Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv"

Transkript

1 Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende indstrømning vi har set, siden de store centralbanker kom på banen i september, fortsætter. Endnu er det fortsat obligationer i kernevaluta, som investorerne primært søger imod, og det skal naturligvis ses i lyset af udsigterne til meget lave renter i længere tid i bl.a. USA. Men vi ser det også som et udtryk for, at investorerne generelt har en øget tillid til EM blandt andet på baggrund af gode fundamentaler. Herunder bl.a. et højere vækstpotentiale og lave gældsætning. Vi har også set tegn på øget appetit efter EM-obligationer i lokalvaluta. Investorernes frygten for obligationer i lokalvaluta er naturligvis, at der er en åbenlys risiko for at valutaen kan komme under pres, hvis risikoappetitten aftager eller centralbankerne i EM for alvor begynder at sænke renten. Eller som vi senest har set det, i bl.a. Sydafrika, at der opstår intern uro (strejker mv.), og deraf generel stor usikkerhed. Den generelle risikoappetit er naturligvis afhængig af de globale risici, der dominerer markedet. Det mest aktuelle lige nu, og måske en smule undervurderet af finansielle markeder, er risikoen og konsekvenserne for væksten ifm. fiscal Cliff i USA. Inden en løsning kan findes skal valget først overstås 6. november. Men alt afhængig af udfaldet af valget, og om flertallet i senatet bliver fra samme parti som præsidenten vil have betydning for, hvor hurtigt man kan finde en løsning. Spanien og eurokrisen ligger også fortsat i baggrunden, og er med potentiale for fuldstændig at fjerne investorernes risikoappetit. Og så er den globale vækst fortsat særdeles svag, og det kan i sidste ende underminere investorernes appetit på mere risikofyldte aktiver. Her kan vi dog glæde os over lidt bedre nøgletal fra Kina og USA på det seneste. Den kommende uge i EM byder på PMI-opgørelser fra en lang række EM-lande hhv. natten til torsdag og i løbet af torsdag. Derudover kommer der industriproduktion fra Brasilien torsdag. Mandag kommer der forbrugerpriser fra Tyrkiet, som vedvarende har vist vanskeligheder ved for alvor at aftage. Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Analytikere: Leander Dreyer Makroøkonom: Peter S. Øemig Analytikerassistenter: Katrine Trærup Morten Nielsen Ansvarsfraskrivelse: Se venligst sidste side Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta Land Anbefaling Obligation Fondskode Rating Valuta Forventet 12 mdr. afkast (%) Obligation Samlet Brasilien KØB 7,5 KFW 2015 B07556 AAA 1,4 4,4 5,9 Brasilien KØB EBRD 9% BO7873 AAA 1,4 4,8 6,3 Mexico KØB MBONO B74257 A- 3,7 6,3 10,3 Sydafrika KØB SAGB 7, B03399 A- 8,8 4,9 14,1 Gå til modelporteføljen for yderligere anbefalinger Anm: En valutakurs over 1, ved periodens slutning, betyder en svækkelse af den pågældende valuta i forhold til for 12 måneder siden. Se historiske afkast på anbefalede obligationer på dette link. Priser opgivet i denne publikation er udbudspriser. Alle afkast er før omkostninger, da afkast efter omkostninger vil være afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Således kan prognoser ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ratings er fra Moody s, S&P og Fitch. Kontakt din kunderådgiver for yderligere information og fact sheets på de enkelte obligationer. 1/11

2 EM generelt Investorernes appetit efter EM er intakt. Også selvom problemerne er langt fra svundet fra den globale økonomiske overflade, hvor der fortsat hersker stor usikkerhed. omkring Eurokrisen, fiscal cliff i USA og om Kina er på vej mod en hård landing. Lurende i baggrunden og en næsten evig kilde til usikkerhed er fortsat eurokrisen, som vi fortsat venter, vil blusse op fra tid til anden, og deraf tage markedets opmærksomhed. Der er ingen tvivl om at der lang vej endnu inden krisen i Euroland er overstået. Der er væsentlig bedre plads til at understøtte økonomierne finans- og pengepolitisk, hvis der skulle være behov for det. Den politiske stabilitet er bedret i EM og landenes positioner af valutareserver er styrket markant de seneste år. Historisk har EM været kendetegnet af lavere kreditvurdering, større volatilitet og højere risikopræmie end i de udviklede økonomier. Det er på retur, og EM betragtes i dag som en mindre risikofyldt aktivklasse end tidligere. Se: EM af voksende betydning for investorer. Nedbringelse af gældsætning, udvikling af den finansielle sektor, øget eksport, politisk stabilitet og reformer vil øge investorernes interesse for EM. Den globale økonomi er fortsat bebyrdet med store risici. Det er lige fra usikkerhed omkring Spaniens tilkendegivelse af, at have behov for hjælp fra ECB til fiscal cliff i USA og en fortsat svag global vækst. Endnu besidder markedet en vis modstandsdygtighed understøttet af stimulanserne fra de store centralbanker. Udsigt til centralbanker i EM, der er neutrale eller let lempelige, en fortsat global risikoappetit og udsigt til, at Fed vil gøre meget for at holde renterne i USA lave i lang tid gør, at de globale investorer vil jagte højere afkast på andre markeder, og her er EM en af de attraktive aktivklasser. EM er fortsat en risikofyldt aktivklasse, der er afhængig af stemningen på de finansielle markeder, og herunder investorernes risikoappetit. Og der er fortsat betydelige risici i verdensøkonomien, der kan vende stemningen. Vækstnedgang i Kina og EM s store afhængighed af råvarer. Hertil kommer, at den globale økonomi har tabt fart i løbet af første halvår, og der er risiko for yderligere vækstskuffelser i andet halvår. Det er med risiko for at presse investorerne til en ny runde frasalg af de spekulative aktiver, hvorunder EM tilhører. Brasilien Centralbankrenten i Brasilien er 7,25 % Inflationsmålsætningen er på 4,5 % +/- 2 %. Pt. ligger inflationen omkring 5 % og har stabiliseret sig der. Brasilien har underskud på betalingsbalancen (ca. 2 % BNP), men har i mange år succesfuldt importeret kapital. Centralbanken har primært fokus på at skabe vækst. Eksportsektoren udgør ca. 10 % af økonomien. Den indenlandske økonomi er således en vigtig drivkraft. Detailsalget har imidlertid vist svaghedstegn gennem Ud fra en REER-betragtning (5-års glidende gns.) er BRL tæt på handelsvægtet gennemsnit. De høje renteforskelle mellem BRL og (USD, EUR) gør en investering i BRL langsigtet attraktiv. 0-3M: De kraftige stigninger i risikofyldte aktiver siden det sene forår har ikke været til gavn for BRL. En korrektion kan imidlertid skabe et attraktivt grundlag for et langsigtet køb. FED og ECBs tiltag den seneste måned forventes at stabilisere gældskrisen og efterspørgslen, hvilket vil understøtte BRL. 6-12M: Vore makroøkonomer venter stabilisering af global vækst. Det vil give medvind til BRL. Vi anbefaler, at man fastholder sine BRL-investeringer. Den primære kurstrigger at holde øje med er intensiveret aktivitet fra ECB og Fed. Initierer ECB en konkret plan for opkøb af spanske obligationer, så vil EM-markets stortrives. Forøger Fed størrelsen af de månedlige open ended opkøb eller igangsætter PBoC nye pengepolitiske lempelser, vil BRL blive styrket. BRL vil især vinde på kraftige lempelser fra Kina. Hvis BCB mod forventning holder renten uændret, vil det være BRL-positivt. Renten er pt. historisk lav, og konsensus taler for en stabiliserende rente. En opjustering af landets kreditvurdering er BRL-positivt. Stigende efterspørgsel efter risikable aktiver vil understøtte BRL, som pt. er undervurderet i forhold til det generelle Emerging Markets. En forværring af den europæiske gældskrise. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan give nedlukning af aktiver fra EM. Dette punkt er af mindre betydning for BRL end for EM lande tættere på Europa. En mellemhård landing i Kina med kraftigt faldt i efterspørgslen efter råvarer fra Brasilien, vil sætte BRL under pres. Investorerne er kraftigt positioneret i både aktie- og obligationsmarkedet, hvilket er en betydelig risiko, da investorerne sælger ud, hvis volatiliteten øges på finansmarkedet. Centralbanken er mere pro vækst end inflation, ensbetydende med at de er hurtigere til at sænke renten end inflationen tilsiger. Ny beskatning af udenlandske investorer vil give et forøget frasalg af BRL aktiver/beholdning. 2/11

3 Malaysia Væksten i 2K var på 5,4 % å/å, sammenlignet med en vækst på 4,9 % å/å i 1K. Ved det seneste pengepolitiske møde den 5. juli besluttede Bank of Malaysia at fastholde deres rente (overnight policy rate, OPR) på 3 %. En meget åben økonomi, hvor eksporten udgør ca. 100 % af BNP. Næsten 1/3 af eksporten er råvarer. Eksportudsigterne er usikre, med en svag hældning mod en nedtur. Indenlandsk efterspørgsel er den primære vækst driver, hvilket kan modvirke den negative effekt af den faldende eksport. Inflation på 1,7 % (å/å). Renterne er forholdsvis lave Investering i MYR-obligationer er af defensiv karakter indenfor EM-universet. MYR er en lav-beta valuta, og reagerer typisk mindre på markedsbevægelser end andre EM-valutaer. MYR reagerer dog ved kraftigt stigende risikoaversion. I 2008/2009 reagerede centralbanken pengepolitisk ved at sænke renten og accepterede også, at valutaen svækkede sig. MYR har historisk haft en høj korrelation med CNY, og er derfor en indirekte eksponering mod den kinesiske valuta. Højt vækstpotentiale. Bedring i den globale økonomi vil smitte kraftigt af på den meget åbne og konjunkturfølsomme malaysiske økonomi og industri. En styrkelse af CNY. Evt. via liberalisering af kapitalmarkedet i Kina. Kraftige finans- og pengepolitiske lempelser i Kina, og deraf et løft til væksten. En hård landing i Kina eller global vækstnedgang. Forværring af den europæiske gældskrise, og deraf øget risikoaversion. En fortsat recession i Europa vil forværre eksporten i 2013, på trods af en stigning i gennemsnitlige råvarepriser. Stort udenlandsk ejerskab i lokale obligationer (lidt mere end 1/3). Kina blev Malaysias største eksportmarked i Valg i Malaysia, der forventes i oktober (skal afholdes inden Marts 2013), vil intensivere fokus på offentlige udgifter og leveomkostninger. Mexico Centralbankrenten er 4,50 % - blandt de laveste i vores EM univers. Vi forventer ingen ændringer i renten i de næste 12 måneder. Der er stabil økonomisk vækst i Mexico. ¾ af eksporten afsættes til USA (Nøgletallene i USD viser tegn på forkølelse, hvilket presser MXN). Præsidentvalget er overstået, hvilket har givet investorerne fornyet tiltro til reformpolitikken. Udebliver reformerne vil det kunne presse MXN på sigt. Konkurrenceevnen er høj qua lave enhedslønomkostninger. Det forventer vi vil komme MXN yderligere til gode i de næste par år. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan generelt blive en udfordring for EM-valuta. Der er et lille underskud på betalingsbalancen. MXN er overvurderet i forhold til REER. MXN er en dollar-relateret valuta => svag faldende EURUSD er positivt for EURMXN. En kraftigt faldende EURUSD, som følge af stigning i risikoaversionen, vil være negativt for MXN. Vi forventer kortsigtet USD-svækkelse med efterfølgende styrkelse pga. fokus på USA s forestående udfordringer. Det vil være med til at presse MXN i det kommende kvartal. En mellemhård landing til Kina vil få væksten ned globalt set og presse EM valutaer generelt. Eskalering af kartel uro vil give modvind til MXN. MXN har outperformet øvrige EM valutaer i den seneste periode, og derfor vil MXN stå forrest i køen ved den kommende svækkelse. Timingmæssigt anbefales investorer at afvente en korrektion i 2012 for nye gunstige købsniveauer. Nuværende investorer, anbefales at holde obligationerne / valutaen igennem perioden. 0-3M: Hvis ECB lever op til forventningerne og deltager mere aktivt i gældskrisen samt hvis Fed forøger QE3 i USA, så vil MXN stortrivedes, men styrkelsen af EURUSD vil styrke EURMXN. 3-6M: Over årsskiftet ser vi MXN styrket overfor EUR i takt med at den ventede USD-styrkelse udspiller sig. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer at væksten i USA vedbliver at outperforme Europa gennem hele 2013 samt at globaløkonomien genfinder fodfæste. Det vil styrke MXN overfor EUR. En eskalering af den europæiske gældskrise vil ramme EM meget hårdt. Investorer og banker vil lukke ned for risikofyldte positioner og med de seneste års massive EMefterspørgsel, så vil aktiver fra EM komme under salgspres. USA oplever et tilbagefald i nøgletallene a la foråret Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne under pres, vil det smitte negativt af på MXN. Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne markant under pres vil det smitte negativt af på MXN. Centralbanken sænker renten (højest usandsynligt). Kartellerne øger uroen, hvilket kan presse de økonomiske reformer, og det risikerer at ramme væksten samt investor inflow fra udlandet. 3/11

4 Sydafrika SARB renten ligger på 5,5 %. Centralbanken er pt. fokuseret på inflationen og stigende fødevarepriser vil presse inflationen op. Væksten begynder igen af bøje af, hvilket giver centralbanken grund til bekymring, og en rentesænkning kan derfor ikke afskrives. Budgetunderskuddet er for stort (knap 5 % af BNP), men den samlede statsgæld under 40 % af BNP. Handelsbalancen er negativ og Sydafrika er afhængig af udenlandsk kapital. Risiko for nedjustering af kreditværdighed efter negativt outlook af Fitch, Moodys. REER: ZAR ligger handelsvægtet lige omkring ligevægt. ZAR er undervurderet, men kortsigtet vejer den globale opbremsning og faldende metalpriser tungere. 0-3M: ZAR forventes svækket overfor EUR. Den kommende korrektion bør benyttes til at samle op på. 3-6M: USD forventes svækket, og det vil medvirke til at holde ZAR svag overfor EUR til trods for en ventet styrkelse overfor USD. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer, at globaløkonomien genfinder sit fodfæste. Det vil styrke ZAR. ZAR er et langsigtet godt køb. En holdbar løsning på Europas gældskrise. Et globalt opsving der tager fart og bliver selvbærende. Kvantitative lempelser i Europa og USA samt lempeligere pengepolitik i en række emerging markets (Kina, AUD), vil virke understøttende for risikofyldte aktiver. ZAR vil profitere. Stigende råvarepriser. Reduceret politisk ustabilitet og uenighed internt i ANCpartiet. Hvis inflationen kommer over målet (6 %) hæves renten. ZAR er blandt de mere likvide EM-valutaer og derfor typisk også blandt de første til at blive solgt fra eller købt. En fornyet runde positive nøgletal fra USA. Der er fortsat en relativ høj rente i ZAR, hvilket er med til at understøtte investorernes vedholdenhed til ZAR. Men hvis vækst- og gældskrisen blusser op, så er rente-pickup ikke tilstrækkeligt til at berolige investorerne, og et frasalg vil forekomme. ZAR er med underinvestering og betalingsbalanceunderskud meget afhængig af udenlandsk kapital. Underskuddet er blevet større igennem Fortsætter denne udviklingen risikerer ZAR at blive meget udsat i perioder med finansiel uro. Vækst i Kina er vigtig for Sydafrika. En hård eller mellemhård landing i Kina vil være ZAR-negativt. Tyrkiet Økonomien er på vej ned i gear, men inflationen vil forblive høj. Dog har inflationsudviklingen vist svage tegn på fald. Fortsætter denne tendens åbner det for CBRT lempelser. Handelsbalanceunderskuddet er fortsat stort, men er i bedring, hvilket vil være med til at styrke investorernes tiltro til TRY. Forbedringen skyldes en større stigning i eksporten end i importen i de foregående måneder. Centralbankens 5-punktsplan forventes at give finansiel- og prisstabilitet, troværdig rentepolitik, bedre reservekravs politik og mere aktiv valutareservepolitik (positivt for TRY). Vi venter uændret rente fra CBRT gennem 2012, men forventer lempelsestiltag som følge af svag vækst. Demografien understøtter et langsigtet vækstpotentiale. Tyrkiet er åben overfor lempelse af pengepolitikken qua svag vækst og en eventuel aftagende inflation. TRY-svækkelse er indtrådt hurtigere end ventet. Kortsigtet er usikkerheden stadig stor og nuværende niveau er ikke tilstrækkeligt attraktivt for et køb. 0-3M: Høj grad af usikkerhed EURTRY var vores ventede korrektionsniveau. Der er risiko for yderligere svækkelse. 3-6M: Hvis CBRT som ventet lemper pengepolitikken (ikke renten) vil det være umiddelbart TRY-negativt. Mere langsigtet kan det komme økonomien og valutaen til gode. Yderligere kvantitative lempelser fra USA, Kina og Europa er generelt positivt for TRY og EM. 6-12M: Vore makroøkonomers forventning om højere global vækst og lavere risikopræmie på EM-valutaer vil udmønte sig i en TRY-styrkelse. Se: Tyrkiet: Udfordringer på kort og lang sigt Tyrkiet: Hæver CBRT renten, vil det styrke TRY (utænkeligt). Hvis investorerne får fuld tiltro til CBRTs 5-punktplan, og CBRT genvinder troværdigheden, vil det give et boost til TRY. Kreditvækst, kerneinflation og underskud på betalingsbalancen begynder at aftage. Rentenedsættelse vil straffe TRYen hårdt. Europa: lykkedes ECB med sin redningsaktion af de sydeuropæiske lande, især Spanien, så vil det overordnet være EM-positivt. Globalt: En stærkere USD som følge af et stærkere USA vil styrke TRY. Højere global vækst vil generelt være EM og TRY-positivt Forværring af recessionen i EU vil presse TRYen. Tyrkiet: Sænker CBRT renten, vil det være meget negativt for TRY. Det voksende underskud på betalingsbalancen udgør en større og større risiko for TRY. Tyrkiet er afhængig af udenlandsk kapital ikke godt i en tid med risiko for ekstrem finansiel uro. Stiger inflationen, vil det være negativt for TRY. Tvetydige ændringer fra CBRT vil være negativt. Globalt: En generel forøgelse af risikoaversionen vil påvirke TRY negativt. Langsigtet ser vi TRY blandt de bedre performende EM-valutaer. Generel nedlukning af EM-positioner vil svække TRY. 4/11

5 Ungarn Pengepolitik: Centralbankrenten blev nedsat på de seneste to møder med 0,25 % på hvert møde, så renten er nu 6,50 %. Vi forventer, at centralbanken vil fortsætte med at teste markedet, ved at sænke rente i et adstadigt tempo. IMF/EU har fortsat en del udestående med hinanden før de evt. kan nå frem til ny låneaftale. Vækst: Ungarn er som store dele af euroland i recession. Vi forventer, at der kommer en ny låneaftale med EU/IMF, men det kræver større indrømmelser af regeringen, og det tager tid. HUF nærmer sig igen ligevægt og er nu ca. 5 % overvurderet, i fht. 10 % for et halvt år siden. 0-3M: Ny rentesænkningscyklus sætter HUF under pres. Udsigten til en konkret IMF/EU hjælpepakke primo 2013 vil sikre, at EURHUF ikke handler over 310 igen. Euro gældskrisen og forhandlingerne bestemmer den kortsigtede valutakursudvikling. 3-6M: I denne tidshorisont skal der forhandles en aftale på plads med IMF og vi forventer, at det indledningsvis vil give uro på linjerne, som vil føre til HUF-svækkelse. 6-12M: Vi forventer en succesfuld aftale, og det vil styrke HUF, idet en stor andel af den risikopræmie der ligger på HUF investeringen vil forsvinde. Vi ser en god mulighed for en langsigtet investering i Ungarn, især hvis EURHUF kommer op i intervallet Regeringen leverer de planlagte finanspolitiske stramninger. Gældskrisen i EU aftager. De globale vækstnøgletal finder fodfæste. Den negative vækst er ved at bide sig fast. Fortsætter faldet vil det presse HUF. Fortsættelse af rentenedsættelserne vil presse EURHUF op. Kapitaliseringen af de europæiske banker udgør en risiko pga. risikoen for reducerede europæiske udlån til risikofyldte investeringer herunder banker og virksomheder i Ungarn. Boligejerne og virksomhederne har lånefinansieret sig i CHF. Et løft i EURCHF vil være positivt (pt. er EURCHF på 120 niveauet). Yderligere QE fra FED, nye tiltag fra ECB eller PBoC vil understøtte HUF. I relation til CHF-lån har parlamentet vedtaget en lov, som gør det muligt for CHF-låntagere at tilbagebetale CHF-lån til fordelagtige kurser. Staten lægger valutarisikoen over på bankerne og staten. Det er fortsat negativt for HUF ved en faldende EURCHF. Regeringen siger, at de vil gøre alt for en IMF-aftale. Mister investorerne tiltroen til at aftalen kommer, så vil de sælge kraftigt ud af HUF igen er ikke urealistisk. Generelt vil en forværring af EU-gældskrisen og nedgang i væksten i EU være meget negativt for HUF. Nedlukning af kreditfaciliteter fra EU bankerne vil presse HUF. Såfremt Den Schweiziske Nationalbank ikke kan holde kursmålet på 120 i EURCHF, så vil HUF være meget sårbar pga. høj grad af låntagning i CHF. HUF vil dermed blive solgt kraftigt fra. 5/11

6 Oversigt over ugens vigtigste nøgletal på emerging markets Tidspunkt Land Begivenhed Periode Forventet Sidst Tirsdag N/A HUF Rentemøde i Magyar Nemzeti Bank of Hungary 09:00 HUF Arbejdsløshed Sep 10,50% 10,40% 13:00 ZAR Offentligt budget Sep -5,4 mia. 13:30 BRL Primær budget balance Sep 4,0 mia. 3,0 mia. 14:00 HUF Renteannoncering fra Magyar Nemzeti Bank of Hungary 6,25% 6,50% 21:30 MXN Offentligt budget Sep -167,10 mia. Onsdag 09:00 HUF Producentpriser Sep m/m -0,30% å/å 2,20% 5,10% Handelsbalance, endelig Aug 575,1mio. TRY Handelsbalance Sep -6,2 mia. -5,9 mia. 13:00 ZAR Handelsbalance Sep -8,2 mia. -12,2 mia. 02:00 CNY PMI industri (NBS) Okt 50,2 49,8 02:45 CNY PMI industri (HSBC) Okt 49,1 47,9 Torsdag N/A CZK Rentemøde i Ceska Narodni Banka N/A CZK Offentligt budget Okt -71,4 mia. N/A RUB Centralbankens valutareserver N/A 06:00 RUB PMI industri 52,4 09:00 TRY PMI industri 52,2 09:30 CZK PMI industri 48 10:00 ZAR PMI industri Okt 46,5 46,2 12:00 BRL Industriproduktion Sep m/m -0,50% 1,50% Sep å/å -3,20% -2,00% PEN Forbrugerpriser Okt m/m 0,20% 0,54% Okt å/å 3,48% 3,74% 13:00 BRL PMI industri Okt 49,9 49,8 CZK Renteannoncering fra Ceska Narodni Banka 0,25% 0,25% 18:00 BRL Handelsbalance (USD) 2000 mio mio. Fredag 09:00 PLN PMI industri 46,6 47 HUF PMI Okt 52,5 Natten til mandag 02:45 CNY PMI service (HSBC) Okt 54,3 Mandag 09:00 CZK Detailsalg Sep å/å -0,80% TRY Forbrugerpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 9,19% Producentpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 4,03% Tirsdag 06:00 RUB PMI service 53,7 09:00 CZK Industriproduktion Sep -3,10% Handelsbalance Sep 16,9 mia. 6/11

7 Valutaprognose - Emerging Markets - fra FX-Spot On, Oktober 2012 PLN Centralbank rente Valuta overfor EUR USD DKK GBP* Spot 4,75% 4,08 3,14 1,83 5,06 3M 4,25% 4,06 2,94 1,84 4,83 HUF TRY** MXN** BRL** ZAR** EUR 6M 4,00% 4,15 3,05 1,80 4,94 12M 3,75% 4,20 3,28 1,77 5,12 Spot 6,50% 278,14 213,97 0,27 344,41 3M 6,25% 295,00 213,77 0,25 351,19 6M 280,00 205,88 0,27 333,33 12M 5,50% 270,00 210,94 0,28 329,27 Spot 2,35 1,81 3,17 2,91 3M 2,40 1,74 3,11 2,86 6M 2,42 1,78 3,08 2,88 12M 2,24 1,75 3,33 2,73 Spot 16,63 12,79 0,45 20,59 3M 16,91 12,25 0,44 20,13 6M 17,00 12,50 0,44 20,24 12M 16,32 12,75 0,46 19,90 Spot 7,25% 2,64 2,04 2,82 3,26 3M 7,25% 2,69 1,95 2,77 3,20 6M 7,25% 2,68 1,97 2,78 3,19 12M 7,25% 2,59 2,02 2,88 3,15 Spot 5,00% 11,38 8,76 0,66 14,09 3M 5,00% 11,04 8,00 0,68 13,14 6M 5,00% 10,61 7,80 0,70 12,63 12M 5,00% 10,30 8,05 0,72 12,57 Spot 0,75% - 0,77 7,46 1,24 3M 0,75% - 0,72 7,46 1,19 6M 0,75% - 0,74 7,46 1, M 0,75% - 0,78 7,45 1,22 Anm.: Alle valutakryds er kvorteret efter interbank konventioner med undtagelse af kolonnen markeret med (*), der er kvorteret med GBP som basisvaluta. **) TRY, MXN, BRL, ZAR og CNY estimeres alle mod USD. Den bagvedliggende analyse for de forventede valutakurser findes i publikationen FX Spot On: Kilde: Bloomberg/Jyske Bank 7/11

8 Centralbankrenter og markedsrenter Mexico - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Tyrkiet - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Brasilien - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Sydafrika - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Rente Rente Rente 11,50% 9,00% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% Rente 5,50% 5,50% 5,00% 5,00% 5,00% Mexico Markedsrenter (swap) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Tyrkiet Markedsrenter (stat) 12,0 10,0 8,0 6,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kilde: Bloomberg, Brasilien Markedsrenter (stat) Jyske bank 12,0 11,5 11,0 10,5 10,00 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Sydafrika Markedsrenter (stat) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Markedsrenterne er ikke nødvendigvis udtryk for det investor kan opnå i rente på vores anbefalede obligationer. 8/11

9 The EMBI Global Diversified Index Instrument Returns (%) Spread Change Yield (%) 5 day Mtd Ytd (bps) (bps) Cap (%) EMBI Global Div. -0,70 0,86 15,22 4, ,00 Region Middle East 0,66 0,78 7,02 5, ,22 Africa -0,29 0,30 18,18 4, ,03 Europe -0,39 1,55 19,41 4, ,35 Asia -0,71 1,18 13,12 3, ,57 Latin -1,17 0,21 13,53 5, ,82 Country Pakistan 0,88 6,45 31,88 8, ,37 Lebanon 0,80 0,37 3,86 5, ,17 Guatamala 0,51 3,05-3, ,26 Chile 0,46 1,05 8,36 3, ,12 Nigeria 0,42 2,10 16,09 4, ,18 Iraq 0,36 2,64 20,90 6, ,81 Croatia 0,35 2,75 27,20 4, ,02 El Salvador 0,24 4,00 17,82 5, ,42 Malaysia 0,17 0,87 9,35 2, ,44 Bulgaria 0,12 0,88 8,93 1, ,47 Costa Rica 0,10 0,70-5, ,18 Turkey 0,07 0,98 19,04 4, ,89 Egypt 0,07 2,42 22,48 5, ,68 China 0,02 0,38 8,36 3, ,79 Senegal 0,02 0,25 29,57 5, ,20 Venezuela 0,01 1,21 31,95 10, ,24 Gabon 0,01 0,21 12,63 3, ,31 Belize 0,00 2,56-28,08 24, ,06 Poland -0,04 0,88 15,89 2, ,61 Georgia -0 0, ,72 19,08 5, ,36 Vietnam -0,07 3,36 17,94 3, ,64 Ghana -0, ,29 13,14 4, ,28 Jordan -0,28-0,04 7,89 4, ,24 Ukraine -0,28 3,49 22,01 7, ,21 Serbia -0,30 1,63 13,85 6, ,61 Ecuador -0,32-0,73 9,72 8, ,22 Panama -0,34 1,58 12,47 3, ,93 South Africa -0,35-1,06 10,01 3, ,55 Namibia -0,36 0,49 14,69 3, ,10 Azerbaijan -0,37 1,56-3, ,17 Belarus -0,38 1,90 24,22 8, ,58 Brazil -0,47 0,39 10,99 3, ,41 Sri Lanka -0,49 2,66 17,53 4, ,42 Russia -0,50 0,93 15,66 3, ,83 Lithuania -0,62-0,70 20,88 3, ,56 Colombia -0,69 0,59 11,38 3, ,36 Dominican Rep. -0,72 3,44 20,91 4, ,80 Mexico -0,80 0,37 10,57 3, ,77 Cote D'Ivoire -0,82 5,54 86,54 6, ,67 Mongolia -0,83 2,58-3, ,20 Jamaica -0,88-1,00 5,11 8, ,38 Kazakhstan -0,91 0,26 16,68 3, ,13 Peru -0,99 0,57 16,81 3, ,72 Philippines -1,11 0,92 15,18 3, ,01 Romania -1,15-4,01-4, ,84 Indonesia -1,25 1,00 12,07 3, ,70 Hungary -1,26 3,95 28,64 4, ,51 Uruguay -1,83-0,20 13,67 3, ,25 Argentina -13,44-11,59 0,89 12, ,70 The EMBI Global Diversified: The EMBI Global Diversified Index is a JP Morgan Chase index, which covers the aggregate return on USD-denominated bonds issued by emerging market countries and government bodies. This includes Brady bonds, loans, Eurobonds and local instruments. 45 countries are covered. The expression diversified means that the weightings of the individual countries are reduced, and the Index is therefore an excellent tool for Danish institutional investors. All returns are in USD. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The gains may increase or decline as a result of exchange-rate fluctuations. 9/11

10 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - DKK Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified -0,16-0,27 17,27 5,58 5,22 100,00 Region Europe -0,82 0,83 20,90 6,16 3,46 40,00 Asia 1,59 1,74 12,35 3,80 6,09 13,05 Latam -0,06-0,54 18,31 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -0,07-5,68 5,54 7,63 5,51 10,00 Country South Africa -0,26-6,08 5,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -0,93 0,00 16,62 4,24 6,12 6,29 Turkey 0,93 0,70 21,46 7,56 2,75 10,00 Philippines 2,71 6,47 26,83 4,52 10,26 3,05 Brazil 1,22-0,11 12,76 6,26 6,48 9,51 Peru 0,28 0,51 22,72 4,76 8,31 10,00 Poland -1,20 0,28 17,70 4,25 4,02 10,00 Russia -0,17 0,49 13,38 7,02 3,59 10,00 Malaysia 1,27 0,47 8,43 3,40 4,97 10,00 Mexico -1,01-2,50 19,24 5,85 5,94 10,00 Chile -0,03 1,40 18,92 4,15 6,28 1,15 Hungary -2,74 1,83 30,61 6,54 3,50 10,00 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - USD Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified ifi -1, , , , ,22 100,00 Region Asia 0,29 1,99 11,28 3,80 6,09 13,05 Latam -1,34-0,29 17,18 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -1,34-5,45 4,53 7,63 5,51 10,00 Europe -2,09 1,08 19,75 6,16 3,46 40,00 Country Philippines 1,40 6,73 25,62 4,52 10,26 3,05 Malaysia -0,02 0,72 7,40 3,40 4,97 10,00 Brazil -0,07 0,14 11,69 6,26 6,48 9,51 Turkey -0,35 0,95 20,30 7,56 2,75 10,00 Peru -1,00 0,76 21,55 4,76 8,31 10,00 Chile -1,30 1,65 17,79 4,15 6,28 1,15 Russia -1,44 0,74 12,31 7,02 3,59 10,00 South Africa -1,53-5,85 4,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -2,19 0,25 15,51 4,24 6,12 6,29 Mexico -2,28-2,26 18,11 5,85 5,94 10,00 Poland -2,47 0,53 16,58 4,25 4,02 10,00 Hungary -3,98 2,09 29,37 6,54 3,50 10,00 10/11

11 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Analysen Jyske Banks er kunder baseret og må på ikke informationer, kopieres. som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Dette er investeringsanalyse. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder Interessekonflikter og må ikke kopieres. Jyske Dette Bank er har en udarbejdet investeringsanalyse. procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Interessekonflikter Jyske Bank kan have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv Læs udarbejdelse mere om Jyske af Banks analyser. politik om Disse interessekonflikter: procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Finansielle modeller Beregninger Jyske Bank tager kan udgangspunkt have positioner i almindelige og/eller økonomiske et forretningsmæssigt og finansielle værktøjer. forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Risiko Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Investering i en valuta, rente/obligation og/eller råvarer er behæftet med risiko. Mange forhold, herunder økonomisk udvikling, bevægelser i kreditmarkedet, likviditetsforhold, samfundsforhold, global risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller Finansielle råvaren. modeller Handles Beregninger der i en anden tager valuta udgangspunkt end investors basisvaluta, i almindelige påtager økonomiske investor sig endvidere og finansielle en valutakursrisiko. værktøjer. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses som udtømmende. Opdatering Risiko af analysen Tilbagevendende Investering i analyser en valuta, opdateres rente/obligation løbende. Datoen for og/eller seneste opdatering råvarer fremgår er behæftet af analysens med forside. risiko. Mange forhold, herunder økonomisk Separate udvikling, analyser bevægelser publiceres kun i kreditmarkedet, en gang og opdateres likviditetsforhold, ikke. Offentliggørelsesdatoen samfundsforhold, fremgår af analysens global forside. risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren. Handelskurser Alle Handles oplyste der kurser i en er aktuelle anden handelskurser valuta end på investors tidspunktet basisvaluta, for analysens offentliggørelse påtager investor med mindre sig andet endvidere er anført. en valutakursrisiko. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses Anbefalinger som udtømmende. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, Opdatering volumen-, af analysen markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tilbagevendende analyser opdateres løbende. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside. Separate analyser publiceres kun en gang og opdateres ikke. Offentliggørelsesdatoen fremgår af analysens forside. Handelskurser Alle oplyste kurser er aktuelle handelskurser på tidspunktet for analysens offentliggørelse med mindre andet er anført. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. 11/11

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 30-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

EM WEEKLY. Emerging Markets Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta. Dette er en Investeringsanalyse

EM WEEKLY. Emerging Markets Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta. Dette er en Investeringsanalyse Dette er en Investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Valutaanalyse Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Analytiker: Leander Dreyer +45 89 89 71 68 Leander@ jyskebank.dk Makroøkonom: Peter S. Øemig +45 89

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 09-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 31-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets 28-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

EM WEEKLY. Emerging Markets Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta. Dette er en Investeringsanalyse

EM WEEKLY. Emerging Markets Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta. Dette er en Investeringsanalyse Dette er en Investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Valutaanalyse Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Analytiker: Leander Dreyer +45 89 89 71 68 Leander@ jyskebank.dk Makroøkonom: Peter S. Øemig +45 89

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 03-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 12-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets 01-04-14 Valuta 01-04-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland 6.6.214 Tyrkiet: Nyder godt af Euroland Vi anbefaler KØB af KfW 5 % 4-8-216 (TRY) Hvorfor: Attraktiv rente. Cyklisk robust vækst Eksterne ubalancer i bedring Hjælp fra ECB Vi anbefaler køb af Kfw 5 % 216,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

NZDDKK er toppet. Mod dollaren er vores synspunkt langt mere ligetil vi forventer svækkelse af NZD.

NZDDKK er toppet. Mod dollaren er vores synspunkt langt mere ligetil vi forventer svækkelse af NZD. NZDDKK er toppet Vi mener, at NZDDKK har toppet. EUR (og DKK) står overfor en generel svækkelse, men vi ser endnu større svaghed i NZD. Det er mest sandsynligt, at NZDDKK forbliver indenfor båndet 4,28-4,84

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 -

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 - 29-08-14 Valuta 29-08-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Et skeptisk rentemarked

Et skeptisk rentemarked Et skeptisk rentemarked Skepsis præger rentemarkedet. Årets laveste ige rente i Tyskland blev noteret i starten af maj, mens den amerikanske rente også lå meget lavt. Mange havde forventet, at den begyndende

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Emerging Markets - Update

Emerging Markets - Update Emerging Markets - Update Dato: 9. september 2011 Relaterede publikationer: Investering Finansiel nyhedsoversigt I denne uge er fokus på konsekvenserne af CHF- fastkurs - regimet for de østeuropæiske EM-lande,

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds.

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds. 09-09-13 Valuta 10-09-13 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 sep-19 Rente, % Rente, % 15.02.2018 Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald Opjustering af antallet af renteforhøjelser fra Fed Renteprognosen

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

High Yield HighLights Uge 15

High Yield HighLights Uge 15 High Yield HighLights Uge 15 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: Index 25% 20% 15% High Yield Return - Yearly performace 2010 2011 2012 2013 - Ontex IV Vi optager dækning

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Emerging Markets Update Uge 49

Emerging Markets Update Uge 49 Emerging Markets Update Uge 9 Dato:. december Relaterede publikationer: Investering Brasilien lemper på skatter for at undgå yderligere svækkelse af BRL Polens centralbank nedsatte som forventet styringsrenten

Læs mere