Outrup. Skoleblad 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outrup. Skoleblad 2014"

Transkript

1 Outrup Skoleblad 2014

2 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/ Lektiehjælp og faglig fordybelse... 7 Skoletanter på Outrup Skole... 8 Børnehaveklassen klasse klasse klasse...14 Otto Frello på Outrup Skole klasse...16 Kalender 2014/ klasse klasse...24 Muggle Quidditch og Grafittimaling i skolegården...27 Sommerfest...28 SFO Fristedet...30 Outrup Juniorklub...31 Personalelisten...32 Annoncer...33 Det er glædeligt at sende skolebladet ud til jer for femte år i træk, så kan man jo næsten sige, at det er en tradition Vi har igen i år bestræbt os på at få så mange informationer med som muligt, da vores ønske er at samle året, der er gået og fortælle om det nye, der venter. Årets kalender, har Lotte udarbejdet. Hun har i lighed med sidste år gjort meget ud af at tydeliggøre de forskellige skoleaktiviteter med farver. Oplever I, at vi mangler noget, må I meget gerne give os besked, så vi kan få det med i skolebladet næste år. Til slut vil jeg gerne takke for den store opbakning, vi har fået fra de lokale virksomheder, butikker med mere. Langt de fleste er med for femte gang, flere er nye i år. De hjælper os med at holde omkostningerne for bladet nede. Rigtig god fornøjelse med læsningen! Lone Vendelbo [Kolofon] Redaktør: Lotte Hansen Oplag: 160 stk. DTP: Cathrine Dalby Overgaard Tryk: PE offset A/S, Varde Outrup Skole, Storegade 59, 6855 Outrup Telefon: Mail: EAN-nr:

3 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej Så er endnu et skoleår ved at skulle afsluttes. Hvert år, når jeg skal skrive til skolebladet, bliver det også et tilbageblik på alle de spændende og udfordrende opgaver, der har været på skolen. Medarbejderne Barsel: to af vore faste pædagoger, Anni Hansen og Inge Schmidt, samt to lærere, Janni Bonde og Eva Nielsen er i løbet af skoleåret gået på barsel. Da Casper Hansen og Eva er gift med hinanden bliver der således også lidt barsel til Casper Tillykke til alle med familieforøgelserne. Til varetagelse af vikariaterne har vi i løbet af skoleåret sagt goddag til Suzette Breiner, Jette Petersen, Mette Engelbreth og Ingelise Nielsen. Vores samarbejde med Vibeke Linding og Claus Olesen er ophørt i løbet af skoleåret - vi har i stedet budt velkommen til to nye lærere: Morten Nielsen og Henriette Bengtsen. Vores tidligere viceskoleleder, Søs Thorup, valgte med udgangen af sidste skoleår at overgå til en lærerstilling på skolen. Vi skulle dermed opslå stillingen som viceskoleleder i efteråret. Der var mange velkvalificerede ansøgere, hvoriblandt vi skulle vælge vores. Vi kunne derfor byde Morten Digmann Schmidt velkommen på posten som viceskoleleder pr. 1. november Forældremøde Vores tradition med det fælles forældremøde i september havde flot deltagelse af næsten alle hjem. Det er dejligt med så stor en opbakning til dette arrangement. Nogle ville måske sige, selvfølgelig, da det jo er jeres børn, det handler om, men vi er alligevel glade for, at I deltager og fra mange hjem begge forældre. Møderne er som udgangspunkt kl for børnehaveklasse til og med 2. klasse. Fællesmøde for alle forældre kl og for 3. til 6. klasse kl I vil få besked af klasselærerne, hvis børnehaveklasse 2. klasse forlænger mødet med ½ time, altså fra kl Næste skoleårs forældremøde er: Onsdag den 13. august 2014 Den tidlige dato er begrundet i vores skolereform, der træder i kraft pr. 1. august Vores ønske er derfor at kunne give jer informationer om jeres børns nye skoledag så tidligt som muligt. Der var desværre meget få ca. 25 hjem repræsenteret da vi i forbindelse med skolebestyrelsesvalget havde arrangeret informationsmøde på skolen. Arbejdet med skolereformen I forbindelse med implementeringen har vi, Outrup Skole, været forpligtet til at invitere til samarbejde med foreningerne i Outrup. Vi inviterede derfor til et samarbejdsmøde onsdag den 7. maj, hvor vi sammen kunne drøfte mulighederne inden for den nye reform. Det var lidt af et opklaringsarbejde at få indsamlet mailadresser på byens forskellige foreninger. Ud af 18 kontaktede foreninger meldte 4H, Outrup Boldklub, Skytteforeningen, Børnemusikfestival samt GUB tilbage, at de gerne ville deltage i mødet. Både på leder- og medarbejdersiden har der været travlhed og meget forberedelse til den nye skolereform. Der har været arbejdsgrupper vedrørende skoledagens organisering, herunder både skoletid for eleverne og arbejdstid for lærerne. Der har været arbejdet med understøttende undervisning og bevægelse, og vi har haft en arbejdsgruppe til at vælge møbler med videre til de mange nye arbejdspladser, der skal etableres. I forbindelse med valgmødet inviterede vi til information om den nye dagligdag for eleverne efter den 1. august. Vi havde troet, at I forældre ville møde talstærkt op for at høre om jeres børns nye skoledag. Som skrevet ovenfor var desværre kun ca. 25 elevers forældre repræsenteret. Vi var meget forundrede men har efterfølgende valgt at tro, at det er fordi, I har tillid til det arbejde og den læring, vi giver jeres dejlige børn hver dag. Vi har i bladet indsat vores implementeringsplan, som også har været at finde på skolens hjemmeside: Skoleudvikling Frem mod den nye skolereform har vi arbejdet målrettet på at kvalificere lærere og pædagoger til varetagelse af de nye konkrete opgaver omkring handleplaner, mål, test og evaluering af elevernes læring. Denne undervisning læring - har Lene Heckmann, som i skoleåret stod for undervisningen i klasseledelse, stået for. Vi har været meget glade for at kunne fortsætte dette samarbejde med Lene Heckmann over tre fredage á 6 timer pr. gang. Varde Kommune har næste skoleår valgt at etablere et samarbejde med Lene Heckmann på alle skolers vegne, hvilket betyder, at alle kommunens skoler kommer på forskellige niveaudelte kurser inden skolestarten mandag den 11. august Outrup Skoleblad

4 4 Øvrige kurser Vi havde inden skolestarten i august 2013 arrangeret fonologikursus med Mikael Højbjerg og Thomas Mose fra Esbjerg for alle skolens lærere samt to af Varde Kommunes læsekonsulenter. Kurset indeholdt undervisning i tapping, som er en hjælp til at lære ordblinde at læse. Ingrid Lauridsen har efterfølgende undervist udvalgte elever i tapping. Et tiltag vi vil fortsætte næste skoleår. Konsulenterne fandt kurset så relevant, at det i det kommende skoleår tilbydes alle Varde Kommunes lærere. Uddannelse Sideløbende med Lene Heckmanns kursus for alle lærere og pædagoger på skolen har vi også haft lærere og pædagoger på videreuddannelse. Anni Hansen fra SFO har færdiggjort sin diplomuddannelse i Børn Med Særlige Behov. Casper Hansen, Wendy Kyndesen og Eva Nielsen har taget både første og anden del af ICDPuddannelsen. ICDP står for International Child Development Programme. Det kommende års skole-hjemsamarbejde Næste skoleår bliver der andre vilkår for samarbejdet. Der er ikke længere klasselærere, men vi har etableret klasseteam, hvor man i fællesskab fordeler kontakten til hjemmene omkring børnene. Klasseteamene vil informere jer mere om dette i forbindelse med forældremødet i august. Da I fremover skal have kontakten med lærerne i deres arbejdstid, har alle lærere og pædagoger fået en medarbejdertelefon. I vil kunne indtale besked på telefonen uden for lærernes arbejdstid. På forældremødet vil I få nærmere besked om telefontid og klassens kontakt til hjemmene. Længere fremme i bladet vil I kunne se både elevernes mødetider og lærernes arbejdstider på skolen. Det vil også være inden for denne arbejdstid, der vil bliver afholdt skole-hjemsamtaler. Forældremøder/-arrangementer Vi prioriterer fortsat de sociale arrangementer højt. Der vil derfor fortsat afsættes ressourcer til både skolefest og sommerfest. Forsøgsprogram i dansk Ministeriet for Børn og Undervisning gennemførte et stort forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning på 4. klassetrin. Forsøget blev afprøvet på 125 skoler i hele landet med tre typer af programmer. Det program, vi fulgte, tilbød eleverne fire ekstra dansklektioner om ugen i 16 uger. Altså ekstra danskundervisning, der kom både to- og et-sprogede elever til gode. Evalueringen af dette forsøgsprogram viste, at det forsøg, som vore elever deltog i, var det forsøgsprogram, der gav de bedste resultater. Resultaterne af forsøgene var så gode, at ministeriet har valgt at fortsætte i det kommende skoleår. Vore elever, der nu bliver 5. klasse, er så heldige, at de er udtrukket igen. Denne gang skal de følge et fastlagt forløb. Da vi ikke kan udvide skoletiden for eleverne yderligere, har vi valgt at lægge denne undervisning i lektiehjælpstimerne. Vi ser meget frem til at deltage i forsøget, som igen er finansieret af ministeriet. Vores kommende 4. klasse er udtrukket til at være kontrolgruppe for 4. årgang, hvilket vil sige, at de testes, men har den almindelige danskundervisning. Alle forældre til eleverne i vores kommende 4. klasse og 5. klasse bliver informeret særskilt af Casper Hansen og Winnie Haaning. Evaluering Skolereform Vi har frivilligt tilmeldt skolen til Undervisningsministeriets evaluerings- og forsøgsprojekt, der skal følge implementeringen af den nye Folkeskolereform. Skolen vil derfor de næste 5 år være med til at indsamle vigtig viden i forhold til reformens betydning for folkeskolens udvikling. Idrætsundervisning I samarbejde med GUB (gymnastik) og Frøstruphave Efterskole har vi dette skoleår haft en ung dygtig gymnast, Morten Stenger, der kom lige fra turné med Verdensholdet og opvisning ved Landsstævnet i Esbjerg til Outrup. Morten deltog i al skolens idrætsundervisning fra 1. til 6. klasse. Det har givet gymnastikken ekstra fine muligheder i undervisningen og har bevirket, at der har været en ekstra voksen til eleverne. Dette samarbejde med GUB fortsætter ikke på samme måde næste skoleår, men vi kan glæde os over, at både Christian, der var ansat sidste skoleår, og Morten, har fået fuldtidsstillinger på omegnens idrætsefterskoler. Vores kommende samarbejde bliver med Jens Karkov, der bliver 4. års studerende fra læreruddannelsen i Esbjerg. Han har idræt og matematik på linje og er i lighed, med både Christian og Morten, en rigtig dygtig gymnast. Vi vægter ikke blot idrætten og bevægelsen højt, men specifikt også gymnastikken i idrætsundervisningen prioriteres. Derfor dette samarbejde, der nu skal fortsættes på tredje år. PPR/ BUF Vores samarbejde med skolepsykolog Poul Schou og socialrådgiver Berit Madsen fortsætter næste skoleår. Berit kommer onsdage i ulige uger Poul kommer, så vidt det er muligt, hver mandag. Det er muligt for alle elever, forældre og medarbejdere at kontakte, Berit og Poul. Vi er glade for dette konstruktive og forebyggende samarbejde. Dette skoleår har vi haft ABC-møde som en del

5 af samarbejdet med PPR. Dette samarbejde udvides til også at være med deltagelse af socialrådgivere. Det betyder dog en anden konstruktion, som I vil blive nærmere informeret om til forældremødet, da den endelige udformning endnu ikke helt er på plads. Mødetid 1. skoledag efter sommerferien, mandag den 11. august 2014, har eleverne fuld skoledag. Det er ændret, da de plejer at starte blidt op onsdag med kort en skoledag og kun to dage til weekenden. Vi kan ikke længere selv have indflydelse på antallet af skoledage. Tidligere kunne skolebestyrelse/skoleleder selv beslutte antallet af dage og mødetid inden for en margen, der hed 195/205 dage, når blot minimumstimetallet blev overholdt. Dette er ændret pr. 1.august 2014, hvor alle skoler i kommunen har samme antal skoledage. Grundlovsdag den 5. juni 2015 har eleverne fri. Det er dog arbejdsdag for det pædagogiske personale frem til kl Afslutning på et hårdt skoleår Dette skoleår blev, som jeg skrev i skolebladet sidste år, et helt usædvanligt og meget spændende år. Det blev også et meget hårdt arbejdsår. Vi har haft udfordringer, der skulle tages hånd om. Både lærere, pædagoger og ledelse har arbejdet mange timer både med skoleudvikling og med selve dagligdagens udfordringer i skolen sideløbende. Vi har i den grad oplevet holdånd! Arbejdsmiljøet på skolen er blevet udfordret! Opsigelser og deraf sygemeldinger samt sygemeldinger i forbindelse med graviditeter har været en udfordring for de øvrige medarbejdere. Der har været mange, der har taget overtid meget overtid for at vi kunne få skoledagen til bedst muligt at hænge sammen for eleverne. Fra ledersiden vil vi give MEGET STOR ANER- KENDELSE og TAK til vore medarbejdere for det engagement, de har lagt i arbejdet. Det har været udfordrende at tage hånd om både reform og dagligdagens ekstra opgaver. I ønskes en meget velfortjent afslappende, solrig, varm og helt igennem dejlig sommerferie. Til skolebestyrelsen, tak for samarbejdet og velkommen til den nye mindre skolebestyrelse (se skolebestyrelsens beretning). Husk forældremøde onsdag den 13. august Outrup Skoleblad Med solrig sommerhilsen Lone Vendelbo Skoleleder

6 Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014/2015 Sommerferie Lørdag Søndag Efterårsferie Lørdag Søndag Juleferie Lørdag Søndag Vinterferie (uge 42) Lørdag Søndag Påskeferie Lørdag Mandag St. Bededag Fredag Kr. Himmelfartsdag Torsdag Søndag Pinse Lørdag Mandag Grundlovsdag Fredag Sommerferie Lørdag De nævnte dage er inklusive. Ferieplanen omfatter 199 skoledage. Det samlede antal feriedage, søn- og helligdage og fridage i skoleåret 2014/15 udgør 166 dage. Husk forældremøde onsdag den 13. august 2014

7 Lektiehjælp og faglig fordybelse Som forældre har I højst sandsynligt en del spørgsmål angående de mange nye ting, der kommer til os med folkeskolereformen. I det følgende vil vi fokusere på Lektiehjælp og faglig fordybelse og forsøge at imødekomme nogle af de spørgsmål, I måtte have. Med den nye folkeskolereform får eleverne fremover mulighed for at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse, som det hedder i reformteksten. På Outrup Skole har vi valgt at beholde dette navn, indtil et bedre er fundet. Skolen skal tilbyde Lektiehjælp og faglig fordybelse for alle elever og i skoleåret 2014/15 skal det være frivilligt for eleverne at deltage, forstået på den måde, at hjemmet skal have mulighed for at tage stilling til barnets deltagelse på daglig basis. Hvor meget? y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse to klokketimer om ugen y I klasse tilbydes Lektiehjælp og faglig fordybelse tre klokketimer om ugen Hvornår? Lektiehjælp og faglig fordybelse er placeret sidst på dagen i forlængelse af skoledagen. Dette er lovmæssigt bestemt. y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag og fredag kl y I klasse ligger Lektiehjælp og faglig fordybelse mandag, onsdag og torsdag kl Hvem skal have Lektiehjælp og faglig fordybelse? Det er frivilligt for eleverne at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det betyder, at I selv bestemmer, om jeres barn skal deltage. Det er skolens opfattelse, at alle elever kan få noget godt ud af at deltage i Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skal man tilmelde sig? Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvilken model man vælger i forhold til til-/framelding. På Outrup Skole har vi valgt, at alle elever som udgangspunkt er tilmeldt Lektiehjælp og faglig fordybelse. Skulle man ønske at framelde sit barn, kan dette foregå via ForældreIntra. Af tekniske grunde kan vi ikke vise, hvordan det kommer til at foregå, før vi er i det nye skoleår. På forældremødet den 13. august, vil I få vist, hvordan I framelder jeres barn. Hvem står for det? Der er otte voksne tilknyttet Lektiehjælp og faglig fordybelse. Det kan være lærere eller pædagoger fra barnets egen klasse, eller andre lærere og pædagoger fra skolen. Dette afhænger blandt andet af antallet af elever, der deltager. Hvad med de børn, der ikke deltager? SFO-børn: For elever i klasse, der ikke ønsker at deltage i lektiecafé og faglig fordybelse, vil skolen føre tilsyn med eleverne frem til SFO en åbner eller til de eventuelt skal med skolebussen. Øvrige elever: For elever, der kommer til/fra skole med bus, vil der være tilsyn med eleverne frem til busafgang. Hvis ikke andet er aftalt mellem skole og hjem, så kan de elever, som hverken deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse eller venter på SFO eller bus, tage hjem. Hvor finder jeg mere information? Du kan finde mere information om Lektiehjælp og faglig fordybelse og om folkeskolereformen i øvrigt på: For-dig-som/Foraeldre Med venlig hilsen Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder 7 Outrup Skoleblad

8 8 Skoletanter på Outrup Skole Vi startede op med 4 skoletanter i januar 2014, siden er det vokset til 6 og der må meget gerne komme flere til. Oprindeligt var ideen at skoletanterne skulle være på skolen fra kl , men efter ønske fra lærere og elever er ordningen nu ved at blive udvidet til også at dække de to lektioner vi har over middag. Vores skoletanter er: y Bodil Nielsen y Emilie Madsen y Anna Hansen y Helle Marcussen y Edith Pedersen y Solveig Pedersen Projektet foregår i samarbejde med Frivillighuset i Varde: Skoletanter/onkler er med til at bidrage til en tryg skolestart for børnene. Skoletanterne opholder sig i aulaen og har som hovedopgave at være der for børnene. At være skoletante/onkel betyder at man er en stabil social kontakt som har tid til at lytte og tale med barnet. Skoletanterne kan også hjælpe barnet med opgaver fra undervisningen, men der er en klar aftale om at skoletanterne ikke er hjælpelærere eller socialrådgiver. Skoletanterne udtrykker selv deres opgave som Store ører og Bedste -egenskaber og børnene er meget glade for at kunne sætte sig ud til dem og få lidt social kontakt og hjælp til opgaverne. Hvis et barn f.eks. falder og slår sig i frikvarteret, så ved de hvor de at de kan finde skoletanten enten i skolegården eller i sofaen i aulaen. Det giver tryghed for alle og her kommer skoletanterne virkelig til sin ret. y Outrup Skole har 154 elever, heraf 71 i indskolingen, som er skoletanternes primære målgruppe y Outrups skoledistrikt er geografisk stort og huser omtrent 2150 indbyggere y Skolens hovedbygning er opført i 1916 skolen kan dermed fejre sit 100 års jubilæum i 2016 y De bedste ved skoletanterne er at de er søde og gode til at hjælpe, Thea og Bathsheba 1.B y Skoletanterne er en fantastisk ressource, de er en stor gevinst for skolen, Morten Digmann Schmidt, Viceskoleleder y Skoletanterne er en stor hjælp jeg kan trygt lade en gruppe elever sidde i aulaen med tanterne imens jeg hjælper en anden gruppe. Det giver mere ro og undervisningen bliver bedre., Mette Boch, klasselærer i 1. klasse. Andre skriver: Skolen har en skoleonkel/-tante ordning, som går ud på at der om formiddagen er 2 voksne i skolens aula. De er der for at støtte børn, som er frustreret, kede af det eller bare har behov for omsorg fra en voksenperson, både i frikvartererne og i undervisningstiden, når der opstår småproblemer. Desuden kan de hjælpe børnene med eks. læsning eller skriftlige opgaver. Skoleonkel/-tanterne er hverken støttelærer eller socialrådgiver, men stabile frivillige voksne, som børnene kan henvende sig til. (Fra Outrup.net) Fra skolen skal lyde en STOR tak til vores skoletanter, som yder en stor frivillig indsats på skolen! Morten Digmann Schmidt Viceskoleleder

9 Børnehaveklasse MATEMATIK KAN OGSÅ VÆRE LEG OG BEVÆGELSE BØRNEHAVEKLASSEN 2013/14 9 Outrup Skoleblad

10 10

11 1. klasse Matematikforløb i 1. a. og 1. b. 1. klasserne på Outrup Skole har dette skoleår haft et matematikforløb, som har taget udgangspunkt i læring gennem bevægelse. Det har været i forbindelse med et kursusforløb med Lene Heckmann. Vi besluttede os for, at forløbet skulle strække sig over en periode på to uger, hvor vi virkelig fik sat fokus på bevægelse, læring og før og efterevaluering. Gennem forløbet har vi fået en større forståelse af vigtigheden af både før og efterevalueringer og samtidig fået nogle nye ideer og metoder, som kan bruges fremover. Vi valgte at benytte os af tommelfingermetoden, rød-gul-grøn metoden, skydeskivemodellen og smileyevalueringer. Flere af metoderne har været en succes. Vi har bl.a. lavet vores egne rød-gulgrøn klodser, hjemmelavede kuglerammer og talsnore. Nogle af de aktiviteter, som vi har afprøvet, har bl.a. været: Matematikbrætspil med terninger og tæpper Matematikløb med poster Banko og yatzy Matematikprøver Tabelsange og tabelklap Internettet: Matematikfessor.dk, matematikbogen og skolemat.dk Sænke slagskibe med plus og minusstykker Købmand Efter de to uger har vi evalueret forløbet med eleverne og har kunnet konkludere, at eleverne har været glade for matematik med bevægelse. Da denne tilgang til faget har været en naturlig del af undervisningen i almindelighed, har det ikke været noget problem at inddrage eleverne i forløbet. Vi startede med at give eleverne en test i starten af forløbet og en i slutningen, for at måle og se om eleverne rykkede sig fagligt og hvor meget. Størstedelen af eleverne har givet udtryk for, at de er blevet bedre til matematik. Vi har siden hen fremlagt vores forløb for Lene Heckmann og de øvrige medarbejdere. Skrevet af BM/MP 11 Outrup Skoleblad

12 2. klasse Jeg har sejt hår. (Mikkel 2. kl.) De er meget flotte, men det var svært at lave (Laura 2 kl.) 12 De ser sjove ud. (Line 2. kl.) Det er mærkeligt, at man kan lave skygger af sig selv. (Karoline 2. kl.) Billederne er sjove. (Astrid H. 2, kl.) Det er svært at finde sig selv. (Nikolaj 2. kl.) Det ville nu være lidt pænere i lilla og lyseblå. (Marie 2. kl.) Jeg synes, at Kristine er pæn. (Rosa 2. kl.) Vi er lækre. (Heidi 2. kl.)

13 Det er svært at genkende sig selv. (Sofie 2. kl.) Det ser meget sjov ud. (Pernille 2. kl.) Alle er god til et eller andet. (Frederik 2. kl.) Billederne er sjove. (Casper 2. kl.) Det ville se pænere ud i pink. (Kristine. 2. kl.) 13 Outrup Skoleblad Det er svært at finde sig selv. (Kasper 2. kl.) Jeg ser meget sjov ud med briller. (Simon. 2. kl.) Det var sjovt at tegne sig selv (Freja 2. kl.) Jeg kan bedre lide grøn og blå (Magnus 2. kl.)

14 3. klasse I 3. klasse har vi arbejdet med salgsannoncer i dansk. Vi har i fællesskab forfattet nogle salgsannoncer og eleverne har fået lov til at skrive deres egne. Vi håber I morer jer lige så meget over disse annoncer, som vi har moret os med at skrive dem. 14 Salgsano nce Sælges: P ony Hvad: Jeg har en sk immel DS sportspo P (D ny) frisk en, d til salg. Hun er en ansker lige er li blevet 4 h lle 16/3. Hun er d er Hun er pa ca i stg en. Mål. sset med dy tænder, o rmekur o relæge, vacc, g smed. H meget st un har ærk Hun har e e hove og bruger n super g ikk o d springte e sko. og kan d et grund k nik læggend suren. Hu e i dre nh ning og sp ar været med til ri sng ri ikke noge ngundervisning. S ridige t ti Går lige o l og komme nye st r pi eder. rides på tu trailer og er trafik sikker. Ka r alene. n Pris: Kontakt: Julie Rasm ussen, ju senhotm lierasmusail.com E ller tlf Skoletaske til salg. Dato: 29/ Rød pigeskoletaske sæl ges. Den kan bruges op til 3. klasse. Pris 50 kr. Kontakt: Simone eller m/ om. EFB T-shirt til salg. Den er blå- og hvidstribet. Bag på står der Ankersen og 3. Det er dette års model. T-shirten er næsten ikke brugt. Størrelsen er XL. Pris; kom med et bud- (nypris 550 kr). Kontakt; eller mobil Skole til salg. 99 år gammel skole til salg. Lokalerne har tavler og Smart Boards. Der er ti klasselokaler, en aula og nogle faglokaler. Udenfor er der sandkasser, gynger, cykelskur, multibane, volleyballbane, fodboldbaner og mange andre ting. Skolen blev sat i stand for fem år siden. SFO en med gocartbane følger med i prisen. Salgsannon ce FODBOLDST ØVL Grønne og so ER TIL SALG rte fodbolds tøvler til salg. Det er brugt en smule meget. Det koster 188 kr. kontakt : Jam eller ring til LAVET AF JA MES En bamse til salg. un og gul En bamse den er br d an en t ligner lid s!!!! den er lidt og den kan sige gfs gammel brugt den er to år har hanekam og n be den har tre bare skriv til pris-5oo millioner k og mit mobil e.d.liv Thomas-holm 9 nummer Pris: 1 krone. Kontakt: eller mobil Guldfisk til salg. Dato 29/ To guldfisk sælges. Den ene er rød og den anden er gul. Det er voksne guldfisk. De sælges i et akvarie og de koster 200 kr. Kontakt: Lærke på eller g, Kattekillinger til sal 3 grå, Der er 3 sorte og Pris 0 kr, inden de Der går 4 til 8 uger kan sæljes, er, Der er 9 katteilling Kontakt Jonas, Skoletaske til salg Sort jeva skoletaske til salg. den er brugt. Der er mange lommer/rum. den kan holde til meget. Den er dejlig at have på ryggen. pris: 70 kr. kontakt eller Hest til salg. Dato: 29/ til salg. Det er Brun springpony men føles år, 16 på en hoppe n kan blive Hu t. som en unghes kker ikke sti n me t, ke æk forskr 0 kr. inkl s Pri af med dig. r. sty Ud ie.dk eller Kontakt: Salg: Kanin bur til salg. Dato: Hvad?: Kanin bu r til salg. Rød ka nin bur. Den er go og den er rotte sikke rt og den kan åbne s med låget/lofte t. Pris: 200 kr inkl madskål og sutte flaske, savsmuler, hø, halm. Kontakt: Skriv en mail til k eller ring til

15 Otto Frello på Outrup Skole I ugerne op til Otto Frellos 90 års fødselsdag arbejdede klasse i billedkunst med temaer, der var inspireret af Frellos store billedrigdom. Sammen med Sogneforeningen blev det arrangeret, at skolen kunne få et vindue ved Brugsen til udstilling af elevarbejder, og samtidig kunne vi lave en udstilling i skolens aula. Resultatet blev en mængde dejlige fantasihuse tegnet og farvelagt på papir og huse udformet i ler. Der manglede ikke fantasi, men vi fik nogle flotte resultater. Otto Frello er født 1924 i Outrup hvor han boede, indtil han som 24-årig bosatte sig i København. 15 Outrup Skoleblad

16 4. klasse 16 Varde Biograf 3.4 og 5. tog med bussen ind til Varde biograf. Så skulle vi ind og finde pladser. Der kom nogen reklamer før filmen. Efter reklamerne begyndte filmen. Vi så Brendan og hemmelighedernes bog. Den handlede om en dreng der hedder Brendan. Folkene bygger en mur for at beskytte sig mod vikingerne. Brendan ser et hul i muren. Han går ud fra muren selv om han ikke må. Han mødte en pige der hed Asling og de blev gode venner. Hans onkel så ham uden for og spærrede ham inde. Pigen kom og hjalp ham ud. Manden som hjalp Brendan med at skrive bogen havde tabt et magisk øje. Brendan fandt øjet i en hule. Vi synes at det var en sjov tur og en god film. Skrevet af Marcus og Sebastian Natur/Teknik forsøg Vi har lavet en masse spændende forsøg i Natur/Teknik, fx har vi lavet undervandsspringvand og hjemmelavet is. Her er en opskrift på undervandsspringvand. Turen i biografen Vi startede på Outrup skole og bussen kom og hentede og 5. klasse. Bussen kørte os til Varde hvor vi gik ind i biografen. Vi skulle se Brendan og hemmelighedernes bog. Filmen handler om en dreng der hedder Brendan der bor i en landsby. Han må ikke gå ud af landsbyens mur fordi det er for farligt. Men det gør han så alligevel. Han bliver opdaget og bliver låst inde i landsbyen. Han slipper ud med hjælp af Asling som han mødte i skoven. Han går ud i skoven igen for vikingerne kommer efter bogen. De flygtede med bogen væk fra vikingerne. Vikingerne fandt dem men pigen kom med sine ulvevenner og reddede dem. Brendan og en af hans onkler lavede bogen færdig ved hjælp af et øje mere i panden som Brendan havde fundet i skoven. Han tog bogen med tilbage til landsbyen og viste den til sin onkel der heldigvis stadig levede efter angrebet og så sluttede filmen. Vi gik hen til bussen igen og kørte hjem. Da vi kom hjem fik vi noget at spise. Derefter skulle vi lave en bog til filmen. Der var et flot mønster i filmen så det skulle der selvfølgelig også være i bogen. Vi puttede noget papir ind i bogen så det lignede sider. Der skrev vi svarene på de opgaver vi fik. Det var en god oplevelse at se filmen. Det var sjovt og spændende at lave bogen. Vidste du at bogen findes i virkeligheden og at den cirka er 1200 år gammel. Bogen opbevares på biblioteket i Dublin. Skrevet af Sofie of Rasmus

17 Undervandsspringvand Det skal du bruge: Et akvarium/stor skål 2-3 små glas 2-3 forskellige frugtfarve varmt og koldt vand 1. Hæld koldt vand ned i et akvarium/stor skål. 2. Hæld varmt vand i glassene med frugtfarve. (hvert glas får sin egen frugtfarve). 3. Tag glassene med frugtfarve og varmt vand ned i et akvarium/stor skål. Nu kan du se hvor flot det er! ADVARSEL! Gør det udendørs, det griser meget. Brug glas og ikke plastikkopper. Pas på frugtfarven, det er svært at få af tøj eller lignende. Prøv det der hjemme, det er sjovt og nemt. Nu kommer der en opskrift på is. Hjemmelavet is Det skal du bruge: Vejsalt eller almindelig salt En balje frosset vand Saft og vand Ispinde og plastikkrus Hammer og lille skovl 17 Outrup Skoleblad 1. Du skal hamre det frosne vand i meget små stykker og tage det i baljen. 2. Drys kopper vejsalt i. Hæld saftevand i kopperne. 3. Brug skovlen til at lave små huller, hvor kopperne skal i. (der skal ca. 1-4 kopper i) 4. Vent i ca min. og du har hjemmelavet is! ADVARSEL Hæld isen i kloakken efter du har brugt det. Brug skovle til at få kopperne ned i baljen. Nu har vi fortalt om de 2 forsøg som vi har lavet indtil videre. Men der kommer sikkert mange flere forsøg! Vi synes at det var sjovt og hyggeligt. Gør det sammen med en ven, så bliver det sjovere. Af: Ilse, Kinga, Alexander og Emma 4.A

18 Kalender for August September Oktober November December Januar 1 1 uge uge49 1 Nytår uge uge uge års jubi uge uge motionsdag 10 uge skolestart uge3 13 Forældremøde uge uge uge uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl uge4 20 lejrskole 6.kl uge lejrskole 6.kl lejrskole 6.kl. 22 uge uge skolefoto uge uge Juledag juledag 26 uge uge uge40 29 omfoto uge

19 Februar Marts April Maj Juni Juli St.beded 1 uge23 1 2uge6 2 uge10 2 Skærtors Langfredag skolefest uge skolefest 5 5Påskedag Påsked uge uge24 8 9uge7 9 uge natur maraton uge uge uge Kr.Himmelf uge uge8 16 uge sommerfest uge Outrup Skoleblad uge uge uge uge9 23 uge Pinsedag pinsed uge uge Palmesøn musikfestival 29 uge uge

20 4. klasse 20 Det vildeste genbrug Hej nu vil vi fortælle om genbrugsprojekt. Vi har været med i en konkurrence med Store Nørd. Hvert år skal man i 4. klasse i Varde Kommune lave det genbrugsprojekt. Vi skulle se en startfilm, hvor Peter fortalte os lidt om konkurrencen og hvad de har lavet i Store Nørd. Efter vinterferien gik konkurrencen i gang. Man skulle lave en video når man færdig med at bygge sin genbrugsting. Videoen skulle lægges på skoletube så Peter kunne se den. Efter at Peter havde set alle videoerne bestemte han sig for hvem der havde vundet. Vi begyndte at finde materialer og bygge vores genbrugsting. Der var nogen der byggede en vindmølle, ventilator, højtalere, to raketter og vi lavede selv en båd. Men faktisk var det hold der lavede ventilatoren, først i gang med en mælkekarton der kunne flyve og kører. Men det lykkedes ikke. Så der for besluttede de at lave ventilatoren. Vindmøllen er bygget af et gammelt jernrør, pap og et cykelhjul. Ventilatoren var bygget af en træstolpe, pap, snor og en gammel elastik. Højtalerne var lavet af gamle kartoner og plastikkopper. De to raketter er lavet af det samme, de er lavet af flasker og der er to slanger og ramper, de brugte også en cykelpumpe. Vores båd var lavet af fire flasker, en træplade, stof, en træpæl og noget gammelt snor. Vores båd skulle rigtigt have nogle kartoner på siden men det sagde læreren at det ikke vil virke fordi der vil komme vandmodstand. Kartonerne var også lavet af pap så de ville blive ujævne og slatne. Nogle tider var det svært og nogle gange var det sjovt og nemt Alle de sidste forsøg klassen lavede virkede. Det har været et sjovt projekt og det var hyggeligt. Det var Nordenskov skole der vandt, de lavede en sommerkælk. Skrevet af Malthe, Sigrid og Ida 4. kl.. Ekstra dansktimer i 4.klasse Undervisningsministeriet havde bestemt at cirka klasser skulle have 4 ekstra dansktimer om ugen. Det startede d. 19. august og sluttede d.13. december. For os i 4.klasse på Outrup skole, skulle vi starte kl.7:45 hver morgen undtagen mandag. Det var en smule mærkeligt da vi var de eneste elever på skolen og det var mørkt da vi kom. Vi fik læst nogle bøger, og lavede drama. Hver morgen når vi kom, havde Winnie skiftet en talemåde som vi skulle snakke om fx man skal ikke græde over spildt mælk. Vi læste: Engelbert H, Sommerferie, Jul med forhindringer og et digt af H.C. Andersen. Vi læste også bogen Gummi Tarzan og så filmen Gummi T. Det var en god og lidt mærkelig oplevelse, men vi lærte også noget. Skrevet af Aske, Phillip, Max, Julie, Johanne.

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Kære børn og forældre

Kære børn og forældre Kære børn og forældre Vi har vist sagt det før, men forhåbentlig er det nu ved at være sandt når vi igen siger at foråret banker på! Solen titter mere og mere frem bag skyerne og den dejlige vind bliver

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere