Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen"

Transkript

1 Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent: Akademisk medarbejder Trine Pio Anders Busk bød velkommen, og fortalte at skolen som noget nyt havde valgt at holde åbent møde for forældre for at give mulighed for at stille spørgsmål til Skolereformen i forhold til Rødkilde Skole. Han forklarede, at det åbne møde var tænkt som en mulighed for at nørde og gå i dybden med spørgsmål og svar, som der normalt ikke var tid til på almindelige forældremøder. Desuden var mødet en mulighed for skolens ledelse for at lodde stemningen blandt forældrene. Derfor blev forældrene opfordret til at komme på banen med spørgsmål også de bedrevidende og kritiske, samt gode ideer. Herunder kan man læse de spørgsmål, der blev stillet. I kan læse hele dokumentet, eller I kan klikke på det enkelte spørgsmål for at springe til svaret: 1

2 Oversigt over spørgsmål fra forældre Indholdsfortegnelse Første skridt - gode rammer og en skoledag, der fungerer oplæg fra Anders Busk Spørgsmål fra forældre: Er de fem nye ansættelser lig med fem lærere, der er forsvundet? Vil forældremøder i fremtiden ligge kl ? I 4.klasserne er der kun er lagt to ekstra timer på skemaet - kommer der flere timer? Vi oplever, at behovet for at lave lektier derhjemme (udskoling) er steget i forbindelse med de længere skoledage. Burde de længere skoledage ikke være lig med mindre lektiearbejde derhjemme? Hvor mange ansatte er der i lektiecafeen? Mit barns Rødkildetimer forhindrer deltagelse i lektiecafé? Er lektiecafeen frivillig? Er lektiecafeen en del af den understøttende undervisning? Der er ingen skemalagte timer for 0.klasser er understøttende undervisning så bevægelse? I mit barns klasse er der ingen pause om eftermiddagen, hvordan kan det være? De har to dobbeltlektioner uden pauser og i to forskellige lokaler Hvordan ser I samarbejdet med pædagogerne fra KKFO en i samtænkningstimerne? I forhold til at inddrage pædagoger i undervisningen, har man så været ude og samle op på andres erfaringer? Er de seks pædagoger med i mere undervisning end den understøttende? De pædagoger, der har 18 timer på Rødkilde skole, er det inklusiv forberedelse og sparring med lærere? klasse tur-klasse, er det koncept droppet? Hvordan med kolonien, kan lærerne komme med eller får de så for mange timer? Hvad med klassefester om aftenen, kan lærerne deltage der? Men hvis lærerne får betalt et tillæg, kan de godt deltage i sociale arrangementer om aftenen, ik? Hvordan ser skolens budget ud efter reformen, koster den penge? Er der mange lærere der er gået på deltid? Har vi mistet elever til fordel for privatskoler i kølvandet på skolereformen? Kommer vi til at se flere klassesammenlægninger der er jo få elever i 8.klasse? Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan støtte op om lærerne, og det at de skal arbejde 39 timer om ugen?

3 26 - De sidste års temauger og Kilderød, som også har involveret arrangementer senere på dagen, vil de fortsat blive afholdt? Gode ideer/input fra forældre: Åbent møde godt eller skidt? Forældrekommentarer: Første skridt - gode rammer og en skoledag, der fungerer oplæg fra Anders Busk. Efter indledningen, holdt Anders Busk et oplæg. Han opfordrede til tålmodighed mht. skolereformen og forklarede, hvordan det her og nu på Rødkilde Skole, handler om at køre på vejen, imens vi asfalterer den - om at skabe ordentlige rammer for lærere og elever på Rødkilde Skole, før skolen kan begynde at udvikle. En skole er 95 % drift og 5 % udvikling dagligdagen er nødt til at fungere. Hver dag kommer der tusind børn, der skal vide hvor de skal hen, der er nødt til at være nogen, der har overvejet bare et minimum omkring, hvad der skal foregå. Derfor kan vi ikke bare kaste alle bolde op i luften fra start for så kommer der uro i timerne, og det fungerer ikke for børnene forklarede Anders Busk. Anders Busk gjorde klart, at der er rigtig mange nye ting i skolereformen at forholde sig til for både lærere, elever og forældre. Hans strategi har derfor fra begyndelsen været at sikre asfalt på vejen en velfungerende skoledag for elever og medarbejdere. Det handler om først og fremmest om at få nogle gode rammer på plads, så må alt det, der handler om indhold, og som tilhører den pædagogiske hjemmebane komme efterfølgende, forklarede Anders Busk. For hvis lærerne brænder sammen så brænder det hele sammen, hvis man mister sin klasselærer der går ned med stress, så går der nemt et halvt år med frustration og feberredninger, og det går ud over eleverne. Frem til efteråret vil fokus derfor primært være på en velfungerende skolehverdag, oplyste Anders Busk og fortalte at forældrene skulle påregne, at skemaerne ville blive justeret hen af vejen i takt med, at lærere og ledelse finder nye og bedre løsninger. Rødkilde på forkant Anders Busk forklarede desuden, at han ikke tænker så meget i før og efter skolereformen i forhold til Rødkilde Skole, da skolen i en årrække har været i gang med en nyorientering og at Anders Busk og Rødkilde Skole eksempelvis allerede for mange år siden har indført teamsamarbejde, og for to år siden lavede en ny udviklingsplan, Rødkilde 2015, som går godt i spand med reformtankerne. Derfor er der for Rødkilde Skole ikke tale om et kursskifte, men mere om at fortsætte og bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang. Og at reformen egentlig passer godt ind i det spor Rødkilde allerede er på. 3

4 Anders Busk fortalte, at lærerne skal ændre arbejdsvaner og at det fylder meget. Pt. venter man stadig på arbejdsborde og stole, de skal op at køre med Windows 8 og vænne sig til, at al forberedelse nu skal finde sted på skolen. Anders Busk oplever imidlertid, at lærerne tager omvæltningerne og udfordringerne i stiv arm det er sjovt og kaotisk på samme tid. Rødkilde Skole har ingen lærere, der har sagt op i kølvandet på reformen. Derimod er der ansat fem nye lærere, og skolen har fået sammensat nogle rigtig gode teams. Dog mangler skolen stadig at ansætte to musiklærere. Flere af de tilstedeværende forældre gav udtryk for, at de var rigtigt glade for det info-brev som Anders Busk havde sendt ud omkring skolereformen, og som de syntes var med til at skabe klarhed omkring reformen og Rødkildes strategi og overvejelser. En forælder roste også Anders Busk for på første skoledag at have nævnt 200 året for folkeskolens tilblivelse. Erfaringsindsamling og spændende samarbejder med virksomheder, foreninger mm. Anders Busk forklarede at Åben skole handler om, hvordan skolen går i kontakt med omverdenen, og hvordan omverdenen kommer ind på skolen og bliver en del af det fælles kulturelle liv. Anders Busk oplever, at rigtig mange melder sig på banen. Han var netop blevet kontaktet af en organisation, der arbejder med CSR Corporate Social Responsibility - og elevernes bevidsthed, og de ville gerne have Rødkilde med i et interessant pilotprojekt omkring udvikling af undervisningen. Men der kommer rigtig mange tilbud, så Rødkilde er også til nødt til at prioritere benhårdt, forklarede Anders Busk. Skolen samler projektideerne, og så må skal der kigges nærmere på dem, men lige nu foretrækker skolen nøglefærdige projekter. Pt. er der aftalt et samarbejde med Grøndalscenteret og idrætsklubberne om to forløb på seks uger med idræt, hvor foreningsliv, forvaltning og skole går sammen. Det vi tænker er at samle de her ting, og få nogle medarbejdere, der kan indgå i netværksdannelse omkring disse ting, og som jeg forventer vil give rigtig megen inspiration, fortalte AB. Andre udviklingsspor Efterfølgende fortalte Anders Busk at skolereformen ikke er eneste udfordring: Vi har også nogle projekter som ikke har noget med folkeskolereform at gøre vi har stadig vores Rødkilde 2015 plan og vi har også gang i noget omkring værdiregelsæt det vi selv pt. synes er vores største udfordring, er hvordan vi sikrer en trivsel i en skole, som er blevet meget mere blandet kulturelt inden for de sidste par år. Hvordan sikrer vi et godt undervisningsmiljø og hvordan sikrer vi fælles holdninger til det, der skal være fælles holdninger til. Eksempelvis skal vi konfiskere mobiltelefoner eller er det et arbejdsredskab, når man skal løse konflikter i fjerde klasse, er det så i orden at bruge sin storebror som bodyguard? Det er faktisk omkring flerkulturelt samarbejde, at vi selv synes, vi har de største udfordringer. Derfor har vi sat fokus på, hvordan man i teamsamarbejdet kan blive bedre til at håndtere de her udfordringer, - og på hvordan vi får involveret og udnyttet de ressourcer, som de mange forældre, der ikke er opvokset i Danmark ligger inde med. For vi er en 4

5 skole hvor en tredjedel af børnene har anden etnisk baggrund en dansk og ser vi på sammensætningen blandt skolens medarbejdere er den ret leverpostejsfarvet. Anders Busk understregede at skolen også skal kunne løfte i forhold til flerkulturel pædagogik, og sagde at inklusion helst ikke skulle stjæle hele dagsordenen. Det er en værdi at have en blandet kultur, men så skal vi også kunne løfte opgaven, sagde Anders Busk. Spørgsmål fra forældre: 1 - Er de fem nye ansættelser lig med fem lærere, der er forsvundet? De fem nye ansættelser skyldes, at vi skal undervise mere, da elevernes timetal er sat op. Der udover får vi en ny klasse ind hvert år, idet vi har fire klasser, der går ind i børnehaveklassen og kun tre klasser, der går ud af 9. klasse. Desuden har vi pt. tre lærere på orlov og efteruddannelse af tre lærere. 2 - Vil forældremøder i fremtiden ligge kl ? Ja. Fremover vil det blive sådan, at forældremøder vil ligge i tidsrummet Skolehjem-samtaler ligger inden 17.00, og vi lægger op til, at lærerne tager samtalerne løbende i stedet for i rap. I forhold til lærernes arbejdstid har de nye regler sat nogle ret faste og firkantede rammer, der gør at lærernes arbejdstid som udgangspunkt skal ligge i tidsrummet Lærerne har fået en lille pulje timer, der kan ligge uden for det tidsrum - primært til forældremøder og fælles personalemøder mellem KKFO og lærere. 3 - I 4.klasserne er der kun er lagt to ekstra timer på skemaet - kommer der flere timer? 4. Klasse skal være i skole 30 t. om ugen. Hertil komme tre frivillige timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det har 4. Klasserne også. Der er 30 faglektioner om ugen. Lektionstallet kan variere fra efterår til forår. For mellemtrinets vedkommende er der ikke så mange understøttende timer, fordi de har rigtig mange lektioner. 4 - Vi oplever, at behovet for at lave lektier derhjemme (udskoling) er steget i forbindelse med de længere skoledage. Burde de længere skoledage ikke være lig med mindre lektiearbejde derhjemme? Vi har jo en lektiecafé. For indskolingens vedkommende er der to timers lektiecafé om ugen, for mellemtrinet tre timers lektiecafé, og for udskolingen to timer ugentligt. Det er ikke sikkert, at man kan nå at lave alle sine lektier på skolen. Eksempelvis kan man ikke læse lektier på to timer om ugen i 8. Klasse. Derfor skal man stadig lave lektier derhjemme, og det er stadig rigtig vigtigt, at 5

6 indskolingsbørn læser derhjemme 20 minutter dagligt. For klasse er der på Rødkilde skole lektiehjælp tre gange om ugen blandt andet mandag morgen, mandag eftermiddag samt onsdag og torsdag eftermiddag. Og der er lærere på hver eftermiddag, der kan hjælpe med matematik, dansk, engelsk, tysk. Men lektiecafeen er et tilbud tænkt til alle, men ikke mindst til dem, der har brug for hjælp, og som måske ikke kan få den fornødne hjælp derhjemme. Det er en del af regeringens ambitioner om chancelighed at alle børn skal have lige muligheder for at få hjælp. Men den længere skoledag og lektiemængden er noget, vi kommer til at drøfte i bestyrelsen - og det er klart, at børnene skal have en rimelig arbejdsdag. Der skal også være plads til fritidsinteresser og et socialt liv. Vi kan også blive bedre til at organisere så store opgaver ikke ligger samtidig. Desuden vil vi se på, hvordan den understøttende undervisning kan bidrage til at gøre lektiearbejdet mere overskueligt. Det kunne eksempelvis være understøttende undervisning, der gav eleverne redskaber til at strukturere arbejdsopgaver/lektiearbejdet. 5 - Hvor mange ansatte er der i lektiecafeen? Den er bemandet med to til tre lærere, og i gennemsnit kommer der en 20 til 50 børn. Vi har ret gode erfaringer med lektiecafeen vi har dobbelt normering for 4-9-klasse. Det er fritidsordningen, der står for lektiehjælp i forhold til indskolingsbørnene (0.-3.klasse). 6 - Mit barns Rødkildetimer forhindrer deltagelse i lektiecafé? Vi har lagt Rødkildetimer og lektiehjælp sådan, at der i bør være tid til lektiehjælp onsdag eftermiddag, som ikke vil overlappe med Rødkildetimer. Med den nye reform er der desuden kun rum for to lektioners valgfag/rødkildetimer om ugen. Vi har gjort plads til fire lektioner. Der er lagt lektiecafe samtidig med Rødkildetimerne, så eleverne kan gå i lektiecafe de timer de ikke har Rødkildetimer. 7 - Er lektiecafeen frivillig? Ja, den er frivillig. I skal tilmelde jeres børn aktivt via en tilmeldingsblanket, og vi fører en protokol over hvem der kommer. Jeg kan kun anbefale, at man melder sine børn til. Selv om barnet er tilmeldt, er det ikke sådan, at man SKAL komme der hver gang. Hvis der er en aftale med forældre og lærere om, at de skal komme, ringer vi til jer, hvis de ikke dukker op. Da lektiecafeen er frivillig, er det ikke muligt at placere den midt på dagen, derfor ligger den nu tidligt om morgenen og om eftermiddagen. 8 - Er lektiecafeen en del af den understøttende undervisning? Ja, det er en øremærket del af de understøttende timer. Vi skal tilbyde et bestemt antal understøttende timer til lektiehjælp og fordybelse. 6

7 9 - Der er ingen skemalagte timer for 0.klasser er understøttende undervisning så bevægelse? Understøttende undervisning i 0. Klasse ligger som regel i timerne efter frokost. Det vi har videreført fra sidste år, er, at vi i perioden kan lave mere fagorienterede aktiviteter, hvor vi har 1-2 børnehaveklasseledere på hver klasse, og så have understøttende undervisning derefter I mit barns klasse er der ingen pause om eftermiddagen, hvordan kan det være? De har to dobbeltlektioner uden pauser og i to forskellige lokaler. Eleverne skal have cirka en times pause om dagen, hvor lærerne har tilsyn med dem. Derudover kan man lægge pædagogiske pauser ind egentlig er reformen tænkt som, at det hele kører ud i et. Vi har imidlertid haft nogle store logistiske udfordringer med skemalægning og derfor har vi valgt at fastholde pauser om formiddagen - 10-frikvarteret - og så 12-frikvarteret, hvor der skal spises og holdes pause i 45 minutter. Om eftermiddagen skal lærerne så selv lægge pauser ind der er ingen klokke, der ringer. Men selv om, det ikke er et formelt frikvarter, skal eleverne stadig have en pause, hvis der er behov for det Hvorfor har mit barn kun idræt den ene del af året, skulle der ikke komme mere idræt med reformen? Alle har idræt hele året. Der er generelt kommet mere idræt til, men for at få det til at gå op - planlægningsmæssigt, så tager man på nogle klassetrin to timer det ene halvår og så får man til gengæld fire timer det andet halvår Kan svømning ikke ligge på et bedre tidspunkt end 9.45 om fredagen? Svømmetider får vi fra kommunen, dem kan vi ikke lave om på Hvordan ser I samarbejdet med pædagogerne fra KKFO en i samtænkningstimerne? Vores samarbejde med fritidshjemmene, Bellahøj fritidscenter samt Rødkilden KKFO og klub hed tidligere samtænkning og bestod i at en pædagog og en lærer sammen havde undervisning. Det ændrede man for et par år siden, og det hedder nu Stærkt samarbejde, hvor vi indgår i en samarbejdsgruppe med to fritidshjem og tre børnehaver Landsbyen, Grøndalen, Ansgars Engle. Det sidste år har vi haft fokus på overgange blandt andet overgangen fra børnehave til skole og til fritidshjem hvordan vi kunne lette disse overgange for børn og forældre. I forhold til samarbejdet mellem pædagoger og lærere vil vi i år fokusere mere på tiden efter frokost, hvor mange elever typisk bliver trætte. Desuden vil vi udvikle på lektielæsning muligheden for, at 7

8 lærerne kan sidemandsoplære pædagogerne nu hvor pædagogerne står for lektiehjælpen i indskolingen I forhold til at inddrage pædagoger i undervisningen, har man så været ude og samle op på andres erfaringer? Nej vi har ikke været ude at besøge andre steder, men jeg har udvekslet erfaringer med en institutions i Ballerup kommune, hvor der er længere erfaring med dette. Desuden har vi vores område Tingbjerg Heldagsskole, som også har gode erfaringer. Jeg taler med ledelsen derfra. Jeg er dog sikker på at der er meget erfaring at hente andre steder fra, og det er noget, vi med fordel kan opbygge Er de seks pædagoger med i mere undervisning end den understøttende? Nej de er kun med i den understøttende, det kunne være fint at have dem prøver at ligge dem synkront for eksempelvis fjerde klasser De pædagoger, der har 18 timer på Rødkilde skole, er det inklusiv forberedelse og sparring med lærere? Vi er ikke helt der, hvor vi skal være endnu i forhold til pædagogernes undervisningstid. Lige nu er det 50/50 understøttende undervisning og sparring/ forberedelse/samarbejde. Men vi taler om pædagoger, der kommer helt uden erfaringer omkring det her, og nogen skal have en del klasser, så jeg har ikke kunne sætte dem til at undervise så meget endnu. Desuden findes der på nuværende tidspunkt ikke et katalog eller en håndbog med ideer til understøttende undervisning, man kan trække på. Det er ikke udviklet endnu. For at tage hånd om skolepædagogerne har vi desuden en lærer, Lene Ebbesen, der også er understøttende undervisningskoordinator som sammen med vores bevægelsesvejleder, Tanja Granquist, tilbyder sparring og hjælp klasse tur-klasse, er det koncept droppet? Det er på sin vis droppet betegnelsen 2.klasse tur klasse er fra dengang skolen oprindelig havde en naturfaglig profil, den blev siden til en naturklasse og efter det en turklasse, hvor de også havde flere samtænktningstimer. Og i år har vi valgt at fordele samtænkningstimerne ligeligt mellem klasse. Så det er en tilsnigelse at kalde det en tur-årgang Hvordan med kolonien, kan lærerne komme med eller får de så for mange timer? Vi har haft det sådan, siden vi måtte bremse op og spare, at Karrebækturene i 8

9 undervisningssammenhæng er sat på stand-by - det er nu forældreture, hvor vi betaler opholdet, men I selv tager jer af det. Lejrskoler i 8. Klasse er noget andet. Dem har vi hele tiden gennemført, og det viderefører vi Hvad med klassefester om aftenen, kan lærerne deltage der? Det er der sådan set ikke mulighed for ikke som det er nu, idet lærerne skal ligge deres arbejdstid i tidsrummet , men det har altid været sådan, at det var noget lærerne var inviteret til. Vi kommer dog stadig til at lave indskolings- og mellemtrinsfester Men hvis lærerne får betalt et tillæg, kan de godt deltage i sociale arrangementer om aftenen, ik? Lige nu kan det ikke lade sig gøre, men det er noget vi vil kigge på. Det er et stort ønske for lærerne også at have mulighed for ind imellem at forskyde undervisning til om aftenen. Vi har flere arrangementer som ligger om aftenen, men vi har ikke formuleret et princip endnu. Sagen er også, at hvis du som lærer har et arrangement om aftenen, så skal du stadig ind dagen efter om morgenen på grund af de nye arbejdstidsregler Hvordan ser skolens budget ud efter reformen, koster den penge? Der er ikke nogen forskel som sådan, vi har fået timer til understøttende undervisning og timer til at afvikle lektiecafe, så økonomien ser ikke anderledes ud, da den er finansieret ved, at lærerne skal undervise to lektioner mere om ugen. Og så er der nogle tillæg, der er sløjfet, og nogle nye der er kommet til. Teorien bag reformen er, at lærerne skal bruge mere tid med eleven og mindre tid på forberedelse. Men generelt hænger vores økonomi sammen nu, vi afvikler gæld Er der mange lærere der er gået på deltid? Vi har tre lærere, der er gået på deltid i denne proces. Der er ingen der har sagt op. Vi har prøvet at arbejde ud fra en tanke om, at det kan være rigtigt, at man skal gå ned i tid for at kunne passe et arbejde som lærer på fuld tid. For lærerne skal jo have al deres arbejdstid her nu. Og det indebærer, at de skal være på skolen 39 ½ timer om ugen i skoleuger. Der udover skal de være her den sidste uge af elevernes sommerferie og de første tre dage af elevernes sommerferie samt en hel lørdag. 9

10 23 - Har vi mistet elever til fordel for privatskoler i kølvandet på skolereformen? Når der går elever ud her fra, så er det ikke pga. folkeskolereformen, men fordi de ønsker en skole med en anden profil eller det kan være af trivselsmæssige årsager, eller fordi de flytter Kommer vi til at se flere klassesammenlægninger der er jo få elever i 8.klasse? Jeg lægger som udgangspunkt ikke klasser sammen som allerede har været sammenlagt en gang, det har vi slet ingen planer om Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan støtte op om lærerne, og det at de skal arbejde 39 timer om ugen? Jeg kan ikke sige, vi kan undgå at der er nogen der stopper eller går ned med stress, men vi er meget opmærksomme på det, og vi disker ikke op med forventninger her og nu til, at lærerne skal komme med fire bud på nye læringsmål. Lærerne har nu de arbejdspladser, de skal have, så skal vi have nogle printere. Men jeg synes der hersker en pionerstemning, selv om det også er hårdt. Lige nu handler mit arbejde primært om arbejdsmiljø, og vi samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og afdelingskoordinatorerene om, hvad der fylder for medarbejderne. Når det er sagt, er der også et element, som handler om at vænne sig til nogle nye arbejdsvilkår, og på et tidspunkt skal vi i gang med at udvikle og udfordre praksis. Så hvis I ikke har hørt noget om læringsmål hen imod jul, så kom og tag fat i os. Vi skal tage os af lærerne, men I skal også tage fat I os og udfordre os. Der er mange udfordringer og det er ikke kun lærere, der er udsatte. Dem, der lige nu er mest udsatte i det her, det er inklusionsbørnene, det er dem, der er afhængige af faste rammer og regelmæssighed det skal også fungere, for vi ved også, at hvis ikke vi har rimelige setups til disse elever, så kan de splitte en hel klasse, og så kommer der ingen undervisning De sidste års temauger og Kilderød, som også har involveret arrangementer senere på dagen, vil de fortsat blive afholdt? Ja, vi har to emneuger den ene i uge 41 og så kommer der en stor emneuge for alle i foråret. Anders Busk opfordrede forældre til at byde ind med gode råd, ideer eller kontakter til steder, hvor de har gjort sig nogle interessante erfaringer evt. om lærer/pædagog samarbejder. Gode ideer/input fra forældre: 10

11 - Jeg synes det er superspændende med lærer/pædagog samarbejdet, og jeg tror, der ligger rigtig mange muligheder og perspektiver i det. Derfor håber jeg også, I vil gøre jer nogle tanker i forhold til også i forhold til læringsperspektiver, hvordan pædagogfagligheden kan bidrage. - I forhold til lektier kunne I/lærerne så ikke lave en bestemt tidsramme for det, så fokus i højere grad var hvor megen tid eleven skal bruge på lektierne, end at de skal nå fra side X til X - Især i matematik og dansk kunne det være rart, evt. at få en lektieplan, der rakte lidt ud i fremtiden, så eleverne havde mulighed for at arbejde lidt forud ind i mellem, hvilket også ville gøre det nemmere i forhold til at indpasse fritidsaktiviteter. - I forhold til et idekatalog til understøttende undervisning, var det så ikke en ide at tage en hel dag, hvor I får eleverne til at brainstorme på, hvad der kunne være af indhold. Åbent møde godt eller skidt? Forældrekommentarer: - Fint med et åbent møde en gang i kvartalet! - Jeg synes det har været rigtig godt med et åbent spørgetimeagtigt møde jeg tror, det vil tage brodden af mange ting. - Måske kunne det kombineres med noget, hvor vi deltog mere aktivt eventuel en workshop? - Formatet er rigtig fint, fordi vi sidder så få mennesker... Hvis der var kommet 100, ville det nok have taget al for lang tid. - Jeg synes det er en meget fin form med hvis I har spørgsmål kom og stil dem? Men jeg tror, man skal adskille det fra workshop. - I kunne evt. dele spørgerunden op i indskoling, mellemtrin og udskoling, da det jo ikke er alle temaer, der er lige relevante for alle. - Jeg vil rose dit brev, det var rigtig god information, og jeg synes mange af de ekstra informationer vi får er gode. Men åbnet møde kan ikke erstatte den almene information til alle parter. - Der står sjældent noget i kategorien nyt fra kontoret, det kunne være rart hvis der en gang i mellem stod lidt der. - Jeg oplever at de nyheder og informationer I ligger på forsiden/opslagstavlen, de forsvinder lynhurtigt, og så kan man ikke gå tilbage og finde dem. - Jeg synes, det har været godt I har lagt mødet her så tæt på skolestart fordi jeg er ny forælder med et barn der er startet. Mødet sluttede kl

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere