Budget. Et undervisningsmateriale for klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse"

Transkript

1 Budget Et undervisningsmateriale for klasse 1

2 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner. Det store forbrug blandt unge skaber et stort behov for økonomisk overblik og en grundlæggende finansiel forståelse. Dette materiale henvender sig til de ældste klasser i grundskolen og behandler den personlige budgetlægning. Udover at vise, hvordan man praktisk udarbejder et budget, gennemgår materialet også de indtægts- og udgiftstyper, der er fælles for de fleste, og det giver eksempler på arbejdet med budgetter samt forslag til opgaveløsning. Den kortfattede fremstilling i materialet sikrer, at eleverne med et relativt lille tidsforbrug kan sætte sig ind i et område, der ellers kan synes uoverskueligt. Yderligere oplysninger eller bemærkninger kan rettes til: Finansrådet Skolefinans Amaliegade København K Telefon Kolofon: Udgiver: Finansrådet. Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) ID nr: Marts

3 Trin- og slutmål Undervisningsmaterialet giver mulighed for at opfylde en del af trin- og slutmålene i matematik. Afhængigt af hvordan man vælger at tilrettelægge undervisningen, kan man fx arbejde med følgende trin- og slutmål: Efter 9. klassetrin Arbejde med tal og algebra Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, så de kan > Benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. > Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning. Matematik i anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, så de kan > Foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger. > Opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. > Benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser også på baggrund af samfundsmæssige forhold. > Anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde. Kommunikation og problemløsning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, så de kan: > Forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. > Problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis såvel skriftligt som mundtligt. > Vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art. > Samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik. > Veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger. Gode råd til læreren Arbejdet med finansiel forståelse er præget af mange fag-faglige ord både inden for den finansielle verden og inden for matematikken. Det kan for mange af eleverne være en stor mundfuld, og derfor er det konstant væsentligt at tænke begrebsafklaring med i undervisningen. Eventuelt gennem arbejde med begrebskort. Undervisningsmaterialets kompleksitet stiger progressivt. I begyndelsen forklares begreber mest med dagligdagsord, mens de korrekte faglige termer bliver brugt i slutningen af materialet. Det samme gælder det tilhørende opgavehæfte, hvor især hæftets sidste opgave Den store opgave er teksttung. Undervisningsmaterialet lægger op til gennemgang i klassen. Derfor indeholder materialet diskussionspunkter og opgaver, hvor den enkelte elevs svar sammenlignes med klassekammeraternes. Opgaverne er udarbejdet med den hensigt, at de kan løses individuelt eller i grupper. Det anbefales, at eleverne er bekendt med faglig læsning i matematikfaget inden brugen af undervisningsmaterialet. Alternativt kan materialet bruges som led i den faglige læsning. På skolefinans.dk finder du facitlisten på de stillede opgaver. 3

4 Indledning Du kender sikkert den situation, hvor en af dine venner foreslår, at I skal en tur i biffen. Du vil egentlig gerne med, men bliver nødt til at sige nej, da du ingen penge har og der er over 2 uger til før du får løn igen. Du overvejer at låne men ved, at de skal betales tilbage igen. Enten tjener du ikke så mange penge, eller også bruger du bare mange. Og sådan er det ikke kun dig, der har det. Nogle mennesker tjener godt, men mangler alligevel altid penge sidst på måneden. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvordan kan vi forklare den forskel? Vi ved naturligvis, at alle er forskellige. Nogle bruger deres penge, før de har fået dem, mens andre tænker sig meget grundigt om, før de tager pungen op af lommen. Men hvad skal der til for at få en god økonomi? I dette undervisningsmateriale kommer vi ind på, hvad der skal til for at få en god økonomi, og giver dig nogle værktøjer til dette. Budget En god privatøkonomi kræver, at man har et overblik over, hvor mange penge man tjener, og hvor mange man bruger. Altså indtægter og udgifter. For at få det overblik kan man lave et budget. Som regel laver man budgettet for et år ad gangen, da det ofte kan være svært at se længere ind i fremtiden. Et budget laves ved hjælp af et budgetskema, som du kan få gratis i banken. Bankernes skemaer kan være forskellige, men man udfylder dem på samme måde: Måned for måned skal man skrive de indtægter og udgifter, man forventer at have. Hvis indtægterne er større end udgifterne i en måned, er der overskud. Er udgifterne derimod størst, er der underskud. Hvis der er måneder med underskud, skal det dækkes ind. Det kan gøres ved at have overskud nogle andre måneder eller ved at gøre indkomsterne større eller udgifterne mindre. I de næste afsnit skal vi se på hvilke indtægter og udgifter, de fleste mennesker kender til. Indtægter Under indtægter skrives de penge, du får måned efter måned i løbet af et år. Det er altid løn efter skat, der skrives i budgetskemaet. Lommepenge Mange børn og unge får hver uge eller måned et fast beløb af deres forældre. De lommepenge, man får, er en indkomst. Lønindtægt De fleste unge har i dag arbejde ved siden af skolen. Det kan være som avisbud, tankpasser, rengøring eller andet. Det kan godt være forskelligt, hvor meget man tjener i én måned i forhold til en anden, da man som ungarbejder oftest er timelønnet. SU Er man over 18 år og studerende, kan man få SU. Det bliver udbetalt hver måned gennem et undervisningsår. Et budget er en opstilling over forventede indtægter og udgifter i en fremtidig periode. Renteindtægter Mange mennesker vælger at spare penge op. Dvs. de har penge stående på en konto i en bank, eller det kan være, at de har købt obligationer for dem. Opsparede penge giver renter. Normalt får man renter udbetalt én gang om året. > Hvilke indtægter har du? 4

5 Udgifter Alle har udgifter, der skal betales. Hvor store udgifterne er, afhænger af nogle forskellige ting. Når man bor hjemme hos sine forældre, har man naturligvis færre udgifter, end hvis man er flyttet hjemmefra. Er man flyttet hjemmefra, har man flere udgifter, hvis man har stiftet familie. Alle udgifterne kan opdeles i faste og variable udgifter. Faste udgifter De udgifter, der altid er ens, kaldes faste udgifter. Husleje, forsikring, elektricitet, varme, telefon, bredbånd, kabel-tv og børnepasning er alle eksempler på faste udgifter. Variable udgifter Udgifter, som rimeligt let kan ændres op eller ned, kaldes variable. Det kan være mad, slik, biograf, restaurant, tøj, rejser mv. Nogle udgifter kan være både faste og variable. For eksempel skal man bruge et minimumsbeløb til mad for at overleve. Det er en fast udgift. Hvis man ønsker røde bøffer og vin til maden, kan det betragtes som en variabel udgift. > Hvor mange penge bruger du om ugen, og hvad bruger du dem til? > Hvor mange penge bliver det til om måneden? Om året? > Prøv at sammenligne det med resten af klassen! (Se eksempler på udgifter i oversigten på næste side). Udgifter deles op i faste og variable udgifter. 5

6 Oversigt over udgifter PERSONLIGE UDGIFTER Livsforsikring Ulykkesforsikring Andre forsikringer Læge, tandlæge, apotek Faglige kontingenter Andre kontingenter Tøj, fodtøj Husholdning, vask Hushjælp, vinduespudsning Fornøjelser, fester, gaver Ferie, rejser, weekends Vuggestue, børnehave m.v. Lotto, tips m.v. Medielicens Børnepenge Telefon, mobiltelefon, internet Bøger, blade, aviser m.v. Lommepenge (egne/børns) Andet BIL OG TRANSPORT Bil og transport Ydelse på lån Benzin, olie m.v. Vægtafgift/ejerafgift Forsikring BOLIG Husleje Ejendomsskatter m.v. Vandafgift Elektricitet, gas, olie Varme Prioritetsgæld Redningskorps Kontingent til FDM Garage Rep. og vedligeholdelse Vejgæld Kloakgæld Grundejerforening Oliefyrs-/gasabonnement Husforsikring Indboforsikring Tog og buskort m.v. Andet Boliglån Nyanskaffelser Renovation Antenneafgift Rep. og vedligeholdelse Andet YDELSER PÅ LÅN OG KØBEKONTRAKTER Forbrugslån Kreditkort, kontoring m.v. OPSPARING Lønkonto Budgetkonto Børneopsparing Ferieopsparing Spar op og lån konto Pensionsopsparing Kapitalpension Ratepension Etableringskonto Indekskontrakter Millionærkonto Uddannelsesopsparing Boligopsparing Anden opsparing Andet DIVERSE Boksleje Restskat Andet 6

7 Familien Pedersens budget For at få indtryk af hvordan et budget for en almindelig familie ser ud, skal vi se på familien Pedersens budget. (Se skemaet på næste side). Familien bor i et parcelhus i Næstved, hvor der er elopvarmning. Familien består af: > Ole, der arbejder som værkfører. > Hanne, der er ansat i en børnehave. > Bo, der arbejder som elev i en bank. > Pia, der går i 7. klasse. Af budgetskemaet på side 8 kan du i detaljer se, hvilke forventninger familien Pedersen har til sine indtægter og udgifter. Hvis vi ser på nogle hovedtal, regner familien altså med en indkomst på kr. på et år, hvilket i gennemsnit er kr. om måneden. Derudover regner de med samlede udgifter for kr. på et år, hvilket er kr. om måneden. I bunden af skemaet kan du se, om der er overskud eller underskud i hver måned. Derudover kan du se, hvor stor opsparingen er, altså hvor mange penge familien har på deres bankkonto. De starter altså januar med at have kr. på kontoen, som vokser, hvis måneden giver overskud, og bliver mindre, hvis måneden giver underskud. Budgettet for familien Pedersen ser ud til at hænge sammen, da det i sidste ende giver overskud. Mange ting kan dog blive ændret, hvilket vil give familien en helt ny situation. Ole eller Hanne kan miste sit job, eller Bo kan flytte hjemmefra. > Diskutér i klassen, hvad der kan ske, og hvad konsekvenserne for familiens budget er. 7

8 Budget for Hanne og Ole Pedersen familiebudget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Gennemsnit INDTÆGTER: Ole Pedersen Hanne Pedersen Børne- og Ungeydelse Renteindtægter Kostpenge fra Bo Indtægter i alt UDGIFTER: Terminsydelser Ejendomsskat Elektricitet Bygningsforsikring Bilforsikring Grøn ejerafgift Benzin Familieforsikring Ulykkesforsikring Radio/Tv-licens Telefon og internet Gaver Aviser, blade m.v Oles fagforening Hannes fagforening Husholdning Tøj Lommepenge Ferie Jul Diverse Ratepension Ydelse på billån UDGIFTER I ALT Indtægter udgifter Overført fra forrige md Overført til næste md

9 Bo Pedersens Budget Bo er blevet ansat som elev i en bank efter sin HHX-uddannelse. Han har også lavet et budget. (Se skemaet på næste side). Budgettet viser, at Bo får udbetalt kr. om måneden og skal betale kr. for at bo hjemme. Derudover skal han også betale for tøj, fornøjelser og fodboldkontingent. Bo har besluttet, at han hver måned vil sætte kr. til side på en særlig konto. Derfor har han skrevet kr. til opsparing under udgifter. Selvfølgelig er det ikke en rigtig udgift, men det er smart at budgettere med pengene på den måde, da han ikke må bruge dem til noget andet. > Hvordan kan Bo spare op allerede nu, når han ikke tjener så mange penge? > Kunne Bo evt. spare endnu flere penge op? Hvorfor/hvorfor ikke? 9

10 Budget for Bo Pedersen 2014 (elev) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Gennemsnit INDTÆGTER: Løn Renteindtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Kostpenge Tøj Lommepenge Transport Tips/lotto Kontingenter Gaver Ferie Diverse Opsparing UDGIFTER I ALT Indtægter - udgifter Overført fra forrige md Overført til næste md

11 Opfølgning af budgettet Du skal hele tiden vurdere om de indtægter og udgifter, der står på budgetskemaet, stadig passer. > Hvis der sker ændringer i indkomsten, skal de nye tal sættes ind. > Hvis der sker stigninger eller fald i udgifterne, skal de tidligere tal ændres. Ønsker man fx at købe en Ipod, kan man se i budgetskemaet, om der er råd til det. Måske betyder det, at man gør sin op- Et personligt regnskab er en oversigt over de indtægter og udgifter, der har været i en periode. sparing mindre og derved får færre renteindtægter, og det er ikke sikkert, at budgettet kan holde til det. Man skal altså altid have de rigtige tal stående i budgettet, men hvordan kan du være sikker på, at du har de rigtige tal? Det kan du ved at føre et personligt regnskab. Det vil sige, at du skriver ned, hver gang du bruger nogle penge. En god måde er at lave et ark, hvor du skriver nogle hovedgrupper. Fx: > Mad. > Rengøring. > Transport. > Slik. > Fornøjelser. > Diverse. > Indtægter. Hver gang du bruger eller får nogle penge, skriver du dato og beløbet under den hovedgruppe, der passer til. Det kan du rimeligt let lave i et regneark. Udsnit af regnskabsark for januar Indtægter Udgifter 03-jan Oles løn Hannes løn Frisør 325 Husholdning 554 Diverse jan Husholdning 510 Opgave: Læg dit eget budget: 1. Lav et personligt regnskab over ugen, der er gået. 2. Hvilke hovedgrupper kan du dele dit regnskab op i? Budgetkontrol Ved at sammenligne budgettet med dit regnskab, kan du se, om budgettet holder. Det bør foretages ofte. Fx en gang om måneden. Når året er slut, kan du bruge dine månedsregnskaber til at lave et årsregnskab og sammenligne det med dit budget. På den måde kan du være sikker på at have et solidt grundlag for næste års budget. Budgetkontrol er en sammenligning mellem budgettet og det personlige regnskab 11

12 OPGAVER Opgave 1 > Hvad er et budget? Opgave 2 > Hvad er forskellen mellem en variabel og en fast udgift? Opgave 3 > Giv eksempler på udgifter, der både er faste og variable. Opgave 4 > Snak med din familie om, hvor mange penge i bruger på: Mad og rengøring. Tøj. Bøger, blade og aviser. Telefon/mobiltelefon/internet. Ferie og rejser. Forsikringer. Benzin. Opgave 8 > Ole har fået et tilbud om et nyt arbejde, hvor lønnen er højere. Efter skat kan Ole komme til at tjene kr. om måneden. I øvrigt kan familien se, at nogle af udgifterne i deres budgetskema nok er sat for lavt. Følgende poster bør derfor blive ændret: Husholdning: kr. Tøj: kr. Benzin: kr. Diverse: kr. Opstil et nyt budget for familien på baggrund af de nye oplysninger. Brug et regneark. Opgave 9 > Sandt eller falsk: Opgave 5 > På side 7 findes en oversigt over forskellige udgifter. Skriv, hvilke udgifter der er faste, og hvilke der er variable. Opgave 6 > Lav dit eget budget for et helt år. Hvor lang tid vil det tage 1 Et budget er et overslag over forventede udgifter i en fremtidig periode. 2 Udgifter kan opdeles i faste og variable udgifter. 3 Husleje er en variabel udgift. Sandt Falsk dig at spare op til en Ipad? 4 Spisning på en restaurant er en fast udgift. Opgave 7 > En person køber hver dag avisen Berlingske Tidende og 20 cigaretter: Hvad bliver de årlige udgifter? (Find selv de aktuelle priser). Aviser: Cigaretter: I alt: 5 Telefon er dels en fast og dels en variabel udgift cigaretter på en dag bliver ca kr. om måneden. 7 Familien Pedersen forventer at bruge kr. om året på husholdning. 8 Familien har sat diverse-posten til kr. om året. 9 Teaterbesøg går under diverse-posten. 10 Med det nuværende budget vil familien Pedersen kunne spare op. 11 Hvis man har underskud på budgettet, skal man bare bruge flere penge. 12 Når man har lavet et budget, er det unødvendigt at lave et regnskab. 12

13 Den store opgave > Patricia og Jens bor i en lejlighed på 100 m² i København sammen med deres søn Patrick på fire år. Jens arbejder som bankrådgiver i en bank i nærheden og får hvert år udbetalt kr. Patricia studerer til Finansøkonom og modtager derfor SU. Det bliver til kr. udbetalt om måneden. > Patrick går i børnehave, og hver onsdag eftermiddag tager Jens ham med til børnerytmik. Det koster kr. hvert halve år og skal betales januar og juli. Det koster kr. om måneden for Patrick at gå i børnehave. Til gengæld får de hvert kvartal kr. fra staten i børne- og ungeydelse. > De betaler hver måned kr. i husleje, og hvert år bruger de gas og elektricitet for kr. Det skal betales fire gange om året første gang er januar. > De har købt tre forsikringer. En familieforsikring til kr., en ulykkesforsikring til kr. og en bilforsikring til kr. De skal alle betales én gang om året i april. de meldt sig ind i en miljøorganisation, og det koster 285 kr. om året, som betales i september. > Til slut har Jens et stort lån fra sin studietid. Det betyder, at de hver måned betaler kr. i afdrag, og har en renteudgift på kr. i december. Opgaver: 1. Lav et budget for Patricia, Jens og Patrick. 2. Synes du, at der er noget, de har glemt? (Hvis ja, så tag det med i budgettet). 3. Hvor meget skal de have stående på budgetkontoen d. 31. december 2013, for at det ikke går i minus nogle af månederne? 4. Hvad har de på kontoen d. 31. december 2014? 5. Jens og Patricia ønsker at købe ny bil. Det betyder dog, at de kommer til at betale et afdrag på kr hver måned på et billån. Hvis du var bankrådgiver, hvad ville du så sige til dem? > Det er dyrt at have en bil. Ikke nok med at der skal betales forsikring, familien skal også betale grøn ejerafgift på kr. to gange om året i april og oktober. Derudover har de regnet ud, at de bruger benzin for 650 kr. om måneden. > Patricia elsker at tale i telefon, og imens surfer Jens lidt rundt på nettet. Det betyder, at de fire gange om året må betale kr. for at kunne det. De har også mobiltelefoner, hvilket koster kr. i kvartalet, og kabel tv koster kr. om året, men betales hvert kvartal. Alle disse regninger betales i januar, april, juli og oktober. > De betaler også licens. Den betales januar og juli og koster kr. pr. gang. > Jens spiller fodbold i en klub sammen med nogle venner. De træner ikke, for de skulle helst ikke få skader inden kampene, som han siger. Han betaler kr. for at spille fodbold et helt år. Dem plejer han at betale i april, når turneringen starter. > Patricia og Jens er ret miljøbevidste. De køber ikke altid økologisk, men de er glade for at kunne komme lidt væk fra byen sammen med Patrick og gå en tur i skoven. Derfor har 13

14 Amaliegade 7 Telefon Købehavn K Fax

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Facitliste Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. www.finansraadet.dk Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) 978-87-918-8731-4 ID nr: 76-2014 Marts

Læs mere

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr.

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr. Årsbudget, år: Navn: Dato: www.aeldresagen.dk Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag og skat Indtægter Person 1 Person 2 Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension Overskud fra virksomhed Honorarindtægter

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Storyline Rejsen. Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på.

Storyline Rejsen. Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på. Storyline Rejsen Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på. Lad være med at lade jer begrænse af denne form!! Denne storyline er udviklet

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik

Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik Erhvervspraktikanter i banken En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor praktikanter? 3 Inspiration 4 Vejledende program 5 Opgave 1 3 6 Evalueringsskemaer

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge Forfattere: Jørgen Korsgaard, Jørgen Uhl Pedersen og Gert B. Nielsen Grafisk tilrettelægning: Bjørn Rasmussen Grafik Omslag: Finansrådet Fotos: Marianne

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Økonomibogen. Forfattere

Økonomibogen. Forfattere Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen: Preben Mandrup, København Jørn Moesgaard, Aarhus Forfattere Bankprokurist Gurli Jensen

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

INDTÆGTSREGNSKAB. for:

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Rigsombudsmanden på Færøerne Regnskabsår (kaldenderår): Journalnummer: INDTÆGTSREGNSKAB for: Navn: P-tal: Adresse: Postnr. og by: Værge(r)s navn, adresse, telefon nr. og evt. e-mail adresse: Regnskabet

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

AEU-2 Matematik - problemregningsdel. Dansk udgave.

AEU-2 Matematik - problemregningsdel. Dansk udgave. NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS SELVSTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik - problemregningsdel. Dansk udgave. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 11.30 Ulloq misilitsiffik/dato: 4. april 2013.

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide få en stærk økonomi hele livet Slår pengene til? December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 få en stærk Slår pengene til? økonomi hele livet Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 STÆRK ØKONOMI HELE LIVET INDHOLD SIDE 4 Ændrer din livssituation sig pludselig dramatisk,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Guide: Spar en månedsløn hvert år

Guide: Spar en månedsløn hvert år Guide: Spar en månedsløn hvert år Danskernes rod i økonomien kan for en stor del undgås, hvis vi bliver bedre til at lægge budget og leve efter det. PLUS guider dig til et bedre økonomisk overblik og giver

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere