Støttet af Tuborgfondet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttet af Tuborgfondet"

Transkript

1 Støttet af Tuborgfondet

2 Indhold Introduktion til Future Body Om skolematerialet Future Body på internettet futurebody.experimentarium.dk Det virtuelle besøg Den virtuelle debatbog Beskrivelse af opstillingerne Baggrundstekster til udstillingens temaer (med forslag til aktiviteter på skolen) Det er svært at spå - især om fremtiden Det virtuelle menneske Det naturlige menneske Robotmennesket KONKURRENCE - vind et besøg på Experimentarium Plan over udstillingen i flap bagest i hæftet Temature A-G i flap bagest i hæftet

3 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 2 Future Body en udstilling med fremtid i Future Body er bygget op omkring Din personlige udstilling - et helt nyt koncept for en intelligent udstilling. Lån et personligt registreringsmærke, et ID-kort, og få efter besøget adgang til alle dine oplevelser og data på din personlige Future Body hjemmeside. - Bare husk det password du får under besøget. Din personlige udstilling er en venlig og imødekommende totaloplevelse, der giver dig følelsen af en verden af i morgen. Experimentariums særudstilling Future Body handler om menneskekroppen og den nærmeste fremtid. Future Body giver et indblik i, hvad fremtidens teknologier kan gøre for at forbedre eller erstatte egenskaber på, i og omkring din krop. Udviklingen indenfor informations- og bioteknologi vil de næste år medføre dramatiske ændringer for mennesket og det samfund, vi lever i. Denne udvikling giver os helt nye muligheder, men rejser også grundlæggende etiske, moralske og filosofiske spørgsmål. Hvilken indflydelse vil udviklingen få på os og på samfundet? Hvilken vej ønsker vi at gå, og hvem skal bestemme? Hvilken fremtid ønsker vi? Future Body provokerer til at tage stilling til en række af de dilemmaer, fremtiden bringer. Future Body er delt op i 3 zoner: 1] I Det virtuelle menneske beskæftiger du dig med identifikation og identitet. Se hvem der ligner dig mest; dig selv, din ven eller en helt anden besøgende. Er nøglen til dit hjem din stemme, dit fingeraftryk eller dit ansigt? Når du snakker til computeren, gør den, hvad du siger. 2] I Det naturlige menneske prøver du at manipulere med din krop, som om du var i fremtiden. Design dit ønskebarn, check dit genetiske pas med DNA-chippen, se din indre varme med det varmefølsomme kamera, besøg Dr. Future, og hils på en ægte mumie, der ønskede sig evigt liv for mere end 2500 år siden. 3] I Robotmennesket oplever du fremtidens kunstige organer og intelligente robotter. Hvor går grænsen mellem robot og menneske? Kald robotten hen til dig ved at lyse på den, leg med fremtidens kæledyr, prøv at klare banen før robotten, se som en blind og hør som en døv - for det kan nemlig lade sig gøre i fremtiden! Introduktion til Future Body Introduktionen giver dig og dine elever et overblik over udstillingens emner og dilemmaer. I vil have glæde af introduktionen både som start og afslutning på besøget. Introduktionen foregår på Store Scene og varer ca. 15 min klasse: kl klasse & gymnasiet/hf: kl Værkstedsaktiviteter I forbindelse med Future Body byder Experimentarium på 3 spændende

4 værkstedsaktiviteter i LaborAtorium. Værkstederne varer min. og kan bookes til kl. 9.30, og Pris: kr. 250 (dertil kommer klassens entré til Experimentarium). Max. antal elever: 28 Værkstederne henvender sig fortrinsvis til flg. aldersgrupper: Niveau 2: klasse Niveau 3: klasse Niveau 4: gymnasiet/hf Nærmere information om værkstederne tilsendes efter booking. EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 3 DNA-værksted DNA indeholder opskriften på dig. Det findes i alle dine celler - men har du nogensinde set det? Eleverne arbejder i laboratoriet med at isolere og se DNA. Der er tale om simple teknikker - men ikke desto mindre de samme, der ligger til grund for mange og professionelle molekylærbiologiske undersøgelser. Niveau 3+4 Snak med robotten Robert Snakkerobotter (chatbots) er intelligente computerprogrammer, der efterligner menneskelig kommunikation. Eleverne prøver at afgøre, om de snakker med et menneske eller en snakkerobot. Hvad adskiller mennesket fra maskinen? Hvad kan vi, som de ikke kan? Hvilken strategi skal man lægge for at afsløre maskinen? Hvilke regler følger den? Og hvad er kunstig intelligens? Robotten Robert kan kommunikere på både dansk og engelsk. Niveau 3+4 Aktiviteten forudsætter, at eleverne skriver/staver uden mange fejl. Robolab I Robolab-værkstedet kan eleverne bygge og programmere deres egen robot - en klods forsynet med hjul, motor og følere, der kan registrere og reagere på omverdenen. På computer programmeres robotten til at udføre opgaver, som børnene selv har designet en løsning på - og hvis robotten ikke udfører opgaven som planlagt, må eleverne tilbage til programmet, finde fejlen og rette den. Ideén er, at børnene lærer en strategi for løsning af problemer, mens de på søgende måde konstruerer sig frem til noget, de skal afprøve i virkeligheden. Værkstedet er udviklet i samarbejde med Mikro Værkstedet A/S. Niveau 2+3

5 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 4 Om skolematerialet Inden besøget på Experimentarium: Giv eleverne den fornødne baggrundsviden til at forstå, hvad det er, de skal arbejde med. Introducer udstillingens ID-kort. Kopier elevmaterialet. Inddel klassen i hold á 2-3 elever. Under besøget på Experimentarium: Sørg for at at eleverne får et ID-kort og checker in (husk password). Hver elev har under besøget på Experimentarium brug for en kopi af elevmaterialet og en blyant. Læreren går rundt og hjælper de enkelte grupper med at bruge opstillingerne. Læreren arbejder selv med opstillingerne for at kunne forholde sig til gruppernes besvarelser herunder komme med facit under efterbearbejdningen. Skolematerialet henvender sig til folkeskolens mellemtrin og overbygning samt til gymnasiet og hf og kan især bruges i natur & teknik, biologi, dansk, samfundsfag samt IT-undervisning. Skolematerialet består af to dele. Den første er primært rettet til læreren, den anden til eleverne. Lærermaterialet indeholder faglige tekster og forslag til aktiviteter, der kommer rundt om udstillingens tre temaer.teksterne er skrevet, så de i uddrag også vil kunne anvendes til folkeskolens ældste elever. Derudover er der ideer til aktiviteter, der kan gennemføres før eller efter besøget på Experimentarium. Det faglige niveau i aktiviteterne er meget varieret, og vil, afhængig af hvilket klassetrin, der skal arbejde med dem, kunne kopieres direkte til eleverne eller først behøve en lettere bearbejdning fra lærerens side. Skolematerialet findes også på internettet på adressen: futurebody.experimentarium.dk, hvor du kan hente tekster, aktiviteter mm., så det er let at klippe og klistre efter egne ønsker. Elevmaterialet består af 7 temature Tematur A-C: henvender sig hovedsagelig til skolens klasse. Tematurene D-G: henvender sig til klasse & gymnasiet/hf. Efter besøget på Experimentarium: Snak om opgavebesvarelserne. Arbejd evt. videre med emnet og tag udgangspunkt i elevernes personlige hjemmeside og udstillingens virtuelle opstillinger, som findes på: futurebody.experimentarium.dk Giv emnet en god faglig afrunding. Det anbefales, at læreren læser elevopgaverne igennem, inden de udleveres til eleverne. Afhængig af elevernes forudsætninger kan der være behov for at forklare nogle af de anvendte begreber.

6 Future Body på internettet: futurebody.experimentarium.dk Future Body giver mange gode grunde til at bruge internet i undervisningen. Future Body hjemmesiden indeholder mængder af information om udstillingen. Blandt andet beskrivelser af alle opstillinger, Det virtuelle besøg, Den virtuelle debatbog, uddybende artikler, billeder, film, animationer, chatroom, links og skolematerialet. EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 5 Det virtuelle besøg Det er muligt at tage på virtuelt besøg på Future Body via internettet. I den virtuelle udstilling kan man se eksempler på, hvad man kan opleve som besøgende, se tekster og billeder fra udstillingen og prøve nogle af de interaktive opstillinger.via webcam et i Guidebotten kan man få en tur rundt i udstillingen. Blandt de interaktive opstillinger, du kan prøve i en internetversion, er: Vælg din fremtid, Rejs gennem kroppen, Fremtidens læge, Design dit ønskebarn, DNA quiz, Snak med robotten Robert og Guidebot. I Experimentariums dilemmaprogram Vælg din fremtid kan du afprøve dine holdninger til den teknologi, der er almindelig i dag. Men du kan også få et indblik i fremtidens muligheder. Du bliver præsenteret for faglige "gætterier" om, hvordan fremtiden vil forme sig. Nogle af de fremtidsteknikker, du støder på i programmet, vil måske komme allerede om et år - andre vil aldrig blive taget i brug, selv om de teoretisk set kan lade sig gøre. Dilemmaerne omhandler forskellige temaer. Hvert tema tager udgangspunkt i år 2000 med relevante dilemmaer, som vi alle kunne havne i - i dag. Herefter bliver du "smidt" ud i fremtiden, hvor du bliver mødt af udvalgte dilemmaer, som det er muligt, at vi vil komme til at stå i om nogle år. Første station er år 2015 og anden og sidste station er år I "Vælg din fremtid" kan du arbejde med følgende temaer: Hvad vil du vide om dit barn? Hvilket hjerte vil du have? Hvad vil du vide om dig selv? Hvem skal vi overvåge? Overvågning eller omsorg? Virtuelle mennesker? Vil du leve længe? Hvilke elektroniske spor sætter du? Hvad skal vi klone? Børn for enhver pris? Specielt for klasse: Vil du overvåges? Menneske eller maskine? Er du til kloning? Smuk, smukkere - dejligst?

7 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 6 Den virtuelle debatbog - kun på futurebody.experimentarium.dk I Den virtuelle debatbog har Experimentarium i samarbejde med Det Etiske Råd samlet en gruppe af 17 forskere indenfor feltet krop og teknologi. Forskerne beskriver i artikelform deres arbejdsfelt, giver et bud på udviklingen i den nærmeste fremtid og diskuterer nogle af de moralske og etiske dilemmaer, der knytter sig til udviklingen. Vi håber, at Den virtuelle debatbog med sine spændende, visionære - og realistiske - bud på fremtiden kan være udgangspunkt og inspirationskilde til en nuanceret debat om emnet. Forskerne kan også følges i den kronikserie, som Jyllands-Posten bringer resten af år Kronikkerne kommer hver anden tirsdag fra d. 21/3 kun afbrudt af en sommerferie. Dagen efter kronikken kan du, i tidsrummet kl , chatte med forskeren på nettet og stille spørgsmål til artiklen. Et eksempel på, hvad de spændende artikler indeholder: Claus Møldrup: Den medicinsk forbedrede krop Ønsket om at tage medicin er måske det vigtigste træk, der adskiller mennesket fra dyret. Opfattelsen, anvendelsen og udforskningen af medicinen er under dramatisk forandring i disse år. Medicin anvendes ikke længere kun til lindring, helbredelse og forebyggelse, men i stadig stigende grad til at forbedre. Vi har set det i sportens verden med doping, men hverdags-mennesket vil i fremtiden optimere sin verden og livskvalitet gennem lægemidler. Vi er dermed på vej mod den medicinske normalitet. The Future Body vil anvende medicin som brændstof, præcis som vi i dag tager vores daglige vitaminpille. Den virtuelle debatbog: Teknik og sygdom: Karen Brøndum Nielsen: Kend dig selv - kend dine gener Søren Holm: Kunstige organer hjælp til de syge eller den direkte vej til RoboCop? Poul Hyttel: Kloning - med livet i hænderne Menneske eller maskine: Claus Emmeche: Kroppens kaput som organisme - fra urørlighed til cyberkrop Henrik Hautop Lund: Menneskelignende Robotter Lars Kai Hansen & Benny Lautrup: Hjernen i computeren computeren i hjernen Gert Balling: Det tekniske menneske Forbedrende teknik: Benedikte Thuesen: Skønhedsidealer Claus Møldrup: Den medicinsk forbedrede krop Kroppen og cyberspace: Michael May: Kroppen og de tekniske grænseflader: overflader og rum for samspil mellem krop om omverden Den naturlige krop? Nina Lykke: Ændrer kyborgernes indtog i hverdagen vores opfattelse af det naturlige? Jacob Dahl Rendtorff: Krop, maskine og menneskesyn sårbarhed som pejlepunkt i cyberworld. Kasper Lippert-Rasmussen: Ville det være dårligt, hvis vi blev bedre? Forventninger til forskningen og fremtiden: Francois Grey: Nanoteknologi: faktum eller fiktion? Anders Sandberg: Transhumanisme

8 Beskrivelse af opstillingerne Tema 1: Det virtuelle menneske EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 7 V1 Din personlige udstilling; check in Lån et personligt registreringsmærke, et ID-kort, og få mulighed for at Din personlige udstilling efter besøget giver dig adgang til alle dine oplevelser og data på din egen personlige Future Body hjemmeside. V2 Kender jeg ikke dig? Bliv fotograferet og se om den ansigtsgenkendende software genkender dig. V3 Hvem ligner du mest? Se hvem af gæsterne på Experimentarium du ligner mest. V4 Brug dit fingeraftryk Du får kun lov til at skyde med revolveren, hvis den genkender dit fingeraftryk. V5 Stemmestyret spil Prøv at spille et computerspil ved at tale til det. V9 Din personlige udstilling; udgang (aflevering af ID-kort) Når du afleverer dit ID-kort ved udgangen, siger opstillingen tak for besøget. V10 Det intelligente rum Nogle steder i udstillingen sidder sensorer, som reagerer på forskellig vis på din tilstedeværelse. V11 futurebody.experimentarium.dk Future Body hjemmesiden indeholder mængder af information: Skolemateriale, beskrivelser af alle opstillinger, Den virtuelle debatbog, uddybende artikler, billeder, film, animationer, chatroom, links, webcam og Din personlige udstilling. V12 Det virtuelle besøg Tag på virtuelt besøg på Future Body via internettet. Se hvad du kan opleve som besøgende og prøv nogle af de interaktive opstillinger.tag en tur rundt i udstillingen via webcam et i Guidebotten. V6 Snak med robotten Robert Hvem taler du med? Robotten Robert er programmeret, så den kan svare på alt. Eller er der et menneske bagved? Opstillingen er så intelligent, at man kan blive i tvivl. V7 Vælg din fremtid Tag stilling til en række af de etiske, moralske og filosofiske dilemmaer fremtiden bringer. Hvilke af de muligheder teknologien giver os, ønsker du at udnytte? Hvilken fremtid ønsker du, og hvem skal bestemme udviklingen? V8 Skjult kamera Opstillingen opdager du kommer forbi og viser de billeder, der er taget af dig.

9 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 8 Tema 2: Det naturlige menneske N1 Se din indre varme Det infrarøde varmefølsomme kamera viser dine varme og kolde områder på kroppen. N2 Kopier DNA Prøv at kopiere et DNA-molekyle. Men det går stærkt - og samtidig skal du huske reglerne for baseparring - ellers laver du en mutation. N3 Kloningsspejlet Lige nu er du unik - men tag lige et kig i kloningsspejlet. Den bioteknologiske udvikling har gjort det muligt at klone højt udviklede dyr - man kan i princippet skabe uendeligt mange genetisk identiske individer. N4 Rod i generne Se hvor stor forskel ét gen kan gøre. De fede mus mangler leptin-genet og kan derfor ikke føle mæthed, så de æder sig meget fede. N5 DNA quiz Test din viden om DNA: Hvor meget DNA har du tilfælles med din nabo? Med menneskeaber? Mus? N6 DNA er opskriften på dig Få opklaret hvor DNA findes, og hvad det er. N7 DNA-stige Prøv en klatretur på DNA-stigen. N10 Genetisk pas Et genetisk pas, der fortæller om dine risici for fremtidige sygdomme og med tilhørende livsstilsvejledning, er en af fremtidens muligheder. N11 DNA-chip Prøv DNA-chippen: Fremtidens superracer til DNAtestning. N12 Design dit ønskebarn Når menneskets genetiske kode er blevet afdækket og fortolket, kan vi manipulere med den arvemasse, vi ønsker at give videre til vores børn. Ønsker du at bestemme, hvor længe dit barn skal kunne leve, eller om det skal kunne føle sorg? N13 Fremtidens læge, Dr. Future I fremtiden skal du ikke nødvendigvis fysisk besøge din læge; du kan få stillet din diagnose over nettet! Prøv en konsultation hos Dr. Future. N14 Sådan ser du ud om 20 år Tag et billede af dit ansigt og bliv aldersmanipuleret 20 år frem i tiden - se et bud på hvordan du kommer til at se ud. N15 Evigt liv Hils på en ægte mumie, Pa-nes, der ønskede sig evigt liv ved at genopstå i en anden verden for mere end 2500 år siden. N8 Rejs gennem kroppen Læg snit på kryds og tværs gennem et ægte menneske skåret i 1 mm tynde skiver. N9 Hvem tænder du på? Løgnedetektoren registrerer, hvem du reagerer mest på; de frække, de søde, de stærke, de nørdede, osv. Hvordan ser fremtidens idealer ud?

10 Tema 3: Robotmennesket EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 9 R1 Reservedelsmennesket, Mr. Arty Ficial Mr. Arty Ficial mangler et organ og er kommet på operationsbordet. Reservedelene kan komme fra donorer (fx færdselsuheld), kunstige reservedele, genetisk ændrede grise, eller dyrkede menneskelige organer. R2 Reservedelsmennesket, organer fra mennesker R11 Lydstyret robot Prøv at styre robotten med lyd. Den hører, når du kalder. R12 Robothunden FuDo Hunden siges at være menneskets bedste ven - gælder det også når hunden er lavet af plast og metal og styret af en computer? Prøv at lege med fremtidens kæledyr. R3 R4 Reservedelsmennesket, kunstige reservedele Reservedelsmennesket, organer fra grise R13 Robotræs Kan du klare banen før robotten - hvis du ser som en robot? Robotten kan kun se lys eller mørke, og den kan ikke huske. Men den følger sit program uden at tøve. R5 Reservedelsmennesket, dyrkede organer R6 Se som en blind Prøv hvordan blinde vil kunne se i fremtiden. Et videokamera laver signaler til synsnerven. Hvad viser lyskurven? Ialt 40 aktiviteter Future Body er under produktion, og mindre ændringer i forhold til planerne kan forekomme. R7 Hør som en døv Prøv hvordan døve vil kunne høre i fremtiden. Kan du forstå, hvad der bliver sagt? R8 Guidebot - Future Body s mascot Følg efter den selvkørende guidebot (guide-robot). Den har et styrbart kamera på, så man fra internettet kan få en tur rundt i udstillingen. R9 Styr guidebottens webcam Du bestemmer, hvad guidebottens kamera (webcam) skal kigge på. R10 Lysstyret robot Prøv at styre robotterne med lys. Hvilke kan lide lys - hvilke kan ikke?

11 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 10 Det er svært at spå - især om fremtiden Fremtiden er ikke, hvad den har været Årstallet 2000 har haft en nærmest euforisk virkning på fremtidsforskere. Der er ikke grænser for, hvad man har troet om os og den tid, vi lever i. Langt fra alt er blevet, som fremtidsforskerne og science fiction forfatterne forudsagde, og meget får os til at trække på smilebåndet:tænk bare på hjemmerobotten, der på en gang kan vaske gulv, støvsuge, støve af, vaske tøj og rydde op. Den burde have stået klar i ethvert hjem nu - hvis altså forudsigelserne fra 30 erne og 60 erne - og 90 erne - havde holdt stik. Forudsigelserne afspejler troen på fremskridtet, og på at fantastiske nye opfindelser kan løse de problemer, vi trækkes med i dagligdagen. Forudsigelserne afspejler også kreativitet og nytænkning, og er på den måde med til at åbne for at tænke i helt nye baner. Selvom kun én ud af fem fremtidsprofetier bliver til virkelighed, har de altså alle deres berettigelse: De gør det muligt i tankerne at udforske fremtiden på godt og ondt, og derigennem at påvirke den retning udviklingen går i. Med inspiration i den kendte verden Inspirationen til profetierne kommer fra dagligdagens problemer og udfordringer - og fra de nye opdagelser, der løbende dukker op i verden, som vi kender den. Forudsigelserne kan bygge på lange seriøse studier og fremskrivninger af udviklingen, men lige så tit er det løse tanker, der flyver gennem luften, hvor det ene ord tager det andet. Alligevel er det ikke de seriøse profetier, der oftest bliver til virkelighed: Virkeligheden overhaler gang på gang profetierne eller slås af banen af uforudsete hændelser, så vi ender et sted, ingen havde fantasi til at forestille sig. Efter et århundrede, som det der netop er gået, hvor den teknologiske udvikling er gået så hurtigt som aldrig før, er der næsten ikke grænser for, hvad man kan tro på af muligheder i fremtiden. Tænk på de mennesker, der blev født til det forrige århundredeskifte: De blev født til en verden, hvor nutidens ferierejser nærmest var ekspeditioner, nyheder fra fjerne egne var længe om at nå frem, influenza var en dødelig sygdom, huse var kolde og fugtige om vinteren, jordbær var en sommerspise, husholdning var et fuldtidsjob, børnedødeligheden var et alvorligt problem, og mennesker i rummet var den vildeste tanke. Hvilken verden kan børn født til dette århundredeskifte så ikke komme til at opleve - når de bliver gamle? Der skal ikke meget fantasi til for at se, hvordan nye teknikker og teknologier kan gøre morgendagens verden til et bedre sted at leve. Det er den ånd, som også udstillingen Future Body er udviklet i...

12 Forudsigelser for år 2000 Vi vil have bygget en kunstig planet, og de første børn vil være blevet født i rummet. Fysiker Gerald Feinberg, Columbia University, 1960 erne. Der vil være en bemandet månebase. Raketforsker Wernher von Braun, 1960 erne mennesker vil arbejde i rummet. Raketforsker Robert Truax,1960 erne. Storbyerne vil være overbyggede og klimakontrollerede. Opfinder Buckminster Fuller, Livet vil være så tæt på en ferie, som det er muligt. Arbejdet vil være reduceret til et minimum takket være maskiner. Alle vil om hundrede år have en bil og en yacht, der kan sejle gennem luften.the Brooklyn Daily Eagle, 30. dec Alle familier vil have et fly i garagen erne. Vi vil dyrke dyre-dele til spisebrug. Mennesket vil ikke længere være nødt til at fremavle en hel kylling for at kunne spise brystet eller vingen. Disse dele vil blive fremavlet enkeltvis. Winston Churchill, Alle husmødre vil have en kasseformet robothushjælp med mange arme, som på en og samme tid kan vaske gulv, støvsuge, støve af, vaske tøj og samle din mands tøj op. Formand for atomenergikommissionen Genn Seaborg, Alle hjem vil have en hjemmerobot Elektro som kan gøre rent, tælle på fingre, ryge cigaretter og holde øje med børnene. Koncernen Westinghouse på verdensudstillingen Mennesker vil bo i undervandshuse og herfra passe fiskefarme og muslingeplantager. År 2000 hvad så?, Vi vil bruge undervandstraktorer til at fremavle grønsager på havbunden, og dykkerne vil kunne opholde sig i dagevis i permanente undervandsboliger. Marinbiolog Alister Hardy, Oxford University, 1964.

13 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 12 AKTIVITET Science fiction De fleste science fiction film og bøger fortæller ligeså meget om forfatteren, og den tid han/hun levede i, da værket blev skrevet, som om fremtiden. Men hvordan forholder det set sig så med den fremtid (som i nogle tilfælde i mellemtiden er blevet nutid), der beskrives? Er det lykkedes forudsigelserne at ramme plet? Læs fx George Orwell s legendariske bog 1984, hvor han forudser, hvor farligt det vil blive, når totalitære regimer benytter sig af avancerede tekniske overvågningssystemer. George Orwell skrev bogen i 1948, blot nogle år efter anden verdenskrig, og har sandsynligvis haft mænd som Hitler og Stalin i baghovedet. Opsendelsen af satelitten Sputnik i år 1957 indledte rumalderen og inspirerede mange fremtidsforskere og science fiction forfattere. Se fx filmen Rumrejsen år 2001 (af Stanley Kubrick, 1968), der som den første film viser det smukke i en rumrejse. Filmen tager en del af den tids store spørgsmål op til debat og indeholder en advarsel om at lade sig kontrollere af maskiner. - Herunder computeren HAL som ved, og udnytter, hvor langt man kan få mennesker til at gå ved at anvende følelser - selvom man bare er en computer. Af andre filmklassikere kan nævnes: Filmen Bladerunner (1982), der er bygget op omkring bogen Drømmer androider om elektriske får af Philip K. Dick (1968). Filmen Total Recall (1990), som handler om et firma, der har specialiseret sig i at sælge rejseoplevelser til folk. Ikke selve rejsen, men kun minderne, som implanteres med en chip i hjernen. Filmen The Matrix (1998), hvor intelligente computere har overtaget og styrer vores liv og tankegang. Læs mere om science fiction på: home10.inet.tele.dk/terra/ literature_main.html

14 Spådomme om i dag Se på spådommene for år 2000 (figur). Er det sådan verden ser ud i dag? Hvorfor tror du, at de ønskede, som de gjorde, om år 2000? Lån fx bogen år hvad så (1976, Bogklubben Union), og se flere eksempler på hvordan danskere i år 1976 troede, at verden ville se ud i dag. AKTIVITET EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 13 Spådomme om fremtiden Vælg en fremtidsforsker eller forfatter der beskriver verden, som han/hun tror den kommer til at se ud i fremtiden. Hvad forudsiges der om fremtiden? Tror du, at dette fremtidsbillede er realistisk? (Hvorfor/hvorfor ikke?) AKTIVITET Dine egne profetier Lav dine egne profetier for år 2015 og 2100: 1. Skriv 10 ting ned, som du tror, vi kommer til at værdsætte. 2. Skriv 10 ting ned, som du tror, vi kommer til at hade. AKTIVITET

15 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 14 Det Virtuelle Stor var overraskelsen... menneske Helt frem til begyndelsen af 1990 erne havde fremtidsforskere ikke fantasi til at forestille sig, hvor uundværlig computeren ville blive, og hvor hurtigt det ville ske. Internettet og digitaliseringens gennembrud er kommet som en total overraskelse, selv for de indviede. Vi har slet ikke haft tid til at vænne os til tanken, og den nye informationsteknologi og dens uanede muligheder fylder derfor meget i vores bevidsthed lige nu. Udviklingen er eksplosiv, og teknologien forventes at medføre kolossale omvæltninger af vores liv. Den indtager derfor naturligt også en af de centrale pladser, når vi ruller fremtidsscenarier for de næste årtier frem. Vi er dybt fascinerede af de mange nye muligheder, som informationsteknologien vil give os og kan slet ikke forestille os verden, som den kommer til at se ud. Men det går hurtigt med at acceptere det nye: Allerede i dag tænker vi ikke over, hvor mange computere, vi er omgivet af. Udover hjemme-pc eren finder vi computere i fx vaskemaskiner, symaskiner, fjernsyn, videoer, støvsugere og telefoner; men hvem er bevidst om det? Chip: Lille brik af silicium el. lign. besat med et net af elektroniske komponenter, også kaldet integreret kredsløb. Bemærk: Iforb. med DNAchip/Biochip er betydningen af ordet chip blevet udvidet til at være en lille brik med et net af komponenter, her DNA/RNA stykker. Chipkort: Plastikkort med chip (i stedet for dankortets magnetbånd). Chippen kan indeholde enorme datamængder, og et enkelt kort kan derfor erstatte dankort, sygesikringsbevis, lånerkort mm. Data på chippen kan let opdateres. En chip til alt Forestil dig et chipkort - dit personlige borgerkort - som indeholder alverdens oplysninger om dig fx adresse, familieforhold, skatteprocent, parkeringsbøder, resultater fra læge- og tandlægebesøg. Som det første sted i verden blev det elektroniske borgerkort en realitet i Finland i december Også i Danmark har borgerkortet været til debat - og kommer det sikkert igen. Kortet skal bl.a. rumme den digitale signatur, som er afløseren for papirunderskrifter ved kommunikation og handel via internettet. Derudover skal kortet give os adgang til det offentliges edb-registre for at forenkle sagsbehandling bl.a. ved selvbetjening. - Slut med at sidde i kø på det lokale skattekontor. Borgerkortets chip skal også indeholde sundhedsvæsenets oplysninger om os, så vi automatisk får mulighed for den bedst mulige lægebehandling. - Slut med at skulle huske, hvilken medicin du er allergisk overfor. Indtil videre er borgerkortet ikke blevet til noget.vi vil have sikkerhed for at naboen ikke kan snage i vores skatteforhold, at børnehaven ikke kan se, at barnets mor har været i alkolholbehandling, og at den kommende arbejdsgiver ikke kan finde ud af, at vi tidligere er blevet fyret. Men mon ikke sikkerhedsproblemerne bliver løst? Potentialet for et borgerkort er enormt!

16 Computerkraftens himmelflugt EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY Preben Meyer, udviklingsdirektør, Tele Danmark: I 2005 har vi bevæget os ind i den postpc-æraen. Mobile terminaler har overhalet salget af pc'er, og vi har adgang til alle informationer hvor som helst. Computere bliver stemmestyret. Jens Moberg, direktør Microsoft Danmark: Erhvervslivet vil i de næste ti år ændre sig mere end det har gjort i de forgående 50 år. De fleste computere vil være trådløse og kan kommunikere ind-byrdes. Bilradion vil være på Internettet og kan hente oplysninger om vejr og trafikforhold og kørselsvejledning. Hjemmet vil være et stort netværk og alle enheder - fra ovn til fjernsyn vil være koblet til Internettet. Niels Christian Nielsen, udviklingsdirektør Danmarks Teknologiske Institut: Vi vil om fem år betragte IT som en ligeså naturlig del af vores hverdag som vi i dag taler om elektricitet. Hjemmet og virksomheder vil være totalt koblet op i netværk, der kan sende og modtage video og multimedia i live-kvalitet. Grafik: Jørgen Stamp 2025 Preben Meyer I år 2025 er vi omgivet af et intelligent net, som tænker og taler. Madvarer vil have indbygget intelligens. Det vil således være umuligt at få eksempelvis ris til at brænde på. Det computerstyrede komfur vil nemlig selv sørge for at skrue ned for blusset. Man vil ikke kunne tilberede et måltid, hvis ikke det overholder ens diætplan. I dag sker kommunikationen fra menneske til maskine. I 2025 vil størstedelen af kommunikationen ske fra maskine til maskine. Vi vil se helt nye produktionsformer. En særlig 3D-printer vil kunne producere figurer lige så nemt, som vi, i dag kan udskrive grafik på et stykke papir. Computersystemerne vil have uendelig lagringskapacitet. Man vil kunne spole tilbage i sin tilværelse og genopleve fordums episoder. Computere vil kunne kompensere for fysiske skavanker som Parkinsons Syge. Jens Moberg Computere vil ikke længere betjenes med mus og tastatur. I stedet bruges talegenkendelse og øjenbevægelser. Computere er ikke en fysisk størrelse, men en enhed, som kan befinde sig hvor som helst og alligevel have en uendelig lagerkapacitet. Teknologien sætter ingen begrænsninger. Niels Christian Nielsen Om 25 år vil nye teknologier præge udviklingen. Nye energiformer, nye materialeformer og nye produktionsformer. Små miniaturerobotter kan foretage vanskelige hjerteoperationer uden at lægerne behøver at skære op i folk. Biologiske computere vil have en kapacitet, som giver muligheder hinsides vores fatteevne. Fra Politiken, 7. januar 2000

17 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 16 En gang i fremtiden behøver du måske ikke engang huske dit chipkort, for at verden åbner sig for dig. Du bærer måske chippen under huden på din håndryg? Vis døren hånden og bliv lukket ind. Vis computeren hånden og den logger dig på - velkommen. Vis fitnesscenteret din hånd og du bliver guidet gennem et program specielt tilpasset dine behov den dag. Chips under huden er rutine hos væddeløbshesten, koen, grisen og mange andre dyr - hvorfor ikke også hos mennesket? Personlig markedsføring Indsamling og udnyttelse af personrelaterede data har udviklet sig til en hel industri, der er basis for virksomheders marketingstrategier. Og informationsteknologien giver helt nye muligheder: Når vi bestiller mad, tøj, blade, bøger m.m. via internettet, eller når vi betaler med fx supermarkedets og benzintankens specielle plastikkort, efterlader vi mængder af små informationer. Det er små elektroniske spor, der kan stykkes sammen, så de tegner en præcis person- og forbrugerprofil af os. Profilen kan bruges, så vi helt målrettet får de tilbud, vi er interesserede i. Slut med at bære kilovis af ulæste bil-, båd- og hus-avistillæg til papircontaineren. Slut med at få reklamer fra ti supermarkeder - du handler alligevel altid i de samme to. Og slut med at bladre forvirret rundt i netboghandlens tilbud - du får kun besked om bøger inden for dine foretrukne genrer og fagområder. Vi er ikke glade for at blive sat i bås, og så længe teknologien er ny og under udvikling, vil vi ofte føle, at det er det, der sker. Hvem siger fx, at man bliver ved med at have samme smag indenfor bøger? Eller at man har samme interesser som gruppen veluddannede kvinder i 30 erne, bare fordi man er en veluddannet kvinde i 30 erne? Der skal meget til, før teknologien fungerer og kan benyttes fleksibelt og til alles tilfredshed. Inden vi kan være trygge ved den nye teknologi, skal vi også have klarhed over, hvem der kan registrere hvad om os. Hvem der har adgang til data, hvordan data kan kombineres og med hvilket formål. Teknologien har udviklet sig så hurtigt på området, at det har været svært for lovgivningen at følge med. Det intelligente hus Ikke kun som forbrugere men også derhjemme vil teknologien kunne hjælpe os: I fremtidens hus er det ikke kun beboerne, der er intelligente - også vores tøj, køleskab, ovn, vægudsmykning, belysning, skraldespand og toilet vil samle oplysninger om os for at hjælpe os gennem tilværelsen. Det intelligente inventar kommunikerer via husets centrale computer - en computer, der samtidig er vores link til den store verden udenfor, og som gør os til fuldgyldige medlemmer af den globale landsby. Det kan

18 Det intelligente hus Kameraer holder styr på, hvor du er og sender eventuelle beskeder til den nærmeste skærm. EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 17 Flade skærme er en del af vægudsmykningen. Du har ikke gammeldags malerier eller sentimentale genstande på væggene, men flade skærme hvis billeder ændres afhængig af din sindstilstand og de seneste modestrømninger. Dit intelligente undertøj har seks elektroniske sensorer indsyet, der kan registrere op til 40 forskellige fysiske og emotionelle tegn. En computer på størrelse med en tegnebog sidder fast på undertrøjen og samler data (fjernes før undertrøjen vaskes!). ( Skraldespanden sorterer dit affald. Det intelligente toilet registrerer din fedtprocent og vægt og analyserer urinen. Alle resultater sendes til hjemmets database. FuDo, din robothund med personlighed, der ikke tisser på tæppet og fælder i sofaen. Det intelligente køleskab holder madvarerne ved den rigtige temperatur og har check på holdbarheden. Køleskabet har styr på, hvad der er af mad i huset og spørger, om du vil bestille nyt. Hvis du finder en opskrift på nettet, kan du straks få at vide, hvilke ingredienser du mangler, så du kan skaffe dem - over nettet. R100 som venligt hjælper med at passe dine børn og holde øje med huset. Kan forstå ca. 300 talte kommandoer og genkende ansigter på op til 10 forskellige personer. Ovnen hjælper selv til med råd om, hvordan maden skal laves. Emballagen på færdigretter har indbyggede chips, der sikrer direkte kommunikation til den intelligente ovn. Dit intelligente overtøj overvåger din hjerterytme, måler temperaturen inden og udenfor dragten, din fysiske stilling og bevægelser samt pludselige ændringer i fugtigheden. Dragten kan derfor træffe beslutninger vedrørende dit fysiske velbefindende. Sker der en ulykke kan den sende en SOS-meddelelse til en redningsstation med information om din geografiske placering og vitale funktioner. (www. reima.fi) Den elektronisk avis udvælger automatisk de nyheder, du plejer at interessere dig for. Den personlige læge/computeren taler venligt til dig og holder styr på dit helbred bl.a. via sensorer i dit toilet. Giver personlige råd om et sundt liv, og holder øje med at du får dine daglige vitaminer ud fra input fra køleskab og ovn. Robotstøvsugeren gør rent, mens du er på arbejde. Skab med Wearables - bærbar teknologi (uden at det skal forveksles med en klodset bærbar computer), herunder intelligent tøj. Den soldrevne græsslåmaskine slår selv græsplænen.

19 EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 18 gøre hverdagen mere fleksibel: Om du sidder inde i storbyens kontorbygninger eller ude i dit bondehus og arbejder spiller ingen rolle, bare du er koblet op på nettet. Du behøver heller ikke gå til lægen med din hovedpine: Et par klik på computeren og netlægen har bearbejdet de informationer om dig, som huset har samlet - og du kan få at vide, om du skal sørge for mere motion, drikke mindre kaffe, eller skal stille på hospitalet til undersøgelser. Slut med at fare vild Også uden for hjemmets fire vægge vil der være hjælp at hente, fx når du bevæger dig rundt i trafikken. Er du faret vild på cykelturen i skoven? Prøver du at slippe udenom en trafikprop på motorvejen? Eller skal du besøge dine svigerforældre - for første gang og uden at komme for sent? Satellitter vil sørge for at positionsbestemme dig, mens software omsætter informationen til konkret kørselsvejledning. Du vil altså altid vide, hvor du er... men det vil andre også.så det er måske slut med at melde sig syg fra arbejde for at tage på fisketur. Usynligt bur Satellitovervågning åbner mulighed for at konstruere virtuelle bure. Her definerer man et område, som en person eller ting må befinde sig i, og en alarm udløses, når personen eller tingen kommer uden for området. I Sverige eksperimenterer man fx med at sætte kriminelle i virtuelt bur i stedet for at sætte dem i fængsel. Den kriminelle udstyres med en chip og skal så holde sig indenfor et bestemt område. Det virtuelle bur har den fordel, at den kriminelle kan indgå i det normale familie- og samfundsliv, mens straffen afsones. Virtuelle bure kan også løse biludlejningsfirmaers problemer med tyverier. Hvis en udlejningsbil bevæger sig udenfor et bestemt område, vil man hjemme i udlejningsfirmaet blive alarmeret og have mulighed for standse bilen via den indbyggede computer. Styr på Londons bilister Kameraovervågning er ved at være en fast del af vores hverdag i indkøbscentre, banker og parkeringshuse. Herhjemme kender vi dem især fra banker, hvor de bruges til at forebygge og opklare bankrøverier. England er det land i verden, der er længst fremme mht. overvågningskameraer og avanceret billedbehandlingssoftware. Og det er ikke tilfældigt: En stor del af systemerne er udviklet i et forsøg på at standse bombeattentater. Over kameraer ser og optager dagliglivet i byerne. Og softwaret er designet i et ønske om, at har man først identificeret en bombemand - fx da han stod ud af den bil, der senere eksploderede - så vil han kunne genkendes, når han senere tager i lufthavnen

20 eller banken eller... og forhåbentlig fanges. Softwaret bliver bedre og bedre. Det bygger på uforanderlige mål i ansigtet, og er svært at snyde, selv med skæg og blå briller. Bilerne har man også styr på: Ved Londons ind- og udfartsveje er der opstillet kameraer, der fotograferer bilernes nummerplader, så man ved, hvem der kører ind og ud hvornår. EXPERIMENTARIUM / FUTURE BODY 19 Selvmordere og biltyve i kikkerten Men overvågningsteknikken kan mere end at registrere, hvad der sker eller er sket: Den bruges til at forudse, hvad der vil ske. Her benytter man sig af normale og unormale adfærdsmønstre. I Londons Underground forsøger man fx at afsløre selvmordere. Erfaringen viser, at den potentielle selvmorder typisk står stille på perronen mindst minutter, mens togene glider forbi, før han tager det afgørende skridt. Systemet er derfor konstrueret, så det vil lade alarmen

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' Forskere kan lave præcise ændringer

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Jeanette Ringkøbing Rothenborg INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg cand.merc.int. (interkulturel kommunikation, strategi & ledelse, CBS/WSU) Journalist og ICC-certificeret coach Kommunikationschef Center for Familieudvikling,

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole 2 I skolen har vi for nylig haft om at vaske hænder, og der lærte vi nogle ret seje ting, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg håber, du også vil synes, det er

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Hvorfor dør kun

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere