DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim"

Transkript

1 DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner til at få kunst g kultur ud til sklebørn. Der skal prettes lkale kulturtjenester, g børn med særlige behv skal have uddelt kulturkufferter. Fr kunsten taler et andet sprg end klassiske sklefag gør g kan give børn bedre selvværd. (plitiken d.15.maj2014)

2 Fakta mkring den nye sklerefrm, Den Åbne Skle Den nye flkeskle har tre verrdnede mål: Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Flkesklen skal mindske betydningen af scial baggrund i frhld til faglige resultater. Tilliden til g trivslen i flkesklen skal styrkes blandt andet gennem respekt fr prfessinel viden g praksis. Væsentlige ændringer i Lv m Flkesklen Undervisningen i flkesklens fag, jf. 5, 9 g 11, g bligatriske emner, jf. 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til frløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i flkesklens fag g bligatriske emner, eller sm sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sciale kmpetencer, alsidige udvikling, mtivatin g trivsel Sklerne indgår i samarbejder, herunder i frm af partnerskaber, med lkalsamfundets kultur-, flkeplysnings-, idræts- g freningsliv g kunst- g kulturskler, med lkale fritids- g klubtilbud g med de kmmunale eller kmmunalt støttede musikskler g ungdmsskler, der kan bidrage til pfyldelsen af flkesklens frmål g mål fr flkesklens fag g bligatriske emner Den understøttende undervisning sm det ses på nedenstående skema, er de frhld der gør sig gældende fra august

3 Den understøttende undervisning, hvad er det? Understøttende undervisning skal supplere g understøtte undervisningen i fagene. Understøttende undervisning lægges i den del af skledagen, sm ligger ud ver den fagpdelte undervisning. Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagger g persnale med andre relevante kvalifikatiner. Understøttende undervisning er ikke mfattet af hlddannelsesreglerne. Kilde:www.uvm.dk Understøttende undervisning ligger ud ver undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere g understøtte undervisning i fagene. Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhld, sm eksempelvis de bligatriske emner, g et bredere sigte, sm eksempelvis pgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sciale kmpetencer, alsidige udvikling, mtivatin g trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i frhld til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdmsuddannelser g meget mere. Den understøttende undervisning skal give plads til, at sklerne i højere grad arbejder med kbling af teri g praksis. Undervisningen skal gså i højere grad inddrage situatiner fra dagligdagen sm eleverne genkender, g derfr plever sm relevante g interessante. Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne g udvikle de færdigheder g kmpetencer, de får i den fagpdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan fr eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp g faglig frdybelse. Lærere, pædagger g persnale med relevante kvalifikatiner kan varetage den understøttende undervisning. Der er ikke selvstændige mål fr den understøttende undervisning. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted i dette tidsrum, skal understøtte pfyldelsen af flkesklens frmål generelt g målene fr de enkelte fag. Refrmen frvaltes frskeligt. Refrmen g det øknmiske tilskud frvaltes frskelligt fra kmmune til kmmune g igen fra skle til skle. Derfr er det ikke muligt at fremstille en generel beskrivelse på, hvrdan et samarbejde skal kunne indgå i de lkale skle. Alle kmmuner er i gang med at etablere fælles freningsdatabase, en playmaker, speeddating mellem skler g freninger m.m. Derfr anbefales det, at hvis man ønsker at lave et samarbejdes prjekt med en skle eller sklen ønsker at lave et prjekt med den lkale teaterfrening, så start med at frhøre jer i sklens frvaltning, g samtidig se hvad der fregår i jeres kmmune på frvaltningens hjemmeside. Der er gså kmmuner, der sm i København, har prettet en prtal fr kunstnere, der kan indskrive deres tilbud m læringsprjekter, til frdel fr flkesklelærerne, der på den måde har et samlet sted, hvr de kan indhente viden m de frskellige tilbud. Link: Der er skletjenesten, sm har alle de landsdækkende g kmmunale kulturtilbud DATS giver et par råd til hvrdan I kan kmme i gang med at samarbejde med sklerne. 3

4 Det er vigtigt fr DATS, at vres freninger/scener sm indgår i et samarbejde med sklen gså er sikret et gdt samarbejde. Derfr er det en gd idé, at I inden I indgår i et samarbejde har tænkt ver g undersøgt, hvrdan I vil indgå i samarbejdet g hvilket læringsmål, I kan tilbyde. Der er ingen tvivl m, at jeres samarbejde vil styrke det lkale miljø, g at I vil kunne tilføre de medvirkende nye måder at pleve et fællesskab på. Samtidig vil I få kntakt til børn g unge, sm måske senere får lyst til at være medlem af jeres scene/frening. Men husk, at prjektet har til frmål at styrke børnene g deres læring. Km gdt i gang. Undersøg mulighederne i jeres kmmune. Find ud af m jeres teatertilbud eller teaterprjekt er relevant fr evt. den lkale skle. Hvis det er første gang, I vil lave prjektet, så beskriv det sm et piltprjekt. Hvrdan kan jeres tilbud/prjekt indgå i refrmens målsætning fr understøttende undervisning. Hvilken alderstrin har I til hensigt at rette prjektet til. Har I selv ressurcer til hele prjektet, eller skal I have flere med i prjektet? Lav en præsentatin på prjektet/tilbuddet. En krt g meget tydelig prjektbeskrivelse. Lav en lille vide eller pwer pint præsentatin. Andet. Tag direkte kntakt til sklen. Det er en gd ide at tage den direkte g persnlige kntakt helt fra starten. Find ud af hvilken skle I gerne vil samarbejde med, g hvilke argumenter I har fr at indgå i et samarbejde med netp den skle. Den direkte kntakt til sklens leder g/eller frældrebestyrelsen giver en nemmere vej til velvilje til et samarbejde. Samtidig er det gså gdt at finde frem til de gde ildsjæle, der er på sklerne. Dg skal I være pmærksmme på, at sklerne i øjeblikket bliver bmbaderet med samarbejdsprjekter, så en gd ide er nk at være tålmdige g venlige i jeres henvendelse. Hvad kræver et samarbejde? Et tværfagligt samarbejde kræver, at begge parter er ligeværdige g indstillingen er med det sm udgangspunkt. Med hver sit speciale kan I tilføje hinanden en unik plevelse g ny læring. Det gælder både jer sm teaterfaglige persner g den enkelte sklelærer. Gde råd til samarbejdet. Skitsér tydeligt alle parter, hvilke frventninger I alle har til prjektet. F.eks. lav en frm fr kntrakt. (se eksempel fra 7-kanten) Hvis der er øknmiske aftaler med i samarbejdet, er det en gd idé, at I laver kntrakter på frhånd. Italesæt jeres rllefrdeling g beskriv dem krt. Er I gæster på sklen, er det en gd idé at have en kntaktpersn, sm I kan henvende jer til f.eks. en lærer eller pedel. Aftal hvad I gør hvis en af jer bliver syge. 4

5 DATS tiltag til alle medlemmer i frbindelse med den åbne skle. Fælles landsdækkende undervisnings prtal fr Teaterundervisere på hjemmesiden sm skal gøre det lettere fr skler, scener g grupper at finde en kvalificeret teaterunderviser med frskellige specialer inden fr scenekunst. - DATS får fte henvendelse fra både skler g scener, sm ønsker kurser eller undervisere i frskellige genrer inden fr scenekunsten, derfr er det j plagt at lave en prtal, hvr underviserne kan frtælle krt m, hvad de kan g så kan man tage direkte kntakt til dem. - DATS ønsker at fasthlde en gd kvalitet, g samtidig være sikker på, at de teaterundervisere der er i prtalen har undervisningserfaring med børn g unge, uddannelse g faglighed. Knsulentbistand i frbindelse med prjektplæg g design af tværfaglige teaterprjekter. Det er muligt at kntakte DATS børne- g ungeteaterknsulent i frbindelse med rådgivning, inspiratin g vejledning i udarbejdelsen af et teaterprjekt fr den åbne skle. Råd g vejledning i fundraising. DATS børne- g ungeteaterknsulent følger løbende med i, hvr g hvem der yder støtte til prjekter, der har samarbejde mellem skler g freninger. Erfarings prtal fr samarbejdsprjekter. På vres Facebkside vil vi pfrdre dig til at skrive m dit prjekt. Du er gså velkmmen til at skrive til DATS børne- g ungeteaterknsulent, sm løbende vil samle erfaringerne i en fælles base på DATS hjemmeside. Netværk. Der er allerede iværksat teaterundervisernetværk, hvr man kan hente inspiratin g metdeudveksling. I Århusmrådet har man prettet en gruppe, sm de kalder MØG gruppen (metde g øvelses gruppen). På Facebk er der Dramalærerens lege- g inspiratinsrum g Teaterpædaggisk netværk, sm man kan anmde m deltagelse i g blive inspireret af sm underviser. Kmpetence skema. I frbindelse med udviklingen af et realkmpetenceskema fr børn, der undervises i teater, har børne- g ungeteaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim i samarbejde med Marlene Kejser udarbejdet et kmpetenceskema, der både kan bruges til at undersøge den enkelte elevs udvikling i teaterundervisningsfrløbet g kan bruges til at se på hvilke kmpetencer, man vægter mest i sin undervisning man kan bruge skemaet både på gruppen g på den enkelte elev. Skemaet kan fra 1.december 2014 dwnlades fra DATS hjemmeside g bruges i digital frm. Et meget let arbejdsredskab, der kan bruges i både sklen g freningen til udvikling g dkumentatin. Teaterundervisnings kursusbevis. På baggrund af, at der er mange dramaundervisere sm underviser i frbindelse med deres amatørfrening eller klub, men sm ikke har et grundkursus i at undervise i Drama, har DATS langeret et grundkursus. Men da der er str frskel på, m man er ung, selv har gået til drama i mange år g ønsker at undervise de yngste i freningen, eller m man er ældre g gerne vil undervise børnehld i sin amatørfrening, har vi delt kurserne p i TUG g TUL grundkurser. TUL er et Teater Undervisningskursus fr ledere. Et intrduktins- g inspiratinskursus i teaterundervisningen med børn g unge. Kurset er rettet md dramalærere, fritidsundervisere g instruktører, der underviser børn g unge. Uanset m man har undervist i mange år eller lige er begyndt, er kurset skræddersyet, så alle kan være med. TUG et Teater Undervisnings Grundkursus fr unge mellem 15 g 20 år, der ønsker at undervise børnehld g iscenesætte teater med børn i alderen fra 6 til 14 år i drama/teater. Begge kurser giver indsigt i planlægning, inspiratin til øvelser i undervisningen g intrduktin til frestillingsarbejdet. På kurset vil man pnå et kursusbevis, så man i frbindelse med den nye sklerefrm vil kunne dkumentere kvalifikatin til at varetage fritidsdramaundervisningen. Kurserne giver de, der engagerer teaterunderviseren, en viden g en sikkerhed fr, at teaterunderviseren har teaterundervisningskmpetencer. Deltagerne mdtager et kursusbevis fra DATS sm bevis på deltagelse i kursusfrløbet g sm et kmpetencebevis på, at Dramaunderviseren har viden m det at undervise i drama. 5

6 Et gdt eksempel. Den åbne skle fik sin start i august 2014, men allerede i løbet af fråret 2014, gik 7-kanten den vestjyske amatørscene i gang med frberedelserne til et samarbejde med den lkale skle. I frbindelse med et TUL kursus pstd der et samarbejde-ptentiale mellem en teaterunderviser g en sklelærer. Dette samarbejde er nu i gang, g der skal være en psamling i den kmmende uge. Det er derfr i skrivende stund ikke muligt at fremlægge erfaringsmateriale, men det vil blive bragt i DATS nyhedsmail i løbet af fråret Nedenfr vises et eksempel på den samarbejdskntrakt, der er lavet imellem sklen g freningen 7-kanten, g sm kan bruges til inspiratin. 6

7 Jeg ønsker alle en rigtig gd frnøjelse med jeres prjekter. Frtæl gerne m dem, ved at sende s en mail. Så bliver alle jeres erfaringer samlet g kmmer til at indgå i en vidensdelingsbank på DATS hjemmeside. Med Venlig Hilsen B&U teaterknsulenten i DATS Gitte Gry Bech Ballesheim 7

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere