Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015"

Transkript

1 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

2 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år)...7 Faldforebyggelse...7 Inkontinensbehandling...7 Motion...7 Individuel kostvejledning...8 Familiekostvejledning...8 Rygestopkurser...8 Samtale om alkohol...8 Kronisk sygdom...8 Type 2-diabetes...8 KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)...9 Kræft...9 Hjertesygdom...9 Lænderygsmerter...9 Sundhed på dit sprog...9 Aktiviteter...11 Aktivitetstilbud...11 Frivillige foreninger og seniorklubber...13 Individuel handicapkørsel...15 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering...17 Genoptræning...17 Vedligeholdende træning...20 Døgnrehabilitering...22 Hjælpemidler og boligændringer...24 Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering...27 Praktisk hjælp

3 Rengøring...29 Tøjvask...30 Indkøb...31 Indkøbskørselsordningen...32 Mad og madservice...35 Spisetilbud...37 Personlig pleje...39 Bytteydelser...41 Støtte og hjælp i hverdagen...42 Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje...43 Sygepleje...43 Medicinhåndtering...45 Omsorgstandpleje...45 Ældrebolig...46 Plejebolig...48 Praktiske oplysninger...53 Sådan søger du...53 Hvornår får du svar?...54 Hvis du vil klage...54 Rapportér utilsigtede hændelser...57 Plejetestamenter...57 Lovgrundlag...59 Adresser og Kort...67 Plejeboliger...67 Ældreboliger

4 Indledning Frederiksberg Kommune har den grundlæggende holdning, at det giver den største frihed og livskvalitet for den enkelte, hvis man kan klare sig selv. Alle kan komme ud for at have brug for hjælp i en periode, for eksempel på grund af sygdom. Når det sker, er det vigtigt igen at komme til kræfter, så man bliver i stand til så vidt muligt at klare sig uden at være afhængig af andres hjælp. Det er ikke altid muligt helt at genvinde de kræfter, man tidligere havde, men ofte vil træning og støtte kunne hjælpe et stykke på vej. Frederiksberg Kommune tilbyder personlig hjælp og pleje, hvis du ikke kan klare dig selv. Kommunen tilbyder også hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Kommunens forskellige tilbud beskrives nærmere i form af kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne giver dig mulighed for at se, hvilken slags hjælp og støtte du kan få, hvis behovet opstår. Kvalitetsstandarderne for kommunens forskellige tilbud er samlet i dette hæfte, hvor du også kan finde nyttige adresser og praktiske oplysninger om, hvor og hvordan du kan få hjælp. Når du får brug for hjælp, får du i første omgang et tilbud om træning og støtte. Gennem træning vil mange kunne forbedre deres muligheder for at klare sig selv. Nogle vil måske helt kunne undvære hjælp og andre vil have brug for mindre hjælp, end det så ud til i første omgang. Tilbuddet om træning og støtte tager udgangspunkt i din konkrete situation og de ressourcer og behov du har. Når træningsforløbet er gennemført vil du få tilbudt hjælp og pleje, hvis du har behov for det. Ældrepolitiske pejlemærker Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget syv ældrepolitiske pejlemærker, der sætter retning for hvordan temaer og visioner i Ældrepolitikken mere konkret udmøntes i kommunens tilbud og aktiviteter til ældre. Pejlemærkerne skal medvirke til, at den rehabliterende og individuelle tilgang, som Ældrepolitikken bygger på, afspejler sig i kvalitetsstandarderne. Herunde kan du læse om pejlemærkerne. 1. Det rehabiliterende perspektiv Størst mulig selvhjulpenhed Rehabilitering har potentialet til at give den enkelte flere ressourcer og magt over eget liv, men også at frigive kommunale ressourcer. Frederiksberg Kommune er på forkant med denne udvikling, hvilket blandt andet afspejels i Ældrepolitikken fra 2013, og den vellykkede hverdagsrehabilitering, som i flere år er foregået i kommunen. 2. Træning først al udvikling starter med motivation og træning Det er et kernepunkt i ældrepolitikken, at det at være aktiv og selvhjulpen længst muligt forudsætter, at træning indgår i de forløb, hvor det er muligt. Motivation til træning bliver dermed helt central og et kernepunkt i mødet mellem borgeren og den kommunale medarbejder. 3. Aktiv deltagelse og dialog Mulighed for at deltage i beslutninger, indsatser og fællesskaber ikke mindst til gavn for egen udvikling Både visitationen og hverdagen skal tage udgangspunkt i borgerens aktive deltagelse og i dialog om potentialer og muligheder. Kommunens rolle vil primært være at facilitere borgerens selvhjulpenhed og tilpasse træning og ydelser fleksibelt og i dialog til dét perspektiv 4

5 4. Inddragelse af netværk og frivillige når familie, venner og andre borgere er en del af løsningen Frederiksberg Kommune kan hjælpe et godt stykke hen ad vejen, men jo mere de mennesker, der kender borgeren allerbedst, bliver involveret, jo bedre kan man sikre en hverdag med udvikling, mening og tryghed. 5. Teknologi der giver tryghed i hverdagen Velfærdsteknologi er et område, der er i hastig udvikling. Velfærdsteknologi rummer ligeledes et stort potentiale for borgerens tryghed i bred forstand i form af træning, kontakt, interaktivitet osv. 6. Opfølgning på effekt for borgeren Effekten på arbejdet måles primært på borgerens funktionsevne. Det skal afspejles i den konkrete dokumentation af ydelserne, men også i reviderede tilsynskoncepter. 7. Koordination med borgeren i centrum Der skal være sammenhæng i indsatsen, og borgeren skal så vidt muligt møde det samme personale fra gang til gang Kontinuitet skaber tilld. Kontinuitet bliver også sikret ved at visitationen tænker tilbudene sammen i pakkelignende forløb, hvor der er sammenhæng i indsatsen, og støtten kan tilrettelægges i dialog mellem dig og personalet. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne er skabt med udgangspunkt i pejlemærkerne og er tilpasset de forskellige målgrupper, hjælpen og støtten målrettes mod. Frederiksbergs ældre er en mangfoldig gruppe. Dette afspejles af Frederiksbergs tilbud til ældre. Der er både tilbud til dig, der har behov en samtale om din sundhed, til dig, der ønsker at bringe dig selv i spil som frivillig, til dig der har behov for let støtte til at klare hverdagen og til dig, der har behov for en plejebolig. I alle tilbud er målet, at dine ressourcer bringes i spil, så du kan bevare en hverdag, hvor du er en aktiv medspiller i dit eget liv. I skemaet nedenfor, har vi grupperet tilbuddene under fire hovedgrupper. Dette kan hjælpe dig til at finde de muligheder, der passer til dig. 5

6 Sundhed og forebyggelse Støtte og træning Hjælp og aflastning Pleje og tryghed Tilbud til dig, der ønsker at holde dig i gang, komme af med en dårlig vane eller tage skavanker i Tilbud til dig, der klarer dig selv, men måske er begyndt at finde visse opgaver vanskelige. Her er Tilbuddene henvender sig til dig, der har behov for støtte til hverdagsopgaver, og måske til Disse tilbud henvender sig til dig, der har behov for fast hjælp og pleje i hverdagen. Herunder finder du også plejeboliger. opløbet. også tilbud til dig, der har behov for genoptræning. tider har behov for aflastning. Side 7 Aktiviteter Side 11 Demensvejledning Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Forebyggende hjemmebesøg Frivillige foreninger Frivillige foreninger Frivillige foreninger (fra 75 år) Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel Faldforebyggelse Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Side 17 Inkontinensbehandling Genoptræning Genoptræning Genoptræning Motion Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Individuel kostvejledning Døgnrehabilitering Døgnrehabilitering Familiekostvejledning Hjælpemidler og boligændringer Side 24 Rygestopkurser Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Samtale om alkohol Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering Side 27 Kronisk sygdom Vejledning i praktiske opgaver Støtte til rengøring Hjælp til rengøring Støtte til tøjvask Tøjvask Type 2-diabetes Indkøbskørselsordning Indkøbsordning KOL Madservice Madservice Kræft Spisetilbud Spisetilbud Hjælp omkring måltiderne Hjertesygdom Personlig pleje Side 39 Lænderygsmerter Vejledning i personlige opgaver Støtte til personlig pleje Hjælp til personlig pleje Sundhed på dit sprog Støtte og hjælp i hverdagen Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje Side 43 Sygepleje på klinik Sygepleje i hjemmet/egen bolig Medicinhåndtering Medicinhåndtering Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje Ældrebolig Side 46 Ældrebolig Ældrebolig Plejebolig Side 48 Plejebolig 6

7 7

8 Sundhed og forebyggelse Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud om støtte, vejledning og træning, så du kan bevare din sundhed og funktionsevne eller lære at leve med en kronisk sygdom. Alle tilbud er gratis for borgere i Frederiksberg Kommune. Nogle tilbud kræver henvisning fra din praktiserende læge. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige tilbud. Læs mere på disse hjemmesider: Demensvejledning Frederiksberg Kommune tilbyder dig og dine pårørende hjælp til at håndtere hverdagen, når du har fået stillet en demensdiagnose. Hjælpen kan være i form af besøg i hjemmet, individuelle samtaler og pårørendegrupper. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte demenskonsulenterne i Sundhedscenteret på telefon eller Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Når du er fyldt 75 år tilbyder kommunen dig hvert år at få besøg af en sundhedsrådgiver. Ved besøget taler I om din generelle situation, hvordan din hverdag fungerer, og om du eventuelt har brug for hjælp. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte sundhedsrådgiverne i Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Faldforebyggelse Mange ældre er bange for at falde. Faldkonsulenten giver dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte faldkonsulenten i Sundhedscenteret på telefon Inkontinensbehandling Hvis du er kvinde og har problemer med at holde på vandet kan du deltage i bækkenbundstræning på Sundhedscenteret. Træningen foregår i mindre hold og forløbet strækker sig op til 8 uger. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om dit behov. Motion Motionsvejledning giver inspiration og gode råd til, hvordan du kan bevæge dig mere i hverdagen. Du kan få hjælp til at finde et godt motionstilbud og støtte til at fastholde et aktivt liv. Du kan også få introduktion til forskellige træningsmuligheder, både indendørs og i byens parker. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte motionsvejlederen i Sundhedscenteret på telefon eller 8

9 Individuel kostvejledning Den rigtige kost har stor betydning for dit helbred, men det kan være svært at ændre madvaner. Hvis du har type 2-diabetes, forhøjet kolesterol, svær overvægt eller har kræft eller uplanlagt vægttab kan du få hjælp og vejledning hos diætisterne i Sundhedscenteret. Det samme gælder hvis du har børn med svær overvægt. Du skal have en henvisning fra din praktiserende læge. Når du har fået en henvisning kan du kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Familiekostvejledning Familier med børn under 16 år, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, kan få hjælp af familiekostvejlederen. Hele familien får inspiration til gode madvaner og en sund hverdag og støtte til at gennemføre og fastholde en sund livsstil. Der kræves kun henvisning fra din praktiserende læge, hvis dit barn har svær overvægt. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Rygestopkurser Et rygestopkursus sammen med andre er en god måde at blive røgfri på. Frederiksberg Kommune tilbyder flere forskellige rygestopkurser. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl og 15 eller Samtale om alkohol Hvis du gerne vil have hjælp til at ændre dine drikkevaner, kan du få en fortrolig samtale om alkohol. Sundhedscenterets alkoholkonsulenter kan give dig inspiration og motivation til at få sunde drikkevaner. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte alkoholkonsulenterne på telefon eller eller på Kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at håndtere en hverdag med kronisk sygdom. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Lær at tackle kroniske smerter er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at tackle smerter i hverdagen. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Type 2-diabetes Frederiksberg Kommune har flere tilbud til dig, hvis du lider af type 2-diabetes. 9

10 Individuel vejledning ved diabetessygeplejersken. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Diabetesskole er et kursusforløb sammen med andre med type 2-diabetes. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud I Diabetesforeningens motivationsgrupper kan du møde andre med type 2-diabetes. Gruppen ledes af en frivillig instruktør, som selv har diabetes. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Hvis du er interesseret i et af disse tilbud kan du kontakte diabetessygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) KOL Kursus og Træning er et kursusforløb over 9 uger, hvor du, sammen med andre der lider af KOL, får information og vejledning om alle aspekter af livet med KOL. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt KOL -koordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Kræft Hvis du har en kræftdiagnose, kan du få hjælp til at håndtere hverdagen under og efter din sygdom. Det kan enten foregå som et individuelt forløb eller på et hold sammen med andre med kræftsygdom. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt Kræftkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Hjertesygdom Hvis du har en hjertesygdom, kan du deltage i Sundhedscenterets hjertekursus. Her kan du få vejledning og information om alle aspekter af livet med hjertesygdom og møde andre med samme sygdom som dig. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt hjertesygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller Lænderygsmerter Hvis du har nyopståede smerter i lænden, kan du deltage i kursus og træning i Sundhedscentret. Her vil et tværfagligt team hjælpe dig til at håndtere smerterne og forebygge udviklingen af varige rygproblemer. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt lænderygkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om tilbuddet passer til dig. Sundhed på dit sprog Frederiksberg Kommunes sundhedsformidlere tilbyder gratis oplæg og dialogmøder om sundhed for etniske minoriteter, hvis du ønsker at få viden og gode råd til, hvordan du kan passe godt på dig selv og din familie. Sundhedsformidlerne kan holde oplæg på dansk, arabisk, kurdisk, somali, tyrkisk, punjabi og urdu. Du kan gratis bestille en sundhedsformidler til at komme og holde et dialogmøde - det eneste krav er, at du 10

11 kan samle minimum otte deltagere til arrangementet. Arrangementet kan foregå hos dig, i boligområdernes lokaler eller i Frederiksberg Sundhedscenter. Kontakt sundhedskonsulenten på tlf

12 Aktiviteter Aktivitetstilbud En god hverdag indeholder for de fleste socialt samvær og meningsfyldte og udviklende aktiviteter. Frederiksberg Kommune tilbyder en række aktiviteter, som du kan blive visiteret til, hvis du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer har vanskeligt ved at dække dit behov for aktivitet eller socialt samvær. Når du søger om hjælp til aktiviteter, vil visitator i dialog med dig finde den rette løsning, der er med til at give dig en god og tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter og socialt samvær, hvor dine ressourcer bringes i spil. Du har mulighed for hjælp til aktiviteter gennem et af kommunens fire dagtilbud, fra hjemmeplejen eller i forbindelse med indflytning i plejebolig. I afsnittet om sundhed og forebyggelse kan du desuden læse mere om aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger og muligheder for selv at deltage som frivillig. Hvem hjælper dig med aktiviteter? På plejecentre og dagtilbud er det det ansatte personale, der hjælper med aktiviteter. Dagtilbud Dagtilbud er for dig, der bor i egen bolig og har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltiderne på dagtilbuddet. Målet med at komme i dagtilbud er, at du bliver bedre rustet til at klare hverdagen i din egen bolig. Dagtilbud er et socialt tilbud, der forudsætter, at du har lyst til at være med sammen med andre og kan deltage i fælles aktiviteter med støtte fra personalet. På et dagtilbud har du mulighed for at komme på hverdage i dagtimerne. Hvor mange dage om ugen du kan komme, aftaler du med personalet. Når du starter i et dagtilbud vil personalet sammen med dig og eventuelt dine pårørende aftale, hvad du skal have ud af aktiviteterne. Der vil være en løbende opfølgning og tilpasning af den hjælp og støtte, du modtager. De fire dagtilbud har hver deres særlige profil, og alt efter dine behov og ønsker finder visitationen det rette sted til dig. Et måltid mad i godt selskab med andre er en fast del af at komme i et dagtilbud. Kombinationen af god mad og godt selskab under måltidet er vigtig for humøret, livsglæden og dit velbefindende. Dagtilbud kan også fungere som en aflastningsmulighed i dagtimerne for raske ægtefæller til en dement ægtefælle. 12

13 Hvis du ikke selv kan transportere dig, kan dagcentrets personale tilbyde dig en vurdering af, hvorvidt du kan tilbydes kørsel til og fra dagtilbuddet. Plejecenter På plejecentrene på Frederiksberg er der løbende aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne arrangeres af centrenes personale. Praktiske oplysninger Egenbetaling Deltagelse i aktiviteter i hjemmeplejen eller i plejebolig er som udgangspunkt gratis. Hvis du benytter et dagtilbud, skal du betale 95 kr. per fremmødedag. Beløbet dækker forplejning samt afhentning ved bopæl om morgenen og hjemkørsel om eftermiddagen. Hvis du benytter et dagcenter, skal du betale 29 kr. per fremmødedag. Der betales desuden særskilt for forplejning, aktiviteter og materialer. Der er mulighed for at du kan få kørsel til og fra dagcenter. Egenbetalingen for daghjem og dagcentre reguleres årligt af kommunalbestyrelsen. Du skal selv betale eventuelle udgifter til eksempelvis transport og entré i forbindelse med udflugter eller aktiviteter. Kontakt Hvis du er interesseret i at deltage i aktiviteter, kan du kontakte Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed, du finder kontaktoplysninger på side 53 eller kontakte et af Frederiksberg Kommunes dagtilbud. Dagtilbuddet ved Kong Frederik den IX s Hjem Kirstinedalsvej 11 Telefon Dagtilbuddet ved Dronning Anne Marie Centret Solbjerg Have 7 Telefon Dagtilbuddet ved Ingeborggården Troels-Lundsvej Telefon Dagtilbuddet ved Østervang Godthåbsvej 83 Telefon

14 Frivillige foreninger og seniorklubber Ved siden af kommunens tilbud til ældre findes en lang række frivillige foreninger og klubber, som tilbyder aktiviteter i form af for eksempel motion og socialt samvær. C-Holdets Oprør Frederiksberg C-Holdets Oprør er en tværpolitisk forening, der beskæftiger sig med rådgivning og evt. det enkelte medlem, der ikke kan klare tingene selv. Foreningen hjælper bl.a. alle de svage, ældre og andre grupper, der er afhængig af andres hjælp, og arbejder for bedre forhold for disse grupper. Danske Seniorer Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner. Foreningen arbejder for at alle ældres forhold forbedres. De tilbyder ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter også på Frederiksberg. Frederiksbergs Aktive Seniorer Foreningens formål er at give ældre borgere mulighed for motion med henblik på at modvirke et fald i aktivitetsniveau og deraf følgende behov for offentlig hjælp og medvirke til, at deltagerne indgår i et kulturelt, socialt fællesskab. Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Klubbens formål er at opfylde et klart aktiveringsbehov for seniorer. Nogle kommer for at blive ensomheden kvit andre for at træffe nye venner. Klubben lægger stor vægt på den sociale del samt at fastholde og udvikle den fysiske funktionsevne, som er medvirkende til at øge medlemmernes livskvalitet og livslængde. Endvidere arrangeres udflugtsture med mere kulturelt islæt. Klubbens medlemmer er både damer og herrer og alle er velkomne. Indvandrernes Seniorklub Klubbens formål er af fremme ældre borgere med pakistansk og anden etnisk oprindelses fysiske og sociale aktivitetsniveau samt engagement i almennyttigt arbejde. Målet er at forbedre medlemmernes livskvalitet og sundhed. Kontaktperson: Mohammad Ashfaq Sheikh, Telefon: , OK-klubben København/Frederiksberg Klubben har til formål, på upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere, ved et arbejde, der falder indenfor de sociale loves rammer. 14

15 Pensionistklubben Stormly Pensionistklubben Stormly, der er neutral i politisk og religiøs henseende, udøver sit formål som et led i samfundets bestræbelser på at hjælpe mennesker til at klare sig bedst og længst muligt som livsglade og aktive medlemmer af samfundet. Ældre Sagen Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål bl.a. er: at virke for ældres sag at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen at tale de ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold at bidrage til at opfylde de ældres ønsker og forventninger til tilværelsen, såsom ved samvær indbyrdes og med de yngre generationer, for herved og på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet. IDRÆT I DAGTIMERNE på Frederiksberg Foreningen er en selvejende forening, hvis formål er, at samle medlemmer om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og skabe et kontakt- og værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem, eksempelvis deltidsarbejdende, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister. Ud over de nævnte tilbud til ældre har en række frivillige foreninger aktiviteter på Frederiksberg. Det kan være patientforeninger, kirkelige foreninger eller andre. Du kan finde en samlet oversigt over alle de frivillige foreninger på Frederiksberg på kommunens hjemmeside: 15

16 Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb eller kulturelle aktiviteter. Hvem tilbydes individuel handicapkørsel Hvis du varigt eller i længere tid er ude af stand til at benytte den almindelige kollektive trafik, fordi du er bevægelseshæmmet, kan du få tilbud om handicapkørsel. Du skal være kørestolsbruger eller være afhængig af hjælpemidler som rollator, gangbuk eller albuestokke for at benytte tilbuddet. Du kan også benytte tilbuddet, hvis du er blind eller for svagtseende til at anvende den almindelige kollektive trafik. Hvad kan jeg få kørsel til? Du kan få kørsel til private fritidsformål som familiebesøg, teater- og biografture mv. Kørsel til læge, hospital, træning eller behandling er ikke omfattet af tilbuddet. Det skyldes, at kørsel til den slags i forvejen betales af det offentlige. Du kan få op til 104 ture årligt. Kørslen kan foregå hele døgnet, og du kan blive fulgt fra dør til dør. Du kan benytte en trappemaskine, hvis du har behov for det. Du kan medbringe to hjælpemidler og en eller to ledsagere på turen. Du kan medbringe to børn under 12 år samt evt. klapvogn/barnevogn. Du og dine ledsagere kan medbringe en kuffert og en håndtaske hver. Du skal selv holde styr på, hvornår du bruger de 104 årlige ture, så de kan dække dit behov. Praktiske oplysninger Hvad koster det? Du skal have et medlemsabonnement hos Movia Flextrafik for at benytte tilbuddet. Det koster 300 kr. årligt. Prisen for de enkelte ture afhænger af hvor lang turen er og beregnes ud fra den kortest mulige rute. Kørslen betales månedsvis bagud, og du modtager en opgørelse over dit forbrug hver måned. Taksterne kan ses på eller du kan kontakte Movia på telefon Gratis kørsel med Frederiksberg Busserne Når du er visiteret til handicapkørsel, får du samtidig tilbud om gratis kørsel med Frederiksberg Busserne (linje 71, 72, 73 og 74). Busserne er handicapvenligt indrettet, og chaufføren hjælper dig gerne med at komme af og på. For at benytte det gratis tilbud skal du have et buskort hos Movia. Visitationsenheden kan hjælpe dig med at rekvirere et buskort. Det er gratis. Praktiske forhold Det er Trafikselskabet Movia, der udfører kørselsordningen. Individuel handicapkørsel hører ind under Movias trafikområde Flextrafik. Du kan bestille din ønskede kørsel hos Movia Flextrafik med to timers frist på alle dage i tidsrummet 08:00-16:00. Særlige regler gælder dog den 24. og 31. december. 16

17 Det er muligt at bestille kørsel op til 14 dage i forvejen. Ved udenlandsrejser kan der dog bestilles returkørsel op til 90 dage frem. Når du bestiller en kørsel hos Movia Flextrafik, vil du samtidig blive oplyst om ankomsttidspunkt og pris for turen. Vognen må tidligst komme 5 minutter før og senest 15 minutter efter det meldte ankomsttidspunkt. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere, eller søge om individuel handicapkørsel, skal du kontakte Visitationsenheden. Du finder kontaktoplysninger på side

18 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Genoptræning Genoptræning er en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Målet med genoptræningen er, at du: Så vidt muligt genvinder din funktionsevne og dit aktivitetsniveau, som det var før dit aktuelle sygdomsforløb. Bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem. Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp. Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har behov for det efter sygdom. Du har også mulighed for at få genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet, og har en genoptræningsplan i forbindelse med din udskrivning. Du kan læse mere om dine muligheder nedenfor. Genoptræning efter hospitalsindlæggelse Hvis du i forbindelse med en hospitalsudskrivelse har fået en genoptræningsplan, har du mulighed for at søge om genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningen ydes med udgangspunkt i din individuelle genoptræningsplan, udarbejdet af hospitalet. Genoptræningen og omfanget heraf aftales med dig efter en individuel vurdering, foretaget af en fysioog/eller ergoterapeut. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg, og du har ret til at søge et kommunalt genoptræningstilbud i en anden kommune i stedet for Frederiksberg Kommunes tilbud. Du skal være opmærksom på, at den kommune, du søger, vurderer din ansøgning om genoptræning efter Sundhedsloven efter kommunens egne visitationskriterier, og genoptræningen vil være omfattet af de kvalitetsstandarder, der gælder i den pågældende kommune. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Kommunens Sundhedscenter, Styringsenheden på telefon Hvornår kan du påbegynde genoptræning efter hospitalsindlæggelse? Du kan påbegynde dit genoptræningsforløb senest 14 dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Hvis der er tale om et delt genoptræningsforløb mellem hospitalet og kommunen, er målsætningen, at du kan påbegynde dit genoptræningsforløb i kommunen senest syv dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Genoptræning efter Serviceloven Hvis du har en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, og som ikke er behandlet ved hospitalsindlæggelse, kan du søge om genoptræning efter Serviceloven. 18

19 Hvis du får bevilget genoptræning, tilbydes du en individuel vurdering og en plan for dit forløb af en fysioog/eller ergoterapeut. Hvis du er i et genoptræningsforløb med en genoptræningsplan fra hospitalet eller for nyligt har afsluttet et genoptræningsforløb vedrørende samme funktionsnedsættelse, kan du ikke få bevilget genoptræning efter Serviceloven. Hvad indgår i din genoptræning? Følgende kan indgå i din træning: Konditions-, styrke-, koordinations-, balance-, sensorisk og motorisk træning. Funktionstræning, for eksempel forflytninger, gangtræning, trappetræning og udendørs færden. Træning af hverdagsaktiviteter, for eksempel personlig hygiejne og måltider. Kognitiv træning, for eksempel af hukommelse, orienterings- og koncentrationsevne samt sociale relationer. Træning af tale, ansigts- og mundfunktioner. Udarbejdelse af selvtræningsprogram. Vejledning/rådgivning i brug af hjælpemidler, der anvendes til daglige funktioner. Når dit genoptræningsforløb afsluttes, vil terapeuterne foretage en afsluttende vurdering og rådgive dig om, hvordan du kan vedligeholde det funktionsniveau, du har opnået. Hvem udfører træningen? Det er primært fysio- eller ergoterapeuter, som udfører træningen. Hvor kan du få genoptræning? Genoptræningen foregår individuelt eller på hold. Træningen kan foregå i eget hjem, i en plejebolig, på et dagtilbud, i Sundhedscentret eller i forbindelse med døgnophold på Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed Valby/Lioba. Hvis du modtager træning efter serviceloven, udføres træningen kun i Frederiksberg Kommunes regi. Praktiske oplysninger Hvad skal du betale? Selve genoptræningen er gratis, men hvis træningen sker i tilknytning til et dagtilbud eller et døgnophold, opkræves en betaling for opholdet, uafhængigt af dit behov for genoptræning. Du kan få tildelt gratis transport til og fra træning alt efter dit behov. Hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet, er det hospitalet, som sammen med dig vurderer, om du har behov for transport ved genoptræningen. Det er dog Frederiksberg Kommune, der endeligt vurderer, om du kan blive visiteret til transport. 19

20 Som et led i din træning kan kommunens terapeuter i samarbejde med dig vurdere, om du selv skal gå eller tage bussen til træning. Hvis du vil vide mere om genoptræning Kontakt Frederiksberg Kommunes visitationsenhed, hvis du vil vide mere om genoptræning. Du kan finde kontaktoplysninger på side 53 20

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere