REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1."

Transkript

1 REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (formand) Helle Andersen, leder af borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, Assens Kommune René Tækker Clausen, konsulent, Langeland Kommune Anne Marie Hedegaard, leder af sundheds- og forebyggelsesområdet, Ærø Kommune Julie Stenvang Pedersen, konsulent, Odense Kommune (sekretær) Sygehus Jan Erik Henriksen, ledende overlæge, afd. M, OUH Almen praksis Erik Holk, praktiserende læge og praksiskoordinator Gæster Mette Damkjær Syse, daglig leder af CoLab Odense (pkt. 4) Kristina Lagoni Garbøl, udviklingskonsulent v/ Center for Civilsamfund/CoLab Odense (pkt. 4) Katrine Leth, Afbud Vivian Ainsworth-Zink, leder af sundhedsfremme og forebyggelse, Kerteminde Kommune Camilla Schufri Klinkby, afdelingssygeplejerske, afd. C, OUH Mathilde Schmidt-Petersen, oversygeplejerske, afd. M/FAM, OUH Svendborg Winnie Clausen, funktionsleder, rehab.afdeling, OUH Svendborg Claus Tveskov, overlæge, afd. M, OUH Svendborg Vibeke Herskind, afdelingssygeplejerske, afd. U, OUH Ingrid Louise Titlestad, overlæge, afd. J, OUH Anette Pedersen, oversygeplejerske, afd. B, OUH Anette Thurøe, diætist afd. G, OUH (deltagelse udskydes til arbejdsgruppe vedr. ernæringstilbud til småtspisende) Liselotte Hastrup, repræsentant fra Ernæringsrådet (deltagelse udskydes til arbejdsgruppe vedr. ernæringstilbud til småtspisende) IPG for forebyggelse Den: 8. februar 2017 Referent: Julie Stenvang Pedersen Almen Praksis Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 8. februar

2 1. Godkendelse af referat fra møde d. 14. december 2016 (bilag 1) Bilag 1: Referat af møde d. 14. december Godkendelse af dagsorden 3. Tilbagemelding fra møde med formandskabet i SOF-OUH d. 2. januar (bilag 2) Formandskaberne for SOF-OUH og implementeringsgruppen for forebyggelse mødtes d. 2. januar 2017 for at drøfte implementeringsgruppens arbejde og opgaver. Formandskabet giver en tilbagemelding fra mødet. Se også bilag 2 som er rundsendt til implementeringsgruppen. Bilag 2: brev fra SOF-OUH formandskabet Punktet blev ikke gennemgået. Der henvises til bilag 2 for at få indsigt i konklusionerne på mødet. 4. Drøftelse af handleplan for den ældre medicinske patient /udgående funktioner (bilag 3) Implementeringsgruppen besluttede på møde d. 14. december 2016, at der i relation til handleplan for den ældre medicinske patient , skal arbejdes videre med projekt kompetencer på tværs via det virtuelle ambulatorium. Mette Damkjær Syse og Kristina Lagoni Garbøl præsenterer den reviderede projektbeskrivelse, jf. bilag, og der ønskes en drøftelse af heraf. a) Drøfter den reviderede projektbeskrivelse for kompetencer på tværs via det virtuelle ambulatorium. Bilag 3: projektbeskrivelse af kompetencer på tværs via det virtuelle ambulatorium Referat Projektet blev drøftet på baggrund af Mette, Kristina og Katrines præsentation heraf. Implementeringsgruppen vurderede ikke at kunne give den nødvendige faglige sparring, da projektet i højere grad relaterer sig til behandling og pleje. Implementeringsgruppen besluttede derfor at lægge op til SOF-OUH, at projektet fremadrettes drøftes i implementeringsgruppen for behandling og pleje. 5. Drøftelse af opgave vedr. ernæringstilbud til småtspisende (bilag 4 + 4a) Implementeringsgruppens opgave vedr. ernæringstilbud til småtspisende blev vendt med SOF-OUH formandskabet d. 2. januar 2017, hvorefter kommissoriet for opgaven er revideret. Anette Thurøe og Liselotte Hastrup deltager. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 8. februar

3 a) Drøfter det reviderede kommissorium for opgaven b) Drøfter hvordan opgaven løses i praksis, jf. afsnittet organisering Bilag 4: revideret kommissorium for opgave vedr. ernæringstilbud til småtspisende Bilag 4a: Implementeringsgruppens indledende refleksioner over opgaven vedr. ernæringstilbud til småtspisende ( ) a) Det reviderede kommissorium blev drøftet. Vedlagte bilag er justeret for kommentarer på mødet, se afsnittene målgruppe, organisering og tidsplan. b) Følgende blev besluttet på mødet: De i implementeringsgruppen repræsenterede kommuner melder repræsentanter ind til Julie Stenvang senest 1. marts 2017 Julie Stenvang henvender sig til Judith Mølgaard pva. Formandskabet mhp. udpegning af de regionale repræsentanter til arbejdsgruppen. Der udpeges en repræsentant fra implementeringsgruppen til at sidde med i arbejdsgruppen. Processen foregår pr. mail og initieres af Julie Stenvang. Når repræsentanter til arbejdsgruppen er udpeget, inviteres til første møde i arbejdsgruppen (Mette/Julie er tovholder). Se beskrivelse af opgaven i revideret bilag Drøftelse af opgave ved. rygestopprojekt (bilag 5) Implementeringsgruppens opgave vedr. rygestopprojektet blev vendt med SOF-OUH formandskabet d. 2. januar 2017, såvel som opgaven er blevet beskrevet i nærmere detaljer, jf. bilag 5. Der ønskes en drøftelse af opgaven, herunder hvordan den løses i praksis. a) Drøfter opgavebeskrivelsen b) Drøfter hvordan opgaven løses i praksis, jf. indsats 1 i opgavebeskrivelsen Bilag 5: opgavebeskrivelse af rygestopprojekt a) opgavebeskrivelsen blev drøftet, og er revideret for enkelte kommentarer, herunder at almen praksis orienteres via korrespondancemeddelelse såfremt borgere giver samtykke hertil. Se revideret opgavebeskrivelse. Derudover er det op til implementeringsgruppen at afklare følgende huller i opgavebeskrivelsen: OUH afklarer hvilke afdelinger der skal implementere tiltaget (Jan Erik er tovholder herpå) OUH afklarer hvilke(n) faggruppe(r), der har ansvaret for at spørge patienten og videregive beskeden til pågældendes kommune. (Den ansvarlige faggruppe kan være forskellig fra afdeling til afdeling, der kan evt. lægges op til at det er den enkelte afdeling der selv skal finde ud af arbejdsgangen herom) (Jan Erik er tovholder herpå) Kommunerne afklarer hvem der er kommunens kontaktperson ift. tiltaget, fx rygestoprådgiver, rygestopkoordinator eller lignende. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 8. februar

4 Kommunerne afklarer hvordan kontaktpersonen orienteres om, at en borger ønsker rygestop, fx hvornår kan den forventes at se og hvad skal der stå i korrespondancemeddelelsen for at den tilfalder rette vedkommende Kommunerne afklarer, hvordan almen praksis orienteres om borgers rygestopforløb (såfremt borger har givet samtykke hertil) Der meldes tilbage på ovenstående til Julie Stenvang senest 15. marts Se beskrivelse af opgaven i revideret bilag 5. b) Implementeringsgruppen besluttede, at der ikke er behov for at nedsætte en arbejdsgruppe til at løfte opgaven, men at den derimod kan løses ved at afklare ovenstående og drøfte følgende på næstkommende møde: Metoden er metoden beskrevet tilstrækkeligt? Implementeringsplan hvordan implementeres tiltaget? hvilket materiale er der behov for til at understøtte implementering af tiltag? Hvem udarbejder materiale? Succeskriterier skal der opstilles succeskriterier? Og monitoreres på tiltaget? 7. Drøftelse af eksempler/fortællinger til Sundhedskoordinationsudvalget Implementeringsgruppen er 27. januar 2017 blevet bedt om at indsende eksempler/fortællinger, hvor Sundhedsaftalen har involveret/ramt nogle borgere, til SKU. Deadline var 3. februar. Det forventes dog at være en tilbagevendende opgave, hvorfor der ønskes en drøftelse af, hvordan disse eksempler indsamles på bedste vis. a) Drøfter hvordan implementeringsgruppen indsamler eksempler/fortællinger til fremtidigt brug i SKU. Punktet blev ikke drøftet. Udsættes til møde d. 21. april Status på arbejdsgruppe vedr. KOL På implementeringsgruppens møde d. 14. december blev nedsættelsen af en arbejdsgruppe vedr. KOL drøftet. Der gives en status på arbejdsgruppen. Det er endnu for tidligt at nedsætte en arbejdsgruppe, da forløbsprogrammet for KOL først skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget d. 28. februar og efterfølgende implementeres via SOF-OUH. Implementeringsgruppen drøftede dog, at der er behov for følgende kompetencer i arbejdsgruppen: Repræsentanter fra alle kommuner på Fyn Lægefaglige og sygeplejfalige repræsentanter fra OUH Odense og OUH Svendborg Repræsentant fra almen praksis Repræsentanter fra implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering 9. Drøftelse af implementeringsgruppens sammensætning I lyset af formandskabernes møde og de nuværende opgaver ønskes en drøftelse af implementeringsgruppens sammensætning. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 8. februar

5 Bilag 6: kommissorium for implementeringsgruppen for forebyggelse Implementeringsgruppen oplever vedvarende udfordringer i fremmødet til gruppens møder og sammensætningen af gruppen generelt. Fremmødet skyldes dels afbud, dels udeblivelser. Derudover er det en udfordring, at alle kommuner ikke er repræsenteret i gruppen, såvel som regionens repræsentation svinger fra møde til møde. Det blev besluttet at indstille ovenstående til drøftelse i SOF-OUH mhp. at drøfte implementeringsgruppens sammensætning og et styrket fremmøde. 10. Årshjul (bilag 7) Bilag 7: årshjul Eventuelt a. Dagsorden til næstkommende møde d. 21. april Evt. oplæg om Mit Forløb Mette Syse Damkjær har nogle medarbejdere, der kan give et godt billede af hvad det er. - Drøftelse af eksempler/fortællinger til Sundhedskoordinationsudvalget - Opgave vedr. rygestop, jf. pkt. 6 - Status på opgave vedr. ernæringstilbud til småtspisende Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 8. februar

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 16. juni 2017 kl. 10.00-12.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.46 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, forløbschef,

Læs mere

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner René Tækker Clausen, konsulent, Langeland

Læs mere

Referat. Svendborg Kommune

Referat. Svendborg Kommune Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 23. februar 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl. 9.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 Deltagere Kommuner: Anne Marie Hedegaard, leder af sundheds-

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 3. november 2017 kl. 11.00-13.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 2.1.47 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 21. april 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 21. april 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 21. april 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april 2019 10.00-12.00 Sted: Lokale 3.1.56, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus REFERAT

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus REFERAT REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 22. februar 2019 10.00-12.00 Sted: Lokale 2.s.50, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere r: René Tækker Clausen, konsulent, Langeland Lisbeth

Læs mere

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 7. december 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 2. sal Nord Deltagere r: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense (næstformand) René Tækker

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Anne Højmark

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Referat. Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat

Referat. Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. juni 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommunerne Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Gitte Laursen,

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE Jan Lindegaard, Sundheds- og forebyggelseschef, Odense Kommune (næstformand) Anne Højmark

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommunerne Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Signe

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 10. april 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 10. april 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 SOF-OUH Tidspunkt: 10. april 2019, kl. 12.00-13.30 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 OBS; Møde med PSOFF i Mødelok. Emil Aarestrup, indgang 50 kl. 13.30 Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen,

Læs mere

Dagsorden. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 27. marts 2017, Kl Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b.

Dagsorden. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 27. marts 2017, Kl Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b. Dagsorden Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 27. marts 2017, Kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b. 5220 Odense SØ Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE OUH Judith Mølgaard, direktør (næstformand) Annette Dyhr Lycke Jensen, oversygeplejerske,

Læs mere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Jette Krøjgaard, Oversygeplejerske, Afdeling M, OUH

Læs mere

Referat af møde i SOF-OUH

Referat af møde i SOF-OUH af møde i SOF-OUH Tidspunkt: 7. juni 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Anette Pedersen, Oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afd. B, OUH (formand for IPG

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 9. marts 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3.

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 9. marts 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3. Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 9. marts 2016, Kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Overspl. Marianne Lundegaard, afd. O (formand) Overspl.

Læs mere

Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr

Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr Tidspunkt: Mandag den 3. juni 2019 kl. 13.30-15.30 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 7. februar 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen)

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 7. februar 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) SOF-OUH Tidspunkt: 7. februar 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Anette Pedersen, Oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afd. B, OUH (formand for Implementeringsgruppen

Læs mere

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Mandag 10. september 2018 klokken 13:00-15:30 Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 44 Solveig Stürup, Langeland Winnie

Læs mere

Referat SOFF møde d. 30. november Sted: OUH - Odense

Referat SOFF møde d. 30. november Sted: OUH - Odense Referat SOFF møde d. 30. november 2011 Sted: OUH - Odense SOFF møde kl. 14.00 til 16.30 Mødested ved indgangen til FAM (se vedlagte kort). Efter rundvisning på FAM: lokale 54, højhuset 15. sal Kommunalt

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 18/2 2019, Kl. 13.00 15.00. Sted: Fløj I, stuen, lokale 1.s.59, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere OUH Jette Wensien, Oversygeplejerske, Afd. G

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Onsdag den 14. september 2016 klokken 13:00-15:30 Ørbækvej 100, lokale 2s.50 Solveig Stürup, Langeland Winnie Clausen,

Læs mere

Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 1. december 2014 kl Sted: Indgang 101, 2. sal, lokale 17, OUH. Deltagere

Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 1. december 2014 kl Sted: Indgang 101, 2. sal, lokale 17, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 1. december 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 2. sal, lokale 17, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

Referat fra SOFF-møde 28. januar Møde: SOFF Tidspunkt: 28. januar 2013, kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, Gæstekantinen

Referat fra SOFF-møde 28. januar Møde: SOFF Tidspunkt: 28. januar 2013, kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, Gæstekantinen Referat fra SOFF-møde 28. januar 2013 Møde: SOFF Tidspunkt: 28. januar 2013, kl. 13.00 15.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, Gæstekantinen Formøde for kommunerne Kl. 11.00 13.00 Ørbækvej 100, Blok

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 25. september 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen)

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 25. september 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) SOF-OUH Tidspunkt: 25. september 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (næstformand for SOF) Line

Læs mere

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 13/12 2017, Kl. 14.00 16.00. Sted: Lokale 1.1.78, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere OUH Vibeke Barner Jensen, Afd. spl. Q1 Louise Vestring,

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn 9. februar 2011 Deltagere Almen Praksis Praksiskoordinator Erik Holk Praksiskoordinator Carsten Henriksen OUH

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 18. maj 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3.

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 18. maj 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3. Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 18. maj 2016, Kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien, Overspl.

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 2. maj 2019, Kl. 14.00 16.00. Sted: Fløj III, 1. sal, lokale 3.1.56, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Skriv Fløj III 8indgang B) Deltagere OUH Jette Wensien,

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

2) Opfølgning på referatet fra SOFF møde den 26. august og formandskabsmøde den 30. september + bilag 1 & 2

2) Opfølgning på referatet fra SOFF møde den 26. august og formandskabsmøde den 30. september + bilag 1 & 2 Referat Møde: SOFF Tidspunkt: 21. oktober 2013, kl.13.00 15.00 Sted: Ørbækvej 100, gæstekantinen, kælderen Deltagere: Kommuner Faaborg- Midtfyn Kommune, Ældrechef Allan Christiansen (Formand) Odense Kommune,

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 27. august 2018, Kl. 14.00 16.00. Sted: OUH, Indgang 101, 3 sal. Lokale 17 Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien,

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 12. maj 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Torsdag den 10. marts 2016 klokken 13:00-15:30 Ørbækvej 100 lokale 1.s.78 (fløj 1, stueetagen, lokale 78) Solveig Stürup,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Handlingsplan for fremtidsscenarier for Huset i Faaborg

Handlingsplan for fremtidsscenarier for Huset i Faaborg Handlingsplan for fremtidsscenarier for Huset i Faaborg Følgende notat er udarbejdet på baggrund af et møde mellem Huset, Røde Kors Faaborg og repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med mødet

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 12. juni 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 12. juni 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 SOF-OUH Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (formand) Søren Jakobsen,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2 1 Deltagere: Ane Sofie Andersen Hjorth (AH) Karen Marie Lorentzen (KL) Jane Margrethe Yde Fonvig (JF) Erik Duerlund (ED) Harry Skjoldemose (HS) Allis Kristiansen (AK) Kurt Meilbye Poulsen (KP) Leif Madsen

Læs mere

Praksisplan for specialet oftalmologi

Praksisplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Helle Bruun Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/4011 Telefon: 76631412 Dato: 26. november 2010 Notat Praksisplan for

Læs mere

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Primær Sundhed Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Deltagere i mødet: Hanne Heuch, Jammerbugt kommune Marianne Holm, Thisted kommune Susanne Gaardbo Jensen, Hjørring

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 3. april 2017, kl. 10.30-12:30 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Mandag 19. november 2018 klokken 13:00-15:30 Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 59 Solveig Stürup, Langeland Winnie Clausen,

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune REFERAT Møde i: Dato: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Onsdag den 13. december Kl.: 9-11 (kommunalt formøde fra 8-9) Sted: Regionsgården, Hillerød, mødelokale H4) Deltagere:

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i det administrative kontaktforum

Møde i det administrative kontaktforum Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journalnr.: 11/33268 Dato: 30. januar 2011 Udarbejdet af: Betina Simonsen E-mail: betina.simonsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Referat af møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat af møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat af møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Torsdag den 2. februar 2017 klokken 13:00-15:30 OUH Odense, Kløvervænget 8, indgang 101, 1. sal, lokale 14 Solveig Stürup,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Torsdag 14. juni 2018 klokken 13:00-15:30 Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 44 Solveig Stürup, Langeland Winnie

Læs mere

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017 Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord Dato: d. 20. juni 2017. Kl.: kl. 13.30-15.30 Sted: Nordsjællands Hospital, mødelokale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere