Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22"

Transkript

1 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22

2 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden Rapporten blev udarbejdet den :42:10. 2

3 1 Er jeres skole en skole med eller uden overbygning? Med overbygning 9 40,91% Uden overbygning 13 59,09% Ubesvaret 0 0% Basis 22 Gns. 1,59 3

4 3 Hvilken af de beskrevne modeller for mødetid og mulighed for fleksibilitet beskriver bedst praksis på skolen i 2014/2015? Model med fast arbejdstid 3 13,64% Model med fast individuel arbejdstid Model 1 med fleksibilitet ,73% 27,27% Model 2 med fleksibilitet 6 27,27% Model 3 med fleksibilitet 1 4,55% Ubesvaret 1 5% Basis 22 Gns. 2,86 4

5 4 Har I justeret modellen for mødetid i forhold til jeres planer inden skoleårets start? Ja 14 66,67% Nej 5 23,81% Nej, men vi tænker der snart er behov for at se på modellen for mødetid på vores skole 2 9,52% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,43 5

6 5 Overvejer I i det kommende skoleår ændringer, der giver større fleksibilitet for den enkelte medarbejder? Ja 8 38,10% Nej 9 42,86% Ved ikke Ubesvaret ,05% 0% Gns. 1,53 6

7 6 Hvor mange undervisningstimer (fagopdelt, understøttende, udvidet undervisningsbegreb) i alt er lærerne i gennemsnit planlagt til at varetage i indeværende skoleår? Under 725 klokketimer klokketimer 0 1 0,00% 4,76% klokketimer 7 33,33% klokketimer 11 52,38% Over 800 klokketimer Ubesvaret 2 0 9,52% 0% Gns. 3,67 7

8 7 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mest? 8 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mindst? Mest Mindst Barrit Daugård (TR, læsevejleder m.m.) Glud Hedensted har mange funktioner bl.a TR Hornsyld Klasseundervining Korning Lærere på nedsat tid er ikke medregnet Langskov (AKT + plc) Lindved er pt. på liniefagskursus Løsning Rask Mølle (vejleder) Rårup Skolen i Midten Stenderup Stjernevejskolen Stouby (udvidet undervisningsbegreb) Mindste undervisningstimetale for lærere, der ikke får 175 timer, ikke er påkursus, ikke har nedsat beskræftigelsesgrad Tørring på efteruddannelse i natur/teknik. IT ansvarlig Uldum (læreren er TR og bibliotekar) Ølsted Øster Snede to lærere på fuld tid som læser n/t Aale Hjortsvang Ungdomsskole

9 9 Er der lavet samarbejdsaftaler med eksterne parter indenfor rammerne af den åbne skole? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ikke endnu, men der vil blive lavet aftaler i løbet af skoleåret ,81% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,71 9

10 10 Hvem er der lavet samarbejdsaftaler med indenfor rammerne af den åbne skole? Svar Præsten og foreninger samt Glud museum De lokale spejdere er brugt i dette skoleår - dog ingen underskrevet aftale. Der har været i samarbejde med Kjærgaard - heller ikke nogen skriftlig aftale, men vi forventer, det fortsætter og udbygges. UU- vejleder har haft 10 uger som en del af en valgfagsordning. Lokalhistorisk i forbindelse med temauge Jette Hvid, SFO-leder. Kjærgaard Idrætsklubber Kirken Pentangue-klubben i Aale De blå Spejdere Glud Museum Menighedsrådet i Aale Play - Alive Økologiens Have - Odder Film-klubben i Aale Forældre laver mad til alle på skolen Borgerforeningen i Aale musikskolen Musikskole, kirke, billedskole Foreningslivet Der er lavet aftaler med missionshuset Klippen om hygge/lektiecafe en gang om ugen Præsterne vedrørende konfirmation Ungdomsskolens valgfagstilbud kan erstatte SIMs Vi forventer valgfag idræt får samarbejde med idrætsforeninger med henblik på minilederuddannelse Samarbejde med gymnasiet om matematik i udskolingen, hvor noget af undervisningen foregår på gymnasiet 10

11 11 Tænkes bevægelse som en integreret del af undervisningen, eller planlægges den som en selvstændig aktivitet? Ja, bevægelse tænkes hel eller næsten helt ind som en integreret del af undervisningen 12 57,14% Nej, bevægelse tænkes primært som en selvstændig aktivitet 1 4,76% En blanding med ca. halv integration og halv selvstændig aktivitet 8 38,10% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,81 11

12 12 Hvordan er den understøttende undervisning planlagt? Samlet i større blokke ( eks. hele eller halve dage) 3 14,29% Spredt ud over skoledagen og skoleugen 13 61,90% Anden organisering Ubesvaret ,81% 0% Gns. 2,1 12

13 13 Påtænker I at ændre planlægningen af den understøttende undervisning i det kommende skoleår? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ved ikke Ubesvaret ,81% 0% Gns. 1,31 13

14 14 I hvilken grad oplever I, at der er skabt en mere varieret skoledag for eleverne? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 5 23,81% I nogen grad 14 66,67% I mindre grad Slet ikke 2 0 9,52% 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,86 14

15 15 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den fagdelte undervisning? 0 klassetrin 18 85,71% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 57,14% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 3 9,52% 14,29% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,24 15

16 16 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den understøttede undervisning? 0 klassetrin 19 90,48% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 71,43% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 2 9,52% 9,52% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,18 16

17 17 Er det jeres vurdering, at pædagogerne har fået en mere central rolle i forhold til elevernes læring idag end for 12 måneder siden? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad I nogen grad 1 6 4,76% 28,57% I mindre grad 6 28,57% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,95 17

18 18 Hvor mange procent af skolens elever i indskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 0 0,00% Over 80% Ubesvaret ,48% 10% Gns. 3 18

19 19 Hvor mange procent af skolens elever på mellemtrin vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 5 23,81% Over 80% Ubesvaret ,67% 10% Gns. 2,74 19

20 20 Hvor mange procent af skolens elever i udskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 3 14,29% 60-80% 3 14,29% Over 80% Ubesvaret ,81% 48% Gns. 2,18 20

21 22 Temaer: Hvor ofte? Oftere idag Det samme Mindre idag For tidligt at udtale sig om Basis Gns. Skolens arbejde med 14 66,67% 5 23,81% 1 4,76% 1 4,76% 0 0,00% 21 1,48 medarbej dertrivsel Tvivl og usikkerhe d blandt 14 66,67% 4 19,05% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,48 medarbej derne Skolens arbejde med 2 9,52% 18 85,71% 0 0,00% 1 4,76% 0 0,00% 21 2,00 elevernes trivsel Total 21 1,65 Vandret procentberegning Ubs. 21

22 23 Sammenlignet med for 12 måneder siden, indgår skolens arbejde med læringsmål så oftere eller sjældnere i dialog med medarbejderne? Oftere idag 15 71,43% Det samme Mindre idag ,29% 0,00% For tidligt at udtale sig om 3 14,29% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,57 22

23 24 Hvordan passer følgende udsagn vedrørende læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at vi er kommet godt igang med arbejdet omkring individuelle læringsmål for eleverne"? I meget høj grad I høj grad 2 4 9,52% 19,05% I nogen grad 13 61,90% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,71 23

24 25 Hvordan passer følgende udsagn vedr. læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at medarbejderne ser mening i forhold til arbejdet med de individuelle læringsmål"? I meget høj grad I høj grad ,52% 52,38% I nogen grad 6 28,57% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,38 24

25 26 Hvordan fungerer teamsamarbejdet blandt skolens medarbejdere idag i forhold til for 12 måneder siden? Meget bedre 1 4,76% Bedre 4 19,05% Uændret Lidt dårligere ,86% 33,33% Meget dårligere 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,05 25

26 27 Er det jeres oplevelse, at medarbejderne er blevet bedre til at få delt viden om læringsforløb? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 2 9,52% I nogen grad I mindre grad ,67% 23,81% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,14 26

27 28 Udfra hvilket I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. synspunkt opleves forårets udfordring med placering af konfirmationsforberedel Basis Gns. se løst på en tilfredsstillende måde?: Jeres/skolens synspunkt 0 0,00% 7 87,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 8 2,00 Præsten/præsternes synspunkt 3 37,50% 3 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 8 1,50 Eleverne og forældrenes synspunkt 0 0,00% 4 50,00% 1 12,50% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00% 8 2,20 Total 8 1,90 Vandret procentberegning 27

28 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Sendt nyhedsbreve ud til forældrene 18 85,71% Afholdt et eller flere arrangementer for forældrene med henblik på information om reformen 20 95,24% Har ikke gjort noget efter sommerferien ,00% Notér andet: Ubesvaret ,62% 0% Gns. 2,04 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Notér andet: ledelsesrep. har deltaget på alle forældremøder i forbindelse med opstart af skoleåret. Ledelsen har deltaget i alle forældremøder. Video på Facebook. Skriver om skolereformen på den ene eller anden måde i forbindelse med nyhedsbreve i løbet af året. Orientering på forældremøder information på intra,forældremøder Ledellsen har deltaget i alle klassers forældremøder Fællesmøder for alle forældre - informationsmøder Deltagelse på samtlige forældremøder og svaret på spørgsmål Ledelsen har deltaget med en orientering på alle forældremøder i starten af skoleåret Løbende information på intra 28

29 30 I hvilken grad er det jeres vurdering, at jeres skole er kommet godt igang med at implementere folkeskolereformens intentioner? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad ,38% 42,86% I mindre grad 0 0,00% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,38 29

30 32 Er det jeres oplevelse, at den nye ressoucetildelingsmodel har flyttet ressourcer fra indskoling til mellemtrin eller udskoling? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad 0 9 0,00% 42,86% I mindre grad 4 19,05% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,76 30

31 33 Har I nogle yderligere bemærkninger til implementeringen af folkeskolereformen på jeres skole kan I anføre dem her? Svar Vores model med arbejdstid er indrettet sådan at alle medarbejder som udgangspunkt har deres fulde arbejdstid på skolen, og det er individuelt aftalt hvornår den er placeret, dog med fælles dage onsdag og torsdag til hhv 17 og 16. 1) Vi skal have udviklet nye kriterier for vurdering af lærerkompetencer. Linjefagskurser bør supppleres med "årskurser", hvor der tages højde for mange års undervisningserfaring. Skolerne skal have en andel i milliard-midlerne, således at der er mulighed for at sende flere lærere på efteruddanelse. 2) Godt at der ikke er lavet lokale arbejdstidsaftaler. 3) Lærernes øgede undervisningsforpligtigelse er en hæmsko i forhold til implementering af reformen. 4) Inklusionsopgaven - og de meget udfordrnede økonomiske rammer - er langt, langt den største hæmmende faktor i forhold til at holde fokus på reformens intentioner. På spørgsmålet om pædagogernes deltagelse i den faglige undervisning har vi svært ved at svare, da pædagogerne generelt har haft stor andel i undervisningen inden reformen. Vi oplever at personalet er positive i forhold til reform og arbejdstid, men de føler sig presset på tid til andet arbejde. Vi oplever, at folk var mere fustrerede sidste forår, da de var usikre på udmøntning af reform og arbejdstid. Vi har brug for tid til at blive dygtigere til f.eks. individuelle læringsmål og ikke møde pres om, at vi skal være færdige til en bestemt tid. Men vi synes heller ikke længere, at presset er så udtalt "fra oven", som vi oplevede det i begyndelsen. Det giver mere ro også for os som ledere. Det har været meget givende med temamøderne vedr. skolereformen, så vi føler os klædt godt på til at arbejde videre med skolereformen, selv om der er et stykke vej endnu. Ledersygdom har vanskeliggjort implementeringen, ligesom nogle af svarene derfor også indeholder en stor grad af usikkerhed. Personalet er positiv overfor reformen og vil rigtig gerne arbejde med implementeringen. Men tiden til udviklingen og implementeringen af reformen er meget knap. Det har været uhensigtsmæssig, at to så store reformer - arbejdstidregler og folkeskolereform skal gennemføres samtidig. Vedr. fleksibel arbejdtid: Vi har en forventning om en øget fleksibilitet - dog er der store forskelle på hvad den enkelte medarbejder ønsker. Vedr. lektiehjælp: Kun en elev på skolen har fravalgt. Generelt:rammerne for at indfri intentionerne i reformen opleves af personalet som ufleksible - mangel på tid til samarbejde, forberedelse, udarbejdelse af individuelle læringsmål mm. De mange timer lærerne læser påvirker i høj grad arbejdet med implementeringen af reformen. Der er mindre tid til samarbejde, fælles forberedelse og udvikling, hvilket er et stort problem. Flere lærere er pressede, hvilket igen påvirker implementeringen. Selv om tanken er, at ledelsen sammen med medarbejderne skal vurdere opgave og tid, er der ikke mulighed for at ændre væsentligt i opgaverne. Folkeskolereformen er en succes på skolen. Alle er glade for reformen og ser en god mening med tiltagene. Vi kan ikke påstå at være færdige med udviklingsarbejdet omkring reform, men der gøres forsøg med de forskellige elementer, som så også giver anledning til at ændre på ting, når vi oplever ting, som ikke giver så meget mening, som intentionen havde været. Arbejdstidsregl / lov 409 har bræmset effekten for skolereformen. Lærerne har været usikker på, hvordan tid og læring ville komme til at " spille sammen", og tiden har fyldt meget - alt for meget i den usikkerhed. Det forekommer vanskeligt at skulle udvikle en skoles kultur samtidight med, at der er reduceret i den tid der er til rådighed for den enkelte medarbejder til dette. Her tænker jeg på den øgede undervisningstid, som efter min mening nødvendigvis afstedkommer mindre tid til øvrige opgaver, herunder udvikling. Vi har fået mange positive tilbebagemeldinger fra forældre om at vores arbejde med reformen og dens implementering. alt i alt meget positivt. Vi har afholdt evaluering med det samlede personale. Dette er gjort ved spørgeskemaundersøgelse og et temamøde. Der er efter mødet gennemført visse ændringer og udvalgte punkter vil senere tages op på udviklingsmøder vedr. yderligere implementering/udvikling af reformen. Med implementeringen af skolereformen er udskolingen blevet presset med ressourcer. Der er et stort rettearbejde og opfølgningsarbejde, da vi skal forberede eleverne til de afsluttende prøver og deres overgang til ungdomsuddannelser. Det kræver ekstraordinær forberedelse. Ligeledes skal medarbejderne have fokus på, løbende vurdere og følge op på uddannelseparathed for den enkelte elev. 31

32 Udført af: Rosenkilde Kim B. (Hed-Kom) Virksomhedsnavn: Hedensted Kommune Udførelsestidspunkt: :42:10 Antal besvarelser: 22 Antal inviterede respondenter (pr. ): 23 Besvarelsesprocent: 100 % Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet. 32

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere