BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BON APPÉTIT LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN"

Transkript

1

2 BON APPÉTIT Hvordan har du det med at lave mad? For mit vedkommende er madlavning ensbetydende med en opskrift, der følges slavisk punkt for punkt. Da jeg flyttede hjemmefra, forærede min kæreste mig en børnekogebog. Hun mente, den passede godt til mit niveau. En af opskrifterne var på Kogt æg og havde en instruktion i 5 punkter! Jeg er fuld af beundring over for dem, der kan lave mad free style. De braser og krydrer og bikser og fremtryller en ret, som verden aldrig har set før og som smager himmelsk. Da jeg gik i gymnasiet eksperimenterede vi med forskellige aktiviteter i KFS-gruppen: Liturgisk andagt, del et bibelvers eller find det mærkeligste sted at mødes til KFS. Der var to udfordringer i det. 1. Opskriften var ikke afprøvet, så resultatet var usikkert. 2. Det kom som oftest til at handle om måder, vi kristne skulle være sammen på. Denne KFS-iværksætter kogebog er et forsøg på at samle en række opskrifter på at lave KFS, som er testet og prøvesmagt af danske studerende. Der er opskrifter på hverdagsretter, som kan bruges i KFS-gruppens tilbagevendende samlinger. Og der er opskrifter på festretter, som kan serveres ved nogle af gruppens højdepunkter i løbet af året. Det bibelske budskab om Jesus og frelsen i ham udfordres fra flere sider. Vi er særligt opmærksomme på tre udfordringer, som vi adresserer, når du deltager i lejre og møder i KFS: 1. Grundelementerne i den kristne tro er ukendte. Ligesom det er vanskeligt at følge en opskrift, hvis man ikke kender de ingredienser, der refereres til, er det også vanskeligt at tale med sine medstuderende om den kristne tro, hvis man ikke kender de basale grundelementer i denne tro. 2. Alt er relativt. Der er stadig en del som vil mene, at der ikke findes én, men mange sandheder, og at kristendommen derfor kun er relevant for den, der oplever den som relevant. Jesus gør derimod krav på at være vejen, sandheden og livet for alle mennesker. 3. Gode ting sker ikke. Mange har en skeptisk livsindstilling baseret på en forventning om, at jeg altid får som fortjent eller det, der er værre. Evangeliet er det grænsesprængende budskab om, at jeg har fortjent værre, end jeg tror men at Jesus tilbyder mig venskab og evigt liv hos Gud helt ufortjent. Denne skønhed i det, vi kalder nåden, kan erfares af enhver, der lægger sine parader og fordomme mod Gud og bekender sin skyld for ham. Måske genkender du nogle af disse udfordringer fra dit eget liv så tøv ikke med at gøre brug af KFS tilbud om møder og lejre. Endelig vil jeg ønske alle kogekonerne og les chefs velsignelse med opskrifterne i dette hæfte. God arbejdslyst og velbekomme! Robert Bladt Generalsekretær i KFS Nogle af opskrifterne kan tilberedes af blot én studerende med støtte fra en KFS-sekretær eller volontør. Andre kræver, at I er mange, som smøger ærmerne op. Flere af retterne kan kombineres til spændende 2- og 3-retters menuer. Fælles for rigtig mange opskrifter er, at de kan serveres for flere end den faste kerne. Her er masser af idéer til, hvordan internationale og danske studerende inviteres med til bords. Opskrifterne er konkrete og afprøvede. Alligevel kan det være en god idé at alliere sig med en KFS-sekretær eller volontør. For nogle opskrifters vedkommende indgår en KFS-medarbejder nærmest som ingrediens. Uanset hvilken opskrift, I kaster jer over, vil I opdage, at der er nogle råvarer, som går igen. Det, der skal på bordet, kommer fra Ordet. Hvis det skal blive en god oplevelse at tilberede opskrifterne i dette hæfte, er det vigtigt, at I har kærlighed til de gode og sunde råvarer altså til Bibelens budskab. LAYOUT: JENS JØRGEN JENSEN

3 MIDDAGSDIALOG START GYM-GRUPPE Et måltidsfællesskab mellem KFS ere og medstuderende, hvor der med hygge. mad og åbenhed skabes gode rammer for den gode samtale om de store spørgsmål om livet, mening, tro, Gud osv. For at skabe, pleje eller udvikle et fællesskab med medstuderende, hvor der er plads til den meningsfulde samtale. 2-3 KFS ere, der står for værtskab, madlavning, planlægning og afvikling af aftenen. Et hjem, god mad, hyggelige rammer, plan for at hjælpe samtalen i gang: fx film, foredrag på Youtube, gode spørgsmål, bibeltekst. Kontakt evt. lokal KFS-sekretær. Find sammen med 1-2 andre KFS ere. Overvej hvilke venner, medstuderende, internationale studerende osv., I tror/ved er søgende eller har interesse for dialog om de store spørgsmål. Bed for dem og hinanden. Invitér 2 eller 3 på middag, hygge og en åben snak om Gud, livet, meningen osv. Aftal senest 1 uge før, hvordan I vil hjælpe den gode snak i gang (spørg gerne KFS-sekretæren om idéer) og forbered det godt fx film med oplæg til debat; lapper med gode spørgsmål, som kan vendes ét ad gangen; eller blot en åben snak). På dagen: Køb ind. Lav (god!) mad. Sørg for hyggelige rammer, og hyg jer med en god middag. Giv plads til snak om stort og småt, men vær ikke bange for at lede snakken på vej det er det, I har inviteret til. Til jer som ønsker at starte en KFS-gruppe på en ungdomsuddannelse. En KFS-gruppe har to hovedformål: 1)At fortælle evangeliet til studerende, 2) Støtte og samle de kristne på studiestederne. En KFS-gruppe kan være stedet, hvor man kan støtte og opmuntre hinanden i den kristne tro. Men KFS er ikke en boks, som du kan hoppe i, og så gemme dig under din uddannelse. Man er som kristen studerende sendt til sit studiested og sine klassekammerater. En KFS ansat og nogle at lave en gruppe med. Lokale (ikke nødvendigt men rart). Hold et møde, hvor i snakker om forventninger til gruppen og til hinanden. Inviter gerne en KFS ansat. Snak om, hvorfor i vil starte en KFS-gruppe. Bed for skolen og gruppen. Hold fast i det med bede efterfølgende. Gennemgå evt. opskriften: Visionsproces. Fordel ansvaret mest muligt, så alle har ejerskab, og at der ikke er én, der bliver kvalt i opgaver. Find én, som er kontaktperson mellem gruppen og KFS. Spørg skolen, om I må låne et lokale. Reklamér og invitér til fællessamlinger og gennem lectio, skolebladet, facebook osv. Vær frimodige I har lige så meget ret til at være på skolen, som alle andre, og I har et glædeligt budskab om Jesus. I KFS er der plads til mening. Vær derfor åbne, og det er ok at være uenig. Der er grupper, hvor der færre kristne end ikkekristne, men hvor det stadig handler om Jesus. Opfølgning: Fortsæt med forbøn og gode snakke. Gentag evt. eller følg op med tilbud om åbent bibelstudie eller andet. KULTURMØDE GRUPPER

4 LUNCHBAR GODHEDSDAG Et frokostevent på studiestedet, hvor KFS erne inviterer de medstuderende på en gratis frokost og et oplæg om en almindelig indvending mod den kristne tro med efterfølgende mulighed for spørgsmål. Evangeliet og den kristne tro er en offentligt sandhed. Derfor er der brug for et mødested, hvor evangeliets sandhed, skønhed og relevans kan mødes med studerendes spørgsmål og indvendinger i deres hverdag KFS ere: 1 mødeleder, 2-3 opstillere og værter i lokalet, 2-8 til at dele flyers ud (afhængigt af studiestedet størrelse), en taler, KFS-sekretær og så mange medstuderende, som der er plads til i rummet. Lokale, frokost til fremmødte, evt. lydanlæg og projektor, kuglepenne og feedbacksedler. Gratis evangelier (spørg KFS-sekretær), ca flyers (med titel på oplæg, gratis frokost, tid, sted og arrangør), opfølgningstilbud. Før: Kontakt KFS-sekretær. Bed. Find team. Book centralt lokale (også tid før og efter). Book taler. Lav budget. Lav aftale om mad (evt. med kantinen). Bed konkret for venner. Lav et infomøde for KFS erne. Lav evt. plakater til at hænge op på studiestedet i ugen op til. Vær i god tid. På dagen: Bed for venner og oplæg. Gør rummet klar. Hav gerne en stand med spørgsmål eller spørgeskemaer om formiddagen. Gør ekstra indsats minutters før start. Hav folk inden- og udenfor til at tage imod. Sid med andre end KFS ere. Slut til tiden selvom der stadig er spørgsmål. Få folk til at give feedback, og mind om mulighederne for at undersøge kristendommen nærmere. De, som vil kontaktes, kan give mail eller tlf. nummer. Saml feedback ind! Opfølgning: Hav planlagt inden, hvad I vil. En dag dedikeret til praktisk hjælp for ældre, enlige forældre, socialt udsatte i boligkvarterer eller lignende. For at gøre noget godt for nogen, der har brug for en hånd og fordi Gud har omsorg for hele mennesker og ønsker, at vi også skal have det. Minimum 2 KFS ere til at arrangere, koordinere og gå foran. PR-mand (M/K). Minimum 2 flyer- og plakatomdelere. 1-2 forplejningsansvarlige. Andre KFS ere og gerne venner/studiekammerater, som vil hjælpe på dagen. PR-materialer: plakater, flyers, annoncer i lokalavis eller lignende, forplejning til dagen, redskaber: rengøringsmidler, haveredskaber, værktøj, malergrej etc. kan lånes! Planlæg i god tid. Kontakt evt. lokal KFS-sekretær og spørg gerne lokal ungdomsforening, kirke eller lignende om samarbejde. Mindst 2 måneder før: Fastlæg dato og kontakt evt. boligforening(er) med tilbud om hjælp og forespørgsel om samarbejde. Hav PR-materialer klar cirka 2-4 uger før med info om tilbuddet, dato og kontaktoplysninger spørg evt. KFS-sekretær om hjælp. Uddel flyers, og hæng plakater op cirka 2 uger før. Invitér gerne venner, studiekammerater etc. til at hjælpe på dagen. I løbet af den sidste uge: Koordinér selve dagen, og læg en slagplan: indkomne opgaver, antal hjælpere, hvem kan/ vil hjælpe med hvad og hvornår. Arrangér forplejning til alle hjælpere. På selve dagen: Træk i arbejdstøjet. Start fælles med info, bøn og evt. morgenmad. Hyg jer dernæst med sammen at gøre noget for andre. Afslut gerne fælles, og slut fx af med aftenhygge med forkyndelse, lovsang, spil eller andet. Evaluér på dagen med de involverede parter. APOLOGETIK KULTURMØDE

5 AABENT BIBELSTUDIE VISIONSPROCES En eller flere KFS ere læser i Bibelen med en eller flere, der ikke er vant til at læse i Bibelen Når vi ønsker, at mennesker skal komme til tro, må vi på et tidspunkt lede dem til Bibelen. Bibelens beretninger viser mennesker, hvem Jesus er, og hvordan han vil møde os. Her handler det ikke om os og vores formuleringer, men om tekstens og Helligåndens arbejde med mennesker. 1-3 KFS ere, 1-7 ikke bibelvante venner eller andre interesserede. Det er optimalt med overtal af folk, som ikke er vant til at læse i Bibelen. En bibeltekst eller et Uncover-hæfte, et hjem eller et andet hyggeligt lokale, et måltid eller kaffe, evt. papir og blyanter til observationer i teksten og andre notater. 1-2 måneder før og frem: Bed hver dag for dine venner, bed om visdom til at se, hvem du skal invitere til gruppen, muligheder for at invitere og mod til at gribe mulighederne. 1-2 måneder før: Find evt. en makker at lede gruppen sammen med. 1 måned før: Ring til din lokale sekretær og få gode råd til at starte en gruppe. 1 måned før: Læs evt. en bog eller et hæfte om åbent bibelstudium. 1-2 uger før: Inviter til gruppen. Aftal de praktiske detaljer med folk og aftal også, hvor mange gange I i første omgang vil lave bibelstudium sammen. 2-3 dage før: Forbered dig på bibelstudiet ved selv at lave bibelstudie over teksten, evt. sammen med din makker, bede og lave aftaler med din makker om, hvordan I gerne vil lede gruppen. På dagen: Lav mad/ kaffe Visionen giver retning for de konkrete opgaver, programplanlægningen og nye tiltag. Visionen er svaret på spørgsmålet: Hvad vil vi skabe sammen? Hvis man ikke har en vision eller et mål, ved man ikke, hvor man er på vej hen. Så ender det ender bogstavelig talt i kage(klub). Når alle har den sammen vision, trækker man i samme retning. Helst hele gruppen. Hvis I er en stor gruppe er det en god idé at gennemtænke, hvordan I kan inddrage alle i visionen. Det kan være godt at have en KFS-ansat ind over denne proces. Snacks. Det hjælper på fantasien. En computer til dagsorden og til referat. Hyggelige og uforstyrrede rammer. Kontakt en KFS-sekretær og få gode ideer og råd. Måske kan sekretæren deltage i mødet. Lav en dagsorden (før mødet). Find et sted, hvor der er hyggeligt, og I kan være uforstyrrede. Sluk for jeres telefoner og andet. Til mødet: Sæt en tidsramme for mødet! Ellers kan det tage (for) lang tid. Bed og læs i Bibelen. Læs KFS landsdækkende vision og målsætning sammen. (www. kfs.dk). Arbejd følgende spørgsmål igennem: 1) Hvorfor er vi her som KFS? 2) Hvad vil vi med KFS/Hvad vil vi gerne kendes på? Lav en vision ud fra jeres snak. Husk: Visionen er svaret på Hvad vil vi skabe sammen? Når i har lavet en vision. Hvordan skal den blive konkret? Hvordan kan visionen komme til udtryk i gruppen? Hvad skal der holdes fast i? Hvad skal skæres væk? Hvilke nye tiltag skal til? Afslut med bøn. ÅBENT BIBELSTUDIE GRUPPER

6 PANELDIALOG KOLLEGIEMISSION To eller flere planeldeltagere i dialog om tro og lignende med efterfølgende fælles debat i plenum. Paneldialogen har den fordel, at det i setuppet virker mere ufarligt for tilhørerene, da de skal observere en dialog frem for selv at være under tiltale af en foredragsholder. Paneldialogen vil også bringe flere spændende sider frem ved troen end et enkelt foredrag. Erfaringen med disse paneldebatter er også, at det er lettere at tale om nåden og tilgivelsen, end det plejer at være i religionstimer.. Minimum 2, men gerne 3 paneldeltagere, en ordstyrer, en KFS er der booker et lokale. Et lokale, et bord og stole til paneldeltagerne. Find paneldeltagere spørg gerne din lokale KFS-sekretær. Find en ordstyrer. Book et lokale. Lav nogle invitationer. Inviter dine venner og andre fra skolen. Nævn det for din religionslærer (hvis du er på en ungdomsuddannelse). Man tager ud på kollegier for at snakke med studerende om studerende om tro. De studerende, som byder en indenfor i deres hjem, har ofte mere tid til at snakke, end når man møder dem ude på studiet i en pause eller på gaden. Grupper på 2 mand, Et hold af forbedere. Spørgeskemaer (spørg KFS-sekretær om hjælp til at udforme det). Udform et spørgeskema. Det er en fordel at have noget at gå ud fra, når man ringer på. Skemaet kan med fordel gå lidt overordnet til værks, så man kommer godt rundt i kristendommens grundtræk. Slut af med spørgsmål, som afsøger om vedkommende vil være med til KFS-arrangementer (fx bibelstudie/uncover, KFS-foreningsmøde, studiestedsgruppe). Find et sted til bøn og samling før og efter. Vælg et eller flere kollegier. Aftal tidspunkt (efter aftensmad men ikke for sent). Reklamér for eventen for KFS erne. Forslag til tidsramme: Kl : Mødes, aftaler ramme og beder. Kl ca : Går ud og snakker med folk. Efter kl opsøger man ikke nye samtaler. Kl. Ca mødes igen og følger op på det, der er oplevet og beder for dem, man har snakket med. Giv oplysninger videre til KFS-sekretær eller kontaktpersoner på dem, der ønsker at kontaktes. APOLOGETIK KULTURMØDE

7 UDDELINGER AFTENEVENT Uddeling af hjemmebag eller varme drikke med et bibelvers, spørgsmål eller program for et event. For at reklamere for et specifikt event og/eller for at pirre studiekammeraters nysgerrighed for KFS, tro og Jesus. Imellem 2 og mange KFS erne (med adgang til et køkken eller søde mødre). Kakao, kaffe, kage, boller eller vaffeljern. Termokander. Engangskrus eller paptallerkner. Labels til bibelvers, spørgsmål eller programmer til aftenens event. Spørg rektor om lov. Snak med gruppen, og bliv enige om, hvad I vil dele ud. Skriv bibelvers eller spørgsmål til livet og tro eller reklame for event på labels/ sedler. Sæt dem på kopperne/læg dem på paptallerkenen. Skriv evt. også kontakt oplysninger på en fra gruppen på de samme labels. Uddel jeres hjemmebag eller varme drikke en morgen inden første modul, i et spisefrikvarter, efter skole eller til en skolefest. Hav mange termokander, så I kan have godt med kaffe eller varmt vand klar. Uddel på eventdagen, hvis der er tale om reklame for et event. Et hyggeligt, cafe-agtigt forum, der præsenterer evangeliet klart, tager studerendes spørgsmål alvorligt og skaber rum for samtale og tro. Et godt aftenmøde kan skabe en platform for mødet mellem studerende og evangeliet, der hvor de er, og giver dem mulighed for at reagere på evangeliet. 2-3 KFS ere til planlægning, mødeledelse og afvikling af aften. 1-2 KFS ere til opfølgning. Taler. 1-2 kagebagere og kaffebryggere. Evt. lydmand. Evt. en KFS er til at fortælle troshistorie. Plakater og evt. flyers til eventet. Neutralt og genkendeligt sted, fx på studiet. Evt. lydanlæg. Hyggemusik gerne live. Ting at spise. Hygge. Feedbacksedler og kuglepenne til alle. Evangelier til folk der gerne vil vide mere. Før: Bed! Find (i god tid) en taler I har tillid til (kontakt evt. KFS-sekretær). Find sted. Aftal emne. Fordel opgaver i god tid. Vær kreative og brug de evner, I har. Lav plakater/ flyers. Lav gerne facebook-event, men husk at intet erstatter en personlig invitation. Hav opfølgning klar inden. Hav alle ting, I skal bruge, klar. På dagen: Mød op i god tid. Husk, at det ikke er en intern KFS-aften. Bed. Sørg for at taler og mødeleder har talt godt sammen inden. Sæt rummet hyggeligt op (evt. snacks på bordene, musik i rummet). Tag imod og sig velkommen. Mødeleder: giv en varm velkomst, forklar hvad der kommer til at ske, introducér taler godt, og giv ordet til ham. Koordinér evt. vidnesbyrd og tale. Giv mulighed for respons og tid til spørgsmål. Hav kaffe og kage klar bagefter, bliv hængende, hyg og tal videre. Opfølgning: hav tid og sted klar for Uncover, en samtale over en kop kaffe eller lignende, så folk kan grave dybere. GRUPPER APOLOGETIK

8 KULTURSNAK OPFØLGNING Man mødes og læser litteratur for hinanden, lytter til musik og/eller ser en eller dele af en film sammen. Før og måske under og bagefter drøftes litteraturen, musikken og/eller filmen. Arrangementet kan skabe et møde mellem kristendommen og vores samtids kultur. Alle med interesse for litteratur, musik og film! Et lokale - gerne privat stue, anlæg til afspilning af musik, fjernsyn, projektor, stor bærbar eller lignende til filmvisning, gerne kaffe og kage. KFS er inviterer andre med til arrangementet. Invitationen bør falde to uger før arrangementet. De inviterede bliver bedt om at medbringe litteratur, musik og/ eller film til deling med resten af gruppen. Der skal være en ansvarlig for lokale, anlæg og filmvisningsgear. Måske også en kaffeansvarlig. Værten byder velkommen og sætter rammen for aftenen: Hvem lægger ud, og hvem fortsætter. Rammen må gerne være meget fri. KFS erne i gruppen kan med fordel gå efter litteratur, musik og film, der lægger op til samtale om centrale temaer i livet, gerne tro. Det er KFS ernes ansvar at få noget meningsfuldt ud af samtalen. Dette er vigtigt at være bevidst om på forhånd. Men trossnakken skal heller ikke forceres. Lederen af en åben bibelstudiegruppe, der er ved at være færdig med det aftalte forløb, tager ansvar for at følge op på deltagerne og lede dem videre, der hvor de er. En åben bibelstudiegruppe er bare begyndelsen. Deltagere, der er kommet til tro, har brug for at blive ledt ind i et kristent fællesskab. Deltagere, der stadig er søgende, har brug for muligheder for at opdage mere om Jesus. Lederen af en åben bibelstudiegruppe, evt. kristne fællesskaber, evt. andre, KFS ere der matcher personen. Mod, udholdenhed, Helligåndens vejledning, Guds nåde. Før: Ring til KFS- sekretær og spørg, hvad du skal gøre, hvis nogen gerne vil tro på Jesus. Læs evt. kapitel 15 i Knap så svært at vidne til tiden. Når gruppen nærmer sig sin afslutning: Snak med hver enkelt deltager om, hvor bibelstudiet har bragt vedkommende hen. Er vedkommende klar til at tro på Jesus, vil vedkommende undersøge mere, eller vil vedkommende slutte her? Ud fra svaret forsøger du at finde nye fællesskaber at henvise til, eller planlægger en ny omgang bibelstudium, som kan bygge oven på. Mulige fællesskaber: Alpha-kurser/ kristendomskurser. Lille-KFS-, celle-, eller bibelstudiegrupper. Dine egne kristne venner eller nogle kristne, som du tror, vedkommende vil passe godt sammen med. Skab eller find et socialt netværk, som er trygt for vedkommende at være i. Kirke, KFS eller en ungdomsforening. KULTURMØDE ÅBENT BIBELSTUDIE

9 MORGENBØN TEXT A TOASTIE Bøn i formiddagspausen for venner fra klassen, skolen og lærerne. For at styrke hinandens bevidsthed om Guds nærvær. En KFS-gruppe (eller bare 2 KFS ere, der har lyst). Et uforstyrret sted eller et lokale på skolen. Find sammen nogle stykker, eller bliv enig som gruppe om at mødes 1-5 gange om ugen i formiddagspausen for at bede sammen. Gør det i stedet eller som supplement til KFS-gruppens møde i spisepausen. Brug muligheden for at bede for hinanden, for de venner, der viser interesse, og for mod til at fortælle dem om, hvad Jesus betyder for jer. Bed for dem, der er skarpe i holdningen til jeres tro, for religions- og biologilærerene, eller hvem der nu falder jer ind. Del bibelvers og ord med hinanden engang imellem. Og husk at dele bønnesvar, det er en enormt opmuntring. Text a Toastie/Message a Muffin er en alternativ måde at opsøge enkeltpersoner, som selv tager initiativ til at snakke om tro og liv. Studerende stiller spørgsmål til kristne via SMS. Nogle kristne kommer forbi med en toast/muffin og et svar. Så er vejen banet for en hyggelig samtale. En koordinator, gruppe/grupper på min. 2 mand, muffinbagere eller toastier. En telefon køb gerne taletidskort til lejligheden, muffins eller toasts, visitkort/ flyer med informationer til uddeling på uddannelsesstedet, evt. cykel eller bil. Lav nogle visitkort, hvor I skriver, hvad man skal gøre, hvornår man kan gøre det, og hvem I er. Aftal med uddannelsesstedet, hvordan I må dele flyers ud. Lej/ lån evt. en standplads. Saml en flok KFS ere og sæt dem ind i, hvad der skal ske. Find bagere, eller find toastjern og nogle til at lave toasts. Mulig tidsplan for eventet: Kl : Mød op på uddannelsesstedet. Snak eventet igennem. Lav grupper. Bed (nogle kan evt. fortsætte, når andre tager ud). Kl : Del flyers ud. Kl : Send grupper ud med svar og toast/muffin. Hvis spørgeren sidder i Østerbøvlinge må man være kreativ og prøve at finde en kristen i nærheden. Kl : Evaluér og bed for dem, man har snakket med. GRUPPER APOLOGETIK

10 OPEN HOUSE GRILL EN KRISTEN KFS ere åbner hjemmet for udvekslingsstuderende til en række aftener med socialt fællesskab, aftensmad, hyggelige aktiviteter og evt. en form for åndeligt indhold. Giver udvekslingsstuderende mulighed for at være med i et fællesskab med danskere, som handler om andet end druk og studier. Giver KFS ere mulighed for at lære om andre kulturer, øve sig i gæstfrihed og dele liv og tro. Mindst 2 KFS ere, som planlægger aftenerne, åbner deres hjem, laver mad etc. Evt. flere KFS ere til at hjælpe med praktiske ting og deltage i aftenerne. Et hjem, aftensmad, sociale aktiviteter, evt. en andagt/ refleksion/ oplæg til debat, programmer fra KFS-gruppe/KFS-forening, så I kan invitere med videre til KFS. 1 måned før: Find mindst én makker. Lav et program (hvilke aftener/hvor ofte, temaer/aktiviteter, hvorhenne, budget for mad etc.). Lav plakater og evt. flyers med programmet på. Hæng plakaterne op på steder med mange udvekslingsstuderende. Spørg koordinatorer/centre for udvekslingsstuderende om at gøre opmærksom på programmet og uddele flyers. Få din KFS-gruppe til at invitere udvekslingsstuderende med. Lav en mail-/telefonliste første gang, så I kan invitere direkte til næste arrangement. 1 uge før hver gang: Aftal, om I skal invitere andre KFS ere med til aftenen og til at hjælpe med det praktiske. Aftal, hvem der køber ind til maden, og hvornår I skal mødes for at lave mad. Aftal detaljeret, hvad I skal lave den pågældende aften, og hvordan I vil sikre den gode stemning. Dette er en ret nem men lækker ret. Man tager en kristen, der har mod på at blive grillet sagte af en masse varme spørgsmål om kristendom, tro og livet som kristen. Grill en kristen er en ret, der giver spørgerne en smagsprøve på, at der faktisk findes mennesker, der reflekterer over troen på Jesus, og at der findes mennesker, der vil tage deres mange spørgsmål til kristendommen alvorligt. Dette event kan laves med blot to personer, en gymnasieelev og en svarer (evt. KFSsekretær eller lokal præst). Dog vil kagebager og kaffebryggere gøre eventet hyggeligere. Alt du skal bruge er et lokale, en der vil svare på spørgsmål og evt. lidt kaffe og kage. Ring til svareren, det kan fx være din sekretær, og aftal en dato. Book herefter et lokale. Print løbesedler, som du kan finde på kfs.dk. Bag kage og skaf noget te og kaffe, som kan deles ud på eventet. Del løbesedler ud blandt dine klassekammerater og på skolen. Inviter dine venner KULTURMØDE APOLOGETIK

11 START STUD-GRUPPE Til jer som ønsker at starte en KFS-gruppe på jeres studiested. Fordi vores medstuderende bedst lærer Jesus at kende gennem os. Fordi studiestedet er der, hvor du og dine medstuderende er. For at undgå en opsplitning mellem studie og kirke/tro. Fordi vi har brug for fællesskab omkring fag/tro. En medleder og din KFS sekretær. En vision (se opskriften Visionsproces), et forum hvor I kan kommunikere (Facebook-gruppe, SMS/mail-liste eller lignende) og en rytme for gruppen (hvor, hvor ofte, hvordan). Hold et møde med din medleder, hvor I laver et udkast til vision, rytme og kommunikation for gruppen. Brug tid på at bede for opstarten og for jeres medstuderende. Til mødet kan I eventuelt gennemgå opskriften Visionsproces. Inviter gerne din KFS sekretær med til mødet. Inviter til en gruppesamling, hvor I præsenterer jeres vision og tanker. Vær åbne for input. Vigtigt! At lede er at sikre visionen ikke at lave det hele! Fordel ansvaret mest muligt, så alle har ejerskab, og så der ikke er én, der bliver kvalt i opgaver. Sørg for, at du og din medleder bliver registeret hos KFS, så du bliver inviteret med til lederarrangementer og får den nødvendige støtte og udfordring fra din KFS-sekretær. Inviter venner og medstuderende med ind i fællesskabet. Ofte er det at spise sammen (frokost, aftensmad, grill, cafe med videre) en oplagt setting for at komme i gang med invitationerne. Go public. Når gruppen er i gang, og I har en kultur, hvor det er naturligt at invitere ind, kan I gøre jer mere synlige. Hæng plakater op, inviter på Facebook,lav en lunchbar og så videre. GRUPPER

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere