for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge"

Transkript

1 2009 for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1

2 2

3 Den oversvømmede hjerne En bog om arbejdshukommelse, IQ og den gode nyhed, at vi kan lære at håndtere den stigende informationsmængde. Paul Hegedahl dragterne. Torkel Klingberg: Den oversvømmede hjerne ; Oversat af Ole Thornye. Akademisk Forlag, København s., hft., kommentarer, referencer, omfattende litt. liste, stikordsreg. Kr. 269, inkl. moms ISBN Den hjerne, vi fødes med i dag, er genetisk set nærmest identisk med den hjerne, Cro-Magnon-mennesket blev født med for år siden. Cro- Magnon-navnet stammer fra skeletfund i Dordogne, Frankrig i De har haft et sprog, så de kunne tale sammen. Det var mennesker med sans for kunst. I gravene ligger gennemborede dyretænder, smukke havsnegle og andre amuletsmykker, som var syet på De malede livagtige billeder af dyr på vægge og på lofter i grotter. De lavede figurer i ler. Og de har været gode til at lave redskaber i ben, træ og flint, som de kunne bruge på deres jagt efter føde. Men det teknologisk mest avancerede redskab var en benharpun med modhager. Den hjerne, der skabte dette, skal nu håndtere den strøm af informationer, der møder os døgnet rundt. Mængden og kompleksiteten af den information, vi skal håndtere, bliver ved med at vokse. Sandsynligheden taler for, at samtidig med, at du (hvis anmelderen må være så direkte) sidder og læser denne anmeldelse, enten direkte på skærmen eller printet ud, bliver du samtidig forstyrret af telefonopkald, har TV kørende og/ eller computeren åben, så du kan følge med i indkomne mails eller andre 3

4 Maling og istandsættelse af værelser og lejligheder m.m. Hjælp til gør det selv folk. Både undervisning og salg af kvalitets matrialer og værktøj. Udlån af farvekort stort og små samt farvemappe i A4 størrelser. Med venlig hilsen Malermester Bo Ørslund Margrethevej11, Ejby 4070 Kr. Hyllinge Tlf/Fax Mobil: Http: 4

5 informationer, modtager SMS og hvis du sidder i et åbent kontorlandskab - modtager en lang række andre indtryk og informationer. Vi prøver at gøre to eller flere ting samtidig. Forskningen viser, at problemerne ved såvel simultanudførelse som ved forstyrrelser kan henføres til en central begrænsning for den menneskelige hjerne: Evnen til at fastholde information. At lukke informationerne ude eller minimere dem virker ikke som den rette løsning. Denne bog har et udviklingsoptimistisk budskab. Torkel Klingberg foreslår, at vi skal anerkende vores lyst til information, stimulation og tankemæssige udfordringer. Efter hans forskning forholder det sig nemlig, efter alt at dømme, således at når vi finder vores grænser og en optimal balance mellem krav og formåen føler vi ikke alene en dyb tilfredsstillelse, men udvikler også vores hjernekapacitet mest muligt og dermed vores mentale sundhed. Forfatteren Torkel Klingberg, MD, Ph.D. er professor i kognitiv neurovidenskab ved Karolinska Institutet, Stockholm. Hans forskning i hjernen, arbejdshukommelsen og kapacitetsudvidelse af hjernen gennem træning har fået stor international opmærksomhed, både i forskerverdenen og i medier som Scientific American og New Scientist. Stiftelsen for Strategisk Forskning, Stockholm har udpeget Torkel Klingberg som en af Fremtidens Forskningsledere, og han er medlem af Kungliga Vetenskapsakademien. Bogen Den oversvømmede hjerne er bl.a. oversat til engelsk og er blevet meget opmærksomt og positivt modtaget i USA. Det magiske syvtal I bogen omtales de meget 5

6 berømte hypoteser, som psykologen George A. Miller, Princeton University, USA fremlagde i 1956 om arbejdshukommelsens begrænsninger, hvor han taler om, at mennesket ikke kan overskue mere end syv plus/minus to enheder. Denne begrænsede båndbredde er nu blevet endnu mere aktuel, siger Torkel Klingberg. Kobbertråden slår ikke længere til der må gøres noget ved det. George A. Millers hypotese er ikke mindst interessant, fordi det var den, der i høj grad lå til grund for udformningen af det danske værktøj til oversigt og planlægning, Time Manageren, som måske forsvandt for hurtigt, da elektronikken tog over. Nedenfor er der henvisning til Millers arbejde samt en artikel, der hævder, at mennesket kun kan overskue indtil fire enheder. Optræning af arbejdshukommelsen Forfatterens forskning i arbejdshukommelsen tager udgangspunkt i det arbejde med børn med diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), som han og hans forskergruppe udfører. I 1999 opstillede han hypotesen, at hvis det var muligt at optræne arbejdshukommelsen, ville det formodentlig være til gavn for disse børn og andre med samme diagnose. Og ikke alene til gavn for selve arbejdshukommelsen, men med til at give bedre livskvalitet. Hans egne og en række andre nyere undersøgelser viser, at det generelt er muligt at optræne arbejdshukommelsen. Forfatteren skriver, at i den forstand minder arbejdshukommelsen om andre motoriske og sensoriske færdigheder, hvor træning giver forandringer i de dele af hjerne, der aktiveres. Forsøgene har vist 18 pct. forbedring af arbejdshukommelseskapacitet og otte pct. forbedring af problemløsningsevne. Alt tyder på, at arbejdshukommelsen, som er så vigtig for en række mentale aktiviteter i hverdagen kan trænes og at man bør gøre det. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at nogle forsøg, der omtales i bogen, hvor man har målt hjernen, viser, at aktiv træning fik bestemte dele af hjernen til at vokse. Indstillede man træningen, blev denne forandring reduceret. 6

7 Vi skal finde balancen Skal vi da uden forbehold acceptere informationsstrømmen i det forfængelige håb, at vi optræner vores mentale funktioner? Nej, siger Torkel Klingberg, ikke nødvendigvis. Vi må hele tiden være bevidste om de meget begrænsede muligheder, vi har for at modtage information. Som eksempel nævner han trafikulykker på grund af mobiltelefoner. Man bør også forholde sig til den stigende informationsstrøm med et vist forbehold - ikke mindst på grund af stress. Der er en klar sammenhæng mellem stress og dårligere både arbejds- og langtidshukommelse. Det hænger så igen sammen med oplevelse af kontrol. Der er også en interessant tendens til, at vi søger mod vores kapacitetsgrænser. Det illustrerer forfatteren blandt andet med den øgede kompleksitet i spil, som bliver mere og mere komplekse. De opfylder et behov for at udforske og søge stimulation. Det gælder om, at vi forstår, hvor arbejdshukommelseskravene præcist 7

8 matcher kapaciteten og det er individuelt så vi kan finde balancen, hvor man oplever det, som psykologen og forskeren Mihály Csíkszentmihályi har beskrevet som flow, der er oplevelsen af at være fuldstændig koncentreret om og opslugt af det arbejde, man udfører. Neurokognitiv opgradering Med den stigende erkendelse af både arbejdshukommelsens betydning, dens begrænsning men samtidig muligheder for at blive udviklet, bliver der forsket i og tilbudt en lang række muligheder for øget kapacitet. I et spændende lille kapitel om neurokognitiv opgradering gennemgår Torkel Klingberg forskellige eksisterende og potentielle fremtidige teknikker som f.eks. hjerne-computer-interaktion, neurokirurgi og psykofarmakologi, der udnytter hjernens forandringspotentiale. Han mener selv, at forbedring af de mentale færdigheder gennem træning er den mest farbare vej og det må man ud fra mange perspektiver giver ham ret i. Teknikken kan naturligvis give nye muligheder, når den udformes uden for mennesket selv, men bliver den en del af mennesket i en form for cyborgere og/eller udvidelsen opnås ved hjælp af psykofarmaka, som der allerede er mange eksempler på, vil det være nødvendigt med etiske overvejelser. En spændende og relevant bog Den oversvømmede hjerne er en spændende og relevant bog, der på en gang er seriøs og skrevet på en måde, som er let tilgængelig med eksempler, der rammer læserens hverdag på en måde, så det understreger den viden og de tanker, der lægges frem. Analysefirmaet SharpBrains.com fra San Francisco har udnævnt til den vigtigste bog på området i Når man har læs denne bog, er man ikke den samme som før. Forfatteren siger beskedent og realistisk det skyldes ikke, at dens indhold vil revolutionere ens måde at leve på, men at alle former for erfaring og indlæring forandrer hjernen. Som Heraklit ( f.v.t.) sagde: -Man kan ikke bade to gange i den samme flod. Og hvad gør professoren selv? I et interview med Maria Carling i Sydsvenska Dagbladet, siger han, at hvis han står over for en opgave, der kræver koncentration, forbereder han sig et 8

9 Vi i dækker familiens forsikringsbehov Ulykkesforsikring Husforsikring Indboforsikring Bilforsikring Ferierejseforsikring Ejvind Petersen Exam. assurandør Kontor: Tlf Bedst mellem Solbakken 17, 4230 Skælskør Tlf Aros er 85 år gammelt, kundeejet forsikringsselskab med et landsdækkende assurandørnet, og med hovedsæde i Århus, der lægger vægt på at betjene sine kunder / ejere - med lokale assurandører både i tegnings- og skadessituationer. 9

10 10

11 BOMBE I DANSK KLIMADEBAT Ny dansk forskning viser, at klimaet påvirkes af jordens magnetfelt, hvorfor CO2 udledningen måske er uvæsentlig. Det kan undre en del, at en artikel den 12. januar 2009 i Jyllands Posten, ikke har foranlediget til større omtale, i hele den danske presse. Artiklen Kristen Simonsen omhandler, at ny dansk forskning viser, at klimaet påvirkes af jordens magnetfelt. Resultatet kan ifølge forskerne kun forklares med kontroversiel klimamodel som nedtoner CO2`s betydning for den globale opvarmning. Jordens magnetfelt har en betydelig indvirkning på klimaet. Det viser et nyt studium, som to geofysikere, Mads Faurschou Knudsen, fra Geologisk Institut, ved Århus Universitet, Og Peter Risager, fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) netop har gennemført. Ved at sammenligne en model for jordens forhistoriske magnetfelt med klimadata fra stalagmitter i drybdstenshuler i Kina og Oman har forskere afsløret, at nedbørsmængden i troperne er blevet påvirket af ændringer i jordens magnetfelt gennem de sidste år. Resultatet kaster en bombe ned i den nuværende klimadebat, for den understøtter en kontroversiel teori om, at klimaet i høj grad styres af den komiske stråling, der strømmer ind i jordens atmosfære fra rummet. Klimaminister Conni Hedegaard har ikke ønsket at kommentere de nye forskningsresultater. Hvorfor frygte CO2? Hvorfor denne udbredte frygt for CO2 (kuldioxid)? Det er ganske uret 11

12 færdigt, for hvad skulle menneskeheden dog stille op uden denne ugiftige, lugtløse og usynlige luftart, som vi mennesker udånder hvert eneste øjeblik? CO2 er simpelthen livsnødvendigt på kloden. Planter optager og vokser ved hjælp af CO2. Dyr æder planter, og mennesker æder dyr og planter. CO2 er som sagt ugiftigt og har mange praktiske anvendelser i vores hverdag. Her et par eksempler: Det er en kendt sag, at plantevæksten i et drivhus kan forøges ved ekstra tilsætning af CO2. Planter i naturen trives på samme måde vis bedre ved en forøgelse af CO2 indholdet i atmosfæren. CO2 anvendes i stor udstrækning til rengøringsopgaver i industrien og til nedkøling af vævsprøver, vacciner og lignende. CO2 anvendes også til slukning af ildebrande osv. osv. CO2 udgør i dag kun 0,03-0,04 pct. af atmosfæren, altså ganske ubetydelige mængder. Alle nyere undersøgelser peger på, at IPCCs (det internationale (klimapanel) teori om denne menneskeskabte klimaændring, forårsaget af en forøget CO2 udledning er forkert og at klimaændringerne til enhver tid styres af naturlige fænomener, især af variationer i solens aktivitetsniveau. Styres klimaændringerne af naturlige fænomener herunder variationer i solens aktivitetsniveau? Det svenske selskab Vattenfall, ejer og driver 5 kraft-varmeværker, og en række vindmøller i Danmark. Vattenfall i Danmark er en del af Vattenfall Norden, hvis el-produktion dækker ca. 20 procent af Nordens el-forbrug. Et af de 5 kraft-varmeværker er Nordjyllandsværket, lige nord for Aalborg. Vattenfall har iværksat en stor undersøgelse om, at kunne oplagre CO2 i undergrunden. Undergrunden i Nordjylland, især i omegnen af Aabybro, er et af de mest ideelle steder i verden til at oplagre CO2. Vattenfall har derfor besluttet, at opstarte en undersøgelse, der vil koste i omegnen af 5o millioner kr. Hvis undersøgelserne viser, at undergrunden der består 12

13 Bymidten Skibby

14 af kalk, hvori der er revner og sprækker, hvor man kan oplagre CO2, vil man udvikle et CO2 lager. Jeg har stillet Vattenfall følgende spørgsmål? Er virkeligheden således? 1. Består jordens atmosfære af rundt regnet 80 pct. kvælstof og 20 pct. ilt. Når det er rundt regnet, er det fordi der blandt andet også skal være plads til 0,035 pct. ilt? 2. Bidrager menneskehedens samlede afbrænding af kul, olie, naturgas og regnskove bidrager med en årlig tilvækst til de 0,035 pct. med en kvart promille? 3. Til sammenligning bidrager kloden selv altså uden menneskelig medvirken til en tilvækst på omkring det tidobbelte? 4. Har alverdens politikere stirret sig blinde på menneskeskabt CO2 som kilden til en global miljøkatastrofe, der måske måske ikke truer? 5. Kan man godt have den mistanke, at politikerne bruger CO2-forskrækkelsen som et bekvemt beskatningsobjekt? 6. Er det rigtigt, at i1910 observerede man det største hul i ozonlaget nogensinde. Under verdenskrigen havde man andet, at tænke på, men i 1920 ville man se, hvordan det var gået med hullet, men det var lukket. Ingen kunne naturligvis give en fornuftig forklaring på dette? Jeg har fået følgende svar fra Vattenfall, ved Geologist & professor Niels Peter Christensen: Du rejser nogle interessante spørgsmål, som jeg faktisk ikke kan svare ordentligt på, da jeg ikke er klimaspecialist. Der er dog et par ting som 14

15 jeg synes man skal være opmærksom på. CO2 er det man kalder en drivhusgas fordi den når den selv i små mængder er i jordens atmosfære tillader sollys at komme igennem til jordoverfladen men virker som drivhus for reflekteret sollys derfor stiger temperaturen. Naturens egen produktion af CO2 fra planter og vulkaner er meget større end den menneskeskabte CO2, men det er altså en følsom balance og der er en tydelig vækst i indholdet af CO2. Forudsigelserne af betydningen af det stigende indhold af CO2 (og andre drivhusgasser som metan og en række kvælstofgasser) foretages af FN` s klimapanel, som består af en lang række forskere og eksperter fra hele verden. I de seneste rapporter har IPCC været mere og mere sikre på, at menneskeskabt CO2 forårsager klimaændringer og at udviklingen går hurtigere og hurtigere. IPCC anbefaler at holde temperaturstigningen på 2 grader og det kræver at atmosfærens indhold af CO2 holdes under 500 ppm (0.05%) Vattenfall og andre virksomheder bedriver ikke klimaforskning men reagerer på den politiske virkelighed som hele klimaspørgsmålet er både i Danmark og internationalt. Jeg ved ikke noget præcist om ozonhullet i 1910, men er dog bekendt med, at hullet i ozonlaget varierer temmelig meget fra år til år og at hullet opleves stærkest over Sydpolen og dele af Sydamerika. Ozonlaget har ikke noget at gøre med CO2 og drivhuseffekten. Ozonlaget består af en iltisoptop som skærmer jordoverfladen mod solens skadelige stråling, vistnok især det ultraviolette lys. Ozonlaget nedbrydes af menneskeskabt udslip af såkaldte aerosoler freon og CFS gasser det man til for nylig brugte som drivmiddel i sprayflasker og i køleskabe. Til slut min teori: Vi skal selvfølgelig alle sammen opfører os anstændigt, spare på energien, passe godt på vore ressourcer, være gode ved hele miljøet, og de mange andre værdifulde ting, som blev skabt, ved jordens tilblivelse. 15

16 16

17 Gensyn med Grog Storm P. var, som vi husker, enormt interesseret i fluer. Men der var andre væsener i dyreverdenen, der fascinerede ham. Hunden, f.eks. Hunden Grog Robert Storm Petersen - når man hører navnet tænker man på hans over Fluer, på monologerne (mennesker i en vis aldersklasse også Paul Hegedahl på Ebbe Rode), på malerierne og måske også på Johannes Møllehave, som har skrevet særdeles meget om Storm P. Der er imidlertid også en anden skikkelse fra Storm P. s verden, det er værd at huske på. Jeg kom igen i tanker om ham, da mine børnebørn nu lykkeligt har anskaffet hunden Delle en herlig Jack Russel-terrier. Det er hunden Grog, jeg tænker på. Storm P. var hundemenneske og hans fortællinger, tegninger og pri- 17

18 vatliv var fyldt med hunde i enhver form. Det har kunstneren og tekstforfatteren Eva Nystad skrevet en kronik om Den man elsker tegner man i Politiken i anledning af den største auktion nogensinde over Storm P. -værker. Grog var en hvid foxterrierblanding med noget puddel i sig. Storm P. fik den i 1924, og han fik så sin egen serie i Berlingske Aften Avis. Først med titlen Storm P. s vejrhund. Siden kom bogen om Min hund Grog. Grog blev opkaldt efter den schweiziske klovn og musiker Grock (Karl Adrien Wettach - det var en anden udtryksmåde, Storm P. elskede højt og selv optrådte som klovnen). Eva Nystad fortæller, at den højt elskede hund Grog blev så vant til, at Storm P.»krydrede maden for ham«, tryllede over maden, hældte imaginært salt og peber i, med underlige fagter og hundestemme, at hunden gik fra foderet, hvis far manglede ved madtid. Mad uden kunstnerisk 18

19 19

20 servering var kedelig. Og Johannes Møllehave fortæller, at Storm P. ikke ville sige Grogs navn, når hunden sov - det var synd, så kunne den jo vågne. Så når Grog sov, kaldte Storm P. den for Møller. Grogs verden og Verden set gennem Grogs øjne og med hans hjerte lader Storm P. os opleve i Min hund Grog og Nye Grog Historier. Som Storm P. skrev: men man kan også leve som det lille græsstrå, man i virkeligheden er, det gjorde Grog - min elskede ven - han levede i en tid, da man ikke gik i bånd. Denne lille bog er nogle blade af hans liv, han var glad for livet, og det er måske meningen med det. Der findes mange tegneserier og bøger, hvor et dyr har hovedrollen og udtrykker forfatterens/tegnerens syn på tilværelsen. I bøgerne om Grog er der ingen dramatik. Det er stille observationer, der på en forunderlig måde virker, som om forfatteren på en gang kan beskrive en hunds verden og samtidig give os et billede af, hvor værdifuldt det helt almindelige daglige liv er, og at vi skal give os tid til være opmærksom på de små ting og glæde os over blandt andet årstidernes skiften. Netop årstidernes skiften er måske noget, der er nærværende og synligt for hundeejerne, der går deres ture. At det med disse enkle betragtninger over livet set fra en lille hunds side lykkes så godt at give stof til glæde og eftertanke, kan skyldes den gensidige hengivenhed og ja, kærlighed, der lyser ud af hver side. Det er den indsigt i hundens psyke, der får Storm P. til at lade Grog sige: Vi kender mere til livet, end mange af de tobenede aner, vi kender også den gamle arrige herre, hvis største glæde er at stikke en paraplyspids ned i ryggen på os, men vi ved besked, hans fjederstøvler har fortalt os det for længe siden. De knirkede og ømmede sig og sagde: - Se - er det ikke grusomt - ham skal vi slæbe rundt på - dag efter dag! Vi hunde forstår så mange ting - støvlernes sprog - en dørs knirken - et blik fra gode øjne - og solens skin - og blæsten der synger. Grog fortæller om sin hverdag på Frederiksberg og om sine mange hundevenner. De har alle vidt forskellig karakter, som fint trækkes frem i de små beretninger. Han fortæller også om sine sommerferier langs Nordkysten af Sjæl- 20

21 land. Det er ikke kun om hunde og deres mennesker Grog fortæller. Fluer, bier, myg og edderkopper spiller en rolle. Også rotter fortælles der om. På et tidspunkt har Grog trængt en stor rotte op i en krog og skal til at bide den, men kan ikke få sig selv til det. Rotter er jo også mennesker, som han siger. Skrubtudser og pindsvin holder han særlig af: Når mørket falder på, kommer skrubtudserne frem. Jeg véd ikke - men for mig er der noget mystisk ved de fyre - - deres kønne alvorlige øjne - og så den ro, de er over dem. Den gamle skrubtudse - han sidder ved lågen hver aften, når mørket kommer. Han ser altid så forskrækket ud. Det gælder her i livet om at tilgive - sagde han - jeg tilgiver i det uendelige - jeg tilgiver, at ingen ser mig, men sætter en stor bred fjederstøvle på mit bagben. Jeg skal sige dig, jeg er født lydløs, og har man ingen lyd, betyder man ikke noget i vor tid. Støj er tidens løsen. Normalt er alle hundene i Grogs liv gode venner. Der er dog en lebendig ung schæfer, Ulv, som Grog har det lidt svært med. Men, der 21

22 bliver indkaldt til et forsoningsmøde i Kings have: Ulv var som sædvanlig - højbenet og højt oppe - med steppernes ånde ud af mulen. Jeg vidste godt, at han kunne bide mig over - som om jeg var en bajersk pølse - men jeg gik frem, stolt hævede jeg mit komiske hoved og lod halen svinge med indolent elegance. Vi gik et par gange stivbenet rundt om hinanden - så var den forsoning i orden. Hvad skal det til - alt dette underlige mellem os hunde - vi knurrer - vi tåler ikke den og den? Det er racerne, sagde Diogenes (en af hundevennerne). En puddel er en kunstner - en terrier er en sportsmand - åh jeg, sportsmand. Men en schæfer er hund - hund? Jamen, det er vi da alle sammen. Og sådan går Grogs dag med både glæde og undren og tilværelsens store, men især små begivenheder, og som han siger efter at have filosoferet over jul og nytår: - - nu kommer hverdagen - det er den, der betyder noget. Ja, svarede Rulle, der var kommet til, man kan også blive træt af gåsesteg. Grog bruger en del tid på at prøve at se på tingene på en ny og ander- Autoriseret Kloakmester 22

23 ledes måde. Se op, når andre vil se ned. Komme ind alle de steder, hvor det er muligt for en lille hund at komme ind og se på og tænke over de ting, han finder der. To gamle mursten, den ene revnet, et dørhåndtag som Oehlenschläger flere gange har haft fat i, se lyset gennem den røde glasskål. Det er måden, hvorpå man ser en ting, det kommer an på, mener han. Men er også klog nok til at mene, at man ikke skal bevæge sig så langt ind i filosofiens verden, at man ikke kan finde ud igen. Og hele tiden er Grog helt bevidst om, at han er en hund med alt det, det nu indebærer: Stille stjerner - uden en lyd sender i mig jeres kære hilsen. Hvad har jeg dog gjort, at just jeg får den stille hilsen! Var det min herre derinde, der hviskede: - du er en hund, det er tak for din trofasthed, for dit gode hjerte, fordi du elsker mig - jeg faldt i søvn, træt af den lange dag. 23

24 24

25 Bramsnæs i vinterdragt - fortolket af Harald Henriksen Læserne af dette blad ved godt, at kysten ved Ejby og Bramsnæs har været yndet motiv for mange malere. Jeg har før skrevet om Fjordvang og malerne ved Ejby, og samler fortsat på affotograferinger af malerier med lokale motiver til Bramsnæs Arkiv. Anette Tonn-Petersen For et års tid siden blev jeg gjort opmærksom på endnu en maler, der havde foreviget egnen. Hans Henriksen ringede for at få lidt fakta om Dejlighedsgården, hvor hans far Harald Henriksen havde opholdt sig i 1920 erne for at tegne og male. Han var igang med at samle oplysninger til en bog om faderens virke som kunstner. Vi udvekslede oplysninger om Krabbeslund, og jeg fik sat ham i forbindelse med Barbara Nielsen, der muligvis ville kunne huske malerens besøg. Barbara er født i 1923 på Krabbeslund, og hun huskede udmærket maleren, der i vintrene samt igen flere perioder mellem 1932 og 38 tog ophold hos hendes forældre. Harald Henriksen boede altid i stuen ud mod vandet (Chr. Winthers stue) og havde også et lille soverum. Et af årene fejrede de hans fødselsdag d. 3. august, og da var hans kone og datter også med. Pigen Kamma var jævnaldrende med Barbara, og de legede godt sammen, og gik ofte ture omkring Dejligheden. Det var ellers som nævnt i vintertiden, at Harald Henriksen tog ophold på Krabbeslund. Her bad han Barbaras far om at slæbe sin hesterive og andre redskaber ud på marken, så han kunne tegne den. Dét huede ikke Knud Kruse, der var meget ordentlig og sørgede for, at der ikke stod redskaber ude når de ikke var i brug! Vi kan til gengæld glæde os over dette og lignende motiv i mange af Harald Henriksens smukke træsnit. Efter ombygningen af Krabbeslund i 1938 kom maleren der ikke mere. Bogen om Harald Henriksen er nu udkommet (se nedenfor), og kan stærkt anbefales. Jeg har til arkivet fået flere gengivelser af træsnit og akvareller fra hans ophold ved Bramsnæs, end der er medtaget i bogen. Heri kan man til gengæld se motiver fra mange andre steder som Harald Henriksen har malet, samt fra hans øvrige virke. 25

26 Harald Henriksen var fynbo, født 1883 i Odense, og i første omgang kontoruddannet i handelsfirmaet Elias B. Muus samme sted. Tyve år gammel flyttede han til København, hvor han blev ansat i Landmandsbanken. Her var han, mens han tog tegneundervisning hos Vilhelm Tetens, Holger Grønvold og sidst Johan Rohde på Kunstnernes Studieskole. Fra 1912 til 1930 tjente han til dagen og vejen på Den Kgl. Porcelainsfabrik, hvor han var deltidsansat i kurantafdelingen. Sideløbende hermed var han 1915 til 1923 kostumier ved Det Kgl. Teater, hvor han tegnede kostumer til en række balletter og operaer, bl.a. førsteopførelsen i Danmark af Richard Strauss Salome i 1919 og Verdi s La Traviata i I 1947 vendte han tilbage til Den Kgl. Porcelainsfabrik, hvor han indtil sin død i 1960 var signerende unikamaler på deltid, det vil sige at han kunne komme og gå frit. I denne sidste periode var der tale om personligt skabende arbejde. Han anvendte motiver fra sine akvareller og træsnit, både bymotiver og landskaber, og omformede dem til dekoration på et stort antal krukker, skåle og fade. Disse store og dyre stykker porcelæn blev ofte anvendt af Staten, Københavns Kommune eller andre som gaver ved fx statsbesøg. Harald Henriksen var en af de sidste naturalister i dansk malerkunst. Han studerede sammen med det nye århundredes store malere som Rude, Scharff, Jais Nielsen, Giersing, Isakson, Swane, Weie og Lundstrøm. Men selv var han kunstnerisk tættere på 1800-tallets malere som Syberg, Lundby, Ring Dankvart Dreyer og Johannes Larsen. Selvom Harald Henriksen kaldes naturmaler i en stolt dansk tradition, var han samtidig næsten japansk i sit udtryk. Han var da også optaget af japansk grafik, og havde flere tryk på sine vægge og bøger om japansk grafik på sine reoler. Harald Henriksen udstillede første gang med Kunstnernes Elevforbund på Charlottenborg i 1906 eller Næste gang var med De Tretten i København 1909 og 10. Han var ikke medlem af gruppen, men optrådte som gæst. Ophængningen på De Tretten kan ikke have været iøjnefaldende, da han ikke er nævnt i nogen af presseomtalerne. Mest omtalt var Aksel Jørgensen, Folmer Bonnén, Rude og Scharff. I 1910 præsenterede han en serie træsnit og en serie tegninger. På De Tretten s tredje og sidste udstilling. Herefter var han på Kunstnernes efterårsudstilling , 1919 og Første gang Harald Henriksen fik bredere og anerkendende presseomtale, var på udstillingen De Syv i Grønningens interimistiske bygning Indianerhytten 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 efteråret Denne udstilling, som var arrangeret af Vilhelm Tetens, havde intet med selve Grønningen at gøre. Herefter udstillede han på Charlottenborgs Forårsudstilling hvert år fra 1916 til 1960, undtagen 1947 og Charlottenborgs Efterårsudstilling i 1922, 1928, 1937, og Grafisk Kunstnersamfund : , 1931, 1937, , 1960 Nordisk Grafik Union : London samt en række separatudstillinger. Sønnen fortæller, at Harald aldrig sluttede sig til nogen kunstnergrupper. Han var sky, havde det svært med kammeratskab i større forsamlinger og var derfor temmelig isoleret blandt kolleger. De mere progressive af disse må på deres side have betragtet ham som traditionel, svag og uinteressant.. Nærmest stod han Olaf Rude, som han traf Det blev et livslangt venskab, og de sås jævnligt, særligt i 1920 erne og 1930 erne. Han beundrede Rudes kunst, men kunne også være kritisk, hvis han syntes det blev for flot. Han nærede en 31

32 vis beundring for Edvard Weie, så dennes store retrospektive udstilling i København i 1943, og var glad for den. William Scharff lod ham kold, overfor Giersing og Isakson var han mere indifferent. De dramatiske opgør og debatter i omkring modernisterne, deres radikale nedgøring af naturalismen og dannelsen af Grønningen rørte ham ikke; han nævner det ihvertfald ikke i de mange breve fra denne tid. Han koncentrerede sig om sit eget og holdt fast i naturalismen. Han havde jo også etableret sin faste platform i Charlottenborg-udstillingerne. Han havde gennem årene en god støtte i Thorstein Thorsteinsson (Scharffs ven og protektor), som også købte flere af hans ting. Thorsteinsson havde et rummeligt kunstsyn: han forsvarede den nye kunst, men udtalte også i en avis ---skillelinien trækkes altid galt: mellem gammelt og nyt i stedet for mellem godt og dårligt. Harald Henriksen hentede sin inspiration i naturen, særligt i sjællandske landskaber. Han opsøgte Lundbyes steder, særlig egnen omkring Vejrhøj (Bjergene) hvortil han kom første gang i Han lejede sig ind på forskellige små husmandssteder, og senere tog han familien med på sommerferie her. Skejten på Lollands østkyst, det klassiske oldtidslandskab med de store egetræer var genstand for mange studie- og maleture. Han var der første gang i 1911 og igen i 1920 under et længere ophold hos Thorkild Rude, Olafs bror, i barndomshjemmet Borretlund i Frejlev. Bramsnæsvig blev et hans vigtigste landskaber. Han kom her som nævnt i vintertiden, og havde også en vis kontakt med Rudolf Rud-Petersen, der ligeledes tog ophold her for at male, henholdsvis på Fjordvang og Hedegården. Afstanden til motiverne fra boligen i København var væsentlig. Han tog cyklen med toget og kørte så videre ud for at finde sine motiver. Man finder derfor motiver fra Roskilde, Lejre, Borup, Kimmerslev, Lellinge, og Vestegnen fx Mosede, Vallensbæk, Hvidovre og Brønshøj Mose. Han gengav også herlige levende motiver fra Københavns af byens gader og trafikken dér. Mange af hans bedste ting er egentlig ikke knyttet til en bestemt lokalitet. Nogle træer, en mark, et gærde, en strand kan være hvorsomhelst. Han blev en skildrer af det danske landskab som det så ud førend byggeri, veje 32

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere