Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014

2

3 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende, og det øgede antal sager i år skyldes, at nævnet har modtaget ca. 330 klager om en særlig problemstilling i et selskab. De forsikringstyper, der klages mest over, er syge- og ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring. Der modtages også et større antal klager over motorkøretøjs-, ejerskifte- og familieforsikring. Ankenævnet afsluttede sager i Heraf blev sager afsluttet af nævnet, mens 325 sager blev afsluttet af sekretariatet. Med udgangen af 2014 var der uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 147 sager. Sagsbehandlingstiden er steget, så 65,2 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2013 var det 84 %, mens det i 2012 var 72,7 % af sagerne, der blev afsluttet inden for 8 måneder. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. I 2014 fik klagerne helt eller delvis medhold i 24,4 % af de realitetsbehandlede sager. Det er 0,6 procentpoint højere end i 2013 og 1,4 procentpoint højere end i Antallet af sager med dissens er steget, idet der i 2014 blev afgivet dissens i 5,5 % af sagerne mod 3,6 % i Antallet af sager, som forsikringsselskaberne har anfægtet i 2014 er 18 sager, mens tallet for 2013 og 2012 var henholdsvis 10 og 28. 1

4 Af de 18 anfægtede sager angik 5 sager spørgsmål om sygdom, 3 sager spørgsmål om erhvervsevnetab, 3 sager spørgsmål om familie- og totalforsikring. Endvidere angik 2 sager spørgsmål om pensionsordning, 2 sager spørgsmål om ulykkesforsikring, 1 sag spørgsmål om ejerskifteforsikring, 1 sag spørgsmål om motorkøretøjsforsikring og 1 sag angik spørgsmål om livsforsikring. Nævnets kendelser offentliggøres i anonymiseret form på På hjemmesiden fremhæves de udvalgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. 2

5 INDHOLD Resumé 1 A. Indledning 4 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 5 C. Ankenævnets virksomhed 8 1. Behandlede sager 8 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager Resultat af sekretariatsbehandlede sager Antal andre henvendelser 18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser 19 3

6 A. INDLEDNING Denne beretning angår perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension den 1. september Ankenævnet for Forsikring er den 17/ af Erhvervs- og Vækstministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 1/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, og enhver af parterne kan indbringe sagen for domstolene. For forsikringsselskaberne er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 4

7 B. ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING OG SEKRETARIAT Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højesteretsdommer Poul Sørensen og landsdommer Svend Bjerg Hansen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet Tænk har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnskoordinator Regitze Buchwaldt Seniorjurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Fru Nina Rahbek Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Rådsmedlem André Just Vedgren Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 5

8 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2014 deltaget: Permanente medlemmer: Advokat Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent, advokat Lene Bangshøi Olesen Underdirektør Per S. Poulsen Vicedirektør Ole Krogh Petersen Klageansvarlig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Motorkøretøjsforsikring: Produktudvikler Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Skadechef, advokat Lars Bue Nørbjerg Kvalitetskonsulent Anne Garde Slothuus Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagkonsulent Katja Dahl Skadebehandler Mark Strømberg Fagkonsulent Lise Thomassen Kvalitetschef Berit Torm Kontorchef Lise Svane Vestergaard Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Afdelingsdirektør Arne Lund Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring: Jurist John Holmgrün Nielsen Kvalitetskonsulent Keld Løgstrup-Nielsen Familieforsikring: Kvalitetskonsulent cand.jur. Vibe Fjeldsted-Holm Uddannelses- og fagkonsulent Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Skadebehandler Heidi Hillerup Kvalitetskonsulent, jurist Camilla Jørgensen Specialkonsulent Pia Nordland Teamleder Peter Wittwer Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent, advokat Poul Andreassen Juridisk chefkonsulent Pia Blem Norsker Kontorchef, cand.jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 6

9 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Juridisk konsulent Merete Hesselbjerg Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Rejseforsikring: Skadebehandler Maria Beeken Kvalitetskonsulent, cand.jur. Mette Rubæk Christensen Skadechef Henrik Iding Teamleder Peter Wittwer Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsleder Sven Holmbo Sørensen Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Cand.jur. Ulla Ravn Nævnets sekretariat bestod pr. 31/ af: Direktør Kim Sparlund Kontorchef Carsten Sennels Specialkonsulent Kristian von Grumbkow Fuldmægtig Michael Forum Askgaard Fuldmægtig Karen Dalgaard Fuldmægtig Asger Holst-Jensen Fuldmægtig Mette Jakobsen Fuldmægtig Anna Moth Fuldmægtig Christian Skovgaard Fuldmægtig Christina Louise Heede Sørensen Erhvervs PhD Anne Rubin (barsel) Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lene Bruus-Jensen Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Eva Poulsen Stud. Simon Akselsen Nævnets regnskab revideres af Ernst & Young P/S (CVR ) 7

10 C. ANKENÆVNETS VIRKSOMHED I 2014 blev der registreret nye klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Behandlede sager Antal Antal Sager primo året Nyindkomne sager Antal sager til behandling Sagerne fordeler sig således: Sekretariatsafsluttede sager Nævnsafsluttede sager Uafsluttede sager ved årets udgang I alt

11 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud Indkomne sager: Nævns- behandlede sager: 9 Sekretariatsbehandlede sager: Forespørgsler: * * * * * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 5.

12 Nævnets sagsbehandlingstid For de sager, der blev afsluttet i 2014, har sagsbehandlingstiden været: Inden for Sum % 4 måneder ,2 15,2 4-6 måneder ,7 27,9 6-8 måneder ,3 65, måneder ,7 87, måneder 103 6,3 94,2 efter 12 måneder 96 5,8 100,0 Dette er ensbetydende med, at 65,2 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 72,7 og 82,8 %. 87,9 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 93,2 og 91,9 %. 94,2 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2012 og 2013 var tallet henholdsvis 94,7 og 95,5 %. Tallene for 2014 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for de tidligere år, idet tallene for 2014 angår samtlige afsluttede sager, mens tallene for de tidligere år alene har været baseret på en mindre stikprøve. Det kan endvidere konstateres, at sekretariatet i 2014 fik afsluttet et relativt stort antal sager (59 sager) efter indhentet sagkyndig udtalelse. Disse sager har generelt ligget i bero relativt længe og kan derfor have trukket sagsbehandlingstiden noget op. 10

13 Oversigt over indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche Branche Indkomne 2014 Afsluttet 2014 Afsluttet 2013 Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,2 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 141 7, , ,5 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,5 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 18 1,0 16 1,0 24 1,4 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,8 27 1,6 28 1,6 Syge- og ulykkesforsikring , , ,7 Arbejdsmarkedspension 50 2,7 67 4,1 79 4,6 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 48 2,6 49 3,0 55 3,2 Ansvarsforsikring 12 0,6 13 0,8 23 1,3 Rejseforsikring 76 4,0 79 4, ,7 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 62 3,3 68 4,2 74 4,3 Totalforsikring 17 0,9 17 1,0 25 1,5 Arbejdsløshedsforsikring 22 1,1 29 1,7 28 1,6 Byggeskade 0 0,0 2 0,1 3 0,2 Diverse 2 0,1 3 0,2 5 0,3 Ingen 14 0,8 16 1,0 14 0,8 I alt , , ,0 11

14 2. Resultat af nævnsafsluttede sager Afvist 47 3,6 70 4,9 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,3 67 4,7 Klager medhold , ,0 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 I 2014 blev der afgivet dissens i 72 nævnsafgørelser svarende til 5,5 % af de nævnsafgjorte sager. Procenten var i henholdsvis 2011, 2012 og ,8, 2,5 og 3,6 %. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 70 5,5 67 4, Klager medhold , ,7 Afsluttet med henstilling 0 0,0 1 0,1 I alt , ,0 3. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager I nævnet: I sekretariatet: Antal i alt % Afvist ,9 Selskab medhold ,6 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold ,5 Forligt ,7 Andet ,0 I alt ,0 12

15 Ses der bort fra afviste sager, bliver resultatet af nævns- og sekretariatsbehandlede sager følgende Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 70 4,6 67 4,2 Klager medhold , ,7 Forligt 127 8, ,9 Andet 116 7, ,4 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 24,4 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2011, 2012 og 2013 henholdsvis 27, 23 og 23,8 %. Resultat af nævns- og sekretariatsafsluttede sager fordelt på branche Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 25 13, ,0 Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 14 7,7 5 3,2 Klager medhold 15 8, ,1 Afvist af nævnet ved kendelse 14 7,7 13 8,2 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 28 19, ,1 Selskab medhold 91 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 8 5,6 5 3,9 Klager medhold 14 9, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,4 6 4,7 I alt , ,0 13

16 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 21, ,2 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 2,5 5 2,5 Klager medhold 16 8,1 17 8,6 Afvist af nævnet ved kendelse 12 6, ,1 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 6,2 4 16,7 Selskab medhold 11 68,7 8 33,3 Klager/selskab delvis medhold 2 12,5 - - Klager medhold 1 6,3 6 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 6,3 6 25,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 14,8 8 28,6 Selskab medhold 17 63, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,7 - - Klager medhold 4 14,8 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 3,7 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 89 29, ,3 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 6 1,9 3 1,0 Klager medhold 31 10,1 27 8,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,3 4 1,3 I alt , ,0 14

17 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 8 11,9 9 11,4 Selskab medhold 43 64, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,3 Klager medhold 12 17,9 3 3,8 Afvist af nævnet ved kendelse 4 6,0 - - I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 24 11, ,4 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 12 5,6 13 5,1 Klager medhold 24 11,1 25 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,3 7 2,7 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 26,5 4 7,3 Selskab medhold 28 57, ,4 Klager/selskab delvis medhold 1 2,1 - - Klager medhold 7 14,3 4 7,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 46,1 5 21,8 Selskab medhold 5 38, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 7,7 3 13,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 7,7 2 8,7 I alt , ,0 15

18 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 13 16, ,8 Selskab medhold 57 72, ,8 Klager/selskab delvis medhold 3 3,8 7 6,0 Klager medhold 6 7, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 33 15, ,9 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 14 6, ,8 Klager medhold 23 11,1 16 7,9 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,4 9 4,4 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 4 5,9 8 10,8 Selskab medhold 57 83, ,2 Klager/selskab delvis medhold 1 1,5 1 1,4 Klager medhold 5 7,3 9 12,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,5 1 1,4 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 52, ,0 Selskab medhold 3 17,7 7 28,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 29,4 5 20,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 16

19 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 7 24,1 9 32,1 Selskab medhold 12 41, ,3 Klager/selskab delvis medhold 2 6,9 1 3,6 Klager medhold 8 27,6 7 25,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Byggeskadeforsikring Afsluttet uden kendelse Selskab medhold 1 50, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 50,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 66,7 4 80,0 Selskab medhold 1 33,3 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 16 17

20 4. Resultat af sekretariatsbehandlede sager A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,9 12 0,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,1 31 1,8 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,3 4 0,2 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 27 1,6 20 1,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis efter sekretariatets henvendelse 114 7, ,4 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 23 1,4 18 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 8 0,5 8 0,5 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvis, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 13 0,8 14 0,8 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 46 2,8 24 1,4 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 31 1,9 39 2,3 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 8 0,5 12 0,7 I alt sekretariatsbehandlede , ,0 + nævnsbehandlede , ,0 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. 5. Antal andre henvendelser Henvendelsens karakter Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2013 var

21 D. EFTERLEVELSE AF NÆVNETS KENDELSER Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller afsendelsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller delvis har givet en forsikringstager medhold. I så fald orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2014 anfægtede selskaberne 18 afgørelser. Sekretariatet følger løbende det "endelige" resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager I alt 42 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2014 er i alt afsagt kendelser, heraf hvor klageren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 807 eller 8,3 %. Af de 807 var 782 afsluttet ved udgangen af 2014, medens 25 var uafsluttede. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: (begge år incl.) 14 4, , , , , , , , ,5 19

22 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser: % i forhold til de af klageren helt eller delvis vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , , , , , ,4 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. 20

23 For de nævnte 782 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal i alt % af i alt Antal 2014 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,5 5 Forlig *) 49 6,3 1 Selskab medhold 97 12,4 7 Klager opgav sagen ,8 4 I alt ,0 17 *) Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 589 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 491 sager, svarende til 83,3 %. Selskabet fik fuldt medhold i 98 af de sager, der blev ført videre, svarende til 16,7 %. Status på anfægtede sager i 2014: Af de i 2014 afsagte kendelser anfægtede selskaberne 18 sager. 4 sager var ved årets udgang indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. De øvrige sager er følgende: Kendelse af 20/ Individuel Pension. SEB Pension. Selskabet havde ydet midlertidige helbredsbetingede ydelser til klageren frem til den 1/ , hvorefter selskabet var overgået til en vurdering af den generelle erhvervsevne. Nævnet kunne ikke kritisere, at selskabet havde vurderet, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover efter den 1/ Nævnet fandt dog, at klageren var berettiget til yderligere en måneds udbetalinger, da selskabets havde standset udbetalingerne med for kort varsel. 21

24 Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at der i forsikringsaftalen ikke er hjemmel til at bevillige forlænget omstillingstid. Selskabet har oplyst, at klageren har opgivet sagen. Kendelse af 17/ Familieforsikring. Alm. Brand Forsikring. Spørgsmål om der var indgået en aftale om forsikring af klagerens indbo, herunder opmagasineret indbo. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 10/ Familieforsikring. Nykredit Forsikring A/S. Spørgsmål om klageren var berettiget til yderligere dækning efter alt hans indbo var gået til i en brand, og om selskabet var berettiget til at nedsætte erstatningen forholdsmæssigt med henvisning til, at klageren var i delvis præmierestance. Klageren har telefonisk oplyst, at han overvejer at videreføre sagen for domstolene. Kendelse af 3/ Gruppelivsforsikring. Forenede Gruppeliv. Spørgsmål om selskabet var forpligtet til at udbetale en dødsfaldssum til klageren, der var indsat som begunstiget. Forsikringstagerens arvinger havde gjort indsigelse, men havde ikke anlagt retssag om retten til forsikringssummen. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes videreført for domstolene. Kendelse af 7/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at selskabet i sit tilsagn havde givet klageren en berettiget forventning om, at det dækkede genoptræningsudgifter efter en operation i 24 måneder, da selskabet angiveligt ved en fejl ikke havde påberåbt sig karensregler, der gjaldt for forsikringen. Selskabet anfægtede kendelsen og anførte, at det havde dækket i 12 måneder, svarende til hvad klageren i henhold til policen og forsikringsbetingelserne var berettiget til. Klageren har oplyst, at hun blandt andet på grund af den lille sagsgenstand ikke ønsker at føre sagen for domstolene. 22

25 Kendelse af 17/ Gruppelivsordning. PFA Pension. Spørgsmål om selskabet var berettiget til at standse udbetalingen af helbredsbetingede ydelser til klageren pr. 1/ med henvisning til, at klagerens generelle erhvervsevne ikke var nedsat med halvdelen eller derover. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Nævnet fandt, at det var godtgjort, at det var nødvendigt, at forsikringstageren ved en sygetransport kort før sin død skulle transporteres liggende til behandling på et hospital. Selskabet skulle derfor dække transportudgiften. Boet efter forsikringstageren har oplyst, at man har opgivet at føre sagen for domstolene. Kendelse af 20/ Firmapension. AP Pension. Nævnets flertal fandt, at selskabets ikke havde hjemmel til at korrigere for PAL-skat ved opkrævning af betaling for ydelsesgarantien. Som hjemmelsgrundlaget var udformet, fandt nævnet, at klageren havde ret til, at den besparelse i PAL-skatten, der opstod på grund af hans betaling for ydelsesgarantien, fuldt ud skulle tilskrives hans pensionsordninger. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Totalforsikring. If Skadeforsikring. Nævnet fandt, at en computer, der tre gange forgæves var forsøgt repareret for curserhop, måtte anses for totalskadet, og at selskabet ikke havde bevist, at skaden var omfattet af en undtagelse vedrørende skade på andre effekter, herunder skade på software.. Selskabet anfægtede kendelsen, men oplyste samtidig, at det havde opfyldt den pr. kulance. Kendelse af 17/ Ejerskifteforsikring. Topdanmark Forsikring A/S. Spørgsmål om selskabet i henhold til forsikringens udvidede dækning (ulovlighedsdækning) var forpligtet til at ændre 2. salen på klagerens bolig i 23

26 overensstemmelse med de regler, der var gældende, da 2. salen blev inddraget i beboelsen. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 3/ Kritisk Sygdom. Pension Danmark. Spørgsmål om den nu afdøde forsikringstager var omfattet af en obligatorisk pensionsordning på diagnosetidspunktet. Selskabet henviste til, at forsikringen i henhold til forsikringsaftalen først trådte i kraft, når selskabet havde modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet, hvilket på grund af arbejdsgiverens forhold først skete efter diagnosetidspunktet. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 8/ Ulykkesforsikring. LB Forsikring A/S. Spørgsmål om klagerens krav på yderligere méngodtgørelse var forældet. Klagerens advokat har oplyst, at sagen ønskes ført for domstolene. Kendelse af 3/ Sygdom. Europæiske Rejseforsikring A/S. Spørgsmål om selskabet havde hjemmel til at gennemføre ekstraordinære præmiestigninger i 3 ud af 5 år. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. Kendelse af 17/ Sygdomsforsikring. Mølholm Forsikring A/S. Spørgsmål om en 6-måneders frist i et tilsagn om psykologbehandling skulle regnes fra selskabets tilsagn eller den første konsultation. Det er uvist om sagen videreføres for domstolene. 24

27 Endeligt afgjorte sager ved dom i 2014: 10 sager blev afgjort i 2014 ved dom. Af de 10 retssager har klageren fået helt eller delvis medhold i 3 retssager, mens selskaberne er frifundet i 7 retssager. 7 af de 10 retssager angik erhvervsevnetab. I 5 af de 7 retssager blev selskabet frifundet. 2 retssager angik spørgsmål om grov uagtsomhed. I begge retssager blev selskabet frifundet. 1 retssag angik forældelse. Her fik klageren medhold. Kendelse af 29/ Individuel Pension. PFA Pension. Sagen vedrørte, om klagerens erhvervsevne som følge af hendes fibromyalgilidelse var nedsat med halvdelen eller derover. Nævnet udtalte: Indledningsvis bemærkes, at det er klagerens generelle erhvervsevne, der er afgørende for vurderingen af hendes længerevarende tab af erhvervsevne. Nævnet finder, at det ved de foreliggende oplysninger om klagerens arbejds- og helbredsforhold er godtgjort, at hendes generelle erhvervsevne er nedsat med i hvert fald 50 %. Herefter b e s t e m m e s : Selskabet, PFA Pension, skal anerkende, at klagerens generelle erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %. Selskabet ønskede ikke at følge afgørelsen, hvorefter sagen blev indbragt for Københavns Byret. I dom af 5/ udtalte retten: "Rettens begrundelse og afgørelse Forsikringsbetingelsernes 1, stk. 6, vedrører spørgsmålet om udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse, såfremt den forsikrede er under revalidering eller er ansat i en stilling, der finansieres helt eller delvist af det offentlige (flexjob). Selv om sagsøger aktuelt er ansat i et flexjob, finder retten, at hun har en retlig interesse i at få afgjort, om hendes generelle erhvervsevne i relation til forsikringsbetingelserne er nedsat med 50 % eller mere, jf. hendes påstand. Sagsøger er grundigt udredt af egen læge og af forskellige specialister suppleret med gentagne billeddiagnostiske undersøgelser. Det fremgår, at der ikke er påvist nogen fysisk årsag til sagsøgers klager, og tilstanden er herefter betegnet som fibromyalgi. Efter de lægelige oplysninger og oplysningerne fra Jobcenter om forløbet af arbejdsprøvningen har sagsøger imidlertid ikke godtgjort, at de af hende oplevede smerter m.v. 25

28 er af en sådan karakter, at det udelukker, at hun kan arbejde 4 timer dagligt, svarende til 20 timer om ugen under de betingelser, som er anført for flexjobbet. Da hendes generelle erhvervsevne herefter ikke kan anses for at være nedsat med 50 % eller mere, frifindes sagsøgte. Thi kendes for ret: Sagsøgte, PFA Pension, frifindes." Kendelse af 28/ Arbejdsmarkedspension. Pensionskassen for Farmakonomer. Sagen vedrørte om klagerens erhvervsevne varigt var nedsat med 2/3 eller derover forud for den 1/9 2007, hvor hans forsikring overgik til hvilende medlemskab. Selskabet havde anerkendt, at klagerens erhvervsevne var nedsat i dækningsberettigende grad fra den 1/ Nævnet udtalte: Nævnets flertal udtaler: Efter gennemgangen af sagen finder vi, at klagerens personlighedsforstyrrelse har været den primære årsag til, at han ikke formåede at opnå ansættelse som farmakonom, men kun korterevarende vikariater og senere måtte opgive sygeplejestudiet og endelig blev tilkendt offentlig førtidspension uden forudgående arbejdsprøvning. Vi finder, at hans erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 og også har været det før 1/9 2007, hvor han overgik til hvilende medlemskab. Vi finder, at pensionskassen kunne opgøre klagerens erhvervsevnetab efter modtagelsen af kommunens sociale og lægelige akter. Pensionskassen skal derfor forrente udbetalingen fra 14 dage efter modtagelsen af disse. Nævnets mindretal udtaler: Vi finder, at det ved de lægelige oplysninger i sagen ikke er godtgjort, at klagerens erhvervsevne var nedsat med mindst 2/3 før den 1/ Vi finder derfor ikke grundlag for at kritisere selskabets afgørelse. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Derfor b e s t e m m e s : Pensionskassen for Farmakonomer skal anerkende, at klagerens erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 inden overgang til hvilende medlemskab, og skal på den baggrund genoptage sagsbehandlingen samt yde bidragsfritagelse, invalidepension og invalidesum med tillæg af renter efter forsikringsaftalelovens 24 fra 14 dage efter 13. oktober

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Ankeævnet for Forsikring. Årsberetning

Ankeævnet for Forsikring. Årsberetning Ankeævnet for Forsikring Årsberetning 2016 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2016 1.351 klager. Det er 38 klager færre end året før. Antallet af klager har gennem de senere år været faldende.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri.

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri. Den 5. august 2015 blev i sag nr. 87771: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere