Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014

2

3 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende, og det øgede antal sager i år skyldes, at nævnet har modtaget ca. 330 klager om en særlig problemstilling i et selskab. De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring. Der modtages også et større antal klager over motorkøretøjs-, ejerskifte- og familieforsikring. Ankenævnet afsluttede sager i Heraf blev sager afsluttet af nævnet, mens 325 sager blev afsluttet af sekretariatet. Med udgangen af 2014 var der uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 147 sager. Sagsbehandlingstiden er steget, så 65,2 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2013 var det 84 %, mens det i 2012 var 72,7 % af sagerne, der blev afsluttet inden for 8 måneder. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. I 2014 fik klagerne helt eller delvis medhold i 24,4 % af de realitetsbehandlede sager. Det er 0,6 procentpoint højere end i 2013 og 1,4 procentpoint højere end i Antallet af sager med dissens er steget, idet der i 2014 blev afgivet dissens i 5,5 % af sagerne mod 3,6 % i Antallet af sager, som forsikringsselskaberne har anfægtet i 2014 er 18 sager, mens tallet for 2013 og 2012 var henholdsvis 10 og 28. 1

4 Af de 18 anfægtede sager angik 5 sager spørgsmål om sygdom, 3 sager spørgsmål om erhvervsevnetab, 3 sager spørgsmål om familie- og totalforsikring. Endvidere angik 2 sager spørgsmål om pensionsordning, 2 sager spørgsmål om ulykkesforsikring, 1 sag spørgsmål om ejerskifteforsikring, 1 sag spørgsmål om motorkøretøjsforsikring og 1 sag angik spørgsmål om livsforsikring. Nævnets kendelser offentliggøres i anonymiseret form på På hjemmesiden fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. 2

5 INDHOLD Resumé 1 A. Indledning 4 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 5 C. Ankenævnets virksomhed 8 1. Behandlede sager 8 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager Resultat af sekretariatsbehandlede sager Antal andre henvendelser 18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 19 3

6 A. INDLEDNING Denne beretning angår perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension den 1. september Ankenævnet for Forsikring er den 17/ af Erhvervs- og Vækstministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 1/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, og enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskaberne er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 4

7 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Poul Sørensen og landsdommer Svend Bjerg Hansen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet Tænk har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt Seniorjurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Rådsmedlem André Just Vedgren Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 5

8 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Advokat Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent, advokat Lene Bangshøi Olesen Underdirektør Per S. Poulsen Vicedirektør Ole Krogh Petersen Klageansvarlig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Motorkøretøjsforsikring: Produktudvikler Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagkonsulent Katja Dahl Skadebehandler Mark Strømberg Fagkonsulent Lise Thomassen Kvalitetschef Berit Torm Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Afdelingsdirektør Arne Lund Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring: Jurist John Holmgrün Nielsen Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen Familieforsikring: Kvalitetskonsulent cand.jur. Vibe Fjeldsted-Holm Uddannelses- og fagkonsulent Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Skadebehandler Heidi Hillerup Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen Specialkonsulent Pia Nordland Teamleder Peter Wittwer Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent, advokat Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 6

9 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Rejseforsikring: Skadebehandler Maria Beeken Kvalitetskonsulent, cand.jur. Mette Rubæk Christensen Skadechef Henrik Iding Teamleder Peter Wittwer Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Cand.jur. Ulla Ravn Nævnets sekretariat bestod pr. 31/ af: Direktør Kim Sparlund Kontorchef Carsten Sennels Specialkonsulent Kristian von Grumbkow Fuldmægtig Michael Forum Askgaard Fuldmægtig Karen Dalgaard Fuldmægtig Asger Holst-Jensen Fuldmægtig Mette Jakobsen Fuldmægtig Anna Moth Fuldmægtig Christian Skovgaard Fuldmægtig Christina Louise Heede Sørensen Erhvervs PhD Anne Rubin (barsel) Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lene Bruus-Jensen Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Eva Poulsen Stud. Simon Akselsen Nævnets regnskab revideres af Ernst & Young P/S (CVR ) 7

10 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I 2014 blev der registreret nye klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Behandlede sager Antal Antal Sager primo året Nyindkomne sager Antal sager til behandling Sagerne fordeler sig således: Sekretariatsafsluttede sager Nævnsafsluttede sager Uafsluttede sager ved årets udgang I alt

11 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud Indkomne sager: Nævns- behandlede sager: 9 Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 5.

12 Nævnets sagsbehandlingstid For de sager, der blev afsluttet i 2014, har sagsbehandlingstiden været: Inden for Sum % 4 måneder ,2 15,2 4-6 måneder ,7 27,9 6-8 måneder ,3 65, måneder ,7 87, måneder 103 6,3 94,2 efter 12 måneder 96 5,8 100,0 Dette er ensbetydende med, at 65,2 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 72,7 og 82,8 %. 87,9 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 93,2 og 91,9 %. 94,2 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 94,7 og 95,5 %. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. 10

13 Oversigt over indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche Branche Indkomne 2014 Afsluttet 2014 Afsluttet 2013 Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,2 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 141 7, , ,5 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,5 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 18 1,0 16 1,0 24 1,4 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,8 27 1,6 28 1,6 Syge- og ulykkesforsikring , , ,7 Arbejdsmarkedspension 50 2,7 67 4,1 79 4,6 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 48 2,6 49 3,0 55 3,2 Ansvarsforsikring 12 0,6 13 0,8 23 1,3 Rejseforsikring 76 4,0 79 4, ,7 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 62 3,3 68 4,2 74 4,3 Totalforsikring 17 0,9 17 1,0 25 1,5 Arbejdsløshedsforsikring 22 1,1 29 1,7 28 1,6 Byggeskade 0 0,0 2 0,1 3 0,2 Diverse 2 0,1 3 0,2 5 0,3 Ingen 14 0,8 16 1,0 14 0,8 I alt , , ,0 11

14 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Afvist 47 3,6 70 4,9 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,3 67 4,7 Klager medhold , ,0 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 I 2014 blev der afgivet dissens i 72 nævnsafgørelser svarende til 5,5 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i henholdsvis 2011, 2012 og ,8, 2,5 og 3,6 %. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,5 67 4, Klager medhold , ,7 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 3. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,9 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold ,5 Forligt ,7 Andet ,0 I alt ,0 12

15 Ses der bort fra afviste sager, bliver resultatet af nævns- og sekretariatsbehandlede sager følgende Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 70 4,6 67 4,2 Klager medhold , ,7 Forligt 127 8, ,9 Andet 116 7, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 24,4 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 27, 23 og 23,8 %. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager fordelt på branche Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 25 13, ,0 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 14 7,7 5 3,2 Klager medhold 15 8, ,1 Afvist af nævnet ved kendelse 14 7,7 13 8,2 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 28 19, ,1 Selskab medhold 91 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 8 5,6 5 3,9 Klager medhold 14 9, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,4 6 4,7 I alt , ,0 13

16 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 21, ,2 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 2,5 5 2,5 Klager medhold 16 8,1 17 8,6 Afvist af nævnet ved kendelse 12 6, ,1 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 6,2 4 16,7 Selskab medhold 11 68,7 8 33,3 Klager/selskab delvis medhold 2 12,5 - - Klager medhold 1 6,3 6 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 6,3 6 25,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 14,8 8 28,6 Selskab medhold 17 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,7 - - Klager medhold 4 14,8 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,7 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 89 29, ,3 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 6 1,9 3 1,0 Klager medhold 31 10,1 27 8,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,3 4 1,3 I alt , ,0 14

17 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 8 11,9 9 11,4 Selskab medhold 43 64, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 12 17,9 3 3,8 Afvist af nævnet ved kendelse 4 6,0 - - I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 24 11, ,4 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 12 5,6 13 5,1 Klager medhold 24 11,1 25 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,3 7 2,7 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 26,5 4 7,3 Selskab medhold 28 57, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 2,1 - - Klager medhold 7 14,3 4 7,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 46,1 5 21,8 Selskab medhold 5 38, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 7,7 3 13,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 7,7 2 8,7 I alt , ,0 15

18 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 16, ,8 Selskab medhold 57 72, ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 3,8 7 6,0 Klager medhold 6 7, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 33 15, ,9 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 14 6, ,8 Klager medhold 23 11,1 16 7,9 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,4 9 4,4 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 4 5,9 8 10,8 Selskab medhold 57 83, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,5 1 1,4 Klager medhold 5 7,3 9 12,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,5 1 1,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 52, ,0 Selskab medhold 3 17,7 7 28,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 29,4 5 20,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 16

19 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 7 24,1 9 32,1 Selskab medhold 12 41, ,3 Klager/selskab delvis medhold 2 6,9 1 3,6 Klager medhold 8 27,6 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Byggeskadeforsikring Afsluttet uden kendelse Selskab medhold 1 50, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 50,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 66,7 4 80,0 Selskab medhold 1 33,3 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 16 17

20 4. Resultat af sekretariatsbehandlede sager A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,9 12 0,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,1 31 1,8 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,3 4 0,2 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 27 1,6 20 1,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 114 7, ,4 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 23 1,4 18 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 8 0,5 8 0,5 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,8 14 0,8 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 46 2,8 24 1,4 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 31 1,9 39 2,3 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 8 0,5 12 0,7 I alt sekretariatsbehandlede , ,0 + nævnsbehandlede , ,0 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 5. Antal andre henvendelser Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2013 var

21 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2014 anfægtede selskaberne 18 afgørelser. Sekretariatet følger løbende det "endelige" resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager I alt 42 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2014 er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 807 eller 8,3 %. Af de 807 var 782 afsluttet ved udgangen af 2014, medens 25 var uafsluttede. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 19

22 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , , , , , ,4 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. 20

23 For de nævnte 782 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % af i alt Antal 2014 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,5 5 Forlig *) 49 6,3 1 Selskab medhold 97 12,4 7 Klager opgav sagen ,8 4 I alt ,0 17 *) Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 589 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 491 sager, svarende til 83,3 %. Selskabet fik fuldt medhold i 98 af de sager, der blev ført videre, svarende til 16,7 %. Status på anfægtede sager i 2014: Af de i 2014 afsagte kendelser anfægtede selskaberne 18 sager. 4 sager var ved årets udgang indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige sager er følgende: Kendelse af 20/ Individuel Pension. SEB Pension. Selskabet havde ydet midlertidige helbredsbetingede ydelser til klageren frem til den 1/ , hvorefter selskabet var overgået til en vurdering af den generelle erhvervsevne. Nævnet kunne ikke kritisere, at selskabet havde vurderet, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover efter den 1/ Nævnet fandt dog, at klageren var berettiget til yderligere en måneds udbetalinger, da selskabets havde standset udbetalingerne med for kort varsel. 21

24 Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at der i forsikringsaftalen ikke er hjemmel til at bevillige forlænget omstillingstid. Selskabet har oplyst, at klageren har opgivet sagen. Kendelse af 17/ Familieforsikring. Alm. Brand Forsikring. Spørgsmål om der var indgået en aftale om forsikring af klagerens indbo, herunder opmagasineret indbo. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 10/ Familieforsikring. Nykredit Forsikring A/S. Spørgsmål om klageren var berettiget til yderligere dækning efter alt hans indbo var gået til i en brand, og om selskabet var berettiget til at nedsætte erstatningen forholdsmæssigt med henvisning til, at klageren var i delvis præmierestance. Klageren har telefonisk oplyst, at han overvejer at videreføre sagen for domstolene. Kendelse af 3/ Gruppelivsforsikring. Forenede Gruppeliv. Spørgsmål om selskabet var forpligtet til at udbetale en dødsfaldssum til klageren, der var indsat som begunstiget. Forsikringstagerens arvinger havde gjort indsigelse, men havde ikke anlagt retssag om retten til forsikringssummen. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes videreført for domstolene. Kendelse af 7/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at selskabet i sit tilsagn havde givet klageren en berettiget forventning om, at det dækkede genoptræningsudgifter efter en operation i 24 måneder, da selskabet angiveligt ved en fejl ikke havde påberåbt sig karensregler, der gjaldt for forsikringen. Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at det havde dækket i 12 måneder, svarende til hvad klageren i henhold til policen og forsikringsbetingelserne var berettiget til. Klageren har oplyst, at hun blandt andet på grund af den lille sagsgenstand ikke ønsker at føre sagen for domstolene. 22

25 Kendelse af 17/ Gruppelivsordning. PFA Pension. Spørgsmål om selskabet var berettiget til at standse udbetalingen af helbredsbetingede ydelser til klageren pr. 1/ med henvisning til, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at det var godtgjort, at det var nødvendigt, at forsikringstageren ved en sygetransport kort før sin død skulle transporteres liggende til behandling på et hospital. Selskabet skulle derfor dække transportudgiften. Boet efter forsikringstageren har oplyst, at man har opgivet at føre sagen for domstolene. Kendelse af 20/ Firmapension. AP Pension. Nævnets flertal fandt, at selskabets ikke havde hjemmel til at korrigere for PAL-skat ved opkrævning af betaling for ydelsesgarantien. Som hjemmelsgrundlaget var udformet, fandt nævnet, at klageren havde ret til, at den besparelse i PAL-skatten, der opstod på grund af hans betaling for ydelsesgarantien, fuldt ud skulle tilskrives hans pensionsordninger. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Totalforsikring. If Skadeforsikring. Nævnet fandt, at en computer, der tre gange forgæves var forsøgt repareret for curserhop, måtte anses for totalskadet, og at selskabet ikke havde bevist, at skaden var omfattet af en undtagelse vedrørende skade på andre effekter, herunder skade på software.. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Ejerskifteforsikring. Topdanmark Forsikring A/S. Spørgsmål om selskabet i henhold til forsikringens udvidede dækning (ulovlighedsdækning) var forpligtet til at ændre 2. salen på klagerens bolig i 23

26 overensstemmelse med de regler, der var gældende, da 2. salen blev inddraget i beboelsen. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 3/ Kritisk Sygdom. Pension Danmark. Spørgsmål om den nu afdøde forsikringstager var omfattet af en obligatorisk pensionsordning på diagnosetidspunktet. Selskabet henviste til, at forsikringen i henhold til forsikringsaftalen først trådte i kraft, når selskabet havde modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet, hvilket på grund af arbejdsgiverens forhold først skete efter diagnosetidspunktet. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Ulykkesforsikring. LB Forsikring A/S. Spørgsmål om klagerens krav på yderligere méngodtgørelse var forældet. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes ført for domstolene. Kendelse af 3/ Sygdom. Europæiske Rejseforsikring A/S. Spørgsmål om selskabet havde hjemmel til at gennemføre ekstraordinære præmiestigninger i 3 ud af 5 år. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 17/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Spørgsmål om en 6-måneders frist i et tilsagn om psykologbehandling skulle regnes fra selskabets tilsagn eller den første konsultation. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. 24

27 Endeligt afgjorte sager ved dom i 2014: 10 sager blev afgjort i 2014 ved dom. Af de 10 retssager har klageren fået helt eller delvis medhold i 3 retssager, mens selskaberne er frifundet i 7 retssager. 7 af de 10 retssager angik erhvervsevnetab. I 5 af de 7 retssager blev selskabet frifundet. 2 retssager angik spørgsmål om grov uagtsomhed. I begge retssager blev selskabet frifundet. 1 retssag angik forældelse. Her fik klageren medhold. Kendelse af 29/ Individuel Pension. PFA Pension. Sagen vedrørte, om klagerens erhvervsevne som følge af hendes fibromyalgilidelse var nedsat med halvdelen eller derover. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at det er klagerens generelle erhvervsevne, der er afgørende for vurderingen af hendes længerevarende tab af erhvervsevne. Nævnet finder, at det ved de foreliggende oplysninger om klagerens arbejds- og helbredsforhold er godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat med i hvert fald 50 %. Herefter b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %. Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 5/ udtalte retten: "Rettens begrundelse og afgørelse Forsikringsbetingelsernes 1, stk. 6, vedrører spørgsmålet om udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse, såfremt den forsikrede er under revalidering eller er ansat i en stilling, der finansieres helt eller delvist af det offentlige (flexjob). Selv om sagsøger aktuelt er ansat i et flexjob, finder retten, at hun har en retlig interesse i at få afgjort, om hendes generelle erhvervsevne i relation til forsikringsbetingelserne er nedsat med 50 % eller mere, jf. hendes påstand. Sagsøger er grundigt udredt af egen læge og af forskellige specialister suppleret med gentagne billeddiagnostiske undersøgelser. Det fremgår, at der ikke er påvist nogen fysisk årsag til sagsøgers klager, og tilstanden er herefter betegnet som fibromyalgi. Efter de lægelige oplysninger og oplysningerne fra Jobcenter om forløbet af arbejdsprøvningen har sagsøger imidlertid ikke godtgjort, at de af hende oplevede smerter m.v. 25

28 er af en sådan karakter, at det udelukker, at hun kan arbejde 4 timer dagligt, svarende til 20 timer om ugen under de betingelser, som er anført for flexjobbet. Da hendes generelle erhvervsevne herefter ikke kan anses for at være nedsat med 50 % eller mere, frifindes sagsøgte. Thi kendes for ret: Sagsøgte, PFA Pension, frifindes." Kendelse af 28/ Arbejdsmarkedspension. Pensionskassen for Farmakonomer. Sagen vedrørte om klagerens erhvervsevne varigt var nedsat med 2/3 eller derover forud for den 1/9 2007, hvor hans forsikring overgik til hvilende medlemskab. Selskabet havde anerkendt, at klagerens erhvervsevne var nedsat i dækningsberettigende grad fra den 1/ Nævnet udtalte: Nævnets flertal udtaler: Efter gennemgangen af sagen finder vi, at klagerens personlighedsforstyrrelse har været den primære årsag til, at han ikke formåede at opnå ansættelse som farmakonom, men kun korterevarende vikariater og senere måtte opgive sygeplejestudiet og endelig blev tilkendt offentlig førtidspension uden forudgående arbejdsprøvning. Vi finder, at hans erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 og også har været det før 1/9 2007, hvor han overgik til hvilende medlemskab. Vi finder, at pensionskassen kunne opgøre klagerens erhvervsevnetab efter modtagelsen af kommunens sociale og lægelige akter. Pensionskassen skal derfor forrente udbetalingen fra 14 dage efter modtagelsen af disse. Nævnets mindretal udtaler: Vi finder, at det ved de lægelige oplysninger i sagen ikke er godtgjort, at klagerens erhvervsevne var nedsat med mindst 2/3 før den 1/ Vi finder derfor ikke grundlag for at kritisere selskabets afgørelse. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Derfor b e s t e m m e s : Pensionskassen for Farmakonomer skal anerkende, at klagerens erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 inden overgang til hvilende medlemskab, og skal på den baggrund genoptage sagsbehandlingen samt yde bidragsfritagelse, invalidepension og invalidesum med tillæg af renter efter forsikringsaftalelovens 24 fra 14 dage efter 13. oktober

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere