Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv"

Transkript

1 Modul 4 At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv

2 Program 1. Scenen sættes 2. Et liv i mission - Jesus - Helligånden - Praktik

3 h"p://www.sermonspice.com/product/39567/change- the- world

4 1. Scenen sættes

5 To opgaver givet af Gud! Missionsbefalingen»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene Gl mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indgl verdens ende.«mat 28, Kulturbefalingen»Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«1. Mos 1,28 Gud Herren tog mennesket og sace ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. 1. Mos 2,15

6 Missionsbefalingen Fra den allerførste dag: Ved anensgd hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam:»Hvor er du?«1 Mos 3,8-10 Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte Luk 19,10 Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer Joh 20,21 Til den allersidste dag: Og Ånden og bruden siger:»kom!«og den, der hører, skal sige:»kom!«den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Åb 22,17 VI ER MISSIONÆRER!

7 Missionsbefalingen foldet ud Leve imellem de ikke-kristne i verden Bekende Jesu navn med liv og ord Være rede til at vidne om ham, når anledning gives Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær

8 Personlig evangelisation i NT Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunsgge øjeblik. Jeres tale skal algd være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Kol 4,5-6 I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og algd være rede Gl forsvar over for enhver, der kræver jer Gl regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvizghed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort Gl skamme, når de bagtaler jer. 1 Pet 3,15-16 Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær

9 Evangelisation i de første århundreder Citater fra Ved evangeliets kraft / Mikkel Vigilius Soldater, købmænd, slaver og sømænd levede godt med Jesus, og var derfor rede Ql at vidne om ham, når nogen spurgte Ql deres tro og liv. Plinius, romersk embedsmand: kristendommen spreder sig med stor hast, fordi ganske almindelige kristne bærer den med sig som en smice, der overføres Gl andre overalt, hvor de kommer frem. Kelsos, fornem jøde, udtrykker sin forargelse over kristne, som frimodigt vidner om deres frelser og kalder andre Ql tro på ham, selvom de bare er uldarbejdere, skomagere, vaskeriarbejdere og de mest ulærde og bondske slyngler. & Der findes ingen skriwer i Qden frem Ql det tredje århundrede med strategiske planer for hvordan verden bør evangeliseres. Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær

10 En særlig udfordring for os i dag Missionsforeningernes udvikling : Fra samtalefællesskaber i hjemmene Ql missionshuse - bænke vendt i samme retning - monolog Evangelisation sker ikke når menigheden samles - men når den SPREDES - 24/7! Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær Åben dit hjerte og dit hjem

11 2. Et liv i mission

12 Grundcyklus for liv i mission 3 PrakQk Jesus 1 Helligånden 2

13 2.1 Jesus

14 Evangeliet er helt centralt For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kra7 8l frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds re\ærdighed af tro Gl tro som der står skrevet:»den re\ærdige skal leve af tro. Rom 1,16-17

15 Så hvad ER evangeliet? Øvelse 1 1. Skriv hver især evangeliet i en sætning (3 min) 2. Giv en fælles formulering (7 min) 3. Opsamling i plenum

16 Evangeliet set gennem 2 linser Linse #1: Evangeliets krak Set temagsk Gud: evig og almægqg skaber Synd: oprør mod Gud - straffen for synd er død og adskillelse fra Gud Jesus: Gud blev menneske for selv at tage straffen for vores synd Tro: vi frelses ved tro på Jesu fuldbragte værk, og ikke ved nogen egen gerning eller præstaqon Linse #2: Evangeliets formål Set som en historie Skabelse fald forløsning nyskabelse

17 Gud selv blev menneske for at redde og forny hele skaberværket gennem Jesu liv, død og opstandelse - Ql Guds glæde og ære Pause 1

18 Vi må hjælpe hinanden - og andre - Ql at vende os mod Jesus og se: Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er betydningen for os? Hvilke frugter sæ"er det?

19 Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det?»det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«mat 3,17 Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde:»sandelig, han var Guds søn.«mat 27,54 Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte:»du er Guds søn!«mark 3,11

20 Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det? For mens vi endnu var hans jender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; Rom 5,10 For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Rom 6,10 og I kender vor Herre Jesu KrisQ nåde, at han for jeres skyld blev farg, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fangdom. 2 Kor 8,9

21 Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det? I sin gode vilje forudbestemte han os Ql barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Ef 1,5 Jesus sagde Ql hende:»hold mig ikke Qlbage, for jeg er endnu ikke steget op Ql Faderen; men gå hen Ql mine brødre og sig Ql dem: Jeg sqger op Ql min fader og jeres fader, Ql min Gud og jeres Gud. Joh 20,17 og der lød en røst fra himlene:»du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag! Mark 1,11

22 Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det? Da vi nu er blevet gjort reoærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Rom 5,1 Og at alt virker sammen Sl gode for dem, der elsker Gud. Rom 8,28 og I kender vor Herre Jesu KrisQ nåde, at han for jeres skyld blev fang, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fangdom. 2 Kor 8,9 Jesus sagde Ql hende:»jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«joh 11,25-26 Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Åb 21,4 De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde Sl bords i Guds rige. Luk 13,29

23 Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det? I er jordens salt Mat 5,13 I er verdens lys Mat 5,14 Men elsk jeres Vender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Luk 6,35a Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Mat 5,16 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed Sl hinanden. Mark 13,35 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, Fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Gal 5,22-23 At fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. Luk 9,23

24 Omvendelse? Hvad kredser jeg om? Hvad ønsker jeg mere af? Hvad lovpriser jeg af hjertet overfor andre? Hvad giver mig idenqtet, værdi, glæde, anerkendelse, sikkerhed - eller mangel på samme? Hvad står og falder mit humør med? Det er naturligt, at være glad, når det går godt - og ked af det, når det går skidt. Men - der er en grænse, hvor både det posiqve og det negaqve får for stor vægt/ betydning. Hvor det får en betydning i vores liv, som kun Gud skal have. Xxxx Mig Gud Så må vi vende os om mod ham. Så han bliver større og det andet opleves mindre.

25 Omvendelse Hvad kredser jeg om? Hvad ønsker jeg mere af? Hvad lovpriser jeg af hjertet overfor andre? Hvad giver mig idenqtet, værdi, glæde, anerkendelse, sikkerhed - eller mangel på samme? Hvad står og falder mit humør med? Det er naturligt, at være glad, når det går godt - og ked af det, når det går skidt. Men - der er en grænse, hvor både det posiqve og det negaqve får for stor vægt/ betydning. Hvor det får en betydning i vores liv, som kun Gud skal have. Gud Mig Xxx Så må vi vende os om mod ham. Så han bliver større og det andet opleves mindre.

26 2.2 Helligånden

27 Hvad gør Helligånden? Øvelse 2 1. Hvad gør Helligånden? 2. Hvordan hører du ham? Individuel overvejelse 3 min Snak med sidemanden 3 min Nogle bud i plenum?

28 Et udpluk Fylder Leder Taler Lærer og formaner men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, Luk 1,15 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Mat 4,1 David har selv sagt ved Helligånden Mark 12,36 For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges. Luk 12,12 Da blev de alle fyldt af Helligånden ApG 2,4 Tilskyndet af Ånden kom han Ql templet Luk 2,27 for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. Mark 13,11 men med ord, som Ånden har lært os 1 Kor 2,13 Fyldt af Helligånden svarede Peter dem ApG 4,8 og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og Helligånd ApG 6,5 For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. ApG 11,24 som også hedder Paulus, blev da fyldt af Helligånden, så fast på ham og sagde: ApG 13,9 og disciplene blev fyldt af glæde og Helligånd. ApG 13,52 ewer at han ved Helligånden havde givet sine befalinger Ql de apostle, han havde udvalgt. ApG 1,2 EWer at de nu var udsendt af Helligånden ApG 13,4 For Helligånden og vi har beslu"et ApG 15,28 da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien. ApG 16,6 beslu"ede Paulus, ledet af Ånden ApG 19,21.. men lad jer fylde af Ånden, Ef 5,18 men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. 2 Pet 1,21 Ånden sagde Ql Filip:»Gå hen Ql den vogn og hold dig tæt op ad den!«apg 8,29 Mens Peter grundede over sit syn, sagde Ånden Ql ham: ApG 10,19 Agabos, rejste sig og varslede ved Ånden ApG 11,28 Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden ApG 13,2»De"e siger Helligånden: Sådan skal ApG 21,11 Men Ånden siger udtrykkeligt, at 1 Tim 4,1 Derfor, som Helligånden siger: Om I dog i dag ville ly"e Ql ham! Hebr 3,7 Dermed giver Helligånden Ql kende, Hebr 9,8 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt Ql jer. Joh 14,26 den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. ApG 9,31

29 Helligånden leder Helligånden har Masterplanen - Han ved alt og har det store overblik! Vi behøver ikke kende Masterplanen - den er allerede i trygge hænder Vi skal bare spørge om det næste skridt Spørg >>> Lyt >>> Adlyd 2-3 får den samme besked påmindelse om skriksteder fornemmer stemmen

30 Helligånden skaber troen Ånden giver liv Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraw af KrisQ ord. Rom 10,17 Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom Ql tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. 1 Kor 3,5-7 Og han sagde:»med Guds rige er det ligesom med en mand, der har Qlsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.«mark 4,26-29 men vi kan stå Ham imod! Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får Qlgivelse. Men den, der spo"er Helligånden, får ikke Qlgivelse. Luk 12,10 Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige Ql de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én Ql at undskylde sig. Luk 14,17-18 Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt Ql dig. Hvor owe ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Mat 23,37

31 Implikationen for os Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær Åben dit hjerte og dit hjem Lad dig lede af Ånden Og hvil så helt trygt i, at Gud har helt styr på det hele! Pause 2

32 2.3 Praktik

33 5 PROFILER 5 MISSIONALE TILGANGE 1. Den proklamerende 2. Den intellektuelle 3. Den vidnende 4. Den relaqonelle 5. Den tjenende Vær dig selv og vær en del af et fællesskab!

34 Typisk respons er ikke negativ Det, der Hvad er grænseoverskridende er typiske respons? for os at tale om, er ikke grænseoverskridende for andre at 8l Fjendtlig 0% Afvisende 2% Neutral 57% Interesseret 25% Meget interesseret 4% Ved ikke 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

35 Liv i balance ledet af Ånden Lev blandt ikke- troende - hverken for få eller for mange Probe - spørgsmål: Snublestene Fisk på bilen Kuglepen Læs i bog/blad Kors som smykke Armbånd Dreje samtalen Religion Folkekirke Ulykke/nød Døden Big bang Kast ikke perler for svin Mat 7,6 Hvem er værdig? Mat 10,11 Givne relasoner Mig Triggers Har du lavet noget spændende i weekenden? Hvor var I henne på ferie?

36 Tag udgangspunkt i den anden 1. Lad folk vide at du er kristen casual 2. Spørg folk om deres åndelige overbevisning LYT! 3. Spørg ind Ql deres historie - udvis empaq og bed for dem 4. Del dit liv, din historie og din tro med dem smid masken og vær ærlig 5. Del Guds historie med dem og tal evangeliet ind i deres liv 6. Lyt ewer og spørg Ql indvendinger og adresser dem 7. Del en arqkel, bog, mp3, podcast,... med dem 8. Invitér med Ql / inddrag i kristne fællesskaber

37 Hvordan fortælle og vise evangeliet? Hvad vi har set og hørt - vi er jo vidner! Hvem er han? Hvad har han gjort? Hvem er vi i kraw af det Hvad er implikaqonen for os? Hvilke frugter sæ"er det? Frugterne taler sit eget sprog Understø"er evangeliet non- verbalt

38 Hvordan vise/demonstrere evangeliet? Jesus Hvad betyder det for mig? Hvordan kan jeg demonstrere hvordan Gud er? Blev faderløs så Gud kunne blive min far være noget for nogen, som savner en mor eller far Blev fang så jeg kunne blive rig rundhåndet give af min egen rigdom Betalte min gæld Så jeg kunne blive gældfri indfri andres gæld Bar min skyld så jeg kunne blive skyldfri tage skylden for andre, finde sig i at blive beskyldt for noget jeg ikke har gjort Blev talsmand taler min sag overfor Gud vær de svages besky"er og talsmand Blev hjemløs så jeg kunne få et evigt hjem hjælpe andre med husly

39 Lyt og led dem til Jesus! Linse #2 Set som en historie Skabelse, fald, forløsning, nyskabelse Lyt ewer faldet i deres liv - og ewer hvor de tror, at redningen (nogen eller noget) kommer fra og gør alt godt igen! h"p://wearesoma.com/resources/soma- school- videos/ Gospel IdenQty Part 1-41:00 Ql 45:15 Led dem Ql den sande og bedre: Boss Bror Ven Far Ægtefælle Læge

40 Hvad skal vi tilskynde den ikke-troende til? Tal med Gud hver dag, bed Fader Vor, Læs et kapitel i bibelen hver dag (Markus, Johannes, Apostlenes Gerninger, ) Prøv at elske en du ikke naturligt elsker

41 Tak for i aften! Lev Jesus nær - og lev de ikke- kristne nær Åben dit hjerte og dit hjem Lad dig lede af Ånden Vis hvem Gud er Tal evangeliet ind i andres liv

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere