OVERDREV NEWS. Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERDREV NEWS. Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S."

Transkript

1 Ejerforellillgell SUlldby Overdrev Argang 2008 lir. 1 Dell 3. februar 2008 Det første forår Efter et perfekt fastelavns arrangement der forløb i rigtigt godt vejr (for årstiden) er vi nu klar til at gå i gang med det nye år på Fælleddiget. Indgangen til det nye år blev fejret med fest, bulder og brag. Desværre var det ene brag vores batteri genbrugs box der slår nede skuret. Bestyrelsen er i dialog med kommunen om eventuel opsætning af en ny boks. Generalfo rsa mli ng Den <1rlige generalforsamling bliver afholdt den torsdag den 13 marts, husk at sætte kryds i kalenderen. En officiel indkaldelse bliver udsendt senere. Afhentning af affald Adm inistration af affalds håndtering i København er fra nytår flyttet fra R98 ti l Københavns Kommune. Så infonnalion om affaldssortering og afhentning skal nu rettes til kommunen. For nemheds skyld er datoerne for affaldsatl1enlntng i det nye år vist her. Storskrald Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S. Haveaffald Der hentes haveaffald den 10/4, 8/5, 12/6,10/7,14/8,11/9, 15/LO og 13/ , PVC og imprægneret træ Afhentes den 4/3,2/6,1/9 og 2/ Dit pljc og imprægneret træ skal stilles samme sted som dit storskrald, men i en bunke for sig. Elektronik, kølemøbler og pap Et karton Afhente s den 3/3, 2/6, 1/9 og 1/ Dit etektronikaffatd, dine k ølemøbler og dit pop & karton skal stilles samme sted som dit storskrald, men I en bunke hver for sig. Uønsket besøg på området Der er desværre i den seneste tid blevet ødelagt lamper samt en glasrude i legehuset. Desuden er der også forsvundet cykler samt løbehjul fra omr~det. Hvis nogle har bemærket nogle af disse vandaler og tyve eller er i besiddelse af viden omkring disse forhold vil bestyrelsen meget gerne informeres. Til gengæld har ronnanden rundet en lysegrå mustang cykel uden lås. Hvis denne savnes kan den afhentes hos formanden i nr. 4 I. Bestyrelse"

2 Ejerforeningen Sundby OIJerdre\l Årgallg '. 2 Den 13. april 2008 FælIesarbej de Foraret er endelig kommet og vi skal de( for i gang med årets første fællesarbejde som er Søndag den 4. maj klokken 14.00, vi mødes ved fællesskuret som vi plejer. Det næste fællesarbejde bliver afholdt Søndag den l. juni. Vi skal fonsætte plantearbejdet omkring Kelds comer foruden at ordne bede, klargøre boldbane osv. Pien ic med grill Flere beboer hår foreslået at vi afholder en picnic tur på Fælleddigel. Det har vi derfor valgt at gøre onsdag den 14. maj klokken på den store legeplads. Hvis vejret holder vil der blive tændt op i grillen og så kan man medbri nge tæppe samt madkurv med drikkelse og nyde aftenen. Bemærk venligst at arrangementet bliver aflyst i til fælde af regnvejr!!! Dato for sommerfest 2008 Festudvalget har allerede fundet en dato for sommerfesten så sæt kryds i kalenderen ved lørdag deo 16. august til årets største begivenhed. Nærmere information følger fra festudvalget når vi nænner os datoen. Loppemarked Datoen for loppemarkedet er lørdag den 21. juni klokkeu Dette er en oplagt mulighed for at rydde ud i sine gemmer og møde naboerne. Husk al best! Ile bod hos loppema,rkedsudvalget (Kjeld fu". 29. Henry nr. 79 eller Lisbeth nr. 31). Sankt hans Falder som altid på den 23 juni og vil selvfølgelig også blive afholdt i år. Bestyrelsen

3 EjerjoreJliJ'gen SUlldby Overdrev Årgallg 2008 lir. 3 Den 28. maj 2008 Fællesarbejde Under høj t flot solskin fik vi orunet følgende ved sidste fællesarbejde: luet kummer samt bede, klargjort mål, brændt ukrudt, vasket legeplads, slået gtæs, fjernet grene, renset tagrende samt renset kloakker. Ifølge aftale med vejrguderne bliver det godt vejr nu på søndag (l. juni klokken \ 3.00) ti l det næste fællesarbejde hvor vi blandt andet vi I sværte diverse legeredskaber samt borde og bænke. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt søndag den 29. juni. Sankt Hans Der også i år falder den 23. juni, bl Iver som altid aflloldt på bål pladsen på den store legeplads. Bålet tændes klokken og der vil som altid være mulighed for at bage snobrøo på glødeme. Aflevering af brugte batterier Det er nu atter muligt at aflevere brugte batterier nede ved skuret. Aflevering af kemi affald Besty,-eJsen er blevet gjort opmærksom på at det ikke længere er muligt at aflevere kemi- samt maling rester ti l rniljøbi len da denne ikke længere kommer her i området. Besty,-elsen undersøger om der kan foretages and re foranstalt n inger som et al ternativ, i ndti l dette er afklaret må man aflevere sit mi Ijøaffald på en af Københavns genbrugspladser eller maling rester i en malerforretni ngo Storskrald Der afhentes storskrald nu på fredag den 30. maj. Mandag den 2. juni afhentes Elektronik, kølemøbler, pap, karton, PVC 'samt imprægneret træ. HUSK nu venligst på følgende regler: Affaldet må først sættes ud dagen før. (dvs. pap, elektronik, træ osv. Skat først sættes ud på søndag) Hvis skraldefolkene efterlader nogle af de ting man har sat ud så skal ejeren selv fjerne og bortskaffe affaldet. Efterlad affaldet i kasser eller poser så det er optageligt af skraldefolkene. Nye regler for udlån af borde samt stoje Grundet øget interesse for lån af borde og stole har bestyrelsen set sig nødsaget til at ændre reglerne for udlan af borde samt stole. De nye regler træder i kraft fra (len I. juli Reglerne kan ses i vedlagte skrivelse. Hvis besty,-etsen eller administratoren afstole og borde (Rie i nummer 95) finder at reglerne ikke bliver overholdt vi l disse blive ændret af besty,-elsen uden yderligere varsel Så lad os nu alle prøve at få disse regler til at fungere. Et dyt i hornet Bestyrelsen henviser til at man i følge færdselsloven kun skal benytte bilens horn til at gøre opmærksom på en umiddelbar fare situation. Det er IKKE en fare situation at man skal hente nogle og ikke gider at stige ud afbilen, også selvom det er sent om aftenen. Så tag venligst hensyn til jeres naboer og stop med at bruge hornet unødvendigt!!! B estyrelsel1

4

5 OVERDREV NEWS Ejelforeningen Sundby Overdrev Argang '. 4 Dell 26. juni 2008 Siden sidst Årets loppemarked blev under ledelse af loppemarkedsudvalget afholdt i fint solskin med en masse besøgende. Salget var ifølge nogle afkræmmeme gået "acceptabelt", hvilket vist nok på oversat dansk betyder noget i retning af meget godt. Der ud over havde vi en hyggellg Sankt Hans hvor i hvert fald en heks blev sendt til Bloksbjerg. Fællesarbej de Ved SIdste fællesarbejde fik vi blandt andet sværtet det store legetårn, stynet træer, luet ukrudt samt plantet to smukke rhoderdendron's i bedet ved skuret. Disse er blevet flittigt vandet og så håber vi at de står smukt med blomster til næste sommer. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt nu på søndag den 29. juni klokken t3.00. Derefter holder vi en pause i hele sommerferien. Aflevering af kemi affald Bestyrelsen har nu undersøgt OlU lighederne for afhentning af kemi affald. Det er desværre kun muligt ved bmg af en såkaldt "viceværts ordning", og da vi ikke har en vicevært (selvom vi jo som bekendt har nogle der kandidere til hvervet) har vi besluttet ikke at ti 1meide os denne. Det betyder at beboerne nu selv må afskaffe kemi affald på forsvarlig vis, hvilket er en af følgende: Aflevering på genbnlgsstationen. Afieveling i malerforretninger (de fleste malerforretninger modtager maling og terpentin) Endelig kan man måske spørge en af naboerne om de vil tage det med for en hvis de aj.ligevel skal på genbrugspladsen. Haveaffald Der afhentes haveaffald den 10. juli. Husk at del skal være bundtet med snor under en meter ejler i de udleverede bnme papirsposer. God sommerferie Da mange rejser på ferie og er væk fra deres hus i flere dage eller uger er det en god ide at.fa naboen ti I al tømme posikassen og smide lidt affald j affaldsbeholderen så huset ikke ser tomt ud. Desuden kan naboen måske hjælpe med at vande guld fisken og fodre pottep I,mterne, eller noget ti Isvarende... Med håbet om en god sommer fra BestyrelselI

6 F:l:1 k s a rlwj,!t V.d >0<1... r"ii...,bot)dt fi.,'i ~1 w<1 MIJ«... _.....-Ion....,..."'~... lm b<>:<kj<r O'V. ~ oll<,"o", ')'d<: ko aoci<... """"""",,",,"... f"li" kp< o. fmrn <In,,,"" ",I", fol Jo fluoe Ilo..."., " Øf 'I<. _.. '" ''''n'i<.. 1I< (",lu r"lksojbot]d<' Ilt<.~kIt "~ <len l l ~.~..,kl.... I HIO 1'1&$1< feu... rbtjdr bl""".. "" dm 'o, ><p"n,h.. I'orsikringtr 11<,,),,1... "", n.,. mw.x 1Iopn pli. (omr "'tti (0''''''"8<1 Gbtdth" IS.,,, ""' ;d "lliion..,dti hol Wn"""... i. i Ol ' l ""'h'... B... bilii".. fobolnn. med " '".". <10:," nit.,..,joti,... <Im--,< (",,,.ri...,od,. ~,t>or o... IOn... )... 11<")1<1.....wJdo,,.""'.. m<d <Ion n). ron..."... fi.o.lt OIlIIformaT"'" (...,.,... do..- SIt. er foldo1 pol pio<h.. Il linhff~ld [}o,.,hono.. """ ff.~ <It. l. '''11 ~'' H""" al <It< ".. bo".." mod """ "",It,.1100,.,.. ti",'ckllt b<un< poop_' Sommt'rft'~ 1 Il... ".',lmtki....,i..,,,,r ""' "' ,... tn..n " "" p/i,.. dol <Ion Il. '0'.'" r Slorskrald Dr,.!bonI<. -.:.lj frrdol... :... PVC..."".,... '",re,,1.l.wn,'. >0I<mo!:>l<,. P"P ti lomn ofbotiru ~ do. \, ""Pl< 11" fnll"'" "11ot' AffaIdeI ml ""'" ~..J..,... (.. Id... pvc.!rc. pop MV..., r"", ;t'c',t<!... J, ""._11 HI" oliu;i<foil... <ftt,1od«""ii' af ri<,,"... I\u... od..,1.., <J'''",..". fjmit 0' bo... rr..ffol<l<t ol ~"".. ' IO'" ",ul'li' EfI<rIad.ffaI.I<! I 1_, cllr< _.. <1<1.. opi""'k'.(... '" ' ok'o'~... Form :liltkn) Iltm ~~.r./fold pi... w..., dui.. "... _ ""'" '" Do, bl,,.. h'" C". c...,< d"ii foo... sli\_,... poi.... Ol"" afwd, 0",,6.lro r-... OIioJo:l". """'Ol lioi.it _... ' ". IorU.,... do!!,,,' j,ru ""'" O""'~..., r""",1>... ' ""0 h""'".fwd.pt Ib~,..

7 EjeJ[oreJ/iJ/gell SUI/dby Overdrev Argol/g 2008 nr. 6 Den 1. oktober 2008 Fællesarbejde Årets sidste fællesarbejde er søndag den 19. oktober klokken Vi vil som traditionen foreskriver afslutte med at grille pølser. Forsikringer Nu er det endelig lykkedes at fil de nye forsikringer til at falde på plads. Vores forsikring fortsætter hos Nord forsikring som hidti l og med samme dækning. Desuden er forsikringen blevet knap kr b i Il igere men d et krævede at v i ski ftede fa rsi kri ngsmægler ti l Dansø Assurance. V i arbej der i øjeblikket på at lave en samlet mappe med vores fællesforsikrings papirer som vi vil dele ud når den endelig foreligger. Den endelige konklusion er at i som tidligere skal melde forsikrings skader til Nord forsikring (skadesanmeldelse kan printes ud fra vores hjemmeside). Haveaffald Der aolentes haveaffald den 16. oktober. Husk at det skal være bundtet med snor under en meter eller i de udleverede brune papirsposer. Med håbet om en god efterårsferie til alle Bestyrelse/l

8 Eje/forel/ingen SUI/dby Overdrev Årgang 2008 nr. 7 Dell 37. oktober 2008 Fællesarbejde Årets sidste fællesarbejde havde et kæmpe antal hjælpere sa vi fik plantet nye planter i 2 af kummeme ved skuret samt på den lille legeplads, ommøbleret skuret og fik denned plads ti l fodboldmålene, staltet fejemaskinen, hakket flis, klippet buske, fjernet jord ved legeplads, skubbet til juletræet, tall fliser, fejet Kjeld's comer osv... Og selvfølgelig ikke mindst fik vi spist nogle dejlige pølser og brød der var ristet af de unge kokke. Fomlanden tager til efterretning at der skal købes endnu flere pølser og brød til næste år.... Halloween Halloween event folkene har gian mig opmærksom på at der vil blive slukket for lamperne foran husene og på parkeringspladserne under halloween arrangementet den J l oktober (i aften). Ballademagere Søndag saml tirsdag i denne uge, var der nogle unge mennesker der hev de nysåede planter fra blomsterkummerne op, og smed dem på vinduer i området. En opmærksom beboer har set dem og det er 2 unge mennesker der ikke bor her i kvarteret. Så bestyrelsen vil geme hensti Ile ti l at man er ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd i området. Med uhyggelig hilsen Bestyrelsen

9 Ejerforenillgel/ SUI/dby Overdrev Argang 2008 I1r. 8 Den 26. november 2008 Snerydning Bestyrelsen gør opmærksom på at det påhviler den enkelte ejer al rydde sne på fortovene. Hvis man har en bil stående på parkeringspladsen, så sørger man også selv for eventuel snerydning omkring dejule. Storskrald Bestyrelsen gør opmærksom på al der bliver afhentet storskrald (i morgen) den 28. november. Elektronik, kølemøbler, pap saml karton bliver afhentet på mandag den l. december og PVC saml imprægneret træ. Som altid husk nu at sti Ile affaldet sorteret og således at det er optageligt af sksaldefolkene. Desuden skal man selv fjerne og bortskaffe affaldet hvis det ikke bliver medtaget af sksaldefolkene. Byggehegn Som tidligere beskrevet i overdrev news har der været ballademagere på området der desværre nu også har smadret en rude. Der er derfor blevet opsat to byggehegn der besværliggør færdslen på området. Dette er et midlertidigt tiltag og disse hegn vil blive fjernet igen. øvrige nyheder Sidste situationsrapport fra børsen: h 1"1 p"/ib e ingyogendra.blogspol com!200stl OJfm"nc,al-cflSIS -ear/cons. hllnl Bestyrelsen

10 Eje/forel/ingen Sundby Overdrev Argal1g 2008 III'. 9 Den 18. december 2008 Juletræer Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt muligt Fyrværkeri Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt mujigt fjemer det afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften. således at omr~det alter kan fremstå pænt og ryddeligt. Generalforsamling Eventuelle forslag til næste års generalforsamling skal være bestyrelsen (37, 41 eller 43) j hænde senest den 10. jan uar Indbrud Julen er desværre ikke kun højtid for gjæde og hygge men desværre også indbrud. Derfor hjælp med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan fa en glædelig jul uden "uindbudte" gæster. Endelig ønskes alle en rigttg glædelig jul samt et godt nytar BestyrelseJl

11 Ejerforellil1gell SI/ndby Overdrev Argang '.10 Den 20. december 2008 Nisser (sætter nisser) Nisserne havde væl'et på spil i sidste Overdrev News. Under opsætningen af sidste overdrev news gik PC'en ned. Heldigvis havde tekstbehandlings programmet gemt en backup kopi der så unn bruges. Det viste sig uheldigvis at backup kopien ikl<e var den seneste men en ur~digc et versj em Resultatet kan ses i sidste Overdrev News. Redaktøren har siden udgivelsen af sid te verdn:;v Ne,:s mod~agct flere behjælpelige forslag ti I f?rbednnger, gående fr~ gerl11 eml~ sn.ing i ~den. udgivelse td medlemskab af ai10nylne alkoholikere. Redaktøren takk r.fg r de vejl hge fgtslag og vd tage dem til overvejelse i det nye ~r (hvis han vel og mærk~ kan huske,.det. ejlees er aer nok nogle venlige beboer som kan I~ælpe) Juletræer Bestyrelsen henstiller til at man ikke sætter ju L~træe i ned bag skuret efter jul. Derimod burde renovaciollsfolkene tage julet.ræer me,sammen med dagrenovationen de første uger i januar. Vi har desværre ikke kurll1 bt~ de endeligt be~ræ ftet men hvis det ikke skulle være tilfældet så sender vi en ny meddelelse ud m det~e.. Fyrværkeri Også 2Q09 skal ~ley (jes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til al man så vidl muligt fjerner del 'afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften, således at området atter kan fremstå pænt og ryddeligt Generalforsamling Eventue Ile forslag tl! næste års general forsaml ing skal være best yrelsen (37, 41 eller 43) i hænde senest den 10. januar Indbrud Julen er desværre ikke kun højtid for glæde og hygge men desværre også indbrud. Derfor hjælp med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan få en glædeligjul uden "u i ndbud te" gæster. Endelig ønskes alle endnu en gang en rigtig glædelig jul samt el godt nytår Bestyrelsen

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2007 nr. 1 Den 11. Januar 2007

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2007 nr. 1 Den 11. Januar 2007 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2007 nr. 1 Den 11. Januar 2007 Generalforsamling Den årlige generalforsamling bliver afholdt onsdag den 21 marts, husk at sætte kryds i kalenderen. Officiel indkaldelse

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

OVERDREV NEWS Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2013 nr. 1 Den 26. januar 2013

OVERDREV NEWS Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2013 nr. 1 Den 26. januar 2013 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2013 nr. 1 Den 26. januar 2013 Storskrald Der afhentes storskrald nu på onsdag den 30. januar. Storskraldet afhentes på vendepladserne ved nr. 33 og nr. 95. Det er

Læs mere

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE 6. april 1983 FfELLESARBEJDE Lørdag d. 16. april starter fællesarbejdet op. Vi skal igang inden ukrudtet tager overhånd. Da vi ved der navnlig i starten er meget der skal nås, indkaldes der også til fællesarbejde

Læs mere

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping.

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2012 nr. 1 Den 13. februar 2012 Fastelavn Der er fastelavn nu på søndag, hvis i ikke allerede har afleveret tilmeldingen så kan det stadig nås... Storskrald Der afhentes

Læs mere

~~:_-;~~. j ~~~~-'-~.;.I'.~:.. '.. " :/ ~.,:~ '. :...

~~:_-;~~. j ~~~~-'-~.;.I'.~:.. '..  :/ ~.,:~ '. :... Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2010 nr. 1 Den 28. marts 2010 Vinteren er omme Det har været en rigtig vinter i år, med masser af sne frost og kulde. vil geme sige en ekstra tak til de mange beboere

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling. Lørdag d.8.april.2017 H/F Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling Lørdag d.8.april.2017 Kære haveejere 2016 har på mange måder været et godt år, både med hensyn til fællesarbejde og arrangementer. Fællesarbejdsdag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 3 Juni 2014 Referat fra generalforsamlingen i april kan læses på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. 50 års Jubilæumsfest for Beringsminde Skal

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

OVERDREV NEWS. Her kommer vi hinanden ved. Oplag: 38 stk

OVERDREV NEWS. Her kommer vi hinanden ved. Oplag: 38 stk , Sundby Overdrev 9. februar 1993 OVERDREV NEWS Her kommer vi hinanden ved Oplag: 38 stk Fællesforsikring Den nye fællesforsikring er trådt i kraft pr 1. januar 1993. Kontaktpersonerne er de samme som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Roum Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Roum Beboerforening Ole Lundal Schoop Roumvej 3 29405755 olelundal@fiberpost.dk Adresse: Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Side: 1 revideret september 2015

Side: 1 revideret september 2015 Side: 1 revideret september 2015 Andelsboligforeningen A/B Birkehaven består af 30 boliger, der arealmæssigt er mellem 64 og 86 m 2. Bebyggelsen blev taget i brug i december 1985. Til hver bolig er der

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 28. oktober 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 880 Næste uge: 29. oktober 01. november 02. november 04. november 05. november 06. november Udlejning 12.00 17.00 (1.kl.) Omfotografering kl.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Et tilbageblik på året har vist, at der har været nok at se til. Vi startede året med en lille udskiftning i bestyrelsen. Vi sagde farvel til Troels og Jan. Tusind tak for et

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Juni 2015 Sommerhilsen Så er forårets generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling overstået. Jeg vil gerne

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. November 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af.

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Det har været nogle meget spændende, udfordrende og givende måneder,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. Maj 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Bestyrelsen for

Læs mere

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen Nr. 3 januar 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: OBS Generalforsamling: 27. marts i Kedelhuset ved Klaverfabrikken Først ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00, derefter Ordinær generalforsamling

Læs mere