Det kan være svært at lave præcise regler for, hvornår det er vigtigt at en afdelingsbestyrelse tager stilling til en aftale, før den bliver indgået, fordi forholdene kan være meget forskellige fra afdeling til afdeling. Der er ingen faste regler om det, hverken i lovgivningen eller i DUAB s vedtægter, så derfor må I selv i afdelingsbestyrelsen lave en vurdering af, hvad I gerne vil have til godkendelse. Et forslag til en regel kunne være, at I aftaler med UngesBoligService.dk, at når en aftale mellem afdelingen og 3. part koster over et vist antal tusind kroner, skal den diskuteres og/eller godkendes af afdelingsbestyrelsen. På den måde kan I nøjes med at koncentrere jer om at få indflydelse på de væsentlige aftaler om reparationer, nyanskaffelser og forbedringsarbejder. 6. Eksempel 4: En byggesag Når vi er oppe i de store byggesager, hvor der enten skal bygges nye bygninger eller hvor der skal foretages omfattende renoveringer af eksisterende bygninger, gælder der andre spilleregler end for de tre foregående slags aftaler. Det skyldes, at byggesager normalt koster så mange penge, at afdelingen ikke selv kan dække dem af sine hensættelser. I stedet låner afdelingen penge til byggeriet, som beboernes husleje så efterfølgende betaler tilbage over en lang årrække. Men da den enkelte afdeling er en del af det samlede boligselskab DUAB, er det også organisationsbestyrelsen for DUAB, der garanterer for de lån, afdelingerne tager for at gennemføre byggesager. Derfor skal byggesager ikke kun godkendes af afdelingsmødet, men også af DUAB s organisationsbestyrelse. Det betyder grundlæggende, at afdelingsbestyrelsen skal samarbejde med både DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, når der fx skal gennemføres en større renovering af afdelingens bygninger. Når der skal gennemføres en byggesag, indgår DUAB s organisationsbestyrelse en bygherreoverenskomst med UngesBoligService.dk. Bygherreoverenskomsten er den overordnede kontrakt, der beskriver hvad DUAB og dermed også den DUAB-afdeling, hvor byggeriet skal foregå gerne vil have bygget eller renoveret og hvad UngesBoligService.dk skal have i honorar for at sørge for, at denne opgave bliver løst 1. 1 Når UngesBoligService.dk gennemfører byggesager (som fx renoveringer) for DUAB, får de et honorar på mellem 2,5 og 8 % af de samlede håndværkerudgifter for at løse opgaven. Det er aftalt mellem DUAB og UngesBoligService.dk, at honoraret udbetales til UngesBoligservice.dk i rater undervejs i processen: 50 % udbetales når man har fået tilsagn 7

8 I bygherreoverenskomsten giver DUAB UngesBoligService.dk fuldmagt til at administrere de lån, der optages for at finansiere byggeriet, og til at stå for udbetalinger til de leverandører og håndværkere, de har ansat til at lave arbejdet. Det er også UngesBoligService.dk, der underskriver alle dokumenter, der har med byggesagen at gøre; undtagelsen er lånene, som også skal underskrives af repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse. Når en byggesag handler om renovering af afdelingens bygninger, er det afdelingsbestyrelsen i samarbejde med UngesBoligService.dk, der beslutter, hvordan arbejdet skal laves og hvem der skal lave det. En renovering i en DUAB-afdeling starter med, at afdelingens ejendomsinspektør og projektlederen fra UngesBoligService.dk fremlægger baggrunden for at starte renoveringssagen først for afdelingsbestyrelsen og derefter på et afdelingsmøde, hvor beboerne skal godkende, at UngesBoligService.dk arbejder videre med at sætte gang i byggesagen. Når afdelingsmødets godkendelse er på plads, hyrer UngesBoligService.dk en ekstern rådgiver det kan enten være en arkitekt eller en ingeniør - til at lave en førsynsrapport. Førsynsrapporten er en vurdering af hvilken stand, de bygninger der skal renoveres, er i og et budget over, hvor meget det omtrent vil koste at lave det renoveringsarbejde, der er brug for. Det er et krav, at den eksterne rådgiver ikke tidligere har udført arbejder for afdelingen, så afdelingen kan være sikker på, at rådgiveren ikke kan komme til at vurdere arbejde, han selv tidligere har været med til at udføre. Projektlederen fremlægger førsynsrapporten for afdelingsbestyrelsen. UngesBoligService.dk bruger afdelingsbestyrelsens forslag og kommentarer til førsynsrapporten til at lave en projektbeskrivelse og en vurdering af hvor meget byggesagen vil koste. Projektbeskrivelsen og vurderingen skal derefter godkendes på et nyt afdelingsmøde. Når afdelingsmødet så har godkendt for anden gang, laver projektlederen et budget for byggesagen og sender det til godkendelse i den kommune, afdelingen ligger i. Før byggeriet kan starte, skal kommunen nemlig godkende, at DUAB kan låne penge til at finansiere byggesagen. Det skyldes at kommunen alt efter hvilken slags lån man kan tage enten skal betale en del af renterne og afdragene på lånet eller skal garantere for hele lånet på DUAB s vegne. Når kommunen har godkendt byggesagen, sørger projektlederen for at få nedsat en byggebestyrelse, hvor afdelingens beboere er repræsenteret, men hvor der også kan sidde repræsentanter fra DUAB s organisationsbestyrelse eller andre, man gerne vil have til at hjælpe med at udvikle byggeriet. Det er byggebestyrelsens opgave at følge byggeriet og træffe en række beslutninger om de mere konkrete spørgsmål, der opstår undervejs i projektet. Den eksterne rådgiver udarbejder og udsender det udbudsmateriale, der beskriver det arbejde, der skal udføres. Byggebestyrelsen skal godkende, hvilke entreprenører der skal inviteres til at byde på projektet. Entreprenøren er typisk et større byggefirma, som påtager sig det samlede ansvar for at gennemføre byggeriet og så efterfølgende laver aftaler med mindre firmaer om, at de løser de forskellige mindre dele af opgaven. Når de forskellige entreprenører, der er interesseret i at udføre byggeriet, har givet deres bud på hvilken pris de kan løse opgaven for, tager byggebestyrelsen stilling til hvilket tilbud man skal bruge. om at der kan optages byggelån, 40 % udbetales når licitationen af arbejdet er godkendt og de sidste 10 % udbetales, når byggeregnskabet for det afsluttede arbejde er blevet godkendt. 8

9 UngesBoligService.dk indhenter tre-fire tilbud på bygge- og realkreditlån fra kreditforeninger og banker, som skal bruges til at betale for byggeriet. Når tilbudene er modtaget, kommer UngesBoligService.dk med en anbefaling til DUAB s organisationsbestyrelse om, hvilket tilbud der er billigst og bedst. Ud fra det vælger organisationsbestyrelsen hvilket lånetilbud der skal benyttes. Når kommunen har godkendt, at udbuddet af opgaven og valget af entreprenør er foregået efter reglerne, kan byggeriet gå i gang. Byggebestyrelsen følger normalt med hele vejen gennem byggefasen for at kunne træffe beslutninger, hvis der bliver behov for ændringer i det der er planlagt. Hvis der sker væsentlige ændringer i byggesagens økonomi, fx at den bliver væsentligt dyrere end man troede fra starten, skal beboerne i afdelingen godkende at man fx skal optage et større lån for at betale for byggeriet. Det sker oftest på et ekstraordinært afdelingsmøde, typisk efter at afdelingsbestyrelsen har behandlet forslagene til ændringer først og diskuteret de forskellige muligheder, så de kan komme med en anbefaling til afdelingsmødet. 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør Som sagt tidligere er det en god ide, at I i afdelingsbestyrelsen træffer nogle overordnede beslutninger om, hvornår og hvordan I vil inddrages i de aftaler med 3. part, der skal laves på afdelingens vegne. Så slipper I for at bruge mange kræfter på at tage den diskussion fra bunden, hver gang der skal laves en ny aftale. Nogen steder bruger afdelingsbestyrelsen mange kræfter på at være med til at forberede og følge op på mange af afdelingens aftaler med 3. part. Andre afdelingsbestyrelser overlader det meste af arbejdet med aftalerne til ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk og koncentrerer sig om at være med i de vigtigste beslutninger. Om man vælger den ene eller den anden måde at gøre det på, er et spørgsmål om hvad man har lyst og kræfter til. Før I beslutter jeres regler for, hvornår og hvordan afdelingsbestyrelsen skal inddrages, bør I tage en grundig snak med jeres ejendomsinspektør. Han har ofte arbejdet længe i afdelingen og kender til, hvad de forskellige slags opgaver i gennemsnit koster. Derfor kan han give jer gode råd om fx hvor meget en aftale skal koste før I skal inddrages i beslutningen om, hvem man laver aftalen med. I de fleste tilfælde er det ejendomsinspektøren, I skal samarbejde med til daglig om de konkrete aftaler med 3. part. Derfor er det vigtigt at I bliver enige med jeres ejendomsinspektør om, hvordan det skal foregå i praksis, så I fra starten har afstemt jeres forventninger og krav til hinanden. Ved at lave klare og faste aftaler med jeres ejendomsinspektør kan I forebygge de konflikter, der kan opstå, hvis afdelingsbestyrelsen overlader opgaven med at skaffe fx håndværkere til ejendomsinspektøren og bagefter er utilfredse med de håndværkere, der er blevet valgt. I bør også aftale med ejendomsinspektøren, hvor tit jeres afdelingsbestyrelse skal orienteres om hvordan det går med igangsatte arbejder og om I skal orienteres, hvis der kommer uforudsete ændringer i fx prisen eller tidsfristen for løsningen af en opgave. Det er også en god ide at I bliver orienteret, når et arbejde er afsluttet, så I sammen med ejendomsinspektøren kan vurdere, om det gik som planlagt og om de indhøstede erfaringer giver jer grund til at ændre noget i jeres regler. 9

10 Udgangspunktet er i de fleste tilfælde, at det er afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren, der vælger leverandører og håndværkere. Men som en del af servicen til afdelingen kan I få vores administrationsselskab UngesBoligService.dk anbefale, hvilke leverandører eller håndværkere man bør bruge, hvis afdelingsbestyrelsen beder om det. Det kan være i forbindelse med gode indkøbsordninger eller hvis man skal indhente tilbud fra flere forskellige leverandører eller entreprenører. 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? Start med at spørge jeres ejendomsinspektør. Hvis ikke han har svaret, kan I kontakte projektlederen i UngesBoligService.dk 10

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 6 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TOFTEGÅRDEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere