Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober Mødetidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 30. september TMU - Lokalplan nr Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej TMU - Vandforsyningsplan SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave SSU - Tryghedsplejen BKU - Skolereform Forslag fra Gruppe A vedr. rockerklubber Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. oktober

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Det blev besluttet at behandle sag nr. 10 som den første. Sag nr. 9 ændres fra en efterretningssag til en godkendelsessag. Økonomiudvalget, 22. oktober

4 2. Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan Beslutning Beredskabskommissionen den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

5 3. Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger forslag til ny samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der med virkning fra 1. januar 2014 indgås en samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S, og at aftalen optages som bilag til den risikobaserede dimensioneringsrapport. Beslutning Beredskabskommissionen den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

6 4. Likviditetsoversigt pr. 30. september 2013 Sagsnr.: 13/8196 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. september 2013 Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. september 2013 var på ca. 106,0 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. oktober 2013 var på ca. 159,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 91,4 mio. kr. ved udgangen af august 2013 til 97,2 mio. kr. ved udgangen af september Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden juli 2012 til september Økonomiudvalget, 22. oktober

7 Tillægsbevillingsoversigt 2013 I kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdningen Tillægsbevillinger 2013: Drift Anlæg -224 Finansiering Bevillingsoverførsler 2012/2013: Drift Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdningen 2013 efter bevillinger Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og 2013.pdf 50568/13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder.pdf 50569/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

8 5. TMU - Lokalplan nr Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej Sagsnr.: 11/7393 Beslutningstema Forslag til Lokalplan nr. 77 Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej forelægges til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i 10 uger. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, vedtages endeligt, De, der har haft indsigelser, besvares som beskrevet i bilag. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

9 Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, har været i offentlig høring fra onsdag den 3. juli til onsdag den 11. september Der er afholdt dialogmøde torsdag den 22. august, hvor 73 borgere mødte frem. Der var en aktiv diskussion, hvor bygningsregulerende bestemmelser og trafikale ændringer var i fokus. De fremmødte blev opfordret til at indsende høringssvar inden onsdag den 11. september Administrationen har til lokalplanforslaget modtaget 8 høringssvar, som omhandler følgende emner: Vej- og trafikforhold, herunder supercykelstier Nabolokalplaner Bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder afstandskrav og bygningshøjder Bemærkningerne er samlet i bilag. Indholdet giver ikke anledning til forslag til væsentlige ændringer i lokalplanen. Kommunikation Retsgrundlag Planlovens kap. 5. Bilag: 1 Åben Indsigelseskema for anden runde 36952/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

10 6. TMU - Vandforsyningsplan Sagsnr.: 13/7955 Beslutningstema Diskussion og godkendelse af mål og handlinger til vandforsyningsplanen for Vallensbæk Kommune. Sag forberedt af Ishøj Kommune Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Mål og handlinger til vandforsyningsplanen diskuteres og godkendes Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet følgende undersøges til økonomiudvalgsmødet: Hvad er forbruget per person i dag og kan det laves om til en procent? Hvad er lækagetabet i dag? Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Mål og handlinger skal være med til at værne om den fremtidige drikkevandsressource. Økonomiudvalget, 22. oktober

11 Sagsfremstilling Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj er i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan til Vallensbæk Kommune. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til mål og handlinger med udgangspunkt i Vallensbæk Kommunes overordnede målsætninger om at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forsyning med drikkevand af høj kvalitet. Plan-, Bygge- og Miljøcenter har holdt møde om målsætninger, mål og handlinger med vandforsyningerne i Vallensbæk Kommune (HOFOR og Vallensbæk Strands Vandforsyning). Forslag til målsætninger, mål og handlinger fremgår af vedlagte bilag. Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler, at der tages stilling til de vedlagte mål og handlinger. Hvis der er forslag til andre mål og handlinger, er der mulighed for at fremkomme med dem, sådan at de evt. kan indarbejdes i vandforsyningsplanen. Kommunikation Indarbejdes i Vandforsyningsplan 2014 Ishøj Kommune Retsgrundlag Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, bekg. nr af 21. december 2011 Bilag: 1 Åben Mål og handlinger i vandforsyningsplan - Vallensbæk mål og 47896/13 handlinger.pdf 2 Åben Mail fra Ishøj med svar vedr. Vandforsyningsplan.pdf 51103/13 Økonomiudvalget, 22. oktober

12 7. SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/7921 Beslutningstema Ishøj Kommune sender rapport vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår 2013 på børne- og ungeområdet og på voksen-handicapområdet. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage rapporten til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Centerchef fra Ishøj deltog Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget udtaler, at nul fejl må tilstræbes. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Anbefales, idet det samtidig tilkendegives, at der fra Ishøj Kommune ønskes underretning om, hvilke tiltag der iværksættes for at undgå fejl i fremtiden. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

13 Sagsfremstilling På styregruppemøde i december 2010 vedrørende det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune blev det besluttet, at Ishøj Kommune to gange om året afrapporterer ledelsestilsyn inden for bestemte områder, der varetages i Ishøj Kommune på vegne af Vallensbæk Kommune. Tilsynene er udarbejdet i samarbejde med Deloitte og følger standardiserede tjeklister. Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne borgere fra Vallensbæk Kommune, der modtager hjælp efter serviceloven. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til at iværksætte tiltag. Tilsynene omfatter Ishøj Kommunes centre: Familiecentret, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Borger- og Socialservice. Hvert center har beskrevet, hvordan tilsynene er gennemført, og på hvilke områder. I Familiecentret er der udført ledelsestilsyn i 24 sager og fundet fejl i 9 sager. Fejlene omhandler manglende notat, 50 undersøgelse (undersøgelse af forhold hos et barn eller en ung, hvis det må antages at den pågældende har behov for særlig støtte), handleplan samt børnesamtale. Fejlene er rettet og der er ikke noget udestående. Familiecentret oplyser, at de påviste fejl ikke har haft konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I Center for Sundhed og Ældre er der udført ledelsestilsyn i 15 sager og ikke fundet fejl. Tilsynene er foretaget på merudgiftsydelser, hjælpemidler og forbrugsgoder, handicapbil samt boligindretning. I Center for Borger- og Socialservice er der udført ledelsestilsyn i 20 sager og fundet fejl i 7. Alle fejl vedrører manglende handleplaner. Center for Borger- og Socialservice har oplyst, at de manglende handleplaner omhandler 2 borgere i henholdsvis et dagtilbud og et tilbud for misbrugere, hvor sagerne bliver gennemgået nu, samt 5 borgere der alle er nye i henholdsvis tilbud for misbrugere og på krisecentre, og hvor handleplanerne endnu ikke er nået at blive udfærdiget. Center for Borger- og Socialservice oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på bo- og dagtilbud ( ), kvindekrisecentre ( 109), forsorgshjem ( 110) og misbrugsbehandling ( i sundhedsloven). Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser Bilag: 1 Åben Notat vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår /13 Økonomiudvalget, 22. oktober

14 8. SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave Sagsnr.: 13/8255 Beslutningstema Administrationsaftale for Højstruphave og Pilehavehus 2014 og Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indgåelsen af aftale med DAB om administration af Højstruphave og Pilehavehus for 2014 og Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Indgåelse af ny aftale med DAB vil betyde en stigning i 2014 på 200 kr. pr. bolig svarende til kr. årligt for Pilehavehus og kr. for Højstruphave. Den ekstra udgift er indeholdt i det udarbejdede forslag til budget 2014 for begge byggerier. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

15 Sagsfremstilling Samarbejdet med DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) havde i foråret 2012 varet godt tre år og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at opsige den gældende aftale med DAB og igangsætte en afdækning af, om kommunen kunne sikre en bedre og mere tidsvarende administration af ældreboligerne i Pilehavehus og Højstruphave. Konklusionen af denne afdækning var, at en fortsat aftale med DAB for 2013 var den mest fornuftige løsning. Begrundelsen herfor var, at DAB havde erhvervet et stort kendskab til byggerierne og at prisen var særdeles konkurrencedygtig. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf at indgå en et-årig aftale med DAB for 2013 samt at muligheden for at hjemtage opgaven fortsat skulle undersøges. Det vurderes fortsat ikke, at kommunen selv kan varetage administrationen af Højstruphave og Pilehavehus, da udgiften til personale, kompetenceudvikling og køb af specialistkompetencer væsentligt vil overstige udgiften til DAB. Opgaven vurderes således at være både bedst og billigst placeret hos DAB. Der er desuden søgt vejledning hos Udbudsportalen vedrørende forpligtelser i henhold til tilbudsloven. Udbudsportalen har oplyst, at denne konkrete opgave ikke er omfattet af pligt til annoncering eller krav om udbud. På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Sundhed og Forebyggelse derfor, at der indgås en ny to-årig administrationsaftale med DAB fra 1. januar 2014 til 31/ Prisen er i forhold til 2013 hævet med 200 kr. pr. bolig, hvilket fortsat er en konkurrencedygtig pris og et udtryk for, at prisen i 2013 var sat ekstraordinært lavt. Kommunikation Retsgrundlag Tilbudslovens afsnit II Økonomiudvalget, 22. oktober

16 9. SSU - Tryghedsplejen Sagsnr.: 13/3934 Beslutningstema Status på opfølgning på Tryghedsplejen efter tv-udsendelsen Operation-X Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Udvalget besluttede at ændre sagen fra en efterretningssag til en godkendelsessag (jf. pkt. 1, godkendelse af dagsordenen). Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen uden en anbefaling, idet der afventes yderligere oplysninger fra forvaltningen om sagen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

17 Sagsfremstilling TV2 har i Operation-X haft fokus på Tryghedsplejen og dens samarbejdspartnere. Det fremgik blandt andet af udsendelsen, at: Tryghedsplejen anvendte et vikarbureau i et så stort omfang, at det havde karakter af en egentlig underleverandør Underleverandøren anvendte uuddannet personale Underleverandøren aflønnede personalet sort Tryghedsplejen overfakturerede kommuner for ydelser, der ikke var leveret. Tryghedsplejen har i deres pressehåndtering delvist tilbagevist oplysningerne. De har i foråret opsagt samarbejdet med vikarbureauet og beklaget brug af ufaglært arbejdskraft, ligesom de tager afstand til sort arbejde. Samtidig anerkender de i enkelte tilfælde at have overfaktureret. Tryghedsplejen har siden november 2008 været godkendt som privat leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Der er ikke tale om en tung leverandør. I år har de frem til udgangen af august skulle levere i alt 50 timers hjemmehjælp til en håndfuld borgere. Det svarer til ca. 1½ times hjælp om ugen, fordelt på nogle få borgere. Inden udsendelsen inviterede Socialsekretariatet Tryghedsplejen til et møde Mødet er planlagt som en del af kommunens tilsynspolitik med de private leverandører. Tryghedsplejen er efterfølgende bedt om at redegøre for brug af vikarbureauet hos borgerne samt dokumentere medarbejdernes uddannelse og aflønning. Der har umiddelbart ikke været tale om overfakturering. Socialsekretariatet vil dog gennemgå regningerne for det sidste år. Socialsekretariatet vil efterfølgende vurdere, om samarbejdet med Tryghedsplejen kan fortsætte. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 91. Økonomiudvalget, 22. oktober

18 10. BKU - Skolereform Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Organisering samt fastsættelse af de overordnede økonomiske rammer for ny skolereform der træder i kraft pr. 1. august Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne og Kulturudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om skolereformen til efterretning Børne- og Kulturudvalget tage den af Kommunalbestyrelsen godkendte organisering af reformen til efterretning godkende følgende overordnede økonomiske rammer for arbejdet: 1) Modtaget bloktilskud på kr. indgår i finansieringen af den kommende skolereform 2) Lærerne ved de 3 skoler i Vallensbæk Kommune som minimum underviser i gennemsnit 2 klokketimer mere pr. uge end tilfældet er i skoleåret 2013/2014 3) SFO2 nedlægges i sin nuværende form og et nyt tilbud til elever i femte og sjette klasse oprettes i Ungdomsskoleregi 4) SFO1 udvides til at omfatte elever i fjerde klasse, og forældrebetalingen fastholdes uændret i minimum den 2 års periode hvor lektiecafé er frivillig 5) Den understøttende undervisning varetages af både pædagoger og lærere ud fra en 50/50 fordeling. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Dot 1 og 2 udgået jf. godkendelse af dagsordenen. Punkt 1 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 2 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 3 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 3 blev herefter anbefalet. Punkt 4 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 4 blev herefter anbefalet. Punkt 5 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 5 blev herefter anbefalet. Økonomiudvalget, 22. oktober

19 Gruppe A havde følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3, 4 og 5: Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Skole- og dagtilbudschef Pia Hjørtoft var til stede og gav en orientering om skolereformen. Som anført i Børne- og Kulturudvalgets beslutning udgik indstillingens 1. og 2. punkt (dot) af sagen. Det tilbageværende indstillingspunkts underpunkter 1-5 blev sat til afstemning enkeltvis: 1) For stemte alle. Anbefales. 2) For stemte alle. Anbefales. 3) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 4) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 5) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober

20 Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3)-5): Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De specifikke beregninger viser følgende: Bloktilskud Kommuneøkonomiaftalen for 2014 fastlægger den økonomiske kompensation til kommunerne som følge af reformen. Vallensbæk Kommunes andel heraf udgør kr. og er indarbejdet i budget 2014, som en del af den samlede driftsøkonomi på Folkeskoleområdet. Ekstra undervisningstimer Vallensbæk Kommunes merudgift til ekstra undervisningstimer i forhold til det nuværende timetal udgør kr. Merudgiften tager afsæt i, at der ydes ekstra undervisningstimer, svarende til 8,96 lærerstillinger. Øget undervisningstid Der vil være en mindreudgift på kr. ved at forhøje lærernes undervisningstimer med 2 ugentlige klokketimer. Beregningen tager afsæt i, at 150 lærere underviser 2 timer mere om ugen i 40 uger, svarende til 6,24 lærerstillinger. Nyt tilbud til klasserne Der vil være en mindreudgift på kr. ved at nedlægge SFO2 i den nuværende form og oprette et nyt tilbud til elever i 5. og 6. klasse i Ungdomsskoleregi. Det nye tilbud tager afsæt i et tilbud fra kl , svarende til 3 timer pr. åbningsdag. Der regnes med 3 klubmedarbejdere pr. 50 børn i 250 åbningsdage. Herudover er det forudsat, at 50 % af eleverne i 5. og 6. klasse forventes at tage imod det nye tilbud svarende til 192 børn. Der regnes med en månedlig forældrebetaling på 550 kr. pr. barn. Bloktilskud Ekstra undervisningstimer Øget undervisningstid Nyt klasses tilbud I alt Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober

21 Sagsfremstilling Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev den 13. juni 2013 enige om en folkeskolereform der træder i kraft fra den 1. august Denne sag har til formål at give en kort redegørelse af folkeskolereformens indhold samt at rette opmærksomheden mod de beslutningsområder, som indenfor en kortere periode forventeligt vil komme i fokus, og for den proces Vallensbæk Kommune er i gang med. Redegørelse for aftalen om folkeskolen: Aftalen har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftalen indebærer på den baggrund tre overordnede indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i forhold til eksisterende lov og bekendtgørelser. Intentionen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med mere undervisningstid og med anvendelse af mere varierede undervisningsformer. Dette skal give tid til både mere fagopdelt undervisning og tid til nyskabelsen understøttende undervisning. På det faglige plan er målet, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. På det organisatoriske plan skal der skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne. Den øgede tid i skolen skal sikre en række forhold: Mere tid til klasseundervisning med faglig fordybelse. Mere tid til sprogfag, natur/teknik, praktisk-musiske fag, dansk og matematik samt valgfag. Mere tid til varierende og differentierede læringsformer. Bedre rammer for at udfordre og udvikle både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Bedre muligheder for praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod omverdenen. Bedre muligheder for at arbejde med innovation, entreprenørskab og kreativitet. Fysisk aktivitet hver dag Mulighed for lektiehjælp hver dag. I den oprindelige aftale (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti) fastlægges der et minimumstimetal pr. klassetrin for den samlede dags længde: 30 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 33 timer om ugen i klasse 35 timer om ugen i klasse Økonomiudvalget, 22. oktober

22 Disse timer opdeles i minimumstimer til fagopdelt undervisning og en resttimepulje til understøttende undervisning, som bl.a. anvendes til faglig fordybelse og lektiehjælp. Den understøttende undervisning er tænkt placeret som en integreret del af skoledagen. Engelsk starter i 1. klasse, sløjd og håndarbejde erstattes af det nye fag håndværk og design. Tysk eller fransk (som 2. fremmedsprog) bliver obligatorisk og valgfag startes i 7. klasse. I overgangsaftalen (inkl. Det Konservative Folkeparti) reduceres timetallet til følgende: 28 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 30 timer om ugen i klasse 33 timer om ugen i klasse Aftalen indebærer endvidere, at det bliver obligatorisk for alle skoler at udbyde lektiehjælp/fordybelse, som placeres i skoleskemaets yderpositioner, men at det bliver frivilligt for den enkelte elev og familie at bruge denne mulighed. Forhold som kommunen skal være særlige opmærksomme på i forhold til aftalen: Timetallet bliver lovfastsat og er ikke længere noget, som den enkelte kommune bestemmer over. Tiden til understøttende undervisning kan konverteres til almindelig fagopdelt undervisning eller til fagopdelt undervisning med to-lærer-ordning. Alle elever skal gennemsnitlig have 45 minutters motion og bevægelse pr. dag. Dette er ikke tænkt som ekstra idrætsundervisning men som kortere eller længere sekvenser af aktiviteter, som bl.a. kan arrangeres i samarbejde med foreningslivet eller som del af den pædagogiske tilrettelæggelse af fagenes indhold. Faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp skal have fokus på faglig træning, udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Ministeriet gennemfører et forsøgs- og udviklingsprojekt om udvikling af undervisningsmetoder til dansk og matematik. Der kommer endvidere en række diagnostiske redskaber til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever, som der ønskes særlig fokus på. Eleverne vil få mulighed for at vælge et tredje fremmesprog som valgfag. Aftalen stiller krav om, at skolen generelt åbner sig overfor det omgivende samfund og etablerer samarbejde med idræts-, kultur- og foreningsliv. Konkret skal der skabes samarbejde mellem skoler og de kommunale billed- og musikskoler. Ændringerne af folkeskolen træder i kraft pr. 1. august 2014 (idet timetal og fordybelse/lektiehjælp forventes ændret igen efter næste folketingsvalg jf. den oprindelige aftale). Konsekvenser for Vallensbæk Kommune Ændringen af folkeskoleloven jf. aftalen vil indebære betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af kultur-og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, og som i implementeringsfasen vil kræve inddragelse af flere forskellige forvaltningsområder. Økonomiudvalget, 22. oktober

23 Kommunernes Landsforening (KL) har nedsat en række arbejdsgrupper vedrørende implementeringen af folkeskolereformen, og i en af disse diskuteres tids- og beslutningsplanen. Center for Børn og Kultur anbefaler på denne baggrund, at Børne- og Kulturudvalget især er opmærksom på nedenstående punkter. Økonomien Center for Børn og Kultur vurderer, at en succesfuld implementering af reformen kræver indsatser på flere fronter. På den økonomiske front bliver det centralt at der afsættes midler til to tiltag: 1. Indretning af skolerne til ny virkelighed, hvor lærerne forventeligt skal have hovedparten af deres arbejdsdag på selve skolen. Det kræver, at der indrettes arbejdsstationer, hvor lærerne, sammen og individuelt, kan forberede og efterbehandle undervisninger. Dvs. at der skal identificeres steder (personalerum, grupperum m.v.) hvor der kan indrettes fleksible arbejdspladser. Omkostningen vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Disse er finansieret af lockoutpuljen. 2. Beslutnings- og udviklingsproces centralt og på den enkelte skole (og tilhørende SFO), hvor medarbejdere og bestyrelse inddrages. Det er nødvendigt for at skabe ejerskab til reformens konkrete udmøntning og det lokale præg, ligesom det er nødvendigt for at kvalitetssikre reformens mange elementer. En sådan proces vil i indeværende kalenderår kunne finansieres indenfor den eksisterende budgetramme. Organisering samt mål og ramme for skolereformen Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2013 den overordnede organisering af arbejdet med folkeskolereformen ved nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg, en administrativ styregruppe samt et antal arbejdsgrupper, knyttet til de områder der skal træffes beslutninger på. Oversigt over organisering af alle grupperne er vedlagt som bilag. Senere i processen skal der fastlægges mål i forhold til aftalens 3 overordnede målsætninger. Herudover skal der fastsættes mål for de lokale skolers arbejde med reformen samt strukturelle og personaleorganisatoriske forhold omkring skole, SFO og klub. Der skal ligeledes tages stilling til inddragelse af alle relevante aktører, tidsplan og arbejdsform. Procesplan Center for Børn og Kultur forventer at der skal iværksættes fire parallelle og sammenhængende spor: Politisk spor: Drøftelser i 17 stk. 4 udvalget, Børne- og Kulturudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Projekt spor: Analyser og input til øvrige forløb, rammesætning, detailplanlægning / implementering af reformens elementer samt koordinering og inddragelse på tværs af forvaltningsområder. Ledelses spor: Konkrete drøftelser og planlægning i samarbejde med ledelserne af folkeskoler og klubber. I fornødent omfang også med andre ledelsesaktører fra fx kultur og fritid mv. Økonomiudvalget, 22. oktober

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1741742 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 24. september 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18.

23-09-2013 FOLKESKOLEREFORM. Side 1. De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. 1 FOLKESKOLEREFORM De store linjer Oplæg til PU 2. september 2013, SB d. 10. september 2013 og LM den 18. september 2013 BAGGRUNDEN Den danske folkeskole står også over for store udfordringer: Det faglige

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere