Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015"

Transkript

1 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

2 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år)...7 Faldforebyggelse...7 Inkontinensbehandling...7 Motion...7 Individuel kostvejledning...8 Familiekostvejledning...8 Rygestopkurser...8 Samtale om alkohol...8 Kronisk sygdom...8 Type 2-diabetes...8 KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)...9 Kræft...9 Hjertesygdom...9 Lænderygsmerter...9 Sundhed på dit sprog...9 Aktiviteter...11 Aktivitetstilbud...11 Frivillige foreninger og seniorklubber...13 Individuel handicapkørsel...15 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering...17 Genoptræning...17 Vedligeholdende træning...20 Døgnrehabilitering...22 Hjælpemidler og boligændringer...24 Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering...27 Praktisk hjælp

3 Rengøring...29 Tøjvask...30 Indkøb...31 Indkøbskørselsordningen...32 Mad og madservice...35 Spisetilbud...37 Personlig pleje...39 Bytteydelser...41 Støtte og hjælp i hverdagen...42 Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje...43 Sygepleje...43 Medicinhåndtering...45 Omsorgstandpleje...45 Ældrebolig...46 Plejebolig...48 Praktiske oplysninger...53 Sådan søger du...53 Hvornår får du svar?...54 Hvis du vil klage...54 Rapportér utilsigtede hændelser...57 Plejetestamenter...57 Lovgrundlag...59 Adresser og Kort...67 Plejeboliger...67 Ældreboliger

4 Indledning Frederiksberg Kommune har den grundlæggende holdning, at det giver den største frihed og livskvalitet for den enkelte, hvis man kan klare sig selv. Alle kan komme ud for at have brug for hjælp i en periode, for eksempel på grund af sygdom. Når det sker, er det vigtigt igen at komme til kræfter, så man bliver i stand til så vidt muligt at klare sig uden at være afhængig af andres hjælp. Det er ikke altid muligt helt at genvinde de kræfter, man tidligere havde, men ofte vil træning og støtte kunne hjælpe et stykke på vej. Frederiksberg Kommune tilbyder personlig hjælp og pleje, hvis du ikke kan klare dig selv. Kommunen tilbyder også hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Kommunens forskellige tilbud beskrives nærmere i form af kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne giver dig mulighed for at se, hvilken slags hjælp og støtte du kan få, hvis behovet opstår. Kvalitetsstandarderne for kommunens forskellige tilbud er samlet i dette hæfte, hvor du også kan finde nyttige adresser og praktiske oplysninger om, hvor og hvordan du kan få hjælp. Når du får brug for hjælp, får du i første omgang et tilbud om træning og støtte. Gennem træning vil mange kunne forbedre deres muligheder for at klare sig selv. Nogle vil måske helt kunne undvære hjælp og andre vil have brug for mindre hjælp, end det så ud til i første omgang. Tilbuddet om træning og støtte tager udgangspunkt i din konkrete situation og de ressourcer og behov du har. Når træningsforløbet er gennemført vil du få tilbudt hjælp og pleje, hvis du har behov for det. Ældrepolitiske pejlemærker Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget syv ældrepolitiske pejlemærker, der sætter retning for hvordan temaer og visioner i Ældrepolitikken mere konkret udmøntes i kommunens tilbud og aktiviteter til ældre. Pejlemærkerne skal medvirke til, at den rehabliterende og individuelle tilgang, som Ældrepolitikken bygger på, afspejler sig i kvalitetsstandarderne. Herunde kan du læse om pejlemærkerne. 1. Det rehabiliterende perspektiv Størst mulig selvhjulpenhed Rehabilitering har potentialet til at give den enkelte flere ressourcer og magt over eget liv, men også at frigive kommunale ressourcer. Frederiksberg Kommune er på forkant med denne udvikling, hvilket blandt andet afspejels i Ældrepolitikken fra 2013, og den vellykkede hverdagsrehabilitering, som i flere år er foregået i kommunen. 2. Træning først al udvikling starter med motivation og træning Det er et kernepunkt i ældrepolitikken, at det at være aktiv og selvhjulpen længst muligt forudsætter, at træning indgår i de forløb, hvor det er muligt. Motivation til træning bliver dermed helt central og et kernepunkt i mødet mellem borgeren og den kommunale medarbejder. 3. Aktiv deltagelse og dialog Mulighed for at deltage i beslutninger, indsatser og fællesskaber ikke mindst til gavn for egen udvikling Både visitationen og hverdagen skal tage udgangspunkt i borgerens aktive deltagelse og i dialog om potentialer og muligheder. Kommunens rolle vil primært være at facilitere borgerens selvhjulpenhed og tilpasse træning og ydelser fleksibelt og i dialog til dét perspektiv 4

5 4. Inddragelse af netværk og frivillige når familie, venner og andre borgere er en del af løsningen Frederiksberg Kommune kan hjælpe et godt stykke hen ad vejen, men jo mere de mennesker, der kender borgeren allerbedst, bliver involveret, jo bedre kan man sikre en hverdag med udvikling, mening og tryghed. 5. Teknologi der giver tryghed i hverdagen Velfærdsteknologi er et område, der er i hastig udvikling. Velfærdsteknologi rummer ligeledes et stort potentiale for borgerens tryghed i bred forstand i form af træning, kontakt, interaktivitet osv. 6. Opfølgning på effekt for borgeren Effekten på arbejdet måles primært på borgerens funktionsevne. Det skal afspejles i den konkrete dokumentation af ydelserne, men også i reviderede tilsynskoncepter. 7. Koordination med borgeren i centrum Der skal være sammenhæng i indsatsen, og borgeren skal så vidt muligt møde det samme personale fra gang til gang Kontinuitet skaber tilld. Kontinuitet bliver også sikret ved at visitationen tænker tilbudene sammen i pakkelignende forløb, hvor der er sammenhæng i indsatsen, og støtten kan tilrettelægges i dialog mellem dig og personalet. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne er skabt med udgangspunkt i pejlemærkerne og er tilpasset de forskellige målgrupper, hjælpen og støtten målrettes mod. Frederiksbergs ældre er en mangfoldig gruppe. Dette afspejles af Frederiksbergs tilbud til ældre. Der er både tilbud til dig, der har behov en samtale om din sundhed, til dig, der ønsker at bringe dig selv i spil som frivillig, til dig der har behov for let støtte til at klare hverdagen og til dig, der har behov for en plejebolig. I alle tilbud er målet, at dine ressourcer bringes i spil, så du kan bevare en hverdag, hvor du er en aktiv medspiller i dit eget liv. I skemaet nedenfor, har vi grupperet tilbuddene under fire hovedgrupper. Dette kan hjælpe dig til at finde de muligheder, der passer til dig. 5

6 Sundhed og forebyggelse Støtte og træning Hjælp og aflastning Pleje og tryghed Tilbud til dig, der ønsker at holde dig i gang, komme af med en dårlig vane eller tage skavanker i Tilbud til dig, der klarer dig selv, men måske er begyndt at finde visse opgaver vanskelige. Her er Tilbuddene henvender sig til dig, der har behov for støtte til hverdagsopgaver, og måske til Disse tilbud henvender sig til dig, der har behov for fast hjælp og pleje i hverdagen. Herunder finder du også plejeboliger. opløbet. også tilbud til dig, der har behov for genoptræning. tider har behov for aflastning. Side 7 Aktiviteter Side 11 Demensvejledning Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Forebyggende hjemmebesøg Frivillige foreninger Frivillige foreninger Frivillige foreninger (fra 75 år) Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel Faldforebyggelse Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Side 17 Inkontinensbehandling Genoptræning Genoptræning Genoptræning Motion Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Individuel kostvejledning Døgnrehabilitering Døgnrehabilitering Familiekostvejledning Hjælpemidler og boligændringer Side 24 Rygestopkurser Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Samtale om alkohol Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering Side 27 Kronisk sygdom Vejledning i praktiske opgaver Støtte til rengøring Hjælp til rengøring Støtte til tøjvask Tøjvask Type 2-diabetes Indkøbskørselsordning Indkøbsordning KOL Madservice Madservice Kræft Spisetilbud Spisetilbud Hjælp omkring måltiderne Hjertesygdom Personlig pleje Side 39 Lænderygsmerter Vejledning i personlige opgaver Støtte til personlig pleje Hjælp til personlig pleje Sundhed på dit sprog Støtte og hjælp i hverdagen Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje Side 43 Sygepleje på klinik Sygepleje i hjemmet/egen bolig Medicinhåndtering Medicinhåndtering Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje Ældrebolig Side 46 Ældrebolig Ældrebolig Plejebolig Side 48 Plejebolig 6

7 7

8 Sundhed og forebyggelse Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud om støtte, vejledning og træning, så du kan bevare din sundhed og funktionsevne eller lære at leve med en kronisk sygdom. Alle tilbud er gratis for borgere i Frederiksberg Kommune. Nogle tilbud kræver henvisning fra din praktiserende læge. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige tilbud. Læs mere på disse hjemmesider: Demensvejledning Frederiksberg Kommune tilbyder dig og dine pårørende hjælp til at håndtere hverdagen, når du har fået stillet en demensdiagnose. Hjælpen kan være i form af besøg i hjemmet, individuelle samtaler og pårørendegrupper. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte demenskonsulenterne i Sundhedscenteret på telefon eller Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Når du er fyldt 75 år tilbyder kommunen dig hvert år at få besøg af en sundhedsrådgiver. Ved besøget taler I om din generelle situation, hvordan din hverdag fungerer, og om du eventuelt har brug for hjælp. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte sundhedsrådgiverne i Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Faldforebyggelse Mange ældre er bange for at falde. Faldkonsulenten giver dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte faldkonsulenten i Sundhedscenteret på telefon Inkontinensbehandling Hvis du er kvinde og har problemer med at holde på vandet kan du deltage i bækkenbundstræning på Sundhedscenteret. Træningen foregår i mindre hold og forløbet strækker sig op til 8 uger. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om dit behov. Motion Motionsvejledning giver inspiration og gode råd til, hvordan du kan bevæge dig mere i hverdagen. Du kan få hjælp til at finde et godt motionstilbud og støtte til at fastholde et aktivt liv. Du kan også få introduktion til forskellige træningsmuligheder, både indendørs og i byens parker. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte motionsvejlederen i Sundhedscenteret på telefon eller 8

9 Individuel kostvejledning Den rigtige kost har stor betydning for dit helbred, men det kan være svært at ændre madvaner. Hvis du har type 2-diabetes, forhøjet kolesterol, svær overvægt eller har kræft eller uplanlagt vægttab kan du få hjælp og vejledning hos diætisterne i Sundhedscenteret. Det samme gælder hvis du har børn med svær overvægt. Du skal have en henvisning fra din praktiserende læge. Når du har fået en henvisning kan du kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Familiekostvejledning Familier med børn under 16 år, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, kan få hjælp af familiekostvejlederen. Hele familien får inspiration til gode madvaner og en sund hverdag og støtte til at gennemføre og fastholde en sund livsstil. Der kræves kun henvisning fra din praktiserende læge, hvis dit barn har svær overvægt. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Rygestopkurser Et rygestopkursus sammen med andre er en god måde at blive røgfri på. Frederiksberg Kommune tilbyder flere forskellige rygestopkurser. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl og 15 eller Samtale om alkohol Hvis du gerne vil have hjælp til at ændre dine drikkevaner, kan du få en fortrolig samtale om alkohol. Sundhedscenterets alkoholkonsulenter kan give dig inspiration og motivation til at få sunde drikkevaner. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte alkoholkonsulenterne på telefon eller eller på Kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at håndtere en hverdag med kronisk sygdom. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Lær at tackle kroniske smerter er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at tackle smerter i hverdagen. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Type 2-diabetes Frederiksberg Kommune har flere tilbud til dig, hvis du lider af type 2-diabetes. 9

10 Individuel vejledning ved diabetessygeplejersken. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Diabetesskole er et kursusforløb sammen med andre med type 2-diabetes. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud I Diabetesforeningens motivationsgrupper kan du møde andre med type 2-diabetes. Gruppen ledes af en frivillig instruktør, som selv har diabetes. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Hvis du er interesseret i et af disse tilbud kan du kontakte diabetessygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) KOL Kursus og Træning er et kursusforløb over 9 uger, hvor du, sammen med andre der lider af KOL, får information og vejledning om alle aspekter af livet med KOL. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt KOL -koordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Kræft Hvis du har en kræftdiagnose, kan du få hjælp til at håndtere hverdagen under og efter din sygdom. Det kan enten foregå som et individuelt forløb eller på et hold sammen med andre med kræftsygdom. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt Kræftkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Hjertesygdom Hvis du har en hjertesygdom, kan du deltage i Sundhedscenterets hjertekursus. Her kan du få vejledning og information om alle aspekter af livet med hjertesygdom og møde andre med samme sygdom som dig. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt hjertesygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller Lænderygsmerter Hvis du har nyopståede smerter i lænden, kan du deltage i kursus og træning i Sundhedscentret. Her vil et tværfagligt team hjælpe dig til at håndtere smerterne og forebygge udviklingen af varige rygproblemer. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt lænderygkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om tilbuddet passer til dig. Sundhed på dit sprog Frederiksberg Kommunes sundhedsformidlere tilbyder gratis oplæg og dialogmøder om sundhed for etniske minoriteter, hvis du ønsker at få viden og gode råd til, hvordan du kan passe godt på dig selv og din familie. Sundhedsformidlerne kan holde oplæg på dansk, arabisk, kurdisk, somali, tyrkisk, punjabi og urdu. Du kan gratis bestille en sundhedsformidler til at komme og holde et dialogmøde - det eneste krav er, at du 10

11 kan samle minimum otte deltagere til arrangementet. Arrangementet kan foregå hos dig, i boligområdernes lokaler eller i Frederiksberg Sundhedscenter. Kontakt sundhedskonsulenten på tlf

12 Aktiviteter Aktivitetstilbud En god hverdag indeholder for de fleste socialt samvær og meningsfyldte og udviklende aktiviteter. Frederiksberg Kommune tilbyder en række aktiviteter, som du kan blive visiteret til, hvis du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer har vanskeligt ved at dække dit behov for aktivitet eller socialt samvær. Når du søger om hjælp til aktiviteter, vil visitator i dialog med dig finde den rette løsning, der er med til at give dig en god og tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter og socialt samvær, hvor dine ressourcer bringes i spil. Du har mulighed for hjælp til aktiviteter gennem et af kommunens fire dagtilbud, fra hjemmeplejen eller i forbindelse med indflytning i plejebolig. I afsnittet om sundhed og forebyggelse kan du desuden læse mere om aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger og muligheder for selv at deltage som frivillig. Hvem hjælper dig med aktiviteter? På plejecentre og dagtilbud er det det ansatte personale, der hjælper med aktiviteter. Dagtilbud Dagtilbud er for dig, der bor i egen bolig og har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltiderne på dagtilbuddet. Målet med at komme i dagtilbud er, at du bliver bedre rustet til at klare hverdagen i din egen bolig. Dagtilbud er et socialt tilbud, der forudsætter, at du har lyst til at være med sammen med andre og kan deltage i fælles aktiviteter med støtte fra personalet. På et dagtilbud har du mulighed for at komme på hverdage i dagtimerne. Hvor mange dage om ugen du kan komme, aftaler du med personalet. Når du starter i et dagtilbud vil personalet sammen med dig og eventuelt dine pårørende aftale, hvad du skal have ud af aktiviteterne. Der vil være en løbende opfølgning og tilpasning af den hjælp og støtte, du modtager. De fire dagtilbud har hver deres særlige profil, og alt efter dine behov og ønsker finder visitationen det rette sted til dig. Et måltid mad i godt selskab med andre er en fast del af at komme i et dagtilbud. Kombinationen af god mad og godt selskab under måltidet er vigtig for humøret, livsglæden og dit velbefindende. Dagtilbud kan også fungere som en aflastningsmulighed i dagtimerne for raske ægtefæller til en dement ægtefælle. 12

13 Hvis du ikke selv kan transportere dig, kan dagcentrets personale tilbyde dig en vurdering af, hvorvidt du kan tilbydes kørsel til og fra dagtilbuddet. Plejecenter På plejecentrene på Frederiksberg er der løbende aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne arrangeres af centrenes personale. Praktiske oplysninger Egenbetaling Deltagelse i aktiviteter i hjemmeplejen eller i plejebolig er som udgangspunkt gratis. Hvis du benytter et dagtilbud, skal du betale 95 kr. per fremmødedag. Beløbet dækker forplejning samt afhentning ved bopæl om morgenen og hjemkørsel om eftermiddagen. Hvis du benytter et dagcenter, skal du betale 29 kr. per fremmødedag. Der betales desuden særskilt for forplejning, aktiviteter og materialer. Der er mulighed for at du kan få kørsel til og fra dagcenter. Egenbetalingen for daghjem og dagcentre reguleres årligt af kommunalbestyrelsen. Du skal selv betale eventuelle udgifter til eksempelvis transport og entré i forbindelse med udflugter eller aktiviteter. Kontakt Hvis du er interesseret i at deltage i aktiviteter, kan du kontakte Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed, du finder kontaktoplysninger på side 53 eller kontakte et af Frederiksberg Kommunes dagtilbud. Dagtilbuddet ved Kong Frederik den IX s Hjem Kirstinedalsvej 11 Telefon Dagtilbuddet ved Dronning Anne Marie Centret Solbjerg Have 7 Telefon Dagtilbuddet ved Ingeborggården Troels-Lundsvej Telefon Dagtilbuddet ved Østervang Godthåbsvej 83 Telefon

14 Frivillige foreninger og seniorklubber Ved siden af kommunens tilbud til ældre findes en lang række frivillige foreninger og klubber, som tilbyder aktiviteter i form af for eksempel motion og socialt samvær. C-Holdets Oprør Frederiksberg C-Holdets Oprør er en tværpolitisk forening, der beskæftiger sig med rådgivning og evt. det enkelte medlem, der ikke kan klare tingene selv. Foreningen hjælper bl.a. alle de svage, ældre og andre grupper, der er afhængig af andres hjælp, og arbejder for bedre forhold for disse grupper. Danske Seniorer Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner. Foreningen arbejder for at alle ældres forhold forbedres. De tilbyder ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter også på Frederiksberg. Frederiksbergs Aktive Seniorer Foreningens formål er at give ældre borgere mulighed for motion med henblik på at modvirke et fald i aktivitetsniveau og deraf følgende behov for offentlig hjælp og medvirke til, at deltagerne indgår i et kulturelt, socialt fællesskab. Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Klubbens formål er at opfylde et klart aktiveringsbehov for seniorer. Nogle kommer for at blive ensomheden kvit andre for at træffe nye venner. Klubben lægger stor vægt på den sociale del samt at fastholde og udvikle den fysiske funktionsevne, som er medvirkende til at øge medlemmernes livskvalitet og livslængde. Endvidere arrangeres udflugtsture med mere kulturelt islæt. Klubbens medlemmer er både damer og herrer og alle er velkomne. Indvandrernes Seniorklub Klubbens formål er af fremme ældre borgere med pakistansk og anden etnisk oprindelses fysiske og sociale aktivitetsniveau samt engagement i almennyttigt arbejde. Målet er at forbedre medlemmernes livskvalitet og sundhed. Kontaktperson: Mohammad Ashfaq Sheikh, Telefon: , OK-klubben København/Frederiksberg Klubben har til formål, på upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere, ved et arbejde, der falder indenfor de sociale loves rammer. 14

15 Pensionistklubben Stormly Pensionistklubben Stormly, der er neutral i politisk og religiøs henseende, udøver sit formål som et led i samfundets bestræbelser på at hjælpe mennesker til at klare sig bedst og længst muligt som livsglade og aktive medlemmer af samfundet. Ældre Sagen Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål bl.a. er: at virke for ældres sag at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen at tale de ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold at bidrage til at opfylde de ældres ønsker og forventninger til tilværelsen, såsom ved samvær indbyrdes og med de yngre generationer, for herved og på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet. IDRÆT I DAGTIMERNE på Frederiksberg Foreningen er en selvejende forening, hvis formål er, at samle medlemmer om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og skabe et kontakt- og værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem, eksempelvis deltidsarbejdende, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister. Ud over de nævnte tilbud til ældre har en række frivillige foreninger aktiviteter på Frederiksberg. Det kan være patientforeninger, kirkelige foreninger eller andre. Du kan finde en samlet oversigt over alle de frivillige foreninger på Frederiksberg på kommunens hjemmeside: 15

16 Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb eller kulturelle aktiviteter. Hvem tilbydes individuel handicapkørsel Hvis du varigt eller i længere tid er ude af stand til at benytte den almindelige kollektive trafik, fordi du er bevægelseshæmmet, kan du få tilbud om handicapkørsel. Du skal være kørestolsbruger eller være afhængig af hjælpemidler som rollator, gangbuk eller albuestokke for at benytte tilbuddet. Du kan også benytte tilbuddet, hvis du er blind eller for svagtseende til at anvende den almindelige kollektive trafik. Hvad kan jeg få kørsel til? Du kan få kørsel til private fritidsformål som familiebesøg, teater- og biografture mv. Kørsel til læge, hospital, træning eller behandling er ikke omfattet af tilbuddet. Det skyldes, at kørsel til den slags i forvejen betales af det offentlige. Du kan få op til 104 ture årligt. Kørslen kan foregå hele døgnet, og du kan blive fulgt fra dør til dør. Du kan benytte en trappemaskine, hvis du har behov for det. Du kan medbringe to hjælpemidler og en eller to ledsagere på turen. Du kan medbringe to børn under 12 år samt evt. klapvogn/barnevogn. Du og dine ledsagere kan medbringe en kuffert og en håndtaske hver. Du skal selv holde styr på, hvornår du bruger de 104 årlige ture, så de kan dække dit behov. Praktiske oplysninger Hvad koster det? Du skal have et medlemsabonnement hos Movia Flextrafik for at benytte tilbuddet. Det koster 300 kr. årligt. Prisen for de enkelte ture afhænger af hvor lang turen er og beregnes ud fra den kortest mulige rute. Kørslen betales månedsvis bagud, og du modtager en opgørelse over dit forbrug hver måned. Taksterne kan ses på eller du kan kontakte Movia på telefon Gratis kørsel med Frederiksberg Busserne Når du er visiteret til handicapkørsel, får du samtidig tilbud om gratis kørsel med Frederiksberg Busserne (linje 71, 72, 73 og 74). Busserne er handicapvenligt indrettet, og chaufføren hjælper dig gerne med at komme af og på. For at benytte det gratis tilbud skal du have et buskort hos Movia. Visitationsenheden kan hjælpe dig med at rekvirere et buskort. Det er gratis. Praktiske forhold Det er Trafikselskabet Movia, der udfører kørselsordningen. Individuel handicapkørsel hører ind under Movias trafikområde Flextrafik. Du kan bestille din ønskede kørsel hos Movia Flextrafik med to timers frist på alle dage i tidsrummet 08:00-16:00. Særlige regler gælder dog den 24. og 31. december. 16

17 Det er muligt at bestille kørsel op til 14 dage i forvejen. Ved udenlandsrejser kan der dog bestilles returkørsel op til 90 dage frem. Når du bestiller en kørsel hos Movia Flextrafik, vil du samtidig blive oplyst om ankomsttidspunkt og pris for turen. Vognen må tidligst komme 5 minutter før og senest 15 minutter efter det meldte ankomsttidspunkt. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere, eller søge om individuel handicapkørsel, skal du kontakte Visitationsenheden. Du finder kontaktoplysninger på side

18 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Genoptræning Genoptræning er en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Målet med genoptræningen er, at du: Så vidt muligt genvinder din funktionsevne og dit aktivitetsniveau, som det var før dit aktuelle sygdomsforløb. Bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem. Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp. Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har behov for det efter sygdom. Du har også mulighed for at få genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet, og har en genoptræningsplan i forbindelse med din udskrivning. Du kan læse mere om dine muligheder nedenfor. Genoptræning efter hospitalsindlæggelse Hvis du i forbindelse med en hospitalsudskrivelse har fået en genoptræningsplan, har du mulighed for at søge om genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningen ydes med udgangspunkt i din individuelle genoptræningsplan, udarbejdet af hospitalet. Genoptræningen og omfanget heraf aftales med dig efter en individuel vurdering, foretaget af en fysioog/eller ergoterapeut. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg, og du har ret til at søge et kommunalt genoptræningstilbud i en anden kommune i stedet for Frederiksberg Kommunes tilbud. Du skal være opmærksom på, at den kommune, du søger, vurderer din ansøgning om genoptræning efter Sundhedsloven efter kommunens egne visitationskriterier, og genoptræningen vil være omfattet af de kvalitetsstandarder, der gælder i den pågældende kommune. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Kommunens Sundhedscenter, Styringsenheden på telefon Hvornår kan du påbegynde genoptræning efter hospitalsindlæggelse? Du kan påbegynde dit genoptræningsforløb senest 14 dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Hvis der er tale om et delt genoptræningsforløb mellem hospitalet og kommunen, er målsætningen, at du kan påbegynde dit genoptræningsforløb i kommunen senest syv dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Genoptræning efter Serviceloven Hvis du har en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, og som ikke er behandlet ved hospitalsindlæggelse, kan du søge om genoptræning efter Serviceloven. 18

19 Hvis du får bevilget genoptræning, tilbydes du en individuel vurdering og en plan for dit forløb af en fysioog/eller ergoterapeut. Hvis du er i et genoptræningsforløb med en genoptræningsplan fra hospitalet eller for nyligt har afsluttet et genoptræningsforløb vedrørende samme funktionsnedsættelse, kan du ikke få bevilget genoptræning efter Serviceloven. Hvad indgår i din genoptræning? Følgende kan indgå i din træning: Konditions-, styrke-, koordinations-, balance-, sensorisk og motorisk træning. Funktionstræning, for eksempel forflytninger, gangtræning, trappetræning og udendørs færden. Træning af hverdagsaktiviteter, for eksempel personlig hygiejne og måltider. Kognitiv træning, for eksempel af hukommelse, orienterings- og koncentrationsevne samt sociale relationer. Træning af tale, ansigts- og mundfunktioner. Udarbejdelse af selvtræningsprogram. Vejledning/rådgivning i brug af hjælpemidler, der anvendes til daglige funktioner. Når dit genoptræningsforløb afsluttes, vil terapeuterne foretage en afsluttende vurdering og rådgive dig om, hvordan du kan vedligeholde det funktionsniveau, du har opnået. Hvem udfører træningen? Det er primært fysio- eller ergoterapeuter, som udfører træningen. Hvor kan du få genoptræning? Genoptræningen foregår individuelt eller på hold. Træningen kan foregå i eget hjem, i en plejebolig, på et dagtilbud, i Sundhedscentret eller i forbindelse med døgnophold på Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed Valby/Lioba. Hvis du modtager træning efter serviceloven, udføres træningen kun i Frederiksberg Kommunes regi. Praktiske oplysninger Hvad skal du betale? Selve genoptræningen er gratis, men hvis træningen sker i tilknytning til et dagtilbud eller et døgnophold, opkræves en betaling for opholdet, uafhængigt af dit behov for genoptræning. Du kan få tildelt gratis transport til og fra træning alt efter dit behov. Hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet, er det hospitalet, som sammen med dig vurderer, om du har behov for transport ved genoptræningen. Det er dog Frederiksberg Kommune, der endeligt vurderer, om du kan blive visiteret til transport. 19

20 Som et led i din træning kan kommunens terapeuter i samarbejde med dig vurdere, om du selv skal gå eller tage bussen til træning. Hvis du vil vide mere om genoptræning Kontakt Frederiksberg Kommunes visitationsenhed, hvis du vil vide mere om genoptræning. Du kan finde kontaktoplysninger på side 53 20

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere