Outrup. Skoleblad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outrup. Skoleblad 2014"

Transkript

1 Outrup Skoleblad 2014

2 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/ Lektiehjælp og faglig fordybelse... 7 Skoletanter på Outrup Skole... 8 Børnehaveklassen klasse klasse klasse...14 Otto Frello på Outrup Skole klasse...16 Kalender 2014/ klasse klasse...24 Muggle Quidditch og Grafittimaling i skolegården...27 Sommerfest...28 SFO Fristedet...30 Outrup Juniorklub...31 Personalelisten...32 Annoncer...33 Det er glædeligt at sende skolebladet ud til jer for femte år i træk, så kan man jo næsten sige, at det er en tradition Vi har igen i år bestræbt os på at få så mange informationer med som muligt, da vores ønske er at samle året, der er gået og fortælle om det nye, der venter. Årets kalender, har Lotte udarbejdet. Hun har i lighed med sidste år gjort meget ud af at tydeliggøre de forskellige skoleaktiviteter med farver. Oplever I, at vi mangler noget, må I meget gerne give os besked, så vi kan få det med i skolebladet næste år. Til slut vil jeg gerne takke for den store opbakning, vi har fået fra de lokale virksomheder, butikker med mere. Langt de fleste er med for femte gang, flere er nye i år. De hjælper os med at holde omkostningerne for bladet nede. Rigtig god fornøjelse med læsningen! Lone Vendelbo [Kolofon] Redaktør: Lotte Hansen Oplag: 160 stk. DTP: Cathrine Dalby Overgaard Tryk: PE offset A/S, Varde Outrup Skole, Storegade 59, 6855 Outrup Telefon: Mail: EAN-nr:

3 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej Så er endnu et skoleår ved at skulle afsluttes. Hvert år, når jeg skal skrive til skolebladet, bliver det også et tilbageblik på alle de spændende og udfordrende opgaver, der har været på skolen. Medarbejderne Barsel: to af vore faste pædagoger, Anni Hansen og Inge Schmidt, samt to lærere, Janni Bonde og Eva Nielsen er i løbet af skoleåret gået på barsel. Da Casper Hansen og Eva er gift med hinanden bliver der således også lidt barsel til Casper Tillykke til alle med familieforøgelserne. Til varetagelse af vikariaterne har vi i løbet af skoleåret sagt goddag til Suzette Breiner, Jette Petersen, Mette Engelbreth og Ingelise Nielsen. Vores samarbejde med Vibeke Linding og Claus Olesen er ophørt i løbet af skoleåret - vi har i stedet budt velkommen til to nye lærere: Morten Nielsen og Henriette Bengtsen. Vores tidligere viceskoleleder, Søs Thorup, valgte med udgangen af sidste skoleår at overgå til en lærerstilling på skolen. Vi skulle dermed opslå stillingen som viceskoleleder i efteråret. Der var mange velkvalificerede ansøgere, hvoriblandt vi skulle vælge vores. Vi kunne derfor byde Morten Digmann Schmidt velkommen på posten som viceskoleleder pr. 1. november Forældremøde Vores tradition med det fælles forældremøde i september havde flot deltagelse af næsten alle hjem. Det er dejligt med så stor en opbakning til dette arrangement. Nogle ville måske sige, selvfølgelig, da det jo er jeres børn, det handler om, men vi er alligevel glade for, at I deltager og fra mange hjem begge forældre. Møderne er som udgangspunkt kl for børnehaveklasse til og med 2. klasse. Fællesmøde for alle forældre kl og for 3. til 6. klasse kl I vil få besked af klasselærerne, hvis børnehaveklasse 2. klasse forlænger mødet med ½ time, altså fra kl Næste skoleårs forældremøde er: Onsdag den 13. august 2014 Den tidlige dato er begrundet i vores skolereform, der træder i kraft pr. 1. august Vores ønske er derfor at kunne give jer informationer om jeres børns nye skoledag så tidligt som muligt. Der var desværre meget få ca. 25 hjem repræsenteret da vi i forbindelse med skolebestyrelsesvalget havde arrangeret informationsmøde på skolen. Arbejdet med skolereformen I forbindelse med implementeringen har vi, Outrup Skole, været forpligtet til at invitere til samarbejde med foreningerne i Outrup. Vi inviterede derfor til et samarbejdsmøde onsdag den 7. maj, hvor vi sammen kunne drøfte mulighederne inden for den nye reform. Det var lidt af et opklaringsarbejde at få indsamlet mailadresser på byens forskellige foreninger. Ud af 18 kontaktede foreninger meldte 4H, Outrup Boldklub, Skytteforeningen, Børnemusikfestival samt GUB tilbage, at de gerne ville deltage i mødet. Både på leder- og medarbejdersiden har der været travlhed og meget forberedelse til den nye skolereform. Der har været arbejdsgrupper vedrørende skoledagens organisering, herunder både skoletid for eleverne og arbejdstid for lærerne. Der har været arbejdet med understøttende undervisning og bevægelse, og vi har haft en arbejdsgruppe til at vælge møbler med videre til de mange nye arbejdspladser, der skal etableres. I forbindelse med valgmødet inviterede vi til information om den nye dagligdag for eleverne efter den 1. august. Vi havde troet, at I forældre ville møde talstærkt op for at høre om jeres børns nye skoledag. Som skrevet ovenfor var desværre kun ca. 25 elevers forældre repræsenteret. Vi var meget forundrede men har efterfølgende valgt at tro, at det er fordi, I har tillid til det arbejde og den læring, vi giver jeres dejlige børn hver dag. Vi har i bladet indsat vores implementeringsplan, som også har været at finde på skolens hjemmeside: Skoleudvikling Frem mod den nye skolereform har vi arbejdet målrettet på at kvalificere lærere og pædagoger til varetagelse af de nye konkrete opgaver omkring handleplaner, mål, test og evaluering af elevernes læring. Denne undervisning læring - har Lene Heckmann, som i skoleåret stod for undervisningen i klasseledelse, stået for. Vi har været meget glade for at kunne fortsætte dette samarbejde med Lene Heckmann over tre fredage á 6 timer pr. gang. Varde Kommune har næste skoleår valgt at etablere et samarbejde med Lene Heckmann på alle skolers vegne, hvilket betyder, at alle kommunens skoler kommer på forskellige niveaudelte kurser inden skolestarten mandag den 11. august Outrup Skoleblad

4 4 Øvrige kurser Vi havde inden skolestarten i august 2013 arrangeret fonologikursus med Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Esbjerg for alle skolens lærere samt to af Varde Kommunes læsekonsulenter. Kurset indeholdt undervisning i tapping, som er en hjælp til at lære ordblinde at læse. Ingrid Lauridsen har efterfølgende undervist udvalgte elever i tapping. Et tiltag vi vil fortsætte næste skoleår. Konsulenterne fandt kurset så relevant, at det i det kommende skoleår tilbydes alle Varde Kommunes lærere. Uddannelse Sideløbende med Lene Heckmanns kursus for alle lærere og pædagoger på skolen har vi også haft lærere og pædagoger på videreuddannelse. Anni Hansen fra SFO har færdiggjort sin diplomuddannelse i Børn Med Særlige Behov. Casper Hansen, Wendy Kyndesen og Eva Nielsen har taget både første og anden del af ICDPuddannelsen. ICDP står for International Child Development Programme. Det kommende års skole-hjemsamarbejde Næste skoleår bliver der andre vilkår for samarbejdet. Der er ikke længere klasselærere, men vi har etableret klasseteam, hvor man i fællesskab fordeler kontakten til hjemmene omkring børnene. Klasseteamene vil informere jer mere om dette i forbindelse med forældremødet i august. Da I fremover skal have kontakten med lærerne i deres arbejdstid, har alle lærere og pædagoger fået en medarbejdertelefon. I vil kunne indtale besked på telefonen uden for lærernes arbejdstid. På forældremødet vil I få nærmere besked om telefontid og klassens kontakt til hjemmene. Længere fremme i bladet vil I kunne se både elevernes mødetider og lærernes arbejdstider på skolen. Det vil også være inden for denne arbejdstid, der vil bliver afholdt skole-hjemsamtaler. Forældremøder/-arrangementer Vi prioriterer fortsat de sociale arrangementer højt. Der vil derfor fortsat afsættes ressourcer til både skolefest og sommerfest. Forsøgsprogram i dansk Ministeriet for Børn og Undervisning gennemførte et stort forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning på 4. klassetrin. Forsøget blev afprøvet på 125 skoler i hele landet med tre typer af programmer. Det program, vi fulgte, tilbød eleverne fire ekstra dansklektioner om ugen i 16 uger. Altså ekstra danskundervisning, der kom både to- og et-sprogede elever til gode. Evalueringen af dette forsøgsprogram viste, at det forsøg, som vore elever deltog i, var det forsøgsprogram, der gav de bedste resultater. Resultaterne af forsøgene var så gode, at ministeriet har valgt at fortsætte i det kommende skoleår. Vore elever, der nu bliver 5. klasse, er så heldige, at de er udtrukket igen. Denne gang skal de følge et fastlagt forløb. Da vi ikke kan udvide skoletiden for eleverne yderligere, har vi valgt at lægge denne undervisning i lektiehjælpstimerne. Vi ser meget frem til at deltage i forsøget, som igen er finansieret af ministeriet. Vores kommende 4. klasse er udtrukket til at være kontrolgruppe for 4. årgang, hvilket vil sige, at de testes, men har den almindelige danskundervisning. Alle forældre til eleverne i vores kommende 4. klasse og 5. klasse bliver informeret særskilt af Casper Hansen og Winnie Haaning. Evaluering Skolereform Vi har frivilligt tilmeldt skolen til Undervisningsministeriets evaluerings- og forsøgsprojekt, der skal følge implementeringen af den nye Folkeskolereform. Skolen vil derfor de næste 5 år være med til at indsamle vigtig viden i forhold til reformens betydning for folkeskolens udvikling. Idrætsundervisning I samarbejde med GUB (gymnastik) og Frøstruphave Efterskole har vi dette skoleår haft en ung dygtig gymnast, Morten Stenger, der kom lige fra turné med Verdensholdet og opvisning ved Landsstævnet i Esbjerg til Outrup. Morten deltog i al skolens idrætsundervisning fra 1. til 6. klasse. Det har givet gymnastikken ekstra fine muligheder i undervisningen og har bevirket, at der har været en ekstra voksen til eleverne. Dette samarbejde med GUB fortsætter ikke på samme måde næste skoleår, men vi kan glæde os over, at både Christian, der var ansat sidste skoleår, og Morten, har fået fuldtidsstillinger på omegnens idrætsefterskoler. Vores kommende samarbejde bliver med Jens Karkov, der bliver 4. års studerende fra læreruddannelsen i Esbjerg. Han har idræt og matematik på linje og er i lighed, med både Christian og Morten, en rigtig dygtig gymnast. Vi vægter ikke blot idrætten og bevægelsen højt, men specifikt også gymnastikken i idrætsundervisningen prioriteres. Derfor dette samarbejde, der nu skal fortsættes på tredje år. PPR/ BUF Vores samarbejde med skolepsykolog Poul Schou og socialrådgiver Berit Madsen fortsætter næste skoleår. Berit kommer onsdage i ulige uger Poul kommer, så vidt det er muligt, hver mandag. Det er muligt for alle elever, forældre og medarbejdere at kontakte, Berit og Poul. Vi er glade for dette konstruktive og forebyggende samarbejde. Dette skoleår har vi haft ABC-møde som en del

5 af samarbejdet med PPR. Dette samarbejde udvides til også at være med deltagelse af socialrådgivere. Det betyder dog en anden konstruktion, som I vil blive nærmere informeret om til forældremødet, da den endelige udformning endnu ikke helt er på plads. Mødetid 1. skoledag efter sommerferien, mandag den 11. august 2014, har eleverne fuld skoledag. Det er ændret, da de plejer at starte blidt op onsdag med kort en skoledag og kun to dage til weekenden. Vi kan ikke længere selv have indflydelse på antallet af skoledage. Tidligere kunne skolebestyrelse/skoleleder selv beslutte antallet af dage og mødetid inden for en margen, der hed 195/205 dage, når blot minimumstimetallet blev overholdt. Dette er ændret pr. 1.august 2014, hvor alle skoler i kommunen har samme antal skoledage. Grundlovsdag den 5. juni 2015 har eleverne fri. Det er dog arbejdsdag for det pædagogiske personale frem til kl Afslutning på et hårdt skoleår Dette skoleår blev, som jeg skrev i skolebladet sidste år, et helt usædvanligt og meget spændende år. Det blev også et meget hårdt arbejdsår. Vi har haft udfordringer, der skulle tages hånd om. Både lærere, pædagoger og ledelse har arbejdet mange timer både med skoleudvikling og med selve dagligdagens udfordringer i skolen sideløbende. Vi har i den grad oplevet holdånd! Arbejdsmiljøet på skolen er blevet udfordret! Opsigelser og deraf sygemeldinger samt sygemeldinger i forbindelse med graviditeter har været en udfordring for de øvrige medarbejdere. Der har været mange, der har taget overtid meget overtid for at vi kunne få skoledagen til bedst muligt at hænge sammen for eleverne. Fra ledersiden vil vi give MEGET STOR ANER- KENDELSE og TAK til vore medarbejdere for det engagement, de har lagt i arbejdet. Det har været udfordrende at tage hånd om både reform og dagligdagens ekstra opgaver. I ønskes en meget velfortjent afslappende, solrig, varm og helt igennem dejlig sommerferie. Til skolebestyrelsen, tak for samarbejdet og velkommen til den nye mindre skolebestyrelse (se skolebestyrelsens beretning). Husk forældremøde onsdag den 13. august Outrup Skoleblad Med solrig sommerhilsen Lone Vendelbo Skoleleder

6 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/2015 Sommerferie Lørdag Søndag Efterårsferie Lørdag Søndag Juleferie Lørdag Søndag Vinterferie (uge 42) Lørdag Søndag Påskeferie Lørdag Mandag St. Bededag Fredag Kr. Himmelfartsdag Torsdag Søndag Pinse Lørdag Mandag Grundlovsdag Fredag Sommerferie Lørdag De nævnte dage er inklusive. Ferieplanen omfatter 199 skoledage. Det samlede antal feriedage, søn- og helligdage og fridage i skoleåret 2014/15 udgør 166 dage. Husk forældremøde onsdag den 13. august 2014

7 Lektiehjælp og faglig fordybelse Som forældre har I højst sandsynligt en del spørgsmål angående de mange nye ting, der kommer til os med folkeskolereformen. I det følgende vil vi fokusere på Lektiehjælp og faglig fordybelse og forsøge at imødekomme nogle af de spørgsmål, I måtte have. Med den nye folkeskolereform får eleverne fremover mulighed for at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse, som det hedder i reformteksten. På Outrup Skole har vi valgt at beholde dette navn, indtil et bedre er fundet. Skolen skal tilbyde Lektiehjælp og faglig fordybelse for alle elever og i skoleåret 2014/15 skal det være frivilligt for eleverne at deltage, forstået på den måde, at hjemmet skal have mulighed for at tage stilling til barnets deltagelse på daglig basis. Hvor meget? y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse to klokketimer om ugen y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse tre klokketimer om ugen Hvornår? Lektiehjælp og faglig fordybelse er placeret sidst på dagen i forlængelse af skoledagen. Dette er lovmæssigt bestemt. y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag og fredag kl y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag, onsdag og torsdag kl Hvem skal have Lektiehjælp og faglig fordybelse? Det er frivilligt for eleverne at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det betyder, at I selv bestemmer, om jeres barn skal deltage. Det er skolens opfattelse, at alle elever kan få noget godt ud af at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skal man tilmelde sig? Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvilken model man vælger i forhold til til-/framelding. På Outrup Skole har vi valgt, at alle elever som udgangspunkt er tilmeldt Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skulle man ønske at framelde sit barn, kan dette foregå via ForældreIntra. Af tekniske grunde kan vi ikke vise, hvordan det kommer til at foregå, før vi er i det nye skoleår. På forældremødet den 13. august, vil I få vist, hvordan I framelder jeres barn. Hvem står for det? Der er otte voksne tilknyttet Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det kan være lærere eller pædagoger fra barnets egen klasse, eller andre lærere og pædagoger fra skolen. Dette afhænger blandt andet af antallet af elever, der deltager. Hvad med de børn, der ikke deltager? SFO-børn: For elever i klasse, der ikke ønsker at deltage i lektiecafé og faglig fordybelse, vil skolen føre tilsyn med eleverne frem til SFO en åbner eller til de eventuelt skal med skolebussen. Øvrige elever: For elever, der kommer til/fra skole med bus, vil der være tilsyn med eleverne frem til busafgang. Hvis ikke andet er aftalt mellem skole og hjem, så kan de elever, som hverken deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse eller venter på SFO eller bus, tage hjem. Hvor finder jeg mere information? Du kan finde mere information om Lektiehjælp og faglig fordybelse og om folkeskolereformen i øvrigt på: For-dig-som/Foraeldre Med venlig hilsen Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder 7 Outrup Skoleblad

8 8 Skoletanter på Outrup Skole Vi startede op med 4 skoletanter i januar 2014, siden er det vokset til 6 og der må meget gerne komme flere til. Oprindeligt var ideen at skoletanterne skulle være på skolen fra kl , men efter ønske fra lærere og elever er ordningen nu ved at blive udvidet til også at dække de to lektioner vi har over middag. Vores skoletanter er: y Bodil Nielsen y Emilie Madsen y Anna Hansen y Helle Marcussen y Edith Pedersen y Solveig Pedersen Projektet foregår i samarbejde med Frivillighuset i Varde: Skoletanter/onkler er med til at bidrage til en tryg skolestart for børnene. Skoletanterne opholder sig i aulaen og har som hovedopgave at være der for børnene. At være skoletante/onkel betyder at man er en stabil social kontakt som har tid til at lytte og tale med barnet. Skoletanterne kan også hjælpe barnet med opgaver fra undervisningen, men der er en klar aftale om at skoletanterne ikke er hjælpelærere eller socialrådgiver. Skoletanterne udtrykker selv deres opgave som Store ører og Bedste -egenskaber og børnene er meget glade for at kunne sætte sig ud til dem og få lidt social kontakt og hjælp til opgaverne. Hvis et barn f.eks. falder og slår sig i frikvarteret, så ved de hvor de at de kan finde skoletanten enten i skolegården eller i sofaen i aulaen. Det giver tryghed for alle og her kommer skoletanterne virkelig til sin ret. y Outrup Skole har 154 elever, heraf 71 i indskolingen, som er skoletanternes primære målgruppe y Outrups skoledistrikt er geografisk stort og huser omtrent 2150 indbyggere y Skolens hovedbygning er opført i 1916 skolen kan dermed fejre sit 100 års jubilæum i 2016 y De bedste ved skoletanterne er at de er søde og gode til at hjælpe, Thea og Bathsheba 1.B y Skoletanterne er en fantastisk ressource, de er en stor gevinst for skolen, Morten Digmann Schmidt, Viceskoleleder y Skoletanterne er en stor hjælp jeg kan trygt lade en gruppe elever sidde i aulaen med tanterne imens jeg hjælper en anden gruppe. Det giver mere ro og undervisningen bliver bedre., Mette Boch, klasselærer i 1. klasse. Andre skriver: Skolen har en skoleonkel/-tante ordning, som går ud på at der om formiddagen er 2 voksne i skolens aula. De er der for at støtte børn, som er frustreret, kede af det eller bare har behov for omsorg fra en voksenperson, både i frikvartererne og i undervisningstiden, når der opstår småproblemer. Desuden kan de hjælpe børnene med eks. læsning eller skriftlige opgaver. Skoleonkel/-tanterne er hverken støttelærer eller socialrådgiver, men stabile frivillige voksne, som børnene kan henvende sig til. (Fra Outrup.net) Fra skolen skal lyde en STOR tak til vores skoletanter, som yder en stor frivillig indsats på skolen! Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder

9 Børnehaveklasse MATEMATIK KAN OGSÅ VÆRE LEG OG BEVÆGELSE BØRNEHAVEKLASSEN 2013/14 9 Outrup Skoleblad

10 10

11 1. klasse Matematikforløb i 1. a. og 1. b. 1. klasserne på Outrup Skole har dette skoleår haft et matematikforløb, som har taget udgangspunkt i læring gennem bevægelse. Det har været i forbindelse med et kursusforløb med Lene Heckmann. Vi besluttede os for, at forløbet skulle strække sig over en periode på to uger, hvor vi virkelig fik sat fokus på bevægelse, læring og før og efterevaluering. Gennem forløbet har vi fået en større forståelse af vigtigheden af både før og efterevalueringer og samtidig fået nogle nye ideer og metoder, som kan bruges fremover. Vi valgte at benytte os af tommelfingermetoden, rød-gul-grøn metoden, skydeskivemodellen og smileyevalueringer. Flere af metoderne har været en succes. Vi har bl.a. lavet vores egne rød-gulgrøn klodser, hjemmelavede kuglerammer og talsnore. Nogle af de aktiviteter, som vi har afprøvet, har bl.a. været: Matematikbrætspil med terninger og tæpper Matematikløb med poster Banko og yatzy Matematikprøver Tabelsange og tabelklap Internettet: Matematikfessor.dk, matematikbogen og skolemat.dk Sænke slagskibe med plus og minusstykker Købmand Efter de to uger har vi evalueret forløbet med eleverne og har kunnet konkludere, at eleverne har været glade for matematik med bevægelse. Da denne tilgang til faget har været en naturlig del af undervisningen i almindelighed, har det ikke været noget problem at inddrage eleverne i forløbet. Vi startede med at give eleverne en test i starten af forløbet og en i slutningen, for at måle og se om eleverne rykkede sig fagligt og hvor meget. Størstedelen af eleverne har givet udtryk for, at de er blevet bedre til matematik. Vi har siden hen fremlagt vores forløb for Lene Heckmann og de øvrige medarbejdere. Skrevet af BM/MP 11 Outrup Skoleblad

12 2. klasse Jeg har sejt hår. (Mikkel 2. kl.) De er meget flotte, men det var svært at lave (Laura 2 kl.) 12 De ser sjove ud. (Line 2. kl.) Det er mærkeligt, at man kan lave skygger af sig selv. (Karoline 2. kl.) Billederne er sjove. (Astrid H. 2, kl.) Det er svært at finde sig selv. (Nikolaj 2. kl.) Det ville nu være lidt pænere i lilla og lyseblå. (Marie 2. kl.) Jeg synes, at Kristine er pæn. (Rosa 2. kl.) Vi er lækre. (Heidi 2. kl.)

13 Det er svært at genkende sig selv. (Sofie 2. kl.) Det ser meget sjov ud. (Pernille 2. kl.) Alle er god til et eller andet. (Frederik 2. kl.) Billederne er sjove. (Casper 2. kl.) Det ville se pænere ud i pink. (Kristine. 2. kl.) 13 Outrup Skoleblad Det er svært at finde sig selv. (Kasper 2. kl.) Jeg ser meget sjov ud med briller. (Simon. 2. kl.) Det var sjovt at tegne sig selv (Freja 2. kl.) Jeg kan bedre lide grøn og blå (Magnus 2. kl.)

14 3. klasse I 3. klasse har vi arbejdet med salgsannoncer i dansk. Vi har i fællesskab forfattet nogle salgsannoncer og eleverne har fået lov til at skrive deres egne. Vi håber I morer jer lige så meget over disse annoncer, som vi har moret os med at skrive dem. 14 Salgsano nce Sælges: P ony Hvad: Jeg har en sk immel DS sportspo P (D ny) frisk en, d til salg. Hun er en ansker lige er li blevet 4 h lle 16/3. Hun er d er Hun er pa ca i stg en. Mål. sset med dy tænder, o rmekur o relæge, vacc, g smed. H meget st un har ærk Hun har e e hove og bruger n super g ikk o d springte e sko. og kan d et grund k nik læggend suren. Hu e i dre nh ning og sp ar været med til ri sng ri ikke noge ngundervisning. S ridige t ti Går lige o l og komme nye st r pi eder. rides på tu trailer og er trafik sikker. Ka r alene. n Pris: Kontakt: Julie Rasm ussen, ju senhotm lierasmusail.com E ller tlf Skoletaske til salg. Dato: 29/ Rød pigeskoletaske sæl ges. Den kan bruges op til 3. klasse. Pris 50 kr. Kontakt: Simone eller m/ om. EFB T-shirt til salg. Den er blå- og hvidstribet. Bag på står der Ankersen og 3. Det er dette års model. T-shirten er næsten ikke brugt. Størrelsen er XL. Pris; kom med et bud- (nypris 550 kr). Kontakt; eller mobil Skole til salg. 99 år gammel skole til salg. Lokalerne har tavler og Smart Boards. Der er ti klasselokaler, en aula og nogle faglokaler. Udenfor er der sandkasser, gynger, cykelskur, multibane, volleyballbane, fodboldbaner og mange andre ting. Skolen blev sat i stand for fem år siden. SFO en med gocartbane følger med i prisen. Salgsannon ce FODBOLDST ØVL Grønne og so ER TIL SALG rte fodbolds tøvler til salg. Det er brugt en smule meget. Det koster 188 kr. kontakt : Jam eller ring til LAVET AF JA MES En bamse til salg. un og gul En bamse den er br d an en t ligner lid s!!!! den er lidt og den kan sige gfs gammel brugt den er to år har hanekam og n be den har tre bare skriv til pris-5oo millioner k og mit mobil e.d.liv Thomas-holm 9 nummer Pris: 1 krone. Kontakt: eller mobil Guldfisk til salg. Dato 29/ To guldfisk sælges. Den ene er rød og den anden er gul. Det er voksne guldfisk. De sælges i et akvarie og de koster 200 kr. Kontakt: Lærke på eller g, Kattekillinger til sal 3 grå, Der er 3 sorte og Pris 0 kr, inden de Der går 4 til 8 uger kan sæljes, er, Der er 9 katteilling Kontakt Jonas, Skoletaske til salg Sort jeva skoletaske til salg. den er brugt. Der er mange lommer/rum. den kan holde til meget. Den er dejlig at have på ryggen. pris: 70 kr. kontakt eller Hest til salg. Dato: 29/ til salg. Det er Brun springpony men føles år, 16 på en hoppe n kan blive Hu t. som en unghes kker ikke sti n me t, ke æk forskr 0 kr. inkl s Pri af med dig. r. sty Ud ie.dk eller Kontakt: Salg: Kanin bur til salg. Dato: Hvad?: Kanin bu r til salg. Rød ka nin bur. Den er go og den er rotte sikke rt og den kan åbne s med låget/lofte t. Pris: 200 kr inkl madskål og sutte flaske, savsmuler, hø, halm. Kontakt: Skriv en mail til k eller ring til

15 Otto Frello på Outrup Skole I ugerne op til Otto Frellos 90 års fødselsdag arbejdede klasse i billedkunst med temaer, der var inspireret af Frellos store billedrigdom. Sammen med Sogneforeningen blev det arrangeret, at skolen kunne få et vindue ved Brugsen til udstilling af elevarbejder, og samtidig kunne vi lave en udstilling i skolens aula. Resultatet blev en mængde dejlige fantasihuse tegnet og farvelagt på papir og huse udformet i ler. Der manglede ikke fantasi, men vi fik nogle flotte resultater. Otto Frello er født 1924 i Outrup hvor han boede, indtil han som 24-årig bosatte sig i København. 15 Outrup Skoleblad

16 4. klasse 16 Varde Biograf 3.4 og 5. tog med bussen ind til Varde biograf. Så skulle vi ind og finde pladser. Der kom nogen reklamer før filmen. Efter reklamerne begyndte filmen. Vi så Brendan og hemmelighedernes bog. Den handlede om en dreng der hedder Brendan. Folkene bygger en mur for at beskytte sig mod vikingerne. Brendan ser et hul i muren. Han går ud fra muren selv om han ikke må. Han mødte en pige der hed Asling og de blev gode venner. Hans onkel så ham uden for og spærrede ham inde. Pigen kom og hjalp ham ud. Manden som hjalp Brendan med at skrive bogen havde tabt et magisk øje. Brendan fandt øjet i en hule. Vi synes at det var en sjov tur og en god film. Skrevet af Marcus og Sebastian Natur/Teknik forsøg Vi har lavet en masse spændende forsøg i Natur/Teknik, fx har vi lavet undervandsspringvand og hjemmelavet is. Her er en opskrift på undervandsspringvand. Turen i biografen Vi startede på Outrup skole og bussen kom og hentede og 5. klasse. Bussen kørte os til Varde hvor vi gik ind i biografen. Vi skulle se Brendan og hemmelighedernes bog. Filmen handler om en dreng der hedder Brendan der bor i en landsby. Han må ikke gå ud af landsbyens mur fordi det er for farligt. Men det gør han så alligevel. Han bliver opdaget og bliver låst inde i landsbyen. Han slipper ud med hjælp af Asling som han mødte i skoven. Han går ud i skoven igen for vikingerne kommer efter bogen. De flygtede med bogen væk fra vikingerne. Vikingerne fandt dem men pigen kom med sine ulvevenner og reddede dem. Brendan og en af hans onkler lavede bogen færdig ved hjælp af et øje mere i panden som Brendan havde fundet i skoven. Han tog bogen med tilbage til landsbyen og viste den til sin onkel der heldigvis stadig levede efter angrebet og så sluttede filmen. Vi gik hen til bussen igen og kørte hjem. Da vi kom hjem fik vi noget at spise. Derefter skulle vi lave en bog til filmen. Der var et flot mønster i filmen så det skulle der selvfølgelig også være i bogen. Vi puttede noget papir ind i bogen så det lignede sider. Der skrev vi svarene på de opgaver vi fik. Det var en god oplevelse at se filmen. Det var sjovt og spændende at lave bogen. Vidste du at bogen findes i virkeligheden og at den cirka er 1200 år gammel. Bogen opbevares på biblioteket i Dublin. Skrevet af Sofie of Rasmus

17 Undervandsspringvand Det skal du bruge: Et akvarium/stor skål 2-3 små glas 2-3 forskellige frugtfarve varmt og koldt vand 1. Hæld koldt vand ned i et akvarium/stor skål. 2. Hæld varmt vand i glassene med frugtfarve. (hvert glas får sin egen frugtfarve). 3. Tag glassene med frugtfarve og varmt vand ned i et akvarium/stor skål. Nu kan du se hvor flot det er! ADVARSEL! Gør det udendørs, det griser meget. Brug glas og ikke plastikkopper. Pas på frugtfarven, det er svært at få af tøj eller lignende. Prøv det der hjemme, det er sjovt og nemt. Nu kommer der en opskrift på is. Hjemmelavet is Det skal du bruge: Vejsalt eller almindelig salt En balje frosset vand Saft og vand Ispinde og plastikkrus Hammer og lille skovl 17 Outrup Skoleblad 1. Du skal hamre det frosne vand i meget små stykker og tage det i baljen. 2. Drys kopper vejsalt i. Hæld saftevand i kopperne. 3. Brug skovlen til at lave små huller, hvor kopperne skal i. (der skal ca. 1-4 kopper i) 4. Vent i ca min. og du har hjemmelavet is! ADVARSEL Hæld isen i kloakken efter du har brugt det. Brug skovle til at få kopperne ned i baljen. Nu har vi fortalt om de 2 forsøg som vi har lavet indtil videre. Men der kommer sikkert mange flere forsøg! Vi synes at det var sjovt og hyggeligt. Gør det sammen med en ven, så bliver det sjovere. Af: Ilse, Kinga, Alexander og Emma 4.A

18 Kalender for August September Oktober November December Januar 1 1 uge uge49 1 Nytår uge uge uge års jubi uge uge motionsdag 10 uge skolestart uge3 13 Forældremøde uge uge uge uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl uge4 20 lejrskole 6.kl uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl. 22 uge uge skolefoto uge uge Juledag juledag 26 uge uge uge40 29 omfoto uge

19 Februar Marts April Maj Juni Juli St.beded 1 uge23 1 2uge6 2 uge10 2 Skærtors Langfredag skolefest uge skolefest 5 5Påskedag Påsked uge uge24 8 9uge7 9 uge natur maraton uge uge uge Kr.Himmelf uge uge8 16 uge sommerfest uge Outrup Skoleblad uge uge uge uge9 23 uge Pinsedag pinsed uge uge Palmesøn musikfestival 29 uge uge

20 4. klasse 20 Det vildeste genbrug Hej nu vil vi fortælle om genbrugsprojekt. Vi har været med i en konkurrence med Store Nørd. Hvert år skal man i 4. klasse i Varde Kommune lave det genbrugsprojekt. Vi skulle se en startfilm, hvor Peter fortalte os lidt om konkurrencen og hvad de har lavet i Store Nørd. Efter vinterferien gik konkurrencen i gang. Man skulle lave en video når man færdig med at bygge sin genbrugsting. Videoen skulle lægges på skoletube så Peter kunne se den. Efter at Peter havde set alle videoerne bestemte han sig for hvem der havde vundet. Vi begyndte at finde materialer og bygge vores genbrugsting. Der var nogen der byggede en vindmølle, ventilator, højtalere, to raketter og vi lavede selv en båd. Men faktisk var det hold der lavede ventilatoren, først i gang med en mælkekarton der kunne flyve og kører. Men det lykkedes ikke. Så der for besluttede de at lave ventilatoren. Vindmøllen er bygget af et gammelt jernrør, pap og et cykelhjul. Ventilatoren var bygget af en træstolpe, pap, snor og en gammel elastik. Højtalerne var lavet af gamle kartoner og plastikkopper. De to raketter er lavet af det samme, de er lavet af flasker og der er to slanger og ramper, de brugte også en cykelpumpe. Vores båd var lavet af fire flasker, en træplade, stof, en træpæl og noget gammelt snor. Vores båd skulle rigtigt have nogle kartoner på siden men det sagde læreren at det ikke vil virke fordi der vil komme vandmodstand. Kartonerne var også lavet af pap så de ville blive ujævne og slatne. Nogle tider var det svært og nogle gange var det sjovt og nemt Alle de sidste forsøg klassen lavede virkede. Det har været et sjovt projekt og det var hyggeligt. Det var Nordenskov skole der vandt, de lavede en sommerkælk. Skrevet af Malthe, Sigrid og Ida 4. kl.. Ekstra dansktimer i 4.klasse Undervisningsministeriet havde bestemt at cirka klasser skulle have 4 ekstra dansktimer om ugen. Det startede d. 19. august og sluttede d.13. december. For os i 4.klasse på Outrup skole, skulle vi starte kl.7:45 hver morgen undtagen mandag. Det var en smule mærkeligt da vi var de eneste elever på skolen og det var mørkt da vi kom. Vi fik læst nogle bøger, og lavede drama. Hver morgen når vi kom, havde Winnie skiftet en talemåde som vi skulle snakke om fx man skal ikke græde over spildt mælk. Vi læste: Engelbert H, Sommerferie, Jul med forhindringer og et digt af H.C. Andersen. Vi læste også bogen Gummi Tarzan og så filmen Gummi T. Det var en god og lidt mærkelig oplevelse, men vi lærte også noget. Skrevet af Aske, Phillip, Max, Julie, Johanne.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. Skole: SFO:

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.   Skole: SFO: UGEBREV nr. 13 uge 46 Årgang 6 Tarzanbane Nu er tarzanbanen færdig og taget i brug. Den er blevet rigtig flot, og heldigvis synes børnene at den bare er god at lege på. Tusind tak til de forældre, der

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture:

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture: Skoleintra: Vi vil nu i gang med at bruge skoleintra lidt mere. Derfor vil vi fra denne måned, begynde at lægge Solstråleavisen ud på skoleintra. I første omgang, vil I forældre også få avisen i papir

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Ugebrev 3 Indskolingen 2015

Ugebrev 3 Indskolingen 2015 Ugebrev 3 Indskolingen 2015 Fælles info: Intet fælles i denne uge Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. klasse 2. og 3. klasse 2 Julie Liv Gustav 3 Laurits Lucas Isabella Info fra grupperne: Børnehaveklassen:

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere