Fra bar mark til lysin med succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra bar mark til lysin med succes"

Transkript

1 First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin med succes VitaLys startede fra bunden og har nu rigtig god succes med at producere lysin til glæde for landmanden og miljøet. Side 3 Spiret raps kritikken er ude i hampen Spirede rapsfrø er ikke en gængs handelsvare i det internationale marked, da det ikke opfylder betingelserne for gode sunde varer. Ingen skal dog være i tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse tabene, men vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af den olie, vi leverer til fødevareindustrien, uagtet hvad en række konsulenter og andre måtte synes er rimeligt i afregningen af rapsfrø over for landbruget. Af koncerndirektør Torben Harring, DLG Spiret rapsfrø er ikke en god sund vare og således ikke kontraktlig, heller ikke omsættes i engrosmarkedet. Sejler vi et skib til Rotterdam, bliver rapsen afvist. Vi er forpligtet til at leve op til kravene i vores kontrakter og står således med risikoen, hvis varerne ikke lever op til dem. Vi afsætter hele vores danske egenproduktion af rapsolie til fødevareindustrien og her kan vi ikke gå på kompromis med Vi ved, at frø af sekundær kvalitet giver ganske betydelige tab i produktionsprocessen. kvaliteten. Fødevareindustrien skal kunne have 100 pct. tillid til kvaliteten af den rapsolie, DLG leverer. Vi kan ikke rense spirerne fra. Men hvis ikke frøene har andre skavanker end at de er spiret, kan vi producere os ud af de problemstillinger, de spirede frø giver. Det medfører dog en række ekstraomkostninger at sikre kvaliteten. Det er til logistik, ekstraordinær tørring, tab af olie i processen, omkostninger til procesingredienser samt markant tab af kapacitet. Spiring i rapsfrø Den synlige spiredannelse er sidste led i spiringsprocessen. Det betyder, at et parti rapsfrø, hvor der er ganske få procent synligt spirede frø, reelt vil have påbegyndt spireprocessen, herunder nedbrydningen af olie i en meget større andel af frø- Fortsætter på side 2 10% 10% Klasseprodukter får VM Får Granuleret mineral- og vitaminblanding uden kobber 25 kg Salto Får Saltsliksten til får uden kobber Må anvendes af økologer 10 kg

2 / 12. NOVEMBER 2010 leder markedsorientering GMO-obstruktion udraderer konkurrenceevne Af koncerndirektør Torben Harring, DLG Dansk og europæisk tilbageholdenhed i forhold til accept af moderne GMO-baserede planteforædlingsteknikker udgør en reel trussel mod konkurrenceevnen for europæisk landbrug. Dels fordi teknikkerne bidrager til fortsat at kunne brødføde den stigende befolkning, dels at det støtter op om en langsigtet, mere bæredygtig produktion. Ifølge OECD s prognoser vil Asien i 2030 udgøre hele 66 pct. af de købedygtige forbrugere mod 28 pct. i dag. Så ikke alene skal vi i 2030 føde en verdensbefolkning, der er vokset til 8,4 mia. mennesker. Vi skal også brødføde en verden, hvor Asien vil have et helt andet forbrugsmønster, end det vi kender i dag. GMO-teknikken kan hæve dækningsbidragene med 30 pct. de næste otte år. USA, Canada, Sydamerika og Asien har allerede fuldt adopteret GMO-teknologien som ét af flere nødvendige tiltag i Europa anses den for værende farlig! Verdens største feltforsøg Kommercialiseringen af afgrøder, hvortil der har været anvendt GMO-baseret planteforædling, startede i Implementeringen har indtil nu været massiv inden for sojabønner, majs, bomuld og raps, hvor det globale forædlingsarbejde i dag fortrinsvist inkluderer egenskaber, der er hentet i en søsterplante eller bakterie via GMO-teknikken. Kommercialiseringen er nået til, at eksempelvis 77 pct. af verdens sojaproduktion i 2009 var baseret på sorter, hvor der har været anvendt GMO- forædling. I 2009 blev der således dyrket 136 mio. ha GMO-afgrøder af 14 mio. landmænd i 25 lande. Der importeres årligt ca mio. ton GMO-baserede sojaprodukter til Europa fra Brasilien, Argentina og USA heraf ca. 1,4 mio. ton til Danmark. Vi er afhængige af GMO, også i Danmark! Afmystificering GMO-baseret forædling er langt hen af vejen primært en metode, hvorved man kan speede udviklingen op og nå forædlingsresultater hurtigere end med traditionelle metoder. Når internationale eksperter mødes, drøfter man ikke længere, hvorvidt de GMO-baserede planter er sikre og ernærings- eller dyrkningsmæssigt forsvarlige. De internationale godkendelsesorganer er sikre på, at de sorter, der slipper gennem den videnskabelige vurdering, er sikre som menneskeføde og ikke har direkte virkninger på miljøet og sådan skal det være! Man drøfter imidlertid, om der kan forekomme ændringer i ukrudtsfloraen. Fremtiden er bæredygtighed Første resultat af GMO-forædlingen var, at man kunne gøre visse kulturplanter resistente over for et ukrudtsmiddel, som anses for at være blandt de mest skånsomme for miljøet. Dermed kunne man reducere brugen af giftigere produkter og få en mere effektiv ukrudtskontrol. Senere har man kunnet gøre planter, f.eks. bomuld og majs, resistente over for insekter, der kun svært og med store mængder af kemi kan bekæmpes. I dag arbejdes der på en lang række fronter, heriblandt at øge planternes tørkeresistens samt reducere næringsstofbehovet og gøre planterne resistente over for en række insekter og sygdomme, ligesom vi eksempelvis snart vil have kommercielle rapsfrø med sundere oliesammensætning. Således vil varianter af majs, soja, raps mv., der kan producere betydeligt større udbytter ved langt lavere forbrug af vand, gødning og kemi, være kommercielle om ganske få år. Det er realistisk, at det økonomiske udbytte i disse varianter stiger med pct. de næste otte år. I Europa ser vi bare til. Vores relative konkurrenceevne forringes dag for dag, mens fordelene ved de GMO-baserede varianter stiger. Vi opbygger ingen viden i virksomhederne og for den sags skyld heller ikke på universiteterne. Kan vi stoppe den globale udvikling jeg tror det ikke! Såning af vinterafgrøder i EU udvidelse af kornarealet til høst 2011 De første prognoser tyder på en udvidelse af kornarealet på bekostning af oliefrøprodukter og braklægning. Af Rolf Pedersen, prokurist, DLG Korngruppen Såning af rapsfrø og vinterkornafgrøder i det nordlige EU er afsluttet, men det varer lidt endnu, inden de sydlige regioner er færdige. Der er derfor et stort ændringspotentiale for korn den næste måneds tid, og herefter kan eventuelle udvintringsskader igen ændre billedet. EU venter en samlet udvidelse af kornarealet på 2,1 pct. fra 56 mio. ha til 57,2 mio. ha. Vinterhvede- og bygarealet øges med hver 3 pct, men for bygs vedkommende er det næsten kun vårbyg. Alt i alt udsigter til en stigende produktion i planteavl Udgiver: DLG amba, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, tlf Fax , Oliefrø i EU går tilbage I store dele af det nordlige EU blev såning af vinterafgrøder vanskeliggjort af massive mængder nedbør, og det gav en markant nedgang i rapsfrøarealerne, måske en reduktion på 4 til 5 pct. Det vil delvist blive kompenseret for af en udvidelse af solsikkefrø-arealet, men der forventes en samlet reduktion af oliefrø på ha fra 11,7 til 11,4 mio. ha. 72 pct. af den samlede oliefrøproduktion i EU er rapsfrø, og solsikker udgør 25 pct. EU s braklægningsareal reduceres Det ventes, at ca ha brakjord igen tages ind i produktionen svarende til, at det samlede braklægningsareal falder fra 7,13 mio. ha til 6,44 et fald på godt 10 pct. Rusland og Ukraine Tørke og ekstreme varmegrader Forsidefoto: Red Star Photo Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, tlf ødelagde produktionen i Fortsat tørke betød, at såning af vinterafgrøder i visse egne var umulig, og utilstrækkelig nedbør var årsag til en dårlig etablering. Vi forventer ikke at se de to lande som eksportører før efter høsten De har behov for at genopbygge lagrene. Rusland menes at have tilsået 13 mio. ha med vinterhvede, hvilket er 25 pct. mindre end deres landbrugsministeriums mål. Sidste år blev 17,8 mio. ha tilsået med vinterafgrøder, heraf 14,7 mio. ha med vinterhvede. Ukraine melder om tilsåning af 6,4 mio. ha vinterhvede, hvilket er ha mindre end sidste år. Spiret raps kritikken er ude i hampen Fortsat fra forsiden ene. Der er kun lidt erfaring med, hvorvidt processen kan stoppes igen ved kraftig nedtørring samt hvilke konsekvenser det kan have f.eks. i form af brændte frø og andre sekundære effekter. Det interessante er således ikke, hvor mange frie fedtsyrer rapsen indeholder i høst, men hvilken kvalitet olien i frøet har, når rapsen skal forarbejdes. Den eksakte viden om lagerevnen af spirede rapsfrø og påvirkningen af oliekvaliteten er begrænset. Der er dog ingen tvivl om, at olien i spirede frø er mere udsat for nedbrydning end i gode sunde frø. Og vi ved, at frø af sekundær kvalitet giver ganske betydelige tab i produktionsprocessen. Kunne have været afvist Overvejelsen gik derfor på, hvorvidt vi helt skulle afvise de spirede frø og dermed skabe øget tumult i en vanskelig høst, eller om vi for at hjælpe vores rapsavlerne skulle modtage frøene og forsøge at få det bedste ud af det. Vi valgte det sidste, med et maksimalt fradrag på 30 pct. Heldigvis er det kun ganske få af DLG s kunder, der er blevet ramt af høje fradrag. Den gennemsnitlige fradragsprocent for spirede frø blandt vores kunder har været på 1,6 pct. Høsten i Østaustralien plages af massiv nedbør Efter en perfekt vækstsæson med udsigt til rekordproduktion af kvalitetskorn i det østlige Australien, er der på det seneste spredt frygt for, at voldsom nedbør kunne betyde en gentagelse af den august måned vi oplevede i Nordeuropa. En frygt for lavere udbytter og kvalitetsproblemer. USA og Canada Dele af USA og Canada har også haft usædvanligt tørt vejr, og der hersker usikkerhed om størrelsen af det nytilsåede areal og ikke mindst dets etablering før vinteren. Usikkerhed om prisudvikling Mange usikkerhedsfaktorer sætter dagsordenen, men muligheden for prisfald hen over vinteren synes lille. En af lærerne af denne høst er, at rapsen skal høstes første gang, det er muligt. Når årets høst er forarbejdet, har vi et væsentligt bedre billede af omkostningerne ved spirede rapsfrø og de konsekvenser, det har for oliekvaliteten. På baggrund af årets høst og erfaringerne fra den må vi forvente, at der kommer skærpede kvalitetskrav fra den internationale fødevare- og rapsolieindustri Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne

3 12. NOVEMBER 2010 / Foto: Jan Knudsen VitaLys: Vi startede på en bar mark VitaLys startede på en bar mark som et forsknings- og udviklingsprojekt i 1992 i tilknytning til Ølgod Grønt og senere DanGrønt. Gennem slid og forskning har virksomheden siden hen fundet den rette teknologi og viden til at producere lysin til gavn for både landmand og miljø. Af Maria Hamilton Virksomhedsfokus Lysin-produktet VitaLys er blevet udviklet over en årrække, og virksomheden af samme navn arbejder til stadighed for at forbedre processen og produktet. Vi undersøger hele tiden, om de råvarer, vi bruger til produktet, kan skiftes ud med nogle bedre eller billigere. Samtidig arbejder vi i vores forskningslaboratorium konstant på at forbedre den mikroorganisme, der er grundstenen i produktionen, forklarer Vagn Hundebøll, adm. direktør i VitaLys. Lysin er til gavn for både landmanden og miljøet, og det var netop udgangspunktet for at begynde produktionen. Lysin er en essentiel aminosyre for enmavede dyr og forbedrer f.eks. grises og fjerkræs optag af foder og derved deres tilvækst. Et andet resultat af lysin i foderet er mindre nitrat i gyllen og dermed mindre belastning af miljøet. koncernnyt Kort om lysin Forbedrer fodereffektiviteten (reduktion i foderomkostninger) Sikrer bedre tilvækst Sikrer bedre kødkvalitet Begrænser kvælstofproduktionen Begrænser miljøbelastningen Det tog ti år Det har imidlertid taget en del år at nå frem til det niveau, hvor VitaLys som virksomhed og produkt befinder sig i dag. Det er en meget videnstung og teknologikrævende produktion, og det tog os ti år at finde ud af, hvordan den skulle foregå. Også fordi produktet skulle godkendes, og vi skulle finde investorer, fortæller Vagn Hundebøll. Lysin-produktion foregår ikke på ethvert gadehjørne, og der er meget hemmelighedskræmmeri blandt de relativt få konkurrenter. Derfor måtte Vagn Hundebøll og hans 45 medarbejdere, der bl.a. tæller ingeniører, agronomer, bioteknikere og mikrobiologer, tænke det hele fra bunden. Det tog f.eks. tre år at finde ud af, hvordan man holder fremmede bakterier væk fra gæringstankene. I dag forgår produktionen sådan: Vi producerer lysin ved at fodre mikroorganismen med vitaminer, mineraler og sukker. Efter fem døgns gæring har vi et Vagn Hundebøll er administrerende direktør i VitaLys og har været med helt fra begyndelsen. flydende produkt, der indeholder 40 pct. lysin. Arbejder vi videre med det, og damper vandet fra, får vi et tørstof med 65 pct. lysin, det er de to slutprodukter, vi sælger, forklarer Vagn Hundebøll Vil være den dygtigste dreng i klassen VitaLys har konkurrenter i Kina, Sydamerika, USA og Korea. I begyndelsen lå VitaLys i den nederste del af feltet. Vi er nok rykket op i midten nu, men målet er helt klart at være den dygtigste dreng i klassen, siger Vagn Hundebøll og tilføjer: På energi, DataLogisk tildelt erhvervspris Nordeas Erhvervspris for Lolland-Falster blev den 14. oktober overrakt til DataLogisk A/S, der er delvist ejet af DLG. Virksomheden modtog bl.a. prisen på grund af sin målrettede eksportsatsning. Det var bankrådsformand Povl Høier (t.h.), der overrakte prisen til direktør Birger Hartmann, DataLogisk Fotos: Red Star Photo Bioteknikere og mikrobiologer arbejder konstant for at forbedre lysin-produktionen. miljø og sundhed er vi allerede helt i top. Vores flydende produkt, som vi leverer direkte til en DLG-foderfabrik, findes ikke mere effektivt på verdensmarkedet.vi er ikke så store, men vi er effektive, og vi arbejder hele tiden for at blive bedre. Det handler om at udvikle processen og opnå mest muligt lysin pr. kg sukker. Indtil videre har vi hævet vores produktion med 40 pct. A/S. Ifølge Poul Højer var det let for dommerkomitéen at udpege vinderen, idet DataLogisk netop opfylder alle kravene for at modtage prisen. Et af kriterierne er blandt andet, at virksomheden understøtter den erhvervsmæssige udvikling og aktivitet i området. kort nyt Suplex Toxinbinder fra Vitfoss Af Michael T. Sørensen, produktkonsulent, Vitfoss Toxiner er skadelige stoffer, som har en negativ påvirkning på dyrenes produktivitet. Det gælder både fusarietoxiner og toxiner dannet ved opbevaring. Er toxiner først blevet dannet, forsvinder de ikke igen, uanset om kornet tørres, luftes eller lignende. Kun kornrensning vil formentlig have en positiv effekt på toxinniveauet i kornet. Er der toxiner i kornet, kan der tilsættes en toxinbinder, så toxinerne ikke kan gøre skade på de dyr, der spiser det. Toxinbindere er tilsætningsstoffer, og direkte brug på bedriften vil kræve HACCP. Vitfoss har derfor lavet en mineralsk foderblanding (Suplex Toxinbinder), som kan bruges på bedriften uden krav om HACCP-registrering. Toxinbinder kan selvfølgelig også tilsættes via Landmix eller fuldfoderet. Tilfredsstillende resultat i Danespo Danespo A/S har i regnskabsåret 2009/2010 oplevet et marked, hvor der var overudbud af læggeog spisekartofler samt et betydeligt prisfald. I det vanskelige marked har selskabet opnået et resultat på 2,5 mio. kr. efter skat mod knap 5 mio. kr. året før. I samme periode faldt omsætningen med 27 mio. kr. til 165 mio. kr. Når Danespo alligevel kom ud af året med et meget positivt resultat, skyldtes det ikke mindst, at det endnu en gang lykkedes at få alle kartofler disponeret, samtidig med at selskabets balance blev slanket i såvel modervirksomhed som koncern. Fremadrettet har Danespo de optimistiske briller på. Vi mener, der er grund til optimisme, idet der er en betydelig reduktion i udbuddet af både spiseog læggekartofler nu. Køberne er klar over den nye situation og har meldt ind med pænt store forhåndsreservationer, og priserne er på vej op, siger adm. direktør Steen Bitsch, Danespo. E-faktura fra DLG Tilmeld dig, så sender vi fakturaer og kontoudtog direkte til din indbakke Fordelen ved E-faktura fra DLG er, at du modtager dine fakturaer og opgørelser hurtigere. Du kan nemt e dem videre til økonomikonsulent, banken eller andre. Det er også nemt at gemme dem på computeren til senere brug. Sådan foregår det: Faktura mv. vedhæftes en som PDF, og den kan nemt printes Fakturatilbudsavis og andet materiale vedlægges som online-version. Sådan tilmelder du dig e-faktura fra DLG: Klik ind på www. dlg.dk/fokus. Her kan du også tilmelde dig de andre ting fra DLG Ellers ring til din lokale DLG-forretning.

4 / 12. NOVEMBER 2010 SVIN First Feeder: Den sikre løsning til 35 grise pr. årsso Tjørnehøj Mølle lancerer foderautomaten First Feeder. Det er den nye utrættelige fodermester, som sikrer princippet Lidt men tit. Derudover holder den styr på foderoptagelsen. Af Sussi Thomasen, agronom, Tjørnehøj Mølle Adskillige forsøg har vist, at hyppige fodringer stimulerer foderoptagelsen og dermed tilvæksten. Men hyppige udfodringer er arbejdskrævende, og mange får det ofte ikke gjort og udnytter dermed ikke grisenes fulde vækstpotentiale. Løsningen er en First Feeder, den sparer arbejdskraft og sikrer optimal vækst. Prototype af First Feeder i afprøvning over tilvækst og foderforbrug. First Feeder er desuden nem at sætte op, der kan være 25 kg foder i beholderen, og den er let at rengøre. Høj tilvækst og lavt foderforbrug Det rigtige foder og den rigtige fodringsteknik sikrer høj effektivitet. Når der udfodres små friske portioner opnås en bedre hygiejne og dermed en bedre mave-tarmsundhed, mindre diarré og lavere dødelighed. De smågrise, der ved dage er for små til at fravænne, placeres ofte ved en ammeso, hvilket er arbejdskrævende, dyrt og med reduceret tilvækst til følge. Desuden opnås der færre kuld pr. so pr. år. Ved at sætte grisene til en First Feeder med en af blandingerne fra First Feed strategien, tilpasset lav fravænningsvægt, kan en høj tilvækst og et lavt foderforbrug opretholdes. Et af de steder, hvor strategien er testet, steg tilvæksten med 27 pct. og foderforbruget blev reduceret med 19 pct. Desuden blev medicineringen og dødeligheden kraftigt reduceret. Løsningen havde en klar positiv indvirkning på økonomien. Invester i en First Feeder med foder fra First Feed strategien og opnå: 35 grise pr. årsso Øget tilvækst og lavere foderforbrug Bedre mave-tarmsundhed Reduceret medicin og dødelighed Mindre arbejde Reduceret brug af ammesøer Bedre produktionsøkonomi Hvordan virker First Feeder? First Feeder er en foderautomat, der udfodrer vådfoder i små friske portioner mange gange i døgnet, hvilket optimerer foderoptaget hos smågrise før og efter fravænning. First Feeder kan indstilles til at udfodre fra rent tørstof til rent vand. Ved vådfoder blandes vandet i skålen ved udfodringen, det vil sige, at der altid er friskt og hygiejnisk foder. Der udfodres kun små mængder ad gangen, fordelt over hele døgnet og kun så længe der bliver ædt. Antallet af grise i stien kan indtastes, og i displayet på automaten kan man efterfølgende aflæse, hvor meget foder, der udfodres. Dermed er det nemt at få overblik Sådan kom First Feeder til verden Af Sussi Thomasen, agronom, Tjørnehøj Mølle 35 grise pr. årsso er kravet til fremtidens smågriseproducent. Da avlen har ikke har kunnet tilføre søerne flere patter har Tjørnehøj Mølle i tæt samarbejde med Kongskilde udviklet First Feeder. Tjørnehøj Mølle havde ideen til en foderautomat, som skulle kunne optimere foderoptagelsen hos pattegrise, samt aflaste søerne. Foderautomaten skulle kunne udfodre små friske portioner vådfoder over hele døgnet og opsamle data om foderoptag m.m. Derfor kontaktede vi Kongskilde, som producerer maskiner og teknik til landbruget, og i en kobling af de to firmaers viden blev First Feeder udviklet. Kongskildes medarbejdere noterede sig vores ønsker til, hvad foderautomaten skulle kunne og kom så med idéer til design og tekniske løsninger. Design og teknik, blev testet undervejs af begge parter. Derefter blev der produceret nogle prototyper, som blev opstillet i udvalgte besætninger og testet i praksis. Ud fra de praktiske erfaringer er der nu færdigudviklet en automat, som ikke bare sikrer pattegrisenes effektivitet, men også tager højde for et godt arbejdsmiljø og sikkerhed ved brug af automaten. Færre ammesøer og flere overlevende grise Tommy Haaning fra Vils på Mors har gode erfaringer med First Feederen. Foderautomaten til smågrisene erstatter både ammesøer og giver lav dødelighed i klimastalden. Af Maria Hamilton Tommy Haaning kendte allerede til måden at fodre smågrisene på, da han blev introduceret for First Feederen. Derfor sagde han også straks ja til at afprøve den. Vi fravænner 550 grise om ugen, og de mindste grise kommer ind til den del af stalden, vi har indrettet med First Feeder og foderautomater, forklarer Tommy Haaning. Han har indrettet en klimastald i en tidligere farestald, hvor der er grader og, hvor fire ældre foderautomater er monteret i hver deres sti. Det er også her, den nye First Feeder er på prøve, og grisene virker i hvert fald tilfredse med den. Nederst på First Feederen hænger en ring og glimter, og grisene lærer hurtigt, at de får foder, når de skubber til den. Der er plads til smågrise pr. maskine i den varme stald, og der er fyldt op. Grisene går der som regel en til to uger, før de kommer ind i klimastalden. Når vi laver ammesøer, kommer de fravænnede grise ind til feederen. Inden vi købte feederen, skulle vi lave totrinsammesøer, og dermed halverer vi nu antallet af ammesøer. Brug for ny Feeder Når vi fodrer på den her måde, har vi også en lavere dødelighed i klimastalden, fordi de svageste kommer ind til First Feederen, fortæl- ler Tommy Haaning, der har kørt på den måde i tre år. I februar indførte de aftenvagt i stalden. Før det havde de to dødfødte grise pr. kuld, nu har de en. Vi spurgte en af vores medarbejdere, der kender stedet rigtig godt, om hun kunne tænke sig at prøve det. Hun er der fra søndag, mandag og tirsdag, hvor 80 pct. af farringerne finder sted. Hun hjælper ved farringerne og sørger for, at soen ikke lægger sig på grisene, forklarer Tommy Haaning og tilføjer tilfreds: Det er derfor, vi har brug for en First Feeder, for nu får vi jo endnu flere smågrise igennem systemet. Kort om Tommy Haaning Ejer og driver svinebedriften Brdr. Haaning sammen med sin bror Morten. Tommy har på sin bedrift, Østergaard, 900 søer, mens broren har 3000 grise fra 7-30 kg. Til bedriften hører 240 hektar jord, hvor brdr. Haaning dyrker vinterhvede, vinterbyg, vårbyg, raps og frøgræs.

5 12. NOVEMBER 2010 / planteavl Columbus maltbyggens nye eventyrer Columbus er en ny maltbygsort forædlet af Sejet Planteforædling. Sorten markedsføres af DLG fra foråret Sammen med maltbygsorterne Quench og Rosalina fuldendes maltbygtrilogien for Af Ole Andersen, marketingansvarlig, Sejet Planteforædling Sorten blev født efter en krydsning på Sejet for ca. fem år siden. På grund af sortens meget høje udbytte, og særdeles attraktive dyrknings- og maltkvalitetsegenskaber, er sorten siden da blevet opformeret og har nu vokset sig stor nok til at blive markedsført i bl.a. Danmark. Kravene til en god maltbygsort Den ideelle maltbygsort skal leve op til avlerens såvel som malt- og brygindustriens mange krav. For landmandens afregningspris er det vigtigt, at sorten har et meget højt kerneudbytte af en god kvalitet, d.v.s. store kerner med høj rumvægt og et proteinindhold mellem 9,5 og 11 pct. For at opnå maltindustriens endelige godkendelse skal en maltbygsort leve op til en lang række specifikke kvalitetskrav. Columbus er løbende blevet afprøvet i såkaldte mikromaltningsforsøg, og resultaterne ser meget lovende ud. I den kommende vinterperiode vil et større parti Columbus fra høst 2010 blive maltet og efterfølgende analyseret under industriforhold. Det har vi store forventninger til. Den anden maltbygsort fra Sejet, nemlig Rosalina, blev allerede i 2009 industrimaltet hos DMG i Vordingborg. Analyseresultaterne var særdeles lovende og i det efterfølgende produktionsled, nemlig brygindustrien, er Rosalina anerkendt af Fuglsang i Danmark. Quench er den mest dyrkede vårbygsort i Danmark. Med de høje udbytter over flere år Hvis de er heldige, kan maltbygsorterne ende i et godt glas øl. Sorten Rosalina er f.eks. anerkendt af Fuglsang. Landsforsøgene, hkg pr. ha Sort Gennemsnit Columbus 66,8 65,7 75,2 59,4 Quench 66,5 67,1 75,3 57,1 Rosalina 66,1 63,9 75,0 59,4 Kilde: SortInfo sammenholdt med den bredt anerkendte maltkvalitet vil Quench også i 2011 blive meget udbredt. Udbytter i top DLG s maltbygsorter har deltaget i Landsforsøgene i flere år og har ydet særdeles flotte udbytter, hvilket gør sorterne til det sikreste valg. Columbus, Optimal svampebekæmpelse i maltbyg: Vækststadie Produkt Dosering pr. ha St Proline EC Orius 200 EW St Proline EC Comet Rosalina og Quench har alle mlo-meldugresistens, og den generelle resistens mod de øvrige bladsvampe er god for de tre sorter. For kvalitetskorn som maltbyg skal der altid planlægges en svampebekæmpelsesstrategi for at sikre topudbytte, høj sortering og høj rumvægt. DLG anbefaler en delt svampebekæmpelse. 0,10 l + 0,10 l 0,20 l + 0,15 l DLG SAF vandt hvedekampen 2010 Hvedekampen 2010 blev afholdt på Ultanggård ved Haderslev, hvor noget af Danmarks bedste hvedejord og optimale dyrkningsbetingelser findes. Ejeren Asmus Fromm-Christiansen er kendt for at levere topudbytter år efter år og som vært for landsforsøgene gennem mange år. Af Anders green Hansen, chefkonsulent, Plantedyrkning I årets hvedekamp blev grovvarefirmaerne DLG SAF, DLA og Brdr. Ewers indbudt til dyst mod værten for hvededagen, planteavler Asmus Fromm- Christiansen samt planteavlskonsulenterne fra Sønderjysk Landboforening, Landbrugsrådgivning Syd, og LHN. Dysten gik ud på, at deltagerne hver især skulle komme med deres egen strategi for økonomisk optimal dyrkning af hvede. Dvs. alt lige fra sortsvalg, plantetal, gødskning, svampe- og insektbekæmpelse samt den rigtige timing af opgaver og behandlinger. Alle deltagere fik mulighed for at anvende op til 218 kg N pr. ha, som er det fagligt optimale niveau ud fra historiske tal for hvede på Ultanggård. Vinderstrategien fra DLG SAF SAF valgte sorten Hereford, som har ligget i top i landsforsøgene i flere år. For at sikre overvintringen er der behandlet med mangan i form af 1 l NitraMan i efteråret. Hereford stod flot, og kom hurtigt i gang efter den hårde vinter. Vækstregulering indgik i strategien pga. det relativt høje Vinderen af Hvedekampen 2010 blev produktchef Klavs S. Ravn, DLG SAF kvælstofniveau og det høje udbyttepotentiale. Moddus blev valgt i kombination med CCC, da Moddus øger rodlængden og rodmassen og dermed giver afgrøden ekstra kapacitet til at optage vand og næringsstoffer. På grund af tendens til tidlige meldugangreb blev 0,1 l Flexity medtaget sammen med vækstreguleringen, og det viste sig, at det kunne holde meldugangreb væk resten af sæsonen. Proline og Rubric indgik i begge efterfølgende svampesprøjtninger for at udnytte synergien ved kombinationen af to forskellige aktivstoffer. Strobilurinmidlet Comet blev tilsat til den sidste sprøjtning for at opnå den velkendte forgrønnende effekt. DLG SAF s strategi viste sig at være den rigtige med både det største udbytte, som blev på 10,7 ton pr. ha, og det bedste økonomiske nettoresultat. Nye ærtesorter har stort udbyttepotentiale og en opret vækst, der gør høsten lettere og dermed også forbedrer kvaliteten Ærter er en oplagt vekselafgrøde Et varieret sædskifte giver mange fornuftige faglige og økonomiske fordele på bedriften. Ærter udmærker sig ved en række positive egenskaber, der kan udnyttes i sædskiftet. Af Henrik Hornstrup, agronom, DLG Midtjylland Den stærkt forsinkede høst i år har medført et fald i rapsarealerne, der normalt udgør en stor og vigtig afgrøde i sædskiftet. Derfor er der i år opstået en ledig plads i sædskiftet, og en løsning er at etablere ærter i det kommende forår. Der er flere fordele ved at have ærter i sædskiftet. Bl.a. giver det en sanerende effekt på de klassiske sygdomme i pressede kornsædskifter, herunder gold- og knækkefodsyge. Bælgplanternes fordele Bælgplanter er kvælstoffikserende, og eliminerer derfor kravet til kvælstofgødskningen. Derudover giver ærter en forfrugtsvirkning på kg kvælstof til en efterfølgende hvedeafgrøde. De højeste udbytter opnås ved relativt høje reaktionstal (Rt 6,5-7,5) og en sikker forsyning med fosfor (P) og kalium (K). Hvis du er usikker på dit reaktionstal og kalium- og fosforniveau, kan du få udtaget jordprøver af DLG. En yderligere gevinst ved en bredere palet af afgrøder er, at der er mulighed for at fordele arbejdsbyrden hen over året. Der anbefales 4-5 ærtefrie år for at forhindre ærtesyge, rodråd og skimmel, og 3-4 år mellem raps og ærter, for at undgå opformeringen af knoldbægersvamp. Ærter på kontrakt Der vil til kommende sæson blive mulighed for at tegne konceptavlskontrakter på konsumog industriærter med DLG i udvalgte områder. Ærterne kommer til at indgå i produktionen i DLG Food Grain, hvor det forarbejdes til bl.a. flækærter, protein, stivelse, ærtemel og nødhjælpsrationer. Kontakt din lokale DLG-forretning for at få mere at vide om mulighederne for at dyrke ærter på kontrakt.

6

7 12. NOVEMBER 2010 / kort nyt Arjen og Aleida Bakker havde tilfældigvis flyttet dyrene ud af stalden, inden den faldt sammen under sidste års snemasser. Oliemarkedets mekanismer Hvad påvirker oliepriserne, og hvordan kan man sikre sig mod olieprisernes udsving? Af Lars Rytter Jensen, olie, pris- & risikoanalytiker, DLG Energi I år kan sneen bare komme an Arjen Bakker fra Nissum fik sidste år ødelagt en hel staldbygning på grund af sneen. Men med en god Tryg-forsikring endte historien godt. Af Maria Hamilton Arjen Bakker og hans kone Aleida flyttede til Danmark fra Holland for 12 år siden. Nærmest lige så længe har de været kunder hos DLG, der har et forsikringssamarbejde med Tryg Forsikring. Den gode forsikring og held i uheld gjorde, at sneskredet ikke væltede parret helt omkuld: Jeg var blevet opereret SVIN Det er kendt, at niveauet af lysin har betydning for soens mælkeproduktion, men en gennemgang af international forskning viser, at også valin har stor betydning for soens ydeevne. Behovet stiger med øget kuldstørrelse. Af Maria Nittegaard Petersen, agronom, Vitfoss I dag er den danske norm for valin til diegivende søer 83 pct af lysin. Til sammenligning er valinindholdet i somælk 73 pct. i forhold til lysin, mens optaget i soens yver er 88 pct.i forhold til lysin. Aminosyrebehovet er ikke ens for alle søer. Rækkefølgen af de begrænsende aminosyrer ændrer sig i mit knæ, og derfor havde min kone sørget for at flytte køerne ud fra en stald til en Forsikringsfordele som giver tryghed for DLG s landbrugskunder: nemlig i forhold til soens huld. Har soen ikke noget vægttab eller kun et lille vægttab i løbet af diegivningsperioden, er valin den næstbegrænsende aminosyre efter lysin. Ved større vægttab vil valin være den tredje begrænsende aminosyre efter lysin og treonin. Det betyder, at med god huldstyring vil søernes aminosyreforsyning komme fra foderet frem for kropsdepoter. Dermed bliver det ekstra vigtigt at sikre det rette indhold af aminosyrer i foderet. Soens aminosyrebehov I forsøg er soens aminosyrebehov målt ved enten at se på soen (f.eks. vægttab) eller på dens grise (f.eks. tilvækst). Desværre anden, så alt var samlet på en adresse, og jeg lettere kunne komme rundt. Det var netop Tryghed er vigtigt for os alle. DLG og Tryg tilbyder derfor ekstra forsikringsfordele, som giver øget tryghed for dig og din familie. Rådgivning målrettet dit landbrug og dine behov Attraktiv individuel præmie og dækning Kritisk sygdomsforsikring for tegner under 60 år Dødsulykkeforsikring for tegner og ægtefælle/samlever. Årsrejseforsikring, verden inkl. ferieafløserdækning. Nem og detaljeret opkrævning af dine Tryg forsikringer gennem DLG Kontakt din lokale DLG forretning for at høre nærmere er resultaterne langtfra entydige og angiver et optimalt den stald, hun havde tømt, der brasede sammen i snevejret, fortæller Arjen Bakker. Det skete i januar Det hele gik meget hurtigt herefter. Taksator kom allerede dagen efter og kort efter blev det kategoriseret som en totalskadet bygning. Ny stald Køerne fra den ødelagte stald er på kviehotel. Parret har nemlig besluttet at bygge en helt ny stald, så den kommer til at ligge tættere på de øvrige. Vi er i gang med at indhente miljøgodkendelser og byggetilladelse, og Tryg har Valin øger soens mælkeproduktion 6,5 kg/dag eller kg/gris 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Valin:Lysin Tilvækst dag 7-21 Mælkeproduktion dag 14 Mælkeproduktion dag 20 valin-niveau fra pct. af lysin. I sådanne forsøg er det Kort om familien Bakker Har 470 køer hjemme og 300 kvier på kviehotel Har 275 hektar jord med majs, roer og græs Har alle sine forsikringer, inklusiv landbrugsforsikring, hos Tryg og DLG. sagt, at vi bare skal sende regningerne til dem, når vi for alvor går i gang med at bygge, siger Arjen. Familien Bakker havde også tegnet en driftsforsikring, og selvom der ikke var dyr i stalden, da den brasede sammen, dækker den de omkostninger, der har været ved at have kvierne på hotel. På spørgsmålet om Arjen Bakker frygter sneen og sammenbrasede stalde i år svarer han: Vores stald er fra 2009, så den skulle altså gerne kunne holde til det! væsentligt, at det anvendte lysin-niveau er så lavt, at det bliver muligt at vurdere, hvornår valin bliver næstbegrænsende. Dette krav blev opfyldt i en amerikansk undersøgelse, hvis resultater viser en stigning i grisenes tilvækst i takt med øget valin:lysin forhold til langt over nuværende norm. Sammenlignes resultatet med yverets behov for valin, skal indholdet af valin i foder til diegivende søer ligge på min. 88 pct. af lysin for at opnå maksimal mælkeproduktion. Ekstra tilsætning af valin i en blanding afhænger bl.a. af totalproteinniveau og råvarevalg. Kontakt din landmixkonsulent for at få beregnet en pris. Priserne på diesel- og fyringsolie påvirkes dagligt af en lang række forskellige faktorer. De bestemmes i overvejende grad uden for Danmark og er således afhængig af udviklingen på globalt plan. Følger dollaren En del af de daglige olieprisudsving skyldes ændringer i de fundamentale forhold såsom lagre og udbud/efterspørgsel. På samme tid bestemmes olieprisen af kursbevægelser på valutamarkedet. Normalt falder olieprisen, når den amerikanske dollar styrkes, og falder dollarkursen, stiger olieprisen. Årsagen er, at al olie afregnes i dollar. Når dollaren svækkes, bliver olien relativt billigere. Det øger efterspørgslen, og olieprisen stiger igen. Olie-spekulation I de senere år er olie blevet et populært finansielt aktiv, som også drives af spekulation. Det betyder, at oliemarkedet ofte følger samme udvikling som eksempelvis aktiemarkedet. Resultatet er, at der kan opleves store daglige prisudsving, uden at de fundamentale forhold ændres. Fremadrettet ser det ud til, at denne udvikling vil fortsætte, og vi kan forvente, at diesel- og fyringsoliepriserne fortsat præges af store udsving. Samtidig er der blandt oliemarkedsanalytikere enighed om, at oliepriserne de næste år vil stige fra de nuværende niveauer. For at undgå daglige prisudsving og stigende priser kan man fastlåse prisen ved at bruge DLG s koncept olie på kontrakt. Se mere på eller kontakt din lokale energichef. Teknik Vask med ren samvittighed Af Christian Boisen. Produktchef Truck Cleaner Super er en effektiv sæbe til vask af traktorer, landbrugsredskaber og lastbiler. Truck Cleaner Super halverer vasketiden, når skumpistol anvendes. Skumpistolen sikrer en effektiv og hurtig udlægning med præcis dosering af sæben. Truck Cleaner Super har hos myndighederne, Keminøglen, opnået bedste score på arbejdsmiljø og ydre miljø. Sæben indeholder ingen uønskede stoffer.

8 November nyt SUPLEX YEA-SACC TOP For en god laktationsstart Som vomstarter og diarréstop For bedre sundhed 25 KG EKSKL. MOMS 5% SUPLEX E-30000/ SELEN GRØN E-vitaminer til kvæg Må benyttes af økologiske kvægbrug Til økologer 25 KG EKSKL. MOMS Nyhed FRIT VALG0 80 Inklusive trådløst headset 6% STRØPLUS FIN Problemløser mod diarré hos smågrise i de første 7 dage efter fravænning. 20 KG EKSKL. MOMS 10% FIBREMIN MIKRO Positiv effekt på MMAkompleks hos søer. Markedets eneste varmbehandlede spagnumprodukt 14 KG EKSKL. MOMS tid, lad sæben arbejde for dig... NOKIA C5 Indbygget A-GPS FM radio Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- NOKIA 3720 Robust. Tåler brug i fugtigt og støvet miljø. Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Klar til vinteren SMS 0 øre Oprettelse 79,20 kr. DLG Pro Landbrug 219+ Inkl. taletid 5 timer Herefter 64 øre pr. min. Opkaldsafgift 0 øre Læs mere på Abon. 219 kr. Pr. minut 0,64 kr. Fri SMS 5 timers inkluderet fri tale. DLG PRO LANDBRUG EKSKL. MOMS SPRINKLER- VÆSKE Frostsikret ned til -12 C. 5 LTR EKSKL. MOMS TRUCK CLEANER Er en speciel udviklet sæbe til fjernelse af fedt, trafi kfi lm, insekter, bremsestøv og sukkerstoffer. Må ikke tørre ind og må aldrig anvendes i stærk sol eller på varme fl ader. PR. KG V/240 KG EKSKL. MOMS Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og levering. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til d. 30. november 2010.

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni

Supplementsprodukter med merværdi. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer maj + juni Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode rabatter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer maj + juni Supplementsprodukter

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

DLG's fodersortiment til søer 2012-13

DLG's fodersortiment til søer 2012-13 DLG's fodersortiment til søer 2012-13 639873 658482 658629 639101 658632 639119 639102 658635 639098 639106 639107 658638 658234 So Die Value So Fiber Value Drægtig Fiber Value So Die Profil So Fiber Profil

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård

Brug af Altresyn. Niels Thing Engholm/Krogsgård Brug af Altresyn Niels Thing Engholm/Krogsgård KORT OM BEDRIFTEN To ejendomme Engholm og Krogsgård Ejer Erik W. Andersen Har været driftsleder siden år 2004 I år 2005/2006 udvidet til 1170 søer på Krogsgård.

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet

Reproduktion få et godt resultat. Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet Reproduktion få et godt resultat Dyrlæge Anja Kibsgaard Olesen Ø vet 2 årsager til manglende faring Fejl ved etablering af drægtighed Fejl ved opretholdelse af drægtighed Et samspil af mange faktorer

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen

Fodermøde SI Centret 6 juni. Hans Ole Jessen Fodermøde SI Centret 6 juni Hans Ole Jessen Nye aminosyrenormer til smågrise Skånenorm afskaffes 2 3 Risikovurdering - Indhold af afsk. soja og diarré DLG s sortiment til smågrise fra 7 kg til 30/45 kg

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø

Kassestier. 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring. Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø Kassestier 1) suppl. mælk, 2) varme i huler, 3) varme v. faring Lisbeth Brogaard Petersen Stalde og Miljø 1) Supplerende mælk i farestier Suppl. mælk (1 af 5) Test af lamper Varme v. faring Konklusioner

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det?

Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Rygspækmåling - kan jeg bruge det i min besætning og hvad får jeg ud af det? Vet-Team Årsmøde UCH 11. november 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Agenda 1300 FEso pr. årsso som mål

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere