Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation"

Transkript

1 : LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2 Copyright by DI 1

2 : Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4 Copyright by DI 2

3 : Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6 Copyright by DI 3

4 : Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7 Problemløsning Undervisning 8 Copyright by DI 4

5 : Program for undervisning Læringstrin Principper for udvælgelse af et problem Analyse af problemets kompleksitet Systematisk problemløsning (videnskabeligt) Analyseværktøjer Effekten af at løse problemer (mindre variation) Organisering af videndeling for problemløsning Resumé: Udvælgelse og løsning af et problem 9 Læringstrin fase 3 Stabilisering i fem læringstrin 1. Ledelsen leder og styrer processerne for opfyldelse af kundernes behov og med alle afvigelser henført til processer 2. Ledelsen verificerer grundlaget for procesledelsen 3. Ledelsen sikrer, at alle forretningsprocesser har en formel forventningsafstemning i kontaktpunkterne, og at kontakten er tildelt navngivne personer 4. Ledelsen sikrer, at viden om effektive metoder til løsning af problemer deles i hele enheden (funktionsområdet) 5. Ledelsen sikrer, at træning og uddannelse i enheden udføres på en struktureret og effektiv måde for alle grupper af medarbejdere og ledere 10 Copyright by DI 5

6 : Leanstabilisering i fem læringstrin Stabilisering - Læringstrin 4 - Formål 4. Ledelsen sikrer, at viden om effektive metoder til løsning af problemer deles i hele enheden (funktionsområde) Lederne prioriterer, hvilke problemer der er de vigtigste Lederen lærer at løse problemer med en videnskabelig metode Lederen lærer at anvende simple problemløsningsværktøjer Lederen lærer sine medarbejdere at løse problemer Virksomheden etablerer et netværk til deling af viden om: Gode metoder til løsning af problemer Gode løsninger for problemer 11 Leanstabilisering i fem læringstrin Stabilisering - Læringstrin 4 - Implementering 4. Ledelsen sikrer, at viden om effektive metoder til løsning af problemer deles i hele enheden (funktionsområde) Problemer sorteres, struktureres og prioriteres Ledelsen, ledere og specialister skal lære at løse problemer Problemer skal løses efter den videnskabelige metode Alle, som kan løse problemer, har altid tildelt en opgave at løse Alle løsninger afsluttes med at opdatere standarderne En kaizenrapport samler erfaringerne og resultaterne Ledelsen etablerer en struktur til deling af viden om: De gode metoder til løsning af problemer De gode løsninger for et specifikt problem 12 Copyright by DI 6

7 : Resultater gode dårlige Moderne ledelse Formål og mål Formålet med kaizeneventen er, at deltagerne lærer at løse problemer 1. Lederne lærer først at løse problemer, så 2. Lederen kan lære sine medarbejdere at løse problemer Når deltagerne selv kan løse simple problemer, kender de principperne for problemløsning og kan bidrage struktureret til løsning af store problemer 13 Ledelsen vælger vejen Moderne ledelse styrer på nøgletal Fokus på at få gode resultater Midlerne er ikke i fokus Med gode resultater flyttes fokus til det næste problem Leanledelse styrer processer Fokus på stabile (gode) processer Medarbejdere Medarbejdere Ledelsen er ansvarlig for at skabe gode processer Leanledelse Medarbejderne bidrager til gode resultater ved at forbedre de anvendte metoder (forudsætter stabile processer) dårlige gode Processer 14 Copyright by DI 7

8 : Resultater gode dårlige Forbedringskulturens arbejdsdeling Leanlederen forbedrer processerne 1. Årsagen til problemer fjernes 2. Processer gøres stabile Medarbejderne forbedrer metoderne, så Medarbejdere 1. sikkerhed forbedres 2. kvalitet forbedres 3. spild reduceres Ledelsen dårlige gode Processer 15 Lederens forberedelse Når et problem bliver løst, fjernes der arbejdsopgaver - ingen kompensering for problemet Lederen håndterer tiden som frigives, inden det sker Den frigjorte tid håndteres ofte således: Flaskehals øger fleksibiliteten ved gøre serierne mindre Ikke flaskehals frigør tid til kaizen Hvis flowet er tilpasset behovet, ændres TAKT ikke Ny balancering er nødvendig for at frigøre ressourcer 16 Copyright by DI 8

9 : Afvigelse Lederen håndterer afvigelser i fire trin Formålet er at holde kunden skadesløs eliminere problemet Trin 1 - Kompensér for afvigelsen (straks) Trin 2 - Analysér afvigelsen (find problemet bag afvigelsen) Trin 3 - Korrigér (afhjælp problemet, som er fundet) Trin 4 - Eliminér problemet (på sigt) 17 Trin 4 - Eliminér problemet (på sigt) Prioritér problemer, som skal løses Problemer løses i ikke produktiv tid Problemer analyseres for at finde årsagen Hold definerede problemer i beredskab Udvælgelse 18 Copyright by DI 9

10 : Trin 4 - Eliminér problemet (på sigt) Vælg et problem til løsning, som passer med tiden til rådighed Problemer kan ofte løses i trin, så opgaven kan fordeles For større problemer samles tid sammen Opsamlet tid anvendes af medarbejdere, som løser problemer Store problemer koordineres med andre involverede 19 Problemer Et problem kan være afvigelser fra det forventede ønsker, vi ikke kan opfylde uklare aftaler manglende viden om en proces manglende kvalifikationer Bearbejdningen afhænger af problemets art hvem er involveret hvor kompliceret er det kender vi årsagen 20 Copyright by DI 10

11 : Kriterier for valg af problemer Egnede problemer giver forbedringer for Udvælgelse 1. sikkerhed 2. kvalitet 3. spild 21 Spildtyper Spild i administration 1. Uudnyttet information 2. Forsinkelse 3. Passiv information De otte spildtyper oversat til forskellige områder af en virksomhed 6. Information under vejs 4. Unødvendige ekstra trin 5. Kø 7. Mangelfuld information 8. Ingen proces forbedringer Spild i materialehåndtering 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport Spild i service 5. Lager 4. Overbearbejdning (overdrevne processer) 6. Unødvendig bevægelse 8. Uudnyttede evner 7. Kvalitetsbrist 22 Copyright by DI 11

12 : Kriterier for prioritering Udvælgelse Egnede problemer prioriteres efter 1. potentialet 2. opgavens omfang 23 Løsning af et problem 1 Beskrivelse af problemet 2 Find årsagen til problemet 3 Fjern årsagen til problemet 4 Standardisér ny proces Udvælgelse Behandling Løsning 24 Copyright by DI 12

13 : Årsag Kendt Ukendt Prioritering Problemets betydning afhænger af, om problemet vedrører sikkerhed hvor meget generer det kunderne hvor meget koster problemet Muligheden for at løse problemet afhænger af, om årsagen kendes hvor meget koster det at løse hvor mange skal involveres hvilke kompetencer skal bruges hvor nemt er det at løse Start med de betydende og nemmeste 25 Gruppering af problemer Skaf information A3 Få det gjort Kaizenevent Lille Problem Stor 26 Copyright by DI 13

14 : Interessenter Mange og stærke Få og svage Opgaveliste med problemer 27 Interessenter Årsag Kendt Ukendt Interessenterne indgår i den endelige prioritering af de udvalgte problemer ved deres: Antal Styrke Støtte Skaf information Få det gjort A3 Lille Stor Problem Kaizenevent 28 Copyright by DI 14

15 : Interessenter Mange og stærke Få og svage Interessenter Årsag Kendt Ukendt Få det gjort Lille Stor Problem Skaf information Kaizenevent A3 For meget stærke interessenter opstår behovet for aftaler, styring og samarbejde tidligere De involveres i identifikation og definition af problemet 29 Interessentanalyse Interessent: Part som bliver påvirket af projekter/planer, og som derfor har en interesse i, hvordan projekter og planer håndteres. Interesseområde og umiddelbare påvirkning Holdning til planer/projekter Styrke og magtbase Egne målsætninger i forhold til interessent Egne handlingsplaner i forhold til interessent 30 Copyright by DI 15

16 : Interessentanalyse 31 Interessenter - Holdning og styrke Meget støtte Aktivér og involvér Skab alliancer Holdning Hold øje med dem Inddrag i overvejelser Meget modstand Lav Styrke / Magtbase Høj 32 Copyright by DI 16

17 : Problemer løses "videnskabeligt" Der defineres mål for effekten af problemets løsning Løsninger har udgangspunkt i fakta og data Alle som arbejder med problemet skal selv have set og forstået afvigelsen selv have observeret afvigelsen selv have talt om afvigelsen med de medarbejdere, som har indsigt i processen 33 Problemer løses "videnskabeligt" Ved systematisk analyse findes årsagen til afvigelsen Det opstilles en hypotese for eliminering af årsagen Hypotesen afprøves ved test Plan udarbejdes for eliminering af årsagen 34 Copyright by DI 17

18 : Problemer løses "videnskabeligt" Hypotesen afprøves ved test Falder testen negativt ud, opsamles erfaringerne, og der startes forfra Ved et positivt resultat implementeres løsningen Standarder opdateres med løsningen Løsningen overvåges i en periode Sagen afsluttes, når løsningen har vist sig stabil 35 De fire faser Plan Data og fakta for afklaring af sammenhænge Aftaler med interessenter Fastlæg mål for løsningen og planlæg forløbet Do Gennemfør de planlagte aktiviteter Check Tjek, følg op og evaluér resultatet af aktiviteterne med de planlagte mål Når alle aktiviteter er gennemført, sammenlignes resultatet med målene Act Hvis målet ikke er opfyldt, start på korrigerende aktiviteter (start forfra) Hvis målet er opfyldt, etablér overvågning og opdatér standarder 36 Copyright by DI 18

19 : Forudsætninger for arbejdet Den videnskabelige metode kan beskrives som: Hypotese - (Plan, planlæg) Eksperiment - (Do, udfør) Evaluering - (Check, evaluér) Forstå situationen før og efter hver fase i PDCA Fremskaf fakta og observér selv i alle faser ACT Forstå Situationen CHECK AN DO 37 PDCA-cirklen Analyse og handlingsplan Problemanalyse ACT Forstå Situationen CHECK AN AN DO Stort problem med ukendt årsag, brug A3 Interessenter involveres Afklar gabet mellem nuværende og ønskede situation Opstil hypoteser for løsning af grundlæggende årsag Aktiviteter for at nå målet Udarbejd mål for opfølgning 38 Copyright by DI 19

20 : Formulering af SMARTE mål Specifikke De skal være veldefinerede Målbare Der skal kunne sættes tal på Acceptable Lederen/medarbejderen skal føle et medansvar for, at målet realiseres Realistiske Målene har en overligger, der giver lyst til at prøve Tidsbestemte Der skal være terminer for, hvornår der måles og følges op Engagerende Der skal være en udfordring i at nå målene 39 PDCA-cirklen ACT AN Forstå Situationen CHECK Do DO DO Implementering Indarbejdelse af planen på alle organisatoriske niveauer Forståelse for egne og tværgående målsætninger og mål på alle organisatoriske niveauer Implementering af nye tiltag Etablering af nye målinger samt løbende opfølgning (f.eks. hver time, dag, uge) 40 Copyright by DI 20

21 : PDCA-cirklen Opfølgning Opfølgning på baggrund af løbende målinger ACT AN Opfølgning på alle aktiviteter CHECK Forstå Situationen DO Afklar, i hvilket interval hypotesen er opfyldt Verificér, at hypotesen stadig er gældende Korrigér ved afvigelser Opsamling af erfaringer under implementeringen 41 PDCA-cirklen Reaktion på resultat Har vi gjort det, vi planlagde? ACT ACT AN Forstå Situationen CHECK DO Nej: Gennemfør planen Ja: Er problemet løst? Ja: Tilpas standarder Verificér stabilitet i en periode Nej: Nye mål og målsætninger 42 Copyright by DI 21

22 : Årsag Kendt Ukendt Organisatorisk læring Leanudvikling = Problemløsning for at fremme flow Standarder fastholder det, der er lært Standard Forbedring PDCA processer skaber fremdrift = forbedringer 43 Stort problem uden kendt årsag Problemet skal analyseres Forskellige kompetencer arbejder sammen Hypotese for årsagen afprøves Skaf information A3 Flere interessenter bidrager til afprøvning af hypotesen Arbejdet koordineres på forhånd Der etableres fælles mål Få det gjort Kaizenevent Hypotesen verificeres Løsning implementeres Lille Stor Problem 44 Copyright by DI 22

23 : Vejledning i brugen af A3 A3 er et forhandlingsdokument A3 beskriver de nuværende rammebetingelser A3 indeholder definitionen af problemet A3 fastholder resultatet af analyser A3 fastholder aftaler A3 fastholder relevante mål A3 definerer, hvordan valgte parametre måles 45 A3 bygger på PDCA-cirklen 46 Copyright by DI 23

24 : A3 bygger på PDCA-cirklen Plan Plan 47 A3 bygger på PDCA-cirklen Plan Do Plan 48 Copyright by DI 24

25 : A3 bygger på PDCA-cirklen Plan Do Plan Check 49 A3 bygger på PDCA-cirklen Plan Do Plan Check Act 50 Copyright by DI 25

26 : Årsag Kendt Ukendt A3 problemløsning Tag fat i problemerne Undersøg problemerne Find handlingsmuligheder Mål effekterne og verificér løsningen Skab dialog med de involverede Implementér planerne Opnå accept 51 Lille problem med ukendt årsag Der skal indsamles mere information Opgaven overdrages til kompetente medarbejdere Skaf information A3 Medarbejdere ved processen deltager i arbejdet Få det gjort Kaizenevent Der anvendes relevante værktøjer til analyse af data Lille Stor Problem 52 Copyright by DI 26

27 : Årsag Årsag Kendt Ukendt Kendt Ukendt Lille problem med kendt årsag Årsagen er kendt Det er et lille problem Skaf information A3 Kompetente medarbejdere kan løse problemet Kompetente medarbejdere løser problemet Få det gjort Kaizenevent Lille Stor Problem 53 Stort problem med kendt årsag Vælg et egnet værktøj til at løse problemet Sammensæt en kompetent gruppe Medarbejdere ved processen deltager i gruppen Skaf information A3 Find en løsning på problemet Implementér løsningen Få det gjort Kaizenevent Opdatér standarder Etablér opfølgning Lille Stor Problem 54 Copyright by DI 27

28 : Kaizenværktøjer Der anvendes værktøjer for analyse af årsagen til afvigelsen Der kan anvendes kombinationer af kendte værktøjer Kaizeneventen løser problemet og etablerer nye standarder Kaizeneventen etablerer en overvågning af, at problemet er løst 55 Genba Gen betyder virkelighed eller fremtræden Ba betyder sted Genba er således stedet, hvor det sker 56 Copyright by DI 28

29 : Problemløsning i praksis Når et problem opstår - start med at gå til genba Undersøg det der sker i virkeligheden Løs årsagen og etablér nye standarder samt overvågning Hold kunden skadesløs med midlertidige korrektioner Find årsagen til problemet 57 Eliminér årsagen til problemet Kortsigtede korrigerende handlinger løser ikke årsagen Find den bagvedliggende årsag og fjern den Indsatsen for at fjerne årsagen tilpasses problemets kompleksitet Anvend analyseværktøjer til at finde den bagvedliggende årsag Årsagen fjernes af en eller flere medarbejdere i forening Standardisér når løsningen er indført Etablér midlertidig opfølgning på, at problemet er løst Tilpas indsatsen til problemets størrelse 58 Copyright by DI 29

30 : Til analyse af problemet anvendes syv værktøjer og et par andre Værktøjer giver indsigt og overblik over problemstillinger Værktøjerne giver ikke løsninger på problemer Årsagsvirknings diagram Pareto diagram Histogram Kontrolskema (resultater og kontrolgrænser) Spredningsdiagram Kurver Tjeklister Procesflow 5 x hvorfor 59 Årsags virknings diagram Identificér hvad der kan forårsage det, vi observerer Opdel årsagerne efter 6 x M - Mand, Maskine, Måling, Metode, Materialer og Miljø Sortér dem i grupper og evt. undergrupper Opdel dem efter: Mand Maskine Måling Neutrale (påvirker ikke) Kendt sammenhæng - N - K Effekt Ukendt sammenhæng - U Metode Materiale Miljø K og U ændres til N hvis det er muligt, ellers til K - Lav forsøg for U der skaffer viden om en eventuel sammenhæng Ved variation i K, justeres processen så virkningen holdes indenfor det acceptable 60 Copyright by DI 30

31 : Årsags virknings diagram - Sildeben Mand Maskine Måling Maskindel Neutrale forhold, som ikke bidrager til problemet Forhold med (u)kendt sammenhæng til problemet, men som kan gøres Neutrale Forhold med (u)kendt sammenhæng til problemet og som ikke kan gøres Neutrale Problem Metode Materialer Miljø 1. Så mange problemer som muligt gøres Neutrale 2. Vurdér indflydelsen fra de (u)kendte 3. Lav forsøg for at kortlægge indflydelsen fra de mest betydende 4. Styr processen på de mest betydende variable 61 Årsags virknings diagram - Sildeben Mand Maskine Måling Fremgangsmåde Brainstorm over årsager til problemet på Post-it Sortér årsager efter 6-M og placér Post-it Gør så mange variable som muligt Neutrale Fjern de Neutrale Gå til 2 nedenfor Problem Metode Materialer Miljø 1. Så mange problemer som muligt gøres Neutrale 2. Vurdér indflydelsen fra de (u)kendte 3. Lav forsøg for at kortlægge indflydelsen fra de mest betydende 4. Styr processen på de mest betydende variable 62 Copyright by DI 31

32 : Pareto-diagram Hændelser sorteres efter antal i faldende orden Den sorterede liste afbildes grafisk som søjler 30% Fejl på bil model Billig ved periodisk syn 25% 20% Antal 15% 10% 5% 0% Blinklys Bremser Rust Hjulophæng for Styretøj Hjulophæng bag Dæk Udstødning Baglys Bremserør Nummerpladelys Bremselys Hovedlys Fælg Støj Lambdasonde 63 Histogram Skalaen opdeles i intervaller Data afbildes i disse intervaller Optalt antal i hvert interval afbildes som søjler 80 Indkomne opkald på 30 min Antal :00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-12:30-13:00-13:30-14:00-14:30-15:00-15:30-16:00-10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 64 Copyright by DI 32

33 : Vægt i gram Strømningshastighed i m/s Kontrolskema Målinger afbildes løbende i et skema med grænser Eksemplet viser en proces med stor variation 24,4 Kontrol af vægt 24,3 24,2 24, ,9 23,8 Måling Min Nominel Max 23,7 23, Emne nummer 65 Spredningsdiagram Afbildning af parvise data viser om de har en sammenhæng Sammenhængen fastlægges ved regressionsanalyse 30 Strømingshastighed og tryk 25 R² = 0, Tryk i Bar 66 Copyright by DI 33

34 : Kurver - Her et serie-diagram Målinger foretages løbende og afbildes med deres værdi Viser variation og tendens Kortvarig tendens kan være forskellig fra trend, se eksemplet Breve som ikke blev sorteret Antal dag i måneden 67 Tjeklister Termometeraflæsning Tjeklister anvendes til regelmæssig kontrol Værdier aflæses og noteres Overholdelse af tolerancer verificeres Kvittering med signatur Hvis aflæsningen er over øvre grænse eller under nedre grænse stoppes anlægget og lederen overdrages sagen. Øvre grænse 7,5 grad Celsius Nomimel værdi 6,0 grad Celsius Nedre grænse 0,5 grad Celsius Mandag Kl. 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 Værdi 6,2 6,1 5,8 4,5 4,6 5,0 Godkendt Initialer MH MH EK EK PJ PJ Tirsdag Kl. 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 Værdi 4,2 2,7 3,5 5,1 Godkendt Initialer EK EK MH MH 68 Copyright by DI 34

35 : Procesflow Transaktionsprocesser præsenteres i et procesflow Processen tegnes, som man tror den er Processen kortlægges med alle undtagelser og tegnes, som den faktisk er Processen redesignes og tegnes, som den bør være Som man tror, processen er Som processen faktisk er Som processen bør være 69 5 x hvorfor? Metoden "5 gange hvorfor?" er opfundet af Sakichi Toyoda Han reflekterede over, hvordan han som ung løste problemer Han erkendte, at han anvendte metoden med at spørge "Hvorfor?" Metoden bygger på, at det synlige problem har en ukendt årsag Det synlige problem er et symptom fra en ikke synlig årsag Vi skal finde årsagen for at kunne løse problemet Når årsagen fjernes, forsvinder symptomet også 70 Copyright by DI 35

36 : 5 x hvorfor? Når vi ser en afvigelse, kobler vi straks en årsag til den Vi er derfor forudindtaget, når vi skal finde årsagen Det forhindrer ofte, at vi finder årsagen, fordi vi hurtigt løser det problem, som vi har defineret 71 Metoden 5 gange hvorfor? Metoden tager udgangspunkt i den afvigelse, vi observerer Problemet vi skal løse, er det, som forårsagede afvigelsen Problemformuleringen er det spørgsmål, vi stiller til afvigelsen Verificér at spørgsmålet er afledt af problemet Find svaret til problemformuleringen og skriv årsagen Skriv spørgsmålet til at årsagen optræder Find svaret og skriv årsagen Processen gentages, til den er gennemført 5 gange Efter 5 gange har vi typisk den egentlige årsag til afvigelsen 72 Copyright by DI 36

37 : Flere svar til "5 gange hvorfor?" Der må ikke opstå flere mulige veje for nedbrydning i forløbet Det kan ske, hvis vi skifter niveau fra spørgsmål til svar Strategisk Strategisk spørgsmål Taktisk Taktiske svar Taktisk spørgsmål Operationel Operationelle svar 73 Flere svar til "5 gange hvorfor?" Der må ikke opstå flere mulige veje for nedbrydning i forløbet Det kan ske, hvis problemformuleringen er ikke entydig Problemet er henført til en funktionsdel, som kan nedbrydes i flere maskindele, som kan være årsagen Problemet henføres til maskindel-1, som kan nedbrydes i flere komponenter, som kan være årsagen Mand Maskine Måling Funktionsdel Maskindel-1 Maskindel-2 Metode Materialer Miljø 74 Copyright by DI 37

38 : 5 x hvorfor? - Hjælpeskema 5 x hvorfor? trænes bedst i en mindre gruppe Skriv problemet ned Bliv enige om spørgsmålet og skriv det ned Verificér at spørgsmålet er afledt af problemet Find svaret og skriv årsagen (problemet) ned Gentag processen 5 gange Erfaring viser, at vi efter typisk 5 gange har fundet årsagen 75 Stabilitet Vi forbedrer stabiliteten ved at fjerne årsagen til afvigelser reducere variation Variation består af mange bidrag Find de største og reducér dem For analyse af data anvendes de værktøjer, du finder egnede Normalfordelingen vises for at se effekten af reduceret variation 76 Copyright by DI 38

39 : ,7-2,7-2,4-2,4-2,1-2,1-1,8-1,8-1,5-1,5-1,2-1,2-0,9-0,9-0,6-0,6-0,3-0, ,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 2,4 2,7 2,7 3 3 Normalfordeling Resultatet af mange små tilfældige uafhængige bidrag vil være normalfordelt Normalfordelingen er den variation, vi naturligt har omkring en middelværdi Her er vist normalfordelingen Middelværdi = 0 ( ) Spredningen = 1 ( ) Variansen = 1 ( 2 ) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Normalfordeling Kurven kan være smal og høj eller lav og bred 77 Normalfordeling Graferne har middelværdi = 0 ( = 0) Spredningen ( 2 ) er på graferne vist for værdierne: 0,5, 1 og 2 0,9 0,8 0,7 Normalfordeling er en positionsparameter 0,6 er en skalaparameter 0,5 0,4 0,3 σ² = 1 σ² = 2 σ² = 0,5 0,2 Normalfordelingen er entydigt beskrevet ved middelværdi og spredning 0, Copyright by DI 39

40 : ,7-2,7-2,4-2,4-2,1-2,1-1,8-1,8-1,5-1,5-1,2-1,2-0,9-0,9-0,6-0,6-0,3-0, ,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 2,4 2,7 2,7 3 3 Normalfordeling Højden af personer vil fordele sig efter normalfordelingen Resultatet af komplicerede processer vil være normalfordelt Kurven viser, hvordan resultatet fordeler sig omkring middelværdien 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Akkumulerede normalfordeling Ved at integrere arealet under kurven til en x-værdi kan sandsynligheden beregnes for, at en værdi er på eller under x 0,20 0,00 79 Stabilitet Hvis processerne er stabile, har de mindre variation 1,20 1,00 Akkumulerede normalfordeling Målinger for stabile processer vil vise en mindre spredning Ved en mindre spredning vil der være færre målinger udenfor tolerancegrænserne 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 σ² = 2 σ² = 0,5 σ² = 1 80 Copyright by DI 40

41 : Spredningens betydning for stabilitet For forskellige spredninger ( 2 ) varierer kassationer for de samme kontrolgrænser. Her er vist linjer for 0,5, 1 og 2. Normalfordeling Akkumulerede normalfordeling 0,9 1,20 0,8 0,7 1,00 0,6 0,80 0,5 0,4 0,3 σ² = 1 σ² = 2 σ² = 0,5 0,60 0,40 σ² = 2 σ² = 0,5 σ² = 1 0,2 0,1 0, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 For nedre kontrolgrænse = -1 kasseres henholdsvis: 31%, 16% og 2% 0, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2, Problemløsning Ledere skal kunne løse problemer Når problemer fjernes, forbedres stabiliteten Ledere skal udvikle en kultur hvor problemløsning indgår 1. Lærer at finde problemer - trænes ved 5S og FAS 2. Lærer at se problemer - trænes ved Kanban og SAS 3. Lærer at afgrænse problemer - trænes ved standardarbejde (BSA, SMED, TPM, SAS, GLM) 4. Lærer at løse problemer - 82 Copyright by DI 41

42 : Træning i problemløsning Ledere lærer at løse problemer ved i praksis at gøre det sammen Lederen træner sig selv ved at løse mindre problemer Når lederen behersker problemløsning, trænes medarbejderne Det er målet, at alle kan fjerne afvigelser i egne processer 83 Træning i problemløsning 1. Problemer løses ved at prøve sig frem Begræns refleksion i gruppen Udfør mange forsøg i gruppen 2. Lær af de udførte forsøg 3. Iterativ søgning efter en løsning ud fra fakta 4. Inden forsøget udføres: 5. Når problemet er løst konkretiseres: Hvilket problem er løst? Hvordan problemet er løst? Hvilken metode førte til, at problemet blev løst? 6. Deling af læringen i punkt 5 Fastlæg det forventede resultat (forudsig alle målinger) Mål og forklar alle afvigelser Del den opsamlede viden 84 Copyright by DI 42

43 : Afrapportering - Kaizenrapport Alle udførte opgaver med problemløsning rapporteres Indhold for Kaizenrapport: Udgangspunkt (før) Løsningen (efter) Standard (efter) Effekt (resultatet) Udlever eksemplet 85 Opfølgning på problemløsning Store problemer har en synlig A3 med en plan og status Mindre problemer samles i skemaet: Løbende forbedringer Status opdateres løbende i alle skemaer Alle opgaver afsluttes med en verifikation af løsningen Efter verifikationen implementeres løsningen og kaizenrapporten frigives 86 Copyright by DI 43

44 : Copyright by DI 44 + Sikkerhed KKvalitet R Rettidig levering L Lager (LT) P Produktivitet MMoral Audit KKP Rettidig Lager SA-tid Moral Tavlestd. Kunder Manko Lead time ØKO Rettidighed Tavlestd. Audit afvigelse Brutto Problem liste Løbende forbedringer A3 Leank. Audit Medarbejder Audit Chef Audit Leder Emner Start tid Data opdateret i systemer 07:30 Afdelingstavlen opdateret 08:30 Enhedstavlen opdateret 09:15 Enhedsmødet 09:30 Generelt emne behandles 09:50 Rundgangsmøde 10:00 Afdelingsmøder 10:20 Flytning af medarbejdere gennemført 11:00 Tidsplan - tavlemøder GLM - Mål og Resultat Mål-Resultat - M - Moral for dagen Indeks Mdr: Dag: God+Mid <dag> God+Mid ,0 16,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 19,0 18,0 17,0 18,0 18,0 I alt <dag> I alt Indeks Indeks Mål Mål ID ? ? % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Bund 0 Enhed ref. 100 Vælg mellem: Målingen er en daglig opsummering af medarbejdernes markering af, hvordan de har det ved arbejdsdagens ophør. Medarbejderne placerer en markering i en af de tre felter, når de går. Ansvar opdatering MIG/DIG Årsag God Middel Dårlig Ved ikke Ansvar data DIG/MIG Målemetode GLM - Mål og Resultat Mål-Resultat - M - Rettidighed dagen Indeks Mdr: Dag: Rettid+Fri <dag> Rettid+Fri I alt <dag> I alt Indeks Indeks Mål Mål ID Målingen er en daglig afgørelse af rettidig fremmøde. Opgøres når tidspunktet for fraværsmeldinger er passeret. Beregn Rettidig plus Fri i forhold til alle medarbejdere. Ansvar opdatering MIG/DIG Årsag Rettidig Fri For sent Ikke mødt Ansvar data DIG/MIG Målemetode % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Bund 80 Enhed ref. 100 Vælg mellem: Mål og Resultat - P - SA Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,5 8,6 8,3 8,4 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 8,8 8,9 9,0 8,6 SA tid 8,2 8,5 8,3 8,6 <dag> SA tid 8,6 8,8 8,9 7,4 9,6 10,5 6,7 8,8 9,3 8,9 9,3 9,5 8,4 Indeks Indeks Mål Mål ID Produktivitet måles ved at beregen forholdet mellem summen af standardtiderne (SA) for de afleverede opgaver og den anvendte tid til opgaverne. Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Maj Skala: Top Vælg mellem: % P - SA - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Mål og Resultat - P - Std Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,4 8,8 8,1 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 8,8 8,9 9,0 8,6 Std. tid 7,8 8,7 7,9 <dag> Std. tid 8,9 8,6 8,8 7,0 9,3 11,0 6,5 8,5 9,0 8,7 9,8 ## 8,8 Indeks Indeks Mål Mål ID Estimeret lønforbrug for dagen i forhold til standard lønkost for afleveringerne. Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Maj Skala: Top Vælg mellem: % P - Std. - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Mål og Resultat - R - Rettighed Antal 0 0 0,5 0, ,5 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4,5 5 5 Mdr: Dag: Manko Manko Mål 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Mål ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ID R - Manko Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på det samlede salg af bekræftede ikke leverede ordre, som skulle være leveret senest på dagen. Målingen viser værdien af de ikke opfyldte ordre i dage af årets budgetterede salg. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Samsendes Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 5 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj Dages salg Skala: Mål og Resultat - R - Rettighed Indeks Mdr: Dag: Antal i alt 31,2 28,4 33,8 27,6 <dag> Antal i alt Forsinket 1,4 0,9 0,7 1,1 <dag> Forsinket Indeks Indeks Mål Mål ID 1 0,3 0,2 0,1 0, ,1 0,1 0,2 0, ,1 0,2 0,0 0, ,4 0,1 0,1 0, ,4 0,3 0,2 0, ,1 0,0 0,1 0,2 R - Rettighed Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på dagens forsendelser. En forsendelse er den samlede leverance til én kunde. Målingen viser forholdet mellem dem, hvor alt er til det bekræftede tidspunkt, i forhold til alle forsendelser. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Forudbetaling Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 80 Enhed ref. 100 Vælg mellem: % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Mål og Resultat - K - KKP Antal Mdr: Dag: Sum <dag> Sum Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nr 1 0,8 0,6 0,7 0, ,4 0,3 0,4 0, ,1 0,1 0,1 0, ,1 0,0 0,1 0, ,0 0,0 0,1 0, ,2 0,3 0,3 0, K - KKP for enhed Afdeling - 6 Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måling af KundeKritiske Processer (KKP). Summen af afdelingernes værdier for KKP. Målet for KKP er højst 1 overskridelse af første fejlnivau (Grøn). - Mere end 1 (Rød). Ansvar opdatering MIG/DIG Afdeling Afdeling - 1 Afdeling - 2 Afdeling - 3 Afdeling - 4 Afdeling - 5 Bund 10 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj I kø Skala: + Sikkerhed KKvalitet R Rettidig levering L Lager (LT) P Produktivitet MMoral Audit KKP Rettidig Lager SA-tid Moral Tavlestd. Kunder Manko Lead time ØKO Rettidighed Tavlestd. Audit afvigelse Brutto Problem liste Løbende forbedringer A3 Leank. Audit Medarbejder Audit Chef Audit Leder Emner Start tid Data opdateret i systemer 07:30 Afdelingstavlen opdateret 08:30 Enhedstavlen opdateret 09:15 Enhedsmødet 09:30 Generelt emne behandles 09:50 Rundgangsmøde 10:00 Afdelingsmøder 10:20 Flytning af medarbejdere gennemført 11:00 Tidsplan - tavlemøder GLM - Mål og Resultat Mål-Resultat - M - Moral for dagen Indeks Mdr: Dag: God+Mid <dag> God+Mid ,0 16,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 19,0 18,0 17,0 18,0 18,0 I alt <dag> I alt Indeks Indeks Mål Mål ID ? ? % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Bund 0 Enhed ref. 100 Vælg mellem: Målingen er en daglig opsummering af medarbejdernes markering af, hvordan de har det ved arbejdsdagens ophør. Medarbejderne placerer en markering i en af de tre felter, når de går. Ansvar opdatering MIG/DIG Årsag God Middel Dårlig Ved ikke Ansvar data DIG/MIG Målemetode GLM - Mål og Resultat Mål-Resultat - M - Rettidighed dagen Indeks Mdr: Dag: Rettid+Fri <dag> Rettid+Fri I alt <dag> I alt Indeks Indeks Mål Mål ID Målingen er en daglig afgørelse af rettidig fremmøde. Opgøres når tidspunktet for fraværsmeldinger er passeret. Beregn Rettidig plus Fri i forhold til alle medarbejdere. Ansvar opdatering MIG/DIG Årsag Rettidig Fri For sent Ikke mødt Ansvar data DIG/MIG Målemetode % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Bund 80 Enhed ref. 100 Vælg mellem: Mål og Resultat - P - SA Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,5 8,6 8,3 8,4 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 8,8 8,9 9,0 8,6 SA tid 8,2 8,5 8,3 8,6 <dag> SA tid 8,6 8,8 8,9 7,4 9,6 10,5 6,7 8,8 9,3 8,9 9,3 9,5 8,4 Indeks Indeks Mål Mål ID Produktivitet måles ved at beregen forholdet mellem summen af standardtiderne (SA) for de afleverede opgaver og den anvendte tid til opgaverne. Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Maj Skala: Top Vælg mellem: % P - SA - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Mål og Resultat - P - Std Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,4 8,8 8,1 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 8,8 8,9 9,0 8,6 Std. tid 7,8 8,7 7,9 <dag> Std. tid 8,9 8,6 8,8 7,0 9,3 11,0 6,5 8,5 9,0 8,7 9,8 ## 8,8 Indeks Indeks Mål Mål ID Estimeret lønforbrug for dagen i forhold til standard lønkost for afleveringerne. Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Maj Skala: Top Vælg mellem: % P - Std. - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Mål og Resultat - R - Rettighed Antal 0 0 0,5 0, ,5 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4,5 5 5 Mdr: Dag: Manko Manko Mål 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Mål ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ID R - Manko Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på det samlede salg af bekræftede ikke leverede ordre, som skulle være leveret senest på dagen. Målingen viser værdien af de ikke opfyldte ordre i dage af årets budgetterede salg. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Samsendes Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 5 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj Dages salg Skala: Mål og Resultat - R - Rettighed Indeks Mdr: Dag: Antal i alt 31,2 28,4 33,8 27,6 <dag> Antal i alt Forsinket 1,4 0,9 0,7 1,1 <dag> Forsinket Indeks Indeks Mål Mål ID1 0,3 0,2 0,1 0, ,1 0,1 0,2 0, ,1 0,2 0,0 0, ,4 0,1 0,1 0, ,4 0,3 0,2 0, ,1 0,0 0,1 0,2 R - Rettighed Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på dagens forsendelser. En forsendelse er den samlede leverance til én kunde. Målingen viser forholdet mellem dem, hvor alt er til det bekræftede tidspunkt, i forhold til alle forsendelser. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Forudbetaling Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 80 Enhed ref. 100 Vælg mellem: % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Mål og Resultat - K - KKP Antal Mdr: Dag: Sum <dag> Sum Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nr 1 0,8 0,6 0,7 0, ,4 0,3 0,4 0, ,1 0,1 0,1 0, ,1 0,0 0,1 0, ,0 0,0 0,1 0, ,2 0,3 0,3 0, K - KKP for enhed Afdeling - 6 Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måling af KundeKritiske Processer (KKP). Summen af afdelingernes værdier for KKP. Målet for KKP er højst 1 overskridelse af første fejlnivau (Grøn). - Mere end 1 (Rød). Ansvar opdatering MIG/DIG Afdeling Afdeling - 1 Afdeling - 2 Afdeling - 3 Afdeling - 4 Afdeling - 5 Bund 10 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj I kø Skala: Opfølgning på problemløsning Fremdriften følges på tavlen for afdelingen og enheden Mindre opgaver er samlet i skemaet "Løbende forbedringer" Store opgaver har en A3, som placeres samme i et felt Ledere og chefer gennemgår regelmæssigt igangværende opgaver 87 + Sikkerhed KKvalitet R Rettidig levering L Lager (LT) P Produktiv Audit KKP Rettidig Lager SA-ti Mangl Tavlestd. Kunder Manko Lead time ØKO Mangl Tavlestd. Audit afvigelse Brutto Problem liste Løbende forbedringer A3 Audit Medarbejder Audit Chef Audit Leder Emner Start tid Data opdateret i systemer 07:30 Afdelingstavlen opdateret 08:30 Enhedstavlen opdateret 09:15 Enhedsmødet 09:30 Generelt emne behandles 09:50 Rundgangsmøde 10:00 Afdelingsmøder 10:20 Flytning af medarbejdere gennemført 11:00 Tidsplan - tavlemøder Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,5 8,6 8,3 8,4 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 SA tid 8,2 8,5 8,3 8,6 <dag> SA tid 8,6 8,8 8,9 7,4 9,6 10,5 6,7 8,8 9,3 Indeks Indeks Mål Mål ID Produktivitet måles ved at beregen forho afleverede opgaver og den anvendte tid t Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Skala: Top Vælg mellem: % P - SA - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Indeks Mdr: Dag: Forbrugt 8,4 8,8 8,1 <dag> Forbrugt 8,6 8,7 8,3 7,8 8,9 9,1 6,7 7,8 8,9 Std. tid 7,8 8,7 7,9 <dag> Std. tid 8,9 8,6 8,8 7,0 9,3 11,0 6,5 8,5 9,0 Indeks Indeks Mål Mål ID Estimeret lønforbrug for dagen i forhold til s Ansvar opdatering MIG/DIG Ansvar data Skala: Top Vælg mellem: % P - Std. - Produktivitet Maskinstop Defekte varer Kassationer Fejl i dok. Andet DIG/MIG Målemetode Bund 20 Enhed ref. Procesårsag Varemangel I år Indeks Mål og Resultat - R - Rettighed Antal 0 0 0,5 0, ,5 1, ,5 2, ,5 3, ,5 4,5 5 5 Mdr: Dag: Manko Manko Mål 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Mål ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ID R - Manko Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på det samlede salg af bekræftede ikke leverede ordre, som skulle være leveret senest på dagen. Målingen viser værdien af de ikke opfyldte ordre i dage af årets budgetterede salg. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Samsendes Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 5 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj Dages salg Skala: Mål og Resultat - R - Rettighed Indeks Mdr: Dag: Antal i alt 31,2 28,4 33,8 27,6 <dag> Antal i alt Forsinket 1,4 0,9 0,7 1,1 <dag> Forsinket Indeks Indeks Mål Mål ID 1 0,3 0,2 0,1 0, ,1 0,1 0,2 0, ,1 0,2 0,0 0, ,4 0,1 0,1 0, ,4 0,3 0,2 0, ,1 0,0 0,1 0,2 R - Rettighed Andet Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måles på dagens forsendelser. En forsendelse er den samlede leverance til én kunde. Målingen viser forholdet mellem dem, hvor alt er til det bekræftede tidspunkt, i forhold til alle forsendelser. Ansvar opdatering MIG/DIG Procesårsag Kreditgrænse Forudbetaling Ikke godkendt Varemangel Dokument fejl Bund 80 Enhed ref. 100 Vælg mellem: % I år Indeks Maj Skala: Top 100 Mål og Resultat - K - KKP Antal Mdr: Dag: Sum <dag> Sum Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nr 1 0,8 0,6 0,7 0, ,4 0,3 0,4 0, ,1 0,1 0,1 0, ,1 0,0 0,1 0, ,0 0,0 0,1 0, ,2 0,3 0,3 0, K - KKP for enhed Afdeling - 6 Ansvar data DIG/MIG Målemetode Måling af KundeKritiske Processer (KKP). Summen af afdelingernes værdier for KKP. Målet for KKP er højst 1 overskridelse af første fejlnivau (Grøn). - Mere end 1 (Rød). Ansvar opdatering MIG/DIG Afdeling Afdeling - 1 Afdeling - 2 Afdeling - 3 Afdeling - 4 Afdeling - 5 Bund 10 Enhed ref. 1 Vælg mellem: % Top 0 I år Antal Maj I kø Skala: + Sikkerhed KKvalitet R Rettidig levering L Lager (LT) P Produktivitet MMoral Audit KKP Rettidig Lager SA-tid Moral Tavlestd. Kunder Manko Lead time ØKO Rettidighed Tavlestd. Audit afvigelse Brutto Problem liste Løbende forbedringer A3 Leank. Audit Medarbejder Audit Chef Audit Leder Emner Start tid Data opdateret i systemer 07:30 Afdelingstavlen opdateret 08:30 Enhedstavlen opdateret 09:15 Enhedsmødet 09:30 Generelt emne behandles 09:50 Rundgangsmøde 10:00 Afdelingsmøder 10:20 Flytning af medarbejdere gennemført 11:00 Tidsplan - tavlemøder Opfølgning på løste problemer Nye kaizenrapporter placeres foran oversigten over problemer En gang om ugen holdes en status for problemløsning Alle kaizenrapporter gennemgås Når de er gennemgået, placeres de bag oversigten over problemer 88

45 : Opfølgning på løste problemer For løste problemer iværksættes en overvågning ved processer Overvågningen skal verificere, at problemet er løst Der rapporteres fra overvågningen ved den ugentlige opfølgning på løste problemer Når løsningen er verificeret revurderes målingen af kvalitet Fejlraten måles og vises ved processen 89 Problemløsning igangsættes Emnerne i listerne prioriteres hver uge Lederen og chefen fordeler opgaverne under mødet Når alle kan løse problemer, etableres nye rutiner Det er målet, at alle løser problemer som en del af deres arbejde 90 Copyright by DI 45

46 : For metoder til løsning af problemer Videndeling 91 Struktureret videndeling Der etableres en struktur for formidling af: Hvilket problem er løst? Hvordan er problemet løst? Hvilken metode førte til, at det blev løst? Ved problemløsning anvendes strukturen til: Identifikation af dem, der har bestemte kompetencer Identifikation af dem, der har løst tilsvarende problemer Identifikation af dem, som har erfaring med en bestemt metode Identifikation af dem, som har erfaring med et bestemt værktøj -så grupper sammensættes med de nødvendige kompetencer 92 Copyright by DI 46

47 : Kontaktnet for videndeling Der afsættes ressourcer til at støtte videndeling Ressourcerne samles hos udvalgte personer 93 Kontaktpersoner De udvalgte personer skal have forretningsforståelse dybt kendskab til virksomheden være respekteret i organisationen Deres opgaver: Indsamle information om resultater, løsninger, og metoder Formidle resultater, løsninger og metoder Vejlede medarbejdere og ledere i valg af værktøjer Vejlede medarbejdere og ledere med at identificere kompetente personer Uddanne, vejlede og hjælpe personer og grupper med at løse problemer Opdatere tavler med effekten af arbejdet med problemløsning 94 Copyright by DI 47

48 : Kontaktpersoner Er der flere kontaktpersoner, skal de koordinere deres indsats Kontaktpersonerne har regelmæssig kontakt med ledelsen Ledelsen sætter retning for kontaktpersonernes indsats Ledelsen støtter tværorganisatoriske grupper i arbejdet med problemløsning Ledelsen prioriterer nøgleressourcer, så de også bidrager til problemløsning 95 Kontaktpersoners opgaver Kontaktpersonerne skal have kontakt til alle aktiviteter for løsning af problemer For at sikre denne kontakt kan de føre en oversigt over resultaterne få ledere og chefer til at verificere resultaterne opdatere akkumulerede oversigter over resultaterne Opgaverne skal sikre, at kontaktpersonerne har et samarbejde med dem, som løser problemerne 96 Copyright by DI 48

49 : Etablering af struktur Kontaktpersoners opgaver beskrives Opdatér udkastet til opgavebeskrivelsen Kontaktpersoners organisering fastlægges Kontaktpersoner udpeges 97 Resumé og opfølgning Problemløsning i praksis 98 Copyright by DI 49

50 : Årsag Kendt Ukendt Vægt i gram Strømningshastighed i m/s 30% 25% 20% 15% 10% % 0% 0 24,4 24,3 24,2 24, ,9 23,8 23,7 23,6 8:00-8: :30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 Fejl på bil model Billig ved periodisk syn 10:00-10:30 10:30-11:00 Indkomne opkald på 30 min. 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 Godkendt Hvis aflæsningen er over øvre grænse eller under nedre grænse stoppes anlægget og lederen overdrages sagen. 7,5 6,0 0,5 Mandag Kl. 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 Værdi 6,2 6,1 5,8 4,5 4,6 5,0 Emne nummer Tirsdag Kl. Breve 06:00 som 08:00 ikke 10:00 blev sorteret 12:00 14:00 16:00 Værdi 4,2 2,7 3,5 5,1 Godkendt Øvre grænse Nomimel værdi Nedre grænse grad Celsius grad Celsius grad Celsius 15:30-16: dag i måneden 16:00-16:30 Måling Min Nominel Max Vælg relevante problemer Egnede problemer giver forbedringer for: 1. Sikkerhed 2. Kvalitet 3. Spild Prioritér problemerne efter 1. Potentialet 2. Opgavens omfang Udvælgelse Gruppér problemerne Skaf information Få det gjort A3 Kaizenevent Vælg et problem til løsning, som svarer til 1. Gruppens størrelse 2. Gruppens kompetencer 3. Den afsatte tid Lille Stor Problem 99 Løsning af et problem Go genba: 1. Forstå problemet 2. Skaf fakta 3. Skaf data Find årsagen til problemet: Mand Maskine Måling Problem Antal Antal Skaf data for årsagen: Blinklys Bremser Rust Hjulophæng for Styretøj Hjulophæng bag Udstødning Dæk Baglys Bremserør Nummerpladelys Bremselys Strømingshastighed og tryk 30 Hovedlys Fælg Støj Lambdasonde 25 R² = 0, Metode Materialer Miljø Tryk i Bar Som processen faktisk er 5 x hvorfor? Kontrol af vægt Termometeraflæsning Initialer MH MH EK EK PJ PJ Initialer EK EK MH MH Antal 100 Copyright by DI 50

51 : 101 Løsning af et problem Find en løsning Udfør mange forsøg Følg op på forventningerne Lær af afvigelserne Vis, at årsagen er fjernet (problemet er løst) Etablér nye standarder Overvåg løsningen i en periode (eftervis at problemet er løst) Kaizenrapport 102 Copyright by DI 51

52 : Kaizen Kanji tegnet for kaizen består af to dele: Kai Betyder forandring Zen Betyder til det bedre 103 Kaizen Selv Piske KAI Får ZEN Alter 104 Copyright by DI 52

53 : Årsag Kendt Ukendt Kaizen 105 Løbende forbedringer Starter for deltagerne efter kaizeneventen i problemløsning Start med simple problemer med ikke kendt årsag Løs mindst et problem hver anden uge Rapporter hver onsdag til kaizenlederen Skaf information A3 Når et problem opstår - start med at gå til genba Undersøg det der sker i virkeligheden Få det gjort Kaizenevent Løs årsagen og etablér nye standarder samt overvågning Hold kunden skadesløs med midlertidige korrektioner Lille Stor Problem Find årsagen til problemet 106 Copyright by DI 53

54 : Egen liste for løbende forbedringer 107 Løbende forbedringer Kaizenlederen registrerer fremdriften Opfølgningen ophører efter 12 uger (alle uger tælles med) Hvis målet er nået indenfor 12 uger udstedes et diplom Ved mere end 2 ugers fravær forlænges perioden med fraværets varighed Fraværet meddeles til kaizenleder straks efter, at det er kendt 108 Copyright by DI 54

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Problemløsning. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse PL 2014-12-18

Problemløsning. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse PL 2014-12-18 LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Udvikling og verifikation af et auditværktøj til Leanrejsen

Udvikling og verifikation af et auditværktøj til Leanrejsen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Udvikling og verifikation af et auditværktøj til Leanrejsen RAPPORT 3 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

KK Kapabilitetskvalificering

KK Kapabilitetskvalificering DI-version 2014-06-23 KK Kapabilitetskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - KK - Kapabilitetskvalificering - 2014-06-23 (Ant)4-06-23 side 1 af 11 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk STØRRE INDSATS / SPØRGESKEMA- METODEN OG GODE RÅD UNDERVEJS

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere