Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø"

Transkript

1 Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen Referent: Sandra O Brien Kirk Gæstedeltagere: Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1 Velkomst og indledning Kort velkomst. o Orientering min. Præsentation af hver enkelt samt baggrund for at deltage i arbejdsgruppen. Indledning og deltagerne præsenterer sig ganske kort. Vi har en stor opgave foran os to deadlines der skal overholdes - en del skal være klar til aflevering i februar og en anden del igen i slutningen af skoleåret. 2. Præsentation af opgaven Præsentation af: a. Opgaven set på baggrund af formålet i kommissoriet. b. Opgaven set i forhold til lovforslaget. c. Oplægget til den nye skolepolitik i Mariagerford Kommune. d. Oversigt over lektionsfordelingstallet i henhold til lovforslaget. o o Orientering Afklarende dialog min. Opgaven set på baggrund af formålet i kommissoriet: Fælles drøftelse og refleksion på baggrund af arbejdsgruppens opgave. Opgaven vi står overfor kan, i sine underpunkter, opdeles til at handle om struktur (punkt 1+2+8), understøttende undervisning(punkt 3+4+6) og fordybelse/lektiehjælp(punkt 5+7). Opgaven set i forhold til lovforslaget: Formålet med skolereformen 2014: Udfordring til alle eleverne.

2 Mindske betydningen af social baggrund. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes Indsatser (midler) En længere og varieret skoledag Kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere. Få klare mål og regelforenklinger Timeopdeling Hele skoledagen er undervisning. (30, 33 og 35 timer) Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning Pausetid som også betragtes som undervisning Hvilke resultater skal implementeringen af reformen føre med sig? Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning og matematik skal reduceres hvert år. Elevernes trivsel øges. Understøttende undervisning eksempler på områder. Faglig fordybelse

3 Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Praktiske og projektorienterede forløb Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene. Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU og lokalt foreningsliv Samarbejde med erhvervslivet Interkulturelle aktiviteter Klassens tid Oplægget til den nye skolepolitik i Mariagerfjord Kommune: Se skrivelse. Oversigt over lektionsfordelingstallet i henhold til lovforslaget: Lidt usikkerhed ift. hvor mange timer der reelt er til understøttende undervisning m.m. Vi afventer svar i den forbindelse. Det står dog klart, at der timetalsmæssigt er tale om meget få ekstra lektioner per uge. Der vil blive skåret ned på pausetiden for eleverne. Lektiehjælp skal ligge i ydertimerne jf.

4 loven Drøftelse: Den understøttende undervisning skal tænkes som en integreret del af den fagopdelte undervisning. Hele skoledagen er undervisning. Det, vi laver med den understøttende undervisning, skal have en merværdi - vi skal gøre det af hensyn til børnenes læring. Understøttende undervisning skal tænkes som en pædagogisk og didaktisk ændring, hvis det skal have en effekt. Det nye skal ligge i indholdsdelen og didaktikken det skal tænkes ind generelt. Det er mere indholdet end selve timetallet, der kalder på en ny måde at tænke strukturen på! Vi skal flytte fokus fra tilegnelse til anvendelse! Vi skal som lærere blive skarpe på at tænke læringsmål for den enkelte i de aktiviteter, vi laver. Hele den sociale del/trivslen/elevsamtaler tiden til at kunne målsætte individuelt bør også ligge i den understøttende undervisning. Bør der være en mål-samtale hver uge hvor eleverne er med til at sætte deres egne mål/italesætte ambitioner? - Det er også en understøttende undervisningsopgave. Og en måde at fastholde elevansvar. Hvorledes kan kravet om måling af resultater indfries? (jvf. skrivelse om arbejdsgruppens opgave). Måske bør værktøjer til evaluering/måling af disse områder, tænkes mere som værktøjer til øget refleksion over egen praksis. Der vil med skolereformen blive koblet mål på de nationale tests fremadrettet, så der kan være nogle mere faste mål at forholde sig til.

5 Fælles mål vil ryge ud til fordel for færre og klarere mål de er for omfattende nu. Kompetenceløft af lærere og pædagoger skal måske også berøres i denne gruppe- er vi uddannet til det her? 3. Gensidig præsentation af materiale Det enkelte medlem af arbejdsgruppen bedes medbringe evt. relevant materiale (gerne i 9 eksemplarer) Udlevering og orientering om brugbart materiale min. Der blev uddelt forskellige materialer/kopier til inspiration. Desuden blev bogen Ugeskema revolutionen af Karina Winther og Lene Theill anbefalet. I fællesskab blev det besluttet, at der på mødet ikke var tilstrækkelig tid til at gå videre med punkterne 4-7, og at de drøftelser og diskussioner, der havde været i gruppen, havde ført frem til et andet udgangspunkt for næste møde. Der blev talt om behovet for en tydelig definition/fælles forståelse i arbejdsgruppen af begreber som understøttende undervisning, faglig fordybelse/lektiehjælp osv. Hvad er det for dimensioner, vi tænker som vigtige i den understøttende undervisning? Vi skal måske også have med, hvordan vi kan implementere disse ideer i praksis i de forskellige faser kan/skal vi tænke en rød tråd i det? Vi skal huske at have fokus på det, vi allerede gør, som fungerer og sætte det ift. det nye vi skal. Vi fortsætter denne drøftelse på næste møde. 4. Hvilke emner kan indgå i understøttende undervisning? Overvejelse om emner som kan indgå i den understøttende undervisning. Stille individuel refleksion min.

6 5. Prioritering af de forskellige forslag til emner i understøttende undervisning Fremlæggelse af emner som bør indgå i den understøttende undervisning. Der foretages 3 runder, hvor hver deltager har 60 sekunder pr. gang til at fremlægge og argumentere for hvert forslag min 6. Udvælgelse af emner at arbejde videre med. Samling af forslag i overordnede emner, der kan arbejdes videre med. Udvælgelse af 2 fælles overordnede emner, der kan arbejdes videre med på næste møde min 7. Forberedelse af næste møde: Forslag om eksempler, hvor et valgt emne inden for den understøttende undervisning kan give merværdi for den fagopdelte undervisning. Den enkelte bedes til næste gang forberede sig på et lille forløb, som kan illustrere, hvordan det valgte emne kan skabe merværdi inden for et valgt fag/faggruppe og aldersgruppe min

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Program 19.05.14. 1. Afdeling:

Program 19.05.14. 1. Afdeling: Program 19.05.14 1. Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere