7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat"

Transkript

1 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013

2 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie bliver du præsenteret for mange forskellige typer af opgaver. Fælles for dem vil være, at de skal udarbejdes på baggrund af en eller anden type materiale. Dette kompendium kan du bruge, når du skal i gang med at søge materialer til en opgave, og her er informationskompetence vigtig. Overordnet kan man sige, at du er informationskompetent, hvis du kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Din store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til din opgave. Derfor er det smart at lære nogle teknikker, der kan hjælpe dig på vej til et bedre søgeresultat hurtigere. Du kan betragte informationssøgningen som en cirkulær proces, der tager tid og nogle gange skal gentages flere gange undervejs i opgaveskrivningen, men processen hjælper dig også til at blive klogere undervejs. Der er forskellige måder at søge litteratur til en opgave. I dette kompendium vil vi skitsere en af de fremgangsmåder, du kan benytte dig af, nemlig bloksøgningen. Læs mere på side 7 og 8. Har du spørgsmål til vores kompendium eller forslag, så det kan blive endnu bedre, kan du altid henvende dig til os på biblioteket. Du kan sende en mail til God arbejdslyst! 2 Syddansk Universitetsbibliotek September 2013

3 1. ANALYSÉR DIT EMNE: Inden du for alvor går i gang med en opgave, kan du supplere din baggrundsviden med information fra f.eks. opslagsværker, bibliografier og databaser. Du kan skaffe et foreløbigt overblik over emnet via hurtige informationer. Du kan ofte surfe dig til definitioner af ord og begreber ved at lave en hurtig søgning i Google eller se, hvad du kan finde på f.eks. Wikipedia eller andre online opslagsværker. Husk også at du kan bruge de trykte opslagsværker til at få de centrale begreber indenfor dit emneområde på plads. Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad du leder efter! Hvis din nyerhvervede viden kræver en ændring af din problemformulering, eller af dit emneområde, må du genoverveje dit nærmere fokus på problemstillinger (emneaspekter) i opgaven. Du må vælge, hvad der skal med i opgaven, og hvad der ikke skal med. Vær også opmærksom på din tidsramme samt regler for afgrænsning i omfang. Husk altid at kontakte din vejleder for godkendelse af problemformulering og anden faglig rådgivning undervejs i opgaveprocessen. Skal du i gang med en større opgave, kan du overveje at bruge Scribo Scribo er en webbaseret guide der bygger på Den gode opgave. Den fører dig systematisk igennem overvejelser fra ide til problemformulering. Log ind via WAYF. Du kan løbende arbejde med din problemformulering og gemme dit arbejde. Se mere på 2. LAV EN SØGESTRATEGI Når du har fået det første overblik over dit emne, er det på tide at lave en søgestrategi og/eller at vælge relevante søgeredskaber. At lave en søgestrategi betyder, at du forbereder din søgning, så du så vidt muligt præcist finder information af relevans for præcis dit emneområde eller for opgavens problemformulering. Din problemformulering skal altid være det styrende gennem processen omkring søgning af information. Det er således også problemformuleringen, der skal sikre, at du ikke spilder tid og kræfter på tilgrænsende emner, som du har valgt ikke skal med i din opgave! 3

4 Overvej for eksempel: Hvad ved du i forvejen om emnet, og hvilken viden mangler du for at kunne besvare spørgsmål i din problemformulering? Hvilke typer af information skal du koncentrere dig om, og hvilke materialetyper? Er det fakta information og/eller primært information fra bøger, eller er emnet så nyt og uudforsket, at det kun er beskrevet i rapporter, avis og tidsskriftartikler, evt. kun tilgængeligt via personer på en forskningsinstitution? Tænk også i tidsmæssig begrænsning: Har dit emne kun aktuel relevans, behøver du ikke søge dokumenter helt tilbage fra f.eks Hvilke sprog behersker du selv? For de fleste er det sikkert unødvendigt at finde artikler på kinesisk, og desuden er sproget i videnskabelige databaser primært engelsk. Altså er det ofte nødvendigt at oversætte dine søgeord til engelsk ordbøger er derfor også et nødvendigt arbejdsværktøj. Søgestrategi trin for trin 1. Find søgeord (nøglebegreber) til din opgave Tænk i synonymer (sport, idræt, motion) og over og underordnede begreber (sport/tennis, sport/badminton) Tænk kreativt Brainstorm: Find så mange ord som muligt 2. Strukturer søgeordene Hvilke er de vigtigste? Find fx de vigtigste 3 4 nøglebegreber Opdel de resterende søgeord i overordnede og underordnede begreber Find evt. flere synonymer og relaterede emner 3. Vælg søgeredskab Brug bibliotekets webside og personale til at finde de rigtige databaser 4. Opstil søgestrategi Hvilke ord vil du starte med at søge på? og hvad vil du bruge søgningerne til? Hvilke ord vil du ellers søge på og hvordan? Hvis du ikke kan begrunde, hvad du vil bruge søgningerne til, er der måske ikke nogen grund til at lave dem? Booleske operatorer Det kan være en fordel at søge på flere ord ad gangen. Du kan kombinere dine søgeord ved at bruge boolesk logik. Boolesk logik består af 3 operatorer, og, eller og ikke. De mest anvendte er og og eller. Kombinerer du dine søgeord med og, vil du indsnævre dit søgeresultat. Hvis du kombinerer med eller, så vil du udvide det. Vær opmærksom på at engelsksprogede databaser bruger and, or og not. Det er ofte sådan, at databaserne automatisk kombinerer de indtastede ord med og/and. 4

5 De booleske operatorer OG/AND ELLER/OR IKKE/NOT Trunkering Du kan bruge trunkering til at korrigere for de forskellige endelser et søgeord kan have. Når du søger med trunkering, søger du på stammen af et ord og samtidig på alle dets forskellige endelser. F.eks. dansk*. Her søges på dansk, danskerne, danskernes danskhed osv. Trunkeringstegnet er ofte * eller?. Du kan altid finde det gældende tegn i den enkeltes databases hjælpefunktion. 3. VÆLG RELEVANTE SØGEREDSKABER Der findes forskellige søgeredskaber. F.eks. er både Google og Wikipedia søgeredskaber. Bibliotekets databaser er en anden type søgeredskaber, hvor du ofte kan finde materialer, som ikke ellers er offentligt tilgængelig. Der er mange forskellige typer af databaser med forskellige typer af information og fagligt fokus, for eksempel: Bibliotekskataloger Faktabaser Fuldtekst/ Bibliografiske databaser Registrerer et enkelt eller flere bibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter. Her er der mulighed for at finde oplysning om materialebestand og hvor de står. Eksempler herpå er SDUBs katalog og Bibliotek.dk. Materialerne kan bestilles med det samme, hvis du har dit SDU login eller et lånerkort. Indeholder fakta som regel i form af tal, rådata eller statistiske oplysninger, men også med korte, tilhørende tekster. Eksempler herpå er statistiske databaser eller databaser beregnet på desk research, f.eks. Statistikbanken eller virksomhedsdatabasen Navne og Numre Erhverv. Data kan oftest eksporteres. Indeholder henvisninger til bøger og andre dokumenter såsom rapporter, tidsskriftartikler og patenter. En bibliografisk database kan enten være en ren registrant dvs. kun med formelle data, der beskriver dokumenterne med henblik på genfinding eller den kan indeholde selve dokumenterne i fuldtekst. Det kan være databaser hos databaseværter som EbscoHost, Science Direct og avisdatabaser som Infomedia og Lexis Nexis. 5

6 Afhængigt af dit emne skal du overveje hvilke materialetyper, du har brug for. Alt efter hvilke materialetyper du har brug for, skal du vælge mellem forskellige søgeredskaber: Hvad søger du? Søgeredskaber Hvad får du? Definitioner Kortfattede forklaringer på ord, begreber mv. Kort beskrivelse af et emne/problem stilling Opslagsværker trykte ell. elektroniske Leksika Ordbøger Håndbøger Wikipedia Tidsskriftartikler Ofte meget specifikke emner. Forskningens nyeste viden Bibliotek.dk Databaser Henv. til artikler i tidsskrifter eller artikler i fuld tekst Nyhedskilder/ avisartikler Beskrivelser af helt aktuelle begivenheder Infomedia Bibliotek.dk Mikrofilm Lexis Nexis Retriever Press Display WISO Avisartikler i fuldtekst, varierende år Mikrofilm Forskningsresultater Videnskabelige og dokumenterede informationer fra Forskere ved universiteter og læreanstalter Konkrete svar: Definitioner af begreber Forklaringer på ord og evt. deres oprindelse Oversættelser Kortfattede oversigtsartikler Bibliotek.dk Bibliotekskataloger Databaser Universiteter og læreanstalters hjemmesider Forskningsdatabasen Videnskabelige artikler, working papers, rapporter, konferencer, afhandlinger Trykt og elektronisk Er du i tvivl om, hvilke databaser du skal vælge, kan du benytte dig af bibliotekets emneinddelte databaseoversigt eller prøve at læse, hvad der står enten på studiesiderne eller fagsiderne. Du finder dem alle på bibliotekets hjemmeside. De databaser, du finder via biblioteket, har gennemgået en kvalitetskontrol, så du kan regne med. at indholdet er i orden. 6

7 4. SØGETEKNIK Valget af søgestrategi, søgeredskab og søgeteknik hører ofte tæt sammen. Det kan være en fordel at kende lidt til søgeteknik, så du bliver bevidst om, hvilken søgeteknik du vælger til hvilket formål. Bestemte søgeredskaber giver bestemte muligheder i forhold til, hvilken søgeteknik der er mest hensigtsmæssig at benytte sig af. Tjek den enkelte databases emnestruktur og orienter dig i hjælpefunktionen. Find ud af om databasen benytter sig af emneordsoversigter, m.v. Husk: Det ikke er et spørgsmål om at finde så meget som muligt, men om at finde præcist det, du har brug for. Der er flere forskellige typer af søgeteknikker, du kan benytte dig af: Quick and dirty: Denne type søgning giver næsten sig selv og er ofte den, du bruger i den indledende fase af en opgave. Søg på nogle af de kernebegreber, du allerede kender for at finde definitioner og få inspiration til det videre arbejde. Denne type søgning kan også med fordel bruges, når du er i tvivl om, hvorvidt den database eller kilde, du har fundet frem, dækker dit emneområde. Det er typisk sådan her, du bruger Google. Faktasøgning: Her drejer det sig om at finde svar på konkrete spørgsmål som: Hvem opfandt dampmaskinen? Hvornår blev NN født? Hvor mange timers TV ser danskerne hver dag? Her er encyklopædier, statistiske håndbøger og andre opslagsværker nyttige en del af dem findes online. Sørg for at de oplysninger, du bruger, er dokumenterede! WIKIPEDIA regnes typisk ikke for tilstrækkelig dokumentation alene. Tjek også dine oplysninger andre steder. Kædesøgning: I visse sammenhænge også kaldet Pearl Growing. Kædesøgning er en metode til litteratursøgning, hvor du bruger et dokument, et emneregister, en litteraturliste eller citationer fra bog eller artikel til at komme videre til andre relevante kilder og dokumenter. Man bygger lag på lag eller man følger kæden fra det ene led i kæden til det næste. Bloksøgning: Denne søgemetode kan du anvende, når du skal afdække mere komplekse spørgsmål og problemstillinger. Del dit emne op i facetter eller blokke, skriv de forskellige søgeord og søg hver blok for sig selv og slut af med at kombinere de enkelte blokke eller facetter med hinanden. Bloksøgning er en nyttig søgeteknik at mestre, når du søger i forskellige databaser, og vi uddyber teknikken i det følgende afsnit. 7

8 GØR DIT EMNE SØGBART VED BRUG AF BLOKSØGNING 1. Emne / problemformulering: Kort beskrivelse af, hvad du vil beskæftige dig med i din opgave. Det kan hjælpe dig med ord, som du kan bruge i din søgning efter litteratur. 2. Søgeord Skriv din søgeord ned. Tænk i synonymer og over og underbegreber. Oversæt ordene til engelsk eller andre relevante sprog. Del dine emneord op i blokke eller facetter, der hører sammen. Kombiner dine søgeord fra de enkelte blokke med de booleske operatorer OG/AND, Kombiner dine søgeord i de enkelte blokke med ELLER/OR. Trunker din søgning på forskellige former af et ord. Oftest med * eller? dansk* søger fx på danskerne, danskernes, danskhed etc. Blok 1 Søgeord/synonymer Blok 2 Søgeord/synonymer Blok 3 Søgeord/synonymer ELLER Eksempel: sport idræt motion OG tennis badminton OG motivation tilskyndelse 3. Søgeredskab F.eks: Bibliotekets katalog Bibliotek.dk Databaser efter emne etc. 4. Søg! 8

9 5. EVALUÉR DIT SØGERESULTAT Husk, det ikke er et spørgsmål om at få flest mulige resultater, men snarere at finde de bedste dokumenter målet for en søgning er således primært relevans og præcision. Får du ved en søgning rigtig mange poster, kan en del af dem være støj. Endvidere skal du også være opmærksom på tidsfaktoren, hvis du for eksempel kun har 2 uger til at færdiggøre opgaven. Gennemgå dine søgeresultater og spørg dig selv: Har du fundet det, du forventede? Er kvaliteten af resultaterne i orden? Kan det bruges til præcis din opgave? Er mængden passende i forhold til opgavens længde og den tid, du har til rådighed? Hvis du får for mange resultater, kan du: kombinere flere ord med OG/AND bruge frasesøgning (excact phrase) bruge underbegreber bruge databasens emnestruktur afgræns på år, sprog etc. udelukke noget med IKKE/NOT Hvis du får for få resultater, kan du: trunkere: (sæt * eller? i slutningen af ordet for at søge på flere former af ordet på én gang) bruge overbegreber for at udvide søgningen kombinere nøglebegreberne på andre måder dele sammensatte ord bruge synonymer med ELLER/OR NB! I alle databaser findes tips til søgning via en særlig hjælpefunktion. De fleste databaser tilbyder også online tutorials. Som kan være nyttige at se før du søger. 9

10 6. SKAF DIT MATERIALE Når du er tilfreds med dit søgeresultat, skal du have fat i det relevante materiale. Noget af det materiale, du har brug for, er måske ikke umiddelbart tilgængeligt. Det findes ikke online og skal måske skaffes hjem fra andre biblioteker. Vær opmærksom på, at det kan tage tid. Har du fundet dit materiale via bibliotekets katalog, kan du bestille det direkte i kataloget. Det samme gælder for Bibliotek.dk. Du vil herefter få en mail, når det er klar til afhentning. Drejer det sig om artikler fra vores databaser, er der ofte direkte elektronisk adgang. Kig efter vores SFX knap. Den kan hjælpe dig videre til enten at finde materialet online eller at bestille det gennem biblioteket. Du har elektronisk adgang, hvor end du befinder dig! Som studerende har du fjernadgang til elektroniske bøger, tidsskrifter og aviser hjemmefra. Du skal anvende dit SDU login. Er du i tvivl om, hvordan du får fat i materialet, er du altid velkommen til at kontakte os. 7. VURDÉR MATERIALE OG KILDE Vurder dit materiale: Når du skal vurdere dit indsamlede materiale, skal du overveje, om du har det, du skal bruge. Det kan du gøre ved at orientere dig i indholdsfortegnelser, indledninger og abstracts. Er oplysningerne pålidelige, og er de fyldestgørende i forhold til dit behov? Endelig skal du overveje, om du kan finde mere materiale andre steder, end der hvor du allerede har søgt og er det tidsforbruget værd? Vær kildekritisk: Kildekritik indebærer undersøgelse og vurdering af en informationskildes kognitive autoritet og troværdighed. Kildekritik er ikke principielt anderledes over for internetkilder end for andet kildemateriale. En væsentlig grund til skærpet kildekritisk sans på internettet er dog den nemme publicering. Her kan enhver være sin egen redaktør, mens materiale i andre medier typisk bliver underkastet kritisk vurdering af kolleger eller redaktører inden offentliggørelse. Nedenstående betegnes den kontekstuelle tilgang, som består af tre teknikker, du kan anvende til kildekritik: Anvendelse af kvalitetskontrollerede kilder Biblioteket har købt adgang til en lang række tidsskrifter og databaser, hvor kvalitetskontrollen allerede er udført. Anvender du disse kilder, behøver du ikke undersøge kilderne selv. Der kan dog være tilfælde, hvor du ikke kan nøjes med denne type kilder, og du må ud og søge i kilder uden kvalitetskontrol. I det tilfælde kan du anvende disse to metoder: 10

11 Sammenligning Sammenlign den information, du har fundet i en kilde med en eller flere andre kilder. Det kan være avisartikler, fagbøger, peer reviewed materiale eller andre websteder. En sådan sammenligning kan afdække kontroverser, der kalder på særlig opmærksomhed. Nogle kilder kan indeholde unik information, du ikke kan finde andre steder og derved være en central kilde. Verifikation Verificering af information er en metode, der kendes i mange andre sammenhænge og indebærer, at du altid underbygger information fra ikke kvalitetskontrollerede internetkilder ved at bekræfte med andre kilder. Verificer gerne informationen med kilder, der har forskellige motiver. Endnu bedre er det, hvis du kan underbygge med kilder, der er kvalitetskontrollerede. Undgå plagiering HUSK at håndtere dine kilder korrekt og lav kildehenvisninger både ved citater og parafraseringer. Mange studerende er nervøse for at komme til at plagiere og frustrerede over ikke at kende nok til reglerne om plagiering og videnskabelig redelighed. Læs mere på Vil du citere denne kilde: Syddansk Universitetsbibliotek (2013). Bliv informationskompentent, 2. version. 8. INFORMATIONSKOMPETENCE KRÆVER ØVELSE Informationssøgning er en cirkulær proces. Regn derfor med at du skal søge igen i flere omgange: Din indsigt ændrer sig og vokser i takt med, at din viden om området vokser. Du kan aldrig starte for tidligt med at søge efter litteratur til din opgave. Det kræver øvelse at blive informationskompetent. Men hvis du i forbindelse med opgaveskrivning arbejder med din søgestrategi, er bevidst om hvilken søgeteknik, du bruger, samt udvælger søgeredskab efter dit behov, så bliver informationskompetence med tiden en naturligt integreret del af al opgave og problemløsning, hvor du hurtigt og ubesværet kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Vi håber, at dette kompendium har hjulpet dig igennem din litteratursøgning til din opgave. Husk at du altid er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har brug for yderligere hjælp, 11

12 Med inspiration fra og til videre læsning om informationssøgning og opgaveskrivning: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur. 3. udgave. Lise Alsted Henrichsen: Søgning, valg og brug af kilder. I: Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis / redaktører: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. 1. udgave. Kbh. : UCC, sider : ill.. (UCC fagbog). Chu, H. (2010). Information representation and retrieval in the digital age. 2. ed.. Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today Meola, Marc. "Chucking the Checklist: A Contextual Approach To Teaching Undergraduates Web Site Evaluation." portal: Libraries and the Academy 4.3 (2004)

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet

En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet En guidet tur til kvalitetsressourcer på nettet 1 Indholdsfortegnelse Biblioteket tilbyder en bred vifte af elektroniske ressourcer af høj faglig kvalitet. Følgende sider indeholder emnerne : Kildekritik

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

www.bibliotekar.nu SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING

www.bibliotekar.nu SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING www.bibliotekar.nu SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014. Dokumentation

Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014. Dokumentation Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014 Dokumentation Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014 Dokumentation Søren Davidsen, Daniel Pryn, Mikkel H. Andersen Roskilde Universitetsbibliotek,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

LAV GODE SØGNINGER I REX

LAV GODE SØGNINGER I REX LAV GODE SØGNINGER I REX I denne guide kan kan du læse om, hvordan du laver gode og præcise søgninger i REX. Når du søger i REX, skal du skrive et eller flere søgeord, fx forfatter og relevante ord i titlen

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

www.db.dk SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING

www.db.dk SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING www.db.dk SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING SØG OG DU SKAL FINDE - OM SYSTEMATISK INFORMATIONSSØGNING Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse, og som

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Find hjælp til dine. oversættelser på www

Find hjælp til dine. oversættelser på www Find hjælp til dine Intro oversættelser på www 5. april 2006 kl. 10-15 Annemette Wenzel DANTERMcentret Søgning, oversættelsesværktøjer og opslagsværker på nettet Indhold Søgning på nettet Browsere Søgemaskiner

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere