Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december Skolereformen arbejdsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper"

Transkript

1 Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013 Skolereformen arbejdsgrupper Tema: En ny skoledag En længere og varieret skoledag Understøttende undervisning Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til indholdet i den nye aktivitet i skolen den understøttende undervisning. Arbejdsgruppen skal afdække nødvendige forudsætninger og nødvendige kompetencer i relation til den understøttende undervisning Arbejdsgruppen skal give anbefalinger for den understøttende undervisning, der sikrer bedre læring og trivsel for eleverne Hvad kendetegner god understøttende undervisning? Hvad kendetegner de aktiviteter som god understøttende undervisning kan bestå af? Hvad kendetegner de kompetencer, der er brug for i god understøttende undervisning hvilke kompetencer kalder den understøttende undervisning på? Hvilke forudsætninger gør sig gældende for, at understøttende undervisning bliver succesfuldt? Hvordan inddrages eksterne samarbejdspartnere i den understøttende undervisning? Hvornår på skoledagen placeres den understøttende undervisning? 2) Konkretiser centrale problemstillinger (på baggrund af formål og centrale spørgsmål) 3) Analyser udfordringer i forhold til Skanderborg Modellen og udarbejd anbefalinger 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen til styregruppen Formand Jette Hedelund Virring Skole Skoleleder Lene Hvirvelkær Skovbyskolen Skoleleder Karina Corneliusen Mølleskolen SFOleder Grethe Ahrnkiel Mølleskolen Klubleder Tage Nielsen GJUK Lærer udpeget af DLF Bent Eriksen DLF Lærer Marianne Kjær Larsen Morten Børup Lærer Michael Carl Jensen Stilling Skole 1

2 Lærer Birgit Jørgensen Bjedstrup, Bhv.kl. leder Pædagog udpeget af BUPL Elisabeth Skousen Pædagog Pauli Nordberg Skovby Mosegård Pædagog Jesper Prins Sct. Georgsgårdens Børne og - Ungdomscenter Pædagog Lone Frederiksen Knudsø Kulturskolen Julie Heebøl Clausen På et fælles temamøde præsentere anbefalinger for den understøttende undervisning På baggrund af det fælles temamøde indarbejde tilbagemeldingerne i de endelige anbefalinger til styregruppen Give styregruppen en skriftlig tilbagemelding med konklusioner og anbefalinger fra arbejdsgruppen i relation til den understøttende undervisning Udvikling af undervisningen Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til, hvad indholdet af en længere og mere varieret skoledag, set i et læringsfagligt og pædagogisk lys, skal være Arbejdsgruppen skal afdække de nye muligheder en ændret fagportefølje giver for at sikre bedre læring hos det enkelte barn Arbejdsgruppen skal afdække nødvendige forudsætninger for udviklingen af undervisningen Arbejdsgruppen skal give anbefalinger for udviklingen af undervisningen, så der sikres bedre læring og trivsel for eleverne Hvordan flytter vi fokus fra undervisning til læring? Hvordan sikres det, at de flere undervisningstimer ikke udelukkende bliver mere af det samme? Hvad betyder den øgede fokus på sikring af elevernes læring? Hvordan organiseres undervisningen og struktureres skoledagen, så elevernes læring og trivsel sikres bedst muligt? Hvordan differentieres undervisningen, så elevernes læring og trivsel sikres bedst muligt? Hvordan omsættes de nye Fælles Mål? 2) Konkretiser centrale problemstillinger (på baggrund af formål og centrale spørgsmål) 3) Analyser udfordringer i forhold til Skanderborg Modellen og udarbejd anbefalinger 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen til styregruppen 2

3 Formand Christian Rothbøl Skovbyskolen Skoleleder Bent Kolind Christensen Låsby Skole Skoleleder Nils Vangkilde Stjær Skole Skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen Niels Ebbesen Skolen Lærer udpeget af DLF Frank Larsen Bjedstrup Skole Lærer Jeanette Pejtersen Morten Børup Lærer Malene Philip Virring Skole Lærer Mette Thule Frank Mølleskolen Lærer Thorsten Møller Jensen Niels Ebbesen Skolen Lærer Vivi Larsen Stilling Skole Skolepædagog Lone Bech Bakkeskolen Opsamle viden og ideer til udvikling af undervisningen og til succesfuld realisering af den længere og varierede skoledag På et fælles temamøde præsentere anbefalinger i relation til udviklingen af undervisningen På baggrund af det fælles temamøde indarbejde tilbagemeldingerne i de endelige anbefalinger til styregruppen Give styregruppen en skriftlig tilbagemelding med konklusioner og anbefalinger fra arbejdsgruppen i relation til udviklingen af undervisningen Ydre rammer omkring en ny skoledag organiseringen af en ny skoledag Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til organiseringen og struktureringen af en længere og varieret skoledag, så elevernes læring og trivsel sikres bedst muligt Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for, at de fysiske rammer understøtter den nye skoledag Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til, hvordan organiseringen og struktureringen af den nye skoledag samt de fysiske rammer, der sikrer bedre læring og trivsel for eleverne Hvordan struktureres den nye skoledag bedst muligt, så forskellige forhold tages i betragtning? Hvordan tilbydes det obligatoriske tilbud om lektiehjælp i en form, der giver mening i relation til resten af skoledagen? Hvordan understøtter de nuværende fysiske rammer i skole og fritidstilbud ude og inde for elever og lærere den nye skoledag? På hvilken måde kan de fysiske rammer i skole og fritidstilbud ude og inde for elever og lærere understøtte den nye skoledag? 3

4 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen Formand Steen Johnsson Agger Bakkeskolen Skoleleder Mogens Christensen Stilling Skole Skoleleder Kim Skjærbæk Skovbyskolen Klub/SFO leder Anne-Marie Bjørn Kristensen Knudsø Lærer udpeget af DLF Ole Trøst Rasmussen Skovbyskolen Lærer Esben Nyholm Voerladegård Skole Lærer Kurt Henriksen Mølleskolen Pædagog udpeget af BUPL Tine Mortensen Soffen SFO Pædagog Pia Rafn Jensen Gyvelhøjskolen Fagsekretariatet Torben Steen På et fælles temamøde præsentere anbefalinger i relation til de ydre rammer omkring den nye skoledag På baggrund af det fælles temamøde indarbejde tilbagemeldingerne i de endelige anbefalinger til styregruppen Give styregruppen en skriftlig tilbagemelding med konklusioner og anbefalinger fra arbejdsgruppen i relation til de ydre rammer omkring den nye skoledag SFO og klubtilbud i en ny sammenhæng skal konkretiseres yderligere Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til SFO er og klubbers reducerede åbningstid Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for at SFO er og klubtilbud kan skabe et meningsfuldt fritidstilbud Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til, hvordan SFO er og klubtilbud kan skabe et attraktivt fritidstilbud indenfor de nye rammer 4

5 Hvad bliver fritidstilbuddenes mulige rolle ind i forlængelse af den nye skoledag? 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen Formand Jonas Thomsen Skovbyskolens SFO Klubleder Erik Sønderby Skovby Mosegård SFOleder Jean Moberg Låsby SFO Skoleleder Kim Sørensen Herskind Skole Klubpædagog Otto Andersen KLUB'N Klubpædagog Erik Axel Hansen Ejer Baunehøj BUPL Henning Zacho Hørning junioirklub Præsentere anbefalinger på fælles temadag Give inspirationsmateriale til at tænke ud af boksen Ny hverdag i vores særlige tilbud specialundervisning, specialklasserækker skal konkretiseres yderligere Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til de særlige tilbud. Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for, at folkeskolereformens intentioner kan udfolde sig også i de særlige undervisningstilbud. Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til, hvorledes en længere og varieret skoledag kan struktureres og organiseres i lyset af et læringsfagligt og specialpædagogisk lys Fokus på læring frem for undervisning hvilke udfordringer giver det at inddrage eleverne i deres egen læringsproces? Hvordan kan lærere og pædagoger udnytte hver deres fagligheder optimalt til gavn for elevernes læring? 5

6 Hvordan kan den understøttende undervisning forstås - også i relation til de specialpædagogiske aktiviteter, der allerede eksisterer? Hvordan kan den åbne skole spille sammen med elevernes behov for specialiseret pædagogik? Hvordan tilbydes lektiehjælp i en specialskoleverden, der ofte er lektiefri/lektiefattig? 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen Formand Anne Kjeld Pedersen Hørningskolen Skoleleder Vibeke Bødker Jeksendalskolen Skoleleder Morten Tipsmark Låsby Skole Skoleleder Mette Mølbach Stilling Skole Lærer Helle Brendstrup Hørningskolen Lærer Rikke Jonassen Skovbyskolen Pædagog Elisabeth Morsing Låsby Skole, afdeling D Pædagog Annie Vang Bahnsen Klubberne Stilling konkretiseres evt. efter første møde i arbejdsgruppen På et fælles temamøde præsentere anbefalinger i relation en ny hverdag i vores særlige tilbud På baggrund af det fælles temamøde indarbejde tilbagemeldingerne i de endelige anbefalinger til styregruppen Give styregruppen en skriftlig tilbagemelding med konklusioner og anbefalinger fra arbejdsgruppen i relation til en ny hverdag i vores særlige tilbud 6

7 Tema: Kompetencer i en længere og varieret skoledag Kompetencer i en længere og varieret skoledag strategisk kompetenceudvikling Arbejdsgruppen skal kortlægge den nuværende kompetencedækning på skolerne o Undervisningskompetence (linjefag) o Sikring af fuld kompetencedækning i 2020 Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til de nye Fælles Mål Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til hvordan undervisningskompetencen på skolerne i Skanderborg Kommune sikres Hvordan sikrer vi bedst kompetencedækningen på skolerne i Skanderborg Kommune? Hvilke centrale samarbejdspartnere skal bringes i spil for at sikre lærernes og pædagogernes kompetencer o VIA UC? o Jobcenteret? o Seminarierne? Hvordan udnyttes partnerskabsnetværket med VIA omkring efteruddannelsesudfordringen? I hvilket omfang kan skolerne ved at ansætte strategisk og målrettet ansætte sig ud af kompetencedækningen? Hvad er definitionen på de tilsvarende kompetencer (linjefagskompetence)? Hvordan sikres kompetencerne i den understøttende undervisning? o Særligt i forhold til de ældste klasser o Arbejdsgruppen skal koordinere med arbejdsgruppen omkring understøttende undervisning 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen Formand Helle Futtrup Jørgensen Gl. Rye Skole Skoleleder Alma S. Andersen Mølleskolen Skoleleder Peter Hougaard Madsen Bakkeskolen Klub/SFO leder Søren Stensgaard Sct. Georgsgårdens Børne og - Ungdomscenter DLF Frank Larsen Bjedstrup Skole BUPL Anne Grethe Rosenberg DUPL Østjylland Fagsekretariatet Torben Steen 7

8 Give styregruppen skriftlige anbefalinger til, hvordan undervisningskompetencen på skolerne i Skanderborg Kommune sikres Give styregruppen skriftlige anbefalinger til, hvilke samarbejdspartnere, der bør inddrages i relation til kompetenceudviklingen 8

9 Tema: Ledelse og koordinering Skoleledelse Nyt ledelsesrum og forandringer af skoledagen Arbejdsgruppen skal være opmærksom på, at der parallelt til den administrative proces omkring realiseringen af skolereformen også kører en politisk proces. Et af de temaer der politisk betones, er netop ledelse i den nye skole. Styregruppen skal dermed koordinere eventuelle input fra det politiske niveau med arbejdsgruppens anbefalinger. Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation det udvidede ledelsesrum som skolelederne gives med folkeskolereformen Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for at skolelederne kan bringe det udvidede ledelsesrum i spil Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til hvordan det udvidede ledelsesrum udnyttes optimalt Hvilke muligheder gives skolelederne med det udvidede ledelsesrum? Hvilken betydning får det nye ledelsesrum? Hvad indebærer det nye ledelsesbegreb? Hvilke udfordringer kan det udvidede ledelsesrum give? Hvilket behov er der for at konkretisere det udvidede ledelsesrum? Hvilket behov er der for kompetenceudvikling af lederne? o skoleledere og kommunale ledere med fokus på den faktiske realisering af skolereformen 5) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen Formand Torben Steen Fagsekretariatet Rep. Fra "Skolelederne" Merete Kristensen Voerladegård Skole DLF Bent Eriksen Skoleleder Lone G. M. Jørgensen Højboskolen Klub/SFO leder Bent Bjernemose Virring Skole Ledertillidsmand SFO/KLUB Ole Drøgemüller Gyvelhøjskolen Give styregruppen skriftlige anbefalinger til, hvilke forudsætninger, der er nødvendige for, at det udvidede ledelsesrum kan bringes optimalt i spil 9

10 Give styregruppen skriftlige anbefalinger til, hvordan det udvidede ledelsesrum udnyttes optimalt Tilpasning af budgettildelingsmodeller Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i de eksisterende principper for budgettildeling (bl.a. elevtalsbaseret og incitamentsbåret) afdække mulighederne i relation til, hvordan en tilpasning af de eksisterende budgettildelingsmodeller kan udformes og tilrettelægges Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for at budgettildelingsmodellerne tilpasses Arbejdsgruppen skal give anbefalinger til hvordan udformning og tilrettelæggelse af tilpasning af eksisterende budgettildelingsmodeller skal tilrettelægges Hvilket behov er der for omfordelinger af budgettet skolerne imellem? Hvordan skal de eksisterende budgettildelingsmodeller tilpasses? 4) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen 5) Styregruppen uddrager fælles anbefalinger på tværs af arbejdsgrupperne Formand Jimmy Lemming Fagsekretariatet Fagsekretariatet Torben Steen Fagsekretariatet Fagsekretariatet Johannes Cramer Fagsekretariatet Skoleleder Gert Lorensen Gl. Rye Skole Skoleleder Mette Stubkier Bjedstrup Skole Skoleleder Anne Mette Rasmussen Stilling Skole SFO leder Ole Drøgemüller Gyvelhøjskolen Klubleder Mikael Bønding Klubberne Stilling Staben økonomi Jørn Prætorius Give anbefalinger til styregruppen i relation til udformning og tilrettelæggelse af tilpasning af eksisterende budgettildelingsmodeller. 10

11 Nye faglige, økonomiske og politiske styringsparametre Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder i relation til faglige, økonomiske og politiske styringsparametre Arbejdsgruppen skal afdække forudsætninger for, at de nye styringsparametre bliver anvendelige og tilgængelige Arbejdsgruppen skal give anbefalinger styregruppen i relation til hvilke nye faglige, økonomiske og politiske styringsparametre, der skal anvendes Hvilke styringsparametre bliver centrale i relation til den faglige udvikling? Hvilke styringsparametre bliver centrale for den økonomiske styring? Hvilke styringsparametre bliver centrale i relation til politikkontrol? Hvordan måler vi på elevernes læring? Hvordan måler vi på elevernes trivsel Hvordan måler vi på betydningen af social baggrund i relation til de faglige resultater Hvilke forandringer skal der foretages i relation til kvalitetsrapporterne på skoleområdet? 4) Udarbejd endelige anbefalinger fra arbejdsgruppen 5) Styregruppen uddrager fælles anbefalinger på tværs af arbejdsgrupperne Formand Fagsekretariatet Fagsekretariatet Fagsekretariatet Søren Aalund Torben Steen Johannes Cramer Hanne Holstein Ipsen Give anbefalinger til styregruppen i relation til hvilke nye faglige, økonomiske og politiske styringsparametre, der skal anvendes 11

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund PROJEKTBESKRIVELSE FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund red. 15.06.2011 Indhold Indhold... 1 Projektgruppeguide... 3 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion. 6 Kommissorium 2: It/Digitalisering...

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere