Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22"

Transkript

1 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22

2 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden Rapporten blev udarbejdet den :42:10. 2

3 1 Er jeres skole en skole med eller uden overbygning? Med overbygning 9 40,91% Uden overbygning 13 59,09% Ubesvaret 0 0% Basis 22 Gns. 1,59 3

4 3 Hvilken af de beskrevne modeller for mødetid og mulighed for fleksibilitet beskriver bedst praksis på skolen i 2014/2015? Model med fast arbejdstid 3 13,64% Model med fast individuel arbejdstid Model 1 med fleksibilitet ,73% 27,27% Model 2 med fleksibilitet 6 27,27% Model 3 med fleksibilitet 1 4,55% Ubesvaret 1 5% Basis 22 Gns. 2,86 4

5 4 Har I justeret modellen for mødetid i forhold til jeres planer inden skoleårets start? Ja 14 66,67% Nej 5 23,81% Nej, men vi tænker der snart er behov for at se på modellen for mødetid på vores skole 2 9,52% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,43 5

6 5 Overvejer I i det kommende skoleår ændringer, der giver større fleksibilitet for den enkelte medarbejder? Ja 8 38,10% Nej 9 42,86% Ved ikke Ubesvaret ,05% 0% Gns. 1,53 6

7 6 Hvor mange undervisningstimer (fagopdelt, understøttende, udvidet undervisningsbegreb) i alt er lærerne i gennemsnit planlagt til at varetage i indeværende skoleår? Under 725 klokketimer klokketimer 0 1 0,00% 4,76% klokketimer 7 33,33% klokketimer 11 52,38% Over 800 klokketimer Ubesvaret 2 0 9,52% 0% Gns. 3,67 7

8 7 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mest? 8 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mindst? Mest Mindst Barrit Daugård (TR, læsevejleder m.m.) Glud Hedensted har mange funktioner bl.a TR Hornsyld Klasseundervining Korning Lærere på nedsat tid er ikke medregnet Langskov (AKT + plc) Lindved er pt. på liniefagskursus Løsning Rask Mølle (vejleder) Rårup Skolen i Midten Stenderup Stjernevejskolen Stouby (udvidet undervisningsbegreb) Mindste undervisningstimetale for lærere, der ikke får 175 timer, ikke er påkursus, ikke har nedsat beskræftigelsesgrad Tørring på efteruddannelse i natur/teknik. IT ansvarlig Uldum (læreren er TR og bibliotekar) Ølsted Øster Snede to lærere på fuld tid som læser n/t Aale Hjortsvang Ungdomsskole

9 9 Er der lavet samarbejdsaftaler med eksterne parter indenfor rammerne af den åbne skole? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ikke endnu, men der vil blive lavet aftaler i løbet af skoleåret ,81% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,71 9

10 10 Hvem er der lavet samarbejdsaftaler med indenfor rammerne af den åbne skole? Svar Præsten og foreninger samt Glud museum De lokale spejdere er brugt i dette skoleår - dog ingen underskrevet aftale. Der har været i samarbejde med Kjærgaard - heller ikke nogen skriftlig aftale, men vi forventer, det fortsætter og udbygges. UU- vejleder har haft 10 uger som en del af en valgfagsordning. Lokalhistorisk i forbindelse med temauge Jette Hvid, SFO-leder. Kjærgaard Idrætsklubber Kirken Pentangue-klubben i Aale De blå Spejdere Glud Museum Menighedsrådet i Aale Play - Alive Økologiens Have - Odder Film-klubben i Aale Forældre laver mad til alle på skolen Borgerforeningen i Aale musikskolen Musikskole, kirke, billedskole Foreningslivet Der er lavet aftaler med missionshuset Klippen om hygge/lektiecafe en gang om ugen Præsterne vedrørende konfirmation Ungdomsskolens valgfagstilbud kan erstatte SIMs Vi forventer valgfag idræt får samarbejde med idrætsforeninger med henblik på minilederuddannelse Samarbejde med gymnasiet om matematik i udskolingen, hvor noget af undervisningen foregår på gymnasiet 10

11 11 Tænkes bevægelse som en integreret del af undervisningen, eller planlægges den som en selvstændig aktivitet? Ja, bevægelse tænkes hel eller næsten helt ind som en integreret del af undervisningen 12 57,14% Nej, bevægelse tænkes primært som en selvstændig aktivitet 1 4,76% En blanding med ca. halv integration og halv selvstændig aktivitet 8 38,10% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,81 11

12 12 Hvordan er den understøttende undervisning planlagt? Samlet i større blokke ( eks. hele eller halve dage) 3 14,29% Spredt ud over skoledagen og skoleugen 13 61,90% Anden organisering Ubesvaret ,81% 0% Gns. 2,1 12

13 13 Påtænker I at ændre planlægningen af den understøttende undervisning i det kommende skoleår? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ved ikke Ubesvaret ,81% 0% Gns. 1,31 13

14 14 I hvilken grad oplever I, at der er skabt en mere varieret skoledag for eleverne? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 5 23,81% I nogen grad 14 66,67% I mindre grad Slet ikke 2 0 9,52% 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,86 14

15 15 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den fagdelte undervisning? 0 klassetrin 18 85,71% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 57,14% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 3 9,52% 14,29% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,24 15

16 16 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den understøttede undervisning? 0 klassetrin 19 90,48% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 71,43% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 2 9,52% 9,52% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,18 16

17 17 Er det jeres vurdering, at pædagogerne har fået en mere central rolle i forhold til elevernes læring idag end for 12 måneder siden? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad I nogen grad 1 6 4,76% 28,57% I mindre grad 6 28,57% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,95 17

18 18 Hvor mange procent af skolens elever i indskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 0 0,00% Over 80% Ubesvaret ,48% 10% Gns. 3 18

19 19 Hvor mange procent af skolens elever på mellemtrin vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 5 23,81% Over 80% Ubesvaret ,67% 10% Gns. 2,74 19

20 20 Hvor mange procent af skolens elever i udskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 3 14,29% 60-80% 3 14,29% Over 80% Ubesvaret ,81% 48% Gns. 2,18 20

21 22 Temaer: Hvor ofte? Oftere idag Det samme Mindre idag For tidligt at udtale sig om Basis Gns. Skolens arbejde med 14 66,67% 5 23,81% 1 4,76% 1 4,76% 0 0,00% 21 1,48 medarbej dertrivsel Tvivl og usikkerhe d blandt 14 66,67% 4 19,05% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,48 medarbej derne Skolens arbejde med 2 9,52% 18 85,71% 0 0,00% 1 4,76% 0 0,00% 21 2,00 elevernes trivsel Total 21 1,65 Vandret procentberegning Ubs. 21

22 23 Sammenlignet med for 12 måneder siden, indgår skolens arbejde med læringsmål så oftere eller sjældnere i dialog med medarbejderne? Oftere idag 15 71,43% Det samme Mindre idag ,29% 0,00% For tidligt at udtale sig om 3 14,29% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,57 22

23 24 Hvordan passer følgende udsagn vedrørende læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at vi er kommet godt igang med arbejdet omkring individuelle læringsmål for eleverne"? I meget høj grad I høj grad 2 4 9,52% 19,05% I nogen grad 13 61,90% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,71 23

24 25 Hvordan passer følgende udsagn vedr. læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at medarbejderne ser mening i forhold til arbejdet med de individuelle læringsmål"? I meget høj grad I høj grad ,52% 52,38% I nogen grad 6 28,57% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,38 24

25 26 Hvordan fungerer teamsamarbejdet blandt skolens medarbejdere idag i forhold til for 12 måneder siden? Meget bedre 1 4,76% Bedre 4 19,05% Uændret Lidt dårligere ,86% 33,33% Meget dårligere 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,05 25

26 27 Er det jeres oplevelse, at medarbejderne er blevet bedre til at få delt viden om læringsforløb? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 2 9,52% I nogen grad I mindre grad ,67% 23,81% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,14 26

27 28 Udfra hvilket I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. synspunkt opleves forårets udfordring med placering af konfirmationsforberedel Basis Gns. se løst på en tilfredsstillende måde?: Jeres/skolens synspunkt 0 0,00% 7 87,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 8 2,00 Præsten/præsternes synspunkt 3 37,50% 3 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 8 1,50 Eleverne og forældrenes synspunkt 0 0,00% 4 50,00% 1 12,50% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00% 8 2,20 Total 8 1,90 Vandret procentberegning 27

28 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Sendt nyhedsbreve ud til forældrene 18 85,71% Afholdt et eller flere arrangementer for forældrene med henblik på information om reformen 20 95,24% Har ikke gjort noget efter sommerferien ,00% Notér andet: Ubesvaret ,62% 0% Gns. 2,04 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Notér andet: ledelsesrep. har deltaget på alle forældremøder i forbindelse med opstart af skoleåret. Ledelsen har deltaget i alle forældremøder. Video på Facebook. Skriver om skolereformen på den ene eller anden måde i forbindelse med nyhedsbreve i løbet af året. Orientering på forældremøder information på intra,forældremøder Ledellsen har deltaget i alle klassers forældremøder Fællesmøder for alle forældre - informationsmøder Deltagelse på samtlige forældremøder og svaret på spørgsmål Ledelsen har deltaget med en orientering på alle forældremøder i starten af skoleåret Løbende information på intra 28

29 30 I hvilken grad er det jeres vurdering, at jeres skole er kommet godt igang med at implementere folkeskolereformens intentioner? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad ,38% 42,86% I mindre grad 0 0,00% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,38 29

30 32 Er det jeres oplevelse, at den nye ressoucetildelingsmodel har flyttet ressourcer fra indskoling til mellemtrin eller udskoling? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad 0 9 0,00% 42,86% I mindre grad 4 19,05% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,76 30

31 33 Har I nogle yderligere bemærkninger til implementeringen af folkeskolereformen på jeres skole kan I anføre dem her? Svar Vores model med arbejdstid er indrettet sådan at alle medarbejder som udgangspunkt har deres fulde arbejdstid på skolen, og det er individuelt aftalt hvornår den er placeret, dog med fælles dage onsdag og torsdag til hhv 17 og 16. 1) Vi skal have udviklet nye kriterier for vurdering af lærerkompetencer. Linjefagskurser bør supppleres med "årskurser", hvor der tages højde for mange års undervisningserfaring. Skolerne skal have en andel i milliard-midlerne, således at der er mulighed for at sende flere lærere på efteruddanelse. 2) Godt at der ikke er lavet lokale arbejdstidsaftaler. 3) Lærernes øgede undervisningsforpligtigelse er en hæmsko i forhold til implementering af reformen. 4) Inklusionsopgaven - og de meget udfordrnede økonomiske rammer - er langt, langt den største hæmmende faktor i forhold til at holde fokus på reformens intentioner. På spørgsmålet om pædagogernes deltagelse i den faglige undervisning har vi svært ved at svare, da pædagogerne generelt har haft stor andel i undervisningen inden reformen. Vi oplever at personalet er positive i forhold til reform og arbejdstid, men de føler sig presset på tid til andet arbejde. Vi oplever, at folk var mere fustrerede sidste forår, da de var usikre på udmøntning af reform og arbejdstid. Vi har brug for tid til at blive dygtigere til f.eks. individuelle læringsmål og ikke møde pres om, at vi skal være færdige til en bestemt tid. Men vi synes heller ikke længere, at presset er så udtalt "fra oven", som vi oplevede det i begyndelsen. Det giver mere ro også for os som ledere. Det har været meget givende med temamøderne vedr. skolereformen, så vi føler os klædt godt på til at arbejde videre med skolereformen, selv om der er et stykke vej endnu. Ledersygdom har vanskeliggjort implementeringen, ligesom nogle af svarene derfor også indeholder en stor grad af usikkerhed. Personalet er positiv overfor reformen og vil rigtig gerne arbejde med implementeringen. Men tiden til udviklingen og implementeringen af reformen er meget knap. Det har været uhensigtsmæssig, at to så store reformer - arbejdstidregler og folkeskolereform skal gennemføres samtidig. Vedr. fleksibel arbejdtid: Vi har en forventning om en øget fleksibilitet - dog er der store forskelle på hvad den enkelte medarbejder ønsker. Vedr. lektiehjælp: Kun en elev på skolen har fravalgt. Generelt:rammerne for at indfri intentionerne i reformen opleves af personalet som ufleksible - mangel på tid til samarbejde, forberedelse, udarbejdelse af individuelle læringsmål mm. De mange timer lærerne læser påvirker i høj grad arbejdet med implementeringen af reformen. Der er mindre tid til samarbejde, fælles forberedelse og udvikling, hvilket er et stort problem. Flere lærere er pressede, hvilket igen påvirker implementeringen. Selv om tanken er, at ledelsen sammen med medarbejderne skal vurdere opgave og tid, er der ikke mulighed for at ændre væsentligt i opgaverne. Folkeskolereformen er en succes på skolen. Alle er glade for reformen og ser en god mening med tiltagene. Vi kan ikke påstå at være færdige med udviklingsarbejdet omkring reform, men der gøres forsøg med de forskellige elementer, som så også giver anledning til at ændre på ting, når vi oplever ting, som ikke giver så meget mening, som intentionen havde været. Arbejdstidsregl / lov 409 har bræmset effekten for skolereformen. Lærerne har været usikker på, hvordan tid og læring ville komme til at " spille sammen", og tiden har fyldt meget - alt for meget i den usikkerhed. Det forekommer vanskeligt at skulle udvikle en skoles kultur samtidight med, at der er reduceret i den tid der er til rådighed for den enkelte medarbejder til dette. Her tænker jeg på den øgede undervisningstid, som efter min mening nødvendigvis afstedkommer mindre tid til øvrige opgaver, herunder udvikling. Vi har fået mange positive tilbebagemeldinger fra forældre om at vores arbejde med reformen og dens implementering. alt i alt meget positivt. Vi har afholdt evaluering med det samlede personale. Dette er gjort ved spørgeskemaundersøgelse og et temamøde. Der er efter mødet gennemført visse ændringer og udvalgte punkter vil senere tages op på udviklingsmøder vedr. yderligere implementering/udvikling af reformen. Med implementeringen af skolereformen er udskolingen blevet presset med ressourcer. Der er et stort rettearbejde og opfølgningsarbejde, da vi skal forberede eleverne til de afsluttende prøver og deres overgang til ungdomsuddannelser. Det kræver ekstraordinær forberedelse. Ligeledes skal medarbejderne have fokus på, løbende vurdere og følge op på uddannelseparathed for den enkelte elev. 31

32 Udført af: Rosenkilde Kim B. (Hed-Kom) Virksomhedsnavn: Hedensted Kommune Udførelsestidspunkt: :42:10 Antal besvarelser: 22 Antal inviterede respondenter (pr. ): 23 Besvarelsesprocent: 100 % Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet. 32

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Hovedresultater fra de første rapporter i

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Indhold Forord...3 Understøttende undervisning...4 Samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv...6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Den nationale Folkeskolereform Dragør kommunes sigtelinjer for Dragør kommunes skolevæsen indgår fint i den nye nationale skolereform, der

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Fælles forældremøde om

Fælles forældremøde om Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15 Dagsorden Velkomst og præsentation Kort rids over reformens indhold

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Oplæg til drøftelse af beslutningsforslag fra SF om en temperaet. turmåling for folkeskolerne

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Oplæg til drøftelse af beslutningsforslag fra SF om en temperaet. turmåling for folkeskolerne Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Oplæg til drøftelse af beslutningsforslag fra SF om en temperaet byrådsforslag om en temperaturmåling

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere