F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868."

Transkript

1 F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED..

2 F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige mande rede Afsendte Indenrigske.I Indbold. kalesund,g ursko*. Hero. :lljorrendfjord Larsnws Norddalen.. iistordalen* j'stranden. Sundelven. Sokelven*, Ulfsteen Valdalen*. Vanelven. Volden Orskoug Orsten* Alten. Karasjok. Kautokeino Komagfjord Arendal. ffeirefos Omlid. Bergen. Aalhuus Aalund l Alversund * Askevold. Balestrand., Batalden * ' Bremanger. Bremnws. Bryggen ;Bogstad Bommelhavn 0, Dale.. Davigen Eid i Nordfjord Eid i Sondhordland. LEspevær** Etne. Evindvig Fane Finaas Fitje. Fjeld. Fjælberg ;Fiore) ti ' ' / ' i II

3 F. No.., Ofentige. Dampskib. Of fent 0 Det Samtlige Pengesamlede breve. saav el med An som tal. uden ' , ( Ankomne udenrigske! tal. 0 0 i )ampskib. 0 Aaiesund. Gursko*. Hero. Hjorrendfjord. Larsnws. Norddalen. Stordalen*. Stranden. Sundelven. Sokelven Ulfsteen. Valdalen*. Vanelven. Volden. Ors koug. Orsten*. ) 00 Alten. Karasjok. Kautokeino. Komagfjord. Arendal. Heirefos. Omlid. Bergen. Aalhuus. Aalund. Alversund*. Askevold. Balestrand. Batalden**. Bremanger. Bremnes. Bryggen. Bogstad. Bommelhavn**. Dale. Davigen. Eid i Nordfjord. Eid i Sondhordl. Espevær**. Etne. Evindvig. Fane. Finaas. Fitje. Fjeld. Fjælberg. 0 Flow. *

4 F. No.. Afsendte Samtlige Pengebreve. Indenrigske. Det samlede An tal saavel. med SOM uden Udell Recomri,ạ enddee j Anl ai. Fuse Førde Gaupne Gloppen Graven. Haus. ; Holmedal. Horningdal Hosanger. Indvigen Jondal. Kaupanger. Kinn ** Kinservig. Kvindherred Ladevig Leganger Lervig Lindaas Lyster Lærdal. Manger. Moldøen,Mosterhavn Molstervaag,Nostdal. Odde. Ortnevig Os.. Rosendal., Sande i Sondfjord Selo. iskonevig. 'Skjærgehavn* Sogndal.,Solvorn. Stordgen. Strandebarm. Stryn ISund. Tanseren ** 'Tj ernagel. Tysnæs. ;Ullensvang Ulvig. Underdal. Urland. Vadern , &, L ' ' ' 0 00 ; ' i , i 0,

5 F. No.. ^ pet Samtlige Pengesamlede breve. saavel An med ' An Damp som tal. tal. skib. uden 0 ' Ankomne udenrigske fent : Hue Udell Dampskib.tal. Fuse. Førde. Gaupne. Gloppen. Graven. Haus. Holmedal. Horningdal. Hosanger. Indvigen. Jondal. Kaupanger. Kinn ". Kinservig. Kvindherred. Ladevig. Leganger. Lervig. Lindaas. ilyster. I Lærdal. Manger. Moldøen. Mosterhavn. Molstervaag. Nostdal. Odde. Ortnevig. Os. Rosendal. Sande i Sondfjord. Selo. Skonevig. Skjergehavn *. Sogndal. Solvorn. Stordoen. Strandebarm. Stryn. Sund. Tansoen **. Tjernagel. Tysnæs. Ullensvang. Ulvig. Underdal. Urland. Vadem,

6 I) et samlede saavel med som uden e No 0,** Afsendte Samtlige Peaigebieve.jIndenrigske. 0 Valestrand,Vefring Vig,Vigor Vinje Voss Brevig. Christiania Aabogen. Aadalen Aamodt Aarnæs Aas.. Asker Aurdal Nordre Aurdal Sondre 0 Biri(I Blakjer. Brumundalen 0 Dal. 0 0 Dovre Eidskog Eidsvold 'Elverum 00 Enebak 0 Fenstad Fetsund. _0 Fjeldhoug * Foldalen Frogner Fron. Gausdal Gran. 0 0,Grorud Haga 00 Hakedal Hedalen 'Hole. Hurdalen Hvidsten Holand Holen. Jev nager Kvam. Kvikne rtand Nordre Land Sondre 0 `Lesje Almindelige 0 Becom mande rede AO ' AO! ' s 0

7 F. No.. Dampskibe. a Dampskib. 0 o ' a Det Samtlige Pengesamlede breve. saavel med An som tal. uden if 0 0 ' Ankomne udenrigske An tal Valestrand **. Vefring. Vig. Vigor. Vinje. Voss. 0 Brevig. 0 Christiania. Aabogen. Aadalen. Aamodt. Aarnæs. Aas. Asker. Aurdal Nordre. Aurdal Sondre. Bind. Blakjer. Brumundalen. Dal. Dovre. Eidskog. Eidsvold. Elverum. Enebak. Fenstad. Fetsund. Fjeklhoug *. Foldalen. Frogner. Fron. Gausdal. Gran. Grorud. Haga. Hakedal. Hedalen. Hole. Hurdalen. Hvidsten. Holand. Helen. Jevnager. Kvam. Kvikne. Land Nordre. Land Sondre. Lesje.

8 I LilleElvedalen Loni Lynner. Løiten.. Nannestad. Nitedal... Nees i Hedemarken Næs i Romerige. NE,esodden. Odalen Nordre. Rastad.. Rendalen. Rendalen Yttre Ringebo Ringsager. Rom edal. Sander.. Sandvigen. Sel Skarnæs Skedager,Skedsmo Slidre Vestre. Slidre Østre. Snertingdal Soon. Stange e Storelvedaen. ( Strømmen. Seeterstoen Thorpen.. Det, sain lede ' saavel med, som uden ' Samtlige Pengebreve ' Thoten Vestre Thoten Østre.,Tolgen Trysil Trøgstad Tonset.. Ullensager. Urskoug Vaage. Vang. Vardal. Øier hristianssand 0 0 Bakke 0 Bj &land Bygand Evje i F. No. Recoin Almindelige mande I de , ' Afsendte Indenrigske / `.? ,, 0 0, ' , , ' svenske. 0 0 ( 0 ( 0 ' ( 0 0 : 0,

9 F. No. Det samlede saavel med An som tal. uden Samtlige Pengebreve. Liden Ankomne udenrigske Of. fentlige. Dampskib _.. _ Dampskib. An LilleElvedalen. Loni. Lynner. Leiten. Nannestad. Nitedal. Næs i Hedemarken. Næs i Rornerige. Næsodden. Odalen Nordre. Rastad. Rendalen. Rendalen Yttre. Ringebo. Ringsager. Romedal. Sander. Sandvigen, Sel. Skarnæs. Skedager. Skedsmo. Slidre Vestre, Slidre Østre. Snertingdal. Soon. Stange. Storelvedalen. Strømmen. Seeterstoen. Thorpen. Thoten Vestre. Thoten Østre. Tolgen. Trysil. Trøgstad. Tonset. Ullensager. Urskoug. Vaage. Vang. Vardal. Øier. Christiansand. Bakke. Bjelland. Bygland. Evje.

10 I 0 F. No.. Afsendte Samtlige Pengebreve. Indenrigske. Det samlede saavel med som uden Almindelige Itecom Indhold, mande rede Fede. legebostad Ho'ivaag. Konnesmo. Liknæs Lyngdal Svinor Sogne. 'Tye& ;Undal Sondre Valle Vigmostad Oslebo øvrebo.. bhristiansund,aure... Bæverfjord Edo*. Fredo. Halse [(vande * Rind al. Romfog,Stangvig i Sundul. ;Surendal,Thingvold. øre. ioxendal. 0xendalsoren *!Drammen. Aal..!Eggedal. Flaa Gol... Heggen (Modum) Hemsedal. Hougsund. Hurum. Krodsherred Lunder Nykirke. Næs i Hallingdal Roken *. Sande Sigdal. Sylling Drobak '

11 F. No Š Ankomne udenrigske Det Samtlige Pengesamlede breve. saavel med An_ Dampskib. uden tal. som An, tal Oftentlige. SI Dampskib. 0 Fede. Hegebostad. Hoivaag. Konnesmo. Liknces. Lyngdal. Svinor. Sogne. Tvedt, Undal Sondre. Valle. Vigmostad. Oslebo. Øvrebo. Christiansund. Aure. Bæverfjord. Edo*. Fredo. Halse. Kvande*. Rindal. Romfog. Stangvig. Sundal. Surendal. Thingvold. Ore. Oxendal. Oxendalsoren*. Drammen. Aal, Eggedal. Flan. Gol. Heggen (Modum). Hemsedal. Hougsund. Hurum. Krodsherred. Lunder. Nykirke. Nees i Hallingdal. Roken. Sande. Sigdal. Sylling. 0 Drobak. *

12 F. No.. Det samlede saavel med som uden Samtlige Pengebreve. Almindelige Afsendte Indenrigske. i Recommanderede Egersund. Farsund.. Flekkefjord. Frederikshad. Aremark. Frederiksstad Hvaløerne.. Onse$ Frederiksværn ;Grimstad. Hamar. 'Hammerfest Gjæsvcer 0 ilavosund 0 Ingo. 0 0, 0 Kj evig Kvalsund 00 Maaso Repvaag 00 IRussemark 00 0 Skarsvaag. 0 0 'Haugesund 'Holmestrand 0 0 Horten Honefos. Kongsberg Flesberg. 0 Nore Opdal Rollag Sandsvær Tuft.. Væglid Kongsvinger Aasnæs Brandvold. 0 Grue 0 0 Hof. 0 Vaaler Kragero 0 0 Drangedal. 0 Langesund. 0 Laurvig. 0 Hof Laurdal. 0 0 Levanger Lillehammer 0 0 Liliesand ()Hen tlige

13 F. No Dampskibe Det samlede saavel med som uden I I _ 0 Samtlige Pengebreve Ankomne udenrigske An I tal Damp An tal. skib ' A Egersund. 0 Farsund. 0 Flekkefjord. Frederikshald. Aremark. Frederiksstad. Hvaløerne. Onso. 0 Frederiksværn. 0 Grimstad. 0 Hamar. Hammerfest. Gjeesvcer. Havesund. Ingo. Kjelvig. Kvalsund. Maaso. Repvaag. Russemark. Skarsvaag. Haugesund. Holmestrand. Horten. 0 Itenefos. Kongsberg. Flesberg. Nore. Opdal. Rollag. Sand svær. Tuft. Væglid. 0 Kongsvinger. A asnces. Brandvold. Grue. Hof. Vaaler Kragere. Drangedal. Langesund. Laurvig. Hof. Laurdal. Levanger. 0 Lillehammer. Lillesand.

14 I F. No,,. Det samlede saavel med som uden Samtlige Pengebreve. i Recom Almindelige mande rede Breve, Afsendte lindenrigske. Randal.. Molde Agero. 0 0 Bod,,Bolso. 0 Lereim inæsset 00 0 Vaago Veblungsnæs ' Vestriws *Ntreo Noss' Askim.. 0.aabol 0 0 Spydberg IlVaaler 0 Nordland. 00 Alstahaug Balstad Beieren Berg Bindalen Bodo Bodø Landsogn Bogø Borge. 0 0 Brono Bo Dverberg Donnces 00 0 Fikke. 00 Flakstad. 0 0 Folden... 0 Foldereid. Gildeskaal. 0 0 Hadsel Hammero Heninws Henningsvær 0 0. Hero Ibestad Kastriceshavn 0 Kjerringo 0 Kj wen *. Kloven 0 0 Kolvereid. 0 Kveedfjord Leko. ; '

15 F. No Dampskib _ 0 0 Det samlede saavel med som uden Samtlige Pengebreve Ankomne udenrigske Brew. An tal. 0 An Damp tal. skib Mandal. 0 Molde. Agero. Bod. Bolso. Lereim. Næsset. Vaago. Veblungsims. Vestnæs. Veo. MOSS. Askim. Haabol. Spydberg. Vaaler. Nordland. Alstahaug. Balstad. Beieren. Berg, Bindalen. Bodo, Bodo Landsogn. Bog). Borge. Brono. Bo. Dverberg. Donnws. Fikke. Flakstad. Folden. Foldereid. Gildeskaal. Hadsel. Hammero. Hernims. Henningsvær. Hero. Ibestad. Kastneeshavn. Kjerringo. Kjeoen * Kloven. Kolvereid. Kvædflord, Leko.

16 Afsendte Det samlede saavel med som uden Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige mande rede Priv at e. Indenrigske. Indhold Lenirig. Luro Lødingen ' Maalselven. 0 0 Maalsnms * Melo Mo Moskenæs. Nufsfjord ** Næ lro ' Næsne ' t No s tvig Ofoten Reine ** Rødø. Saltdalen Sand Sandnwssoen Sand torv. Selsovig. Skjærstad. Skraaven ** Sortl and Stamsund. Stegen. Stene ** Sund. Svolvær Sørnees * Throndenæs Tjøtø. Ure **. Vaagen Valberg Vefsen. Vegø. Vig.. Vivelstad * Veero.. Oxnws. Porsgrund. Riisoer. Gj erres tad. r Lyngøer. oraas.. andefjord. Sarpsborg. idsberg ' ' 0; ; 00 0 _ ,

17 F. No,, , Det Samtlige Pengesamledebreve. saavel med Ansom tal. uden Ankomne udenrigske. 0 0 n Dampskibe. Ofrentlige.. Damp! skib. H Lenvig. Lurø. Lødingen. Maalselven, Maalsnms*. Melo. Mo. Moskenees. Nufsfjord **. Nærø. Nasne. Nøstvig. Ofoten. Reine **. Rødø. Saltdalen, wssoen Sandtorv. Selsovig. Skjærstad. SKraaven**. Sortland. Stamsund. Stegen. Stene**. Sund. Svolvær. Sørnæs*. Throndenæs. Tjøtel. Ure**. Vaagen. Valberg. Vefsen. Vegø. Vig. Vivelstad*. Værø. Oxnees. 0 Porsgrund. Riisoer. Gjerrestad. Lyngøer. Roraas. Sandefjord. Sarpsborg. Eidsberg.

18 F. No.. Raade Rakkestad. Rodenæs. Thrygstad. Skien. Bo.. Granherred Hiterdal Hjertdal Holden. Hovind. IHvideseid. Laurdal.. Mo... Moland. Nissedal. Rauland. Saude.. Silgjord. Tinn. Vinje.. Stavanger. Aardal.. Agne.. Akrehavn. Birkrem. Finno. GjæsClal Haa Hjelmeland Heaskestad. HOgsfjord. Jelse. Klep Kobbervig. Lunde.. Nærstrand. Renneso Sand Sandnæs Saude Skjold. Skudesnæs Sogndal Stjernero Strand. Suledal. Tananger Det samlede I saavel med som uden I ' * Samtlige Pengebreve ' B Becom Almindelige mande rede P riva t e. 0 Afsendte Indenrigske..ed , W svenske. ' ; li

19 F. No , Det Samtlige Pengesamlede breve. saavel I med, An _ Ofsom fent tal., Dampskib. uden I'n lige. I Perige. tal Ankomne udenrigske 0 Dampskib., Raade. Rakkestad. Rodenæs. Thrygstad. J Skien. Bo. Granherred. Hiterdal. Hjertdal. Holden. Hovind. Hvideseid. Laurdal. Mo. Moland, Nissedal. Rauland. Sande. Silgjord. Tinn. Vinje, Stavanger. Aardal. Agne. Akrehavn. Birkrem. Finno. Gjeesdal. Haa. Hjelmeland. Hæskestad. Hogsfjord. Jelse. Klep. Kobbervig. Lunde. Nærstrand. Renneso. Sand. Sandnæs. Sande. Skjold. Skudesnees. Sogndal. Stjernero. Strand. Suledal. Tananger. *

20 0 F. No.. Namsos Opdal verhalv den Ramsø * ' Rennebo Rissen. 0 Salsbruget Selbo Snaasen. Sparbo Stadsbygden. 0 0 Stenkjeer Stod Stordalen 0 ' Afsendte Samtlige Pengebreve. lndenrigske. Thime. Tysvær. Vigedal. Svelvig. Throndhjem Aa.. Aasen Beistaden B ej an. Bjørnor... Bjørø *. Bjugn. Bynæsset Børsen Elden Fosnæs. Frosten Grong. Hegre. Hevne Hiteren. Holtaalen. Hommelvig Holandet. Inderoen In dhi teren. JO Øen.. Kleeb o.. Leksvigen. Lønsæt Meldalen Melhuus Merager Mosvigen Almindelige Priv Det samlede at e. saavel med Recoin som uden monde rede of fentlige ,,

21 Damp skib. 0, Det Samtlige Pengesamlede. breve. saavel med Ansom. tal. uden 0 0 F. No.. t 0 Ankomne udenrigske 0 i 0 Dampskib. 0 0 Tysvær. Vigedal. SVeiVig. 0 Throndhjem. Aa. A asen. Beitstaden. Bejan. Bjørnor, Bj ørø * Bjugn. Bynæsset. Børsen. Elden. Fosnws. Frosten. Grong. Hegre. Hevne. Hiteren. Holtaalen. Hommelvig. Hølandet. Inderøen. indhiteren. JøØen. Klæbo. Leksvigen. Lønsæt, Meldalen. Melhuus. Merager. Mosvigen. Namsos. Opdal. halvden. Ramsø *. Rennebo. Rissen. Salsbruget. Selbo. Snaasen. Sparbo. Stadsbygden. Stenkj ear. Stod. Stordalen.

22 Det samlede An tal mavel med som uden Samtlige Peugebreve. Recoin Almindelige manderede L_ Afsendte Indenrigske. Offentli g e. ' p enge. Storer). Svorkmo Syd rogø * Valdei.simd * 0 Verran Vuku. Værdalen Ytterøen 0 Orkedalen 0 Ørlandet Tromis 0 0 Brevig ** G ulten ** Hasvig 0 Havnæs Kaafjord Karlso Kvænangen Loppen. 0 Lyngen. Sandø ** Skjervø Sørvær. 0 Talvig. Oxfjord. Tvedostrand Borøn.. Tønsberg 0 Aasgaardstranḋ 0 Notero Tjomø , Vadsø.. Berlevaag "sf Gamig *. Havnngl;erg * Hopseidet. Kjøllefjord. Lebesby Ntesseby Polmak Sydvaranger Tane. Vard Dam skib i Route mellem Christiania og Kjobenhavn Al , , 0 0 _

23 F. No.. Ankomne udenrigske Det Samtlige Pengesamlede breve., saavel Damp med Anson' tal. Of fent lige. Damp, Ad. skibe. uden An skib.! tal. tal Ti Støren. Svorkmo. Syd Krogø *. Valdersund*. Verran. Vuku. Værdalen. Ytterøen. Ørkedalen. Ørlandet. 0 Tromso. Brevig**. Galten**. Hasvig. Havnæs. Kaafjord. Karlso. Kvænangen. Loppen. Lyngen. Sandø **. Skjervø. Sørvær. Talvig ' Tvederd øxfi st r a n d. 0 Toonlen. B erg. laasgaardstrand. Noterø. Tjorno Vadsø. Berlevaag*. Garnvig*. Havningberg*. Hopseidet. Kjøllefjord. Lebesby. Ncesseby. Polmak. Sydvaranger. Tanen. Vardø. Dampskib i Route mellem Christiania og Kjebenhavn.

24 F. No.. Afsendte Samtlige Pengebreve. Indenrigske. Det samlede saavel med som uden Recom Almindelige mande rede Breve, ' Dampskib i Route mellem Christiania 0 og Kiel... Do. Iiiellem Hammerfest og Hamburg Do. mellem Christiania og Christiansand Do. mellem Hammerfest og Vadsø.. Do. piaa Sognefjorden. Do. under Vaarsilde fiskerierne... De øvrige private Dampskibe ernbanen og Mjos dampskibene.. 0 ( *) *) Fra dette Bela bliver at drage 0 Breve, der som portofrie ere blevne attesterede af vedkommende Modtager, og bliver saaledes det samme Bela Anm. De med * betegnede Postaabnerier ere kun i Virksomhed, naar Stedet anløbes af postforende Dampskib ; de med ** betegnede Postaabnerier kun under større Fiskerier. De til Postaabnerierne fra Udlandet ankomne Breve ere opførte under de Posteontorer, hvorunder vedkommende Postaabnerier sortere.; Christiania Bypost er i befordret Stkr. indenbyes Breve, nemlig : i forste Qvartal. 0 i andet Do.. i tredie Do.. i fjerde Do..

25 Det samlede saavel med som uden I Samtlige Pengebreve. F. No.., Ankomne udenrigske Dampskibe. An Damp skib.tal at tillægge Rubrikken for "offentlige Breve uden Penge". Dampskib i Route mellem Christiania og Kiel. Do. mell. Hammerfest og Hamburg. Do. mell. Ohristiania og Chr,sand. Do. mell. Hammerfeat og Vadsø. Do. paa Sognefj. Do. under Vaarsildefiskerierne. De øvrige private Dampskibe. Jernbanen og Mjøsdampskibene.

26 F. No.. Fogderier. Aker og Follo edre Romerige. Yre Romerige. mger og Odalen &or edernarken.. ondre Østerdalen. ordre Østel dalen oten.. Sondre Gulbrandsdalen.Nordre Gulbrandsdalen Hadeland og Land.. Nalders. 'Buskerud... iringerige. i. Jalingdal ;Numedal og Sandsver. Jarsberg 'r Lanky*..; '' amble.. :Nedre Telemarken Teiemarken Nedenes.. SEetersdalen..i Mandal Lister. af Postanstater. af Herreder af Recapitulation for Landdistrikterne. Afsendte Breve samt ankomne udenrigske Det samlede saavel med som uden Samtlige Pengebreve. 0 Q 0 0! 0 0., Fogderier. 0. hedderen og Dalerne. Ryfylke.. Sondhordland. Hardanger og Voss. Nordhordland.. Sogn. Sond og Nordfjord. Sondmore.. Romsdal.. Nordmøre. 0. Orkedal. Guldalen.. Strinden og Selbu. Fosen.. SUR og Værdalen.. Inderoen.. Namdalen... Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten 0. Lofoten og Vesteraalen. Senjen og Tromso. Alten.. Hammerfest. Tauen.. Varanger. Brevforsendelsen til og fra de Herreder, hvor ingen Postanstalter findes, foregaar til eller fra nærmeste P ostanstalt * af Herreder Afsendte Breve samt ankonitio udenrigske Det sam Samtlige Peniebriitte.. lede saavel med, som uden ' R i rn 00 0'

27 F. No.. Recapitulation for Kjob og Ladestederne. Afsendte Breve saint ankomne udenrigske Afsendte Breve saint ankomne udenrigske Det sam Samtlige Pengebreve. lede saavel med.', som uden Det sein,/ Samtlige Pengebreve.' lede saavel med Indh ld. svm ud en Mandal. Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund ' 0 0 Sandnæs. Stavanger , Dampskib i Route under Vaarsi'ldefiskerierne 0 00 ; Skudesnws. Frederikshald Frederiksstad. Sarpsborg Moss. Soon. Hølen Hvidsten Drøbak. Christiania.. Dampskib i Route mellem Christiania og Kjobenhavn... Do. mellem Christiania og Kiel Do. mellem Christiania og Christianssand. Jernbanen og Mjøsdampskibene Kongsvinger Hamar Gjøvig (Vardal) Lillehammer. Drammen. Hønefos... Kongsberg. Svelvig.. Holmestrand Horten. Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig, Langesund Kragerø Osterrisor Tvedestrand Arendal.. Grimstad. Lillesand. Christi ansand 0! i _ 0 0 Haugesund. Bergen.. Dampskib i Route paa Sognefjorden Florøen. Aalesund Molde. Christiausund Throndhjem. Dampskib i Route mellem Hammerfest og Hamburg. Levanger. Stenkjaer. Namsos Bodo Nordland Tromso. Hammerfest. Dampskib i Route mellem Hammerfest og Vadsø Vardø. Vadsø. Private Dampskibe, som ikke tidligere ere optagne.. Sum for lijob og Ladesteder for Landdistrikterne. for hele Riget. Do... Do. 0.. Do ' 00 0, 0 00S

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere