DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen."

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvilke regler der gælder, når I som afdeling er med til at lave aftaler med håndværkere, entreprenører og andre fagfolk, som leverer en ydelse til afdelingen det, der i fagsprog kaldes en aftale med 3. part. Det gælder både mindre opgaver, som istandsættelse af en lejlighed, og større opgaver som renoveringer af alle afdelingens bygninger. Retningslinierne her er nr. 6 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 27. februar

2 Overskrifter: 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part 6. Eksempel 4: En byggesag 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? 1. Om aftaler med 3. part og afdelingsbestyrelsens ansvar Denne retningslinie beskriver, hvordan det foregår, når en afdeling er med til at lave en aftale med en virksomhed eller en håndværker, som afdelingen betaler for at levere en ydelse - det der i fagsproget kaldes en aftale med 3. part. Retningslinien giver svar på, hvem der kan indgå hvilke slags aftaler for afdelingen, hvad der er den almindelige arbejdsgang i de forskellige former for aftaler, hvem kan skrive under på hvad, hvordan man sikrer at afdelingsbestyrelsen bliver informeret bedst muligt og hvordan aftaler skal opbevares. Hvis I som afdelingsbestyrelse sætter jer ind i disse ting, når I skal være med til at lave aftaler på vegne af jeres afdeling, bliver det mere forståeligt og gennemskueligt både for jer som afdelingsbestyrelse og for de beboere, som skal have gavn af de aftaler, I er med til at lave. Men før vi kigger nærmere på, hvordan man håndterer forskellige slags aftaler, er det på sin plads at ridse op, hvorfor afdelingsbestyrelsen skal beskæftige sig med aftaler og hvilket ansvar, det giver afdelingsbestyrelsen. Det er en grundlæggende del af beboerdemokratiet, at beboerne i en afdeling i meget stort omfang selv bestemmer, hvad der skal ske med de penge, de betaler i husleje. Det er en lige så grundlæggende del, at afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne til at sørge for, at beboernes fælles beslutninger bliver ført ud i livet. Det betyder, at når beboerne på afdelingsmødet - eller et flertal af beboerne i en urafstemning - har besluttet, at afdelingen skal sætte penge af på sit budget fx til en ny internet-aftale, så er afdelingsbestyrelsen forpligtet til at arbejde for at få lavet en aftale, som bedst muligt svarer til det, beboerne har sagt de vil have, og til det beløb afdelingen har sat af i budgettet til at betale det. Nogen gange er det let for afdelingsbestyrelsen at være med til at lave aftalen, fordi UngesBoligService.dk og/eller ejendomsinspektøren har skaffet et eller flere konkrete forslag fra fx internet-leverandører, som afdelingens beboere kan tage stilling til enten på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Her kender man den præcise pris og ved hvad man får for pengene. 2

3 Andre gange skal afdelingsbestyrelsen først være med til at finde et godt tilbud på det, beboerne gerne vil have. I den slags situationer kan afdelingsmødet eller urafstemningen enten beslutte, at afdelingsbestyrelsen må sige ja til en aftale på beboernes vegne uden at spørge dem igen eller at afdelingsbestyrelsen skal spørge beboerne igen, hvis den ikke kan finde et tilbud, der kan levere præcis det afdelingen vil have, til den pris der er sat af til det i budgettet. I og med at afdelingsbestyrelsen er med til at lave aftaler på afdelingens vegne og sørge for at aftalerne bliver ført ud i livet, er medlemmerne af afdelingsbestyrelsen omfattet af det, der kaldes bestyrelsesansvar. Kort fortalt betyder bestyrelsesansvaret, at du som medlem af en afdelingsbestyrelse skal handle lige så fornuftigt og samvittighedsfuldt, når der skal træffes beslutninger i afdelingsbestyrelsen, som du ville gøre, hvis beslutningerne handlede om din privatøkonomi, dit eget hjem eller en forretning, du selv ejer. Som bestyrelsesmedlem må du selvfølgelig heller ikke træffe en beslutning du ved er ulovlig eller hvor du ved, at afdelingen ikke kan overholde sin del af aftalen. Hvis afdelingsbestyrelsen er i tvivl, om en beslutning er lovlig eller kan overholdes, skal den spørge nogen der kan give den et kvalificeret svar (fx vores administrationsselskab UngesBoligService.dk). Som bestyrelsesmedlem behøver du ikke have detaljeret kendskab til lovgivningen. Det er tilstrækkeligt, at du opfører dig, som man kan forvente af en helt almindelig samvittighedsfuld borger, som ikke handler med hovedet under armen og som spørger, når han/hun er i tvivl om noget. Gør man det som bestyrelsesmedlem, pådrager man sig ikke noget personligt ansvar, selv om ens bestyrelse har truffet en beslutning, der senere viser sig at være forkert. Alle aftaler mellem en afdeling og 3. part skal underskrives af UngesBoligService.dk for at være gyldige. På den måde får 3. parten en garanti for, at afdelingens side af aftalen bliver overholdt. Det betyder, at UngesBoligService.dk altid sikrer sig, at aftalen er juridisk i orden, inden de skriver under. Det er også med til at sikre, at afdelingsbestyrelsen kan føle sig sikre på de aftaler, de er med til at godkende. UngesBoligService.dk får betaling for at træffe fornuftige beslutninger for os eller komme med fornuftige forslag til, hvad afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen kan beslutte. Så hvis man som afdelingsbestyrelse laver klare aftaler med UngesBoligService.dk om, hvordan de løser den slags opgaver for afdelingen, har afdelingsbestyrelsen et godt og sikkert grundlag for at være med til at lave aftaler med 3. part. 2. Hvilken slags aftaler taler vi om? Som afdelingsbestyrelse kan man i mange forskellige situationer komme ud for at skulle være med til at lave aftaler med håndværkere og virksomheder, der løser en opgave for afdelingen mod betaling. Grundlæggende kan vi tale om fire forskellige slags aftaler, som inddrager afdelingsbestyrelsen på forskellig vis: 3

4 1. Nogle aftaler laves på forslag fra beboerne og/eller afdelingsbestyrelsen og i samarbejde med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk. I mange afdelinger er fx hvilken TV- eller internetforbindelse man vælger, eksempler på den slags aftaler. Mange steder har afdelingernes beboere (fx afdelingens internetudvalg) selv haft et stort ansvar for, at den slags aftaler har fungeret, men UngesBoligService.dk har i de seneste år kunnet tilbyde afdelingerne løsninger, som betyder færre praktiske forpligtelser for beboerne. 2. Mange af dagligdagens små aftaler laves normalt mellem afdelingens ejendomsinspektør og den, der løser opgaven, uden at afdelingsbestyrelsen blander sig i detaljerne i den enkelte aftale. Det kan fx være aftaler med de håndværkere, der sætter lejligheder i afdelingen i stand, før der kommer nye beboere. Det er typisk meget af det samme arbejde, der går igen fra aftale til aftale, og derfor kan afdelingsbestyrelsen nøjes med at sikre sig, at aftalerne fungerer tilfredsstillende og at man ikke betaler en urimelig pris for dem. 3. Hvis man bevæger sig op i de mellemstore opgaver, fx udskiftning af maskinerne i fællesvaskeriet, når de gamle maskiner er slidt op, skal beboerne i afdelingen godkende, at der bliver brugt penge på at løse opgaven og afdelingsbestyrelsen skal sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk finde det bedste aftale-tilbud og følge med i, at aftalen bliver ført ud i livet. 4. I de største aftaler byggesagerne, hvor der enten skal bygges nye eller renoveres gamle bygninger i afdelingen og hvor afdelingen normalt skal ud og låne penge skal beboerne godkende at man sætter arbejdet i gang, men DUAB s organisationsbestyrelse skal også godkende aftalen, fordi det er organisationsbestyrelsen, der garanterer for de lån, der bliver taget for at gennemføre byggesagen. Her er det normalt, at afdelingsbestyrelsen samarbejder med DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk om at udvikle og gennemføre projektet. I de næste afsnit vil vi gennemgå mere detaljeret, hvordan afdelingsbestyrelsen kan arbejde med de fire forskellige slags aftaler. 3. Eksempel 1: Aftaler som beboerne eller afdelingsbestyrelsen selv har fundet Afdelingens beboere eller afdelingsbestyrelsen kan selv gå ud og finde forslag til, hvilke aftaler afdelingen skal indgå med 3. part. I mange afdelinger har det typisk været fx aftaler om, hvilke internet- og TV-udbydere man bruger. Hvis vi tager internet-aftalerne som eksempel, har det ofte været beboere med særlig interesse for sagen fx afdelingens netudvalg - der har undersøgt tilbud fra de forskellige internetudbydere og derefter har stillet forslag om, at afdelingens beboere vælger et af tilbuddene. Hvis beboerne beslutter, at man vil bruge et af tilbuddene, skal afdelingsbestyrelsen sammen med UngesBoligService.dk lave en aftale med internetudbyderen, som UngesBoligService.dk underskriver. Mange af den slags aftaler har vist sig at fungere dårligt, fordi afdelingen ikke har sikret sig, at 3. parten leverer vedligehold, service og opdatering i tilstrækkeligt omfang. Afdelingen kan ikke være sikker på, at der altid er beboere, der vil være internet-ansvarlige og sørge for, at de praktiske problemer bliver løst. 4

5 Derfor anbefaler vi, at afdelingen altid starter med at kontakte UngesBoligService.dk for at høre, om de kan anbefale et tilbud, som også garanterer vedligehold, service og opdatering. På den måde er man sikker på at få professionel hjælp, hvis der er problemer med fx internetforbindelsen. UngesBoligService.dk har fx gode erfaringer med at formidle internetaftaler. Hvis afdelingsbestyrelsen har været med til at lave en aftale, får I en kopi af aftalen fra UngesBoligService.dk. Disse aftale-kopier skal I gemme, så I ved hvad afdelingen er forpligtet på, fx hvornår de nuværende aftaler udløber, hvad det koster at komme ud af dem før tid hvis I vil lave en ny, osv. I skal gemme alle de vigtige papirer om aftalen (kopien af aftalen, referater fra møder om aftalen med UngesBoligService.dk, beslutninger om aftalen som er truffet på afdelingsmødet osv.), så I kan finde dem igen. Nogle afdelingsbestyrelser har mapper, hvor de selv gemmer aftale-papirerne, mens andre har en aftale med ejendomsinspektøren om, at aftale-papirerne står på hans kontor. Det vigtigste er, at der altid skal være nogen, der kender aftalerne og ved hvor alle de vigtige papirer er og den viden skal man huske at give videre, når man vælger ny afdelingsbestyrelse. 4. Eksempel 2: Mindre aftaler mellem ejendomsinspektør og 3. part De aftaler, vi taler om her, er typisk de mindre opgaver, der hører under den løbende vedligeholdelse (konto 115 i afdelingens budget), fx udskiftninger af blandingsbatterier i håndvaske og andre småreparationer af VVS- og el-installationerne. Et andet eksempel er istandsættelse af misligholdte lejligheder ved fraflytning. Det der kendetegner den slags aftaler er: at mange af aftalerne minder meget om hinanden (fx er det tit meget af det samme, der skal sættes i stand i afdelingens lejligheder eller det er den samme slags blandingsbatterier, der skal skiftes ud, fordi afdelingens håndvaske er ens). at den enkelte aftale ikke koster særlig meget. at man kan regne ud på forhånd cirka hvad den enkelte aftale vil koste afdelingen. I den slags opgaver er det normale, at afdelingens ejendomsinspektør tager sig af at skaffe materialer og ansætte håndværkere til at løse opgaven. Ejendomsinspektøren holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt og til tiden og han sørger for, at regningen bliver sendt til betaling hos UngesBoligService.dk og at udgiften bliver skrevet på den rigtige konto i afdelingens regnskab. Hvordan det skal foregå er fastlagt i UngesBoligService.dk s forretningsgange, som ejendomsinspektørerne skal følge. Beboerne eller afdelingsbestyrelsen skal ikke godkende hver enkelt udgift til de små aftaler. Hvis det handler om løbende vedligeholdelse, har afdelingsmødet nemlig allerede taget stilling, når man beslutter hvor meget der skal afsættes samlet til det i afdelingens budget. Hvis det handler om istandsættelse af en misligholdt lejlighed, er det den ansvarlige beboers depositum, der skal dække udgiften, og dermed er det en sag mellem den enkelte beboer og UngesBoligService.dk. Generelt er der derfor ingen grund til, at afdelingsbestyrelsen bruger tid på at engagere sig i hver enkelt af den slags små aftaler med 3. part. I stedet er det en god ide, at afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren en gang eller to om året snakker sammen, om de generelt er tilfredse med hvordan de små aftaler bliver løst og om der er noget der skal 5

6 ændres. Og hvis udgifterne til små reparationer på grund af hærværk eller forkert brug pludselig vokser eller er uforholdsmæssigt højt, kan det være et tegn til afdelingsbestyrelsen om, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for at få husordenen overholdt eller strammet op. UngesBoligService.dk har lavet en aftale med den enkelte ejendomsinspektør, som fastsætter hvor mange penge han kan bruge på at få løst en opgave, før han skal sende aftalen til godkendelse hos UngesBoligService.dk. Størrelsen på ejendomsinspektørens rådighedsbeløb kan svinge, afhængigt af lokale forhold (fx hvor stor afdelingen er og hvordan den generelle vedligeholdelsestilstand er), men den typiske beløbsgrænse for, hvornår UngesBoligService.dk vil have aftaler til godkendelse, ligger på mellem og kroner. 5. Eksempel 3. Mellemstore aftaler mellem afdelingsbestyrelsen, UngesBoligService.dk og 3. part Når vi er oppe i de mellemstore aftaler, som typisk koster mere end ejendomsinspektørens rådighedsbeløb, står UngesBoligService.dk sammen med ejendomsinspektøren for at indgå aftalerne med 3. part. Men i en række tilfælde skal enten afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen godkende aftalerne, inden de bliver indgået. Aftaler om forholdsvis store vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, fx at få malet døre og vinduer eller renoveret badeværelser eller køkkener, er i langt de fleste tilfælde planlagt mange år i forvejen, fordi det kræver at afdelingen har sparet mange penge sammen til at få løst opgaven. Denne opsparing til planlagte opgaver er en væsentlig del af det, der hedder hensættelser i afdelingens budget, som afdelingen skal lave ifølge lovgivningen. Det er beboernes penge, der bruges til at løse vedligeholdelses- eller fornyelsesopgaverne. Derfor skal udgifterne til den slags opgaver godkendes som en del af afdelingens budget, som vedtages af beboerne på afdelingsmødet en gang om året. I praksis betyder det, at der i de fleste tilfælde er taget en demokratisk beslutning blandt beboerne om at lade UngesBoligService.dk og ejendomsinspektøren lave en aftale med 3. part om at få løst opgaven. Afdelingsbestyrelsens vigtigste mulighed for at få indflydelse på, hvilke aftaler der skal laves for at få løst den slags planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, er at deltage i den årlige markvandring. Markvandringen holdes om foråret, når afdelingens budget for det næste år skal forberedes (der kan også holdes markvandringer på andre tidspunkter, hvis der er behov for det). I markvandringen deltager ejendomsinspektøren og projektlederen fra UngesBoligService.dk og afdelingsbestyrelsen er inviteret til at deltage. Formålet med markvandringen er at I sammen gennemgår alle afdelingens bygninger for at fastlægge, hvilke større vedligeholdelsesarbejder der er behov for i fremtiden. Den slags arbejder har indflydelse på afdelingens langtidsbudget, fordi afdelingen skal hensætte penge til at betale for dem. I den forbindelse er projektlederen i UngesBoligService.dk en vigtig samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen. Projektlederen lægger de arbejder, der blev besluttet på markvandringen, ind i afdelingens budget, så der bliver afsat penge til at udføre dem. Han udarbejder udbudsmateriale som beskriver det arbejde der skal laves i afdelingen, indhenter tilbud fra håndværkere eller leverandører og sender accept af tilbud til den/dem, der bliver valgt til at løse opgaven. Ved større arbejder indhenter projektlederen mindst 3 tilbud for at sikre, at afdelingen får det bedst mulige tilbud. 6

7 Når dette forarbejde er gjort, sender projektlederen afdelingsbestyrelsen de tilbud, der er kommet, sammen med en anbefaling af hvilket tilbud, der er mest fordelagtigt for afdelingen. Det er afdelingsbestyrelsen, der på beboernes vegne skal godkende, hvilket tilbud der vælges. Når afdelingsbestyrelsen har godkendt et tilbud, har ejendomsinspektøren og projektlederen i UngesBoligService.dk ansvaret for, at aftalen bliver lavet og at arbejdet bliver sat i gang. Det er imidlertid ikke alle problemer og behov man kan forudse. Nogen gange er der brug for at lave aftaler for at løse uforudsete problemer, fx vandskader eller hvis noget nyanskaffet udstyr går i stykker. Her er der ikke på forhånd en beboergodkendelse af at lave aftaler, der koster afdelingen penge. I den slags situationer er det jer som afdelingsbestyrelse, der skal godkende beslutningen og på vegne af jeres beboere skal holde øje med, at afdelingens penge bruges fornuftigt. Det kan være svært at lave præcise regler for, hvornår det er vigtigt at en afdelingsbestyrelse tager stilling til en aftale, før den bliver indgået, fordi forholdene kan være meget forskellige fra afdeling til afdeling. Der er ingen faste regler om det, hverken i lovgivningen eller i DUAB s vedtægter, så derfor må I selv i afdelingsbestyrelsen lave en vurdering af, hvad I gerne vil have til godkendelse. Et forslag til en regel kunne være, at I aftaler med UngesBoligService.dk, at når en aftale mellem afdelingen og 3. part koster over et vist antal tusind kroner, skal den diskuteres og/eller godkendes af afdelingsbestyrelsen. På den måde kan I nøjes med at koncentrere jer om at få indflydelse på de væsentlige aftaler om reparationer, nyanskaffelser og forbedringsarbejder. 6. Eksempel 4: En byggesag Når vi er oppe i de store byggesager, hvor der enten skal bygges nye bygninger eller hvor der skal foretages omfattende renoveringer af eksisterende bygninger, gælder der andre spilleregler end for de tre foregående slags aftaler. Det skyldes, at byggesager normalt koster så mange penge, at afdelingen ikke selv kan dække dem af sine hensættelser. I stedet låner afdelingen penge til byggeriet, som beboernes husleje så efterfølgende betaler tilbage over en lang årrække. Men da den enkelte afdeling er en del af det samlede boligselskab DUAB, er det også organisationsbestyrelsen for DUAB, der garanterer for de lån, afdelingerne tager for at gennemføre byggesager. Derfor skal byggesager ikke kun godkendes af afdelingsmødet, men også af DUAB s organisationsbestyrelse. Det betyder grundlæggende, at afdelingsbestyrelsen skal samarbejde med både DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, når der fx skal gennemføres en større renovering af afdelingens bygninger. Når der skal gennemføres en byggesag, indgår DUAB s organisationsbestyrelse en bygherreoverenskomst med UngesBoligService.dk. Bygherreoverenskomsten er den overordnede kontrakt, der beskriver hvad DUAB og dermed også den DUAB-afdeling, hvor byggeriet skal foregå gerne vil have bygget eller renoveret og hvad UngesBoligService.dk skal have i honorar for at sørge for, at denne opgave bliver løst 1. 1 Når UngesBoligService.dk gennemfører byggesager (som fx renoveringer) for DUAB, får de et honorar på mellem 2,5 og 8 % af de samlede håndværkerudgifter for at løse opgaven. Det er aftalt mellem DUAB og UngesBoligService.dk, at honoraret udbetales til UngesBoligservice.dk i rater undervejs i processen: 50 % udbetales når man har fået tilsagn 7

8 I bygherreoverenskomsten giver DUAB UngesBoligService.dk fuldmagt til at administrere de lån, der optages for at finansiere byggeriet, og til at stå for udbetalinger til de leverandører og håndværkere, de har ansat til at lave arbejdet. Det er også UngesBoligService.dk, der underskriver alle dokumenter, der har med byggesagen at gøre; undtagelsen er lånene, som også skal underskrives af repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse. Når en byggesag handler om renovering af afdelingens bygninger, er det afdelingsbestyrelsen i samarbejde med UngesBoligService.dk, der beslutter, hvordan arbejdet skal laves og hvem der skal lave det. En renovering i en DUAB-afdeling starter med, at afdelingens ejendomsinspektør og projektlederen fra UngesBoligService.dk fremlægger baggrunden for at starte renoveringssagen først for afdelingsbestyrelsen og derefter på et afdelingsmøde, hvor beboerne skal godkende, at UngesBoligService.dk arbejder videre med at sætte gang i byggesagen. Når afdelingsmødets godkendelse er på plads, hyrer UngesBoligService.dk en ekstern rådgiver det kan enten være en arkitekt eller en ingeniør - til at lave en førsynsrapport. Førsynsrapporten er en vurdering af hvilken stand, de bygninger der skal renoveres, er i og et budget over, hvor meget det omtrent vil koste at lave det renoveringsarbejde, der er brug for. Det er et krav, at den eksterne rådgiver ikke tidligere har udført arbejder for afdelingen, så afdelingen kan være sikker på, at rådgiveren ikke kan komme til at vurdere arbejde, han selv tidligere har været med til at udføre. Projektlederen fremlægger førsynsrapporten for afdelingsbestyrelsen. UngesBoligService.dk bruger afdelingsbestyrelsens forslag og kommentarer til førsynsrapporten til at lave en projektbeskrivelse og en vurdering af hvor meget byggesagen vil koste. Projektbeskrivelsen og vurderingen skal derefter godkendes på et nyt afdelingsmøde. Når afdelingsmødet så har godkendt for anden gang, laver projektlederen et budget for byggesagen og sender det til godkendelse i den kommune, afdelingen ligger i. Før byggeriet kan starte, skal kommunen nemlig godkende, at DUAB kan låne penge til at finansiere byggesagen. Det skyldes at kommunen alt efter hvilken slags lån man kan tage enten skal betale en del af renterne og afdragene på lånet eller skal garantere for hele lånet på DUAB s vegne. Når kommunen har godkendt byggesagen, sørger projektlederen for at få nedsat en byggebestyrelse, hvor afdelingens beboere er repræsenteret, men hvor der også kan sidde repræsentanter fra DUAB s organisationsbestyrelse eller andre, man gerne vil have til at hjælpe med at udvikle byggeriet. Det er byggebestyrelsens opgave at følge byggeriet og træffe en række beslutninger om de mere konkrete spørgsmål, der opstår undervejs i projektet. Den eksterne rådgiver udarbejder og udsender det udbudsmateriale, der beskriver det arbejde, der skal udføres. Byggebestyrelsen skal godkende, hvilke entreprenører der skal inviteres til at byde på projektet. Entreprenøren er typisk et større byggefirma, som påtager sig det samlede ansvar for at gennemføre byggeriet og så efterfølgende laver aftaler med mindre firmaer om, at de løser de forskellige mindre dele af opgaven. Når de forskellige entreprenører, der er interesseret i at udføre byggeriet, har givet deres bud på hvilken pris de kan løse opgaven for, tager byggebestyrelsen stilling til hvilket tilbud man skal bruge. om at der kan optages byggelån, 40 % udbetales når licitationen af arbejdet er godkendt og de sidste 10 % udbetales, når byggeregnskabet for det afsluttede arbejde er blevet godkendt. 8

9 UngesBoligService.dk indhenter tre-fire tilbud på bygge- og realkreditlån fra kreditforeninger og banker, som skal bruges til at betale for byggeriet. Når tilbudene er modtaget, kommer UngesBoligService.dk med en anbefaling til DUAB s organisationsbestyrelse om, hvilket tilbud der er billigst og bedst. Ud fra det vælger organisationsbestyrelsen hvilket lånetilbud der skal benyttes. Når kommunen har godkendt, at udbuddet af opgaven og valget af entreprenør er foregået efter reglerne, kan byggeriet gå i gang. Byggebestyrelsen følger normalt med hele vejen gennem byggefasen for at kunne træffe beslutninger, hvis der bliver behov for ændringer i det der er planlagt. Hvis der sker væsentlige ændringer i byggesagens økonomi, fx at den bliver væsentligt dyrere end man troede fra starten, skal beboerne i afdelingen godkende at man fx skal optage et større lån for at betale for byggeriet. Det sker oftest på et ekstraordinært afdelingsmøde, typisk efter at afdelingsbestyrelsen har behandlet forslagene til ændringer først og diskuteret de forskellige muligheder, så de kan komme med en anbefaling til afdelingsmødet. 7. Lav klare aftaler med jeres ejendomsinspektør Som sagt tidligere er det en god ide, at I i afdelingsbestyrelsen træffer nogle overordnede beslutninger om, hvornår og hvordan I vil inddrages i de aftaler med 3. part, der skal laves på afdelingens vegne. Så slipper I for at bruge mange kræfter på at tage den diskussion fra bunden, hver gang der skal laves en ny aftale. Nogen steder bruger afdelingsbestyrelsen mange kræfter på at være med til at forberede og følge op på mange af afdelingens aftaler med 3. part. Andre afdelingsbestyrelser overlader det meste af arbejdet med aftalerne til ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk og koncentrerer sig om at være med i de vigtigste beslutninger. Om man vælger den ene eller den anden måde at gøre det på, er et spørgsmål om hvad man har lyst og kræfter til. Før I beslutter jeres regler for, hvornår og hvordan afdelingsbestyrelsen skal inddrages, bør I tage en grundig snak med jeres ejendomsinspektør. Han har ofte arbejdet længe i afdelingen og kender til, hvad de forskellige slags opgaver i gennemsnit koster. Derfor kan han give jer gode råd om fx hvor meget en aftale skal koste før I skal inddrages i beslutningen om, hvem man laver aftalen med. I de fleste tilfælde er det ejendomsinspektøren, I skal samarbejde med til daglig om de konkrete aftaler med 3. part. Derfor er det vigtigt at I bliver enige med jeres ejendomsinspektør om, hvordan det skal foregå i praksis, så I fra starten har afstemt jeres forventninger og krav til hinanden. Ved at lave klare og faste aftaler med jeres ejendomsinspektør kan I forebygge de konflikter, der kan opstå, hvis afdelingsbestyrelsen overlader opgaven med at skaffe fx håndværkere til ejendomsinspektøren og bagefter er utilfredse med de håndværkere, der er blevet valgt. I bør også aftale med ejendomsinspektøren, hvor tit jeres afdelingsbestyrelse skal orienteres om hvordan det går med igangsatte arbejder og om I skal orienteres, hvis der kommer uforudsete ændringer i fx prisen eller tidsfristen for løsningen af en opgave. Det er også en god ide at I bliver orienteret, når et arbejde er afsluttet, så I sammen med ejendomsinspektøren kan vurdere, om det gik som planlagt og om de indhøstede erfaringer giver jer grund til at ændre noget i jeres regler. 9

10 Udgangspunktet er i de fleste tilfælde, at det er afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren, der vælger leverandører og håndværkere. Men som en del af servicen til afdelingen kan I få vores administrationsselskab UngesBoligService.dk anbefale, hvilke leverandører eller håndværkere man bør bruge, hvis afdelingsbestyrelsen beder om det. Det kan være i forbindelse med gode indkøbsordninger eller hvis man skal indhente tilbud fra flere forskellige leverandører eller entreprenører. 8. Hvem kan I stille spørgsmål om aftaler med 3. part? Start med at spørge jeres ejendomsinspektør. Hvis ikke han har svaret, kan I kontakte projektlederen i UngesBoligService.dk 10

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015 A/B Søndermarksvænge Generalforsamling 26. Januar 2015 Aftenens Program Velkomst Valg af ordstyrer Års beretning Forelæggelse af årsregnskab Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget Forslag Valg til

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere