DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen."

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvilke regler der gælder, når I som afdeling er med til at lave aftaler med håndværkere, entreprenører og andre fagfolk, som leverer en ydelse til afdelingen det, der i fagsprog kaldes en aftale med 3. part. Det gælder både mindre opgaver, som istandsættelse af en lejlighed, og større opgaver som renoveringer af alle afdelingens bygninger. Retningslinierne her er nr. 6 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 27. februar

2 Overskrifter: 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part 6. Eksempel 4: En byggesag 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar Denne retningslinie beskriver, hvordan det foregår, når en afdeling er med til at lave en aftale med en virksomhed eller en håndværker, som afdelingen betaler for at levere en ydelse - det der i fagsproget kaldes en aftale med 3. part. Retningslinien giver svar på, hvem der kan indgå hvilke slags aftaler for afdelingen, hvad der er den almindelige arbejdsgang i de forskellige former for aftaler, hvem kan skrive under på hvad, hvordan man sikrer at afdelingsbestyrelsen bliver informeret bedst muligt og hvordan aftaler skal opbevares. Hvis I som afdelingsbestyrelse sætter jer ind i disse ting, når I skal være med til at lave aftaler på vegne af jeres afdeling, bliver det mere forståeligt og gennemskueligt både for jer som afdelingsbestyrelse og for de beboere, som skal have gavn af de aftaler, I er med til at lave. Men før vi kigger nærmere på, hvordan man håndterer forskellige slags aftaler, er det på sin plads at ridse op, hvorfor afdelingsbestyrelsen skal beskæftige sig med aftaler og hvilket ansvar, det giver afdelingsbestyrelsen. Det er en grundlæggende del af beboerdemokratiet, at beboerne i en afdeling i meget stort omfang selv bestemmer, hvad der skal ske med de penge, de betaler i husleje. Det er en lige så grundlæggende del, at afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne til at sørge for, at beboernes fælles beslutninger bliver ført ud i livet. Det betyder, at når beboerne på afdelingsmødet - eller et flertal af beboerne i en urafstemning - har besluttet, at afdelingen skal sætte penge af på sit budget fx til en ny internet-aftale, så er afdelingsbestyrelsen forpligtet til at arbejde for at få lavet en aftale, som bedst muligt svarer til det, beboerne har sagt de vil have, og til det beløb afdelingen har sat af i budgettet til at betale det. Nogen gange er det let for afdelingsbestyrelsen at være med til at lave aftalen, fordi UngesBoligService.dk og/eller ejendomsinspektøren har skaffet et eller flere konkrete forslag fra fx internet-leverandører, som afdelingens beboere kan tage stilling til enten på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Her kender man den præcise pris og ved hvad man får for pengene. 2

3 Andre gange skal afdelingsbestyrelsen først være med til at finde et godt tilbud på det, beboerne gerne vil have. I den slags situationer kan afdelingsmødet eller urafstemningen enten beslutte, at afdelingsbestyrelsen må sige ja til en aftale på beboernes vegne uden at spørge dem igen eller at afdelingsbestyrelsen skal spørge beboerne igen, hvis den ikke kan finde et tilbud, der kan levere præcis det afdelingen vil have, til den pris der er sat af til det i budgettet. I og med at afdelingsbestyrelsen er med til at lave aftaler på afdelingens vegne og sørge for at aftalerne bliver ført ud i livet, er medlemmerne af afdelingsbestyrelsen omfattet af det, der kaldes bestyrelsesansvar. Kort fortalt betyder bestyrelsesansvaret, at du som medlem af en afdelingsbestyrelse skal handle lige så fornuftigt og samvittighedsfuldt, når der skal træffes beslutninger i afdelingsbestyrelsen, som du ville gøre, hvis beslutningerne handlede om din privatøkonomi, dit eget hjem eller en forretning, du selv ejer. Som bestyrelsesmedlem må du selvfølgelig heller ikke træffe en beslutning du ved er ulovlig eller hvor du ved, at afdelingen ikke kan overholde sin del af aftalen. Hvis afdelingsbestyrelsen er i tvivl, om en beslutning er lovlig eller kan overholdes, skal den spørge nogen der kan give den et kvalificeret svar (fx vores administrationsselskab UngesBoligService.dk). Som bestyrelsesmedlem behøver du ikke have detaljeret kendskab til lovgivningen. Det er tilstrækkeligt, at du opfører dig, som man kan forvente af en helt almindelig samvittighedsfuld borger, som ikke handler med hovedet under armen og som spørger, når han/hun er i tvivl om noget. Gør man det som bestyrelsesmedlem, pådrager man sig ikke noget personligt ansvar, selv om ens bestyrelse har truffet en beslutning, der senere viser sig at være forkert. Alle aftaler mellem en afdeling og 3. part skal underskrives af UngesBoligService.dk for at være gyldige. På den måde får 3. parten en garanti for, at afdelingens side af aftalen bliver overholdt. Det betyder, at UngesBoligService.dk altid sikrer sig, at aftalen er juridisk i orden, inden de skriver under. Det er også med til at sikre, at afdelingsbestyrelsen kan føle sig sikre på de aftaler, de er med til at godkende. UngesBoligService.dk får betaling for at træffe fornuftige beslutninger for os eller komme med fornuftige forslag til, hvad afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen kan beslutte. Så hvis man som afdelingsbestyrelse laver klare aftaler med UngesBoligService.dk om, hvordan de løser den slags opgaver for afdelingen, har afdelingsbestyrelsen et godt og sikkert grundlag for at være med til at lave aftaler med 3. part. 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? Som afdelingsbestyrelse kan man i mange forskellige situationer komme ud for at skulle være med til at lave aftaler med håndværkere og virksomheder, der løser en opgave for afdelingen mod betaling. Grundlæggende kan vi tale om fire forskellige slags aftaler, som inddrager afdelingsbestyrelsen på forskellig vis: 3

4 1. Nogle aftaler laves på forslag fra beboerne og/eller afdelingsbestyrelsen og i samarbejde med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk. I mange afdelinger er fx hvilken TV- eller internetforbindelse man vælger, eksempler på den slags aftaler. Mange steder har afdelingernes beboere (fx afdelingens internetudvalg) selv haft et stort ansvar for, at den slags aftaler har fungeret, men UngesBoligService.dk har i de seneste år kunnet tilbyde afdelingerne løsninger, som betyder færre praktiske forpligtelser for beboerne. 2. Mange af dagligdagens små aftaler laves normalt mellem afdelingens ejendomsinspektør og den, der løser opgaven, uden at afdelingsbestyrelsen blander sig i detaljerne i den enkelte aftale. Det kan fx være aftaler med de håndværkere, der sætter lejligheder i afdelingen i stand, før der kommer nye beboere. Det er typisk meget af det samme arbejde, der går igen fra aftale til aftale, og derfor kan afdelingsbestyrelsen nøjes med at sikre sig, at aftalerne fungerer tilfredsstillende og at man ikke betaler en urimelig pris for dem. 3. Hvis man bevæger sig op i de mellemstore opgaver, fx udskiftning af maskinerne i fællesvaskeriet, når de gamle maskiner er slidt op, skal beboerne i afdelingen godkende, at der bliver brugt penge på at løse opgaven og afdelingsbestyrelsen skal sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk finde det bedste aftale-tilbud og følge med i, at aftalen bliver ført ud i livet. 4. I de største aftaler byggesagerne, hvor der enten skal bygges nye eller renoveres gamle bygninger i afdelingen og hvor afdelingen normalt skal ud og låne penge skal beboerne godkende at man sætter arbejdet i gang, men DUAB s organisationsbestyrelse skal også godkende aftalen, fordi det er organisationsbestyrelsen, der garanterer for de lån, der bliver taget for at gennemføre byggesagen. Her er det normalt, at afdelingsbestyrelsen samarbejder med DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk om at udvikle og gennemføre projektet. I de næste afsnit vil vi gennemgå mere detaljeret, hvordan afdelingsbestyrelsen kan arbejde med de fire forskellige slags aftaler. 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet Afdelingens beboere eller afdelingsbestyrelsen kan selv gå ud og finde forslag til, hvilke aftaler afdelingen skal indgå med 3. part. I mange afdelinger har det typisk været fx aftaler om, hvilke internet- og TV-udbydere man bruger. Hvis vi tager internet-aftalerne som eksempel, har det ofte været beboere med særlig interesse for sagen fx afdelingens netudvalg - der har undersøgt tilbud fra de forskellige internetudbydere og derefter har stillet forslag om, at afdelingens beboere vælger et af tilbuddene. Hvis beboerne beslutter, at man vil bruge et af tilbuddene, skal afdelingsbestyrelsen sammen med UngesBoligService.dk lave en aftale med internetudbyderen, som UngesBoligService.dk underskriver. Mange af den slags aftaler har vist sig at fungere dårligt, fordi afdelingen ikke har sikret sig, at 3. parten leverer vedligehold, service og opdatering i tilstrækkeligt omfang. Afdelingen kan ikke være sikker på, at der altid er beboere, der vil være internet-ansvarlige og sørge for, at de praktiske problemer bliver løst. 4

5 Derfor anbefaler vi, at afdelingen altid starter med at kontakte UngesBoligService.dk for at høre, om de kan anbefale et tilbud, som også garanterer vedligehold, service og opdatering. På den måde er man sikker på at få professionel hjælp, hvis der er problemer med fx internetforbindelsen. UngesBoligService.dk har fx gode erfaringer med at formidle internetaftaler. Hvis afdelingsbestyrelsen har været med til at lave en aftale, får I en kopi af aftalen fra UngesBoligService.dk. Disse aftale-kopier skal I gemme, så I ved hvad afdelingen er forpligtet på, fx hvornår de nuværende aftaler udløber, hvad det koster at komme ud af dem før tid hvis I vil lave en ny, osv. I skal gemme alle de vigtige papirer om aftalen (kopien af aftalen, referater fra møder om aftalen med UngesBoligService.dk, beslutninger om aftalen som er truffet på afdelingsmødet osv.), så I kan finde dem igen. Nogle afdelingsbestyrelser har mapper, hvor de selv gemmer aftale-papirerne, mens andre har en aftale med ejendomsinspektøren om, at aftale-papirerne står på hans kontor. Det vigtigste er, at der altid skal være nogen, der kender aftalerne og ved hvor alle de vigtige papirer er og den viden skal man huske at give videre, når man vælger ny afdelingsbestyrelse. 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part De aftaler, vi taler om her, er typisk de mindre opgaver, der hører under den løbende vedligeholdelse (konto 115 i afdelingens budget), fx udskiftninger af blandingsbatterier i håndvaske og andre småreparationer af VVS- og el-installationerne. Et andet eksempel er istandsættelse af misligholdte lejligheder ved fraflytning. Det der kendetegner den slags aftaler er: at mange af aftalerne minder meget om hinanden (fx er det tit meget af det samme, der skal sættes i stand i afdelingens lejligheder eller det er den samme slags blandingsbatterier, der skal skiftes ud, fordi afdelingens håndvaske er ens). at den enkelte aftale ikke koster særlig meget. at man kan regne ud på forhånd cirka hvad den enkelte aftale vil koste afdelingen. I den slags opgaver er det normale, at afdelingens ejendomsinspektør tager sig af at skaffe materialer og ansætte håndværkere til at løse opgaven. Ejendomsinspektøren holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt og til tiden og han sørger for, at regningen bliver sendt til betaling hos UngesBoligService.dk og at udgiften bliver skrevet på den rigtige konto i afdelingens regnskab. Hvordan det skal foregå er fastlagt i UngesBoligService.dk s forretningsgange, som ejendomsinspektørerne skal følge. Beboerne eller afdelingsbestyrelsen skal ikke godkende hver enkelt udgift til de små aftaler. Hvis det handler om løbende vedligeholdelse, har afdelingsmødet nemlig allerede taget stilling, når man beslutter hvor meget der skal afsættes samlet til det i afdelingens budget. Hvis det handler om istandsættelse af en misligholdt lejlighed, er det den ansvarlige beboers depositum, der skal dække udgiften, og dermed er det en sag mellem den enkelte beboer og UngesBoligService.dk. Generelt er der derfor ingen grund til, at afdelingsbestyrelsen bruger tid på at engagere sig i hver enkelt af den slags små aftaler med 3. part. I stedet er det en god ide, at afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren en gang eller to om året snakker sammen, om de generelt er tilfredse med hvordan de små aftaler bliver løst og om der er noget der skal 5

6 ændres. Og hvis udgifterne til små reparationer på grund af hærværk eller forkert brug pludselig vokser eller er uforholdsmæssigt højt, kan det være et tegn til afdelingsbestyrelsen om, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for at få husordenen overholdt eller strammet op. UngesBoligService.dk har lavet en aftale med den enkelte ejendomsinspektør, som fastsætter hvor mange penge han kan bruge på at få løst en opgave, før han skal sende aftalen til godkendelse hos UngesBoligService.dk. Størrelsen på ejendomsinspektørens rådighedsbeløb kan svinge, afhængigt af lokale forhold (fx hvor stor afdelingen er og hvordan den generelle vedligeholdelsestilstand er), men den typiske beløbsgrænse for, hvornår UngesBoligService.dk vil have aftaler til godkendelse, ligger på mellem og kroner. 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part Når vi er oppe i de mellemstore aftaler, som typisk koster mere end ejendomsinspektørens rådighedsbeløb, står UngesBoligService.dk sammen med ejendomsinspektøren for at indgå aftalerne med 3. part. Men i en række tilfælde skal enten afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen godkende aftalerne, inden de bliver indgået. Aftaler om forholdsvis store vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, fx at få malet døre og vinduer eller renoveret badeværelser eller køkkener, er i langt de fleste tilfælde planlagt mange år i forvejen, fordi det kræver at afdelingen har sparet mange penge sammen til at få løst opgaven. Denne opsparing til planlagte opgaver er en væsentlig del af det, der hedder hensættelser i afdelingens budget, som afdelingen skal lave ifølge lovgivningen. Det er beboernes penge, der bruges til at løse vedligeholdelses- eller fornyelsesopgaverne. Derfor skal udgifterne til den slags opgaver godkendes som en del af afdelingens budget, som vedtages af beboerne på afdelingsmødet en gang om året. I praksis betyder det, at der i de fleste tilfælde er taget en demokratisk beslutning blandt beboerne om at lade UngesBoligService.dk og ejendomsinspektøren lave en aftale med 3. part om at få løst opgaven. Afdelingsbestyrelsens vigtigste mulighed for at få indflydelse på, hvilke aftaler der skal laves for at få løst den slags planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, er at deltage i den årlige markvandring. Markvandringen holdes om foråret, når afdelingens budget for det næste år skal forberedes (der kan også holdes markvandringer på andre tidspunkter, hvis der er behov for det). I markvandringen deltager ejendomsinspektøren og projektlederen fra UngesBoligService.dk og afdelingsbestyrelsen er inviteret til at deltage. Formålet med markvandringen er at I sammen gennemgår alle afdelingens bygninger for at fastlægge, hvilke større vedligeholdelsesarbejder der er behov for i fremtiden. Den slags arbejder har indflydelse på afdelingens langtidsbudget, fordi afdelingen skal hensætte penge til at betale for dem. I den forbindelse er projektlederen i UngesBoligService.dk en vigtig samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen. Projektlederen lægger de arbejder, der blev besluttet på markvandringen, ind i afdelingens budget, så der bliver afsat penge til at udføre dem. Han udarbejder udbudsmateriale som beskriver det arbejde der skal laves i afdelingen, indhenter tilbud fra håndværkere eller leverandører og sender accept af tilbud til den/dem, der bliver valgt til at løse opgaven. Ved større arbejder indhenter projektlederen mindst 3 tilbud for at sikre, at afdelingen får det bedst mulige tilbud. 6

7 Når dette forarbejde er gjort, sender projektlederen afdelingsbestyrelsen de tilbud, der er kommet, sammen med en anbefaling af hvilket tilbud, der er mest fordelagtigt for afdelingen. Det er afdelingsbestyrelsen, der på beboernes vegne skal godkende, hvilket tilbud der vælges. Når afdelingsbestyrelsen har godkendt et tilbud, har ejendomsinspektøren og projektlederen i UngesBoligService.dk ansvaret for, at aftalen bliver lavet og at arbejdet bliver sat i gang. Det er imidlertid ikke alle problemer og behov man kan forudse. Nogen gange er der brug for at lave aftaler for at løse uforudsete problemer, fx vandskader eller hvis noget nyanskaffet udstyr går i stykker. Her er der ikke på forhånd en beboergodkendelse af at lave aftaler, der koster afdelingen penge. I den slags situationer er det jer som afdelingsbestyrelse, der skal godkende beslutningen og på vegne af jeres beboere skal holde øje med, at afdelingens penge bruges fornuftigt. Det kan være svært at lave præcise regler for, hvornår det er vigtigt at en afdelingsbestyrelse tager stilling til en aftale, før den bliver indgået, fordi forholdene kan være meget forskellige fra afdeling til afdeling. Der er ingen faste regler om det, hverken i lovgivningen eller i DUAB s vedtægter, så derfor må I selv i afdelingsbestyrelsen lave en vurdering af, hvad I gerne vil have til godkendelse. Et forslag til en regel kunne være, at I aftaler med UngesBoligService.dk, at når en aftale mellem afdelingen og 3. part koster over et vist antal tusind kroner, skal den diskuteres og/eller godkendes af afdelingsbestyrelsen. På den måde kan I nøjes med at koncentrere jer om at få indflydelse på de væsentlige aftaler om reparationer, nyanskaffelser og forbedringsarbejder. 6. Eksempel 4: En byggesag Når vi er oppe i de store byggesager, hvor der enten skal bygges nye bygninger eller hvor der skal foretages omfattende renoveringer af eksisterende bygninger, gælder der andre spilleregler end for de tre foregående slags aftaler. Det skyldes, at byggesager normalt koster så mange penge, at afdelingen ikke selv kan dække dem af sine hensættelser. I stedet låner afdelingen penge til byggeriet, som beboernes husleje så efterfølgende betaler tilbage over en lang årrække. Men da den enkelte afdeling er en del af det samlede boligselskab DUAB, er det også organisationsbestyrelsen for DUAB, der garanterer for de lån, afdelingerne tager for at gennemføre byggesager. Derfor skal byggesager ikke kun godkendes af afdelingsmødet, men også af DUAB s organisationsbestyrelse. Det betyder grundlæggende, at afdelingsbestyrelsen skal samarbejde med både DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, når der fx skal gennemføres en større renovering af afdelingens bygninger. Når der skal gennemføres en byggesag, indgår DUAB s organisationsbestyrelse en bygherreoverenskomst med UngesBoligService.dk. Bygherreoverenskomsten er den overordnede kontrakt, der beskriver hvad DUAB og dermed også den DUAB-afdeling, hvor byggeriet skal foregå gerne vil have bygget eller renoveret og hvad UngesBoligService.dk skal have i honorar for at sørge for, at denne opgave bliver løst 1. 1 Når UngesBoligService.dk gennemfører byggesager (som fx renoveringer) for DUAB, får de et honorar på mellem 2,5 og 8 % af de samlede håndværkerudgifter for at løse opgaven. Det er aftalt mellem DUAB og UngesBoligService.dk, at honoraret udbetales til UngesBoligservice.dk i rater undervejs i processen: 50 % udbetales når man har fået tilsagn 7

8 I bygherreoverenskomsten giver DUAB UngesBoligService.dk fuldmagt til at administrere de lån, der optages for at finansiere byggeriet, og til at stå for udbetalinger til de leverandører og håndværkere, de har ansat til at lave arbejdet. Det er også UngesBoligService.dk, der underskriver alle dokumenter, der har med byggesagen at gøre; undtagelsen er lånene, som også skal underskrives af repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse. Når en byggesag handler om renovering af afdelingens bygninger, er det afdelingsbestyrelsen i samarbejde med UngesBoligService.dk, der beslutter, hvordan arbejdet skal laves og hvem der skal lave det. En renovering i en DUAB-afdeling starter med, at afdelingens ejendomsinspektør og projektlederen fra UngesBoligService.dk fremlægger baggrunden for at starte renoveringssagen først for afdelingsbestyrelsen og derefter på et afdelingsmøde, hvor beboerne skal godkende, at UngesBoligService.dk arbejder videre med at sætte gang i byggesagen. Når afdelingsmødets godkendelse er på plads, hyrer UngesBoligService.dk en ekstern rådgiver det kan enten være en arkitekt eller en ingeniør - til at lave en førsynsrapport. Førsynsrapporten er en vurdering af hvilken stand, de bygninger der skal renoveres, er i og et budget over, hvor meget det omtrent vil koste at lave det renoveringsarbejde, der er brug for. Det er et krav, at den eksterne rådgiver ikke tidligere har udført arbejder for afdelingen, så afdelingen kan være sikker på, at rådgiveren ikke kan komme til at vurdere arbejde, han selv tidligere har været med til at udføre. Projektlederen fremlægger førsynsrapporten for afdelingsbestyrelsen. UngesBoligService.dk bruger afdelingsbestyrelsens forslag og kommentarer til førsynsrapporten til at lave en projektbeskrivelse og en vurdering af hvor meget byggesagen vil koste. Projektbeskrivelsen og vurderingen skal derefter godkendes på et nyt afdelingsmøde. Når afdelingsmødet så har godkendt for anden gang, laver projektlederen et budget for byggesagen og sender det til godkendelse i den kommune, afdelingen ligger i. Før byggeriet kan starte, skal kommunen nemlig godkende, at DUAB kan låne penge til at finansiere byggesagen. Det skyldes at kommunen alt efter hvilken slags lån man kan tage enten skal betale en del af renterne og afdragene på lånet eller skal garantere for hele lånet på DUAB s vegne. Når kommunen har godkendt byggesagen, sørger projektlederen for at få nedsat en byggebestyrelse, hvor afdelingens beboere er repræsenteret, men hvor der også kan sidde repræsentanter fra DUAB s organisationsbestyrelse eller andre, man gerne vil have til at hjælpe med at udvikle byggeriet. Det er byggebestyrelsens opgave at følge byggeriet og træffe en række beslutninger om de mere konkrete spørgsmål, der opstår undervejs i projektet. Den eksterne rådgiver udarbejder og udsender det udbudsmateriale, der beskriver det arbejde, der skal udføres. Byggebestyrelsen skal godkende, hvilke entreprenører der skal inviteres til at byde på projektet. Entreprenøren er typisk et større byggefirma, som påtager sig det samlede ansvar for at gennemføre byggeriet og så efterfølgende laver aftaler med mindre firmaer om, at de løser de forskellige mindre dele af opgaven. Når de forskellige entreprenører, der er interesseret i at udføre byggeriet, har givet deres bud på hvilken pris de kan løse opgaven for, tager byggebestyrelsen stilling til hvilket tilbud man skal bruge. om at der kan optages byggelån, 40 % udbetales når licitationen af arbejdet er godkendt og de sidste 10 % udbetales, når byggeregnskabet for det afsluttede arbejde er blevet godkendt. 8

9 UngesBoligService.dk indhenter tre-fire tilbud på bygge- og realkreditlån fra kreditforeninger og banker, som skal bruges til at betale for byggeriet. Når tilbudene er modtaget, kommer UngesBoligService.dk med en anbefaling til DUAB s organisationsbestyrelse om, hvilket tilbud der er billigst og bedst. Ud fra det vælger organisationsbestyrelsen hvilket lånetilbud der skal benyttes. Når kommunen har godkendt, at udbuddet af opgaven og valget af entreprenør er foregået efter reglerne, kan byggeriet gå i gang. Byggebestyrelsen følger normalt med hele vejen gennem byggefasen for at kunne træffe beslutninger, hvis der bliver behov for ændringer i det der er planlagt. Hvis der sker væsentlige ændringer i byggesagens økonomi, fx at den bliver væsentligt dyrere end man troede fra starten, skal beboerne i afdelingen godkende at man fx skal optage et større lån for at betale for byggeriet. Det sker oftest på et ekstraordinært afdelingsmøde, typisk efter at afdelingsbestyrelsen har behandlet forslagene til ændringer først og diskuteret de forskellige muligheder, så de kan komme med en anbefaling til afdelingsmødet. 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør Som sagt tidligere er det en god ide, at I i afdelingsbestyrelsen træffer nogle overordnede beslutninger om, hvornår og hvordan I vil inddrages i de aftaler med 3. part, der skal laves på afdelingens vegne. Så slipper I for at bruge mange kræfter på at tage den diskussion fra bunden, hver gang der skal laves en ny aftale. Nogen steder bruger afdelingsbestyrelsen mange kræfter på at være med til at forberede og følge op på mange af afdelingens aftaler med 3. part. Andre afdelingsbestyrelser overlader det meste af arbejdet med aftalerne til ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk og koncentrerer sig om at være med i de vigtigste beslutninger. Om man vælger den ene eller den anden måde at gøre det på, er et spørgsmål om hvad man har lyst og kræfter til. Før I beslutter jeres regler for, hvornår og hvordan afdelingsbestyrelsen skal inddrages, bør I tage en grundig snak med jeres ejendomsinspektør. Han har ofte arbejdet længe i afdelingen og kender til, hvad de forskellige slags opgaver i gennemsnit koster. Derfor kan han give jer gode råd om fx hvor meget en aftale skal koste før I skal inddrages i beslutningen om, hvem man laver aftalen med. I de fleste tilfælde er det ejendomsinspektøren, I skal samarbejde med til daglig om de konkrete aftaler med 3. part. Derfor er det vigtigt at I bliver enige med jeres ejendomsinspektør om, hvordan det skal foregå i praksis, så I fra starten har afstemt jeres forventninger og krav til hinanden. Ved at lave klare og faste aftaler med jeres ejendomsinspektør kan I forebygge de konflikter, der kan opstå, hvis afdelingsbestyrelsen overlader opgaven med at skaffe fx håndværkere til ejendomsinspektøren og bagefter er utilfredse med de håndværkere, der er blevet valgt. I bør også aftale med ejendomsinspektøren, hvor tit jeres afdelingsbestyrelse skal orienteres om hvordan det går med igangsatte arbejder og om I skal orienteres, hvis der kommer uforudsete ændringer i fx prisen eller tidsfristen for løsningen af en opgave. Det er også en god ide at I bliver orienteret, når et arbejde er afsluttet, så I sammen med ejendomsinspektøren kan vurdere, om det gik som planlagt og om de indhøstede erfaringer giver jer grund til at ændre noget i jeres regler. 9

10 Udgangspunktet er i de fleste tilfælde, at det er afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren, der vælger leverandører og håndværkere. Men som en del af servicen til afdelingen kan I få vores administrationsselskab UngesBoligService.dk anbefale, hvilke leverandører eller håndværkere man bør bruge, hvis afdelingsbestyrelsen beder om det. Det kan være i forbindelse med gode indkøbsordninger eller hvis man skal indhente tilbud fra flere forskellige leverandører eller entreprenører. 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? Start med at spørge jeres ejendomsinspektør. Hvis ikke han har svaret, kan I kontakte projektlederen i UngesBoligService.dk 10

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere