ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7."

Transkript

1 ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles beboermøder eller på de tre åbent hus-arrangementer i den seneste måned om renoveringsprojektet. Senest har åbent hus-arrangementerne trukket mange til, som ikke tidligere har hørt om renoveringsplanerne. Og samlet i løbet af de tre dage, var mellem 100 og 150 beboere forbi. Mange har fået konkrete svar på spørgsmål om deres kommende husleje, om indretningen af deres lejlighed eller om de praktiske ting i forbindelse med genhusning. Vi har i dette tredje nyhedsbrev om renoveringsprojektet i Engparken forsøgt at samle de spørgsmål og svar, der har generel interesse. Målet er fortsat, at alle føler sig velinformerede, når vi mødes til ekstraordinært afdelingsmøde, tirsdag den 16. december kl i fælleshuset. Det er her, beboerne skal godkende helhedsplanen (se tidsplanen på bagsiden). Husk, du kan fortsat se de tidligere nyhedsbreve samt referater fra afdelingsmøder på vores hjemmeside: Læs inde i bladet Generel information om ombygningen side 2 Hvad sker der med boligerne? side 3 Genhusningen fylder meget side 6 Økonomien i projektet side 7 Invitation til afstemning side 8

2 Generel information om helhedsplanen Gode dage i fælleshuset Efter et meget velbesøgt beboermøde den 4. november, har beboerne i Engparken i de seneste uger haft mulighed for at komme forbi fælleshuset og få sig en snak med boligselskabets folk, teknikere og afdelingsbestyrelsen. Ejendomsmester Fritz Christiansen har budt på friskbrygget kaffe alle dage, og stemningen har været rigtig god. Der har været tid til at fordybe sig i detaljer. Også de personlige, som af gode grunde ikke passer ind på de store fællesmøder. Der har været mulighed for at gå helt tæt på og snakke om, hvad der sker med netop min lejlighed. Hvordan og hvornår arbejdet vil påvirke hverdagen. Og i et rum for sig har beboerrådgiver Ann Dorte Harbo hjulpet beboere med at beregne den kommende husleje efter fradrag af øget boligstøtte. Målet med dagene har været, at alle kunne få svar på deres spørgsmål, så alle føler sig klædt på til at træffe en afgørelse om projektet i næste uge, når der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i fælleshuset (se bagsiden). Projekt i 2 etaper Den samlede helhedsplan for Engparken er opdelt i to etaper. Den første etape dækker alle blokke, hvor vinduer, facade og altaner skal skiftes. Hovedformålet er at forbedre indeklimaet i alle lejligheder. Et ønske, der har stået højt på ønskelisten længe. Og som hvis projektet bliver godkendt af beboerne kan sættes i gang næste år. Etape 2 omfatter to blokke (Abildgaardsvej og 42-48), hvor boligerne skal gøres tilgængelige for kørestolsbrugere. Det betyder, at der etableres elevatorer, og at lejlighederne totalrenoveres med blandt andet nye køkkener og badeværelser. Det er Landsbyggefonden, der stiller krav om, at flere boliger gøres tilgængelige, hvis den skal støtte renoveringen. Fonden har accepteret, at renoveringen opdeles i to etaper, men opfatter projektet som en sammenhængende plan. Helhedsplanen er beskrevet i detaljer i de to foregående nyhedsbreve, der også er husstandsomdelt og som fortsat kan ses på ETAPE 1: ALLE BLOKKE ETAPE 2: KUN ABILDGAARDSVEJ OG Bedre indeklima Nye vinduer Facader skiftes Altaner skiftes Start: 2015 Bedre tilgængelighed Følger efter etape 1 Elevatorer etableres Lejlighederne totalrenoveres Start: Afventer Landsbyggefonden 2 Denne beboerinformation er udarbejdet af Sundby-Hvorup Boligselskab. Ansv. red.: Jens Erik Grøn. Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media as. Trykt og omdelt til alle beboere i Afdeling 7/Engparken, december 2014.

3 Hvad sker der med boligerne? Hvad sker der med boligerne? Selv om man på nuværende tidspunkt kun har udarbejdet et skitseoplæg på de opgaver, der skal laves (for at kunne beregne priser), så er der naturligt nok mange, der gerne vil høre lidt mere om valg af materialer, tekniske løsninger mm. Mange ting ligger ikke fast endnu. Og det bliver i et tæt samarbejde mellem de tekniske rådgivere, boligselskabets folk og afdelingsbestyrelsen, at de endelige beslutninger skal træffes. På åbent hus-dagene blev der også talt om løsninger. Her er nogle af spørgsmålene, der blev vendt: Når I siger, at tilgængelighedslejlighederne bliver totalrenoverede. Hvad betyder det så? De lejligheder som får elevatorer får også nye køkkener, nye badeværelser med gulvvarme, maling af lofter, vægge og træværk mm. (Se mere under afsnittet Elevatorblokkene.) Hvordan er sikkerheden under renoveringen af facaden og vinduerne? Her tænker jeg ikke mindst på, hvad der skete i Frederikshavn, hvor nogle etager styrtede sammen i en boligblok, der var under renovering? De røde blokke i Engparken er for det første ikke bygget på samme måde som dem i Frederikshavn: Den kollapsede bygning i Frederikshavn er en såkaldt elementbygning, altså byggeklodser over på hinanden, hvor sammenhængen mellem de enkelte klodser er meget vigtig. Engparken er en helt anden konstruktion, hvor hvert etagedæk er en stor sammenhængende plade, udstøbt direkte ovenpå teglstensbagmuren. Der er altså en meget stor sammenhængskraft, og vi piller ikke ved den bærende bagmur, men alene formuren (de yderste teglmursten). Men akkurat som alle andre, vil vi selvfølgelig være ekstra opmærksomme på sikkerheden ovenpå ulykken i Frederikshavn. Og i Engparken vil der være et rådgivende ingeniørfirma, som får ansvaret for at sikre den tilstrækkelige stabilitet, styrke og sammenhængskraft under hele processen. Vi har varmevægge. Hvad sker der nu med vores gulvtæppe? Vi fjerner varmevæggene for at være sikre på, at eventuel skimmelsvamp fjernes. Væggen afrenses og males, der hvor varmevæggen har siddet. Rummet bliver altså lidt større, og har du et væg til væg gulvtæppe, vil det være for kort. Projektet dækker ikke udgifter til et nyt gulvtæppe. Hvad med bredbånd- og YouSee-kabler, der i dag sidder på væggene? Vi omplacerer disse kabler, så de kommer ind i hulmuren. Der vil også være signal, mens renoveringen står på. 3

4 Hvad sker der med boligerne? De nye altaner Hvilket gulv lægger man på den nye altan? Gulvet på altanerne bliver et vejrbestandigt trægulv høvlet og med imprægnerede brædder. Kommer der vinduesbundstykke på altanen? Ja, det vil vi se, om vi kan få med. Hvor store bliver altanerne på gavlene? Altanerne er jo endnu ikke tegnet i detaljen. Men de bliver ikke mindre end i dag og de skal have en størrelse, så man kan komme omkring et bord, ligesom på de andre nye altaner. Hvordan bliver de nye altanlukninger? Der bliver tale om termoglas med aluminiumrammer, og de skal være mindst lige så gode, som dem I har i dag. De nye altanlukninger åbner glasset indad og kan dermed umiddelbart pudses inde på altanen. De kan samtidig skubbes til den ene side, og altanen bliver således helt åben, hvis dette ønskes en varm sommerdag. FAKTA: NYE ALTANER Nye termoruder Vejrbestandigt trægulv Vinduer åbner indad Nemmere vinduespudsning 4

5 Værelse /Stue Hvad sker der med boligerne? pholdsstue Badeværelse Entré Entré Soveværelse So Køkken Elevator Køkken Badeværelse Badeværelse Hvad sker der specielt i Elevator-blokkene? Der kommer til at ske store forandringer i blokkene på Abildgaardsvej og Det er disse boliger der bliver gjort tilgængelige med kørestol. Det betyder foruden etableringen af elevatorer at lejlighederne bliver totalrenoverede med nye køkkener og badeværelser med gulvvarme. En del lejligheder får imidlertid også ny indretning, og det gav anledning til en del spørgsmål fra beboere i disse blokke. Kan jeg vælge at beholde den nuværende indretning i min midt-for -lejlighed? Nej. Du kan ikke beholde den nuværende indretning. Midt-for -lejlighederne skal ombygges, så der bliver plads til en kørestol eller rollator i lejligheden. Landsbyggefonden kræver desuden, at ombyggede lejligheder skal fremtidssikres. Og det betyder i praksis, at de skal indrettes som 2-rumsboliger med separat soverum. Hvorfor skal elevatoren lige tage en del af min lejlighed og ikke naboens i stedet? I blok 1 (Abildgaardsvej ) er det lejlighederne til højre, der ændres, og i blok 4 (Abildgaardsvej 42-48) er det lejlighederne til venstre. Disse er valgt for i de fleste tilfælde at tage areal fra den største lejlighed på etagen. Men også for at kunne flytte entredøren til midt-for -lejligheden, som ellers ikke kan indrettes med nyt badeværelse. Hvordan indrettes de nye køkkener i opgangene med elevatorer? Vi vil lave så optimal en køkkenindretning som muligt. Blandt andet med en skabsplads, der svarer til i dag. Beboerne får mulighed for selv at vælge inden for et passende udvalg af låger, bordplader, fliser og gulvbelægning (på samme måde, som I kender fra den nuværende ordning om frivillig køkkenudskiftning). Hvad med mit skab i det værelse som fjernes i til-højre -lejlighederne på Abildgårdsvej 21-29? Vi vil undersøge, om det ikke kan placeres i soveværelset. Hvad med entreskabene som forsvinder i elevator opgangene, hvor placeres de? De placeres i et indhak til det nye badeværelse. Skal væggen fjernes mellem stue og værelse som vist på skitsen for Abildgaardsvej 21-29? Nej, det er frivilligt. Kan skabe på badeværelse i tilgængelighedsblokke genmonteres? Det vil vi undersøge, når vi har de endelige arkitekttegninger. 5

6 Genhusningen fylder meget Genhusningen fylder meget Genhusning var et tema på fællesmødet, og mange har igen på åbent hus-dagene spurgt ind til, hvordan genhusning foregår. Det er vigtigt at understrege, at genhusning kun bliver aktuelt for de beboere, der bor i en blok der skal have elevatorer. Det vil sige på Abildgaardsvej og Og der kan gå lang tid, før genhusningen bliver aktuel, da arbejdet med elevatorer og tilgængelighed først igangsættes i etape 2. Etape 1, der omfatter isolering af murværk, nye vinduer og nye altaner, og som er planlagt til andet halvår 2015, kommer til at foregå udenfor, og håndværkerne skal kun ind i lejligheden de få dage, hvor vinduerne skal skiftes. Derfor er der ingen genhusning i forbindelse med dette arbejde. Hvilken hjælp kan jeg få, når jeg skal genhuses? Det er boligselskabet der har ansvaret og forpligtelsen til at skaffe en bolig til genhusning. Boligselskabet betaler alle rimelige udgifter i forbindelse med genhusningen. Det vil sige selve flytningen, flyttekasser samt udgifter til flytning af telefon- og netforbindelse. Du skal heller ikke betale for opmagasineringen af de ejendele, der ikke skal med i genhusningslejligheden. Som udgangspunkt skal du selv stå for nedpakning af dine ejendele. Hvornår får man mere at vide om genhusningen? De beboere, der bliver berørt af genhusning, får et varsel 3-5 måneder tidligere. Boligselskabets egen genhusningskonsulent aftaler et personligt møde med hver enkelt husstand, hvor alle ønsker, særlige behov og spørgsmål bliver drøftet. Hvad skal jeg betale i husleje, mens jeg er genhuset? Under genhusningen betaler man sin normale husleje, ligesom boligstøtten ikke ændres. Kan vi flytte i sommerhuset, når vi skal genhuses? Ja du kan godt selv finde en genhusningsbolig. Det aftaler du med genhusningskonsulenten. Men som udgangspunkt bliver det lejligheder i Engparken, der bliver brugt til genhusning, så I ikke skal tænke på transport til job, skole mv. Hvor lang tid skal vi være genhuset? Vi kender endnu ikke den endelige tidsplan, men vi forventer, at genhusningen vil vare 5-6 måneder. 6

7 Økonomien i projektet Hvordan hænger økonomien i projektet sammen? Det er en omfattende renovering, vi står overfor i Engparken. Helhedsplanen har et budget på cirka 240 mio. kroner. Alene renoveringen af klimaskærmen (Etape 1: facader og vinduer) løber op i cirka 130 mio. kroner. Beløb som afdelingen og dermed beboerne aldrig vil kunne finansiere alene. SÅDAN FINANSIERES RENOVERINGEN AF ENGPARKEN, ETAPE 1 OG 2 67 mio. kr. dækkes af nye lån, som beboerne betaler med huslejestigningen på 98 kr/kvm/år 23 mio. kr. dækkes af afdelingens henlæggelser Det er derfor, at Landsbyggefonden er på banen. Fonden stiller imidlertid krav om, at hele planen gennemføres. Vi får altså ikke støtte, hvis vi ikke laver tilgængelighed i et antal boliger. Selv om afdelingen har sparet godt 23 mio kr. op, og Landsbyggefonden som nævnt støtter renoveringen, vil der blive tale om en gennemsnitlig huslejestigning på 98 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Landsbyggefondens støtte kan komme dels i form at støtte til afdrag af såkaldt støttede lån, dels som egentlig huslejetilskud. Den endelige fordeling falder først på plads senere, men det er sikkert, at afdelingen selv skal optage lån for at regnestykket går op. Og det er afdragene på disse lån, som huslejestigningen skal betale. Hvornår skal jeg betale den nye, højere husleje? Når din blok er færdigrenoveret udenfor. (etape 1). Skal vi fortsat betale af på vores nye køkkener, selv om vi får nyt køkken i tilgængelighedsblokkene? Ja, da der er optaget et lån under den frivillige ordning om udskiftning af køkken. 150 mio. kr. dækkes af støttede lån mv. fra Landsbyggefonden Lånets løbetid er 10 år, og du skal betale så lang tid, der er tilbage på lånet (administrationen kan oplyse de tilbageværende år). Skal jeg betale for de kvadratmeter, der nu tages fra min lejlighed til den nye elevator? Nej, det skal du ikke, men der sker en mindre arealomfordeling i elevatoropgangene. Og de tre boliger på hver etage skal deles om det areal, der udgør trapperum og elevatorrum. Sådan er det også i dag, men fællesarealet bliver bare større nu, da der også kommer en elevator til. Samlet budget: 240 mio. kr. Jeg bor i en blok der skal have elevator. Skal jeg betale for driften af den? Ja, de totalrenoverede lejligheder, som får elevator, skal betale 200 kr. om måneden, der går til strøm, lovpligtig service og vedligeholdelse af elevatoren. 7

8 ALLE ER MED! I indkaldelsen til det ekstraordinære afdelingsmøde 16. dec. er Abildgaardsvej røget ud af dagsordenens pkt. 3 ved en fejl. Som tidligere både nævnt og skrevet, så er disse boliger naturligvis også med i helhedsplanen. Vi beklager. SÅ ER DET NU Mød op til afdelingsmødet Tirsdag d. 16. december kl i Fælleshuset. Officiel dagsorden er omdelt. På mødet skal beboerne stemme om renoveringsprojektet. Jeg synes, det er vigtigt, at alle møder op den 16. december til afdelingsmødet. Hvad med hjælp til dårligt gående? Mødet bliver holdt som alle andre beboermøder, så naboerne må være flinke til at hjælpe hinanden. MERE INFORMATION Du kan fortsat finde alle nyhedsbreve og referater om renoveringen i Engparken på HUSK! Løvvangen holder åbent hus lørdag den 13. december. Her er der mulighed for at se løsninger med nye lukkede altaner.

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere