V OPDATERET 13. MAJ dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!"

Transkript

1 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen Understøttende Undervisning & Valgfag For klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse Gruppe Individuel Side En dag på vandet ½ dag form/eftm X 3 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved Højresvingsulykke ½ klasse ad gangen 1 dag á ca. 6½ time ½ klasse x 4 Parkour en visuospatial guldgrube Ca. 9 x 2 lek x x x 5 Yoga finmotorik & fokus Ca. 9 x 2 lek x x x 6 Snak om tobak 1 2 lek x 7 Snak om tobak 2 2 lek x 8 Fryspunkt (alkohol+stoffer) 2 lek x 9 Dansk som 2. sprog 2 lek/uge x x x 10 Kinesisk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 11 Spansk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 12 Tysk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 13 Fransk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 14

2 Invitation til partnerskab om Understøttende Undervisning & Valgfag 2 Kære folkeskolelærere og skoleledere Her er en invitation til partnerskab om den længere og mere varierede skoledag. Vi glæder os! Realiseringen af skolereformen skal blandt andet foregå i partnerskaber mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Som et oplæg til samarbejde præsenterer vi i dette katalog en række tilbud og forslag til forløb, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med Jer. Ungdomsskolens styrke er en fleksibel lovgivning, erfaring med frit lærervalg og andre faggrupper, projektorienteret handlekraft, demokratisk dannelse, samarbejde på tværs af skoledistrikter, inklusion og helhedstænkning. Alt sammen kan bidrage til såvel den faglige, som den sociale og personlige udvikling, som i sidste ende bidrager til trivsel og dannelse. Grydeklare tilbud og gensidig fleksibilitet De forskellige tilbud kan i nogen grad tilpasses jeres ønsker mht. skemapositioner og varighed. Hvis I har andre ønsker om indhold og aktiviteter i denne ramme, så er vi med på at lave udviklingsforsøg. Alt efter indhold og omfang kan vi rykke med kort varsel, eller vi kan indgå i aftaler med fjerne tidshorisonter. Tilpasning af starttidspunkt For hele klasser kan vi som regel aftale et starttidspunkt der passer med ringetiderne på hjemskolen. For sammensatte hold fra flere skoler tager vi hensyn til, at alle skal kunne nå frem. Vi etablerer bemandet ankomsthal på Enghøj, hvor elever kan være til undervisningen starter. Dette første år med skolereformen vil selvfølgelig gøre os klogere. Derfor forventer vi gensidig fleksibilitet, og vi håber kataloget er et passende tilbud vi ved jo ikke, hvor mange elever I kommer med. Hvis du savner varer på hylderne i kataloget, så har vi det sikkert på lager eller kan skaffe det. Vores lærere I ungdomsskolen har vi ansat håndværkere, seminarieuddannede lærere, kunstnere, universitetsstuderende og mange andre som undervisere. Alle har indgående erfaring med de fag, de underviser i. Deres baggrunde i forskellige brancher giver ungdomsskolen mulighed for at understøtte folkeskolens egen undervisning med nye og anderledes læringstilbud. Jeres lærere Ud over de enkelte hold, hvor I skal sende lærere med, så forventer vi, at I vurderer om der, pga. særlige problematikker, i øvrigt er behov for, at I sender personale med. Understøttende undervisning / valgfag / tredje fremmedsprog? I definerer aktiviteten ind i jeres rammer. Vær obs på, at sprogfagene ikke har timer nok til FSA. Økonomi Vi har i første omgang prøvet at beregnet priser, som vi kun taber lidt på. Vores lærerbruttoudgift er knap 500,-/lek á 50 min. Vi vil så gerne have kunder i butikken! Men vi vil helst ikke gå fallit. Tingene sker oppe på Enghøj De fleste aktiviteter foregår i vores fantastiske rammer oppe på Enghøj. Tilmelding Til Ungdomsskolens kontor. Først til mølle... Med venlig hilsen Lasse Johansson

3 3 En dag på vandet hele klassen ½ dag En formiddag eller eftermiddag i Hvidovre Havn med sejlaktiviteter. Her går bevægelse, koordination, udfordring, teambuilding, sjove påfund og leg i samspil i et nyt læringsrum. Formålet med dette tilbud er at styrke de sociale relationer i klassen og give de unge inspiration til en alternativ sportsgren. De unge kan finde nye kompetencer og sætter dem i spil, mens naturen og dyrelivet udforskes gang á 3½ time eller (ca. 4lektioner á 50 min). Tirsdag, onsdag eller torsdag i ugerne og i ugerne Hvidovre Havn, hvor Ungdomsskolen har undervisningslokale og sejlfaciliteter. Undervisere Anne Buch Hansen og en af ungdomsskolens øvrige kajak-, kano- og sejladsinstruktører. Træning og automatisering af færdigheder Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Fra fælles mål for idræt (uvm.dk) Bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion og ansvar. I har selv mindst 1, gerne 2 lærere med. I står for det pædagogiske og individuelle kendskab og tilsyn med eleverne, deres fremmøde og almindelige adfærd, herunder deltagelse i oprydning før næste hold kommer. I skal også stå for at indsamle forældretilladelser kr pr hold og aftale Sejladsansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

4 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved højresvingsulykke ½ klasse ad gangen - 1 dag á ca. 6½ time 4 Her kombinerer vi førstehjælp med færdselssikkerhed ved de farlige højresvingende lastbiler. (1½ times præventivt højresvingsulykke-kursus, hvor eleverne oplever chaufførens vilkår). Mål for førstehjælp At eleverne lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne. Deraf kan de identificere om en person er bevidstløs med eller uden vejrtrækning og kan yde rette førstehjælp. Der læres konkret hvordan der gives korrekt hjerte-lunge-redning og hvordan en AED/hjertestarter bruges. Eleverne deles i to hold, således at et hold ikke overstiger 16. Fra 7. klasse. Max 16 elever. Den praksisnære undervisning kræver ingen særlige forudsætninger, ud over at man deltager aktivt. Varighed, antal gange og timer 6½ time (ca. 7 lektioner á 50 min) eller efter aftale. Ifølge aftale. Hvidovre Ungdomsskole på Enghøj, Førstehjælpslokalet, Bødkerporten 6A, Hvidovre, og TEC-Hvidovre / Lantmännen Schulstad. Undervisere En af ungdomsskolens førstehjælpslærere og personale fra vores partner Lantmännen Schulstad. Samarbejde ungd.udd. og UU Anvendelsesorienterede læringsformer Samarbejde med erhvervslivet Træning og automatisering af færdigh. Borgerkompetence og Livsmestring Fra fælles mål for færdselslære (uvm.dk) Ansvarlighed i trafikken og som borger. At kunne beskrive, vurdere og anvende forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken og andre steder, herunder førstehjælp. Virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken og kendskab til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd. Sikker trafikal adfærd. Egen sikkerhed i kendt og ukendt område og sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd. Vigepligtsregler, afmærkning og placering på vejen. Samspil og risici. Vi står for faglig undervisning i førstehjælp samt sikkerhedsmæssig og holdningsmæssig påvirkning. Underviserne er uddannede førstehjælpsinstruktører og registreret hos Dansk Førstehjælpsråd. I står for den pædagogiske forberedelse af eleverne, så de ved, at det kræver en aktiv indsats. I modtager møderegistrering og følger selv op på den. I bistår med returnering af evalueringsskema kr pr hold (16 elever) incl. førstehjælpsbevis. Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

5 Parkour en visuospatial guldgrube ca. 9 gange 5 Parkour er en atletisk disciplin, som udvikler basale fysiske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour understøtter generelt elevens visuospatiale (rumlige) forståelse og evner, og er en skjult kognitionstræning af rum-retningsfornemmelse. Parkour tiltrækker unge, der normalt ikke er til organiseret idræt. Redskaberne er gaderummets møbler. Eleverne får bedre styrke, balance og kropsbevidsthed. De udvikler tro på egne evner og beslutninger. En træningsgang begynder med opvarmning og styrketræning. Derefter øver eleverne teknikker til at bevæge sig rundt på kanter, mure, stativer, gelændere osv. Vi slutter af med udstrækning. Vi træner fokus på at finde løsninger, hvis vejen ikke er farbar. Det handler om at mestre sine omgivelser ved brug af dem klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. indenfor 8-10 uger Der aftales en fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 : Bedst udendørs i sommerhalvåret ellers indendørs Sommerhalvåret på udendørsarealer eller idrætshal på egen skole eller efter aftale et andet sted. Vinterhalvåret idrætshal på egen skole. Parkourhal kan tilkøbes. Underviser En af vore lærere i parkournetværket. Træning af motoriske færdigheder Motion og bevægelse Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU Fra fælles mål for idræt og fysik kemi (uvm.dk) Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen (og uderummet generelt) Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Benytte fysiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener. Forstå tredimensionelle tegninger og former Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion, materiellet og det sikkerhedsmæssige tilsyn. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. I står også for indsamling af forældretilladelser. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

6 Yoga finmotorik &fokus ca. 9 gange 6 Yoga bidrager til opfyldelsen af kravet om 45 minutters daglig bevægelse med betoning på finmotorik og koncentration. Yoga kan styrke elevers trivsel og sociale kompetencer bl.a. gennem fælles øvelser, som stimulerer gensidig tillid; akavede øvelser og nye måder at trække vejret på kan via yoga skabe en stemning af uhøjtidelighed, hvor eleverne kan forholde sig mere åbent til hinanden. Yoga kan støtte inklusion af elever som evt. oplever sig udgrænset i øvrige sammenhænge pga. deres fysiske formåen, eller et særlig iltert eller roligt temperament klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. Fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 eller egen skole Underviser Lis Tjagvad Larsen Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Fra fælles mål for idræt engelsk og sundheds- og seksualundervisning (uvm.dk) Anvende kropslige færdigheder Forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og teori Udnytte de mange muligheder der er for at anvende engelsk uden for skolen Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans Opstille, vurdere og afprøve forskellige strategier i forhold til et konkret sundhedstema Opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

7 7 Snak om tobak 1 hele 6.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er tænkt ind i Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 6. klasse er det første element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i de unges hverdag, via fakta materiale og dialog styrkes de unge til at forholde sig til rygning. Hvorfor begynder vi at ryge? Hvad sker der i kroppen, når man ryger? Er det sejt at ryge? Hvem bestemmer om jeg skal ryge? Hvem er mine rollemodeller? Og er det svært at sige nej til at ryge? 6. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

8 8 Snak om tobak 2 hele 7.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 7. klasse er det andet element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i den sidste nye viden omkring rygning, de unges adfærd samt påvirkning fra venner og miljø fortsætter vi dialogen med og blandt de unge. De unge vil i dette tilbud bl.a. få mulighed for en række praktiske øvelser, der vil invitere til refleksion over rygningens skadevirkninger. 7. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

9 9 Fryspunkt (alkoholkultur) hele klassen 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse, og den er en del af rusmiddelhandleplanen. Formålet med Fryspunkt er at øge bevidstheden hos de unge om resultaterne af deres egne valg i forbindelse med alkohol. Vi etablerer en dialog mellem de unge om deres brug af alkohol til fester, på ferie og i andre ungdomssammenhænge. De unge skal gennem denne dialog bevidstgøres om alkoholens virkning for at blive bedre til at tage stilling i de konkrete situationer. Interventionen er bygget op under scenariet fest. Der stilles spørgsmål, som de unge skal diskutere, og de skal finde forslag til, hvordan de ønsker at forberede sig og forholde sig til dilemmaer i praksis f.eks. at lære de unge at identificere festens højdepunkt, når det sker og ikke først dagen efter. Generelt drejer spørgsmålene i Fryspunkt sig om den unges indre styring og kontrol over eget liv. De bygger på den antagelse, at de unges tanker og følelser i forhold til alkohol er præget af ambivalens. 9. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen og Stig Jensen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

10 10 Dansk som andetsprog - 1 år I dansk som andetsprog vil der blive arbejdet med det danske sprog ud fra elevernes dansksproglige begrebs- og ordforråd samt funktionsniveau. Der vil blive arbejdet med elevernes forforståelse. Som et redskab til at udbygge forforståelse, vil der blive arbejdet med den danske kultur og historie, og sætte den op mod elevernes egen kultur, for at vise dem ligheder og forskelle. Der henvises i øvrigt til fælles mål for dansk som andetsprog klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Therese Vedel Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for dansk som andetsprog og engelsk: Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling Beherske forskellige læsestrategier Vurdere eget udbytte af det læste Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 12).. Ansvarlig Lise Zaar på tlf ,

11 11 Kinesisk sprog og kultur -1 år Kinesisk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. Der undervises i kinesisk sprog på absolut begynderniveau, kultur og samfund. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne får en vis forståelse for hvilke samfundsforhold kineserne lever under. Målet med undervisningen i kinesisk sprog er, at eleverne skal kunne kinesisk på basalt turistniveau. De skal fx kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der undervises meget begrænset i skrifttegn. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet klasse To lektioner/uge i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset skolernes ringetider. Mandag Underviser: Wei Li Zhang Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Samarbejde med erhvervslivet og kulturforskelles betydning for international handel mm. Fra fælles mål for engelsk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer. Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

12 12 Spansk valgfag 1 år Spansk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I valgfaget Spansk undervises der på begynderniveau. De lærer også om den spanske kultur mhp. en forståelse af hvilke samfundsforhold folk i forskellige spansktalende kulturer lever under, og forskellen i forhold til Danmark. Målet er, at eleverne kan tale spansk på turistniveau, altså kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet. Der henvises i øvrigt til (kommende) fælles mål for spansk, første år klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Jannie Grue Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for spansk valgfag og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

13 13 Tysk sprog og kultur - 1 år Tysk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne tysk på svarende til fælles mål for faget. Vi forventer forskelligt niveau, men vil tilpasse undervisningen derefter klasse. To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser L. Ehrer eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for tysk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

14 14 Fransk sprog og kultur - 1 år Fransk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne fransk på begynderniveau svarende til fælles mål for faget klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser P. Rofesseur eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for fransk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen

Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen Seminar om Den åbne skole, 14. maj 2014 Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen 1 Baggrund Københavns Kommune: Skolernes indsatser i den åbne skole skal styrke børnenes faglige

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

NYHEDSBREV UDSKOLINGEN

NYHEDSBREV UDSKOLINGEN NYHEDSBREV UDSKOLINGEN UDSKOL Af afdelingsleder Lina Birgitte Johansen Lektiefaget/faglig fordybelse SEPTEMBER 2014 Indhold: Lektiefaget/faglig fordybelse forsiden Orienterende elev- og forældremøder side

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse: Færdselslære... 4 Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab... 6 Kursusbeskrivelse:

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING

SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING Læring og Livskraft SAMARBEJDSKURSER MASTERCLASS TEAMBUILDING 7. - 9. klassetrin i Hillerød Kommune 2015-16 2 SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE 2015-2016 VELKOM SAMARBEJDSKURSER HILLERØD KOMMUNE 2015-2016

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere