Danmark på smalkost. Leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark på smalkost. Leder"

Transkript

1 1 22. januar årgang Dansk Psykolog Forening Ansigt til ansigt Se din gerningsmand i øjnene! En ny lov er netop trådt i kraft, som institutionaliserer mægling mellem offer og gerningsmand. Side 3

2 Leder Danmark på smalkost Finanskrisen og den økonomiske krise kan ikke undgå at sætte præg på forhandlingerne frem mod den overenskomst, der kommer til at gælde fra 1. april Midlerne bliver givet beskedne, ikke blot i forhold til de flotte 12,8 % fra OK-2008, men også sammenlignet med tidligere overenskomster. De første, afgørende markeringer er kommet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, der skal lande i dette forår. Signalerne er, at der vises forståelse for den samlede økonomiske situation. Bestyrelsen og vores Løn- og Stillingsstrukturudvalg udtrykker da også i det materiale, der primo januar 2010 blev drøftet på medlemsmøder i Århus og København, bekymring for, om der bliver plads til meget mere end at sikre reallønnen. På møderne blev det drøftet, at kravet om at sikre reallønnen skal fastholdes og naturligvis fortsat gennem reguleringsordningen. Den forventede snævre ramme tilsiger os at være meget skarpe på vores prioriteringer. Vores modparter vil ganske sikkert sige, at lønudviklingen på det offentlige område har været højere end på det private område, og at vi derfor skylder, allerede inden vi er gået i gang med forhandlingerne. Den skærpede situation kan imidlertid byde os på muligheder, for de sidste års erfaringer har vist, at vi er stærke på de lokale forhandlinger. Det hænger væsentligt sammen med stigningen i efterspørgslen af vores særlige kompetencer en situation, vi selvfølgelig skal udnytte. Samtidig bliver der sat fokus på udmøntningsgarantien, som det selvfølgelig er stærkt utilfredsstillende at den enkelte arbejdsgiver betragter som en slags puljesystem. Når vi ved de centrale borde aftaler, hvor meget der skal udmøntes lokalt og regionalt, står der intet om, at vi har med en absolut øvre grænse at gøre. Når det kommer til vores faktiske kvalifikationer, har vi meget at byde på, og derfor forventer vi også en passende kvittering. Oversat: Løn er langt hen ad vejen udtryk for forholdet mellem udbud og efterspørgsel et vilkår, som anerkendes af vores modparter, hvor det er til deres gunst. Nu står vi i en situation, hvor det er til gunst for os, og så nytter det ikke at klynke over denne logik. Som psykologer kan vi i nogen grad henholde os til lovgivningen, som fx fastsætter tidsgrænser for interventionen i forhold til borgerne ved en behandlingsgaranti. Vi kan selvfølgelig godt have forståelse for, at de kommunale og regionale budgetter er klemte, ikke mindst set i lyset af skattestoppet. Men det kan ikke være vores opgave at håndtere det vanskelige forhold mellem regeringen på den ene side og regionerne/kommunerne på den anden side. Det er sagt ofte før: Dansk Psykolog Forening går på to ben, vores forhandlingsside og vores professionsside går hånd i hånd. Kontrakten, vi har indgået med danske borgere, om at være der, om at være kvalificeret og kunne yde en ofte afgørende forskel, skal vi holde fast i. Vi kan sagtens forstå baggrunden for alle mulige krumspring, når vi kommer frem til kassen, men når regnskabet skal gøres op, forventer vi, at politikernes løfte om at yde service til borgerne indebærer en anerkendelse af, at vi besidder de kompetencer, der kan løse deres opgaver. Dansk Psykolog Forening har ikke andel i årsagen til nuværende økonomiske situation, men passer vores. Derfor har vi ingen problemer med at holde fast i vores værdi på arbejdsmarkedet. Den holdning skal afspejles i ethvert initiativ og beslutning frem til det endelige overenskomstresultat finanskrise eller ej. Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Mille Madsen, journalist (vikar) Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Produceret af: Elbo Grafisk A/S, Fredericia Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Alle fotos: BAM/Scanpix Jobannoncer 2010 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reproklar Helsider: Kr ,- Kr ,- 176 x 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176 x 118 mm: Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling. Prisliste: Farvetillæg (CmyK): Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2010: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 3 1/2 19/2 4 15/2 5/3 5 1/3 19/3

3 Offer møder gerningsmand Det er nu muligt for ofre for vold, hærværk og tyveri at møde gerningsmanden. Ved årsskiftet trådte en lov i kraft, som skal sørge for tilbud om mægling og konfliktråd i straffesager. Konfliktråd Af Mille Madsen Det er måske ikke umiddelbart så rart at se den gerningsmand i øjnene, som har røvet ens butik eller hjem. Endnu værre at møde sin voldtægtsmand eller voldsforbryder. Ikke desto mindre er det formålet med et nyt initiativ, som fra januar dækker hele landet. Konfliktråd i straffesager skal hjælpe folk til at komme videre efter et overgreb. Leder for projektet Henning Maigaard fra Rigspolitiets nyoprettede sekretariat for konfliktråd mener, at tilbuddet giver offeret en mulighed for at forstå og konfrontere gerningsmanden med konsekvenserne af personens handlinger. Han har tidligere arbejdet i Det Kriminal Præventive Råd, som har afviklet forsøgsordninger med konceptet. De hidtidige erfaringer er klare: ni ud af ti er glade for at tale tingene igennem, selv om det selvfølgelig er hårdt. - Overordnet er det en rigtig god idé at lade folk selv løse en konflikt. Nogle problemstillinger er tungere end andre, men går parterne ind i det med de rette intentioner, kan der komme to vindere ud af det, er det hans opfattelse. Vurdering af gerningsmanden Før en straffesag bliver betragtet som egnet til konfliktråd, vurderer en visitator fra politiet, om både gerningsmand og offer er klar til mødet. Og det gennemføres kun, hvis gerningsmanden har tilstået de væsentlige dele og begge parter siger ja. - Vores erfaring med konfliktråd i straffesager er, at begge parter er nervøse. Det er bestemt ikke let for en gerningsmand at sige ja til en sådan mægling, siger Henning Maigaard. Han mener, alle straffesager, hvor der er et offer, potentielt kan være gode at vende i et konfliktråd. Psykolog og traumeforsker Ask Elklit, som er leder af Videnscentret for Psykotraumatologi, anbefaler, at man er meget påpasselig med at sætte et offer over for sin gerningsmand. Særligt hvis der ikke er lavet en psykologisk undersøgelse og profil af gerningsmanden. - Det er tit karakterafvigende typer, der begår overgreb som voldtægt og grov vold. Det kan være svært at gennemskue, om de reelt angrer forbrydelsen. Hvis de udviser en empati, som ikke stikker så dybt eller måske endda er det rene spil for galleriet, så kan offeret risikere at blive taber endnu engang, siger han. Han henviser også, at man fra forskningsprojekter ved, at offeret typisk kategoriserer gerningsmanden som en sølle stakkel efter et møde. Det kan være fint, men kan også være en overfladisk konklusion, som ikke tager højde for langtidsvirkninger af et overgreb. Henning Maigaard fra politiet mener ikke, der vil opstå problemer med gerningsmænd med anti-sociale træk. - Nej, for de folk bliver sorteret fra tidligere i processen. Psykisk syge tilbyder vi ikke konfliktråd, for det er formen ikke egnet til, siger han. Empati eller ej Henning Maigaard erkender også, at en faldgrube er, at det kan være svært at vurdere gerningsmandens motiver for at deltage. Måske er vedkommende ikke klar til at erkende el- Psykolog nyt

4 FAKTA Ny lov om konfliktråd Politikredsene i hele landet skal fra 1. januar 2010 tilbyde mægling (konfliktråd) mellem offer og gerningsmand i straffesager om blandt andet hærværk, røveri, indbrud, vold og voldtægt. Rammerne for konfliktrådene er: Gerningsmanden skal have tilstået, før konfliktrådet træder i kraft. Begge parter skal sige ja til at deltage. Samtalen er et frivilligt supplement til straffesagen. I enkelte sager kan konfliktmæglingen give en strafnedsættelse. Det vurderer dommeren. Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre for at deltage. Mægleren er uddannet til opgaven og fungerer som en neutral moderator. Både mægleren og de to parter kan afbryde forløbet. 4 Psykolog nyt

5 Indkaldelse Dansk Psykolog Forening Generalforsamling 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Psykolog Forening ler angre forbrydelsen, eller det kan være et håb om straffenedsættelse, der får ham til at sige ja til mægling. Ask Elklit råder politiet og mæglerne til at holde øje med de træk, der karakteriserer psykopater og karakterafvigende mennesker: Er der empati? Er der ægte skyldfølelse? Er der klangbund i følelserne? I nogle grænsetilfælde kan gerningsmanden godt have empati, men alligevel ikke fortryde eller erkende. - Der skal man også være påpasselig med at sætte offeret over for gerningsmanden. En pæn, kontrolleret samtale, men uden erkendelse kan være en belastning og et stort ansvar at lægge på offeret. Hvis man forventer en undskyldning og den ikke kommer, kan det føles som endnu et overgreb, siger Ask Elklit. Uddannelse af mæglerne For at undgå dårlige situationer mellem de to parter er der i loven om konfliktråd også afsat penge til at uddanne mæglere. Mæglerne karakteriserer Henning Maigaard som kvalificerede mødeledere. Vedkommende er ikke inde i detaljer i straffesagen, men får at vide, hvem de to parter er, og hvad sagen overordnet går ud på. - Det er vigtigt, at mæglerne ikke er farvet af sagen på forhånd. De skal bare hjælpe de to implicerede parter med at få det bedst mulige ud af mødet. Det giver vi dem værktøjer til, fortæller Henning Maigaard. Netop nu er han ved at ansætte de første 50 mæglere. De skal gennem et uddannelsesforløb, som blandt andet indeholder psykologisk og juridisk rådgivning. Også institutionen Offerrådgivningen er tilknyttet uddannelsen. Der var frist for tilmelding den 8. januar 2010, og af dem, der har henvendt sig, er der en stor overvægt af læger, psykologer, socialrådgivere, politifolk og præster. - Vi har ikke krævet nogen særlig faglig baggrund, men lægger vægt på, om folk har en vis myndighed, har overskud, er åbne og professionelle. Og så skal de gerne repræsentere et bredt udsnit af befolkningen, oplyser Henning Maigaard. Når tilbuddet kommer til at fungere i hele landet, er det ikke kun politifolk, der kan anvise sager til konfliktmægling. Andre, fx socialrådgivere eller lærere, der er i berøring med ofre og gerningsmænd i straffesager, kan foreslå mægling efter de nye regler. Mille Madsen, journalist, Psykolog Nyt marts 2010 På Hotel Radisson SAS Scandinavia Margrethepladsen 1, Århus C. Nærmere oplysning om dagsorden, praktisk arrangement mv. vil fremgå gennem annoncering i de kommende numre af Psykolog Nyt. Vi anbefaler tillige alle medlemmer at holde øje med generalforsamlingsstoffet på Dagsorden, lovændringer mv. Reglerne for generalforsamlingens afholdelse fremgår af Dansk Psykolog Forenings love 6, som kan læses på Aktuelt Publikationer Regelsæt Her kan man finde standarddagsordenen, altså de punkter, som skal være med. Har man forslag til andre dagsordenspunkter, fx forslag til lovændringer, skal de sendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen. Kandidater Generalforsamlingen vælger foreningens formand, bestyrelse og Etiknævn. Formand: For opstilling til formandsposten gælder der en 6-ugersregel. Er der 6 uger før generalforsamlingen opstillet én eller flere formandskandidater, lukkes opstillingen. Kun hvis ingen formandskandidat har meldt sig inden denne frist, kan man stille op indtil på selve generalforsamlingen. Bestyrelse: Der gælder også her en 6-ugersregel. Hvis 11 eller flere kandidatmedlemmer har meldt sig som bestyrelseskandidater 6 uger før generalforsamlingen, lukkes opstillingen. Har færre meldt sig inden denne frist, kan man stille op indtil på selve generalforsamlingen. Ønsker du at stille op, anbefales det, at du meddeler din kandidatur i god tid inden generalforsamlingen. På den måde får medlemmerne et godt grundlag at tage stilling på. Medlemmer, der senest 10. februar 2010 har meldt sig som kandidater til formandspost, bestyrelse og Etiknævn, vil få trykt deres navne i det skriftlige materiale, der inden generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer. I Psykolog Nyt 4/2010 og på hjemmesiden vil der være en samlet præsentation af kandidaterne. Fristen for optagelse er 10. februar Retningslinjer for præsentationen kan fås hos Psykolog Nyts redaktør. Herudover står bladets debatspalter og GF-bloggen på hjemmesiden til rådighed. Yderligere oplysninger om art og omfang mv. af de arbejdsopgaver, der følger med disse tillidsposter, kan fås ved henvendelse til formand Roal Ulrichsen og direktør Marie Zelander, tlf Læs mere om Dansk Psykolog Forening på

6 Når sorg er En af mange Af Anitta Guldberg 6 Psykolog nyt

7 kompliceret Hvad var det for en far, Lise skulle sørge over? Ham, der optrådte fuld og højrøstet til forældremøder? Eller skulle hun sørge over den far, hun aldrig fik? Lises forældre har drukket så langt tilbage, hun kan huske. De gange, hvor hun har haft gode og sorgløse stunder med sin familie, kan tælles på én hånd. Næsten kun på ferierne behøvede hun ikke være opmærksom på forældrenes tilstand, om de havde drukket, og om de var så fulde, at hun igen måtte tage sig af sine søskende, eller om faderen havde drukket så meget, at han blev aggressiv. Hun kunne sidde der på bagsædet lige så stille og i ro med sig selv og næsten glemme, at fanden snart ville bryde løs igen. Livet er tidligt blevet alvorligt for Lise, og forældrenes alkoholmisbrug har været det kedelige omdrejningspunkt. Hun har som andre børn glædet sig til jul og fødselsdage og til at få alle sine ønsker opfyldt, sådan som forældrene lovede. Det blev bare aldrig sådan, for forældrene var optaget af deres eget liv og af at drikke for meget. De formåede ikke at opfylde hendes ønsker, ej heller at være der, når hun havde brug for det. De var der ikke, når hun var ked af det, bange eller havde brug for et godt råd eller et kram. Da Lise var 19 år, døde hendes far pludselig. Med hans død døde også håbet om, at det nogen sinde ville blive anderledes. At miste en forælder, der har haft et alkoholmisbrug, er en kompliceret affære. Den nu unge kvinde måtte have professionel hjælp til at komme igennem sit sorgforløb. Hvad var det for en far, hun skulle sørge over? Var det den far, der optrådte fuld og højrøstet til forældremøder, og som svinede hende til, mens hun forsøgte at hjælpe ham i seng, når han ikke selv kunne? Eller skulle hun sørge over den far, hun aldrig fik? Ham, der fx ville have fulgt hende til gymnastikopvisning, og som ville fortælle, at han var stolt af hende, eller ham, der skulle have fortalt hende, hvornår hun skulle være hjemme om aftenen, og som skulle have sat regler op ligesom alle hendes kammeraters forældre? En form for indre dommer Der er modsatrettede følelser i alle menneskers sorgforløb, lettelse, skyld og vrede kan bestå side om side med savn og fortvivlelse. Vi udvikler os i kraft af de relationer, vi har til andre, og det er samtidig arnestedet for det enkelte menneskes brede palet af følelser. Sorgens mange nuancer kommer til at afspejle relationen til den afdøde. Men de modsatrettede følelser er endnu mere udtalte for et barn eller en ung af en alkoholiker, der har levet et liv med omsorgssvigt, hemmeligholdelse, uforudsigelighed og brudte løfter. Lise er ingen opdigtet figur, hun findes i virkeligheden under et andet navn. Altså elskede hun sin far, som hun elsker sin mor. Men når hun husker tilbage på de mange situationer som barn med ansvar for vasketøj, rengøring og for at hente og bringe søskende til deres institutioner, så mærker hun også vrede ja, had til begge sine forældre. Hun har måttet acceptere opgaver, som voksne skulle have løst. Det blev et vilkår for hende som den ældste af tre søskende, eftersom de voksne ikke tog ansvaret på sig. Så tog hun det på sig, for sine søskendes skyld, for at opretholde en vis form for normalitet og for at dække over forholdene i hjemmet. Med sådanne vilkår kom Lise til at vokse op med store ridser i sit barnesind. Der var ikke plads til hendes følelser, hendes behov, krav og ønsker. Hun kom i stedet til at stå der, hvor hendes egen opfattelse af sig selv led skade, selvværdet blev lavt som den, hvis relationer til andre blev præget af usikkerhed. Et sådant udgangspunkt kalder på et vanskeligt sorgforløb, for de modsatrettede følelser havde filtret sig ind i hinanden. Konsekvensen blev reaktioner som skyld, skamfølelse og usikkerhed på egen vurderingsevne. Når børn påtager sig ansvar, der rækker ud over, hvad de Psykolog nyt

8 FAKTA Om Unge & Sorg Unge & Sorg er en social hjælpeorganisation, som arbejder for at hjælpe unge mellem 16 og 28 år, der lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Organisationen har hvert år kontakt med over unge og deres netværk. Halvdelen bruger telefon-, chat- og brevkasserådgivningen, den anden halvdel får støtte i de fysiske rådgivninger, gennem sorggrupper og personlige samtaler. Se mere på Rådgivningen finansieres primært af Socialministeriet, af fonde og af de store kommuner, hvor organisationen har rådgivninger: Københavns, Frederiksberg, Århus og Odense Kommune. Tilbuddet til unge, som har mistet en alkoholmisbrugende forælder, er støttet af Sygekassernes Helsefond. Der er adskillige psykologer ansat i Unge & Sorg. kan magte, ramler de ind i en utilstrækkelighedsfølelse. Når ansvaret er stort, kan utilstrækkelighedsfølelsen sætte skub i skyldfølelsen. Lise forsøgte at holde sammen på og tilfredsstille familiens behov, hvad der var en umulig opgave. Det kom til at sætte sig som en følelse af ikke at kunne gøre ting godt nok, en indre form for dommer, der kom til at diskvalificere hendes handlinger. Den omskrevne virkelighed Mange bliver som Lise fanget i et net af det, man bør, skal og kan, når man sørger. Børn og unge kan sidde fast i en proces, hvor de kæmper for at bevare et positivt billede af forælderen og derved kommer til at justere virkeligheden i retning af: Måske var det ikke så slemt, som jeg husker det. Jeg hentede ham jo på værtshuset, fordi han ikke selv kunne komme hjem. Det tog jeg ikke skade af! Et utal af spørgsmål kører rundt i hovedet: Måske kunne jeg have forhindret hans død? Kunne have sagt endnu flere gange, at han skulle holde op med at drikke! Børn og unge af alkoholikere kommer til at omskrive og idealisere deres baggrund, fordi de grumme oplevelser, de har haft, ikke passer ind i den sorgproces, de forestillede sig at skulle gennemgå. Når der er en rodebunke af følelser indeni, så kan en af mulighederne være at navigere efter det forestillede normale. Hverken skyldfølelsen eller idealiseringen er konstruktive i en sorgproces, for de hindrer adækvate følelser, de skader selvfølelsen, og de kan komme til at efterlade en opfattelse af, at far eller mor var i orden, og det var (og er) jeg ikke. Fik professionel hjælp Lise fik professionel hjælp. I et år gik hun i en gruppe med andre unge, der havde mistet en alkoholiseret forælder. Hun kom hver uge, hendes historie foldede sig ud. Der blev grædt, raset og leet, og hun fik hjælp til at have med svære følelser at gøre, give dem et sprog og dele dem med andre. Det var første gang i sit liv, at hun oplevede at kunne være sammen med andre, der på væsentlige områder havde oplevet det samme som hun. Det var tale om et opgør med års hemmeligheder og løgne: Om ydmygende situationer, om pinlige øjeblikke og om tidspunkter, hvor afmagten var stor. I gruppen med andre unge oplevede hun at kunne være i en sammenhæng, der fungerede. En dybtliggende følelse af at være forkert, af ikke at sørge på den rigtige måde, blev afløst af en ny følelse af at være normal. Det blev betydningsfuldt at høre til, blive set og anerkendt. Overordnet fik hun hjælp til at finde ud af, hvordan hun skulle have sin far med sig videre i livet på en måde, der var i overensstemmelse med realiteterne, samtidig med at det ikke skulle skade hendes selvopfattelse. Der blev taget livtag med skylden og skammen. Hun kom til at forstå, at det ikke var hendes ansvar, at forældrene drak, og at faderen døde af det. Hun forstod og anerkendte efterhånden den betydning, det havde haft for hende at vokse op i en familie med et alkoholmisbrug, og hun forstod og anerkendte den betydning, hvormed det havde sat aftryk på hendes sorgproces. Lise erkendte, at hendes far ikke havde været den far, hun kunne ønske. Hun tog ham med sig på godt og ondt. Det fik en positiv betydning for hendes måde at være sammen med andre på. I takt med at hun kunne se mere nuanceret på sin opvækst og fik forholdt sig til sin sorg, blev det tydeligere for hende, hvad hun selv havde brug for i samværet med andre. Hun fandt ud af, at hun ikke var sat i verden for at stille op og tilpasse sig efter andre og efter forholdene, men at hun kunne række armene ud og gribe efter det liv, som gav mening for hende. Lise kom til vejs ende i sit gruppeforløb. Herom sagde hun: Jeg blev klar over, at jeg havde levet et liv, hvor jeg på en måde havde løjet over for mig selv. Det var først efter min fars død, at jeg fik fortalt hele historien. Det var slemt, 8 Psykolog nyt

9 som om jeg udleverede både min far og min mor. I begyndelsen sad jeg bare og kiggede ned i gulvet. Det hele var så pinligt. Men gruppen hjalp mig til at acceptere og forstå, hvordan det var for mig dengang, og hvordan det er for mig nu at sørge over min far. I begyndelsen havde jeg det som puslespilsbrikker, der bare ligger og roder. Men nu kan jeg se det mere samlet. Og de sidste brikker lægger jeg selv. Tidligere samlede vi i Unge & Sorg disse unge i grupper med unge fra familier uden alkoholproblemer, fx unge, der havde mistet en eller begge forældre på grund af sygdom. Men det gik op for os, at det ikke fungerede. De unge fra alkoholiserede hjem tav, når de andre græd ved tanken om, hvordan de skulle komme igennem den første jul, fødselsdag mv. uden mor. De tav, når andre unge så tilbage på et utal af gode minder med den afdøde forælder. Tabuiseringen og hemmeligholdelsen, som de var vokset op med, blev fastholdt og forstærkede følelsen af at være udenfor og anderledes. Nu har vi oprettet særlige grupper for disse unge. en øget opmærksomhed og mod fra voksne og professionelle fx psykologer til at gribe ind, når mistanken om at børns eller unges mistrivsel grundet forældres alkoholproblemer, opstår. Mange flere, end vi ser i behandlingssystemet, har brug for hjælp for ikke at forstærke deres generelle udviklingsforstyrrelser og udvikle en kompliceret sorg, når en forælder dør. Anitta Guldberg, psykolog Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg Tilbøjelig til at gemme sig I alt er ca børn og unge vokset op i familier, hvor forældrene har drukket for meget. Skrumpelever, spiserørskræft og andre alkoholrelaterede sygdomme sænker levealderen drastisk. Voksne dør af druk, og de efterlader børn. Undersøgelser viser, at op imod halvdelen af de børn og unge, der vokser op med alkoholiserede forældre er i risiko for at få udviklingsforstyrrelser. Tabet af en forælder kan forstærke denne risiko. Nogle af disse børn, unge eller voksne kommer senere i sundhedssystemet. De kommer ofte med diffuse klager, klager der ikke umiddelbart relaterer tilbage til problematikkerne omkring deres opvækst med en alkoholiseret forælder. Det kan være fysiske symptomer, ondt i maven, i hovedet. Det kan være psykiske reaktioner som depression, de kan have selvmordstanker, fortæller om en følelse af generel træthed og modløshed eller udvise destruktiv adfærd. Den sociale arv stikker også her sit grimme ansigt frem, og alkohol som en løsningsmodel på egne følelsesmæssige problemer kan blive det uhensigtsmæssige alternativ for unge til fordel for kvalificeret hjælp. Denne gruppe af børn, unge og voksne er tilbøjelig til at gemme sig. De har ikke erfaringer med at bede om hjælp, men har skubbet følelser til side for at overleve. Det kræver Psykolog nyt

10 Psykologiens SOMMERFUGL Nu må det være nok med ensidig fokus på evidens inden for psykoterapi. Indsigt og fremskridt for klienten kræver tiltro til det ordløse og forståelse for følelsernes skrøbelige vingeslag. Følelser Af Jørn Toustrup Mange mennesker har gennem årene lært af psykologerne, at man ikke blot skal stole på autoriteterne, men i høj grad lytte til sin egen sunde fornuft og inddrage egne erfaringer. Gælder dette råd også for psykologerne selv? Hvis man følger den lange debat om evidensbaseret psykoterapi, som har udfoldet sig i Psykolog Nyt, kan man komme i tvivl. Her lægges der i stigende grad op til, at psykologen følger en behandlingsanvisning, som er baseret på, hvad der til enhver tid præsenteres som den bedste behandling. Vel at mærke ikke efter psykologens egne erfaringer, men efter undersøgelser og vurderinger foretaget af en række førende eksperter. Den slags undersøgelser og vurderinger er særdeles omfattende og sofistikerede. De forudsætter eksempelvis en omfattende indsigt i statistik og metodik. Derudover er undersøgelserne og vurderingerne særdeles tidskrævende. Der kommer løbende nye omfattende og komplicerede undersøgelser, som den sidste vurdering bør sammenlignes med. Så i sagens natur må psykologen mere eller mindre blindt stole på eksperterne og følge deres anvisninger på, hvad der til enhver tid anses for den bedste praksis. Den skrøbelige sommerfugl Men inden vi skal tage stilling til, om det er en god idé, at statistik- og metodeeksperter overtager bedømmelsen af vores arbejde, skal vi se på en helt anden problematik. Det drejer sig om selve det stof, som psykoterapien er lavet af. Psykoterapi ligner på nogle måder sommerfugle. De har det til fælles, at de er vanskeligt at indfange uden samtidig at beskadige. Sommerfuglens vinger er så skrøbelige, at de let går i stykker, hvis vi forsøger at indfange den. Det samme gælder for psykoterapiens vinger terapeutens og klientens følelser. Det er min klare overbevisning, at når vi forsøger at indfange psykoterapien for at måle og veje den, er der en stor risiko for, at vi beskadiger de følelser, som skal bære terapien. Disse følelser, mellem terapeut og klient, vil ofte være meget skrøbelige. Her skal vi naturligvis ikke skære alt over en kam. Der er fx også psykoterapi, som primært handler om at give klienten en orienterende indsigt i nogle basale livsforhold. Her er de følelsesmæssige nuancer i kontakten mellem terapeuten og klienten ikke nødvendigvis så afgørende. Men i langt de fleste tilfælde er den følelsesmæssige kontakt mellem terapeut og klient helt afgørende og særdeles skrøbelig. Det er her, i den følelsesmæssige kontakt mellem terapeut og klient, at vi støder på store problemer, hvis vi forsøger at holde psykoterapien fast, at kontrollere den. Jeg tror, vi har undervurderet disse problemer. Liv uden følelser Det er der nok flere grunde til. Vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker ikke kan holde livet ud, fordi deres liv er blevet tømt for følelser og derfor opleves som meningsog følelsestomt. Sådan er det gået, fordi vi gør alt for at undertrykke og skjule den del af vore følelser, der er smertefulde. Når det ikke lader sig gøre, lader vi desperat kroppen 10 Psykolog nyt

11 afreagere enhver begyndende følelse, inden vi når at mærke følelsen. Det følelsesmæssige er blevet en forbandet belastning, som vi længes efter. I en faglig sammenhæng tror jeg, denne undervurdering af vanskelighederne forbundet med at kontrollere det følelsesmæssige hænger sammen med, at vi sammenblander følelser og følelsesmæssig indsigt med dette at tale om følelser. Derfor bliver følelsesmæssig indsigt i den grad forbundet med at få sat ord på følelserne. Men der er en afgørende forskel på, om vi lader det sproglige finde følelserne, eller om vi lader de følelser, vi mærker, finde ordene. Beundringen og respekten for det rationelle sprog er blevet så stor, at vi næsten ikke kan forestille os, at der kan foregå noget vigtigt i vort liv, uden at det rationelle sprog spiller den afgørende rolle. Men ligesom selvtillid er godt, mens storhedsvanvid er problematisk, gælder det, at selv om vi ser sproget som psykoterapiens krop, kommer vort liv ikke rigtigt til at bevæge sig, uden at vi selv bliver bevæget, uden vingerne, det følelsesmæssige. Indsigt kræver ikke ord Vi bliver ikke våde af at tale om vand, men vi kan på den anden side heller ikke slukke tørsten i ordet vand. Vand og ordet vand tilhører to forskellige kategorier. Sådan er det også med følelser. Navnene på de forskellige følelser er noget andet end dette at opleve disse forskellige følelser. Følelsesmæssige indsigter er netop: følelsesmæssige. Det vil sige, at følelsesmæssige indsigter mærkes som følelser, og fylder rummet mellem terapeuten og klienten med følelser. Og vi kan ikke være både følelsesmæssigt og intellektuelt nærværende på samme tid. En far havde svært ved at forstå, hvorfor sønnen syntes, at de ikke havde en god kontakt med hinanden. Han forstod ikke, hvad sønnen var utilfreds med. Faderen syntes, meget bevidst, at han gav sønnen kontakt, mens han stod og kiggede sønnen i øjnene under deres samtale. Pludselig siger sønnen fortvivlet: Jamen far, du skal se på mig, ligesom du ser på mor og Pluto (deres elskede hund)! Og pludselig mærkede faderen, følelsesmæssigt, hvad det var sønnen efterlyste. Det afgørende øjeblik Alle psykologer, der arbejder med den følelsesmæssige kontakt i længerevarende terapi, kan give mange eksempler på, at en klient langt henne i forløbet lader sig fylde af en stærk følelsesmæssig oplevelse, som den pågældende aldrig har tilladt sig at rumme før, og som vedkommende ikke ved hvad han skal stille op med. Men nu er den her, og den opleves som betydningsfuld. Hvis vi antager, at det følelsesmæssige er selve kernen i os, det, som adskiller meningsfuldhed fra meningsløshed, og hvis vi tror på, at vore følelser altid formes af vores kontakt, eller mangel på kontakt, med andre mennesker, så er et sådant øjeblik i en længerevarende terapi jo et afgørende øjeblik. Ethvert forsøg på at sætte ord på en sådan følelsesmæs- Psykolog nyt

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I en sal på hospitalet

I en sal på hospitalet 14 14. august 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I en sal på hospitalet Svend Aage Madsen er leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Her leverer man psykologiske

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Med på Roskilde. Hundredtusinde deltagere myldrede ind på årets Roskilde Festival. Psykolog Vibeke Søndergaard var med som frivillig hjælper.

Med på Roskilde. Hundredtusinde deltagere myldrede ind på årets Roskilde Festival. Psykolog Vibeke Søndergaard var med som frivillig hjælper. 17 26. september 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Med på Roskilde Hundredtusinde deltagere myldrede ind på årets Roskilde Festival. Psykolog Vibeke Søndergaard var med som frivillig hjælper. Side

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 7 23. april 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Reportage fra GF-2010 Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 Leder Det frie valg, eller

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ordene driller

6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ordene driller 13 6. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ordene driller Hos nogle børn forløber den sproglige udvikling langsomt eller vigtige færdigheder udebliver helt. Skal psykologer interessere sig for

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur 11. januar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Job ad omveje Efter en tre måneder lang mellemlanding i Australien vendte Johanne Grant ved årsskiftet hjem til nyt job. Side 4 Tag godt imod Psykologi

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere