Kragenyt april 2014 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kragenyt april 2014 Indhold"

Transkript

1 Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli

2 Forår på Kragelundskolen Hovsa så blev det forår igen. Tiden iler af sted, i hvert fald for en skoleleder, der forsøger at holde trit med den nye folkeskolereform og de nye mål for folkeskolen. Der er meget, der skal planlægges, opfindes, ændres og tages stilling til. Det er fantastisk spændende, men også vældig komplekst. Det er godt, at vi på Kragelundskolen har så stor opbakning fra forældrene og her ikke mindst fra skolebestyrelsen, og at vi har ansatte, der har engageret sig i arbejdet. Vi er helt sikre på, at vi nok skal blive klar til 1. august, men vi er også sikre på, at vi ikke nødvendigvis får lavet alt på den bedste måde med det samme. Det vil simpelthen være et lykketræf, hvis det sker. Undervisningsministeren har udtalt, at implementeringen af den nye skolereform kan tage nogen tid. Hun har fx gjort de nye fælles mål frivillige det første år, i erkendelse af, at vi ikke kan nå alt fra dag et. Det trøster vi os med, når der er noget, vi ind imellem må udskyde. Alle børn skal blive så dygtige som de kan. Det første mål i reformen er et fantastisk mål, der vil udfordre os alle: børn, forældre, pædagoger og lærere. Med det for øje, skal vi nok få skabt en skole, der er god. Vi bygger selvfølgelig videre på det, vi allerede ved virker. Men vi er også opmærksomme på, at reformen åbner for nye muligheder, som vi skal have udforsket. Nogle dage minder vi hinanden om, at vi har gode forudsætninger for, at det lykkes. Forældretilfredsheden med skolen er stor. Hvilket den nyligt afsluttede Forældretilfredshedsundersøgelse viste (læs den under Nyt fra kontoret på forsiden af forældreintra). Og så er det rart, at det netop er i år, at Kragelundskolen ligger som nummer 5 på Cepos liste over skolerne i Danmark, hvad angår udbyttet af undervisningen. Vi går ikke ind for ranglister, men lige den.. Den lunede! Hvad er det så, der skal ske næste år? Ja det har vi kort beskrevet i indlægget om den nye reform. Men det er langt fra udtømmende. Vi har derfor også sammen med skolebestyrelsen arrangeret et informationsmøde sidst i april, hvor vi inviterer alle forældre til at komme og høre yderligere om, hvad vi vil gøre. I arbejdet med den nye reform er skolebestyrelsen en vigtig medspiller. Og lige midt i det hele, skal der så også være valg til skolebestyrelsen. Vi skal have valgt 7 forældre, der fra 1. august 2014 sammen med os på skolen, vil arbejde videre med reformen. Så informationsmødet om reformen er samtidig et opstillingsmøde til skolebestyrelsesvalget. Kom og vær med! Lene Mols Marianne Berg Freddy Fisker Per Hust 2

3 Kragelundskolen og den nye reform Arbejdet med at indføre den nye skolereform og personalets nye arbejdstidsaftaler er i fuld gang også hos os. Vi er nu så langt, at vi kan informere jer om nogle af de tiltag, der allerede er aftalt og lidt om dem, der er på vej. Der er nogle overordnede mål, som reformen skal medvirke til, at vi alle når. De nationale mål er: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Vi vil gerne allerede nu invitere jer til et orienterings- og debatmøde: torsdag d. 29. april fra kl hvor der også vil være mulighed til at stille op til skolebestyrelsesvalget, som skal afholdes i maj. På mødet vil vi orientere om arbejdet med at indføre reformen, og I kan stille spørgsmål til, hvad det kommer til at betyde for jeres børn. Der er tilmelding via intra. En vigtig praktisk ændring, som ikke direkte har forbindelse til reformen, er, at skolebestyrelsen har vedtaget, at undervisningen fra august starter kl Derudover stiger elevernes timetal, så klasse har 30 timer, klasse har 33 timer og de ældste har 35 timer på skolen hver uge. Skoletiden skal indeholde faglig undervisning, understøttende undervisning, bevægelse og frikvarterer. Derefter er der stadig SFO for eleverne til og med 4. klasse. Der er en række ændringer i fagrækken, vi er ved at indarbejde i vores arbejdsplaner for det kommende år. Der indføres engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Der tildeles flere timer til dansk og matematik på nogle klassetrin, så alle får mindst 7 dansktimer og alle får 5 matematiktimer. Dertil kommer helt nye fag! Hjemkundskab hedder nu madkundskab og håndarbejde og sløjd kommer til at hedde håndværk og design. Vi skal i den forbindelse have bygget et nyt lokale i den gamle aula, som kan bruges til kreative aktiviteter med mulighed for også at arbejde udenfor og i tæt forbindelse med sløjdlokalet. Det glæder vi os til om end vi ikke har savnet byggeprojekter de seneste år! Et helt nyt tiltag i reformen er begrebet understøttende undervisning. Der er afsat en mængde timer til dette men ikke den samme mængde på alle klassetrin. Deraf er to timer i indskolingen, tre timer på mellemtrinnet og to timer i udskolingen afsat til lek- 3

4 tiehjælp og faglig fordybelse. I understøttende undervisning indgår bevægelse, faglig fordybelse/lektiehjælp, arbejdet med klassens trivsel, elevsamtaler m.m.m. Hos os betyder det i klasse, at pædagogerne i langt højere grad end tidligere kommer til at indgå i undervisningstiden. Det betyder flere voksne hos de yngste i længere perioder og giver mulighed for mange slags undervisning, flere øjne og hænder i klassen og at de faglige kvalifikationer, pædagogerne bidrager med, også inddrages i undervisningen. På 5. og 6. klassetrin er der så mange fagfaglige timer, at den understøttende undervisning, der bliver plads til, primært skal bruges til bevægelse og lektiehjælp/faglig fordybelse. På årgang sker der også nye ting. 7. årgang skal have p-fag som nu og vi opretholder vores idrætslinje og p-fagshold til de elever, der ikke ønsker denne ligesom i år. Men derudover skal alle elever fra klasse have valgfag! Det har indtil nu ikke eksisteret på 7. årgang og været frivilligt i 8. og 9.klasse. Nu bliver det obligatorisk. Vi udsender derfor efter påske en liste over de valgfag, vi udbyder 7. årgang for sig selv og 8. og 9. klasse blandes på disse hold. Vi regner med at lave holdstørrelser på elever og er spændte på at se, hvad eleverne vælger! Idræt kan efter den nye reform udtrækkes som prøvefag i den naturfaglige pulje, som også omfatter mundtlig matematik, biologi og geografi. Personalet skal som eleverne bruge en større del af deres arbejdstid på skolen og hver enkelt lærer skal undervise 2 3 lektioner mere om ugen. Det er den mest omfattende ændring i læreres arbejdstid i mange år, og vi skal derfor indrette arbejdspladser lave ændrede mødestrukturer lave ændrede måder at arbejde sammen med hinanden og jer forældre på m.m.m. Det er vi ikke i tvivl om, vi finder ud af vi har et personale, som i høj grad er sig deres professionelle ansvar bevidst også når der sker store forandringer på alle planer i deres job. Vi ved, at der vil være elementer i reformen, der ikke slår fuldt igennem fra d. 10. august men de store linjer gør naturligvis, som jeg har skitseret det her. Der er en fin hjemmeside Den nye folkeskole reformen i praksis, som I kan gå på via Undervisningsministeriets hjemmeside, hvis I vil vide mere lige nu. Marianne Berg 4

5 Kragelundskolen 1. august 2014 Folkeskolereformen på Kragelundskolen Kom og hør om, hvad der sker på Kragelundskolen fra 1. august, når den nye folkeskolereform træder i kraft. Samtidig med har vi opstillingsmøde til det kommende skolebestyrelsesvalg. Det hele foregår: Tirsdag den 29. april kl på Store Torv Meld dig til mødet på forældreintra under Arrangementer. Venlig hilsen Birgitte Schacksen, skolebestyrelsesformand og Lene Mols, skoleleder 5

6 Valg til skolebestyrelsen 2014 Byrådet har den 26. marts 2014 vedtaget en ny styrelsesvedtægt i Aarhus. I denne vedtægt har skolebestyrelsen på den enkelte skole en lokal mulighed for at præge styrelsen af skolen. Bestyrelsen på Kragelundskolen har derfor lavet et supplement til byrådets vedtægt, der bla. indeholder følgende: - Skolebestyrelsen på Kragelundskolen består af 7 forældre, heraf mindst 1 med børn i SFO, der er valgt for 4 år. - Desuden består skolebestyrelsen af 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 aktører fra det lokale erhvervs- eller fritidsliv. - Der afholdes forskudte valg, så 3 henholdsvis 4 forældre vælges hvert andet år. Første gang i 2014 vælges 7 repræsentanter. - Aktørerne fra lokalområdet vælges af skolebestyrelsen første gang i foråret Valgperioden starter den 1. august 2014 Vi skal derfor afholde valg til skolebestyrelsen på Kragelundskolen inden sommerferien. Det betyder, at du nu har chancen for igen at være med til at bestemme de store linjer for vores skoles udvikling, enten ved at stemme ved skolebestyrelsesvalget eller ved selv at stille op. Al kommunikation om valget og selve valghandlingen foregår på forældreintra. Her kan du følge med i valget. Lene Mols, Skoleleder Vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget på Kragelundskolen i april: Liste over stemmeberettigede og valgbare forældre fremlægges til gennemsyn på skolens kontor. 28. april: Valglisterne lukkes. 29. april: Opstillingsmøde (og informationsmøde om folkeskolereformen) på Kragelundskolen 6. maj: Sidste frist for at stille op som kandidat til skolebestyrelsen. Møde med opstillede kandidater. 7. maj: Det offentliggøres, om der afholdes valg eller der er fredsvalg Hvis der bliver valg: 12. maj: Valgmateriale og stemmevejledning udsendes på forældreintra maj. : Valget gennemføres som elektronisk valg. 28. maj: Valgresultatet offentliggøres på skolens hjemmeside Lene Mols 6

7 Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Så skal vi til det igen! Der skal flyttes rundt og bygges om på 1.sal i den nye sydfløj. Dette skal ske i forbindelse med at det pædagogiske personale, ifølge den nye folkeskolereformen, skal være længere tid på skolen. Så der skal, frem til den 1. august 2014, etableres og indrettes bedre personalefaciliteter til det pædagogiske personale. Vi har planlagt følgende forandringer: - Der vil blive indrettet IT-arbejdspladser i det nuværende håndarbejdslokale. - Hattehylden, arealet foran håndarbejde skal indrettes med mødefaciliteter m.m. - I det nuværende personalerum vil der også bliver lavet diverse ændringer. - Glasburet, mødelokalet ud til lille torv på 1.sal, skal ligeledes indrettes til personalet. - I østfløjen etableres et mødelokale på gangen ud for lokale 29. Som det fremgår af ovennævnte skal håndarbejde flytte til andet lokale. Der vil i første omgang blive tale om at flytte til midlertidigt lokale. I løbet af efteråret vil det meste af den gamle aula blive indrettet til håndarbejdslokale, som så vil skifte navn til lokale for håndværk og design. Navneskifte er begrundet i, at håndarbejde og sløjd med den nye folkeskolereform nedlægges som selvstændige fag. I stedet indføres et nyt fag: Håndværk og design. Vi håber, endnu en gang, på forståelse for de evt. gener ovennævnte medfører. Freddy Fisker Adm. Leder 7

8 Kalender april juli april: Påskeferie 29. april: Informationsmøde om den nye folkeskolereform og opstillingsmøde til skolebestyrelsen 30. april: Skolebestyrelsesmøde 1. maj: Fridag 5. maj: Folkeskolens afgangsprøve, læsning og retskrivning 6. maj: Folkeskolens afgangsprøve, Dansk, skriftlig fremstilling Sidste frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalg 7. maj: Folkeskolens afgangsprøve, Matematik 8. maj: Folkeskolens afgangsprøve, Skriftlig engelsk (udtræk) 9. maj: Folkeskolens afgangsprøve, Skriftlig tysk (udtræk) 10. maj: Konfirmation, 7.c og 7.d 11. maj: Konfirmation, 7.a og 7.b 12. maj: 7. Klasse, blå mandag (møder kl. 10 tirsdag) 13. maj: Folkeskolens afgangsprøve, biologi (udtræk) 14. maj: Folkeskolens afgangsprøve, geografi (udtræk) 16. maj: Store Bededag 19. maj: Skolebestyrelsesmøde 25. maj: Valg til EU 27. maj: Fyraftensmøde med de nye 0. Klasser 29. Maj: Kristi Himmelfartsdag 30. maj: Fridag 5. juni: Grundlovsdag Juni: Pinseferie 17. juni: Skolebestyrelsesmøde 25. juni: Dimission 9. Årgang 26. juni: Idrætsdag 27. juni: Sidste skoledag før sommerferien 11. august: Første skoledag efter sommerferien 8

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere