HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende"

Transkript

1 HØST Marts årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik

2 Redaktøren har ordet HØST-Hallen Ny deadline Hvis ikke andet meddeles foreningerne er deadline for fremtiden den første søndag i måneden med udsendelse af bladet fra den tredje fredag i måneden. Dog er deadline på grund af Påsken for aprilnummeret søndag d. 28. marts. Grundlovsdag 2010 Medlemmer fra nogle af de respektive foreninger i HØST vil også i år arrangere en grundlovsdagsfest i Hadbjerg d. 5. juni Der er allerede nu truffet aftale med Lotte Heise, der vil holde grundlovsdagstalen. Ligeledes bliver der også en FL-Stafet igen i år. Medlemmerne mødes i præstegården d. 19. april til endelig programlægning. Se maj-nummeret af HØST. Lokalhistorie Der opfordres til at læsere af HØST indsender historier om, hvad der er sket eller hvad der sker i lokalområdet, som kan have interesse for en bredere kreds. Ole Juul Indhold GYMO 82 Side 14 Hadbjerg Side 25 Her finder du Side 26 HØST-Hallen Side 2 Kalender Side 28 Kirke og menighed Side 16 Redaktøren har ordet Side 2 Selling Side 25 Skolehallen Side 2 ØHG Side 4 HØST-Hallen Indvielse fredag d. 26. februar Ja, så skete det, som vi har ventet på i mange år. Snoren blev klippet og HØST-Hallen i Hadbjerg blev officielt åbnet for skole- og foreningsaktiviter. Et mangeårigt ønske i lokalsamfundet er gået i opfyldelse Erik Høeg, formand for Børn og Skole udvalget, forestod klipningen ledsaget af en tale. Flere talere var på talestolen og kom med mange pæne ord især om den gruppe, der har stået bag dette halprojekt i mange år. At HØST-Hallen i det hele taget blev til noget er ikke mindst projektgruppens og lokalsamfundets fortjeneste. Man skal dog ikke glemme, at der også har været stor politisk opbakning fra især Anders G. Christensen. Men alle, der har ydet og bidraget her, kan med rette sige: Godt gået! Der var taler fra eksborgmester Anders G., borgmester Niels Borring, Ole Juul og Lars Olsen fra projektgruppen, skoleleder Henning Hansen samt skoleleder Niels Fensby. Niels Jørgen Mogensen (Gøj) var også på talerstolen som kollegial lokal halinspektør, som nu mister nogle af aktiviteterne fra ØHG og GYMO. Alle ønskede stort tillykke med HØST-Hallen, som den nu bliver benævnt. Mulighederne, som denne hal giver for lokalsamfundet, var et af de gennemgående emner i talerne. Efter den officielle indvielse var der samling i ØHG/GYMO s nye klublokale med fine nye borde og stole sponsoreret af firmaet Radius fra industriområdet i Hadbjerg. Her blev der så serveret lidt godt til ganen. Og snakken gik omkring alle de forhindringer, der har været i årenes løb, og en lille tåre kom der da vel også frem, når snakken faldt på det ene og andet. Mange kom og takkede projektgruppen for dens utrættelige arbejde. Det siger vi alle i projektgruppen tak for. Allerede den februar var HØST-Hallen i brug. ØHG var vært for Favrskovmesterskaberne i indendørs fodbold. (læs mere om dette på side 5 i dette nummer af HØST). Se ØHG s hjemmeside, hvor der er lagt billeder ud fra den officielle indvielse. Nu handler det så om at få alle de mindre ting sat i gang. Bl.a. skal vi have reklametavlerne sat op, så vi kan holde ord omkring vores erhvervssponsorater. Og så er der ellers aktiviteter både i skole og foreningsregi i gang i vores nye hal, HØST-HALLEN! På vegne af Halprojektgruppen Lars Olsen Ankomst til indvielsen 2 3 Erik Høeg indviede HØST- Hallen Borgmester Niels Borring holder tale Mange lyttere til de forskellige talere

3 ØHG ØHG ØHG s 50 års jubilæumsfest den 19. juni 2010 Det er muligt ved køb af billetter, at booke plads til grupper eller at booke plads ved singlebordet. Hvis man vil være sikker på at sidde samlet som gruppe, skal man foretage en samlet gruppebooking. Har du været medlem af ØHG, så skriv venligst også i hvilket årti på bookingen. Køb af billetter kan ske ved: 1. Kontant betaling hos: Christina Mikkelsen, Bavnehøjvej 160, tlf eller hos Bente Olsen, Smedebakken 16, Hadbjerg tlf eller ved at indsætte beløbet for billetter på reg nr konto med tydelig angivelse af betalers navn og adresse Billetsalget er åbent Velkommen til årets fest i Hadbjerg, hvor ØHG fejrer sit 50 års jubilæum. Dørene åbnes kl Revy Spisning med dinér-musik, taler og fællessang Dans til bandet På Slaget 12 Festen slutter kl 1.00 Pris for dette storslåede arrangement: kr. 300 pr. person og evt. ønske om at booke plads til single-bordet eller til grupper. Gruppebooking sker ved, at hele gruppen foretager ét samlet køb af billetter. Skriv årti for dit medlemskab af ØHG, hvis du har været medlem. Billetter udsendes med posten, når betalingen er registreret. Sidste frist for køb af billetter er den 12. juni Adgang til festen kræver, at man kan fremvise billet. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen ØHGs bestyrelse og alle de frivillige, der arbejder på, at vi får en rigtig festlig aften Favrskov Mester skaberne Indefodbold 2010 I weekenden februar blev det første Favrskovmesterskab i indendørs fodbold afviklet i den nye hal i Hadbjerg. Stævnet er nyt. ØHG ville sammen med DGI Østjylland og et par sponsorer, Hadbjerg Tømmerfirma A/S og Intersport i Hadsten prøve, om der var interesse hos de andre sportsklubber i Favrskov Kommune, og det må man sige, at der var! 44 hold blev tilmeldt stævnet. Alle mødte op og fik nogle hyggelige timer sammen. Der blev spillet fodbold fra kl til ca. kl , både lørdag og søndag, hvor den ene kamp blev afløst af den næste. Der var næsten alle årgange fra U8 til og med U18. Vores ny faciliteter i hallen var ikke helt klar, men en kaffemaskine blev stillet op, og der kunne købes sodavand og slik, så ingen blev halstør eller gik sukkerkold. Stævnet var det første arrangement i hallen blot dagen efter den officielle indvielse. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, så det er et stævne, vi påtænker at afvikle hvert år fremover. Det bliver sidste weekend i februar, hvilket er meddelt vore gode naboklubber. Så mon ikke vi ser de samme klubber igen? Bent Engdal Fodboldformand ØHG U9 ØHG Drenge 4 5 U14 Vellev

4 ØHG ØHG Formandens hjørne Så fik vi hallen Endelig fik vi den, den længe ventede hal, HØST-Hallen Allerede dagen efter indvielsen tog vi den i brug, da vi afholdt Favrskovmesterskaber i fodbold. Det er efterhånden lang tid siden ØHG udarbejdede planer for at udnytte hallen fuldt ud. Men da hallen er blevet til en skolehal, må vi pænt og på lige fod med andre ansøge kommunen om at få lov til at bruge hallen i de timer og dage, vi ønsker, præcis som alle andre foreninger i kommunen kan ansøge om haltimer i Hadbjerg. Vi håber naturligvis, at timefordelingen vil komme ØHG og GYMO til gode og således tage højde for foreningernes hjemsted. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis ØHG fortsat skal køre til Hadstenhallerne, mens klubber i Hadsten kører til Hadbjerg. ØHG klubhus Siden den officielle indvielse har vi haft travlt med at indrette klubhuset med køkken og andet inventar. Klubhuset er ganske vist placeret inde i hallen, men modsat alt andet i den nye bygning er klubhuset vores eget. Her bestemmer vi og al indretning er for egen regning. Ved vores jubilæum i efteråret ønskede vi os penge til dette, og vi fik faktisk temmelig mange penge og sponsorater ind på kontoen. Ikke nok til at dække samtlige udgifter ved indretningen, men nok til at komme foreløbig på plads og gøre lokalet brugbart. Endnu engang vil vi takke for de mange sponsorgaver og penge vi modtog ved og efter receptionen! Vi glæder os til at kunne fremvise et helt færdigt klublokale. ØHG-GYMO82 fusion Fusionsplanerne med GYMO går fortsat godt. I skrivende stund er der ikke meget nyt at berette bortset fra, at vi på det seneste har arbejdet med skrive de vedtægter, som skal være gældende efter fusionen. Det er en stor mundfuld og selvsagt en vital del i en ny forening og dermed heller ikke noget man bare lige får ordnet på ét møde. Vi fortsætter det gode samarbejde dels med alle opgaverne i HØST-Hallen, men også med planerne om sammenlægningen. General forsamling Som nævnt i seneste nummer af HØST afholder vi generalforsamling den 23. marts kl i vores klubhus i HØST- Hallen. Allerede nu ved vi, at vi skal sige farvel til vores dygtige kasserer og ligeså dygtige og ihærdige badmintonformand. Vi ved også, at generalforsamlingen er bestyrelsens højeste myndighed, som ved et stort fremmøde kan give bestyrelsen den nødvendige ros og ris. Gør vi det godt nok? Skal noget ændres i forhold til den kurs, vi har taget? Kom og være med til det som vi i bestyrelsen kalder højdepunktet på et års arbejde som frivillig i en fælles forening. Kurt Møller Hovedformand, ØHG Tlf

5 ØHG ØHG 8 9 General forsamling Tirsdag 23. marts kl Der afholdes generalforsamling i ØHG tirsdag den 23. marts kl i ØHG s klublokale. Dagsorden iflg. lovene. Efter generalforsamlingen er ØHG vært ved et mindre traktement. Vi håber, at der møder mange op til generalforsamlingen, så vi kan få en god generalforsamling. Vi er nu midt en proces, hvor vores mangeårige ønske om hal i Hadbjerg er en realitet. Derfor blæser der nye vinde, og derfor skal der også nye kræfter til at være med til at skabe grundlaget for foreningen ØHG i de kommende år. Men ellers er tiden jo som sagt til, at de mange nye tilflyttere, der er kommet i vort lokalområde, nu får chancen for at være med til at forme, hvordan lokalsamfundet i relation til foreningerne skal se ud de kommende år. Vi håber rigtig mange møder op til generalforsamlingen og giver sit besyv med og er med til at sætte sit præg på fremtiden i ØHG med HØST- Hallen og de muligheder, det giver, samt også at igangsætte andre nye arbejdsopgaver! Og har du lyst til at deltage i bestyrelsen eller bare lyst til at være hjælper i mindre omfang, så kontakt vores hovedformand Kurt Møller; enten på tlf eller send en mail på adressen Bestyrelsen i ØHG OK Sponsoraftaler Husk benzinkort til OK med ØHG aftale støtter ØHG hver gang du tanker Du støtter ØHG s ungdomsarbejde med 5 ører pr. liter, når du har et OK benzinkort, der er tilknyttet ØHG. En god og nem måde at støtte idrætten i lokalsamfundet. Og til stor glæde for ungdommen i ØHG. Så er du interesseret i ovenstående gode OK tilbud med støtte til ØHG, så kontakt undertegnede på tlf Nyt Du kan nu også gå ind på og bestille dit benzinkort. Her kan du i øverste linje på siden klikke på det ikon, der kommer op Køb benzin her og støt ØHG. Her kommer der så en vejledning om, hvordan du kan bestille online. Det er vigtigt at taste ØHG s OKnummer , når du klikker videre til OK s hjemmeside Hvis du allerede har et OK kort, er det også vigtigt, at vi får kortnummer og navn, adresse, således at det kan tilknyttes ØHG s kontoafregning med 5 øre pr. liter tanket brændstof. Tænk på, at du er med til at samle penge i puljen til ØHG, hver gang du tanker. Så til alle de nye beboere der er kommet i lokalområdet: Det er helt OK at støtte ØHG ved at tanke med et OK benzinkort! Hjælp til at sælge kort Vi mangler også nogen, der en times tid eller to i forbindelse med vores kampagnearrangementer vil hjælpe med at sælge kort. Skulle du have lyst til at give denne lille hjælpende hånd, så henvend dig til undertegnede. Kampagnedatoer frem til sommerferien 2010 Fredag 16. april kl (Plus aktivitet) Fredag 21. maj kl (Køletaske aktivitet) Fredag 25. juni kl (Plus aktivitet) Vagterne fordeles således at man kun skal være der 1-2 timer Opstart af nye aktiviteter i ØHG Jiu-jitsu og volleyball i HØST-hallen Disse 2 nye aktiviteter startede i uge 9. Til begge opstarter var der rimeligt med interesserede. Jiu-jitsu ca. 15 deltagere og volleyball deltagere. Så der er plads til flere. Bare mød op, så vi kan få rigtig gang i den. Nu fortsætter disse aktiviteter så frem til sommerferien med flg. træningstider: Træningstider jiu-jitsu frem til sommerferien er: år Tirsdage kl Over 16 år Tirsdage kl Thomas Langton er instruktør. Kontakt: Træningtider Volleyball frem til sommerferien er: Damer og herrer MIX-hold Torsdage kl For yderligere information, kontakt Henning Jordet på tlf eller Kontaktperson i ØHG s bestyrelse for begge disse aktiviteter er indtil videre Lars Olsen, tlf , -adresse Bestyrelsen i ØHG Lars Olsen Tlf

6 ØHG ØHG Ny version af hjemmesiden Klik ind på og se vores nye layout på vores hjemmeside. Vores webmaster Kaj Hestbech har sammen med formand Kurt Møller lavet et kæmpearbejde for at få dette på plads. Så klik ind og se resultatet. Du kan læse HØST indlæg samt få masser af øvrige informationer fra ØHG. Hjemmesiden opdateres også løbende med links til turneringsprogrammer og resultater ligesom aktuel nyhedsformidling fra ØHG også vil være at se på hjemmesiden. Sidste! Klik ind på hjemmesiden og se seneste nyt om flg. punkter: Indvielse af HØST-hallen den 26. februar Favrskovmesterskaber indendørs fodbold JUBI billeder fra dengang se under ØHG s Venner Jubi 50. Fodboldopstart 10. april, træneroversigt og træningstider ØHG træningsdragter Skal du eller dine børn have en træningsdragt. Så er der stadig mulighed for dette. Prøvesortiment indeholder nu alle størrelser. Træningsdragterne kan prøves i klublokalet og primært ved henvendelse til Hanne Rungø tlf Dragterne, som er Adidas, koster stadig kun kr. 400 inkl. tryk af navn på bluse og bukser samt ØHG logo. Normalprisen er kr De sidste ca. kr. 100 bliver sponsoreret af Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S. Ring og aftal tid med Hanne Rungø for prøve evt. aftalt med trænerne på de enkelte hold. Leveringstid ca. 2-3 uger. ØHG s Venner Passivt medlemskab Hvis der er nye, der ønsker at bidrage til ungdomsarbejdet i ØHG ved det passive medlemskab på kr. 100, kan det altid ske ved kontakt til formand for ØHG s Venner, Peter Møller, tlf På hjemmesiden kan du også se mere om formålsparagraf etc. for ØHG s Venner. Håndbold Træningstider for ØHG Seniorspillere Onsdage kl Senior Damer og Old Girls Se nærmere på hjemmesiden. Håndboldformand Pia Smed tlf Badminton Badmintonsæsonen lakker nu mod enden. Der kan dog aftales forlængelse af træningstider ved kontakt til ØHG s bestyrelse. Trine stopper som formand for badminton ved generalforsamlingen den 23. marts efter 2 år på posten. Vi ved ikke endnu helt, hvilke muligheder, der er for at flytte badmintonaktiviteter til HØST-Hallen i Hadbjerg. Skal vi stadig have et par timer i gymnasiehallen for at servicere vores Hadsten spillere? Vi må se, men der er lagt haltimer til badminton ind i næste års timebudget. Spørgsmål vedr. badminton kan rettes til badmintonformand Trine Rasmussen. Henvendelse kan ske på tlf. eller Men ellers klik på Hvis du vil vide mere om badminton. Motion Stavgang Husk den ugentlige motion. Deltag i ØHG stavgang. Hver lørdag kl ved ØHG s klublokale i HØST-Hallen i Hadbjerg. Stavgængerne holder i vinterhalvåret lørdagstrav hver lørdag kl med afsæt fra ØHG s klubhus i Hadbjerg. Efter den sædvanlige travetur på ca. 1 times tid er der altid dækket op til hygge og socialt samvær i ØHG s klublokale. Sidste gang i vinter er lørdag den 27. marts. Første gang vi går i sommertid er torsdag den 8. april kl fra ØHG s klubhus. Herefter hver torsdag kl ved ØHG s klublokale i HØST- Hallen i Hadbjerg. Evt. spørgsmål om stavgang kan rettes direkte til vores stavgangsinstruktør Kaj Hestbech på tlf Mød op til nye spændende udfordringer og hygge i stavgangsafdelingen! ØHG Motion Formand Lars Olsen

7 ØHG ØHG Fodbold Ungdoms afdelingen Opstart 2010 sæson I seneste nummer af HØST annoncerede vi, at opstart var den 20. marts. På grund af det kolde vintervejr her i det tidlige forår og de uvejsomme baner, har vi besluttet at vente til efter påske med opstart og nytårsappel for 6-14 årige. Det bliver så lørdag den 10. april kl ved HØST-Hallen. Vi har valgt igen i år at holde en nytårsappel. Lidt let træning og derefter samling i klublokalet, hvor det vil være muligt at møde jeres trænere for den kommende sæson. Udover informationen her vil der ske information om opstarttidspunkt, træningstider og trænere på de enkelte hold på Hadbjerg skoles månedsbrev for april måned. Desuden vil der bliver delt orienteringssedler ud i skolen til alle aldersklasser på skolen. Og så er det selvfølgelig at se på vores hjemmeside Vi vil i forbindelse med nogle af de første træningsaftener indkalde forældrene i de forskellige aldersgrupper til opstartsmøder, hvor vi kan præsentere oplæg for turneringen, stævnemuligheder, arbejdsopgaver og ellers få afklaret de ting, der er for den enkelte aldersgruppe. Følg med på hjemmesiden som Fodboldudvalget vil sørge for er opdateret. Både hvad angår trænere samt træningstider. Der mangler endnu et par trænere for at vi er helt på højde med det ønskede trænerteam. Desuden et par holdledere til et par af holdene. Trænere Som det fremgår mangler der et par trænere / hjælpetrænere. Som træner vil du straks blive sendt på et grundlæggende trænerkursus. Du vil få udleveret en ØHG træningsdragt samt et taktikboard med plads til noter etc. til brug på banerne. Du vil få kr. 800 til køb af evt. andet udstyr, du måtte mangle for at kunne agere som træner. Og så vil fodboldudvalget og de andre trænere selvfølgelig støtte dig så meget som muligt i din trænergerning. Alt sammen til gavn for fodboldungdommen i ØHG. Holdledere Vi mangler også holdledere til de enkelte hold. På forældremøder, der vil blive holdt i starten af sæsonen, vil disse opgaver forsøgt uddelegeret, for at vi kan få tingene spredt ud og til at fungere. Der kan sagtens være flere om opgaven for det enkelte hold. Holdlederopgaver: Det administrative arbejde, holdkort, kampsedler, information til spillerne. Til kampe: Tøjet er klar, drikkedunke, lægetaske etc., samle og optælle tøj efter kampen. Til træning: Når det er muligt skulle der gerne være holdleder (forældrerepræsentant) til stede. Du/I behøves ikke at have fodboldforstand Spændende og konkret opgave for ØHG. Og så er det nogle dejlige drenge og piger vi har i ØHG skulle vi hilse at sige. Hvis der er nogen, som på baggrund af ovenstående er interesseret som træner eller holdleder for et af de nævnte hold, så kan I henvende jer til fodboldformand Bent Engdal Nielsen tlf ØHG s Fodboldudvalg Serie 5 S5 holdet har endnu ikke fastsat start for træningen. Ansvarlig for S5 holdet er igen i år Simon Olsen, i en ½ sæson frem til sommerferien. Simon kan stadig træffes på tlf hvis der er spørgsmål vedr. S5 holdet. Old Boys 40 årsholdet OB40 holdet er stadig i vinterdvale. Opstart forventes primo april. Spørgsmål vedr. OB40-holdet kan enten rettes til holdets holdleder Flemming Mortensen eller Lars Olsen fra Fodboldudvalget. I øvrigt gælder også her at hjemmesiden vil blive opdateret løbende. Fodboldudvalget ØHG / DGI Fodboldskole Fodbold i Ferien 2010 ØHG/DGI Fodboldsskole 2010 afholdes igen i år i Hadbjerg, i år i uge 26, den første uge i skoleferien, mandag 28. juni til fredag 2. juli. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen for jeres evt. deltagende børn. Der åbnes for tilmelding via DGI Østjyllands hjemmeside i medio marts Prisen i år er endu ikke kendt. Men igen i år er NIKE med som sponsor, hvilket betyder, at der også i år er inkluderet et helt NIKE spillesæt bestående af trøje, bukser og strømper udover drikkedunk, og det sædvanlige frugt og saft 2 gange om dagen. Så attraktivt er det som sædvanlig. Få jer nu meldt til i god tid. Der er reelt kun plads til 60 spillere på fodboldskolen (selv om vi tidligere har været 80, var det nok lige i overkanten, og kunne kun praktiseres fordi vejret var med os). Fodboldudvalget 12 13

8 GYMO 82 GYMO 82 Sommergymnastik Her er et tilbud til gamle og nye gymnaster fra 2. klasse til 9. klasse. Er du klar på lidt mere gymnastik, end det du havde indtil opvisningen? Eller kan du godt lide at springe og tumle rundt? Så er sommergymnastik lige noget få dig. Vi kommer til at arbejde med forlæns spring og baglæns spring eller hvis der er noget du gerne vil træne, så klarer vi sikkert også det. Sommergymnastikken starter: Mandag d. 22. marts 2010, kl Vi slutter d. 3. juni 2010, og vi skal være minimum 12 personer. Så ryk i klassekammeraterne og mød op til nogle sjove timer. Springhilsner Henning og Steffen Espersen GYMO 82 afholder general forsamling Tirsdag d. 23 marts 2010 kl i Selling Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægter Husk!! GYMO s opvisning i HØST-Hallen d. 21 marts kl Bestyrelsen Glæd dig! Nu sker der noget for dig i påskeferien Gymo 82 afholder gymnastikskole fra mandag til onsdag, marts, i samarbejde med DGI Østjylland Alle børn fra 6-12 år kan deltage. Indhold På gymnastikskolen vil du komme til at lave en masse rytmeog springgymnastik. Derudover vil du opleve mange andre sjove aktiviteter og lege både ude og inde. Skolen starter mandag fra kl til Tirsdag starter den igen kl og så vil der være en overnatning til onsdag. Prisen er kr. 500 inkl. overnatning. Du skal selv medbringe madpakke mandag og tirsdag. Håber du har lyst til at deltage og være med til at have det sjovt, lege, springe, danse og meget, meget mere. Sted: HØST-Hallen og Hadbjerg skole Instruktører: Mie Trangbæk, Kristian Høj Madsen, Simone Jensen og Gunvor Bakkegaard Kontaktperson: Gunvor Bakkegaard, tlf , Tilmelding: senest 6. marts Bestyrelsen Redskabsrum Så er vores redskabsrum i vores dejlige nye hal ved at være klar mht. redskaber. To af Gymo s springinstruktører har indrettet, tegnet m. m. det område, som vi har fået til rådighed. En kæmpe stor tak til Henning og Steffen, som har lavet et stort arbejde med at få det til at gå op, så vi kan plads til de fleste af Gymo s redskaber samt flytte redskaberne fra skolen til hallen. Ligeledes til Peter, Christian og Kaj, som også har givet en hånd med. Tak for lån af trailer Henning Hansen. Vi glæder os meget til at tage det hele i brug, hvor vi har fået bedre plads og nemmere kan overskue redskaberne, der nu får faste pladser. En stor tak til Servex Ventilation A/S, som har sponsoreret hyldestativer til vores redskaber og ophæng til skamler og bænke. Bestyrelsen samt instruktører i Gymo

9 Kirke og menighed Kirke og menighed Offeret Måske er det en naiv tanke. Men det er jo sådan, at vi herhjemme altid har drevet indenrigs- og kulturpolitik på baggrund af en tanke om, at vi trods de forskelle, der er i kultur og tro, trods alt det, der skiller, alligevel kan leve side om side med hinanden i gensidig respekt og forståelse. Men måske skal der efterhånden helt andre boller på suppen og helt andre markeringer til. For det er jo efterhånden tydeligt, at den ekstreme og voldelige religiøse fanatisme bliver mere og mere synlig og ikke efterlader megen håb om dialog og fælles forståelse og ansvar for det land og demokrati, vi har til fælles med mange af de, der er flyttet hertil. Tanken er der, men den flagrer, og drømmen er ved at være tyndslidt, og mange herhjemme er efterhånden af den opfattelse, at man skal være mere end almindelig naiv for at forestille sig en dialog og en fælles forståelse. Men det er ikke en ny tanke eller en ny drøm. Helt tilbage i Esajas tid (ca. år 700 f. Kr.) levede den samme drøm hos folk. Drømmen om en ny tid. Drømmen om at folkene skønt forskellige i kultur og tro alligevel kunne leve sammen i gensidig respekt og forståelse. Gud skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres i krig (Esajas, kap. 2, v. 4). Den drøm og den vision har altid levet, og ligesom fanatiske mennesker er gået i selvmordsdøden for at knuse denne drøm og vision, så har troende og håbende mennesker sat deres liv ind på at gøre den virkelig. Sådan kender vi det fra historien. Den moderne historie eller den nutidige historie handler ganske vist mest om fanatiske selvmordere, der har udløst bomber og sprængt enhver drøm og vision i stumper og stykker, mens de har taget uskyldige og sagesløse mennesker med sig i døden. Men vi kender fra den tidligere historie, hvordan mænd og kvinder har sat deres liv til for at drømmen kunne gå i opfyldelse, for at visionen kunne blive virkelighed. Og fra samme historie ved vi, at i mange tilfælde er de samme mænd og kvinder drevet af det, der lå i deres kristne tro. Det var ansvaret, forpligtelsen og samvittigheden i den kristne tro, der drev dem. En vilje til offeret. Læs blot brevene fra de danske frihedskæmpere, der blev henrettet i Ryvang, bl.a. brevene fra Hvidstensgruppen. Eller læs Kaj Munk og Bonhoeffer. Her får vi syn for sagn, en vilje til at se nødvendigheden af at ofre sig for en større sag. Og for mange af dem kunne man forestille sig, at i deres sidste timer, umiddelbart inden de stod for at føre noget stort og uigenkaldeligt ud i livet, har ordene, som vi kender dem fra evangeliet, løbet igennem deres forpinte sind og over deres læber. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået frem til denne time. Fader, herliggør dit navn. (Johannes, kap. 12, v. 27). Ja, de kunne være sagt af mennesker, som drevet af deres tro gik til det yderste. Men det er ikke Kaj Munk, det er ikke Bonhoeffer eller en anden af de store kristne personligheder i historien, der har sagt dem. Det er Jesus. Det er ham, der peges på. Det er Jesu ord, da han er sammen med disciplene en af de sidste dage i Jerusalem i den uge, der ender med hans egen korsfæstelse og død. Han ved, at det er en skæbneuge, at det hele nu måske er slut, eller at det først rigtig er begyndt. Men han ved også, at denne nye begyndelse kræver et offer, kræver ham selv, kræver at han glemmer sig selv. Hvis hvedekornet ikke falder til jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange fold. (Johannes kap. 12, v. 24). Og disciplene forstår godt billedet, ligesom vi forstår det. For vi ved jo, at hvis bonden ikke allerede i efteråret havde sået det hvedekorn, der lige nu ligger i jorden og rådner op, så ville vi ikke til foråret få grønne marker få at se. Når Jesus bruger hvedekornet som bil lede, så er det for overfor sine venner at pege hen på livet, som det leves for andre. Hvedekornets liv er det liv, der giver slip på sig selv for at noget større kan komme til. Jesus taler om selvforglemmelse, og i det ekstreme tilfælde, som ordene i dag har rod i, i Jesu egen korsdød, da er det en umenneskelig fordring. Men selve selvforglemmelsen er ikke en umenneskelig og uoverkommelig præstation. Nej, selvforglemmelse er at lade sig overrumple af livet og dets storhed. Hvornår glemmer vi os selv? Det gør vi når livet bliver større end os selv. Det gør vi, når vi erkender, at der er mennesker, der er afhængige af os. Det gør vi, når vi er farer, at et andet menneskes lyst og forventning til livet afhænger af, om vi er der. Det gør vi, når barnet melder sig med sit behov. Det gør vi, når vi for alvor ind

10 Kirke og menighed Kirke og menighed ser, at vi skal være der med tryghed, om so rg. At der er stunder, hvor vi er nødt til at smide, hvad vi står med i hænderne, når forpligtelsen melder sig. At der er stunder, hvor vi bliver rykket ud af det, som vi synes er så utrolig vigtigt for os selv, fordi ansvaret melder sig. At der er stunder, hvor vi bliver rykket ud af de dystre tan ker, spekulationerne, fordi glæden melder sig. Og i de stunder glemmer vi alt det, vi havde for. Jo, vi ved godt, hvad selvforglemmelse er, og derfor forstår vi belæringen, som Jesus giver os igennem det, han siger til dis ciplene. Kristendom og kristentro er belæring. Og den belæring skal have en konsekvens på den måde, at det, der fylder os i kirkerummet, når vi samles til gudstjeneste og hører evangeliet om syndernes forladelse og velsignelsen lyses, skal vi give frit løb i hverdagslivet udenfor med vor næste. Men kristentro er mere end belæring, mere end det gode eksempel til efterfølgelse. Og det er vigtigt at få det slået fast, ellers bliver søndagens møde i gudstjenesten blot et møde i en humanistisk forening, og hvis ikke det var andet, så havde vi bestemt ikke nødig at holde kirke. Ét er selvforglemmelse. Et andet er offeret. Ét er at glemme sig selv i det daglige, i livet med ens kære, børnene, familien. Et andet er den selvforglemmelse der gør, at et menneske ofrer sig selv, ofrer sit eget liv for at andre kan leve i frihed. Og derfor ved vi også, at kristendom er meget mere end belæring. At den er mere end den rette lære, mere end humanistisk visdom, mere end god moral. At den er tilgivelse. At den er frelse. Kristendom og kristentro er i bund og grund frelse. For med det Jesus siger, peger han på sig selv, på sit eget liv og der med sin egen død. At den er nødvendig, og at den er en forud sætning for, at vores dødelige liv, mens vi har det, kan her liggøres. Ordene om at give sit liv viser hen på Påsken. De peger hen på Jesu egen lidelse, død og opstandelse. De peger hen på det, der er mere end historie og belæring, mere end god moral. De peger hen på det, der er tro, på det, der hver gang vi føler at livet mis tes, hver gang vi føler at håbet forsvinder, hver gang forvent nin gerne ned to nes, løfter os ud og op og får os til at se vort liv i et andet og stør re perspektiv. Og det gør det, fordi vi herindefra har lov at tro, at det liv, der Langfredag blev lagt i graven, ødelagt til ukendelighed, det liv op rejste Gud. Det gælder Kristus. Men det gælder også det liv, som aldrig blev fuldbårent og det liv, som blev levet ud. Det gælder vore kære, som vi måtte slip pe og lægge i graven. Det gælder, fordi Jesus er Palmesøndag førstegrø den. Hans navn lyder over de Skærtorsdag små, når vi bærer dem til dåben. Hans Langfredag navn lyder over vore kære, når vi lægger Påskedag dem i jorden. Her har vi den tro 2. Påskedag og det håb der gør, at end ikke døden kan tage livet fra os. Det er ikke kun imod livsaftenens død, ikke kun imod døden som grundvilkår, men det er også imod den hærgende dødsmagt, Bededag imod alt det syge, alt det forkvaklede, alt det djævelske i livet, i dag symboliseret ved ondskaben i den religiøse fanatisme, ondskaben i de ufattelige lidelser, som den seneste tids jordskælv har medført. Det er imod alt det, at Guds Rige står med sin opstandelseskraft. Og den opstandelseskraft, den tro og det håb blev virkelighed, da hvedekornet, Kristus, blev lagt i graven og op stod til evigt liv. Amen Gudstjenester Søndag d. 21. marts Marie Bebudelsesdag Søndag d. 28. marts Torsdag d. 1. april Ødum kirke Hadbjerg kirke kl kl kl Børne- og Familiegudstjeneste kl kl Fredag d. 2. april kl Musikgudstjeneste Søndag d. 4. april kl kl Mandag d. 5. april Søndag d. 11. april kl søndag efter Påske Gert Christensen, Laurbjerg Søndag d. 18. april 2. søndag efter Påske kl Tirsdag d. 20. april kl Konfirmandgudstjeneste Søndag d. 25. april 3. søndag efter Påske kl kl Fredag d. 30. april kl Birgith Nørlund, Hadsten Søndag d. 2. maj 4. søndag efter Påske Tirsdag d. 4. maj kl Musikalsk Bibelfortælling Søndag d. 9. maj kl søndag efter Påske Konfirmation Torsdag d. 13. maj Kristi Himmelfartsdag kl Søndag d. 16. maj kl søndag efter Påske Konfirmation Kirkebil Ønsker man kirkebil til og fra gudstjenester, ringer man selv til Hadsten Taxi, tlf

11 Kirke og menighed Kirke og menighed Børne- & familiegudstjeneste Søndag d. 28. marts Hadbjerg kirke kl Palmesøndag d. 28. marts er der traditionen tro børne- og familiegudstjeneste i Hadbjerg kirke som indledning til påskeugen. Ved gudstjenesten medvirker forårets minikonfirmander med korsang. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset med lidt godt både til børn og voksne. Vel mødt Ole Juul Musikgudstjeneste Ødum Langfredag kl. 16 Igen i år er der Langfredag en liturgisk musikgudstjeneste i Ødum, fredag d. 2. april kl Men denne gang bliver alligevel anderledes end før. Vi får besøg af nogle eminente sangere fra Århus, og efter samme koncept som når julen synges ind med De 9 læsninger, vil vi i år synge påsken ind 4-stemmigt. Det centrale tema vil naturligvis være lidelseshistorien, og udover korsatserne og fællessalmerne vil der også være læsninger undervejs. Det bliver rigtig godt, så glæd jer! Anders Dohn organist Konfirmandgudstjeneste Tirsdag d. 20. april kl , Ødum kirke Kom til en spændende gudstjeneste, som 7. A på Hadbjerg skole har lavet! Temaet for gudstjenesten er Den sidste nadver. Der vil være fortællinger fra bibelen samt salmer, tekster og ind- og udgangsbøn om temaet, som vi selv har skrevet. Desuden vil vi levere musikalske indslag med kor, guitarspil og sang. Vi glæder os til at se dig og din familie til en hyggelig aften. Venlig hilsen Elgaard og Lasse, 7. A Musikalsk bibelfortælling Tirsdag d. 4. maj kl , Ødum kirke v/tine og Thomas Se aprilnummeret af HØST. Kirkehøjskole Lørdag d. 20. marts Om Helle Helle v/sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers Om sit foredrag skriver Flemming Kloster Poulsen: Helle Helle (f. 1965) skriver lavmælt, ofte underspillet humoristisk om såkaldt almindelige mennesker midt i dagens aktuelle Danmark. Hendes personer befinder sig ofte i en svævende spænding mellem meningsløshed og det at have en funktion i fællesskabet. På en indirekte, men meget insisterende måde peger romanerne i retning af kristendommens tale om, at et menneske ikke kun lever for sig selv, men har et ansvar og er forpligtet på fællesskabet og næstekærligheden. Kirkehøjskolen har til huse på Hadsten Højskole og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Møderne begynder kl den pågældende lørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredraget frokost og afsluttende er der en drøftelse af foredraget. Vi er som regel færdige ca. kl Prisen for deltagelse er kr. 80 pr. møde, som dækker udgifter i forbindelse med kaffe og frokost. Der er tilmelding til Hadsten Kirkekontor tlf senest kl torsdagen forinden. Vel mødt Ole Juul Højskoleforeningen Tirsdag d. 23. marts kl Hadsten Højskole Selvmål det evaluerede liv v/etnograf, Karen Lisa Salomon, København Titlen på foredraget er også titlen på Karen Lisa Salomons bog fra 2007, hvor hun bl.a. gør op med managementsbølgens evalueringskultur. Karen Lisa Salomon siger om evalueringskulturens farer, at livet skal leves effektivt og ansvarligt. Vi fører regnskab og måler kvalitet som aldrig før. Fra politik og sygepleje til familieliv og folkeskole styres livet efter moderne managementmetoder. Vi er udnævnt til direktører i eget liv, og intet overlades til tilfældigheder, personlig smag eller andet menneskeligt kaos. Foredraget arrangeres på Hadsten Højskole sammen med Sparekassen Østjylland og Folkeuniversitetet. Gratis adgang for medlemmer. For ikke-medlemmer 50 kr. Kaffebord efter foredraget 30 kr. Vel mødt Ole Juul 20 21

12 Kirke og menighed Årligt menigheds møde Torsdag d. 25. februar blev der afholdt offentligt menighedsmøde i Ødum præstegård. En ny tradition har set sin begyndelse, og flere brugte lejligheden til at komme med deres besyv i diskussionen omkring dagligdagen i vores kirke og menighed. Regnskabet for 2009 blev gennemgået, ligesom der blev fremlagt beretning om Ødum Hadbjerg Fælles menighedsråds arbejde i året der er gået, og hvad der er planlagt i Efterfølgende var der lagt op til debat, de fremmødte bragte mange forskellig emner på banen. Ideerne og spørgsmålene var mange, og vi samlede dem i overordnede temaer, således at vi endte med 5 hovedemner: Gudstjenesten Her blev det bl.a. diskuteret, hvorvidt gudstjenestefrekvensen var passende. Er gudstjenestetidspunktet nødvendigvis søndag, eller skal vi have gudstjenester placeret på hverdage også? Skal vi have flere alternative gudstjenester? Eller er de årligt ca. 10 særlige gudstjenester passende? Umiddelbart var der bred enighed om, at vi over året har en passende mængde særgudstjenester, idet det er vigtigt at gudstjenesten stadig er genkendelig i sin form, og hvis hver søndag er speciel, bliver det specielle så ikke normalen? Det blev samtidig diskuteret, om der er behov for, at flere deltager aktivt i gudstjenesten? F.eks. ved læsning af indgangsbøn, korsang eller lignende. Det afledte dog spørgsmålet: Hvad er succes-kriteriet for en gudstjeneste? Er en gudstjeneste ikke lige vigtig om der sidder 10 eller 30 på bænkene? Kan vi bruge kirken til mere end gudstjeneste? Er der behov for flere børne- og ungearrangementer? Hvordan holder vi på konfirmanderne efter konfirmationen? Igen blev det diskuteret, hvad succes-kriteriet er. Er det en succes, hvis konfirmanden, evt. med forældre bliver ved med at komme i kirken ud over de krævede 8 gange forinden selve konfirmationsdagen? Eller er det udelukkende målet, at konfirmanden har fået kendskab til kirkens ritualer i forbindelse med konfirmationen og derefter kan komme i kirken efter lyst og behov? Kunder i butikken Ja, det blev overskriften på et af emnerne, som bl.a. omfat- Kirke og menighed tede spørgsmålene: Hvad kan vi gøre for at møde tilflyttere bedre? og Kan vi lave en følges-til-gudstjeneste gruppe? Igen blev succes-kriterierne diskuteret, men det blev samtidig påpeget, at vi i dag generelt er meget private omkring vores tro, og at det måske er derfor, at det kan virke grænseoverskridende at spørge naboen om man skal følges i kirke! Koncerter Flere koncerter i kirken! Men hvilken type koncerter? Er koncert-udvalget i vore kirker passende, eller er der andre ønsker til genrer? Sogneaftener Fortolkning af salmer skrevet af nye og fortidige salmedigtere? Der har ikke været studiekreds de seneste par år på grund af for få tilmeldinger. Hvilken type emner skal der tilbydes i studiekreds? Diskussion af litteratur er fint, men er det en type studiekreds, der falder inden for folkekirkens kerneområde? Der er ikke noget let svar på nogen af spørgsmålene, men menighedsrådet vil arbejde videre med punkterne, ligesom debatten i sognet ikke skal forstumme her Skal vi følges i kirke? På menighedsrådets vegne Rikke Møller Antvorskov Formand for menighedsrådet 22 23

13 Kirke og menighed Selling Hadbjerg Døbte, viede, bisatte, begravede Ødum Døbte Felippa Nikita Sloth Adamsen, Hadsten Jonas Ersted Skov Jensen, Ødum Gustav Kaldahl Ebbesen, Selling Viktor Grønlund Tegen Krog, Langskov Begravede Svend Aage Jensen, Hinneruplund, tidl. Ødum Hadbjerg Begravede Jørn Hougaard Sørensen, Trige Kirkevejviser Ole Juul, tlf Sogne- Præstegården, Ødumvej 32 præst Rikke Møller Antvorskov For- Lumbyesvej 3, Ødum mand Tlf Bente Krabbe Møller Kirke- Tåstrupvej 58, Tåstrup værge Tlf Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg Ødum Tlf Graver Fie Larsen, Vissing Hadbjerg Tlf / Ferie & friweekend Jeg afholder ferie og friweekend i perioderne april og 30. april-2. maj. Jeg henviser til mine kolleger i Hadsten, Peter Ulvsgaard, tlf og/eller Birgith Nørlund, tlf, Ole Juul Menighedsråds møde Torsdag d. 25. marts kl Onsdag d. 21. april kl Kirke i børnehøjde Flere unge familier har spurgt om tilbud til mindre børn i førskolealderen. Da jeg ved, at familier fra sognene med stort udbytte er med i arrangementerne i Skt. Pauls kirke, hvor mine to gode kolleger, Birgith Nørlund og Peter Ulvsgaard, tilbyder såkaldt kirke i børnehøjde, vil jeg hermed opfordre familier i HØST-området til at slutte op om arrangementerne dér, hvor der findes bedre muligheder og samværsfaciliteter, end vi kan tilbyde. Kirke i Børnehøjde mødes den første tirsdag i måneden i Sct. Pauls kirke kl til en kort småbørnsgudstjeneste, der er tilrettelagt, så selv de mindste kan være med. Ca. kl går man over i sognegården og spiser en børnevenlig middag sammen. Det hele slutter ca. kl Arrangementerne er især henvendt til familier med mindre børn, men alle er velkomne, også store søskende og bedsteforældre. Tilmelding er ikke nødvendig. Prisen for maden er 10 kr. pr. person På mine kollegers vegne Ole Juul Generalforsamling Der indkaldes herved til Generalforsamling i Selling Borgerforening Mandag d. 29. marts 2010 kl i Selling Forsamlingshus. Dagsorden Valg af ordstyrer Formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Valg af 2 revisorer Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Keld Leth Jacobsen, H. C. Andersens Vej 28, Selling i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen håber at se både nye som gamle borgere i Selling til generalforsamlingen, så derfor mød op i Selling Forsamlingshus mandag d. 29. marts og gør din stemme gældende. Vær aktiv i din by. På bestyrelsens vegne Bruno P. Nielsen Hadbjerg Borgerforening Konstitueringen af bestyrelsen i Hadbjerg borgerforening efter generalforsamlingen blev følgende: Formand Kurt Rasmussen Kasserer Ole Petersen Sekretær Lillian Hellegaard Bestyrelses- Helga Gisladottir medlemmer Søren Jørgensen Nu skal terrassen bagved forsamlingshuset færdiggøres. Der skal opsættes et skur til havemøbler, grill og hvad dertil hører, og så skal flisearbejdet også være på plads. Der skal laves en rampe til kørestolebrugere ved hoveddøren, og asfalten på Nattergalevej skal også forbedres, men på grund af vinteren er arbejdet trukket ud. I begyndelsen af april kommer borgerforeningsbestyrelsen rundt og sælger medlemskort, 250 kr. pr. par og 125 kr. for enlige. Fællesspisning Der inviteres til fællesspisning torsdag d. 25. marts kl Tilmelding til Ida på tlf Menuen vil blive opslået på skiltet ved forsamlingshuset. Husk endvidere fællesspisningen d. 22. april. Menuen kendes endnu ikke

14 Her finder du Kolofon Akupunktør Anna Grethe og Bernt Strange Baunehøjvej 158, Hadbjerg Autoværksted KP Erhvervsbiler APS Ødumvej 6 A, Selling Bach Hadsten service-, skade-, undervognscenter Over Hadstenvej 22, Hadsten Hadbjerg Auto service Bredgårdsvej 9, Bank / sparekasse Hadsten Bank Østergade 15, Hadsten Nordea, Hadsten Østergade 21, Hadsten Sparekassen Kronjylland Søndergade 8, Hadsten Bedemand Kronjyllands Begravelsesforretning Gunnar Lauritsen Søndergade 7, Hadsten Hadsten Begravelsesforretning Søndergade 1, Hadsten Unik Begravelse Vestergade 15, Hadsten Benzin- og servicestationer OK Nærbutik Landevejen 203, Ødum Blikkenslager Se vvs Bogtrykker Hadsten Grafisk Ødumvej 6B, Selling By- / borgerforening Byforeningen for Ødum & Omegn Anco Sangers Hadbjerg Borgerforening Karsten Dahl Selling Borger- & Grundejerforening Keld Leth Jacobsen H. C. Andersens Vej 28 Cykler PedalPedersen Langskovvej 31 Elektriker KE EL-Installation Gunderuplundvej 2, Ødum Forsamlingshus Hadbjerg Forsamlingshus Udlejning v/berit Jensen Selling Forsamlingshus Udlejning Ødum Forsamlingshus Udlejning Frisør Byens frisør Søndergade 14 - Hadsten Gartner / frugt og grønt Minna og Per Rasmussen Tåstrupvej 60, Grundfør Gymnastik GYMO Marianne Langdahl Gunderuplundvej 10, Astrup Have- og parkmaskiner Hadsten Have-Parkmaskiner Skanderborgvej 13, Hadsten Kro Kollerup Mølle Kro Alle dage kl Tirsdag lukket Maler H.A. Sørensen & Søn Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel. Murer Selling Byggefirma aps ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten Vistoftbyg Murer og totalentreprise V/ Kent Vistoft Astrupvej Hadsten Præstegård Ødum Præstegård Ødumvej 32, Ødum Rådgivende ingeniør CECP Cortez Engineering Ådalen 19, Selling Skole Hadbjerg Skole, kontorerne Hadbjerg skolefritidsordning Snedker JC Møbler Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5 Smed Ødum Maskinfabrik Niels W. Gadesvej 2, Ødum Sport og idræt ØHG Kurt Møller, Formand Klublokalet: Tømrer Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn ved Claus Mikkelsen Baunehøjvej 160, Hadbjerg Tømrerfirmaet, Kurt Jensen Ødumvej 6, Selling Tømrermester Hans Johnsen Hansen Mejlbyvej 21, Røved Tømrermester Hans Peter Krogh Ådalen 11, Selling Vandværk Hadbjerg Vandværk I/S v/jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7 I/S Ødum Vandværk Ødum Torv Vvs og blikkenslager Ødum VVS & blik Ødum Torv 5, Ødum Byens Oliefyr & V.V.S. Service Mågevej 20, Hadsten Hadbjerg Blikkenslagerforretning Poul Jensen Zoneterapeut Marianne Overby Stobdrupvej 2 FDZ-zoneterapeut (udd.1979) HØST U d g i v e s a f e t s a m v i r k e, b e s t å e n d e a f f o r e n i n g e r, m e n i g h e d s r å d o g s k o l e b e s t y r e l s e. R e d a k t ø r : O l e J u u l, t l f Ø d u m P r æ s t e g å r d, H a d s t e n E - m a i l : o l e - j u u p o s t. t e l e. d k K a s s e r e r : I r m a K a t h o l m, t l f T e g n i n g e r : P e r T j ø r n i l d L a y o u t : N i e l s B j a r n e L a r s e g m a i l. c o m T r y k : H a d s t e n G r a f i s k, t l f U d k o m m e r h v e r m å n e d u n d t a g e n j a n u a r o g j u l i h v e r d e n 3. f r e d a g i m å n e d e n o g 3 d a g e f r e m. H v i s b l a d e t u d e b l i v e r k o n t a k t e s O l e J u u l, t l f M a t e r i a l e t i l H Ø S T i n d l e v e r e s t i l O l e J u u l o g N i e l s B j a r n e L a r s e n. D e a d l i n e e r f ø r s t e s ø n d a g i m å n e d e n m e d f å u n d t a g e l s e r, h v o r d e a d l i n e e r t i d l i g e r e ( d a t o e r m a r k e r e t f e d s k r i f t n e d e n f o r ). K o m m e n d e n u m r e D e a d l i n e s ø n m a r. U d k o m m e r f r e a p r. D e a d l i n e s ø n. 2. m a j. U d k o m m e r f r e m a j D e a d l i n e s ø n m a j. U d k o m m e r f r e j u n i D e a d l i n e s ø n. 1. a u g. U d k o m m e r f r e a u g. D e a d l i n e s ø n. 5. s e p. U d k o m m e r f r e s e p. D e a d l i n e s ø n. 3. o k t. U d k o m m e r f r e o k t. D e a d l i n e s ø n. 7. n o v. U d k o m m e r f r e n o v. D e a d l i n e s ø n. 5. d e c. U d k o m m e r f r e d e c

15 Kalender HØST Marts 19 HØST udkommer 20 Kirkehøjskole, Hadsten Højskole Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl Opvisning, GYMO, HØST-Hallen 22 Opstart, sommergymnastik, GYMO Generalforsamling, GYMO 23 Generalforsamling, ØHG Menighedsrådsmøde, præstegården Fællesspisning, Hadbjerg Fors.hus Børne- og familiegudstj., Hadbjerg 28 Deadline HØST april Generalfors., Selling Borgerfor. 29 Gymnastikskole, GYMO 30 Gymnastikskole, GYMO 31 Gymnastikskole, GYMO April 1 Ødum kl , Hadbjerg kl Musikgudstjeneste, Ødum kirke 3 4 Ødum kl. 9.30, Hadbjerg kl Stavgang, Hadbjerg 9 10 Nytårsappel, ØHG 11 Ødum kl HØST udkommer Hadbjerg kl Konfirmandgudstj., Ødum kirke 21 Menighedsrådsmøde 22 Fællesspisning, Hadbjerg Ødum kl , Hadbjerg kl Hadbjerg kl

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE FEBRUAR 2009 26. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE FEBRUAR 2009 26. ÅRGANG HØST FEBRUAR 2009 26. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 2 HØST 25 år til sommer Side 3 Tjek din årsopgørelse Side 9 50 års old boys fodbold Side 15 Religiøse symboler i det offentlige rum Side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Maj 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Grundlovstale af Lotte Heise Side 5 Nordea Cup Side 11 Ønsker du håndbold for børn i HØST-Hallen? Side 12 Mindeord for Knud Smeden Pedersen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE APRIL 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE APRIL 2008 25. ÅRGANG HØST APRIL 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 2 Timeout til HØST-hallen Side 3 HØST søger bude Side 15 Kirkekoncert i Ødum kirke Side 16 Årets konfirmander Side 17 Præsentation af menighedsrådet

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende Marts 2013 30. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 Fibernet i Hadbjerg og Selling? Side 7 Vedtagelse om Rubjerg Skov Side 8 Opbakning gør det nemt Side 16 Indefodbold mesterskab Side 20 Uddrag

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende April 2013 30. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 7 Arbejdsdag i Ødum Side 8 En dag på kontoret Side 11 Sine Bundgaard (tidl. Hadbjerg) synger i Hadbjerg Side 12 Navne på årets konfirmander

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere