Lystsejlerturismen i Danmark. VisitDenmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystsejlerturismen i Danmark. VisitDenmark"

Transkript

1 Lystsejlerturismen i Danmark VisitDenmark

2 Formål og indhold Dataindsamlingen blandt lystsejlere har fundet sted som en del af VisitDenmarks Turistundersøgelse i Turistundersøgelsen 2017 afdækker turisternes rejsemotiver, informationssøgning op til og under ferien, rejsegruppe og opholdslængde, aktiviteter i løbet af ferien, døgnforbrug samt tilfredshed med opholdet og anbefaling til venner og familie. Turistundersøgelsen er en omfattende landsdækkende undersøgelse. Dataindsamlingen til foreliggende lystsejlerundersøgelse 2017 er gennemført i de danske lystbådehavne i perioden maj september Der er gennemført i alt 595 interview med danske og udenlandske lystsejlere. En tilsvarende undersøgelse af lystsejlerturismen i Danmark blev gennemført af VisitDenmark i Der, hvor det er relevant og muligt, er resultaterne fra 2017 sammenlignet med resultaterne fra Foreliggende rapport er opdelt i to dele: (1) en kommenterende del (2) en bilagsdel. Indhold 03 Datagrundlag 04 Hovedkonklusioner 05 Lystsejlere i de danske lystbådehavne: Del Profil af lystsejlerne - antal overnatninger, døgnforbrug, opholdslængde, rejsegruppe og besøgshyppighed Før ferien i Danmark - rejsemotiver og informationssøgning Den beskrivende del viser profilen og fortæller nogle fakta om de danske lystsejlere anno 2017: rejsemotiver, aktiviteter, tilfredshed mm. og trækker hvor det er muligt paralleller til undersøgelsen i Bilagsdelen indeholder detaljeret oplysninger om svarfordelingen i 2017 på hyppighed ift. deltagelse i forskellige aktiviteter på ferien På ferien i Danmark - aktiviteter Efter ferien i Danmark - tilfredshed Udgivet af VisitDenmark September Lystsejlere i de danske lystbådehavne: Del 2

3 Datagrundlag I alt er indsamlet 595 interview med danske og udenlandske lystsejlere på besøg i de danske lystbådehavne. Der er for stor statistisk usikkerhed forbundet med at nationalitetsopdele de indsamlede data. Derfor er respondenterne alene opdelt på Danmark og udland. Antal interview De 595 interview er gennemført i følgende farvandsområder: Fordeling Danskere pct. Udlændinge pct. I alt pct. Antal interview Limfjorden 5 Kattegat 74 Østjylland 93 Nord og øst for Fyn 54 Syd og vest for Fyn 189 Smålandsfarvandet 90 Sundet 70 Bornholm og Christiansø 20 I alt 595 SIDE 3

4 Hovedkonklusioner ANTAL OVERNATNINGER Fra 2008 til 2017 er antallet af overnatninger i de danske lystbådehavne faldet med Fra 2016 til 2017 faldt antal overnatninger med 0,9 pct. Blandt udenlandske lystsejlere steg antallet af overnatninger med 0,3 pct. fra 2016 til 2017, mens antallet faldt med 2,0 pct. blandt danske lystsejlere. LYSTSEJLERNE 2017 Lystsejlernes døgnforbrug er steget fra 265 kr. i 2006 til 800 kr. i Størstedelen rejser som par/venner/vennepar og bliver 1-3 nætter i havnen. Fire ud af 10 udenlandske lystsejlere besøger mere end en havn på deres ferie. Ift. øvrige besøg i udenlandske havne, er det primært Sverige og Tyskland, der besøges. Langt størstedelen af lystsejlerne har tidligere besøgt Danmark, og mange vil komme igen inden for de næste to år. Trygheden ved Danmark som rejsemål er afgørende navnlig for de udenlandske lystsejlere. Lystbådehavnenes hjemmesider er en vigtig inspirationskilde forud for besøget i de danske lystbådehavne. Overordnet set er lystsejlerne tilfredse med opholdet i Danmark. Signifikant flere blandt de danske lystsejlere er tilfredse end blandt de udenlandske. Der er udfordringer ift. de udenlandske lystsejlere, når det gælder tilfredsheden med adgang til WiFi/internet, havnens standard og havnens beliggenhed. Her er signifikant færre udenlandske end danske lystsejlere tilfredse. Sammenlignes lystsejlerne i 2017 med 2006, er der kommet flere børnefamilier til. SIDE 4

5 Lystsejlere i de danske lystbådehavne Del 1: Beskrivende del

6 Profil af lystsejlerne (antal overnatninger, døgnforbrug, opholdslængde, rejsegruppe og besøgshyppighed)

7 Antal overnatninger i de danske lystbådehavne Markant fald i antal lystbådeovernatninger fra 2008 til 2017, men positive takter de senere år Indeks: 2008=100 Udland; 84 I alt; 81 Danmark; 78 Antallet af overnatninger i de danske lystbådehavne er faldet med knap en femtedel fra 2008 til Både danske og udenlandske overnatninger har haft negativ vækst. I perioden 2008 til 2017 er antallet af overnatninger faldet med godt 2 pct. årligt. Den negativ vækst har fundet sted i såvel danske (-2,7 pct.) som udenlandske (-1,9 pct.) overnatninger. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af overnatninger i de danske lystbådehavne med godt Årlig vækstrate Antal Relativ vækst Danskere ,7 pct ,0 pct. Udlændinge ,9 pct ,3 pct. I alt ,3 pct ,9 pct. OBS! Antal overnatninger i lystbådehavne er behæftet med en vis usikkerhed. Havnenes indberetning til Danmarks Statistik er frivillig. Danmarks Statistik skønner over overnatninger fra de havne, der ikke indberetter. Havne, der gennem en længere tid ikke har indberettet, fjernes løbende fra statistikken. Udviklingen i antal overnatninger er således følsom og afspejler, hvor mange og hvilke havne, der indberetter. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af indberettende lystbådehavne med 8. Det kan forklare noget af men ikke hele - faldet i antal overnatninger Kilde. Danmarks Statistik. SIDE 7

8 Døgnforbrug Lystsejlerne bruger flere penge Lystsejlerne brugte i 2017 i gennemsnit 800 kr. i døgnet. I alt 800 kr. Forbruget er højest blandt de udenlandske lystsejlere. Sammenlignet med 2006 er døgnforbruget steget. I 2006 lå det gennemsnitlige døgnforbrug på 265 kr. sammenlignet med 800 kr. i Udland 850 kr. Danmark 750 kr. Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 8

9 De fleste bliver i Danmark mellem en og tre nætter Opholdslængde 1-3 nætter 4-7 nætter 8-14 nætter nætter 22+ nætter Størstedelen af lystsejlerne overnatter 1-3 nætter i på deres rejse i Danmark. Det gælder både blandt danske og udenlandske lystsejlere. Udland 24% 9% 63% Sammenlignes 2017 med målingen i 2006 er der blandt de danske lystsejlere sket et signifikant fald i andelen, der bliver i Danmark 1-3 nætter. Andelen, der bliver 4-14 nætter, er steget. De udenlandske lystsejleres opholdslængde har ikke ændret sig fra 2006 til Danmark 3% 1% 16% 10% 3% 69% % 59% 25% Udland 10% 4% 2% Danmark 6% 4% 2% 1% 87% Kilde. VisitDenmark, Lystsejlerturismen i Danmark 2006 og Turistundersøgelsen Spm.: Hvor mange overnatninger vil du alt i alt have i Danmark på denne rejse? 2006: N: danskere: 278, udlændinge: : N: danskere 207, udlændinge: 388. SIDE 9

10 Udland Danmark Fire ud af 10 udlændinge besøger mere end en havn Overnatninger i andre havne Hovedparten af turisterne opholder sig kun i denne ene havn. Det gælder 66 pct. af danskerne og 59 pct. af udlændingene. Blandt de danske turister, der også besøger andre havne, bliver hovedparten i Danmark (70 pct.), mens de øvrige hovedsageligt tager til Sverige. Blandt udlændinge, der besøger andre havne, overnatter 7 pct. andre steder i Danmark, mens 36 pct. overnatter i Sverige og 39 pct. overnatter i Tyskland. Det er især lystsejlere, der opholder sig 1-3 nætter i Danmark, som bliver i den samme havn under hele opholdet Danmark Udland Kun denne ene havn 66 pct. 59 pct. Også andre havne 34 pct. 39 pct. Ved ikke 1 pct. 2 pct. Overnatninger i andre lande Ja, i Sverige 27 pct. 36 pct. 1-3 nætter 4-7 nætter 8-14 nætter nætter Flere end 21 nætter Samme havn 87 pct. 22 pct. 4 pct. 5 pct. 5 pct. Flere havne 14 pct. 76 pct. 94 pct. 92 pct. 95 pct. Ved ikke 0 pct. 3 pct. 2 pct. 3 pct. 0 pct. Samme havn 80 pct. 20 pct. 9 pct. 4 pct. 7 pct. Flere havne 17 pct. 77 pct. 91 pct. 94 pct. 93 pct. Ved ikke 3 pct. 2 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. Ja, i Norge 0 pct. 5 pct. Ja, i Tyskland 2 pct. 39 pct. Ja, i Holland 0 pct. 2 pct. Ja, i andre lande 0 pct. 11 pct. Nej 70 pct. 7 pct. Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: (1) Vil alle dine overnatninger være i denne lystbådehavn? (2) Vil du have eller har du haft overnatninger i andre lande på denne rejse? N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 10

11 Rejsegruppe Rejser m. børn u. 18 år Par, venner, flere par Rejser alene Rejser i et større selskab Andet 19% 1% 13% Flest rejser som par /venner/vennepar Godt seks ud af 10 danske og udenlandske lystsejlere rejser som par / venner / vennepar. Den gennemsnitlige rejsegruppe er 2,2 for danske og 2,0 for udenlandske lystsejlere. Udland 6% I 2017 er den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse på 2,1 personer. Antallet er faldet i forhold til 2006-undersøgelsen, hvor gennemsnittet lå på 2,5 personer. 61% Flere udenlandske end danske lystsejlere rejser som del af et større rejseselskab (alene eller med venner/familie). 3% Hovedparten af lystsejlerne er ældre end 40 år og rejser uden børn*. Det Danmark 12% 9% 16% gælder 88 pct. af de danske og 76 pct. af de udenlandske lystsejlere. Andelene er steget ift målingen, hvor de lå på henholdsvis 51 pct. og 66 pct. Respondenternes angivelse af deres indkomstniveau har ikke ændret sig fra 61% 2006 til 2017**. Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Hvilken af følgende beskriver bedst den gruppe, du er på ferie med? * Omfatter rejsegrupperne: (1) venner/veninder uden børn, (2) par uden børn og (3) flere par, der rejser sammen ude børn. ** Spm.: Når du tænker på din husstands årige bruttoindkomst, hvor på skalaen vil du så tro, at du befinder dig?.. Svarmuligheder: 1-5, hvor 1=i den lave ende og 5=i den høje ende. Der har været mulighed for at svare ved ikke. Disse svar er udeladt af beregningerne. N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 11

12 Besøgshyppighed Lystsejlerne kommer igen Blandt de udenlandske lystsejlere har 50 pct. tidligere været på ferie i Danmark. Knap hver tiende udenlandske lystsejler er førstegangsbesøgende. Danmark Udland Langt størstedelen (89 pct.) af de danske lystsejlere holder ferie i Danmark flere gange om året. 89% 50% 72 pct. af de udenlandske lystsejlere vil med stor sandsynlighed* holde ferie i Danmark igen inden for de næste to år. Det tilsvarende gør sig gældende for 96 pct. af de danske lystsejlere. 5% 29% 1% 6% 6% 3% 2% 9% Flere gange om året Ca. en gang om året Hvert andet/ tredje år Sjældnere Første ferie Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Hvor ofte rejser du på ferie med overnatning til Danmark? N: danskere: 207, udlændinge: 388. * Spm.: Hvor sandsynligt er det, at du vil holde ferie i Danmark igen inden for de næste to år? O er meget sandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Andele er summen af de respondenter, der har svaret 9 og 10. SIDE 12

13 Før ferien i Danmark (rejsemotiver og informationssøgning)

14 Tryghed er et vigtigt rejsemotiv for mange Overordnede rejsemotiver Blandt de udenlandske lystsejlere angiver flest trygt rejsemål som motiv, når det gælder planlægning af og rejse til Danmark. På andenpladsen følger god lystbådehavn. Rejsemotiver ift. valg af Danmark, 2017 Danmark Udland Pct. Rang Pct. Rang Også trygt rejsemål og god lystbådehavn rangerer højeste på danskernes liste, men i omvendt rækkefølge. Generelt prioriterer flere udenlandske end danske lystsejlere de nævnte rejsemotiver højt. Undtagelserne er fornuftigt prisniveau, besøge familie/venner, og særlig begivenhed, som prioriteres højt af signifikant flere danskere end udlændinge. Trygt rejsemål 61 pct. (2) 88 pct. (1) God lystbådehavn 81 pct. (1) 85 pct. (2) Imødekommende befolkning 71 pct. (3) 84 pct. (3) Rent og miljøvenligt rejsemål 67 pct. (4) 83 pct. (4) Kort rejsetid 42 pct. (6) 54 pct. (5) Godt tilbud 37 pct. (7) 51 pct. (6) Fornuftigt prisniveau 58 pct. (5) 45 pct. (7) Børnevenligt land 35 pct. (8) 30 pct. (8) Besøge familie/venner 21 pct. (9) 7 pct. (9) Særlig begivenhed 12 pct. (10) 4 pct. (10) Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark?. Svarmuligheder: slet ikke, i mindre grad, i nøgen grad, i høj grad, i afgærende grad, ved ikke/ikke relevant Andelen, der har svaret i høj grad eller I afgørende grad er med i tabellen. N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 14

15 Strand, kyst og natur er de store trækplastre OPLEVELSER som rejsemotiver Flest såvel danske som udenlandske lystsejlere nævner strand, kyst og hav som rejsemotiv ifm. ferien til Danmark. Dernæst følger naturoplevelser og lokal atmosfære/stemning. Rejsemotiver ift. valg af Danmark, 2017 Danmark Udland Pct. Rang Pct. Rang Flere af de udenlandske lystsejlere prioriterer de nævnte rejsemotiver, end tilfældet er blandt danskerne. Strand, kyst og hav 75 pct. (1) 86 pct. (1) Naturoplevelser 58 pct. (3) 81 pct. (2) Lokal atmosfære/stemning 60 pct. (2) 78 pct. (3) Lokale seværdigheder 26 pct. (5) 46 pct. (4) Byliv 22 pct. (6) 39 pct. (5) Dansk kultur 32 pct. (4) 30 pct. (6) Madoplevelser/gastronomi 17 pct. (8) 24 pct. (7) Kunst og kultur 18 pct. (7) 23 pct. (8) Cykling 14 pct. (9) 21 pct. (9) Historiske oplevelser 12 pct. (10) 19 pct. (10) Shopping 9 pct. (11) 13 pct. (11) Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Svarmuligheder: slet ikke, i mindre grad, i nøgen grad, i høj grad, i afgærende grad, ved ikke/ikke relevant Andelen, der har svaret i høj grad eller I afgørende grad er med i tabellen. N: danskere: 207, udlændinge: 388. Festival, koncert, mm. 6 pct. (12) 4 pct. (12) SIDE 15

16 OUTDOORAKTIVITETER som rejsemotiver Vandaktiviteter efterspørges som outdooraktiviteter Fire ud af 10 udenlandske lystsejlere nævner vandaktiviteter (fx dykke, surfe, Rejsemotiver ift. valg af Danmark, 2017 Danmark Udland sejlture) som rejsemotiver i forbindelse med deres ferie i Danmark. Det tilsvarende gælder hver fjerde danske lystsejler. Pct. Rang Pct. Rang De øvrige listede outdooraktiviteter efterspørges af omkring hver tiende udenlandske lystsejlere. Efterspørgslen er mindre blandt de danske lystsejlere. Vandaktiviteter 26 pct. (1) 40 pct. (1) Andre aktiviteter i naturen 8 pct. (2) 14 pct. (2) I forhold til cykelferie er aktivitetsdeltagelsen blandt udenlandske lystsejlere signifikant højere end blandt danske. Cykelture 3 pct. (4) 10 pct. (3) Lystfiskeri 7 pct. (3) 9 pct. (4) Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: I hvilken grad er dette årsager til, at du har valgt at holde ferie i Danmark? Svarmuligheder: slet ikke, i mindre grad, i nøgen grad, i høj grad, i afgærende grad, ved ikke/ikke relevant Andelen, der har svaret i høj grad eller I afgørende grad er med i tabellen. N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 16

17 Havnens nærhed til natur er blevet vigtigere Motiver for valg af havn Rangeringen af de enkelte rejsemotiver er i 2017 stort set ens blandt danske og udenlandske lystsejlere. Rejsemotiver ift. valg af havn, 2006 og 2017 Danmark Udland Sammenlignes 2017-med 2006-undersøgelsen er der sket en række ændringer i lystsejlernes begrundelser for at vælge den pågældende havn: Tidligere erfaringer 71 pct. 76 pct. 61 pct. 72 pct. Havnens nærhed til naturen og havnens hjemmeside fremhæves i 2017 af signifikant flere danske og udenlandske lystsejlere end i Tidligere erfaringer og havnens nærhed til bymiljø fremhæves i 2017 af signifikant flere udenlandske lystsejlere end i Anbefaling fra andre fremhæves i 2017 af signifikant flere danske lystsejlere end i Havnens nærhed til bymiljø 38 pct. 33 pct. 17 pct. 53 pct. Havnens nærhed til natur 16 pct. 25 pct. 26 pct. 33 pct. Anbefaling fra andre 10 pct. 21 pct. 27 pct. 15 pct. Markedsføring fra havnen 1 pct. 5 pct. 5 pct. 7 pct. Havnen har det blå flag 1 pct. 3 pct. 3 pct. 1 pct. Havnens hjemmeside 0 pct. 9 pct. 0 pct. 7 pct. Fred og ro n/a 35 pct. n/a 32 pct. Kilde. VisitDenmark, Lystsejlerturismen i Danmark 2006, og Turistundersøgelsen Spm.: Hvorfor valgte du netop denne havn? 2006: N: danskere: 278, udlændinge: : N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 17

18 Onlineinspirationskilder før ferien Lystbådehavnenes hjemmesider benyttes flittigt Danmark Udland Andel Rang Andel Rang Hjemmeside for lystbådehavne 48 pct. (1) 34 pct. (1) Hjemmesider for destinationer 26 pct. (3) 31 pct. (2) Kort / rutekort 30 pct. (2) 27 pct. (3) VisitDenmarks hjemmeside 12 pct. (5) 22 pct. (4) Sociale medier 13 pct. (4) 7 pct. (5) Reklame online 4 pct. (8) 6 pct. (6) Online bookingportaler 5 pct. (7) 5 pct. (7) Når det gælder online inspirationskilder er navnlig lystbådehavnenes hjemmesider benyttet. Knap halvdelen af de danske lystsejlere og godt en tredjedel af de udenlandske lystsejlerne har benyttet lystbådehavnenes hjemmesider som inspiration før ferien til Danmark. Det er de samme tre online inspirationskilder, som optræder i top 3 for danske og udenlandske lystsejlere. Udover lystbådehavnenes hjemmesider ligger også hjemmesider for destinationer og kort/rutekort i top 3. VisitDenmarks hjemmeside bruges som inspiration af 22 pct. af de udenlandske og 12 pct. af de danske lystsejlere. Hjemmesider med brugeranmeldelser 4 pct. (8) 5 pct. (7) Transportørers hjemmesider 4 pct. (8) 4 pct. (8) Online videoer 6 pct. (6) 2 pct. (9) Nyhedsbreve 4 pct. (8) 2 pct. (9) Blogs 3 pct. (9) 1 pct. (10) Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Har følgende inspirationskilder haft betydning på din beslutning om at holde ferie i Danmark? N: danskere: 207, udlændinge: Note: I tabellen er sorteret efter prioriteringen blandt udenlandske lystsejlere. SIDE 18

19 Øvrige inspirationskilder før ferien Tidligere erfaringer og anbefalinger er vigtigst Øvrige inspirationskilder før ferien Danmark Udland Andel Rang Andel Rang Især tidligere erfaringer med Danmark er vigtige, både når danske og udenlandske lystsejlere lader sig inspirere før ferien til Danmark. Tidligere erfaringer med Danmark 87 pct. (1) 82 pct. (1) Som nummer 2 følger personlige anbefalinger fra venner og familie. Personlige anbefalinger 47 pct. (2) 52 pct. (2) Reklamer i print 6 pct. (5) 11 pct. (3) Rejseartikler 11 pct. (3) 11 pct. (3) Tv-programmer, -serier og film 5 pct. (6) 8 pct. (4) Rejsekataloger 7 pct. (4) 7 pct. (5) Rejsebureau 1 pct. (8) 1 pct. (6) Rejsemesse 4 pct. (7) 0 pct. (7) Kilde. VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Har følgende inspirationskilder haft betydning på din beslutning om at holde ferie i Danmark? N: danskere: 207, udlændinge: Note: I tabellen er sorteret efter prioriteringen blandt udenlandske lystsejlere. SIDE 19

20 Danskerne vil bruge muligheden for at booke en gæsteplads Kendskab til muligheden for booking af gæstepladser Navnlig de danske lystsejlere kender muligheden for at booke gæstepladser i udvalgte danske havne. Danmark Udland Nej Især de danske lystsejlere vil fremadrettet benytte sig af muligheden for at booke gæstepladser i udvalgte danske havne. Således svarer 24 pct., at de i meget høj grad eller høj grad vil benytte sig af muligheden. 25% Ja Nej 46% Ja 54% 75% Interessen er lavere blandt udenlandske lystsejlere, hvor 16 pct. i meget høj eller høj grad vil benytte sig af muligheden for at booke en gæsteplads. Ganske mange (33 pct.) af de udenlandske lystsejlere svarer ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at booke gæstepladser i udvalgte danske havne. Brug af muligheden for booking af gæstepladser Vil benytte sig af muligheden Danmark Udland I meget høj grad 7 pct. 2 pct. I høj grad 17 pct. 14 pct. Hverken/eller 16pct. 21 pct. I mindre grad 15 pct. 16 pct. Slet ikke 28 pct. 15 pct. Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: (1) Det er i dag muligt at booke gæstepladser i udvalgte danske havne. Vidste du det? (2) I hvor høj grad vil du fremadrettet benytte dig af sådan en mulighed? N: danskere: 207, udlændinge: Ved ikke 17 pct. 33 pct. SIDE 20

21 På ferien i Danmark (aktiviteter)

22 Aktiviteter på ferien Heavy users* Danmark Udland Afslapning 78 pct. 82 pct. Være v. strand / kyst / hav 80 pct. 74 pct. Gåture 53 pct. 69 pct. Være i bymiljøer 24 pct. 40 pct. Korte cykelture 11 pct. 18 pct. Shopping 12 pct. 12 pct. Gå i byen (natteliv) 3 pct. 8 pct. Sportsbegivenhed 1 pct. 3 pct. Koncerter, festivaler mm. 8 pct. 2 pct. Kur, spa, wellness 1 pct. 1 pct. Guidede ture 1 pct. 1 pct. OUTDOOR-AKTIVITETER Vandreture i naturen 11 pct. 19 pct. Dagsudflugter på cykel 6 pct. 8 pct. Motionscykling 1 pct. 4 pct. Løbeture 2 pct. 3 pct. Lystfiskeri 4 pct. 3 pct. Surfing (wind, kite, SUP) 1 pct. 1 pct. Sejle i kano / kajak 2 pct. 0 pct. Spille golf 1 pct. 0 pct. Dykning 1 pct. 0 pct. Lystsejlerne slapper af og nyder naturen Mange af såvel de udenlandske som de danske lystsejlere prioriterer afslapning på deres ferie kombineret med ophold v. strand/kyst/hav og gåture på feriedestinationen, når de er på ferie. Knap hver femte udenlandske lystsejler efterspørger korte cykelture på ferien. Outdooraktiviteter efterspørges i mindre grad udover vandreture i naturen, som foretages af hver femte udenlandske lystsejler og hver tiende danske. I bilag er vist mere detaljerede svar på aktivitetsspørgsmålene. Her fremgår det blandt andet, at 25 pct. af de udenlandske lystsejlere opholder sig i bymiljøer meget ofte under deres ferie i Danmark. Blandt de danske lystsejlere er den tilsvarende andel på 17 pct. Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Hvor ofte på denne rejse har du foretaget/planlægger du at foretage følgende aktiviteter? Spørgsmålene er stillet på en 5-punkts skala (+ mulighed for at svare ved ikke ). Andelen, der har svaret ofte eller meget ofte, er defineret som heavy users og er med i tabellen. N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 19

23 Hver fjerde udenlandske lystsejler spiser på restaurant / cafe Aktiviteter på ferien Historiske attraktioner og museer / udstillinger er lidt mere efterspurgte blandt udenlandske lystsejlere end blandt danske. Blandt de udenlandske lystsejlere spiser 24 pct. på restaurant / cafe under deres ferieophold i Danmark. Det tilsvarende gælder 15 pct. af de danske lystsejlere. Forskellen er signifikant. U bilag er mere detaljeret vist lystsejlernes hyppighed ift. deltagelse i aktiviteter. Heraf fremgår det bl.a., at henholdsvis 8 pct. af de udenlandske lystsejlere og 4 pct. af de danske meget ofte i deres ferie har opsøgt lokale madoplevelser. Heavy users* Danmark Udland ATTRAKTIONER Historiske attraktioner 8 pct. 13 pct. Museer og udstillinger 6 pct. 12 pct. Nationalparker 2 pct. 2 pct. Unesco verdensarvssteder 1 pct. 1 pct. Forlystelsespark 2 pct. 1 pct. Dyreparker, akvarier mm. 3 pct. 1 pct. Badelande 2 pct. 0 pct. MAD Spise på restaurant / cafe 15 pct. 24 pct. Lokale madoplevelser 13 pct. 16 pct. Finere gastronomi 4 pct. 7 pct. Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Hvor ofte på denne rejse har du foretaget/planlægger du at foretage følgende aktiviteter? Spørgsmålene er stillet på en 5-punkts skala (+ mulighed for at svare ved ikke ). Andelen, der har svaret ofte eller meget ofte, er defineret som heavy users og er med i tabellen. N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 20

24 Efter ferien i Danmark (tilfredshed)

25 Tilfredshed med havneområdet 2017 Udtalt tilfredshed med serviceniveauet Udland TILFREDSHED ALT-I.ALT Serviceniveauet Information om lokale begivenheder Adgang til WiFi Havnens faciliteter Danmark 83% 91% 91% 93% 79% 77% 67% 74% 56% 57% Top-to-boks * Blandt både de danske og de udenlandske lystsejlere er flere end ni ud af 10 tilfredse med serviceniveauet på havneområdet. Når det gælder den overordnede tilfredshed, er en signifikant mindre andel af de udenlandske lystsejlere tilfredse end tilfældet er blandt de danske. På en række enkeltstående parametre er signifikant færre blandt de udenlandske lystsejlere tilfredse end tilfældet er blandt de danske. Det gælder: Tilfredsheden med adgang til WiFi / internet Havnens standard Havnens beliggenhed Information fra havnen Pris ift. kvalitet 76% 73% 86% 80% 87% 75% 89% 94% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Spm.: Hvor tilfreds er du alt-i-alt med dit ophold i Danmark? De efterfølgende tilfredshedsspørgsmål er specifikt koblet til havneområdet. Spørgsmålene er stillet på en 5-punkts skala (+ mulighed for at svare ved ikke ). * Andelen er summen af 4 og 5 ** Spm.: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dine venner og bekendte at holde ferie i Danmark? 0 er meget usandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Andelen er summen af respondenter, der har svaret 9 eller 10. N: danskere: 207, udlændinge: 388. Tilfredsheden med havnens standard Tilfredshed med havnens beliggenhed Tilfredsheden med pris ift. kvalitet er ens blandt danske og udenlandske lystsejlere. 66 pct. af de udenlandske lystsejlere er positive ambassadører** for Danmark og vil anbefale venner og familie Danmark som feriemål. Det tilsvarende gør sig gældende for 86 pct. af de danske lystsejlere. SIDE 21

26 Udvikling i tilfredshed fra 2006 til 2017 UDLAND Top-to-boks * Fald i lystsejlernes tilfredshed fra 2006 til 2017 Information fra havnen 77% 89% Det er muligt at sammenligne tilfredsheden i 2017 med tilfredsheden i 2006 inden for en række områder. Det gælder på parametrene: Havnens beliggenhed 71% 80% 2006 Udland Tilfredsheden med informationen fra havnen Havnens standard Havnens faciliteter 73% 76% 71% 56% 2017 Udland Tilfredsheden med havnens beliggenhed Tilfredshed med havnens standard Tilfredshed med havnens faciliteter Serviceniveauet 82% 91% Tilfredshed med serviceniveauet Information fra havnen DANMARK 69% 94% Blandt udenlandske lystsejlere er tilfredshed med informationen fra havnen, havnens beliggenhed og serviceniveauet steget signifikant fra 2006 til Havnens beliggenhed Havnens standard 89% 87% 84% 85% 2006 Danmark 2017 Danmark De udenlandske lystsejleres tilfredshed med havnens faciliteter er faldet signifikant fra 2006 til Havnens faciliteter 57% 82% Blandt de danske lystsejlere er tilfredsheden med information fra havnen, og serviceniveauet steget signifikant fra 2006 til 2017, mens tilfredsheden med Serviceniveauet 82% 93% havnens faciliteter er faldet signifikant. Kilde: VisitDenmark, Lystsejlerturismen i Danmark 2006 og Turistundersøgelsen Spm.: Hvor tilfreds er du med? Spørgsmålene er stillet på en 5-punkts skala (+ mulighed for at svare ved ikke). * Andelen er summen af 4 og , N: danskere278, udlændinge: , N: danskere: 207, udlændinge: 388. SIDE 22

27 Lystsejlere i de danske lystbådehavne Del 2: Bilag

28 Aktivitetsdeltagelse: Udenlandske lystsejlere i Danmark (1 / 2) Aktiviteter Aldrig En enkelt gang Ind i mellem Ofte Meget ofte Ved ikke/ ikke relevant Afslapning 3 pct. 2 pct. 10 pct. 23 pct. 59 pct. 3 pct. Være v. strand / kyst / hav 10 pct. 3 pct. 10 pct. 18 pct. 55 pct. 4 pct. Gåture på ferie destinationen 3 pct. 3 pct. 25 pct. 29 pct. 40 pct. 1 pct. Være i bymiljøer 6 pct. 10 pct. 40 pct. 15 pct. 25 pct. 4 pct. Korte cykelture 43 pct. 4 pct. 16 pct. 7 pct. 11 pct. 19 pct. Shopping 29 pct. 9 pct. 39 pct. 5 pct. 8 pct. 11 pct. Gå i byen (natteliv) 51 pct. 7 pct. 14 pct. 2 pct. 7 pct. 20 pct. Sportsbegivenhed 61 pct. 4 pct. 6 pct. 1 pct. 2 pct. 27 pct. Koncerter, festivaler mm. 56 pct. 5 pct. 8 pct. 1 pct. 1 pct. 28 pct. Kur, spa, wellness 68 pct. 3 pct. 5 pct. 1 pct. 0 pct. 22 pct. Guidede ture 63 pct. 6 pct. 3 pct. 1 pct. 1 pct. 27 pct. OUTDOOR-AKTIVITETER Vandreture i naturen 41 pct. 6 pct. 15 pct. 8 pct. 11 pct. 18 pct. Dagsudflugter på cykel 59 pct. 7 pct. 9 pct. 3 pct. 5 pct. 18 pct. Motionscykling 70 pct. 2 pct. 5 pct. 1 pct. 2 pct. 20 pct. Løbeture 72 pct. 2 pct. 6 pct. 3 pct. 1 pct. 16 pct. Lystfiskeri 61 pct. 6 pct. 12 pct. 1 pct. 2 pct. 18 pct. Surfing (wind, kite, SUP) 78 pct. 2 pct. 2 pct. 1 pct. 0 pct. 18 pct. Sejle i kano / kajak 78 pct. 2 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 18 pct. Spille golf 80 pct. 1 pct. 3 pct. 0 pct. 0 pct. 17 pct. Dykning 80 pct. 0 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 18 pct. SIDE 24

29 Aktivitetsdeltagelse: Udenlandske lystsejlere i Danmark (2 / 2) Aktiviteter Aldrig En enkelt gang Ind i mellem Ofte Meget ofte ATTRAKTIONER Ved ikke/ ikke relevant Historiske attraktioner 44 pct. 5 pct. 24 pct. 8 pct. 5 pct. 13 pct. Museer og udstillinger 45 pct. 9 pct. 20 pct. 7 pct. 4 pct. 15 pct. Nationalparker 68 pct. 3 pct. 6 pct. 1 pct. 0 pct. 22 pct. Unesco verdensarvssteder 70 pct. 2 pct. 5 pct. 1 pct. 0 pct. 22 pct. Forlystelsespark 71 pct. 5 pct. 4 pct. 1 pct. 0 pct. 20 pct. Dyreparker, akvarier mm. 72 pct. 2 pct. 5 pct. 1 pct. 0 pct. 20 pct. Badelande 77 pct. 2 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 19 pct. MAD Spise på restaurant / cafe 4 pct. 13 pct. 57 pct. 17 pct. 7 pct. 2 pct. Lokale madoplevelser 19 pct. 10 pct. 46 pct. 8 pct. 8 pct. 9 pct. Finere gastronomi 50 pct. 10 pct. 14 pct. 4 pct. 3 pct. 18 pct. SIDE 25

30 Aktivitetsdeltagelse: Danske lystsejlere i Danmark (1/2) Aktiviteter Aldrig En enkelt gang Ind i mellem Ofte Meget ofte Ved ikke/ ikke relevant Afslapning 6 pct. 2 pct. 12 pct. 28 pct. 51 pct. 2 pct. Være v. strand / kyst / hav 4 pct. 2 pct. 12 pct. 26 pct. 54 pct. 3 pct. Gåture på ferie destinationen 8 pct. 4 pct. 32 pct. 26 pct. 28 pct. 3 pct. Være i bymiljøer 17 pct. 10 pct. 42 pct. 7 pct. 17 pct. 6 pct. Korte cykelture 55 pct. 10 pct. 13 pct. 4 pct. 7 pct. 11 pct. Shopping 41 pct. 16 pct. 21 pct. 5 pct. 7 pct. 10 pct. Gå i byen (natteliv) 70 pct. 6 pct. 7 pct. 2 pct. 2 pct. 14 pct. Sportsbegivenhed 80 pct. 5 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 12 pct. Koncerter, festivaler mm. 72 pct. 8 pct. 5 pct. 2 pct. 6 pct. 7 pct. Kur, spa, wellness 82 pct. 4 pct. 1 pct. 0 pct. 1 pct. 13 pct. Guidede ture 80 pct. 5 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 12 pct. OUTDOOR-AKTIVITETER Vandreture i naturen 48 pct. 6 pct. 28 pct. 4 pct. 7 pct. 7 pct. Dagsudflugter på cykel 73 pct. 4 pct. 7 pct. 2 pct. 4 pct. 10 pct. Motionscykling 81 pct. 5 pct. 3 pct. 0 pct. 1 pct. 11 pct. Løbeture 77 pct. 5 pct. 5 pct. 0 pct. 2 pct. 11 pct. Lystfiskeri 65 pct. 9 pct. 11 pct. 1 pct. 3 pct. 11 pct. Surfing (wind, kite, SUP) 83 pct. 2 pct. 3 pct. 0 pct. 1 pct. 12 pct. Sejle i kano / kajak 84 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 11 pct. Spille golf 86 pct. 2 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 12 pct. Dykning 83 pct. 1 pct. 3 pct. 0 pct. 1 pct. 12 pct. SIDE 26

31 Aktivitetsdeltagelse: Danske lystsejlere i Danmark (2 / 2) Aktiviteter Aldrig En enkelt gang Ind i mellem Ofte Meget ofte ATTRAKTIONER Ved ikke/ ikke relevant Historiske attraktioner 59 pct. 6 pct. 17 pct. 5 pct. 4 pct. 10 pct. Museer og udstillinger 64 pct. 8 pct. 12 pct. 3 pct. 3 pct. 11 pct. Nationalparker 79 pct. 4 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 12 pct. Unesco verdensarvssteder 78 pct. 5 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 13 pct. Forlystelsespark 78 pct. 6 pct. 4 pct. 1 pct. 2 pct. 11 pct. Dyreparker, akvarier mm. 77 pct. 3 pct. 4 pct. 2 pct. 2 pct. 12 pct. Badelande 81 pct. 4 pct. 2 pct. 0 pct. 2 pct. 11 pct. MAD Spise på restaurant / cafe 22 pct. 18 pct. 39 pct. 11 pct. 4 pct. 5 pct. Lokale madoplevelser 38 pct. 10 pct. 28 pct. 10 pct. 4 pct. 11 pct. Finere gastronomi 69 pct. 8 pct. 10 pct. 1 pct. 2 pct. 10 pct. SIDE 27

32 Vidensbank om turismen i Danmark Følg os på LinkedIn VisitDenmark Viden & Analyse

Lystsejlerturismen i Danmark v/ Charlotte Rømer Rassing, VisitDenmark Trine Larsen, FLID

Lystsejlerturismen i Danmark v/ Charlotte Rømer Rassing, VisitDenmark Trine Larsen, FLID Lystsejlerturismen i Danmark 2017 v/ Charlotte Rømer Rassing, VisitDenmark Trine Larsen, FLID Om undersøgelsen En del af Turistundersøgelsen 2017 Udført i maj september 2017 595 interviews med sejlere

Læs mere

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale kulturturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en kulturturist 02 Udenlandske museumsbesøg 03 Udenlandske kulturturister i Danmark 04 Udvikling: 2017

Læs mere

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale lystfiskerturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en lystfiskerturist 02 Udenlandske lystfiskerturister i Danmark 03 Udvikling: 2017 sammenlignet med

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018 Internationale mad - og gastroturister i Danmark VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en mad- og gastroturist 02 Gastroturisterne i Danmark 03 Udenlandske gastroturister på storbyferie

Læs mere

Storbyturister i Aarhus. VisitDenmark, 2019

Storbyturister i Aarhus. VisitDenmark, 2019 Storbyturister i Aarhus VisitDenmark, 2019 Storbyturister i Aarhus Udgivet af VisitDenmark April 2019 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse

Læs mere

Turisterne I DANMARK og dansk kultur. v/ Charlotte Rassing

Turisterne I DANMARK og dansk kultur. v/ Charlotte Rassing Turisterne I DANMARK og dansk kultur v/ Charlotte Rassing Datagrundlag Turistundersøgelsen 2017 11.000 interview med overnattende ferieturister fra både ind- og udland Overnatningsformer: lejet feriehus,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Storbyturister i København. VisitDenmark, 2018

Storbyturister i København. VisitDenmark, 2018 Storbyturister i København VisitDenmark, 2018 Storbyturister i København Udgivet af VisitDenmark November 2018 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 32 88

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Hvad ved vi om natur-turisme?

Hvad ved vi om natur-turisme? Hvad ved vi om natur-turisme? Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning, www.crt.dk Naturmødet, Hirtshals, 19-5-2017 Introduktion: Oplægget Natur-turisme er et populært emne for turismeforskere,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

FRILUFTSAKTIVITETER BLANDT TURISTER I DANSKE KYSTOMRÅDER

FRILUFTSAKTIVITETER BLANDT TURISTER I DANSKE KYSTOMRÅDER FRILUFTSAKTIVITETER BLANDT TURISTER I DANSKE KYSTOMRÅDER NOTAT Carl Henrik Marcussen / www.crt.dk April 2019 Center for Regional- og Turismeforskning 2 Titel: Friluftsaktiviteter blandt turister i danske

Læs mere

Cykelturisterne i Danmark

Cykelturisterne i Danmark Cykelturisterne i Danmark Introduktion Formål Indhold Denne rapport tegner et billede af cykelturisterne i Danmark. Rapporten beskriver danske og udenlandske cykelturister, som har overnattet på kommercielle

Læs mere

Cykelturisme i Danmark 2017

Cykelturisme i Danmark 2017 Cykelturisme i Danmark 2017 Introduktion Formål Indhold Denne rapport tegner et billede af cykelturisterne i Danmark. Rapporten beskriver både de danske og udenlandske cykelturister, som har overnattet

Læs mere

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 Ferie- og fornøjelsesrejsende Udgivet af: VisitDenmark for Udvikling Fyn Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Udfyldes uden at spørge

Udfyldes uden at spørge TURISTUNDERSØGELSEN 2017 Forretningsrejsende + bleisure Baggrundsdata: Udfyldes uden at spørge vernatningsform Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus Kursus-/konferencecenter vernatningsstedets

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 2006 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Lystsejlerturismen i Danmark 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Januar 2016 Juli 2017: Opdatering af overnatningstal ISBN: 978-87-93227-16-3 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Udfyldes uden at spørge

Udfyldes uden at spørge TURISTUNDERSØGELSEN 2017 Lystbådehavne Baggrundsdata: Udfyldes uden at spørge mråde Limfjorden Kattegat Østjylland Nord og øst for Fyn Syd og vest for Fyn Smålandsfarvandet Vestsjælland Sundet Bornholm

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Turismeprofil for Region Sjælland

Turismeprofil for Region Sjælland Turismeprofil for Turistundersøgelsen 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Profil af turisterne i - på baggrund af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2011 Adresse:

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2017

Danmark. Markedsprofil 2017 Danmark Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turistundersøgelse 2015. Destination Fyn

Turistundersøgelse 2015. Destination Fyn Turistundersøgelse 215 Destination Fyn Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. De potentielle respondenter er rekrutteret ved attraktioner, overnatningssteder

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Kystturisme og grøn turisme

Kystturisme og grøn turisme Kystturisme og grøn turisme Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 4 motivbaserede målgrupper med vækstpotentiale Ferie Defineret ud fra oplevelser 1. Sjov, leg og læring Børn og deres familier, der ønsker at

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

USA. Incoming North Denmark

USA. Incoming North Denmark USA Incoming North Denmark Indholdsfortegnelse Om projektet Dataindsamlingen Baggrund Besøgstal: Nordjylland og Danmark Viden fra besøget i USA Motiver Mulige rejsepakker Konklusioner Incoming North Denmark

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019 Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark VisitDenmark, 2019 128 mia. kr. Omsætning skabt af turismen i Danmark 4,6% Turismens andel af den danske eksport Turismen skaber vækst

Læs mere

Turistchef Colin Seymour, ProVarde

Turistchef Colin Seymour, ProVarde Turismeni Varde i VardeKommune Kommunei tal i tal Turismen Turistchef Colin Seymour, ProVarde z Varde Kommune er sammen med Ringkøbing-Skjern kommune i udbrud og i førertrøjen, hvad angår vækst og udvikling

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Inspiration- og informationssøgning før ferien. VisitDenmark, 2018

Inspiration- og informationssøgning før ferien. VisitDenmark, 2018 Inspiration- og informationssøgning før ferien VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion 02 Turisternes inspirationssøgning 03 Hovedkonklusioner 04 Anbefalinger 05 Udvikling indenfor kystturisme 06

Læs mere

Indien Markedsprofil 2018

Indien Markedsprofil 2018 Indien Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Danmark Markedsprofil 2018

Danmark Markedsprofil 2018 Danmark Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2017:7 12. december Fritidssejlerturisme 2017 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2017:7 12. december 2017 1 pct. færre både lagde til i de danske havne Fritidssejlerturisme 2017 Resumé: I maj-september 2017 var der 426.400 gæstebådsovernatninger

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

Region Sjælland En profil af turismen

Region Sjælland En profil af turismen Region Sjælland En profil af turismen Turistundersøgelsen 2011 VisitDenmark gennemfører hvert tredje år en spørgeskemaundersøgelse på hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem og feriehuse. Turistundersøgelsen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Image- og Potentialeanalyse Markeder: Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien

Image- og Potentialeanalyse Markeder: Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien Image- og Potentialeanalyse 2018 Markeder: Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2018 Marked: Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND

DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE/HOLLAND DE ULDNE SWEATRE Holland De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Storbyturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbyturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbyturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Juli 2017: opdatering af overnatningstal ISBN: 978-87-93227-17-0 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse Islands

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Turistundersøgelse Fyn og Øerne 2015 Tabelrapport

Turistundersøgelse Fyn og Øerne 2015 Tabelrapport Turistundersøgelse Fyn og Øerne 215 Tabelrapport Indhold OM UNDERSØGELSEN... 3 SAMMENFATNING.4 PROFIL: TURISTERNE PÅ FYN.....6 DEMOGRAFI, TURISTERNES KARAKTERISTIKA (Køn, nationalitet, alder, indkomstniveau,

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere