Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen af Thorvaldsensvej fortsætter Albertslundruten af Thorvaldsensvej og Danasvej til Søerne og dermed Københavns Kommune. Figur 1 Albertslundrutens forløb igennem Frederiksberg Kommune Følgende projekter forslås i Frederiksberg Kommune: Krydsningen Den grønne sti - Thorvaldsensvej, hævet flade Krydsningen Den grønne sti - Falkoner Allé, ændring af krydsudformning Den grønne sti - ny cykelsti langs parallelvej til Hostrupsvej Grøn bølge - Danasvej og Thorvaldsensvej Grøn bølge - Finsensvej Løbelys langs Finsensvej Krydsningen Den grønne sti - Thorvaldsensvej Eksisterende forhold: I forbindelse med krydsningen mellem Den grønne sti og Thorvaldsensvej er etableret et fodgængerfelt med støttepunkt samt et støttepunkt for cyklisterne der skal krydse Thorvaldsensvej. Krydsningen kan opleves utryg for cyklister pga. bl.a. bilisternes hastighed, dårlige oversigtsforhold mod vest mm. Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

2 2 Figur 2 Stiens krydsning ved Thorvaldsensvej Løsningsforslag: (se tegning - Thorvaldsensvej, Hævet flade) For at skærpe bilisternes opmærksomhed samt at dæmpe hastigheden etableres kørebane og cykelbane som hævet flade ved krydsningen, således at fodgængerfeltet og støttepunktet til cyklisterne placeres på den hævede flade. Det kan anbefales, at forlænge strækningen for den lokale hastighedsbegrænsning på 40km/t til øst for den hævede flade. Anlægsskøn: Anlægsudgifterne til etablering af en hævet flade er estimeret til kr. Projektering og tilsyn med projektet estimeres til kr. Krydsningen Den grønne sti - Falkoner Allé Eksisterende forhold: Albertslundruten krydser Falkoner Allé. I dette signalregulerede kryds er fremkommeligheden på tværs af Falkoner Allé ikke særlig god for cyklisterne. Cykelstien kommende fra øst er i dag ikke en del af signalreguleringen. Der er dårlige oversigtsforhold og cyklister har vigepligt for fodgængerne på fortovet mm.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

3 3 Figur 3 Stiens krydsning ved Falkoner Allé Løsningsforslag: (se tegning - Falkoner Allé - Solbjergvej, Ændring af krydsudformning) Det foreslås at signalregulere stien som et fjerde ben i signalanlægget. Dette vil medføre, at fortovet på tværs fjernes og i stedet etableres et fodgængerfelt på tværs af stien, som skal signalreguleres. Det nordlige fodgængerfelt på tværs af Falkoner Allé skal signalreguleres fra fortov til fortov og ikke kun til busperronen som i dag. Dertil kommer en tilpasning af afstribning og markering af kørespor på cykelstien langs Falkoner Allés østlige side. Signalerne mod cykelstien kan opsættes som nedtællingssignaler. Anlægsskøn: Anlægsudgifterne til ændringerne i krydset Falkoner Allé - Solbjergvej er estimeret til kr. Projektering og tilsyn med projektet estimeres til kr. Den grønne sti - ny cykelsti langs parallelvej til Hostrupsvej Eksisterende forhold: På en delstrækning af Den grønne sti skal cyklister færdes på kørebanen på en lokalvej med henholdsvis vinkelret- og kantstensparkering. Der kan på strækningen opstå farlige situationer i forbindelse med bilister, der skal bakke ud fra parkeringspladserne og mangler oversigt til at kunne se cyklisterne. Løsningsforslag: Den eksisterende bunker fjernes og der etableres en 3 m dobbeltrettet cykelsti mellem de private haver og lokalvejen. For at opnå plads til stien indsnævres den eksisterende kørebane og de vinkelrette parkeringspladser ændres til 70 graders parkering. Antallet af parkeringspladser på parallelvejen til Hostrupsvej Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

4 4 vil blive reduceret til 73 parkeringspladser. I kanten af stien kan der opsættes ny belysning og etableres ny beplantning. Anlægsskøn: Frederiksberg Kommune har beregnet et anlægsskøn over etablering af ny cykelsti på kr. Projektering og tilsyn med projektet estimeres til kr. Grøn bølge - Danasvej og Thorvaldsensvej Eksisterende forhold: På strækningen Danasvej og Thorvaldsensvej er der mange signalregulerede kryds, hvor cyklister kan ramme rødt lys. I dag er krydsene ikke samordnet i forhold til cykeltrafikken, hvilket forringer cyklisternes fremkommelighed. Løsningsforslag: Offset-tiderne i signalanlæggene justeres på baggrund af vej-tid diagrammer for strækningerne med henblik på at skabe en perfekt samordning for cyklister mod København i morgenmyldretiden og væk fra København i eftermiddagsmyldretiden. Nye vej-tid diagrammer er sammenlignet med nuværende vej-tid diagrammer. Konsekvenserne for fremkommeligheden for både cyklister og bilister er vurderet i forbindelse med hver enkelt grøn bølge. Som udgangspunkt er der regnet med en hastighed for cyklister på 20 km/t og en hastighed for køretøjer på 40 km/t. På Danasvej og Thorvaldsensvej er der mulighed for at skabe en grøn bølge for cyklister mellem Bülowsvej og Vodroffsvej, begge inklusive. Strækningen er i alt omkring 750 meter og gennemløber følgende fire signalanlæg: Thorvaldsensvej / Bülowsvej Thorvaldsensvej / H. C. Ørsteds Vej Danasvej / Carl Plougs Vej Danasvej / Vodroffsvej Det er ikke muligt at forlænge bølgen ind i Københavns Kommune ad Kampmannsgade, da signalanlæggene her kører med en omløbstid på 80 sekunder. For at muliggøre en grøn bølge på denne strækning skal omløbstiden være den samme i alle fire kryds. Grundet busprioritering på H. C. Ørsteds Vej, hvor omløbstiden er 66 sekunder, forlænges omløbstiderne i de tre øvrige signalanlæg fra 60 til 66 sekunder. Den ekstra grøntid kan tildeles hovedretningen alene eller fordeles vægtet eller ligeligt mellem hovedretning og sideretning. Offset-tiderne i de tre øvrige anlæg justeres på baggrund af vej-tid diagrammer for strækningen. Udgangspunktet bliver offset-tiden på H. C. Ørsteds Vej, som fastholdes. Det vurderes på baggrund af nuværende og beregnede vej-tid diagrammer, at cyklister mod København om morgenen og ud af København om eftermiddagen vil kunne spare et par stop for rødt. Det vil sige, at rejsetiden falder med op til et minut. Mod den prioriterede retning er det også muligt at skabe en bedre samordning for cyklister end tidligere. Yderligere konsekvensvurdering kan ses i bilag 1.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

5 5 Anlægsskøn: Udgifterne til etablering af en grøn bølge er estimeret til kr. De signaltekniske tiltag dækker over ændring af offset-tider og omprogrammering af omløbstider/grøntider i styreapparaterne. Derudover skal eksisterende dokumentation i form af signalgruppeplaner justeres. Hvis der er ønske om opsætning af cyklistsignaler inkl. nedtælling estimeres udgiften til kr. pr. signalanlæg. Grøn bølge - Finsensvej Eksisterende forhold: På strækningen Finsensvej er der mange signalregulerede kryds, hvor cyklister kan 'ramme' rødt. I dag er krydsene ikke samordnet i forholde til cykeltrafikken, hvilket forringer cyklisternes fremkommelighed. Løsningsforslag: Offset-tiderne i signalanlæggene justeres på baggrund af vej-tid diagrammer for strækningerne med henblik på at skabe en perfekt samordning for cyklister mod København i morgenmyldretiden og væk fra København i eftermiddagsmyldretiden. Nye vej-tid diagrammer er sammenlignet med nuværende vej-tid diagrammer. Konsekvenserne for fremkommeligheden for både cyklister og bilister er vurderet i forbindelse med hver enkelt grøn bølge. Som udgangspunkt er der regnet med en hastighed for cyklister på 22 km/t og en hastighed for køretøjer på 45 km/t. Det er muligt at designe en grøn bølge på Finsensvej igennem følgende fem signalanlæg: Finsensvej / Sønderjyllands Allé Finsensvej / Flintholm Allé Finsensvej / Dirch Passers Allé Finsensvej / Julius Valentiners Vej Finsensvej / Dalgas Boulevard Signalanlæggene kører alle med en omløbstid på 60 sekunder. I eftermiddagsprogrammet kan grøntidsstarten blive forsinket med otte sekunder ved Dirch Passers Allé. Derfor designes den grønne bølge, så cyklister ankommer otte sekunder inde i den normale grøntid ved Dirch Passers Allé. Det vurderes på baggrund af nuværende og beregnede vej-tid diagrammer, at cyklisternes rejsetid på hele strækningen vil kunne nedbringes med omkring halvandet minut mod København i morgenmyldretiden. For bilister vurderes den gennemsnitlige rejsetid at stige med lidt over et halvt minut. I retning fra København vil både cyklister og bilister være nødt til at standse nogle gange. For bilister vil man dog kunne opretholde en hastighed på omkring 40 km/t igennem de fleste kryds hvis offset-tiderne ændres så cyklister mod København prioriteres. Bilisternes fremkommelighed væk fra København bliver med andre ord forbedret uden at det giver anledning til kørsel med for høj hastighed. I eftermiddagsmyldretiden vurderes cyklisternes rejsetid at blive lidt over et halvt minut bedre ud af byen ved at optimere offset-tiderne og skabe en optimal samordning. Ind mod byen er der ikke den store forskel. Bilisternes rejsetid bli- Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

6 6 ver omkring 20 sekunder længere. Mod byen er fremkommeligheden i snit uændret for både cyklister og bilister. Fremkommeligheden for bilister gennem de to tætliggende signalanlæg Dirch Passers allé og Julius Valentiners Vej er undersøgt. I morgenmyldretiden er der en god samordning mod København, dvs. for den største trafikstrøm, både før og efter justeringen af offset-tiderne. Om eftermiddagen er der en god samordning i modsatte retning med begge sæt af offset-tider. Yderligere konsekvensvurdering kan ses i bilag 1. Anlægsskøn: Udgifterne til etablering af en grøn bølge er estimeret til kr. De signaltekniske tiltag dækker over ændring af offset-tider og omprogrammering af omløbstider/grøntider i styreapparaterne. Derudover skal eksisterende dokumentation i form af signalgruppeplaner justeres. Hvis der er ønske om opsætning af cyklistsignaler inkl. nedtælling estimeres udgiften til kr. pr. signalanlæg. Løbelys langs Finsensvej En række af lys på stander eller i belægningen kan guide cyklisterne til at køre den rette hastighed og dermed hindre at cyklisterne skal stoppe for rødt lys. Hvis cyklisterne følger lyset, der løber mellem standerne opnår de den rette hastighed til at følge den grønne bølge gennem signalanlæggene. Løbelysene kan etableres på Finsensvej fra Flintholm Allé mod Dirch Passers Allé. På denne strækning kan f.eks. etableres 14 lyssøm i belægningen med ca. 8 m imellem. Anlægsskøn: Udgifterne til etablering af løbelys langs Finsensvej er estimeret til kr. Udbudsmateriale og tilsyn med projektet estimeres til kr.. Diverse belægningsarbejder Eksisterende forhold: COWI har ultimo maj 2010 gennemført jævnhedsmålinger på hele Albertslundruten. Resultaterne viser, at der er delstrækninger på Finsensvej, Den grønne sti, Thorvaldsensvej og Danasvej, hvor jævnhedensværdien BPI er over 15.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

7 7 Figur 4 Jævnhedsmåling i den nordlige vejside. Lys grøn: BPI <12, Olivengrøn: 12<BPI<15 og rød: BPI>15 Løsningsforslag: Det anbefales, at belægningen udbedres på de delstrækninger, der har en jævnhedsværdi på 15 eller derover. Udgifterne til forbedring af asfaltbelægning er estimeret til kr. En forbedring af jævnheden på strækningen langs Solbjergvej er ikke indregnet, da jævnheden ikke kan forbedres så længe chaussesten vælges som belægning. Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

8 8 Bilag 1. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

9 9 Indholdsfortegnelse 1 Indhold 9 2 Metode 9 3 Finsensvej Nuværende samordning Forslag til cyklistbølge Kvantitativ analyse 13 4 Danasvej Nuværende samordning Forslag til cyklistbølge Kvantitativ analyse 15 5 Bilagsliste 16 1 Indhold I forbindelse med etableringen af cykelpendlerruten Albertslundruten undersøges muligheden for at etablere grøn bølge for cyklister på hhv. Finsensvej, Thorvaldsensvej og Danasvej i Frederiksberg Kommune. Undersøgelsen har til formål at klarlægge den grønne bølges konsekvenser for fremkommeligheden for hhv. cyklister og bilister på de pågældende strækninger. Dette notat beskriver den anvendte metode til undersøgelse af konsekvenserne af grøn bølge for cyklister (afsnit 2), samt resultaterne af undersøgelsen for hhv. Finsensvej, Thorvaldsensvej og Danasvej (afsnit 3-4). Resultaterne består af kvalitative og kvantitative vurderinger foretaget på baggrund af vej-tid diagrammer for de to strækninger, så vidt muligt både for den nuværende situation og for en situation med grøn bølge for cyklister. 2 Metode Den grønne bølge tænkes etableret med henblik på at give cyklisterne en optimal grøn bølge mod København i morgenmyldretiden og fra København i eftermiddagsmyldretiden. Bølgen etableres således, at cyklister der ankommer til det første signalanlæg i forbindelse med skift til grønt (dvs. med flyvende start), derefter kan gennem- Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

10 10 køre hele strækningen med en bestemt hastighed. Som udgangspunkt er den grønne bølge designet, så man ved flyvende start i det første signalanlæg på strækningen vil ankomme netop ved skift til grønt i de efterfølgende anlæg. Den hastighed som cyklister og bilister antages at køre med er bestemt i samarbejde med Frederiksberg Kommune. I denne analyse forudsættes følgende hastigheder: Finsensvej Køretøjer: 45 km/t Cyklister: 22 km/t Thorvaldsensvej - Danasvej Køretøjer: 40 km/t Cyklister: 20 km/t Den grønne bølge for cyklister er illustreret i vej-tid diagrammer (bilag ), hvoraf de øvrige trafikanters fremkommelighed ligeledes vurderes. I praksis vil der være en lang række forhold som kan få indflydelse på forsinkelse og stop for rødt, som f.eks. vejrforhold, kø, ulykker m.v. I denne analyse af fremkommeligheden kan disse forhold imidlertid ikke medtages. Det er antaget, at bilister og cyklister kan bevæge sig frit på Finsensvej hhv. Thorvaldsensvej og Danasvej. 3 Finsensvej Den undersøgte strækning på Finsensvej inkluderer følgende fem signalanlæg: Finsensvej - Sønderjyllands Allé Finsensvej - Flintholm Allé Finsensvej - Dirch Passers Allé Finsensvej - Julius Valentiners Vej Finsensvej - Dalgas Boulevard 3.1 Nuværende samordning Den nuværende samordning er beskrevet for program 1 og 2, dvs. morgen- og eftermiddagsmyldretiden Nuværende program 1 Nuværende vej-tid diagram for morgenmyldretiden kan ses i bilag 1.1. Det er opstillet på baggrund af eksisterende grøntider, omløbstider og forskydninger af omløbstiden.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

11 11 Mod København Bilister har i dag en god grøn bølge mod København. Som udgangspunkt kan strækningen gennemkøres i morgenmyldretiden uden et eneste stop og stort set ingen forsinkelse. Cyklister der kører med en hastighed på omkring 22 km/t vil sandsynligvis opleve at skulle standse for rødt omkring to gange til og med Dalgas Boulevard. Fra København Fremkommeligheden for bilister der kører med 45 km/t i retning væk fra Københavns centrum er også ganske god. Enkelte steder skal hastigheden dog sænkes for at undgå stop for rødt. Cyklisterne vil opleve en god samordning på dele af strækningen, men må nok skulle standse 1-2 gange. Hvis der køres med gennemsnitshastighed på 25 km/t vil cyklister imidlertid opleve en perfekt grøn bølge igennem alle fem anlæg Nuværende program 2 Nuværende vej-tid diagram for eftermiddagsmyldretiden kan ses i bilag 1.2. Det er opstillet på baggrund af eksisterende grøntider, omløbstider og forskydninger af omløbstiden. Mod København Bilister har igen en god grøn bølge mod København, men må dog forventes at skulle standse en enkelt gang eller køre med nedsat hastighed for at undgå dette. Cyklisterne kommer skønsmæssigt til at standse nogle gange. Cyklister der dagligt kører på strækningen vil dog kunne variere hastigheden og derved nøjes med at standse en enkelt gang. Fra København Bilister der kører med en hastighed i underkanten af 45 km/t kan gennemkøre hele strækningen uden et eneste stop. Cyklisterne vil opleve en god samordning på dele af strækningen, men må nok skulle standse en enkelt gang. Som i morgenmyldretidsprogrammet kan man dog helt undgå at standse, hvis man som cyklist kører med omkring 25 km/t. 3.2 Forslag til cyklistbølge Som beskrevet er den grønne bølge designet således, at man ved flyvende start i det første signalanlæg på strækningen vil ankomme netop ved skift til grønt i de efterfølgende anlæg. På grund af de to tætliggende signalanlæg ved Dirch Passers Allé og Julius Valentiners Vej skal det imidlertid sikres, at der er en god samordning primært Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

12 12 mod København i morgenmyldretiden og fra København i eftermiddagsmyldretiden. På denne måde minimeres risikoen for tilbagestuvning for biler. I forbindelse med de to tætliggende signalanlæg er cyklistbølgen derfor designet således, at cyklisterne ankommer ti sekunder inde i grøntiden, og vil altså stadig opleve en perfekt grøn bølge. Dette gælder både mod København i morgenmyldretiden og fra København i eftermiddagsmyldretiden Program 1 Med udgangspunkt i den beskrevne metode og ovenfor nævnte afvigelse, viser vej-tid diagrammet i bilag 1.3 hvordan en grøn bølge for cyklister vil tage sig ud i morgenmyldretiden. Mod København Cyklisterne vil med en hastighed på omkring 22 km/t opleve en perfekt grøn bølge på hele strækningen, uden at skulle standse for rødt en eneste gang. Bilisterne vil omvendt miste deres grønne bølge, og de vil derved opleve en dårligere fremkommelighed. Det er således sandsynligt, at man skal standse 2-3 gange. Fra København Cyklisternes fremkommelighed vurderes ikke at ændre sig i denne retning. Bilister vurderes at ville få en rigtig god fremkommelighed fra København i morgentimerne. Hvis der er meget trafik, er det dog muligt, at man er nødt til at standse for rødt 1-2 gange Program 2 Se bilag 1.4. Mod København Cyklister vurderes typisk at skulle standse 2-3 gange for rødt, hvilket svarer til situationen i dag. Bilister kan, alt afhængig af trafikkens omfang, gennemkøre strækningen med 1-2 stop for rødt. Fra København Den grønne bølge giver cyklisterne en optimal fremkommelighed ved kørsel omkring 22 km/t. Bilisterne vurderes til gengæld at skulle standse 2-3 gange.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

13 Kvantitativ analyse Forsinkelsen og antallet af stop for rødt er skønnet på baggrund af vej-tid diagrammer, jf. bilag Stop og forsinkelse er beregnet for bilister/cyklister der ankommer til det første signalanlæg i forbindelse med skift til grønt (dvs. med flyvende start), og derefter gennemkører hele strækningen med 45 hhv. 22 km/t. Tabel 1 og Tabel 2 viser dette. Finsensvej: Konsekvenser for cyklister Mod København Fra København P1 P2 P1 P2 Stop før Stop efter Forsinkelse før (sek.) Forsinkelse efter (sek.) Tabel 1: Vurdering af de kvantitative konsekvenser mht. stop og forsinkelse for cyklister ved etablering af grøn bølge for cyklister. Finsensvej: Konsekvenser for bilister Mod København Fra København P1 P2 P1 P2 Stop før Stop efter Forsinkelse før (sek.) Forsinkelse efter (sek.) Tabel 2: Vurdering af de kvantitative konsekvenser mht. stop og forsinkelse for bilister ved etablering af grøn bølge for cyklister. 4 Thorvaldsensvej - Danasvej Den undersøgte strækning på Thorvaldsensvej og Danasvej inkluderer følgende fem signalanlæg: Thorvaldsensvej - Bülowsvej Danasvej - H. C. Ørsteds Vej Danasvej - Carl Plougs Vej Danasvej - Vodroffsvej Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

14 Nuværende samordning Da signalanlægget Danasvej - H. C. Ørsteds Vej kører med en omløbstid på 66 sekunder, i modsætning til de tre øvrige signalanlæg som kører med 60 sekunder, er en samordning ad Thorvaldsensvej-Danasvej ikke mulig i dag. Signalanlæggene ved Carl Plougs Vej og Vodroffsvej er imidlertid samordnede. Disse to anlæg har samme forskydning hvilket giver en forholdsvis god indbyrdes indstilling for bilister, som nærmest har grøn bølge de to anlæg imellem. På grund af denne indstilling kan cyklisterne til gengæld ikke undgå at skulle standse i mindst et af de to anlæg. 4.2 Forslag til cyklistbølge Vej-tid diagrammerne i bilag viser forslag til grøn bølge for cyklister i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Omløbstiden hæves i tre signalanlæg fra 60 til 66 sekunder. Den ekstra grøntid fordeles i første omgang med fire sekunder til Thorvaldsensvej og Danasvej samt to sekunder til sidevejene Bülowsvej, Carl Plougs Vej og Vodroffsvej. En ændring af denne fordeling vil ikke lede til nævneværdige ændringer af resultaterne beskrevet i det følgende. Offset tiderne i vej-tid diagrammerne tjener kun til eksemplificering. De skal indstilles efter offset-tiden i signalanlægget Danasvej - H. C. Ørsteds Vej. Denne fremgår af gamle vej-tid diagrammer, men da eksempelvis grøntiderne i samme vej-tid diagrammer ikke er tidssvarende, skal den korrekte offset tid tjekkes Program 1 Mod København Ved at skabe en grøn bølge for cyklister sikres det, at de mange pendlende cyklister får en optimal fremkommelighed på dennes strækning uden at skulle stoppe i et eneste kryds. På grund af den korte afstand mellem signalanlæggene kan bilister ikke tilbagelægge strækningen på den halve tid, selvom de måtte køre med den dobbelte hastighed eller mere. Bilister kommer til at standse for rødt ved alle signalanlæg, medmindre de holder den samme hastighed som cyklisterne på omkring 20 km/t. Fra København Væk fra centrum må cyklisterne i gennemsnit standse et par gange. Hvis de kører med en hastighed på omkring 15 km/t, er det imidlertid muligt at tilbagelægge strækningen fra Vodroffsvej til Bülowsvej uden at skulle standse. Bilisterne vil ligeledes komme til at standse for rødt et par gange.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

15 Program 2 Mod København Cyklisterne kommer skønsmæssigt til at standse et par gange, hvilket dog kan undgås ved at køre med en lidt lavere hastighed end 20 km/t. Nogle bilister vil opleve ikke at skulle standse mellem Bülowsvej og Vodroffsvej, men de fleste vil sandsynligvis skulle standse for rødt en enkelt gang. Fra København Cyklisterne vil få en optimal fremkommelighed som følge af grøn bølge ved en hastighed på 20 km/t. Bilisterne vurderes at skulle standse 2-3 gange, alt afhængig af trafikken m.m. 4.3 Kvantitativ analyse Forsinkelsen og antallet af stop for rødt er skønnet på baggrund af vej-tid diagrammer, jf. bilag Stop og forsinkelse er beregnet for bilister/cyklister der ankommer til det første signalanlæg i forbindelse med skift til grønt (dvs. med flyvende start), og derefter gennemkører hele strækningen med 40 hhv. 20 km/t. Tabel 3 og Tabel 4 viser dette. Danasvej: Konsekvenser for cyklister Mod København Fra København P1 P2 P1 P2 Stop Forsinkelse (sek.) Tabel 3: Vurdering af de kvantitative konsekvenser mht. stop og forsinkelse for cyklister ved etablering af grøn bølge for cyklister. Danasvej: Konsekvenser for bilister Mod København Fra København P1 P2 P1 P2 Stop Forsinkelse (sek.) Tabel 4: Vurdering af de kvantitative konsekvenser mht. stop og forsinkelse for bilister ved etablering af grøn bølge for cyklister. Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

16 16 5 Bilagsliste Bilag 1.1: Nuværende samordning, Finsensvej, program 1. Bilag 1.2: Nuværende samordning, Finsensvej, program 2. Bilag 1.3: Forslag til samordning, Finsensvej, program 1. Bilag 1.4: Forslag til samordning, Finsensvej, program 2. Bilag 1.5: Forslag til samordning, Danasvej, program 1. Bilag 1.6: Forslag til samordning, Danasvej, program 2.. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

17 17 Bilag 1.1 Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

18 18 Bilag 1.2. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

19 19 Bilag 1.3 Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

20 20 Bilag 1.4. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

21 21 Bilag 1.5 Frederiksberg Kommune - oktober 2010.

22 22 Bilag 1.6. Frederiksberg Kommune - oktober 2010

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Evaluering af pilotprojekter for ældre fodgængere på Frederiksberg

Evaluering af pilotprojekter for ældre fodgængere på Frederiksberg Evaluering af pilotprojekter for ældre fodgængere på Frederiksberg En helhedsløsning hvor alle, ledningsejere til vejmyndighed benytter samme værktøj. Hvor Forskningsministeriets visioner om digital forvaltning

Læs mere

BILAG. Konkretisering af projekter inden for Trafiksikkerhedspuljen Delpulje: Uheldsbekæmpelse

BILAG. Konkretisering af projekter inden for Trafiksikkerhedspuljen Delpulje: Uheldsbekæmpelse BILAG Konkretisering af projekter inden for Trafiksikkerhedspuljen 2018 Delpulje: Uheldsbekæmpelse Ændring af krydset Finsensvej-Dalgas Boulevard: 150.000 kr. Uheldsbilledet for krydset viser, at der har

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BY- OG MILJØUDVALGET,

BY- OG MILJØUDVALGET, Page 1 of 5 Forside Politik og demokrati Dagsordener og referater By- og Miljøudvalget 21-11-2011 Referat Trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej mellem Rosenørns Allé og Thorvaldsensvej - 5.behandling BY-

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3 REBILD KOMMUNE STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING VERSION 2 INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA REBILD KOMMUNE HOBROVEJ I STØVRING TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1 Trafikgrundlag

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE 2 INDHOLD Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser

Læs mere

0 Indholdsfortegnelse

0 Indholdsfortegnelse UDKAST Dragør Kommune Etablering af nyt signalreguleret fodgængerfelt på Kirkevej Analyse og anlægsoverslag NOTAT 04. august 2014 TAK/AG/SB 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 1 1

Læs mere

Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier

Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier TITEL Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier FORFATTERE Jakob Tønnesen Civilingeniør COWI A/S jakt@cowi.dk Lone Andersen Ingeniør Frederiksberg Kommune

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Informationsmøde mandag d. 21. september 2015 Tapeten www.ballerup.dk Dagsorden Dagsorden Velkommen Eksisterende forhold Trafikale løsninger Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6 KØBENHAVNS KOMMUNE, CENTER FOR TRAFIK GRØNDALS PARKVEJ IDÉSKITSER TIL STIKRYDSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte Skanderborg Kommune Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet i Ry bymidte Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato

Læs mere

TRAFIKNOTAT. 1. Baggrund

TRAFIKNOTAT. 1. Baggrund TRAFIKNOTAT Job GF Gimle Client HOFOR Memo no. 02 Date November 2018 To From Projektleder Claus Mouritsen, HOFOR Rambøll 1. Baggrund I samarbejde med HOFOR har en række grundejerforeninger i Københavns

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering UDKAST Ejerforeningen Terrassehaven Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering NOTAT 7. juli 2017 ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Området... 2 3 Institutionens trafik... 3 4

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Gode signaler for en sikkerheds skyld

Gode signaler for en sikkerheds skyld Gode signaler for en sikkerheds skyld Af Lars Bo Frederiksen, Center for Trafik, Københavns Kommune, larfre@tmf.kk.dk Claus Rosenkilde, Center for Trafik, Københavns Kommune, claros@tmf.kk.dk I Københavns

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Teknisk notat. Rudersdal Kommune Prioriterede projekter i Trafikhandlingsplan 1.15 og 4.14 Kohavevej og krydset Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej

Teknisk notat. Rudersdal Kommune Prioriterede projekter i Trafikhandlingsplan 1.15 og 4.14 Kohavevej og krydset Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Rudersdal Kommune Prioriterede projekter i Trafikhandlingsplan 1.15 og 4.14 Kohavevej

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Vurdering af forslag og overslag

Vurdering af forslag og overslag 30. august 2017 Notat Jammerbugt Kommune Vurdering af Sikker vej i Aabybro Projekt nr.: 228945 Dokument nr.: 1224938173 Version 2 Revision 0 Udarbejdet af MAK Kontrolleret af MFB Godkendt af MFB Vurdering

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Notat Modtager: MBU, ØU, KB Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Baggrund I dagsordenspunkt om trafikbestilling 2017 indstiller forvaltningen, at der indgås aftale med Movia

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Jørgen Birk, COWI A/S Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune 1 Signalanlæg i Vejle Anlæg med busprioritering Vejdirektoratet, 14 anlæg

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget. Ombygning af kryds

Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget. Ombygning af kryds Krydset Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé/Golfsvinget Ombygning af kryds 2015 Udarbejdet af: Lene Hansen/Iben Vinsteen Kontrolleret af: Erik Herning Hansen Godkendt af: Erik Herning Hansen Dato: 08.08.2015

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere