Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15"

Transkript

1 Evaluering gennemført henholdsvis: Første del: Spørgsmål Den åbne skole: Den åbne skole: skal Individuel besvarelse undervisere Antal deltagere: 38 Arrangementer på skolen:2 USK:2 Forældreinddragelse:2 Handelsskole og efterskole:2 Foreningsliv:2 Udeområde:2 Kontakt til virksomheder:2 Andet: 3 Idekatalog:8 Systematisering:4 Erhvervsliv, nærmiljø og byen:4 Ikke kommet gang:3 Brobygning med børnehaver og fritidsklub:2 Foreningsliv:2 Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15 Første del: Undervisningspersonale onsdag d. 11. februar - SFO personale lørdag d. 7. marts og Anden del: Pædagogisk råd/undervisningspersonale: onsdag d. 25. marts. Efterfølgende behandlet på MED møde henholdsvis d. 9/4 og d. 30/4. Gruppe besvarelse undervisere Antal grupper: 10 Foreninger og erhvervsliv:2 Vi tager initiativ:2 På vej:1 Det vi plejer:1 Idekatalog:7 USK (koordineret planlægning og understøtter læringsbehovet):2 Systematisering (årshjul:2 Flere tilbud:1 Brobygning:1 Opsøgende lokalsamfund:1 Individuel besvarelse SFO 1 & 2 Antal deltagere: 10 Gruppe besvarelse SFO 1 & 2 Antal grupper: 3 Idekatalog Ledelsens og MED udvalgets udvalgte fokuspunkter: Systematisering Betragtninger og forslag til handling - Det er vigtigt, at den åbne skole tager udgangspunkt i, hvad der er muligt i vores lokalområde. Her er projektet med Udeskole og Drøn på skolegården væsentlige Åben skole initiativer. - Der skal laves en undersøgelse af, hvad der allerede sker på området og de forskellige arrangementer skal systematiseres. - De arrangementer som den enkelte afdeling ønsker, skal være gentagende arrangementer, ligges ind i afdelingens og årgangens 1

2 Flere emneuger/temadag:1 USK (mere samarbejde):1 Transport:1 Bemanding/ressourcer:1 Andet:2 Logistik:1 Andet:1 årsplan. - Det lokale erhvervs- og foreningsliv skal indbydes til et dialogmøde, hvor yderligere samarbejdsmuligheder afdækkes. - Der bør udarbejdes et idekatalog, som kan understøtte undervisernes muligheder for initiativer under den åbne skole. Motion og bevægelse: Glade elever: 9 Elever får rørt sig og deltager: 8 Kombinationen egne timer og M/B: 5 Afveksling: 3 Understøtter faglighed: 2 Socialt: 2 Motivation: 2 Pause/afbræk:2 Glade børn:2 Socialt:1 Elever får rørt sig:1 Børnene lærer nyt:1 Udefaciliteterne:3 Samarbejdet med kollegaer:2 Deltagende elever:2 Planlægningen:1 Bedre og bedre:1 Samarbejde mellem pædagogen omkring planlægning:2 Voksenstyret/ Struktureret:1 Ude arealet:1 Planlagte aktiviteter fungere konflikthåndtering er lettere når man er to:1 Fleksibilitet: 1 Elevindflydelse: 1 Opstår nye ideer: 1 Andet: 2 Motion og bevægelse: skal Faciliteter der understøtter M/B: 13 Samarbejde, vidensdeling, udvikling, efteruddannelse og idebank: 12 Placering på skemaet, struktur og integreret del af undervisningen (nogle vil have et samlet bånd og andre vil have det spredt ud over dagen des for uden forslag om at det er en teamopgave at forestå undervisningen eller at det kan Inspiration/efteruddannel se/vidensdeling:5 Struktur:4 Samarbejde:2 Faciliteter:2 Indhold:2 Materialer:1 Andet:1 Indefaciliteter:3 Materiel:1 Efteruddannelse:1 Struktur:1 Forberedelsen:1 Mangler adgang til indendørs lokaler:2 tidspunktet ligger dårligt:1 Efteruddannelse:1 15 minutters forberedelse dagligt ligge før undervis.:1 Alt sammen er stadig nyt og vi lære noget nyt hele tiden:1 Faciliteter der understøtter M/B Samarbejde, vidensdeling, udvikling, inspiration, efteruddannelse og idebank: - Der skal i de kommende år arbejdes målrettet på at forbedre såvel de indendørs som udendørs faciliteter, så de understøtter M/B. - Ledelsen og relevante medarbejdere samt de enkelte afdelinger inddrages i konkrete projekter. - Organisationen skal understøtte, at der foregår samarbejde og vidensdeling, hvor det er muligt. - Der arrangeres efteruddannelse i det omfang, at det er muligt. 2

3 være en kombination af idrætslinien og foreningsliv): 12 Økonomi og materialer: 5 Forstyrre, støj og uro: 3 Afklaring af indhold/formål: 2 Konflikter: 2 Samarbejde imellem lærer og pædagoger: 1 Struktur/Placering på skemaet - Der skal etableres en idebank med relevante materialer. - Nogle ønsker et samlet bånd, og andre ønsker det spredt ud over dagen. Emnet skal drøftes i den enkelte afdeling. - Den enkelte afdeling og den enkelte underviser melder ind til skemalæggerne, hvordan de ønsker M/B placeret. Skemalæggerne vil, i det omfang det er muligt, efterkomme de enkelte ønsker. Formidling af formål og indhold til eleverne: 1 Andet: 1 Lektiehjælp /faglig fordybelse: Godt for dem der kommer: 5 Mulighed for at hjælpe de svage: 2 Samarbejde imellem eleverne: 1 Mulighed for elevinvolvering: 1 For nogle:2 Hvis de ved hvad de skal:1 Regler:1 Tiltro til fælles undervisningsstil:1 Børnene får klaret deres ting:1 Voksenstyret/struktureret regelsæt:1 Uddelegering af lektiehjælpsfordeling af børn formen vi gør det på:1 lektierne bliver lavet:1 Frivillighed: 1 Andet: 1 Lektiehjælp /faglig fordybelse: skal Kvalificeret hjælp: 8 Elev- og forældreinddragelse samt opbakning: 6 Kommunikation og samarbejde imellem lærer og pædagoger: 6 Kalde det faglig fordybelse:3 Struktur:3 Samarbejde (manglende tid):3 Efteruddannelse/faglighe d:2 Indhold:2 Samarbejde med lærer om materialer:2 Regelsæt:1 Trætte elever:1 Fleksibel gå-hjem-tid:1 Form:1 Samarbejde med lærerne om indhold:2 Struktur (niveaudelt):1 Struktur (placering):1 Formen dansk, matematik, læsning mm.:1 Børn skal ha lov at gå når de er færdige:1 Kvalificeret hjælp Elev- og forældreinddragelse samt opbakning Kommunikation og samarbejde imellem lærere og pædagoger Struktur, larm og mangel på orden - Det prioriteres i ressourcefordelingen til afdelingerne udsk. og mellemtrin, at læreruddannet personale sættes på opgaven. - Fra starten af skoleåret 15/16 gøres det obligatorisk, jf. mail fra UVM. - I fagfordelingen på mellemtrinnet og udskolingen efterstræbes det, at det er de fagfaglige lærere i en klasse, som også har den faglige fordybelse. 3

4 Struktur, larm og mangel på orden: 5 Skal være obligatorisk hvis det skal fungere: 5 Vægt på faglig fordybelse og ikke lektiehjælp: 4 Begrænset og svingende fremmøde: 4 Fleksibilitet (mulighed for at gå når man er færdig): 3 Elevmotivation:1 Matematiklærer til stede:1 Skal være obligatorisk hvis det skal fungere Vægt på faglig fordybelse og ikke lektiehjælp - I indskolingen lægges samarbejdsmøder imellem pædagoger og lærere ind i afdelingen årsplan. - Der skal være fokus på indholdet i den faglige fordybelse. Dette koordineres i den enkelte afdeling og evt. i de enkelte fagteams. Det er underviserne i den fagfaglige undervisning der sørger for, at den enkelte elev har materialer og opgaver, som de kan arbejde med. Noget er for kort tid: 3 Fungerer ikke (forskellige årsager nævnt): 2 Struktur: 2 - Lektiehjælp/faglig fordybelse skal stadigvæk efterstræbe, at eleverne kan gå hen til den klasse/lærer, hvor den faglighed de har brug for udbydes. For store holdstørrelse: 1 Andet: 2 Understøttende undervisning: I forlængelse af fag: 3 Understøtter sociale tiltag: 2 Kombinationen af forskellige ting: 1 Andet: 2 Samarbejde med UU og imellem lærer og pædagoger:2 For nogle lærer og nogle klasser:2 Når underviseren er forberedt:1 Struktur i lektionerne:2 Samarbejde med lærerne:2 Planlægningen:1 Samarbejde med de andre pædagoger:1 At undervisning er begyndt at blive målrettet til dansk, mat.:1 Understøttende undervisning: skal Rammer og struktur: 10 Tid og samarbejde imellem lærer og pædagoger: 4 Afklaring af indhold: 1 Andet: 1 Struktur:3 Samarbejdet og tid:3 Efteruddannelse:1 Tilknytningen til den åbne skole:1 Samarbejde med lærerne (Klar kommunikation og mere tid):4 Den overordnede planlægning?:1 Udvikling af indhold:1 Mere samarbejde med lærerne, omkring indhold:3 Rammer og struktur Tid og samarbejde imellem lærere og pædagoger - Nogle ønsker et samlet bånd, og andre ønsker det spredt ud over dagen. Emnet skal drøftes i den enkelte afdeling. - Den enkelte afdeling og den enkelte underviser melder ind til skemalæggerne, hvordan de ønsker 4

5 Organisering af dagligdagen: (spise) pause: 8 Struktur og skemaer: 6 Kan få fat i kollegaer, samarbejde og holde møder: 3 Fortrøstningsfuld men det kræver udvikling og nytænkning det går godt: 3 (god og fleksibel) ledelse: 2 Afdelingsopdeling og teamsamarbejde: 2 Ringefri skole: 1 Godt med hultimer: 1 Færre gårdvagter: 1 Kontaktpersonsrollen: 1 Spisepausen:6 Placering af SUP undervisning:2 Forventningsbaseret klasseledelse:1 Lektionslængde:1 Kontaktlærerordningen:1 Materialer:1 Drøfter på møder:1 Eleverne holdning til at pædagoger underviser:1 Det fungerer:1 Når dagen er gået organiseret, ikke hopsa løsninger:1 Faciliteter:1 Planlagt arbejde når man møder ind:1 Muligheden for at fokusere på detaljer i fagene (tabeltræning, brøker mm. Som ikke kan nås i den normale uv.:1 Program vil forhåbentlig tydeliggøre de enkeltes opgaver i dagligdagen:1 At vi er blevet bedre til at planlægge vores daglig dag:1 Den overordnede plan fungerer:1 Når dagen er planlagt:1 den understøttende undervisning placeret. Skemalæggerne vil, i det omfang det er muligt, efterkomme de enkelte ønsker. - I ressourcefordelingen prioriteres det at i afdelingerne udsk. og mellemtrin, er det læreruddannet personale der sættes på opgaven. - I indskolingen lægges samarbejdsmøder imellem pædagoger og lærere ind i afdelingen årsplan. Fleksibilitet i placering af andre opgaver herunder SUP undervisning: 1 Pædagoger i frikvarter: 1 Mulighed for arbejde med hjem: 1 5

6 Organisering af dagligdagen: skal Struktur, pauser, skæve lektioner:7 Kontaktperson (bl. a. tid):3 Mødetidspunkter i teams og med forældre:4 Struktur på forberedelsestid:3 Flextid:2 60 min. Lektioner:2 Struktur på tilstedeværelsesdage:2 Samarbejde imellem lærer og pædagoger:1 Tidspres:1 Struktur på det Fagfaglige samarbejde:1 Længden på dagen for eleverne:1 Andet:2 Fælles tilgang til eleverne:3 Fællesskab:1 For mange klasser:1 Evt. 60 min. Lektioner:1 Indhold i undervisningen:1 Lærermedindflydelse på forberedelsestiden:1 For lange dage for eleverne:1 Struktur på den fælles forberedelsestid:1 Struktur på skema:1 Struktur på forberedelsen (samlet):1 Tid til forberedelsen:1 Mere fleksibilitet?:1 Kontaktpersonsordning:2 Andet:4 Samarbejde mellem sfo 1 & 2:1 Alle skal huske og skrive sig på:1 At vi bliver bedre til at planlægge dagen/ ugen:1 Fordeling af personale mellem ( sfo/lektie):1 Planlægning af dagen i detaljer fx hvem gør hvad:1 Bedre samarbejde, med det menes at alle tager del i at dagligdage fungere:1 Bedre til at skema lægge dagen. Savner ledelsen:1 Jeg kunne godt tænke mig mere tid til at mødes med klasse teams uden at det går ud over børnetiden:1 Men gerne endnu bedre!:1 Struktur/ Planlægning:1 Fobedredelsestid ift. hvornår det ligger ift. undervisningen:1 At alle tager del i planlægningen og overholder det:1 Struktur, pauser, skæve lektioner Kontaktperson (bl. a. tid) Mødetidspunkter i teams og med forældre Struktur på forberedelsestid Fælles tilgang til eleverne - Der tages kontakt til busselskab, UngStevns og præst mhp. at afsøge mulighederne for en større koordination af aktiviteter. - Skemalæggerne vil, i det omfang at det er muligt, tilstræbe at de skæve lektioner afskaffes. - Den enkelte afdeling melder ind til skemalæggerne, de ønsker de har til struktur. - Kontaktpersonrollen fortolkes og diskuteres i PU/FU udvalget, som derefter udstikker retningslinjer for kontaktpersonfunktionen. - Den enkelte afdeling og derefter det enkelte klasseteam planlægger mødetidspunkter for team- og forældremøder. Dette skal ligges i afdelingens årsplan. - Når skemalægningen, den centrale årsplan og afdelingens årsplan er på plads, aftaler den enkelte medarbejder hvorledes den resterende tilstedeværelsestid skal ligge. Dermed også placering af forberedelsestid. Nye fagområder: M/B:5 Madkundskab:2 Håndværk og design:2 Tysk:2 Kontaktpersonsrollen:1 Engelsk:1 Engelsk og sprogfag tidligere:3 Håndværk og design:2 Mere bevægelse:1 Vidensdeling imellem lærer:1 At deltage i skoletiden:1 Understøttende:1 Motion/bevægelse:1 Lektiehjælp:1 Det fungere, når lektionerne er planlagte - Fra skoleåret 15/16 skal projekt forventningsafstemning gennemgås og revideres, så der holdes fast i den fælles tilgang til eleverne. 6

7 Andet:1 og forklaret for eleverne:1 Spændende og sjovt at se børnene fra en anden vinkel:1 Nye fagområder: skal Samarbejde imellem skole og SFO 1 & 2: Materialer (bøger og hardware):6 Faciliteter:2 Efteruddannelse:2 Andet:2 Samarbejde:9 Gårdvagt i spisefrikvarter:3 Støttefunktion:2 Vikardækning:1 Materialer:3 Faciliteter:2 M&B kunne hedde leg og læring eller faglig bevægelse:1 M/B og UU:1 Samarbejdet:5 Støtte:1 Planlægning mellem os og lærer:1 Understøttende undervisning:1 Mangler tid til snak med lærer:1 Konkretisering af forventningerne til hvad der prioriteres i uv ønskes:1 Samarbejde med skolen:4 Samarbejdet imellem SFO 1 og 2: 2 Et dybere samarbejde med lærerne:1 Hurtig overlevering fra pæd. til lærerne v. skifte:2 SFO 1 og 2 i samme bygning:2 Skole/Hjem samtaler når tiden er der:1 Materialer (bøger og hardware) Faciliteter - Fagudvalg og budgetudvalg skal prioritere nye fagområder i indkøbsprioriteringen. - Der skal i de kommende år arbejdes målrettet på at forbedre såvel de indendørs som udendørs faciliteter, så de understøtter de nye fagområder. - Ledelsen og relevante medarbejdere samt de enkelte afdelinger inddrages i konkrete projekter. Samarbejde imellem skole og SFO 1 & 2: skal Mødemuligheder (struktur, overlevering og tid):9 Samarbejde og kommunikation (mere og overlevering):6 Samarbejde:8 Tilsyn i spisefrikvarteret:1 Overholde aftaler/komme til tiden:1 Tid til samarbejde:2 Snakke sammen/tydelig kommunikation:2 Udvikling af samarbejdet:1 Bedre samarbejde mellem skole og SFO:1 Mere faglighed ( fælles tanke) sparringspartner:1 Samarbejde m. lærerne hvornår skal det foregå:1 Mødemuligheder (struktur, overlevering og tid) Samarbejde og kommunikation (mere og overlevering) - I indskolingen lægges samarbejdsmøder imellem pædagoger og lærere ind i afdelingen årsplan. Samarbejdet om gårdvagterne:1 Bruge hinanden Enkelte afhentningssituationer kan tåle forbedring:1 Mere tid til at mødes i 7

8 ressurcer:1 klasseteam:1 Sammenlægning af to kulturer:1 Undervisningstid og tid til andre opgaver: Undervisningen/det faglige:5 Det går/det hele:2 Skarp på tidsforbrug:2 God samvittighed:1 Retfærdig fordelt opgavefordeling:1 45 min lektioner:1 Andet:1 Vi er tilfredse:1 Fleksibel ledelse:1 Puljetimer:1 Man styre selv ens opgaver, at de bliver lavet:1 Forberedelse skal ligge før undervisningen:1 Dette fungerer fint. Kan være svært at få klaret div. Konflikter og være i klassen til tiden:1 Det er svært at mødes med lærerne uden at det går ud over børnene, samt kollegaer:1 Undervisningstid og tid til andre opgaver: skal Forberedelsestid (mere):14 Tid til andre opgaver (tilsyn, skolehjemsamarbejde, underretninger, dokumentation mm.):14 Længden på undervisningensdagen og placering af fagområder:3 Presset på tid og bruger for meget tid på mit arbejde:3 Tid (forberedelse og til andre opgaver):8 Kollektiv og gennemsigtig fordeling:4 Undervisningstimetal:2 Sammenhængende forberedelsestid:2 Kontaktpersonsrollen:2 Indholdsbeskrivelser:2 Fordeles efter kompetencer:1 Overblik:1 Der skal være tid til at have forberedelse sammen med relevante lærer:1 Mangler bedre samarbejde/møder med lærerne, p møder:1 Forberedelsestid (mere) Tid til andre opgaver (tilsyn, skolehjemsamarbejde, underretninger, dokumentation mm.) Kollektiv og gennemsigtig fordeling - Ledelse gør forvaltning og det politiske niveau opmærksom på, at der efterspørges flere ressourcer, så der er ordentlig tid til forberedelse og øvrige opgaver. - MED udvalg og ledelse vil efterstræbe en proces, som understøtter en kollektiv og gennemsigtig fordeling af fag- og opgavefordeling. Forberedelsestid (struktur/placering/sikrin g):3 8

9 Forberedelsestid (differentieret fordeling):2 Retfærdighed i opgavefordelingen:2 Indholdsbeskrivelse af opgaver:2 For mange eller tilfældige møder:2 Skole- hjemesamtaler:2 For få møder/samarbejdstid:1 Tydelighed i hvem der har hvilke opgaver:1 Placering af opgaver på dem der har kompetencerne/interesse n:1 Mødetid tirsdag/torsdag:1 Andet:1 Tilstedeværelse: Kan få fat på kollegaer, lave teamsamarbejde og vi alle er her: 12 Overordnet struktur, møder og arbejdet placeret på skolen: 12 Fri når man har fri: 9 Fleksibilitet (fra ledelsen): 5 Samarbejdet med kollegaer (at man kan mødes og er på arbejde samtidig):8 Fri når man har fri:5 Fleksibilitet:2 Styrket socialt:1 Struktur på møder:1 Tillid fra ledelsen: 2 Trivsel og arbejdsmiljø: 1 Effektivitet: 1 9

10 Styrker fællesskabet og det sociale liv: 1 Andet: 1 Tilstedeværelse: skal Fleksibilitet: 15 Større mulighed for at arbejde hjemme: 4 Svært at koncentrer sig: 3 Mulighed for at holde øje med egen tidsforbrug: 3 Møder: 2 Struktur (jævn fordeling af forberedelsen og ikke i skemahuller): 1 Retfærdighed: 1 Tillid og tiltro: 1 Nedsat tid: 1 Fleksibilitet:5 Teammøder/fælles forberedelse/møder der skal tages højde for problematikken med folk på nedsat tid:1 Svært at gå tidligt tirsdag/torsdag pga. mange møder:1 Ens retningslinjer fra ledelsens side mht. medarbejdernes ønsker og behov:1 Ensartet tid for undervisere, lærere og pædagoger:1 Fleksibilitet - I aftaler med den enkelte medarbejder efterstræbes det at imødekomme den enkeltes behov for fleksibilitet samtidig med, at organisationens og arbejdets udførsel tilgodeses. Det er vigtigt, at også de medarbejdere der efterspørger fællesskab og samarbejde, får tilgodeset deres behov, og at fleksibilitet ikke kommer til at stå i vejen for opgaveløsningen. Underviserne er i en vis udstrækning delt i dette spørgsmål, hvorfor det er vigtigt at tilstræbe en løsningsmodel, som tilgodeser alles behov. Andet: 2 Børnehaveklasseledere mangler tid til forberedelse og samarbejde:1 Mere forberedelsestid:1 Medbestemmelse:1 Medarbejder arbejdspladser: Fungere godt/ok (med egen plads): 19 Hardware og print: 7 Materiel (bord, stol og skab): 5 Andet:1 Egen og faste pladser:4 Materiel:2 Kollegaer tæt på:1 Vores pladser er fine:1 Er først lige lavet, så skal lige prøve det først:1 Bruger dem ikke:1 Samarbejde/faglig sparring: 4 Involvering af placering: 2 Da jeg ikke har meldt ind på noget, har jeg ikke et behov:1 10

11 Medarbejder arbejdspladser: skal Opbevaring: 7 Logistik imellem opbevaring og arbejdsplads: 6 Mindre lokaler/færre arbejdspladser i lokaler og arbejdspladser til alle: 5 Ro: 4 Færdsel/gennemgang: 3 Materiel (stol og lampe): 2 Indemiljø: 1 AV rum: 1 Opbevaringsplads (mere og logistik):5 Kultur/Oprydning/Ro/He nsyn:4 Hardware (IT, Printer, skraldespand):3 At alle har deres eget:1 Ikke alle trives og kan koncentrere sig med de mange mennesker omkring sig:1 Indemiljø (kulde/varme):1 Flere pladser:2 Bedre samarbejde:1 Opbevaring Logistik imellem opbevaring og arbejdsplads Mindre lokaler/færre arbejdspladser i lokaler og arbejdspladser til alle Ro Færdsel/gennemgang - Der anskaffes flere reoler til opbevaring. - Såfremt det er muligt forbedres logistikken imellem arbejdspladsen og opbevaring. - På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at etablere flere mindre arbejdslokaler. Det noteres som et evt. fremtidigt projekt. - Arbejdsmiljøgruppen samt MED vil arbejde med kulturen omkring arbejdspladserne, og understøtte at der er plads til fordybelse. Bemærkning er/andet: Efter individuelle besvarelser: Andet: 2 Jeg er generelt rigtig glad for at komme på arbejde. Jeg ved hvor jeg kan gå hen og læsse af både hos ledelse og kollegaer, og der bliver lyttet. Jeg ønsker ikke den gamle model tilbage. Der må gerne vises lidt mere omsorg/respekt for vores arbejdstid, fx opstilling af skærme, og at sørge for at der er materialer til os. Skolen er blevet ret rodet. Fint med evaluering på denne måde. Der er iværksat rigtig mange tiltag i år. Det er en udfordring at føle entusiasme omkring dem alle, fx Meebook som ellers er en fin ide. Det er optimalt at al skolens personale deltager i alle møder for derved at have et fuldt indblik i samarbejde og struktur. Toiletterne er ulækre. Toiletfaciliteterne er dårlige. Biblioteket fungerer ikke. Meget rod, manglende tid og udpegede ansvarlige giver rod. 11

12 Biblioteket er uoverskueligt. Der er for meget rod på skolen, gange fællesrum, faglokaler. Giv os den gamle skole tilbage. Jeg har en god arbejdsplads med dejlige kollegaer og en visionær ledelse der ved hvor vi skal hen. Jeg er presses på tiden, og det at jeg ikke altid føler jeg er forberedt tilstrækkeligt. Det er ikke tilfredsstillende. Rullende skolestart, forventningsbaseret klasserumsledelse og Meebook er spændende tiltag, dog savner jeg tid og ro, da skolereformen er stor og omfangsrig nok at skulle forholde sig til. Skolen har brug for flere traditioner. Den bør rykkes tættere sammen i bevidstheden. Fx når forældre til elever dør, så bør skolen have en sorgplan som alle kender og bidrager til, samt en leder som har det som ansvarsområde. Fx flaget på halv, alle klasser holder et minuts stilhed, info på intra m.m. 12

13 Bemærkning er/andet: Efter gruppe besvarelser: Generelt er der alt for mange ting i gang for mange bolde i luften. Kontaktlærerrollen er ok, men der bliver brugt tid som vi ikke har. Fleksibilitet. Jeg er glad for kontaktlærerrollen, men savner klassens tid til alt det arbejde der ligger i at have en klasse og de timeløse fag. Der var for mange punkter der skulle behandles på for lidt tid i dag. Vi kunne godt bruge mere tid på det. Der er et stort behov for at få snakket det igennem. Mange punkter til kort tid. En evaluering på kontaktlærerordningen vil være meget ønskeligt, da der er en del ting som ikke fungerer optimalt. Fx er det noget rod, hvis noget skal overleveres fra lærer til lærer. Hvem tager ansvar for hvad og hvordan, det er for diffust. Skole-hjemsamtaler. Vi ønsker at sidde sammen i fagteams. 13

14 At kunne møde forældrene sammen, ellers er der forældre vi aldrig møder. Vi vil gerne bibeholde onsdag som mødedag. Anden del: Spørgsmål Gruppe 1 Initialer: DM, ST, JO, BLH, KT, ACA Vedr. fagfordeling: Hvilken model anbefaler gruppen? Hvis gruppen ikke kan blive enig om en model bedes det anføres hvilken modeller man tilslutter sig, og hvor mange der tilslutter sig henholdsvis den ene og den anden model. Anfør gerne hvis man har alternative forslag: Model 3-agtig reguleret efter andre kriterier end de nævnte; klassesammens ætning, inklusionselever m.m. Gruppe 2 Initialer: HE, SL, DJ, UK Model 3 (enighed). Vi har tillid til at kollegaer og ledelse vil kunne løse opgaven. Model 1 og 2 finder vi ret ucharmerende. Gruppe 3 Initialer: JS, PP, PR, JL, SN Vi vælger model 3. Gruppe 4 Initialer: PO, LD, AL, GA, CAJ Vi kunne bedst tilslutte os model 3. Med det tvist at nogle strukturer kan mindske forberedelse. Fx at have N/T på en hel årgang, kan spare lidt forberedelse. Gruppe 5 Initialer: MJ, CK, RO, JB, JY, HL model 3, via via øvrige opgaver fordeles tiden. OBS på rettetunge fag/personer. Gruppe 6 Initialer: KJ, AAH, TL, MM Model 3, 1 lektion er 1 lektion uanset fag og klassetrin. Til gengæld tages det individuelle hensyn ved fordelingen af øvrige opgaver tilsyn, udvalg osv. så arbejdsbyrden er retfærdig. Vigtigt med en fyldestgørende oversigt over øvrige opgaver samt oversigt over opgavens indhold. Ved fagfordeling er det vigtigt at der er sammenhæng mellem fag, klassetrin, skema, så der kan spares forberedelse. Gruppe 7 Initialer: TKL, MS, AM, AP, HK Som udgangspunkt anbefaler vi model 3, men med ledelsen som sparringspartner e ved sammenfald af fagønsker. Gruppe 8 Initialer: SQ, XPQ, MKP, SP, JJH Model 1 og 3 kombineret som vi ønsker det. Max 3 klasser i udskolingen og mellemtrin. I indskolingen kan man tale om max antal fag, afhængig af fagets størrelse. Ledelsens og MED udvalgets konklusioner: Forslag: Vi stræber efter model 3 og den enkelte afdeling har en generel drøftelse af fordeling af lektioner og øvrige opgaver. Der kan tages højde for differentieret fag- og opgavefordeling ud fra faktorer som fag, elevsammensætning i klasser mm. 14

15 Vedr. Tilstedeværel se: Gruppens tilbagemeldin g/ anbefaling til ledelsen og MED udvalg: Ingen tilbagemelding kunne ikke blive enig Vi anbefaler at de tre sidste mødedage placeres med 1 fælles (alle) dag og 2 til afdelingerne, hvor vi placerer dem til fx pædagogisk udvikling eller afholder kurser for hinanden. Vi anbefaler fuld tilstedeværelse, men med en vis fleksibilitet 50 timer puljen fortsætter. Lærere på nedsat tid må ikke røvrendes i tidspuljerne. En præcis opgavebeskriv else tillid til at den løses og fleksibilitet i tilstedeværelse n, med rammer for en fast mødedag. Vi er slet ikke enige. CAJ: sørge for at alle klasser i afdelingen har UV fri tidligt og samtidigt på en dag. Det giver mulighed for bedre mødestruktur. Selvstyrende teams. 100% tilstedeværelse er ok. Forslag: 2 faste lange dage, 3 dage med mulighed for flex i ydertimerne. Alternativ: Evt. flex mulighed om morgenen på de to lange dage, selvfølgelig i forhold til ens UV skema. Mulighed for at tage hensyn til individuelle behov i forhold til hvor forberedelsesti den ligger i skemaet. 2 lange dage + eventuelt en ugepulje, man selv kan bestemme hvor man arbejder. Derudover fleksibel tilstedeværelse. Kontaktlærerfun ktionen af og til dobbelt arbejde. Som forældre: for dårligt at kontaktlærer kan være en faglærer der fx kun har eleven 2 timer om ugen. Det trænger til udvikling. Diskussion: skal 3. lærer være kontaktlærer eller undervise en lektion mere? Diskussion i teamet. Fleksibilitet mht. tilstedeværelse tirsdag, torsdag og fredag, med mulighed for at forberede sig hjemme. Mandage og onsdage således faste tilstedeværelses dage til diverse møder og fælles forberedelse. Mere fleksibilitet i forhold til disponering over egen tilstedeværelsest id. Forslag: Forsøge at tilgodese såvel et stort ønske om at imødekomme såvel fleksibilitet som samarbejdet med kollegaer. 15

16 Bilag1 Gruppevis skal nedenstående diskuteres. Der gives en kort tilbagemelding i plenum fra den enkelte gruppe, og svarsiden afleveres efterfølgende. Set ud fra følgende overvejelser (den sociale kapital): En høj grad af indbyrdes tillid i hele organisationen. En oplevelse af retfærdighed - at tingene går ordentligt til. En evne til at samarbejde godt om kerneopgaven. Forslag til modeller. Model 1: I forhold til hvilken afdeling, der undervises i. Indskoling - 27 lektioner Mellemtrin - 28 lektioner Udskoling - 26 lektioner Model 2: I forhold til en vægtning af fag: Vægtes højt: Dansk, matematik sprogfag. Vægtes mellem: Kristendom, historie, samfundsfag, geografi, biologi og fys/kemi. Vægtes lavt: Idræt, madkundskab, håndværk og design, musik, tema- og valgfag, understøttende Model 3: I forhold til afdelingens indsigt i, at kunne arbejde ud fra de tre kriterier i "den sociale kapital", fordeles ressourcerne ligeligt til de tre afdelinger som derefter i plenum skal diskutere hvilke differentieringsforhold der gør sig gældende. 16

17 Tilstedeværelse placering ag arbejdstid: Grundlaget for det kommende skoleårs planlægning, i forhold til placering af arbejdstiden for lærerer og øvrigt undervisningspersonale, foreslås af skoleledelsen i Stevnsskolerne ændret på visse punkter og fremlægges nu til drøftelser i MED-udvalgene: Udkast til tilstedeværelses Alle lærere og øvrigt undervisningspersonale vil som udgangspunkt have kontaktlærerfunktion. 200 skoledage for elever (40 uger) tilstedeværelsesdage for lærerne og øvrigt undervisningspersonale svarende til: 200 dage på skoledage og 5-8 dage, som kan placeres i ugerne før og efter sommerferien, men også på andre nuldage. 5 af dagene fastlægges på samme datoer på tværs af Stevnsskolerne, august 2015 og 27. og 28 juni De enkelte skoler kan derudover fastlægge yderligere 3 dage. Alternativt indregnes tiden fra disse dage på de resterende tilstedeværelsesdage. 40 timers tilstedeværelse ugentligt i gennemsnit i de 40 undervisningsuger og. Tid herudover På de enkelte skoler aftales tidsrammer for tilstedeværelsen. Kan justeres hvis nettotimetallet afviger fra Tidsrammerne vil udgøre ledelsens opgørelse af arbejdstiden. Tilstedeværelsen kan erlægges på andre matrikler end skolens hovedmatrikel. Gruppemedlemmer: Vedr. fagfordeling Hvilken model anbefaler gruppen? Hvis gruppen ikke kan blive enig om en model bedes det anføres hvilken modeller man tilslutter sig, og hvor mange der tilslutter sig henholdsvis den ene og den anden model. Anfør gerne hvis man har alternative forslag: Vedr. Tilstedeværelse Gruppens tilbagemelding/anbefaling til ledelsen og MED udvalg: 17

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere