Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv"

Transkript

1 Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende indstrømning vi har set, siden de store centralbanker kom på banen i september, fortsætter. Endnu er det fortsat obligationer i kernevaluta, som investorerne primært søger imod, og det skal naturligvis ses i lyset af udsigterne til meget lave renter i længere tid i bl.a. USA. Men vi ser det også som et udtryk for, at investorerne generelt har en øget tillid til EM blandt andet på baggrund af gode fundamentaler. Herunder bl.a. et højere vækstpotentiale og lave gældsætning. Vi har også set tegn på øget appetit efter EM-obligationer i lokalvaluta. Investorernes frygten for obligationer i lokalvaluta er naturligvis, at der er en åbenlys risiko for at valutaen kan komme under pres, hvis risikoappetitten aftager eller centralbankerne i EM for alvor begynder at sænke renten. Eller som vi senest har set det, i bl.a. Sydafrika, at der opstår intern uro (strejker mv.), og deraf generel stor usikkerhed. Den generelle risikoappetit er naturligvis afhængig af de globale risici, der dominerer markedet. Det mest aktuelle lige nu, og måske en smule undervurderet af finansielle markeder, er risikoen og konsekvenserne for væksten ifm. fiscal Cliff i USA. Inden en løsning kan findes skal valget først overstås 6. november. Men alt afhængig af udfaldet af valget, og om flertallet i senatet bliver fra samme parti som præsidenten vil have betydning for, hvor hurtigt man kan finde en løsning. Spanien og eurokrisen ligger også fortsat i baggrunden, og er med potentiale for fuldstændig at fjerne investorernes risikoappetit. Og så er den globale vækst fortsat særdeles svag, og det kan i sidste ende underminere investorernes appetit på mere risikofyldte aktiver. Her kan vi dog glæde os over lidt bedre nøgletal fra Kina og USA på det seneste. Den kommende uge i EM byder på PMI-opgørelser fra en lang række EM-lande hhv. natten til torsdag og i løbet af torsdag. Derudover kommer der industriproduktion fra Brasilien torsdag. Mandag kommer der forbrugerpriser fra Tyrkiet, som vedvarende har vist vanskeligheder ved for alvor at aftage. Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Analytikere: Leander Dreyer Makroøkonom: Peter S. Øemig Analytikerassistenter: Katrine Trærup Morten Nielsen Ansvarsfraskrivelse: Se venligst sidste side Oversigt over anbefalinger på EM obligationer i lokalvaluta Land Anbefaling Obligation Fondskode Rating Valuta Forventet 12 mdr. afkast (%) Obligation Samlet Brasilien KØB 7,5 KFW 2015 B07556 AAA 1,4 4,4 5,9 Brasilien KØB EBRD 9% BO7873 AAA 1,4 4,8 6,3 Mexico KØB MBONO B74257 A- 3,7 6,3 10,3 Sydafrika KØB SAGB 7, B03399 A- 8,8 4,9 14,1 Gå til modelporteføljen for yderligere anbefalinger Anm: En valutakurs over 1, ved periodens slutning, betyder en svækkelse af den pågældende valuta i forhold til for 12 måneder siden. Se historiske afkast på anbefalede obligationer på dette link. Priser opgivet i denne publikation er udbudspriser. Alle afkast er før omkostninger, da afkast efter omkostninger vil være afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Således kan prognoser ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ratings er fra Moody s, S&P og Fitch. Kontakt din kunderådgiver for yderligere information og fact sheets på de enkelte obligationer. 1/11

2 EM generelt Investorernes appetit efter EM er intakt. Også selvom problemerne er langt fra svundet fra den globale økonomiske overflade, hvor der fortsat hersker stor usikkerhed. omkring Eurokrisen, fiscal cliff i USA og om Kina er på vej mod en hård landing. Lurende i baggrunden og en næsten evig kilde til usikkerhed er fortsat eurokrisen, som vi fortsat venter, vil blusse op fra tid til anden, og deraf tage markedets opmærksomhed. Der er ingen tvivl om at der lang vej endnu inden krisen i Euroland er overstået. Der er væsentlig bedre plads til at understøtte økonomierne finans- og pengepolitisk, hvis der skulle være behov for det. Den politiske stabilitet er bedret i EM og landenes positioner af valutareserver er styrket markant de seneste år. Historisk har EM været kendetegnet af lavere kreditvurdering, større volatilitet og højere risikopræmie end i de udviklede økonomier. Det er på retur, og EM betragtes i dag som en mindre risikofyldt aktivklasse end tidligere. Se: EM af voksende betydning for investorer. Nedbringelse af gældsætning, udvikling af den finansielle sektor, øget eksport, politisk stabilitet og reformer vil øge investorernes interesse for EM. Den globale økonomi er fortsat bebyrdet med store risici. Det er lige fra usikkerhed omkring Spaniens tilkendegivelse af, at have behov for hjælp fra ECB til fiscal cliff i USA og en fortsat svag global vækst. Endnu besidder markedet en vis modstandsdygtighed understøttet af stimulanserne fra de store centralbanker. Udsigt til centralbanker i EM, der er neutrale eller let lempelige, en fortsat global risikoappetit og udsigt til, at Fed vil gøre meget for at holde renterne i USA lave i lang tid gør, at de globale investorer vil jagte højere afkast på andre markeder, og her er EM en af de attraktive aktivklasser. EM er fortsat en risikofyldt aktivklasse, der er afhængig af stemningen på de finansielle markeder, og herunder investorernes risikoappetit. Og der er fortsat betydelige risici i verdensøkonomien, der kan vende stemningen. Vækstnedgang i Kina og EM s store afhængighed af råvarer. Hertil kommer, at den globale økonomi har tabt fart i løbet af første halvår, og der er risiko for yderligere vækstskuffelser i andet halvår. Det er med risiko for at presse investorerne til en ny runde frasalg af de spekulative aktiver, hvorunder EM tilhører. Brasilien Centralbankrenten i Brasilien er 7,25 % Inflationsmålsætningen er på 4,5 % +/- 2 %. Pt. ligger inflationen omkring 5 % og har stabiliseret sig der. Brasilien har underskud på betalingsbalancen (ca. 2 % BNP), men har i mange år succesfuldt importeret kapital. Centralbanken har primært fokus på at skabe vækst. Eksportsektoren udgør ca. 10 % af økonomien. Den indenlandske økonomi er således en vigtig drivkraft. Detailsalget har imidlertid vist svaghedstegn gennem Ud fra en REER-betragtning (5-års glidende gns.) er BRL tæt på handelsvægtet gennemsnit. De høje renteforskelle mellem BRL og (USD, EUR) gør en investering i BRL langsigtet attraktiv. 0-3M: De kraftige stigninger i risikofyldte aktiver siden det sene forår har ikke været til gavn for BRL. En korrektion kan imidlertid skabe et attraktivt grundlag for et langsigtet køb. FED og ECBs tiltag den seneste måned forventes at stabilisere gældskrisen og efterspørgslen, hvilket vil understøtte BRL. 6-12M: Vore makroøkonomer venter stabilisering af global vækst. Det vil give medvind til BRL. Vi anbefaler, at man fastholder sine BRL-investeringer. Den primære kurstrigger at holde øje med er intensiveret aktivitet fra ECB og Fed. Initierer ECB en konkret plan for opkøb af spanske obligationer, så vil EM-markets stortrives. Forøger Fed størrelsen af de månedlige open ended opkøb eller igangsætter PBoC nye pengepolitiske lempelser, vil BRL blive styrket. BRL vil især vinde på kraftige lempelser fra Kina. Hvis BCB mod forventning holder renten uændret, vil det være BRL-positivt. Renten er pt. historisk lav, og konsensus taler for en stabiliserende rente. En opjustering af landets kreditvurdering er BRL-positivt. Stigende efterspørgsel efter risikable aktiver vil understøtte BRL, som pt. er undervurderet i forhold til det generelle Emerging Markets. En forværring af den europæiske gældskrise. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan give nedlukning af aktiver fra EM. Dette punkt er af mindre betydning for BRL end for EM lande tættere på Europa. En mellemhård landing i Kina med kraftigt faldt i efterspørgslen efter råvarer fra Brasilien, vil sætte BRL under pres. Investorerne er kraftigt positioneret i både aktie- og obligationsmarkedet, hvilket er en betydelig risiko, da investorerne sælger ud, hvis volatiliteten øges på finansmarkedet. Centralbanken er mere pro vækst end inflation, ensbetydende med at de er hurtigere til at sænke renten end inflationen tilsiger. Ny beskatning af udenlandske investorer vil give et forøget frasalg af BRL aktiver/beholdning. 2/11

3 Malaysia Væksten i 2K var på 5,4 % å/å, sammenlignet med en vækst på 4,9 % å/å i 1K. Ved det seneste pengepolitiske møde den 5. juli besluttede Bank of Malaysia at fastholde deres rente (overnight policy rate, OPR) på 3 %. En meget åben økonomi, hvor eksporten udgør ca. 100 % af BNP. Næsten 1/3 af eksporten er råvarer. Eksportudsigterne er usikre, med en svag hældning mod en nedtur. Indenlandsk efterspørgsel er den primære vækst driver, hvilket kan modvirke den negative effekt af den faldende eksport. Inflation på 1,7 % (å/å). Renterne er forholdsvis lave Investering i MYR-obligationer er af defensiv karakter indenfor EM-universet. MYR er en lav-beta valuta, og reagerer typisk mindre på markedsbevægelser end andre EM-valutaer. MYR reagerer dog ved kraftigt stigende risikoaversion. I 2008/2009 reagerede centralbanken pengepolitisk ved at sænke renten og accepterede også, at valutaen svækkede sig. MYR har historisk haft en høj korrelation med CNY, og er derfor en indirekte eksponering mod den kinesiske valuta. Højt vækstpotentiale. Bedring i den globale økonomi vil smitte kraftigt af på den meget åbne og konjunkturfølsomme malaysiske økonomi og industri. En styrkelse af CNY. Evt. via liberalisering af kapitalmarkedet i Kina. Kraftige finans- og pengepolitiske lempelser i Kina, og deraf et løft til væksten. En hård landing i Kina eller global vækstnedgang. Forværring af den europæiske gældskrise, og deraf øget risikoaversion. En fortsat recession i Europa vil forværre eksporten i 2013, på trods af en stigning i gennemsnitlige råvarepriser. Stort udenlandsk ejerskab i lokale obligationer (lidt mere end 1/3). Kina blev Malaysias største eksportmarked i Valg i Malaysia, der forventes i oktober (skal afholdes inden Marts 2013), vil intensivere fokus på offentlige udgifter og leveomkostninger. Mexico Centralbankrenten er 4,50 % - blandt de laveste i vores EM univers. Vi forventer ingen ændringer i renten i de næste 12 måneder. Der er stabil økonomisk vækst i Mexico. ¾ af eksporten afsættes til USA (Nøgletallene i USD viser tegn på forkølelse, hvilket presser MXN). Præsidentvalget er overstået, hvilket har givet investorerne fornyet tiltro til reformpolitikken. Udebliver reformerne vil det kunne presse MXN på sigt. Konkurrenceevnen er høj qua lave enhedslønomkostninger. Det forventer vi vil komme MXN yderligere til gode i de næste par år. Kapitaliseringen af de Europæiske banker kan generelt blive en udfordring for EM-valuta. Der er et lille underskud på betalingsbalancen. MXN er overvurderet i forhold til REER. MXN er en dollar-relateret valuta => svag faldende EURUSD er positivt for EURMXN. En kraftigt faldende EURUSD, som følge af stigning i risikoaversionen, vil være negativt for MXN. Vi forventer kortsigtet USD-svækkelse med efterfølgende styrkelse pga. fokus på USA s forestående udfordringer. Det vil være med til at presse MXN i det kommende kvartal. En mellemhård landing til Kina vil få væksten ned globalt set og presse EM valutaer generelt. Eskalering af kartel uro vil give modvind til MXN. MXN har outperformet øvrige EM valutaer i den seneste periode, og derfor vil MXN stå forrest i køen ved den kommende svækkelse. Timingmæssigt anbefales investorer at afvente en korrektion i 2012 for nye gunstige købsniveauer. Nuværende investorer, anbefales at holde obligationerne / valutaen igennem perioden. 0-3M: Hvis ECB lever op til forventningerne og deltager mere aktivt i gældskrisen samt hvis Fed forøger QE3 i USA, så vil MXN stortrivedes, men styrkelsen af EURUSD vil styrke EURMXN. 3-6M: Over årsskiftet ser vi MXN styrket overfor EUR i takt med at den ventede USD-styrkelse udspiller sig. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer at væksten i USA vedbliver at outperforme Europa gennem hele 2013 samt at globaløkonomien genfinder fodfæste. Det vil styrke MXN overfor EUR. En eskalering af den europæiske gældskrise vil ramme EM meget hårdt. Investorer og banker vil lukke ned for risikofyldte positioner og med de seneste års massive EMefterspørgsel, så vil aktiver fra EM komme under salgspres. USA oplever et tilbagefald i nøgletallene a la foråret Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne under pres, vil det smitte negativt af på MXN. Mexico er olieeksportør. Kommer oliepriserne markant under pres vil det smitte negativt af på MXN. Centralbanken sænker renten (højest usandsynligt). Kartellerne øger uroen, hvilket kan presse de økonomiske reformer, og det risikerer at ramme væksten samt investor inflow fra udlandet. 3/11

4 Sydafrika SARB renten ligger på 5,5 %. Centralbanken er pt. fokuseret på inflationen og stigende fødevarepriser vil presse inflationen op. Væksten begynder igen af bøje af, hvilket giver centralbanken grund til bekymring, og en rentesænkning kan derfor ikke afskrives. Budgetunderskuddet er for stort (knap 5 % af BNP), men den samlede statsgæld under 40 % af BNP. Handelsbalancen er negativ og Sydafrika er afhængig af udenlandsk kapital. Risiko for nedjustering af kreditværdighed efter negativt outlook af Fitch, Moodys. REER: ZAR ligger handelsvægtet lige omkring ligevægt. ZAR er undervurderet, men kortsigtet vejer den globale opbremsning og faldende metalpriser tungere. 0-3M: ZAR forventes svækket overfor EUR. Den kommende korrektion bør benyttes til at samle op på. 3-6M: USD forventes svækket, og det vil medvirke til at holde ZAR svag overfor EUR til trods for en ventet styrkelse overfor USD. 6-12M: Vore makroøkonomer forventer, at globaløkonomien genfinder sit fodfæste. Det vil styrke ZAR. ZAR er et langsigtet godt køb. En holdbar løsning på Europas gældskrise. Et globalt opsving der tager fart og bliver selvbærende. Kvantitative lempelser i Europa og USA samt lempeligere pengepolitik i en række emerging markets (Kina, AUD), vil virke understøttende for risikofyldte aktiver. ZAR vil profitere. Stigende råvarepriser. Reduceret politisk ustabilitet og uenighed internt i ANCpartiet. Hvis inflationen kommer over målet (6 %) hæves renten. ZAR er blandt de mere likvide EM-valutaer og derfor typisk også blandt de første til at blive solgt fra eller købt. En fornyet runde positive nøgletal fra USA. Der er fortsat en relativ høj rente i ZAR, hvilket er med til at understøtte investorernes vedholdenhed til ZAR. Men hvis vækst- og gældskrisen blusser op, så er rente-pickup ikke tilstrækkeligt til at berolige investorerne, og et frasalg vil forekomme. ZAR er med underinvestering og betalingsbalanceunderskud meget afhængig af udenlandsk kapital. Underskuddet er blevet større igennem Fortsætter denne udviklingen risikerer ZAR at blive meget udsat i perioder med finansiel uro. Vækst i Kina er vigtig for Sydafrika. En hård eller mellemhård landing i Kina vil være ZAR-negativt. Tyrkiet Økonomien er på vej ned i gear, men inflationen vil forblive høj. Dog har inflationsudviklingen vist svage tegn på fald. Fortsætter denne tendens åbner det for CBRT lempelser. Handelsbalanceunderskuddet er fortsat stort, men er i bedring, hvilket vil være med til at styrke investorernes tiltro til TRY. Forbedringen skyldes en større stigning i eksporten end i importen i de foregående måneder. Centralbankens 5-punktsplan forventes at give finansiel- og prisstabilitet, troværdig rentepolitik, bedre reservekravs politik og mere aktiv valutareservepolitik (positivt for TRY). Vi venter uændret rente fra CBRT gennem 2012, men forventer lempelsestiltag som følge af svag vækst. Demografien understøtter et langsigtet vækstpotentiale. Tyrkiet er åben overfor lempelse af pengepolitikken qua svag vækst og en eventuel aftagende inflation. TRY-svækkelse er indtrådt hurtigere end ventet. Kortsigtet er usikkerheden stadig stor og nuværende niveau er ikke tilstrækkeligt attraktivt for et køb. 0-3M: Høj grad af usikkerhed EURTRY var vores ventede korrektionsniveau. Der er risiko for yderligere svækkelse. 3-6M: Hvis CBRT som ventet lemper pengepolitikken (ikke renten) vil det være umiddelbart TRY-negativt. Mere langsigtet kan det komme økonomien og valutaen til gode. Yderligere kvantitative lempelser fra USA, Kina og Europa er generelt positivt for TRY og EM. 6-12M: Vore makroøkonomers forventning om højere global vækst og lavere risikopræmie på EM-valutaer vil udmønte sig i en TRY-styrkelse. Se: Tyrkiet: Udfordringer på kort og lang sigt Tyrkiet: Hæver CBRT renten, vil det styrke TRY (utænkeligt). Hvis investorerne får fuld tiltro til CBRTs 5-punktplan, og CBRT genvinder troværdigheden, vil det give et boost til TRY. Kreditvækst, kerneinflation og underskud på betalingsbalancen begynder at aftage. Rentenedsættelse vil straffe TRYen hårdt. Europa: lykkedes ECB med sin redningsaktion af de sydeuropæiske lande, især Spanien, så vil det overordnet være EM-positivt. Globalt: En stærkere USD som følge af et stærkere USA vil styrke TRY. Højere global vækst vil generelt være EM og TRY-positivt Forværring af recessionen i EU vil presse TRYen. Tyrkiet: Sænker CBRT renten, vil det være meget negativt for TRY. Det voksende underskud på betalingsbalancen udgør en større og større risiko for TRY. Tyrkiet er afhængig af udenlandsk kapital ikke godt i en tid med risiko for ekstrem finansiel uro. Stiger inflationen, vil det være negativt for TRY. Tvetydige ændringer fra CBRT vil være negativt. Globalt: En generel forøgelse af risikoaversionen vil påvirke TRY negativt. Langsigtet ser vi TRY blandt de bedre performende EM-valutaer. Generel nedlukning af EM-positioner vil svække TRY. 4/11

5 Ungarn Pengepolitik: Centralbankrenten blev nedsat på de seneste to møder med 0,25 % på hvert møde, så renten er nu 6,50 %. Vi forventer, at centralbanken vil fortsætte med at teste markedet, ved at sænke rente i et adstadigt tempo. IMF/EU har fortsat en del udestående med hinanden før de evt. kan nå frem til ny låneaftale. Vækst: Ungarn er som store dele af euroland i recession. Vi forventer, at der kommer en ny låneaftale med EU/IMF, men det kræver større indrømmelser af regeringen, og det tager tid. HUF nærmer sig igen ligevægt og er nu ca. 5 % overvurderet, i fht. 10 % for et halvt år siden. 0-3M: Ny rentesænkningscyklus sætter HUF under pres. Udsigten til en konkret IMF/EU hjælpepakke primo 2013 vil sikre, at EURHUF ikke handler over 310 igen. Euro gældskrisen og forhandlingerne bestemmer den kortsigtede valutakursudvikling. 3-6M: I denne tidshorisont skal der forhandles en aftale på plads med IMF og vi forventer, at det indledningsvis vil give uro på linjerne, som vil føre til HUF-svækkelse. 6-12M: Vi forventer en succesfuld aftale, og det vil styrke HUF, idet en stor andel af den risikopræmie der ligger på HUF investeringen vil forsvinde. Vi ser en god mulighed for en langsigtet investering i Ungarn, især hvis EURHUF kommer op i intervallet Regeringen leverer de planlagte finanspolitiske stramninger. Gældskrisen i EU aftager. De globale vækstnøgletal finder fodfæste. Den negative vækst er ved at bide sig fast. Fortsætter faldet vil det presse HUF. Fortsættelse af rentenedsættelserne vil presse EURHUF op. Kapitaliseringen af de europæiske banker udgør en risiko pga. risikoen for reducerede europæiske udlån til risikofyldte investeringer herunder banker og virksomheder i Ungarn. Boligejerne og virksomhederne har lånefinansieret sig i CHF. Et løft i EURCHF vil være positivt (pt. er EURCHF på 120 niveauet). Yderligere QE fra FED, nye tiltag fra ECB eller PBoC vil understøtte HUF. I relation til CHF-lån har parlamentet vedtaget en lov, som gør det muligt for CHF-låntagere at tilbagebetale CHF-lån til fordelagtige kurser. Staten lægger valutarisikoen over på bankerne og staten. Det er fortsat negativt for HUF ved en faldende EURCHF. Regeringen siger, at de vil gøre alt for en IMF-aftale. Mister investorerne tiltroen til at aftalen kommer, så vil de sælge kraftigt ud af HUF igen er ikke urealistisk. Generelt vil en forværring af EU-gældskrisen og nedgang i væksten i EU være meget negativt for HUF. Nedlukning af kreditfaciliteter fra EU bankerne vil presse HUF. Såfremt Den Schweiziske Nationalbank ikke kan holde kursmålet på 120 i EURCHF, så vil HUF være meget sårbar pga. høj grad af låntagning i CHF. HUF vil dermed blive solgt kraftigt fra. 5/11

6 Oversigt over ugens vigtigste nøgletal på emerging markets Tidspunkt Land Begivenhed Periode Forventet Sidst Tirsdag N/A HUF Rentemøde i Magyar Nemzeti Bank of Hungary 09:00 HUF Arbejdsløshed Sep 10,50% 10,40% 13:00 ZAR Offentligt budget Sep -5,4 mia. 13:30 BRL Primær budget balance Sep 4,0 mia. 3,0 mia. 14:00 HUF Renteannoncering fra Magyar Nemzeti Bank of Hungary 6,25% 6,50% 21:30 MXN Offentligt budget Sep -167,10 mia. Onsdag 09:00 HUF Producentpriser Sep m/m -0,30% å/å 2,20% 5,10% Handelsbalance, endelig Aug 575,1mio. TRY Handelsbalance Sep -6,2 mia. -5,9 mia. 13:00 ZAR Handelsbalance Sep -8,2 mia. -12,2 mia. 02:00 CNY PMI industri (NBS) Okt 50,2 49,8 02:45 CNY PMI industri (HSBC) Okt 49,1 47,9 Torsdag N/A CZK Rentemøde i Ceska Narodni Banka N/A CZK Offentligt budget Okt -71,4 mia. N/A RUB Centralbankens valutareserver N/A 06:00 RUB PMI industri 52,4 09:00 TRY PMI industri 52,2 09:30 CZK PMI industri 48 10:00 ZAR PMI industri Okt 46,5 46,2 12:00 BRL Industriproduktion Sep m/m -0,50% 1,50% Sep å/å -3,20% -2,00% PEN Forbrugerpriser Okt m/m 0,20% 0,54% Okt å/å 3,48% 3,74% 13:00 BRL PMI industri Okt 49,9 49,8 CZK Renteannoncering fra Ceska Narodni Banka 0,25% 0,25% 18:00 BRL Handelsbalance (USD) 2000 mio mio. Fredag 09:00 PLN PMI industri 46,6 47 HUF PMI Okt 52,5 Natten til mandag 02:45 CNY PMI service (HSBC) Okt 54,3 Mandag 09:00 CZK Detailsalg Sep å/å -0,80% TRY Forbrugerpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 9,19% Producentpriser Okt m/m 1,03% Okt å/å 4,03% Tirsdag 06:00 RUB PMI service 53,7 09:00 CZK Industriproduktion Sep -3,10% Handelsbalance Sep 16,9 mia. 6/11

7 Valutaprognose - Emerging Markets - fra FX-Spot On, Oktober 2012 PLN Centralbank rente Valuta overfor EUR USD DKK GBP* Spot 4,75% 4,08 3,14 1,83 5,06 3M 4,25% 4,06 2,94 1,84 4,83 HUF TRY** MXN** BRL** ZAR** EUR 6M 4,00% 4,15 3,05 1,80 4,94 12M 3,75% 4,20 3,28 1,77 5,12 Spot 6,50% 278,14 213,97 0,27 344,41 3M 6,25% 295,00 213,77 0,25 351,19 6M 280,00 205,88 0,27 333,33 12M 5,50% 270,00 210,94 0,28 329,27 Spot 2,35 1,81 3,17 2,91 3M 2,40 1,74 3,11 2,86 6M 2,42 1,78 3,08 2,88 12M 2,24 1,75 3,33 2,73 Spot 16,63 12,79 0,45 20,59 3M 16,91 12,25 0,44 20,13 6M 17,00 12,50 0,44 20,24 12M 16,32 12,75 0,46 19,90 Spot 7,25% 2,64 2,04 2,82 3,26 3M 7,25% 2,69 1,95 2,77 3,20 6M 7,25% 2,68 1,97 2,78 3,19 12M 7,25% 2,59 2,02 2,88 3,15 Spot 5,00% 11,38 8,76 0,66 14,09 3M 5,00% 11,04 8,00 0,68 13,14 6M 5,00% 10,61 7,80 0,70 12,63 12M 5,00% 10,30 8,05 0,72 12,57 Spot 0,75% - 0,77 7,46 1,24 3M 0,75% - 0,72 7,46 1,19 6M 0,75% - 0,74 7,46 1, M 0,75% - 0,78 7,45 1,22 Anm.: Alle valutakryds er kvorteret efter interbank konventioner med undtagelse af kolonnen markeret med (*), der er kvorteret med GBP som basisvaluta. **) TRY, MXN, BRL, ZAR og CNY estimeres alle mod USD. Den bagvedliggende analyse for de forventede valutakurser findes i publikationen FX Spot On: Kilde: Bloomberg/Jyske Bank 7/11

8 Centralbankrenter og markedsrenter Mexico - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Tyrkiet - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Brasilien - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Sydafrika - Centralbankrente Dato JB forventet om 3 måneder JB forventet om 6 måneder JB forventet om 12 måneder Rente Rente Rente 11,50% 9,00% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% Rente 5,50% 5,50% 5,00% 5,00% 5,00% Mexico Markedsrenter (swap) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Tyrkiet Markedsrenter (stat) 12,0 10,0 8,0 6,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Kilde: Bloomberg, Brasilien Markedsrenter (stat) Jyske bank 12,0 11,5 11,0 10,5 10,00 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Sydafrika Markedsrenter (stat) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år Kilde: Bloomberg, Jyske bank Markedsrenterne er ikke nødvendigvis udtryk for det investor kan opnå i rente på vores anbefalede obligationer. 8/11

9 The EMBI Global Diversified Index Instrument Returns (%) Spread Change Yield (%) 5 day Mtd Ytd (bps) (bps) Cap (%) EMBI Global Div. -0,70 0,86 15,22 4, ,00 Region Middle East 0,66 0,78 7,02 5, ,22 Africa -0,29 0,30 18,18 4, ,03 Europe -0,39 1,55 19,41 4, ,35 Asia -0,71 1,18 13,12 3, ,57 Latin -1,17 0,21 13,53 5, ,82 Country Pakistan 0,88 6,45 31,88 8, ,37 Lebanon 0,80 0,37 3,86 5, ,17 Guatamala 0,51 3,05-3, ,26 Chile 0,46 1,05 8,36 3, ,12 Nigeria 0,42 2,10 16,09 4, ,18 Iraq 0,36 2,64 20,90 6, ,81 Croatia 0,35 2,75 27,20 4, ,02 El Salvador 0,24 4,00 17,82 5, ,42 Malaysia 0,17 0,87 9,35 2, ,44 Bulgaria 0,12 0,88 8,93 1, ,47 Costa Rica 0,10 0,70-5, ,18 Turkey 0,07 0,98 19,04 4, ,89 Egypt 0,07 2,42 22,48 5, ,68 China 0,02 0,38 8,36 3, ,79 Senegal 0,02 0,25 29,57 5, ,20 Venezuela 0,01 1,21 31,95 10, ,24 Gabon 0,01 0,21 12,63 3, ,31 Belize 0,00 2,56-28,08 24, ,06 Poland -0,04 0,88 15,89 2, ,61 Georgia -0 0, ,72 19,08 5, ,36 Vietnam -0,07 3,36 17,94 3, ,64 Ghana -0, ,29 13,14 4, ,28 Jordan -0,28-0,04 7,89 4, ,24 Ukraine -0,28 3,49 22,01 7, ,21 Serbia -0,30 1,63 13,85 6, ,61 Ecuador -0,32-0,73 9,72 8, ,22 Panama -0,34 1,58 12,47 3, ,93 South Africa -0,35-1,06 10,01 3, ,55 Namibia -0,36 0,49 14,69 3, ,10 Azerbaijan -0,37 1,56-3, ,17 Belarus -0,38 1,90 24,22 8, ,58 Brazil -0,47 0,39 10,99 3, ,41 Sri Lanka -0,49 2,66 17,53 4, ,42 Russia -0,50 0,93 15,66 3, ,83 Lithuania -0,62-0,70 20,88 3, ,56 Colombia -0,69 0,59 11,38 3, ,36 Dominican Rep. -0,72 3,44 20,91 4, ,80 Mexico -0,80 0,37 10,57 3, ,77 Cote D'Ivoire -0,82 5,54 86,54 6, ,67 Mongolia -0,83 2,58-3, ,20 Jamaica -0,88-1,00 5,11 8, ,38 Kazakhstan -0,91 0,26 16,68 3, ,13 Peru -0,99 0,57 16,81 3, ,72 Philippines -1,11 0,92 15,18 3, ,01 Romania -1,15-4,01-4, ,84 Indonesia -1,25 1,00 12,07 3, ,70 Hungary -1,26 3,95 28,64 4, ,51 Uruguay -1,83-0,20 13,67 3, ,25 Argentina -13,44-11,59 0,89 12, ,70 The EMBI Global Diversified: The EMBI Global Diversified Index is a JP Morgan Chase index, which covers the aggregate return on USD-denominated bonds issued by emerging market countries and government bodies. This includes Brady bonds, loans, Eurobonds and local instruments. 45 countries are covered. The expression diversified means that the weightings of the individual countries are reduced, and the Index is therefore an excellent tool for Danish institutional investors. All returns are in USD. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The gains may increase or decline as a result of exchange-rate fluctuations. 9/11

10 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - DKK Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified -0,16-0,27 17,27 5,58 5,22 100,00 Region Europe -0,82 0,83 20,90 6,16 3,46 40,00 Asia 1,59 1,74 12,35 3,80 6,09 13,05 Latam -0,06-0,54 18,31 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -0,07-5,68 5,54 7,63 5,51 10,00 Country South Africa -0,26-6,08 5,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -0,93 0,00 16,62 4,24 6,12 6,29 Turkey 0,93 0,70 21,46 7,56 2,75 10,00 Philippines 2,71 6,47 26,83 4,52 10,26 3,05 Brazil 1,22-0,11 12,76 6,26 6,48 9,51 Peru 0,28 0,51 22,72 4,76 8,31 10,00 Poland -1,20 0,28 17,70 4,25 4,02 10,00 Russia -0,17 0,49 13,38 7,02 3,59 10,00 Malaysia 1,27 0,47 8,43 3,40 4,97 10,00 Mexico -1,01-2,50 19,24 5,85 5,94 10,00 Chile -0,03 1,40 18,92 4,15 6,28 1,15 Hungary -2,74 1,83 30,61 6,54 3,50 10,00 The Global Bond Index - Emerging Markets Diversified - USD Instrument Returns in DKK (%) 5 day Mtd Ytd Yield (%) Duration Cap (%) GBI EM Diversified ifi -1, , , , ,22 100,00 Region Asia 0,29 1,99 11,28 3,80 6,09 13,05 Latam -1,34-0,29 17,18 5,28 6,77 36,95 Mideast & Africa -1,34-5,45 4,53 7,63 5,51 10,00 Europe -2,09 1,08 19,75 6,16 3,46 40,00 Country Philippines 1,40 6,73 25,62 4,52 10,26 3,05 Malaysia -0,02 0,72 7,40 3,40 4,97 10,00 Brazil -0,07 0,14 11,69 6,26 6,48 9,51 Turkey -0,35 0,95 20,30 7,56 2,75 10,00 Peru -1,00 0,76 21,55 4,76 8,31 10,00 Chile -1,30 1,65 17,79 4,15 6,28 1,15 Russia -1,44 0,74 12,31 7,02 3,59 10,00 South Africa -1,53-5,85 4,09 7,17 5,74 10,00 Colombia -2,19 0,25 15,51 4,24 6,12 6,29 Mexico -2,28-2,26 18,11 5,85 5,94 10,00 Poland -2,47 0,53 16,58 4,25 4,02 10,00 Hungary -3,98 2,09 29,37 6,54 3,50 10,00 10/11

11 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Analysen Jyske Banks er kunder baseret og må på ikke informationer, kopieres. som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Dette er investeringsanalyse. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder Interessekonflikter og må ikke kopieres. Jyske Dette Bank er har en udarbejdet investeringsanalyse. procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Interessekonflikter Jyske Bank kan have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikrer en objektiv Læs udarbejdelse mere om Jyske af Banks analyser. politik om Disse interessekonflikter: procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Finansielle modeller Beregninger Jyske Bank tager kan udgangspunkt have positioner i almindelige og/eller økonomiske et forretningsmæssigt og finansielle værktøjer. forhold til de papirer, der analyseres. Medarbejdere, der har udarbejdet analysen, modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Risiko Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Investering i en valuta, rente/obligation og/eller råvarer er behæftet med risiko. Mange forhold, herunder økonomisk udvikling, bevægelser i kreditmarkedet, likviditetsforhold, samfundsforhold, global risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller Finansielle råvaren. modeller Handles Beregninger der i en anden tager valuta udgangspunkt end investors basisvaluta, i almindelige påtager økonomiske investor sig endvidere og finansielle en valutakursrisiko. værktøjer. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses som udtømmende. Opdatering Risiko af analysen Tilbagevendende Investering i analyser en valuta, opdateres rente/obligation løbende. Datoen for og/eller seneste opdatering råvarer fremgår er behæftet af analysens med forside. risiko. Mange forhold, herunder økonomisk Separate udvikling, analyser bevægelser publiceres kun i kreditmarkedet, en gang og opdateres likviditetsforhold, ikke. Offentliggørelsesdatoen samfundsforhold, fremgår af analysens global forside. risikovillighed, geopolitiske risici og/eller nyhedsstrømme kan påvirke kursdannelsen på valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren. Handelskurser Alle Handles oplyste der kurser i en er aktuelle anden handelskurser valuta end på investors tidspunktet basisvaluta, for analysens offentliggørelse påtager investor med mindre sig andet endvidere er anført. en valutakursrisiko. Se analysen for vores syn på risikoen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke anses Anbefalinger som udtømmende. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, Opdatering volumen-, af analysen markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tilbagevendende analyser opdateres løbende. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside. Separate analyser publiceres kun en gang og opdateres ikke. Offentliggørelsesdatoen fremgår af analysens forside. Handelskurser Alle oplyste kurser er aktuelle handelskurser på tidspunktet for analysens offentliggørelse med mindre andet er anført. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. 11/11

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg Guld: Er tredje gang lykkens gang? Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1208/oz. Vi forventer, at prisen falder yderligere og anbefaler derfor nettokøbere at forholde sig

Læs mere

Kina: Dim Sum Bon Appétit

Kina: Dim Sum Bon Appétit 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Regeringerne og centralbankerne kæmper side om side for at stoppe den økonomiske krise spørgsmålet er, om de kortsigtede initiativer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets Råvarer 7.6.211 Jyske Markets Softs & Hards juni 211 INDHOLD 1 Priser Se pristabeller på en række relevante råvarer Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Råvareteam, handel:

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

SFR køb godkendt. Numericable - Køb

SFR køb godkendt. Numericable - Køb Numericable - Køb SFR køb godkendt Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere