Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv"

Transkript

1 Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende indstrømning vi har set, siden de store centralbanker kom på banen i september, fortsætter. Endnu er det fortsat obligationer i kernevaluta, som investorerne primært søger imod, og det skal naturligvis ses i lyset af udsigterne til meget lave renter i længere tid i bl.a. USA. Men vi ser det også som et udtryk for, at investorerne generelt har en øget tillid til EM blandt andet på baggrund af gode fundamentaler. Herunder bl.a. et højere vækstpotentiale og lave gældsætning. Vi har også set tegn på øget appetit efter EM-obligationer i lokalvaluta. Investorernes frygten for obligationer i lokalvaluta er naturligvis, at der er en åbenlys risiko for at valutaen kan komme under pres, hvis risikoappetitten aftager eller centralbankerne i EM for alvor begynder at sænke renten. Eller som vi senest har set det, i bl.a. Sydafrika, at der opstår intern uro (strejker mv.), og deraf generel stor usikkerhed. Den generelle risikoappetit er naturligvis afhængig af de globale risici, der dominerer markedet. Det mest aktuelle lige nu, og måske en smule undervurderet af finansielle markeder, er risikoen og konsekvenserne for væksten ifm. fiscal Cliff i USA. Inden en løsning kan findes skal valget først overstås 6. november. Men alt afhængig af udfaldet af valget, og om flertallet i senatet bliver fra samme parti som præsidenten vil have betydning for, hvor hurtigt man kan finde en løsning. Spanien og eurokrisen ligger også fortsat i baggrunden, og er med potentiale for fuldstændig at fjerne investorernes risikoappetit. Og så er den globale vækst fortsat særdeles svag, og det kan i sidste ende underminere investorernes appetit på mere risikofyldte aktiver. Her kan vi dog glæde os over lidt bedre nøgletal fra Kina og USA på det seneste. Den kommende uge i EM byder på PMI-opgørelser fra en lang række EM-lande hhv. natten til torsdag og i løbet af torsdag. Derudover kommer der industriproduktion fra Brasilien torsdag. Mandag kommer der forbrugerpriser fra Tyrkiet, som vedvarende har vist vanskeligheder ved for alvor at aftage. Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Analytikere: Leander Dreyer Makroøkonom: Peter S. Øemig Analytikerassistenter: Katrine Trærup Morten Nielsen Ansvarsfraskrivelse: Se venligst sidste side Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta Land Anbefaling Obligation Fondskode Rating Valuta Forventet 12 mdr. afkast (%) Obligation Samlet Brasilien KØB 7,5 KFW 2015 B07556 AAA 1,4 4,4 5,9 Brasilien KØB EBRD 9% BO7873 AAA 1,4 4,8 6,3 Mexico KØB MBONO B74257 A- 3,7 6,3 10,3 Sydafrika KØB SAGB 7, B03399 A- 8,8 4,9 14,1 Gå til modelporteføljen for yderligere anbefalinger Anm: En valutakurs over 1, ved periodens slutning, betyder en svækkelse af den pågældende valuta i forhold til for 12 måneder siden. Se historiske afkast på anbefalede obligationer på dette link. Priser opgivet i denne publikation er udbudspriser. Alle afkast er før omkostninger, da afkast efter omkostninger vil være afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Således kan prognoser ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ratings er fra Moody s, S&P og Fitch. Kontakt din kunderådgiver for yderligere information og fact sheets på de enkelte obligationer. 1/11

2 EM generelt Investorernes appetit efter EM er intakt. Også selvom problemerne er langt fra svundet fra den globale økonomiske overflade, hvor der fortsat hersker stor usikkerhed. omkring Eurokrisen, fiscal cliff i USA og om Kina er på vej mod en hård landing. Lurende i baggrunden og en næsten evig kilde til usikkerhed er fortsat eurokrisen, som vi fortsat venter, vil blusse op fra tid til anden, og deraf tage markedets opmærksomhed. Der er ingen tvivl om at der lang vej endnu inden krisen i Euroland er overstået. Der er væsentlig bedre plads til at understøtte økonomierne finans- og pengepolitisk, hvis der skulle være behov for det. Den politiske stabilitet er bedret i EM og landenes positioner af valutareserver er styrket markant de seneste år. Historisk har EM været kendetegnet af lavere kreditvurdering, større volatilitet og højere risikopræmie end i de udviklede økonomier. Det er på retur, og EM betragtes i dag som en mindre risikofyldt aktivklasse end tidligere. Se: EM af voksende betydning for investorer. Nedbringelse af gældsætning, udvikling af den finansielle sektor, øget eksport, politisk stabilitet og reformer vil øge investorernes interesse for EM. Den globale økonomi er fortsat bebyrdet med store risici. Det er lige fra usikkerhed omkring Spaniens tilkendegivelse af, at have behov for hjælp fra ECB til fiscal cliff i USA og en fortsat svag global vækst. Endnu besidder markedet en vis modstandsdygtighed understøttet af stimulanserne fra de store centralbanker. Udsigt til centralbanker i EM, der er neutrale eller let lempelige, en fortsat global risikoappetit og udsigt til, at Fed vil gøre meget for at holde renterne i USA lave i lang tid gør, at de globale investorer vil jagte højere afkast på andre markeder, og her er EM en af de attraktive aktivklasser. EM er fortsat en risikofyldt aktivklasse, der er afhængig af stemningen på de finansielle markeder, og herunder investorernes risikoappetit. Og der er fortsat betydelige risici i verdensøkonomien, der kan vende stemningen. Vækstnedgang i Kina og EM s store afhængighed af råvarer. Hertil kommer, at den globale økonomi har tabt fart i løbet af første halvår, og der er risiko for yderligere vækstskuffelser i andet halvår. Det er med risiko for at presse investorerne til en ny runde frasalg af de spekulative aktiver, hvorunder EM tilhører. Brasilien Centralbankrenten i Brasilien er 7,25 % Inflationsmålsætningen er på 4,5 % +/- 2 %. Pt. ligger inflationen omkring 5 % og har stabiliseret sig der. Brasilien har underskud på betalingsbalancen (ca. 2 % BNP), men har i mange år succesfuldt importeret kapital. Centralbanken har primært fokus på at skabe vækst. Eksportsektoren udgør ca. 10 % af økonomien. Den indenlandske økonomi er således en vigtig drivkraft. Detailsalget har imidlertid vist svaghedstegn gennem Ud fra en REER-betragtning (5-års glidende gns.) er BRL tæt på handelsvægtet gennemsnit. De høje renteforskelle mellem BRL og (USD, EUR) gør en investering i BRL langsigtet attraktiv. 0-3M: De kraftige stigninger i risikofyldte aktiver siden det sene forår har ikke været til gavn for BRL. En korrektion kan imidlertid skabe et attraktivt grundlag for et langsigtet køb. FED og ECBs tiltag den seneste måned forventes at stabilisere gældskrisen og efterspørgslen, hvilket vil understøtte BRL. 6-12M: Vore makroøkonomer venter stabilisering af global vækst. Det vil give medvind til BRL. Vi anbefaler, at man fastholder sine BRL-investeringer. Den primære kurstrigger at holde øje med er intensiveret aktivitet fra ECB og Fed. Initierer ECB en konkret plan for opkøb af spanske obligationer, så vil EM-markets stortrives. Forøger Fed størrelsen af de månedlige open ended opkøb eller igangsætter PBoC nye pengepolitiske lempelser, vil BRL blive styrket. BRL vil især vinde på kraftige lempelser fra Kina. Hvis BCB mod forventning holder renten uændret, vil det være BRL-positivt. Renten er pt. historisk lav, og konsensus taler for en stabiliserende rente. En opjustering af landets kreditvurdering er BRL-positivt. Stigende efterspørgsel efter risikable aktiver vil understøtte BRL, som pt. er undervurderet i forhold til det generelle Emerging Markets. En forværring af den europæiske gældskrise. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan give nedlukning af aktiver fra EM. Dette punkt er af mindre betydning for BRL end for EM lande tættere på Europa. En mellemhård landing i Kina med kraftigt faldt i efterspørgslen efter råvarer fra Brasilien, vil sætte BRL under pres. Investorerne er kraftigt positioneret i både aktie- og obligationsmarkedet, hvilket er en betydelig risiko, da investorerne sælger ud, hvis volatiliteten øges på finansmarkedet. Centralbanken er mere pro vækst end inflation, ensbetydende med at de er hurtigere til at sænke renten end inflationen tilsiger. Ny beskatning af udenlandske investorer vil give et forøget frasalg af BRL aktiver/beholdning. 2/11

3 Malaysia Væksten i 2K var på 5,4 % å/å, sammenlignet med en vækst på 4,9 % å/å i 1K. Ved det seneste pengepolitiske møde den 5. juli besluttede Bank of Malaysia at fastholde deres rente (overnight policy rate, OPR) på 3 %. En meget åben økonomi, hvor eksporten udgør ca. 100 % af BNP. Næsten 1/3 af eksporten er råvarer. Eksportudsigterne er usikre, med en svag hældning mod en nedtur. Indenlandsk efterspørgsel er den primære vækst driver, hvilket kan modvirke den negative effekt af den faldende eksport. Inflation på 1,7 % (å/å). Renterne er forholdsvis lave Investering i MYR-obligationer er af defensiv karakter indenfor EM-universet. MYR er en lav-beta valuta, og reagerer typisk mindre på markedsbevægelser end andre EM-valutaer. MYR reagerer dog ved kraftigt stigende risikoaversion. I 2008/2009 reagerede centralbanken pengepolitisk ved at sænke renten og accepterede også, at valutaen svækkede sig. MYR har historisk haft en høj korrelation med CNY, og er derfor en indirekte eksponering mod den kinesiske valuta. Højt vækstpotentiale. Bedring i den globale økonomi vil smitte kraftigt af på den meget åbne og konjunkturfølsomme malaysiske økonomi og industri. En styrkelse af CNY. Evt. via liberalisering af kapitalmarkedet i Kina. Kraftige finans- og pengepolitiske lempelser i Kina, og deraf et løft til væksten. En hård landing i Kina eller global vækstnedgang. Forværring af den europæiske gældskrise, og deraf øget risikoaversion. En fortsat recession i Europa vil forværre eksporten i 2013, på trods af en stigning i gennemsnitlige råvarepriser. Stort udenlandsk ejerskab i lokale obligationer (lidt mere end 1/3). Kina blev Malaysias største eksportmarked i Valg i Malaysia, der forventes i oktober (skal afholdes inden Marts 2013), vil intensivere fokus på offentlige udgifter og leveomkostninger. Mexico Centralbankrenten er 4,50 % - blandt de laveste i vores EM univers. Vi forventer ingen ændringer i renten i de næste 12 måneder. Der er stabil økonomisk vækst i Mexico. ¾ af eksporten afsættes til USA (Nøgletallene i USD viser tegn på forkølelse, hvilket presser MXN). Præsidentvalget er overstået, hvilket har givet investorerne fornyet tiltro til reformpolitikken. Udebliver reformerne vil det kunne presse MXN på sigt. Konkurrenceevnen er høj qua lave enhedslønomkostninger. Det forventer vi vil komme MXN yderligere til gode i de næste par år. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan generelt blive en udfordring for EM-valuta. Der er et lille underskud på betalingsbalancen. MXN er overvurderet i forhold til REER. MXN er en dollar-relateret valuta => svag faldende EURUSD er positivt for EURMXN. En kraftigt faldende EURUSD, som følge af stigning i risikoaversionen, vil være negativt for MXN. Vi forventer kortsigtet USD-svækkelse med efterfølgende styrkelse pga. fokus på USA s forestående udfordringer. Det vil være med til at presse MXN i det kommende kvartal. En mellemhård landing til Kina vil få væksten ned globalt set og presse EM valutaer generelt. Eskalering af kartel uro vil give modvind til MXN. MXN har outperformet øvrige EM valutaer i den seneste periode, og derfor vil MXN stå forrest i køen ved den kommende svækkelse. Timingmæssigt anbefales investorer at afvente en korrektion i 2012 for nye gunstige købsniveauer. Nuværende investorer, anbefales at holde obligationerne / valutaen igennem perioden. 0-3M: Hvis ECB lever op til forventningerne og deltager mere aktivt i gældskrisen samt hvis Fed forøger QE3 i USA, så vil MXN stortrivedes, men styrkelsen af EURUSD vil styrke EURMXN. 3-6M: Over årsskiftet ser vi MXN styrket overfor EUR i takt med at den ventede USD-styrkelse udspiller sig. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer at væksten i USA vedbliver at outperforme Europa gennem hele 2013 samt at globaløkonomien genfinder fodfæste. Det vil styrke MXN overfor EUR. En eskalering af den europæiske gældskrise vil ramme EM meget hårdt. Investorer og banker vil lukke ned for risikofyldte positioner og med de seneste års massive EMefterspørgsel, så vil aktiver fra EM komme under salgspres. USA oplever et tilbagefald i nøgletallene a la foråret Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne under pres, vil det smitte negativt af på MXN. Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne markant under pres vil det smitte negativt af på MXN. Centralbanken sænker renten (højest usandsynligt). Kartellerne øger uroen, hvilket kan presse de økonomiske reformer, og det risikerer at ramme væksten samt investor inflow fra udlandet. 3/11

4 Sydafrika SARB renten ligger på 5,5 %. Centralbanken er pt. fokuseret på inflationen og stigende fødevarepriser vil presse inflationen op. Væksten begynder igen af bøje af, hvilket giver centralbanken grund til bekymring, og en rentesænkning kan derfor ikke afskrives. Budgetunderskuddet er for stort (knap 5 % af BNP), men den samlede statsgæld under 40 % af BNP. Handelsbalancen er negativ og Sydafrika er afhængig af udenlandsk kapital. Risiko for nedjustering af kreditværdighed efter negativt outlook af Fitch, Moodys. REER: ZAR ligger handelsvægtet lige omkring ligevægt. ZAR er undervurderet, men kortsigtet vejer den globale opbremsning og faldende metalpriser tungere. 0-3M: ZAR forventes svækket overfor EUR. Den kommende korrektion bør benyttes til at samle op på. 3-6M: USD forventes svækket, og det vil medvirke til at holde ZAR svag overfor EUR til trods for en ventet styrkelse overfor USD. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer, at globaløkonomien genfinder sit fodfæste. Det vil styrke ZAR. ZAR er et langsigtet godt køb. En holdbar løsning på Europas gældskrise. Et globalt opsving der tager fart og bliver selvbærende. Kvantitative lempelser i Europa og USA samt lempeligere pengepolitik i en række emerging markets (Kina, AUD), vil virke understøttende for risikofyldte aktiver. ZAR vil profitere. Stigende råvarepriser. Reduceret politisk ustabilitet og uenighed internt i ANCpartiet. Hvis inflationen kommer over målet (6 %) hæves renten. ZAR er blandt de mere likvide EM-valutaer og derfor typisk også blandt de første til at blive solgt fra eller købt. En fornyet runde positive nøgletal fra USA. Der er fortsat en relativ høj rente i ZAR, hvilket er med til at understøtte investorernes vedholdenhed til ZAR. Men hvis vækst- og gældskrisen blusser op, så er rente-pickup ikke tilstrækkeligt til at berolige investorerne, og et frasalg vil forekomme. ZAR er med underinvestering og betalingsbalanceunderskud meget afhængig af udenlandsk kapital. Underskuddet er blevet større igennem Fortsætter denne udviklingen risikerer ZAR at blive meget udsat i perioder med finansiel uro. Vækst i Kina er vigtig for Sydafrika. En hård eller mellemhård landing i Kina vil være ZAR-negativt. Tyrkiet Økonomien er på vej ned i gear, men inflationen vil forblive høj. Dog har inflationsudviklingen vist svage tegn på fald. Fortsætter denne tendens åbner det for CBRT lempelser. Handelsbalanceunderskuddet er fortsat stort, men er i bedring, hvilket vil være med til at styrke investorernes tiltro til TRY. Forbedringen skyldes en større stigning i eksporten end i importen i de foregående måneder. Centralbankens 5-punktsplan forventes at give finansiel- og prisstabilitet, troværdig rentepolitik, bedre reservekravs politik og mere aktiv valutareservepolitik (positivt for TRY). Vi venter uændret rente fra CBRT gennem 2012, men forventer lempelsestiltag som følge af svag vækst. Demografien understøtter et langsigtet vækstpotentiale. Tyrkiet er åben overfor lempelse af pengepolitikken qua svag vækst og en eventuel aftagende inflation. TRY-svækkelse er indtrådt hurtigere end ventet. Kortsigtet er usikkerheden stadig stor og nuværende niveau er ikke tilstrækkeligt attraktivt for et køb. 0-3M: Høj grad af usikkerhed EURTRY var vores ventede korrektionsniveau. Der er risiko for yderligere svækkelse. 3-6M: Hvis CBRT som ventet lemper pengepolitikken (ikke renten) vil det være umiddelbart TRY-negativt. Mere langsigtet kan det komme økonomien og valutaen til gode. Yderligere kvantitative lempelser fra USA, Kina og Europa er generelt positivt for TRY og EM. 6-12M: Vore makroøkonomers forventning om højere global vækst og lavere risikopræmie på EM-valutaer vil udmønte sig i en TRY-styrkelse. Se: Tyrkiet: Udfordringer på kort og lang sigt Tyrkiet: Hæver CBRT renten, vil det styrke TRY (utænkeligt). Hvis investorerne får fuld tiltro til CBRTs 5-punktplan, og CBRT genvinder troværdigheden, vil det give et boost til TRY. Kreditvækst, kerneinflation og underskud på betalingsbalancen begynder at aftage. Rentenedsættelse vil straffe TRYen hårdt. Europa: lykkedes ECB med sin redningsaktion af de sydeuropæiske lande, især Spanien, så vil det overordnet være EM-positivt. Globalt: En stærkere USD som følge af et stærkere USA vil styrke TRY. Højere global vækst vil generelt være EM og TRY-positivt Forværring af recessionen i EU vil presse TRYen. Tyrkiet: Sænker CBRT renten, vil det være meget negativt for TRY. Det voksende underskud på betalingsbalancen udgør en større og større risiko for TRY. Tyrkiet er afhængig af udenlandsk kapital ikke godt i en tid med risiko for ekstrem finansiel uro. Stiger inflationen, vil det være negativt for TRY. Tvetydige ændringer fra CBRT vil være negativt. Globalt: En generel forøgelse af risikoaversionen vil påvirke TRY negativt. Langsigtet ser vi TRY blandt de bedre performende EM-valutaer. Generel nedlukning af EM-positioner vil svække TRY. 4/11

5 Ungarn Pengepolitik: Centralbankrenten blev nedsat på de seneste to møder med 0,25 % på hvert møde, så renten er nu 6,50 %. Vi forventer, at centralbanken vil fortsætte med at teste markedet, ved at sænke rente i et adstadigt tempo. IMF/EU har fortsat en del udestående med hinanden før de evt. kan nå frem til ny låneaftale. Vækst: Ungarn er som store dele af euroland i recession. Vi forventer, at der kommer en ny låneaftale med EU/IMF, men det kræver større indrømmelser af regeringen, og det tager tid. HUF nærmer sig igen ligevægt og er nu ca. 5 % overvurderet, i fht. 10 % for et halvt år siden. 0-3M: Ny rentesænkningscyklus sætter HUF under pres. Udsigten til en konkret IMF/EU hjælpepakke primo 2013 vil sikre, at EURHUF ikke handler over 310 igen. Euro gældskrisen og forhandlingerne bestemmer den kortsigtede valutakursudvikling. 3-6M: I denne tidshorisont skal der forhandles en aftale på plads med IMF og vi forventer, at det indledningsvis vil give uro på linjerne, som vil føre til HUF-svækkelse. 6-12M: Vi forventer en succesfuld aftale, og det vil styrke HUF, idet en stor andel af den risikopræmie der ligger på HUF investeringen vil forsvinde. Vi ser en god mulighed for en langsigtet investering i Ungarn, især hvis EURHUF kommer op i intervallet Regeringen leverer de planlagte finanspolitiske stramninger. Gældskrisen i EU aftager. De globale vækstnøgletal finder fodfæste. Den negative vækst er ved at bide sig fast. Fortsætter faldet vil det presse HUF. Fortsættelse af rentenedsættelserne vil presse EURHUF op. Kapitaliseringen af de europæiske banker udgør en risiko pga. risikoen for reducerede europæiske udlån til risikofyldte investeringer herunder banker og virksomheder i Ungarn. Boligejerne og virksomhederne har lånefinansieret sig i CHF. Et løft i EURCHF vil være positivt (pt. er EURCHF på 120 niveauet). Yderligere QE fra FED, nye tiltag fra ECB eller PBoC vil understøtte HUF. I relation til CHF-lån har parlamentet vedtaget en lov, som gør det muligt for CHF-låntagere at tilbagebetale CHF-lån til fordelagtige kurser. Staten lægger valutarisikoen over på bankerne og staten. Det er fortsat negativt for HUF ved en faldende EURCHF. Regeringen siger, at de vil gøre alt for en IMF-aftale. Mister investorerne tiltroen til at aftalen kommer, så vil de sælge kraftigt ud af HUF igen er ikke urealistisk. Generelt vil en forværring af EU-gældskrisen og nedgang i væksten i EU være meget negativt for HUF. Nedlukning af kreditfaciliteter fra EU bankerne vil presse HUF. Såfremt Den Schweiziske Nationalbank ikke kan holde kursmålet på 120 i EURCHF, så vil HUF være meget sårbar pga. høj grad af låntagning i CHF. HUF vil dermed blive solgt kraftigt fra. 5/11

6 Oversigt over ugens vigtigste nøgletal på emerging markets Tidspunkt Land Begivenhed Periode Forventet Sidst Tirsdag N/A HUF Rentemøde i Magyar Nemzeti Bank of Hungary 09:00 HUF Arbejdsløshed Sep 10,50% 10,40% 13:00 ZAR Offentligt budget Sep -5,4 mia. 13:30 BRL Primær budget balance Sep 4,0 mia. 3,0 mia. 14:00 HUF Renteannoncering fra Magyar Nemzeti Bank of Hungary 6,25% 6,50% 21:30 MXN Offentligt budget Sep -167,10 mia. Onsdag 09:00 HUF Producentpriser Sep m/m -0,30% å/å 2,20% 5,10% Handelsbalance, endelig Aug 575,1mio. TRY Handelsbalance Sep -6,2 mia. -5,9 mia. 13:00 ZAR Handelsbalance Sep -8,2 mia. -12,2 mia. 02:00 CNY PMI industri (NBS) Okt 50,2 49,8 02:45 CNY PMI industri (HSBC) Okt 49,1 47,9 Torsdag N/A CZK Rentemøde i Ceska Narodni Banka N/A CZK Offentligt budget Okt -71,4 mia. N/A RUB Centralbankens valutareserver N/A 06:00 RUB PMI industri 52,4 09:00 TRY PMI industri 52,2 09:30 CZK PMI industri 48 10:00 ZAR PMI industri Okt 46,5 46,2 12:00 BRL Industriproduktion Sep m/m -0,50% 1,50% Sep å/å -3,20% -2,00% PEN Forbrugerpriser Okt m/m 0,20% 0,54% Okt å/å 3,48% 3,74% 13:00 BRL PMI industri Okt 49,9 49,8 CZK Renteannoncering fra Ceska Narodni Banka 0,25% 0,25% 18:00 BRL Handelsbalance (USD) 2000 mio mio. Fredag 09:00 PLN PMI industri 46,6 47 HUF PMI Okt 52,5 Natten til mandag 02:45 CNY PMI service (HSBC) Okt 54,3 Mandag 09:00 CZK Detailsalg Sep å/å -0,80% TRY Forbrugerpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 9,19% Producentpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 4,03% Tirsdag 06:00 RUB PMI service 53,7 09:00 CZK Industriproduktion Sep -3,10% Handelsbalance Sep 16,9 mia. 6/11

7 Valutaprognose - Emerging Markets - fra FX-Spot On, Oktober 2012 PLN Centralbank rente Valuta overfor EUR USD DKK GBP* Spot 4,75% 4,08 3,14 1,83 5,06 3M 4,25% 4,06 2,94 1,84 4,83 HUF TRY** MXN** BRL** ZAR** EUR 6M 4,00% 4,15 3,05 1,80 4,94 12M 3,75% 4,20 3,28 1,77 5,12 Spot 6,50% 278,14 213,97 0,27 344,41 3M 6,25% 295,00 213,77 0,25 351,19 6M 280,00 205,88 0,27 333,33 12M 5,50% 270,00 210,94 0,28 329,27 Spot 2,35 1,81 3,17 2,91 3M 2,40 1,74 3,11 2,86 6M 2,42 1,78 3,08 2,88 12M 2,24 1,75 3,33 2,73 Spot 16,63 12,79 0,45 20,59 3M 16,91 12,25 0,44 20,13 6M 17,00 12,50 0,44 20,24 12M 16,32 12,75 0,46 19,90 Spot 7,25% 2,64 2,04 2,82 3,26 3M 7,25% 2,69 1,95 2,77 3,20 6M 7,25% 2,68 1,97 2,78 3,19 12M 7,25% 2,59 2,02 2,88 3,15 Spot 5,00% 11,38 8,76 0,66 14,09 3M 5,00% 11,04 8,00 0,68 13,14 6M 5,00% 10,61 7,80 0,70 12,63 12M 5,00% 10,30 8,05 0,72 12,57 Spot 0,75% - 0,77 7,46 1,24 3M 0,75% - 0,72 7,46 1,19 6M 0,75% - 0,74 7,46 1, M 0,75% - 0,78 7,45 1,22 Anm.: Alle valutakryds er kvorteret efter interbank konventioner med undtagelse af kolonnen markeret med (*), der er kvorteret med GBP som basisvaluta. **) TRY, MXN, BRL, ZAR og CNY estimeres alle mod USD. Den bagvedliggende analyse for de forventede valutakurser findes i publikationen FX Spot On: Kilde: Bloomberg/Jyske Bank 7/11

8 Centralbankrenter og markedsrenter Mexico - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Tyrkiet - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Brasilien - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Sydafrika - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Rente Rente Rente 11,50% 9,00% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% Rente 5,50% 5,50% 5,00% 5,00% 5,00% Mexico Markedsrenter (swap) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Tyrkiet Markedsrenter (stat) 12,0 10,0 8,0 6,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kilde: Bloomberg, Brasilien Markedsrenter (stat) Jyske bank 12,0 11,5 11,0 10,5 10,00 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Sydafrika Markedsrenter (stat) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Markedsrenterne er ikke nødvendigvis udtryk for det investor kan opnå i rente på vores anbefalede obligationer. 8/11

9 The EMBI Global Diversified Index Instrument Returns (%) Spread Change Yield (%) 5 day Mtd Ytd (bps) (bps) Cap (%) EMBI Global Div. -0,70 0,86 15,22 4, ,00 Region Middle East 0,66 0,78 7,02 5, ,22 Africa -0,29 0,30 18,18 4, ,03 Europe -0,39 1,55 19,41 4, ,35 Asia -0,71 1,18 13,12 3, ,57 Latin -1,17 0,21 13,53 5, ,82 Country Pakistan 0,88 6,45 31,88 8, ,37 Lebanon 0,80 0,37 3,86 5, ,17 Guatamala 0,51 3,05-3, ,26 Chile 0,46 1,05 8,36 3, ,12 Nigeria 0,42 2,10 16,09 4, ,18 Iraq 0,36 2,64 20,90 6, ,81 Croatia 0,35 2,75 27,20 4, ,02 El Salvador 0,24 4,00 17,82 5, ,42 Malaysia 0,17 0,87 9,35 2, ,44 Bulgaria 0,12 0,88 8,93 1, ,47 Costa Rica 0,10 0,70-5, ,18 Turkey 0,07 0,98 19,04 4, ,89 Egypt 0,07 2,42 22,48 5, ,68 China 0,02 0,38 8,36 3, ,79 Senegal 0,02 0,25 29,57 5, ,20 Venezuela 0,01 1,21 31,95 10, ,24 Gabon 0,01 0,21 12,63 3, ,31 Belize 0,00 2,56-28,08 24, ,06 Poland -0,04 0,88 15,89 2, ,61 Georgia -0 0, ,72 19,08 5, ,36 Vietnam -0,07 3,36 17,94 3, ,64 Ghana -0, ,29 13,14 4, ,28 Jordan -0,28-0,04 7,89 4, ,24 Ukraine -0,28 3,49 22,01 7, ,21 Serbia -0,30 1,63 13,85 6, ,61 Ecuador -0,32-0,73 9,72 8, ,22 Panama -0,34 1,58 12,47 3, ,93 South Africa -0,35-1,06 10,01 3, ,55 Namibia -0,36 0,49 14,69 3, ,10 Azerbaijan -0,37 1,56-3, ,17 Belarus -0,38 1,90 24,22 8, ,58 Brazil -0,47 0,39 10,99 3, ,41 Sri Lanka -0,49 2,66 17,53 4, ,42 Russia -0,50 0,93 15,66 3, ,83 Lithuania -0,62-0,70 20,88 3, ,56 Colombia -0,69 0,59 11,38 3, ,36 Dominican Rep. -0,72 3,44 20,91 4, ,80 Mexico -0,80 0,37 10,57 3, ,77 Cote D'Ivoire -0,82 5,54 86,54 6, ,67 Mongolia -0,83 2,58-3, ,20 Jamaica -0,88-1,00 5,11 8, ,38 Kazakhstan -0,91 0,26 16,68 3, ,13 Peru -0,99 0,57 16,81 3, ,72 Philippines -1,11 0,92 15,18 3, ,01 Romania -1,15-4,01-4, ,84 Indonesia -1,25 1,00 12,07 3, ,70 Hungary -1,26 3,95 28,64 4, ,51 Uruguay -1,83-0,20 13,67 3, ,25 Argentina -13,44-11,59 0,89 12, ,70 The EMBI Global Diversified: The EMBI Global Diversified Index is a JP Morgan Chase index, which covers the aggregate return on USD-denominated bonds issued by emerging market countries and government bodies. This includes Brady bonds, loans, Eurobonds and local instruments. 45 countries are covered. The expression diversified means that the weightings of the individual countries are reduced, and the Index is therefore an excellent tool for Danish institutional investors. All returns are in USD. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The gains may increase or decline as a result of exchange-rate fluctuations. 9/11

10 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - DKK Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified -0,16-0,27 17,27 5,58 5,22 100,00 Region Europe -0,82 0,83 20,90 6,16 3,46 40,00 Asia 1,59 1,74 12,35 3,80 6,09 13,05 Latam -0,06-0,54 18,31 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -0,07-5,68 5,54 7,63 5,51 10,00 Country South Africa -0,26-6,08 5,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -0,93 0,00 16,62 4,24 6,12 6,29 Turkey 0,93 0,70 21,46 7,56 2,75 10,00 Philippines 2,71 6,47 26,83 4,52 10,26 3,05 Brazil 1,22-0,11 12,76 6,26 6,48 9,51 Peru 0,28 0,51 22,72 4,76 8,31 10,00 Poland -1,20 0,28 17,70 4,25 4,02 10,00 Russia -0,17 0,49 13,38 7,02 3,59 10,00 Malaysia 1,27 0,47 8,43 3,40 4,97 10,00 Mexico -1,01-2,50 19,24 5,85 5,94 10,00 Chile -0,03 1,40 18,92 4,15 6,28 1,15 Hungary -2,74 1,83 30,61 6,54 3,50 10,00 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - USD Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified ifi -1, , , , ,22 100,00 Region Asia 0,29 1,99 11,28 3,80 6,09 13,05 Latam -1,34-0,29 17,18 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -1,34-5,45 4,53 7,63 5,51 10,00 Europe -2,09 1,08 19,75 6,16 3,46 40,00 Country Philippines 1,40 6,73 25,62 4,52 10,26 3,05 Malaysia -0,02 0,72 7,40 3,40 4,97 10,00 Brazil -0,07 0,14 11,69 6,26 6,48 9,51 Turkey -0,35 0,95 20,30 7,56 2,75 10,00 Peru -1,00 0,76 21,55 4,76 8,31 10,00 Chile -1,30 1,65 17,79 4,15 6,28 1,15 Russia -1,44 0,74 12,31 7,02 3,59 10,00 South Africa -1,53-5,85 4,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -2,19 0,25 15,51 4,24 6,12 6,29 Mexico -2,28-2,26 18,11 5,85 5,94 10,00 Poland -2,47 0,53 16,58 4,25 4,02 10,00 Hungary -3,98 2,09 29,37 6,54 3,50 10,00 10/11

11 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Analysen Jyske Banks er kunder baseret og må på ikke informationer, kopieres. som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Dette er investeringsanalyse. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder Interessekonflikter og må ikke kopieres. Jyske Dette Bank er har en udarbejdet investeringsanalyse. procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Interessekonflikter Jyske Bank kan have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv Læs udarbejdelse mere om Jyske af Banks analyser. politik om Disse interessekonflikter: procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Finansielle modeller Beregninger Jyske Bank tager kan udgangspunkt have positioner i almindelige og/eller økonomiske et forretningsmæssigt og finansielle værktøjer. forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Risiko Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Investering i en valuta, rente/obligation og/eller råvarer er behæftet med risiko. Mange forhold, herunder økonomisk udvikling, bevægelser i kreditmarkedet, likviditetsforhold, samfundsforhold, global risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller Finansielle råvaren. modeller Handles Beregninger der i en anden tager valuta udgangspunkt end investors basisvaluta, i almindelige påtager økonomiske investor sig endvidere og finansielle en valutakursrisiko. værktøjer. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses som udtømmende. Opdatering Risiko af analysen Tilbagevendende Investering i analyser en valuta, opdateres rente/obligation løbende. Datoen for og/eller seneste opdatering råvarer fremgår er behæftet af analysens med forside. risiko. Mange forhold, herunder økonomisk Separate udvikling, analyser bevægelser publiceres kun i kreditmarkedet, en gang og opdateres likviditetsforhold, ikke. Offentliggørelsesdatoen samfundsforhold, fremgår af analysens global forside. risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren. Handelskurser Alle Handles oplyste der kurser i en er aktuelle anden handelskurser valuta end på investors tidspunktet basisvaluta, for analysens offentliggørelse påtager investor med mindre sig andet endvidere er anført. en valutakursrisiko. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses Anbefalinger som udtømmende. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, Opdatering volumen-, af analysen markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tilbagevendende analyser opdateres løbende. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside. Separate analyser publiceres kun en gang og opdateres ikke. Offentliggørelsesdatoen fremgår af analysens forside. Handelskurser Alle oplyste kurser er aktuelle handelskurser på tidspunktet for analysens offentliggørelse med mindre andet er anført. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. 11/11

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere