7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat"

Transkript

1 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013

2 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie bliver du præsenteret for mange forskellige typer af opgaver. Fælles for dem vil være, at de skal udarbejdes på baggrund af en eller anden type materiale. Dette kompendium kan du bruge, når du skal i gang med at søge materialer til en opgave, og her er informationskompetence vigtig. Overordnet kan man sige, at du er informationskompetent, hvis du kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Din store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til din opgave. Derfor er det smart at lære nogle teknikker, der kan hjælpe dig på vej til et bedre søgeresultat hurtigere. Du kan betragte informationssøgningen som en cirkulær proces, der tager tid og nogle gange skal gentages flere gange undervejs i opgaveskrivningen, men processen hjælper dig også til at blive klogere undervejs. Der er forskellige måder at søge litteratur til en opgave. I dette kompendium vil vi skitsere en af de fremgangsmåder, du kan benytte dig af, nemlig bloksøgningen. Læs mere på side 7 og 8. Har du spørgsmål til vores kompendium eller forslag, så det kan blive endnu bedre, kan du altid henvende dig til os på biblioteket. Du kan sende en mail til God arbejdslyst! 2 Syddansk Universitetsbibliotek September 2013

3 1. ANALYSÉR DIT EMNE: Inden du for alvor går i gang med en opgave, kan du supplere din baggrundsviden med information fra f.eks. opslagsværker, bibliografier og databaser. Du kan skaffe et foreløbigt overblik over emnet via hurtige informationer. Du kan ofte surfe dig til definitioner af ord og begreber ved at lave en hurtig søgning i Google eller se, hvad du kan finde på f.eks. Wikipedia eller andre online opslagsværker. Husk også at du kan bruge de trykte opslagsværker til at få de centrale begreber indenfor dit emneområde på plads. Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad du leder efter! Hvis din nyerhvervede viden kræver en ændring af din problemformulering, eller af dit emneområde, må du genoverveje dit nærmere fokus på problemstillinger (emneaspekter) i opgaven. Du må vælge, hvad der skal med i opgaven, og hvad der ikke skal med. Vær også opmærksom på din tidsramme samt regler for afgrænsning i omfang. Husk altid at kontakte din vejleder for godkendelse af problemformulering og anden faglig rådgivning undervejs i opgaveprocessen. Skal du i gang med en større opgave, kan du overveje at bruge Scribo Scribo er en webbaseret guide der bygger på Den gode opgave. Den fører dig systematisk igennem overvejelser fra ide til problemformulering. Log ind via WAYF. Du kan løbende arbejde med din problemformulering og gemme dit arbejde. Se mere på 2. LAV EN SØGESTRATEGI Når du har fået det første overblik over dit emne, er det på tide at lave en søgestrategi og/eller at vælge relevante søgeredskaber. At lave en søgestrategi betyder, at du forbereder din søgning, så du så vidt muligt præcist finder information af relevans for præcis dit emneområde eller for opgavens problemformulering. Din problemformulering skal altid være det styrende gennem processen omkring søgning af information. Det er således også problemformuleringen, der skal sikre, at du ikke spilder tid og kræfter på tilgrænsende emner, som du har valgt ikke skal med i din opgave! 3

4 Overvej for eksempel: Hvad ved du i forvejen om emnet, og hvilken viden mangler du for at kunne besvare spørgsmål i din problemformulering? Hvilke typer af information skal du koncentrere dig om, og hvilke materialetyper? Er det fakta information og/eller primært information fra bøger, eller er emnet så nyt og uudforsket, at det kun er beskrevet i rapporter, avis og tidsskriftartikler, evt. kun tilgængeligt via personer på en forskningsinstitution? Tænk også i tidsmæssig begrænsning: Har dit emne kun aktuel relevans, behøver du ikke søge dokumenter helt tilbage fra f.eks Hvilke sprog behersker du selv? For de fleste er det sikkert unødvendigt at finde artikler på kinesisk, og desuden er sproget i videnskabelige databaser primært engelsk. Altså er det ofte nødvendigt at oversætte dine søgeord til engelsk ordbøger er derfor også et nødvendigt arbejdsværktøj. Søgestrategi trin for trin 1. Find søgeord (nøglebegreber) til din opgave Tænk i synonymer (sport, idræt, motion) og over og underordnede begreber (sport/tennis, sport/badminton) Tænk kreativt Brainstorm: Find så mange ord som muligt 2. Strukturer søgeordene Hvilke er de vigtigste? Find fx de vigtigste 3 4 nøglebegreber Opdel de resterende søgeord i overordnede og underordnede begreber Find evt. flere synonymer og relaterede emner 3. Vælg søgeredskab Brug bibliotekets webside og personale til at finde de rigtige databaser 4. Opstil søgestrategi Hvilke ord vil du starte med at søge på? og hvad vil du bruge søgningerne til? Hvilke ord vil du ellers søge på og hvordan? Hvis du ikke kan begrunde, hvad du vil bruge søgningerne til, er der måske ikke nogen grund til at lave dem? Booleske operatorer Det kan være en fordel at søge på flere ord ad gangen. Du kan kombinere dine søgeord ved at bruge boolesk logik. Boolesk logik består af 3 operatorer, og, eller og ikke. De mest anvendte er og og eller. Kombinerer du dine søgeord med og, vil du indsnævre dit søgeresultat. Hvis du kombinerer med eller, så vil du udvide det. Vær opmærksom på at engelsksprogede databaser bruger and, or og not. Det er ofte sådan, at databaserne automatisk kombinerer de indtastede ord med og/and. 4

5 De booleske operatorer OG/AND ELLER/OR IKKE/NOT Trunkering Du kan bruge trunkering til at korrigere for de forskellige endelser et søgeord kan have. Når du søger med trunkering, søger du på stammen af et ord og samtidig på alle dets forskellige endelser. F.eks. dansk*. Her søges på dansk, danskerne, danskernes danskhed osv. Trunkeringstegnet er ofte * eller?. Du kan altid finde det gældende tegn i den enkeltes databases hjælpefunktion. 3. VÆLG RELEVANTE SØGEREDSKABER Der findes forskellige søgeredskaber. F.eks. er både Google og Wikipedia søgeredskaber. Bibliotekets databaser er en anden type søgeredskaber, hvor du ofte kan finde materialer, som ikke ellers er offentligt tilgængelig. Der er mange forskellige typer af databaser med forskellige typer af information og fagligt fokus, for eksempel: Bibliotekskataloger Faktabaser Fuldtekst/ Bibliografiske databaser Registrerer et enkelt eller flere bibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter. Her er der mulighed for at finde oplysning om materialebestand og hvor de står. Eksempler herpå er SDUBs katalog og Bibliotek.dk. Materialerne kan bestilles med det samme, hvis du har dit SDU login eller et lånerkort. Indeholder fakta som regel i form af tal, rådata eller statistiske oplysninger, men også med korte, tilhørende tekster. Eksempler herpå er statistiske databaser eller databaser beregnet på desk research, f.eks. Statistikbanken eller virksomhedsdatabasen Navne og Numre Erhverv. Data kan oftest eksporteres. Indeholder henvisninger til bøger og andre dokumenter såsom rapporter, tidsskriftartikler og patenter. En bibliografisk database kan enten være en ren registrant dvs. kun med formelle data, der beskriver dokumenterne med henblik på genfinding eller den kan indeholde selve dokumenterne i fuldtekst. Det kan være databaser hos databaseværter som EbscoHost, Science Direct og avisdatabaser som Infomedia og Lexis Nexis. 5

6 Afhængigt af dit emne skal du overveje hvilke materialetyper, du har brug for. Alt efter hvilke materialetyper du har brug for, skal du vælge mellem forskellige søgeredskaber: Hvad søger du? Søgeredskaber Hvad får du? Definitioner Kortfattede forklaringer på ord, begreber mv. Kort beskrivelse af et emne/problem stilling Opslagsværker trykte ell. elektroniske Leksika Ordbøger Håndbøger Wikipedia Tidsskriftartikler Ofte meget specifikke emner. Forskningens nyeste viden Bibliotek.dk Databaser Henv. til artikler i tidsskrifter eller artikler i fuld tekst Nyhedskilder/ avisartikler Beskrivelser af helt aktuelle begivenheder Infomedia Bibliotek.dk Mikrofilm Lexis Nexis Retriever Press Display WISO Avisartikler i fuldtekst, varierende år Mikrofilm Forskningsresultater Videnskabelige og dokumenterede informationer fra Forskere ved universiteter og læreanstalter Konkrete svar: Definitioner af begreber Forklaringer på ord og evt. deres oprindelse Oversættelser Kortfattede oversigtsartikler Bibliotek.dk Bibliotekskataloger Databaser Universiteter og læreanstalters hjemmesider Forskningsdatabasen Videnskabelige artikler, working papers, rapporter, konferencer, afhandlinger Trykt og elektronisk Er du i tvivl om, hvilke databaser du skal vælge, kan du benytte dig af bibliotekets emneinddelte databaseoversigt eller prøve at læse, hvad der står enten på studiesiderne eller fagsiderne. Du finder dem alle på bibliotekets hjemmeside. De databaser, du finder via biblioteket, har gennemgået en kvalitetskontrol, så du kan regne med. at indholdet er i orden. 6

7 4. SØGETEKNIK Valget af søgestrategi, søgeredskab og søgeteknik hører ofte tæt sammen. Det kan være en fordel at kende lidt til søgeteknik, så du bliver bevidst om, hvilken søgeteknik du vælger til hvilket formål. Bestemte søgeredskaber giver bestemte muligheder i forhold til, hvilken søgeteknik der er mest hensigtsmæssig at benytte sig af. Tjek den enkelte databases emnestruktur og orienter dig i hjælpefunktionen. Find ud af om databasen benytter sig af emneordsoversigter, m.v. Husk: Det ikke er et spørgsmål om at finde så meget som muligt, men om at finde præcist det, du har brug for. Der er flere forskellige typer af søgeteknikker, du kan benytte dig af: Quick and dirty: Denne type søgning giver næsten sig selv og er ofte den, du bruger i den indledende fase af en opgave. Søg på nogle af de kernebegreber, du allerede kender for at finde definitioner og få inspiration til det videre arbejde. Denne type søgning kan også med fordel bruges, når du er i tvivl om, hvorvidt den database eller kilde, du har fundet frem, dækker dit emneområde. Det er typisk sådan her, du bruger Google. Faktasøgning: Her drejer det sig om at finde svar på konkrete spørgsmål som: Hvem opfandt dampmaskinen? Hvornår blev NN født? Hvor mange timers TV ser danskerne hver dag? Her er encyklopædier, statistiske håndbøger og andre opslagsværker nyttige en del af dem findes online. Sørg for at de oplysninger, du bruger, er dokumenterede! WIKIPEDIA regnes typisk ikke for tilstrækkelig dokumentation alene. Tjek også dine oplysninger andre steder. Kædesøgning: I visse sammenhænge også kaldet Pearl Growing. Kædesøgning er en metode til litteratursøgning, hvor du bruger et dokument, et emneregister, en litteraturliste eller citationer fra bog eller artikel til at komme videre til andre relevante kilder og dokumenter. Man bygger lag på lag eller man følger kæden fra det ene led i kæden til det næste. Bloksøgning: Denne søgemetode kan du anvende, når du skal afdække mere komplekse spørgsmål og problemstillinger. Del dit emne op i facetter eller blokke, skriv de forskellige søgeord og søg hver blok for sig selv og slut af med at kombinere de enkelte blokke eller facetter med hinanden. Bloksøgning er en nyttig søgeteknik at mestre, når du søger i forskellige databaser, og vi uddyber teknikken i det følgende afsnit. 7

8 GØR DIT EMNE SØGBART VED BRUG AF BLOKSØGNING 1. Emne / problemformulering: Kort beskrivelse af, hvad du vil beskæftige dig med i din opgave. Det kan hjælpe dig med ord, som du kan bruge i din søgning efter litteratur. 2. Søgeord Skriv din søgeord ned. Tænk i synonymer og over og underbegreber. Oversæt ordene til engelsk eller andre relevante sprog. Del dine emneord op i blokke eller facetter, der hører sammen. Kombiner dine søgeord fra de enkelte blokke med de booleske operatorer OG/AND, Kombiner dine søgeord i de enkelte blokke med ELLER/OR. Trunker din søgning på forskellige former af et ord. Oftest med * eller? dansk* søger fx på danskerne, danskernes, danskhed etc. Blok 1 Søgeord/synonymer Blok 2 Søgeord/synonymer Blok 3 Søgeord/synonymer ELLER Eksempel: sport idræt motion OG tennis badminton OG motivation tilskyndelse 3. Søgeredskab F.eks: Bibliotekets katalog Bibliotek.dk Databaser efter emne etc. 4. Søg! 8

9 5. EVALUÉR DIT SØGERESULTAT Husk, det ikke er et spørgsmål om at få flest mulige resultater, men snarere at finde de bedste dokumenter målet for en søgning er således primært relevans og præcision. Får du ved en søgning rigtig mange poster, kan en del af dem være støj. Endvidere skal du også være opmærksom på tidsfaktoren, hvis du for eksempel kun har 2 uger til at færdiggøre opgaven. Gennemgå dine søgeresultater og spørg dig selv: Har du fundet det, du forventede? Er kvaliteten af resultaterne i orden? Kan det bruges til præcis din opgave? Er mængden passende i forhold til opgavens længde og den tid, du har til rådighed? Hvis du får for mange resultater, kan du: kombinere flere ord med OG/AND bruge frasesøgning (excact phrase) bruge underbegreber bruge databasens emnestruktur afgræns på år, sprog etc. udelukke noget med IKKE/NOT Hvis du får for få resultater, kan du: trunkere: (sæt * eller? i slutningen af ordet for at søge på flere former af ordet på én gang) bruge overbegreber for at udvide søgningen kombinere nøglebegreberne på andre måder dele sammensatte ord bruge synonymer med ELLER/OR NB! I alle databaser findes tips til søgning via en særlig hjælpefunktion. De fleste databaser tilbyder også online tutorials. Som kan være nyttige at se før du søger. 9

10 6. SKAF DIT MATERIALE Når du er tilfreds med dit søgeresultat, skal du have fat i det relevante materiale. Noget af det materiale, du har brug for, er måske ikke umiddelbart tilgængeligt. Det findes ikke online og skal måske skaffes hjem fra andre biblioteker. Vær opmærksom på, at det kan tage tid. Har du fundet dit materiale via bibliotekets katalog, kan du bestille det direkte i kataloget. Det samme gælder for Bibliotek.dk. Du vil herefter få en mail, når det er klar til afhentning. Drejer det sig om artikler fra vores databaser, er der ofte direkte elektronisk adgang. Kig efter vores SFX knap. Den kan hjælpe dig videre til enten at finde materialet online eller at bestille det gennem biblioteket. Du har elektronisk adgang, hvor end du befinder dig! Som studerende har du fjernadgang til elektroniske bøger, tidsskrifter og aviser hjemmefra. Du skal anvende dit SDU login. Er du i tvivl om, hvordan du får fat i materialet, er du altid velkommen til at kontakte os. 7. VURDÉR MATERIALE OG KILDE Vurder dit materiale: Når du skal vurdere dit indsamlede materiale, skal du overveje, om du har det, du skal bruge. Det kan du gøre ved at orientere dig i indholdsfortegnelser, indledninger og abstracts. Er oplysningerne pålidelige, og er de fyldestgørende i forhold til dit behov? Endelig skal du overveje, om du kan finde mere materiale andre steder, end der hvor du allerede har søgt og er det tidsforbruget værd? Vær kildekritisk: Kildekritik indebærer undersøgelse og vurdering af en informationskildes kognitive autoritet og troværdighed. Kildekritik er ikke principielt anderledes over for internetkilder end for andet kildemateriale. En væsentlig grund til skærpet kildekritisk sans på internettet er dog den nemme publicering. Her kan enhver være sin egen redaktør, mens materiale i andre medier typisk bliver underkastet kritisk vurdering af kolleger eller redaktører inden offentliggørelse. Nedenstående betegnes den kontekstuelle tilgang, som består af tre teknikker, du kan anvende til kildekritik: Anvendelse af kvalitetskontrollerede kilder Biblioteket har købt adgang til en lang række tidsskrifter og databaser, hvor kvalitetskontrollen allerede er udført. Anvender du disse kilder, behøver du ikke undersøge kilderne selv. Der kan dog være tilfælde, hvor du ikke kan nøjes med denne type kilder, og du må ud og søge i kilder uden kvalitetskontrol. I det tilfælde kan du anvende disse to metoder: 10

11 Sammenligning Sammenlign den information, du har fundet i en kilde med en eller flere andre kilder. Det kan være avisartikler, fagbøger, peer reviewed materiale eller andre websteder. En sådan sammenligning kan afdække kontroverser, der kalder på særlig opmærksomhed. Nogle kilder kan indeholde unik information, du ikke kan finde andre steder og derved være en central kilde. Verifikation Verificering af information er en metode, der kendes i mange andre sammenhænge og indebærer, at du altid underbygger information fra ikke kvalitetskontrollerede internetkilder ved at bekræfte med andre kilder. Verificer gerne informationen med kilder, der har forskellige motiver. Endnu bedre er det, hvis du kan underbygge med kilder, der er kvalitetskontrollerede. Undgå plagiering HUSK at håndtere dine kilder korrekt og lav kildehenvisninger både ved citater og parafraseringer. Mange studerende er nervøse for at komme til at plagiere og frustrerede over ikke at kende nok til reglerne om plagiering og videnskabelig redelighed. Læs mere på Vil du citere denne kilde: Syddansk Universitetsbibliotek (2013). Bliv informationskompentent, 2. version. 8. INFORMATIONSKOMPETENCE KRÆVER ØVELSE Informationssøgning er en cirkulær proces. Regn derfor med at du skal søge igen i flere omgange: Din indsigt ændrer sig og vokser i takt med, at din viden om området vokser. Du kan aldrig starte for tidligt med at søge efter litteratur til din opgave. Det kræver øvelse at blive informationskompetent. Men hvis du i forbindelse med opgaveskrivning arbejder med din søgestrategi, er bevidst om hvilken søgeteknik, du bruger, samt udvælger søgeredskab efter dit behov, så bliver informationskompetence med tiden en naturligt integreret del af al opgave og problemløsning, hvor du hurtigt og ubesværet kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Vi håber, at dette kompendium har hjulpet dig igennem din litteratursøgning til din opgave. Husk at du altid er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har brug for yderligere hjælp, 11

12 Med inspiration fra og til videre læsning om informationssøgning og opgaveskrivning: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur. 3. udgave. Lise Alsted Henrichsen: Søgning, valg og brug af kilder. I: Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis / redaktører: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. 1. udgave. Kbh. : UCC, sider : ill.. (UCC fagbog). Chu, H. (2010). Information representation and retrieval in the digital age. 2. ed.. Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today Meola, Marc. "Chucking the Checklist: A Contextual Approach To Teaching Undergraduates Web Site Evaluation." portal: Libraries and the Academy 4.3 (2004)

Bliv informationskompetent!

Bliv informationskompetent! Bliv informationskompetent! 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version 3, 2016 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgeprofil. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat. 4. Søg!

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgeprofil. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat. 4. Søg! 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgeprofil 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Begrebet informationskompetence

Læs mere

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning Kom godt fra start! Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning At udvælge information Den store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Moesgårdbibliotekets Godin : Tips & strategier til informationssøgning

Moesgårdbibliotekets Godin : Tips & strategier til informationssøgning - 1 - Moesgårdbibliotekets Godin : Tips & strategier til informationssøgning Moesgårdbibliotekets egen GodIn God Informationssøgning, er inspireret af Godin- projektet på Roskilde Universitetsbibliotek,

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Bibliotek.dk De danske bibliotekers fælles database Bibliotek.dk: Du kan se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du

Læs mere

Begrebsafdækning og kildekritik

Begrebsafdækning og kildekritik Begrebsafdækning og kildekritik Opgaveforslag til udvikling af informationskompetence Udarbejdet af VIA Bibliotekerne på Informationskompetencenetværkets workshop 12. august 2009 Samlet af Maria V. Schneider,

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND AGENDA SIDST o Referencer o PRIMO: kendt og ukendt søgebehov o Brug af anførselstegn = præcis søgning I DAG o Projektfaser - infobehov og søgestrategi

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

LUK OP FOR FREDERICIA

LUK OP FOR FREDERICIA LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2016-17 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende.

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende. Litteratursøgning for diplomstuderende, der skriver afgangsopgave Februar 2010. UCC, Center for undervisningsmidler, Lise Alsted Henrichsen, lahe@ucc.dk Kursets mål Målet med dette kursus er at give dig

Læs mere

Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e.

Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e. : Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e. Onsdag d. 2. november 2011 5 10 15 20 25 Jeg møder på Støvring Gymnasium kl. 10.10, og går ned i biblioteket

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Hjarvad: Civilsamfundets mediepolitik

Hjarvad: Civilsamfundets mediepolitik Vidensmedier Hjarvad: Civilsamfundets mediepolitik Brug af (nye) medier bringer nye adfærdsnormer og autoritetsrelationer ind i undervisningsrummet Undervisningens rum virtualiseres: hvornår og hvor er

Læs mere

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 1 2 3 Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 4 5 6 7 8 Fredag 2009-10-09. Jeg havde en samtale med >Campus Bibliotekar Karen Daughbjerg, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg. Hun viste

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Workshop Multimodale tekster Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Dagens program 8.00: Velkommen og introduktion til projektet, multimodalitet og 21th Century Learning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Intro til biblioteket, Primo og rundvisning. Sprog og International Virksomhedskommunikation September 2016

Intro til biblioteket, Primo og rundvisning. Sprog og International Virksomhedskommunikation September 2016 Intro til biblioteket, Primo og rundvisning Sprog og International Virksomhedskommunikation September 2016 Dagens Agenda AAU-kortet og dets muligheder AUBs hjemmeside AUBs søgemaskine, Primo og søgning

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet

Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet charlotterytter.dk 2017 Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet Dansklærerens dag UCSJ Roskilde 28.september kl. 12.45-14.30 Charlotte Rytter charlotterytter.dk 2017 Forskningen

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED TINE WIRENFELDT JENSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING DATALOGI E09 præsen TATION 1 PRÆSENTATION Ansat på Center for Undervisningsudvikling for HUM &

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed.

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed. 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet

En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet 1 Indholdsfortegnelse Biblioteket tilbyder en bred vifte af elektroniske ressourcer af høj faglig kvalitet. Følgende sider indeholder emnerne : Kildekritik

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere