UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM"

Transkript

1 ' 'X/^'?'^

2 UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY ^'^^^ ^^ _^Book Volume Je 05-lOM

3 The person charging this material is responsible for its return to the hbrary from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may resolt in dismissal from the University. UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN MAY 2 7 ^^^ m 1 i ^-^ mn i9bd L161 O-1096

4

5 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER

6

7 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER FEMTE BIND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) GRÆBES BOGTRVKKF, Kl 1899

8

9 INDHOLD: Side Bibliografiske Oplysninger ved J. B. Halvorsen... I-V Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil: Cæsars frafald 5 Kejser Julian 219 T7606

10

11 BIBLIOGRAFISKE OPLYSiNINGER VED J. B. HALVORSEN. Kejser og" GalilæeP det første af Digterens Arbejder, som er skrevet under Indflydelse af det tyske Aandsliv er forfattet i Dresden i Tidsruniniet fra Vinteren 1871 til Vaaren Skuespilleis Idé havde Forfatteren da syslet med alt i adskillige Aar. Den første digteriske Plan, som fængslede ham, da lian om Sommeren 1864 var kommen til Ro i Rom, hvor han under sit følgende fireaarige Ophold gjorde mange Slags historiske Studier og forskellige Optegnelser til Brug for det kommende Arbejde, var dette verdenshistoriske Skuespil. Hans Ven, P. Botten- Hansen, kunde efter et Brev fra ham allerede i Slutningen af Septbr melde i lllustreret Nyhedsblad", at Ibsen da arbejdede vexelvis paa en Tragedie..Julianus Apostata" og paa et større Digt. Nogen klar Plan for Udførelsen fik han dog ikke lagt i Rom, endnu mindre skrevet noget af Stykket.,,Hans Livsanskuelse var endnu den Gang national-skandi-

12 II navisk og han kunde derfor ikke rigtig komme tilrette med det fremmede Stof"'. (Brev til Otto Brahm af 20. Februar 1888.) Først efterat han Høsten 1868 var flyttet fra Italien til Dresden og der havde skrevet..de Unges Forbund" samt det følgende Aar havde faaet et Selvsyn al" Orienten under Besøget ved Aabningen af Suezkanalen, tog han Ideerne til sit store Skuespil op til ny Bearbejdelse. Han oplevede nu heder det i det ovennævnte Brev den store Tid i Tyskland, Krigsaaret og den paafølgende Udvikling. Alt dette havde for mig paa mange Punkter en Forvandlingens Magt. Min Anskuelse af Verdenshistorien og Menneskelivet havde hidtil været en national Anskuelse. Nu ndvidede den sig til en Stamme- Anskuelse, og saaledes kunde jeg skrive Kejser og Galilæer". Det blev fuldført om Vaaren 1873; den 16. Oktbr. s. A. udkom det af de to fem Akters Skuespil Cæsars Frafald" og,,kejser Julian" bestaaende Kejser og" Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil af Henrik Ibsen. Kbhvn S. Dette første Oplag af det omfangsrige og derfor kostbare Værk var paa 4,000 Exemplarer, men blev alligevel udsolgt i saa kort Tid, at det blev nødvendigt stra.k at lade trykke et nyt Oplag paa Kxemplarer, hvorefter Udgavernes Rækkefølge er bleven: Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil. Andet oplag. Kbhvn. [16. Decbr.] S. Tredje oplag. D Kbhvn. [3. Juni] S., 278 S. Fjerde oplag. D Kbhvn. [23. Juni] S., 278 S. The Emperor and the Galilean. A Drama in two Parts. Translated from the Norwegian by

13 Ill Gatherine Ray. London XIV S., 1 BL, 326 S. Emperor and Galilean: A worldhistoric Drama. Authorized English Edition. Edited by William Archer. London XI S., 353 S. [Udgjør Vol. IV af Ibsens Prose Dramas". Authorized Translation. Ed. by William Archer. London 1890 fg.] Empéreur et Galiléen. Traduction de Gh. de Gasanove. Avec une préface. Paris XXIV S., 360 S. (En Oversættelse i Uddrag af Stykket blev trykt i Revue Bleue" 1894, I. 105 fg., 173 fg. og 432 fg.) Kaiser und Galilåer. Welthistorisches Schauspiel. Aus dem Norw^egischen iibertragen von Ernst Brausewetter. Leipzig [1888.] S. (0. m. T.: Reclam's Univ.-Bibl. Nr & 2369.) Kaiser und Galilåer. Ein w^eltgeschichtliches Schauspiel in 2 Theilen. Deutsch von Paul Herrmann. Berhn XVII S., 319 S. [A. Garborg:] H. I.s Kejser og Galilæer". Kommen- En kritisk Studie af G." (Chra S. tarer. 2. Opl. Chra S.); [O.A.Holm:] Den Tredje", Bemærkninger til Kejser og Galilæer" [i Tids-Tavler, udg. af L. Kr. Daa, III ]; 0. Nyhuus: H. I.s Kejser og Galilæer. Et indledende foredrag ved en diskussion i det norske studentersamfund." (Kra S.) H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S : H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra. 1892), S ; G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 76 fg., 102 fg. ; A. Schack: Udviklingsgangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1897), S ; V. Vasenius: Henrik Ibsen (Sthlm. 1882), S ; L. Passarge: Henrik Ibsen (Lpz. 1883), S ; A. Garde: Der Grundgedanke in Ibsens Dichtung (Lpz. 1898), S ; Ad. von Hanstein: Ibsen

14 IV t als Idealist (Lpz. 1897), S : E. Reich:'lbsen's Dramen (Dresden u. Lpz 1894), S ; 0. Brahni : Henrik Ibsen (Berlin 1887). S. 3i2 fg.; G. B. Shaw: The Quintessence of Ibsenism (London 1891), S. ')() 71; H. H. Bovesen: A Commentary on the Writings of Ibsen (New York" 1894), S ; A. Elirbard: Ibsen et le Theatre contemporain (Paris 189^), S ; E. Tissot: Le drame norvégien (Paris 1893), S. 91-1U2, c. S. 244 fg.; Dagbladet (Kra.) No. 249, 251, 258 og 2(14; Det nittende Aarhundrede , S af G. Brandes; Nordisk Månedsskrift 1874, I af P. Rieniann; Svensk Tidskrift S af G. L.fjunggren]; Morgonbladet (Helsingfors) 1874, No. 33^ 35 og 36 af E. A.[spelinj; Atlantic Monthly 1874, If ; Freie Biihne IV. (1893), S af Paul Schlenther; Sozialistische Monatshefte i (Berlin) 1897, S af R. Claassen. ).(V)rcls. r Det store og vansk(!lige Skuespil er endnu ikke bleven opført paa nogen nordisk Scene. Derimod blev det kort efter Udgivelsen opiæst af den norske Skuespiller Andr. H. Isachsen i Kristiania, og Decbr. i 1873 og Januar 1874 paa samme Maadc foredraget og samtidig kritisk fortolket en Række Aftener paa Levanger af den derboende Overlærer Aug. Holth. En dramatisk Recitation af Skuespillet, med RoUerne fordelt mellem forskellige af Universitetets Akademici. en af 0. G. Fliiggen udfort Bearbejdelse, hvortil (igsaa sluttede sig et musikalsk Arrangement af Komponisten Martin Kaiser. fandt Sted i Miinchen 27. Februar Den forste sceniske Opførelse af Skuespillet, hearbejdet af Overregissør L. Adler efter Herniianns Oversættelse, fandt Sted paa Leipzigs Stadttheater 5. Decbr. 1896; et Billede fra Opforelsen (Scenen, hvor Julian vælges til Cæsar) fmdes i III. Zei(. for 26. Decbr. s A. Den Marts

15 opfortes Stykket, med Miisik af Kapelniester Ludwig Mendelssohn, paa Beile - Alliance Theatret - i Berlin, hvor det gik 4 Gange i den derpaa folgende Ibsen-Uge" i Anledning af Digterens 70 Aars Fødselsdag.

16

17 IN DH OLD: I CÆSARS FRAFALD, SKUESPIL I FEM AKTER II JULIAN, SKUESPIL I FEM AKTER

18

19 GÆSARS FRAFALD, SKUESPIL I FEM AKTER

20

21 PERSONERNE: KONSTANZIOS. INDE EUSEBIA. FYRSTiNDE HELENA, kejserens Søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON, en Æthiopier, kejserens livslave. GULDSMEDEN POTAMON. FARVEREN FOKION. HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. EN FRUGTHANDLER. EN VAGTFØRER. EN SOLDAT. EN SMINKET KVINDE. EN VÆRKBRUDEN MAND. EN BLIND BETLER. AGATHON, en vingårdsmands søn fra Kappadokia. VISDOMSLÆREREN LIBANIOS. GREGOR FRA NAZIANZ. BASILIOS FRA CÆSARÆA. SALLUST FRA PERUSIA. SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS. MYSTIKEREN MAXIMOS. HUSMESTEREN EUTHERIOS. QUÆSTOREN LEONTES. SLAVINDEN MYRRHA.

22 TRIBIXEX DECENTIUS. STALDMESTERE>- SINTILA. HÆRFOREREN FLORENTILS. H.ERFOREREN SEVERUS. L.EGE.\ ORIBASES. L.XDERFOREREX LAIPSO. U>T)ERFORERE>" FA>"EB.ERERE>" VARRO. MAUROS. SOLDATER, KIRKEGÆNGERE, HEDE.NSKE TILSKUERE, HOFFOLK, PRE- STER, LÆRLlMiER VED VISDOMS-SKOLERXE, DAXSERLXDER, TJENERE, QCÆSTOREXS FOLGE, GALLISKE KRIGSFOLK. SYNER OG RØSTER. (Forste akt foregår i Konstantinopel, anden att i Athen, tredje akt i Efesos, tjerde akt ved Lutetia i Gallien, og femt- akt i Vienna sammeateds. Tiden omfatter mellemnimmet melleni året 3.51 og året 361.)

23 FØRSTE AKT. (Påskenat i Konstantinopel. Skuepladsen firestiller et åbent anleeg med træer, busker og omstyrtede billedstøtter nærheden i af det kejserlige slot. I baggrunden, rigt oplyst, ligger hoffcirken. Til højre et marmorlækværk, tivorfra en trappe fører ned til våndet. Mellem pinier og cypresser udsigt til Bosporus og den asiatiske kyst.) (Gudstjeneste, kejserlige hustboppeb på kirketrappen, store skarer AF ANDÆGTiGE strømmer ind. betlere, krobllnge og blinde ved indgangen. hedenske tilskuere, fbcgthandlere og vandsælgebe, opfylder pladsen.) LOVSANG (inde i kirken). Evindeligt være korset pris og ære! Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret; på jorden er helg! GULDSMEDEK POTAMON (med en papirlygte, kommer fra venstre, pikker en af soldaterne på akslen og spørger): Pst, gode ven, når kommer kejseren? Véd ikke. SOLDATEN.

24 Sagte, herre! GULDSMEDEN POTAMON. 10 FARVEREN FOKION Kejseren? (vender hovedet i trænpfselen). Jeg synes der var nogen, som spurgte om kojseren? Kejseren kommer lidt før midnat. Ganske lidt for. Jeg har det fra Memnon selv. IIÅRSK.EREREN ELTNAIMOS (kommer ilferdig loboiide og stoder eii frugtiiaiidlcr Ul sidel. Af vejen, hedning! frugthandleren. Svinet nmkker! Hund, hund! hårskæreren eunapios. FARVEREN FOKION. Mukke imod en velklædt kristen; imod en mand af kejserens egen tro! HÅRSK.EREREN EUNAPIOS (steder fhugthandi.eren omkuld). I smudset med dig! GULDSMEDEN POTA HON. Ret så! Søl dig der, ligesom dine guder. FARVEREN (slår ham med sin FOKION Tag det, og det, og stok). det! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS (sparker ham). Og der; og der! Jeg skal mygne dit gudsforhadte skind. (frugthandleren skynder sig iid.)

25 11 FARVEREN FOKION (med den ojensynlige hensigt, at det skal høres af vagt-foreren). Jeg vilde højligen ønske, at en eller anden bragte dette optrin for vor velsignede kejsers øren. Kejseren har nylig udtalt sin misnøje med. at vi kristne borgere holder samkvem med hedningerne, ret ligesom om intet skilte imellem os GULDSMEDEN POTAMON. Du sigter til hint opslag på torvene? Det har jeg også læst. Og jeg synes, at ligesom der findes både ægte og uægte guid i verden HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. Man bør ikke skære alle over én kam; det er min mening. Der gives dog. Gud være lovet, endnu ivrige sjæle iblandt os. FARVEREN FOKION. Vi er langtfra ikke ivrige nok, I kære brødre! Se blot hvor kæphøje disse spottere ter sig. Eller tror I det er mange af disse lurvede, som bærer korsets og fiskens tegn på armen? GULDSMEDEN POTAMON. Nej, tænk bare, de myldrer og kryr foran selve hofkapellet FARVEREN FOKION. i shg en høj-helhg nat HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. spærrer vejen for kirkens rene lemmer Er Donatister rene? EN SMINKET KVINDE (i trængselen).

26 12 FAHVEKEN FOKIUN. Hvad? Donatist! Er du en Donatist? HÅKSKÆREKEN EUNAPIOS. Hvad nu? Er ikke du det samme? FAKVEHEN FOKION. Jeg? Jeg! Gid lynet slå din tunge! GULDSMEDEN PUTAMON (gor korsets tegn). Gid pest og by Ider! FARVEREN FOKIOX. En Donatist! Du ådsel; du rådne træ! GULDSMEDEX POTAMON. Ret så; ret så! FARVEREN FOKION. Span på Satans ildsted! GULDSMEDEN POTAMON. Ret så! Skæld ham; skæld ham, kære broder! FARVEREN FOKION (stoder guldsmeden bort). Hold mund; vig langt ifra mig. Nu kender jeg dig; du er Manikæeren Potamon! UÅRSKÆREREN EUNAPIOS. En Manikæer? En stinkende kætter! Tvi, tvi! GULDSMEDEN POTAM(JN (holder sin papirlygte Ireni). Eja! Det er jo farveren Fokion fra Antiokia! Kainiten!

27 13 HARSKÆREREN EUNAPIOS. Ve mig, som er kommen i løgnens samkvem! FARVEREN FOKIOX. Ve mig. som hjalp en djævelens søn! HARSKÆREREN EUNAPIOS ham på øret). (slår Tag det, som løn for hjælpen! FARVEREN (slår igen). 0, du ryggesløse køter! FOKION GULDSMEDEN POTAMON. Forbandet, forbandet være I begge! (Almindeligt slagsmål; latter og spot mellem tilskuerne.) VAGT-FØREREN Kejseren (råber til soldaterue). kommer! (De stridende skilles ad og strømmer med de ovrige andægtige ind i kirken.) LOVSANG (fra hejaltret). Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret, på jorden er helg! (Hoffet kommer i stort optog fra venstre, prester med rogelsekar går foran; deretter drabantek og fakkelbærere, hofmænd og livvagt. I midten kejser konstanzios, en fireogtreti-årig mand af fornemt ydre, skægløs og med brunt krollet hår; hans ojue har et mørkt og mistroisk udtryk; hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse. Ved hans venstre side går kejserinde eusebia, en bleg og fin kvindeskikkelsc, af samme alder som kejseren. Bag efter kejserparret følger fykst julian, en endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år. Han er sorthåret, med begyndende skægvækst, har spillende brune ojne med et pludseligt

28 14 kast; hofdiviglen vanklæder ham; hans lader er kejtede, påfaldende og hæflige. Kejserens sosler, fyrstindk iielfna, on yppig feinogtyve-årig skonhfd, folger efler, ledsaget af jomfruer og ivldre kvinder. hoffolk og DRABANTER slutter toget. Kejserens livslavc, memnon, en sværbygget, prægligt klædt Ætlnopier, er iblandt følget.) KE.ISER KONSTANZIOS (standser pludselig, vender sig om til fyrst julian og spørger hvast): Hvor er Gallos? FYRST JULIAN (blegner). Gallos? Hvad vil du Gallos? KE.JSER KONSTANZtOS. Der greb jeg dig! FYRST Herre! IXDE EUSEBIA (fatter kejserens hånd). Kom; kom! - KONSTANZIOS. Samvittigheden skreg. Hvad pønser I to på? Vi? Du Og FYRST KONSTANZIOS. han! INDE EUSEBIA. 0, kom; kom, Konstanzios! KONSTANZIOS. Så sort en dåd! Hvad svar gav oraklet? FYRST Oraklet? Ved min hellige frelser

29 15 KOXSTANZIOS. Lyver nogen jer på, så skal han bøde på bålet, (drager fyrsten tilside.) Q, lad OS holde Sammen, Julian! Dyre frænde, lad os det! FYRST Alt ligger i dine hænder, elskede herre! KONSTANZIGS. Mine hænder! FYRST 0, stræk dem i nåde over os! KOXSTANZIOS. Mine hænder? Hvad tænkte du om mine hænder? FYRST JULIAN (gi-iber hans hænder og kysser dem). Kejserens hænder er hvide og kølige. KONSTANZIOS. Hvad skulde de ellers være? Hvad tænkte du? Nu greb jeg dig igen! FYRST JULIAN (kysser dem atter). De er som rosenbladene her i måneskinsnatten. Ja, ja. ja, Julian! KONSTANZIOS. INDE Fremad; det er på iiden. EUSEBIA. KONSTANZIOS. At skulle ind for Herrens åsyn! Jeg, jeg! 0, bed for mig, Julian! De vil byde mig den hellige

30 16 vin..ii'^' ser den! Den spiller, som slangeøjne i. (skriger.i! guldkalkeii Blodige øjne 0, Jesus Kristus, bed for mig! INDE EUSEBIA. Kejseren er! syg FYRSTINDE HELENA. Hvor er Cæsarios? Livlægen, livlægen, hent ham! KEJSEHINDE EUSEBIA (vinker). Memnon, gode Memnon! (hun tiller sagle med slaven.) FYRST JULIAN (dæmpet). Herre, hav barmhjertighed, og skik mig langt herfra. KONSTANZIOS. Hvor vilde du helst hen? FYRST Til Ægypten. Helst did, hvis du så synes. Der går jo så mange did, ind i den store ensomhed. KONSTANZIOS. liid i ensomheden? Så? I ensomheden grubler man. Jeg forbyder dig at gruble. FYRST Jeg skal ikke gruble, hvis du blot vilde tillade. mig Her vokser min sjælenød med hver dag. ( )nde tanker flokkes om mig. I ni døgn har jeg

31 17 båret hårskjorte, og den har ikke værget mig; i ni nætter har jeg pisket mig med bodssvøben, men det fordriver dem ikke. KONSTANZIOS. Vi må være standhaftige, Julian! Djævelen er såre virksom i os alle. Tal med Hekebolios SLAVEN MEMNON (til kejseren). Nu er det på tiden KONSTANZIOS. Nej, nej, jeg vil ikke SLAVEN MEiMNON (lager ham om håndledet). Kom, nådigste herre; kom, siger jeg. KONSTANZIOS (letter sig ivijret og siger med værdighed): Ind i Herrens hus! SLAVEN (sagte). Og siden det andet (til MEMiVON KONSTANZIOS JULIAN). Gallos skal møde frem for mig. FYRST JULIAN (bag kejserens ryg, folder hæiiderne bøuligt imod kejserinden) Frygt ikke! INDE EUSEBIA (hurtigt og dæmpet). HENRIK IBSENS SA.MLEDE VÆRKER. V. 2

32 18 KE.ISER KONSTANZIOS. Bliv iidenfor. lkk(^ iiid i kirken med det sind, du mi har. Når du l)«'der for alteret, så er det for - at nedbede ondt over mig. 0. læss ikke slig skyld på dig. min elskede frænde! (Togel {jar imod kirken. \'A tr!i i )cii flokkes beilere, kroblinge og blinde om kejseren.) dill EN VÆRKBRUDEN. n. verdens niægtigsle hersker, lad mig kjorteltlig, at jeg kan vorde helbredet. røre ved E.N ULIND. Bed for mig, du Herrens salvede, at jeg far mit svn igen! KE.ISER KONSTAN/roS. Vær trostig, søn! Memnon, strø solv )enge for ileiii. Ind, ind! (Hoffet bevæger sig ind i liiiki hvis ii, port iidvkes; menneskesvamnien adspreder sig efterhunden knn fyhst.ii i.iav lillver tilbiigo en af i alléerne.) : FYRST JULIAN (ser mod kirken). Hvad vil han Gallos? I detme hellige nat kau hau da ikke tænke på at! 0, den, som vidste ^ (vender sij; 05; stoder imod rl.-n bnrlgaeiide blnide.l Se dig f(u", ven! Jeg DEN er hliiid, herre! BLINDE. FYRST.IlLIAN. Kndim? Kan du virkelig ikke se så meget som hin tindrende stjerne? Tvi dig, du lidet troende. Lovte ikke Guds salvede at bede for dit syn?

33 19 DEN BLINDE. Hvo er du, som spotter en blind broder? FYRST En broder i yaiitro_og.j)lindhed^_ (han vil gå ud ad vejen til venstre.l Julian, EN STEMME (sagte, bag ham, niellem buskerne). Julian! FYRST JULIAN Ah! (med et skrig). STEMMEN (nærmere). Julian! FYRST Stå, stå; jeg er væbnet! Vogt dig vel. EN UNG MAND, (i ringe klæder og med vandringsstav, kommer tilsyne mellem træerne) Stille; det er mig FYRST Bliv hvor du er! Kom ikke nær mig, menneske! DEN UNGE MAND. 0, mindes du da ikke Agathon? FYRST Agathon! Hvad siger du? Agathon var jo en dreng AGATHON. For sex år siden. Jeg kendte dig straks. (kommer nærmere.)

34 20 FYRST Agutlioii; ja, ved det hellige kors, tror jeg ikke det er dig! AGATHON. Se på mig; se rigtig FYRST JULIAN (oinfiivner og kysser Ijam). Barndomsven! Legebroder! Du kæreste af dem alle! Og dii er her? Hvilket under! Du har rejst den lange vej over bergene, og siden over havet, hele den lange vej fra Kappadokia! AGATHON. Jeg kom for to dage siden med et skib fra Efesos. 0, hvor har jeg ikke forgæves søgt dig i disse to dage. Ved slots-portene vilde ikke vagten lade mig slippe ind og FYRST Nævnte du mit navn for nogen? søgte mig? eller at du AGATHON. Nej, sligt turde jeg slet ikke nævne, thi FYRST Det har du gjort ret i; man bor aldrig lade nogen vide mere, end højst nødvendigt. Hid, Agathon; frem i det fulde måneskin, at jeg kan se dig. Du; du! Hvor du er vokset. Agathon; hvor du ser stærk ud. Og du er blegere. AGATHON.

35 21 FYRST Jeg kan ikke tåle luften i slottet. Jeg tror her er usundt. Det er ikke her, som i Makellon. Makellon ligger højt. Der ligger ingen anden stad så højt hele i Kappadokia; ah, hvor stryger ikke den friske snevind fra Tauros henover! Er du træt, Agathon? 0, ingenlunde. AGATHON. FYRST Lad os dog sætte os. Her er så stilt og ensomt. Tæt sammen; se så! (drager ham ned på en bænk ved rækværket.) Kan der komnie noget godt fra Kappadokia" siges der. Ja,, venner kan komme. Gives der noget bedre? (ser længe på ham.) Ufatteligt, at jeg ikke straks kendte dig. du, min elskede ejendom, er det ikke som i børneårene? AGATHON (ned foran ham). Jeg for dine fødder, ligesom da. FYRST Nej, nej, nej -! 0, lad mig ligge så! AGATHON. FYRST Ak, Agathon, det er synd og bespottelse at knæle for mig. Du skulde vide, hvor skyldbetynget jeg er bleven. Hekebolios, min dyrebare lærer, har

36 22 megen sorg af mig, Agatlion. Han kunde fortælle dig Hvor dit hår er vorden fyldigt og fugtigt. Og hvor lokket det er. Men Mardonios, hvorledes går det ham? Nu er han vel næsten hvidhåret? Han er AGATHON. ganske hvidhåret. FYKST Hvor Mardonios forstod at tyde Homer! Jeg tror ikke min gamle Mardonios har sin lige i det stykke. Helte mod helte i kamp; og ildnende guder over dem. Jeg så det med øjnene. lykkelig AGATHON. Dengang stod dit sind til at vorde en stor og kriger. FYKST. Det var glade år, hine seks i Kappadokia. Var årene længere i den tid, end nu? Det tykkes så, når jeg drages til minde alt, hvad de rammer. Ja, det var glade år. Vi ved vore bøger, og Gallos på sin persiske hest. Som skyggen af en sky jog han over sletten. 0, men ét må du dog sige mig. Kirken? AGATHON. Kirken? Over den hellige Mamas's grav? FYRST JULIAN (smiler sviigt). Som Gallos og jeg bygged. Gallos fik sin floj færdig; men jeg ; det vilde aldrig ret lykkes. Hvorledes er det gåt siden?

37 23 AGATHOX. Det gik ikke. Bygfolkene sagde, at det var ugørligt på den made. FYRST JULIAN (tankefuldl. Ja visst; ja visst. Jeg gjorde dem uret, da jeg mente, at de var ukyndige. Nu véd jeg, hvorfor det ikke kunde gå. Jeg skal sige dig det, Agathon; Mamas var en falsk helgen. AGATHON. Var den hellige Mamas? FYRST Hin Mamas har aldrig været noget hlodvidne. Det hele sagn om ham var en sælsom vildfarelse. Hekebolios har med overmåde megen lærdom udfundet den rette sammenhæng, og jeg selv har for nylig affattet et ringe skrift om denne sag, et skrift, min Agathon, som visse visdoms-venner, ubegribeligt nok, skal have omtalt med ros i læresalene. Herren holde mit hjerte rent for al forfængelighed! Den onde frister har talløse snigveje: en kan aldrig vide. At det skulde lykkes for Gallos, men ikke for mig! Ak, min Agathon, når jeg tænker på hin kirkebygning, så ser jeg Kains alter. Julian! AGATHON. FYRST JULL\N. Gud vil ikke vide af mig, Agathon! AGATHON. 0, tal ikke så! Var ikke Gud stærk i dig, da

38 24 du ledle mig ud af hedenskabets mørke og gav mig lys for alle tider. du, et barn, som du dengang var! FYRST.II:LIAN. Ja. den sag er mig som en drøm. AGATHON. Og dog så livsalig en sandhed. FYRST JULIAN (tungt). Det skulde været nu! Hvor tog jeg ordets ild fra? Der var lovsang i luften, en stige mellem himmel og jord {stiner ud.) Så du den? Hvilken? AGATHON. FYRST Stjernen, som faldt; der, bag de to cypresser. (tier lith og slår piudselig om.) Har jeg fortalt dig. livad min moder drømte natten før jeg blev født? Det mindes jeg ikke. AGATHON. FYRST JULIA.X. Nej, nej, det er sandt, jeg erfor det først senere. Hvad drømte hun? AGATHON. FYRST Min moder drømte, at hun fødte Akilleus. AGATHON (levende). Tror du endnu lige stærkt pa drømme?

39 25 Hvorfor spørger du? FYRST AGATHON. Du skal få høre; thi det hænger hint, som drev mig over havet sammen med FYRST JULIAN, Du har et særhgt ærend her? Det har jeg sletikke tænkt på at spørge dig om AGATHON. Et sælsomt ærend: og just derfor nøler jeg i tvil og uro. Der er så meget, jeg gad vide først. om livet i staden. om dig selv, om kejseren FYRST JULIAN Iser visst på ham). Sig sandheden. Agathon; hvem har du talt med her, før du traf mig? Ikke med no^fen. AGATHON. Hvad tid FYRST kom du? AGATHON. Det sagde jeg dig før, for to dage siden. FYRST Og straks vil du vide? Hvad er det for ting, du vil vide om kejseren? Er der nogen, som har bedt dig? (slår armene om ham.) 0, tilgiv mig, Agathon. ven! Hvad? Hvilket? AGATHON.

40 26 FYRST JULIAN (rejser sig og lytter). Hyss! Nej, det var intet: det var kun en fugl i buskene. Jeg er såre lykkelig her. Hvorfor tror du det ikke? Hvi skulde jeg ikke være lykkelig? Har jeg ikke her al min slægt samlet? ja, jeg mener alle dem, som en nådig frelser liar holdt sin hånd over. AGATHON. Og kejseren er dig jo FYRST i faders sted? Kejseren er over al made vis og god. AGATHON (som også har rejst sig). Julian, er det rygte sandt, at du engang skal være kejserens efterfølger? FYRST JULIAN (hastigt). Tal ikke om de farlige ting. Jeg véd ikke, hvad tåbelige rygter fortæller. Hvorfor fritter du mig så meget? Ikke et ord får du ud, før du siger mig, hvad du vil i Konstantinopel. AGATHON. Jeg kommer på Gud Herrens vegne. FYRST JULIAX. Har du din frelser og din frelse kær, så drag hjem igen. (lytter ud over rækværket.) Tal Sagte: der lægger en håd til. (han drager ligiiii over mod den anden side.) Hvad vil du her? Kysse splinten af det hellige kors? Drag hjem igen, siger jeg! Véd du, hvad

41 er blevet i 27 de sidste femten måneder? Konstantinopel Et bespottelsens Babylon. Har du ikke hørt det, véd du ikke, at Libanios er her? AGATHON. Ak, Julian, jeg kender ikke Libanios. FYRST JUL [A x. Du ensomme Kappadokier! Lykkelige egn, hvor hans røst og lære ikke har slåt ned. AGATHON. Ah, han er en af hine hedenske vranglærere? FYRST. Den farligste af dem alle. AGATHON. Dog ikke farligere end Ædesios i Pergamon? FYRST Ej, hvad; hvem tænker længere på Ædesios i Pergamon? Ædesios er aflfældig AGATHON. Er han også farligere, end hin gådefulde Maximos? FYRST Maximos! Tal ikke om denne gøgler. Hvem véd noget pålideligt om denne Maximos? AGATHON. Han siger sig at have sovet tre år i en hule hinsides Jordan. FYRST Hekebolios holder ham for en bedrager, og deri har han visselig ikke megen uret.

42 28 Nej, nej, Agatlion, Libanios er den farligste. Vor syndige jord har ligesom våndet sig under denne svøbe. Der gik tegn forud for hans ankomst. En pestagtig syge myrded mennesker for fode i staden. Og så, da den var over, i Noveml)er måned, regned her ihl hver nat fra himlon. Du må ikke tvile, Agathon! Jeg har selv set stjernerne løsne sig fra sine ringe, dale ned imod jorden og slukne undervejs. - Siden har han lært her, han, visdomselskeren, taleren. Alle kalder ham veltalenhedslærernes konge. Ja, det må de vel. Jeg siger dig, han er forfærdelig. Ynglinge og mænd flokkes om ham; han hinder deres sjæle, så de må følge ham; fornægtelsen flyder dårende fra hans læber, lig digt og sang om Trojanere og Grækere AGATHON (i skræk). 0, du har også søgt ham, Julian! FYRST JULIAN (viger lilbage). Jeg! Gud skærme mig mod sligt! Skulde visse rygter komme dig for øre, så fæst ikke lid til dem. Det er ikke sandt, at jeg har søgt Libanios om natten eller i forklædniug. Hans nærhed vikle være mig en rædsel. Kejseren har desuden forbudt det, og Hekebolios endnu mere - indtrængende. Alle troende, som kommer denne spidsfmdige mand nær, de falder fra og bliver spottere. Og ikke de alene. Hans ord bæres fra mund til mund lige ind i kejserslottet. Hans legende hån, hans uomstodelige grunde, lians spottedigte slår ned min bøn; i alt dette tilbohe er for mig som hine uhyrer i fugleskikkelse, der fordum tilsølte maden for en from omflakkende

43 29 helt. Jeg foler stundom med forfærdelse, at jeg ækles ved troens og ordets føde (med et udbrud af ubændighed.) Havde jeg kejserlig magt, skulde jeg sende dig Libanios's hoved på et sølvfad! AGATHON. Men hvor er det muligt, at kejseren tåler dette? Hvor kan vor fromme troende kejser? FYRST Kejseren? Priset være kejserens tro ogfromhed! Men kejseren har ikke tanke for andet, end den ulykkelige Perser-krig. Den fylder alles sind. Ingen agter den krig, som her føres imod Golgatas fyrste. Ah, min Agathon, det er ikke nu som for to år siden. Dengang måtte mystikeren Maximos's tvende brødre bøde med livet for sine vrange lærdomme. Du véd ikke, hvilke mægtige støtter Libanios har. En eller anden af de ringere visdomslærere udjages stundom af staden. Ham vover ingen at røre ved. Jeg har tryglet, jeg har bønfaldt både Hekebolios og kejserinden om at virke for hans udvisning. Men nej. nej! Hvad hjælper det, at de andre fjernes? Dette ene menneske forgifter luften for os alle. 0, du min frelser, om jeg kunde flygte fra al denne hedenske vederstyggelighed! At leve her, er at leve i løvens hule AGATHON (livfuldt). Julian, hvad sagde du der! FYRST Jo, jo; kun et under kan fri os. AGATHON. 0, så hør! Det under er sket.

44 30 Hvad mener dii FYRST vel? AGATIIUN. Du skal hore det, Julian; tjii nu tør jeg ikke længer tvile på, at det er dig, det gælder. Hvad der drev mig til Konstantinopel var et syn Et syn, siger du! FYRST AGATIIOX. En hellig åbenbaring FYRST for Guds nådes skyld, tal! - Hyss; tal Ikke. Vent; der kommer nogen. Stå her; ganske hgegyldig; - - lad som intet. (de bjir Legge stilende ved rækværket.) (En hoj smuk middelaldrende. a d. kuedt, efter visdomslærernes skik 1 en kort kappe, kommer gennem alleen fra venstre, en skare yngl.nge ledsager ham, alle i opkiltrede klæder. med vedbend-kranse i håret og bærende bøger, papner og pergamenter. Latter og højrestet samtale melleni de kommende.) VISDOMSLÆREREN. Tab intet i våndet, min glade Gregor! Husk pa, hvad du bærer er mere værd, end guid. FYRST JULIAN (som står lige ved ham). Med tilladelse, - gives der noget håndfast som gode, er mere værd, end guid? visdomsl.1i:reren. Kan du købe dit livs frugter igen for o-uld?

45 31 lide på FYRST Sandt; sandt. Men når så ér, skulde du ikke de troløse vande. VISDOMSLÆREREN. Menneskegunst er troløsere. FYRST Det ord var visdom. Og hvor sejler med dine skatte? du så hen Til Athen. VISDOMSLÆREREN. (han vil gå forbi.) FYRST JULIAN (med undertrykt latter). Til Athen? 0, rige herre, så ejer du jo ikke din egen rigdom. VISDOMSLÆREREN Hvi så? (stundser). FYRST Er det vismands værk at føre ugler til Athen? VISDOMSLÆREREN. Mine ugler forliges ikke med kii'kelyset i kejserstaden. (til en af de unge mænd.) Ræk uiig hånden, Sallust! (han vil stige ned.) LÆRLINGEN SALLUST (halvt nede på trappen, sagte). Ved guderne, det er ham! Ham? VISDOMSLÆREREN.

46 32 LÆRLINGEN SALLUST. Så sandt jeg lever! Jeg kender ham! jeg liar set liam gå sammen med Hekebolios. (han VISDOMSLÆREREN. Ah! betrakter jhhan med dulgt opmærksonilied; derpå går han et skridt iki-rniere og siger): Du smilte nys. Hvad smilte du ad? FYRST Da du klaged over kirkelyset, tænkte jeg på, om det ikke snarere var kongelyset i læresalen, som skar dig for stærkt i ojnene. Misundelse VISDOMSLÆREREN. rummes ikke under den korte kappe. FYRST.lULIAN. Hvad ikke rummes, det stikker frem. VISDOMSLÆREREN. Du har en spids tunge, høje Galilæer! Hvorfor Galilæer? Hofklædningen. FYRST Hvad er mit Galilæermærke? VISD03ISLÆREREN. FYRST Jeg er visdomsven indenfor; thi jeg bærer en såre grov skjorte. Men sig mig, hvad soger du i Athen? VISDOMSLÆREREN. Hvad søgte Pontius Pilatus?

47 33 FYRST Ej, hvad! Er ikke sandheden her, hvor Liba- er? nios VISDOMSLÆREREN (ser stivt på ham). Hm! Libanios, ja! Libanios vil snart forstumme. Libanios er ked af kampen, herre! FYRST Ked? Han, - den usårlige, den altid sejrende? VISDOMSLÆREREN. Han er ked af at vente på sin ligemand. FYRST Nu spøger du, fremmede? Hvor kan Libanios tænke at finde sin ligemand? Hans ligemand VISDOMSLÆREREN. lindes. FYRST Hvem? Hvor? Nævn ham! VISDOMSLÆREREN. Det turde være farligt. Hvorfor? Er du ikke FYRST VISDOMSLÆREREN. hofmand? Og FYRST hvad så? HEIVRIK IBSENS SAMLEDE VÆKKER. V. 3

Kejser og Galilæer. [Folkeutgave]

Kejser og Galilæer. [Folkeutgave] Kejser og Galilæer 1899 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Mette Gismerøy Ekker, Sigrid Larsson, Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein

Læs mere

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall PERSONERNE KEJSER KONSTANZIOS. KEJSERINDE EUSEBIA. FYRSTINDE HELENA, kejserens søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON,

Læs mere

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg.

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg. Kejser og Galilæer 1873 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Gry Berg,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen 1 3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen Vi er dybt inde i fastetiden og nået frem til den

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Jesu rædsel og styrke. Salme 22

Jesu rædsel og styrke. Salme 22 Jesu rædsel og styrke Salme 22 Salme 22:1-9 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om

Læs mere