Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014

2

3 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende, og det øgede antal sager i år skyldes, at nævnet har modtaget ca. 330 klager om en særlig problemstilling i et selskab. De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring. Der modtages også et større antal klager over motorkøretøjs-, ejerskifte- og familieforsikring. Ankenævnet afsluttede sager i Heraf blev sager afsluttet af nævnet, mens 325 sager blev afsluttet af sekretariatet. Med udgangen af 2014 var der uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 147 sager. Sagsbehandlingstiden er steget, så 65,2 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2013 var det 84 %, mens det i 2012 var 72,7 % af sagerne, der blev afsluttet inden for 8 måneder. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. I 2014 fik klagerne helt eller delvis medhold i 24,4 % af de realitetsbehandlede sager. Det er 0,6 procentpoint højere end i 2013 og 1,4 procentpoint højere end i Antallet af sager med dissens er steget, idet der i 2014 blev afgivet dissens i 5,5 % af sagerne mod 3,6 % i Antallet af sager, som forsikringsselskaberne har anfægtet i 2014 er 18 sager, mens tallet for 2013 og 2012 var henholdsvis 10 og 28. 1

4 Af de 18 anfægtede sager angik 5 sager spørgsmål om sygdom, 3 sager spørgsmål om erhvervsevnetab, 3 sager spørgsmål om familie- og totalforsikring. Endvidere angik 2 sager spørgsmål om pensionsordning, 2 sager spørgsmål om ulykkesforsikring, 1 sag spørgsmål om ejerskifteforsikring, 1 sag spørgsmål om motorkøretøjsforsikring og 1 sag angik spørgsmål om livsforsikring. Nævnets kendelser offentliggøres i anonymiseret form på På hjemmesiden fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. 2

5 INDHOLD Resumé 1 A. Indledning 4 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 5 C. Ankenævnets virksomhed 8 1. Behandlede sager 8 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager Resultat af sekretariatsbehandlede sager Antal andre henvendelser 18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 19 3

6 A. INDLEDNING Denne beretning angår perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension den 1. september Ankenævnet for Forsikring er den 17/ af Erhvervs- og Vækstministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 1/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, og enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskaberne er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 4

7 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Poul Sørensen og landsdommer Svend Bjerg Hansen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet Tænk har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt Seniorjurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Rådsmedlem André Just Vedgren Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 5

8 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Advokat Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent, advokat Lene Bangshøi Olesen Underdirektør Per S. Poulsen Vicedirektør Ole Krogh Petersen Klageansvarlig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Motorkøretøjsforsikring: Produktudvikler Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagkonsulent Katja Dahl Skadebehandler Mark Strømberg Fagkonsulent Lise Thomassen Kvalitetschef Berit Torm Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Afdelingsdirektør Arne Lund Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring: Jurist John Holmgrün Nielsen Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen Familieforsikring: Kvalitetskonsulent cand.jur. Vibe Fjeldsted-Holm Uddannelses- og fagkonsulent Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Skadebehandler Heidi Hillerup Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen Specialkonsulent Pia Nordland Teamleder Peter Wittwer Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent, advokat Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 6

9 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Rejseforsikring: Skadebehandler Maria Beeken Kvalitetskonsulent, cand.jur. Mette Rubæk Christensen Skadechef Henrik Iding Teamleder Peter Wittwer Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Cand.jur. Ulla Ravn Nævnets sekretariat bestod pr. 31/ af: Direktør Kim Sparlund Kontorchef Carsten Sennels Specialkonsulent Kristian von Grumbkow Fuldmægtig Michael Forum Askgaard Fuldmægtig Karen Dalgaard Fuldmægtig Asger Holst-Jensen Fuldmægtig Mette Jakobsen Fuldmægtig Anna Moth Fuldmægtig Christian Skovgaard Fuldmægtig Christina Louise Heede Sørensen Erhvervs PhD Anne Rubin (barsel) Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lene Bruus-Jensen Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Eva Poulsen Stud. Simon Akselsen Nævnets regnskab revideres af Ernst & Young P/S (CVR ) 7

10 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I 2014 blev der registreret nye klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Behandlede sager Antal Antal Sager primo året Nyindkomne sager Antal sager til behandling Sagerne fordeler sig således: Sekretariatsafsluttede sager Nævnsafsluttede sager Uafsluttede sager ved årets udgang I alt

11 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud Indkomne sager: Nævns- behandlede sager: 9 Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 5.

12 Nævnets sagsbehandlingstid For de sager, der blev afsluttet i 2014, har sagsbehandlingstiden været: Inden for Sum % 4 måneder ,2 15,2 4-6 måneder ,7 27,9 6-8 måneder ,3 65, måneder ,7 87, måneder 103 6,3 94,2 efter 12 måneder 96 5,8 100,0 Dette er ensbetydende med, at 65,2 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 72,7 og 82,8 %. 87,9 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 93,2 og 91,9 %. 94,2 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 94,7 og 95,5 %. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. 10

13 Oversigt over indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche Branche Indkomne 2014 Afsluttet 2014 Afsluttet 2013 Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,2 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 141 7, , ,5 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,5 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 18 1,0 16 1,0 24 1,4 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,8 27 1,6 28 1,6 Syge- og ulykkesforsikring , , ,7 Arbejdsmarkedspension 50 2,7 67 4,1 79 4,6 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 48 2,6 49 3,0 55 3,2 Ansvarsforsikring 12 0,6 13 0,8 23 1,3 Rejseforsikring 76 4,0 79 4, ,7 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 62 3,3 68 4,2 74 4,3 Totalforsikring 17 0,9 17 1,0 25 1,5 Arbejdsløshedsforsikring 22 1,1 29 1,7 28 1,6 Byggeskade 0 0,0 2 0,1 3 0,2 Diverse 2 0,1 3 0,2 5 0,3 Ingen 14 0,8 16 1,0 14 0,8 I alt , , ,0 11

14 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Afvist 47 3,6 70 4,9 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,3 67 4,7 Klager medhold , ,0 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 I 2014 blev der afgivet dissens i 72 nævnsafgørelser svarende til 5,5 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i henholdsvis 2011, 2012 og ,8, 2,5 og 3,6 %. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,5 67 4, Klager medhold , ,7 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 3. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,9 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold ,5 Forligt ,7 Andet ,0 I alt ,0 12

15 Ses der bort fra afviste sager, bliver resultatet af nævns- og sekretariatsbehandlede sager følgende Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 70 4,6 67 4,2 Klager medhold , ,7 Forligt 127 8, ,9 Andet 116 7, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 24,4 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 27, 23 og 23,8 %. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager fordelt på branche Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 25 13, ,0 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 14 7,7 5 3,2 Klager medhold 15 8, ,1 Afvist af nævnet ved kendelse 14 7,7 13 8,2 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 28 19, ,1 Selskab medhold 91 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 8 5,6 5 3,9 Klager medhold 14 9, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,4 6 4,7 I alt , ,0 13

16 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 21, ,2 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 2,5 5 2,5 Klager medhold 16 8,1 17 8,6 Afvist af nævnet ved kendelse 12 6, ,1 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 6,2 4 16,7 Selskab medhold 11 68,7 8 33,3 Klager/selskab delvis medhold 2 12,5 - - Klager medhold 1 6,3 6 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 6,3 6 25,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 14,8 8 28,6 Selskab medhold 17 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,7 - - Klager medhold 4 14,8 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,7 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 89 29, ,3 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 6 1,9 3 1,0 Klager medhold 31 10,1 27 8,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,3 4 1,3 I alt , ,0 14

17 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 8 11,9 9 11,4 Selskab medhold 43 64, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 12 17,9 3 3,8 Afvist af nævnet ved kendelse 4 6,0 - - I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 24 11, ,4 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 12 5,6 13 5,1 Klager medhold 24 11,1 25 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,3 7 2,7 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 26,5 4 7,3 Selskab medhold 28 57, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 2,1 - - Klager medhold 7 14,3 4 7,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 46,1 5 21,8 Selskab medhold 5 38, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 7,7 3 13,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 7,7 2 8,7 I alt , ,0 15

18 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 16, ,8 Selskab medhold 57 72, ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 3,8 7 6,0 Klager medhold 6 7, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 33 15, ,9 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 14 6, ,8 Klager medhold 23 11,1 16 7,9 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,4 9 4,4 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 4 5,9 8 10,8 Selskab medhold 57 83, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,5 1 1,4 Klager medhold 5 7,3 9 12,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,5 1 1,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 52, ,0 Selskab medhold 3 17,7 7 28,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 29,4 5 20,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 16

19 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 7 24,1 9 32,1 Selskab medhold 12 41, ,3 Klager/selskab delvis medhold 2 6,9 1 3,6 Klager medhold 8 27,6 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Byggeskadeforsikring Afsluttet uden kendelse Selskab medhold 1 50, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 50,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 66,7 4 80,0 Selskab medhold 1 33,3 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 16 17

20 4. Resultat af sekretariatsbehandlede sager A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,9 12 0,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,1 31 1,8 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,3 4 0,2 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 27 1,6 20 1,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 114 7, ,4 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 23 1,4 18 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 8 0,5 8 0,5 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,8 14 0,8 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 46 2,8 24 1,4 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 31 1,9 39 2,3 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 8 0,5 12 0,7 I alt sekretariatsbehandlede , ,0 + nævnsbehandlede , ,0 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 5. Antal andre henvendelser Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2013 var

21 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2014 anfægtede selskaberne 18 afgørelser. Sekretariatet følger løbende det "endelige" resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager I alt 42 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2014 er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 807 eller 8,3 %. Af de 807 var 782 afsluttet ved udgangen af 2014, medens 25 var uafsluttede. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 19

22 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , , , , , ,4 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. 20

23 For de nævnte 782 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % af i alt Antal 2014 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,5 5 Forlig *) 49 6,3 1 Selskab medhold 97 12,4 7 Klager opgav sagen ,8 4 I alt ,0 17 *) Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 589 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 491 sager, svarende til 83,3 %. Selskabet fik fuldt medhold i 98 af de sager, der blev ført videre, svarende til 16,7 %. Status på anfægtede sager i 2014: Af de i 2014 afsagte kendelser anfægtede selskaberne 18 sager. 4 sager var ved årets udgang indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige sager er følgende: Kendelse af 20/ Individuel Pension. SEB Pension. Selskabet havde ydet midlertidige helbredsbetingede ydelser til klageren frem til den 1/ , hvorefter selskabet var overgået til en vurdering af den generelle erhvervsevne. Nævnet kunne ikke kritisere, at selskabet havde vurderet, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover efter den 1/ Nævnet fandt dog, at klageren var berettiget til yderligere en måneds udbetalinger, da selskabets havde standset udbetalingerne med for kort varsel. 21

24 Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at der i forsikringsaftalen ikke er hjemmel til at bevillige forlænget omstillingstid. Selskabet har oplyst, at klageren har opgivet sagen. Kendelse af 17/ Familieforsikring. Alm. Brand Forsikring. Spørgsmål om der var indgået en aftale om forsikring af klagerens indbo, herunder opmagasineret indbo. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 10/ Familieforsikring. Nykredit Forsikring A/S. Spørgsmål om klageren var berettiget til yderligere dækning efter alt hans indbo var gået til i en brand, og om selskabet var berettiget til at nedsætte erstatningen forholdsmæssigt med henvisning til, at klageren var i delvis præmierestance. Klageren har telefonisk oplyst, at han overvejer at videreføre sagen for domstolene. Kendelse af 3/ Gruppelivsforsikring. Forenede Gruppeliv. Spørgsmål om selskabet var forpligtet til at udbetale en dødsfaldssum til klageren, der var indsat som begunstiget. Forsikringstagerens arvinger havde gjort indsigelse, men havde ikke anlagt retssag om retten til forsikringssummen. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes videreført for domstolene. Kendelse af 7/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at selskabet i sit tilsagn havde givet klageren en berettiget forventning om, at det dækkede genoptræningsudgifter efter en operation i 24 måneder, da selskabet angiveligt ved en fejl ikke havde påberåbt sig karensregler, der gjaldt for forsikringen. Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at det havde dækket i 12 måneder, svarende til hvad klageren i henhold til policen og forsikringsbetingelserne var berettiget til. Klageren har oplyst, at hun blandt andet på grund af den lille sagsgenstand ikke ønsker at føre sagen for domstolene. 22

25 Kendelse af 17/ Gruppelivsordning. PFA Pension. Spørgsmål om selskabet var berettiget til at standse udbetalingen af helbredsbetingede ydelser til klageren pr. 1/ med henvisning til, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at det var godtgjort, at det var nødvendigt, at forsikringstageren ved en sygetransport kort før sin død skulle transporteres liggende til behandling på et hospital. Selskabet skulle derfor dække transportudgiften. Boet efter forsikringstageren har oplyst, at man har opgivet at føre sagen for domstolene. Kendelse af 20/ Firmapension. AP Pension. Nævnets flertal fandt, at selskabets ikke havde hjemmel til at korrigere for PAL-skat ved opkrævning af betaling for ydelsesgarantien. Som hjemmelsgrundlaget var udformet, fandt nævnet, at klageren havde ret til, at den besparelse i PAL-skatten, der opstod på grund af hans betaling for ydelsesgarantien, fuldt ud skulle tilskrives hans pensionsordninger. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Totalforsikring. If Skadeforsikring. Nævnet fandt, at en computer, der tre gange forgæves var forsøgt repareret for curserhop, måtte anses for totalskadet, og at selskabet ikke havde bevist, at skaden var omfattet af en undtagelse vedrørende skade på andre effekter, herunder skade på software.. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Ejerskifteforsikring. Topdanmark Forsikring A/S. Spørgsmål om selskabet i henhold til forsikringens udvidede dækning (ulovlighedsdækning) var forpligtet til at ændre 2. salen på klagerens bolig i 23

26 overensstemmelse med de regler, der var gældende, da 2. salen blev inddraget i beboelsen. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 3/ Kritisk Sygdom. Pension Danmark. Spørgsmål om den nu afdøde forsikringstager var omfattet af en obligatorisk pensionsordning på diagnosetidspunktet. Selskabet henviste til, at forsikringen i henhold til forsikringsaftalen først trådte i kraft, når selskabet havde modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet, hvilket på grund af arbejdsgiverens forhold først skete efter diagnosetidspunktet. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Ulykkesforsikring. LB Forsikring A/S. Spørgsmål om klagerens krav på yderligere méngodtgørelse var forældet. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes ført for domstolene. Kendelse af 3/ Sygdom. Europæiske Rejseforsikring A/S. Spørgsmål om selskabet havde hjemmel til at gennemføre ekstraordinære præmiestigninger i 3 ud af 5 år. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 17/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Spørgsmål om en 6-måneders frist i et tilsagn om psykologbehandling skulle regnes fra selskabets tilsagn eller den første konsultation. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. 24

27 Endeligt afgjorte sager ved dom i 2014: 10 sager blev afgjort i 2014 ved dom. Af de 10 retssager har klageren fået helt eller delvis medhold i 3 retssager, mens selskaberne er frifundet i 7 retssager. 7 af de 10 retssager angik erhvervsevnetab. I 5 af de 7 retssager blev selskabet frifundet. 2 retssager angik spørgsmål om grov uagtsomhed. I begge retssager blev selskabet frifundet. 1 retssag angik forældelse. Her fik klageren medhold. Kendelse af 29/ Individuel Pension. PFA Pension. Sagen vedrørte, om klagerens erhvervsevne som følge af hendes fibromyalgilidelse var nedsat med halvdelen eller derover. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at det er klagerens generelle erhvervsevne, der er afgørende for vurderingen af hendes længerevarende tab af erhvervsevne. Nævnet finder, at det ved de foreliggende oplysninger om klagerens arbejds- og helbredsforhold er godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat med i hvert fald 50 %. Herefter b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %. Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 5/ udtalte retten: "Rettens begrundelse og afgørelse Forsikringsbetingelsernes 1, stk. 6, vedrører spørgsmålet om udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse, såfremt den forsikrede er under revalidering eller er ansat i en stilling, der finansieres helt eller delvist af det offentlige (flexjob). Selv om sagsøger aktuelt er ansat i et flexjob, finder retten, at hun har en retlig interesse i at få afgjort, om hendes generelle erhvervsevne i relation til forsikringsbetingelserne er nedsat med 50 % eller mere, jf. hendes påstand. Sagsøger er grundigt udredt af egen læge og af forskellige specialister suppleret med gentagne billeddiagnostiske undersøgelser. Det fremgår, at der ikke er påvist nogen fysisk årsag til sagsøgers klager, og tilstanden er herefter betegnet som fibromyalgi. Efter de lægelige oplysninger og oplysningerne fra Jobcenter om forløbet af arbejdsprøvningen har sagsøger imidlertid ikke godtgjort, at de af hende oplevede smerter m.v. 25

28 er af en sådan karakter, at det udelukker, at hun kan arbejde 4 timer dagligt, svarende til 20 timer om ugen under de betingelser, som er anført for flexjobbet. Da hendes generelle erhvervsevne herefter ikke kan anses for at være nedsat med 50 % eller mere, frifindes sagsøgte. Thi kendes for ret: Sagsøgte, PFA Pension, frifindes." Kendelse af 28/ Arbejdsmarkedspension. Pensionskassen for Farmakonomer. Sagen vedrørte om klagerens erhvervsevne varigt var nedsat med 2/3 eller derover forud for den 1/9 2007, hvor hans forsikring overgik til hvilende medlemskab. Selskabet havde anerkendt, at klagerens erhvervsevne var nedsat i dækningsberettigende grad fra den 1/ Nævnet udtalte: Nævnets flertal udtaler: Efter gennemgangen af sagen finder vi, at klagerens personlighedsforstyrrelse har været den primære årsag til, at han ikke formåede at opnå ansættelse som farmakonom, men kun korterevarende vikariater og senere måtte opgive sygeplejestudiet og endelig blev tilkendt offentlig førtidspension uden forudgående arbejdsprøvning. Vi finder, at hans erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 og også har været det før 1/9 2007, hvor han overgik til hvilende medlemskab. Vi finder, at pensionskassen kunne opgøre klagerens erhvervsevnetab efter modtagelsen af kommunens sociale og lægelige akter. Pensionskassen skal derfor forrente udbetalingen fra 14 dage efter modtagelsen af disse. Nævnets mindretal udtaler: Vi finder, at det ved de lægelige oplysninger i sagen ikke er godtgjort, at klagerens erhvervsevne var nedsat med mindst 2/3 før den 1/ Vi finder derfor ikke grundlag for at kritisere selskabets afgørelse. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Derfor b e s t e m m e s : Pensionskassen for Farmakonomer skal anerkende, at klagerens erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 inden overgang til hvilende medlemskab, og skal på den baggrund genoptage sagsbehandlingen samt yde bidragsfritagelse, invalidepension og invalidesum med tillæg af renter efter forsikringsaftalelovens 24 fra 14 dage efter 13. oktober

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere