7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat"

Transkript

1 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013

2 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie bliver du præsenteret for mange forskellige typer af opgaver. Fælles for dem vil være, at de skal udarbejdes på baggrund af en eller anden type materiale. Dette kompendium kan du bruge, når du skal i gang med at søge materialer til en opgave, og her er informationskompetence vigtig. Overordnet kan man sige, at du er informationskompetent, hvis du kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Din store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til din opgave. Derfor er det smart at lære nogle teknikker, der kan hjælpe dig på vej til et bedre søgeresultat hurtigere. Du kan betragte informationssøgningen som en cirkulær proces, der tager tid og nogle gange skal gentages flere gange undervejs i opgaveskrivningen, men processen hjælper dig også til at blive klogere undervejs. Der er forskellige måder at søge litteratur til en opgave. I dette kompendium vil vi skitsere en af de fremgangsmåder, du kan benytte dig af, nemlig bloksøgningen. Læs mere på side 7 og 8. Har du spørgsmål til vores kompendium eller forslag, så det kan blive endnu bedre, kan du altid henvende dig til os på biblioteket. Du kan sende en mail til God arbejdslyst! 2 Syddansk Universitetsbibliotek September 2013

3 1. ANALYSÉR DIT EMNE: Inden du for alvor går i gang med en opgave, kan du supplere din baggrundsviden med information fra f.eks. opslagsværker, bibliografier og databaser. Du kan skaffe et foreløbigt overblik over emnet via hurtige informationer. Du kan ofte surfe dig til definitioner af ord og begreber ved at lave en hurtig søgning i Google eller se, hvad du kan finde på f.eks. Wikipedia eller andre online opslagsværker. Husk også at du kan bruge de trykte opslagsværker til at få de centrale begreber indenfor dit emneområde på plads. Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad du leder efter! Hvis din nyerhvervede viden kræver en ændring af din problemformulering, eller af dit emneområde, må du genoverveje dit nærmere fokus på problemstillinger (emneaspekter) i opgaven. Du må vælge, hvad der skal med i opgaven, og hvad der ikke skal med. Vær også opmærksom på din tidsramme samt regler for afgrænsning i omfang. Husk altid at kontakte din vejleder for godkendelse af problemformulering og anden faglig rådgivning undervejs i opgaveprocessen. Skal du i gang med en større opgave, kan du overveje at bruge Scribo Scribo er en webbaseret guide der bygger på Den gode opgave. Den fører dig systematisk igennem overvejelser fra ide til problemformulering. Log ind via WAYF. Du kan løbende arbejde med din problemformulering og gemme dit arbejde. Se mere på 2. LAV EN SØGESTRATEGI Når du har fået det første overblik over dit emne, er det på tide at lave en søgestrategi og/eller at vælge relevante søgeredskaber. At lave en søgestrategi betyder, at du forbereder din søgning, så du så vidt muligt præcist finder information af relevans for præcis dit emneområde eller for opgavens problemformulering. Din problemformulering skal altid være det styrende gennem processen omkring søgning af information. Det er således også problemformuleringen, der skal sikre, at du ikke spilder tid og kræfter på tilgrænsende emner, som du har valgt ikke skal med i din opgave! 3

4 Overvej for eksempel: Hvad ved du i forvejen om emnet, og hvilken viden mangler du for at kunne besvare spørgsmål i din problemformulering? Hvilke typer af information skal du koncentrere dig om, og hvilke materialetyper? Er det fakta information og/eller primært information fra bøger, eller er emnet så nyt og uudforsket, at det kun er beskrevet i rapporter, avis og tidsskriftartikler, evt. kun tilgængeligt via personer på en forskningsinstitution? Tænk også i tidsmæssig begrænsning: Har dit emne kun aktuel relevans, behøver du ikke søge dokumenter helt tilbage fra f.eks Hvilke sprog behersker du selv? For de fleste er det sikkert unødvendigt at finde artikler på kinesisk, og desuden er sproget i videnskabelige databaser primært engelsk. Altså er det ofte nødvendigt at oversætte dine søgeord til engelsk ordbøger er derfor også et nødvendigt arbejdsværktøj. Søgestrategi trin for trin 1. Find søgeord (nøglebegreber) til din opgave Tænk i synonymer (sport, idræt, motion) og over og underordnede begreber (sport/tennis, sport/badminton) Tænk kreativt Brainstorm: Find så mange ord som muligt 2. Strukturer søgeordene Hvilke er de vigtigste? Find fx de vigtigste 3 4 nøglebegreber Opdel de resterende søgeord i overordnede og underordnede begreber Find evt. flere synonymer og relaterede emner 3. Vælg søgeredskab Brug bibliotekets webside og personale til at finde de rigtige databaser 4. Opstil søgestrategi Hvilke ord vil du starte med at søge på? og hvad vil du bruge søgningerne til? Hvilke ord vil du ellers søge på og hvordan? Hvis du ikke kan begrunde, hvad du vil bruge søgningerne til, er der måske ikke nogen grund til at lave dem? Booleske operatorer Det kan være en fordel at søge på flere ord ad gangen. Du kan kombinere dine søgeord ved at bruge boolesk logik. Boolesk logik består af 3 operatorer, og, eller og ikke. De mest anvendte er og og eller. Kombinerer du dine søgeord med og, vil du indsnævre dit søgeresultat. Hvis du kombinerer med eller, så vil du udvide det. Vær opmærksom på at engelsksprogede databaser bruger and, or og not. Det er ofte sådan, at databaserne automatisk kombinerer de indtastede ord med og/and. 4

5 De booleske operatorer OG/AND ELLER/OR IKKE/NOT Trunkering Du kan bruge trunkering til at korrigere for de forskellige endelser et søgeord kan have. Når du søger med trunkering, søger du på stammen af et ord og samtidig på alle dets forskellige endelser. F.eks. dansk*. Her søges på dansk, danskerne, danskernes danskhed osv. Trunkeringstegnet er ofte * eller?. Du kan altid finde det gældende tegn i den enkeltes databases hjælpefunktion. 3. VÆLG RELEVANTE SØGEREDSKABER Der findes forskellige søgeredskaber. F.eks. er både Google og Wikipedia søgeredskaber. Bibliotekets databaser er en anden type søgeredskaber, hvor du ofte kan finde materialer, som ikke ellers er offentligt tilgængelig. Der er mange forskellige typer af databaser med forskellige typer af information og fagligt fokus, for eksempel: Bibliotekskataloger Faktabaser Fuldtekst/ Bibliografiske databaser Registrerer et enkelt eller flere bibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter. Her er der mulighed for at finde oplysning om materialebestand og hvor de står. Eksempler herpå er SDUBs katalog og Bibliotek.dk. Materialerne kan bestilles med det samme, hvis du har dit SDU login eller et lånerkort. Indeholder fakta som regel i form af tal, rådata eller statistiske oplysninger, men også med korte, tilhørende tekster. Eksempler herpå er statistiske databaser eller databaser beregnet på desk research, f.eks. Statistikbanken eller virksomhedsdatabasen Navne og Numre Erhverv. Data kan oftest eksporteres. Indeholder henvisninger til bøger og andre dokumenter såsom rapporter, tidsskriftartikler og patenter. En bibliografisk database kan enten være en ren registrant dvs. kun med formelle data, der beskriver dokumenterne med henblik på genfinding eller den kan indeholde selve dokumenterne i fuldtekst. Det kan være databaser hos databaseværter som EbscoHost, Science Direct og avisdatabaser som Infomedia og Lexis Nexis. 5

6 Afhængigt af dit emne skal du overveje hvilke materialetyper, du har brug for. Alt efter hvilke materialetyper du har brug for, skal du vælge mellem forskellige søgeredskaber: Hvad søger du? Søgeredskaber Hvad får du? Definitioner Kortfattede forklaringer på ord, begreber mv. Kort beskrivelse af et emne/problem stilling Opslagsværker trykte ell. elektroniske Leksika Ordbøger Håndbøger Wikipedia Tidsskriftartikler Ofte meget specifikke emner. Forskningens nyeste viden Bibliotek.dk Databaser Henv. til artikler i tidsskrifter eller artikler i fuld tekst Nyhedskilder/ avisartikler Beskrivelser af helt aktuelle begivenheder Infomedia Bibliotek.dk Mikrofilm Lexis Nexis Retriever Press Display WISO Avisartikler i fuldtekst, varierende år Mikrofilm Forskningsresultater Videnskabelige og dokumenterede informationer fra Forskere ved universiteter og læreanstalter Konkrete svar: Definitioner af begreber Forklaringer på ord og evt. deres oprindelse Oversættelser Kortfattede oversigtsartikler Bibliotek.dk Bibliotekskataloger Databaser Universiteter og læreanstalters hjemmesider Forskningsdatabasen Videnskabelige artikler, working papers, rapporter, konferencer, afhandlinger Trykt og elektronisk Er du i tvivl om, hvilke databaser du skal vælge, kan du benytte dig af bibliotekets emneinddelte databaseoversigt eller prøve at læse, hvad der står enten på studiesiderne eller fagsiderne. Du finder dem alle på bibliotekets hjemmeside. De databaser, du finder via biblioteket, har gennemgået en kvalitetskontrol, så du kan regne med. at indholdet er i orden. 6

7 4. SØGETEKNIK Valget af søgestrategi, søgeredskab og søgeteknik hører ofte tæt sammen. Det kan være en fordel at kende lidt til søgeteknik, så du bliver bevidst om, hvilken søgeteknik du vælger til hvilket formål. Bestemte søgeredskaber giver bestemte muligheder i forhold til, hvilken søgeteknik der er mest hensigtsmæssig at benytte sig af. Tjek den enkelte databases emnestruktur og orienter dig i hjælpefunktionen. Find ud af om databasen benytter sig af emneordsoversigter, m.v. Husk: Det ikke er et spørgsmål om at finde så meget som muligt, men om at finde præcist det, du har brug for. Der er flere forskellige typer af søgeteknikker, du kan benytte dig af: Quick and dirty: Denne type søgning giver næsten sig selv og er ofte den, du bruger i den indledende fase af en opgave. Søg på nogle af de kernebegreber, du allerede kender for at finde definitioner og få inspiration til det videre arbejde. Denne type søgning kan også med fordel bruges, når du er i tvivl om, hvorvidt den database eller kilde, du har fundet frem, dækker dit emneområde. Det er typisk sådan her, du bruger Google. Faktasøgning: Her drejer det sig om at finde svar på konkrete spørgsmål som: Hvem opfandt dampmaskinen? Hvornår blev NN født? Hvor mange timers TV ser danskerne hver dag? Her er encyklopædier, statistiske håndbøger og andre opslagsværker nyttige en del af dem findes online. Sørg for at de oplysninger, du bruger, er dokumenterede! WIKIPEDIA regnes typisk ikke for tilstrækkelig dokumentation alene. Tjek også dine oplysninger andre steder. Kædesøgning: I visse sammenhænge også kaldet Pearl Growing. Kædesøgning er en metode til litteratursøgning, hvor du bruger et dokument, et emneregister, en litteraturliste eller citationer fra bog eller artikel til at komme videre til andre relevante kilder og dokumenter. Man bygger lag på lag eller man følger kæden fra det ene led i kæden til det næste. Bloksøgning: Denne søgemetode kan du anvende, når du skal afdække mere komplekse spørgsmål og problemstillinger. Del dit emne op i facetter eller blokke, skriv de forskellige søgeord og søg hver blok for sig selv og slut af med at kombinere de enkelte blokke eller facetter med hinanden. Bloksøgning er en nyttig søgeteknik at mestre, når du søger i forskellige databaser, og vi uddyber teknikken i det følgende afsnit. 7

8 GØR DIT EMNE SØGBART VED BRUG AF BLOKSØGNING 1. Emne / problemformulering: Kort beskrivelse af, hvad du vil beskæftige dig med i din opgave. Det kan hjælpe dig med ord, som du kan bruge i din søgning efter litteratur. 2. Søgeord Skriv din søgeord ned. Tænk i synonymer og over og underbegreber. Oversæt ordene til engelsk eller andre relevante sprog. Del dine emneord op i blokke eller facetter, der hører sammen. Kombiner dine søgeord fra de enkelte blokke med de booleske operatorer OG/AND, Kombiner dine søgeord i de enkelte blokke med ELLER/OR. Trunker din søgning på forskellige former af et ord. Oftest med * eller? dansk* søger fx på danskerne, danskernes, danskhed etc. Blok 1 Søgeord/synonymer Blok 2 Søgeord/synonymer Blok 3 Søgeord/synonymer ELLER Eksempel: sport idræt motion OG tennis badminton OG motivation tilskyndelse 3. Søgeredskab F.eks: Bibliotekets katalog Bibliotek.dk Databaser efter emne etc. 4. Søg! 8

9 5. EVALUÉR DIT SØGERESULTAT Husk, det ikke er et spørgsmål om at få flest mulige resultater, men snarere at finde de bedste dokumenter målet for en søgning er således primært relevans og præcision. Får du ved en søgning rigtig mange poster, kan en del af dem være støj. Endvidere skal du også være opmærksom på tidsfaktoren, hvis du for eksempel kun har 2 uger til at færdiggøre opgaven. Gennemgå dine søgeresultater og spørg dig selv: Har du fundet det, du forventede? Er kvaliteten af resultaterne i orden? Kan det bruges til præcis din opgave? Er mængden passende i forhold til opgavens længde og den tid, du har til rådighed? Hvis du får for mange resultater, kan du: kombinere flere ord med OG/AND bruge frasesøgning (excact phrase) bruge underbegreber bruge databasens emnestruktur afgræns på år, sprog etc. udelukke noget med IKKE/NOT Hvis du får for få resultater, kan du: trunkere: (sæt * eller? i slutningen af ordet for at søge på flere former af ordet på én gang) bruge overbegreber for at udvide søgningen kombinere nøglebegreberne på andre måder dele sammensatte ord bruge synonymer med ELLER/OR NB! I alle databaser findes tips til søgning via en særlig hjælpefunktion. De fleste databaser tilbyder også online tutorials. Som kan være nyttige at se før du søger. 9

10 6. SKAF DIT MATERIALE Når du er tilfreds med dit søgeresultat, skal du have fat i det relevante materiale. Noget af det materiale, du har brug for, er måske ikke umiddelbart tilgængeligt. Det findes ikke online og skal måske skaffes hjem fra andre biblioteker. Vær opmærksom på, at det kan tage tid. Har du fundet dit materiale via bibliotekets katalog, kan du bestille det direkte i kataloget. Det samme gælder for Bibliotek.dk. Du vil herefter få en mail, når det er klar til afhentning. Drejer det sig om artikler fra vores databaser, er der ofte direkte elektronisk adgang. Kig efter vores SFX knap. Den kan hjælpe dig videre til enten at finde materialet online eller at bestille det gennem biblioteket. Du har elektronisk adgang, hvor end du befinder dig! Som studerende har du fjernadgang til elektroniske bøger, tidsskrifter og aviser hjemmefra. Du skal anvende dit SDU login. Er du i tvivl om, hvordan du får fat i materialet, er du altid velkommen til at kontakte os. 7. VURDÉR MATERIALE OG KILDE Vurder dit materiale: Når du skal vurdere dit indsamlede materiale, skal du overveje, om du har det, du skal bruge. Det kan du gøre ved at orientere dig i indholdsfortegnelser, indledninger og abstracts. Er oplysningerne pålidelige, og er de fyldestgørende i forhold til dit behov? Endelig skal du overveje, om du kan finde mere materiale andre steder, end der hvor du allerede har søgt og er det tidsforbruget værd? Vær kildekritisk: Kildekritik indebærer undersøgelse og vurdering af en informationskildes kognitive autoritet og troværdighed. Kildekritik er ikke principielt anderledes over for internetkilder end for andet kildemateriale. En væsentlig grund til skærpet kildekritisk sans på internettet er dog den nemme publicering. Her kan enhver være sin egen redaktør, mens materiale i andre medier typisk bliver underkastet kritisk vurdering af kolleger eller redaktører inden offentliggørelse. Nedenstående betegnes den kontekstuelle tilgang, som består af tre teknikker, du kan anvende til kildekritik: Anvendelse af kvalitetskontrollerede kilder Biblioteket har købt adgang til en lang række tidsskrifter og databaser, hvor kvalitetskontrollen allerede er udført. Anvender du disse kilder, behøver du ikke undersøge kilderne selv. Der kan dog være tilfælde, hvor du ikke kan nøjes med denne type kilder, og du må ud og søge i kilder uden kvalitetskontrol. I det tilfælde kan du anvende disse to metoder: 10

11 Sammenligning Sammenlign den information, du har fundet i en kilde med en eller flere andre kilder. Det kan være avisartikler, fagbøger, peer reviewed materiale eller andre websteder. En sådan sammenligning kan afdække kontroverser, der kalder på særlig opmærksomhed. Nogle kilder kan indeholde unik information, du ikke kan finde andre steder og derved være en central kilde. Verifikation Verificering af information er en metode, der kendes i mange andre sammenhænge og indebærer, at du altid underbygger information fra ikke kvalitetskontrollerede internetkilder ved at bekræfte med andre kilder. Verificer gerne informationen med kilder, der har forskellige motiver. Endnu bedre er det, hvis du kan underbygge med kilder, der er kvalitetskontrollerede. Undgå plagiering HUSK at håndtere dine kilder korrekt og lav kildehenvisninger både ved citater og parafraseringer. Mange studerende er nervøse for at komme til at plagiere og frustrerede over ikke at kende nok til reglerne om plagiering og videnskabelig redelighed. Læs mere på Vil du citere denne kilde: Syddansk Universitetsbibliotek (2013). Bliv informationskompentent, 2. version. 8. INFORMATIONSKOMPETENCE KRÆVER ØVELSE Informationssøgning er en cirkulær proces. Regn derfor med at du skal søge igen i flere omgange: Din indsigt ændrer sig og vokser i takt med, at din viden om området vokser. Du kan aldrig starte for tidligt med at søge efter litteratur til din opgave. Det kræver øvelse at blive informationskompetent. Men hvis du i forbindelse med opgaveskrivning arbejder med din søgestrategi, er bevidst om hvilken søgeteknik, du bruger, samt udvælger søgeredskab efter dit behov, så bliver informationskompetence med tiden en naturligt integreret del af al opgave og problemløsning, hvor du hurtigt og ubesværet kan: navigere og orientere dig i et givent informationssystem vurdere og identificere relevante informationer i forhold til dit informationsbehov uanset medie og informationstype. Vi håber, at dette kompendium har hjulpet dig igennem din litteratursøgning til din opgave. Husk at du altid er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har brug for yderligere hjælp, 11

12 Med inspiration fra og til videre læsning om informationssøgning og opgaveskrivning: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur. 3. udgave. Lise Alsted Henrichsen: Søgning, valg og brug af kilder. I: Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis / redaktører: Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen, Niels Mølgaard. 1. udgave. Kbh. : UCC, sider : ill.. (UCC fagbog). Chu, H. (2010). Information representation and retrieval in the digital age. 2. ed.. Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today Meola, Marc. "Chucking the Checklist: A Contextual Approach To Teaching Undergraduates Web Site Evaluation." portal: Libraries and the Academy 4.3 (2004)

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere