Outrup. Skoleblad 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outrup. Skoleblad 2014"

Transkript

1 Outrup Skoleblad 2014

2 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/ Lektiehjælp og faglig fordybelse... 7 Skoletanter på Outrup Skole... 8 Børnehaveklassen klasse klasse klasse...14 Otto Frello på Outrup Skole klasse...16 Kalender 2014/ klasse klasse...24 Muggle Quidditch og Grafittimaling i skolegården...27 Sommerfest...28 SFO Fristedet...30 Outrup Juniorklub...31 Personalelisten...32 Annoncer...33 Det er glædeligt at sende skolebladet ud til jer for femte år i træk, så kan man jo næsten sige, at det er en tradition Vi har igen i år bestræbt os på at få så mange informationer med som muligt, da vores ønske er at samle året, der er gået og fortælle om det nye, der venter. Årets kalender, har Lotte udarbejdet. Hun har i lighed med sidste år gjort meget ud af at tydeliggøre de forskellige skoleaktiviteter med farver. Oplever I, at vi mangler noget, må I meget gerne give os besked, så vi kan få det med i skolebladet næste år. Til slut vil jeg gerne takke for den store opbakning, vi har fået fra de lokale virksomheder, butikker med mere. Langt de fleste er med for femte gang, flere er nye i år. De hjælper os med at holde omkostningerne for bladet nede. Rigtig god fornøjelse med læsningen! Lone Vendelbo [Kolofon] Redaktør: Lotte Hansen Oplag: 160 stk. DTP: Cathrine Dalby Overgaard Tryk: PE offset A/S, Varde Outrup Skole, Storegade 59, 6855 Outrup Telefon: Mail: EAN-nr:

3 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej Så er endnu et skoleår ved at skulle afsluttes. Hvert år, når jeg skal skrive til skolebladet, bliver det også et tilbageblik på alle de spændende og udfordrende opgaver, der har været på skolen. Medarbejderne Barsel: to af vore faste pædagoger, Anni Hansen og Inge Schmidt, samt to lærere, Janni Bonde og Eva Nielsen er i løbet af skoleåret gået på barsel. Da Casper Hansen og Eva er gift med hinanden bliver der således også lidt barsel til Casper Tillykke til alle med familieforøgelserne. Til varetagelse af vikariaterne har vi i løbet af skoleåret sagt goddag til Suzette Breiner, Jette Petersen, Mette Engelbreth og Ingelise Nielsen. Vores samarbejde med Vibeke Linding og Claus Olesen er ophørt i løbet af skoleåret - vi har i stedet budt velkommen til to nye lærere: Morten Nielsen og Henriette Bengtsen. Vores tidligere viceskoleleder, Søs Thorup, valgte med udgangen af sidste skoleår at overgå til en lærerstilling på skolen. Vi skulle dermed opslå stillingen som viceskoleleder i efteråret. Der var mange velkvalificerede ansøgere, hvoriblandt vi skulle vælge vores. Vi kunne derfor byde Morten Digmann Schmidt velkommen på posten som viceskoleleder pr. 1. november Forældremøde Vores tradition med det fælles forældremøde i september havde flot deltagelse af næsten alle hjem. Det er dejligt med så stor en opbakning til dette arrangement. Nogle ville måske sige, selvfølgelig, da det jo er jeres børn, det handler om, men vi er alligevel glade for, at I deltager og fra mange hjem begge forældre. Møderne er som udgangspunkt kl for børnehaveklasse til og med 2. klasse. Fællesmøde for alle forældre kl og for 3. til 6. klasse kl I vil få besked af klasselærerne, hvis børnehaveklasse 2. klasse forlænger mødet med ½ time, altså fra kl Næste skoleårs forældremøde er: Onsdag den 13. august 2014 Den tidlige dato er begrundet i vores skolereform, der træder i kraft pr. 1. august Vores ønske er derfor at kunne give jer informationer om jeres børns nye skoledag så tidligt som muligt. Der var desværre meget få ca. 25 hjem repræsenteret da vi i forbindelse med skolebestyrelsesvalget havde arrangeret informationsmøde på skolen. Arbejdet med skolereformen I forbindelse med implementeringen har vi, Outrup Skole, været forpligtet til at invitere til samarbejde med foreningerne i Outrup. Vi inviterede derfor til et samarbejdsmøde onsdag den 7. maj, hvor vi sammen kunne drøfte mulighederne inden for den nye reform. Det var lidt af et opklaringsarbejde at få indsamlet mailadresser på byens forskellige foreninger. Ud af 18 kontaktede foreninger meldte 4H, Outrup Boldklub, Skytteforeningen, Børnemusikfestival samt GUB tilbage, at de gerne ville deltage i mødet. Både på leder- og medarbejdersiden har der været travlhed og meget forberedelse til den nye skolereform. Der har været arbejdsgrupper vedrørende skoledagens organisering, herunder både skoletid for eleverne og arbejdstid for lærerne. Der har været arbejdet med understøttende undervisning og bevægelse, og vi har haft en arbejdsgruppe til at vælge møbler med videre til de mange nye arbejdspladser, der skal etableres. I forbindelse med valgmødet inviterede vi til information om den nye dagligdag for eleverne efter den 1. august. Vi havde troet, at I forældre ville møde talstærkt op for at høre om jeres børns nye skoledag. Som skrevet ovenfor var desværre kun ca. 25 elevers forældre repræsenteret. Vi var meget forundrede men har efterfølgende valgt at tro, at det er fordi, I har tillid til det arbejde og den læring, vi giver jeres dejlige børn hver dag. Vi har i bladet indsat vores implementeringsplan, som også har været at finde på skolens hjemmeside: Skoleudvikling Frem mod den nye skolereform har vi arbejdet målrettet på at kvalificere lærere og pædagoger til varetagelse af de nye konkrete opgaver omkring handleplaner, mål, test og evaluering af elevernes læring. Denne undervisning læring - har Lene Heckmann, som i skoleåret stod for undervisningen i klasseledelse, stået for. Vi har været meget glade for at kunne fortsætte dette samarbejde med Lene Heckmann over tre fredage á 6 timer pr. gang. Varde Kommune har næste skoleår valgt at etablere et samarbejde med Lene Heckmann på alle skolers vegne, hvilket betyder, at alle kommunens skoler kommer på forskellige niveaudelte kurser inden skolestarten mandag den 11. august Outrup Skoleblad

4 4 Øvrige kurser Vi havde inden skolestarten i august 2013 arrangeret fonologikursus med Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Esbjerg for alle skolens lærere samt to af Varde Kommunes læsekonsulenter. Kurset indeholdt undervisning i tapping, som er en hjælp til at lære ordblinde at læse. Ingrid Lauridsen har efterfølgende undervist udvalgte elever i tapping. Et tiltag vi vil fortsætte næste skoleår. Konsulenterne fandt kurset så relevant, at det i det kommende skoleår tilbydes alle Varde Kommunes lærere. Uddannelse Sideløbende med Lene Heckmanns kursus for alle lærere og pædagoger på skolen har vi også haft lærere og pædagoger på videreuddannelse. Anni Hansen fra SFO har færdiggjort sin diplomuddannelse i Børn Med Særlige Behov. Casper Hansen, Wendy Kyndesen og Eva Nielsen har taget både første og anden del af ICDPuddannelsen. ICDP står for International Child Development Programme. Det kommende års skole-hjemsamarbejde Næste skoleår bliver der andre vilkår for samarbejdet. Der er ikke længere klasselærere, men vi har etableret klasseteam, hvor man i fællesskab fordeler kontakten til hjemmene omkring børnene. Klasseteamene vil informere jer mere om dette i forbindelse med forældremødet i august. Da I fremover skal have kontakten med lærerne i deres arbejdstid, har alle lærere og pædagoger fået en medarbejdertelefon. I vil kunne indtale besked på telefonen uden for lærernes arbejdstid. På forældremødet vil I få nærmere besked om telefontid og klassens kontakt til hjemmene. Længere fremme i bladet vil I kunne se både elevernes mødetider og lærernes arbejdstider på skolen. Det vil også være inden for denne arbejdstid, der vil bliver afholdt skole-hjemsamtaler. Forældremøder/-arrangementer Vi prioriterer fortsat de sociale arrangementer højt. Der vil derfor fortsat afsættes ressourcer til både skolefest og sommerfest. Forsøgsprogram i dansk Ministeriet for Børn og Undervisning gennemførte et stort forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning på 4. klassetrin. Forsøget blev afprøvet på 125 skoler i hele landet med tre typer af programmer. Det program, vi fulgte, tilbød eleverne fire ekstra dansklektioner om ugen i 16 uger. Altså ekstra danskundervisning, der kom både to- og et-sprogede elever til gode. Evalueringen af dette forsøgsprogram viste, at det forsøg, som vore elever deltog i, var det forsøgsprogram, der gav de bedste resultater. Resultaterne af forsøgene var så gode, at ministeriet har valgt at fortsætte i det kommende skoleår. Vore elever, der nu bliver 5. klasse, er så heldige, at de er udtrukket igen. Denne gang skal de følge et fastlagt forløb. Da vi ikke kan udvide skoletiden for eleverne yderligere, har vi valgt at lægge denne undervisning i lektiehjælpstimerne. Vi ser meget frem til at deltage i forsøget, som igen er finansieret af ministeriet. Vores kommende 4. klasse er udtrukket til at være kontrolgruppe for 4. årgang, hvilket vil sige, at de testes, men har den almindelige danskundervisning. Alle forældre til eleverne i vores kommende 4. klasse og 5. klasse bliver informeret særskilt af Casper Hansen og Winnie Haaning. Evaluering Skolereform Vi har frivilligt tilmeldt skolen til Undervisningsministeriets evaluerings- og forsøgsprojekt, der skal følge implementeringen af den nye Folkeskolereform. Skolen vil derfor de næste 5 år være med til at indsamle vigtig viden i forhold til reformens betydning for folkeskolens udvikling. Idrætsundervisning I samarbejde med GUB (gymnastik) og Frøstruphave Efterskole har vi dette skoleår haft en ung dygtig gymnast, Morten Stenger, der kom lige fra turné med Verdensholdet og opvisning ved Landsstævnet i Esbjerg til Outrup. Morten deltog i al skolens idrætsundervisning fra 1. til 6. klasse. Det har givet gymnastikken ekstra fine muligheder i undervisningen og har bevirket, at der har været en ekstra voksen til eleverne. Dette samarbejde med GUB fortsætter ikke på samme måde næste skoleår, men vi kan glæde os over, at både Christian, der var ansat sidste skoleår, og Morten, har fået fuldtidsstillinger på omegnens idrætsefterskoler. Vores kommende samarbejde bliver med Jens Karkov, der bliver 4. års studerende fra læreruddannelsen i Esbjerg. Han har idræt og matematik på linje og er i lighed, med både Christian og Morten, en rigtig dygtig gymnast. Vi vægter ikke blot idrætten og bevægelsen højt, men specifikt også gymnastikken i idrætsundervisningen prioriteres. Derfor dette samarbejde, der nu skal fortsættes på tredje år. PPR/ BUF Vores samarbejde med skolepsykolog Poul Schou og socialrådgiver Berit Madsen fortsætter næste skoleår. Berit kommer onsdage i ulige uger Poul kommer, så vidt det er muligt, hver mandag. Det er muligt for alle elever, forældre og medarbejdere at kontakte, Berit og Poul. Vi er glade for dette konstruktive og forebyggende samarbejde. Dette skoleår har vi haft ABC-møde som en del

5 af samarbejdet med PPR. Dette samarbejde udvides til også at være med deltagelse af socialrådgivere. Det betyder dog en anden konstruktion, som I vil blive nærmere informeret om til forældremødet, da den endelige udformning endnu ikke helt er på plads. Mødetid 1. skoledag efter sommerferien, mandag den 11. august 2014, har eleverne fuld skoledag. Det er ændret, da de plejer at starte blidt op onsdag med kort en skoledag og kun to dage til weekenden. Vi kan ikke længere selv have indflydelse på antallet af skoledage. Tidligere kunne skolebestyrelse/skoleleder selv beslutte antallet af dage og mødetid inden for en margen, der hed 195/205 dage, når blot minimumstimetallet blev overholdt. Dette er ændret pr. 1.august 2014, hvor alle skoler i kommunen har samme antal skoledage. Grundlovsdag den 5. juni 2015 har eleverne fri. Det er dog arbejdsdag for det pædagogiske personale frem til kl Afslutning på et hårdt skoleår Dette skoleår blev, som jeg skrev i skolebladet sidste år, et helt usædvanligt og meget spændende år. Det blev også et meget hårdt arbejdsår. Vi har haft udfordringer, der skulle tages hånd om. Både lærere, pædagoger og ledelse har arbejdet mange timer både med skoleudvikling og med selve dagligdagens udfordringer i skolen sideløbende. Vi har i den grad oplevet holdånd! Arbejdsmiljøet på skolen er blevet udfordret! Opsigelser og deraf sygemeldinger samt sygemeldinger i forbindelse med graviditeter har været en udfordring for de øvrige medarbejdere. Der har været mange, der har taget overtid meget overtid for at vi kunne få skoledagen til bedst muligt at hænge sammen for eleverne. Fra ledersiden vil vi give MEGET STOR ANER- KENDELSE og TAK til vore medarbejdere for det engagement, de har lagt i arbejdet. Det har været udfordrende at tage hånd om både reform og dagligdagens ekstra opgaver. I ønskes en meget velfortjent afslappende, solrig, varm og helt igennem dejlig sommerferie. Til skolebestyrelsen, tak for samarbejdet og velkommen til den nye mindre skolebestyrelse (se skolebestyrelsens beretning). Husk forældremøde onsdag den 13. august Outrup Skoleblad Med solrig sommerhilsen Lone Vendelbo Skoleleder

6 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/2015 Sommerferie Lørdag Søndag Efterårsferie Lørdag Søndag Juleferie Lørdag Søndag Vinterferie (uge 42) Lørdag Søndag Påskeferie Lørdag Mandag St. Bededag Fredag Kr. Himmelfartsdag Torsdag Søndag Pinse Lørdag Mandag Grundlovsdag Fredag Sommerferie Lørdag De nævnte dage er inklusive. Ferieplanen omfatter 199 skoledage. Det samlede antal feriedage, søn- og helligdage og fridage i skoleåret 2014/15 udgør 166 dage. Husk forældremøde onsdag den 13. august 2014

7 Lektiehjælp og faglig fordybelse Som forældre har I højst sandsynligt en del spørgsmål angående de mange nye ting, der kommer til os med folkeskolereformen. I det følgende vil vi fokusere på Lektiehjælp og faglig fordybelse og forsøge at imødekomme nogle af de spørgsmål, I måtte have. Med den nye folkeskolereform får eleverne fremover mulighed for at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse, som det hedder i reformteksten. På Outrup Skole har vi valgt at beholde dette navn, indtil et bedre er fundet. Skolen skal tilbyde Lektiehjælp og faglig fordybelse for alle elever og i skoleåret 2014/15 skal det være frivilligt for eleverne at deltage, forstået på den måde, at hjemmet skal have mulighed for at tage stilling til barnets deltagelse på daglig basis. Hvor meget? y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse to klokketimer om ugen y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse tre klokketimer om ugen Hvornår? Lektiehjælp og faglig fordybelse er placeret sidst på dagen i forlængelse af skoledagen. Dette er lovmæssigt bestemt. y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag og fredag kl y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag, onsdag og torsdag kl Hvem skal have Lektiehjælp og faglig fordybelse? Det er frivilligt for eleverne at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det betyder, at I selv bestemmer, om jeres barn skal deltage. Det er skolens opfattelse, at alle elever kan få noget godt ud af at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skal man tilmelde sig? Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvilken model man vælger i forhold til til-/framelding. På Outrup Skole har vi valgt, at alle elever som udgangspunkt er tilmeldt Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skulle man ønske at framelde sit barn, kan dette foregå via ForældreIntra. Af tekniske grunde kan vi ikke vise, hvordan det kommer til at foregå, før vi er i det nye skoleår. På forældremødet den 13. august, vil I få vist, hvordan I framelder jeres barn. Hvem står for det? Der er otte voksne tilknyttet Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det kan være lærere eller pædagoger fra barnets egen klasse, eller andre lærere og pædagoger fra skolen. Dette afhænger blandt andet af antallet af elever, der deltager. Hvad med de børn, der ikke deltager? SFO-børn: For elever i klasse, der ikke ønsker at deltage i lektiecafé og faglig fordybelse, vil skolen føre tilsyn med eleverne frem til SFO en åbner eller til de eventuelt skal med skolebussen. Øvrige elever: For elever, der kommer til/fra skole med bus, vil der være tilsyn med eleverne frem til busafgang. Hvis ikke andet er aftalt mellem skole og hjem, så kan de elever, som hverken deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse eller venter på SFO eller bus, tage hjem. Hvor finder jeg mere information? Du kan finde mere information om Lektiehjælp og faglig fordybelse og om folkeskolereformen i øvrigt på: For-dig-som/Foraeldre Med venlig hilsen Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder 7 Outrup Skoleblad

8 8 Skoletanter på Outrup Skole Vi startede op med 4 skoletanter i januar 2014, siden er det vokset til 6 og der må meget gerne komme flere til. Oprindeligt var ideen at skoletanterne skulle være på skolen fra kl , men efter ønske fra lærere og elever er ordningen nu ved at blive udvidet til også at dække de to lektioner vi har over middag. Vores skoletanter er: y Bodil Nielsen y Emilie Madsen y Anna Hansen y Helle Marcussen y Edith Pedersen y Solveig Pedersen Projektet foregår i samarbejde med Frivillighuset i Varde: Skoletanter/onkler er med til at bidrage til en tryg skolestart for børnene. Skoletanterne opholder sig i aulaen og har som hovedopgave at være der for børnene. At være skoletante/onkel betyder at man er en stabil social kontakt som har tid til at lytte og tale med barnet. Skoletanterne kan også hjælpe barnet med opgaver fra undervisningen, men der er en klar aftale om at skoletanterne ikke er hjælpelærere eller socialrådgiver. Skoletanterne udtrykker selv deres opgave som Store ører og Bedste -egenskaber og børnene er meget glade for at kunne sætte sig ud til dem og få lidt social kontakt og hjælp til opgaverne. Hvis et barn f.eks. falder og slår sig i frikvarteret, så ved de hvor de at de kan finde skoletanten enten i skolegården eller i sofaen i aulaen. Det giver tryghed for alle og her kommer skoletanterne virkelig til sin ret. y Outrup Skole har 154 elever, heraf 71 i indskolingen, som er skoletanternes primære målgruppe y Outrups skoledistrikt er geografisk stort og huser omtrent 2150 indbyggere y Skolens hovedbygning er opført i 1916 skolen kan dermed fejre sit 100 års jubilæum i 2016 y De bedste ved skoletanterne er at de er søde og gode til at hjælpe, Thea og Bathsheba 1.B y Skoletanterne er en fantastisk ressource, de er en stor gevinst for skolen, Morten Digmann Schmidt, Viceskoleleder y Skoletanterne er en stor hjælp jeg kan trygt lade en gruppe elever sidde i aulaen med tanterne imens jeg hjælper en anden gruppe. Det giver mere ro og undervisningen bliver bedre., Mette Boch, klasselærer i 1. klasse. Andre skriver: Skolen har en skoleonkel/-tante ordning, som går ud på at der om formiddagen er 2 voksne i skolens aula. De er der for at støtte børn, som er frustreret, kede af det eller bare har behov for omsorg fra en voksenperson, både i frikvartererne og i undervisningstiden, når der opstår småproblemer. Desuden kan de hjælpe børnene med eks. læsning eller skriftlige opgaver. Skoleonkel/-tanterne er hverken støttelærer eller socialrådgiver, men stabile frivillige voksne, som børnene kan henvende sig til. (Fra Outrup.net) Fra skolen skal lyde en STOR tak til vores skoletanter, som yder en stor frivillig indsats på skolen! Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder

9 Børnehaveklasse MATEMATIK KAN OGSÅ VÆRE LEG OG BEVÆGELSE BØRNEHAVEKLASSEN 2013/14 9 Outrup Skoleblad

10 10

11 1. klasse Matematikforløb i 1. a. og 1. b. 1. klasserne på Outrup Skole har dette skoleår haft et matematikforløb, som har taget udgangspunkt i læring gennem bevægelse. Det har været i forbindelse med et kursusforløb med Lene Heckmann. Vi besluttede os for, at forløbet skulle strække sig over en periode på to uger, hvor vi virkelig fik sat fokus på bevægelse, læring og før og efterevaluering. Gennem forløbet har vi fået en større forståelse af vigtigheden af både før og efterevalueringer og samtidig fået nogle nye ideer og metoder, som kan bruges fremover. Vi valgte at benytte os af tommelfingermetoden, rød-gul-grøn metoden, skydeskivemodellen og smileyevalueringer. Flere af metoderne har været en succes. Vi har bl.a. lavet vores egne rød-gulgrøn klodser, hjemmelavede kuglerammer og talsnore. Nogle af de aktiviteter, som vi har afprøvet, har bl.a. været: Matematikbrætspil med terninger og tæpper Matematikløb med poster Banko og yatzy Matematikprøver Tabelsange og tabelklap Internettet: Matematikfessor.dk, matematikbogen og skolemat.dk Sænke slagskibe med plus og minusstykker Købmand Efter de to uger har vi evalueret forløbet med eleverne og har kunnet konkludere, at eleverne har været glade for matematik med bevægelse. Da denne tilgang til faget har været en naturlig del af undervisningen i almindelighed, har det ikke været noget problem at inddrage eleverne i forløbet. Vi startede med at give eleverne en test i starten af forløbet og en i slutningen, for at måle og se om eleverne rykkede sig fagligt og hvor meget. Størstedelen af eleverne har givet udtryk for, at de er blevet bedre til matematik. Vi har siden hen fremlagt vores forløb for Lene Heckmann og de øvrige medarbejdere. Skrevet af BM/MP 11 Outrup Skoleblad

12 2. klasse Jeg har sejt hår. (Mikkel 2. kl.) De er meget flotte, men det var svært at lave (Laura 2 kl.) 12 De ser sjove ud. (Line 2. kl.) Det er mærkeligt, at man kan lave skygger af sig selv. (Karoline 2. kl.) Billederne er sjove. (Astrid H. 2, kl.) Det er svært at finde sig selv. (Nikolaj 2. kl.) Det ville nu være lidt pænere i lilla og lyseblå. (Marie 2. kl.) Jeg synes, at Kristine er pæn. (Rosa 2. kl.) Vi er lækre. (Heidi 2. kl.)

13 Det er svært at genkende sig selv. (Sofie 2. kl.) Det ser meget sjov ud. (Pernille 2. kl.) Alle er god til et eller andet. (Frederik 2. kl.) Billederne er sjove. (Casper 2. kl.) Det ville se pænere ud i pink. (Kristine. 2. kl.) 13 Outrup Skoleblad Det er svært at finde sig selv. (Kasper 2. kl.) Jeg ser meget sjov ud med briller. (Simon. 2. kl.) Det var sjovt at tegne sig selv (Freja 2. kl.) Jeg kan bedre lide grøn og blå (Magnus 2. kl.)

14 3. klasse I 3. klasse har vi arbejdet med salgsannoncer i dansk. Vi har i fællesskab forfattet nogle salgsannoncer og eleverne har fået lov til at skrive deres egne. Vi håber I morer jer lige så meget over disse annoncer, som vi har moret os med at skrive dem. 14 Salgsano nce Sælges: P ony Hvad: Jeg har en sk immel DS sportspo P (D ny) frisk en, d til salg. Hun er en ansker lige er li blevet 4 h lle 16/3. Hun er d er Hun er pa ca i stg en. Mål. sset med dy tænder, o rmekur o relæge, vacc, g smed. H meget st un har ærk Hun har e e hove og bruger n super g ikk o d springte e sko. og kan d et grund k nik læggend suren. Hu e i dre nh ning og sp ar været med til ri sng ri ikke noge ngundervisning. S ridige t ti Går lige o l og komme nye st r pi eder. rides på tu trailer og er trafik sikker. Ka r alene. n Pris: Kontakt: Julie Rasm ussen, ju senhotm lierasmusail.com E ller tlf Skoletaske til salg. Dato: 29/ Rød pigeskoletaske sæl ges. Den kan bruges op til 3. klasse. Pris 50 kr. Kontakt: Simone eller m/ om. EFB T-shirt til salg. Den er blå- og hvidstribet. Bag på står der Ankersen og 3. Det er dette års model. T-shirten er næsten ikke brugt. Størrelsen er XL. Pris; kom med et bud- (nypris 550 kr). Kontakt; eller mobil Skole til salg. 99 år gammel skole til salg. Lokalerne har tavler og Smart Boards. Der er ti klasselokaler, en aula og nogle faglokaler. Udenfor er der sandkasser, gynger, cykelskur, multibane, volleyballbane, fodboldbaner og mange andre ting. Skolen blev sat i stand for fem år siden. SFO en med gocartbane følger med i prisen. Salgsannon ce FODBOLDST ØVL Grønne og so ER TIL SALG rte fodbolds tøvler til salg. Det er brugt en smule meget. Det koster 188 kr. kontakt : Jam eller ring til LAVET AF JA MES En bamse til salg. un og gul En bamse den er br d an en t ligner lid s!!!! den er lidt og den kan sige gfs gammel brugt den er to år har hanekam og n be den har tre bare skriv til pris-5oo millioner k og mit mobil e.d.liv Thomas-holm 9 nummer Pris: 1 krone. Kontakt: eller mobil Guldfisk til salg. Dato 29/ To guldfisk sælges. Den ene er rød og den anden er gul. Det er voksne guldfisk. De sælges i et akvarie og de koster 200 kr. Kontakt: Lærke på eller g, Kattekillinger til sal 3 grå, Der er 3 sorte og Pris 0 kr, inden de Der går 4 til 8 uger kan sæljes, er, Der er 9 katteilling Kontakt Jonas, Skoletaske til salg Sort jeva skoletaske til salg. den er brugt. Der er mange lommer/rum. den kan holde til meget. Den er dejlig at have på ryggen. pris: 70 kr. kontakt eller Hest til salg. Dato: 29/ til salg. Det er Brun springpony men føles år, 16 på en hoppe n kan blive Hu t. som en unghes kker ikke sti n me t, ke æk forskr 0 kr. inkl s Pri af med dig. r. sty Ud ie.dk eller Kontakt: Salg: Kanin bur til salg. Dato: Hvad?: Kanin bu r til salg. Rød ka nin bur. Den er go og den er rotte sikke rt og den kan åbne s med låget/lofte t. Pris: 200 kr inkl madskål og sutte flaske, savsmuler, hø, halm. Kontakt: Skriv en mail til k eller ring til

15 Otto Frello på Outrup Skole I ugerne op til Otto Frellos 90 års fødselsdag arbejdede klasse i billedkunst med temaer, der var inspireret af Frellos store billedrigdom. Sammen med Sogneforeningen blev det arrangeret, at skolen kunne få et vindue ved Brugsen til udstilling af elevarbejder, og samtidig kunne vi lave en udstilling i skolens aula. Resultatet blev en mængde dejlige fantasihuse tegnet og farvelagt på papir og huse udformet i ler. Der manglede ikke fantasi, men vi fik nogle flotte resultater. Otto Frello er født 1924 i Outrup hvor han boede, indtil han som 24-årig bosatte sig i København. 15 Outrup Skoleblad

16 4. klasse 16 Varde Biograf 3.4 og 5. tog med bussen ind til Varde biograf. Så skulle vi ind og finde pladser. Der kom nogen reklamer før filmen. Efter reklamerne begyndte filmen. Vi så Brendan og hemmelighedernes bog. Den handlede om en dreng der hedder Brendan. Folkene bygger en mur for at beskytte sig mod vikingerne. Brendan ser et hul i muren. Han går ud fra muren selv om han ikke må. Han mødte en pige der hed Asling og de blev gode venner. Hans onkel så ham uden for og spærrede ham inde. Pigen kom og hjalp ham ud. Manden som hjalp Brendan med at skrive bogen havde tabt et magisk øje. Brendan fandt øjet i en hule. Vi synes at det var en sjov tur og en god film. Skrevet af Marcus og Sebastian Natur/Teknik forsøg Vi har lavet en masse spændende forsøg i Natur/Teknik, fx har vi lavet undervandsspringvand og hjemmelavet is. Her er en opskrift på undervandsspringvand. Turen i biografen Vi startede på Outrup skole og bussen kom og hentede og 5. klasse. Bussen kørte os til Varde hvor vi gik ind i biografen. Vi skulle se Brendan og hemmelighedernes bog. Filmen handler om en dreng der hedder Brendan der bor i en landsby. Han må ikke gå ud af landsbyens mur fordi det er for farligt. Men det gør han så alligevel. Han bliver opdaget og bliver låst inde i landsbyen. Han slipper ud med hjælp af Asling som han mødte i skoven. Han går ud i skoven igen for vikingerne kommer efter bogen. De flygtede med bogen væk fra vikingerne. Vikingerne fandt dem men pigen kom med sine ulvevenner og reddede dem. Brendan og en af hans onkler lavede bogen færdig ved hjælp af et øje mere i panden som Brendan havde fundet i skoven. Han tog bogen med tilbage til landsbyen og viste den til sin onkel der heldigvis stadig levede efter angrebet og så sluttede filmen. Vi gik hen til bussen igen og kørte hjem. Da vi kom hjem fik vi noget at spise. Derefter skulle vi lave en bog til filmen. Der var et flot mønster i filmen så det skulle der selvfølgelig også være i bogen. Vi puttede noget papir ind i bogen så det lignede sider. Der skrev vi svarene på de opgaver vi fik. Det var en god oplevelse at se filmen. Det var sjovt og spændende at lave bogen. Vidste du at bogen findes i virkeligheden og at den cirka er 1200 år gammel. Bogen opbevares på biblioteket i Dublin. Skrevet af Sofie of Rasmus

17 Undervandsspringvand Det skal du bruge: Et akvarium/stor skål 2-3 små glas 2-3 forskellige frugtfarve varmt og koldt vand 1. Hæld koldt vand ned i et akvarium/stor skål. 2. Hæld varmt vand i glassene med frugtfarve. (hvert glas får sin egen frugtfarve). 3. Tag glassene med frugtfarve og varmt vand ned i et akvarium/stor skål. Nu kan du se hvor flot det er! ADVARSEL! Gør det udendørs, det griser meget. Brug glas og ikke plastikkopper. Pas på frugtfarven, det er svært at få af tøj eller lignende. Prøv det der hjemme, det er sjovt og nemt. Nu kommer der en opskrift på is. Hjemmelavet is Det skal du bruge: Vejsalt eller almindelig salt En balje frosset vand Saft og vand Ispinde og plastikkrus Hammer og lille skovl 17 Outrup Skoleblad 1. Du skal hamre det frosne vand i meget små stykker og tage det i baljen. 2. Drys kopper vejsalt i. Hæld saftevand i kopperne. 3. Brug skovlen til at lave små huller, hvor kopperne skal i. (der skal ca. 1-4 kopper i) 4. Vent i ca min. og du har hjemmelavet is! ADVARSEL Hæld isen i kloakken efter du har brugt det. Brug skovle til at få kopperne ned i baljen. Nu har vi fortalt om de 2 forsøg som vi har lavet indtil videre. Men der kommer sikkert mange flere forsøg! Vi synes at det var sjovt og hyggeligt. Gør det sammen med en ven, så bliver det sjovere. Af: Ilse, Kinga, Alexander og Emma 4.A

18 Kalender for August September Oktober November December Januar 1 1 uge uge49 1 Nytår uge uge uge års jubi uge uge motionsdag 10 uge skolestart uge3 13 Forældremøde uge uge uge uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl uge4 20 lejrskole 6.kl uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl. 22 uge uge skolefoto uge uge Juledag juledag 26 uge uge uge40 29 omfoto uge

19 Februar Marts April Maj Juni Juli St.beded 1 uge23 1 2uge6 2 uge10 2 Skærtors Langfredag skolefest uge skolefest 5 5Påskedag Påsked uge uge24 8 9uge7 9 uge natur maraton uge uge uge Kr.Himmelf uge uge8 16 uge sommerfest uge Outrup Skoleblad uge uge uge uge9 23 uge Pinsedag pinsed uge uge Palmesøn musikfestival 29 uge uge

20 4. klasse 20 Det vildeste genbrug Hej nu vil vi fortælle om genbrugsprojekt. Vi har været med i en konkurrence med Store Nørd. Hvert år skal man i 4. klasse i Varde Kommune lave det genbrugsprojekt. Vi skulle se en startfilm, hvor Peter fortalte os lidt om konkurrencen og hvad de har lavet i Store Nørd. Efter vinterferien gik konkurrencen i gang. Man skulle lave en video når man færdig med at bygge sin genbrugsting. Videoen skulle lægges på skoletube så Peter kunne se den. Efter at Peter havde set alle videoerne bestemte han sig for hvem der havde vundet. Vi begyndte at finde materialer og bygge vores genbrugsting. Der var nogen der byggede en vindmølle, ventilator, højtalere, to raketter og vi lavede selv en båd. Men faktisk var det hold der lavede ventilatoren, først i gang med en mælkekarton der kunne flyve og kører. Men det lykkedes ikke. Så der for besluttede de at lave ventilatoren. Vindmøllen er bygget af et gammelt jernrør, pap og et cykelhjul. Ventilatoren var bygget af en træstolpe, pap, snor og en gammel elastik. Højtalerne var lavet af gamle kartoner og plastikkopper. De to raketter er lavet af det samme, de er lavet af flasker og der er to slanger og ramper, de brugte også en cykelpumpe. Vores båd var lavet af fire flasker, en træplade, stof, en træpæl og noget gammelt snor. Vores båd skulle rigtigt have nogle kartoner på siden men det sagde læreren at det ikke vil virke fordi der vil komme vandmodstand. Kartonerne var også lavet af pap så de ville blive ujævne og slatne. Nogle tider var det svært og nogle gange var det sjovt og nemt Alle de sidste forsøg klassen lavede virkede. Det har været et sjovt projekt og det var hyggeligt. Det var Nordenskov skole der vandt, de lavede en sommerkælk. Skrevet af Malthe, Sigrid og Ida 4. kl.. Ekstra dansktimer i 4.klasse Undervisningsministeriet havde bestemt at cirka klasser skulle have 4 ekstra dansktimer om ugen. Det startede d. 19. august og sluttede d.13. december. For os i 4.klasse på Outrup skole, skulle vi starte kl.7:45 hver morgen undtagen mandag. Det var en smule mærkeligt da vi var de eneste elever på skolen og det var mørkt da vi kom. Vi fik læst nogle bøger, og lavede drama. Hver morgen når vi kom, havde Winnie skiftet en talemåde som vi skulle snakke om fx man skal ikke græde over spildt mælk. Vi læste: Engelbert H, Sommerferie, Jul med forhindringer og et digt af H.C. Andersen. Vi læste også bogen Gummi Tarzan og så filmen Gummi T. Det var en god og lidt mærkelig oplevelse, men vi lærte også noget. Skrevet af Aske, Phillip, Max, Julie, Johanne.

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Indhold. Nr. 90 Januar 2015 Kløverbladet

Indhold. Nr. 90 Januar 2015 Kløverbladet Nr. 90 januar 2015 Nr. 90 Januar 2015 Kløverbladet Indhold s. 3: Hilsen fra Skolelederen s. 4-8: Forskolen s. 9-13: 1. klasse s. 14-16 2. klasse s. 17-20 3. klasse s. 21-25: SFO s. 26: Nyt fra Forældreforeningen

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere