Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22"

Transkript

1 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22

2 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden Rapporten blev udarbejdet den :42:10. 2

3 1 Er jeres skole en skole med eller uden overbygning? Med overbygning 9 40,91% Uden overbygning 13 59,09% Ubesvaret 0 0% Basis 22 Gns. 1,59 3

4 3 Hvilken af de beskrevne modeller for mødetid og mulighed for fleksibilitet beskriver bedst praksis på skolen i 2014/2015? Model med fast arbejdstid 3 13,64% Model med fast individuel arbejdstid Model 1 med fleksibilitet ,73% 27,27% Model 2 med fleksibilitet 6 27,27% Model 3 med fleksibilitet 1 4,55% Ubesvaret 1 5% Basis 22 Gns. 2,86 4

5 4 Har I justeret modellen for mødetid i forhold til jeres planer inden skoleårets start? Ja 14 66,67% Nej 5 23,81% Nej, men vi tænker der snart er behov for at se på modellen for mødetid på vores skole 2 9,52% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,43 5

6 5 Overvejer I i det kommende skoleår ændringer, der giver større fleksibilitet for den enkelte medarbejder? Ja 8 38,10% Nej 9 42,86% Ved ikke Ubesvaret ,05% 0% Gns. 1,53 6

7 6 Hvor mange undervisningstimer (fagopdelt, understøttende, udvidet undervisningsbegreb) i alt er lærerne i gennemsnit planlagt til at varetage i indeværende skoleår? Under 725 klokketimer klokketimer 0 1 0,00% 4,76% klokketimer 7 33,33% klokketimer 11 52,38% Over 800 klokketimer Ubesvaret 2 0 9,52% 0% Gns. 3,67 7

8 7 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mest? 8 Hvor mange timer underviser de lærere, der underviser mindst? Mest Mindst Barrit Daugård (TR, læsevejleder m.m.) Glud Hedensted har mange funktioner bl.a TR Hornsyld Klasseundervining Korning Lærere på nedsat tid er ikke medregnet Langskov (AKT + plc) Lindved er pt. på liniefagskursus Løsning Rask Mølle (vejleder) Rårup Skolen i Midten Stenderup Stjernevejskolen Stouby (udvidet undervisningsbegreb) Mindste undervisningstimetale for lærere, der ikke får 175 timer, ikke er påkursus, ikke har nedsat beskræftigelsesgrad Tørring på efteruddannelse i natur/teknik. IT ansvarlig Uldum (læreren er TR og bibliotekar) Ølsted Øster Snede to lærere på fuld tid som læser n/t Aale Hjortsvang Ungdomsskole

9 9 Er der lavet samarbejdsaftaler med eksterne parter indenfor rammerne af den åbne skole? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ikke endnu, men der vil blive lavet aftaler i løbet af skoleåret ,81% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,71 9

10 10 Hvem er der lavet samarbejdsaftaler med indenfor rammerne af den åbne skole? Svar Præsten og foreninger samt Glud museum De lokale spejdere er brugt i dette skoleår - dog ingen underskrevet aftale. Der har været i samarbejde med Kjærgaard - heller ikke nogen skriftlig aftale, men vi forventer, det fortsætter og udbygges. UU- vejleder har haft 10 uger som en del af en valgfagsordning. Lokalhistorisk i forbindelse med temauge Jette Hvid, SFO-leder. Kjærgaard Idrætsklubber Kirken Pentangue-klubben i Aale De blå Spejdere Glud Museum Menighedsrådet i Aale Play - Alive Økologiens Have - Odder Film-klubben i Aale Forældre laver mad til alle på skolen Borgerforeningen i Aale musikskolen Musikskole, kirke, billedskole Foreningslivet Der er lavet aftaler med missionshuset Klippen om hygge/lektiecafe en gang om ugen Præsterne vedrørende konfirmation Ungdomsskolens valgfagstilbud kan erstatte SIMs Vi forventer valgfag idræt får samarbejde med idrætsforeninger med henblik på minilederuddannelse Samarbejde med gymnasiet om matematik i udskolingen, hvor noget af undervisningen foregår på gymnasiet 10

11 11 Tænkes bevægelse som en integreret del af undervisningen, eller planlægges den som en selvstændig aktivitet? Ja, bevægelse tænkes hel eller næsten helt ind som en integreret del af undervisningen 12 57,14% Nej, bevægelse tænkes primært som en selvstændig aktivitet 1 4,76% En blanding med ca. halv integration og halv selvstændig aktivitet 8 38,10% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,81 11

12 12 Hvordan er den understøttende undervisning planlagt? Samlet i større blokke ( eks. hele eller halve dage) 3 14,29% Spredt ud over skoledagen og skoleugen 13 61,90% Anden organisering Ubesvaret ,81% 0% Gns. 2,1 12

13 13 Påtænker I at ændre planlægningen af den understøttende undervisning i det kommende skoleår? Ja 11 52,38% Nej 5 23,81% Ved ikke Ubesvaret ,81% 0% Gns. 1,31 13

14 14 I hvilken grad oplever I, at der er skabt en mere varieret skoledag for eleverne? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 5 23,81% I nogen grad 14 66,67% I mindre grad Slet ikke 2 0 9,52% 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,86 14

15 15 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den fagdelte undervisning? 0 klassetrin 18 85,71% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 57,14% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 3 9,52% 14,29% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,24 15

16 16 På hvilke klassetrin har I planlagt, at pædagogerne deltager i den understøttede undervisning? 0 klassetrin 19 90,48% 1 klassetrin 19 90,48% 2 klassetrin 3 klassetrin ,71% 71,43% 4 klassetrin 6 28,57% 5 klassetrin 3 14,29% 6 klassetrin 7 klassetrin 2 2 9,52% 9,52% 8 klassetrin 2 9,52% 9 klassetrin 1 4,76% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,18 16

17 17 Er det jeres vurdering, at pædagogerne har fået en mere central rolle i forhold til elevernes læring idag end for 12 måneder siden? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad I nogen grad 1 6 4,76% 28,57% I mindre grad 6 28,57% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 1 5% Gns. 3,95 17

18 18 Hvor mange procent af skolens elever i indskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 0 0,00% Over 80% Ubesvaret ,48% 10% Gns. 3 18

19 19 Hvor mange procent af skolens elever på mellemtrin vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 0 0,00% 60-80% 5 23,81% Over 80% Ubesvaret ,67% 10% Gns. 2,74 19

20 20 Hvor mange procent af skolens elever i udskolingen vurderer I deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Under 60% 3 14,29% 60-80% 3 14,29% Over 80% Ubesvaret ,81% 48% Gns. 2,18 20

21 22 Temaer: Hvor ofte? Oftere idag Det samme Mindre idag For tidligt at udtale sig om Basis Gns. Skolens arbejde med 14 66,67% 5 23,81% 1 4,76% 1 4,76% 0 0,00% 21 1,48 medarbej dertrivsel Tvivl og usikkerhe d blandt 14 66,67% 4 19,05% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,48 medarbej derne Skolens arbejde med 2 9,52% 18 85,71% 0 0,00% 1 4,76% 0 0,00% 21 2,00 elevernes trivsel Total 21 1,65 Vandret procentberegning Ubs. 21

22 23 Sammenlignet med for 12 måneder siden, indgår skolens arbejde med læringsmål så oftere eller sjældnere i dialog med medarbejderne? Oftere idag 15 71,43% Det samme Mindre idag ,29% 0,00% For tidligt at udtale sig om 3 14,29% Ubesvaret 0 0% Gns. 1,57 22

23 24 Hvordan passer følgende udsagn vedrørende læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at vi er kommet godt igang med arbejdet omkring individuelle læringsmål for eleverne"? I meget høj grad I høj grad 2 4 9,52% 19,05% I nogen grad 13 61,90% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,71 23

24 25 Hvordan passer følgende udsagn vedr. læringsmål på jeres skole? "Vi oplever, at medarbejderne ser mening i forhold til arbejdet med de individuelle læringsmål"? I meget høj grad I høj grad ,52% 52,38% I nogen grad 6 28,57% I mindre grad 2 9,52% Slet ikke Ubesvaret 0 0 0,00% 0% Gns. 2,38 24

25 26 Hvordan fungerer teamsamarbejdet blandt skolens medarbejdere idag i forhold til for 12 måneder siden? Meget bedre 1 4,76% Bedre 4 19,05% Uændret Lidt dårligere ,86% 33,33% Meget dårligere 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,05 25

26 27 Er det jeres oplevelse, at medarbejderne er blevet bedre til at få delt viden om læringsforløb? I meget høj grad 0 0,00% I høj grad 2 9,52% I nogen grad I mindre grad ,67% 23,81% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,14 26

27 28 Udfra hvilket I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. synspunkt opleves forårets udfordring med placering af konfirmationsforberedel Basis Gns. se løst på en tilfredsstillende måde?: Jeres/skolens synspunkt 0 0,00% 7 87,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 8 2,00 Præsten/præsternes synspunkt 3 37,50% 3 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 8 1,50 Eleverne og forældrenes synspunkt 0 0,00% 4 50,00% 1 12,50% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00% 8 2,20 Total 8 1,90 Vandret procentberegning 27

28 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Sendt nyhedsbreve ud til forældrene 18 85,71% Afholdt et eller flere arrangementer for forældrene med henblik på information om reformen 20 95,24% Har ikke gjort noget efter sommerferien ,00% Notér andet: Ubesvaret ,62% 0% Gns. 2,04 29 Hvad har skolen gjort for at informere forældrene om folkeskolereformen? Sæt gerne flere kryds. Notér andet: ledelsesrep. har deltaget på alle forældremøder i forbindelse med opstart af skoleåret. Ledelsen har deltaget i alle forældremøder. Video på Facebook. Skriver om skolereformen på den ene eller anden måde i forbindelse med nyhedsbreve i løbet af året. Orientering på forældremøder information på intra,forældremøder Ledellsen har deltaget i alle klassers forældremøder Fællesmøder for alle forældre - informationsmøder Deltagelse på samtlige forældremøder og svaret på spørgsmål Ledelsen har deltaget med en orientering på alle forældremøder i starten af skoleåret Løbende information på intra 28

29 30 I hvilken grad er det jeres vurdering, at jeres skole er kommet godt igang med at implementere folkeskolereformens intentioner? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad ,38% 42,86% I mindre grad 0 0,00% Slet ikke 0 0,00% Ubesvaret 0 0% Gns. 2,38 29

30 32 Er det jeres oplevelse, at den nye ressoucetildelingsmodel har flyttet ressourcer fra indskoling til mellemtrin eller udskoling? I meget høj grad 1 4,76% I høj grad I nogen grad 0 9 0,00% 42,86% I mindre grad 4 19,05% Slet ikke 7 33,33% Ubesvaret 0 0% Gns. 3,76 30

31 33 Har I nogle yderligere bemærkninger til implementeringen af folkeskolereformen på jeres skole kan I anføre dem her? Svar Vores model med arbejdstid er indrettet sådan at alle medarbejder som udgangspunkt har deres fulde arbejdstid på skolen, og det er individuelt aftalt hvornår den er placeret, dog med fælles dage onsdag og torsdag til hhv 17 og 16. 1) Vi skal have udviklet nye kriterier for vurdering af lærerkompetencer. Linjefagskurser bør supppleres med "årskurser", hvor der tages højde for mange års undervisningserfaring. Skolerne skal have en andel i milliard-midlerne, således at der er mulighed for at sende flere lærere på efteruddanelse. 2) Godt at der ikke er lavet lokale arbejdstidsaftaler. 3) Lærernes øgede undervisningsforpligtigelse er en hæmsko i forhold til implementering af reformen. 4) Inklusionsopgaven - og de meget udfordrnede økonomiske rammer - er langt, langt den største hæmmende faktor i forhold til at holde fokus på reformens intentioner. På spørgsmålet om pædagogernes deltagelse i den faglige undervisning har vi svært ved at svare, da pædagogerne generelt har haft stor andel i undervisningen inden reformen. Vi oplever at personalet er positive i forhold til reform og arbejdstid, men de føler sig presset på tid til andet arbejde. Vi oplever, at folk var mere fustrerede sidste forår, da de var usikre på udmøntning af reform og arbejdstid. Vi har brug for tid til at blive dygtigere til f.eks. individuelle læringsmål og ikke møde pres om, at vi skal være færdige til en bestemt tid. Men vi synes heller ikke længere, at presset er så udtalt "fra oven", som vi oplevede det i begyndelsen. Det giver mere ro også for os som ledere. Det har været meget givende med temamøderne vedr. skolereformen, så vi føler os klædt godt på til at arbejde videre med skolereformen, selv om der er et stykke vej endnu. Ledersygdom har vanskeliggjort implementeringen, ligesom nogle af svarene derfor også indeholder en stor grad af usikkerhed. Personalet er positiv overfor reformen og vil rigtig gerne arbejde med implementeringen. Men tiden til udviklingen og implementeringen af reformen er meget knap. Det har været uhensigtsmæssig, at to så store reformer - arbejdstidregler og folkeskolereform skal gennemføres samtidig. Vedr. fleksibel arbejdtid: Vi har en forventning om en øget fleksibilitet - dog er der store forskelle på hvad den enkelte medarbejder ønsker. Vedr. lektiehjælp: Kun en elev på skolen har fravalgt. Generelt:rammerne for at indfri intentionerne i reformen opleves af personalet som ufleksible - mangel på tid til samarbejde, forberedelse, udarbejdelse af individuelle læringsmål mm. De mange timer lærerne læser påvirker i høj grad arbejdet med implementeringen af reformen. Der er mindre tid til samarbejde, fælles forberedelse og udvikling, hvilket er et stort problem. Flere lærere er pressede, hvilket igen påvirker implementeringen. Selv om tanken er, at ledelsen sammen med medarbejderne skal vurdere opgave og tid, er der ikke mulighed for at ændre væsentligt i opgaverne. Folkeskolereformen er en succes på skolen. Alle er glade for reformen og ser en god mening med tiltagene. Vi kan ikke påstå at være færdige med udviklingsarbejdet omkring reform, men der gøres forsøg med de forskellige elementer, som så også giver anledning til at ændre på ting, når vi oplever ting, som ikke giver så meget mening, som intentionen havde været. Arbejdstidsregl / lov 409 har bræmset effekten for skolereformen. Lærerne har været usikker på, hvordan tid og læring ville komme til at " spille sammen", og tiden har fyldt meget - alt for meget i den usikkerhed. Det forekommer vanskeligt at skulle udvikle en skoles kultur samtidight med, at der er reduceret i den tid der er til rådighed for den enkelte medarbejder til dette. Her tænker jeg på den øgede undervisningstid, som efter min mening nødvendigvis afstedkommer mindre tid til øvrige opgaver, herunder udvikling. Vi har fået mange positive tilbebagemeldinger fra forældre om at vores arbejde med reformen og dens implementering. alt i alt meget positivt. Vi har afholdt evaluering med det samlede personale. Dette er gjort ved spørgeskemaundersøgelse og et temamøde. Der er efter mødet gennemført visse ændringer og udvalgte punkter vil senere tages op på udviklingsmøder vedr. yderligere implementering/udvikling af reformen. Med implementeringen af skolereformen er udskolingen blevet presset med ressourcer. Der er et stort rettearbejde og opfølgningsarbejde, da vi skal forberede eleverne til de afsluttende prøver og deres overgang til ungdomsuddannelser. Det kræver ekstraordinær forberedelse. Ligeledes skal medarbejderne have fokus på, løbende vurdere og følge op på uddannelseparathed for den enkelte elev. 31

32 Udført af: Rosenkilde Kim B. (Hed-Kom) Virksomhedsnavn: Hedensted Kommune Udførelsestidspunkt: :42:10 Antal besvarelser: 22 Antal inviterede respondenter (pr. ): 23 Besvarelsesprocent: 100 % Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet. 32

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min)

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) Dagsorden 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) 2. Folkeskolereformen aftaleteksten. Hvad står der i Folkeskolereformen? 3. Folkeskolereformen på Lynge Skole. - Hvordan

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere