Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober Mødetidspunkt: 16:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 30. september TMU - Lokalplan nr Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej TMU - Vandforsyningsplan SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave SSU - Tryghedsplejen BKU - Skolereform Forslag fra Gruppe A vedr. rockerklubber Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. oktober

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Det blev besluttet at behandle sag nr. 10 som den første. Sag nr. 9 ændres fra en efterretningssag til en godkendelsessag. Økonomiudvalget, 22. oktober

4 2. Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan Beslutning Beredskabskommissionen den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

5 3. Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger forslag til ny samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der med virkning fra 1. januar 2014 indgås en samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S, og at aftalen optages som bilag til den risikobaserede dimensioneringsrapport. Beslutning Beredskabskommissionen den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

6 4. Likviditetsoversigt pr. 30. september 2013 Sagsnr.: 13/8196 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. september 2013 Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. september 2013 var på ca. 106,0 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. oktober 2013 var på ca. 159,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 91,4 mio. kr. ved udgangen af august 2013 til 97,2 mio. kr. ved udgangen af september Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden juli 2012 til september Økonomiudvalget, 22. oktober

7 Tillægsbevillingsoversigt 2013 I kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdningen Tillægsbevillinger 2013: Drift Anlæg -224 Finansiering Bevillingsoverførsler 2012/2013: Drift Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdningen 2013 efter bevillinger Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og 2013.pdf 50568/13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder.pdf 50569/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

8 5. TMU - Lokalplan nr Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej Sagsnr.: 11/7393 Beslutningstema Forslag til Lokalplan nr. 77 Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej forelægges til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i 10 uger. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, vedtages endeligt, De, der har haft indsigelser, besvares som beskrevet i bilag. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

9 Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, har været i offentlig høring fra onsdag den 3. juli til onsdag den 11. september Der er afholdt dialogmøde torsdag den 22. august, hvor 73 borgere mødte frem. Der var en aktiv diskussion, hvor bygningsregulerende bestemmelser og trafikale ændringer var i fokus. De fremmødte blev opfordret til at indsende høringssvar inden onsdag den 11. september Administrationen har til lokalplanforslaget modtaget 8 høringssvar, som omhandler følgende emner: Vej- og trafikforhold, herunder supercykelstier Nabolokalplaner Bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder afstandskrav og bygningshøjder Bemærkningerne er samlet i bilag. Indholdet giver ikke anledning til forslag til væsentlige ændringer i lokalplanen. Kommunikation Retsgrundlag Planlovens kap. 5. Bilag: 1 Åben Indsigelseskema for anden runde 36952/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

10 6. TMU - Vandforsyningsplan Sagsnr.: 13/7955 Beslutningstema Diskussion og godkendelse af mål og handlinger til vandforsyningsplanen for Vallensbæk Kommune. Sag forberedt af Ishøj Kommune Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Mål og handlinger til vandforsyningsplanen diskuteres og godkendes Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet følgende undersøges til økonomiudvalgsmødet: Hvad er forbruget per person i dag og kan det laves om til en procent? Hvad er lækagetabet i dag? Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Mål og handlinger skal være med til at værne om den fremtidige drikkevandsressource. Økonomiudvalget, 22. oktober

11 Sagsfremstilling Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj er i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan til Vallensbæk Kommune. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til mål og handlinger med udgangspunkt i Vallensbæk Kommunes overordnede målsætninger om at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forsyning med drikkevand af høj kvalitet. Plan-, Bygge- og Miljøcenter har holdt møde om målsætninger, mål og handlinger med vandforsyningerne i Vallensbæk Kommune (HOFOR og Vallensbæk Strands Vandforsyning). Forslag til målsætninger, mål og handlinger fremgår af vedlagte bilag. Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler, at der tages stilling til de vedlagte mål og handlinger. Hvis der er forslag til andre mål og handlinger, er der mulighed for at fremkomme med dem, sådan at de evt. kan indarbejdes i vandforsyningsplanen. Kommunikation Indarbejdes i Vandforsyningsplan 2014 Ishøj Kommune Retsgrundlag Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, bekg. nr af 21. december 2011 Bilag: 1 Åben Mål og handlinger i vandforsyningsplan - Vallensbæk mål og 47896/13 handlinger.pdf 2 Åben Mail fra Ishøj med svar vedr. Vandforsyningsplan.pdf 51103/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

12 7. SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/7921 Beslutningstema Ishøj Kommune sender rapport vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår 2013 på børne- og ungeområdet og på voksen-handicapområdet. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage rapporten til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Centerchef fra Ishøj deltog Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget udtaler, at nul fejl må tilstræbes. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Anbefales, idet det samtidig tilkendegives, at der fra Ishøj Kommune ønskes underretning om, hvilke tiltag der iværksættes for at undgå fejl i fremtiden. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

13 Sagsfremstilling På styregruppemøde i december 2010 vedrørende det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune blev det besluttet, at Ishøj Kommune to gange om året afrapporterer ledelsestilsyn inden for bestemte områder, der varetages i Ishøj Kommune på vegne af Vallensbæk Kommune. Tilsynene er udarbejdet i samarbejde med Deloitte og følger standardiserede tjeklister. Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne borgere fra Vallensbæk Kommune, der modtager hjælp efter serviceloven. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til at iværksætte tiltag. Tilsynene omfatter Ishøj Kommunes centre: Familiecentret, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Borger- og Socialservice. Hvert center har beskrevet, hvordan tilsynene er gennemført, og på hvilke områder. I Familiecentret er der udført ledelsestilsyn i 24 sager og fundet fejl i 9 sager. Fejlene omhandler manglende notat, 50 undersøgelse (undersøgelse af forhold hos et barn eller en ung, hvis det må antages at den pågældende har behov for særlig støtte), handleplan samt børnesamtale. Fejlene er rettet og der er ikke noget udestående. Familiecentret oplyser, at de påviste fejl ikke har haft konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I Center for Sundhed og Ældre er der udført ledelsestilsyn i 15 sager og ikke fundet fejl. Tilsynene er foretaget på merudgiftsydelser, hjælpemidler og forbrugsgoder, handicapbil samt boligindretning. I Center for Borger- og Socialservice er der udført ledelsestilsyn i 20 sager og fundet fejl i 7. Alle fejl vedrører manglende handleplaner. Center for Borger- og Socialservice har oplyst, at de manglende handleplaner omhandler 2 borgere i henholdsvis et dagtilbud og et tilbud for misbrugere, hvor sagerne bliver gennemgået nu, samt 5 borgere der alle er nye i henholdsvis tilbud for misbrugere og på krisecentre, og hvor handleplanerne endnu ikke er nået at blive udfærdiget. Center for Borger- og Socialservice oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på bo- og dagtilbud ( ), kvindekrisecentre ( 109), forsorgshjem ( 110) og misbrugsbehandling ( i sundhedsloven). Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser Bilag: 1 Åben Notat vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår /13 Økonomiudvalget, 22. oktober

14 8. SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave Sagsnr.: 13/8255 Beslutningstema Administrationsaftale for Højstruphave og Pilehavehus 2014 og Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indgåelsen af aftale med DAB om administration af Højstruphave og Pilehavehus for 2014 og Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Indgåelse af ny aftale med DAB vil betyde en stigning i 2014 på 200 kr. pr. bolig svarende til kr. årligt for Pilehavehus og kr. for Højstruphave. Den ekstra udgift er indeholdt i det udarbejdede forslag til budget 2014 for begge byggerier. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

15 Sagsfremstilling Samarbejdet med DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) havde i foråret 2012 varet godt tre år og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at opsige den gældende aftale med DAB og igangsætte en afdækning af, om kommunen kunne sikre en bedre og mere tidsvarende administration af ældreboligerne i Pilehavehus og Højstruphave. Konklusionen af denne afdækning var, at en fortsat aftale med DAB for 2013 var den mest fornuftige løsning. Begrundelsen herfor var, at DAB havde erhvervet et stort kendskab til byggerierne og at prisen var særdeles konkurrencedygtig. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf at indgå en et-årig aftale med DAB for 2013 samt at muligheden for at hjemtage opgaven fortsat skulle undersøges. Det vurderes fortsat ikke, at kommunen selv kan varetage administrationen af Højstruphave og Pilehavehus, da udgiften til personale, kompetenceudvikling og køb af specialistkompetencer væsentligt vil overstige udgiften til DAB. Opgaven vurderes således at være både bedst og billigst placeret hos DAB. Der er desuden søgt vejledning hos Udbudsportalen vedrørende forpligtelser i henhold til tilbudsloven. Udbudsportalen har oplyst, at denne konkrete opgave ikke er omfattet af pligt til annoncering eller krav om udbud. På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Sundhed og Forebyggelse derfor, at der indgås en ny to-årig administrationsaftale med DAB fra 1. januar 2014 til 31/ Prisen er i forhold til 2013 hævet med 200 kr. pr. bolig, hvilket fortsat er en konkurrencedygtig pris og et udtryk for, at prisen i 2013 var sat ekstraordinært lavt. Kommunikation Retsgrundlag Tilbudslovens afsnit II Økonomiudvalget, 22. oktober

16 9. SSU - Tryghedsplejen Sagsnr.: 13/3934 Beslutningstema Status på opfølgning på Tryghedsplejen efter tv-udsendelsen Operation-X Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Udvalget besluttede at ændre sagen fra en efterretningssag til en godkendelsessag (jf. pkt. 1, godkendelse af dagsordenen). Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen uden en anbefaling, idet der afventes yderligere oplysninger fra forvaltningen om sagen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

17 Sagsfremstilling TV2 har i Operation-X haft fokus på Tryghedsplejen og dens samarbejdspartnere. Det fremgik blandt andet af udsendelsen, at: Tryghedsplejen anvendte et vikarbureau i et så stort omfang, at det havde karakter af en egentlig underleverandør Underleverandøren anvendte uuddannet personale Underleverandøren aflønnede personalet sort Tryghedsplejen overfakturerede kommuner for ydelser, der ikke var leveret. Tryghedsplejen har i deres pressehåndtering delvist tilbagevist oplysningerne. De har i foråret opsagt samarbejdet med vikarbureauet og beklaget brug af ufaglært arbejdskraft, ligesom de tager afstand til sort arbejde. Samtidig anerkender de i enkelte tilfælde at have overfaktureret. Tryghedsplejen har siden november 2008 været godkendt som privat leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Der er ikke tale om en tung leverandør. I år har de frem til udgangen af august skulle levere i alt 50 timers hjemmehjælp til en håndfuld borgere. Det svarer til ca. 1½ times hjælp om ugen, fordelt på nogle få borgere. Inden udsendelsen inviterede Socialsekretariatet Tryghedsplejen til et møde Mødet er planlagt som en del af kommunens tilsynspolitik med de private leverandører. Tryghedsplejen er efterfølgende bedt om at redegøre for brug af vikarbureauet hos borgerne samt dokumentere medarbejdernes uddannelse og aflønning. Der har umiddelbart ikke været tale om overfakturering. Socialsekretariatet vil dog gennemgå regningerne for det sidste år. Socialsekretariatet vil efterfølgende vurdere, om samarbejdet med Tryghedsplejen kan fortsætte. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 91. Økonomiudvalget, 22. oktober

18 10. BKU - Skolereform Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Organisering samt fastsættelse af de overordnede økonomiske rammer for ny skolereform der træder i kraft pr. 1. august Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne og Kulturudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om skolereformen til efterretning Børne- og Kulturudvalget tage den af Kommunalbestyrelsen godkendte organisering af reformen til efterretning godkende følgende overordnede økonomiske rammer for arbejdet: 1) Modtaget bloktilskud på kr. indgår i finansieringen af den kommende skolereform 2) Lærerne ved de 3 skoler i Vallensbæk Kommune som minimum underviser i gennemsnit 2 klokketimer mere pr. uge end tilfældet er i skoleåret 2013/2014 3) SFO2 nedlægges i sin nuværende form og et nyt tilbud til elever i femte og sjette klasse oprettes i Ungdomsskoleregi 4) SFO1 udvides til at omfatte elever i fjerde klasse, og forældrebetalingen fastholdes uændret i minimum den 2 års periode hvor lektiecafé er frivillig 5) Den understøttende undervisning varetages af både pædagoger og lærere ud fra en 50/50 fordeling. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Dot 1 og 2 udgået jf. godkendelse af dagsordenen. Punkt 1 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 2 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 3 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 3 blev herefter anbefalet. Punkt 4 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 4 blev herefter anbefalet. Punkt 5 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 5 blev herefter anbefalet. Økonomiudvalget, 22. oktober

19 Gruppe A havde følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3, 4 og 5: Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Skole- og dagtilbudschef Pia Hjørtoft var til stede og gav en orientering om skolereformen. Som anført i Børne- og Kulturudvalgets beslutning udgik indstillingens 1. og 2. punkt (dot) af sagen. Det tilbageværende indstillingspunkts underpunkter 1-5 blev sat til afstemning enkeltvis: 1) For stemte alle. Anbefales. 2) For stemte alle. Anbefales. 3) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 4) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 5) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

20 Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3)-5): Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De specifikke beregninger viser følgende: Bloktilskud Kommuneøkonomiaftalen for 2014 fastlægger den økonomiske kompensation til kommunerne som følge af reformen. Vallensbæk Kommunes andel heraf udgør kr. og er indarbejdet i budget 2014, som en del af den samlede driftsøkonomi på Folkeskoleområdet. Ekstra undervisningstimer Vallensbæk Kommunes merudgift til ekstra undervisningstimer i forhold til det nuværende timetal udgør kr. Merudgiften tager afsæt i, at der ydes ekstra undervisningstimer, svarende til 8,96 lærerstillinger. Øget undervisningstid Der vil være en mindreudgift på kr. ved at forhøje lærernes undervisningstimer med 2 ugentlige klokketimer. Beregningen tager afsæt i, at 150 lærere underviser 2 timer mere om ugen i 40 uger, svarende til 6,24 lærerstillinger. Nyt tilbud til klasserne Der vil være en mindreudgift på kr. ved at nedlægge SFO2 i den nuværende form og oprette et nyt tilbud til elever i 5. og 6. klasse i Ungdomsskoleregi. Det nye tilbud tager afsæt i et tilbud fra kl , svarende til 3 timer pr. åbningsdag. Der regnes med 3 klubmedarbejdere pr. 50 børn i 250 åbningsdage. Herudover er det forudsat, at 50 % af eleverne i 5. og 6. klasse forventes at tage imod det nye tilbud svarende til 192 børn. Der regnes med en månedlig forældrebetaling på 550 kr. pr. barn. Bloktilskud Ekstra undervisningstimer Øget undervisningstid Nyt klasses tilbud I alt Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

21 Sagsfremstilling Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev den 13. juni 2013 enige om en folkeskolereform der træder i kraft fra den 1. august Denne sag har til formål at give en kort redegørelse af folkeskolereformens indhold samt at rette opmærksomheden mod de beslutningsområder, som indenfor en kortere periode forventeligt vil komme i fokus, og for den proces Vallensbæk Kommune er i gang med. Redegørelse for aftalen om folkeskolen: Aftalen har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftalen indebærer på den baggrund tre overordnede indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i forhold til eksisterende lov og bekendtgørelser. Intentionen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med mere undervisningstid og med anvendelse af mere varierede undervisningsformer. Dette skal give tid til både mere fagopdelt undervisning og tid til nyskabelsen understøttende undervisning. På det faglige plan er målet, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. På det organisatoriske plan skal der skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne. Den øgede tid i skolen skal sikre en række forhold: Mere tid til klasseundervisning med faglig fordybelse. Mere tid til sprogfag, natur/teknik, praktisk-musiske fag, dansk og matematik samt valgfag. Mere tid til varierende og differentierede læringsformer. Bedre rammer for at udfordre og udvikle både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Bedre muligheder for praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod omverdenen. Bedre muligheder for at arbejde med innovation, entreprenørskab og kreativitet. Fysisk aktivitet hver dag Mulighed for lektiehjælp hver dag. I den oprindelige aftale (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti) fastlægges der et minimumstimetal pr. klassetrin for den samlede dags længde: 30 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 33 timer om ugen i klasse 35 timer om ugen i klasse Økonomiudvalget, 22. oktober

22 Disse timer opdeles i minimumstimer til fagopdelt undervisning og en resttimepulje til understøttende undervisning, som bl.a. anvendes til faglig fordybelse og lektiehjælp. Den understøttende undervisning er tænkt placeret som en integreret del af skoledagen. Engelsk starter i 1. klasse, sløjd og håndarbejde erstattes af det nye fag håndværk og design. Tysk eller fransk (som 2. fremmedsprog) bliver obligatorisk og valgfag startes i 7. klasse. I overgangsaftalen (inkl. Det Konservative Folkeparti) reduceres timetallet til følgende: 28 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 30 timer om ugen i klasse 33 timer om ugen i klasse Aftalen indebærer endvidere, at det bliver obligatorisk for alle skoler at udbyde lektiehjælp/fordybelse, som placeres i skoleskemaets yderpositioner, men at det bliver frivilligt for den enkelte elev og familie at bruge denne mulighed. Forhold som kommunen skal være særlige opmærksomme på i forhold til aftalen: Timetallet bliver lovfastsat og er ikke længere noget, som den enkelte kommune bestemmer over. Tiden til understøttende undervisning kan konverteres til almindelig fagopdelt undervisning eller til fagopdelt undervisning med to-lærer-ordning. Alle elever skal gennemsnitlig have 45 minutters motion og bevægelse pr. dag. Dette er ikke tænkt som ekstra idrætsundervisning men som kortere eller længere sekvenser af aktiviteter, som bl.a. kan arrangeres i samarbejde med foreningslivet eller som del af den pædagogiske tilrettelæggelse af fagenes indhold. Faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp skal have fokus på faglig træning, udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Ministeriet gennemfører et forsøgs- og udviklingsprojekt om udvikling af undervisningsmetoder til dansk og matematik. Der kommer endvidere en række diagnostiske redskaber til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever, som der ønskes særlig fokus på. Eleverne vil få mulighed for at vælge et tredje fremmesprog som valgfag. Aftalen stiller krav om, at skolen generelt åbner sig overfor det omgivende samfund og etablerer samarbejde med idræts-, kultur- og foreningsliv. Konkret skal der skabes samarbejde mellem skoler og de kommunale billed- og musikskoler. Ændringerne af folkeskolen træder i kraft pr. 1. august 2014 (idet timetal og fordybelse/lektiehjælp forventes ændret igen efter næste folketingsvalg jf. den oprindelige aftale). Konsekvenser for Vallensbæk Kommune Ændringen af folkeskoleloven jf. aftalen vil indebære betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af kultur-og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, og som i implementeringsfasen vil kræve inddragelse af flere forskellige forvaltningsområder. Økonomiudvalget, 22. oktober

23 Kommunernes Landsforening (KL) har nedsat en række arbejdsgrupper vedrørende implementeringen af folkeskolereformen, og i en af disse diskuteres tids- og beslutningsplanen. Center for Børn og Kultur anbefaler på denne baggrund, at Børne- og Kulturudvalget især er opmærksom på nedenstående punkter. Økonomien Center for Børn og Kultur vurderer, at en succesfuld implementering af reformen kræver indsatser på flere fronter. På den økonomiske front bliver det centralt at der afsættes midler til to tiltag: 1. Indretning af skolerne til ny virkelighed, hvor lærerne forventeligt skal have hovedparten af deres arbejdsdag på selve skolen. Det kræver, at der indrettes arbejdsstationer, hvor lærerne, sammen og individuelt, kan forberede og efterbehandle undervisninger. Dvs. at der skal identificeres steder (personalerum, grupperum m.v.) hvor der kan indrettes fleksible arbejdspladser. Omkostningen vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Disse er finansieret af lockoutpuljen. 2. Beslutnings- og udviklingsproces centralt og på den enkelte skole (og tilhørende SFO), hvor medarbejdere og bestyrelse inddrages. Det er nødvendigt for at skabe ejerskab til reformens konkrete udmøntning og det lokale præg, ligesom det er nødvendigt for at kvalitetssikre reformens mange elementer. En sådan proces vil i indeværende kalenderår kunne finansieres indenfor den eksisterende budgetramme. Organisering samt mål og ramme for skolereformen Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2013 den overordnede organisering af arbejdet med folkeskolereformen ved nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg, en administrativ styregruppe samt et antal arbejdsgrupper, knyttet til de områder der skal træffes beslutninger på. Oversigt over organisering af alle grupperne er vedlagt som bilag. Senere i processen skal der fastlægges mål i forhold til aftalens 3 overordnede målsætninger. Herudover skal der fastsættes mål for de lokale skolers arbejde med reformen samt strukturelle og personaleorganisatoriske forhold omkring skole, SFO og klub. Der skal ligeledes tages stilling til inddragelse af alle relevante aktører, tidsplan og arbejdsform. Procesplan Center for Børn og Kultur forventer at der skal iværksættes fire parallelle og sammenhængende spor: Politisk spor: Drøftelser i 17 stk. 4 udvalget, Børne- og Kulturudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Projekt spor: Analyser og input til øvrige forløb, rammesætning, detailplanlægning / implementering af reformens elementer samt koordinering og inddragelse på tværs af forvaltningsområder. Ledelses spor: Konkrete drøftelser og planlægning i samarbejde med ledelserne af folkeskoler og klubber. I fornødent omfang også med andre ledelsesaktører fra fx kultur og fritid mv. Økonomiudvalget, 22. oktober

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere