V OPDATERET 13. MAJ dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!"

Transkript

1 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen Understøttende Undervisning & Valgfag For klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse Gruppe Individuel Side En dag på vandet ½ dag form/eftm X 3 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved Højresvingsulykke ½ klasse ad gangen 1 dag á ca. 6½ time ½ klasse x 4 Parkour en visuospatial guldgrube Ca. 9 x 2 lek x x x 5 Yoga finmotorik & fokus Ca. 9 x 2 lek x x x 6 Snak om tobak 1 2 lek x 7 Snak om tobak 2 2 lek x 8 Fryspunkt (alkohol+stoffer) 2 lek x 9 Dansk som 2. sprog 2 lek/uge x x x 10 Kinesisk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 11 Spansk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 12 Tysk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 13 Fransk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 14

2 Invitation til partnerskab om Understøttende Undervisning & Valgfag 2 Kære folkeskolelærere og skoleledere Her er en invitation til partnerskab om den længere og mere varierede skoledag. Vi glæder os! Realiseringen af skolereformen skal blandt andet foregå i partnerskaber mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Som et oplæg til samarbejde præsenterer vi i dette katalog en række tilbud og forslag til forløb, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med Jer. Ungdomsskolens styrke er en fleksibel lovgivning, erfaring med frit lærervalg og andre faggrupper, projektorienteret handlekraft, demokratisk dannelse, samarbejde på tværs af skoledistrikter, inklusion og helhedstænkning. Alt sammen kan bidrage til såvel den faglige, som den sociale og personlige udvikling, som i sidste ende bidrager til trivsel og dannelse. Grydeklare tilbud og gensidig fleksibilitet De forskellige tilbud kan i nogen grad tilpasses jeres ønsker mht. skemapositioner og varighed. Hvis I har andre ønsker om indhold og aktiviteter i denne ramme, så er vi med på at lave udviklingsforsøg. Alt efter indhold og omfang kan vi rykke med kort varsel, eller vi kan indgå i aftaler med fjerne tidshorisonter. Tilpasning af starttidspunkt For hele klasser kan vi som regel aftale et starttidspunkt der passer med ringetiderne på hjemskolen. For sammensatte hold fra flere skoler tager vi hensyn til, at alle skal kunne nå frem. Vi etablerer bemandet ankomsthal på Enghøj, hvor elever kan være til undervisningen starter. Dette første år med skolereformen vil selvfølgelig gøre os klogere. Derfor forventer vi gensidig fleksibilitet, og vi håber kataloget er et passende tilbud vi ved jo ikke, hvor mange elever I kommer med. Hvis du savner varer på hylderne i kataloget, så har vi det sikkert på lager eller kan skaffe det. Vores lærere I ungdomsskolen har vi ansat håndværkere, seminarieuddannede lærere, kunstnere, universitetsstuderende og mange andre som undervisere. Alle har indgående erfaring med de fag, de underviser i. Deres baggrunde i forskellige brancher giver ungdomsskolen mulighed for at understøtte folkeskolens egen undervisning med nye og anderledes læringstilbud. Jeres lærere Ud over de enkelte hold, hvor I skal sende lærere med, så forventer vi, at I vurderer om der, pga. særlige problematikker, i øvrigt er behov for, at I sender personale med. Understøttende undervisning / valgfag / tredje fremmedsprog? I definerer aktiviteten ind i jeres rammer. Vær obs på, at sprogfagene ikke har timer nok til FSA. Økonomi Vi har i første omgang prøvet at beregnet priser, som vi kun taber lidt på. Vores lærerbruttoudgift er knap 500,-/lek á 50 min. Vi vil så gerne have kunder i butikken! Men vi vil helst ikke gå fallit. Tingene sker oppe på Enghøj De fleste aktiviteter foregår i vores fantastiske rammer oppe på Enghøj. Tilmelding Til Ungdomsskolens kontor. Først til mølle... Med venlig hilsen Lasse Johansson

3 3 En dag på vandet hele klassen ½ dag En formiddag eller eftermiddag i Hvidovre Havn med sejlaktiviteter. Her går bevægelse, koordination, udfordring, teambuilding, sjove påfund og leg i samspil i et nyt læringsrum. Formålet med dette tilbud er at styrke de sociale relationer i klassen og give de unge inspiration til en alternativ sportsgren. De unge kan finde nye kompetencer og sætter dem i spil, mens naturen og dyrelivet udforskes gang á 3½ time eller (ca. 4lektioner á 50 min). Tirsdag, onsdag eller torsdag i ugerne og i ugerne Hvidovre Havn, hvor Ungdomsskolen har undervisningslokale og sejlfaciliteter. Undervisere Anne Buch Hansen og en af ungdomsskolens øvrige kajak-, kano- og sejladsinstruktører. Træning og automatisering af færdigheder Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Fra fælles mål for idræt (uvm.dk) Bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion og ansvar. I har selv mindst 1, gerne 2 lærere med. I står for det pædagogiske og individuelle kendskab og tilsyn med eleverne, deres fremmøde og almindelige adfærd, herunder deltagelse i oprydning før næste hold kommer. I skal også stå for at indsamle forældretilladelser kr pr hold og aftale Sejladsansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

4 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved højresvingsulykke ½ klasse ad gangen - 1 dag á ca. 6½ time 4 Her kombinerer vi førstehjælp med færdselssikkerhed ved de farlige højresvingende lastbiler. (1½ times præventivt højresvingsulykke-kursus, hvor eleverne oplever chaufførens vilkår). Mål for førstehjælp At eleverne lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne. Deraf kan de identificere om en person er bevidstløs med eller uden vejrtrækning og kan yde rette førstehjælp. Der læres konkret hvordan der gives korrekt hjerte-lunge-redning og hvordan en AED/hjertestarter bruges. Eleverne deles i to hold, således at et hold ikke overstiger 16. Fra 7. klasse. Max 16 elever. Den praksisnære undervisning kræver ingen særlige forudsætninger, ud over at man deltager aktivt. Varighed, antal gange og timer 6½ time (ca. 7 lektioner á 50 min) eller efter aftale. Ifølge aftale. Hvidovre Ungdomsskole på Enghøj, Førstehjælpslokalet, Bødkerporten 6A, Hvidovre, og TEC-Hvidovre / Lantmännen Schulstad. Undervisere En af ungdomsskolens førstehjælpslærere og personale fra vores partner Lantmännen Schulstad. Samarbejde ungd.udd. og UU Anvendelsesorienterede læringsformer Samarbejde med erhvervslivet Træning og automatisering af færdigh. Borgerkompetence og Livsmestring Fra fælles mål for færdselslære (uvm.dk) Ansvarlighed i trafikken og som borger. At kunne beskrive, vurdere og anvende forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken og andre steder, herunder førstehjælp. Virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken og kendskab til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd. Sikker trafikal adfærd. Egen sikkerhed i kendt og ukendt område og sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd. Vigepligtsregler, afmærkning og placering på vejen. Samspil og risici. Vi står for faglig undervisning i førstehjælp samt sikkerhedsmæssig og holdningsmæssig påvirkning. Underviserne er uddannede førstehjælpsinstruktører og registreret hos Dansk Førstehjælpsråd. I står for den pædagogiske forberedelse af eleverne, så de ved, at det kræver en aktiv indsats. I modtager møderegistrering og følger selv op på den. I bistår med returnering af evalueringsskema kr pr hold (16 elever) incl. førstehjælpsbevis. Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

5 Parkour en visuospatial guldgrube ca. 9 gange 5 Parkour er en atletisk disciplin, som udvikler basale fysiske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour understøtter generelt elevens visuospatiale (rumlige) forståelse og evner, og er en skjult kognitionstræning af rum-retningsfornemmelse. Parkour tiltrækker unge, der normalt ikke er til organiseret idræt. Redskaberne er gaderummets møbler. Eleverne får bedre styrke, balance og kropsbevidsthed. De udvikler tro på egne evner og beslutninger. En træningsgang begynder med opvarmning og styrketræning. Derefter øver eleverne teknikker til at bevæge sig rundt på kanter, mure, stativer, gelændere osv. Vi slutter af med udstrækning. Vi træner fokus på at finde løsninger, hvis vejen ikke er farbar. Det handler om at mestre sine omgivelser ved brug af dem klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. indenfor 8-10 uger Der aftales en fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 : Bedst udendørs i sommerhalvåret ellers indendørs Sommerhalvåret på udendørsarealer eller idrætshal på egen skole eller efter aftale et andet sted. Vinterhalvåret idrætshal på egen skole. Parkourhal kan tilkøbes. Underviser En af vore lærere i parkournetværket. Træning af motoriske færdigheder Motion og bevægelse Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU Fra fælles mål for idræt og fysik kemi (uvm.dk) Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen (og uderummet generelt) Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Benytte fysiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener. Forstå tredimensionelle tegninger og former Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion, materiellet og det sikkerhedsmæssige tilsyn. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. I står også for indsamling af forældretilladelser. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

6 Yoga finmotorik &fokus ca. 9 gange 6 Yoga bidrager til opfyldelsen af kravet om 45 minutters daglig bevægelse med betoning på finmotorik og koncentration. Yoga kan styrke elevers trivsel og sociale kompetencer bl.a. gennem fælles øvelser, som stimulerer gensidig tillid; akavede øvelser og nye måder at trække vejret på kan via yoga skabe en stemning af uhøjtidelighed, hvor eleverne kan forholde sig mere åbent til hinanden. Yoga kan støtte inklusion af elever som evt. oplever sig udgrænset i øvrige sammenhænge pga. deres fysiske formåen, eller et særlig iltert eller roligt temperament klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. Fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 eller egen skole Underviser Lis Tjagvad Larsen Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Fra fælles mål for idræt engelsk og sundheds- og seksualundervisning (uvm.dk) Anvende kropslige færdigheder Forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og teori Udnytte de mange muligheder der er for at anvende engelsk uden for skolen Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans Opstille, vurdere og afprøve forskellige strategier i forhold til et konkret sundhedstema Opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

7 7 Snak om tobak 1 hele 6.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er tænkt ind i Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 6. klasse er det første element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i de unges hverdag, via fakta materiale og dialog styrkes de unge til at forholde sig til rygning. Hvorfor begynder vi at ryge? Hvad sker der i kroppen, når man ryger? Er det sejt at ryge? Hvem bestemmer om jeg skal ryge? Hvem er mine rollemodeller? Og er det svært at sige nej til at ryge? 6. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

8 8 Snak om tobak 2 hele 7.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 7. klasse er det andet element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i den sidste nye viden omkring rygning, de unges adfærd samt påvirkning fra venner og miljø fortsætter vi dialogen med og blandt de unge. De unge vil i dette tilbud bl.a. få mulighed for en række praktiske øvelser, der vil invitere til refleksion over rygningens skadevirkninger. 7. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

9 9 Fryspunkt (alkoholkultur) hele klassen 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse, og den er en del af rusmiddelhandleplanen. Formålet med Fryspunkt er at øge bevidstheden hos de unge om resultaterne af deres egne valg i forbindelse med alkohol. Vi etablerer en dialog mellem de unge om deres brug af alkohol til fester, på ferie og i andre ungdomssammenhænge. De unge skal gennem denne dialog bevidstgøres om alkoholens virkning for at blive bedre til at tage stilling i de konkrete situationer. Interventionen er bygget op under scenariet fest. Der stilles spørgsmål, som de unge skal diskutere, og de skal finde forslag til, hvordan de ønsker at forberede sig og forholde sig til dilemmaer i praksis f.eks. at lære de unge at identificere festens højdepunkt, når det sker og ikke først dagen efter. Generelt drejer spørgsmålene i Fryspunkt sig om den unges indre styring og kontrol over eget liv. De bygger på den antagelse, at de unges tanker og følelser i forhold til alkohol er præget af ambivalens. 9. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen og Stig Jensen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

10 10 Dansk som andetsprog - 1 år I dansk som andetsprog vil der blive arbejdet med det danske sprog ud fra elevernes dansksproglige begrebs- og ordforråd samt funktionsniveau. Der vil blive arbejdet med elevernes forforståelse. Som et redskab til at udbygge forforståelse, vil der blive arbejdet med den danske kultur og historie, og sætte den op mod elevernes egen kultur, for at vise dem ligheder og forskelle. Der henvises i øvrigt til fælles mål for dansk som andetsprog klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Therese Vedel Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for dansk som andetsprog og engelsk: Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling Beherske forskellige læsestrategier Vurdere eget udbytte af det læste Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 12).. Ansvarlig Lise Zaar på tlf ,

11 11 Kinesisk sprog og kultur -1 år Kinesisk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. Der undervises i kinesisk sprog på absolut begynderniveau, kultur og samfund. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne får en vis forståelse for hvilke samfundsforhold kineserne lever under. Målet med undervisningen i kinesisk sprog er, at eleverne skal kunne kinesisk på basalt turistniveau. De skal fx kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der undervises meget begrænset i skrifttegn. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet klasse To lektioner/uge i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset skolernes ringetider. Mandag Underviser: Wei Li Zhang Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Samarbejde med erhvervslivet og kulturforskelles betydning for international handel mm. Fra fælles mål for engelsk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer. Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

12 12 Spansk valgfag 1 år Spansk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I valgfaget Spansk undervises der på begynderniveau. De lærer også om den spanske kultur mhp. en forståelse af hvilke samfundsforhold folk i forskellige spansktalende kulturer lever under, og forskellen i forhold til Danmark. Målet er, at eleverne kan tale spansk på turistniveau, altså kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet. Der henvises i øvrigt til (kommende) fælles mål for spansk, første år klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Jannie Grue Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for spansk valgfag og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

13 13 Tysk sprog og kultur - 1 år Tysk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne tysk på svarende til fælles mål for faget. Vi forventer forskelligt niveau, men vil tilpasse undervisningen derefter klasse. To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser L. Ehrer eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for tysk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

14 14 Fransk sprog og kultur - 1 år Fransk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne fransk på begynderniveau svarende til fælles mål for faget klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser P. Rofesseur eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for fransk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere