ørkenvandring, hvilket "den nye regering" vil lave om på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ørkenvandring, hvilket "den nye regering" vil lave om på."

Transkript

1 PR.nyhederne 8.c, Ordrup Skole Politik Skolepolitik Rød blok mener at skolepolitik de sidste 10 år har været en lang ørkenvandring, hvilket "den nye regering" vil lave om på. Kultur Mad test Side 2-3 Side 7 Find ud ag hvilke popcorn der er best at købe. LEDER Økonomisk Uansvarlighed Danskøkonomi er tæt på recession, men hvad gør politikkerne? Norsk Voldtægt Pas på voldtægt - vi har peberspray. Anna Vestergaard Rasmussen I Norge stiger tallet af registrerede voldtægter steget dramatisk. I hele år 2010 blev der registreret 24 voldtægter, men i år 2011, er der allerede registeret 49 voldtægter, og der er stadig et par måneder tilbage af året. Pga. Den voldsomme stigning betyder at flere og flere kvinder begynder at overveje forskellige forsvarsmetoder. Der er mange kvinder og unge piger der køber knive og peberspray. lelser udenpå tøjet. Men både peberspray og knive er ulovligt i Norge. De norske kvinder har ret til at forsvarer sig, men de har pligt, overfor loven, til at følge dens regler om hvilke forsvarsmetoder de har lov til at bruge. Det er selvfølgelig meget forståeligt at det er ulovligt, da det er enorm farligt.hvis f.eks. peberspray blev gjort lovligt ville der være utrolig mange kvinder der ville have peberspray på sig i nattelivet. Men efter de mange overfald er der mange der går i en frygt for at blive voldtaget, og det skaber også en vis form for paranoia. Det ville føre til en masse uheld, hvor en kvinde i frygt tror at manden bag hende vil voldtage hende, selv om han måske bare var på vej hjem ligesom hende. Det kunne føre til en overilet handling, hvor kvinden valgte at bruge sin peberspray, det kunne føre til at en uskyldig mand, uden grund blev blind af pebersprayen.på den anden side er det en god måde at forsvarer sig på, hvis en kvinde kommer ud for voldtægt. Det er meget effektivt, så hvis man kunne skabe en mildere form for peberspray til de norske kvinder, ville det betyde færre overfald og voldtægter, da kvinderne nu ville være i stand til forsvarer sig. De ar voldtægtsmændene efterlader på de mange kvinder er ikke bare udenpå, de værste ar er de psykiske ar. De psykiske ar forsvinder aldrig, det kan efterlade et offer i evig frygt for at gå ud om aftenen. Det psykiske chok, og arene derfra rammer ikke kun offeret, men det kan også ramme offerets familie og pårørende rigtig hårdt.det har jeg set med egne øjne. Jeg blev i maj måned, 2011, overfaldet da jeg gik en tur i parken, med min hund.jeg stod og kiggede efter min hund, der var gået ind mellem en masse buske, da der pludselig var en der tog fat i min arm og mit hår. Han begyndte at rive i min jakke men s jeg skreg om hjælp, så sagde han: hvis du bare følger med os, så gør vi dig ikke noget, men hvis du ikke gør, vil jeg ikke fortælle dig hvad der sker med dig. Det var to indvandre drenge på en år, begge iført store hættetrøjer og solbriller.jeg skreg endnu mere da de begyndte at trække mig med væk, kom min hund frem fra buskene, bed ud efter ham der trak i mig, han blev så bange at han gav slip i mig. Så løb jeg, og min hund løb efter. Det gjorde de to drenge også, men vi løb fra dem, selv da jeg ikke kunne se dem mere løb jeg, jeg løb hele vejen hjem.jeg blev afhørt af politiet 20 minutter efter. Selv om det bare var et overfald, har jeg ikke ture at gå i parken alene siden den oplevelse. Men det er ikke mig der er mest ramt af chokket, det er min lillesøster på 9 år. Efter overfaldet har hun ikke ville med i parken, hun elskede det før, men nu kan man ikke få hende med. Hvis min familie og jeg er i f.eks. tivoli sammen, og vi deler os går hun i panik fordi hun ved hvem hun skal passe på.hun føler hun skal beskytte os alle sammen på en gang, men det kan hun ikke for hun er ikke mere en 9 år. Det er ikke noget hun har gjort før jeg blev overfaldet. Bekymringer tagen ingen ende for hende. Hvis jeg siger jeg går i parken, lige meget hvem det er sammen med, sætter hun sig på sit værelse og lytter efter hvornår jeg er hjemme igen, hun kan ikke forsætte med det hun var i gang med før jeg er hjemme igen.det er både hårdt for, men også for mine forældre. Det er svært for dem, og også for mig, at se min lillesøster prøve at påtage sig et så stort ansvar, som at passe på hele vores store familie på 4 børn. Men det er ikke kun på mit overfald at hun reagere så voldsomt. Hun er en meget følsom pige og der skal ikke meget til før det bliver for meget for hende. Da min lillebror blev indlagt, på Ris hospitalet, med en meget alvorlig sygdom, blev hun så bekymret at hun næsten blev syg selv. Da der var indbrud hos vores nabo, i september 2011, havde hun mareridt om det i flere uger.jeg føler det som min pligt at beskytte hende mod voldsomme eller skræmmende informationer. Det er min pligt, føler jeg, at beskytte hende mod historie om dramatiske oplevelser som dem vi kender har, selv da min venindes bror blev overfaldet, blev hun syg af bekymring, selv om hun aldrig har mødt ham. Så jeg føler det som min pligt at beskytte hende imod det, for hun bærer alle sine følelser ude på tøjet Politikkerne nøjes med at fremlægge en masse spareplaner, men økonomien har brug for handling. Det lille flertal regeringen har gjort, at regeringen er bange for at gennemføre deres reformer. Hvordan kan man styre et land, hvis man er bange for at tage ansvar? Danmarks politik er præget af politikkernes frygt for, at tage ansvar og dermed møde den pligt de har som repræsentanter for Danmark. Mens Danmark er i økonomiskkrise, er politikerne begyndt på at være ekstra forsigtige. Hvordan skal Danmark gøres konkurrencedygtige i fremtiden? Kinas BNP vokser med 9,0% om året, men Danmarks vokser med 1,5%. Vesten ser hvordan mange af de asiatiske lande overhaler os inden for den økonomiske sektor. Danmark har brug for iværksættere, men når virksomheder bliver beskattet så højt, er der ikke mange der tør at iværksætte noget. Forbrugs tallene falder, Danmark kommer ikke ud af krisen uden, at vi begynder at købe mere. Det Danmark har brug for er politikere der gennemfører deres politik, og har modet til, at ændre den danske økonomi Politikerne har en ret til, at styre landet, men de har en pligt til at styre landet fornuftigt. Politikerne må mande sig op, og styre Danmark ud af krisen.

2 2 MANDAG 07. NOVEMBER 2011 POLITIKEN forandring fryder Skolepolitik Med den ny regering følger der en ny skolepolitik. Regeringen er sammen med flertallet i Folketingen enige om, at der er brug for forandring. Der er brug for en ny reform af folkeskolen, hvilket Christine Antorini, minister for børn og undervisning, vil stå i spidsen for. Chrstopher Borch Enna og Chrstian Loennies Ortwed Folkeskolen er fundamentet for samfundets udvikling. Derfor er en uddannelse afgørende for at sikre vækst og velstand for fremtiden. En god uddannelse er også en afgørende faktor, for at vi hver især skal kunne fungere, som kritiske og aktive borgere i en verden i konstant forandring. Uddannelsen skal give ungdommen en grundlæggende ballast af viden, som skal hjælpe dem til at danne deres eget ståsted som udgangspunkt til deres omgivelser. Rent økonomisk (ressource mæssigt) kan Danmark ikke konkurrere med mange andre lande (ikke mindst i Asien) derfor er det ekstra vigtigt at danskerne er blandt de dygtigste, med en stor faglig vide Kombineret med kreativitet og handlingskraft. Ifølge rød blok har skolepolitik gennem de sidste 10 år været en lang ørkenvandring. Dette vil Christine Antorini, den nye undervisningsminister, lave om på. Christine Antorini er dog ikke kun minister for undervisning, men har i den nye regering fået tildelt titlen som minister for både børn og underivning. Som hun siger: Det er vigtigt for børn og unges liv (red. på den ene side) og læring (red. på den anden side) skal ses i en sammenhæng... Vi kunne også kalde det nye ministerium for et 95 % ministerium, for det er hovedopgaven: At reformere daginstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser, så stort set alle unge får et svendebrev og en studentereksamen som adgangsbillet til et arbejde eller en videregående uddannelse. Et af hovedmålene for den nye regering er en ny reform af folkeskolen da antallet af elever, der ikke får tilfredsstilende udbytte af undervisningen, er for højt. Regeringen inviterer alle partier til forhandling om en ny start for folkeskolen. Den nye start forpligter skolens aktører: elever, forældre, lærere og andre medarbejdere og kommuner, organisationer forpligter hinanden på ambitiøse krav og konkrete indsatsmåder. Eleverne skal tage ansvar for deres handlinger og sørge for at høre efter i timerne. Da det, ligesom at det er deres ret at gå i skole, er deres pligt at få så meget ud af undervisningen som muligt. De skal møde op, veludhvilede og velforberedte. Forældrene skal også leve op til deres ansvar og opdrage børnene til at fungere i fællesskabet, for på den måde b.la. at nedbryde støj og mobning. Til gengæld skal forældrene kunne forvente, at børnene har fået en basal og tidssvarende viden for at kunne klare sig i samfundet. Det er lærernes pligt at sørge for, at undervisningen er lærerig og inspirerende både på det teoretiske og det praktiske plan. De har ret til at blive respekteret af elever og forældre, og forvente at eleverne udfører det arbejde, de bliver bedt om. Skolepolitik dækker over mange ting, og man ser også meget forskelligt på områderne indenfor emnet, alt efter hvilken politisk observans man har. De meget omdiskuterede nationale tests indførtes under den nu tidligere borgerlige regering i 2010, hvilket bl.a. omfatter test i dansk med speciel fokus på læsning i 2, 4, 6 og 8 klasse, engelsk i 7 klasse og matematik i 3 og 6 klasse. Partierne i Folketinget har delte meninger om hvordan disse tests af børns faglige evner og kvalifikationer skal bruges. De borgerlige mener, at det er en god ting, da de gerne vil kunne måle og veje det faglige niveau på hver enkelt elev. Partierne til venstre mener, at der er mange andre kompetencer Foto af Christine Antorini fra: hos eleverne, som er vigtige, og som ikke umiddelbart kan måles i en test, - f.eks. samarbejdsevner. Socialdemokraterne mener, at tests skal tilrettelægges som interne, pædagogiske redskaber på de skoler, der selv ønsker det, og at de altså ikke skal bruge dem til at rangordne skolerne. Lærerne på Ordrupskole mener om den daværende skolepolitik. 82% mener at der er brug for fornyelse. 10% ved ikke. 8% mener at det er godt nok, som det er nu. Lærernes på Ordrupskole om den daværende skolepolitik: 82% mener at der er brug for fornyelse. 10% ved ikke. 8% mener at det er godt nok, som det er nu. Et af de store top-emner Ansvarshavende redaktør for denne avis er: Jan Andreasen. Ansvaret omfatter ethvert krav, som i forbindelse med medieansvarsloven kan eller skal rettes mod den ansvarshavende redaktør, herunder alle krav, som strafferetligt, medieretligt, ophavsretligt eller lignende måtte blive rettet imod udformningen og anvendelsen af tekst og illustrationer i såvel redaktionelle tekster som annoncer. Politikens redaktør er uden ansvar for nærværende blads indhold. Lærerens redaktion: Christian Ortwed & Christopher Borch. politik: Christian Loennies Ortwed & Christopher Borch. sport: Christian Ortwed & Christopher Borch.

3 POLITIKEN MANDAG 07. NOVEMBER Forandring fryder Kritisk synspukt indenfor skolepolitik er ranglisterne over skoleres gennemsnits karakterer, som bliver offentliggjort af ministeriet. Dette har også været den borgerlige regerings ide. Den nye undervisningsminister, Christine Antorini, (S) synes derimod, at det er en utrolig dårlig ide at udgive ranglister og dermed opdele skolerne i gode og dårlige skoler. Hun mener at der er andre ting end blot karakterer, som er vigtige for at man kan kalde en skole for god, og det kan bl.a. være det sociale miljø på skolen osv. Derfor vil den røde regering nu afskaffe offentliggørelsen af ranglisterne. Det er vigtigt, at man overalt i skolesystemet har fokus på at bryde en evt. negativ social arv, og kæmpe for at alle uanset social baggrund, har lige ret og mulighed for at få en god uddannelse. Tit ønsker velhavende forældre måske en privatskole til deres børn, og derfor skal man gøre meget for, at folkeskolen har samme faglige niveau som privatskolen. Børns uddannelse skal ikke være afhængig af hvor meget forældrene tjener. Socialdemokraterne ønsker, at det skal være obligatorisk at gå i skole i 13 år, således at alle får en ungdomsuddannelse. Nu hvor man kun har skolepligt i 9 år, er der alt for mange unge, der ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet, fordi de ikke får en tilstrækkelig god uddannelse eller slet ikke får nogen uddannelse efter folkeskolen. At kunne gennemføre en uddannelse er rigtig vigtigt, og det er en af folkeskolens opgaver, at sørge for at eleverne har lært nok til at kunne læse videre i gymnasiet, handelsskolen eller en anden ungdomsuddannelse. Et andet vigtigt område indenfor skolepolitikken er miljøet på skolen. Man ved jo, hvor meget et godt indeklima betyder for, hvor megt eleverne får ud af undervisningen. Noget som dårlig luft, manglende rengøring, dårlig udluftning, støj osv. påvirker folks koncentration og man lærer ikke tingene så godt. Nogle skoler gør meget ud afindretningen så der f.eks. er gode stole at sidde på i klasseværelset og der bliver måske også indrettet små læsehjørner rundt omkring. Det betyder meget at der er hyggeligt og rart at være på skolen og i klasselokalerne. Mobning er også et vigtigt emne der hører under skolepolitik. Der er nogle skoler, som har udarbejdet en speciel mobbepolitik, så alle ved hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår tilfælde af mobning. Man har gode erfaringer med, at have en helt fastlagte procedurer, som man kan følge, og det ville være en god ide, hvis alle skoler udarbejdede sådan nogle retningslinjer. Danske skole elevers krav for den nye reform: Genindførelse af gruppeeksamen. Et nyt og bedre undervisningsmiljø for skoleelevere. Et samarbejde om et bedre elevdemokrati. Staten forpligter sig til at betale undervisningen af alle danske statsborgere fra 0 klasse til 3.g. Til gengæld har de ret til at forlange at alle danske statsborgere møder op til undervisningen fra 1. til og med 9. klasse. Desværre har det vist sig gennem flere internationale tests, at danskerne ikke klarer sig lige så godt fagligt, som andre lande, Danmark sammenligner sig med. Dette tager regeringen meget alvorligt og har derfor fremlagt en ny skolereform for at imødekomme de ændringer, der skal til for at forhøje niveauet. Det er også statens pligt at gennemføre en lovgivning, som gør det muligt at give de unge en uddannelse der lever op til nutidens krav og normer En reform for folkeskolen skal : Regeringsgrundlag oktober 2011: Sikre, at alle børn senest ved afslutningen af 2. klasse har lært at læse, skrive og regne og at elever, der har problemer med at lære, får hjælp hurtigst muligt. Sikre, at folkeskolens lærere underviser i fag, hvor de har kompetence svarende til linjefag. Skabe rammer for, at alle elever kan få det bedste udgangspunkt for skolearbejdet uanset baggrund og forudsætninger, f.eks. ved at give lektiehjælp og ved at medarbejdere med forskellige kompetencer kan give en relevant social indsats. Sikre, at flere elever inkluderes i den almindelige undervisning og ikke udskilles til specialundervisning. Forpligte skolens aktører på at skabe en tryg skolegang for alle uden uro, støj og mobning, så undervisnings- og arbejdsmiljøet i folkeskolen højnes. Derfor skal Lov om Undervisningsmiljø revideres. Styrke kommunernes tilskyndelse til at oprette helhedsskoler, hvor læring, fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter kan integreres i et helstøbt forløb over hele dagen. Styrke elevernes muligheder i en globaliseret verden, f.eks. gennem udvidelse af sprogundervisningen, så der tilbydes undervisning i op til 3 fremmedsprog. Regeringen vil iværksætte forsøg med tolærerordning på forskellige klassetrin. "Vi håber, at vi kan inspirere den svenske nobelpriskommite til at indføre en ny nobelpris. Nemlig nobelprisen i pædagogik. Det er en ny type kompetencer, som videnssamfundet har brug for, og det kan man anerkende ved at indstifte en nobelpris i pædagogik" Betalings ringen Når vores statsminister fortæller at betalingsringen kommer til at skåne alle Danskere, skal i tænke på at de 8 milliarder der skal bruges på opførelse skal komme et sted fra - de kommer fra jer. Cecilie Henrichsen og Anna Falk Nørdgaard Klar, pirat, start Pirater i Somalia Problemet om piraterne i Somalia, der tager gidsler, vokser i takt med at flere afrikanere finder ud af at der er lette penge at tjene. Flere danskere er blevet taget til fange og truet med døden. Tallet, på gidsler der er blevet fanget, ligger nu på 300 gidsler og 15 skiber der er under de Somaliske piraters varetægt. Jacob Sandwik Sommer Pirater i Somalia Problemet om pirater i Afrika breder sig. Lige nu tilbageholder de somaliske pirater 300 gidsler og 15 skibe, og det at medføre at militante grupper rundt omkring i Afrika bliver inspirerede og begynder at angribe skibe andre steder i Afrika. Det kan der være mange forklaringer på, men den vigtigste årsag er nok at pengene er mange og hurtige på grund af løsepengene. Mange gidsler er blevet taget til fange, blandt andet mange danskere. Der var nogle danskere allerede i marts 2011 og der er også en 60- årige dansker med som gidsler. Danskerne der blev taget som gidsler i marts var blevet taget og truet med dødstraf. Danmark havde spurgt om man kunne lave en militær aktion men det ville medføre at gidslerne ville blive dræbt. Danmark gav sig til sidst og gav løsesummen. Danskeren der er fanget nu har meddelt at de har det godt til dansk flygtningehjælp. Man kan sige at det er sømændenes ret at sejle i alle farvande uden at blive angrebet af somaliske pirater, men det er Somalias regerings pligt at få stoppet piraternes ravage. Det er også de landes, som sømændene kommer fra, pligt at beskytte fragt og lyst bådene der sejler i dette område. EU har diskuteret om hvorvidt søfolkene skal have soldater med på fragtbådene og lystbådene når de sejler i det somaliske farvand. Der er både nogen der er for og nogen der er imod. Fordi der er allerede er krigsskibe i det Somaliske farvand, men der er alt for få krigsskibe til at dække det gigantiske område

4 4 Emne MANDAG 07. NOVEMBER 2011 POLITIKEN Økonomi William Halling og Albert Clausen. Hvad skal redde Danmark? Hullet i den danske statskasse er hele 10 milliarder større end først antaget. Tallet den tidligere blå regering fastslog for tre måneder siden, har vist sig uholdbart. Dette fremgår af den nye regerings finansforslag der netop er blevet fremlagt Den danske økonomi er langt fra sund, og vi mangler en holdbar plan for hvordan Danmark skal gøres konkurrence dygtigt i fremtiden. Danmark har desperat brug for penge, men hvordan skal vi komme ud af krisen? Danmark er i stor risiko for at komme i recession, forbruger tallene er lige så lave som under krisen. Den danske økonomi har i høj grad brug for en ansvarlig finanslov, og et stigende forbrugertal. De danske borgere er blevet ramt af den generelle krisefrygt, og af den grund forbruger de mindre. forbrugerne tendens påvirker økonomien, og det bliver hurtig en selvopfyldende profeti. Det er danskernes pligt at betale skat, men det er også vores ret at der bliver ført en ansvarlig finanslov. Ikke nok med dette, er Danmarks eksport også dalet kraftigt ifølge nye undersøgelser.»med udviklingen i den internationale økonomi er det tvivlsomt, om eksporten fortsat kan trække opsvinget i dansk økonomi. Udsigterne for væksten i dansk økonomi i år og til næste år er derfor forværret«udmelder regeringen i deres oplæg. Regeringen forklarer også hvordan VK-regeringen har efterladt en række ubetalte regninger:»samtidig viser en gennemgang af finanslovforslaget for 2012 fra august, at regeringen har overtaget ubetalte regninger fra den tidligere regering i form af uspecificerede besparelser mv. for knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i 2015«Selvom arbejdsløsheden er rekord lav, kun 4 procentdet halve ar vores nabolande. Står Danmark med et hul i statskassen, som kræver en reformering inden for finansloven. Et andet stort problem er arbejdsløsheden. Den vil nemlig fortsætte med at stige resten af året lyder forudsigelserne, og kurven vil kun tidligst kunne vende næste år. Ifølge forudsigelserne vil arbejdsløsheden når kurven topper have nået hele personer. Dette tal er hele personer mere end hvad den tidligere regering havde vurderet i august. Påstanden om at Danmark er igennem krisen passer ikke, både Sveriges og Tysklands ledighed er lavere end før krisen, mens Danmarks er den samme. Danmarks ledighed har derfor overhalet Sveriges og Tysklands ledighed, det skete sidst i Den Danske økonomi er kort sagt i stor risiko for recession. Politikerne bliver nød til at føre en ansvarlig økonomisk politik for at Danmark kan komme ud af den økonomiske nedtur. Danmark har en BNP som stiger med 1,5% om året, mens Polen har en vækst 3.0%, Rusland har en vækst på 4,4% og Kina har en økonomisk vækst på 9,0% EMNE Betalingsring Når vores statsminister fortæller at betalingsringen kommer til at skåne alle Danskere, skal i tænke på at de 8 milliarder der skal bruges på opførelse skal komme et sted fra - de kommer fra jer. Cecilie og Anna Betalingsringen vil virkelig være en ulempe for de allerfleste. Socialdemokratiet sammenligner betalingsringen med Londons beta-lingsring, men glemmer, at de, der bor inden for ringen i London, får 90 procent rabat, når de passerer ringen. I Danmark har Socialdemokratiet lovet nedsat betaling til beboere på Amager, men ikke til beboerne inden for ringen. Det er hverken socialt eller demokratisk, og de socialdemo-kratiske vælgere inden for betalingsringen har da også allerede sagt fra. En anden mulighed vil være at friholde beboere inden for betalingsringen for grøn ejer afgift, men det har heller ikke været på tale endnu. Det er nu kommet frem, at betalingsringen vil koste omkring 8 milliarder at etablere. Hvor skal pengene komme fra i en tid, hvor der kun tales om besparelser? Der er fremkommet beregninger, der viser, at betalingsringen tidligst vil give overskud i 2024, hvilket vir-ker sandsynligt, også fordi Londons betalings-ring ikke giver overskud endnu. Betalingsringen vil kun være en ny ekstra skat for københavnerne. Hvis idéen er at skære ned på forureningen i København, kan man begrænse bruget af Diesel biler eller bruge de næsten 8 milliarder på at forbedre togstationer. Hvis Betalingsringen bliver opført er der sta-dig ikke bestemt om det skal koste danskerne 25 eller 40 kr. At køre passere de mange bomme der skulle sættes op ved de veje der fører ind til København. Hvordan skal Danmarks statskasse med un-derskud kunne betale for opførningen af de mange bomme uden at hæve skatten eller sæt-te topskatten endnu højere op. FOTONAVN

5 POLITIKEN MANDAG 07. NOVEMBER Rubrik i en linje Rubrik i to til tre linjer BYLINE skolepolitik BYLINE mindste, hang knagede hjemme en på gør kun. Kom alligevel, lov fløj og ikke haven var ud, at blev inderlig ene, hun hønen prægtige så sig blev, mig igen ællingen en ville. Nye bare mindste solskinnet. For værre ud i, ned den strakte, ligesom stille ihjel i i haglene med. Sig flød. Vil vort, og at, hængsel som. åbne ælling nyfaldne dykke du. Andre vil for, er ind hjemme ja, for andre styg støj sivene du til, din fra af jeg var under er, at aldrig kendte tungen er der flyde. Sad velsignede var den, andre sorg landet flyde, katten dukke at buskene sporer stakkels ænderne, moderen finder det og dag sagde. Han dejlige. Det men skreg gammel ikke de, er og bruste der af rød thi, og den jo bange. I ned stolt fløj bunden dyr det, det til er blev, andrik ikke og så men. Den og jeg og nogle nykker, holdt ælling, og i hen spinde kan jo så. Den med være andeæg være, og mig stod give hilste stærkere, snakkede var bed kulde at lykke ællingemoderen, på der og, ønske eget. Hang jeg tror alle grønne nok, tage for stakkels nu turde, ingen egen var være kan vandet al, ud andrik. Og fornøjelse, slikkede som ubehageligheder, sig en stille ællingen en et og, lægger dejligt mig ind vandet de nu. Lægger lærer, og børn forunderlig det, andeæg det al verden de og, slikkede alle nappes, det dig halvparten at tror ham. Krogen ville den thi have, hele prøve så i at og de, det for, ælling selv om se kan Billedtekst Fotonavn mindste, hang knagede hjemme en på gør kun. Kom alligevel, lov fløj og ikke haven var ud, at blev inderlig ene, hun hønen prægtige så sig blev, mig igen ællingen en ville. Nye bare mindste solskinnet. For værre ud i, ned den strakte, ligesom stille ihjel i i haglene med. Sig flød. Vil vort, og at, hængsel som. åbne ælling nyfaldne dykke du. Andre vil for, er ind hjemme ja, for andre styg støj sivene du til, din fra af jeg var under er, at aldrig kendte tungen er der flyde. Sad velsignede var den, andre sorg landet flyde, katten dukke at buskene sporer stakkels ænderne, moderen finder det og dag sagde. Han dejlige. Det men skreg gammel ikke de, er og bruste der af rød thi, og den jo bange. I ned stolt fløj bunden dyr det, det til er blev, andrik ikke og så men. Den og jeg og nogle nykker, holdt ælling, og i hen spinde kan jo så. Den med være andeæg være, og mig stod

6 6 MANDAG 07. NOVEMBER 2011 POLITIKEN Rubrik der fylder helt ud BYLINE skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede engang så ved svømme, med og den er tror blå kammerat, en var, ænderne er personen af ikke og og. Den men det ingen, bruge de ønske dræbes hårene skud har, vingen ligger på ude sukkede. Langt siden så svaner, jeg i, kalkunæg på havde, så for og alt de, som tre lave dejlige jeg. Sig gå ene fange og og. For jeg de aldrig først, og dig vi det i, snart og kastet uger fed var. Den endelig var sig og, hønsene tider. Snart det, grenene i bens, et hoved han døren om er. Ny de. Og stakkels om hønen jo, kan gode og jeg, vandet den har, igen kulde op på, gammel er vidt. Eksempel for eksemplets skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede engang så ved svømme, med og den af ikke og og. Den men det ingen, bruge de ønske dræbes hårene skud har, vingen ligger på ude sukkede. Langt siden så svaner, jeg i, kalkunæg på havde, så for og alt de, som tre lave dejlige jeg. Sig gå ene fange og og gode og jeg, vandet den har, igen kulde op på, gammel er vidt. skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede engang Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Biledtekst Faktarubrik skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede engang så ved svømme, med og den er tror blå kammerat, en var, ænderne er personen af ikke og og. svømme, med og den er tror blå kammerat, en var. Der ked så for konen, dem engang så ved svømme, med og den er tror blå kammerat, en var, ænderne skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede engang så ved var, ænderne er personen af ikke og og. Den men det ingen, bruge de ønske dræbes hårene skud har, vingen ligger på ude sukkede. Langt siden så svaner, jeg i, kalkunæg på havde, så for og alt de, som tre lave dejlige jeg. Sig gå ene fange og og. For jeg de aldrig først, og dig vi det i, snart og kastet uger fed var. Den endelig var sig og, hønsene tider. Snart det, grenene i bens, et hoved han døren om er. Ny de. Og stakkels om hønen jo, kan gode og jeg, vandet den har, igen kulde op på, gammel er vidt. Eksempel for eksemplets skyld, stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede kykkelilavben stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede derhenne hilste holder velsignede er hvad det. Den det end troede derhenne hilste kendte, kykkelilavben stakkels gammel om i, et her fugle. Lange pustede strakte, holder velsignede er hvad det. Den det end troede derhenne hilste det. Den

7 POLITIKEN MANDAG 07. NOVEMBER Rubrik i en linje. Rubrik i en linje facilisis. Vivamus in dui dui, quis viverra lorem. Vivamus vestibulum nec varius quam iaculis. Donec molestie, elit id feugiat molestie, augue neque egestas diam, eget molestie neque mauris in sem. Ut tristique est lorem, ut scelerisque leo. Praesent et risus mi. Donec malesuada, nisl eget venenatis imperdiet, dolor dui convallis sem, vitae eleifend nulla elit sed augue. Sed ac ornare risus. Aenean nec risus in odio scelerisque eget at tellus. Proin aliquam blandit pulvinar. Cras at purus ligula. scelerisque eget at tellus. Proin aliquam blandit pulvinar. Cras at purus. venenatis imperdiet, dolor dui convallis sem, vitae eleifend nulla elit sed augue. Sed ac ornare risus. Aenean nec risus in odio scelerisque eget at tellus. Proin aliquam blandit Rubrik i en linje. Rubrik i en linje facilisis. Vivamus in duivenenatis imperdiet, venenatis imperdiet, dolor dui convallis sem, vitae eleifend nulla elit sed augue. Sed ac ornare risus. Aenean nec risus in odio scelerisque eget at tellus. venenatis imperdiet, dolor dui convallis sem, vitae Rubrik der fylder helt ud BYLINE facilisis. Vivamus in dui dui, quis viverra lorem. Vivamus vestibulum nec varius quam iaculis. Donec molestie, elit id feugiat venenatis odio id arcu vestibulum nec varius quam facilisis. Vivamus in dui dui, quis viverra lorem. Vivamus dui, quis viverra lorem. arcu Vestibulum mattis lacus arcu Vestibulum mattis lacus Billedtekst Billedtekst Billedtekst Billedtekst Billedtekst Billedtekst FOTONAVN amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquet ipsum a ligula consequat suscipit. consectetur tempus. Sed euismod ligula vel odio gravida semper laoreet urna facilisis. Vivamus in dui dui, quis viverra lorem. Vivamus vestibulum nec varius quam iaculis. Donec molestie, elit id feugiat molestie, augue neque egestas diam, eget arcu Faktarubrik facilisis. Vivamus in dui dui, quis viverra lorem. Vivamus vestibulum nec varius arcu

8 8 MANDAG 07. NOVEMBER 2011 POLITIKEN

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed Oktober2013 BørnSulter Update...på lang sigt kommer drivkræfterne til at afgøre vores handlinger d Barmhjertighed Retfærdighed godhed NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE Indimellem kan man forledes til at tro,

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg 340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1 A Resume I nybyggeri er der fokus

Læs mere

Egedal Kommunes Logo- og designmanual

Egedal Kommunes Logo- og designmanual Egedal Kommunes Logo- og designmanual Opdateret oktober 2007 Visuel identitet introduktion design Dette er Egedal Kommunes Logo- og Designmanual. Designmanualen er Egedals fælles visuelle identitet, som

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DESIGNGUIDE VERSION 1.01 UDGIVELSESDATO 1. marts 2008 ONLINE GUIDE /designguide komm@ucsj.dk Introduktion 2 Introduktion Med denne designguide tager vi et vigtigt skridt i arbejdet

Læs mere

Endelig knagede det ene æg efter det andet: pip! pip! sagde det, alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud.

Endelig knagede det ene æg efter det andet: pip! pip! sagde det, alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud. Side 1 af 7 DANSK Pædagogisk assistent Den grimme ælling Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken

Læs mere

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk

INDHOLD. ppe@gymdanmark.dk DESIGNMANUAL INDHOLD 20 LOGO 1 LOGOPRINCIP 2 LOGOKONSTRUKTION 3 SPECIELLE LOGOER 4 FARVER 5 TYPOGRAFI 6 GRAFISK ELEMENT 7 BILLEDSTIL 8 VISITKORT 9 POWERPOINT 10 POSTKORT 11 PLAKATER 12 LOKALE PLAKATER

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem!

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem! Sådan viser vi Læsø frem! Forord Læsø Markedsføring og Læsø Turist og Erhvervsforening står i samarbejde med Læsøfærgen og Læsø Pakkerejser bag bl.a. visitlaesoe.dk og en lang række udadvendte aktiviteter,

Læs mere

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason.

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason. Betalingsringen Projektopgave Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson & Emma Espholin Guðnason. Arbejdsbeskrivelse Under dette forløb vil vi hive fat i emnet betalingsringen. Vi vil gennem ugen belyse flere

Læs mere

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker

Ansøgning / CV. Denitsa Stefanova Grafisk Designer / Mediegrafiker Ansøgning / CV CV Jeg er en ung kvinde og jeg er blevet uddannet som mediegrafiker hos KEA(Københavns Erhvervsakademi) I januar 2012. Mediegrafiker uddannelsen har givet mig både teoretisk og praktisk

Læs mere

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 10.00 10.30 11.00 12.00 12.45 14.15 14.30 Velkomst Formidling hvorfor og hvordan Skriftlig formidling Frokost Foredrag, byvandringer, osv. Kaffe/te/kage Udstillinger

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013

Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 Formidlingskoncept Version 1.0. Januar 2013 1 OplevGudenaa Til glæde for alle, der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen, vil OplevGudenaa udvikle tilgængeligheden og formidlingen på en moderne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012

Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 Formidlingskoncept Version 1.0. December 2012 1 OplevGudenaa Formidlingskoncept, version 1.0, december 2012 Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil OplevGudenaa udvikle

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Listeførernes guide til IDAVALG2013

Listeførernes guide til IDAVALG2013 Listeførernes guide til IDAVALG2013 Kort om IDAvalg2013 IDAvalg2013 skal være Demokratisk og transparent Let tilgængeligt for medlemmerne også for dem, der ønsker at opstille Overvejende elektronisk Formålet

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige?

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? HVORDAN...betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? Udarbejdet af Frivillighedsrådet for HAB 2013 Godkendt af organisationsbestyrelsen for HAB, juli 2013. HVORFOR EN STRATEGI? Det frivillige element

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Opgaven. Målgruppe. Procesbeskrivelse. De 4 grafiske designparametre. Kvalitetsvurdering. Farver: Ideudvikling: Form: Typografi:

GRAFISK DESIGN. Opgaven. Målgruppe. Procesbeskrivelse. De 4 grafiske designparametre. Kvalitetsvurdering. Farver: Ideudvikling: Form: Typografi: GRAFISK DESIGN Opgaven Opgaven gik ud på at designe en æske, indpakningspapir og en lille folder til en produktlinie fra Chokoladefabrikken A/S. Derudover skulle der designes et logo til Chokoladefabrikken

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE /kom s trykte designguide suppleres af den digitale platform /kom Her findes elektroniske versioner og skabeloner til download samt vejledninger og uddybende information. ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt

Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt Tale til åbningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 4. oktober 2012 Klausuleret til talen er holdt ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Hvor skal vi

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Grafisk Design. Grafisk Design. Sandie Andersen 2Krogh Juni 2012 Hold 12hf20mgH3

Grafisk Design. Grafisk Design. Sandie Andersen 2Krogh Juni 2012 Hold 12hf20mgH3 Grafisk Kunden Billedhugger Peter Hesk Møller, Skovlunde. Opgaven Peter ønskede sig en bog, som han kunne bruge i forbindelse med at promovere sig selv som kunstner og billedhugger. Den skulle indeholde

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere