BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR."

Transkript

1 NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20

2 BRANDVÆSEN NR. 7 September ÅRGANG ISSN ISSN (elektronisk udgave) UDGIVER Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: EKSPEDITION Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: ANNONCER Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE Forventet trykt oplag: Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,- inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli OFFENTLIGGØRELSE Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på BLADUDVALG Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen LAYOUT Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , TRYK Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN oktober 2013 er 23. september Indhold Leder: Det mener FKB Naivt at tro på besparelser uden konsekvenser...side 3 Navne: Jan Uldahl Riis: Et år i Brøndby blev til næsten ti....side 4 Mindehøjtidelighed....side 5 FKB årsmøde 2013: Tradition...side 5 Berettiget bekymring....side 6 Danmark bør bruge 100 mio. kr. mere på forebyggelse... side 8 Forrygende årsmøde...side 9 Borgmester: Værn om beredskabet...side 9 FKB formand: På den gode måde.... side 9 Udfordring til Christiansborg...side 10 Åben debat lurer forude...side 10 Redningsberedskabet forbliver kommunalt...side 12 Politisk fokus på forebyggelse...side 13 Hvad har Beredskabsstyrelsen gang i?....side 14 Døde under indsats: 2 brandmænd omkom fanget i nedfaldne el-kabler....side 16 Shirley Towers...side 16 Røgdykker-backup...side 17 Minut for minut...side 18 Ikke for at placere ansvaret, men.... side 20 FKB årsmøde 2013: I Norge er det ikke en spareøvelse....side 22 Reddet af røgalarm og resolut genbo...side 24 Hæderslegat for 7. gang... side 25 Irsk underholdning ud over det sædvanlige...side 26 Festtale: Den mest mandige... side 27 Aftenens vinder....side 27 Brandpunkter: Velovervejede kunder...side 28 Renlighed er en god ting...side 28 Gi tørt på...side 29 Luftig fætter side 30 Foto af havets bund...side 30 Farlige stoffer i mobilen....side 31 Rigtig Øjenåbner side 32 Brandmandens sikkerhed...side 32 Slut med at montere snekæder...side 33 FKB generalforsamling: FKBs aktiviteter i nyt gear...side 34 Genvalg på alle poster...side 35 Herning og Frederikshavn...side 35 FKB årsmøde 2013: Tryllebundet af røversang...side 36 Senior-ros side 36 Storslået natur serveret for ledsagere...side 37 Kriseøvelse og virkelighed Af Janus Enemark Nissen...side 38 Frida: Tværkommunal, elektronisk succes...side 40 Danske strande er fulde af numre...side 41 Konsensus om kæderedning Af Knud Børge Møller m.fl.... side 42 Fælles anbefalinger om kæderedning Af Knud Børge Møller m.fl.... side 43 Forebyggelsesstafet: Den bedste brandforebyggelse laver virksomheden selv Af Marcello Francati...side 44 Hvem sælger...side 46

3 September 2013 BRANDVÆSEN LEDER Det mener FKB: Naivt at tro på besparelser uden konsekvenser Tid er penge, ikke mindst ved brandslukning, og besparelser kan let blive kostbare for samfundet. Det er vigtigt med et helhedssyn, inden sparekniven svinges Vi lever i en tid med fokus på økonomi, og lavere omkostningerne er tilsyneladende det primære formål af den kommende analyse af strukturen i redningsberedskabet. Efter FKBs opfattelse er det en misforståelse kun at se isoleret på de ressourcer, der alene anvendes på redningsberedskabet. Disse udgifter skal sammenholdes med alle andre udgifter, samfundet har i forbindelse med at forebygge og afhjælpe brand. Det er naturligvis udgifter til byggeriet (materialer, brandsektioner, aktive sikringsanlæg), forsikringer, administration og ikke mindst skadesudbetalinger. I Beredskabsstyrelsens rapport om de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand (udgivet i 2000), udgør alle disse omkostninger samlet set ca. 1 % af BNP. Heraf udgør redningsberedskabets andel ca. 1/8. Hvis man forestiller sig, at de foreslåede besparelser ikke får konsekvenser på de samlede samfundsøkonomiske omkostninger, grænser det til naivitet. 4 MINUTTER KOSTER OVER EN HALV MIO. KR. Eksempelvis tanken om at ændre 1 minut beredskabet i større byer i nattetimerne til 5 minutter. Alt andet lige vil det give en længere responstid, ja ret præcis på 4 minutter. Den svenske undersøgelse Responstidens betydning for brand angiver, at udgiften til en bygningsbrand øges med ca kr. pr. minut. Så er det jo let at regne sig frem til den samfundsøkonomiske gevinst ved den løsning: Hver eneste bygningsbrand om natten Øget forebyggelse er da langt bedre end et forslag, der i første omgang giver en besparelse i det offentlige, men som i virkeligheden er en skjult, øget, samfundsmæssig omkostning vil gennemsnitlig blive godt en halv mio. kr. dyrere samfundsøkonomisk set. Hertil kommer de menneskelige og indirekte omkostninger, som de større brande helt naturligt også medfører. ALVORLIGE KONSEKVENSER LURER Det samme forhold gælder naturligvis for forebyggelse i almindelighed og brandsynsindsats i særdeleshed. Det er ureflekteret at forestille sig, at en massiv udskydning af brandsyn og en reduktion i brandsynsobjektområdet, som foreslået af Deloitte, ikke vil få konsekvenser på skadesfrekvens samt skadestørrelse og dermed også på omkostningerne i samfundet. ADMINISTRATIONEN ER TUNG Vi kan og skal selvfølgelig være klar til at drøfte, om tingene kan gøres anderledes og smartere end i dag. I FKB vil vi meget gerne drøfte muligheden for at allokere ressourcer til brandsyn af eksempelvis de store etageejendomme. Det har vi flere gange nævnt for såvel Energistyrelsen som Beredskabsstyrelsen. Det er allerede i dag muligt efter en konkret vurdering at udskyde enkelte brandsyn, men muligheden anvendes desværre ikke ret ofte primært fordi administrationen forbundet hermed er alt for ufleksibel og omstændelig. For øvrigt mener vi ikke, at der i kommunerne anvendes for mange ressourcer på brandforebyggelse til eksempelvis brandsyn, kampagner, brandteknisk byggesagsbehandling. Slet ikke sammenlignet med de lande, vi normalt gerne vil sammenlignes med. FORSLAG: 100 MIO. KR. EKSTRA TIL FOREBYGGELSE Der er ingen tvivl om at 100 mio. kr. ekstra, til en brandforebyggende indsats vil spare samfundet for langt flere penge, end de foreslåede besparelser. Den øgede indsats kunne for eksempel være brandsyn af større etageejendomme, øget forebyggelse i boligområder med særlige sociale udfordringer, ungdomsbrandvæsener, hjemmebesøg hos borgere med særlige behov og målrettet uddannelse af unge. Problemet er naturligvis, at det kræver nytænkning og flytning af ressourcer. Øget forebyggelse er da langt bedre end et forslag, der i første omgang giver en besparelse i det offentlige, men som i virkeligheden er en skjult, øget, samfundsmæssig omkostning. VI SKAL HUSKE HELHEDEN I det kommende arbejde og debat omkring strukturanalyse vil FKB derfor naturligvis forsøge at sikre, at denne helhedsbetragtning medtages, så en reduktion i omkostningerne et sted i samfundet ikke bare bliver en større omkostning et andet sted. 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN September 2013 Et år i Brøndby blev til næsten ti Jan Riis flytter vestpå til Vejen Brand og Redning Her bliver opgaverne de samme som i Brøndby, nemlig indsatsledelse, brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling Da Jan Uldahl Riis 1. januar 2014 tiltrådte som beredskabschef i Brøndby, forventede han at blive et års tid, men tiden er gået hurtigt, og det ene år er blevet til næsten ti, inden Jan Riis den 1. oktober flytter vest på til en stilling som beredskabsinspektør i Vejen. Her bliver opgaverne de samme som i Brøndby, nemlig indsatsledelse, brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Desuden håber han, at der bliver tid til en udvidelse af det forebyggende arbejde med kampagner og undervisning i daginstitutioner. Mens der i Vejen ikke er aktuelle sammenlægningsplaner på beredskabsområdet, har Jan Riis i alle årene i Brøndby arbejdet for et tættere samarbejde mellem de fem Jan Riis vil gerne gøre en ekstra indsats for forebyggelse og er valgt som repræsentant for Kreds 5 i FKBs Faggruppe Forebyggelse. Fremover vil han høre til Kreds 3. Få skræddersyet din bilforsikring kommuner bag Vestegnens Brandvæsen, allerhelst i form af et samordnet beredskab med én fælles beredskabschef og med afdelinger for henholdsvis planlægning, forebyggelse og operativ indsats med hver sin ledelse. Nu er den mission ved at være fuldført, så Jan Riis kan roligt flytte til Vejen, hvortil det er meningen, at hans hustru, Dorit, også skal flytte, nu hvor det yngste af børnene er flyttet hjemmefra. GF Forsikring har Danmarks bedste muligheder for valg af forsikringer der dækker netop dine behov. Ring og få et skarpt tilbud og et gratis forsikringstjek. GF Brand, Redning og Vagt Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 4

5 September 2013 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2013 Mindehøjtidelighed Den årlige mindehøjtidelighed for brand- og redingsfolk, der er omkommet under indsats, finder i år sted fredag den 4. oktober kl. 11 i Holmens Kirke. Højtideligheden med deltagelse af faner fra redningsberedskabet, er åben for alle. Ved samme lejlighed uddeles sædvanligvis Den Danske Redningsberedskabspris til en eller flere personer fra redningsberedskabet, der under skarp indsats har gjort en usædvanlig og heltemodig indsats. I år er der imidlertid ikke kommet indstillinger, der giver anledning til prisoverrækkelse. Niels Christensen stod for hejsning af FKBs flag. Mindestenen for omkomne brandog redningsfolk blev indviet Tradition Før-åbning af årsmødet En af de faste traditioner for FKBs årsmøde er hejsning af FKBs flag foran udstillingen. Det foregik som sædvanlig onsdag morgen som en slags før-åbning og inden udstillerne fik sat det sidste materiel på plads på brandpunkterne. Flaget hejses til tonerne fra en trompet og er samtidig signal til, at kredsformændene mødes med bestyrelsen til gensidig orientering. 5

6 FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN September 2013 Bekymring for et effektivt redningsberedskab også hos tilhørerne. Berettiget bekymring FKBs formand: Vi skal i redningsberedskabet arbejde med kvalitet, helhedsbetragtning samt have Danmark op på nordeuropæisk niveau. Det skylder vi borgere, virksomheder og institutioner FKBs formand, Niels Mørup, er bekymret for redningsberedskabet i Danmark, og uvisheden om kommissoriet for det kommende strukturudvalg har ikke gjort det bedre. Deloitte-rapporten spøger stadig med alle dens forslag til besparelser, hvor der ikke er taget hensyn til de negative konsekvenser for samfundet. - Det afgørende for redningsberedskabets struktur bør være en helhedsbetragtning ud fra den kvalitet, som borgerne oplever. Vi bør simpelthen have det danske redningsberedskab hævet til et nordeuropæisk niveau, sagde Niels Mørup i Formandens 30 minutter på FKBs årsmøde. Han fortsatte: DYRT AT SPARE - Jeg er bange for, at der i spareiverens tegn bliver skruet de forkerte steder, så det i sidste ende bliver alt for dyrt for samfundet. - Vi aner ikke, hvad kommissoriet kommer til at indeholde, og det kan jo være, at den ny minister også har en mening om dette emne, men med de toner vi tidligere har hørt, så forventer vi, at udvalget skal anbefale en ny struktur for redningsberedskabet, skal anbefale en række besparelser og skal foreslå en tidsplan for implementering. 6

7 September 2013 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2013 Forebyggelse tjener sig selv hjem til samfundet, understregede Niels Mørup. DER BØR VÆRE PLADS TIL NYTÆNKNING - Det afgørende bliver, om der i udvalget bliver plads til nytænkning og kreative løsninger uden serviceforringelser for samfundet, eller om diskussionerne i udvalget vil være fastlåst af Deloittes analyse og rapport. - Deloitte har således ikke taget hensyn til den kraftige stigning i redningsberedskabets aktiviteter. På fem år er antallet af udrykninger steget 15 %, og udrykninger til blinde alarmer er steget 45 %. Det sidste er endda et reelt fald, fordi antallet af automatiske brandalarmeringsanlæg er steget endnu mere. - Også antallet af gennemførte brandsyn er steget kraftigt + 13 % på blot fire år. EFFEKTIVISERING BEGYNDTE FOR FLERE ÅR SIDEN Niels Mørup sammenlignede den stigende aktivitet med, at antallet af brandstationer og hjælpebrandstationer på fem år er faldet fra 343 til 302. Ligeledes er det samlede antal brandsprøjter, vandtankvogne og slangetendere faldet fra 970 til 808. Med andre ord: De kommunale redningsberedskaber har effektiviseret i flere år hvilket Deloitte ikke nævnte ét ord om. UHA Med udgangspunkt i Deloittes anbefalinger nævnte Niels Mørup som skrækeksempel, at København ville kunne blive den eneste hovedstad i Europa, der benyttede deltidsbrandfolk om natten. Hvad vil de samfundsøkonomiske konsekvenser blive? spurgte han. Tilsvarende ville det få enorme konsekvenser at nedlægge kommunale brandstationer i tæt befolkede områder som foreslået af Deloitte, og Beredskabsstyrelsens anbefalinger om serviceniveau og responstid vil ikke kunne overholdes. 7

8 FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN September 2013 Eksempelvis har Deloitte foreslået at lukke Espergærde Brandstation, der betjener borgere samt flere større virksomheder. En af dem er Coloplast, der ligefrem har sponseret brandsprøjten som sikkerhed for højt serviceniveau, og en anden er Bavarian Nordic, der producerer koppevaccine til det amerikanske militær. Niels Mørup tvivlede på, at de ville bryde sig om en længere responstid. TIDEN ER VIGTIG Det er ikke tilfældigt, at der opereres med hurtig responstid inden for brand og redning. Tidsfaktoren er altafgørende for en god indsats, og Vi kan ikke fastholde samme serviceniveau på vores ydelser, hvis Deloittes besparelsesforslag kører hen over redningsberedskabet, og jeg tvivler desuden på, at man kan hente de forventede besparelser. Det hænger bare ikke sammen beregninger viser, at en lukning af brandstationen i Espergærde ville betyde en samfundsmæssig omkostning på over 6 mio. kr. Niels Mørup havde således ikke meget til overs for Deloittes arbejde: - Der er mange flere eksempler på besparelsesforslag i Deloittes rapport, som bare ikke holder vand, og selv om vi gjorde opmærksom på det i forbindelse med arbejdet, blev formuleringerne fastholdt. - Vi kan ikke fastholde samme serviceniveau på vores ydelser, hvis Deloittes besparelsesforslag kører hen over redningsberedskabet, og jeg tvivler desuden på, at man kan hente de forventede besparelser. Det hænger bare ikke sammen. Danmark bør bruge 100 mio. kr. mere på forebyggelse Samfundet vil have langt større gavn af en økonomisk indsprøjtning til forebyggelse end af besparelser, sagde Niels Mørup og foreslog direkte 100 mio. kr. ekstra om året - Lad os bruge 100 mio. kr. ekstra på forebyggelse. Pengene kommer mange gange igen, hvis bare vi kan komme på niveau med de europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med. Forslaget fra FKBs formand Niels Mørup er ikke ment som en provokation i en sparetid. Tværtimod. Samfundet vil vinde stort ved det, og finansieringen behøver ikke ramme de offentlige kasser. Ud fra, at intet i denne verden er gratis, foreslog Niels Mørup at lade forsikringsselskaberne opkræve 50 kr. pr. brandforsikring, øremærket til brandforebyggelse. Med 2,4 mio. ejendomme i Danmark er pengene hjemme, sådan godt og vel endda. Desuden kunne virksomheder og institutioner betale lønudgifterne ved brandsyn på samme måde, som der betales 300 kr. i timen for miljøtilsyn. Hvis man antager, at brandsyn i gennemsnit tager to timer, vil det give yderligere 20 mio. kr. til forebyggende arbejde. Med de penge vil Danmark kunne komme på niveau med de europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, sagde Niels Mørup og sammenlignede med den succes, som Merseyside County i England har opnået ved brandforebyggende hjemmebesøg med fokus på særligt udsatte grupper. I perioden faldt antallet af boligbrande fra til i Merseyside County, hvor der bor næsten 1,4 mio. mennesker. Forsikring og Pension opgør en gennemsnitlig brandskade til kr., og overført til Danmark ville tilsvarende fald i boligbrande give en samfundsmæssig besparelse på164 mio. kr., hvortil skal lægges de indirekte og menneskelige omkostninger, påpegede Niels Mørup. 8

9 September 2013 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2013 FORRYGENDE ÅRSMØDE FKBs årsmøde i Aalborg det 19. årsmøde efter sammenlægningen i 1994 af Dansk Brandinspektørforening og Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark var helt igennem vellykket. Aalborg har faciliteterne til at huse såvel den store udstilling som de mange overnattende deltagere, og Beredskabscenter Aalborg har overskud til som medarrangør at tilrettelægge detaljerne. Derfor ros til såvel Aalborg som FKBs to årsmødearrangører, Sven Urban Hansen og Tommy Rise. På de følgende sider spejler vi de mange aktiviteter fra årsmødet. God læselyst. - Værn om beredskabet I Aalborg har man fundet melodien - Vores redningsberedskab med fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige er en enorm ressource, som vi skal passe på ikke at træde på. Vi er glade for jer, og vi skal værne om jer. - Nogle af Christiansborg-politikerne forstår det ikke, og de skal passe på ikke at brænde sig på kogepladerne. Advarslen kom fra borgmester Henning G. Jensen i Aalborg, da han bød FKB velkommen til årsmøde 2013 i Aalborg. Han understregede de dybe traditioner i beredskabet for at løfte opgaverne Befolkningen betragter redningsberedskabet som en selvfølge, og det må der ikke ændres på, sagde borgmester Henning G. Jensen i sin velkomst. i flok og benyttede lejligheden til at fortælle, hvordan han, da han blev borgmester for 16 år siden, fandt melodien sammen med Jørgen Pedersen, der blev beredskabschef næsten samtidig. Her er det selvfølgelig en fordel, at Jørgen Pedersen ikke bare stikker hånden frem efter en ekstra bevilling men har skaffet sig sin egen indtjening, uden at det beredskabsfaglige af den grund er sat i baggrunden. Borgmesteren glædede sig over, at der også er blevet råd til et fitnesscenter til redningsberedskabet, selv om det betyder, at der ikke bliver pudset så meget på brandbilerne. De skinner ikke så meget som tidligere, sagde han med et smil. På den gode måde Velkomst: Lad os udvide vores horisont I sin velkomst understregede Niels Mørup vigtigheden af også at bruge årsmødet til at møde alle udstillerne. Netop på her er der mulighed for at møde alle leverandører på en gang. - Lad os udfordre hinanden på den gode måde. Lad os få gang i konstruktive drøftelser og dialoger, så vi sammen kan udvide vores horisont med nye perspektiver, sagde Niels Mørup, da han som formand for FKB bød velkommen til årsmøde 2013 i Aalborg. Det var en velkomst til et flot årsmøde i strålende sol, og opfordringen fra formanden lød videre: - Vi skal netværke på kryds og tværs. Der er ikke noget værre end fastlåste synspunkter og ønsket om bekræftelse herpå, hvis det, der er brug for, er fleksibilitet og kritisk stillingtagen. 9

10 FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN September 2013 UDFORDRING TIL CHRISTIANSBORG Tre beredskabsordførere, præsidenten for Beredskabsforbundet og en kontorchef fra KL takkede ja til debat om fremtidens redningsberedskab Hvad vil politikerne på Christiansborg med det danske redningsberedskab? For at blive klogere på dette spørgsmål inviterede FKB de politiske beredskabsordførere til debat på årsmødet, og tre fandt tid i deres travle kalender. De blev suppleret af Beredskabsforbundets præsident og KLs kontorchef for bl.a. beredskabsområdet. Tidligere minister og politisk kommentator Hans Engell svingede pisken for at få svar på, hvordan der allerede inden næste sommer vil kunne præsenteres forslag til en grundlæggende strukturændring af det danske redningsberedskab, så tallene kan indarbejdes i finansloven for Deltagerne i debatten var: Annette Lind, 44 år, medlem af Folketinget siden 2011, beredskabsordfører for Socialdemokratiet. Hun er bl.a. næstformand i Forsvarsudvalget, næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, formand for sundhedsog Forebyggelsesudvalget, samt medlem af Kommuneudvalget og Miljøudvalget. Hans Chr. Thoning, 61 år, medlem af Folketinget siden 2007, beredskabsordfører for Venstre, medlem af bl.a. Forsvarsudvalget, Kommunaludvalget og Miljøudvalget. Nikolaj Villumsen, 30 år, medlem af Folketinget siden 2011, ordfører for bl.a. beredskab og forsvar for Enhedslisten. Bjarne Laustsen, 59, år, medlem af Folketinget siden 1994, valgt for Socialdemokratiet, medlem af bl.a. Forsvarsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer samt ikke mindst siden 2006 præsident for Beredskabsforbundet. Eske Groes, siden 2000 kontorchef i KL for Teknik og Miljø og dermed også for beredskabet. Åben debat lurer forude Redningsberedskabet skal spare. Redningsberedskabet skal muligvis have en ny struktur. Politikerne på Christiansborg har i ni måneder barslet med et kommissorium for strukturudvalget, men fødslen er hård, og enigheden lader vente på sig. Noget er politikerne dog enige om, nemlig at debatten om fremtidens danske redningsberedskab meget åben Politikerne har store forventninger til en åben debat og et åbent udvalgsarbejdet, når der forhåbentlig meget snart nedsættes et udvalg til at se på redningsberedskabets struktur. Men bliver der tid til det? Ordstyrer Hans Engell havde sin tydelige tvivl og konkluderede: - Man lægger op til en enormt omfattende ændring af det danske redningsberedskab, uden at alle dem, der er aktører i det her, får mulighed for at blande sig. - Det sker i en ekstrem centralistisk og koncentreret procedure, hvor det går direkte fra, at nu får vi kommissoriet, så får vi udvalget, så bliver udvalget færdigt, så siger ministeren ja, så siger politikerne ja, og så gennemfører vi det i øvrigt med virkning fra 1. januar Samtidig er langt den største del af alle de omkostninger, der ligger på det her område, i kommunalt regi. KAMPFLY FØRST Endnu er udvalget ikke nedsat, og ved FKBs årsmøde i Aalborg var kommissoriet for udvalget ikke færdigt. Det var det heller ikke, da dette blad blev sendt i trykken. For ni måneder siden blev politikerne enige om at se nærmere på rednings- Selv om vi har Nordens billigste beredskab, og de samlede omkostninger er bragt ned, er der mulighed for at komme videre. Derfor skal vi have alle organisationer med ind i arbejdet, lød det fra Bjarne Laustsen (S). 10

11 September 2013 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2013 beredskabets struktur, men enigheden rækker ikke til et formål med undersøgelsen eller til deltagerne. I næste uge, lød forventningen fra Hans Christian Thoning. Nej, der skal vi til USA og se på kampfly, svarede Annette Lind. Ordvekslingen viste tydeligt, at det på Christiansborg kan være vanskeligt at finde tid til redningsberedskabet mellem alle de andre vigtige emner. Til gengæld bliver der endnu mindre tid til udvalgsarbejdet. Der kom da heller ikke et klart svar til Københavns beredskabschef Jakob Andersen, der spurgte, om det er realistisk, at der allerede næste forår kan komme et godt resultat, som danske borgere kan være tjent med. De politiske udmeldinger havde tilhørernes intense opmærksomhed. Her lytter Torben Ravn, beredskabschef i Billund. Han henviste til det seneste forsvarsforlig, hvor der skal spares 2,7 mia. kr., og til en ny motorvej i Vestjylland. De to ting har reelt ingenting med hinanden at gøre. Og alligevel, for pengene er flyttet over i en anden kasse. På samme måde vil pengene fra besparelser i redningsberedskabet ikke automatisk komme i finansministeriets kasse. Beslutningen vil ligge hos partierne bag en ny, politisk aftale om redningsberedskabet, hvilket vil sige alle partier med undtagelse af Enhedslisten. der endte ud i en stærkt kritiseret Deloitte-rapport. Tydeligst blev det formuleret af Hans Christian Thoning, der understregede behovet for, at udvalget kommer til at bestå af mennesker, der ved noget om redningsberedskabet og ikke først skal finde ud af, hvad det er for noget. Dvs. bl.a. FKB, Politi, Sundhedsstyrelsen, Sønderjyske Brandfolk og Landsklubben for deltidsansatte brandfolk. Annette Lind (S) understregede vigtigheden af nærhedsprincippet, og at Staten ikke trykker en løsning ned over hovedet på kommunerne. UDSÆTTELSE? En løsning kan blive at forlænge den nuværende 2-årige aftale med et ekstra år, så der bliver tid til et ordentligt udvalgsarbejde, men så får finansminister Bjarne Corydon ikke sine forventede besparelser i sin slunkne kasse i Men det gør han måske heller ikke alligevel? HVOR HAVNER PENGENE Bjarne Laustsen henviste således til et indtil nu hemmeligholdt papir, der godtgør, at de partier, der har ansvaret for strukturen og konsekvenserne og pengene, de også får indflydelse på, hvordan pengene skal bruges. BESPARELSE ELLER KVALITET? Skal der overhovedet spares på redningsberedskabet? Burde formålet med strukturdebatten ikke først være et effektivt redningsberedskab og derefter muligheden for at spare penge? - Der er ingen tvivl om at vi skal spare pengene. Det ligger i den besparelse, der har været på hele forsvarsområdet, og her bliver beredskabet også nødt til at bidrage, understregede Annette Lind. Bjarne Laustsen ville dog ikke nødvendigvis holde fast i Deloittes forslag om besparelser på 500 mio. kr. om året: - Deloitte-rapporten kostede ni mio. kr., og de penge skal i hvert fald hentes hjem igen. - Vi skal så finde ud af hvilket beredskab, vi skal have, og bagefter må vi se om pengene passer. - ALLE BØR MED Politikerne var forholdsvis enige om, at der skal være langt mere åbenhed i det kommende udvalgsarbejde, end der var ved det tidligere udvalgsarbejde, Debatten gav ikke svar på dette spørgsmål fra ordstyrer, Hans Engell: - Ud af de 2 mia. kr., der bruges på redningsberedskabet, ligger de 1,4 mia. i kommunalt regi. Vil KL acceptere en procedure, hvor danske redningsberedskab bliver ændret fuldstændig af politikerne på Christiansborg, uden at der har været en grundig høringsprocedure, hvor alle kommunernes egne folk og de frivillige og andre inddrages i en debat? 11

12 FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN September 2013 Redningsberedskabet forbliver kommunalt En grundlæggende strukturændring vil alene blive større enheder. Der røres ikke meget ved fordelingen mellem kommunale og statslige opgaver En statslig overtagelse af de kommunale redningsberedskaber, sådan som Deloitte foreslog i to af sine fire løsninger fra i efteråret, er en død sild, hvis man skal tro de politiske udmeldinger. Alle talte for det kommunale tilhørsforhold, sådan som Nikolaj Villumsen udtrykte det: - Det er vigtigt, at den kommunale retning ikke bliver kørt over. Og når det hele handler om et tættere samarbejde på det kommunale plan, og der samtidig (formentlig) skal spares enorme beløb, er der ikke langt til Eske Groes konklusion, der høstede et stort bifald fra de mange kommunale tilhørere: 12

13 September 2013 BRANDVÆSEN FKB ÅRSMØDE 2013 Det er meget meget lidt, man kan spare i hvert fald på den kommunale side. Men det er klart, at hvis man nedlægger de statslige beredskabscentre og kalder det en strukturændring, så ligger der penge i det Det falder helt i tråd med, at Annette Lind bebudede, at den økonomiske stramning vil give kommunerne et større ansvar. - Jeg tror, at vi allerede inden strukturudvalget kommer frem til et forslag, vil få større enheder og mere robuste beredskaber, mere forebyggelse og mere af al ting. Men uanset hvor store eller små vi er, så vil vi stadig være i stand til at arbejde sammen. - Og så det vigtigste, at der er klare skillelinjer for, hvad tager stat og kommune sig af, så der ikke er noget overlap. - Det er også vigtigt i forhold til rekruttering af værnepligtige og i forhold til det nære, at det er kommunerne, der står for den praktiske udførelse. Kontorchef Eske Groes fra KL var ikke i tvivl om, at de største ændringer vil komme i de statslige beredskabscentre. - Nu er det sådan, at det er meget meget lidt, man kan spare i hvert fald på den kommunale side. Men det er klart, at hvis man nedlægger de statslige beredskabscentre og kalder det en strukturændring, så ligger der penge i det. - Og for mig er der ingen tvivl om, at de største ændringer bliver på det, der i dag er statsligt. Bare se på, hvad koster det pr. udrykning for de statslige beredskabscentre. MERE SAMARBEJDE Kernen i strukturarbejdet ser ud til at blive samarbejde, og udviklingen er godt på vej. Med direkte henvisning til samarbejdsartiklerne i augustnummeret af BRAND- VÆSEN sagde Bjarne Laustsen således: Nikolaj Villumsen (EL) beklagede nedlæggelsen af støttepunkterne, der mere var en sparelars end fornuftig beredskabspolitisk-beslutning. Nu håbede han meget, at Enhedslisten vil blive inviteret med i diskussioner om fremtidens beredskab. Politisk fokus på forebyggelse Besparelser vil muligvis kunne bruges til indsatser tæt på borgerne Midt i debatten om en fremtidig struktur var det befriende at høre politiske enighed om to overordnede mål for redningsberedskabet: Redningsberedskabet skal være effektivt og kunne håndtere daglige hændelser såvel som store katastrofer. Det forebyggende arbejde skal prioriteres højere. Især forebyggelse fik fine ord med på vejen: Annette Lind: - Vi skal have en forebyggelsesplan med færre branddøde og konkrete mål. Vi skal arbejde mod en 0-vision. Hans Christian Thoning gav gerne penge til det gode formål: - Vi skal målrette forebyggelsen sammen med kommunerne, der jo er tættest på borgerne, og det er nærliggende, at hvis der kommer en besparelse på 100 mio. kr., så bliver der en rigtig god mulighed for at lave mere forebyggelse. Lige så varm fortaler var Bjarne Laustsen, der henviste til Beredskabsforbundets befolkningskurser, der var en meget billig forebyggelse: - Det var tude tosset at spare på at give danskerne førstehjælpekursus. Det er vigtigt, at rigtig mange kan førstehjælp, og vi kan lave førstehjælp på så mange andre ting. Interessen for forebyggelse hænger naturligvis sammen med, at aftalen fra november om redningsberedskabet indeholder en passus om, at der skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. 13

14 FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN September 2013 Henning Thiesen er glad for samarbejdet med de kommunale redningsberedskaber, og han planlægger at fortsætte sine besøg ude hos kommunerne. Hvad har Beredskabsstyrelsen gang i? Efterårets politiske aftale og rapporten fra Deloitte har sat dagsordenen for Beredskabsstyrelsens indsats for et mere effektivt beredskab. Styrelsen har bl.a. gang i fællesindkøb, krisestyring og forebyggelse, fortalte Henning Thiesen Effektivitet er et mantra hos Beredskabsstyrelsen, ikke mindst skabt af efterårets politiske aftale, og senest formuleret i den tale, som styrelsens direktør, Henning Thiesen holdt på FKBs årsmøde. Nogle af områderne giver sig selv og er en naturlig del af en fortløbende proces, andre områder er ren økonomi, og ikke alle steder lever virkeligheden helt op til hensigten. Godt i gang er arbejdet med et nyt indberetningssystem til afløsning for ODIN, der bl.a. skal være med til at afdække, hvor det samlede redningsberedskab kan blive bedre. Systemet skal indsamle pålidelige data til brug for bl.a. den risikobaserede dimensionering. FKB er inddraget i arbejdet og er kommet med ønsker og krav, og systemet forventes klar til brug om halvandet år, fortalte Henning Thiesen. EN NY MODEL LØSER IKKE PROBLEMET Længere fremme er en ny, fælles indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab. Egentlig er den allerede etableret kort før sommerferien under navnet Logistik og Beredskabsmateriel, og den er klar til at forhandle rabataftaler. Henning Thiesen opfordrede til, at de kommunale beredskaber kommer med forslag til indholdet af disse aftaler og til bagefter at benytte aftalerne. Fællesindkøbet var et af punkterne i Deloitte-rapporten lige som et forslag om at udskifte ældre ABA-alarmer med nye modeller for at nedbringe antallet af blinde alarmer, men som bekendt løses livets problemer ikke altid med en ny model, konstaterede Henning Thiesen. Ud over en betragtelig ekstraudgift til virksomheder og institutioner vil det næppe give den ønskede effekt, da de ældre anlæg rent faktisk ofte er ganske pålidelige. Der skal helt andre ting til at nedbringe antallet af blinde alarmer, bl.a. bedre information, bedre regler for drift og 14

15 September 2013 BRANDVÆSEN vedligeholdelse af brandtekniske installationer og obligatorisk opkrævning af gebyr mv. Det vil fremgå af rapport, der snart kommer fra en arbejdsgruppe, hvori erhvervslivet og også KL og FKB har været repræsenteret. ROLLE TIL DE FRIVILLIGE Endnu et element fra den politiske aftale er et gammelt ønske fra FKB, nemlig en national forebyggelsesstrategi. Målet er mere koordineret, sammenhængende og dermed effektiv forebyggelsesindsats. Der skal tænkes forebyggelse i bred forstand, og målet er her en handlingsplan med forslag til initiativer og med adresse også til hver enkelt borger og virksomhed, der skal tage et større medansvar for egen sikkerhed. Her vil frivillige i kommunerne og i Beredskabsforbundet kunne få tildelt centrale roller. Arbejdet med forebyggelsesstrategien begynder snart med en bred deltagelse, og der skal arbejdes hurtigt, hvis et forslag til en strategi skal nå at blive færdigt om et halvt år, således som Henning Thiesen forventede. OGSÅ STATEN SKAL PLANLÆGGE Beredskabet skal være parat til at ekstraordinære hændelser, sagde Henning Thiesen med direkte adresse til terrorhandlingen på Utøya i Det kræver effektiv krisestyring, hvilket også er et punkt i den politiske aftale. Beredskabsstyrelsen lægger derfor op til, at statslige myndigheder også skal udarbejde beredskabsplaner, og at alle myndigheder og andre relevante aktører skal blive bedre til at foretage den overordnede styring og koordinering under ekstraordinære hændelser. I det hele taget skal alle myndigheder, virksomheder og borgere bidrage til en effektiv forebyggelse og dermed til et trygt og robust samfund. BRANDSIKKERT PROJEKT På forebyggelsesområdet nævnte Henning Thiesen desuden et seminar i efteråret om reglerne for frosthøjlagre samt et projekt Brandsikker Bolig, som han havde meget store forventninger til. Projektet begynder inden årsskiftet i udvalgte kommuner, og målet er, at alle borgere på sigt skal have mulighed for at få tjekket deres bolig for eventuelle brandfarer. Samtidig med, at Henning Thiesen glædede sig over en gennemførelsesprocent på 99 for brandsyn i 2012, spurgte han, om der kan effektiviseres på området, så brandsynene bliver mere målrettede til de steder, hvor der er en større risiko. Altså om ressourcerne kan udnyttes bedre. DANMARK SKAL KUNNE MODTAGE HJÆLP Endelig kom Henning Thiesen ind på det internationale arbejde, der ligeledes blev nedfældet i den politiske aftale, og som noget nyt skal Danmark planlægge procedurer for at kunne modtage assistance fra udlandet, også kaldet Host Nation Support. Det arbejde er i fuld gang og bliver her til efteråret afprøvet ved en international, humanitær øvelse i det dansktyske grænseområde. 50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf Fax

16 DØDE UNDER INDSATS BRANDVÆSEN September brandmænd omkom fanget i nedfaldne el-kabler Fejl på fejl i dramatisk indsats i Southampton. Alt gik galt, og lille boligbrand udviklede sig fatalt Brandmændene Alan Bannon og James Shears døde ikke forgæves. De omkom under tragiske omstændigheder den 6. april 2010 ved en brand i stor boligblok, Shirley Towers i Southampton, og erfaringerne fra den skæbnesvangre indsats har medført flere ændringer i britiske retningslinjer for indsats. Hampshire Hampshire er befolkningsmæssigt det største amt i Storbritannien uden for London. Amtet dækker km 2 har 1,7 mio. indbyggere. Ved den seneste omlægning er engelske brandvæsner blevet organiseret på amtsplan, og Hampshire Fire & Rescue Service omfatter 51 brandstationer med tilsammen ansatte, hvoraf halvdelen er ansat på fuld tid og halvdelen deltidsansatte. Hvad der gik galt, berettede brandchef John Bonney fra Hampshire Fire & Rescue Service om på FKBs årsmøde ikke kun fordi han var inviteret til det, men fordi han havde lovet de to Indsatsen var et godt eksempel på Murphys lov om, at hvis noget kan gå galt, så vil det gå galt. Med andre ord forstærkede flere fejl hinanden, indtil en røggaseksplosion på få sekunder hævede temperaturen ekstremt og med fatale følger for to brandmænd brandmænds efterladte familier, at han ville videregive erfaringerne. Hændelsen må ikke gentage sig. INGEN AFSØGNING Indsatsen var et godt eksempel på Murphys lov om, at hvis noget kan gå galt, så vil det gå galt. Med andre ord forstærkede flere fejl hinanden, indtil en røggaseksplosion på få sekunder hævede temperaturen ekstremt og med fatale følger for to brandmænd. Branden var opstået i stuen i en lejlighed, der bredte sig over flere plan. En lampe havde antændt et gardin, og ilden havde bredt sig videre til en sofa. Da første røgdykkerhold ankom, fyldte en tæt røg lejligheden. Vinduerne var lukkede, og røgdykkerne passerede få meter fra arnestedet uden hverken at se flammer eller føle varme. Forinden havde røgdykkerne kølet rummet med vandtåge og ikke registreret nogen virkning, da de lukkede for vandet. Blot var det umuligt at se noget på grund af sort røg. Shirley Towers Shirley Towers er to sammenbyggede boligblokke, opført i 1967 i Southampton. De er på 16 etager og har tilsammen 150 lejligheder med op mod 400 beboere. Den ene røgdykker kendte lejlighedstypen og vidste, at man ved fra indgangen at vende om til højre kunne fortsætte ad en trappe videre op i lejligheden. Det gjorde de to røgdykkere uden forinden at afsøge køkken eller stue på den pågældende etage. BRUGTE IKKE KAMERAET Røgdykkerne medbragte et termisk kamera først og fremmest til brug for eftersøgning af eventuelle personer men de benyttede det ikke, fordi de ikke forventede at finde nogen. De mente (korrekt), at lejlighedens beboere, en enlig mor med to børn, var kommet ud. Desuden var det for besværligt at bruge kameraet samtidig med, at slangen skulle håndteres. FORVIRRING OM ETAGE Boligblokkens specielle indretning med 16

17 September 2013 BRANDVÆSEN DØDE UNDER INDSATS Lejligheder i mange plan Lejlighederne i Shirley Towers er alle i flere plan, hvor man fra hoveddøren enten går ned eller op til de forskellige rum. Bad Værelse Bagdør 11. etage Værelse Køkken Hoveddør 9. etage Stue Lejlighed 72 har indgang på 9. etage. Lige inden for hoveddøren går en trappe en halv etage op til køkken og stue. Herfra snor trappen sig videre og endnu en halv etage oppe ligger bad og toilet. Videre frem og igen en halv etage op ligger to soveværelser, og sluttelig kan man gå den sidste halve etage op til bagdøren (flugtvej) på 11. etage. lejligheder fordelt over flere etager gav anledning til flere misforståelser. Meldingen lød på brand i lejlighed med indgang på 9. etage, og første hold røgdykkere hægtede helt efter reglerne deres slange på stigrøret på 7. etage, inden de gik op. På grund af en fejlmelding opfattede næste røgdykkerhold branden som værende på 7. etage og tilsluttede derfor slangen på 5. etage. Denne slange kunne kun lige nå ind i lejligheden på 9. etage og kom aldrig i brug. Afstanden mellem de to røgdykkerhold var ikke større, end at de kunne tale sammen direkte uden radio, og hold to besluttede sig til at hjælpe hold et med fremføring af slange. Hold to var således uden egen vand-beskyttelse. SOM EN SKORSTEN Lejligheden fordeler sig over fem halve etager med soveværelser næsten øverst. Her åbnede Hold-1 et vindue. Den normale procedure er, at vinduer ikke må åbnes, før ilden er identificeret, men røgdykkerne troede, at der også var et vindue åbent i etagen under dem, så en åbning på en øvre etage ikke ville have den store effekt. De mente derfor heller ikke, det var nødvendigt at spørge holdlederen, om de måtte åbne vinduet. Det åbne vindue skabte en skorstenseffekt, idet der var åbent fra lejligheden ud til boligblokkens trapperum og helt ned. Effekten var så voldsom, at vinduet Røgdykker-backup i lejlighedens stue, hvor branden var opstået, blev knust. Nu fik ilden næring. FANGET I KABLER I havde ejendommen fået nye el-installationer, hvor kablerne lå i løst i lukkede kabelbakker af plastik. Kabelbakkerne var placeret langs loftet, hvilket var helt efter de daværende regler. Ved indsatser med røgdykkere benytter britisk brandvæsen sig af en BA control operator, der er en brandmand med ansvar for bl.a. kommunikation til røgdykkerne og for de enkelte røgdykkeres luft-beholdning. Han/hun rapporterer som regel til indsatslederen og har ikke selvstændigt beslutningsansvar. 17

18 DØDE UNDER INDSATS BRANDVÆSEN September 2013 Minut for minut I en 179 sider lang rapport om hændelsen er der bl.a. en lang beskrivelse af indsatsen minut for minut og med en masse kommentarer til de procedurer, der ikke blev fulgt. Følgende er et uddrag af rapporten: Opkald til alarmcentralen om brand i lejlighed 72 på 9. etage i Shirley Towers. Anmelderen kan se flammer inden for entrédøren Indsatsleder ankommer. Han mener at kunne se brand på 7. etage Synlige flammer i vindue udefra. Første røgdykkerhold ankommer og tager elevatoren til 7. etage Røgdykkerhold-2 tager elevatoren til 5. etage Stadig synlige flammer i vinduet udefra Hold-1 når den brændende lejlighed og går ind Hold-1 meddeler, at man har kølet røggasser med vandtåge uden reaktion Stadig synlige flammer i vinduet udefra. Hold-1 åbner vindue i soveværelse Eftersøgning af Hold-2 begynder. Senest ankomne røgdykkerhold medbringer ikke et termisk kamera Hold-1 ser to røgdykkere, der er på vej ud af lejligheden og formoder, at det er Hold-2. I virkeligheden er det Hold Røgdykker-operatøren har stadig ikke fået kontakt til Hold-2. Hun ved, at de kun har få minutters luft tilbage Eftersøgning af Hold-2 iværksættes Eftersøgningshold-9 finder brandmand Alan Bannon liggende i det ene soveværelse med el-kabler viklet ind i både røgdykkerapparat og hjelm Branden tiltager i styrke Hold-9 finder brandmand James Shears i det andet soveværelse. Han var ligeledes fanget i nedfaldne el-kabler. I den voldsomme varme smeltede plastikken, og kablerne faldt ned omkring røgdykkerne. Den ene røgdykker i Hold-1 blev således fanget af kabler, der viklede sig om luftbeholderen på ryggen, og det var med nød og næppe, at han blev befriet af kollegaen, der måtte tilbage efter ham, inden de begge kunne flygte ud ad bagdøren på 11. etage. Hold-2 forsøgte at komme ud ved at gå ned ad trappen, men de blev slået tilbage af varmen nede fra, og de to mænd nåede aldrig ud i live. Nu gik kommunikationen for alvor i kludder med en masse meddelelser på kryds og tværs, uden at der blev lyttet tilstrækkeligt EFTERSØGNING BA control operator, der skulle have radiokontakt til røgdykkerne, mistede kontakten til Hold-1, hvilket i sig selv ikke behøvede at være alarmerende. Det er ikke usædvanligt ved indendørs indsatser. Ifølge John Bonney følte hun imidlertid ikke, at hun havde kompetence til at slå alarm. Der var dog ingen tvivl om, at noget var rivende galt, og et kvarter efter, at man havde mistet kontakten til Hold-2, blev en større eftersøgning iværksat samtidig med, at branden, der i mellemtiden havde udviklet sig kraftigt, skulle bekæmpes. Adskillige ekstra røgdykkere blev rekvireret, så der til sidst var indsat 12 hold, inklusiv det forsvundne Hold-2. INTET OVERBLIK Nu gik kommunikationen for alvor i kludder med en masse meddelelser på kryds og tværs, uden at der blev lyttet tilstrækkeligt. Ingen havde tilsyneladende længere overblik over situationen, heller ikke BA control operator, der ikke havde mere plads på sin oversigtstavle og måtte bruge væggen til notater. Ekstrem varme og nedhængende kabler vanskeliggjorde eftersøgningen. Flere gange måtte eftersøgningshold vende om, fordi kablerne greb fat i røgdykkerapparaterne, og da de omkomne endelig blev fundet, var det en udfordring i sig selv både at få dem viklet ud af kabler og at få dem båret ud. 18

19 September 2013 BRANDVÆSEN DØDE UNDER INDSATS Brandslanger og nedfaldne el-kabler skabte rent kaos på trappen fra stuen og op mod badeværelset. Dette virvar gjorde ikke eftersøgningen af de to brandmænd i den ellers lille lejlighed lettere. 19

20 DØDE UNDER INDSATS BRANDVÆSEN September 2013 Her ses med al tydelighed, hvordan el-kablerne blev til rene fælder for røgdykkerne, da kabelbakkerne af plastik smeltede. Billedet er fra fællesgangen på 11. etage og altså uden for lejligheden. Ikke for at placere ansvaret, men Efter Shirley Towers branden: Masser af anbefalinger til fremtidige indsatser Rapporten om branden i Shirley Towers afslørede massevis af huller i indsatsen. Faste procedurer blev ikke fulgt, og vejledninger var mangelfulde. Nu gælder det ikke om at placere ansvaret for fejlene men om at blive bedre. Vi skal lære af fejlene, lød det på FKBs årsmøde fra brandchef John Bonney fra Hampshire Fire & Rescue Service. Rapporten indeholder da også et stort afsnit med anbefalinger både om at følge de givne vejledninger og om at se nærmere på, hvor procedurer kan forbedres. Fx har man hidtil kun benyttet termisk kamera ved eftersøgninger i røgfyldte bygninger. Nu anbefales det også at bruge termisk kamera til at identificere arnesteder. Det er vigtigt, at brandmænd forstår vigtigheden af at slukke en brand i et lokale eller område, inden de fortsætter til næste lokale, hedder det. ANBEFALINGER Nedenstående anbefalinger er hentet fra rapporten. Ikke alt gengives her, bl.a. Under disse arbejdsforhold på en smal gang på 7. etage og med kun en enkelt oversigtstavle var ikke let for BA control operator at holde styr på kommunikation til og luftforbrug hos et stigende antal røgdykkerhold. fordi britiske og danske indsatser ikke umiddelbart kan sammenlignes på alle områder. Brandmænd bør afsøge hvert område eller rum metodisk. Søgemønstre bør standardiseres for alle brandvæsner i hele Storbritannien 20

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012.

BRANDVÆSEN. Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 10 December 2012. NR. 10 December 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandbilers blå blink: Hvor mange? Hvor? Hvem? Side 4-27 BRANDVÆSEN NR. 10 December 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BRANDVÆSEN. Succes med nye metoder. minimale følgeskader efter tagbrand Foto: Scanpix Side 10-15. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Succes med nye metoder. minimale følgeskader efter tagbrand Foto: Scanpix Side 10-15. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 Maj 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Succes med nye metoder minimale følgeskader efter tagbrand Foto: Scanpix Side 10-15 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 August 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Holder beredskabet balancen? Vi sætter fokus på kvalitet, økonomi og opgaver BRANDVÆSEN NR. 6 August 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud NR. 1 Februar 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud (Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret.

Først skal vi mindes de af vore kolleger, der afgået ved døden i beretningsåret. FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret. I overensstemmelse med foreningens vedtægter skal jeg herved aflægge beretning om foreningens virksomhed siden

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere