Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen."

Transkript

1 Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde: Den, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden. 2. Den, der søger, skal ikke høre op med at søge, før han finder, og når han finder, skal han blive rystet, og når han er rystet, skal han undre sig, og han skal være herre over alt. 3. Når de, som leder jer, siger til jer: Se! Riget er i himlen! så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: Det er i havet! så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdommen, ja, I er fattigdommen. 1

2 4. Oldingen skal med sine dage ikke tøve med at spørge et lille barn på syv dage om livets sted, og han skal leve; for der er mange, som er de første, der skal blive de sidste, og de skal blive én eneste. 5. Kend det, som er foran dit ansigt; og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig; for der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret. 6. Hans disciple spurgte ham og sagde til ham: Vil du, at vi skal faste, og hvordan skal vi bede? Skal vi give almisse, og hvilken spiseregel skal vi overholde? Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alt er åbenbaret for himlen. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret. 7. Lykkelig er den løve, som mennesket fortærer, så at løven bliver til menneske! Men ulykkeligt det menneske, hvem løven æder, så at løven bliver til menneske! 8. Og han sagde: Mennesket ligner en klog fisker, som kastede sit net i havet; han trak det op af havet igen, fuldt af små fisk. Blandt dem fandt den kloge fisker en stor, god fisk. Han kastede alle de små fisk ud i havet. Han valgte uden tøven den store fisk. Den, som har ører at høre med, skal høre! 2

3 9. Se, en sædemand gik ud. Han fyldte sin hånd. Han strøede ud. Noget faldt nu på vejen: Fuglene kom; de samlede det op. Andet faldt på klippen og slog ikke rod i jorden og sendte ikke aks op mod himlen. Og andet faldt på tjørnene; De kvalte sæden, og ormen åd den. Men andet faldt på den gode jord, Og den gav en god afgrøde: Den bar tres fold og hundrede og tyve fold. 10. Ild har jeg kastet på verden, og se, jeg vogter den, indtil den brænder. 11. Denne himmel skal forgå, og den ovenover skal forgå, men de døde er ikke levende, og de levende skal ikke dø. Den dag, da I fortærede det døde, gjorde I det levende. Når I kommer ind i lyset, hvad vil I da gøre? På den dag, da I var ét, blev I to; men når I er blevet to, hvad vil I da gøre? 12. Disciplene sagde til Jesus: Vi ved, at du vil gå bort fra os. Hvem er det, som skal herske over os? Jesus sagde til dem: Hvordan I så end er kommet, skal I gå til Jakob den Retfærdige, for hvis skyld himlen og jorden blev til. 13. Jesus sagde til sine disciple: Drag sammenligninger med mig og sig mig hvem jeg ligner! 3

4 Simon Peter sagde til ham: Du ligner en retfærdig engel. Matthæus sagde til ham: Du ligner en klog filosof. Thomas sagde til ham: Mester, min mund vil overhovedet ikke kunne sige, hvem du ligner. Jeg er ikke din mester, for du har drukket og er blevet drukken af den sprudlende kilde, som tager til. Jeg selv har tilmålt den. Og han tog ham og gik til side og sagde tre ord til ham. Men da Thomas var kommet tilbage til sine fæller, spurgte de ham: Hvad sagde Jesus til dig? Thomas sagde til dem: Siger jeg jer blot ét af de ord, som han sagde til mig, så vil I tage sten op og kaste dem efter mig, men ild vil komme ud af stenene og brænde jer op. 14. Jesus sagde til dem: Faster I, vil I synde, og beder I, vil man fordømme jer, og giver I almisser, vil I handle ilde mod jeres ånd, og når I drager til hvilket som helst land og vandrer i egnene, og de tager imod jer, så spis det, som de sætter for jer! Helbred de syge iblandt dem! For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det som kommer ud af jeres mund, det vil gøre jer urene. 15. Når I ser ham, som ikke blev født af en kvinde, så kast jer ned på jeres ansigt og tilbed ham; han er jeres fader. 4

5 16. Måske tænker folk, at jeg er kommet for at sprede fred over verden, og de ved ikke, at jeg er kommet for at så splid på jorden. Ild, sværd, krig. For er der fem i ét hus, skal de tre være mod to, og to mod tre, faderen mod sønnen, og sønnen mod faderen, og de skal stå ensomme. 17. Jeg vil give jer det, som intet øje har set, og det, som intet øre har hørt, og det, som ingen hånd har rørt, og det, som ikke er opstået i noget menneskehjerte. 18. Disciplene sagde til Jesus: Sig os, hvorledes vor ende skal blive! Har I da opdaget begyndelsen, for at I skal søge efter enden? For dér hvor begyndelsen er, dér skal enden blive. Salig er den, som vil stå i begyndelsen, og han skal kende enden, og han skal ikke smage døden. 19. Salig er den, som var, endnu før han blev til! Hvis I bliver disciple af mig og hører mine ord, skal disse sten tjene jer. For I har fem træer i paradis, som sommer og vinter ikke forandrer sig, og deres blade falder ikke af. Den, som kender dem, skal ikke smage døden. 20. Disciplene sagde til Jesus: Sig os, hvad himlenes rige ligner! Han sagde til dem: Det ligner et sennepsfrø, mindre end alle sædekorn, 5

6 men når det falder på den dyrkede jord, skyder det en stor stamme op og bliver et ly for himlens fugle. 21. Maria sagde til Jesus: Hvem ligner dine disciple? Han sagde: De ligner små børn, som har slået sig ned på en mark, der ikke er deres. Når ejerne af marken kommer, vil de sige: Overlad os vor mark! De klæder sig af foran dem for at få dem til at forlade den og overgive dem deres mark. Derfor siger jeg jer: Hvis ejeren af et hus ved, at tyven vil komme, vil han holde vagt, før han kommer, og han vil ikke lade ham bryde ind i det hus, der tilhører ham, for at bortføre hans ejendele. Men I, vogt jer for verden! Væbn jer med stor styrke, for at tyvene ikke skal finde vej til at komme til jer, eftersom de så vil finde den formue, som I ser hen til. Gid der i jeres midte måtte være en mand med indsigt! Når afgrøden var moden ville han komme i hast med sit segl i hånden og høste den. Den, som har ører at høre med, skal høre! 22. Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til sine disciple: Disse små, som får bryst, ligner dem, der går ind i riget. De sagde til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå ind i riget? Jesus sagde til dem: Når I anser det, som er to, for ét, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, 6

7 og det øvre for lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det kvindelige for at være ét, så at det mandlige ikke skal være mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt, når I anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, et billede for et billede, da skal I gå ind i (riget). 23. Jeg vil udvælge jer, én ud af tusinde og to ud af titusinde, og de skal stå som én eneste. 24. Hans disciple sagde: Vis os det sted, hvor du er, for vi må søge efter det! Han sagde til dem: Den, som har ører, skal høre! Der er lys I det indre af et lysmenneske, og det oplyser den hele verden. Hvis det ikke lyser, er der mørke. 25. Elsk din broder som din sjæl! Pas på ham som din øjesten! 26. Splinten i din broders øje ser du, men bjælken i dit eget øje ser du ikke. Når du trækker bjælken ud af dit eget øje, så vil du kunne se at trække splinten ud af din broders øje. 27. Faster I ikke over for verden, vil I ikke finde riget. Holder I ikke sabbaten som sabbat, skal I ikke se faderen. 28. jeg stod midt I verden, og jeg åbenbarede mig for dem i kød. 7

8 Jeg fandt dem alle drukne. Jeg fandt ingen blandt dem, som tørstede, og min sjæl var bedrøvet over menneskenes børn, for de er blinde i deres hjerter og ser ikke, at de kom tomme til verden og søger at komme tomme ud af verden igen. Dog, nu er de drukne. Når de kaster deres vin bort, da Vil de angre. 29. Er kødet blevet til for åndens skyld, er det et under; men er ånden blevet til for legemets skyld, er det et forunderligt under. Men over dette undrer jeg mig: Hvorledes denne store rigdom steg Ned i denne fattigdom. 30. Hvor der er tre guder, er der guder. Hvor der er to eller én, er jeg sammen med ham. 31. En profet er ikke anset i sin landsby. En læge helbreder ikke dem, som kender ham. 32. En by, der er bygget på et højt bjerg og er befæstet, kan ikke falde og heller ikke skjules. 33. Det, som du får at høre enten med dit ene øre eller det andet øre, skal du prædike på jeres hustage! For ingen tænder et lys og sætter det under en skæppe. Heller ikke sætter man det på et skjult sted; men man sætter det i lysestagen, for at alle, 8

9 som kommer og går, skal se dets lys. 34. Leder en blind en blind, falder de begge i en grav. 35. Ingen kan gå ind i den stærkes hus og tage noget med vold, undtagen hvis han binder hans hænder; så kan han plyndre hans hus. 36. Bekymr jer ikke fra morgen til aften og fra aften til morgen, om hvad I skal tage på. 37. Hans disciple sagde: Hvornår vil du åbenbare dig for os, og hvornår skal vi se dig? Når I tager jeres tøj af uden at skamme jer og tager jeres klæder og lægger dem under jeres fødder ligesom de små børn og træder på dem, da (skal I se) sønnen af den levende, og I skal ikke frygte. 38. Mange gange har I ønsket at høre disse ord, som jeg siger til jer, og I har ingen anden at høre dem af. Dage skal komme, da I skal søge mig og ikke finde mig. 39. Farisæerne og de skriftkloge har modtaget kundskabens nøgler, men de har skjult dem. Selv gik de ikke ind, og dem, der ønsker at gå ind, tillod de det ikke. Men I, vær snilde som slanger og enfoldige som duer! 40. En vinstok blev plantet uden faderen, 9

10 og fordi den ikke står fast, skal den blive rykket op med rode og ødelagt. 41. Den, som har i sin hånd, til ham skal der gives: men den, som intet har, fra ham skal også den smule, som han end har, tages. 42. Vær folk, der går forbi! 43. Hans disciple sagde til ham: Hvem er du, som siger dette til os? Af det, som jeg siger til jer, forstår I ikke, hvem jeg er. Men I er blevet som jøderne, for de elsker træet og hader dets frugt, og de elsker frugten og hader træet. 44. Den, som spotter faderen, skal få tilgivelse, og den, som spotter sønnen, skal få tilgivelse, men den, som spotter helligånden, skal ikke få tilgivelse hverken på jorden eller i himlen. 45. Man plukker ikke druer af tjørn, ej heller samler man figner af tidsler. De giver ikke frugt. En god mand bringer noget godt frem fra sit skatkammer; en slet mand bringer noget ondt frem fra sit slette skatkammer, som er i hans hjerte, og han siger onde ting, for ud af hjertets overflod bringer han det onde frem. 46. Fra Adam indtil Johannes Døberen er der blandt de kvindefødte ingen større end Johannes Døberen, så hans øjne ikke skal briste. Men jeg har sagt, at den iblandt jer, som bliver som et barn, skal kende riget, og han skal være 10

11 større end Johannes. 47. En mand kan ikke stige op på to heste og ikke spænde to buer. En tjener kan ikke tjene to herrer. Ellers vil han ære den ene og ringeagte den anden. Ingen drikker gammel vin og ønsker straks at drikke ny vin. Man hælder ikke ny vin i gamle vinsække, for at de ikke skal revne, og man hælder ikke gammel vin i en ny vinsæk, for at den ikke skal ødelægge den. Man syer ikke en gammel lap på en ny klædning, da der ellers vil komme en revne. 48. Slutter to fred med hinanden i det samme hus, skal de sige til bjerget: Flyt dig! og det skal flytte sig. 49. Salige er de enlige og de udvalgte, for I skal finde riget! Fordi I kommer fra det, skal I gå derhen igen. 50. Siger man til jer: Hvorfra er I kommet? Så sig til dem: Vi er kommet fra lyset, hvor lyset er opstået af sig selv; det (stod), og det åbenbarede sig I deres billede. Siger man til jer: Er det jer? Så sig: Vi er dets børn, og vi er den levende faders udvalgte. Spørger man jer: Hvad er tegnet på jeres fader, som er I jer? Så sig til dem: Det er bevægelse og hvile. 51. Hans disciple sagde til ham: Hvornår vil de dødes hvile komme, og hvornår vil den nye verden? Han sagde til dem: Det, som I venter på, er kommet; men I kender det ikke. 11

12 52. Hans disciple sagde til ham: Fireogtyve profeter har talt i Israel, og de har alle talt i dig. Han sagde til dem: I har forladt den levende, som er foran jer, og I har talt om de døde. 53. Hans disciple sagde til ham: Gavner omskærelsen eller ej? Han sagde til dem: Gavnede den, ville deres far avle dem omskårne fra deres moder. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud. 54. Salige er de fattige, for jeres er himlenes rige! 55. Den, som ikke hader sin fader og sin moder, kan ikke blive min discipel, og hader han ikke sine brødre og sine søstre og tager sit kors op som jeg, vil han ikke være mig værd. 56. Den, som har forstået verden, har fundet et lig, og den, som har fundet et lig, for ham er verden ikke noget værd. 57. Faderens rige ligner en mand, som havde en god kornmark. Hans fjende kom om natten; han såede rajgræs blandt den gode sæd. Manden tillod dem ikke at rykke rajgræsset op. Han sagde til dem: For at I ikke skal gå således frem: V vil rykke rajgræsset op, og så rykke hveden op sammen med det. For på høstens dag skal rajgræsset være tydeligt; de skal rykke det op og 12

13 brænde det! 58. Salig er den mand, som har lidt! Han har fundet livet. 59. Se på den levende, så længe som I lever, for at I ikke skal dø og så søge at se ham og ikke kunne se. 60. En samaritan trak et lam, på vej til Judæa. Han sagde til sine disciple: Hvad skal denne ved siden af lammet? De sagde til ham: Dræbe det og spise det. Han sagde til dem: Så længe som det lever, vil han ikke spise det, men når han har dræbt det, bliver det et lig. De sagde: Ellers vil han ikke kunne gøre det. Han sagde til dem: Søg også I efter et sted for jer selv I hvile, for at I ikke skal blive et lig og blive spist. 61. To skal hvile på én bænk; den ene skal dø, den anden skal leve. Salome sagde: Hvem er du, menneske, Og søn af hvem? Du satte dig på min bænk Og spiste af mit bord. Jesus sagde til hende: Jeg er den, som kommer fra den, som er ét. Man gav mig af det, som er min faders. Jeg er din discipel. Derfor siger jeg, 13

14 at kommer nogen og er ét, vil han være fuld af lys; men kommer han og er delt, vil han være fuld af mørke. 62. Jeg siger mine hemmeligheder til dem, (som er værdige til mine) hemmeligheder. Hvad din højre hånd vil gøre, skal du ikke lade din venstre hånd vide, at den gør! 63. Der var en rig mand, som havde mange penge. Han sagde: Jeg vil bruge mine penge, for at jeg kan så og høste og plante og fylde mine lader med afgrøde, så at jeg ikke skal mangle noget. Dette tænkte han i sit hjerte, men i den nat døde han. Den, som har ører, skal høre! 64. En mand havde gæster. Da han havde gjort middagen rede, sendte han sin tjener ud for at indbyde gæsterne. Han gik til den første. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig. Han sagde: Jeg har nogle penge til nogle købmænd; de vil komme til mig ved aften. Jeg skal gå og give dem mine ordrer. Jeg beder mig undskyldt for middagen. Han gik til en anden, han sagde til ham: Min herre har indbudt dig. Han sagde til ham: Jeg har købt et hus, og man indbyder mig for en dag. Jeg kan ikke få tid. Han kom til endnu en. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig. Han sagde til ham: Min ven skal giftes, og jeg skal holde middagen; jeg vil ikke kunne komme. Jeg beder mig undskyldt for middagen. Han gik til endnu en. Han sagde til ham: Min herre indbyder dig: Han sagde til ham: Jeg har købt en ejendom; jeg skal gå og hente leje. Jeg vil ikke 14

15 kunne komme. Jeg beder om at måtte være undskyldt. Tjeneren kom. Han sagde til sin herre: De, som du indbød til middagen, har undskyldt sig. Herren sagde til sin tjener: Gå ud til vejene! Dem, som du finder, skal du bringe, for at de kan spise til middag. Købmænd og kræmmere skal ikke Komme til min faders steder. 65. Han sagde: En god mand havde en vingård. Han forpagtede den til nogle vinbønder, For at de skulle dyrke den, og for at Han kunne få forpagtningsafgiften fra Dem. Han sendte sin forvalter, for at Vinbønderne skulle give ham Forpagtningsafgiften for vingården. De greb hans forvalter og slog ham; Der manglede kun lidt i, at de havde dræbt ham. Forvalteren kom og fortalte sin herre det. Hans herre sagde: Måske kendte han dem ikke. Han sendte en anden forvalter; vinbønderne slog også den anden. Da sendte herren sin søn. Han sagde: Måske vil de skamme sig for min søn. Da disse vinbønder vidste, at han var arvingen til vingården, greb de ham. De dræbte ham. Den, som har ører, skal høre! 66. Vis mig den sten, som de, der bygger, har forkastet. Den er hjørnestenen. 67. Den, som kender alt, men mangler sig selv, mangler alt. 68. Salige er I, når man hader jer og forfølger jer og ikke finder nogen anledning der, hvor man forfulgte jer! 15

16 69. Salige er de, som blev forfulgt i deres hjerte! Det er dem, som har kendt faderen i sandhed! Salige er de, som sulter for at mætte maven på den, som mangler noget! 70. Når I bringer dette i jer frem fra jer selv, skal dette, som I har, frelse jer, hvis I ikke har dette i jer, skal det, som I ikke har, dræbe jer. 71. Jeg vil ødelægge (dette) hus, og ingen skal kunne bygge det op igen. 72. En mand sagde til ham: Sig til mine brødre, at de skal dele min faders ting med mig! Han sagde til ham: Åh, menneske, hvem har gjort mig til en, der deler? Han vendte sig til sine disciple og sagde til dem: Mon jeg er en, der deler? 73. Høsten er ganske vist stor, men arbejderne er få. Men bed herren om, at han vil sende arbejdere ud til høsten. 74. Han sagde: Herre, der er mange rundt om brønden, men der er ingen i kilden. 75. Der er mange, som står ved døren, men det er de enlige, som skal gå ind i brudekammeret. 76. Faderens rige ligner en købmand, der havde nogle varer, og som fandt en 16

17 perle. Denne købmand var klog. Han solgte varerne og købte sig alene denne perle. Også I skal søge efter hans skat, der ikke forgår, men som forbliver, stedet, hvor møl ikke kommer ind for at æde, og hvor ormen ikke fortærer. 77. Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig. Kløv træet: Jer er dér; løft stenen op, Og I skal find mig dér. 78. Hvorfor gik I ud i ørkenen? For at se et rør, som svajer hid og did for vinden? Og for at se et menneske klædt i bløde klæder? (Se, jeres) konger og stormænd; det er dem, som er klædt i bløde klæder, og de vil ikke kunne kende sandheden. 79. En kvinde fra mængden sagde til ham: Saligt det liv, som bar dig, og de bryster, som nærede dig! Han sagde til hende: Salige er de, som har hørt faderens ord og bevaret det i sandhed, for dage skal komme, da I skal sige: Saligt det liv, som ikke har undfanget, og de bryster, som ikke har givet die! 80. Den, som har kendt verden, fandt legemet. Men den, som fandt legemet, for ham er verden ikke noget værd. 81. Lad den, som er blevet rig, være konge, og lad den, som har magt, forsage. 17

18 82. Den, som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den, som er fjern fra mig, er fjern fra riget. 83. Billederne er åbenbare for mennesket, og lyset, som er I dem, er skjult. I billedet af faderens lys vil han åbenbare sig, men hans billede er skjult ved hans lys. 84. Når I ser jeres spejlbillede, glæder I jer; men når I ser jeres billeder, som var før jer, at de hverken dør eller åbenbarer sig, hvor meget vil I da kunne tåle? 85. Adam opstod af stor magt og stor rigdom, men han var jer ikke værd, for havde han været værdig, (ville han) ikke have smagt døden. 86. (Rævene har) deres huler, og fuglene har deres reder, men menneskesønnen har ikke et sted, hvortil han kan hælde sit hoved og hvile sig. 87. Ulykkeligt er det legeme, som er afhængigt af et legeme, og ulykkelig er den sjæl, som er afhængig af dem begge! 88. Englene kommer til jer sammen med profeterne, og de sakl give jer det, som er jeres. Giv I så også dem det, som er i jeres hænder, og sig til jer selv: Hvilken dag er det, at de kommer og tager det, som er deres? 18

19 89. Hvorfor vasker I ydersiden af bægeret? Ved I da ikke, at den, som skabte det indvendige, også er den, der skabte det udvendige? 90. Kom til mig, for mit åg er let, og mit herredømme er mildt, og I skal finde jer hvile. 91. De sagde til ham: Sig os, hvem du er, for at vi kan tro på dig! Han sagde til dem: I tyder himlens og jordens udseende, men den, som er foran jer, har I ikke forstået, og denne tid forstår I ikke at tyde. 92. Søg, og I skal finde, men det, som I i de dage spurgte mig om, og som jeg ikke fortalte jer dengang, vil jeg gerne fortælle nu, men I søger ikke efter det. 93. Giv ikke det hellige til hundene, for at de ikke skal kaste det i skarnet! Kast ikke perlerne for svinene, for at de ikke skal bide dem (itu). 94. Jesus (sagde): Den, som søger, skal finde; for den, (der banker), skal der blive lukket op. 95. (Jesus sagde): Har I penge, så lån ikke ud mod renter, men giv dem til den, fra hvem I ikke vil få dem igen! 96. Faderens rige ligner en kvinde; hun tog en smule surdej og æltede det i mel. Hun lavede det til store brød. Den, som 19

20 har ører, skal høre! 97. Faderens rige ligner en kvinde, som bærer en krukke fuld af mel og går en lang vej. Krukkens hank gik itu. Melet strømmede ud bag hende på vejen. Hun vidste det ikke; hun havde ikke opdaget uheldet. Da hun var nået til sit hus, satte hun krukken ned. Hun fandt den tom. 98. Faderens rige ligner en mand, som ville dræbe en stormand. Han trak sværdet i sit hus og stak det igennem væggen, for at han kunne vide, om hans hånd ville kunne stikke det ind. Så dræbte han stormanden. 99. Disciplene sagde til ham: Dine brødre og din moder står udenfor. Han sagde til dem: Disse her, som gør min faders vilje, er mine brødre og min moder. Det er dem, der skal få ind i min faders rige De viste Jesus en guldmønt og sagde til ham: Kejserens folk kræver skat af os. Han sagde til dem: Giv kejseren kejserens, giv gud guds, og giv mig det, som er mit! 101. Den, som ikke hader sin fader og sin moder ligesom jeg, vil ikke kunne være min discipel. Og den, som ikke elsker sin fader og sin moder ligesom jeg, vil ike kunne være min discipel, for min moder (gav mig døden), men (min) sande (moder) gav mig livet Ve over farisæerne, for de ligner en hund, der sover i oksernes krybbe, for den hverken æder selv eller tillader okserne at æde. 20

21 103. Salig den mand, som ved, hvor røverne vil komme ind, så at han kan stå op og samle sin (styrke) og væbne sig, gør de kommer ind De sagde til Jesus: Kom, lad os bede i dag og lad os faste! Hvilken syn er det da, som jeg har begået, eller i hvad har man overtruffet mig? Men når brudgommen kommer ud af brudekammeret, så lad dem faste og bede Den, som vil kende faderen og moderen, skal kaldes søn af en skøge Når I gør de to til én, skal I blive sønner af mennesket, og når I siger: Bjerg, flyt dig! skal det flytte sig Riget ligner en fårehyrde, som havde hundrede får. Ét af dem for vild, og det var det største. Han forlod de ni og halvfems og søgte dette ene, indtil han fandt det. Efter at have lidt møje sagde han til fåret: Jeg elsker dig fremfor de nioghalvfems Den, som har drukket af min mund, skal blive, som jeg er, og jeg vil være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham Riget ligner en mand, som havde en (skjult) skat i sin mark uden at vide derom, og da 21

22 han døde, efterlod han den til sin (søn). Sønnen kendte ikke noget til det; han overtog marken og solgte den. Den, som købte den, gik ud og pløjede og fandt så skatten. Han begyndte mod renter at låne penge ud til dem, som han ville Gid den, som har fundet verden og er blevet rig, må forsage verden! 111. Himlene og jorden skal rulles op foran jer. Men den, der lever ud fra ham, der lever, skal ikke se døden. Siger Jesus ikke: Den, som finder sig selv, for ham er verden ikke noget værd? 112. Ve over det kød, som er afhængigt af sjælen! Ve over den sjæl, som er afhængig af kødet! 113. Hans disciple sagde til ham: Hvornår vil riget komme? Det vil komme efter forventning. De skal ikke sige: Se her! eller Se der! Men faderens rige er spredt over jorden, Og mennesker ser det ikke Simon Peter sagde til dem: Lad Maria gå væk fra os; kvinder er ikke værdige til livet. Se, jeg skal lede hende, så jeg vil anse hende for mand, for hun skal også være en levende ånd, lige med jer mænd, for enhver kvinde, der anser sig selv for mand, skal gå ind i himlenes rige. Evangeliet Efter Thomas. 22

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord.

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord. Set Nedefra Af Jørgen Olsen Afskrift af 'Thomas Evangeliet' som supplement til indlæg om Kirkeliv og Teologi Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der

Læs mere

Thomas-evangeliet. Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus udtalte, og som tvillingen Judas Thomas skrev ned.

Thomas-evangeliet. Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus udtalte, og som tvillingen Judas Thomas skrev ned. Thomas-evangeliet Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus udtalte, og som tvillingen Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde: Den, der finder forklaringen på disse ord, vil ikke smage døden. 2.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Jesu rædsel og styrke. Salme 22

Jesu rædsel og styrke. Salme 22 Jesu rædsel og styrke Salme 22 Salme 22:1-9 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon I Jesu fodspor Er der forskel på mennesker, der er kristne, og på mennesker, der ikke er det? Hvad tror du, der får mennesker til at vælge at følge Jesus og leve som kristne? Hvorfor tror du, at Jesus

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 Opstandne Herre. Kom til mig og hold mig fast i fællesskabet med dig nu og i evighed. AMEN Simon Peter havde været sammen med den discipel,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere