Tableaux d Histoire Carl de Keyzer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tableaux d Histoire Carl de Keyzer"

Transkript

1 NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 23. april juni 2004 Tableaux d Histoire Tableaux d Histoire Carl de Keyzer Carl de Keyzer M å lgruppe: klasse, gymnasiet/hf, VUC m.fl. S K O L E T J E N E S T E N / N I K O L A J

2 Carl de Keyzer (født 1958 i Belgien) startede som freelancefotograf i Siden 1994 har han været medlem af det verdensberømte fotoagentur Magnum, som blev etableret i årene efter 2. verdenskrig for at samle respekten om reportagefotografiet og det kunstneriske dokumentarfotografi. De Keyzer arbejder i en zone mellem reportage og iscenesættelse, der stiller spørgsmålstegn ved vores forventninger til fotografiet og pressebilledet. Hans billeder optræder ofte i serier samlet om et tema, og de er tæt forbundet med de ledsagende billedtekster, som forklarer indholdet. I den forstand forfølger han en fotojournalistisk tradition, hvor ord og billede udgør en fortællende enhed. Alligevel er de Keyzers billeder mere kunst end journalistik. De Keyzer har udstillet sine arbejder på adskillige gallerier i Europa og modtaget diverse internationale priser. I Nikolajs udstilling Tableaux d Histoire Fotografi mellem monument og ironi kan du se 20 monumentale farvefotografier, som viser dig historiske begivenheder eller politiske/sociale brændpunkter fra en anderledes og forskudt vinkel, der bevidst går glip af de officielle højdepunkter og traditionelle hovedpersoner. Keyzers metode De Keyzer bekender sig åbenlyst til en type fotografi, som udstiller magten mediemæssigt, politisk, økonomisk, socialt osv. Jeg har altid ønsket at lave reportagefotografi, men mine værker er en reaktion imod mediernes fremstilling af aktuelle begivenheder. Jeg præsenterer en ironisk modvægt. Dokumentartraditionen har igennem de seneste ca. 80 år traditionelt beskæftiget sig med menneskets forhold til samfundet på godt og ondt. Dette udgangspunkt deler de Keyzer, men hans værker ligner alligevel ikke dokumentarismens solidariske og samvittighedsfulde reportagebilleder. Og de ligner heller ikke den populære pressefotografs sensationsjournalistik. De ofte overnaturligt farvestrålende, dybdeskarpe og vidvinklede fotografier formidler en urovækkende tvivl om hele meningen med projektet. En tvivl, der efterlader beskueren i en blanding af kølig mistænksomhed og blind overgivelse. Som en reaktion imod den ofte medieskabte strøm af historier og begivenheder vælger han en overlagt antisensationel og ironisk optik. De Keyzer viser os virkeligheden bag ved reportagen. Han vender ryggen til stjernerne (hovedpersonerne) og fordyber sig i stedet i deres refleksioner, i de menneskelige relationer bag scenen. Han undgår selve begivenheden og nyhedsværdien for til gengæld at koncentrere sig om konstruktionen af begivenheden og nyhedsværdien. Vi ser med andre ord det uofficielle øjeblik, hvor kameraet har fanget historien om, hvordan det officielle pressebillede bliver til. Resultatet er en ofte grotesk eller absurd humor. Historiemaleriet Tableaux d histoire eller historiemaleri er betegnelsen for en kategori i europæisk kunst. Som ideal dominerer historiemaleriet kunsten mellem barokken i 1600-tallet til og med den akademiske klassicisme, der ebber ud i midten af 1800-tallet. Historiemaleriet er knyttet til den akademiske tænkning og lære, som den blev praktiseret i de nye kunstakademier fra midten af 1600-tallet. Historiemaleriet beskæftiger sig med historiske, mytologiske eller litterære emner, ofte skildret som ophøjede, belærende motiver. En tilstræbt historisk eller litterær nøjagtighed kombineret med et idealiseret udtryk er karakteristisk for historiemaleriets blomstringstid. Genren blev regnet for den fornemste blandt de billedkunstneriske genrer. Forsidefoto: Boris Jeltsins præsidentkampagne, Moskva, Rusland, Carl de Keyzer/Magnum Photos

3 Langfredagsprocession sponsoreret af Coca-Cola, Carl de Keyzer/Magnum Photos Landskaber, stilleben og dagliglivets hændelser havde i sammenligning lav status. I Frankrig, hvor historiemaleriet når et klimaks med Jacques-Louis David ( ), gav de voldsomme omvæltninger i samfundet og moralen efter Den Franske Revolution ny næring til dette kunstneriske ideal. Et ideal, der bliver et dogme, som angår både motiv og metode. Stilen er streng og uspontan intet er overladt til tilfældighederne. Der er faste regler for de rette proportioner, farver og tekniske virkemidler. Kompositionen breder sig hierarkisk om fortællingens centrum, hvortil alle detaljer og penselstrøg refererer. Gennem sit opdragende eksempel skulle kunstværket lede menneskeånden på rette vej og skabe orden og tryghed hos det nye borgerskab. Salonen, den årlige censurerede kunstudstilling, kom sammen med Kunstakademiet til at stå for den herskende smag. Igennem halvanden hundrede år udstak de to institutioner retningslinierne for kunstnerisk udfoldelse. Også i Danmark har historiemaleriet spillet en væsentlig rolle for dannelsen af en kollektiv erindring og bevidsthed, og gør det i nogen grad stadigvæk. Otto Baches gigantiske maleri fra 1882, De sammensvorne ridder fra Finderup Lade efter mordet på Erik Glipping, 1286, som hænger på Frederiksborgmuseet, har været trykt i skolebøger igennem en menneskealder. Også kongehusets gobeliner er eksempler på fortællinger, der er skabt for at danne en fælles, national historie. Men ligesom de Keyzer forholder sig undersøgende og kritisk til traditionen, gør også en række danske samtidskunstnere dette. Bjørn Nørgaards nye gobeliner, der hænger på Christiansborg, mens skitserne befinder sig på Kunstmuseet Køge Skitsesamling, fortæller 1000 års Danmarkshistorie med vægt på både folket, kirken, kongen og i nyere tid samfundets forskellige kulturelle udtryk. De fortsætter såle-

4 des traditionen fra de tre store gobelinserier på Kronborg, Rosenborg og Frederiksborg, som går helt tilbage til Også maleren Thomas Kluge har bidraget til genren med et værk på Frederiksborgmuseet Et kort ophold, fra 1998 der skildrer danske FN-soldater i Bosnien. Historiemaleriet og den akademiske salonkunst udgør den æstetiske baggrund, som den moderne kunst og ikke mindst fotografiet opstår af. Fra omkring midten af 1800-tallet har industrialiseringen og de nye storbykulturer skabt så mange nye motiver og livsformer, at også den flygtige, sete virkelighed begynder at finde vej til malernes lærreder og de første kameraer. Billedets opgave er ikke længere at forherlige og skabe et kollektivt historiesyn, men at registrere og undersøge verden, som den ses og opleves af den enkelte. Hermed bliver billedet efterhånden et anliggende mellem individer, fra kunstneren til betragteren, og kunstværket bliver genstand for en oplevelse af langt mere intim og personlig karakter. Gud, konge og fædreland må vige til fordel for en fascination af den hastigt foranderlige og ofte tvetydige moderne kultur, som med vekslende erklærede mål og midler har præget historien, kunsten og den enkeltes identitet siden. De Keyzers værker kan på den ene side opleves som en slags moderne historiemaleri de store formater, kompositionerne og begivenhederne bag motiverne og på den anden side som et ironisk opgør med samme genre. Det store format 185 x 240 cm er det anseelige mål for de 20 farvefotos, som udstillingen i Nikolaj rummer. De Keyzer refererer til en lang række historiske stilarter og eksempler på det store format. I både den religiøse og den verdslige kunst har kunstnere og arkitekter gennem tiden benyttet monumentalformatet for at tale til store forsamlinger og skabe en fælles, kulturel bevidsthed. Ud over den æstetiske betydning har det store format også ofte tjent et praktisk formål for folk, som ikke kunne læse. I den todimensionale, visuelle kultur går der en linie fra egypternes og antikkens græske og romerske vægudsmykninger i templer og grave, via de religiøse fresker i renæssancens kirke- og fyrstekunst, til barokkens og senere klassicismens historiemaleri, som uddør for ca. 100 år siden. Først fra 1950 erne bliver det store format igen et væsentligt virkemiddel. Men nu er det ikke den fælles opdragelse, men den personlige og kropslige oplevelse, der er i centrum. Maleriet er blevet en erfaringsflade, hvor individets eksistentielle spørgsmål og tvivl diskuteres og undersøges. Med dette nye formål kommer det store format til at præge billedets kunstneriske og kommercielle udvikling generelt de seneste 50 år. Gennem farvens og fladens fysisk overvældende styrke i det store format søger kunstneren/reklameindustrien at kommunikere med sit publikum: En spontan og ekspressiv forbindelse til indre følelser, drifter og åndelighed, f.eks. hos maleren Jackson Pollock i hans actionpaintings fra 50 erne, eller et direkte, korporligt begær og forbrugsbehov i billboard-reklamernes fotograferede nøgne kroppe i 90 erne. Gennem de store formater skaber også de Keyzer en fysisk pågående oplevelse, der mimer virkelighedens almindelige uoverskuelighed. Følelsen af at være til stede, at kunne træde ind i disse situationer, er slående. De Keyzer forstærker vores sanser, og vi får et blik på os selv som medaktører, eventskabere, medieforbrugere og betydningsproducenter. Vores forhold til virkeligheden er således billedernes egentlige motiv.

5 Arbejdsspørgsmål til billederne Langfredagsprocession sponsoreret af Coca-Cola i San Antonio, Texas, USA, 1991 En gruppe amerikanske mænd er klædt ud som romerske soldater på Jesu tid. De står oppe på en scene mellem tre andre mænd, der er klædt ud som Jesus og de to kriminelle, han blev korsfæstet sammen med. Ved siden af står nogle Coca- Colabægre. I baggrunden ses skyskrabere. Det er solskinsvejr. På dansk betyder Good Friday langfredag. Ifølge Biblen var det den dag, Jesus blev tvunget til at slæbe et stort trækors, som han til sidst blev korsfæstet på. Selvom man er mere eller mindre eller slet ikke kristen, er kristendommen en vigtig del af fundamentet for både den amerikanske og danske kultur; som begge er en del af den såkaldte vestlige kultur. Fra Biblen stammer nogle af de værdier, vi synes er vigtige, f.eks. næstekærlighed og tilgivelse. Historien om Jesu korsfæstelse handler om lidelse og håb. Det er gennem lidelsen på korset, at Jesus påtager sig menneskets skyld og soner den. Han lider altså for vores skyld, og gennem opstandelsen viser han, at han er Guds søn, der overvinder døden og således giver mennesket håbet om frelsen det evige liv. Viser billedet lidelse viser det håb? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvad viser billedet så? Overvej kompositionen hvad er i centrum, og hvad betyder synsvinklen for billedets indhold og udtryk? Er billedets udsagn det samme uden billedtitlen? Hvad handler religion om? Hvad handler Coca-Cola om? Er Coca-Cola en ny religion? Hvad synes du om at blande religion og Coca-Cola? Åbning af et nyt kasino i Hongkong få dage før overdragelsen til Kina, 1997 En gruppe håndværkere er ved at lægge sidste hånd på et kasinos facade. Hongkong har i mange år været en engelsk koloni med kapitalistisk markedsøkonomi, men i forbindelse med at Kina overtager Hongkong, skiftes der til kommunistisk planøkonomi. I kapitalismen styrer markedet sig selv ved hjælp af f.eks. mekanis- Åbning af nyt kasino i Hongkong få dage før overdragelsen til Kina, Carl de Keyzer/Magnum Photos

6 merne udbud og efterspørgsel. Markedet kan reguleres af staten, f.eks. ved at bestemme renten på lån, gennem moms og afgifter på varer eller gennem konkurrenceregler. I den kommunistiske planøkonomi styrer staten markedet suverænt. Staten bestemmer, hvad der skal produceres, og hvor meget det skal koste. Hongkong skifter altså fra ét økonomisk system til et andet. Hvorfor åbner der et nyt kasino, få dage før Kina overtager Hongkong? Hvorfor ser vi kasinoet udefra og de mennesker, der bygger det? Hvad repræsenterer kasinoet? Afslapning, hygge, fest, frådseri, overforbrug, prestige? Hvad betyder billedets perspektiv og synsvinkel for din oplevelse? Boris Jeltsins præsidentkampagne, Moskva, Rusland, 1995 Billedet viser det nederste af to pigers ben, iført strømper og sko, der står på låget af en skraldespand. Rundt om skraldespanden ligger affald, og der står voksne mennesker. Boris Jeltsin var med til at vælte det kommunistiske styre i det tidligere Sovjetunionen. Han blev det nye Ruslands første præsident. Efter ham kom Vladimir Putin til. Boris Jeltsin står altså som en overgangsfigur mellem det gamle og nye Rusland. Overvej, hvordan motivets komposition foreslår en fortolkning af billedet beskriv, hvordan billedet er opbygget. Hvor er strømperne/skoene placeret i billedet? Hvor er affaldet? Hvordan er forholdet mellem sko/strømper og affald? Hvad udtrykker og repræsenterer skoene/strømperne og affaldet? U N D E R V I S N I N G S F O R L Ø B Nikolaj Udstillingsbygning Fra mandag til fredag mellem kl. 9 og 12 tilbydes gratis undervisningsforløb af en eller halvanden times varighed. Materiale tilsendes gratis i klassesæt ved bestilling af undervisningsforløb. Undervisningen er dialogbaseret og inddrager processkrivning. Bestilling af undervisningsforløb og undervisningsmateriale: Tlf.: , alle hverdage mellem kl. 13 og Skolebesøg uden undervisning skal også annonceres i forvejen. Yderligere information: Kunstmuseet Køge Skitsesamling Undervisningstilbud og -materiale om skitserne til Bjørn Nørgaards gobeliner. Bestilling: tirsdag og torsdag kl , tlf.: Frederiksborgmuseet Undervisningtilbud og -materiale om dansk historiemaleri. Bestilling: mandag-fredag kl , tlf.: Udstillingen er skabt i samarbejde med Magnum Photos Skoletjenesten / Nikolaj 2004 Tekst: Hilde Østergaard og Thomas Ahrensbøll Hansen Redaktion: Hilde Østergaard Grafisk design: LH / RAA / Skoletjenesten Tryk: Kailow Graphic

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm

Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm 2. Kapitalismekritik Ditte Vilstrup Holm 1 2. Kapitalismekritik i samtidskunsten Når kunstnere skaber kunstværker, sker det ikke i et vakuum. Kunstnere lever i et specifikt samfund lokalt såvel som globalt

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 18. januar - 23. februar 2014 Introduktion Kære underviser I perioden 17 januar til 24 februar 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor soloudstilling

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

verden er en skueplads

verden er en skueplads UDskoling Introduktion Temakassen Verden er en skueplads henvender sig til børn i udskolingen. Og dette materiale er en vejledning til læreren i at tilrettelægge et undervisningsforløb både før og efter

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005)

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Når man foretager en billede-, rum- eller arkitekturanalyse, (jf. 2.1. Analysere

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere