BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN"

Transkript

1

2 BON APPÉTIT Hvordan har du det med at lave mad? For mit vedkommende er madlavning ensbetydende med en opskrift, der følges slavisk punkt for punkt. Da jeg flyttede hjemmefra, forærede min kæreste mig en børnekogebog. Hun mente, den passede godt til mit niveau. En af opskrifterne var på Kogt æg og havde en instruktion i 5 punkter! Jeg er fuld af beundring over for dem, der kan lave mad free style. De braser og krydrer og bikser og fremtryller en ret, som verden aldrig har set før og som smager himmelsk. Da jeg gik i gymnasiet eksperimenterede vi med forskellige aktiviteter i KFS-gruppen: Liturgisk andagt, del et bibelvers eller find det mærkeligste sted at mødes til KFS. Der var to udfordringer i det. 1. Opskriften var ikke afprøvet, så resultatet var usikkert. 2. Det kom som oftest til at handle om måder, vi kristne skulle være sammen på. Denne KFS-iværksætter kogebog er et forsøg på at samle en række opskrifter på at lave KFS, som er testet og prøvesmagt af danske studerende. Der er opskrifter på hverdagsretter, som kan bruges i KFS-gruppens tilbagevendende samlinger. Og der er opskrifter på festretter, som kan serveres ved nogle af gruppens højdepunkter i løbet af året. Det bibelske budskab om Jesus og frelsen i ham udfordres fra flere sider. Vi er særligt opmærksomme på tre udfordringer, som vi adresserer, når du deltager i lejre og møder i KFS: 1. Grundelementerne i den kristne tro er ukendte. Ligesom det er vanskeligt at følge en opskrift, hvis man ikke kender de ingredienser, der refereres til, er det også vanskeligt at tale med sine medstuderende om den kristne tro, hvis man ikke kender de basale grundelementer i denne tro. 2. Alt er relativt. Der er stadig en del som vil mene, at der ikke findes én, men mange sandheder, og at kristendommen derfor kun er relevant for den, der oplever den som relevant. Jesus gør derimod krav på at være vejen, sandheden og livet for alle mennesker. 3. Gode ting sker ikke. Mange har en skeptisk livsindstilling baseret på en forventning om, at jeg altid får som fortjent eller det, der er værre. Evangeliet er det grænsesprængende budskab om, at jeg har fortjent værre, end jeg tror men at Jesus tilbyder mig venskab og evigt liv hos Gud helt ufortjent. Denne skønhed i det, vi kalder nåden, kan erfares af enhver, der lægger sine parader og fordomme mod Gud og bekender sin skyld for ham. Måske genkender du nogle af disse udfordringer fra dit eget liv så tøv ikke med at gøre brug af KFS tilbud om møder og lejre. Endelig vil jeg ønske alle kogekonerne og les chefs velsignelse med opskrifterne i dette hæfte. God arbejdslyst og velbekomme! Robert Bladt Generalsekretær i KFS Nogle af opskrifterne kan tilberedes af blot én studerende med støtte fra en KFS-sekretær eller volontør. Andre kræver, at I er mange, som smøger ærmerne op. Flere af retterne kan kombineres til spændende 2- og 3-retters menuer. Fælles for rigtig mange opskrifter er, at de kan serveres for flere end den faste kerne. Her er masser af idéer til, hvordan internationale og danske studerende inviteres med til bords. Opskrifterne er konkrete og afprøvede. Alligevel kan det være en god idé at alliere sig med en KFS-sekretær eller volontør. For nogle opskrifters vedkommende indgår en KFS-medarbejder nærmest som ingrediens. Uanset hvilken opskrift, I kaster jer over, vil I opdage, at der er nogle råvarer, som går igen. Det, der skal på bordet, kommer fra Ordet. Hvis det skal blive en god oplevelse at tilberede opskrifterne i dette hæfte, er det vigtigt, at I har kærlighed til de gode og sunde råvarer altså til Bibelens budskab. LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

3 MIDDAGSDIALOG START GYM-GRUPPE Et måltidsfællesskab mellem KFS ere og medstuderende, hvor der med hygge. mad og åbenhed skabes gode rammer for den gode samtale om de store spørgsmål om livet, mening, tro, Gud osv. For at skabe, pleje eller udvikle et fællesskab med medstuderende, hvor der er plads til den meningsfulde samtale. 2-3 KFS ere, der står for værtskab, madlavning, planlægning og afvikling af aftenen. Et hjem, god mad, hyggelige rammer, plan for at hjælpe samtalen i gang: fx film, foredrag på Youtube, gode spørgsmål, bibeltekst. Kontakt evt. lokal KFS-sekretær. Find sammen med 1-2 andre KFS ere. Overvej hvilke venner, medstuderende, internationale studerende osv., I tror/ved er søgende eller har interesse for dialog om de store spørgsmål. Bed for dem og hinanden. Invitér 2 eller 3 på middag, hygge og en åben snak om Gud, livet, meningen osv. Aftal senest 1 uge før, hvordan I vil hjælpe den gode snak i gang (spørg gerne KFS-sekretæren om idéer) og forbered det godt fx film med oplæg til debat; lapper med gode spørgsmål, som kan vendes ét ad gangen; eller blot en åben snak). På dagen: Køb ind. Lav (god!) mad. Sørg for hyggelige rammer, og hyg jer med en god middag. Giv plads til snak om stort og småt, men vær ikke bange for at lede snakken på vej det er det, I har inviteret til. Til jer som ønsker at starte en KFS-gruppe på en ungdomsuddannelse. En KFS-gruppe har to hovedformål: 1)At fortælle evangeliet til studerende, 2) Støtte og samle de kristne på studiestederne. En KFS-gruppe kan være stedet, hvor man kan støtte og opmuntre hinanden i den kristne tro. Men KFS er ikke en boks, som du kan hoppe i, og så gemme dig under din uddannelse. Man er som kristen studerende sendt til sit studiested og sine klassekammerater. En KFS ansat og nogle at lave en gruppe med. Lokale (ikke nødvendigt men rart). Hold et møde, hvor i snakker om forventninger til gruppen og til hinanden. Inviter gerne en KFS ansat. Snak om, hvorfor i vil starte en KFS-gruppe. Bed for skolen og gruppen. Hold fast i det med bede efterfølgende. Gennemgå evt. opskriften: Visionsproces. Fordel ansvaret mest muligt, så alle har ejerskab, og at der ikke er én, der bliver kvalt i opgaver. Find én, som er kontaktperson mellem gruppen og KFS. Spørg skolen, om I må låne et lokale. Reklamér og invitér til fællessamlinger og gennem lectio, skolebladet, facebook osv. Vær frimodige I har lige så meget ret til at være på skolen, som alle andre, og I har et glædeligt budskab om Jesus. I KFS er der plads til mening. Vær derfor åbne, og det er ok at være uenig. Der er grupper, hvor der færre kristne end ikkekristne, men hvor det stadig handler om Jesus. Opfølgning: Fortsæt med forbøn og gode snakke. Gentag evt. eller følg op med tilbud om åbent bibelstudie eller andet. KULTURMØDE GRUPPER

4 LUNCHBAR GODHEDSDAG Et frokostevent på studiestedet, hvor KFS erne inviterer de medstuderende på en gratis frokost og et oplæg om en almindelig indvending mod den kristne tro med efterfølgende mulighed for spørgsmål. Evangeliet og den kristne tro er en offentligt sandhed. Derfor er der brug for et mødested, hvor evangeliets sandhed, skønhed og relevans kan mødes med studerendes spørgsmål og indvendinger i deres hverdag KFS ere: 1 mødeleder, 2-3 opstillere og værter i lokalet, 2-8 til at dele flyers ud (afhængigt af studiestedet størrelse), en taler, KFS-sekretær og så mange medstuderende, som der er plads til i rummet. Lokale, frokost til fremmødte, evt. lydanlæg og projektor, kuglepenne og feedbacksedler. Gratis evangelier (spørg KFS-sekretær), ca flyers (med titel på oplæg, gratis frokost, tid, sted og arrangør), opfølgningstilbud. Før: Kontakt KFS-sekretær. Bed. Find team. Book centralt lokale (også tid før og efter). Book taler. Lav budget. Lav aftale om mad (evt. med kantinen). Bed konkret for venner. Lav et infomøde for KFS erne. Lav evt. plakater til at hænge op på studiestedet i ugen op til. Vær i god tid. På dagen: Bed for venner og oplæg. Gør rummet klar. Hav gerne en stand med spørgsmål eller spørgeskemaer om formiddagen. Gør ekstra indsats minutters før start. Hav folk inden- og udenfor til at tage imod. Sid med andre end KFS ere. Slut til tiden selvom der stadig er spørgsmål. Få folk til at give feedback, og mind om mulighederne for at undersøge kristendommen nærmere. De, som vil kontaktes, kan give mail eller tlf. nummer. Saml feedback ind! Opfølgning: Hav planlagt inden, hvad I vil. En dag dedikeret til praktisk hjælp for ældre, enlige forældre, socialt udsatte i boligkvarterer eller lignende. For at gøre noget godt for nogen, der har brug for en hånd og fordi Gud har omsorg for hele mennesker og ønsker, at vi også skal have det. Minimum 2 KFS ere til at arrangere, koordinere og gå foran. PR-mand (M/K). Minimum 2 flyer- og plakatomdelere. 1-2 forplejningsansvarlige. Andre KFS ere og gerne venner/studiekammerater, som vil hjælpe på dagen. PR-materialer: plakater, flyers, annoncer i lokalavis eller lignende, forplejning til dagen, redskaber: rengøringsmidler, haveredskaber, værktøj, malergrej etc. kan lånes! Planlæg i god tid. Kontakt evt. lokal KFS-sekretær og spørg gerne lokal ungdomsforening, kirke eller lignende om samarbejde. Mindst 2 måneder før: Fastlæg dato og kontakt evt. boligforening(er) med tilbud om hjælp og forespørgsel om samarbejde. Hav PR-materialer klar cirka 2-4 uger før med info om tilbuddet, dato og kontaktoplysninger spørg evt. KFS-sekretær om hjælp. Uddel flyers, og hæng plakater op cirka 2 uger før. Invitér gerne venner, studiekammerater etc. til at hjælpe på dagen. I løbet af den sidste uge: Koordinér selve dagen, og læg en slagplan: indkomne opgaver, antal hjælpere, hvem kan/ vil hjælpe med hvad og hvornår. Arrangér forplejning til alle hjælpere. På selve dagen: Træk i arbejdstøjet. Start fælles med info, bøn og evt. morgenmad. Hyg jer dernæst med sammen at gøre noget for andre. Afslut gerne fælles, og slut fx af med aftenhygge med forkyndelse, lovsang, spil eller andet. Evaluér på dagen med de involverede parter. APOLOGETIK KULTURMØDE

5 AABENT BIBELSTUDIE VISIONSPROCES En eller flere KFS ere læser i Bibelen med en eller flere, der ikke er vant til at læse i Bibelen Når vi ønsker, at mennesker skal komme til tro, må vi på et tidspunkt lede dem til Bibelen. Bibelens beretninger viser mennesker, hvem Jesus er, og hvordan han vil møde os. Her handler det ikke om os og vores formuleringer, men om tekstens og Helligåndens arbejde med mennesker. 1-3 KFS ere, 1-7 ikke bibelvante venner eller andre interesserede. Det er optimalt med overtal af folk, som ikke er vant til at læse i Bibelen. En bibeltekst eller et Uncover-hæfte, et hjem eller et andet hyggeligt lokale, et måltid eller kaffe, evt. papir og blyanter til observationer i teksten og andre notater. 1-2 måneder før og frem: Bed hver dag for dine venner, bed om visdom til at se, hvem du skal invitere til gruppen, muligheder for at invitere og mod til at gribe mulighederne. 1-2 måneder før: Find evt. en makker at lede gruppen sammen med. 1 måned før: Ring til din lokale sekretær og få gode råd til at starte en gruppe. 1 måned før: Læs evt. en bog eller et hæfte om åbent bibelstudium. 1-2 uger før: Inviter til gruppen. Aftal de praktiske detaljer med folk og aftal også, hvor mange gange I i første omgang vil lave bibelstudium sammen. 2-3 dage før: Forbered dig på bibelstudiet ved selv at lave bibelstudie over teksten, evt. sammen med din makker, bede og lave aftaler med din makker om, hvordan I gerne vil lede gruppen. På dagen: Lav mad/ kaffe Visionen giver retning for de konkrete opgaver, programplanlægningen og nye tiltag. Visionen er svaret på spørgsmålet: Hvad vil vi skabe sammen? Hvis man ikke har en vision eller et mål, ved man ikke, hvor man er på vej hen. Så ender det ender bogstavelig talt i kage(klub). Når alle har den sammen vision, trækker man i samme retning. Helst hele gruppen. Hvis I er en stor gruppe er det en god idé at gennemtænke, hvordan I kan inddrage alle i visionen. Det kan være godt at have en KFS-ansat ind over denne proces. Snacks. Det hjælper på fantasien. En computer til dagsorden og til referat. Hyggelige og uforstyrrede rammer. Kontakt en KFS-sekretær og få gode ideer og råd. Måske kan sekretæren deltage i mødet. Lav en dagsorden (før mødet). Find et sted, hvor der er hyggeligt, og I kan være uforstyrrede. Sluk for jeres telefoner og andet. Til mødet: Sæt en tidsramme for mødet! Ellers kan det tage (for) lang tid. Bed og læs i Bibelen. Læs KFS landsdækkende vision og målsætning sammen. (www. kfs.dk). Arbejd følgende spørgsmål igennem: 1) Hvorfor er vi her som KFS? 2) Hvad vil vi med KFS/Hvad vil vi gerne kendes på? Lav en vision ud fra jeres snak. Husk: Visionen er svaret på Hvad vil vi skabe sammen? Når i har lavet en vision. Hvordan skal den blive konkret? Hvordan kan visionen komme til udtryk i gruppen? Hvad skal der holdes fast i? Hvad skal skæres væk? Hvilke nye tiltag skal til? Afslut med bøn. ÅBENT BIBELSTUDIE GRUPPER

6 PANELDIALOG KOLLEGIEMISSION To eller flere planeldeltagere i dialog om tro og lignende med efterfølgende fælles debat i plenum. Paneldialogen har den fordel, at det i setuppet virker mere ufarligt for tilhørerene, da de skal observere en dialog frem for selv at være under tiltale af en foredragsholder. Paneldialogen vil også bringe flere spændende sider frem ved troen end et enkelt foredrag. Erfaringen med disse paneldebatter er også, at det er lettere at tale om nåden og tilgivelsen, end det plejer at være i religionstimer.. Minimum 2, men gerne 3 paneldeltagere, en ordstyrer, en KFS er der booker et lokale. Et lokale, et bord og stole til paneldeltagerne. Find paneldeltagere spørg gerne din lokale KFS-sekretær. Find en ordstyrer. Book et lokale. Lav nogle invitationer. Inviter dine venner og andre fra skolen. Nævn det for din religionslærer (hvis du er på en ungdomsuddannelse). Man tager ud på kollegier for at snakke med studerende om studerende om tro. De studerende, som byder en indenfor i deres hjem, har ofte mere tid til at snakke, end når man møder dem ude på studiet i en pause eller på gaden. Grupper på 2 mand, Et hold af forbedere. Spørgeskemaer (spørg KFS-sekretær om hjælp til at udforme det). Udform et spørgeskema. Det er en fordel at have noget at gå ud fra, når man ringer på. Skemaet kan med fordel gå lidt overordnet til værks, så man kommer godt rundt i kristendommens grundtræk. Slut af med spørgsmål, som afsøger om vedkommende vil være med til KFS-arrangementer (fx bibelstudie/uncover, KFS-foreningsmøde, studiestedsgruppe). Find et sted til bøn og samling før og efter. Vælg et eller flere kollegier. Aftal tidspunkt (efter aftensmad men ikke for sent). Reklamér for eventen for KFS erne. Forslag til tidsramme: Kl : Mødes, aftaler ramme og beder. Kl ca : Går ud og snakker med folk. Efter kl opsøger man ikke nye samtaler. Kl. Ca mødes igen og følger op på det, der er oplevet og beder for dem, man har snakket med. Giv oplysninger videre til KFS-sekretær eller kontaktpersoner på dem, der ønsker at kontaktes. APOLOGETIK KULTURMØDE

7 UDDELINGER AFTENEVENT Uddeling af hjemmebag eller varme drikke med et bibelvers, spørgsmål eller program for et event. For at reklamere for et specifikt event og/eller for at pirre studiekammeraters nysgerrighed for KFS, tro og Jesus. Imellem 2 og mange KFS erne (med adgang til et køkken eller søde mødre). Kakao, kaffe, kage, boller eller vaffeljern. Termokander. Engangskrus eller paptallerkner. Labels til bibelvers, spørgsmål eller programmer til aftenens event. Spørg rektor om lov. Snak med gruppen, og bliv enige om, hvad I vil dele ud. Skriv bibelvers eller spørgsmål til livet og tro eller reklame for event på labels/ sedler. Sæt dem på kopperne/læg dem på paptallerkenen. Skriv evt. også kontakt oplysninger på en fra gruppen på de samme labels. Uddel jeres hjemmebag eller varme drikke en morgen inden første modul, i et spisefrikvarter, efter skole eller til en skolefest. Hav mange termokander, så I kan have godt med kaffe eller varmt vand klar. Uddel på eventdagen, hvis der er tale om reklame for et event. Et hyggeligt, cafe-agtigt forum, der præsenterer evangeliet klart, tager studerendes spørgsmål alvorligt og skaber rum for samtale og tro. Et godt aftenmøde kan skabe en platform for mødet mellem studerende og evangeliet, der hvor de er, og giver dem mulighed for at reagere på evangeliet. 2-3 KFS ere til planlægning, mødeledelse og afvikling af aften. 1-2 KFS ere til opfølgning. Taler. 1-2 kagebagere og kaffebryggere. Evt. lydmand. Evt. en KFS er til at fortælle troshistorie. Plakater og evt. flyers til eventet. Neutralt og genkendeligt sted, fx på studiet. Evt. lydanlæg. Hyggemusik gerne live. Ting at spise. Hygge. Feedbacksedler og kuglepenne til alle. Evangelier til folk der gerne vil vide mere. Før: Bed! Find (i god tid) en taler I har tillid til (kontakt evt. KFS-sekretær). Find sted. Aftal emne. Fordel opgaver i god tid. Vær kreative og brug de evner, I har. Lav plakater/ flyers. Lav gerne facebook-event, men husk at intet erstatter en personlig invitation. Hav opfølgning klar inden. Hav alle ting, I skal bruge, klar. På dagen: Mød op i god tid. Husk, at det ikke er en intern KFS-aften. Bed. Sørg for at taler og mødeleder har talt godt sammen inden. Sæt rummet hyggeligt op (evt. snacks på bordene, musik i rummet). Tag imod og sig velkommen. Mødeleder: giv en varm velkomst, forklar hvad der kommer til at ske, introducér taler godt, og giv ordet til ham. Koordinér evt. vidnesbyrd og tale. Giv mulighed for respons og tid til spørgsmål. Hav kaffe og kage klar bagefter, bliv hængende, hyg og tal videre. Opfølgning: hav tid og sted klar for Uncover, en samtale over en kop kaffe eller lignende, så folk kan grave dybere. GRUPPER APOLOGETIK

8 KULTURSNAK OPFØLGNING Man mødes og læser litteratur for hinanden, lytter til musik og/eller ser en eller dele af en film sammen. Før og måske under og bagefter drøftes litteraturen, musikken og/eller filmen. Arrangementet kan skabe et møde mellem kristendommen og vores samtids kultur. Alle med interesse for litteratur, musik og film! Et lokale - gerne privat stue, anlæg til afspilning af musik, fjernsyn, projektor, stor bærbar eller lignende til filmvisning, gerne kaffe og kage. KFS er inviterer andre med til arrangementet. Invitationen bør falde to uger før arrangementet. De inviterede bliver bedt om at medbringe litteratur, musik og/ eller film til deling med resten af gruppen. Der skal være en ansvarlig for lokale, anlæg og filmvisningsgear. Måske også en kaffeansvarlig. Værten byder velkommen og sætter rammen for aftenen: Hvem lægger ud, og hvem fortsætter. Rammen må gerne være meget fri. KFS erne i gruppen kan med fordel gå efter litteratur, musik og film, der lægger op til samtale om centrale temaer i livet, gerne tro. Det er KFS ernes ansvar at få noget meningsfuldt ud af samtalen. Dette er vigtigt at være bevidst om på forhånd. Men trossnakken skal heller ikke forceres. Lederen af en åben bibelstudiegruppe, der er ved at være færdig med det aftalte forløb, tager ansvar for at følge op på deltagerne og lede dem videre, der hvor de er. En åben bibelstudiegruppe er bare begyndelsen. Deltagere, der er kommet til tro, har brug for at blive ledt ind i et kristent fællesskab. Deltagere, der stadig er søgende, har brug for muligheder for at opdage mere om Jesus. Lederen af en åben bibelstudiegruppe, evt. kristne fællesskaber, evt. andre, KFS ere der matcher personen. Mod, udholdenhed, Helligåndens vejledning, Guds nåde. Før: Ring til KFS- sekretær og spørg, hvad du skal gøre, hvis nogen gerne vil tro på Jesus. Læs evt. kapitel 15 i Knap så svært at vidne til tiden. Når gruppen nærmer sig sin afslutning: Snak med hver enkelt deltager om, hvor bibelstudiet har bragt vedkommende hen. Er vedkommende klar til at tro på Jesus, vil vedkommende undersøge mere, eller vil vedkommende slutte her? Ud fra svaret forsøger du at finde nye fællesskaber at henvise til, eller planlægger en ny omgang bibelstudium, som kan bygge oven på. Mulige fællesskaber: Alpha-kurser/ kristendomskurser. Lille-KFS-, celle-, eller bibelstudiegrupper. Dine egne kristne venner eller nogle kristne, som du tror, vedkommende vil passe godt sammen med. Skab eller find et socialt netværk, som er trygt for vedkommende at være i. Kirke, KFS eller en ungdomsforening. KULTURMØDE ÅBENT BIBELSTUDIE

9 MORGENBØN TEXT A TOASTIE Bøn i formiddagspausen for venner fra klassen, skolen og lærerne. For at styrke hinandens bevidsthed om Guds nærvær. En KFS-gruppe (eller bare 2 KFS ere, der har lyst). Et uforstyrret sted eller et lokale på skolen. Find sammen nogle stykker, eller bliv enig som gruppe om at mødes 1-5 gange om ugen i formiddagspausen for at bede sammen. Gør det i stedet eller som supplement til KFS-gruppens møde i spisepausen. Brug muligheden for at bede for hinanden, for de venner, der viser interesse, og for mod til at fortælle dem om, hvad Jesus betyder for jer. Bed for dem, der er skarpe i holdningen til jeres tro, for religions- og biologilærerene, eller hvem der nu falder jer ind. Del bibelvers og ord med hinanden engang imellem. Og husk at dele bønnesvar, det er en enormt opmuntring. Text a Toastie/Message a Muffin er en alternativ måde at opsøge enkeltpersoner, som selv tager initiativ til at snakke om tro og liv. Studerende stiller spørgsmål til kristne via SMS. Nogle kristne kommer forbi med en toast/muffin og et svar. Så er vejen banet for en hyggelig samtale. En koordinator, gruppe/grupper på min. 2 mand, muffinbagere eller toastier. En telefon køb gerne taletidskort til lejligheden, muffins eller toasts, visitkort/ flyer med informationer til uddeling på uddannelsesstedet, evt. cykel eller bil. Lav nogle visitkort, hvor I skriver, hvad man skal gøre, hvornår man kan gøre det, og hvem I er. Aftal med uddannelsesstedet, hvordan I må dele flyers ud. Lej/ lån evt. en standplads. Saml en flok KFS ere og sæt dem ind i, hvad der skal ske. Find bagere, eller find toastjern og nogle til at lave toasts. Mulig tidsplan for eventet: Kl : Mød op på uddannelsesstedet. Snak eventet igennem. Lav grupper. Bed (nogle kan evt. fortsætte, når andre tager ud). Kl : Del flyers ud. Kl : Send grupper ud med svar og toast/muffin. Hvis spørgeren sidder i Østerbøvlinge må man være kreativ og prøve at finde en kristen i nærheden. Kl : Evaluér og bed for dem, man har snakket med. GRUPPER APOLOGETIK

10 OPEN HOUSE GRILL EN KRISTEN KFS ere åbner hjemmet for udvekslingsstuderende til en række aftener med socialt fællesskab, aftensmad, hyggelige aktiviteter og evt. en form for åndeligt indhold. Giver udvekslingsstuderende mulighed for at være med i et fællesskab med danskere, som handler om andet end druk og studier. Giver KFS ere mulighed for at lære om andre kulturer, øve sig i gæstfrihed og dele liv og tro. Mindst 2 KFS ere, som planlægger aftenerne, åbner deres hjem, laver mad etc. Evt. flere KFS ere til at hjælpe med praktiske ting og deltage i aftenerne. Et hjem, aftensmad, sociale aktiviteter, evt. en andagt/ refleksion/ oplæg til debat, programmer fra KFS-gruppe/KFS-forening, så I kan invitere med videre til KFS. 1 måned før: Find mindst én makker. Lav et program (hvilke aftener/hvor ofte, temaer/aktiviteter, hvorhenne, budget for mad etc.). Lav plakater og evt. flyers med programmet på. Hæng plakaterne op på steder med mange udvekslingsstuderende. Spørg koordinatorer/centre for udvekslingsstuderende om at gøre opmærksom på programmet og uddele flyers. Få din KFS-gruppe til at invitere udvekslingsstuderende med. Lav en mail-/telefonliste første gang, så I kan invitere direkte til næste arrangement. 1 uge før hver gang: Aftal, om I skal invitere andre KFS ere med til aftenen og til at hjælpe med det praktiske. Aftal, hvem der køber ind til maden, og hvornår I skal mødes for at lave mad. Aftal detaljeret, hvad I skal lave den pågældende aften, og hvordan I vil sikre den gode stemning. Dette er en ret nem men lækker ret. Man tager en kristen, der har mod på at blive grillet sagte af en masse varme spørgsmål om kristendom, tro og livet som kristen. Grill en kristen er en ret, der giver spørgerne en smagsprøve på, at der faktisk findes mennesker, der reflekterer over troen på Jesus, og at der findes mennesker, der vil tage deres mange spørgsmål til kristendommen alvorligt. Dette event kan laves med blot to personer, en gymnasieelev og en svarer (evt. KFSsekretær eller lokal præst). Dog vil kagebager og kaffebryggere gøre eventet hyggeligere. Alt du skal bruge er et lokale, en der vil svare på spørgsmål og evt. lidt kaffe og kage. Ring til svareren, det kan fx være din sekretær, og aftal en dato. Book herefter et lokale. Print løbesedler, som du kan finde på kfs.dk. Bag kage og skaf noget te og kaffe, som kan deles ud på eventet. Del løbesedler ud blandt dine klassekammerater og på skolen. Inviter dine venner KULTURMØDE APOLOGETIK

11 START STUD-GRUPPE Til jer som ønsker at starte en KFS-gruppe på jeres studiested. Fordi vores medstuderende bedst lærer Jesus at kende gennem os. Fordi studiestedet er der, hvor du og dine medstuderende er. For at undgå en opsplitning mellem studie og kirke/tro. Fordi vi har brug for fællesskab omkring fag/tro. En medleder og din KFS sekretær. En vision (se opskriften Visionsproces), et forum hvor I kan kommunikere (Facebook-gruppe, SMS/mail-liste eller lignende) og en rytme for gruppen (hvor, hvor ofte, hvordan). Hold et møde med din medleder, hvor I laver et udkast til vision, rytme og kommunikation for gruppen. Brug tid på at bede for opstarten og for jeres medstuderende. Til mødet kan I eventuelt gennemgå opskriften Visionsproces. Inviter gerne din KFS sekretær med til mødet. Inviter til en gruppesamling, hvor I præsenterer jeres vision og tanker. Vær åbne for input. Vigtigt! At lede er at sikre visionen ikke at lave det hele! Fordel ansvaret mest muligt, så alle har ejerskab, og så der ikke er én, der bliver kvalt i opgaver. Sørg for, at du og din medleder bliver registeret hos KFS, så du bliver inviteret med til lederarrangementer og får den nødvendige støtte og udfordring fra din KFS-sekretær. Inviter venner og medstuderende med ind i fællesskabet. Ofte er det at spise sammen (frokost, aftensmad, grill, cafe med videre) en oplagt setting for at komme i gang med invitationerne. Go public. Når gruppen er i gang, og I har en kultur, hvor det er naturligt at invitere ind, kan I gøre jer mere synlige. Hæng plakater op, inviter på Facebook,lav en lunchbar og så videre. GRUPPER

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Formaning for begyndere

Formaning for begyndere Formål Formaning for begyndere At teenagerne ser, at de i deres kristne fællesskab kan være med til at hjælpe hinanden til leve sammen med Gud. Fokus på det det kristne fællesskab med et specielt fokus

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge 35-48 (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere