Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almegården. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almegården. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Almgårdn Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 DEKLARATIONER>

3 , REG. NR. o~ cs S < 00 o AL lv\. l=:. GÅRD E~ \k L E f=,'- E o N\)\j Gt INDHOLDSFORTEGNELSE rlv.il "'-t 7/l o l'9 (,8 r:ati;"l,l'(~-l D t \ -a v.,.'+\'o In. 2 S-/ t D l ct 0 5 o V\A. b- I..oy r-c>". Ls.<::,.s V'o~u(, V' \ V\,o... \ \,oc O C '3 4 ~ TR UW D H O L-H MATRI KE L FORTEG NEL S E (ajour pr. Z5'/lO 196CO)._ omfattr (hlt llr dlvis) følgnd matriklnumr:, v ' I \ Q ~ - lq~ l u u l Vl.C. -- Gældnd matrikulært kortbilag: S også REG. NR.:

4 Naturfrdningsnævnt, 4300 Holbæk REG. NR. '/,/ ss- ~o-~~ U D S K R I F T A F TINGLYSNINGSAKT SKAB Ai NR. 328 VED NYKØBING SJ. KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK INDGÅET 2 5 -,~HI 1969 DMKT.HOLB. Matr.nr. 18~ m.fl.klint by Højby sogn. Stmpl: 4,- kr. Anmldr: John Richtr og A.Klastrup advokatr Nykøbing Sj. Hansn l D E K L A R A T ION Almgårdns Minkopdræt A/S, Højby Sj., som jr af parcllrn matr.nr. 18~ 18ii Klint by, Højby sogn, pålæggr hrvd diss parcllr følgnd srvitutmæssig bstmmlsr: ~ på hvr parcl må kun opførs t bbolsshus i n tag md udnyttt tagtag samt garag og udhus. Til all udvndig bygningsfladr må kun anvnds ny matrialr, dr skal holds i dæmpd llr mørk farvr, dr passr ind i naturn. Tagt må ikk bklæds md rødt llr grønt pap llr trnit. Dv må ikk på parcllrn opsætts bbolssvogn llr campingvogn ligsom opsætning af fritstånd TV-antnn ikk må find std. Såfrmt diss forskriftr følgs, vil forlæggls af d nklt parcllrs bbyggls for naturfrdningsnævnt vær ufornødn, såfrmt bygningsmyndighdns godkndls af bygningstgningrn opnås. løvrigt r grunojrn md hnsyn til byggri m.v. undrkastt bstmmlsrn i lovgivningn for Højby Kommuns bygningsvdtægt. 2. Dr må ikk på parcllrn finds rhvrvsvirksomhdr, campingplads, vandrhjm, rstauration, pnsionat l.lign., ligsqm dr ikk på pnrcllrn må drivs nogn virksomhd, dr vd røg, støj llr ild lugt l.lign. kan gnr d ombond llr for~ndr

5 _._--- ~_~'!tl... _=. m'~v~f' _. Uø r._f~y"'~'" -, t i -. stdts karaktr af sommrhusområd. Ej hllr må dr på parcllrn finds dyrhold, dog r dt tilladt at hold hund llr kat. Dr må ikk sk plænklipning om søndagn. Ingn parcl må nognsind ovrgå til nogn forning, korps llr sammnslutning, dt vær sig til j llr brug. ~ Ejrn af parcllrn r forpligtt til at indtræd i og frmtidig vær mdlm af n grundjrforning. Forningns opgav skal bl.a. vær at vdlighold vj og iøvrigt vartag forhold, dr mått vær af fælls intrss for mdlmmrn. Grundjrforningn r forpligtt til vd påkrav fra n af d påtalbrttigd at tag skød på d på udstykningsaralt udlagt vj, dr vdligholds ftr rglrn om privat vjs vdligholdls. ~ Ejrn af matr.nr. 18bz Klint by, Højby sogn skal uanst ovnstånd bstmmlsr kunn indrømm rt til på nklt parcllr at driv rhvrvsvirksomhd, dr tjnr til bboisrs forsyning md madvarr, mælk, drikkvarr, badudstyr o.lign. Påtalbrttigt r Naturfrdningsnævnt for Holbæk Amtsrådskrds og Almgårdns Minkopdræt A/S samt fornævnt grundjrforning hvr for sig. Nærværnd dklaration bærs tinglyst srvitutstiftnd på matr. nr. 18~ l8i1~ Klint by, Højby sogn, idt dr md hnsyn til srvituttr, byrdr og panthæftlsr hnviss til jndommns blad i tingbogn. Nykøbing Sj., dn 7. oktobr Vald. Olsn Martha Olsn Sørn Møllr Olsn. Hrvd godknds d af dklarationns srvitutbstmmlsr, dr vdrørr landsbygglovns 4, stk. l. Højby sognråd, dn 23/ Johs. Holm fmd. Indført i dagbogn for Nykøbing Hj. købstad og Dragsholm birk, dn 25. oktobr Tinglyst. Udskr. af A/S-rg. forvist: K.E. Hanssing. Ud-

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Omvrå Hus. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Omvrå Hus. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04384.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04384.00 - - Frdningn vdrørr: Omvrå Hus Domm Taksatio nskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 24-05-1967 f t D E K L A R A T ON.E

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04590.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04590.00 Frdningn vdrørr: Fagr Li Domm Taksations kom miss ian n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-12-1967 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Matr. nr. 1~,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Munke Bjergby Kirke Domme. la ksatio nskom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Munke Bjergby Kirke Domme. la ksatio nskom miss ionen. 01757.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01757.01 Frdningn vdrørr: Munk Bjrgby Kirk Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-11-1951 20-11-1951 03-12-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dommerby Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dommerby Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ion en. 01996.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01996.01 Frdningn vdrørr: Dommrby Kirk Domm la ksatio ns kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Fr~dninasnævnt - - ---------.1----- - ---- 15-01-1953 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalby Sommerhus. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalby Sommerhus. Domme. Taksations kom miss io nen. 04694.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 04694.01 Frdningn vdrørr: Dalby Sommrhus Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 12-08-1968 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Villaby Eg. Domme. la ksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Villaby Eg. Domme. la ksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05177.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05177.00 Frdningn vdrørr: Villaby Eg Domm la ksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-01-1988 Kndlsr Dklarationr 30-01-1963 FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kvols Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kvols Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.10 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.10 Frdningn vdrørr: Kvols Kirk Domm la ksations kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Justitsministrits

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mammen Kirke. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mammen Kirke. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02044.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 02044.02 Frdningn vdrørr: Mammn Kirk Domm Taksations kom missio nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-05-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ,I RE G. N

Læs mere

e 34~ TRU\\.JDkoLM 14/4 li. NV

e 34~ TRU\\.JDkoLM 14/4 li. NV 05193.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05193.00 Fredningen vedrører: Overby Villaby Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIlerup Adal - Ophævet. se Domme. Taksations kom miss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIlerup Adal - Ophævet. se Domme. Taksations kom miss ionen 02347.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02347.00 Frdningn vdrørr: IIlrup Adal - Ophævt s 07876.00 Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt 29-11-1996 Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 01-07-1957 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sigerslev Engmose. Domme. la ksations komm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sigerslev Engmose. Domme. la ksations komm issionen. 06764.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06764.00 Frdningn vdrørr: Sigrslv Engmos Domm la ksations komm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-09-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ;R/IS I~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jørgensø - lørresø. Domme. la ksatio ns komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jørgensø - lørresø. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. 01492.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01492.01 Frdningn vdrørr: Jørgnsø - lørrsø Domm la ksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 19-01-1951 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vang Udsigt. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vang Udsigt. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03079.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03079.00 Frdningn vdrørr: Vang Udsigt Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 13-08-1963 I DEKLARATIONER> I I I REG.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Afgørlsr Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Bmærkningr Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr Dispnsationr: sidst i filn md dn nyst til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogen. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogen. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet 02745.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02745.01 Frdningn vdrørr: Krogn Domm Taksationskommissionn 17-12-1979 Naturklagnævnt Ovrfrd n ings nævnt Frdningsnævnt 16-11-1966 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 02004.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02004.00 Frdningn vdrørr: Arup Kirk Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-01-1953 Kndlsr Dklarationr D. FREDNNGSNÆVNET> Navn: Årup

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 02009.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02009.00 Frdningn vdrørr: Køng Kirk Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt... 15-12-1954 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: KØng

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kong Valdemarsvej. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kong Valdemarsvej. Domme. Taksations kom miss io nen. 07817.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07817.00 Frdningn vdrørr: Kong Valdmarsvj Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1956 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> "'tr.

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 9. Område til idrætsfaciliteter ved Skævinge Skole i Skævinge

Lokalplan nr. 9. Område til idrætsfaciliteter ved Skævinge Skole i Skævinge Lokalplan nr. 9 mråd til idrætsfacilittr vd Skæving Skol i Skæving 26.03.1986 Skæving kommun LKALPLAN NR. 9 for t områd i kommunplann bnævnt D6 bliggnd vd Harløsvj i Skæving STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MKM

Læs mere

l ej ,,< ,i' IJ :; II< ~< "

l ej ,,< ,i' IJ :; II< ~< 01877.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01877.00 Frdningn vdrørr: Tæbring Kirk Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 28-10-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> lr l j <

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

.e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedr~rer: Dalsgård Bebyggelse. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet.

.e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedr~rer: Dalsgård Bebyggelse. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet. 03893.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03893.00 Frdningn vdr~rr: Dalsgård Bbyggls. Domm Taksationskomm issionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdni ngsnævnt Kndlsr Dklarationr 22-09-1965 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Andst Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Andst Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet /.. 01742.01 Afgørsr - Rg. nr.: 01742.01 Frdningn vdrørr: Andst Kirk Domm Taksations komm iss ionn Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-11-1951 Kndsr Dkarationr FREDNNGSNÆVNET> hwrw). ; (...

Læs mere

Afgørelser ~ Reg. nr.: Fredningen vedrører: Drejø Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser ~ Reg. nr.: Fredningen vedrører: Drejø Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02278.00 Afgørlsr ~ Rg. nr.: 02278.00 Frdningn vdrørr: Drjø Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-07-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Drjø kirk

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET>.'",

FREDNINGSNÆVNET>.', 01877.08 Afgørlsr - Rg. nr.: 01877.08 Frdningn vdrørr: Ørding Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 28-10-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> ''''. t 1'"

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

02048~44. Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Granslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

02048~44. Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Granslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 0204844 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.44 Frdningn vdrørr: Granslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 22-06-1953 Kndlsr Dklarationr. FREDNNGSNÆVNET> REG. NR...t

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03248.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03248.00 Frdningn vdrørr: Vjlby Kirk Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-03-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> f:-c::11k:]t

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01891.01 Afgørlsr Rg. nr.: 01891.01 Frdningn vdrørr: Vjrum Kirk Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 2807 1952, 02101953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Justitsministrits

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Eriksholm Alle. Domme. Taksations komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Eriksholm Alle. Domme. Taksations komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00212.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00212.00 Frdningn vdrørr: Eriksholm All Domm Taksations komm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdni ngsnævnt 03-10-1927 Kndlsr " Dklarationr ... FREDNNGSNÆVNET> ~ (,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sneslev Kirke. Domme. la ksatio ns komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sneslev Kirke. Domme. la ksatio ns komm iss ione n. 01741.03 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.03 Frdningn vdrørr: Snslv Kirk Domm la ksatio ns komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Fr~cfnin(] nævnt.. -------~----- 23-10-1951, 21-12-1951 - -- -- Kndlsr

Læs mere

FREDEDE AREALER. F.N. j.nr.: ', - '1 t~~l .' - \ I- 'I- # Ih ':>.. 'II

FREDEDE AREALER. F.N. j.nr.: ', - '1 t~~l .' - \ I- 'I- # Ih ':>.. 'II 02425.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02425.00 Frdningn vdrørr: Kollund Strand Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 30-12-1958 Kndlsr Dklarationr - FREDNNGSNÆVNET> REG. NR.

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kohaven. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kohaven. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04674.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 04674.02 Frdningn vdrørr: Kohavn Domm Taksatio nskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-10-1968 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR. O~~ 7~,o

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dallerup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dallerup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02268.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02268.00 Frdningn vdrørr: Dallrup Kirk _ Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-06-1955, 18-08-1955 Kndlsr Dklarationr !\,: FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skagen. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skagen. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01146.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01146.00 Frdningn vdrørr: Skagn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-04-1948 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> i... -... -, Afsknft.

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter. A f s k r i f t. REG. NR..Jo..2~C

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter. A f s k r i f t. REG. NR..Jo..2~C 02022.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 02022.04 Frdningn vdrørr: Spandt Kirk Domm la ksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-03-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> ,. ~ '' " ~

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Østerbølle Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Østerbølle Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 02048.39 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.39 Frdningn vdrørr: Østrbøll Kirk Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-06-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> - REG. NR.."toY,

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lammefjorden. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lammefjorden. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04863.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04863.00 Frdningn vdrørr: Lammfjordn Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-10-1968 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG. NR. 04

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gratbjerg. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gratbjerg. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03618.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03618.00 Frdningn vdrørr: Gratbjrg Domm Taksatio ns komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-02-1965 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ~ Skovb"'b'bUlltl.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørby Kirke. Domme. la ksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørby Kirke. Domme. la ksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04684.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04684.00 Frdningn vdrørr: Rørby Kirk Domm la ksationskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 27-09-1951, 29-01-1952 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sall Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sall Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02049.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 02049.04 Frdningn vdrørr: Sall Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt C"o"'ninnn2:'\lnøt I " ::J....... 13-07-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nakke Sommerhuse. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nakke Sommerhuse. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 04542.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04542.00 Frdningn vdrørr: Nakk Sommrhus Domm Taksatio ns komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-05-1954 Kndlsr Dklarationr 04-03-1955, 04-11-1967 FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øverød Udstykning. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øverød Udstykning. Domme. Taksations kom miss ionen. 02882.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02882.00 Frdningn vdrørr: Øvrød Udstykning Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 15-09-1962 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asum Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asum Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02208.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02208.00 Frdningn vdrørr: Asum Kirk Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 17-11-1954, 08-12-1954 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. ~r.: Fredningen vedrører: Visby Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overf~edningsnævnet

Afgørelser - Reg. ~r.: Fredningen vedrører: Visby Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overf~edningsnævnet 02031.02 Afgørsr - Rg. ~r.: 02031.02 Frdningn vdrørr: Visby Kirk Domm Taksatio ns kom miss ion n Naturkagnævnt Ovrf~dningsnævnt Frdningsnævnt 04-05-1953 09-04-1954 Kndsr Dkarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbakkegård - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbakkegård - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ione n. 06099.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06099.00 Frdningn vdrørr: Søbakkgård - Ophævt Domm Taksations kom miss ion n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 21-03-1977 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> \l

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Falling Kirke. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklage~ævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Falling Kirke. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklage~ævnet. Overfredningsnævnet 02626.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02626.00 Frdningn vdrørr: Falling Kirk Domm Taksationskomm iss ionn Naturklag~ævnt. Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 08-05-1951 11-09-1951 17-04-1952 20-10-1960 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovvænget. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovvænget. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01133.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01133.00 Frdningn vdrørr: Skovvængt Domm Taksatio ns kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 12.05-1956, 02-02-1948 Kndlsr Dklarationr 07-02-1956, 03-10-1958

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02903.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02903.00 < Frdningn vdrørr: Risgård Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-08-1964 Frdningsnævnt 29-12-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

----- FREDNINGSNÆVNET>

----- FREDNINGSNÆVNET> 00105.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00105.00 Frdningn vdrørr: Gilllj Strand Domm Taksationskom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 04-08-1922 Kndlsr Dklarationr 07-08-1922 ----- FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører:' Strandskov. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører:' Strandskov. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 03539.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03539.00 Frdningn vdrørr:' Strandskov Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-08-1965 Frdningsnævnt 18-11-1964 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

--- ~--- FREDNINGSNÆVNET>

--- ~--- FREDNINGSNÆVNET> 01072.00 Afgørlsr - Rg. nr.:' 01072.00 Frdningn vdrørr: Hvidgård Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt Frdningsnævnt 16-09-1961 Kndlsr Dklarationr 21-12-1946 --- ~--- FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løvenborg Alle. Domme. la ksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løvenborg Alle. Domme. la ksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00217.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 00217.01 Frdningn vdrørr: Løvnborg All Domm la ksationskom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr 07-02-1928 Dklarationr KENDELSER> ...,... REG. HR..j?

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Afgøre'lser - Reg. n"r.: Fredningen vedrører: Veddinge Feriekoloni - ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgøre'lser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Feriekoloni - ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 02286.01 Afgør'lsr - Rg. n"r.: 02286.01 Frdningn vdrørr: Vdding Frikoloni - ophævt Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-10-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve.drører: Ellesletten - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve.drører: Ellesletten - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ion en. 06212.01 Afgørelser - Reg. nr.: 06212.01 Fredningen ve.drører: Ellesletten - Ophævet Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-04-1980 Fredningsnævnet 11-10-1976 Kendelser

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). og sogn.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). og sogn. 02119.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02119.00 Frdningn vdrørr: Harr Kirk Domm Taksatio nskom miss io n n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-02-1954 Kndlsr Dklarationr -! FREDNNGSNÆVNET> REG. NR..//~?

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Eltrace. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Eltrace. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02314.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02314.00 Frdningn vdrørr: Eltrac Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 06-12-1946 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR. 02314.000

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fredensborg. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fredensborg. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04464.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 04464.01 Frdningn vdrørr: Frdnsborg Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 26-03-1975 DEKLARATIONER> REG. NR. O ~,4

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sludstrup Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sludstrup Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. l 01530.03 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.03 Frdningn vdrørr: Sludstrup Kirk Domm Taksatio ns komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Justitsministrits

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovly. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skovly. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01303.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01303.01 Frdningn vdrørr: Skovly Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 30-03-1950 Kndlsr Dklarationr 09-06-1976 FREDNINGSNÆVNET> 11.-.-'_...

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Saltbæk Campingplads. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Saltbæk Campingplads. Domme. Taksations kom miss ione n. 04926.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04926.00 Fredningen vedrører: Saltbæk Campingplads Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-12-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Re-g.nr.: Fredningen vedrører: Ristinge Tjørnehegn - OPHÆVET Domme. Taksatio nskom miss ion en

Afgørelser - Re-g.nr.: Fredningen vedrører: Ristinge Tjørnehegn - OPHÆVET Domme. Taksatio nskom miss ion en 01376.01 Afgørlsr - R-g.nr.: 01376.01 Frdningn vdrørr: Risting Tjørnhgn - OPHÆVET 25-11-1993 Domm Taksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1993, 30-10-1962 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dueodde. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dueodde. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04118.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04118.01 Fredningen vedrører: Dueodde Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-12-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. la ksatio nskomm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. la ksatio nskomm iss ione n. 07789.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07789.00 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme la ksatio nskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-07-1967 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg.'nr.: Fredningen vedrører: Ravnholm. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg.'nr.: Fredningen vedrører: Ravnholm. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05586.01 Afgørelser - Reg.'nr.: 05586.01 Fredningen vedrører: Ravnholm Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 27-10-1977, 17-07-1977

Læs mere

Fredningen vedrører: Aggerup Mose - Afvist men fredet senere se

Fredningen vedrører: Aggerup Mose - Afvist men fredet senere se 04552.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04552.00 Frdningn vdrørr: Aggrup Mos - Afvist mn frdt snr s 07033.00 Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 02-08-1968 Frdningsnævnt 16-11-1967 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Aby Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Aby Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02022.02 Afgørsr - Rg. nr.: 02022.02 Frdnngn vdrørr: Aby Krk Domm Taksato nskom mss o nn Naturkagnævnt Ovrfrdnngsnævnt Frdnngsnævnt 25-03-1953 Kndsr Dkaratonr . FREDNNGSNÆVNET> FrcrrCt 1'T2tu;f'('dnb:Jnr.;-

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ruds Vedby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ruds Vedby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01916.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01916.02 Frdningn vdrørr: Ruds Vdby Kirk Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-10-1952 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> I Naturfrdningsnævnt

Læs mere

~,.1ee..,.o' 1It '~/'n,. ~ tb-t. b1p' af.._.-.'~1h,o&-,""f... _. o. ... tor a".. kike. .. DUlaN.'1. 1kU tu.ja1it... t.,.'., 1 ;«-

~,.1ee..,.o' 1It '~/'n,. ~ tb-t. b1p' af.._.-.'~1h,o&-,f... _. o. ... tor a.. kike. .. DUlaN.'1. 1kU tu.ja1it... t.,.'., 1 ;«- / DEKLARATONER> 00000.05 Afgørsr - Rg. nr.: 00000.05 Frdningn vdrørr: Bisv Kirk Domm Ta ksations kom m iss ionn Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt \ Frdningsnævnt Kndsr Dkarationr 29-08-1952 tr. Dr. \....

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere