HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support"

Transkript

1 HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov for dit HP produkt kan ses på serienummermærkatet, der er påsat produktet. Det første tal er garantiperioden for dele i dage (d) eller år (y), det andet tal er garantiperioden for arbejde i dage (d) eller år (y) og det tredje tal er garantiperioden for service på stedet i dage (d) eller år (y). Hvis den begrænsede garantiperiode, der er angivet på serienummermærkatet, f.eks. er 1y/1y/1y, betyder det ét år for dele, ét år for arbejde og ét år for service på stedet. Den begrænsede garantiperiode starter på købsdatoen eller lejeperioden fra HP, eller fra den dato, hvor HP har fuldført installationen. Den daterede kvittering for købet eller følgesedlen for leveringen, som viser datoen for købet af produktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dokumentation for købs- eller leasingdatoen, medmindre HP eller din forhandler oplyser dig om andet på skrift. Det er en betingelse for service under garantien, at købet eller leasingen kan dokumenteres. Garantiservice, sådan som den er angivet her, afspejler den grundlæggende garantiservice. Den grundlæggende garanti for HP hardwareproduktet kan udvides. Kontakt HP for at få de gældende garantioplysninger. Generelle vilkår Denne HP erklæring om Fejlafhjælpning efter gældende købelov giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra HP, producenten. Se HP's websted for at få en omfattende beskrivelse af, hvad fejlafhjælpningen efter gældende købelov berettiger til. Desuden kan du iht. gældende lokal lovgivning eller særlige skriftlige aftaler med HP have andre juridiske rettigheder. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE, DET VÆRE SIG SKRIFTLIGE ELLER MUNDTLIGE, GARANTIER ELLER BETINGELSER, OG HP FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER IKKE ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE LOKAL LOVGIVNING I RETSKREDSE UDEN FOR USA, FRALÆGGER HP SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. FOR ALLE TRANSAKTIONER, DER FOREGÅR I USA, ER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI OVENFOR. IKKE ALLE STATER OG LANDE TILLADER EN BEGRÆNSNING I, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI MÅ VARE ELLER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERPRODUKTER. I DISSE STATER ELLER LANDE VIL VISSE UDELADELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. UNDTAGEN I DET OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE FOR AFHJÆLPNINGEN EFTER GÆLDENDE KØBELOV FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I DETTE DOKUMENT IKKE DE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG, MEN FUNGERER SOM TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. Denne begrænsede garanti gælder i alle lande og kan være påtvunget i ethvert land eller område, hvor HP eller HP's autoriserede serviceydere tilbyder garantiservice for samme produktmodelnummer, som er underlagt vilkårene og betingelserne i denne begrænsede garanti. Denne begrænsede HP-garanti er underlagt alle gældende love og bestemmelser, inklusive amerikanske og andre nationale eksport- og importlove og -regler. 1

2 Under HP's globale afhjælpning efter gældende købelov, overføres produkter, der er indkøbt i et land eller område til et andet land eller område, hvor HP eller de autoriserede serviceydere tilbyder garantiservice til samme produktmodelnummer. Afhjælpningens vilkår, servicens tilgængelighed og ekspeditionstiden kan variere fra land eller område til land eller område. Desuden kan ekspeditionstiden variere afhængigt af, om de dele, der kræves til udførelse af garantiservicen, er tilgængelige lokalt. I så fald kan HP's autoriserede serviceyder give dig de relevante oplysninger. HP vil ikke ændre dette HP produkts form, tilpasning eller funktion af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager for at få det til at fungere i et land, hvor det aldrig har været HP's intention, at det skulle fungere. HP er ikke ansvarlig for evt. told eller skatter, som måtte opstå som følge af overførsel af produkterne. Overførslen af produkterne kan være omfattet af eksportrestriktioner, som er udstedt af den amerikanske regering eller andre regeringer. Denne afhjælpning efter gældende købelov gælder kun for hardwareprodukter, der bærer HP's og Compaqs mærke (i denne afhjælpning efter gældende købelov under ét benævnt som "HP hardwareprodukter"), og som sælges af eller udbydes i leasing fra Hewlett-Packard Company, firmaets datterselskaber, søsterselskaber, autoriserede forhandlere, autoriserede distributører eller lokale distributører verden over (i denne begrænsede garanti under ét benævnt som "HP") med denne begrænsede garanti. Betegnelsen "HP hardwareprodukt" er begrænset til hardwarekomponenterne og den krævede firmware. Betegnelsen "HP hardwareprodukt" omfatter IKKE ethvert softwareprogram eller produkter eller ekstraudstyr, som ikke leveres af HP. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, leveres alle ikke-hp-produkter eller ekstraudstyr uden HP's varemærke, som leveres ved siden af HP-hardwareproduktet - f.eks. eksterne undersystemer til datalagring, skærme, printere og andet ekstraudstyr - "SOM DE ER OG FOREFINDES" uden garanti fra HP. Producenter eller udgivere, der ikke er fra HP, kan udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at de HP hardwareprodukter, du har købt eller leaset fra HP, ved normal brug ikke indeholder materialefejl eller forarbejdningsfejl i løbet af den begrænsede garantiperiode. Den begrænsede garantiperiode starter på købsdatoen eller lejeperioden fra HP, eller fra den dato, hvor HP har fuldført installationen. Den daterede kvittering for købet/leasingaftalen eller følgesedlen, der viser datoen for købet af produktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dokumentation for købs- eller leasingdatoen. Det er en betingelse for service under garantien, at købet eller leasingen kan dokumenteres. Du er berettiget til garantiservice i henhold til vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis der kræves reparation af dit HP hardwareprodukt i den begrænsede garantiperiode. Med mindre andet er anført, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, kan nye HP hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller af nye og brugte materialer, der i ydelse og driftssikkerhed svarer til nye. Udtrykket "som ny" betyder, når det er brugt i denne begrænsede garanti, brugte eller istandsatte dele eller produkter, som ikke er nye. Sådanne produkter eller dele er, selvom de ikke er nye, istandsat til en tilstand, der i ydelse og pålidelighed svarer til nye. HP kan reparere eller erstatte HP hardwareprodukter (a) med nye eller tidligere brugte produkter eller dele, som svarer til nye i ydelse og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til det oprindelige produkt, som ikke længere er på markedet. Det garanteres, at reservedele ikke indeholder materiale- eller forarbejdningsfejl i den længste af følgende perioder: 90 (halvfems) dage efter reparationen eller i resten af den begrænsede garantiperiode for det HP hardwareprodukt, de installeres i. HP vil efter eget valg reparere eller udskifte en komponent eller et hardwareprodukt, der udviser en defekt i materialer eller forarbejdning i perioden, hvor afhjælpning efter gældende købelov er gældende. Alle komponenter eller hardwareprodukter, der afmonteres under denne begrænsede garanti, tilhører HP. Hvis det skulle ske, at der opstår gentagne fejl på HP hardwareproduktet, kan HP efter eget skøn vælge at (a) give dig en anden enhed, som er den samme som eller svarer til HP hardwareproduktet i ydeevne, eller (b) refundere købsprisen eller lejebetalingen (minus renter) i stedet for at udskifte enheden. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning er dette dit eneste retsmiddel i tilfælde af defekte produkter. Undtagelser HP GARANTERER IKKE, AT DETTE PRODUKT VIL FUNGERE UAFBRUDT ELLER UDEN FEJL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MANGELFULD OVERHOLDELSE AF DE ANVISNINGER, DER GÆLDER FOR HP HARDWAREPRODUKTET. Denne begrænsede hardwaregaranti gælder ikke forbrugsvarer eller -dele og omfatter ikke produkter, hvorfra serienummeret er fjernet, eller som er blevet beskadiget eller fejlbehæftet på grund af (a) ulykke, misbrug, forkert brug, kontaminering, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering eller 2

3 udefra kommende årsager; (b) brug ud over de anvendelsesparametre, der er angivet i den dokumentation, der fulgte med produktet; (c) brug af programmer, tilslutninger, dele eller forbrugsvarer, der ikke er leveret af HP; eller (d) forkert klargøring eller vedligeholdelse af brugsstedet; (e) virusinfektion; (f) tab eller beskadigelse under transport; eller (g) ændringer eller service, der er udført af andre end (i) HP, (ii) en autoriseret HP serviceyder eller (iii) egen installation af HP slutbrugerreservedele eller dele, der er godkendt af HP, som måtte være tilgængelige til dit produkt i det land/område, servicen udføres i. SOM EN FORHOLDSREGEL MOD RISIKO FOR FEJL, ÆNDRING ELLER TAB AF DATA BØR DU REGELMÆSSIGT SIKKERHEDSKOPIERE DE DATA, DER ER LAGRET PÅ HARDDISKEN ELLER ANDRE LAGERENHEDER. HUSK AT SIKKERHEDSKOPIERE DATA OG FJERNE EVENTUELLE FORTROLIGE, BESKYTTEDE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER, INDEN ENHEDEN RETURNERES TIL SERVICE. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE MEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA UD OVER DEN SOFTWARE, SOM HP INSTALLEREDE VED FREMSTILLINGEN AF PRODUKTET. HP påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der opstår ved samkørsel og kompatibilitet, når der anvendes (1) produkter, software eller ekstraudstyr, der ikke understøttes af HP, (2) der anvendes konfigurationer, der ikke understøttes af HP, eller (3) når dele til et system installeres på et andet af mærke eller en anden model. Særlige retsmidler I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDGØR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER DEN FULDE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP VEDRØRENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, DU HAR KØBT ELLER LEASET, OG DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ERSTATTER ALLE TIDLIGERE AFTALER ELLER ERKLÆRINGER - HERUNDER ERKLÆRINGER FREMSAT I HP's SALGSMATERIALE ELLER RÅD GIVET AF HP ELLER EN AGENT FOR ELLER MEDARBEJDER HOS HP - SOM MÅTTE VÆRE INDGÅET ELLER AFGIVET I FORBINDELSE MED KØB ELLER LEASING AF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer i denne Begrænsede garantis vilkår er kun gyldige i skriftlig form og underskrevet af en autoriseret repræsentant for HP. Ansvarsbegrænsning I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING: HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE FUNGERER IFØLGE GARANTIEN OVENFOR, ER HP's MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER OMBYTNING AF DE HARDWAREKOMPONENTER, DER IKKE FUNGERER UNDER NORMAL BRUG. BORTSET FRA SOM ANFØRT OVENFOR ER HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART, DER ER FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, HERUNDER TABT FORTJENESTE, MISTEDE BESPARELSER ELLER SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV FREMSAT AF TREDJEPART, ELLER SOM ER FREMSAT AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING: DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DER ANMODES OM ERSTATNING ELLER FREMSÆTTES KRAV UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETLIGT SØGSMÅL (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER SKÆRPET PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTLIGT KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON, OG DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER GÆLDENDE, OGSÅ SELVOM 3

4 DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR HP OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND/OMRÅDE TIL LAND/OMRÅDE. DET ANBEFALES, AT DU UNDERSØGER LOVENE I DIT LAND/OMRÅDE FOR AT FASTSLÅ, HVILKE RETTIGHEDER DU HAR. Afhjælpning efter gældende købelov for tilbehør og ekstraudstyr Vilkårene og betingelserne for den begrænsede garanti for det meste HP ekstraudstyr og tilbehør (HP tilbehør) er angivet i afhjælpningen efter gældende købelov, der gælder for det gældende HP tilbehør og følger med produktet. Hvis HP tilbehøret er installeret på et HP hardwareprodukt, kan HP yde garantiservice i den længste af en af følgende perioder: den periode, der er angivet i garantidokumentationen (Begrænset garantiperiode for HP tilbehør), der fulgte med HP tilbehøret, eller i den resterende garantiperiode for det HP hardwareprodukt, hvor HP tilbehøret eller ekstraudstyret er installeret. Garantiperioden kan aldrig overstige 3 (tre) år fra købsdatoen for HP tilbehøret eller HP ekstraudstyret. Den begrænsede garantiperiode for HP tilbehøret træder i kraft på datoen for købet fra HP eller en autoriseret HP forhandler. Datoerne på din købskvittering eller følgeseddel viser købsdatoen for HP tilbehøret og udgør startdatoen for garantien. Se den begrænsede garanti for HP tilbehøret for at få yderligere oplysninger. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, leveres tilbehør, der ikke er fra HP, "SOM DET ER OG FOREFINDES." Producenter eller leverandører, der ikke er fra HP, kan midlertidig udstede deres egne garantier direkte til dig. Afhjælpning efter gældende købelov for software UNDTAGEN SÅDAN SOM DET ER ANFØRT I DEN GÆLDENDE SLUTBRUGERLICENS- ELLER PROGRAMLICENSAFTALE, ELLER SOM DET I ØVRIGT ER ANGIVET IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREPRODUKTER, HERUNDER ALLE SOFTWAREPRODUKTER, FREEWARE ELLER OPEN SOURCE-SOFTWARE (software, der gives i offentlig licens af tredjeparter, herunder operativsystemer eller programmer) ELLER OPERATIVSYSTEMER, DER ER FORUDINSTALLERET AF HP, "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG MED ALLE EVENTUELLE FEJL. HP FRALÆGGER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER PÅ EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, PLIGTER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG FRAVÆR AF VIRA. Nogle lande/områder eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger i varigheden af underforståede garantier, så ovennævnte fralæggelse af garantier gælder muligvis ikke dig i dens helhed. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER HP OG HP'S LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIG, HÆNDELIG, INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDEN, PERSONSKADE, MANGLENDE BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM MÅTTE OPSTÅ PGA. ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREPRODUKTET, OGSÅ SELVOM HP ELLER EN AF HP's LEVERANDØRER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE KRAV, OG SELVOM AFHJÆLPNINGEN I AL VÆSENTLIGHED SVIGTER. Visse lande/områder eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, er HP's eneste garantiforpligtelse mht. software, der distribueres af HP under HP's varemærke, angivet i den gældende slutbrugerlicens- eller programlicensaftale, der følger med den pågældende software. Hvis det flytbare medie, som HP distribuerer softwaren på, viser sig at indeholde materiale- eller forarbejdningsfejl inden for 90 dage efter købet, er dit eneste retsmiddel at returnere det flytbare medie til HP til ombytning. 4

5 Det er dit ansvar at kontakte ikke-hp producenter eller -leverandører for at få oplysninger om deres garantibestemmelser. Kundeansvar For at undgå risiko for stævninger for problemer, der ikke er dækket af afhjælpningen efter gældende købelov (problemer, der ikke skyldes defekt i materiale eller forarbejdning på HP hardwareprodukter), bedes du hjælpe HP med følgende: Kontrollere konfigurationer, indlæse den nyeste firmware, installere softwarerettelser, køre HP diagnosticerings- og -hjælpeprogrammer. Implementer de midlertidige procedurer eller metoder, som HP leverer, mens HP arbejder på at finde en permanent løsning. Brug HP fjernsupportløsninger, når de er relevante. HP anbefaler på det kraftigste, at du benytter de tilgængelige supportteknologier, som leveres af HP. Hvis du vælger ikke at implementere tilgængelige fjernsupportfunktioner, kan der påløbe yderligere omkostninger på grund af de øgede krav til supportressourcer. Samarbejd med HP i forsøget på at løse problemet via online-chat, eller telefon. Det kan omfatte udførelse af almindelige diagnosticeringsprocedurer, installation af supplerende softwareopdateringer eller -rettelser, fjernelse af tilbehør fra tredjeparter og/eller udskiftning af tilbehør. Udføre jævnlige sikkerhedskopieringer af dine filer, data eller programmer, som er gemt på harddisken eller andre lagringsenheder, som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til mulige fejl, ændringer eller tab. Sikkerhedskopiere dine filer, data og programmer og fjerne elle fortrolige, ejendomsbeskyttede eller personlige oplysninger, før du returnerer ethvert HP hardwareprodukt til support eller reparation under garantien. Fjern alt eksternt ekstraudstyr eller tilbehør, som kan gå tabt under reparation eller udskiftning. Udføre supplerende opgaver ifølge definitionerne inden for hver type garantiservice, som er anført nedenfor, og enhver anden handling, som HP rimeligvis kræver med henblik på at yde den bedst mulige garantisupport. Typer af hardwareservice under garantien Herunder er anført de supporttyper under garantiservicen, som kan gælde for det HP hardwareprodukt, du har købt. Alle tjenester findes måske ikke i alle lande og områder. Garantiservice med kundereparation (CSR Customer Self Repair) HP produkter er designet med mange dele til Kundereparation (CSR - Customer Self Repair) for at minimere reparationstiden og muliggøre større fleksibilitet i udskiftningen af defekte dele. Hvis HP registrerer i diagnosticeringsperioden, at en reparation kan udføres ved hjælp af en CSR-del, leverer HP denne del direkte til dig med henblik på udskiftning. Der findes to kategorier af CSR-dele: Dele, hvor kundereparation er obligatorisk. Hvis du beder HP eller en autoriseret HP serviceudbyder om at udskifte disse dele, vil du blive pålagt betaling for transport og udført arbejde i forbindelse med denne service. Dele, hvor kundereparation er valgfri. Disse dele er også designet til kundereparation. Hvis du imidlertid kræver, at HP udskifter dem for dig, kan dette eventuelt blive udført uden ekstra betaling ifølge den type garantiservice, der er knyttet til produktet. Afhængigt af tilgængelighed og geografiske begrænsninger, leveres CSR-dele den efterfølgende arbejdsdag. Levering samme dag eller efter fire timer kan tilbydes mod en supplerende betaling, når geografien tillader det. Hvis du har brug for assistance, kan du ringe til HP's tekniske supportcenter, hvor en tekniker vil hjælpe dig via online-chat, eller telefonen. HP angiver i den dokumentation, der leveres sammen med en CSR-erstatningsdel, om den defekte del skal returneres til HP. I de tilfælde hvor den defekte del skal returneres til HP, skal du sende den defekte del tilbage til HP inden for den definerede tidsperiode, normalt 5 (fem) arbejdsdage. Den defekte del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i det medfølgende forsendelsesmateriale. Hvis du ikke returnerer den defekte del, kan det medføre, at HP fakturerer dig for udskiftningen. Ved en kundereparation betaler HP alle omkostninger i forbindelse med leveringen og returneringen af delene og udvælger det transportfirme/budtjeneste, der skal anvendes. Klassifikationen af CSR-dele kan variere efter land eller område. 5

6 Garantiservice for reservedele Din HP Begrænsede garanti omfatter muligvis kun garantiservice for reservedele. Ifølge betingelserne for garantiservice for reservedele leverer HP reservedelene uden betaling. Hvis HP udfører reparationen, vil du blive pålagt udgifterne til arbejdskraft og transport. Garantiservice med avanceret enhedsudskiftning Din Begrænsede garanti fra HP kan omfatte garantiservice med avanceret enhedsudskiftning. Ifølge betingelserne for garantiservice med avanceret enhedsudskiftning, leverer HP en erstatningsenhed direkte til dig, hvis det købte HP hardwareprodukt bliver diagnosticeret som defekt. Ved modtagelsen af erstatningsenheden skal du returnere den defekte enhed til HP i den emballage, som erstatningsenheden leveres i, inden for en defineret tidsfrist, normalt 5 (fem) dage. HP påtager sig alle omkostninger til levering og forsikring i forbindelse med returneringen af den defekte enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den defekte enhed, kan det medføre, at HP fakturerer dig for erstatningsenheden. HP yder avanceret service med udskiftning af enheden inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid vil typisk være mellem kl og mandag til fredag, men kan variere afhængigt af lokal praksis. Ekspeditionstiderne kan variere, og der kan påløbe yderligere omkostninger, afhængigt af logistiske begrænsninger og afstand fra den nærmeste HP Support-placering eller autoriseret HP serviceudbyder. Du finder telefonnumre og i visse tilfælde kort på den nærmeste HP Support-placering eller autoriserede HP serviceudbyder på HP's websted på Hent & returner-garantiservice Den begrænsede HP garanti kan omfatte service med afhentning og returnering. I henhold til vilkårene for afhentning og aflevering vil HP afhente den defekte enhed hos dig, reparere den og returnere den til dig. HP påtager sig alle udgifter til reparation, logistik og forsikring for denne type service. Indleveringsservice under garantien Din HP Begrænsede garanti omfatter muligvis garantiservice med krav om indlevering. I henhold til vilkårene for indleveringsservice skal du muligvis aflevere dit HP hardwareprodukt til et autoriseret servicested til reparation under garantien. Medmindre andet bestemmes af gældende lokal lovgivning, skal du forudbetale eventuelle forsendelsesomkostninger, skatter eller afgifter i forbindelse med transporten af produktet til og fra servicestedet. Du er desuden ansvarlig for at forsikre det produkt, du sender eller returnerer til et autoriseret servicested, og påtager dig risikoen for tab under forsendelse. Garantiservice via post Din HP Begrænsede garanti omfatter muligvis garantiservice med krav om tilsending. I henhold til vilkårene for fremsendelsesservice skal du muligvis sende dit HP hardwareprodukt til et autoriseret servicested til reparation under garantien. Medmindre andet bestemmes af gældende lokal lovgivning, skal du forudbetale eventuelle forsendelsesomkostninger, skatter eller afgifter i forbindelse med transporten af produktet til og fra reparationsstedet. Du er desuden ansvarlig for at forsikre det produkt, du sender, og påtager dig risikoen for tab under forsendelse. HP returnerer det reparerede produkt til dig og påtager sig alle omkostninger til logistik og forsikring i forbindelse med returneringen af produktet til dig. Garantiservice på stedet Din Begrænsede garanti fra HP kan omfatte garantiservice på brugsstedet. Ifølge betingelserne for service på brugsstedet, kan HP efter eget valg afgøre, om en fejl kan repareres. Fjernreparation Ved hjælp af en CSR-del Servicebesøg på stedet, hvor den defekte enhed er placeret. Hvis HP endeligt beslutter, at der kræves et servicebesøg på brugsstedet for at reparere en fejl, kan besøget blive planlagt inden for normal arbejdstid, medmindre andet er angivet for det HP hardwareprodukt, du har købt. Normal arbejdstid vil typisk være mellem kl og mandag til fredag, men kan variere afhængigt af lokal praksis. Ekspeditionstiderne kan variere, og der kan påløbe yderligere omkostninger, afhængigt af rejsebegrænsninger og afstand fra den nærmeste HP Support-placering eller autoriseret HP serviceudbyder. Du finder telefonnumre og i visse tilfælde kort på den nærmeste HP Support-placering eller autoriserede HP serviceudbyder på HP's websted på 6

7 Med henblik på at modtage support på brugsstedet skal du: Sikre, at en repræsentant er til stede, når HP leverer garantiservice på brugsstedet. Underret HP, hvis produkterne anvendes i et miljø, der indeholder mulig sundhedsmæssig eller sikkerhedsmæssig fare for HP medarbejdere eller -underleverandører. Ifølge HP's rimelige sikkerhedskrav skal du sikre, at HP har tilstrækkelig, fri og sikker adgang til og mulighed for at benytte alle faciliteter, oplysninger og systemer, som HP angiver som nødvendige, for at HP kan levere support inden for den fastsatte tidsramme. Kontrollere, at alle producentetiketter (f.eks. serienumre) er placeret korrekt, er tilgængelige og læsbare. Sikre et miljø, der overholder produktspecifikationer og understøttede konfigurationer. Serviceopgraderinger HP kan tilbyde en række af supplerende support- og serviceaftaler for det produkt, du har købt lokalt. Nogle typer support og tilknyttede produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Oplysninger om de tilgængelige serviceopgraderinger og priserne for disse finder du på opslagsværktøjet HP Care Pack på Du får et overblik over alle supporttilbuddene på hvor du vælger land og angiver "Packaged Services" i søgelinjen. Indledende installation og teknisk support for medfølgende software Teknisk support til HP softwaren, HP's forudinstallerede tredjeparts software samt tredjeparts software, der er købt hos HP, herunder indledende installationssupport, tilbydes af HP ved hjælp af forskellige formidlingsformer, herunder elektroniske medier og telefon, i 90 (halvfems) dage fra købsdatoen. Se "Kontakt til HP" vedrørende online-ressourcer og telefonisk support. Alle undtagelser herfor vil være angivet i slutbrugerlicensaftalen (EULA End User License Agreement). Support omfatter hjælp til: Besvarelse af installationsspørgsmål (hvordan gør jeg, de første trin og systemkrav). Installation og konfiguration af software og tilbehør, der leveres eller købes sammen med HP hardwareprodukter (sådan gør du og de første trin). Omfatter ikke systemoptimering, brugertilpasning og netværkskonfiguration. Fortolkning af systemets fejlmeddelelser. Konstatering af problemer med systemet som problemer i brugen af software. Anskaffelse af HP Care Pack-oplysninger eller opdateringer til software, der er købt eller leveret sammen med HP hardwareprodukter. Support omfatter IKKE hjælp til: Generering eller diagnosticering af brugergenererede programmer eller kildekoder. Installation af software, der ikke er fra HP. Systemoptimering, brugertilpasning og netværkskonfiguration. Freeware og Open Source-operativsystemer og programmer HP leverer ikke teknisk support til software, der er leveret under offentlig licens af tredjeparter ("Freeware" og "Open Source"-software), herunder operativsystemer eller programmer. Teknisk support til Freeware- og Open Source-software, der leveres sammen med HP hardwareprodukter, leveres af Freeware eller Open Source-forhandleren. Supportkontaktoplysninger findes i hjælpen, dokumentationen eller andre programsupporterklæringer til Freeware- eller Open Source-operativsystemet eller -programmet, der følger med dit HP hardwareprodukt. 7

8 Kontakt til HP Hvis der opstår produktfejl i den begrænsede garantiperiode, og forslagene i dokumentationen ikke løser problemet, kan du få support på en af følgende måder: Find og kontakt det nærmeste HP supportsted på internettet på: Kontakt din autoriserede HP serviceudbyder. Før du ringer til HP eller en autoriseret HP serviceudbyder, skal du have følgende oplysninger klar: Produktets serienummer, modelnavn og produktets modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilsluttet tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra tredjepart Detaljerede spørgsmål Sådan kontrollerer du garanti- og supportberettigelse Du kan kontrollere din garantiberettigelse ved at indtaste dit produkts modelnummer og serienummer på: HP Care Pack Services-registrering kan kontrollere på: Svartider Garantilevering er baseret på det land eller område, hvor der anmodes om service. Ikke hvor enheden blev købt. Svartiden er baseret på de lokale standarder for arbejdsdage og -tid. Medmindre andet er anført, måles alle svar fra tidspunktet for kundens opkald, indtil HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for supportydelsen, eller har påbegyndt supportydelsen eller fjerndiagnosticeringen. Svartiden (herunder garantiservice på næste arbejdsdag, hvis tilgængelig) er baseret på forretningsmæssigt rimelige bestræbelser. Svartiderne kan variere i visse lande/områder og i tilfælde af begrænsninger i leverandørressourcerne. Hvis du bor uden for den sædvanlige servicezone, vil svartiden muligvis være længere, eller der kan pålægges et ekstra gebyr. Kontakt HP eller en autoriseret HP serviceudbyder for ekspeditionstid i dit område Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett-Packard og Hewlett-Packard-logoet er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P. i USA og andre lande. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker for de respektive firmaer. Trykt i

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør 370967-023 14. februar, 2005 1 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede

Læs mere

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 4. november 2011 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om Begrænset hardwaregaranti

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 538641-084 Juni 2009 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

HP Hardware Support Offsite Return Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Care Pack Tekniske oplysninger HP Hardware Support Offsite Return Services tilbyder serviceniveauer på højt niveau for returnering til HP med ekstern telefonsupport

Læs mere

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale (Aftale) vilkår og betingelser hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser Tak fordi du købte denne HP Technical Phone Support-tjenesteaftale. Tjenestebeskrivelser med mere detaljerede oplysninger kan som

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Garanti og supportvejledning

Garanti og supportvejledning Dokumentationen findes på din pc. Klik på dokumentationsikonet på skrivebordet, eller klik på Start, Alle programmer, og klik derefter på Dokumentation. Garanti og supportvejledning 1 års garanti på dele

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Service Description Consumer Basic Hardware Service Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere