Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015"

Transkript

1 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

2 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år)...7 Faldforebyggelse...7 Inkontinensbehandling...7 Motion...7 Individuel kostvejledning...8 Familiekostvejledning...8 Rygestopkurser...8 Samtale om alkohol...8 Kronisk sygdom...8 Type 2-diabetes...8 KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)...9 Kræft...9 Hjertesygdom...9 Lænderygsmerter...9 Sundhed på dit sprog...9 Aktiviteter...11 Aktivitetstilbud...11 Frivillige foreninger og seniorklubber...13 Individuel handicapkørsel...15 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering...17 Genoptræning...17 Vedligeholdende træning...20 Døgnrehabilitering...22 Hjælpemidler og boligændringer...24 Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering...27 Praktisk hjælp

3 Rengøring...29 Tøjvask...30 Indkøb...31 Indkøbskørselsordningen...32 Mad og madservice...35 Spisetilbud...37 Personlig pleje...39 Bytteydelser...41 Støtte og hjælp i hverdagen...42 Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje...43 Sygepleje...43 Medicinhåndtering...45 Omsorgstandpleje...45 Ældrebolig...46 Plejebolig...48 Praktiske oplysninger...53 Sådan søger du...53 Hvornår får du svar?...54 Hvis du vil klage...54 Rapportér utilsigtede hændelser...57 Plejetestamenter...57 Lovgrundlag...59 Adresser og Kort...67 Plejeboliger...67 Ældreboliger

4 Indledning Frederiksberg Kommune har den grundlæggende holdning, at det giver den største frihed og livskvalitet for den enkelte, hvis man kan klare sig selv. Alle kan komme ud for at have brug for hjælp i en periode, for eksempel på grund af sygdom. Når det sker, er det vigtigt igen at komme til kræfter, så man bliver i stand til så vidt muligt at klare sig uden at være afhængig af andres hjælp. Det er ikke altid muligt helt at genvinde de kræfter, man tidligere havde, men ofte vil træning og støtte kunne hjælpe et stykke på vej. Frederiksberg Kommune tilbyder personlig hjælp og pleje, hvis du ikke kan klare dig selv. Kommunen tilbyder også hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Kommunens forskellige tilbud beskrives nærmere i form af kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne giver dig mulighed for at se, hvilken slags hjælp og støtte du kan få, hvis behovet opstår. Kvalitetsstandarderne for kommunens forskellige tilbud er samlet i dette hæfte, hvor du også kan finde nyttige adresser og praktiske oplysninger om, hvor og hvordan du kan få hjælp. Når du får brug for hjælp, får du i første omgang et tilbud om træning og støtte. Gennem træning vil mange kunne forbedre deres muligheder for at klare sig selv. Nogle vil måske helt kunne undvære hjælp og andre vil have brug for mindre hjælp, end det så ud til i første omgang. Tilbuddet om træning og støtte tager udgangspunkt i din konkrete situation og de ressourcer og behov du har. Når træningsforløbet er gennemført vil du få tilbudt hjælp og pleje, hvis du har behov for det. Ældrepolitiske pejlemærker Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget syv ældrepolitiske pejlemærker, der sætter retning for hvordan temaer og visioner i Ældrepolitikken mere konkret udmøntes i kommunens tilbud og aktiviteter til ældre. Pejlemærkerne skal medvirke til, at den rehabliterende og individuelle tilgang, som Ældrepolitikken bygger på, afspejler sig i kvalitetsstandarderne. Herunde kan du læse om pejlemærkerne. 1. Det rehabiliterende perspektiv Størst mulig selvhjulpenhed Rehabilitering har potentialet til at give den enkelte flere ressourcer og magt over eget liv, men også at frigive kommunale ressourcer. Frederiksberg Kommune er på forkant med denne udvikling, hvilket blandt andet afspejels i Ældrepolitikken fra 2013, og den vellykkede hverdagsrehabilitering, som i flere år er foregået i kommunen. 2. Træning først al udvikling starter med motivation og træning Det er et kernepunkt i ældrepolitikken, at det at være aktiv og selvhjulpen længst muligt forudsætter, at træning indgår i de forløb, hvor det er muligt. Motivation til træning bliver dermed helt central og et kernepunkt i mødet mellem borgeren og den kommunale medarbejder. 3. Aktiv deltagelse og dialog Mulighed for at deltage i beslutninger, indsatser og fællesskaber ikke mindst til gavn for egen udvikling Både visitationen og hverdagen skal tage udgangspunkt i borgerens aktive deltagelse og i dialog om potentialer og muligheder. Kommunens rolle vil primært være at facilitere borgerens selvhjulpenhed og tilpasse træning og ydelser fleksibelt og i dialog til dét perspektiv 4

5 4. Inddragelse af netværk og frivillige når familie, venner og andre borgere er en del af løsningen Frederiksberg Kommune kan hjælpe et godt stykke hen ad vejen, men jo mere de mennesker, der kender borgeren allerbedst, bliver involveret, jo bedre kan man sikre en hverdag med udvikling, mening og tryghed. 5. Teknologi der giver tryghed i hverdagen Velfærdsteknologi er et område, der er i hastig udvikling. Velfærdsteknologi rummer ligeledes et stort potentiale for borgerens tryghed i bred forstand i form af træning, kontakt, interaktivitet osv. 6. Opfølgning på effekt for borgeren Effekten på arbejdet måles primært på borgerens funktionsevne. Det skal afspejles i den konkrete dokumentation af ydelserne, men også i reviderede tilsynskoncepter. 7. Koordination med borgeren i centrum Der skal være sammenhæng i indsatsen, og borgeren skal så vidt muligt møde det samme personale fra gang til gang Kontinuitet skaber tilld. Kontinuitet bliver også sikret ved at visitationen tænker tilbudene sammen i pakkelignende forløb, hvor der er sammenhæng i indsatsen, og støtten kan tilrettelægges i dialog mellem dig og personalet. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne er skabt med udgangspunkt i pejlemærkerne og er tilpasset de forskellige målgrupper, hjælpen og støtten målrettes mod. Frederiksbergs ældre er en mangfoldig gruppe. Dette afspejles af Frederiksbergs tilbud til ældre. Der er både tilbud til dig, der har behov en samtale om din sundhed, til dig, der ønsker at bringe dig selv i spil som frivillig, til dig der har behov for let støtte til at klare hverdagen og til dig, der har behov for en plejebolig. I alle tilbud er målet, at dine ressourcer bringes i spil, så du kan bevare en hverdag, hvor du er en aktiv medspiller i dit eget liv. I skemaet nedenfor, har vi grupperet tilbuddene under fire hovedgrupper. Dette kan hjælpe dig til at finde de muligheder, der passer til dig. 5

6 Sundhed og forebyggelse Støtte og træning Hjælp og aflastning Pleje og tryghed Tilbud til dig, der ønsker at holde dig i gang, komme af med en dårlig vane eller tage skavanker i Tilbud til dig, der klarer dig selv, men måske er begyndt at finde visse opgaver vanskelige. Her er Tilbuddene henvender sig til dig, der har behov for støtte til hverdagsopgaver, og måske til Disse tilbud henvender sig til dig, der har behov for fast hjælp og pleje i hverdagen. Herunder finder du også plejeboliger. opløbet. også tilbud til dig, der har behov for genoptræning. tider har behov for aflastning. Side 7 Aktiviteter Side 11 Demensvejledning Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Forebyggende hjemmebesøg Frivillige foreninger Frivillige foreninger Frivillige foreninger (fra 75 år) Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel Faldforebyggelse Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Side 17 Inkontinensbehandling Genoptræning Genoptræning Genoptræning Motion Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Individuel kostvejledning Døgnrehabilitering Døgnrehabilitering Familiekostvejledning Hjælpemidler og boligændringer Side 24 Rygestopkurser Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler og boligændringer Samtale om alkohol Praktisk hjælp og støtte - Hjemmepleje som hverdagsrehabilitering Side 27 Kronisk sygdom Vejledning i praktiske opgaver Støtte til rengøring Hjælp til rengøring Støtte til tøjvask Tøjvask Type 2-diabetes Indkøbskørselsordning Indkøbsordning KOL Madservice Madservice Kræft Spisetilbud Spisetilbud Hjælp omkring måltiderne Hjertesygdom Personlig pleje Side 39 Lænderygsmerter Vejledning i personlige opgaver Støtte til personlig pleje Hjælp til personlig pleje Sundhed på dit sprog Støtte og hjælp i hverdagen Sygepleje, medicinhåndtering og tandpleje Side 43 Sygepleje på klinik Sygepleje i hjemmet/egen bolig Medicinhåndtering Medicinhåndtering Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje Ældrebolig Side 46 Ældrebolig Ældrebolig Plejebolig Side 48 Plejebolig 6

7 7

8 Sundhed og forebyggelse Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud om støtte, vejledning og træning, så du kan bevare din sundhed og funktionsevne eller lære at leve med en kronisk sygdom. Alle tilbud er gratis for borgere i Frederiksberg Kommune. Nogle tilbud kræver henvisning fra din praktiserende læge. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige tilbud. Læs mere på disse hjemmesider: Demensvejledning Frederiksberg Kommune tilbyder dig og dine pårørende hjælp til at håndtere hverdagen, når du har fået stillet en demensdiagnose. Hjælpen kan være i form af besøg i hjemmet, individuelle samtaler og pårørendegrupper. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte demenskonsulenterne i Sundhedscenteret på telefon eller Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Når du er fyldt 75 år tilbyder kommunen dig hvert år at få besøg af en sundhedsrådgiver. Ved besøget taler I om din generelle situation, hvordan din hverdag fungerer, og om du eventuelt har brug for hjælp. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte sundhedsrådgiverne i Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Faldforebyggelse Mange ældre er bange for at falde. Faldkonsulenten giver dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte faldkonsulenten i Sundhedscenteret på telefon Inkontinensbehandling Hvis du er kvinde og har problemer med at holde på vandet kan du deltage i bækkenbundstræning på Sundhedscenteret. Træningen foregår i mindre hold og forløbet strækker sig op til 8 uger. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om dit behov. Motion Motionsvejledning giver inspiration og gode råd til, hvordan du kan bevæge dig mere i hverdagen. Du kan få hjælp til at finde et godt motionstilbud og støtte til at fastholde et aktivt liv. Du kan også få introduktion til forskellige træningsmuligheder, både indendørs og i byens parker. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte motionsvejlederen i Sundhedscenteret på telefon eller 8

9 Individuel kostvejledning Den rigtige kost har stor betydning for dit helbred, men det kan være svært at ændre madvaner. Hvis du har type 2-diabetes, forhøjet kolesterol, svær overvægt eller har kræft eller uplanlagt vægttab kan du få hjælp og vejledning hos diætisterne i Sundhedscenteret. Det samme gælder hvis du har børn med svær overvægt. Du skal have en henvisning fra din praktiserende læge. Når du har fået en henvisning kan du kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Familiekostvejledning Familier med børn under 16 år, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, kan få hjælp af familiekostvejlederen. Hele familien får inspiration til gode madvaner og en sund hverdag og støtte til at gennemføre og fastholde en sund livsstil. Der kræves kun henvisning fra din praktiserende læge, hvis dit barn har svær overvægt. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl eller Rygestopkurser Et rygestopkursus sammen med andre er en god måde at blive røgfri på. Frederiksberg Kommune tilbyder flere forskellige rygestopkurser. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte Sundhedscenteret på telefon mellem kl og 15 eller Samtale om alkohol Hvis du gerne vil have hjælp til at ændre dine drikkevaner, kan du få en fortrolig samtale om alkohol. Sundhedscenterets alkoholkonsulenter kan give dig inspiration og motivation til at få sunde drikkevaner. Der kræves ikke lægehenvisning. Du kan kontakte alkoholkonsulenterne på telefon eller eller på Kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at håndtere en hverdag med kronisk sygdom. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Lær at tackle kroniske smerter er et kursustilbud til dig, der gerne vil lære at tackle smerter i hverdagen. Kurset strækker sig over 6 uger, og der kræves ikke lægehenvisning. Kontakt koordinatoren for kronisk sygdom i Sundhedscenteret på telefon eller Type 2-diabetes Frederiksberg Kommune har flere tilbud til dig, hvis du lider af type 2-diabetes. 9

10 Individuel vejledning ved diabetessygeplejersken. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Diabetesskole er et kursusforløb sammen med andre med type 2-diabetes. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud I Diabetesforeningens motivationsgrupper kan du møde andre med type 2-diabetes. Gruppen ledes af en frivillig instruktør, som selv har diabetes. Hertil kræves ikke lægehenvisning. Hvis du er interesseret i et af disse tilbud kan du kontakte diabetessygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) KOL Kursus og Træning er et kursusforløb over 9 uger, hvor du, sammen med andre der lider af KOL, får information og vejledning om alle aspekter af livet med KOL. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt KOL -koordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Kræft Hvis du har en kræftdiagnose, kan du få hjælp til at håndtere hverdagen under og efter din sygdom. Det kan enten foregå som et individuelt forløb eller på et hold sammen med andre med kræftsygdom. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt Kræftkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon Hjertesygdom Hvis du har en hjertesygdom, kan du deltage i Sundhedscenterets hjertekursus. Her kan du få vejledning og information om alle aspekter af livet med hjertesygdom og møde andre med samme sygdom som dig. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt hjertesygeplejersken i Sundhedscenteret på telefon eller Lænderygsmerter Hvis du har nyopståede smerter i lænden, kan du deltage i kursus og træning i Sundhedscentret. Her vil et tværfagligt team hjælpe dig til at håndtere smerterne og forebygge udviklingen af varige rygproblemer. Der kræves henvisning fra din praktiserende læge til dette tilbud. Kontakt lænderygkoordinatoren i Sundhedscenteret på telefon og få en samtale om tilbuddet passer til dig. Sundhed på dit sprog Frederiksberg Kommunes sundhedsformidlere tilbyder gratis oplæg og dialogmøder om sundhed for etniske minoriteter, hvis du ønsker at få viden og gode råd til, hvordan du kan passe godt på dig selv og din familie. Sundhedsformidlerne kan holde oplæg på dansk, arabisk, kurdisk, somali, tyrkisk, punjabi og urdu. Du kan gratis bestille en sundhedsformidler til at komme og holde et dialogmøde - det eneste krav er, at du 10

11 kan samle minimum otte deltagere til arrangementet. Arrangementet kan foregå hos dig, i boligområdernes lokaler eller i Frederiksberg Sundhedscenter. Kontakt sundhedskonsulenten på tlf

12 Aktiviteter Aktivitetstilbud En god hverdag indeholder for de fleste socialt samvær og meningsfyldte og udviklende aktiviteter. Frederiksberg Kommune tilbyder en række aktiviteter, som du kan blive visiteret til, hvis du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer har vanskeligt ved at dække dit behov for aktivitet eller socialt samvær. Når du søger om hjælp til aktiviteter, vil visitator i dialog med dig finde den rette løsning, der er med til at give dig en god og tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter og socialt samvær, hvor dine ressourcer bringes i spil. Du har mulighed for hjælp til aktiviteter gennem et af kommunens fire dagtilbud, fra hjemmeplejen eller i forbindelse med indflytning i plejebolig. I afsnittet om sundhed og forebyggelse kan du desuden læse mere om aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger og muligheder for selv at deltage som frivillig. Hvem hjælper dig med aktiviteter? På plejecentre og dagtilbud er det det ansatte personale, der hjælper med aktiviteter. Dagtilbud Dagtilbud er for dig, der bor i egen bolig og har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltiderne på dagtilbuddet. Målet med at komme i dagtilbud er, at du bliver bedre rustet til at klare hverdagen i din egen bolig. Dagtilbud er et socialt tilbud, der forudsætter, at du har lyst til at være med sammen med andre og kan deltage i fælles aktiviteter med støtte fra personalet. På et dagtilbud har du mulighed for at komme på hverdage i dagtimerne. Hvor mange dage om ugen du kan komme, aftaler du med personalet. Når du starter i et dagtilbud vil personalet sammen med dig og eventuelt dine pårørende aftale, hvad du skal have ud af aktiviteterne. Der vil være en løbende opfølgning og tilpasning af den hjælp og støtte, du modtager. De fire dagtilbud har hver deres særlige profil, og alt efter dine behov og ønsker finder visitationen det rette sted til dig. Et måltid mad i godt selskab med andre er en fast del af at komme i et dagtilbud. Kombinationen af god mad og godt selskab under måltidet er vigtig for humøret, livsglæden og dit velbefindende. Dagtilbud kan også fungere som en aflastningsmulighed i dagtimerne for raske ægtefæller til en dement ægtefælle. 12

13 Hvis du ikke selv kan transportere dig, kan dagcentrets personale tilbyde dig en vurdering af, hvorvidt du kan tilbydes kørsel til og fra dagtilbuddet. Plejecenter På plejecentrene på Frederiksberg er der løbende aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne arrangeres af centrenes personale. Praktiske oplysninger Egenbetaling Deltagelse i aktiviteter i hjemmeplejen eller i plejebolig er som udgangspunkt gratis. Hvis du benytter et dagtilbud, skal du betale 95 kr. per fremmødedag. Beløbet dækker forplejning samt afhentning ved bopæl om morgenen og hjemkørsel om eftermiddagen. Hvis du benytter et dagcenter, skal du betale 29 kr. per fremmødedag. Der betales desuden særskilt for forplejning, aktiviteter og materialer. Der er mulighed for at du kan få kørsel til og fra dagcenter. Egenbetalingen for daghjem og dagcentre reguleres årligt af kommunalbestyrelsen. Du skal selv betale eventuelle udgifter til eksempelvis transport og entré i forbindelse med udflugter eller aktiviteter. Kontakt Hvis du er interesseret i at deltage i aktiviteter, kan du kontakte Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed, du finder kontaktoplysninger på side 53 eller kontakte et af Frederiksberg Kommunes dagtilbud. Dagtilbuddet ved Kong Frederik den IX s Hjem Kirstinedalsvej 11 Telefon Dagtilbuddet ved Dronning Anne Marie Centret Solbjerg Have 7 Telefon Dagtilbuddet ved Ingeborggården Troels-Lundsvej Telefon Dagtilbuddet ved Østervang Godthåbsvej 83 Telefon

14 Frivillige foreninger og seniorklubber Ved siden af kommunens tilbud til ældre findes en lang række frivillige foreninger og klubber, som tilbyder aktiviteter i form af for eksempel motion og socialt samvær. C-Holdets Oprør Frederiksberg C-Holdets Oprør er en tværpolitisk forening, der beskæftiger sig med rådgivning og evt. det enkelte medlem, der ikke kan klare tingene selv. Foreningen hjælper bl.a. alle de svage, ældre og andre grupper, der er afhængig af andres hjælp, og arbejder for bedre forhold for disse grupper. Danske Seniorer Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner. Foreningen arbejder for at alle ældres forhold forbedres. De tilbyder ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter også på Frederiksberg. Frederiksbergs Aktive Seniorer Foreningens formål er at give ældre borgere mulighed for motion med henblik på at modvirke et fald i aktivitetsniveau og deraf følgende behov for offentlig hjælp og medvirke til, at deltagerne indgår i et kulturelt, socialt fællesskab. Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Klubbens formål er at opfylde et klart aktiveringsbehov for seniorer. Nogle kommer for at blive ensomheden kvit andre for at træffe nye venner. Klubben lægger stor vægt på den sociale del samt at fastholde og udvikle den fysiske funktionsevne, som er medvirkende til at øge medlemmernes livskvalitet og livslængde. Endvidere arrangeres udflugtsture med mere kulturelt islæt. Klubbens medlemmer er både damer og herrer og alle er velkomne. Indvandrernes Seniorklub Klubbens formål er af fremme ældre borgere med pakistansk og anden etnisk oprindelses fysiske og sociale aktivitetsniveau samt engagement i almennyttigt arbejde. Målet er at forbedre medlemmernes livskvalitet og sundhed. Kontaktperson: Mohammad Ashfaq Sheikh, Telefon: , OK-klubben København/Frederiksberg Klubben har til formål, på upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere, ved et arbejde, der falder indenfor de sociale loves rammer. 14

15 Pensionistklubben Stormly Pensionistklubben Stormly, der er neutral i politisk og religiøs henseende, udøver sit formål som et led i samfundets bestræbelser på at hjælpe mennesker til at klare sig bedst og længst muligt som livsglade og aktive medlemmer af samfundet. Ældre Sagen Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål bl.a. er: at virke for ældres sag at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen at tale de ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold at bidrage til at opfylde de ældres ønsker og forventninger til tilværelsen, såsom ved samvær indbyrdes og med de yngre generationer, for herved og på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet. IDRÆT I DAGTIMERNE på Frederiksberg Foreningen er en selvejende forening, hvis formål er, at samle medlemmer om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og skabe et kontakt- og værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem, eksempelvis deltidsarbejdende, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister. Ud over de nævnte tilbud til ældre har en række frivillige foreninger aktiviteter på Frederiksberg. Det kan være patientforeninger, kirkelige foreninger eller andre. Du kan finde en samlet oversigt over alle de frivillige foreninger på Frederiksberg på kommunens hjemmeside: 15

16 Individuel handicapkørsel Individuel handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb eller kulturelle aktiviteter. Hvem tilbydes individuel handicapkørsel Hvis du varigt eller i længere tid er ude af stand til at benytte den almindelige kollektive trafik, fordi du er bevægelseshæmmet, kan du få tilbud om handicapkørsel. Du skal være kørestolsbruger eller være afhængig af hjælpemidler som rollator, gangbuk eller albuestokke for at benytte tilbuddet. Du kan også benytte tilbuddet, hvis du er blind eller for svagtseende til at anvende den almindelige kollektive trafik. Hvad kan jeg få kørsel til? Du kan få kørsel til private fritidsformål som familiebesøg, teater- og biografture mv. Kørsel til læge, hospital, træning eller behandling er ikke omfattet af tilbuddet. Det skyldes, at kørsel til den slags i forvejen betales af det offentlige. Du kan få op til 104 ture årligt. Kørslen kan foregå hele døgnet, og du kan blive fulgt fra dør til dør. Du kan benytte en trappemaskine, hvis du har behov for det. Du kan medbringe to hjælpemidler og en eller to ledsagere på turen. Du kan medbringe to børn under 12 år samt evt. klapvogn/barnevogn. Du og dine ledsagere kan medbringe en kuffert og en håndtaske hver. Du skal selv holde styr på, hvornår du bruger de 104 årlige ture, så de kan dække dit behov. Praktiske oplysninger Hvad koster det? Du skal have et medlemsabonnement hos Movia Flextrafik for at benytte tilbuddet. Det koster 300 kr. årligt. Prisen for de enkelte ture afhænger af hvor lang turen er og beregnes ud fra den kortest mulige rute. Kørslen betales månedsvis bagud, og du modtager en opgørelse over dit forbrug hver måned. Taksterne kan ses på eller du kan kontakte Movia på telefon Gratis kørsel med Frederiksberg Busserne Når du er visiteret til handicapkørsel, får du samtidig tilbud om gratis kørsel med Frederiksberg Busserne (linje 71, 72, 73 og 74). Busserne er handicapvenligt indrettet, og chaufføren hjælper dig gerne med at komme af og på. For at benytte det gratis tilbud skal du have et buskort hos Movia. Visitationsenheden kan hjælpe dig med at rekvirere et buskort. Det er gratis. Praktiske forhold Det er Trafikselskabet Movia, der udfører kørselsordningen. Individuel handicapkørsel hører ind under Movias trafikområde Flextrafik. Du kan bestille din ønskede kørsel hos Movia Flextrafik med to timers frist på alle dage i tidsrummet 08:00-16:00. Særlige regler gælder dog den 24. og 31. december. 16

17 Det er muligt at bestille kørsel op til 14 dage i forvejen. Ved udenlandsrejser kan der dog bestilles returkørsel op til 90 dage frem. Når du bestiller en kørsel hos Movia Flextrafik, vil du samtidig blive oplyst om ankomsttidspunkt og pris for turen. Vognen må tidligst komme 5 minutter før og senest 15 minutter efter det meldte ankomsttidspunkt. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere, eller søge om individuel handicapkørsel, skal du kontakte Visitationsenheden. Du finder kontaktoplysninger på side

18 Genoptræning, vedligeholdende træning og døgnrehabilitering Genoptræning Genoptræning er en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde din fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Målet med genoptræningen er, at du: Så vidt muligt genvinder din funktionsevne og dit aktivitetsniveau, som det var før dit aktuelle sygdomsforløb. Bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem. Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp. Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har behov for det efter sygdom. Du har også mulighed for at få genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet, og har en genoptræningsplan i forbindelse med din udskrivning. Du kan læse mere om dine muligheder nedenfor. Genoptræning efter hospitalsindlæggelse Hvis du i forbindelse med en hospitalsudskrivelse har fået en genoptræningsplan, har du mulighed for at søge om genoptræning efter sundhedsloven. Genoptræningen ydes med udgangspunkt i din individuelle genoptræningsplan, udarbejdet af hospitalet. Genoptræningen og omfanget heraf aftales med dig efter en individuel vurdering, foretaget af en fysioog/eller ergoterapeut. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg, og du har ret til at søge et kommunalt genoptræningstilbud i en anden kommune i stedet for Frederiksberg Kommunes tilbud. Du skal være opmærksom på, at den kommune, du søger, vurderer din ansøgning om genoptræning efter Sundhedsloven efter kommunens egne visitationskriterier, og genoptræningen vil være omfattet af de kvalitetsstandarder, der gælder i den pågældende kommune. Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Kommunens Sundhedscenter, Styringsenheden på telefon Hvornår kan du påbegynde genoptræning efter hospitalsindlæggelse? Du kan påbegynde dit genoptræningsforløb senest 14 dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Hvis der er tale om et delt genoptræningsforløb mellem hospitalet og kommunen, er målsætningen, at du kan påbegynde dit genoptræningsforløb i kommunen senest syv dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Genoptræning efter Serviceloven Hvis du har en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, og som ikke er behandlet ved hospitalsindlæggelse, kan du søge om genoptræning efter Serviceloven. 18

19 Hvis du får bevilget genoptræning, tilbydes du en individuel vurdering og en plan for dit forløb af en fysioog/eller ergoterapeut. Hvis du er i et genoptræningsforløb med en genoptræningsplan fra hospitalet eller for nyligt har afsluttet et genoptræningsforløb vedrørende samme funktionsnedsættelse, kan du ikke få bevilget genoptræning efter Serviceloven. Hvad indgår i din genoptræning? Følgende kan indgå i din træning: Konditions-, styrke-, koordinations-, balance-, sensorisk og motorisk træning. Funktionstræning, for eksempel forflytninger, gangtræning, trappetræning og udendørs færden. Træning af hverdagsaktiviteter, for eksempel personlig hygiejne og måltider. Kognitiv træning, for eksempel af hukommelse, orienterings- og koncentrationsevne samt sociale relationer. Træning af tale, ansigts- og mundfunktioner. Udarbejdelse af selvtræningsprogram. Vejledning/rådgivning i brug af hjælpemidler, der anvendes til daglige funktioner. Når dit genoptræningsforløb afsluttes, vil terapeuterne foretage en afsluttende vurdering og rådgive dig om, hvordan du kan vedligeholde det funktionsniveau, du har opnået. Hvem udfører træningen? Det er primært fysio- eller ergoterapeuter, som udfører træningen. Hvor kan du få genoptræning? Genoptræningen foregår individuelt eller på hold. Træningen kan foregå i eget hjem, i en plejebolig, på et dagtilbud, i Sundhedscentret eller i forbindelse med døgnophold på Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed Valby/Lioba. Hvis du modtager træning efter serviceloven, udføres træningen kun i Frederiksberg Kommunes regi. Praktiske oplysninger Hvad skal du betale? Selve genoptræningen er gratis, men hvis træningen sker i tilknytning til et dagtilbud eller et døgnophold, opkræves en betaling for opholdet, uafhængigt af dit behov for genoptræning. Du kan få tildelt gratis transport til og fra træning alt efter dit behov. Hvis du har en genoptræningsplan fra hospitalet, er det hospitalet, som sammen med dig vurderer, om du har behov for transport ved genoptræningen. Det er dog Frederiksberg Kommune, der endeligt vurderer, om du kan blive visiteret til transport. 19

20 Som et led i din træning kan kommunens terapeuter i samarbejde med dig vurdere, om du selv skal gå eller tage bussen til træning. Hvis du vil vide mere om genoptræning Kontakt Frederiksberg Kommunes visitationsenhed, hvis du vil vide mere om genoptræning. Du kan finde kontaktoplysninger på side 53 20

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2016

Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2016 Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2016 Indhold Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2016...1 Indhold... 2 Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...6 Sundhed og forebyggelse...8

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Udgave til politisk behandling. Alle sidetal bliver tilrettet i den endelige udgave.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Udgave til politisk behandling. Alle sidetal bliver tilrettet i den endelige udgave. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017 Udgave til politisk behandling. Alle sidetal bliver tilrettet i den endelige udgave. Indhold Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017...1 Indhold... 2 Indledning...4

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere