Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen."

Transkript

1 Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde: Den, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden. 2. Den, der søger, skal ikke høre op med at søge, før han finder, og når han finder, skal han blive rystet, og når han er rystet, skal han undre sig, og han skal være herre over alt. 3. Når de, som leder jer, siger til jer: Se! Riget er i himlen! så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: Det er i havet! så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdommen, ja, I er fattigdommen. 1

2 4. Oldingen skal med sine dage ikke tøve med at spørge et lille barn på syv dage om livets sted, og han skal leve; for der er mange, som er de første, der skal blive de sidste, og de skal blive én eneste. 5. Kend det, som er foran dit ansigt; og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig; for der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret. 6. Hans disciple spurgte ham og sagde til ham: Vil du, at vi skal faste, og hvordan skal vi bede? Skal vi give almisse, og hvilken spiseregel skal vi overholde? Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alt er åbenbaret for himlen. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret. 7. Lykkelig er den løve, som mennesket fortærer, så at løven bliver til menneske! Men ulykkeligt det menneske, hvem løven æder, så at løven bliver til menneske! 8. Og han sagde: Mennesket ligner en klog fisker, som kastede sit net i havet; han trak det op af havet igen, fuldt af små fisk. Blandt dem fandt den kloge fisker en stor, god fisk. Han kastede alle de små fisk ud i havet. Han valgte uden tøven den store fisk. Den, som har ører at høre med, skal høre! 2

3 9. Se, en sædemand gik ud. Han fyldte sin hånd. Han strøede ud. Noget faldt nu på vejen: Fuglene kom; de samlede det op. Andet faldt på klippen og slog ikke rod i jorden og sendte ikke aks op mod himlen. Og andet faldt på tjørnene; De kvalte sæden, og ormen åd den. Men andet faldt på den gode jord, Og den gav en god afgrøde: Den bar tres fold og hundrede og tyve fold. 10. Ild har jeg kastet på verden, og se, jeg vogter den, indtil den brænder. 11. Denne himmel skal forgå, og den ovenover skal forgå, men de døde er ikke levende, og de levende skal ikke dø. Den dag, da I fortærede det døde, gjorde I det levende. Når I kommer ind i lyset, hvad vil I da gøre? På den dag, da I var ét, blev I to; men når I er blevet to, hvad vil I da gøre? 12. Disciplene sagde til Jesus: Vi ved, at du vil gå bort fra os. Hvem er det, som skal herske over os? Jesus sagde til dem: Hvordan I så end er kommet, skal I gå til Jakob den Retfærdige, for hvis skyld himlen og jorden blev til. 13. Jesus sagde til sine disciple: Drag sammenligninger med mig og sig mig hvem jeg ligner! 3

4 Simon Peter sagde til ham: Du ligner en retfærdig engel. Matthæus sagde til ham: Du ligner en klog filosof. Thomas sagde til ham: Mester, min mund vil overhovedet ikke kunne sige, hvem du ligner. Jeg er ikke din mester, for du har drukket og er blevet drukken af den sprudlende kilde, som tager til. Jeg selv har tilmålt den. Og han tog ham og gik til side og sagde tre ord til ham. Men da Thomas var kommet tilbage til sine fæller, spurgte de ham: Hvad sagde Jesus til dig? Thomas sagde til dem: Siger jeg jer blot ét af de ord, som han sagde til mig, så vil I tage sten op og kaste dem efter mig, men ild vil komme ud af stenene og brænde jer op. 14. Jesus sagde til dem: Faster I, vil I synde, og beder I, vil man fordømme jer, og giver I almisser, vil I handle ilde mod jeres ånd, og når I drager til hvilket som helst land og vandrer i egnene, og de tager imod jer, så spis det, som de sætter for jer! Helbred de syge iblandt dem! For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det som kommer ud af jeres mund, det vil gøre jer urene. 15. Når I ser ham, som ikke blev født af en kvinde, så kast jer ned på jeres ansigt og tilbed ham; han er jeres fader. 4

5 16. Måske tænker folk, at jeg er kommet for at sprede fred over verden, og de ved ikke, at jeg er kommet for at så splid på jorden. Ild, sværd, krig. For er der fem i ét hus, skal de tre være mod to, og to mod tre, faderen mod sønnen, og sønnen mod faderen, og de skal stå ensomme. 17. Jeg vil give jer det, som intet øje har set, og det, som intet øre har hørt, og det, som ingen hånd har rørt, og det, som ikke er opstået i noget menneskehjerte. 18. Disciplene sagde til Jesus: Sig os, hvorledes vor ende skal blive! Har I da opdaget begyndelsen, for at I skal søge efter enden? For dér hvor begyndelsen er, dér skal enden blive. Salig er den, som vil stå i begyndelsen, og han skal kende enden, og han skal ikke smage døden. 19. Salig er den, som var, endnu før han blev til! Hvis I bliver disciple af mig og hører mine ord, skal disse sten tjene jer. For I har fem træer i paradis, som sommer og vinter ikke forandrer sig, og deres blade falder ikke af. Den, som kender dem, skal ikke smage døden. 20. Disciplene sagde til Jesus: Sig os, hvad himlenes rige ligner! Han sagde til dem: Det ligner et sennepsfrø, mindre end alle sædekorn, 5

6 men når det falder på den dyrkede jord, skyder det en stor stamme op og bliver et ly for himlens fugle. 21. Maria sagde til Jesus: Hvem ligner dine disciple? Han sagde: De ligner små børn, som har slået sig ned på en mark, der ikke er deres. Når ejerne af marken kommer, vil de sige: Overlad os vor mark! De klæder sig af foran dem for at få dem til at forlade den og overgive dem deres mark. Derfor siger jeg jer: Hvis ejeren af et hus ved, at tyven vil komme, vil han holde vagt, før han kommer, og han vil ikke lade ham bryde ind i det hus, der tilhører ham, for at bortføre hans ejendele. Men I, vogt jer for verden! Væbn jer med stor styrke, for at tyvene ikke skal finde vej til at komme til jer, eftersom de så vil finde den formue, som I ser hen til. Gid der i jeres midte måtte være en mand med indsigt! Når afgrøden var moden ville han komme i hast med sit segl i hånden og høste den. Den, som har ører at høre med, skal høre! 22. Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til sine disciple: Disse små, som får bryst, ligner dem, der går ind i riget. De sagde til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå ind i riget? Jesus sagde til dem: Når I anser det, som er to, for ét, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, 6

7 og det øvre for lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det kvindelige for at være ét, så at det mandlige ikke skal være mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt, når I anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, et billede for et billede, da skal I gå ind i (riget). 23. Jeg vil udvælge jer, én ud af tusinde og to ud af titusinde, og de skal stå som én eneste. 24. Hans disciple sagde: Vis os det sted, hvor du er, for vi må søge efter det! Han sagde til dem: Den, som har ører, skal høre! Der er lys I det indre af et lysmenneske, og det oplyser den hele verden. Hvis det ikke lyser, er der mørke. 25. Elsk din broder som din sjæl! Pas på ham som din øjesten! 26. Splinten i din broders øje ser du, men bjælken i dit eget øje ser du ikke. Når du trækker bjælken ud af dit eget øje, så vil du kunne se at trække splinten ud af din broders øje. 27. Faster I ikke over for verden, vil I ikke finde riget. Holder I ikke sabbaten som sabbat, skal I ikke se faderen. 28. jeg stod midt I verden, og jeg åbenbarede mig for dem i kød. 7

8 Jeg fandt dem alle drukne. Jeg fandt ingen blandt dem, som tørstede, og min sjæl var bedrøvet over menneskenes børn, for de er blinde i deres hjerter og ser ikke, at de kom tomme til verden og søger at komme tomme ud af verden igen. Dog, nu er de drukne. Når de kaster deres vin bort, da Vil de angre. 29. Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: Hvorledes denne store rigdom steg Ned i denne fattigdom. 30. Hvor der er tre guder, er der guder. Hvor der er to eller én, er jeg sammen med ham. 31. En profet er ikke anset i sin landsby. En læge helbreder ikke dem, som kender ham. 32. En by, der er bygget på et højt bjerg og er befæstet, kan ikke falde og heller ikke skjules. 33. Det, som du får at høre enten med dit ene øre eller det andet øre, skal du prædike på jeres hustage! For ingen tænder et lys og sætter det under en skæppe. Heller ikke sætter man det på et skjult sted; men man sætter det i lysestagen, for at alle, 8

9 som kommer og går, skal se dets lys. 34. Leder en blind en blind, falder de begge i en grav. 35. Ingen kan gå ind i den stærkes hus og tage noget med vold, undtagen hvis han binder hans hænder; så kan han plyndre hans hus. 36. Bekymr jer ikke fra morgen til aften og fra aften til morgen, om hvad I skal tage på. 37. Hans disciple sagde: Hvornår vil du åbenbare dig for os, og hvornår skal vi se dig? Når I tager jeres tøj af uden at skamme jer og tager jeres klæder og lægger dem under jeres fødder ligesom de små børn og træder på dem, da (skal I se) sønnen af den levende, og I skal ikke frygte. 38. Mange gange har I ønsket at høre disse ord, som jeg siger til jer, og I har ingen anden at høre dem af. Dage skal komme, da I skal søge mig og ikke finde mig. 39. Farisæerne og de skriftkloge har modtaget kundskabens nøgler, men de har skjult dem. Selv gik de ikke ind, og dem, der ønsker at gå ind, tillod de det ikke. Men I, vær snilde som slanger og enfoldige som duer! 40. En vinstok blev plantet uden faderen, 9

10 og fordi den ikke står fast, skal den blive rykket op med rode og ødelagt. 41. Den, som har i sin hånd, til ham skal der gives: men den, som intet har, fra ham skal også den smule, som han end har, tages. 42. Vær folk, der går forbi! 43. Hans disciple sagde til ham: Hvem er du, som siger dette til os? Af det, som jeg siger til jer, forstår I ikke, hvem jeg er. Men I er blevet som jøderne, for de elsker træet og hader dets frugt, og de elsker frugten og hader træet. 44. Den, som spotter faderen, skal få tilgivelse, og den, som spotter sønnen, skal få tilgivelse, men den, som spotter helligånden, skal ikke få tilgivelse hverken på jorden eller i himlen. 45. Man plukker ikke druer af tjørn, ej heller samler man figner af tidsler. De giver ikke frugt. En god mand bringer noget godt frem fra sit skatkammer; en slet mand bringer noget ondt frem fra sit slette skatkammer, som er i hans hjerte, og han siger onde ting, for ud af hjertets overflod bringer han det onde frem. 46. Fra Adam indtil Johannes Døberen er der blandt de kvindefødte ingen større end Johannes Døberen, så hans øjne ikke skal briste. Men jeg har sagt, at den iblandt jer, som bliver som et barn, skal kende riget, og han skal være 10

11 større end Johannes. 47. En mand kan ikke stige op på to heste og ikke spænde to buer. En tjener kan ikke tjene to herrer. Ellers vil han ære den ene og ringeagte den anden. Ingen drikker gammel vin og ønsker straks at drikke ny vin. Man hælder ikke ny vin i gamle vinsække, for at de ikke skal revne, og man hælder ikke gammel vin i en ny vinsæk, for at den ikke skal ødelægge den. Man syer ikke en gammel lap på en ny klædning, da der ellers vil komme en revne. 48. Slutter to fred med hinanden i det samme hus, skal de sige til bjerget: Flyt dig! og det skal flytte sig. 49. Salige er de enlige og de udvalgte, for I skal finde riget! Fordi I kommer fra det, skal I gå derhen igen. 50. Siger man til jer: Hvorfra er I kommet? Så sig til dem: Vi er kommet fra lyset, hvor lyset er opstået af sig selv; det (stod), og det åbenbarede sig I deres billede. Siger man til jer: Er det jer? Så sig: Vi er dets børn, og vi er den levende faders udvalgte. Spørger man jer: Hvad er tegnet på jeres fader, som er I jer? Så sig til dem: Det er bevægelse og hvile. 51. Hans disciple sagde til ham: Hvornår vil de dødes hvile komme, og hvornår vil den nye verden? Han sagde til dem: Det, som I venter på, er kommet; men I kender det ikke. 11

12 52. Hans disciple sagde til ham: Fireogtyve profeter har talt i Israel, og de har alle talt i dig. Han sagde til dem: I har forladt den levende, som er foran jer, og I har talt om de døde. 53. Hans disciple sagde til ham: Gavner omskærelsen eller ej? Han sagde til dem: Gavnede den, ville deres far avle dem omskårne fra deres moder. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud. 54. Salige er de fattige, for jeres er himlenes rige! 55. Den, som ikke hader sin fader og sin moder, kan ikke blive min discipel, og hader han ikke sine brødre og sine søstre og tager sit kors op som jeg, vil han ikke være mig værd. 56. Den, som har forstået verden, har fundet et lig, og den, som har fundet et lig, for ham er verden ikke noget værd. 57. Faderens rige ligner en mand, som havde en god kornmark. Hans fjende kom om natten; han såede rajgræs blandt den gode sæd. Manden tillod dem ikke at rykke rajgræsset op. Han sagde til dem: For at I ikke skal gå således frem: V vil rykke rajgræsset op, og så rykke hveden op sammen med det. For på høstens dag skal rajgræsset være tydeligt; de skal rykke det op og 12

13 brænde det! 58. Salig er den mand, som har lidt! Han har fundet livet. 59. Se på den levende, så længe som I lever, for at I ikke skal dø og så søge at se ham og ikke kunne se. 60. En samaritan trak et lam, på vej til Judæa. Han sagde til sine disciple: Hvad skal denne ved siden af lammet? De sagde til ham: Dræbe det og spise det. Han sagde til dem: Så længe som det lever, vil han ikke spise det, men når han har dræbt det, bliver det et lig. De sagde: Ellers vil han ikke kunne gøre det. Han sagde til dem: Søg også I efter et sted for jer selv I hvile, for at I ikke skal blive et lig og blive spist. 61. To skal hvile på én bænk; den ene skal dø, den anden skal leve. Salome sagde: Hvem er du, menneske, Og søn af hvem? Du satte dig på min bænk Og spiste af mit bord. Jesus sagde til hende: Jeg er den, som kommer fra den, som er ét. Man gav mig af det, som er min faders. Jeg er din discipel. Derfor siger jeg, 13

14 at kommer nogen og er ét, vil han være fuld af lys; men kommer han og er delt, vil han være fuld af mørke. 62. Jeg siger mine hemmeligheder til dem, (som er værdige til mine) hemmeligheder. Hvad din højre hånd vil gøre, skal du ikke lade din venstre hånd vide, at den gør! 63. Der var en rig mand, som havde mange penge. Han sagde: Jeg vil bruge mine penge, for at jeg kan så og høste og plante og fylde mine lader med afgrøde, så at jeg ikke skal mangle noget. Dette tænkte han i sit hjerte, men i den nat døde han. Den, som har ører, skal høre! 64. En mand havde gæster. Da han havde gjort middagen rede, sendte han sin tjener ud for at indbyde gæsterne. Han gik til den første. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig. Han sagde: Jeg har nogle penge til nogle købmænd; de vil komme til mig ved aften. Jeg skal gå og give dem mine ordrer. Jeg beder mig undskyldt for middagen. Han gik til en anden, han sagde til ham: Min herre har indbudt dig. Han sagde til ham: Jeg har købt et hus, og man indbyder mig for en dag. Jeg kan ikke få tid. Han kom til endnu en. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig. Han sagde til ham: Min ven skal giftes, og jeg skal holde middagen; jeg vil ikke kunne komme. Jeg beder mig undskyldt for middagen. Han gik til endnu en. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig: Han sagde til ham: Jeg har købt en ejendom; jeg skal gå og hente leje. Jeg vil ikke 14

15 kunne komme. Jeg beder om at måtte være undskyldt. Tjeneren kom. Han sagde til sin herre: De, som du indbød til middagen, har undskyldt sig. Herren sagde til sin tjener: Gå ud til vejene! Dem, som du finder, skal du bringe, for at de kan spise til middag. Købmænd og kræmmere skal ikke Komme til min faders steder. 65. Han sagde: En god mand havde en vingård. Han forpagtede den til nogle vinbønder, For at de skulle dyrke den, og for at Han kunne få forpagtningsafgiften fra Dem. Han sendte sin forvalter, for at Vinbønderne skulle give ham Forpagtningsafgiften for vingården. De greb hans forvalter og slog ham; Der manglede kun lidt i, at de havde dræbt ham. Forvalteren kom og fortalte sin herre det. Hans herre sagde: Måske kendte han dem ikke. Han sendte en anden forvalter; vinbønderne slog også den anden. Da sendte herren sin søn. Han sagde: Måske vil de skamme sig for min søn. Da disse vinbønder vidste, at han var arvingen til vingården, greb de ham. De dræbte ham. Den, som har ører, skal høre! 66. Vis mig den sten, som de, der bygger, har forkastet. Den er hjørnestenen. 67. Den, som kender alt, men mangler sig selv, mangler alt. 68. Salige er I, når man hader jer og forfølger jer og ikke finder nogen anledning der, hvor man forfulgte jer! 15

16 69. Salige er de, som blev forfulgt i deres hjerte! Det er dem, som har kendt faderen i sandhed! Salige er de, som sulter for at mætte maven på den, som mangler noget! 70. Når I bringer dette i jer frem fra jer selv, skal dette, som I har, frelse jer, hvis I ikke har dette i jer, skal det, som I ikke har, dræbe jer. 71. Jeg vil ødelægge (dette) hus, og ingen skal kunne bygge det op igen. 72. En mand sagde til ham: Sig til mine brødre, at de skal dele min faders ting med mig! Han sagde til ham: Åh, menneske, hvem har gjort mig til en, der deler? Han vendte sig til sine disciple og sagde til dem: Mon jeg er en, der deler? 73. Høsten er ganske vist stor, men arbejderne er få. Men bed herren om, at han vil sende arbejdere ud til høsten. 74. Han sagde: Herre, der er mange rundt om brønden, men der er ingen i kilden. 75. Der er mange, som står ved døren, men det er de enlige, som skal gå ind i brudekammeret. 76. Faderens rige ligner en købmand, der havde nogle varer, og som fandt en 16

17 perle. Denne købmand var klog. Han solgte varerne og købte sig alene denne perle. Også I skal søge efter hans skat, der ikke forgår, men som forbliver, stedet, hvor møl ikke kommer ind for at æde, og hvor ormen ikke fortærer. 77. Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig. Kløv træet: Jer er dér; løft stenen op, Og I skal find mig dér. 78. Hvorfor gik I ud i ørkenen? For at se et rør, som svajer hid og did for vinden? Og for at se et menneske klædt i bløde klæder? (Se, jeres) konger og stormænd; det er dem, som er klædt i bløde klæder, og de vil ikke kunne kende sandheden. 79. En kvinde fra mængden sagde til ham: Saligt det liv, som bar dig, og de bryster, som nærede dig! Han sagde til hende: Salige er de, som har hørt faderens ord og bevaret det i sandhed, for dage skal komme, da I skal sige: Saligt det liv, som ikke har undfanget, og de bryster, som ikke har givet die! 80. Den, som har kendt verden, fandt legemet. Men den, som fandt legemet, for ham er verden ikke noget værd. 81. Lad den, som er blevet rig, være konge, og lad den, som har magt, forsage. 17

18 82. Den, som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den, som er fjern fra mig, er fjern fra riget. 83. Billederne er åbenbare for mennesket, og lyset, som er I dem, er skjult. I billedet af faderens lys vil han åbenbare sig, men hans billede er skjult ved hans lys. 84. Når I ser jeres spejlbillede, glæder I jer; men når I ser jeres billeder, som var før jer, at de hverken dør eller åbenbarer sig, hvor meget vil I da kunne tåle? 85. Adam opstod af stor magt og stor rigdom, men han var jer ikke værd, for havde han været værdig, (ville han) ikke have smagt døden. 86. (Rævene har) deres huler, og fuglene har deres reder, men menneskesønnen har ikke et sted, hvortil han kan hælde sit hoved og hvile sig. 87. Ulykkeligt er det legeme, som er afhængigt af et legeme, og ulykkelig er den sjæl, som er afhængig af dem begge! 88. Englene kommer til jer sammen med profeterne, og de sakl give jer det, som er jeres. Giv I så også dem det, som er i jeres hænder, og sig til jer selv: Hvilken dag er det, at de kommer og tager det, som er deres? 18

19 89. Hvorfor vasker I ydersiden af bægeret? Ved I da ikke, at den, som skabte det indvendige, også er den, der skabte det udvendige? 90. Kom til mig, for mit åg er let, og mit herredømme er mildt, og I skal finde jer hvile. 91. De sagde til ham: Sig os, hvem du er, for at vi kan tro på dig! Han sagde til dem: I tyder himlens og jordens udseende, men den, som er foran jer, har I ikke forstået, og denne tid forstår I ikke at tyde. 92. Søg, og I skal finde, men det, som I i de dage spurgte mig om, og som jeg ikke fortalte jer dengang, vil jeg gerne fortælle nu, men I søger ikke efter det. 93. Giv ikke det hellige til hundene, for at de ikke skal kaste det i skarnet! Kast ikke perlerne for svinene, for at de ikke skal bide dem (itu). 94. Jesus (sagde): Den, som søger, skal finde; for den, (der banker), skal der blive lukket op. 95. (Jesus sagde): Har I penge, så lån ikke ud mod renter, men giv dem til den, fra hvem I ikke vil få dem igen! 96. Faderens rige ligner en kvinde; hun tog en smule surdej og æltede det i mel. Hun lavede det til store brød. Den, som 19

20 har ører, skal høre! 97. Faderens rige ligner en kvinde, som bærer en krukke fuld af mel og går en lang vej. Krukkens hank gik itu. Melet strømmede ud bag hende på vejen. Hun vidste det ikke; hun havde ikke opdaget uheldet. Da hun var nået til sit hus, satte hun krukken ned. Hun fandt den tom. 98. Faderens rige ligner en mand, som ville dræbe en stormand. Han trak sværdet i sit hus og stak det igennem væggen, for at han kunne vide, om hans hånd ville kunne stikke det ind. Så dræbte han stormanden. 99. Disciplene sagde til ham: Dine brødre og din moder står udenfor. Han sagde til dem: Disse her, som gør min faders vilje, er mine brødre og min moder. Det er dem, der skal få ind i min faders rige De viste Jesus en guldmønt og sagde til ham: Kejserens folk kræver skat af os. Han sagde til dem: Giv kejseren kejserens, giv gud guds, og giv mig det, som er mit! 101. Den, som ikke hader sin fader og sin moder ligesom jeg, vil ikke kunne være min discipel. Og den, som ikke elsker sin fader og sin moder ligesom jeg, vil ike kunne være min discipel, for min moder (gav mig døden), men (min) sande (moder) gav mig livet Ve over farisæerne, for de ligner en hund, der sover i oksernes krybbe, for den hverken æder selv eller tillader okserne at æde. 20

21 103. Salig den mand, som ved, hvor røverne vil komme ind, så at han kan stå op og samle sin (styrke) og væbne sig, gør de kommer ind De sagde til Jesus: Kom, lad os bede i dag og lad os faste! Hvilken syn er det da, som jeg har begået, eller i hvad har man overtruffet mig? Men når brudgommen kommer ud af brudekammeret, så lad dem faste og bede Den, som vil kende faderen og moderen, skal kaldes søn af en skøge Når I gør de to til én, skal I blive sønner af mennesket, og når I siger: Bjerg, flyt dig! skal det flytte sig Riget ligner en fårehyrde, som havde hundrede får. Ét af dem for vild, og det var det største. Han forlod de ni og halvfems og søgte dette ene, indtil han fandt det. Efter at have lidt møje sagde han til fåret: Jeg elsker dig fremfor de nioghalvfems Den, som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham Riget ligner en mand, som havde en (skjult) skat i sin mark uden at vide derom, og da 21

22 han døde, efterlod han den til sin (søn). Sønnen kendte ikke noget til det; han overtog marken og solgte den. Den, som købte den, gik ud og pløjede og fandt så skatten. Han begyndte mod renter at låne penge ud til dem, som han ville Gid den, som har fundet verden og er blevet rig, må forsage verden! 111. Himlene og jorden skal rulles op foran jer. Men den, der lever ud fra ham, der lever, skal ikke se døden. Siger Jesus ikke: Den, som finder sig selv, for ham er verden ikke noget værd? 112. Ve over det kød, som er afhængigt af sjælen! Ve over den sjæl, som er afhængig af kødet! 113. Hans disciple sagde til ham: Hvornår vil riget komme? Det vil komme efter forventning. De skal ikke sige: Se her! eller Se der! Men faderens rige er spredt over jorden, Og mennesker ser det ikke Simon Peter sagde til dem: Lad Maria gå væk fra os; kvinder er ikke værdige til livet. Se, jeg skal lede hende, så jeg vil anse hende for mand, for hun skal også være en levende ånd, lige med jer mænd, for enhver kvinde, der anser sig selv for mand, skal gå ind i himlenes rige. Evangeliet Efter Thomas. 22

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord.

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord. Set Nedefra Af Jørgen Olsen Afskrift af 'Thomas Evangeliet' som supplement til indlæg om Kirkeliv og Teologi Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

salmer: 736,747,728,768,656

salmer: 736,747,728,768,656 Prædiken til søndag den 2. august 2015. Den søndag der ligger her midt i højsommeren og hedder noget så tørt som den 9. søndag efter trinitatis. Trinitatis som er hele perioden fra pinse og til 1. søndag

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

www.centerforhistorieformidling.dk

www.centerforhistorieformidling.dk TEKST 131: Uddrag af Det nye Testamente 1 Ifølge Det nye Testamente forbød Jesus brugen af vold for at fremme sin sag (Lukas 22,3-4; Johannes 18,7-11; Mattæus 26,47-6). Kun to passager i Det Nye Testamente

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gir os liv og gør os glade Dåb: DDS

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere