Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen"

Transkript

1 Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent: Akademisk medarbejder Trine Pio Anders Busk bød velkommen, og fortalte at skolen som noget nyt havde valgt at holde åbent møde for forældre for at give mulighed for at stille spørgsmål til Skolereformen i forhold til Rødkilde Skole. Han forklarede, at det åbne møde var tænkt som en mulighed for at nørde og gå i dybden med spørgsmål og svar, som der normalt ikke var tid til på almindelige forældremøder. Desuden var mødet en mulighed for skolens ledelse for at lodde stemningen blandt forældrene. Derfor blev forældrene opfordret til at komme på banen med spørgsmål også de bedrevidende og kritiske, samt gode ideer. Herunder kan man læse de spørgsmål, der blev stillet. I kan læse hele dokumentet, eller I kan klikke på det enkelte spørgsmål for at springe til svaret: 1

2 Oversigt over spørgsmål fra forældre Indholdsfortegnelse Første skridt - gode rammer og en skoledag, der fungerer oplæg fra Anders Busk Spørgsmål fra forældre: Er de fem nye ansættelser lig med fem lærere, der er forsvundet? Vil forældremøder i fremtiden ligge kl ? I 4.klasserne er der kun er lagt to ekstra timer på skemaet - kommer der flere timer? Vi oplever, at behovet for at lave lektier derhjemme (udskoling) er steget i forbindelse med de længere skoledage. Burde de længere skoledage ikke være lig med mindre lektiearbejde derhjemme? Hvor mange ansatte er der i lektiecafeen? Mit barns Rødkildetimer forhindrer deltagelse i lektiecafé? Er lektiecafeen frivillig? Er lektiecafeen en del af den understøttende undervisning? Der er ingen skemalagte timer for 0.klasser er understøttende undervisning så bevægelse? I mit barns klasse er der ingen pause om eftermiddagen, hvordan kan det være? De har to dobbeltlektioner uden pauser og i to forskellige lokaler Hvordan ser I samarbejdet med pædagogerne fra KKFO en i samtænkningstimerne? I forhold til at inddrage pædagoger i undervisningen, har man så været ude og samle op på andres erfaringer? Er de seks pædagoger med i mere undervisning end den understøttende? De pædagoger, der har 18 timer på Rødkilde skole, er det inklusiv forberedelse og sparring med lærere? klasse tur-klasse, er det koncept droppet? Hvordan med kolonien, kan lærerne komme med eller får de så for mange timer? Hvad med klassefester om aftenen, kan lærerne deltage der? Men hvis lærerne får betalt et tillæg, kan de godt deltage i sociale arrangementer om aftenen, ik? Hvordan ser skolens budget ud efter reformen, koster den penge? Er der mange lærere der er gået på deltid? Har vi mistet elever til fordel for privatskoler i kølvandet på skolereformen? Kommer vi til at se flere klassesammenlægninger der er jo få elever i 8.klasse? Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan støtte op om lærerne, og det at de skal arbejde 39 timer om ugen?

3 26 - De sidste års temauger og Kilderød, som også har involveret arrangementer senere på dagen, vil de fortsat blive afholdt? Gode ideer/input fra forældre: Åbent møde godt eller skidt? Forældrekommentarer: Første skridt - gode rammer og en skoledag, der fungerer oplæg fra Anders Busk. Efter indledningen, holdt Anders Busk et oplæg. Han opfordrede til tålmodighed mht. skolereformen og forklarede, hvordan det her og nu på Rødkilde Skole, handler om at køre på vejen, imens vi asfalterer den - om at skabe ordentlige rammer for lærere og elever på Rødkilde Skole, før skolen kan begynde at udvikle. En skole er 95 % drift og 5 % udvikling dagligdagen er nødt til at fungere. Hver dag kommer der tusind børn, der skal vide hvor de skal hen, der er nødt til at være nogen, der har overvejet bare et minimum omkring, hvad der skal foregå. Derfor kan vi ikke bare kaste alle bolde op i luften fra start for så kommer der uro i timerne, og det fungerer ikke for børnene forklarede Anders Busk. Anders Busk gjorde klart, at der er rigtig mange nye ting i skolereformen at forholde sig til for både lærere, elever og forældre. Hans strategi har derfor fra begyndelsen været at sikre asfalt på vejen en velfungerende skoledag for elever og medarbejdere. Det handler om først og fremmest om at få nogle gode rammer på plads, så må alt det, der handler om indhold, og som tilhører den pædagogiske hjemmebane komme efterfølgende, forklarede Anders Busk. For hvis lærerne brænder sammen så brænder det hele sammen, hvis man mister sin klasselærer der går ned med stress, så går der nemt et halvt år med frustration og feberredninger, og det går ud over eleverne. Frem til efteråret vil fokus derfor primært være på en velfungerende skolehverdag, oplyste Anders Busk og fortalte at forældrene skulle påregne, at skemaerne ville blive justeret hen af vejen i takt med, at lærere og ledelse finder nye og bedre løsninger. Rødkilde på forkant Anders Busk forklarede desuden, at han ikke tænker så meget i før og efter skolereformen i forhold til Rødkilde Skole, da skolen i en årrække har været i gang med en nyorientering og at Anders Busk og Rødkilde Skole eksempelvis allerede for mange år siden har indført teamsamarbejde, og for to år siden lavede en ny udviklingsplan, Rødkilde 2015, som går godt i spand med reformtankerne. Derfor er der for Rødkilde Skole ikke tale om et kursskifte, men mere om at fortsætte og bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang. Og at reformen egentlig passer godt ind i det spor Rødkilde allerede er på. 3

4 Anders Busk fortalte, at lærerne skal ændre arbejdsvaner og at det fylder meget. Pt. venter man stadig på arbejdsborde og stole, de skal op at køre med Windows 8 og vænne sig til, at al forberedelse nu skal finde sted på skolen. Anders Busk oplever imidlertid, at lærerne tager omvæltningerne og udfordringerne i stiv arm det er sjovt og kaotisk på samme tid. Rødkilde Skole har ingen lærere, der har sagt op i kølvandet på reformen. Derimod er der ansat fem nye lærere, og skolen har fået sammensat nogle rigtig gode teams. Dog mangler skolen stadig at ansætte to musiklærere. Flere af de tilstedeværende forældre gav udtryk for, at de var rigtigt glade for det info-brev som Anders Busk havde sendt ud omkring skolereformen, og som de syntes var med til at skabe klarhed omkring reformen og Rødkildes strategi og overvejelser. En forælder roste også Anders Busk for på første skoledag at have nævnt 200 året for folkeskolens tilblivelse. Erfaringsindsamling og spændende samarbejder med virksomheder, foreninger mm. Anders Busk forklarede at Åben skole handler om, hvordan skolen går i kontakt med omverdenen, og hvordan omverdenen kommer ind på skolen og bliver en del af det fælles kulturelle liv. Anders Busk oplever, at rigtig mange melder sig på banen. Han var netop blevet kontaktet af en organisation, der arbejder med CSR Corporate Social Responsibility - og elevernes bevidsthed, og de ville gerne have Rødkilde med i et interessant pilotprojekt omkring udvikling af undervisningen. Men der kommer rigtig mange tilbud, så Rødkilde er også til nødt til at prioritere benhårdt, forklarede Anders Busk. Skolen samler projektideerne, og så må skal der kigges nærmere på dem, men lige nu foretrækker skolen nøglefærdige projekter. Pt. er der aftalt et samarbejde med Grøndalscenteret og idrætsklubberne om to forløb på seks uger med idræt, hvor foreningsliv, forvaltning og skole går sammen. Det vi tænker er at samle de her ting, og få nogle medarbejdere, der kan indgå i netværksdannelse omkring disse ting, og som jeg forventer vil give rigtig megen inspiration, fortalte AB. Andre udviklingsspor Efterfølgende fortalte Anders Busk at skolereformen ikke er eneste udfordring: Vi har også nogle projekter som ikke har noget med folkeskolereform at gøre vi har stadig vores Rødkilde 2015 plan og vi har også gang i noget omkring værdiregelsæt det vi selv pt. synes er vores største udfordring, er hvordan vi sikrer en trivsel i en skole, som er blevet meget mere blandet kulturelt inden for de sidste par år. Hvordan sikrer vi et godt undervisningsmiljø og hvordan sikrer vi fælles holdninger til det, der skal være fælles holdninger til. Eksempelvis skal vi konfiskere mobiltelefoner eller er det et arbejdsredskab, når man skal løse konflikter i fjerde klasse, er det så i orden at bruge sin storebror som bodyguard? Det er faktisk omkring flerkulturelt samarbejde, at vi selv synes, vi har de største udfordringer. Derfor har vi sat fokus på, hvordan man i teamsamarbejdet kan blive bedre til at håndtere de her udfordringer, - og på hvordan vi får involveret og udnyttet de ressourcer, som de mange forældre, der ikke er opvokset i Danmark ligger inde med. For vi er en 4

5 skole hvor en tredjedel af børnene har anden etnisk baggrund en dansk og ser vi på sammensætningen blandt skolens medarbejdere er den ret leverpostejsfarvet. Anders Busk understregede at skolen også skal kunne løfte i forhold til flerkulturel pædagogik, og sagde at inklusion helst ikke skulle stjæle hele dagsordenen. Det er en værdi at have en blandet kultur, men så skal vi også kunne løfte opgaven, sagde Anders Busk. Spørgsmål fra forældre: 1 - Er de fem nye ansættelser lig med fem lærere, der er forsvundet? De fem nye ansættelser skyldes, at vi skal undervise mere, da elevernes timetal er sat op. Der udover får vi en ny klasse ind hvert år, idet vi har fire klasser, der går ind i børnehaveklassen og kun tre klasser, der går ud af 9. klasse. Desuden har vi pt. tre lærere på orlov og efteruddannelse af tre lærere. 2 - Vil forældremøder i fremtiden ligge kl ? Ja. Fremover vil det blive sådan, at forældremøder vil ligge i tidsrummet Skolehjem-samtaler ligger inden 17.00, og vi lægger op til, at lærerne tager samtalerne løbende i stedet for i rap. I forhold til lærernes arbejdstid har de nye regler sat nogle ret faste og firkantede rammer, der gør at lærernes arbejdstid som udgangspunkt skal ligge i tidsrummet Lærerne har fået en lille pulje timer, der kan ligge uden for det tidsrum - primært til forældremøder og fælles personalemøder mellem KKFO og lærere. 3 - I 4.klasserne er der kun er lagt to ekstra timer på skemaet - kommer der flere timer? 4. Klasse skal være i skole 30 t. om ugen. Hertil komme tre frivillige timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det har 4. Klasserne også. Der er 30 faglektioner om ugen. Lektionstallet kan variere fra efterår til forår. For mellemtrinets vedkommende er der ikke så mange understøttende timer, fordi de har rigtig mange lektioner. 4 - Vi oplever, at behovet for at lave lektier derhjemme (udskoling) er steget i forbindelse med de længere skoledage. Burde de længere skoledage ikke være lig med mindre lektiearbejde derhjemme? Vi har jo en lektiecafé. For indskolingens vedkommende er der to timers lektiecafé om ugen, for mellemtrinet tre timers lektiecafé, og for udskolingen to timer ugentligt. Det er ikke sikkert, at man kan nå at lave alle sine lektier på skolen. Eksempelvis kan man ikke læse lektier på to timer om ugen i 8. Klasse. Derfor skal man stadig lave lektier derhjemme, og det er stadig rigtig vigtigt, at 5

6 indskolingsbørn læser derhjemme 20 minutter dagligt. For klasse er der på Rødkilde skole lektiehjælp tre gange om ugen blandt andet mandag morgen, mandag eftermiddag samt onsdag og torsdag eftermiddag. Og der er lærere på hver eftermiddag, der kan hjælpe med matematik, dansk, engelsk, tysk. Men lektiecafeen er et tilbud tænkt til alle, men ikke mindst til dem, der har brug for hjælp, og som måske ikke kan få den fornødne hjælp derhjemme. Det er en del af regeringens ambitioner om chancelighed at alle børn skal have lige muligheder for at få hjælp. Men den længere skoledag og lektiemængden er noget, vi kommer til at drøfte i bestyrelsen - og det er klart, at børnene skal have en rimelig arbejdsdag. Der skal også være plads til fritidsinteresser og et socialt liv. Vi kan også blive bedre til at organisere så store opgaver ikke ligger samtidig. Desuden vil vi se på, hvordan den understøttende undervisning kan bidrage til at gøre lektiearbejdet mere overskueligt. Det kunne eksempelvis være understøttende undervisning, der gav eleverne redskaber til at strukturere arbejdsopgaver/lektiearbejdet. 5 - Hvor mange ansatte er der i lektiecafeen? Den er bemandet med to til tre lærere, og i gennemsnit kommer der en 20 til 50 børn. Vi har ret gode erfaringer med lektiecafeen vi har dobbelt normering for 4-9-klasse. Det er fritidsordningen, der står for lektiehjælp i forhold til indskolingsbørnene (0.-3.klasse). 6 - Mit barns Rødkildetimer forhindrer deltagelse i lektiecafé? Vi har lagt Rødkildetimer og lektiehjælp sådan, at der i bør være tid til lektiehjælp onsdag eftermiddag, som ikke vil overlappe med Rødkildetimer. Med den nye reform er der desuden kun rum for to lektioners valgfag/rødkildetimer om ugen. Vi har gjort plads til fire lektioner. Der er lagt lektiecafe samtidig med Rødkildetimerne, så eleverne kan gå i lektiecafe de timer de ikke har Rødkildetimer. 7 - Er lektiecafeen frivillig? Ja, den er frivillig. I skal tilmelde jeres børn aktivt via en tilmeldingsblanket, og vi fører en protokol over hvem der kommer. Jeg kan kun anbefale, at man melder sine børn til. Selv om barnet er tilmeldt, er det ikke sådan, at man SKAL komme der hver gang. Hvis der er en aftale med forældre og lærere om, at de skal komme, ringer vi til jer, hvis de ikke dukker op. Da lektiecafeen er frivillig, er det ikke muligt at placere den midt på dagen, derfor ligger den nu tidligt om morgenen og om eftermiddagen. 8 - Er lektiecafeen en del af den understøttende undervisning? Ja, det er en øremærket del af de understøttende timer. Vi skal tilbyde et bestemt antal understøttende timer til lektiehjælp og fordybelse. 6

7 9 - Der er ingen skemalagte timer for 0.klasser er understøttende undervisning så bevægelse? Understøttende undervisning i 0. Klasse ligger som regel i timerne efter frokost. Det vi har videreført fra sidste år, er, at vi i perioden kan lave mere fagorienterede aktiviteter, hvor vi har 1-2 børnehaveklasseledere på hver klasse, og så have understøttende undervisning derefter I mit barns klasse er der ingen pause om eftermiddagen, hvordan kan det være? De har to dobbeltlektioner uden pauser og i to forskellige lokaler. Eleverne skal have cirka en times pause om dagen, hvor lærerne har tilsyn med dem. Derudover kan man lægge pædagogiske pauser ind egentlig er reformen tænkt som, at det hele kører ud i et. Vi har imidlertid haft nogle store logistiske udfordringer med skemalægning og derfor har vi valgt at fastholde pauser om formiddagen - 10-frikvarteret - og så 12-frikvarteret, hvor der skal spises og holdes pause i 45 minutter. Om eftermiddagen skal lærerne så selv lægge pauser ind der er ingen klokke, der ringer. Men selv om, det ikke er et formelt frikvarter, skal eleverne stadig have en pause, hvis der er behov for det Hvorfor har mit barn kun idræt den ene del af året, skulle der ikke komme mere idræt med reformen? Alle har idræt hele året. Der er generelt kommet mere idræt til, men for at få det til at gå op - planlægningsmæssigt, så tager man på nogle klassetrin to timer det ene halvår og så får man til gengæld fire timer det andet halvår Kan svømning ikke ligge på et bedre tidspunkt end 9.45 om fredagen? Svømmetider får vi fra kommunen, dem kan vi ikke lave om på Hvordan ser I samarbejdet med pædagogerne fra KKFO en i samtænkningstimerne? Vores samarbejde med fritidshjemmene, Bellahøj fritidscenter samt Rødkilden KKFO og klub hed tidligere samtænkning og bestod i at en pædagog og en lærer sammen havde undervisning. Det ændrede man for et par år siden, og det hedder nu Stærkt samarbejde, hvor vi indgår i en samarbejdsgruppe med to fritidshjem og tre børnehaver Landsbyen, Grøndalen, Ansgars Engle. Det sidste år har vi haft fokus på overgange blandt andet overgangen fra børnehave til skole og til fritidshjem hvordan vi kunne lette disse overgange for børn og forældre. I forhold til samarbejdet mellem pædagoger og lærere vil vi i år fokusere mere på tiden efter frokost, hvor mange elever typisk bliver trætte. Desuden vil vi udvikle på lektielæsning muligheden for, at 7

8 lærerne kan sidemandsoplære pædagogerne nu hvor pædagogerne står for lektiehjælpen i indskolingen I forhold til at inddrage pædagoger i undervisningen, har man så været ude og samle op på andres erfaringer? Nej vi har ikke været ude at besøge andre steder, men jeg har udvekslet erfaringer med en institutions i Ballerup kommune, hvor der er længere erfaring med dette. Desuden har vi vores område Tingbjerg Heldagsskole, som også har gode erfaringer. Jeg taler med ledelsen derfra. Jeg er dog sikker på at der er meget erfaring at hente andre steder fra, og det er noget, vi med fordel kan opbygge Er de seks pædagoger med i mere undervisning end den understøttende? Nej de er kun med i den understøttende, det kunne være fint at have dem prøver at ligge dem synkront for eksempelvis fjerde klasser De pædagoger, der har 18 timer på Rødkilde skole, er det inklusiv forberedelse og sparring med lærere? Vi er ikke helt der, hvor vi skal være endnu i forhold til pædagogernes undervisningstid. Lige nu er det 50/50 understøttende undervisning og sparring/ forberedelse/samarbejde. Men vi taler om pædagoger, der kommer helt uden erfaringer omkring det her, og nogen skal have en del klasser, så jeg har ikke kunne sætte dem til at undervise så meget endnu. Desuden findes der på nuværende tidspunkt ikke et katalog eller en håndbog med ideer til understøttende undervisning, man kan trække på. Det er ikke udviklet endnu. For at tage hånd om skolepædagogerne har vi desuden en lærer, Lene Ebbesen, der også er understøttende undervisningskoordinator som sammen med vores bevægelsesvejleder, Tanja Granquist, tilbyder sparring og hjælp klasse tur-klasse, er det koncept droppet? Det er på sin vis droppet betegnelsen 2.klasse tur klasse er fra dengang skolen oprindelig havde en naturfaglig profil, den blev siden til en naturklasse og efter det en turklasse, hvor de også havde flere samtænktningstimer. Og i år har vi valgt at fordele samtænkningstimerne ligeligt mellem klasse. Så det er en tilsnigelse at kalde det en tur-årgang Hvordan med kolonien, kan lærerne komme med eller får de så for mange timer? Vi har haft det sådan, siden vi måtte bremse op og spare, at Karrebækturene i 8

9 undervisningssammenhæng er sat på stand-by - det er nu forældreture, hvor vi betaler opholdet, men I selv tager jer af det. Lejrskoler i 8. Klasse er noget andet. Dem har vi hele tiden gennemført, og det viderefører vi Hvad med klassefester om aftenen, kan lærerne deltage der? Det er der sådan set ikke mulighed for ikke som det er nu, idet lærerne skal ligge deres arbejdstid i tidsrummet , men det har altid været sådan, at det var noget lærerne var inviteret til. Vi kommer dog stadig til at lave indskolings- og mellemtrinsfester Men hvis lærerne får betalt et tillæg, kan de godt deltage i sociale arrangementer om aftenen, ik? Lige nu kan det ikke lade sig gøre, men det er noget vi vil kigge på. Det er et stort ønske for lærerne også at have mulighed for ind imellem at forskyde undervisning til om aftenen. Vi har flere arrangementer som ligger om aftenen, men vi har ikke formuleret et princip endnu. Sagen er også, at hvis du som lærer har et arrangement om aftenen, så skal du stadig ind dagen efter om morgenen på grund af de nye arbejdstidsregler Hvordan ser skolens budget ud efter reformen, koster den penge? Der er ikke nogen forskel som sådan, vi har fået timer til understøttende undervisning og timer til at afvikle lektiecafe, så økonomien ser ikke anderledes ud, da den er finansieret ved, at lærerne skal undervise to lektioner mere om ugen. Og så er der nogle tillæg, der er sløjfet, og nogle nye der er kommet til. Teorien bag reformen er, at lærerne skal bruge mere tid med eleven og mindre tid på forberedelse. Men generelt hænger vores økonomi sammen nu, vi afvikler gæld Er der mange lærere der er gået på deltid? Vi har tre lærere, der er gået på deltid i denne proces. Der er ingen der har sagt op. Vi har prøvet at arbejde ud fra en tanke om, at det kan være rigtigt, at man skal gå ned i tid for at kunne passe et arbejde som lærer på fuld tid. For lærerne skal jo have al deres arbejdstid her nu. Og det indebærer, at de skal være på skolen 39 ½ timer om ugen i skoleuger. Der udover skal de være her den sidste uge af elevernes sommerferie og de første tre dage af elevernes sommerferie samt en hel lørdag. 9

10 23 - Har vi mistet elever til fordel for privatskoler i kølvandet på skolereformen? Når der går elever ud her fra, så er det ikke pga. folkeskolereformen, men fordi de ønsker en skole med en anden profil eller det kan være af trivselsmæssige årsager, eller fordi de flytter Kommer vi til at se flere klassesammenlægninger der er jo få elever i 8.klasse? Jeg lægger som udgangspunkt ikke klasser sammen som allerede har været sammenlagt en gang, det har vi slet ingen planer om Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan støtte op om lærerne, og det at de skal arbejde 39 timer om ugen? Jeg kan ikke sige, vi kan undgå at der er nogen der stopper eller går ned med stress, men vi er meget opmærksomme på det, og vi disker ikke op med forventninger her og nu til, at lærerne skal komme med fire bud på nye læringsmål. Lærerne har nu de arbejdspladser, de skal have, så skal vi have nogle printere. Men jeg synes der hersker en pionerstemning, selv om det også er hårdt. Lige nu handler mit arbejde primært om arbejdsmiljø, og vi samarbejder med arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og afdelingskoordinatorerene om, hvad der fylder for medarbejderne. Når det er sagt, er der også et element, som handler om at vænne sig til nogle nye arbejdsvilkår, og på et tidspunkt skal vi i gang med at udvikle og udfordre praksis. Så hvis I ikke har hørt noget om læringsmål hen imod jul, så kom og tag fat i os. Vi skal tage os af lærerne, men I skal også tage fat I os og udfordre os. Der er mange udfordringer og det er ikke kun lærere, der er udsatte. Dem, der lige nu er mest udsatte i det her, det er inklusionsbørnene, det er dem, der er afhængige af faste rammer og regelmæssighed det skal også fungere, for vi ved også, at hvis ikke vi har rimelige setups til disse elever, så kan de splitte en hel klasse, og så kommer der ingen undervisning De sidste års temauger og Kilderød, som også har involveret arrangementer senere på dagen, vil de fortsat blive afholdt? Ja, vi har to emneuger den ene i uge 41 og så kommer der en stor emneuge for alle i foråret. Anders Busk opfordrede forældre til at byde ind med gode råd, ideer eller kontakter til steder, hvor de har gjort sig nogle interessante erfaringer evt. om lærer/pædagog samarbejder. Gode ideer/input fra forældre: 10

11 - Jeg synes det er superspændende med lærer/pædagog samarbejdet, og jeg tror, der ligger rigtig mange muligheder og perspektiver i det. Derfor håber jeg også, I vil gøre jer nogle tanker i forhold til også i forhold til læringsperspektiver, hvordan pædagogfagligheden kan bidrage. - I forhold til lektier kunne I/lærerne så ikke lave en bestemt tidsramme for det, så fokus i højere grad var hvor megen tid eleven skal bruge på lektierne, end at de skal nå fra side X til X - Især i matematik og dansk kunne det være rart, evt. at få en lektieplan, der rakte lidt ud i fremtiden, så eleverne havde mulighed for at arbejde lidt forud ind i mellem, hvilket også ville gøre det nemmere i forhold til at indpasse fritidsaktiviteter. - I forhold til et idekatalog til understøttende undervisning, var det så ikke en ide at tage en hel dag, hvor I får eleverne til at brainstorme på, hvad der kunne være af indhold. Åbent møde godt eller skidt? Forældrekommentarer: - Fint med et åbent møde en gang i kvartalet! - Jeg synes det har været rigtig godt med et åbent spørgetimeagtigt møde jeg tror, det vil tage brodden af mange ting. - Måske kunne det kombineres med noget, hvor vi deltog mere aktivt eventuel en workshop? - Formatet er rigtig fint, fordi vi sidder så få mennesker... Hvis der var kommet 100, ville det nok have taget al for lang tid. - Jeg synes det er en meget fin form med hvis I har spørgsmål kom og stil dem? Men jeg tror, man skal adskille det fra workshop. - I kunne evt. dele spørgerunden op i indskoling, mellemtrin og udskoling, da det jo ikke er alle temaer, der er lige relevante for alle. - Jeg vil rose dit brev, det var rigtig god information, og jeg synes mange af de ekstra informationer vi får er gode. Men åbnet møde kan ikke erstatte den almene information til alle parter. - Der står sjældent noget i kategorien nyt fra kontoret, det kunne være rart hvis der en gang i mellem stod lidt der. - Jeg oplever at de nyheder og informationer I ligger på forsiden/opslagstavlen, de forsvinder lynhurtigt, og så kan man ikke gå tilbage og finde dem. - Jeg synes, det har været godt I har lagt mødet her så tæt på skolestart fordi jeg er ny forælder med et barn der er startet. Mødet sluttede kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Den nationale Folkeskolereform Dragør kommunes sigtelinjer for Dragør kommunes skolevæsen indgår fint i den nye nationale skolereform, der

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på Folkeskolereform 1 Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på få og klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et markant fokus på viden og resultater. 2 Folkeskolereform

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Beretning repræsentantskabsmødet august 2014

Beretning repræsentantskabsmødet august 2014 Beretning repræsentantskabsmødet august 2014 Sidst vi var samlet til repræsentantskabsmøde var det umiddelbart efter at en lockout, og efter afslutningen af et skoleår, hvor eleverne ikke modtog undervisning

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Få svar på jeres spørgsmål om, hvad skolereformen betyder for Frederiksberg Skole - Sorø FREDERIKSBERG SKOLE

Få svar på jeres spørgsmål om, hvad skolereformen betyder for Frederiksberg Skole - Sorø FREDERIKSBERG SKOLE Få svar på jeres spørgsmål om, hvad skolereformen betyder for Frederiksberg Skole - Sorø FREDERIKSBERG SKOLE Smedeparken 1 4180 Sorø Telefon: 57877110 frb-skole@soroe.dk www.frb-skole.skoleintra.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Center for Skole Nr. 6/2014

Center for Skole Nr. 6/2014 Center for Skole Nr. 6/2014 Nyhedsbrevet udgives af Center for Skole. Læs om: Reformens første 100 dage interviews med pædagoger, lærere og forældre Talentudvikling og optagelse i ny eliteidrætsklasse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere